Bladet. Kortet gäller i följande butiker: Tillsammans med kortet kommer en broschyr att bifogas som talar om vilka rabatter som lämnas.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bladet. Kortet gäller i följande butiker: Tillsammans med kortet kommer en broschyr att bifogas som talar om vilka rabatter som lämnas."

Transkript

1 B Info från Köpings Bostads AB Bladet Mars 2003 Det 86:e året... Det nya förmånskortet inom Köpings Bostads AB har rivstartat med flera stora aktiviteter och projekt såsom ny hyressättning av våra lägenheter, omdaning inom bostadsområdet Nygård, köp av gamla Sparbankshuset, se info om detta på annan plats i tidningen. Om vi backar tillbaka till året som gått kan vi konstatera att samtliga bolag uppnått de ekonomiska mål respektive styrelse lagt fast. Inom moderbolaget Köpings Bostads AB visar årets sammanräkning av intäkter och kostnader på ett mindre överskott som vi fonderar inför kommande år. Årsredovisningen finns färdig och tryckt hos oss i mitten av maj och är det någon som önskar ett exemplar, kontakta oss så skickar vi över så snart vi får dem från tryckeriet. Vi ser nu också fram emot en ljusare årstid och, så småningom, lite varmare och vårligt väder som inbjuder till promenader och annan utevaro. På återseende! Som vi tidigare informerat om har vi under hösten arbetat med att ta fram ett förmånskort BoKortet till våra hyresgäster. Med kortet får Du som hyresgäst rabatt på produkter och tjänster hos butiker och föreningar. Det kommer att finnas information hos de butiker som är anslutna om att kortet ger rabatt. Korten skall vara utdelade under januari och gäller hela år Kortet gäller i följande butiker: Vi har också kommit överens med följande föreningar om olika typer av rabatter: Köpings Innebandyförening, Köpings Bordtennisklubb, Köpings FF, Köping-Kolsva Orienteringsklubb, Köping Hockey, Köping Gif Basket, Köpings IS. Tillsammans med kortet kommer en broschyr att bifogas som talar om vilka rabatter som lämnas. Kontakta oss om Du ännu inte fått Ditt kort! Köpings B Korte U r Bostads i n AB n e H y r e s g ä s t e r n a s Bellis Blommor, Centralservice i Köping, Himmeta Persienn, Köpings Kabel-TV, Låstjänst, Chiffonjén, Måleribolaget, Järnhandeln, Köpings Zoo, Priscillas Hund & Katt, Wedins skor, Guldhuset Bronsil, Optiker Lund, Hårfixaren, ICA Furan, Restaurang Pach, Pizzeria Stellet, Konditori Bivur, Klingas Konditori, Ritz Konditor Kolsva, Bega s Alpin & Cykel, Blixt Euromaster, Bissens Intersport, OK Köping-Kolsva. h å l l Underhållsåtgärder 2003 Nya hyrorna e t f ö r m 200 : Anders Nordqvist, VD Köpings Bostads AB Gamla Sparbankshuset Miljödiplom Nygård omdaning

2 BoBladet Mars 2003 Planerade underhållsåtgärder 2003 under våren Nyanställd Säljare/Uthyrare I samband med att vår budget upprättas tas planer fram på vad som skall göras i våra fastigheter det kommande året. Anette Nilsson slutar inom kort på vår hyresavdelning för att övergå som säljare vid vårt dotterbolag Köpings Kabel- TV AB. Anette har varit anställd vid KBAB sedan år 2000 och ser nu fram emot sina nya arbetsuppgifter inom Köpings Kabel-TV. Men, säger Anette med glimten i ögat, jag kommer allt att sakna alla trevliga hyresgäster jag varit i kontakt med under åren som gått! Jag vill gärna skicka en hälsning med Bobladet till alla hyresgäster vid KBAB. Vi har därför från den 1 april anställt Anders Spjut på vår uthyrningsavdelning. Anders kommer närmast från en tjänst som säljare hos Åbro. Varmt välkommen, Anders! Vår uthyrningsavdelning arbetar med uthyrning av våra lägenheter och lokaler. Det är också uthyrningsavdelningen som har hand om lägenhetsbyten och uppsägningar. På bilden ser vi Carina Tikkanen (till höger på bilden), Anders Spjut och Annvor Liljehammar (till vänster). På avdelningen arbetar också Irene Smedberg, som dock inte finns med på bilden. Årets underhållsplan inrymmer bland annat renovering av ett stort antal balkonger, vi börjar på fastigheterna Mariebergsgatan 10 och Mjölnaregatan 2. Vi fortsätter vårt digra program med att renovera badrum och kommer inom kort att påbörja renoveringen på Ringvägen 59. Badrumsrenoveringen kommer att påbörjas under mars och vara färdig under maj. Informationsmöten för berörda hyresgäster kommer att hållas inom kort. Målning av trapphus och källare pågår på Hagavägen Oscar Lantell, 50 år inom KBAB Oskar har något av ett rekord hos oss, han har bott 50 år i samma lägenhet. Oskar flyttade in på Nygatan när huset var nytt och har sedan dess bott kvar i lägenheten. Jag har en vacker utsikt från fönstret både sommar och vintertid, berättar Oskar. Trafiken har dock ökat de senaste åren. Är det någon av våra hyresgäster som kan slå Oskars rekordlånga boende i samma lägenhet ring någon i redaktionen!

3 Nya Nya hyrorna hyrorna Representanter för Hyresgästföreningen och Köpings Bostads AB har under flera tillfällen i december och början av januari träffats för att dels diskutera hyresnivåer inför år 2003, dels för att diskutera principer för hyressättning. Diskussionerna mynnade slutligen ut i en överenskommelse om att från den 1 februari 2003 höja hyrorna med i genomsnitt 2,45 procent. Anledningen till de höjda hyrorna är att vi drabbats av höjda kostnader för bl.a el, sophantering, försäkringar, löner och underhåll. En utförligare underhållsplan finns på annat ställe i tidningen. Vi har under året som gått också värderat samtliga lägenheter och områden utifrån ett system som är framtaget på central nivå. Anledningen till denna värdering är att vi vill att hyrorna skall upplevas som mer rättvisa i förhållande till lägenhetens standard och var området ligger och vilka kvaliteter som området har. Vi har upplevt att hyressättningen i vissa fall varit felaktig vilket försvårat uthyrningen. I det nya systemet tas ingen hänsyn till nu gällande hyra, utan man börjar från Noll. Hyresvärderingen har gått till så att man först värderat området utifrån olika faktorer, till exempel bygg- eller ombyggnadsår, komersiellt utbud, närutbud, trygghet och miljö. Därefter har varje lägenhet fått ett värde baserat på yta och antal rum och kök. Till detta värde har också vägts in faktorer såsom tillgång till hiss, tvättmöjligheter, tillgång till uteplats med mera. Sammantaget ger dessa faktorer lägenheten ett unikt andelstal som sedan blir direkt avgörande för hyresfördelningen. Eftersom det totala andelstalet för bolagets samtliga lägenheter är känd liksom den hyresintäkt som skall fördelas kan man matematiskt beräkna de enskilda hyrorna. För att få en rimlig övergång till det nya systemet beslutade parterna att ingen hyreshöjning dock fick överstiga 4 %. Detta innebar att vi fick en spridning av hyreshöjning i intervallet 0,79 % till 4 %. Arbetet med att fördela hyresintäkterna enligt denna modell är en process som ständigt kommer att pågå. Områden och lägenheter kommer att förändras och därigenom genomgå nya värderingar. Om ni har frågor och synpunkter som gäller hyresberäkningen är ni alltid välkomna att kontakta oss. Samordningsansvarig för detta arbete är Krister Jansson som är vår förvaltare. Överenskommelsen om 2003 års hyror innebär också att vi till de hyresgäster som bott hos oss sammanhängande under 10 år betalar ut en så kallad trohetsbonus om 500 kr. Bonusen utbetalas som ett avdrag på hyresavin i juli 2003.

4 BoBladet Mars 2003 Gamla Sparbankshuset nu i vår regi! KBAB och miljön MILJÖDIPLOM Under januari 2003 beslutade fullmäktige att Köpings Bostads AB får köpa Gamla Sparbankshuset invid Rådhuset. Fastigheten står nu tom efter en stor vattenskada under julhelgen Tidigare fanns kommunens tekniska kontor i fastigheten. Vi fick i december 2001 Köpings Kommuns Miljödiplom efter mycket arbete med att på olika sätt säkerställa att vårt företag och våra anställda i alla frågor tar hänsyn till vår miljö. Kraven är hårda på de företag som vill ha ett miljödiplom, verksamheten måste t.ex ha en miljöpolicy och en miljöansvarig, hos oss är det Anders D Nilsson som hanterar miljöfrågorna. Den miljöpåverkan som vi orsakar måste vara dokumenterad och identifierad. Mål och handlingsplaner ska finnas om hur miljöpåverkan skall minskas. Vidare skall alla anställda ha genomgått en utbildning om miljökunskap. Ett omfattande arbete med sanering efter vattenskadan har gjorts och ombyggnad av lokalerna till lägenheter kommer inom kort att påbörjas. Beroende på planlösning och storlek räknar vi med att fastigheten efter ombyggnad kommer att innehålla cirka 12 lägenheter. Eftersom huset är kulturhistoriskt intressant kommer även Länsstyrelsen att lämna synpunkter på ombyggnaden. Gamla Sparbankshuset ritades av arkitekten Johan Åkerlund och invigdes år Mycket från den tiden finns bevarat i huset än idag, till exempel är entréerna mot Stora Torget och Rådhuset i stort sett i ursprungsskick. Många detaljer vittnar om byggnadens auktoritet och värdighet. Vi kommer att bevara detaljer vid ombyggnaden, till exempel dörrar, fönster och fönsterbänkar som är av god kvalité. I några av lägenheterna kommer att finnas mycket fina och välbevarade öppna spisar. Redan på den tid huset användes som bank, fanns det bostäder i huset. Plan 1 var bankdirektörens bostad och fungerade både som bostad och representationsvåning. På några ställen finns platsbyggda tidstypiska garderober som vi kommer att försöka bevara. Gården omges av en mur som skapar distans till omgivningen och där kommer vi att försöka skapa en oas för de boende. Vi räknar med att huset skall vara inflyttningsklart till julen 2003 och de som redan visat intresse för att bo i huset kommer under våren att få inbjudan till informationsmöte. Mer info om detta på vår hemsida, fliken miljö. För att få behålla Miljödiplomet krävs att man en gång per år genomgår en miljörevision. Verksamheten skall kunna visa att man är på väg mot uppsatta mål och att samtliga eventuella synpunkter och anmärkningar vi fått skall vara åtgärdade. Dessa krav klarade vi av att uppfylla vid miljörevisionen som genomfördes i december Vi är det andra företaget inom Köpings kommun som lyckas att få behålla miljödiplomet ytterligare ett år.

5 BoBladet Mars 2003 Nygård omdaning Beslut har nu fattats om att gå vidare med förändringsarbetet inom Nygård. I den omdaning som är planerad ingår planer bland annat på att bygga en ny gata genom området. Gatan ansluter Nibblesbackevägen och Kristinelundsvägen och delar upp Nygård i två kvarter. I dag är området till ytan lika stort som från Willys upp till Folkets Hus! I planerna ingår också att riva 5 hus som totalt innehåller cirka 95 lägenheter. Vilka hus som enligt planerna påverkas framgår av bifogad ritning. Information till berörda hyresgäster har lämnats på olika sätt och nästan alla är redan igång med flytt till ny lägenhet. I samband med återuppbyggnaden av området efter rivningen kommer stor vikt att läggas vid utemiljön och en intensiv planering pågår nu. Tanken är att området skall ha ytterligare kvalitéer i form av en tilltalande, grön utemiljö. Buskar och träd kommer att planteras för att göra området färdigt så fort som möjligt efter rivningarna. Stora satsningar kommer att göras på bland annat belysning och lekutrustning. I nuläget planeras för 3 mindre lekplatser och en stor kvarterslekplats. Vi kommer också att göra i ordning flera uteplatser med utemöbler. Rivningsmassorna kommer om möjligt att återanvändas för att göra området kuperat med kullar. Löpande information om omdaningsarbetet kommer att lämnas, dels direkt till berörda hyresgäster, dels vid olika informationsmöten och i kommande nummer av Bobladet. Samordningsansvarig hos oss är Lars Engström. Vy från sydöst (nuläge) Vy från sydöst (efter rivning)

6 B Bladet Mager Köttfärsrätt gram köttfärs 1 lök eller vitlöksklyfta 2 buljongtärningar (1 köttbuljong och 1 grönsaksbuljong) 8-10 potatisar 1 burk krossade tomater 1 burk wokgrönsaker (eller frysta, en halv påse) Vatten Skala och skiva potatisen i 3-5 mm tjocka skivor Fräs lök och köttfärs Smaksätt med salt och grillkrydda (eller tag egna favoritkryddor) Lägg i potatisskivorna Späd med vatten så att det täcker upp till potatisen Koka 5 minuter Fyll på med krossade tomater och wokgrönsaker Låt småkoka tills potatisen är klar Vinnare i BoBladets bildtävling Det rätta svaret på bildfrågan i förra numret är: GURKA Vinnare denna gång: Jasmine och Yasin Ekis, Dybecksgatan, Simon Özel, Scheelegatan 31. Grattis! Trisslotterna kommer på posten, lycka till! Ny tävling Rita av ditt KBAB-hus och skicka teckningen till oss, adress finns på baksidan av tidningen. Vinnarna får ritblock och pennor! INTERNETUPPKOPPLING Kabel-TV höjning av Internetavgiften från 1 april Inom samtliga av KBAB s lägenheter finns möjlighet till snabb Internetuppkoppling via kabel-tv-nätet. Denna tjänst kostar nu 225 kr per månad. Vi måste nu öka priset med 15 kr/månad och från den 1 april uppgår den nya månadsavgiften till 240 kr/mån för privatkunderna. Vårt pris tillhör fortfarande de lägsta i landet för denna typ av tjänst. f o I n f r å n Postadress: Box 13, Köping Besöksadress: Nibblesbackevägen 19 Mail: Internet: Öppet: Måndag Tisdag fredag Telefon: Telefax: Felanmälan: Felanmälan hanteras av Din Husvärd, likaså ordningsoch skötselfrågor. Telefonnummer finns anslaget i trappuppgången. Vid akuta fel: Kvällar och helger (gäller även kabel-tv och Internet), kontakta Securitas på telefon K ö p i n g s B o s t a d s A B BoBladet Redaktion: Carina Tikkanen Maria Eriksson Lena Sigvardsson Meg Laurén Krister Jansson Jan-Olof Pettersson Christer Sigvardsson Lena Ekman Ansvarig utgivare: Anders Nordqvist Produktion: CARE OF, Västerås

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v B I n f o f r å n K ö p i n g s B o s t a d s A B Bladet Maj 2010 vd har ordet Bo bra och lite till Anno 1917 Det gångna året har präglats av mycket arbete, vi har genom en effektiv finansförvaltning äntligen

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng Årgång 8 Nr 1 2005 Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid 12 20 nya bostäder

Läs mer

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in En kundtidning från John Mattson, december 2012 Höga resultat i årets kundenkät 2 Träning, hälsa och mat 4 Ser fram emot sitt nya jobb 6 Låna böcker i tvättstugor 7 Tips och råd inför julhelgen 8 Larsberg

Läs mer

Välkommen. En tidning från Salabostäder AB. De fem första rätta svaren vinner två biobiljetter vardera. hur lyder salabostäders vision?

Välkommen. En tidning från Salabostäder AB. De fem första rätta svaren vinner två biobiljetter vardera. hur lyder salabostäders vision? Välkommen En tidning från Salabostäder AB nr 2 Årgång 2 2015 Tävling! De fem första rätta svaren vinner två biobiljetter vardera. hur lyder salabostäders vision? Skicka ditt svar samt namn, adress och

Läs mer

Vanja löser det mesta. Tävla om finaste utemiljö! till våra hyresgäster sidan 4 5 VIKTIG INFORMATION. som assistent på förvaltningsavdelningen sidan 3

Vanja löser det mesta. Tävla om finaste utemiljö! till våra hyresgäster sidan 4 5 VIKTIG INFORMATION. som assistent på förvaltningsavdelningen sidan 3 BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2014 www.ludvikahem.se Nu är det dags igen! Tävla om finaste utemiljö! sidan 6 VIKTIG INFORMATION till våra hyresgäster sidan 4 5 Vanja löser

Läs mer

Värdens nyheter. Boinflytande för alla i samverkan med Hyresgästföreningen. Trygghetsfrågorna är centrala i boendet

Värdens nyheter. Boinflytande för alla i samverkan med Hyresgästföreningen. Trygghetsfrågorna är centrala i boendet Värdens nyheter En tidning utgiven av Nynäshamnsbostäder december 2009 Trygghetsfrågorna är centrala i boendet sidan 3 Nynäshamnsbostäder flyttar till nya lokaler sidan 5 Extra hjälp vid flytt till nyproducerade

Läs mer

NR 1 2011. blomrabatt. sidan 7. Hit går. sidan 5. hyresrabatt. sidan 8. skolan på Mölle. sidan 10. informationstidning från Falkenbergs Bostads AB

NR 1 2011. blomrabatt. sidan 7. Hit går. sidan 5. hyresrabatt. sidan 8. skolan på Mölle. sidan 10. informationstidning från Falkenbergs Bostads AB NR 1 2011 blomrabatt sidan 7 Hit går hyran sidan 5 hyresrabatt sidan 8 Nya skolan på Mölle sidan 10 1 informationstidning från Falkenbergs Bostads AB OM FABONYTT INNEHÅLL 2 Thomas har ordet 3 Kall byggstart

Läs mer

Mer läsning. Zita lämnar sopor. Nya hemsidan. Nr1. i detta nummer. önskar vi alla våra hyresgäster! ÅTERVINNING FÖR ALLA VÄLKOMMEN IN PÅ.

Mer läsning. Zita lämnar sopor. Nya hemsidan. Nr1. i detta nummer. önskar vi alla våra hyresgäster! ÅTERVINNING FÖR ALLA VÄLKOMMEN IN PÅ. Mitt Nr1 mars 2013 Hallstahem NYTTIGT FÖR OSS SOM BOR I HALLSTAHEM ÅTERVINNING FÖR ALLA Zita lämnar sopor Familjehunden Zita hjälper alltid sin husse Johannes Pedersen ut med soporna. Då är det viktigt

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Hej! Nytt badrum hos Josefine. Tema: Bostaden bygger och renoverar. från april 2012

Hej! Nytt badrum hos Josefine. Tema: Bostaden bygger och renoverar. från april 2012 Hej! från april 2012 Nytt badrum hos Josefine Tema: Bostaden bygger och renoverar Lägre hyreshöjningar 2 Stökigt blir fint 4 Gigantisk investering på Ålidhem 5 Här är alla nybyggen 6 Höga, hållbara ambitioner

Läs mer

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2005 10:E ÅRGÅNGEN MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ KÖPMANGÅRDEN 16 sidor! NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN LÄSNING

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

Uppdrag Städning. ] Följ med på trapphusstädning ] Tvättstugan får högt betyg ] Lillvors bästa städtips 10 DAMMSUGARE! TÄVLA OM

Uppdrag Städning. ] Följ med på trapphusstädning ] Tvättstugan får högt betyg ] Lillvors bästa städtips 10 DAMMSUGARE! TÄVLA OM TÄVLA OM 10 DAMMSUGARE! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] FEBRUARI 20100 Uppdrag Städning ] Följ med på trapphusstädning ] Tvättstugan får högt betyg ] Lillvors bästa städtips ] Lågenergihuset

Läs mer

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN INNEHÅLL 3. VARMT VÄLKOMMEN 4. DITT HYRESAVTAL 5. NÄR DU FLYTTAR IN 6. OMRÅDESINFORMATION 7. BETALA HYRAN 8. AUTOGIROANMÄLAN 9. SKÖNARE HEM 10. UNDERHÅLL

Läs mer

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden 1.06 www.sgsstudentbostader.se Jämnare rumstemperatur 3 Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5 Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7 Rosendals

Läs mer

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN?

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN? EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2003 8:E ÅRGÅNGEN CHRISTOFFER WIKLUND COOL KILLE PÅ BRÄDA MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER

Läs mer

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2002 7:E ÅRGÅNGEN SKOTERN LOCKADE RICKARD FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP FÖR BARBRO GÄLLER BOKFÖRING OCH BILSPORT INSATSER SKAPAR TRYGGARE BOENDE BORÅDEN, EN

Läs mer

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning December 2011 Inledning Egen härd är guld värd stod det på broderade bonader i gamla svenska kök. Nu för tiden är det nog få som betalar för sin lägenhet i guld faktum är att de flesta betalar sina hyresavier

Läs mer

sbcdirekt Så gör medlemmen Har ni problem i föreningen? Ring Styrelserådgivningen: 0775-200 100

sbcdirekt Så gör medlemmen Har ni problem i föreningen? Ring Styrelserådgivningen: 0775-200 100 sbcdirekt Nummer 6 Juli 2009 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se ROT-avdrag på faktura Slipp krånglet i deklarationen och betala hälften av hantverkarens arbetskostnad via faktura.

Läs mer

Värdens nyheter. Ekonomiska resultatet visar positiva siffror. Lägenheter för dig mellan 18 och 25 år. Vad har hänt i området där du bor?

Värdens nyheter. Ekonomiska resultatet visar positiva siffror. Lägenheter för dig mellan 18 och 25 år. Vad har hänt i området där du bor? Värdens nyheter En tidning utgiven av Nynäshamnsbostäder september 2009 Ekonomiska resultatet visar positiva siffror sidan 3 Lägenheter för dig mellan 18 och 25 år sidan 6 Vad har hänt i området där du

Läs mer

TRANÅS direkt. Bospecial TOMTSLÄPP PA NORRABY UDDE SCHYSSTA LYOR MITT I STAN BYGGA NYTT HUR FUNKAR DET? HÄR FINNS FJÄRRVÄRME & FIBER

TRANÅS direkt. Bospecial TOMTSLÄPP PA NORRABY UDDE SCHYSSTA LYOR MITT I STAN BYGGA NYTT HUR FUNKAR DET? HÄR FINNS FJÄRRVÄRME & FIBER TRANÅS direkt INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN Bospecial TOMTSLÄPP PA NORRABY UDDE o HÄR FINNS FJÄRRVÄRME & FIBER SCHYSSTA LYOR MITT I STAN BYGGA NYTT HUR FUNKAR DET? EXJOBB ÄR Gör ditt exjobb i Tranås

Läs mer

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer

»nu går vi hem« Kent lämnar bullret för lugnet på Granliden

»nu går vi hem« Kent lämnar bullret för lugnet på Granliden »nu går vi hem«en tidning utgiven av Burlövs Bostäder AB sommaren 2012 Kent lämnar bullret för lugnet på Granliden Möt grabbarna med gröna fingrar Helrenovering för en femtilapp Underhåll för 15 miljoner

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest NY MILJÖMÄRKT HYRESGÄSTTIDNING! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] APRIL 2008 Vinn! ] Lisebergsbiljetter ] Gångstavar miljö Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide Nyhet! P-assistans

Läs mer