ÅRGÅNG 31 MARS. S.Kyrkogatan 4 BOX EKSJÖ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRGÅNG 31 MARS. S.Kyrkogatan 4 BOX 225 575 23 EKSJÖ"

Transkript

1 ÅRGÅNG MARS S.Kyrkogatan 4 BOX EKSJÖ

2 2 PÅ TAPETEN 1/2009 Välkommen in på husesyn I detta nummer tar vi er med bakom kulisserna och tittar i lågkonjunkturen och stötta näringslivet i kommunen. Att in hur de olika avdelningarna arbetar. Det är ett spännande bidra till att Eksjö växer ligger högt upp på vår agenda. Få urverk som är igång alla dagar i veckan, 24 timmar per dygn. om ens någon, är så beroende av att kommunen växer som vi. Vi finns alltid där. Det är vår styrka och din service. Utan kunder står vi oss slätt. De kommande fem åren har vi för avsikt att avsätta minst Hyreshöjningen på 3,5 procent används uteslutande till 110 miljoner kronor i underhåll och renoveringar. Det är renoveringar och hyresnivån ligger alltjämt under snittet i dubbelt så mycket som andra bostadsföretag och mest i Jönköpings län. hela Sverige utslaget per kvadratmeter. Skälet är att vi vill Vi strävar efter att bli Sveriges skickligaste bostadsföretag skapa fina hus och gårdar, fräscha lägenheter, bättre entréer med flest nöjda hyresgäster. I april månad gör vi vår första och effektiv energianvändning så att du får valuta för dina kundenkät för att se var vi står och vad vi måste bli bättre på. hyrespengar. Jag hoppas att du tar tillfället i akt och framför dina åsikter. Alla renoveringar kommer att presenteras på den nya hemsidan som blir klar till sommaren. På lite sikt ska all infor- Vi tar mycket seriöst på dina svar som ligger till grund för Du är den verkliga experten på ditt boende och din fastighet. mation kring bolaget finnas på hemsidan eller i mappar att kommande åtgärder. hämta på kontoret. I år fyller vi jämt. Vi har hunnit upp i medelåldern och blir Vårt övergripande mål är en tuff utmaning. nu 40 år. Detta firar vi i samband med O-ringen i sommar. Vi Vi har förbundit oss att renovera våra fastig- tar också fram ett jubileumsnummer av På Tapeten, där Kurt heter, att bygga cirka 15 nya bostäder varje år Österlund, som varit bolagets första VD i nästan 30 år, delar och sälja vissa enstaka hus i takt med nyproduk- med sig av sina minnen. Historien är en bra läromästare, det tionen. Allt detta ska ske utan att vi naggar på vårt är viktigt att förstå vad som hänt för att förstå dagens situation och förnya på rätt sätt. Att ha varit i allmänhetens tjänst kapital som du som hyresgäst varit med och byggt upp. En grannlaga men mycket i 40 år förpliktigar. När vi nu vänder blad är det med en stor inspirerande uppgift som kräver portion ödmjukhet som vi tar oss an jobbet att förverkliga struktur och lagarbete. våra framtidsplaner och visa på att dessa gör skillnaden för Vårt bokslut för 2008 visar en dig som hyresgäst. vinst på cirka tre miljoner kronor I fortsättningen kommer vi att ta upp mer om vad som efter skatt. Ungefär på den nivån händer i Eksjö Kommunfastigheter i På Tapeten. Vi är två kommer resultatet att ligga de olika kommunala bolag med skilda ekonomier men som har närmaste fem åren. Vi har nu ett ett nära samarbete. bra handlingsutrymme och kan därmed få ut mer för våra pengar Thorbjörn Hammerth PÅ TAPETEN 1/2009 Tidningen för oss som bor och arbetar hos Eksjöbostäder AB och Eksjö Kommunfastigheter AB. Upplaga ex. Eksjöbostäder AB, Box 225, Eksjö Besöksadress: Södra Kyrkogatan 4, Eksjö Telefon: Internetadress: Ansvarig utgivare: Redaktionskommitté: Texter: Grafisk form: Tryck: Thorbjörn Hammerth Thorbjörn Hammerth, Rolf Lindström och Carina Nilsson Bokstavligt, Mariannelund Mathinic Mediaproduktion AB Tabergs Tryckeri AB

3 PÅ TAPETEN 1/ Conny bygger nytt boende En privat byggfirma blev den sociala sektorns lösning på ett ökat behov av boende för unga personer med funktionshinder. Så snart bygglovet är klart sätts grävskopan i marken vid Ingenjörsgatan. Ansvarig byggmästare och blivande hyresvärd är Conny Johansson, på Connys Bygg & Tak AB. Allt fler unga omsorgstagare med olika funktionshinder väljer att flytta hemifrån efter den femåriga särgymnasieskolan. Vi har fortfarande väldigt många omsorgstagare som bor hemma hos sina föräldrar, men bland de som är födda på 70- och 80-talet ser vi att allt fler strävar mot att leva så normalt som möjligt, säger socialchef Stefan Elm, som naturligtvis uppmuntrar att ungdomarna får ett självständigt liv med hjälp av personlig assistans. Men för många är steget till en vanlig lägenhet för stort och därför har Eksjö kommun omsorgsboenden vid Dukers väg och Oxtorget samt i Stocksnäs, där omsorgstagarna hyr direkt av Eksjöbostäder. Med ett växande behov och rådande lägenhetsbrist återstod alternativet nybygge, men eftersom Eksjö Kommunfastigheter har en rad egna projekt på gång, såg bolaget helst att någon annan tog initiativet. En sådan lösning skulle inte bara bli mer prisvärd för kommunen utan också stimulera näringslivet i sämre tider. Via en annons kom Eksjö kommun så i kontakt med Connys Bygg & Tak. Samtidigt är det roligt att göra någonting för staden Vi hade först tänkt oss ett lösvirkeshus men för att korta byggtiden blir det i stället ett prefabricerat hus från Finndomo/Hjältevadshus. Vi har jobbat ihop tidigare, säger Conny och berättar att hela bygget handlar om 20 moduler med åtta tvårumslägenheter, ett jourrum för personal, drygt 500 kvadratmeter boyta och en inredningsbar vind. Bygget är förstås ett välkommet tillskott i den husbransch som fått djupa sår av finanskrisen. Vi har mycket jobb trots lågkonjunkturen. Det mesta byggs i husfabriken, men vi räknar med ett par tusen timmars arbete med grunden och montering. Genom att bygga i egen regi får man ner kostnaderna, vilket gör det mer intressant. Samtidigt är det roligt att göra någonting för staden, säger Conny Johansson, som också ser fram emot att få medverka till omsorgstagarnas vardag. Vi har funderingar på att inreda vinden till hobbyrum eller liknande, men det kommer i ett senare skede. Boendet beräknas vara klart i augusti.

4 4 PÅ TAPETEN 1/2009 Aktivt styrelsearbete För att utnyttja resurser och kompetenser består båda styrelserna av samma ledamöter. Däremot har de varsin engagerad ordförande; Håkan Dufva (KD) i Eksjö Kommunfastigheter och Rolf Abelsson (M) i Eksjöbostäder. Styrelsens uppgift är att ta tillvara ägarnas, det vill säga kommuninvånarnas intressen. Det är här de strategiska besluten fattas, för genomförandet svarar vd:n och hans personal. Inför varje styrelsemöte genomförs ett presidiemöte då Abelsson och Dufva får dagsfärsk information av Thorbjörn Hammerth. Detta sker i början på månaden och numera är de ekonomiska rapporterna inte två månader gamla, utan visar resultatet för den månad som nyss avslutats. Det är oerhört bra, det hinner hända mycket på en månad, säger Rolf Abelsson, som menar att rapporteringen överlag är mer omfattande och strukturerad sedan bolagen fick en ny vd.

5 PÅ TAPETEN 1/ Det ena ger det andra och jag upplever att vi har en aktivare styrelse nu, klimatet känns mer öppet och vi har mer principiella diskussioner än tidigare. Även om mötesdagarna är uppdelade i två delar, en för varje bolag, är det många av diskussionerna och allt fler beslut som går in i varandra. Redovisningarna måste självklart vara delade, men i övrigt skulle det finnas många fördelar med att slå ihop de båda bolagen. Utan att avskeda någon skulle vi få samordningsvinster och frigöra resurser som gör att vi blir ännu mer slagkraftiga, menar Håkan Dufva, som tror att en sammanslagning faktiskt kan bli aktuell inom ett år. Ett år som i sig kommer att kräva en rad viktiga styrelsebeslut. Inte minst när det gäller nybyggen. För Eksjöbostäder i sig kanske det inte är jätteviktigt med nybyggda bostäder. Men för Eksjö betyder det massor! Det har stått stilla i 15 år, lägenhetsbristen hämmar tillväxten. Ofta drar ett bygge med sig fler byggen, men någon måste börja, menar Rolf Abelsson, som tror att lägenhetsbygget i Norrström och ombyggnaden vid Oxtorget bara är en del i den stora bostadskarusell som inom kort kommer att börja snurra i Eksjö. Efter krisen på 1990-talet har Eksjöbostäder genom stor sparsamhet byggt upp ett kapital. Nu finns det en buffert och utan att använda den har vi nu möjlighet att agera i lågkonjunkturen och få mycket för våra pengar. Men även strategiska beslut kring försäljning ska klubbas. Håkan Dufva ser försäljning av fastigheter som ett sätt att självfinansiera viktiga underhållsinsatser. När det gäller de omdebatterade förskolorna Sergel, Rektorsgården och Borgmästaren har skolan sagt upp sitt intresse av lokalerna och Kommunfastigheters huvudsakliga uppgift är inte att bygga lägenheter eller att hyra ut villor. Genom att sälja dem till ett bra pris kan vi satsa på att fräscha upp och förbättra andra lokaler, säger Dufva. Även inom Eksjöbostäder finns samma grundtanke kring försäljning. Det finns en rad udda, mindre fastigheter som lika gärna skulle kunna ägas och drivas av en privat hyresvärd. Genom att sälja sådana objekt kan vi frigöra resurser och samtidigt stärka det lokala näringslivet, menar Abelsson. Håkan Dufva Ordförande i Eksjö Kommunfastigheter Vice ordförande i Eksjöbostäder Rolf Abelsson Ordförande i Eksjöbostäder Vice ordförande i Eksjö Kommunfastigheter Styrelsernas övriga ledamöter är: Ronny Jakobsson (S), Östen Johnsson (C), Krister Laurell (S), Tommy Andersson (M), Per-Olof Bjarnbäck (S) och Lars Kyhlberg (C).

6 6 PÅ TAPETEN 1/2009 Attraktiva skolor Eksjö Kommunfastigheter må vara ett fastighetsbolag, men har för den skull inte mindre engagemang kring kommunal utveckling. Moderna skolor med rätt inventarier, hög lärartäthet, specialpedagoger och bra ledning når bättre resultat, vilket är oerhört viktigt för kommunens attraktivitet. För att nå dit måste skolan använda sina lokalytor effektivare. Här följer ett axplock av vad som är på gång inom skolans värld. Hjältevadselever till Ingatorps skola Det står nu klart att eleverna vid Hjältevads skola flyttar till Ingatorp. Politikerna har också beslutat att låta sexorna gå kvar i Ingatorp, vilket innebär att skolan måste byggas ut. Utbyggnaden på cirka 250 kvadratmeter blir en del av den investering på cirka fem miljoner kronor som kommer att förvandla Ingatorps skola till en modern småskola. En skolarkitekt har gjort en utredning och nu involverar vi både lärare och föräldrar i processen. Resultatet blir ett lyft för hela Ingatorp, säger Thorbjörn Hammerth, som räknar med att skolan är klar under senhösten I Hjältevad behålls den del av skolan som är kopplad till sporthallen. Dessutom tittar kommunen på möjligheten att bevara den del som i dag rymmer personalrum, slöjdsal, kök och matsal för att tillsammans med samhällsföreningen skapa ett aktivitetshus. Den återstående delen flyttas eventuellt till Höreda. Kraftsamling på Furulundsskolan Det största av alla de skolprojekt som nu utreds handlar om Furulundsskolan i Mariannelund. Den är byggd för 525 elever men i dagsläget går knappt hälften så många elever på skolan. Som det är nu betalar skolan hyra för lokaler som egentligen inte behövs. Med rätt dimensionerade lokaler skulle skolan kunna lägga mer pengar på att exempelvis stärka upp lärartätheten. Här har vi ett ansvar, men för att komma dit måste vi ta ett helhetsgrepp

7 PÅ TAPETEN 1/ på Furulundsskolan, säger Thorbjörn Hammerth, som hoppas att de nödvändiga besluten för en sådan ombyggnad ska fattas redan i slutet av Ny förskola i Hult Eksjö Kommunfastigheter satsar tio miljoner kronor på en helt ny förskola i Hult. Förskolan som byggs i anslutning till Hults skola blir 450 kvadratmeter med två avdelningar. Den ersätter Patricia, Solkatten och förskolan i församlingshemmet, som alla drivs i förhyrda lokaler. Under anbudstiden inkom nio anbud och nu pågår upphandlingen. Den nya förskolan beräknas vara klar vid årsskiftet. Höreda kan få ny förskola Lite längre ner på listan hittar vi en utredning om en ny förskola i Höreda. Sunnanängs befintliga lokaler är inte ändamålsenliga och Eksjö Kommunfastigheter tittar nu på två alternativ för att eventuellt skapa en ny förskola. Det ena alternativet är en helt ny byggnad, det andra innebär att man använder delar av den nedlagda Hjältevadsskolan. Vi ska få ett pris på vad en sådan flytt kostar och jämföra det med nybyggnadsförslaget, säger Bengt Thulin och berättar att en sådan lösning ändå skulle innebära helt ny ventilation, nya rör och avlopp. Dessutom måste modulerna, som är byggda enligt 1970-talets principer, tilläggsisoleras.

8 8 PÅ TAPETEN 1/2009 Underhåll för miljoner Eksjöbostäder är det bostadsbolag i Sverige som satsar allra mest på underhåll just nu. Investeringen för den kommande femårsperioden landar på 110 miljoner kronor! Fokus ligger på utvändigt måleri, utomhusmiljö, trapphusentréer, driftoptimeringar och fönster. Samtidigt gör bolaget en storsatsning på att skapa personliga hem. Lennart Hägglöf har under ett par år delat sin tjänst mellan Itolv AB och Eksjöbostäder. Nu koncentrerar han sig åter på enbart Eksjöbostäder, där han ansvarar för avdelningen Hantverk. Han börjar med att anställa ytterligare två målare, vilket innebär att företaget får sju målare. På sikt ska de även jobba åt Eksjö Kommunfastigheter, men när de ägnar sig åt Eksjöbostäder totalrenoverar varje målare i princip två lägenheter per månad. Det låter kanske som om det skulle gå ganska fort att beta av kön, men väldigt ofta kommer det akuta åtgärder emellan. En lägenhet som är sliten och ska hyras ut, måste renoveras innan den nya hyresgästen flyttar in. Vissa månader har vi flera sådana lägenheter, berättar Lennart Hägglöf. För den som inte vill vänta på sin tur i målarnas kösystem finns möjligheten att göra jobbet själv och få materialet betalt av bostadsbolaget.

9 PÅ TAPETEN 1/ ett attraktivt boende gör att fler hyresgäster väljer att bo kvar Vi kommer att ge instruktioner, låna ut verktyg och kontrollera att jobbet är hantverksmässigt utfört. Under sommarhalvåret, när våra egna målare har fullt upp utvändigt, räknar vi med att intresset för gör-det-själv-konceptet kommer att bli extra stort. Varje flytt kostar bolaget mellan och kronor. För att kunna använda sådana pengar till mer riktade åtgärder är målet är att minska omflyttningen. I denna strävan är förstås den yttre miljön och det allmänna intrycket en viktig del. Men framförallt räknar vi med att vårt unika tillvalssystem ska göra att fler hyresgäster väljer att bo kvar. Och intresset för att skapa personliga hem är långt över förväntan. I budgeten finns utrymme för att 100 hyresgäster per år nappar på tillvalserbjudanden i olika nivåer. Redan i februari hade Hägglöf 54 intressenter och hade därmed fyllt årets kvot för byte av köksluckor, lådor och bänkskivor. Tillvalsutbudet kommer att utvecklas under 2009, bland annat med blandare, golv, tapeter, väggfärg och fler spännande saker. Men redan innan dess skapas en rad mervärden i syfte att öka kvarboendet. Hemsmedjan, som i dag finns i sju områden, men i princip inte används alls, byter skepnad till Hälsokällan, där hyresgästerna exempelvis ska kunna få massage, fotvårdsbehandling och härifrån kan även gemensamma friskvårdsaktiviteter som stavgång utgå. Vi har också planer på en it-uppkoppling som innebär att hyresgästerna får en direktkontakt med vårdcentral/ sjukhus i en form av hem-doktor-tjänst, berättar Lennart Hägglöf. Exempel på planerade underhåll: Utomhusmiljöer i samtliga bostadsområden Badrumsrenoveringar i Tuvehagen Takrenoveringar i Stocksnäs Installation av displayer i trapphusen i Svärdet och Sabeln Utvändig målning i Röd- och Blåklinten, Tallen, Guldsmeden, Smeden, Svärdet, Pontonen, Fasanen.

10 10 PÅ TAPETEN 1/2009 Med koll på siffrorna Eksjöbostäder och Eksjö Kommunfastigheter är än så länge två skilda bolag, två juridiska personer med skilda ekonomier. Iréne Arvidsson ansvarar för Eksjöbostäders siffror medan Agneta Eskilsson håller i Eksjö Kommunfastigheters ekonomi. Agneta Eskilsson och Iréne Arvidsson Allt som händer i bolagen går vägen via ekonomernas skrivbord och att säga att Agneta och Iréne har bolagen på sina fem fingrar är ingen överdrift. Tillsammans ansvarar de för ekonomiavdelningen i den nya organisationen, där de också får något av en controllerfunktion och det övergripande ansvaret för att verksamheten drivs kostnadseffektivt och rationellt. Varje månad förser de respektive avdelning med månadsrapporter som talar om exakt hur verksamheten ligger till. Nytt för i år är att liknande rapporter kommer att upprättas till respektive fastighetsansvarig. De kommer att få tillgång till information som rör driftsnetton per fastighet. Denna funktion prioriteras och målet är att bli mer kostnadsmedvetna i hela företaget. Ekonomiavdelningen driver också egna utvecklingsfrågor. Det kan handla om att införa scanning av fakturor eller ett helt webbaserat ekonomisystem, där fler i organisationen kan få en tittfunktion, inte bara de som har budgetansvar, menar Agneta. Även ekonomiassistent Christina Hessel ingår i ekonomiavdelningen, hon hjälper i huvudsak till med löpande ekonomihantering inom Eksjöbostäder. Iréne Arvidsson sköter även ekonomin för Itolv AB. Lån och finansiering sköts av kommunens ekonomichef i samarbete med bolagen. Ordning och reda i bolagen I mitten av februari gjorde Skatteverket en revision på Eksjöbostäder och Eksjö Kommunfastigheter. Bolagens räkenskaper granskades i sömmarna, i huvudsak moms, arbetsgivaravgifter och representation. Båda bolagen fick med beröm godkänt.

11 PÅ TAPETEN 1/ Ytterligare en anledning att bo kvar Bästa idén belönas med kronor Välskötta företag För första gången sedan bolagsbildningen 2005 går Eksjö Kommunfastigheter nu med vinst. I 2008 års bokslut blev årets resultat kronor efter skatt. Tidigare har bolaget gått med några hundra tusen kronor i förlust varje år eftersom de budgeterade hyresintäkterna inte räckt till det underhåll som krävts. Men i år är det alltså plussiffror och förklaringen är bland annat icke budgeterade hyreshöjningar, som bolaget kunnat göra efter investeringar i exempelvis Hemtjänstens hus. Även vd-lönen blev lägre än väntat eftersom Thorbjörn Hammerth inte började sin anställning förrän i augusti. Ytterligare en bidragande orsak är med all säkerhet att Gunnar Alms energibesparande åtgärder i kommunhuset börjat ge utdelning i form av lägre driftskostnader. Årets resultat inom Eksjöbostäder uppgår till 2,9 miljoner kronor efter skatt. Det är betydligt lägre än i fjol då årsresultatet blev 8,6 miljoner kronor. I huvudsak beror det lägre resultatet på stora kostnader för underhåll och reparationer, i huvudsak hissinstallationer i Smeden, samt ökade räntekostnader på grund av finanskrisen. Samtidigt har låneskulden minskat eftersom bolaget löst flera lån. Det egna kapitalet har stärkts, vilket skapat ett bra handlingsutrymme. Ett område som vi prioriterar är att öka kvarboendet. Idag har vi en alldeles för hög omsättning av hyresgäster. Vi behöver få ner denna nivå. Därför inför vi ett nytt tillvalssystem, där du fritt väljer och kan sätta en unik personlig prägel på din bostad, ett utvecklat gör-det-själv, där du får målarsaker/tapeter av oss och gör jobbet själv. Fotvård/massage med mera i våra områden är också planerat. Även mindre former av självförvaltning kommer att prövas. Har du andra idéer, som kan göra att vi får fler att bo kvar, belönar vi detta med kronor för den bästa idén per månad. I varje nummer av På Tapeten redovisas idéerna och vem som vunnit. Skriv ner dina bästa idéer: Namn:... Adress:... Telefonnummer:... Lämna in talongen till Eksjöbostäders reception eller skicka den på posten Box 225, Eksjö. Thorbjörn Hammerth

12 12 PÅ TAPETEN 1/2009 Boende för asylsökande avvecklas Den 30 juni ska huset vara tomt. Innan dess ska totalt 170 asylsökande, familjer med barn och ensamstående hitta nya hem. En del är glada över att de ska få en ny bostad, andra vill absolut inte flytta därifrån, berättar Åsa Gustaf Jansson, enhetschef på Migrationsverket och förklarar att många har trivts väldigt bra på Oxtorgsgatan. Araksia Sargsyan och dottern Diana Gegamyan kommer från Ukraina. De bor i en fin och välvårdad lägenhet på anläggningen. De trivs bra och vill inte flytta från Eksjö. De kommer från dåliga förhållanden och har sett lägenheten som en temporär lösning i väntan på en plats i Sverige. Dessutom har många trivts bra i Eksjö och är oroliga att de ska få flytta från stan, säger hon och betonar särskilt att skolformen i Eksjö fungerat och utvecklats väldigt bra. Migrationsverkets uppgift blir nu att skapa bra individuella lösningar, arbetet har redan börjat.

13 PÅ TAPETEN 1/ Vi har lovat att hjälpa till med att hitta nytt boende åt barnfamiljer, säger Eksjöbostäders vd Thorbjörn Hammerth. Det var i december år 2000 som Migrationsverket var i akut behov av lägenheter i Eksjö. Eksjöbostäder hade tömt fastigheten på Oxtorgsgatan 18 och ställt av den i väntan på rivning. Migrationsverket bestämde sig ändå för att tillfälligt hyra de 35 lägenheterna och avtalet byggde på självförvaltning. Verket skulle med andra ord sköta trappstädning och enklare skötsel själva medan större fel och brister i fastigheten skulle åtgärdas av fastighetsägaren, sedan de anmälts av hyresgästen. Migrationsverket och Eksjöbostäder har olika syn på hur samarbetet har skötts men har i bästa samförstånd enats om att avveckla verksamheten. Vi anser att Migrationsverket brustit på flera viktiga punkter, bland annat i bemanning på plats, överbelagda lägenheter, dålig städutrustning, felanmälningar och oklara rutiner, säger Thorbjörn Hammerth och tillägger att Eksjöbostäder i sin tur har brustit i tillsynen. Vi har inte gjort fastighetsbesiktning en gång per år och vi har inte heller tydliggjort spelreglerna. Från början handlade uthyrningen om ett halvår, men vi har låtit avtalet rulla på. Vi lär oss av detta, säger Hammerth och understryker hur viktigt det är att förekomma, att vårda husen och att ha en aktiv förvaltning. Detta ska aldrig mer uppstå! En besiktning kommer att ske i maj och innan sommaren ska Eksjöbostäders styrelse ta beslut om vad som ska hända med huset. Drömmen vore att hålla ihop området, som naturligtvis har ett historiskt värde som det första folkhemmet i stan, säger Hammerth, som nu sjösätter en utredning kring husets framtid. I samma lägenhet bor Dihara Murtazalieva och hennes man. De båda familjerna har varsitt rum men delar på köket.

14 14 PÅ TAPETEN 1/2009 Geiton Engström och Håkan Bengtsson är Eksjö Kommunfastigheters fastighetsansvariga i östra kommundelen. Sven-Erik Nilsson och Anders Josefsson samarbetar ofta kring större arbeten. Fastighetsansvar är prioritering De kallas numera fastighetsansvariga, vilket innebär att de får mer inblick och ännu mer kontroll över sina fastigheter. Men ansvaret har alltid funnits där. Man har samma känsla för sitt område som för sin egen villa, menar Sven-Erik Nilsson och medger, liksom sina kollegor Anders Josefsson, Håkan Bengtsson och Geiton Engström att man ibland kan känna sig otillräcklig. Jobbet handlar om att prioritera. Ständigt. Tonen är hjärtlig, skämten duggar tätt och de skrattar ofta medan det nya staketet på hyresgästernas parkering vid Justeliusgatan kommer på plats. Just nu är telefonen tyst och Sven-Erik Nilsson och Anders Josefsson kan ägna sig åt det som var planen för dagen. Arbetspasset börjar klockan sju, men redan mitt i morgonkaffet, 20 minuter tidigare kan telefonen börja ringa, eller mitt i lunchen. Det händer också att hyresgäster ringer på hemtelefonen över helgen. De svarar alltid, trots att de inte måste, trots att det finns journummer. Om en kran står och sprutar är det bättre att få veta det på en gång. Är det inte akut får hyresgästen veta att vi tar det inom ett par dagar, säger Sven- Erik. Så lång tid tar det sällan. Men vis av erfarenhet garderar man sig, när som helst kan det ju komma en skur av oförutsedda arbetsuppgifter. Säger jag att jag kommer i dag finns det de som inte går ut på hela dagen, menar Anders och gläntar på dörren till det stora lagerutrymme av omtanke som finns hos de fastighetsansvariga. Många av hyresgästerna blir som goda vänner, man känner till deras rutiner och reagerar om en persienn inte är uppdragen på morgonen, förklarar han. Håkan Bengtsson vet vad kollegorna pratar om. Som fastighetsansvarig på Bobinen i Mariannelund handlar en stor del av arbetet om att pensionärerna ska ha det bra. Invändig och utvändig fastighetsskötsel varvas med allt från möbelmontering till service och däckbyten på hemtjänstpersonalens elva cyklar! Dessutom ansvarar han för installation och service av trygghetslarm åt totalt 180 pensionärer i den östra kommundelen. Ingen dag är den andra lik. Man kan planera, men det blir sällan som

15 PÅ TAPETEN 1/ Fastighetsansvariga ska: Håkan Bengtsson Anställd sedan:1980 Ansvarig för fastigheterna: Bobinen, brandstationen, biografen och Hässleby gård i Mariannelund, Vickenstorp i Stallarp och Allégården i Kråkshult. Geiton Engström Anställd sedan:1989 Ansvarig för fastigheterna: Hjältevads skola, Furulundsskolan i Mariannelund och brandstationen i Hjältevad. Anders Josefsson Anställd sedan:1991 Ansvarig för fastigheterna: Trädgårdsmästaren, Tallen, Målaren, Färgaren, Hyveln, Vågen Östra 2, Komministern 1 samt Guldsmeden 3 Antal lägenheter: 166 Sven-Erik Nilsson Anställd sedan: 1983 Ansvarig för fastigheterna Sabeln, Svärdet, Pontonen, Geväret 1 samt Geväret 2 Antal lägenheter: 144 man tänkt sig, det är väl det som är tjusningen med jobbet, menar Håkan. Geiton Engström började som kvartersvärd på Dukers väg men är numera fastighetsansvarig på skolorna i Hjältevad och Mariannelund. Dessutom har han kvar jouren på Eksjöbostäder var sjätte vecka, och svarar då i den jourtelefon som samtliga hyresgäster är hänvisade till på kvällar, nätter och helger. Då kan vad som helst hända, intygar han. Under vintersäsongen har alla fastighetsansvariga i princip ständig snöjour och att sova med ett öga på termometern är enligt Håkan Bengtsson något av en arbetsskada. Det utökade ansvaret, som kommer att ge en bredare inblick i organisationen ser alla fram emot. Även om de inte tycker att förändringarna blir jättestora ser de namnändringen som en sorts bekräftelse. De sköter ju allt, efter bästa förmåga. Insyn i budgeten blir en fördel, och alla ser fram emot att ha full kontroll över vad som händer i respektive område. Genom att känna till underhållsarbeten som är på gång kan de planera och dessutom ge snabbare och bättre besked till hyresgästerna. kunna utföra reparationer inne i lägenheterna; som att byta blandare, toastol, rör, enklare elarbeten samt mindre snickerier samt ha gedigna kunskaper inom värmereglering (under våren får de som behöver den utbildning som krävs), stå för service till hyresgästerna och bidra till att hyresgästerna bor kvar, se över sina områden, upptäcka eventuella brister, göra förbättringar och se till att allt är fint, ha befogenheter att planera, prioritera och i de fall det krävs göra inköp och beställa löpande underhåll samt ha ekonomisk kontroll för sina fastigheter, använda en tredjedel av sin tid till yttre skötsel som snöröjning och trädgårdsskötsel, samt vara insatta i det periodiska underhållet för fastigheterna. Under våren får alla fastighetsansvariga gemensamma arbetskläder och synliga bilar. Avdelningen består av 22 personer och leds av Lennart Gustavsson

16 16 PÅ TAPETEN 1/2009 Små trendiga lägenheter vid Oxtorget Det råder brist på små, moderna lägenheter i Eksjö. Det visar en marknadsanalys som Eksjöbostäder gjort och för att möta efterfrågan bygger bolaget nio sådana lägenheter vid Vetlandavägen. Utrymmet över de befintliga lägenheterna i fastigheten Oxen 1 var från början tänkt att inredas som kontorslandskap. Men det blev aldrig så, trots att det är nästan 20 år sedan huset byggdes om har tredje våningen stått tom tills nu. Här projekteras nämligen nio lägenheter, åtta ettor på 43 kvadratmeter och en tvåa på 61 kvadratmeter. Lägenheterna inreds modernt, med personliga tillval när det gäller tapeter och färgsättning. Det blir ekparkett i alla rum, helkaklat badrum, rostfria vitvaror, fönster som släpper in överljus, extra takhöjd samt fräscha inredningsdetaljer för att tilltala målgruppen. De här små lägenheterna kanske är ett alternativ för de som vill flytta hemifrån, men också andra som pluggar i Eksjö eller jobbar i stan, säger Bengt Thulin, projektledare för bygget. Han har riksbehörighet för kvalitetsansvar och är spindeln i nätet av konsulter, myndigheter, lagar, förordningar och entreprenörer när Eksjöbostäder eller Eksjö Kommunfastigheter bygger nytt eller gör större ombyggnader. Just nu är nyproduktionslistan längre än någonsin. Eksjöbostäder utreder, som vi berättade i förra numret, möjligheterna att bygga lägenheter i Norrström. Under våren utlyses en arkitekttävling och planen är nu att sätta spaden i markområdet vid Eksjöån nästa vår. Dessutom tittar man på förutsättningar för lägenhetsbyggen vid Vågen Västra, Bryggeritomten och Lunden. Målet är totalt 85 nya lägenheter innan 2014, men det är inte nödvändigtvis Eksjöbostäder själva som ska bygga allt. Initiativ från privata aktörer välkomnas. Det viktiga är att Eksjö som stad kan erbjuda många olika alternativ att välja mellan, menar Thulin. När det gäller underhåll gör Bengt Thulin tillsammans med Gunnar Alm och Lennart Gustavsson årliga fastighetssyner och listar åtgärdsbehoven. Hittills har Eksjö kommunfastigheter arbetat med knappa resurser och lappat med små medel. Genom en effektivare skötsel av företaget finns för de kommande åren mer pengar att satsa på långsiktigt underhållsarbete. Det blir en utmaning att anpassa arbetssättet till en mer offensiv linje. Vid Oxtorget byggs ytterligare en härlig loftgång, som säkerligen kommer att inbjuda till spontanfika i vårsolen.

17 PÅ TAPETEN 1/ Plan för långsiktig lokalförsörjning Av Eksjö kommun och Eksjö Stadshus AB har Eksjö Kommunfastigheter fått uppdraget att samordna lokalbehovet inom hela kommunkoncernen. Under våren utarbetas därför ett förslag på hur kommunens fastigheter och lokaler ska optimeras. Målet stavas yteffektivitet. Margaretha Hedman arbetar med lokalförsörjningsplanen. Arbetet är minst sagt omfattande och inleds med en grundlig inventering av kommunens ägda och delägda fastigheter. I förteckningen ska även hyrda lokaler inom samtliga kommunala bolag och sektorer samt strategiskt angränsande fastigheter ingå. Det handlar med andra ord om hundratals objekt spridda över hela kommunen. Projektledare är verksamhetsutvecklare Margaretha Hedman, som har en lång och gedigen erfarenhet inom kommunens fastighetsbestånd. Det ska bli både roligt och spännande att göra den här utredningen, säger Margaretha och tillägger att delar av den förmodligen inte blir helt okontroversiell. Kommunen står inför stora förändringar de närmsta åren när det gäller såväl befolkningsutveckling och elevantal som efterfrågan och behov av exempelvis bostäder och äldreboenden. Underlaget, i form av aktuell fakta och alla tänkbara framtida prognoser, finns till viss del i den heltäckande marknadsanalys som Eksjöbostäder och Eksjö Kommunfastigheter låtit göra. Den blir något av en grundpelare i arbetet. När inventeringen är gjord följer nämligen en hård prioritering, som innebär att för flera fastigheter kommer det att föreslås åtgärder som förändring, avveckling, utveckling eller försäljning. Många kommer säkert också att passera utan åtgärd, men i arbetet finns inga heliga kor. Det bygger på total neutralitet och en tydlig återkoppling till verkligheten, marknaden och den kommunala verksamheten som helhet. Fastighetsgruppen, som består av samtliga sektorschefer och representanter från Eksjö Kommunfastigheter, deltar i diskussionen under resans gång och den 19 maj överlämnas ett första förslag till utskotten. Det slutgiltiga förslaget omfattar även motiverade strategier och slutsatser och blir en rekommendation till politikerna. Så skulle det kunna gå till Redan i dag är kön till seniorboendet Bobinen i Mariannelund lång. Samtidigt visar åldersstrukturen och alla prognoser att behovet av bostäder för gamla kommer att bli ännu större framöver. På Bobinen finns ett stort och rymligt kök med generösa kringutrymmen. Genom att lyfta ut köket och bygga lägenheter på den ytan kan Bobinen användas mer effektivt. Furulundsskolans kök skulle i så fall rustas upp och få kapacitet att laga mat även till pensionärerna.

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun Nya bostäder på gång banken 1 lunden Visualisering: David Johansson Först Norrström, sedan Banken 1 och nu Lunden. Det händer positiva

Läs mer

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng Årgång 8 Nr 1 2005 Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid 12 20 nya bostäder

Läs mer

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vi i VätterHem nr 1 2011 Annas mål är en egen blomsteraffär Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vad vill VätterHems styrelseledamöter? Nya lägenheter i Tenhult?

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

48 NYA LÄGENHETER. Vi vann kristallen! KANONEN en miljöbyggd förskola. Kommunens FÖRSTA NATTIS. Tosterö: Fastighetsbranschens. pris för hög service

48 NYA LÄGENHETER. Vi vann kristallen! KANONEN en miljöbyggd förskola. Kommunens FÖRSTA NATTIS. Tosterö: Fastighetsbranschens. pris för hög service En tidning utgiven av Strängnäs Bostads AB, Strängnäs Fastighets AB 2014 Tosterö: 48 NYA LÄGENHETER Vi vann kristallen! KANONEN en miljöbyggd förskola Kommunens FÖRSTA NATTIS Fastighetsbranschens pris

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v B I n f o f r å n K ö p i n g s B o s t a d s A B Bladet Maj 2010 vd har ordet Bo bra och lite till Anno 1917 Det gångna året har präglats av mycket arbete, vi har genom en effektiv finansförvaltning äntligen

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #3 2014 8 Renoveringar MILJONPROGRAMMENS BEHOV ÄR ÖVERSKATTADE POLITIKER I NYA UTMANINGAR Spanien SKULDERNA MINSKAR I KOMMUNERNA Kommunanalys SÅ KREDITVÄRDERAS EN KOMMUN Kulturväxt

Läs mer

Helvetesaffären. - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus

Helvetesaffären. - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus Helvetesaffären - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus GÖTEBORGS UNIVERSITET JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Sofia Strindvall och Åsa Welander Examensarbete i

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2005 10:E ÅRGÅNGEN MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ KÖPMANGÅRDEN 16 sidor! NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN LÄSNING

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus vår bostadsrätt levnadsstandard i fokus OKTOBER 2013 Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt Ombildning av hyresrätt ekonomisk kalkyl viktigast Badrumsrenovering med långsiktigt perspektiv Fredrik

Läs mer

MÖBLERA RÄTT Behåll värmen i lägenheten

MÖBLERA RÄTT Behåll värmen i lägenheten ETT MAGASIN FRÅN HFAB NR 4 DECEMBER 2014 Så tycker hyresgästerna om HFAB MÖBLERA RÄTT Behåll värmen i lägenheten Sök bostad förenklade regler VALLÅS VISIONER Barn visar konstverk TRYGGT BOENDE Viktigt

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Värdens nyheter. Ekonomiska resultatet visar positiva siffror. Lägenheter för dig mellan 18 och 25 år. Vad har hänt i området där du bor?

Värdens nyheter. Ekonomiska resultatet visar positiva siffror. Lägenheter för dig mellan 18 och 25 år. Vad har hänt i området där du bor? Värdens nyheter En tidning utgiven av Nynäshamnsbostäder september 2009 Ekonomiska resultatet visar positiva siffror sidan 3 Lägenheter för dig mellan 18 och 25 år sidan 6 Vad har hänt i området där du

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar!

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar! För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 2 2013 1 700 % Så mycket har bankernas vinster på bostadsrättslånen ökat med på tio år RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar UNIK

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer