Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG"

Transkript

1 Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1

2 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens moderator: Vi lyssnar på hyresgästerna. De vet vad de vill....3 Göran Werner, WSP, om Projektet BeBo. Tillsammans är det lättare att göra bra och rätt....4 Susanne Sjöblom, Skanska. Skanskas miljonprogramsarbete är både anpassas och standardiserat...6 Patrik Derk, om projektet Telge Hovsjö som anställde och engagerade boende i rustningen...8 Ulf Nyqvist, Botkyrkabyggen tror inte på koncept, vill jobba på micronivå med boende ENERGIDAGEN Agneta Persson, WSP, moderator på Energidagen, menar att vi är i take off-läge nu. Vi kan och har tekniken Näringsdepartementets Fredrik von Malmborg om tolkningen av EU-direktiven...14 Sveriges längsta hyreshus, Uppsalahems energisparprojekt Jonas Tannerstad, Öbo, tycker man ska vårda huset som en kropp Åsa Togerö berättar om Skanskas mörkgrönaste projekt, Väla Gård plusenergihus...18 Anita Aspegren, Energisparmyndigheten. Sverige sparar el, vi behöver göra mer Fler borde använda solenergi, menar Lars Andrén från Svensk Solenergi UTGIVARE: Nya Rekord - Media och Produktion AB, Box 22249, Stockholm, Telefon: , Fax: , ANSVARIG UTGIVARE: Therése Söderström, REDAKTÖR & SKRIBENT: Caroline Knutsson-Hall SKRIBENT: Per Andersson MARKNAD: Peter Blomqvist, ANNONSPRODUKTION: JINAB.se GRAFISK FORM, PRODUKTION & PROJEKTLEDNING: JINAB.se OMSLAGSBILD: FLIR. OBS, bilden är en illustration och återger inte med exakthet upplösningen hos kameror i vårt ordinarie sortiment. Läs mer på Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa. Information om konferenserna finns att läsa på eller ring Kurt Elstad, Seminar Design Group AB, Projektledare som älskar renovering! Rotpartner arbetar med renovering, underhåll och utveckling av fastigheter som projektledare och teknisk konsult. Badrumsrenoveringar, stambyte, fönsterbyte, fasadrenoveringar och balkongrenoveringar är några av våra specialiteter. Kontakta oss och låt oss tillsammans se över era renoveringsbehov. Vi börjar alltid med ett kostnadsfritt förutsättningslöst möte. Läs gärna mer om oss på Göteborg Stockholm 2

3 Kicki Björklund tycker det är dags att lyssna mer på hyresgästerna: De vet vad de vill Viktigast av allt är att lyssna på hyresgästerna. Vi är till för dem och inte de för oss. Det är det många som glömmer. De säger Kicki Björklund, vd i SigtunaHem. Där har man börjat ta mycket större hänsyn till hyresgästerna än vad som var brukligt tidigare. Av Caroline Knutsson-Hall Hyresgästerna vill oftast ha mycket mindre vid renovering än vad vi tror. Och då har vi en modell som ger valfrihet, säger Kicki. Hon inleder Seminariet om lönsam renovering och utveckling av Miljonprogrammen och är dess moderator. Hyresgäster vill kunna påverka sin hyra På SigtunaHem som har många bostäder byggda under miljonprogrammet i sitt bestånd görs renoveringarna på den nivån som hyresgästerna vill ha. Mini är nivån som innefattar det allra viktigaste renoverings- och underhållsarbetet. Maxi är en helrenovering och midi är något mitt emellan. Hyresökningen per månad för de olika nivåerna blir ungefär 825 kronor för mini, för midi och för maxi. De flesta hyresgäster väljer minialternativet. När någon flyttar ur sin lägenhet väljer SigtunaHem reno- veringsnivå. Modellen är förhandlad med som en generell överenskommelse med hyresgästföreningen som gäller alla ombyggnadsområden, säger Kicki Björklund. Vi är inte experter på hyresgästers behov Det är dags för ett paradigmskifte. Fastighetsägaren som många gånger inte ens själva bor i hyreslägenheter tror sig var expert på vad hyresgäster vill ha. Det är vi inte alls. Vi behöver lyssna mycket mer på hyresgästerna och rätta oss efter deras betalningsförmåga och hur de vill ha det. Det gäller både befintliga hyresgäster och när vi bygger nytt, menar Kicki Björklund. Även vid nyproduktion är det viktigt att lyssna in hyresgästernas önskemål på den marknad man befinner sig på. SigtunaHem har lyckats bygga yteffektiva bostäder som attraherat unga vuxna. Kicki Björklund är teknologie doktor från KTH. När hon blev vd på Sigtunahem kom hon närmast från John Mattssons Fastighets AB. Hon är moderator under seminariet om lönsam renovering och utveckling av Miljonprogrammen den 15 oktober. Lämna Kategoribostäderna! En annan viktig sak som jag tycker att vi som arbetar med hyresfastigheter ska gå ifrån så mycket som möjligt är kategoriboenden. Det är huvudlöst att en person som fått en studentlägenhet ska tvingas kvar på universitetet år efter år för att det inte går att få tag i en bostad om man inte studerar, menar Kicki Björklund bestämt. - Det finns många viktiga frågor att diskutera och jag ser fram emot att få träffa många kollegor i branschen och hjälpa till att diskussionerna blir bra och inspirerande för oss alla, säger Kicki Björklund. 3

4 MILJONPROGRAMMET Rekorderlig renovering med Bebo: Tillsammans är det lättare att göra bra och rätt Göran Werner från WSP driver nätverket BeBo för energimyndigheten. Syftet är att visa hur man kan göra renoveringar i miljonprogrammet och hitta bra lösningar ur energi- och klimatsynpunkt. I projektet har en del fullskaleprojekt genomförts och mätts och utvärderats. - Vi visar på lösningar. Det finns många rädslor och hinder att genomföra de projekt som nu blivit nödvändiga. Med information, utbildning och gemensamma träffar har mycket bra åstadkommits, berättar Göran Werner. Av Caroline Knutsson-Hall i stora bostadsbolag och svårare uppgifter för de mindre. I många fall är det ekonomin som skrämmer. Bostadsbolag och bostadsrättsföreningar har inte satt av pengar för renoveringar och det har gjort att de alla sitter i en eftersatt skuld. Och då tror många att man behöver höja hyrorna. Göran menar att man kan klara sig bättre genom renoveringarna om man tänker lite annorlunda och långsiktigt när det gäller just ekonomin. En renovering och upprustning av dessa byggnader kan ses som en investering i att klara miljökraven och minska miljöbelastningen. Då kan man tillåtas att ha en lägre kalkylränta. Fastighetsägare brukar kräva en avkastning på 5-7 procent. Om man kan minska det kravet med tre procentenheter ökar möjligheterna och tillgänglig budget betydligt. Då blir renoveringarna inte betungande, de blir en långsiktig investering i fastigheten, säger Göran. Dagens utmaningar Det finns många duktiga fastighetsbolag ute i landet och så finns det andra som behöver lite mer hjälp och inspiration utifrån. Man ska komma ihåg att fastighetsskötsel idag inte är vad den var när miljonprogrammens hus byggdes. Då anställde man en vaktmästare att byta packningar och se till enklare underhåll. Man anställde inte ingenjörer att sköta bostäderna Tyvärr. Dagens utmaningar är mycket större och kräver både det intresse och den kunskap som oftast finns hos ingenjörer, och ingenjörerna går oftare till industrin och till de kommersiella bolagen än till ett kommunalt bostadsbolag. Nu tittar vi inom BeBo på förbättring av värmväxlare i ventilation, återvinning av värme i avloppsvatten, tilläggsisolering, mäter verkningsgrad och stimulerar till gemensamma teknikupphandlingar. Självklara åtgärder Byggnads-jympa Att vara riktigt vass inom fastighetsskötselområdet är att arbeta med byggnadsfysik. Man får se byggnaden som ett system, en kropp, där alla delar måste optimeras och hållas igång. Hela tiden. Ungefär som gymnastik för människor man förlorar sin kondition om man inte äter bra, sover, tränar och underhåller sig, förklarar Göran Werner. Det pågår nu mycket inom Bebo. Vi har en budget på ca tio miljoner kronor per år och har kunnat sätta igång projekt och inspirera många. Vi sprider kunskap, visar på realistiska lösningar inom många olika områden. Det vi har åstadkommit tillsammans har inte alltid handlat om pengar. Många ute i landet har varit väldigt ensamma med de nya kraven. Jag tror att sällskapet av andra har inspirerat och väckt mycket av de ambitioner och kunskap som inte riktigt kommit till sin rätt om inte vi kunnat bidra med lite nya synsätt både på ekonomi och teknik. Nu ser jag fram emot att fortsätta träffa många ur branschen och ytterligare nätverka om våra ämnen. 4

5 MILJONPROGRAMMET DeN perfekta lösningen för miljoner kök. Ny känsla för en bråkdel av priset. Det finns ett sätt att skapa nya kök utan att byta ut allt. Vår metod är både snabb, kostnadseffektiv och miljömässig. Vi låter de befintliga stommarna vara kvar och bygger på med snygga luckor och moderna funktioner. Allt måttanpassat, levererat och installerat. Varje år genomför vi cirka köksförnyelser på uppdrag av ledande fastighetsägare i Sverige. Är du beredd att tänka nytt? Tänk Modexa. Tel Modexa_Annons_175x238.indd

6 MILJONPROGRAMMET Skanska arbetar både standardiserat och anpassat Skanska har gjort ett 60-tal renoveringar i miljonprogrammets bostäder, ett 40-tal projekt pågår just nu, runt om i landet. - Miljonprogrammets byggnader har likheter och skillnader. Vi har samlat erfarenheter och kunskaper om dessa fastigheter i många år och har kommit fram till ett standardiserat sätt att arbeta, berättar Susanne Sjöblom som är konceptledare för Miljonhemmet, Skanska Sverige AB. I sitt avsnitt under konferensen om miljonprogrammen berättar hon mer. Av Caroline Knutsson-Hall Skanska har samlat all sin erfarenhet i en kunskapsbank som kallas Miljonhemmet. Kunskapsbanken innebär att de kan arbeta på strukturerat arbetssätt och säkerställa kvalitén i i projekt som genomförs. Genom detta arbetssätt kan Skanska kapa ledtiden och snabbt få fram ett projekt anpassat efter fastighetsägarens förutsättningar. För oss är det viktigt att arbeta effektivt, säkert och med rätt kvalitet, säger Susanne. I hennes uppdrag som konceptledare ingår också att hänga med i debatten och se till att erfarenheter sprids. Det är viktigt att hela tiden hålla dialogen om möjligheter och svårigheter levande. Faktorer som påverkar De byggnader som nu är aktuella för renovering byggdes under rekor- Susanne Sjöblom som är konceptledare för Miljonhemmet, Skanska Sverige AB. 6

7 MILJONPROGRAMMET dåren och är i många fall mycket eftersatta och den tekniska livslängden har passerats. Vi har definierat några faktorer som påverkar projekt, hur lika och olika de än är. Faktorerna är: Fastighetens behov Vad behöver göras? En del har renoverat lite innan, andra har inte gjort något alls. Områdets möjligheter Många områden har stora grönytor som har stor potential att utvecklas. Det går att jobba med förtätning, att hitta nya lösningar på gamla byggnader, t ex vända på garagelängor och ändra folks rörelsemönster. En viktig fråga är att jobba med trygghet inne i fastigheterna och utanför. Att utveckla gårdar och kanske placera en tvättstuga ute i det fria istället för ner i en mörk källare. Fastighetsägarens plånbok Det här är en viktig fråga som avgör vad som är möjligt att göra och inte. Marknaden Marknaden reagerar olika på likvärdiga fastigheter. För fvå likvärdiga fastigheter där den ena ligger i Stockholm och den andra i Hultsfred så har de helt olika förutsättningar. En fastighet i Stockholm ökar mer i värde vid en renovering än vad en i Hultsfred gör, även om likvärdiga renoveringsåtgärder har genomförts. Om man behöver låna till renoveringarna ger det helt olika förutsättningar. Många varierande projekt Med tanke på energimålen som ska uppnås till 2020 och 2050 är det säkert viktigt med stimulans på olika sätt för en del. Och det är många vill ha bidrag och subventioner. Samtidigt det är många som har varit duktiga och redan gjort renoveringar och förbättringar av sina fastigheter - utan bidrag. Om man skulle införa någon form av subventioner eller bidrag är det viktigt att de som redan varit duktiga också får en del av kakan? anser Susanne Sjöblom. Det är stor variation på Skanskas arbete. Projekten är allt ifrån små till stora och varierar därmed från att bara ta hand om ytskikt måla om till att totalrenovera. Skanska utför uppdrag åt både stora och små fastighetsägare. Tack ÖBO! Vi på Browik har under mer än 15 år haft förtroendet att gemensamt med ÖBO verka för att minska energibelastningen och energikostnader inom deras fastighetsbestånd med allt från energiutredningar, individuell mätning, styrning av fastigheter till överordnat styrsystem DHC. ÖBO är på god väg att nå sina mål med sänkta koldioxidutsläpp med 20 % till Sedan 1 september 2012 är Browik ett helägt dotterbolag till Midroc Electro AB Midroc Electro, ett av Sveriges ledande el- och automationsföretag med medarbetare och en omsättning på 1,7 miljarder kronor. Vi är organiserade i fem divisioner och tillsammans med vårt dotterbolag Browik Installation AB finns vi på 45 orter i Sverige. Med kunden i fokus erbjuder vi tjänster inom elinstallation, fastighet -/ industriautomation, hissar, kransystem, kommunikation och säkerhet samt energibesparing. bowik.indd

8 Telge anställde boende i Hovsjö att fixa sitt miljonområde AV Caroline Knutsson-Hall Bostadsområdet Hovsjö i Södertälje är ett av landets alla miljonprogramområden. Men till skillnad från de flesta andra miljonområden är det här en plats där de boende har ett stort engagemang i sina bostäder och i sin närmiljö. En av de drivande krafterna för att det skulle bli så här är bostadsbolaget Telge Hovsjö som äger de flesta fastigheterna i området. Gemensamt och målmedvetet arbete har lett till att de boende själva gjort Hovsjö till en bra plats att bo på, som de är rädda om och vårdar. 8

9 MILJONPROGRAMMET Patrik Derk Satsningen i Hovsjö startade i 2007 när Telge Hovsjö bildades. Området var mycket nedslitet och behövde renoveras och rustas upp. En önskan var att engagera de boende i processen. Man ville tänka nytt och samarbeta över nya gränser och med nya mål. Anställde arbetslösa Det är många olika insatser i Hovsjö som sammantaget lett till det goda resultatet. Bland det viktigaste är kanske att engagera Hovsjöborna i det arbete som gjorts under upprustningen, inomhus och utomhus. Över 500 ungdomar har under åren fått sommarjobb med att rusta upp bland annat parken, gårdarna och parkeringshusen. Idag driver ungdomarna själva Hovsjösommar som satsningen kallas. Parken i bostadsområdet Hovsjö går nästan inte att känna igen från hur det var tidigare. Nu är vegetationen ansad och det är städat och växterna prunkar och trivs lika bra som de boende omkring parken. Ett annat initiativ är Hovsjöbyggarna. En utbildning för arbetslösa Hovsjöbor som gjordes i samarbete med Arbetsförmedlingen och Peab. En del i utbildningen var att rusta upp lägenheter i området. Idag arbetar flera av de som gick utbilningen som byggnadsarbetare. Resultatet var att jobbet blev gjort i Hovsjö och att arbetslösheten bland de boende gick ned. Nu trivs de boende Dagens kundundersökningar visar att bostadsområdet Hovsjö idag på många sätt är som ett genomsnittligt svensk bostadsområde där folk trivs och vill bo kvar och har ett stort engagemang i varandra och i sin närmiljö. Men undersökningen som gjordes innan allt drogs igång hade betydligt tråkigare resultat med riktiga bottensiffror. Minskad brottslighet Idag har brottsligheten gått ned i Hovsjö, skadegörelsen har minskat med färre sönderslagna gatlyktor och mindre klotter. Enligt statistik från BRÅ har oron för att utsättas för olika typer av brott halverats under perioden Boende känner sig trygga och omflyttningen har minskat. Vi ser det tydligt i våra kundundersökningar var det mindre än hälften av hyresgästerna som svarade ja på frågan om de känner sig trygga i området på kvällar och nätter. Idag är det 74 procent som svarar ja, berättar Patrik Derk. Hovsjö är ett invandrartätt område med lägenheter och närmare invånare. Med dagens facit är det intressant att se vilken påverkan ett bostadsföretag kan ha på miljön för de boende. Nationalekonomen Ingvar Nilsson och beteendevetaren Eva Lundmark har studerat hur Hovsjö arbetar och vad det har resulterat i. Resultatet finns i rapporten Det omöjliga tar bara något längre tid. Vi har tidigare studerat sju miljonprogramsområden i Sverige och kan därför säga att Hovsjösatsningen i Södertälje som vi följt under tre år är unik, lyckad och framgångsrik, sammanfattar Ingvar Nilsson och Eva Lundmark sina intryck. Nya portvakter I höst utbildas de tio före detta arbetslösa Hovsjöinvånare som bostadsbolaget anställt som portvakter. I januari börjar deras jobb på allvar. Det är den senaste satsningen i Hovsjö. Portvakterna kommer att vara ansvariga för varsin gård i området och trapphusen. De ska kunna utföra enklare reparationer och verka för goda sociala relationer på sin gård genom att ordna gemensamma grillkvällar eller annat som de boende önskar sig. Portvakterna finansieras till en del genom att Telge sagt upp avtalen med städbolaget i området Med tanke de många förbättringarna som uppnåtts i Hovsjö på flera områden kan man fundera om inte bostadsbolag är bortglömda resurser i samhällsbyggande, avslutar Patrik Derk. 9

10 MILJONPROGRAMMET Ulf Nyqvist Krögarevagnen Botkyrkabyggens vd Ulf Nyqvist: Vi tror inte på koncept, vi vill jobba på micronivå med boende Av Caroline Knutsson-Hall Botkyrkabyggen det största bostadsföretaget i Botkyrka är med sina lägenheter en av landets stora bolag med miljonprogramsfastigheter som det blivit dags att renovera är miljonprogramslägenheter. Jag tror inte på att rulla ut en färdig lösning bara för att fastigheten är byggd under miljonprogramstiden. Tvärtom måste man vara noga med vad man ska göra, på vilket sätt och vad de boende tycker, säger Ulf Nyqvist, vd i Botkyrkabyggen. 10

11 MILJONPROGRAMMET Tillsammans med Botkyrkabyggens tekniske chef Ulf Viktorsson kommer Ulf Nyqvist att på oktobers konferens om miljonbyggen. berätta hur man arbetar med renoveringar i Botkyrkabyggen och om arbetet i Nordic Built Ulf var ordförande i juryn Nordic Built-tävlingen i Sverige och var nyligen med om att ge NCC och arkitektbyrå Spridd pris för deras försiktiga renovering som inte orsakade så stora hyreshöjningar att de boende tvingades flytta. Våga vara försiktig Dom vågade vara försiktiga, det var värt att belöna det modet, kommenterar Ulf Nyqvist. I Nordic Buildts jury satt personer med olika kompetenser, var arkitekter, byggare från de nordiska länderna och SABO. Jag tycker att det är viktigt att man tar fasta på hur fastigheterna är och gör så lite som möjligt när man renoverar. Det är viktigt att respektera de människor som bor i fastigheten och gör en renovering med respekt för deras behov, synpunkter och ekonomi, kommenterar Ulf Nyqvist. Vill behålla hyresgästerna Botkyrkabyggen är också försiktiga i sina renoveringar. De har lägenheter som uppfördes under miljonprogrammets dagar. Det är lätt att tro att alla fastigheter är likadana, men det är stor skillnad i material, hyresgäster, kultur och renoveringsbehov. Vi vill ha dialog med våra boende och då måste vi gå ned på micronivå. Visst är det möjligt att hitta storskaliga tekniska lösningar men min åsikt är att man inte kan rulla ut koncept som många bostadsbolag tycker. Vi tror inte på koncept, säger Ulf. Många renoverade bort sina boende De var många som under de första renoveringarna rev ut och renoverade alldeles för mycket med hyreshöjningar på upp till 50 procent till följd. För mig ser det ut som om man i vissa fall sett renoveringarna som ett sätt att skaffa en ny typ av hyresgäster. En sådan filosofi har inte vi. Vi tycker om våra hyresgäster och vill ha kvar dem. Vi ska rusta för dem som bor där och hoppas att husen ska fungera i ytterligare 50 år. Och vi tänker anpassa det vi gör till att hitta en nivå av renovering och förbättring som gör att vi under många kommande år slipper att gå in i folks hem och börja med ytterligare förbättringar. Ulf Nyqvist har varit vd i Botkyrkabyggen i nio år och var dessförinnan. fem år i Telgebostäder. Han är socionom. KONTROLL & STYRNING i ordens bästa betydelse Vårt styrsystem för parkeringar, G-CTRL och bilmotorvärmare samt vårt system för energimätning i fastigheter G-MÄT finns nu i ett och samma system. Mätarna i systemen är MID-godkända och G-CTRL för bilmotorvärmarna har en ytterst flexibel styrning via webben, via app och direkt på stolpen förstås. En programvara Ett system Ett helhetsansvar från oss både för mjuk- och hårdvara Fastighet och Bostadsrätt nr 4 - GARO AB.indd 1 8/23/2013 2:28:52 PM 11

12 ENERGIDAGEN Agneta Persson från WSP leder konferensen Fastighetsbranchens Energidagar för fjärde gången. Foto: Jonas Edenvik Agneta Persson, WSP, konfensens moderator: Vi är i take off-läge nu i både vilja och teknik Av Caroline Knutsson-Hall Agneta Persson från WSP leder konferensen Fastighetsbranchens Energidagar för fjärde gången. Hon har en god överblick av hur energimedvetandet väckts, och hur utvecklingen ser ut framåt. Agneta Persson är positiv: De goda exemplen på vad som kan åstadkommas är väldigt viktiga som inspiration. Och all nödvändig teknik finns redan, vi behöver inte vänta på nästa version. Jag märker också att dagens generation är redo att skrida till verket, säger Agneta Persson som har stora förväntningar på årets konferens. 12

13 ENERGIDAGEN Agneta Persson har arbetat med hållbar energi i 30 år. Hon började 1981, så hon kan området. Hon kommer att ge med en kort exposé över utvecklingen. Sedan kommer hon att sträcka exposén ytterligare både bakåt och framåt. Allt energitänk började i mitten av 70-talet med energikrisen. Dessförinnan var det i princip inte intressant med energi, för någon. Det kan man t.ex. se på miljonprogramhusen och hur de designades. Energi då var en fri tillgång, inte en ändlig resurs. Samma utmaning nya ord När jag började inom det här området för 32 år sedan efter de båda oljekriserna var det enorm fokus på energieffektivisering och sparande. Genom åren har man bytt ord, men det har betytt samma saker. Vid den tiden tog man reda på vad man kunde göra och så gjorde man det. Idag kan man säga att det här inte bara handlar om kunskap och teknologi, utan hur samhället fungerar. Med dagens situation med klimatkris och -förändringar är medvetandet om vad som pågår lika stort som det var -81. Det är inte så stor skillnad. Däremot är det stor skillnad på hur vi hanterar den information vi får. Det finns en jättestor medvetenhet och kunskap om att vi borde göra något och att det finns lönsamma metoder att ta till. Men folk vet inte vad de ska göra i det specifika fallet. Det är många som arbetat länge med området, och det finns många olika skäl till okunskapen när det kommer till utförande. Till viss del beror det på att vi i Sverige har råd att inte bry oss, till exempel vad viss belysning kostar. Därför har vi också ineffektiv belysning på många platser, om man ser till energieffektivitet. Man behöver bara åka till ställen som Cypern eller Italien, som har andra förutsättningar, för att se skillnaderna - lågenergilampor på mycket fler ställen. Enorma vinster I Sverige tror vi att vinsterna är så små. Vi har helt enkelt förringat det lilla bidragets betydelse. Men när alla slösar lite så blir det stora konsekvenser. Om alla skulle stänga TV:n på tvapparaten istället för på fjärrkontrollen skulle hushållen slippa standby-förluster. För ett hushåll handlar det om ungefär 25 eller 50 kr om året, och det kan verka lite. Men om alla hushåll lät bli att ha sina apparater i standby-läge skulle landet spara energi från ett halvt kärnkraftverk. Varje år. Agneta kommer att se till att framtiden också behandlas under konferensen. Duscha med grannens hund Man ska inte frysa i mörkret eller bada med grannens hund istället för att duscha ensam i framtiden, utan fortfarande ha ett bra liv med både ljus och värme inomhus. Men vi ska bli bättre på att använda den teknik som finns idag. Det finns redan så mycket men många tenderar att hela tiden vänta på nästa version i allt. Det borde vi sluta med, säger Agneta. Vi skulle lätt nå våra miljömål redan nu genom att idag använda bästa tillgängliga teknik. Tekniken är inte problemet, utan att vi inte gör det vi borde. I vissa fall gäller det att hitta en finansiering, för kortsiktigt kan energieffektiva lösningar kräva lite högre investeringar. Men i livscykelperspektivet sparar man mycket. Jag har stort hopp att vi kommer öka takten i att öka energieffektiviseringen. Tre viktiga bevis Vi är i takeoff-läge nu och det är många som tar in mycket mera nu. Idag finns en vilja och drivkrafter inte bara genom styrmedel utifrån, utan också från dem som hyr fastigheter och lokaler. 1) En anledning är att vi börjat få stort genomslag för miljö- och energi- och kvalitetsledningssystem. Det är många företag som har som miljöpolicy att de bara ska hyra miljöriktiga eller energieffektiva lokaler. 2) Det börjar komma yngre medarbetare i branschen och de har annat perspektiv än generationen innan. En helt annan medvetenhet. 3) Nu finns det ett antal exempel att ta efter. Att leda genom exempel är lättare. Då kan folk fundera på om de gör rätt eller om det finns ett annat sätt. När jag började arbeta med Norra Djurgårdsstaden var det inledningsvis ett stort motstånd mot den stora minskningen av energibehov som Stockholms stad ville att området skulle ha. De ville halvera energianvändningen. Det går inte sa många byggherrar, Jo, sade vi. Vi ser inga exempel på det, sade byggherrarna, inte i Stockholm. Åk till Västra Götaland och titta så får ni se, sade vi. Det här var 4-5 år sedan. Redan då klarade man de högre kraven i Västra Götaland. Det gör man idag i Stockholm också. Och exemplen var viktiga i processen med Norra Djurgårdsstaden. Agneta Persson var rådgivare till Stockholms stad rörande energianvändningen. I Norra Djurgårdsstaden ställde man krav på högst 55 kwh/ m2. På den talade Boverkets byggregler om högst 110 kwh/m2. Norra Djurgårdsstaden är ett av många svenska spännande och intressanta projekt som visar att det att bygga resurseffektivt, miljövänligt och klimatsmart. 13

14 ENERGIDAGEN Kinkig fråga om individuella mätningar Det är många som har synpunkter på kravet på individuell mätning av värme och varmvatten. Och kanslirådet Fredrik von Malmborg från Näringsdepartementet har under hösten snart hunnit med en handfull möten där frågan diskuterats, och nu kommer han också till Energidagen i oktober. Av Caroline Knutsson-Hall Regeringskansliets förslaget om individuell mätning av bl.a. värme utgår från en juridisk tolkning av bestämmelserna i EUs direktiv om energeffektivisering. Och när remissvaren på förslaget kom in visade det sig att väldigt många var emot förslaget om de individuella mätningarna. - De som lämnat in remissvar har i många fall erfarenheter från individuell mätning av värme och att den just inte lett till minskad energiförbrukning, och sådana erfarenheter måste man ha respekt för, konstaterar Fredrik von Malmborg. Nationella skillnader Det är svårt med en del EU-direktiv. När saker ska detaljregleras så kan det bli svårt att anpassa lösningar till olika länder. Denna fråga har kommit att bli ett typexempel på hur EU-lagstiftning fungerar och vilka konsekvenser ett förslag kan få när det är stora olikheter mellan medlemsländerna. I Sverige har vi mycket fjärrvärme. Vi har också en annan struktur på hyressättning, t ex ingår ofta grundvärme ingår i hyran i Sverige och det är vi ganska ensamma om. I andra länder har boende eget ansvar för värme. Just nu arbetar vi för att se om man kan hitta en annan lösning i fråga om individuell mätning av värme Fredrik von Malmborg, Näringsdepartementet som EU-kommissionen och fastighetsägare, hyresgäster och byggbolag kan acceptera, säger Fredrik von Malmborg, men vi är långt ifrån framme vid ett alternativt förslag. Intressanta diskussioner Remissvaren ska sammanställas och enligt tidplanen kommer det att finnas en proposition i februari. Det här är med andra ord en kinkig fråga och under Energidagen ska den diskuteras av den bransch som är berörd av direktivet, och det kan bli både intressant och bra. I panelen ingår - förutom Fredrik von Malmborg - också Hans Dahlin, energiexpert från hyresgästföreningen och Magnus Bolmsjö, vd, Lund Science. 14

15 ENERGIDAGEN Gröna Gatan Sveriges l ä n g s t a hyreshus Gröna gatan i Uppsala är Sveriges längsta hyreshus, lika långt som Barcelonas paradgata La Rambla. Det är även föremålet för ägaren Uppsalahems framåtsyftande energisparprojekt, internt modest kallat Förnyelsen. Av Per Andersson -Syftet med Gröna gatan är att öka den tekniska livslängden samtidigt som vi siktar på en halvering av energianvändningen.vi gör ett genomgripande arbete där vi renoverar upp till nyproduktionsstandard, berättar Anna Freiholtz, projektledare energi och miljö vid kommunala Uppsalahem. Renoveringsarbetet inleddes 2009 med ett pilotprojekt, inom ramen för Bebos program Rekorderlig renovering, om två trapphus med i allt 18 lägenheter (14 innan renoveringen). Bland annat har fasader och vindar tilläggsisolerats, ventilationen radikalt gjorts om, vattenförbrukning börjat mätas lägenhetsvis och nya dörrar satts in, Sammantaget har åtgärderna medfört en minskning av värmeanvändningen med anmärkningsvärda 48 procent medan vattenförbrukningen gått ner med 30 procent. Sammanvägt med en något ökad konsumtion av fastighetsel påvisar pilotprojektet en minskad energianvändning med hela 35 procent. -Vi har tagit till oss resultaten av piloten, de två första trapphusen, och gått vidare med Förnyelsen. För närvarande är vi klara med 350 lägenheter i området, konstaterar Freiholtz, som hoppas på ännu bättre resultat när hela projektet utvärderas. Erfarenheterna av piloten har lett till vissa justeringar i renoveringsarbetet: till exempel valde Uppsalahem att fortsättningsvis sätta in helt nya fönster i stället för att endast byta ut till isolerglas i de gamla bågarna. -Vi arbetar ständigt på att förbättra oss och vill vässa oss ytterligare, säger Anna Freiholtz, som kommer att berätta mer och utförligt om Gröna gatan på Energidagarna. Inte minst om den utmaning det utgör att säkerställa att Uppsalahem, universitetsstadens överlägset största hyresvärd med nästan lägenheter, på sikt får igen kostnaderna för de omfattande renoveringarna. Såväl piloten som hela projektet Gröna gatan, vilket beräknas vara slutfört sommaren 2015, är upphandlat som partnering av Öregrund Bygg.AB. Gröna gatan är för övrigt 1200 meter lång liksom La Rambla. 15

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN 7/2010 ENERGI MILJÖ TEKNIK BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? Möt två fastighetsägare som dragit skilda slutsatser MINSKA VÄRMENOTAN Fyra goda råd för fjärrvärmekunder NOLLKRAV

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Strategier för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus sammanfattad agenda

Strategier för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus sammanfattad agenda Vinnovaprojekt dnr 201201898 Strategier för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus sammanfattad agenda Magnus Everitt, Rolf Kling, VVS Företagen Marie Hult, Gustav Malm, Stefan Nordh, White

Läs mer

Anders Linder lämnar HBV efter. TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset. Naken överraskning. på styrelsemöte

Anders Linder lämnar HBV efter. TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset. Naken överraskning. på styrelsemöte Specialtidningen för hyresrätten och allmännyttan pris 59 kr nummer 5/20 09 Naken överraskning på styrelsemöte Nybygge stjälpte bolagets ekonomi TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

IT FASTIGHET. nya digitala perspektiv. Knyt ihop systemen Integrationsmöjligheterna mellan IT-systemen i fastigheten är många men vägen dit är svår.

IT FASTIGHET. nya digitala perspektiv. Knyt ihop systemen Integrationsmöjligheterna mellan IT-systemen i fastigheten är många men vägen dit är svår. bilaga till fastighetstidningen 9 2012 IT FASTIGHET Inspireras av banbrytande app och pionjärer i sociala medier nya digitala perspektiv Bara ren fiber Fördelar och nackdelar Lönsamt att bygga fastighetsnät

Läs mer

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus vår bostadsrätt levnadsstandard i fokus OKTOBER 2013 Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt Ombildning av hyresrätt ekonomisk kalkyl viktigast Badrumsrenovering med långsiktigt perspektiv Fredrik

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Det råder stor framtidstro inom kärnkraftsindustrin. Under de närmaste åren ska exempelvis tio miljarder

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

40 GRADER I UTEPOOLEN

40 GRADER I UTEPOOLEN E N T I D N I N G O M F Ö R N Y E L S E B A R E N E R G I N R 1 2010 med extramaterial GENERALDIREKTÖREN: FJÄRRVÄRMEN BEHÖVER KONKURRENS BANDY OCH BASKET RÄDDAR EKONOMIN TEMA: Energieffektivisering DOKTORN

Läs mer

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar Hur lönsamt är det att flytta en stad? KTH gör den samhällsekonomiska kalkylen för Kirunas hela stadsflytt. Gemensam mötesplats med sextio föredrag lockade 500 samhällsbyggare. samhällsbyggaren Anneli

Läs mer

JULIE LAM NORSKA KUNGAR INTAR SVERIGE MILJARDER TILL MILJONPROGRAM MINISTERNS NYA LAGFÖRSLAG LÖNT ATT BYGGA GRÖNT? Ser du Svanen? Världsvan nytänkare

JULIE LAM NORSKA KUNGAR INTAR SVERIGE MILJARDER TILL MILJONPROGRAM MINISTERNS NYA LAGFÖRSLAG LÖNT ATT BYGGA GRÖNT? Ser du Svanen? Världsvan nytänkare Byggsäkert. Allvarliga byggskador, tak- och husras har satt byggsäkerheten i fokus. Ser du Svanen? Sopigt. Avfallshanteringen i Stockholm måste utvecklas i takt med att staden växer. SAMHÄLLSBYGGAREN 02/15

Läs mer

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14 Hög tid att ändra livsstil. Om vi vill ha en hållbar planet måste vi förändra vårt sätt att leva inte bara i tanken utan på riktigt. Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver

Läs mer

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.4 FOKUS BOSTADSRÄTT Byggfällans Peter & Renée Nyberg: Vi har exempel

Läs mer

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige 17 perspektiv på värmemarknaden Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige Denna rapport 17 perspektiv på värmemarknaden är en delrapport från projektet Värmemarknad Sverige som är ett tvåårigt forskningsprojekt

Läs mer

Din guide inför valet

Din guide inför valet Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 7 september 20100 NYA SPELREGLER FÖR HYRAN Nu börjar striden om hur lagen ska tolkas GÖTEBORG KLARAR KRISEN Stabil fastighetsmarknad visar vår Barometer

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Energieffektivitet. i ord&bild. framtidens melodi. Hjulsta i förändring. Relationer i fokus. Totalförvaltning. Ny infrastruktur nya möjligheter

Energieffektivitet. i ord&bild. framtidens melodi. Hjulsta i förändring. Relationer i fokus. Totalförvaltning. Ny infrastruktur nya möjligheter i ord&bild 2012 Energieffektivitet framtidens melodi Hjulsta i förändring Ny infrastruktur nya möjligheter Relationer i fokus Stambyte med kvarboende Totalförvaltning Stort engagemang för PP Pension Innehåll

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning spara Energi & pengar i din idrottsanläggning LJUST & Fräscht i tennishallen EL från sol & vind energi- & klimatrådgivarens bästa tips! hur gör man då? ketchupeffekten spara energi & pengar i din idrottsanläggning

Läs mer

SKOLANS ENERGIUNDERVISNING FÅR NY FORM

SKOLANS ENERGIUNDERVISNING FÅR NY FORM MARIA STRØMME Nanotekniken ändrar vårt sätt att leva Tysklands avveckling ökar prisrörelserna Mjölkgården som drivs av egen biogas Ökad press på solelsmarknaden TEMA ENERGI I SKOLAN DRAMASPEL BLAND FJÄRDEKLASSARE

Läs mer

Automation. IT i fastighet. redo för framtiden det mesta i huset kommer. på 3 sätt Läs om de riktigt smarta lösningarna.

Automation. IT i fastighet. redo för framtiden det mesta i huset kommer. på 3 sätt Läs om de riktigt smarta lösningarna. TEMA automation IT i fastighet TEMA: 23 extra sidor med nyttig läsning för fastighetsägare redo för framtiden det mesta i huset kommer att vara uppkopplat INNEHÅLL: Nyheter Hyresgästinflytande via mobilen...49

Läs mer