A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm."

Transkript

1 A till Ö För att en bostadsrättsförening skall fungera, erfordras vissa trivsel- och ordningsregler. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. Pärmen tillhör lägenheten. Vid besiktning och avflyttning skall pärmen uppvisas och överlämnas till nästa lägenhetsinnehavare. I annat fall kommer en avgift om 150:- att uttagas. I pärmen ska också förvaras meddelande som fås av styrelsen och Riksbyggen. Känn Er hjärtligt välkomna till bostadsrättsföreningen Malmöhus 17. Styrelsen 1

2 Bostadsrättsföreningen Riksbyggen Riksbyggen är en ekonomisk förening med bred förankring i folkrörelser och LO-förbund samt bostadsrättsägarnas organisationer. Riksbyggen drivs utan enskilt vinstintresse, men med samma krav på effektivitet och lönsamhet, som andra aktörer på marknaden. Målet för verksamheten har alltsedan starten varit, att vara ett bra boende till rimlig kostnad för alla. Riksbyggen har utvecklats från att vara ett utpräglat byggherreföretag för bostadsbyggande, till ett allsidigt serviceföretag, inom såväl byggande Som fastighetsförvaltning. Här ryms alla specialistfunktioner, med allt från utredning, planering och byggande till förvaltning, boendeservice och framtida renovering eller ombyggnad av fastigheter var ett år med bostadsbrist, trångboddhet och torftiga miljöer. Samtidigt rådde stor arbetslöshet bland byggnadsarbetarna. Om något skulle byggas, var man tvungen att sätta igång. Byggfacken tog saken i egna händer och skapade byggherreföretaget Riksbyggen. Regementsgatan 98 blev Malmöföreningens första hus år År 1941 registrerades den första bostadsrättsföreningen i Göteborg. I dag finns cirka 1800 föreningar inom Riksbyggen runtom i landet. Malmöhus 17 en kort historik Formellt föddes vår förening den 25 mars 1969 vid ett möte med Riksbyggen i Malmö. De första inflyttningarna skedde den 15 december 1965 och pågick sedan successivt tills området var färdigställt. I området finns 3st. tre-våningshus och 2 st. åtta- våningshus, innehållande totalt 312 st. lägenheter. I vår bostadsrättsförening bor uppskattningsvis 600 personer, dvs. lika många som i ett mindre samhälle. 2

3 Att bo i bostadsrätt När du köper en bostadsrätt och flyttar till en bostadsrättsförening, är du delägare i föreningen som i sin tur äger fastigheten. Det innebär, att du kan vara med och påverka det som sker i föreningen. Du köper egentligen nyttjanderätt till din bostad. En gång om året hålls en årsstämma. Då väljs en styrelse av de boende. Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens egendom vilket bland annat innebär att se till att reparationer och underhåll genomförs enligt den fastställda underhållsplanen Styrelsen skall även se till, att föreningens stadgar efterlevs och att årsstämmans beslut genomförs. Avgiften du betalar per månad kan du vara med och påverka genom att aktivt vårda föreningens egendom. Att deltaga på de gemensamma städdagarna är ett sätt. Storleken på avgiften (som alltså inte är vanlig hyra) är enbart beroende på föreningens intäkter och kostnader. Högre kostnader betyder högre månadsavgift! Vi är som ekonomisk förening helt självständiga, men har valt att tillhöra Riksbyggen som organisation samt att av dem köpa ekonomisk och teknisk förvaltning liksom fastighetsskötsel. 3

4 Allhobbyrum: Varje hus har ett eget Allhobbyrum. För bokning och utkvittering av nyckel kontakta vaktmästaren på tfn: Rummet Skall vara sopat och avtorkat efter användandet. Bokning får ske med högst en vecka per tillfälle. I övrigt är det samma regler som gäller som i våra lägenheter d v s borrning och hamrande vardagar mellan 08: , lördag och sön/helgdagar skall det vara tyst (måla går alldeles utmärkt) Antenner: Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler fastsatta på föreningens balkongväggar eller fasader. Antenner eller paraboler får heller inte sticka ut från föreningens fönster, fasader eller balkonger. Andra hands- uthyrning: Andrahandsuthyrning ansöks och beviljas genom skriftlig ansökan till styrelsen Dessa beviljas endast om beaktansvärda skäl föreligger och då högst 6 månader åt gången. 4

5 Anslagstavlor: Anslagstavlor i entréerna är endast avsedda för styrelsen och Riksbyggens meddelande till våra bostadsrättsinnehavare. Ansvar: Att bo i en bostadsrätt innebär ansvar. Det är inte fel att bry sig om, ta reda på och eventuellt åtgärda. Vår förening blir så bra som vi tillsammans gör den. Avfall: Köksavfall skall vara så väl emballerat så att det inte går sönder eller läcker på sin väg ned i sopnedkastet. Kasta inte tidningar, glas eller annat som skall kastas i våra kärl/containrar i vår inhägnade återvinningsplats. 5

6 Badrum: Badrum som är sedan husen byggdes är inte avsedda att duscha i. Tätskikt bakom kakel finns inte och golvet klarar inte någon längre vattenbegjutning. Med andra ord ska man duscha i dessa badrum ska man göra det helst sittande i badkaret och absolut inte duscha direkt på väggarna eller på golvet för då är det stor risk för vattenskador. Duschkabin är ett bra val om man vill renovera sitt badrum, tänk dock på att duschkabinen skall vara ansluten med godkända slangar. Ni som tänker göra någon förändring, kontakta vår förvaltare på telefon för råd. OBS! Golvbrunn i badrum bör rengöras minst 1ggr/månaden eller vid dålig lukt. Detta ansvarar lägenhetsinnehavaren själv för. Balkonger: Balkongens väggar får endast målas med färg S 0502-Y. För dig som väljer att ha panel eller panelskivor på balkongväggarna är det endast vit som gäller.. Om hela balkongen skall målas om är det respektive bostadsrättsinnehavare som bekostar sin egen färg. Det är fortfarande färg S 0502 Y som gäller. Angående rullgardin/solskydd så är det ingen annan färgsättning (benvita) än den som sattes upp i samband med balkongutbyggnaden som får sättas upp. Kontakta styrelsen för råd! Eventuella blomlådor skall hängas på balkongens insida. Tvätt får inte hängas synlig på balkongen. Att grilla på balkongerna är inte tillåtet. Ska du ha kattnät kontakta styrelsen. 6

7 Batteriholk: Batteriholk finns placerad inne på föreningens återvinningsplats. Bilfritt: Malmöhus 17 är bilfritt område. Efter att föreningen ökat upp till två stolpbommar vid våra asfalterade gångars tomtgräns, är det förbjudet att köra in på området. Inga dispenser lämnas. Givetvis gäller detta inte utryckningsfordon. Två dragvagnar finns för bokning genom kontakt med vaktmästarna. Detsamma gäller motorcyklar, mopeder och cyklar. Genom att respektera detta skapar man förutsättningar för undvikande av skador på människor och miljö i vårt bostadsområde. Boulebana: I förrådshuset på västra lekplatsen finns kratta för återställande av ytan på boulebanan. Det åligger den som använt banan att återställa densamma. Boulebanan är byggd för att två spel skall kunna spela samtidigt och i förrådshuset finns också en lina för delning av banan. Bord och stolar: Om du har många gäster kan du få låna extra bord och stolar. Dessa bord och stolar är endast tillåtna att användas inom föreningens område. Bokning se telefonlista på anslagstavlan i entrén. Var försiktig med våra bord och stolar. Går något sönder blir du ersättningsskyldig. Borrmaskin: Finns att låna hos vaktmästarna. Se under Utlåning. Brand: Brandvarnare: Vid brand ring larmnummer 112. För att underlätta återställning efter skada, kontakta någon i styrelsen. Har skadan skett i din egen lägenhet, kontakta också ditt eget försäkringsbolag. Lägenhetsinnehavaren är skyldig att ha minst en fungerande brandvarnare uppsatt i sin lägenhet. Vanligtvis byts batteriet ut en gång per år och bekostas av bostads innehavaren. 7

8 Containrar: Föreningen har egen källsortering uppställd på parkeringsplatsen. Din dörrnyckel passar till dörren i träplanket, som omgärdar kärlen och containrarna. Var noga med att stänga dörren efter dig. Avfallsgrupper som tas om hand av föreningen här är: Tidningar och tidskrifter - Kartongförpackningar Wellpapp Metallförpackningar Glas vitt/färgat Hårdplastförpackningar Batteriholk Elektronik. Obs! Mjukplast, typ plastpåsar ska läggas i sopsäcken vid sorteringskärlen. Grovsopor. Möbler, inredning, badkar, färg och annat ansvarar ni själv för att det transporteras till kommunens återvinningsstation. Kontakta vaktmästarna för råd. Det är absolut förbjudet att sätta ner något dylikt inne i eller utanför återvinningsplatsen. Vitvaror. Kyl/frys spis Kontakta vaktmästarna för råd om hur detta skall hanteras. Källare och vindsutrymmen är ingen lämplig plats för stöldbegärligt gods Det är förbjudit att förvara ämnen klassade som brandfarlig vara i dessa utrymmen Cykelgarage: Cykelgarage finns för uthyrning i föreningens källare. Ring till Riksbyggen tfn Kölista gäller. Cykelställ: Cykelåkning: Cykelställen som finns placerade inom området är avsedda för fungerande cyklar. Utnyttja dessa. Skrotcyklar får inte placeras här eller i källaren. Cyklar får inte ställas vid husväggar, i gångarna eller i anslutning till entréerna. Cykel- och mopedåkning är inte tillåten på våra gräsmattor, gångar och inte heller i källargångarna. 8

9 Dag & natt Snart behöver du inte passa telefontider eller hålla reda på många olika telefonnummer i kontakterna med oss. Från 30 mars 2009 har Riksbyggen öppet dygnet runt. Alla dagar på året. Du kan göra felanmälan och ställa frågor om allt från avier till annan information vilken tid som helst på dygnet. Du ringer ett enda telefonnummer (lokal samtalstaxa) Öppet dygnet runt och ett enda telefonnummer gör det enklare för alla boende. Vår kundtjänst kommer att kunna ta hand om flera ärenden omedelbart, utan att koppla samtalet vidare. Frågor om tex. försenade inbetalning av månadsavgiften hanteras direkt av kundtjänsten även på natten, utan att kopplas vidare till handläggare vilket sker idag. Den förbättrade servicen kostar inte föreningen någonting. Det nya gemensamma numret kommer ersätta alla tidigare nummer till Riksbyggen; felanmälan, jouren, avifrågor etc. Vet du exakt vem du ska prata med så fungerar alla direktnummer som tidigare. Dag & Natt

10 Elspis: A till Ö Grundutförande i lägenheterna för elförsörjning av spis är 220 Volt. Energi sparande: Kostnaderna för uppvärmning och varmvatten utgör en dryg post i driftskostnaderna. Det är därför angeläget att fönster och dörrar är försedda med ordentliga tätningslister vilket bostadsrättsinnehavaren själv ansvarar för. För råd om tätningslister och droppande kranar kontakta gärna vaktmästarna. El utrustning: Reparationer och byte av TV-uttag åtgärdar föreningen. Byte av vägguttag och strömbrytare eller andra el-arbeten ansvarar bostadsrättsinnehavaren själv för. Expeditionen: Expeditionens öppettider se anslag i trappentrén. Vaktmästarnas telefon: Albinsrogatan 23 10

11 Fastighets Fastighetsbeteckningen är Borgmästaregården 6 och 7. beteckning: Vi tillhör Erikfälts församling och Hyllie Stadsdel. Området har beteckningen Borgmästargården. Felanmälan: Felanmälan kontaktar du när något är på tok i Din lägenhet på telefon: Riksbyggen registrerar din anmälan med tidsangivelse och anledning och därefter vidtas de åtgärder som ärendet påkallar. Det behöver inte bara gälla din egen lägenhet. Vi är tacksamma för att du kontaktar oss om sådant som vi måste åtgärda på fastigheten t ex trasig lampa i trapphus, hissen fungerar inte, tvättmaskin trasig. Ring felanmälan på telefon: Fritidslokal: Se anslag i entrén Fritidsverksamhet: Se anslag i entrén : 11

12 Flyttvagnar: Fåglar: Bokning av flyttvagn vid in och utflyttning skall göras hos vaktmästarna under arbetstid, d v s måndag - fredag. Kontakta vaktmästarna i god tid för lån av flyttvagn. Fågelmatning från fönster och balkonger är en olägenhet som kan dra hit skrikande måsar, kråkor, kajor men även råttor och annan ohyra. Dessutom är det enligt lokala "Hälsovårdsstadgan 20" förbjudet. Fönster: För att det skall vara lätt att öppna våra fönster krävs ett visst mått av underhåll. En gång om året behöver fönstrets glidbanor (plastspåren som är förankrade i fönsterkarmens sidostycke) torkas av och smörjas in med ett speciellt glidmedel. Detta arbete gör våra vaktmästare när du så önskar.tag kontakt med vaktmästarna och avtala en tid för smörjning av era fönster. Ni som själv anser er klara av det kan kontakta vaktmästarna och få låna detta speciella smörjmedel av dem. Försäkring: Du som bor i bostadsrätt, tänk på att din hemförsäkring normalt inte är heltäckande för bostadsrätt. Kontakta ditt försäkringsbolag och teckna eventuellt en tilläggsförsäkring för din egen skull. 12

13 Garage: Föreningen har 84 garageplatser avsedda för bilar samt 3 MC-platser för motorcyklar. Kölista genom Riksbyggen telefon: Spolnings - och serviceutrymmen i garaget får endast utnyttjas av ägare, till fordon som har garageplats i föreningen. Utskick till berörda angående kölista skickas 1gg/år. Parkeringsplatser: Se under P Cykelgarage: Se under C MC-plats: Se under M Glasigloo: Kärl för glas finns placerad på föreningens återvinningsplats. Utnyttja dessa! Kärl finns även för vitt och färgat glas. Golvbrunn: Vid ändring av golvbrunn i badrummet gäller följande: - Skall utföras av fackman som följer de branschregler som gäller. - Företaget skall vara certifierat för denna typ av renovering. - Bostadsrättsinnehavaren ansvarar att anslutningar och tätskikt blir korrekt utfört. - Kopia på renoveringen och vem som utfört arbetet skall lämnas till styrelsen då detta följer lägenheten vid en eventuell försäljning. 13

14 Grannar: Att bo i ett flerfamiljshus innebär att ha grannar nära. Detta ställer förstås ökade krav på hänsyn och respekt på flera håll. I vår förening har vi samlat trivsel och ordningsregler i en medlems - pärm som alla våra medlemmar har fått ett exemplar av. Lev upp till vad som gäller under rubrikerna Hänsyn och Oväsen så att ni kan fortsätta att vara en god granne till era grannar. Grovsopor: Grovsopor får inte sättas i eller utanför återvinningsplatsen. Det är den enskilde bostadsrättsinnehavarens eget ansvar att transportera dessa sopor till kommunens återvinningsstation. För råd, kontakta vaktmästarna. Glödlampor. Glödlampor av alla slag ska läggas i en egen behållare på föreningens återvinningsplats. 14

15 Hissar Hobbyrum Hissar får, för allas gemensamma trevnad, inte blockeras i onödan. Även vid in- och utflyttning måste detta respekteras, d.v.s. att hissdörrarna inte får ställas upp så att andra boende inte har möjlighet att använda hissen. Rökning är absolut förbjuden i hissarna eller andra gemensamma utrymmen. Respektera detta. Tänk på dem som har allergiska besvär. Det är dessutom enligt lag förbjudet att röka i offentliga lokaler. Föreningen har ett litet antal små lokaler, så kallade hobbyrum i respektive hus källaravdelning som går att hyra. Ni som önskar ett sådant skall kontakta Riksbyggen som har en kölista för intresserade, tfn I hobbyrummen är det förbjudet att installera kyl och frys. Utskick till berörda om köplats utsändes 1 ggr/år. Se även under Allhobbyrum. Husdjur. Hundar eller andra husdjur får inte rastas eller gå lösa på föreningens område utan skall gå kopplade. Vidare gäller indragna löplinor/koppel så att era husdjur inte springer i rabatter/planteringar, utan endast finns på våra gångar. Skulle det misslyckas tag då Ditt ansvar och plocka upp efter dina vänner. Lägg inte katt eller hundbajs i föreningens papperskorgar. Våra gräsmattor och lekplatser är inga katt eller hundrastplatser/toaletter. 15

16 Hyror Hänsyn Den så kallade månatliga avgiften skall vara inbetald senast den sista dagen i varje månad. Vid ärende angående hyran kontakta Riksbyggen, tfn Att bo i flerfamiljshus innebär att ha grannar nära. Detta ställer förstås ett ökat krav på att visa hänsyn mot sina närboende. OBS! Det är endast tillåtet att betongborra och hamra i väggarna mellan 08:00 20:00 på vardagar och på lördagar mellan 10:00 16:00. Sön/heldagar skall det vara tyst. Reparationer och förbättringar pågår mer eller mindre ständigt i lägenheterna. Tyvärr är husens konstruktioner sådana att ljud fortplantas via golv, väggar och tak. Tänk på att dina grannar kanske lyssnar på radio eller ser på TV. Det är viktigt för allas trivsel att du respekterar detta. Ni som har egna tvättmaskiner och torktumlare i lägenheten använder naturligtvis inte dessa efter kl.22: 00. Samma regel gäller för diskmaskiner. 16

17 A - Ö Internet Leverantör är Net at Once; Tel

18 Jourtjänst Riksbyggen Jour, Felanmälan tfn Jourtjänst innebär att de åtar sig felanmälan efter ordinarie kontorstid. Alla problem i lägenheten eller fastigheten, som fordrar omedelbara åtgärder skall anmälas till Riksbyggen, som översänder legitimerad och fackmässig personal som temporärt avhjälper felet, vilket därefter åtgärdas under ordinarie arbetstid. Man kan även ringa vid oväsen under de s.k. småtimmarna. Felanmälan på telefon: Se anslag i entrén. Julgranar Julgranar kastas på föreningens återvinningsplats. 18

19 Källare och vind Källare- och vindsutrymmen är ingen lämplig plats för stöldbegärligt gods. Det är förbjudet att förvara ämnen klassade som brandfarlig vara i dessa utrymmen. Köksfläkt Mekaniska köksfläktar anslutna till ventilationssystemet är förbjudet. Endast kolfilterfläktar och spiskåpor är tillåtet. Källarlokaler Se Hobbyrum. 19

20 Lån Se uthyrning. Lysrör Kärl finns för återvinning på återvinningsplatsen. 20

21 MC-plats I garaget finns tre stycken MC-platser att hyra. Dessa är endast avsedda för motorcyklar. Ni som önskar en sådan kan ringa Riksbyggen på telefon: och sätta upp er på kölista. Musikälskare Ibland inkommer klagomål till styrelsen angående för högt spel eller annat oljud vid fester eller dylikt. Tag hänsyn till Era grannar och spela inte för högt efter klockan De flesta stereo- och TV-apparater har idag en effekt som överstiger behovet i en normal bostadslägenhet. Tänk på att ett öppet fönster eller en öppen balkongdörr sprider ljudet över ett stort område. Om ni vill spela högt, skaffa ett par hörlurar. Målning/tapetsering Föreningen har ett tapetserarebord för utlåning. Kontakta vaktmästarna för bokning på telefon:

22 N 22

23 Ohyra Det är lätt att drabbas av ex. mjölbaggar, pälsängrar eller myror. För din egen och vår gemensamma trevnad, kontakta omedelbart Riksbyggen på telefon: , om du upptäcker ohyra i din lägenhet. Ohyra innebär att lägenheten måste saneras. Oväsen Vid oväsen och störningar från högljudda grannar efter kl bör du ta kontakt med de som stör. Hjälper inte detta så kontakta Riksbyggen på telefon: så hjälper de dig. 23

24 Pantsättning När banken vill ha underskrift av lånehandlingar där Riksbyggen skall informeras om Pantsättning kontakta Riksbyggen på telefon: Adress: Lekatten, Carl Gustafs väg Parabolantenner Parabolantenner får inte placeras på Malmöhus 17 s egendom d.v.s. väggar och tak. Parabolantenner placerade på balkonger får inte sticka ut från glaspartiet. Samma regel gäller för radioantenner för privat bruk. Parkering Bilparkeringsplatser, så kallade numrerade P-platser, kan hyras genom Riksbyggen på telefon: Kölista gäller. Här kan även garageplats, cykelgarage och MC-plats hyras. Även dessa med kölista. Besöksparkering finns på p-platser med besökare med särskilt tillstånd. Dessa platser är endast avsedda för tillfälliga besökare till föreningens medlemmar. Parkeringstillståndet skall vara väl synligt i framrutan för att undvika P-böter. P-tillståndet skall vara både giltigt och läsbart med brf. innehavarens namn och lägenhetsnummer. Om dessa krav inte uppfylls har parkeringsbolaget möjlighet och tillåtelse att bötfälla fordonet. Önskas parkeringstillstånd att dela ut till nära och kära eller för ev.utbyte av parkeringstillstånd i dåligt eller oläsbart skick, kontakta styrelsen eller lägg en lapp i brevlådan på expeditionen Albinsrogatan 23 (källargaveln). Vid avflyttning från Malmöhus 17 skall p-tillstånden återlämnas till styrelsen. Samtliga bilar i garage och parkeringsplatser skall vara försedda med väl synlig nummerlapp (överensstämmande med garage. eller parkeringsnumret). OBS! Garage, P-platser, MC-platser samt cykelgarage följer inte lägenhetskontraktet. 24

25 Radio Radio eller störande oljud efter kl Se under O- väsen. Rasta ej Det är förbjudet att rasta hundar, katter och andra husdjur på våra gräsmattor eller lekplatser. Hundrastgård finns i Stadionparken. Hundar, katter och andra husdjur skall vara kopplade inom Malmöhus 17 s område. Obs! Händer något så plocka upp efter dem. Riksbyggen Se inledning. Rengörning Rengörning av, trappor, fritidslokal, solariet och expedition: Se under städning. Rullgardiner/ solskydd Rökning Se under balkong. Det är absolut förbjudet att röka i hissen, trapphusen, garage, källarutrymmena och på vinden. Respektera detta! Tänk på de som har allergiska besvär. Enligt lag är det förbjudet att röka i allmänna utrymmen. Du som röker utomhus kastar naturligtvis inte glödande fimpar eller fimpar överhuvudtaget, varken i rabatter eller på gångarna. Alla gemensamma utrymmen är rökfria. 25

26 Skadegörelse För att hålla driftskostnaderna nere bör vi alla medverka till att förhindra olika former av skadegörelse på vår gemensamma egendom. Upptäckts skadegörelse bör Du anmäla snarast möjligt till Riksbyggen Felanmälan på telefon: I bevisbara fall av skadegörelse debiterar styrelsen kostnaden på den eller de som orsakat skadan. Snöjour Malmöhus 17 har fastställd snöjour från 1 december till 31 mars. Klockan till Solarium Solariet finns på norra gaveln till höghuset Hyra av nyckel, för solning två gånger i veckan, erläggs för tremånadersperioder enligt meddelande på anslagstavlan i trapphusen. Sopor Stadgar Stege Sopor skall emballeras väl innan de kastas i sopnedkasten. Pressa inte ner soporna så det blir stopp. Ju mer vi sorterar desto billigare sophantering. Stadgarna för Riksbyggen brf Malmöhus 17 finner Du i A-Ö pärmen. Finns att låna hos vaktmästarna. Se under utlåning. 26

27 Styrelsen Styrelsens sammansättning finns att läsa på anslagstavlan i respektive trapphus. Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen är expeditionen öppen enligt den lista som finns på anslagstavlan i respektive trapphus. Du kan också skriva och lägga en lapp i brevinkastet på expeditionen, Albinsrogatan 23/gaveln. Städning Städning av trappor, entréer, källargångar, tvättstuga korridorer, solariet, expedition samt fritidslokal ombesörjes av personal anställd av extern städfirma (se anslagstavlan i entrén ). Säckkärra Finns att låna hos vaktmästarna, se under utlåning. Säkerhetsdörr Att byta ut sin ytterdörr mot en säkerhetsdörr av stål är den bästa försäkringen mot objudna gäster som använder kofot i stället för nyckel. Vid installation av säkerhetsdörr skall styrelsen kontaktas. 27

28 Tapetbord Tapetbord finns för utlåning hos vaktmästarna. Boka i god tid. Tennisbana Den asfalterade tennisbanan på den västra lekplatsen är avsedd för föreningens medlemmar samt deras härvarande gäster. Tennisnätet hittar Du i lilla gårdshuset mittemot boulebanan. Lägenhetsnyckeln passar i låset. Glöm inte att ta ner nätet efter dig och återlämna det snyggt hopvikt igen. Torkrum Fönster och ventiler i torkrum skall vara stängda under torkning för effektivast resultat. De skall också vara stängda då Du lämnar rummet. Torktider: Se bokningstavlor och information utanför torkrummen. Toaletter Se under badrum. Trädgård Trädgård och gårdsplan underhålls genom vaktmästarnas försorg. Trapphus och trappor Trappuppgångar och trappor är något av det första en besökare ser och blir därför föreningens ansikte utåt. Trivseln blir bättre om vi alla hjälps åt att hålla trappuppgångar och trappor i gott skick. 28

29 Tvättstugor Tvättider bokas med cylinder märkt med samma nummer som lägenheten. Endast en tvättid kan bokas åt gången. Cylindern tillhör lägenheten. Vid förekommen cylinder debiteras lägenhetsinnehavaren med 100 kr. Respektera egna och andras tvätt-tider! Tvättstugorna får endast användas till bostadsinnehavarens egen tvätt. Glöm inte rengöra filtren i torktumlaren och i torkskåpen när Du använt detsamma. Likaså skall filtren på torkrumsfläktarna rengöras. Fel på tvättmaskin eller annan utrustning, skall omedelbart anmälas till Riksbyggens Felanmälan på telefon: Att tvättstugor och tork- och mangelrum skall städas ordentligt efter använd tid är ett måste och att Du lämnar dem i samma skick som Du själv vill finna dem i. Till sist, ett ömsesidigt hänsynstagande av de ordningsföreskrifter och anvisningar som här lämnats, är en grundförutsättning för ett trivsamt boende inom Malmöhus 17. Vid syn av dålig efterstädning är det varje medlems plikt att anmäla detta till styrelsen. Tvättider: Se bokningstavlor och information utanför tvättstuga. 29

30 Underhåll: Utlåning: Underhåll av fastigheten sköts av styrelsen bl.a. genom en fastställd Underhållsplan. Utlåning av stolar och bord förmedlas via någon i styrelsen. Se anslag i entrén. Utlåning av tapetbord, borrmaskin, mutteravdragare, säckkärra och stege kan du boka via vaktmästarna. För att vara säker på att få låna det du behöver boka i god tid på vaktmästarnas telefon:

31 Vaktmästare: Vaktmästaren kan du nå på telefon: Måndag - torsdag Fredagar Har du behov av akut vaktmästarhjälp vid andra tider kontakta Riksbyggen på telefon: Se anslag i entrén. Vattenarmatur: Styrelsen har erfarit att problem uppstått vid läckage, service och packningsbyte från alltför många typer av vattenarmaturer, varför en standardisering av föreningen godkända armaturer är nödvändig. Styrelsen har därför beslutat att endast följande fabrikat av vattenarmaturer bör installeras inom Malmöhus nr. 17, förutom standardarmaturer av ursprungstyp. Kök: F M. Mattsons disklådsblandare med eller utan diskmaskinavstängning. Badrum/toalett: F M. Mattsons tvättställsblandare med eller utan lyftstång. Dusch/bad: F M. Mattsons termostatblandare. Reparationer och byte av packningar i samtliga av föreningen godkända blandare utförs av vaktmästarna. Samtliga lägenheters kranar och duschmunstycken har blivit utrustade med lågflödesperlatorer. Vindar/källare: I vinds och källarutrymmen är det förbjudet att förvara kemikalier eller andra brännbara ämnen. Tänk på att Du inte har stöldbegärlig egendom i dessa utrymmen. Vitvaror: Vitvaror såsom kyl/frys, spis, diskmaskin och tvättmaskin får inte ställas inom föreningens återvinningsplats. Att dessa varor forslas till kommunens återvinningsstation ansvarar den enskilde bostadsinnehavaren själv för. Värmeförsörjning: Föreningens fjärrvärmesystem övervakas av Riksbyggens databaserade energi- och funktionskontrollsystem EF

32 X, Y, Z 32

33 Åtagande: Se broschyr Vem svarar för underhållet. 33

34 Ä 34

35 Överlåtelse av bostadsrätt: När ni har för avsikt att sälja/ överlåta Er bostadsrätt ber vi Er kontakta Riksbyggens kontor telefon: Lekatten, Carl Gustafs väg

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Styrelsens protokoll är inte offentliga. Detta beror i första hand på att ärenden som berör enskilda medlemmar kan finnas i protokollen.

Styrelsens protokoll är inte offentliga. Detta beror i första hand på att ärenden som berör enskilda medlemmar kan finnas i protokollen. l av 6 Inledning Bostadsrättsföreningen Kalkbrottet består av 48 lägenheter, med gemensamt w1derjordiskt garage, i tre hus belägna på adresserna Badvägen 12, 14 och 16 i Klagshamn samt, genom en samfällighet

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01 Brf Husby Basinformation 2012 Stockholm 2011-12-01 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2013 REGISTER Sidan 2 3. Styrelseinformation. Sidan 4. TV, Bredband, Passagesystem. Sidan 5. Parkeringsinfo, Festlokal. Sidan 6. Träningslokal, Biljard/Bordtennis lokal,

Läs mer

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Uppdaterad 2014-04-18 Sida 1 av 12 Akuta fel Vid akuta fel, exempelvis vattenläckage, avloppsstopp eller hissfel, ringer man dagtid

Läs mer

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Innehållsförteckning Nr Innehåll 1. Välkommen till Brf Björklången 2. Service till medlemmarna 3. Styrelse, presentation och telefonlista 4. Vicevärd,

Läs mer

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på Värt att veta SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.wallfast.com Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port. INNEHÅLL

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Innehåll Välkommen... 3 Om Torsdammen... 3 Kontaktuppgifter... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Att tänka på vid problem i din lägenhet eller fastigheten... 4

Läs mer

Välkommen till. brf MASTEN

Välkommen till. brf MASTEN Välkommen till brf MASTEN Denna informationsmapp innehåller: - Information för nyinflyttade till HSB brf Masten - Aptusinformation - Information gällande hyresavgiften - Trivselregler för brf Masten -

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12 Medlemsinformation Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2 Uppdaterad 2014-05-12 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Styrelsens ansvar och befogenheter...4 3. Förvaltning och fastighetsskötsel...4

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 Sidan 1 av 14 LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 För allas trivsel har vi i styrelsen beslutat att de regler, ordningsföreskrifter och råd som finns i föreningen ska finnas tillgängliga för alla medlemmar

Läs mer

2012-05-31. Husskrift. för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64. Instruktioner, trivseltips och bra att veta

2012-05-31. Husskrift. för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64. Instruktioner, trivseltips och bra att veta 2012-05-31 Husskrift för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64 Instruktioner, trivseltips och bra att veta Inledning Med denna husskrift vänder vi oss både till dig som alldeles nyss har flyttat hit, till dig

Läs mer

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Att bo i hyresrätt har många fördelar och det är vår förhoppning att du ska trivas

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer