Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG"

Transkript

1 Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1

2 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens moderator: Vi lyssnar på hyresgästerna. De vet vad de vill....3 Göran Werner, WSP, om Projektet BeBo. Tillsammans är det lättare att göra bra och rätt....4 Susanne Sjöblom, Skanska. Skanskas miljonprogramsarbete är både anpassas och standardiserat...6 Patrik Derk, om projektet Telge Hovsjö som anställde och engagerade boende i rustningen...8 Ulf Nyqvist, Botkyrkabyggen tror inte på koncept, vill jobba på micronivå med boende ENERGIDAGEN Agneta Persson, WSP, moderator på Energidagen, menar att vi är i take off-läge nu. Vi kan och har tekniken Näringsdepartementets Fredrik von Malmborg om tolkningen av EU-direktiven...14 Sveriges längsta hyreshus, Uppsalahems energisparprojekt Jonas Tannerstad, Öbo, tycker man ska vårda huset som en kropp Åsa Togerö berättar om Skanskas mörkgrönaste projekt, Väla Gård plusenergihus...18 Anita Aspegren, Energisparmyndigheten. Sverige sparar el, vi behöver göra mer Fler borde använda solenergi, menar Lars Andrén från Svensk Solenergi UTGIVARE: Nya Rekord - Media och Produktion AB, Box 22249, Stockholm, Telefon: , Fax: , ANSVARIG UTGIVARE: Therése Söderström, REDAKTÖR & SKRIBENT: Caroline Knutsson-Hall SKRIBENT: Per Andersson MARKNAD: Peter Blomqvist, ANNONSPRODUKTION: JINAB.se GRAFISK FORM, PRODUKTION & PROJEKTLEDNING: JINAB.se OMSLAGSBILD: FLIR. OBS, bilden är en illustration och återger inte med exakthet upplösningen hos kameror i vårt ordinarie sortiment. Läs mer på Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa. Information om konferenserna finns att läsa på eller ring Kurt Elstad, Seminar Design Group AB, Projektledare som älskar renovering! Rotpartner arbetar med renovering, underhåll och utveckling av fastigheter som projektledare och teknisk konsult. Badrumsrenoveringar, stambyte, fönsterbyte, fasadrenoveringar och balkongrenoveringar är några av våra specialiteter. Kontakta oss och låt oss tillsammans se över era renoveringsbehov. Vi börjar alltid med ett kostnadsfritt förutsättningslöst möte. Läs gärna mer om oss på Göteborg Stockholm 2

3 Kicki Björklund tycker det är dags att lyssna mer på hyresgästerna: De vet vad de vill Viktigast av allt är att lyssna på hyresgästerna. Vi är till för dem och inte de för oss. Det är det många som glömmer. De säger Kicki Björklund, vd i SigtunaHem. Där har man börjat ta mycket större hänsyn till hyresgästerna än vad som var brukligt tidigare. Av Caroline Knutsson-Hall Hyresgästerna vill oftast ha mycket mindre vid renovering än vad vi tror. Och då har vi en modell som ger valfrihet, säger Kicki. Hon inleder Seminariet om lönsam renovering och utveckling av Miljonprogrammen och är dess moderator. Hyresgäster vill kunna påverka sin hyra På SigtunaHem som har många bostäder byggda under miljonprogrammet i sitt bestånd görs renoveringarna på den nivån som hyresgästerna vill ha. Mini är nivån som innefattar det allra viktigaste renoverings- och underhållsarbetet. Maxi är en helrenovering och midi är något mitt emellan. Hyresökningen per månad för de olika nivåerna blir ungefär 825 kronor för mini, för midi och för maxi. De flesta hyresgäster väljer minialternativet. När någon flyttar ur sin lägenhet väljer SigtunaHem reno- veringsnivå. Modellen är förhandlad med som en generell överenskommelse med hyresgästföreningen som gäller alla ombyggnadsområden, säger Kicki Björklund. Vi är inte experter på hyresgästers behov Det är dags för ett paradigmskifte. Fastighetsägaren som många gånger inte ens själva bor i hyreslägenheter tror sig var expert på vad hyresgäster vill ha. Det är vi inte alls. Vi behöver lyssna mycket mer på hyresgästerna och rätta oss efter deras betalningsförmåga och hur de vill ha det. Det gäller både befintliga hyresgäster och när vi bygger nytt, menar Kicki Björklund. Även vid nyproduktion är det viktigt att lyssna in hyresgästernas önskemål på den marknad man befinner sig på. SigtunaHem har lyckats bygga yteffektiva bostäder som attraherat unga vuxna. Kicki Björklund är teknologie doktor från KTH. När hon blev vd på Sigtunahem kom hon närmast från John Mattssons Fastighets AB. Hon är moderator under seminariet om lönsam renovering och utveckling av Miljonprogrammen den 15 oktober. Lämna Kategoribostäderna! En annan viktig sak som jag tycker att vi som arbetar med hyresfastigheter ska gå ifrån så mycket som möjligt är kategoriboenden. Det är huvudlöst att en person som fått en studentlägenhet ska tvingas kvar på universitetet år efter år för att det inte går att få tag i en bostad om man inte studerar, menar Kicki Björklund bestämt. - Det finns många viktiga frågor att diskutera och jag ser fram emot att få träffa många kollegor i branschen och hjälpa till att diskussionerna blir bra och inspirerande för oss alla, säger Kicki Björklund. 3

4 MILJONPROGRAMMET Rekorderlig renovering med Bebo: Tillsammans är det lättare att göra bra och rätt Göran Werner från WSP driver nätverket BeBo för energimyndigheten. Syftet är att visa hur man kan göra renoveringar i miljonprogrammet och hitta bra lösningar ur energi- och klimatsynpunkt. I projektet har en del fullskaleprojekt genomförts och mätts och utvärderats. - Vi visar på lösningar. Det finns många rädslor och hinder att genomföra de projekt som nu blivit nödvändiga. Med information, utbildning och gemensamma träffar har mycket bra åstadkommits, berättar Göran Werner. Av Caroline Knutsson-Hall i stora bostadsbolag och svårare uppgifter för de mindre. I många fall är det ekonomin som skrämmer. Bostadsbolag och bostadsrättsföreningar har inte satt av pengar för renoveringar och det har gjort att de alla sitter i en eftersatt skuld. Och då tror många att man behöver höja hyrorna. Göran menar att man kan klara sig bättre genom renoveringarna om man tänker lite annorlunda och långsiktigt när det gäller just ekonomin. En renovering och upprustning av dessa byggnader kan ses som en investering i att klara miljökraven och minska miljöbelastningen. Då kan man tillåtas att ha en lägre kalkylränta. Fastighetsägare brukar kräva en avkastning på 5-7 procent. Om man kan minska det kravet med tre procentenheter ökar möjligheterna och tillgänglig budget betydligt. Då blir renoveringarna inte betungande, de blir en långsiktig investering i fastigheten, säger Göran. Dagens utmaningar Det finns många duktiga fastighetsbolag ute i landet och så finns det andra som behöver lite mer hjälp och inspiration utifrån. Man ska komma ihåg att fastighetsskötsel idag inte är vad den var när miljonprogrammens hus byggdes. Då anställde man en vaktmästare att byta packningar och se till enklare underhåll. Man anställde inte ingenjörer att sköta bostäderna Tyvärr. Dagens utmaningar är mycket större och kräver både det intresse och den kunskap som oftast finns hos ingenjörer, och ingenjörerna går oftare till industrin och till de kommersiella bolagen än till ett kommunalt bostadsbolag. Nu tittar vi inom BeBo på förbättring av värmväxlare i ventilation, återvinning av värme i avloppsvatten, tilläggsisolering, mäter verkningsgrad och stimulerar till gemensamma teknikupphandlingar. Självklara åtgärder Byggnads-jympa Att vara riktigt vass inom fastighetsskötselområdet är att arbeta med byggnadsfysik. Man får se byggnaden som ett system, en kropp, där alla delar måste optimeras och hållas igång. Hela tiden. Ungefär som gymnastik för människor man förlorar sin kondition om man inte äter bra, sover, tränar och underhåller sig, förklarar Göran Werner. Det pågår nu mycket inom Bebo. Vi har en budget på ca tio miljoner kronor per år och har kunnat sätta igång projekt och inspirera många. Vi sprider kunskap, visar på realistiska lösningar inom många olika områden. Det vi har åstadkommit tillsammans har inte alltid handlat om pengar. Många ute i landet har varit väldigt ensamma med de nya kraven. Jag tror att sällskapet av andra har inspirerat och väckt mycket av de ambitioner och kunskap som inte riktigt kommit till sin rätt om inte vi kunnat bidra med lite nya synsätt både på ekonomi och teknik. Nu ser jag fram emot att fortsätta träffa många ur branschen och ytterligare nätverka om våra ämnen. 4

5 MILJONPROGRAMMET DeN perfekta lösningen för miljoner kök. Ny känsla för en bråkdel av priset. Det finns ett sätt att skapa nya kök utan att byta ut allt. Vår metod är både snabb, kostnadseffektiv och miljömässig. Vi låter de befintliga stommarna vara kvar och bygger på med snygga luckor och moderna funktioner. Allt måttanpassat, levererat och installerat. Varje år genomför vi cirka köksförnyelser på uppdrag av ledande fastighetsägare i Sverige. Är du beredd att tänka nytt? Tänk Modexa. Tel Modexa_Annons_175x238.indd

6 MILJONPROGRAMMET Skanska arbetar både standardiserat och anpassat Skanska har gjort ett 60-tal renoveringar i miljonprogrammets bostäder, ett 40-tal projekt pågår just nu, runt om i landet. - Miljonprogrammets byggnader har likheter och skillnader. Vi har samlat erfarenheter och kunskaper om dessa fastigheter i många år och har kommit fram till ett standardiserat sätt att arbeta, berättar Susanne Sjöblom som är konceptledare för Miljonhemmet, Skanska Sverige AB. I sitt avsnitt under konferensen om miljonprogrammen berättar hon mer. Av Caroline Knutsson-Hall Skanska har samlat all sin erfarenhet i en kunskapsbank som kallas Miljonhemmet. Kunskapsbanken innebär att de kan arbeta på strukturerat arbetssätt och säkerställa kvalitén i i projekt som genomförs. Genom detta arbetssätt kan Skanska kapa ledtiden och snabbt få fram ett projekt anpassat efter fastighetsägarens förutsättningar. För oss är det viktigt att arbeta effektivt, säkert och med rätt kvalitet, säger Susanne. I hennes uppdrag som konceptledare ingår också att hänga med i debatten och se till att erfarenheter sprids. Det är viktigt att hela tiden hålla dialogen om möjligheter och svårigheter levande. Faktorer som påverkar De byggnader som nu är aktuella för renovering byggdes under rekor- Susanne Sjöblom som är konceptledare för Miljonhemmet, Skanska Sverige AB. 6

7 MILJONPROGRAMMET dåren och är i många fall mycket eftersatta och den tekniska livslängden har passerats. Vi har definierat några faktorer som påverkar projekt, hur lika och olika de än är. Faktorerna är: Fastighetens behov Vad behöver göras? En del har renoverat lite innan, andra har inte gjort något alls. Områdets möjligheter Många områden har stora grönytor som har stor potential att utvecklas. Det går att jobba med förtätning, att hitta nya lösningar på gamla byggnader, t ex vända på garagelängor och ändra folks rörelsemönster. En viktig fråga är att jobba med trygghet inne i fastigheterna och utanför. Att utveckla gårdar och kanske placera en tvättstuga ute i det fria istället för ner i en mörk källare. Fastighetsägarens plånbok Det här är en viktig fråga som avgör vad som är möjligt att göra och inte. Marknaden Marknaden reagerar olika på likvärdiga fastigheter. För fvå likvärdiga fastigheter där den ena ligger i Stockholm och den andra i Hultsfred så har de helt olika förutsättningar. En fastighet i Stockholm ökar mer i värde vid en renovering än vad en i Hultsfred gör, även om likvärdiga renoveringsåtgärder har genomförts. Om man behöver låna till renoveringarna ger det helt olika förutsättningar. Många varierande projekt Med tanke på energimålen som ska uppnås till 2020 och 2050 är det säkert viktigt med stimulans på olika sätt för en del. Och det är många vill ha bidrag och subventioner. Samtidigt det är många som har varit duktiga och redan gjort renoveringar och förbättringar av sina fastigheter - utan bidrag. Om man skulle införa någon form av subventioner eller bidrag är det viktigt att de som redan varit duktiga också får en del av kakan? anser Susanne Sjöblom. Det är stor variation på Skanskas arbete. Projekten är allt ifrån små till stora och varierar därmed från att bara ta hand om ytskikt måla om till att totalrenovera. Skanska utför uppdrag åt både stora och små fastighetsägare. Tack ÖBO! Vi på Browik har under mer än 15 år haft förtroendet att gemensamt med ÖBO verka för att minska energibelastningen och energikostnader inom deras fastighetsbestånd med allt från energiutredningar, individuell mätning, styrning av fastigheter till överordnat styrsystem DHC. ÖBO är på god väg att nå sina mål med sänkta koldioxidutsläpp med 20 % till Sedan 1 september 2012 är Browik ett helägt dotterbolag till Midroc Electro AB Midroc Electro, ett av Sveriges ledande el- och automationsföretag med medarbetare och en omsättning på 1,7 miljarder kronor. Vi är organiserade i fem divisioner och tillsammans med vårt dotterbolag Browik Installation AB finns vi på 45 orter i Sverige. Med kunden i fokus erbjuder vi tjänster inom elinstallation, fastighet -/ industriautomation, hissar, kransystem, kommunikation och säkerhet samt energibesparing. bowik.indd

8 Telge anställde boende i Hovsjö att fixa sitt miljonområde AV Caroline Knutsson-Hall Bostadsområdet Hovsjö i Södertälje är ett av landets alla miljonprogramområden. Men till skillnad från de flesta andra miljonområden är det här en plats där de boende har ett stort engagemang i sina bostäder och i sin närmiljö. En av de drivande krafterna för att det skulle bli så här är bostadsbolaget Telge Hovsjö som äger de flesta fastigheterna i området. Gemensamt och målmedvetet arbete har lett till att de boende själva gjort Hovsjö till en bra plats att bo på, som de är rädda om och vårdar. 8

9 MILJONPROGRAMMET Patrik Derk Satsningen i Hovsjö startade i 2007 när Telge Hovsjö bildades. Området var mycket nedslitet och behövde renoveras och rustas upp. En önskan var att engagera de boende i processen. Man ville tänka nytt och samarbeta över nya gränser och med nya mål. Anställde arbetslösa Det är många olika insatser i Hovsjö som sammantaget lett till det goda resultatet. Bland det viktigaste är kanske att engagera Hovsjöborna i det arbete som gjorts under upprustningen, inomhus och utomhus. Över 500 ungdomar har under åren fått sommarjobb med att rusta upp bland annat parken, gårdarna och parkeringshusen. Idag driver ungdomarna själva Hovsjösommar som satsningen kallas. Parken i bostadsområdet Hovsjö går nästan inte att känna igen från hur det var tidigare. Nu är vegetationen ansad och det är städat och växterna prunkar och trivs lika bra som de boende omkring parken. Ett annat initiativ är Hovsjöbyggarna. En utbildning för arbetslösa Hovsjöbor som gjordes i samarbete med Arbetsförmedlingen och Peab. En del i utbildningen var att rusta upp lägenheter i området. Idag arbetar flera av de som gick utbilningen som byggnadsarbetare. Resultatet var att jobbet blev gjort i Hovsjö och att arbetslösheten bland de boende gick ned. Nu trivs de boende Dagens kundundersökningar visar att bostadsområdet Hovsjö idag på många sätt är som ett genomsnittligt svensk bostadsområde där folk trivs och vill bo kvar och har ett stort engagemang i varandra och i sin närmiljö. Men undersökningen som gjordes innan allt drogs igång hade betydligt tråkigare resultat med riktiga bottensiffror. Minskad brottslighet Idag har brottsligheten gått ned i Hovsjö, skadegörelsen har minskat med färre sönderslagna gatlyktor och mindre klotter. Enligt statistik från BRÅ har oron för att utsättas för olika typer av brott halverats under perioden Boende känner sig trygga och omflyttningen har minskat. Vi ser det tydligt i våra kundundersökningar var det mindre än hälften av hyresgästerna som svarade ja på frågan om de känner sig trygga i området på kvällar och nätter. Idag är det 74 procent som svarar ja, berättar Patrik Derk. Hovsjö är ett invandrartätt område med lägenheter och närmare invånare. Med dagens facit är det intressant att se vilken påverkan ett bostadsföretag kan ha på miljön för de boende. Nationalekonomen Ingvar Nilsson och beteendevetaren Eva Lundmark har studerat hur Hovsjö arbetar och vad det har resulterat i. Resultatet finns i rapporten Det omöjliga tar bara något längre tid. Vi har tidigare studerat sju miljonprogramsområden i Sverige och kan därför säga att Hovsjösatsningen i Södertälje som vi följt under tre år är unik, lyckad och framgångsrik, sammanfattar Ingvar Nilsson och Eva Lundmark sina intryck. Nya portvakter I höst utbildas de tio före detta arbetslösa Hovsjöinvånare som bostadsbolaget anställt som portvakter. I januari börjar deras jobb på allvar. Det är den senaste satsningen i Hovsjö. Portvakterna kommer att vara ansvariga för varsin gård i området och trapphusen. De ska kunna utföra enklare reparationer och verka för goda sociala relationer på sin gård genom att ordna gemensamma grillkvällar eller annat som de boende önskar sig. Portvakterna finansieras till en del genom att Telge sagt upp avtalen med städbolaget i området Med tanke de många förbättringarna som uppnåtts i Hovsjö på flera områden kan man fundera om inte bostadsbolag är bortglömda resurser i samhällsbyggande, avslutar Patrik Derk. 9

10 MILJONPROGRAMMET Ulf Nyqvist Krögarevagnen Botkyrkabyggens vd Ulf Nyqvist: Vi tror inte på koncept, vi vill jobba på micronivå med boende Av Caroline Knutsson-Hall Botkyrkabyggen det största bostadsföretaget i Botkyrka är med sina lägenheter en av landets stora bolag med miljonprogramsfastigheter som det blivit dags att renovera är miljonprogramslägenheter. Jag tror inte på att rulla ut en färdig lösning bara för att fastigheten är byggd under miljonprogramstiden. Tvärtom måste man vara noga med vad man ska göra, på vilket sätt och vad de boende tycker, säger Ulf Nyqvist, vd i Botkyrkabyggen. 10

11 MILJONPROGRAMMET Tillsammans med Botkyrkabyggens tekniske chef Ulf Viktorsson kommer Ulf Nyqvist att på oktobers konferens om miljonbyggen. berätta hur man arbetar med renoveringar i Botkyrkabyggen och om arbetet i Nordic Built Ulf var ordförande i juryn Nordic Built-tävlingen i Sverige och var nyligen med om att ge NCC och arkitektbyrå Spridd pris för deras försiktiga renovering som inte orsakade så stora hyreshöjningar att de boende tvingades flytta. Våga vara försiktig Dom vågade vara försiktiga, det var värt att belöna det modet, kommenterar Ulf Nyqvist. I Nordic Buildts jury satt personer med olika kompetenser, var arkitekter, byggare från de nordiska länderna och SABO. Jag tycker att det är viktigt att man tar fasta på hur fastigheterna är och gör så lite som möjligt när man renoverar. Det är viktigt att respektera de människor som bor i fastigheten och gör en renovering med respekt för deras behov, synpunkter och ekonomi, kommenterar Ulf Nyqvist. Vill behålla hyresgästerna Botkyrkabyggen är också försiktiga i sina renoveringar. De har lägenheter som uppfördes under miljonprogrammets dagar. Det är lätt att tro att alla fastigheter är likadana, men det är stor skillnad i material, hyresgäster, kultur och renoveringsbehov. Vi vill ha dialog med våra boende och då måste vi gå ned på micronivå. Visst är det möjligt att hitta storskaliga tekniska lösningar men min åsikt är att man inte kan rulla ut koncept som många bostadsbolag tycker. Vi tror inte på koncept, säger Ulf. Många renoverade bort sina boende De var många som under de första renoveringarna rev ut och renoverade alldeles för mycket med hyreshöjningar på upp till 50 procent till följd. För mig ser det ut som om man i vissa fall sett renoveringarna som ett sätt att skaffa en ny typ av hyresgäster. En sådan filosofi har inte vi. Vi tycker om våra hyresgäster och vill ha kvar dem. Vi ska rusta för dem som bor där och hoppas att husen ska fungera i ytterligare 50 år. Och vi tänker anpassa det vi gör till att hitta en nivå av renovering och förbättring som gör att vi under många kommande år slipper att gå in i folks hem och börja med ytterligare förbättringar. Ulf Nyqvist har varit vd i Botkyrkabyggen i nio år och var dessförinnan. fem år i Telgebostäder. Han är socionom. KONTROLL & STYRNING i ordens bästa betydelse Vårt styrsystem för parkeringar, G-CTRL och bilmotorvärmare samt vårt system för energimätning i fastigheter G-MÄT finns nu i ett och samma system. Mätarna i systemen är MID-godkända och G-CTRL för bilmotorvärmarna har en ytterst flexibel styrning via webben, via app och direkt på stolpen förstås. En programvara Ett system Ett helhetsansvar från oss både för mjuk- och hårdvara Fastighet och Bostadsrätt nr 4 - GARO AB.indd 1 8/23/2013 2:28:52 PM 11

12 ENERGIDAGEN Agneta Persson från WSP leder konferensen Fastighetsbranchens Energidagar för fjärde gången. Foto: Jonas Edenvik Agneta Persson, WSP, konfensens moderator: Vi är i take off-läge nu i både vilja och teknik Av Caroline Knutsson-Hall Agneta Persson från WSP leder konferensen Fastighetsbranchens Energidagar för fjärde gången. Hon har en god överblick av hur energimedvetandet väckts, och hur utvecklingen ser ut framåt. Agneta Persson är positiv: De goda exemplen på vad som kan åstadkommas är väldigt viktiga som inspiration. Och all nödvändig teknik finns redan, vi behöver inte vänta på nästa version. Jag märker också att dagens generation är redo att skrida till verket, säger Agneta Persson som har stora förväntningar på årets konferens. 12

13 ENERGIDAGEN Agneta Persson har arbetat med hållbar energi i 30 år. Hon började 1981, så hon kan området. Hon kommer att ge med en kort exposé över utvecklingen. Sedan kommer hon att sträcka exposén ytterligare både bakåt och framåt. Allt energitänk började i mitten av 70-talet med energikrisen. Dessförinnan var det i princip inte intressant med energi, för någon. Det kan man t.ex. se på miljonprogramhusen och hur de designades. Energi då var en fri tillgång, inte en ändlig resurs. Samma utmaning nya ord När jag började inom det här området för 32 år sedan efter de båda oljekriserna var det enorm fokus på energieffektivisering och sparande. Genom åren har man bytt ord, men det har betytt samma saker. Vid den tiden tog man reda på vad man kunde göra och så gjorde man det. Idag kan man säga att det här inte bara handlar om kunskap och teknologi, utan hur samhället fungerar. Med dagens situation med klimatkris och -förändringar är medvetandet om vad som pågår lika stort som det var -81. Det är inte så stor skillnad. Däremot är det stor skillnad på hur vi hanterar den information vi får. Det finns en jättestor medvetenhet och kunskap om att vi borde göra något och att det finns lönsamma metoder att ta till. Men folk vet inte vad de ska göra i det specifika fallet. Det är många som arbetat länge med området, och det finns många olika skäl till okunskapen när det kommer till utförande. Till viss del beror det på att vi i Sverige har råd att inte bry oss, till exempel vad viss belysning kostar. Därför har vi också ineffektiv belysning på många platser, om man ser till energieffektivitet. Man behöver bara åka till ställen som Cypern eller Italien, som har andra förutsättningar, för att se skillnaderna - lågenergilampor på mycket fler ställen. Enorma vinster I Sverige tror vi att vinsterna är så små. Vi har helt enkelt förringat det lilla bidragets betydelse. Men när alla slösar lite så blir det stora konsekvenser. Om alla skulle stänga TV:n på tvapparaten istället för på fjärrkontrollen skulle hushållen slippa standby-förluster. För ett hushåll handlar det om ungefär 25 eller 50 kr om året, och det kan verka lite. Men om alla hushåll lät bli att ha sina apparater i standby-läge skulle landet spara energi från ett halvt kärnkraftverk. Varje år. Agneta kommer att se till att framtiden också behandlas under konferensen. Duscha med grannens hund Man ska inte frysa i mörkret eller bada med grannens hund istället för att duscha ensam i framtiden, utan fortfarande ha ett bra liv med både ljus och värme inomhus. Men vi ska bli bättre på att använda den teknik som finns idag. Det finns redan så mycket men många tenderar att hela tiden vänta på nästa version i allt. Det borde vi sluta med, säger Agneta. Vi skulle lätt nå våra miljömål redan nu genom att idag använda bästa tillgängliga teknik. Tekniken är inte problemet, utan att vi inte gör det vi borde. I vissa fall gäller det att hitta en finansiering, för kortsiktigt kan energieffektiva lösningar kräva lite högre investeringar. Men i livscykelperspektivet sparar man mycket. Jag har stort hopp att vi kommer öka takten i att öka energieffektiviseringen. Tre viktiga bevis Vi är i takeoff-läge nu och det är många som tar in mycket mera nu. Idag finns en vilja och drivkrafter inte bara genom styrmedel utifrån, utan också från dem som hyr fastigheter och lokaler. 1) En anledning är att vi börjat få stort genomslag för miljö- och energi- och kvalitetsledningssystem. Det är många företag som har som miljöpolicy att de bara ska hyra miljöriktiga eller energieffektiva lokaler. 2) Det börjar komma yngre medarbetare i branschen och de har annat perspektiv än generationen innan. En helt annan medvetenhet. 3) Nu finns det ett antal exempel att ta efter. Att leda genom exempel är lättare. Då kan folk fundera på om de gör rätt eller om det finns ett annat sätt. När jag började arbeta med Norra Djurgårdsstaden var det inledningsvis ett stort motstånd mot den stora minskningen av energibehov som Stockholms stad ville att området skulle ha. De ville halvera energianvändningen. Det går inte sa många byggherrar, Jo, sade vi. Vi ser inga exempel på det, sade byggherrarna, inte i Stockholm. Åk till Västra Götaland och titta så får ni se, sade vi. Det här var 4-5 år sedan. Redan då klarade man de högre kraven i Västra Götaland. Det gör man idag i Stockholm också. Och exemplen var viktiga i processen med Norra Djurgårdsstaden. Agneta Persson var rådgivare till Stockholms stad rörande energianvändningen. I Norra Djurgårdsstaden ställde man krav på högst 55 kwh/ m2. På den talade Boverkets byggregler om högst 110 kwh/m2. Norra Djurgårdsstaden är ett av många svenska spännande och intressanta projekt som visar att det att bygga resurseffektivt, miljövänligt och klimatsmart. 13

14 ENERGIDAGEN Kinkig fråga om individuella mätningar Det är många som har synpunkter på kravet på individuell mätning av värme och varmvatten. Och kanslirådet Fredrik von Malmborg från Näringsdepartementet har under hösten snart hunnit med en handfull möten där frågan diskuterats, och nu kommer han också till Energidagen i oktober. Av Caroline Knutsson-Hall Regeringskansliets förslaget om individuell mätning av bl.a. värme utgår från en juridisk tolkning av bestämmelserna i EUs direktiv om energeffektivisering. Och när remissvaren på förslaget kom in visade det sig att väldigt många var emot förslaget om de individuella mätningarna. - De som lämnat in remissvar har i många fall erfarenheter från individuell mätning av värme och att den just inte lett till minskad energiförbrukning, och sådana erfarenheter måste man ha respekt för, konstaterar Fredrik von Malmborg. Nationella skillnader Det är svårt med en del EU-direktiv. När saker ska detaljregleras så kan det bli svårt att anpassa lösningar till olika länder. Denna fråga har kommit att bli ett typexempel på hur EU-lagstiftning fungerar och vilka konsekvenser ett förslag kan få när det är stora olikheter mellan medlemsländerna. I Sverige har vi mycket fjärrvärme. Vi har också en annan struktur på hyressättning, t ex ingår ofta grundvärme ingår i hyran i Sverige och det är vi ganska ensamma om. I andra länder har boende eget ansvar för värme. Just nu arbetar vi för att se om man kan hitta en annan lösning i fråga om individuell mätning av värme Fredrik von Malmborg, Näringsdepartementet som EU-kommissionen och fastighetsägare, hyresgäster och byggbolag kan acceptera, säger Fredrik von Malmborg, men vi är långt ifrån framme vid ett alternativt förslag. Intressanta diskussioner Remissvaren ska sammanställas och enligt tidplanen kommer det att finnas en proposition i februari. Det här är med andra ord en kinkig fråga och under Energidagen ska den diskuteras av den bransch som är berörd av direktivet, och det kan bli både intressant och bra. I panelen ingår - förutom Fredrik von Malmborg - också Hans Dahlin, energiexpert från hyresgästföreningen och Magnus Bolmsjö, vd, Lund Science. 14

15 ENERGIDAGEN Gröna Gatan Sveriges l ä n g s t a hyreshus Gröna gatan i Uppsala är Sveriges längsta hyreshus, lika långt som Barcelonas paradgata La Rambla. Det är även föremålet för ägaren Uppsalahems framåtsyftande energisparprojekt, internt modest kallat Förnyelsen. Av Per Andersson -Syftet med Gröna gatan är att öka den tekniska livslängden samtidigt som vi siktar på en halvering av energianvändningen.vi gör ett genomgripande arbete där vi renoverar upp till nyproduktionsstandard, berättar Anna Freiholtz, projektledare energi och miljö vid kommunala Uppsalahem. Renoveringsarbetet inleddes 2009 med ett pilotprojekt, inom ramen för Bebos program Rekorderlig renovering, om två trapphus med i allt 18 lägenheter (14 innan renoveringen). Bland annat har fasader och vindar tilläggsisolerats, ventilationen radikalt gjorts om, vattenförbrukning börjat mätas lägenhetsvis och nya dörrar satts in, Sammantaget har åtgärderna medfört en minskning av värmeanvändningen med anmärkningsvärda 48 procent medan vattenförbrukningen gått ner med 30 procent. Sammanvägt med en något ökad konsumtion av fastighetsel påvisar pilotprojektet en minskad energianvändning med hela 35 procent. -Vi har tagit till oss resultaten av piloten, de två första trapphusen, och gått vidare med Förnyelsen. För närvarande är vi klara med 350 lägenheter i området, konstaterar Freiholtz, som hoppas på ännu bättre resultat när hela projektet utvärderas. Erfarenheterna av piloten har lett till vissa justeringar i renoveringsarbetet: till exempel valde Uppsalahem att fortsättningsvis sätta in helt nya fönster i stället för att endast byta ut till isolerglas i de gamla bågarna. -Vi arbetar ständigt på att förbättra oss och vill vässa oss ytterligare, säger Anna Freiholtz, som kommer att berätta mer och utförligt om Gröna gatan på Energidagarna. Inte minst om den utmaning det utgör att säkerställa att Uppsalahem, universitetsstadens överlägset största hyresvärd med nästan lägenheter, på sikt får igen kostnaderna för de omfattande renoveringarna. Såväl piloten som hela projektet Gröna gatan, vilket beräknas vara slutfört sommaren 2015, är upphandlat som partnering av Öregrund Bygg.AB. Gröna gatan är för övrigt 1200 meter lång liksom La Rambla. 15

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen 1:7 Hur Sverige ska nå energi- och Vi står inför vår tids största utmaning att på kort tid ställa om vår energianvändning till en nivå som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

Energieffektivisering ja Ineffektiva mätningar - nej. Therese Rydstedt, SABO

Energieffektivisering ja Ineffektiva mätningar - nej. Therese Rydstedt, SABO Energieffektivisering ja Ineffektiva mätningar - nej Therese Rydstedt, SABO Innehåll Konsekvenser av IMD av värme Energieffektiviseringsdirektivet och SABOs arbete med (IMD) frågan Vad händer framåt? IMD

Läs mer

Renovering av bostäder i svenska miljonprogrammet Seminarium 8 oktober 2015 Upprustning av miljonprogrammet Exempel från Malmö med omnejd

Renovering av bostäder i svenska miljonprogrammet Seminarium 8 oktober 2015 Upprustning av miljonprogrammet Exempel från Malmö med omnejd Renovering av bostäder i svenska miljonprogrammet Seminarium 8 oktober 2015 Upprustning av miljonprogrammet Exempel från Malmö med omnejd Lena Eriksson Projektledare Miljöförvaltningen, Malmö stad lena.m.eriksson@malmo.se

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Handläggare HDa Datum Diarienummer 2015-08-28 M2015/2507/Ee 1 (5) Miljö- och energidepartementet Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 För 7:e året i rad fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 Konferens & Utställning 23 september - Stockholm Missa inte boka tidigt-rabatt på 1.000kr! TALARE Agneta Persson, WSP Sverige AB Björn Wellhagen,

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb 2010-09-02 V i satsar på y tterstaden Vi lovar 6 000 nya jobb Satsningen möjliggör ett tillskott på 70 miljoner

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Synpunkter på förslag till nytt direktiv om energieffektivitet

Synpunkter på förslag till nytt direktiv om energieffektivitet Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på förslag till nytt direktiv om energieffektivitet SABO har vid ett remissmöte den 26 augusti muntligen lämnat synpunkter på förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

CITY OF STOCKHOLM 2011-10-20 PAGE 1

CITY OF STOCKHOLM 2011-10-20 PAGE 1 PAGE 1 Hållbara Järva! Lisa Enarsson Stockholm miljöhuvudstad 2010 Fosilbränslefri stad 2050 Hög andel kollektivtrafik Trängselavgifter 2006 Hammarby Sjöstad miljöprofilerat följt av nya miljöprofilerade

Läs mer

Hållbara Järva! Stockholm miljöhuvudstad 2010. Lisa Enarsson

Hållbara Järva! Stockholm miljöhuvudstad 2010. Lisa Enarsson PAGE 1 Hållbara Järva! Lisa Enarsson Stockholm miljöhuvudstad 2010 Fosilbränslefri stad 2050 Hög andel kollektivtrafik Trängselavgifter 2006 Hammarby Sjöstad miljöprofilerat följt av nya miljöprofilerade

Läs mer

ATT AGERA NU! DAGS. Byggindustrin en basnäring. på en låg energianvändning under byggnadens livstid.

ATT AGERA NU! DAGS. Byggindustrin en basnäring. på en låg energianvändning under byggnadens livstid. VI HAR INGET VAL DAGS ATT AGERA NU! Sverige står inför stora utmaningar. Miljonprogrammets bostäder måste rustas upp och renoveras. Om detta inte sker om kommer områdena att förfalla och byggnaderna förlora

Läs mer

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05 Hållbara Järva! 2010-2014 Lisa Enarsson, projektledare The Capital of Scandinavia Akalla Järva Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus Husby Kista Hjulsta Tensta Rinkeby

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Mats Nissling Projektchef Region Boende Stockholm 2011-01-25 1 Innehåll NCC s miljöstrategi NCC s energimål bostäder NCC s energimål kontor Energiåtgärder i Norra

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Jan Kristoffersson 2011-09-21 Sustainable Innovation Utveckling inom energieffektivisering www.sust.se 1 Sustainable Innovation Startade 2008 Kontor i Stockholm, åtta anställda

Läs mer

Bygg- och fastighetssektorns syn på investeringsstöd till renovering och energieffektivisering

Bygg- och fastighetssektorns syn på investeringsstöd till renovering och energieffektivisering Näringsdepartementet 2015-05-12 103 33 Stockholm Anders.lonnberg@regeringskansliet.se Mattias.persson@regeringskansliet.se Bygg- och fastighetssektorns syn på investeringsstöd till renovering och energieffektivisering

Läs mer

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Miljonprogrammets bostadsområden ska renoveras för att bli långsiktigt hållbara hur ska detta genomföras? BQR och inbjöd

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus?

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Åsa Wahlström, CIT Energy Management Energimyndighetens nationella strategi och Boverkets kommande ombyggnadsregler kommer sannolikt

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - -

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - - ENERGI DEKLARATION Skanör 40:11 2013-juli Mellangatan 38B Utfört av ENERGIDIREKT 23930 Skanör RCC Consulting AB Dekl.id:553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt och beställning Dekl id: 553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Viktigt för uppdraget har varit att samråda med berörda intressenter och aktörer för att få ta del av deras synpunkter, kunskaper och erfarenheter.

Läs mer

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering BeBo, är Energimyndighetens beställargrupp för bostäder. BeBo-medlemmarna, några av landets största fastighetsägare inom bostadssektorn, driver inom nätverket olika utvecklingsprojekt med inriktning mot

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Lingonets styrelse 2014-11-12 Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Genom att fastställa en verksamhetsplan för tre år, 2015-2017ff, vill styrelsen förbättra förutsättningarna

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127 RR avslutade projekt Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys Herrgårdsgatan, Vidingehem efter etapp 1 Orrholmen, Karlstad efter etapp 3 Rosengatan,

Läs mer

Protokoll: Medlemsmöte 13-14 september, 2012

Protokoll: Medlemsmöte 13-14 september, 2012 Protokoll: Medlemsmöte 13-14 september, 2012 Dag 1, torsdag 13 september Plats: Midrocs kontor, Jungmansgatan 12, Malmö 12.00 Start med lunch på restaurang Novel tillsammans med BeLok Gemensamt möte BeBo/BeLok

Läs mer

fastighetsbranschens Energidag 2013 Fördjupningspass : F2 Energieffektiv renovering Leds av: Willy s CleanTech AB Utställare:

fastighetsbranschens Energidag 2013 Fördjupningspass : F2 Energieffektiv renovering Leds av: Willy s CleanTech AB Utställare: INBJUDAN Anmäl dig senast den 30 augusti och få 10 % i rabatt Seminar Design Group välkomnar till 2013-års stora forum för dig som arbetar med energi och miljö i fastigheter 24-25 oktober - Stockholm 10-års

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

ClueE: De boendes perspektiv

ClueE: De boendes perspektiv Hushåll ClueE: De boendes perspektiv Marie Thynell, Docent Freds och utvecklingsforskning, Globala studier, GU Hushåll Boendes förbrukning och inställning till hushållsel Individuell mätning av varmvatten

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

Väla Gård - ett plusenergikontor. Åse Togerö, Tekn Dr, Grön Affärsutveckling, Skanska Sverige

Väla Gård - ett plusenergikontor. Åse Togerö, Tekn Dr, Grön Affärsutveckling, Skanska Sverige Väla Gård - ett plusenergikontor Åse Togerö, Tekn Dr, Grön Affärsutveckling, Skanska Sverige Väla Gård vårt mörkgröna kontor med högst LEED-poäng i Europa Netto noll energianvändning Noll farliga kemiska

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 27/02-15 Fastighetsbeteckning: Saturnus 5 Adress/ort: Meteorv 5, Hässleholm Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-27 Fastighetsbeteckning: Åkersberg 1:143 Adress/ort: Dammg 15, Höör Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

SIFO-UNDERSÖKNING OM BOSTADSSEKTORNS ENERGIUTMANING

SIFO-UNDERSÖKNING OM BOSTADSSEKTORNS ENERGIUTMANING P:\Energirapport Sifo NY VERSION.docx 2015-01-13 SIFO-UNDERSÖKNING OM BOSTADSSEKTORNS ENERGIUTMANING HSB RIKSFÖRBUND Fleminggatan 41, 10420 Stockholm, Vxl: 010-442 10 00, www.hsb.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer

Akademiska Hus satsar på solceller

Akademiska Hus satsar på solceller Akademiska Hus satsar på solceller Seminarium Svensk Solenergi/Chalmers Uppsala 2015-10-16 Johan Tjernström, Energistrateg johan.tjernstrom@akademiskahus.se 1 Innehåll Kort om Akademiska Hus Våra energimål

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/5-2015 Fastighetsbeteckning: Brännö 1:12 Adress/ort: Björkåsvägen 18, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

framgång i Går Energi spar i fokus

framgång i Går Energi spar i fokus Energi spar i fokus Del 1: Stockholmshus 8 / Del 2: Sigtunahem / Del 3: Marmorbordet och Tornkammaren i Hässelby / Del 4: Nacksta / Del 5: Campus Omtvistad IMD framgång i Går 38 VVS-FORUM #11 NOVEMBER

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Svenska Bostäders arbete på Järva

Svenska Bostäders arbete på Järva Svenska Bostäders arbete på Järva Några exempel på upprustning, energieffektivisering och nöjda hyresgäster Yngve Green Energiansvarig Svenska Bostäder AB Järvafältet 2/3 naturreservat på 20 km2, 1/3 bostäder

Läs mer

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN Var med och utveckla er kommuns strategiska arbete med ekonomiskt lönsam energieffektivisering i det kommunala byggnadsbeståndet

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Göteborg Energi antar utmaningen

Göteborg Energi antar utmaningen Göteborg Energi antar utmaningen Energisession 2009 Energieffektiva miljonprogramsområden vision eller realitet Skövde 2009-02-05 Vi lever på lånat kapital Vi är idag 6,7 miljarder människor på jorden

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Visioner och handlingsplan Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Lagstiftning Volatila energipriser Hyresgästers efterfrågan Varumärke Medarbetare Vad driver grönt? Gröna Fonder och Bankkapital Marknadsvärdet

Läs mer

Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering av byggnader

Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering av byggnader Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se n.remissser-energi@regeringskansliet.se Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS BYGG FÖR FRAMTIDEN MED A-HUS Alla hus som kommer från A-hus tillverkas både med hänsyn till miljön och din plånbok. Klimatsmart boende är ett begrepp som ligger i tiden och innebär

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö Renovering med fokus på energi och innemiljö Fastigheten på Katjas Gata 119 efter ombyggnad. Kan man göra lågenergihus av ett befintligt bostadshus från miljonprogrammet? Vi tänker göra ett allvarligt

Läs mer

Ett energieffektivt samhälle

Ett energieffektivt samhälle Ett energieffektivt samhälle Utgångspunkt Sveriges byggnaders specifika energianvändning ska halveras till år 2050 jämfört med 1995 Tidigare mål revideras nu Skälen Minskad klimatbelastning Minskat omvärldsberoende

Läs mer

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar Exploateringsnämndens handlingsplan Stadens energikrav vid markanvisningar Bakgrund Staden ska vara pådrivande i utvecklingen av en hållbar stadsutveckling genom sitt eget agerande och genom att samarbeta

Läs mer

GRÖNA. lilla LUNDSTRÖMS

GRÖNA. lilla LUNDSTRÖMS LUNDSTRÖMS lilla GRÖNA Nu har vi bestämt oss för att göra ännu mer för att bidra till en bättre miljö och ett hållbart samhälle. I den här lilla skriften kan du läsa om vad vi hittills gjort i vårt miljöarbete,

Läs mer

Hearing. #renoveringsstrategi WIFI: birgerjarl birgerjarl

Hearing. #renoveringsstrategi WIFI: birgerjarl birgerjarl Hearing #renoveringsstrategi WIFI: birgerjarl birgerjarl Bakgrund Energieffektiviseringsdirektivets artikel 4 En första version av strategin ska offentliggöras senast den 30 april 2014 Strategin kommer

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-08 Fastighetsbeteckning: Skegrie 35:7 Adress/ort: Solängen 17, Trelleborg Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-14 Fastighetsbeteckning: Åhus 30:11 Adress/ort: Sankt Jörgensv 6, Åhus Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering Kristina Mjörnell Potentialen för tilläggsisolering av klimatskärmen I Sverige finns ca 2,4 miljoner lägenheter i flerbostadshus

Läs mer

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Fastighetsutveckling Distrikt Söderort Hyresgästsamråd Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001 Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Närvarande Anita Sundh Hyresgäst

Läs mer

Välkommen till Bostaden!

Välkommen till Bostaden! Välkommen till Bostaden! Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar; socialt, ekonomiskt och ekologiskt! Alla mål utifrån hållbarhetsperspektiven: Ekonomiskt Ekologiskt Socialt I vår affärsplan

Läs mer

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar 2013-03-05 Karin Byman ÅF Bakgrund Tydliggöra lönsamhetskriterier vid energieffektivisering. Brogården, Alingsåshem, Alingsås Backa Röd, Poseidon, Göteborg

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Energieffektivisering av Gällivare. 2010-03-22 Hewlett-Packard Isabelle Endmyhr, Rebecka Djärv, Robin Sjaunja och Gunnar Kerttu

Energieffektivisering av Gällivare. 2010-03-22 Hewlett-Packard Isabelle Endmyhr, Rebecka Djärv, Robin Sjaunja och Gunnar Kerttu Energieffektivisering av Gällivare 2010-03-22 Hewlett-Packard Isabelle Endmyhr, Rebecka Djärv, Robin Sjaunja och Gunnar Kerttu Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 4 Bakgrund... 5 Målbeskrivning...

Läs mer

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI?

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ Uppgör månadsstatistik över inköpt värmeenergi, el och vatten. Allt börjar med detta. Normalårskorrigera

Läs mer