Upphandling av Den tekniska förvaltningen och fastighetsskötseln

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av Den tekniska förvaltningen och fastighetsskötseln"

Transkript

1 NV-nytt november 2001 Nu när de elektriska utegrillarna stuvats in, när lönnbladen gulnat och höstmörkret börjar sänka sig över oss kan det vara på sin plats med lite upplysning. I detta NV-nytt kan du bl.a. läsa om information som lämnades vid medlemsmötet den 3 oktober, samt om annat som vi hoppas du kan ha nytta och glädje av att veta. Stamspolning Den högtrycksspolning av fastighetens avloppsstammar som aviserades i senaste NV-nytt genomfördes under våren. Vi kunde under arbetets gång konstatera att stammarna i stort fortfarande är i gott skick med några få undantag där vi blev tvungna att ta bort delar av stammar och sätta in nya. Upphandling av teknisk förvaltning och fastighetsskötsel Den tekniska förvaltningen och fastighetsskötseln har inte fungerat tillfredsställande. Nuvarande kontrakt sades därför upp, och vad gäller MFAB har vårt samarbete upphört. Vi har under sommaren och förhösten varit inbegripna i ett intensivt arbete för att ta fram ett anbudsunderlag för upphandling av nya entreprenörer. Offerter har nu infordrats från ett antal entreprenörer. De nya entreprenaderna är tänkta att träda i kraft vid årsskiftet. Felanmälan skall t.v. ske till förvaltaren Nils Holmström, tel. och fax , e-post För anmälan på förvaltarens telefonsvarare: Ange namn, adress och ärendets art. Ny värmepanna En av de gamla värmepannorna har nu börjat tröttna efter över trettio års trogen tjänst och måste repareras eller mer sannolikt ersättas av en ny. Vi studerar f.n. olika lösningar, och om en ny panna måste installeras kommer vi att välja en lösning som ger utrymme åt även andra uppvärmningsalternativ än olja. Ny lag om uttjänta el-produkter Den 1 juli 2001 infördes en lag om producentansvar för el-avfall. Det innebär att producenterna är skyldiga att återvinna det avfall som lagen omfattar. El-avfall hör alltså inte längre hemma i sopnedkastet eller bland grovsoporna, så vi måste be er alla att i fortsättningen inte lämna den sortens avfall i grovsoprummet. För att underlätta för konsumenterna samarbetar kommunerna och producenterna i ett gemensamt insamlingssystem som kallas EL-RETUR. EL-RETUR har insamlingsbehållare utställda på olika återvinningsstationer, där konsumenten skall lämna sina uttjänta el-produkter. Inlämningen är gratis. Se vidare

2 2 Som el-avfall räknas t.ex. * hushållsapparater, tvätt- och diskmaskiner, spisar * rakapparater, hårtorkar * TV- och radioapparater, stereo- och videoanläggningar * datorer med kringutrustning * annan kontorsutrustning (miniräknare, telefoner, faxar etc.) * handverktyg (borrmaskiner etc.), vissa kameror, klockor, spel och leksaker * ljuskällor och armaturer Eller kort sagt alla produkter med sladd och / eller batteri. Var lämnar man el-avfall? Närmaste alternativ är BROTORP ÅTERVINNINGSSTATION, Enköpingsvägen 80 (telefonkarta 2001, sid. 28, ruta B-C4), tel Där är det öppet måndag och onsdag kl , tisdag, torsdag och fredag kl samt lördag kl Se vidare där man bl.a. finner uppgifter om andra återvinningsstationer i stockholmsområdet. Apropå återvinning: Bättre beg. Visst är det väl synd att bara slänga saker som fortfarande kanske kunde vara till glädje för någon annan. Om du har ett gammalt skrivbord som du vill bli av med eller en fullt fungerande dator / bildskärm / skrivare varför inte försöka skänka bort eller sälja det via ett anslag i porten eller i hissen eller på anslagstavlan uppe på ICA? En fattig student kan vara tacksam för ett gammalt skrivbord även om det är repigt eller en fungerande skrivare även om den är långsam. Renoveringar och liknande arbeten Alla renoveringsprojekt som innebär större ingrepp i golv, tak eller bärande väggar och tillhörande el-, vatten- eller avloppsledningar måste utan undantag anmälas till styrelsen och får inte sättas i verket förrän man erhållit godkännande. Om du i samband med renovering av ditt badrum lägger om badrumsgolvet skall avloppsbrunnen bytas ut. Eftersom detta arbete bekostas av föreningen får vi be dig att i förekommande fall kontakta styrelsen i god tid innan arbetet skall utföras. Styrelsen önskar också i god tid få kontakt med den entreprenör som skall utföra arbetet, eftersom denne skall godkännas av föreningen. Alla som går i renoveringstankar uppmanas åter att via anslag på tavlan i portar och hissar informera grannarna om arbetets art och hur länge det beräknas pågå. Det är också angeläget att renoveringsarbete som innebär störande ljud förläggs till vanlig arbetstid på vardagar. Om vatten- eller elförsörjningen tillfälligt behöver stängas av i samband med ett arbete i din lägenhet: Kom ihåg att i god tid informera om avstängningen med anslag i portar och hissar. Observera att avstängning inte får ske utan medverkan av förvaltare eller fastighetsskötare. Kom också ihåg att byggavfall som gamla skåpluckor, handfat, badkar, toalettstolar o. dyl. inte får lämnas i grovsoprummet. Detta gäller även färg- och oljerester. I avtal med en entreprenör förutsätts alltid att denne själv tar hand om och transporterar bort allt byggavfall. Även om det är du själv som genomför renoveringen får du inte lämna byggavfallet i grovsoprummet: Du måste själv transportera bort det. Hantverkare Och på tal om renoveringar: Det är inte alltid lätt att handskas med hantverkare, vare sig det gäller större renoveringsprojekt eller småjobb som att byta vattenblandare i köket. Vi har därför satt samman ett antal råd och tips som kanske kan vara till glädje. Dessa råd och tips har samlats på sidorna 5 och 6 så att den som vill lätt kan riva ut bladet för att ha det till hands.

3 3 Hissarna Det händer ibland att du finner att en hiss blivit stående, och det innebär naturligtvis en olägenhet. Men vi får ändå be dig att inte omedelbart kasta dig på telefonen för att ringa hissfirman, eftersom föreningen, dvs. du och vi alla, åsamkas en avsevärd kostnad för varje utryckning. Dessutom kan hissfelet faktiskt vara lätt att åtgärda: Det kan t.ex. röra sig om ett enkelt mekaniskt fel, som att hissdörrstängaren (den lilla hävarm som sitter i överkanten på hissdörren) på någon våning har hamnat fel (i lodrätt läge) och hindrar hissdörren från att stänga som den skall. Detta fel är lätt avhjälpt: Ta tag i dörrstängaren och drag ned den till vågrätt läge, så stängs hissdörren som den skall och hissen fungerar igen! Andra fel kan man försöka åtgärda genom att trampa ned nödstoppslisten som sitter mellan hissgolvet och hissdörren. Det händer att den fastnar om någon trampat på den på väg ut ur hissen. Om man trycker till med skoklacken brukar det hjälpa. Omsättningar av lån, pantsättningar m.m. Kom ihåg att lånehandlingar aldrig skall sändas till bostadsrättsföreningen! Det står visserligen i handlingarna att de skall skrivas under av styrelsen. Men alla dessa frågor är sedan länge utlagda på Adeförvaltning, som sköter dem enligt fullmakt. Om handlingarna skickas till oss blir det bara en onödig fördröjning. Adressen är Adeförvaltning, Box 307, Uppsala. Bredband Flera medlemmar har uttryckt intresse för bredbandsanslutning till Internet. Frågan är komplicerad, och om du har synpunkter på hur en eventuell bredbandsuppkoppling kan ske är vi glada för dina kommentarer och förslag. Prisutvecklingen på bostadsrätter Som vi kunde meddela i föregående nummer av NV-nytt har det genomsnittliga försäljningspriset per kvadratmeter i det närmaste fördubblats sedan föreningen bildades. Genomsnittet för 1997 var kr/m 2, medan de fem lägenheter som hittills sålts under 2001 betingat i snitt kr/m 2. Försäljningspriset beror förstås på många faktorer: Läge i huset, skick (orenoverad eller topprenoverad), den rådande konjunkturen och inte minst turen! Så man får nog ta snittpriset med en nypa salt, även om det ger en hygglig bild av det aktuella prisläget. Hemsidan Besök gärna föreningens hemsida! Adressen är och vår ansvarige webmaster Kalle Beijer tar gärna emot synpunkter på innehåll och formgivning. Nya i föreningen Sedan sist har föreningen fått fyra nya medlemmar: Anneli Sjölin på Db3, Christos och Eva Samakovlis på Db11, Fredrik Gustavsson på Db1A samt Robert Eriksson på Db11. Vi hälsar er alla varmt välkomna och hoppas att ni skall trivas som medlemmar i föreningen! Redaktör: Lars Hedin

4 4

5 5 Råd och tips vid anlitande av entreprenörer och hantverkare Dessa sidor vänder sig framför allt till den som står i begrepp att kanske för första gången anlita hantverkarhjälp och tycker sig behöva lite allmänna råd och tips. Allmänt Kom ihåg att vissa arbeten, t.ex. byte av golvbrunn i badrum, bekostas av föreningen och skall utföras av hantverkare som godkänts av föreningen. Tänk på att andra medlemmar i föreningen kan ha erfarenheter av arbeten av det slag du själv står i begrepp att utföra. Hör med grannar eller andra du tror kan ha värdefull information att erbjuda. Och först som sist: Som vid alla överenskommelser gäller det att använda sitt goda omdöme. Att vara alltför petig när man kommer överens med en hantverkare som man redan tidigare känner som hederlig kan snarast få motsatt verkan. Större arbeten Större arbeten som kompletta köks- eller badrumsrenoveringar omfattar vanligen åtgärder som sträcker sig över veckor och kräver insatser av specialhantverkare av olika slag (kakelläggare, elektriker, snickare, målare, rörmokare osv.). I dessa fall kan det vara praktiskt att anlita en totalentreprenör som i sin tur anlitar de hantverkare som krävs och lämnar offert på hela arbetet. Du har förstås alltid möjlighet att lägga ut entreprenaden på ett antal av varandra oberoende hantverkare, men då får du själv stå för samordningen. Mindre arbeten Vid något mindre arbeten som tar några dagar (t.ex. målning, tapetsering, golvläggning) kanske man kommer överens utan skriftlig offert. Det kan ibland ändå vara klokt att skriva ned vad man kommit överens om: Exakt vilka arbeten som ska utföras, beräknad tidsåtgång och totalkostnad osv. Småarbeten Även vid vissa småarbeten som tar någon eller några timmar (t.ex. mindre el- och snickeriarbeten, utbyte / installation av vitvaror och sanitetsporslin, utbyte av vattenkranar / duschset, fastsättning av div. föremål etc.) är det viktigt att parterna är överens om vad som skall göras och vad det skall kosta, och en enklare överenskommelse i skriftlig form kan även i dessa fall vara bra att ha.

6 6 Kontrollpunkter Oavsett omfattningen av det arbete du beställt bör bl.a. följande punkter kontrolleras: Ansvarig entreprenör / hantverkare Förvissa dig om entreprenörens kompetens för arbetet. Vid renovering av badrum och liknande våtutrymmen får vissa arbeten utföras endast av särskilt certifierade entreprenörer. Nyttig läsning finns i idéhandboken RENOVERA VÅTRUM som kan beställas hos INSTALLATÖRERNAS SERVICE AB (tel ) och i broschyren SÄKRA VÅTRUM från AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL (tel , Det är mycket viktigt att du försäkrar dig om att entreprenören innehar F-skattesedel. Detta garanterar nämligen att han själv står för de sociala avgifter som skall erläggas. Se till att du får mobiltelefonnummer till den person som faktiskt skall utföra arbetet. Arbetets art Specificera noga vad som skall göras. Tidsplan Kom överens om när arbetet skall utföras och när det skall vara färdigt. Vid större arbeten kan det vara aktuellt att komma överens om en vitesklausul för det fall arbetet inte är avslutat inom avtalad tid. Kostnader Om möjligt kan det vara bra att komma överens om ett högsta pris. Om fast pris inte överenskommits och kostnaden för arbetet alltså skall beräknas enligt timpris, försök då hålla kontroll på arbetstiden. Är debiterad restid rimlig? Behövs den över huvud taget? Kom överens om vilket extramaterial som kan bli aktuellt och vad det kommer att kosta dig På kostnader för arbete, resor och extramaterial tillkommer 25% moms. Kontrollera om det överenskomna priset inkluderar moms eller ej. När arbetet har slutförts Kontrollera att * arbetet har utförts enligt överenskommelse * uppgifter om kostnader för debiterad arbetstid, restid och extramaterial stämmer. Om inte, begär rättelse innan du betalar fakturan. Ofta står det angivet på fakturan inom vilken tid man skall inkomma med synpunkter. Se till att göra detta i tid och skriftligt, per brev, e-post eller fax. Var noga med att ange datum för dina klagomål. Ta kopia! Lycka till!

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Bingo för medlemmarna i år

Bingo för medlemmarna i år DETTA NUMMER NR 4/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sidan 2 Ljus bild av ekonomin Sidan 3 Bredband i hamn Våra sopnedkast Bingo för medlemmarna i år Sidan 4 15 år i Svartvik Sidan 5

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Nr 1 mars/april 2009. HSBs brf Tellus, HSB-kontoret Sleipnervägen 115, 136 42 HANDEN 785 30 70, fax 777 81 06 (Administration och förvaltning).

Nr 1 mars/april 2009. HSBs brf Tellus, HSB-kontoret Sleipnervägen 115, 136 42 HANDEN 785 30 70, fax 777 81 06 (Administration och förvaltning). Nr 1 mars/april 2009 Viktiga telefonnummer och webbsida www.brftellus.se brf.tellus@brftellus.se Föreningsexpedition - Lejonets gata 383. Öppet under andra torsdagen i månaden kl 18.00 19.00 HSBs brf Tellus,

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 En sammanfattning av den viktigaste information du bör känna till som boende i föreningen Uppdaterat informationsmaterial mars 2006 Innehåll: Bostadsrätt

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

Pargas Nytt NR 1 2003

Pargas Nytt NR 1 2003 Pargas Nytt NR 1 2003 Information för Dig som bor i brf Pargas! 1 Ordföranden har ordet Ni håller nu ett exemplar av Pargas Nytt som återuppstår efter en längre tids frånvaro. Beklagligt nog har vår ordförande

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer

Information om dokumentet:...2. Praktiska detaljer...2. Ventilation allmänt:...3. Värmesystem:...3. Vatten & Avlopp:...4. Badrum:...

Information om dokumentet:...2. Praktiska detaljer...2. Ventilation allmänt:...3. Värmesystem:...3. Vatten & Avlopp:...4. Badrum:... Rekommendationer, skyldigheter och rättigheter, samt status och framtidsplaner för renoveringsarbete i den egna lägenheten och på gemensamma system i BRF Bernstorp Version 0.94 Gällande från 2015-04-21

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Innehållsförteckning Nr Innehåll 1. Välkommen till Brf Björklången 2. Service till medlemmarna 3. Styrelse, presentation och telefonlista 4. Vicevärd,

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT INNEHÅLLER POLICIES AVSEENDE: 1. - STÖRRE RENOVERINGAR I LÄGENHETER 2. - SÄKERHETSDÖRRAR/GALLERGRINDAR 3. VENTILATION OCH FÖNSTERTÄTNING 4. - UTHYRNING AV BOSTADSRÄTT I ANDRA

Läs mer

Bostadsrättsföreningen SYSSLOMANNEN MEDLEMSINFORMATION. Brf Sysslomannen Org nr 769605-0884 Sysslomansgatan 22 112 41 Stockholm 070-678 68 10

Bostadsrättsföreningen SYSSLOMANNEN MEDLEMSINFORMATION. Brf Sysslomannen Org nr 769605-0884 Sysslomansgatan 22 112 41 Stockholm 070-678 68 10 Bostadsrättsföreningen SYSSLOMANNEN MEDLEMSINFORMATION Reviderad 2010-11-28 MEDLEMSINFORMATION Innehåll 1. Kontakt- och informationsuppgifter 2. Bo tillsammans Ordningsregler 3. Korta fakta - A-Ö om BRF

Läs mer