Besök även vår webbsida! 45:an. September. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Besök även vår webbsida! www.gbghus45.se. 45:an. September. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45"

Transkript

1 Besök även vår webbsida! 45:an 2012 September Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45

2 Ordförande har ordet På prov startar vi en funktion som vi kallar EXP DIREKT för att snabbare kunna lösa vissa problem i fastigheten. I hållaren till vänster om expeditionsdörren kommer det att finnas en blankett för detta ändamål. Du fyller i ärendets art, lägenhetsnummer och telefonnummer. Följande ärenden kan anmälas via EXP DIREKT: Avlopp När Du märker att något avlopp börjar tappa kapacitet och själv saknar korrigeringsresurser, anmäl direkt. Belysning Om belysningen i portuppgång/källargång ej lyser alt. lyser och ej slocknar. Porttelefon Om porttelefonen är ur funktion eller ej öppnar som den ska. Portlås Om det är problem med lås på fram- eller baksidan av fastigheten. Tyvärr behöver vi i detta nummer införa ett stycke som kallas TRISTAN. Tråkigt nog behöver det påpekas för alla medlemmar att: respektera tvättiderna i tvättstugan och städa efter dig, ställa/hänga tillbaka använd utrustning på sin plats i motionsrummet, stänga de fönster som du haft öppna under tiden du tvättat eller tränat, rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen, även i garaget, ta hand om fimpar och skräp. För allas trivsel borde detta egentligen vara självklart! Till detta nummer av 45:an bifogar vi en PRELIMINÄR resultaträkning för räkenskapsåret till Ekonomin första kvartalet för innevarande räkenskapsår är god. Åke Vi hoppas att du besöker föreningens webbsida! Saknar du dator med Internetuppkoppling? Vi är medvetna om att många medlemmar inte har dator med Internetuppkoppling och därför kommer, tills vidare, även informationsbladet 45:an att ges ut i tryck. Den tryckta utgåvan av 45:an kommer att finnas att hämta utanför expeditionen. 2

3 Vi har som mål att ge ut 45:an fyra gånger om året mars, juni, september och december. Nu kommer kylan! Snart är det vinter igen och då vill vi alla ha det varmt och skönt inomhus. Styrelsen uppmanar alla medlemmar se över sina element och kontrollera om de fungerar. Ofta räcker det med att lufta ett element som krånglar. Kontakta expeditionen snarast i de fall du har problem med ett element! Funderar du på att renovera badrummet? Några medlemmar har planer på att renovera sina badrum/toaletter. Eftersom de är flera vill de gärna gå samman för att begära offert om renoveringarna, även om alla vill ha lite olika arbeten utförda och olika material mm, eftersom detta kan komma att påverka priserna pga. kvantiteterna mm. Ju fler desto billigare, kanske. Dessutom kan en positiv sidoeffekt vara att den störning som förekommer vid renoveringar pga. buller mm. kan bli mindre eller koncentreras till en viss tid om många renoveringar pågår nästan samtidigt.. De önskar därför komma i kontakt med fler medlemmar som eventuellt har samma planer. Föreningen har redan kontakt med en entreprenör som utfört god badrumsrenovering i fastigheten. Om du också är intresserad kan du lämna en lapp till expeditionen senast den 18 oktober så samordnar ordföranden kontakten. Avlopp i kök och badrum Tänk på vad du sköljer ner i avloppen i kök och badrum! Det har förekommit akuta felanmälningar gällande stopp i avlopp. För att undvika stopp och akuta situationer finns många enkla knep för vad varje bostadsrättsinnehavare ofta själv kan göra för att förebygga stopp i avloppen. Exempelvis: Gör alltid rent i ho, kar och toalett efter dig. Låt kaffe- och tesumpen rinna av lite över vasken och lägg den sedan i kompostpåsen. Häll stekfettet i en behållare/burk och låt det stelna. Skrapa sedan ut det och lägg i kompostpåsen. 3

4 Skölj inte av leriga eller smutsiga skor utan att förhindra att stenar mm sköljs ner i avloppet. Gör rent vattenlås och golvbrunnar en gång om året. Använd hårsil till dusch- och badkarsutlopp. Använd en vaskrensare av gummi för att genom tryck få ev. propp i avloppet att lossa. OBS! Använd aldrig kemiska propprensare som kan fräta på rör och gemensamma stammar i fastigheten! Ett husmorstips är att kan man spola sina avlopp med kokande vatten, ¼ dels kopp bakpulver och 50 ml vinäger för att enkelt, billigt och miljövänligt få bort stopp i avloppet Tillsvidare erbjuder Styrelsen dig som medlem att få hjälp med dålig avrinning eller stopp i avlopp. Det finns en blankett som du kan fylla i och lägga till expeditionen så kontaktar vi dig. Ju förr du hör av dig om ett eventuellt stopp, ju bättre! Vi har viss utrustning att tillgå i dessa fall just nu och det kostar inget! Tipsa oss även gärna om det är dålig avrinning eller stopp i något gemensamt utrymme, t ex tvättstugan! Avstängning av vatten När man renoverar finns det ibland behov av att vattnet tillfälligt stängs av i delar av fastigheten. Om du ser ett behov av att vattnet stängs av ber vi dig kontakta styrelsen några dagar i förväg helst under expeditionstiden på tisdagar. För att inte skapa olägenheter för övriga medlemmar måste vi meddela bl. a avstängning av vatten i förväg genom att sätta upp lappar i entréerna. Vi måste även se till att någon finns på plats vid tillfället då vattnet ska stängas av och sättas på igen. Arbetsgrupper Om du vill delta i en arbetsgrupp, starta en ny eller kan tänka dig att hjälpa till med enklare uppgifter inom föreningen är du välkommen att lämna en intresseanmälan till expeditionen. Vi behöver bli fler aktiva medlemmar! Tillsammans kan vi genom eget arbete bidra till att hålla föreningens kostnader nere, dela med oss av kunskaper och erfarenheter, lära känna fler medlemmar och ha mer kul i bostadsrätts- 4

5 föreningen! Det är ingen annan än vi själva som tillsammans, efter egen förmåga, kan påverka och utveckla föreningen och fastigheten! Åtgärder i och runt fastigheten Uppgradering bredbandsnät Föreningen har avtal med GothNet om öppet bredbandsnät. Kommunikationsoperatörsverksamheten för nätet kommer nu att överföras till itux. I samband med att itux blir kommunikationsoperatör kommer bredbandsnätet att uppgraderas. Uppgraderingen innebär att befintlig utrustning i nätet byts ut för att får högre kapacitet. Vår förening kommer att uppgraderas under november Under den 1-30 november fryser itux nätet, vilket innebär att det inte går att göra nybeställningar eller förändringar av tjänster. Det kan förekomma vissa driftstörningar och vid något tillfälle kommer även att ske ett driftstopp. Driftstoppet kan pågå under en hel dag och efter det är det troligt att man behöver starta om sin utrustning (dator, router, digitalt-tv-box för IPTV och telefonibox för IP-telefoni) för att allt ska kunna fungera som vanligt därefter. Enligt uppgift från itux kommer de att utföra arbeten som berör Hökegatan 14, 16 och 18 den 6 november och Hökegatan 12, Olskroksgatan 19 och 21 den 7 november. Det nya nätet beräknas vara i full drift igen den 1 december. Enligt uppgift från itux kommer information att delas ut till varje hushåll. Du kan även läsa mer på webbplatsen Garageläcka Med anledning av vissa problem gällande fastighetsskötseln har starten för arbetet med att åtgärda denna läcka ideligen fått skjutas fram. Den uppkomna situationen är mycket olycklig. Styrelsen har varit i kontakt med Riksbyggen och förhoppningen är att kunna få grävarbetet på innergården och åtgärdande av läcka utfört snarast möjligt. Diskussioner och kontakter pågår i ärendet. Trottoar Hökegatan trottoar Göteborgs kommun har äntligen varit i kontakt med styrelsen angående de sättningar och ojämnheter som finns på trottoaren på Hökegatan. Tyvärr inträffade några fallolyckor innan kommunen hörde av sig. I dagsläget har kommunen inspekterat trottoaren och bedömt att beläggningen ska läggas om. I samband med att sådant arbete utförs erbjuder sig kommunen även att åtgärda beläggningen som är inom föreningens tomtgräns mot en, enligt 5

6 uppgift, rimlig kostnad. Diskussioner pågår med kommunen om åtgärden och kostnader. Vid inspektionen framkom att det finns risk att träd måste tas ner eftersom det med stor sannolikhet är trädens rötter som är en stor bidragande orsak tillojämnheterna. Vilka träd som kan komma i fråga är ännu oklart. Vi återkommer med detaljerad information senare. Information inför när arbetena ska starta och hur de påverkar boende på Hökegatan kommer att sättas upp i entréerna. Entrétak Vi har nu monterat en ränna under framkanten på entrétaket på Hökegatan 16 för att åtgärda takdroppet. Övriga entrétak har undersökts och där förekommer inga takdropp. Tvättstugorna Under vår och sommar har det varit problem med att kondensvatten inte rinner sin rätta väg från torkskåpet i tvättstugan på Hökegatan. Därav har en hink varit utplacerad under skåpets aggregat. En medlem ur Teknikgruppen har rengjort delar som var mycket smutsiga och igensatta av damm. Nu verkar torkskåpet fungera. Kontakta styrelsen om torkskåpet krånglar igen! Vi ber er respektera varandras tvättider och att du kontrollerar bokningen innan du startar maskinerna. I varje tvättstuga finns tillgång till en almanacka om du är osäker på datum. Vi ber dig även att städa golv och arbetsytor efter dig samt stänga de fönster som du eventuellt haft öppna under er tvättid. Tänk på att obehöriga kan ta sig in via fönstren! Vädjan om förpackade sopor i sopnedkasten Det förekommer nästan varje dag att det slängs lösa föremål och oförpackade sopor i sopnedkasten. Dessa oförpackade sopor studsar ofta ur den stora behållaren när de faller ner i soprummet, vilket medför att det ligger lösa föremål och sopor på golvet istället. Det innebär både kladd och risk för olyckor för de medlemmar som besöker soprummen för att källsortera. Sopgubbarna är inte så glada åt detta heller. Därför vädjar vi till dig att förpacka hushållssoporna väl, knyt ihop påsarna och släng inte större påsar i sopnedkastet än att de faktiskt faller hela vägen ner till soprummet! Stäng även luckan till sopnedkastet efter dig! Trivsel på balkongerna 6

7 Visa hänsyn när du använder din balkong. Det är inte tillåtet att slänga ut något från din balkong ner på trottoaren/gården. Det kan utgöra fara för andra, det skräpar ner och det skapar otrivsel. Cyklar och cykelrum Alla cyklar som förvaras i cykelrummen ska vara märkta med särskild bricka med lägenhetsnummer. Omärkta cyklar forslar föreningen bort vid städdagarna. Inför höststädningen ber vi alla medlemmar att kontrollera sina cyklar så att de är märkta. Brickor kan hämtas på expeditionen. Motionsrummet Under hösten har delar av utrustningen inte kunnat användas på grund av skador. Tyvärr har skadorna på utrustningen troligtvis uppkommit genom oaktsamhet och överbelastning. Tänk på att du använder träningsredskapen på egen risk och efter bästa omdöme. Föreningens motionsrum är avsett för vardagsmotionärer, inte Strongmen. Anmäl alltid eventuella fel på motionsrummets utrustning omgående till ordförande och markera det felaktiga gymverktyget så att ingen person kommer till skada! Vi ber dig att ställa/hänga tillbaka utrustningen på sin rätta plats efter användandet. Vi ber dig även att stänga de fönster som du eventuellt haft öppna under motionspasset. Tänk på att obehöriga kan ta sig in via fönstren! Rökning Vi ber er respektera att rökning är förbjuden i samtliga gemensamma utrymmen, även i garaget. Både på framsida och baksida av fastigheten finns askkoppar där du kan släcka och slänga fimpar. Var snäll och släng inga fimpar från balkongen! Höststädning Datum för städdagen är i dagsläget inte bestämt. Vi återkommer med information vid senare tillfälle. Årsstämma och motioner Årsstämman kommer att hållas i november Vi återkommer med mer information om datum och tid. En motion har inkommit och behandlas nu av styrelsen inför stämman. 7

8 PRELIMINÄR Resultaträkning 8

9 Hälsningar Styrelsen Gbg-hus 45 Styrelse vald Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Ledamot Ledamot Suppleanter Valberedning Åke Modig Raimo Sorsa Yvonne Elehag Diana Simic Pernilla Edwinsson, Riksbyggen Erik Johansson Eva Meijerborg Johan Leissner, Riksbyggen Tomas Andersson Olev Nilisse Tomas Johansson 9

45:an. Mars. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45

45:an. Mars. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 45:an 2012 Mars Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 Upprättelse av Pia Ehrenholm Om jag i min roll som revisor före årsstämman 2011, haft all den information rörande begäran om Pias entledigande, som jag har

Läs mer

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö Andrahandsuthyrning Om du vill hyra ut din lägenhet, fyll i blanketten: Ansökan om andrahandsuthyrning och lägg i föreningens brevlåda Roslagsgatan 22 i god tid före uthyrningen.

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Välkommen till. brf MASTEN

Välkommen till. brf MASTEN Välkommen till brf MASTEN Denna informationsmapp innehåller: - Information för nyinflyttade till HSB brf Masten - Aptusinformation - Information gällande hyresavgiften - Trivselregler för brf Masten -

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Innehållsförteckning Nr Innehåll 1. Välkommen till Brf Björklången 2. Service till medlemmarna 3. Styrelse, presentation och telefonlista 4. Vicevärd,

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

Vi i 38:an. Vad är på gång? Högtryckstvättar. Parkering i våra vändplatser och på våra gårdar

Vi i 38:an. Vad är på gång? Högtryckstvättar. Parkering i våra vändplatser och på våra gårdar Medlemsblad för Riksbyggen brf, Göteborgshus 38 juni 2013 Vi i 38:an Högtryckstvättar Föreningen kommer att köpa in 1 stycken högtryckstvätt som kommer att finnas för utlåning hos fastighetsskötaren. En

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Hej alla medlemmar! Här kommer årets andra informationsbrev från styrelsen. Tyvärr blev det av olika anledningar lite försenat, och just denna

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01 Brf Husby Basinformation 2012 Stockholm 2011-12-01 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på Värt att veta SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.wallfast.com Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port. INNEHÅLL

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

Brf Bjäre 2015-03-23 VÄLKOMMEN TILL BRF BJÄRE

Brf Bjäre 2015-03-23 VÄLKOMMEN TILL BRF BJÄRE VÄLKOMMEN TILL BRF BJÄRE Innehållsförteckning 1. Första information till nyinflyttad Nycklar Namnskylt porttelefon och dörr Källarförråd Kabel-tv och internet Hemsida 2. Husets historia 3. Bostadsrättsförening

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Innehåll Välkommen... 3 Om Torsdammen... 3 Kontaktuppgifter... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Att tänka på vid problem i din lägenhet eller fastigheten... 4

Läs mer

Bingo för medlemmarna i år

Bingo för medlemmarna i år DETTA NUMMER NR 4/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sidan 2 Ljus bild av ekonomin Sidan 3 Bredband i hamn Våra sopnedkast Bingo för medlemmarna i år Sidan 4 15 år i Svartvik Sidan 5

Läs mer