A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm."

Transkript

1 A till Ö För att en bostadsrättsförening skall fungera, erfordras vissa trivsel- och ordningsregler. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. Pärmen tillhör lägenheten. Vid besiktning och avflyttning skall pärmen uppvisas och överlämnas till nästa lägenhetsinnehavare. I annat fall kommer en avgift om 150:- att uttagas. I pärmen ska också förvaras meddelande som fås av styrelsen och Riksbyggen. Känn Er hjärtligt välkomna till bostadsrättsföreningen Malmöhus 17. Styrelsen 1

2 Bostadsrättsföreningen Riksbyggen Riksbyggen är en ekonomisk förening med bred förankring i folkrörelser och LO-förbund samt bostadsrättsägarnas organisationer. Riksbyggen drivs utan enskilt vinstintresse, men med samma krav på effektivitet och lönsamhet, som andra aktörer på marknaden. Målet för verksamheten har alltsedan starten varit, att vara ett bra boende till rimlig kostnad för alla. Riksbyggen har utvecklats från att vara ett utpräglat byggherreföretag för bostadsbyggande, till ett allsidigt serviceföretag, inom såväl byggande Som fastighetsförvaltning. Här ryms alla specialistfunktioner, med allt från utredning, planering och byggande till förvaltning, boendeservice och framtida renovering eller ombyggnad av fastigheter var ett år med bostadsbrist, trångboddhet och torftiga miljöer. Samtidigt rådde stor arbetslöshet bland byggnadsarbetarna. Om något skulle byggas, var man tvungen att sätta igång. Byggfacken tog saken i egna händer och skapade byggherreföretaget Riksbyggen. Regementsgatan 98 blev Malmöföreningens första hus år År 1941 registrerades den första bostadsrättsföreningen i Göteborg. I dag finns cirka 1800 föreningar inom Riksbyggen runtom i landet. Malmöhus 17 en kort historik Formellt föddes vår förening den 25 mars 1969 vid ett möte med Riksbyggen i Malmö. De första inflyttningarna skedde den 15 december 1965 och pågick sedan successivt tills området var färdigställt. I området finns 3st. tre-våningshus och 2 st. åtta- våningshus, innehållande totalt 312 st. lägenheter. I vår bostadsrättsförening bor uppskattningsvis 600 personer, dvs. lika många som i ett mindre samhälle. 2

3 Att bo i bostadsrätt När du köper en bostadsrätt och flyttar till en bostadsrättsförening, är du delägare i föreningen som i sin tur äger fastigheten. Det innebär, att du kan vara med och påverka det som sker i föreningen. Du köper egentligen nyttjanderätt till din bostad. En gång om året hålls en årsstämma. Då väljs en styrelse av de boende. Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens egendom vilket bland annat innebär att se till att reparationer och underhåll genomförs enligt den fastställda underhållsplanen Styrelsen skall även se till, att föreningens stadgar efterlevs och att årsstämmans beslut genomförs. Avgiften du betalar per månad kan du vara med och påverka genom att aktivt vårda föreningens egendom. Att deltaga på de gemensamma städdagarna är ett sätt. Storleken på avgiften (som alltså inte är vanlig hyra) är enbart beroende på föreningens intäkter och kostnader. Högre kostnader betyder högre månadsavgift! Vi är som ekonomisk förening helt självständiga, men har valt att tillhöra Riksbyggen som organisation samt att av dem köpa ekonomisk och teknisk förvaltning liksom fastighetsskötsel. 3

4 Allhobbyrum: Varje hus har ett eget Allhobbyrum. För bokning och utkvittering av nyckel kontakta vaktmästaren på tfn: Rummet Skall vara sopat och avtorkat efter användandet. Bokning får ske med högst en vecka per tillfälle. I övrigt är det samma regler som gäller som i våra lägenheter d v s borrning och hamrande vardagar mellan 08: , lördag och sön/helgdagar skall det vara tyst (måla går alldeles utmärkt) Antenner: Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler fastsatta på föreningens balkongväggar eller fasader. Antenner eller paraboler får heller inte sticka ut från föreningens fönster, fasader eller balkonger. Andra hands- uthyrning: Andrahandsuthyrning ansöks och beviljas genom skriftlig ansökan till styrelsen Dessa beviljas endast om beaktansvärda skäl föreligger och då högst 6 månader åt gången. 4

5 Anslagstavlor: Anslagstavlor i entréerna är endast avsedda för styrelsen och Riksbyggens meddelande till våra bostadsrättsinnehavare. Ansvar: Att bo i en bostadsrätt innebär ansvar. Det är inte fel att bry sig om, ta reda på och eventuellt åtgärda. Vår förening blir så bra som vi tillsammans gör den. Avfall: Köksavfall skall vara så väl emballerat så att det inte går sönder eller läcker på sin väg ned i sopnedkastet. Kasta inte tidningar, glas eller annat som skall kastas i våra kärl/containrar i vår inhägnade återvinningsplats. 5

6 Badrum: Badrum som är sedan husen byggdes är inte avsedda att duscha i. Tätskikt bakom kakel finns inte och golvet klarar inte någon längre vattenbegjutning. Med andra ord ska man duscha i dessa badrum ska man göra det helst sittande i badkaret och absolut inte duscha direkt på väggarna eller på golvet för då är det stor risk för vattenskador. Duschkabin är ett bra val om man vill renovera sitt badrum, tänk dock på att duschkabinen skall vara ansluten med godkända slangar. Ni som tänker göra någon förändring, kontakta vår förvaltare på telefon för råd. OBS! Golvbrunn i badrum bör rengöras minst 1ggr/månaden eller vid dålig lukt. Detta ansvarar lägenhetsinnehavaren själv för. Balkonger: Balkongens väggar får endast målas med färg S 0502-Y. För dig som väljer att ha panel eller panelskivor på balkongväggarna är det endast vit som gäller.. Om hela balkongen skall målas om är det respektive bostadsrättsinnehavare som bekostar sin egen färg. Det är fortfarande färg S 0502 Y som gäller. Angående rullgardin/solskydd så är det ingen annan färgsättning (benvita) än den som sattes upp i samband med balkongutbyggnaden som får sättas upp. Kontakta styrelsen för råd! Eventuella blomlådor skall hängas på balkongens insida. Tvätt får inte hängas synlig på balkongen. Att grilla på balkongerna är inte tillåtet. Ska du ha kattnät kontakta styrelsen. 6

7 Batteriholk: Batteriholk finns placerad inne på föreningens återvinningsplats. Bilfritt: Malmöhus 17 är bilfritt område. Efter att föreningen ökat upp till två stolpbommar vid våra asfalterade gångars tomtgräns, är det förbjudet att köra in på området. Inga dispenser lämnas. Givetvis gäller detta inte utryckningsfordon. Två dragvagnar finns för bokning genom kontakt med vaktmästarna. Detsamma gäller motorcyklar, mopeder och cyklar. Genom att respektera detta skapar man förutsättningar för undvikande av skador på människor och miljö i vårt bostadsområde. Boulebana: I förrådshuset på västra lekplatsen finns kratta för återställande av ytan på boulebanan. Det åligger den som använt banan att återställa densamma. Boulebanan är byggd för att två spel skall kunna spela samtidigt och i förrådshuset finns också en lina för delning av banan. Bord och stolar: Om du har många gäster kan du få låna extra bord och stolar. Dessa bord och stolar är endast tillåtna att användas inom föreningens område. Bokning se telefonlista på anslagstavlan i entrén. Var försiktig med våra bord och stolar. Går något sönder blir du ersättningsskyldig. Borrmaskin: Finns att låna hos vaktmästarna. Se under Utlåning. Brand: Brandvarnare: Vid brand ring larmnummer 112. För att underlätta återställning efter skada, kontakta någon i styrelsen. Har skadan skett i din egen lägenhet, kontakta också ditt eget försäkringsbolag. Lägenhetsinnehavaren är skyldig att ha minst en fungerande brandvarnare uppsatt i sin lägenhet. Vanligtvis byts batteriet ut en gång per år och bekostas av bostads innehavaren. 7

8 Containrar: Föreningen har egen källsortering uppställd på parkeringsplatsen. Din dörrnyckel passar till dörren i träplanket, som omgärdar kärlen och containrarna. Var noga med att stänga dörren efter dig. Avfallsgrupper som tas om hand av föreningen här är: Tidningar och tidskrifter - Kartongförpackningar Wellpapp Metallförpackningar Glas vitt/färgat Hårdplastförpackningar Batteriholk Elektronik. Obs! Mjukplast, typ plastpåsar ska läggas i sopsäcken vid sorteringskärlen. Grovsopor. Möbler, inredning, badkar, färg och annat ansvarar ni själv för att det transporteras till kommunens återvinningsstation. Kontakta vaktmästarna för råd. Det är absolut förbjudet att sätta ner något dylikt inne i eller utanför återvinningsplatsen. Vitvaror. Kyl/frys spis Kontakta vaktmästarna för råd om hur detta skall hanteras. Källare och vindsutrymmen är ingen lämplig plats för stöldbegärligt gods Det är förbjudit att förvara ämnen klassade som brandfarlig vara i dessa utrymmen Cykelgarage: Cykelgarage finns för uthyrning i föreningens källare. Ring till Riksbyggen tfn Kölista gäller. Cykelställ: Cykelåkning: Cykelställen som finns placerade inom området är avsedda för fungerande cyklar. Utnyttja dessa. Skrotcyklar får inte placeras här eller i källaren. Cyklar får inte ställas vid husväggar, i gångarna eller i anslutning till entréerna. Cykel- och mopedåkning är inte tillåten på våra gräsmattor, gångar och inte heller i källargångarna. 8

9 Dag & natt Snart behöver du inte passa telefontider eller hålla reda på många olika telefonnummer i kontakterna med oss. Från 30 mars 2009 har Riksbyggen öppet dygnet runt. Alla dagar på året. Du kan göra felanmälan och ställa frågor om allt från avier till annan information vilken tid som helst på dygnet. Du ringer ett enda telefonnummer (lokal samtalstaxa) Öppet dygnet runt och ett enda telefonnummer gör det enklare för alla boende. Vår kundtjänst kommer att kunna ta hand om flera ärenden omedelbart, utan att koppla samtalet vidare. Frågor om tex. försenade inbetalning av månadsavgiften hanteras direkt av kundtjänsten även på natten, utan att kopplas vidare till handläggare vilket sker idag. Den förbättrade servicen kostar inte föreningen någonting. Det nya gemensamma numret kommer ersätta alla tidigare nummer till Riksbyggen; felanmälan, jouren, avifrågor etc. Vet du exakt vem du ska prata med så fungerar alla direktnummer som tidigare. Dag & Natt

10 Elspis: A till Ö Grundutförande i lägenheterna för elförsörjning av spis är 220 Volt. Energi sparande: Kostnaderna för uppvärmning och varmvatten utgör en dryg post i driftskostnaderna. Det är därför angeläget att fönster och dörrar är försedda med ordentliga tätningslister vilket bostadsrättsinnehavaren själv ansvarar för. För råd om tätningslister och droppande kranar kontakta gärna vaktmästarna. El utrustning: Reparationer och byte av TV-uttag åtgärdar föreningen. Byte av vägguttag och strömbrytare eller andra el-arbeten ansvarar bostadsrättsinnehavaren själv för. Expeditionen: Expeditionens öppettider se anslag i trappentrén. Vaktmästarnas telefon: Albinsrogatan 23 10

11 Fastighets Fastighetsbeteckningen är Borgmästaregården 6 och 7. beteckning: Vi tillhör Erikfälts församling och Hyllie Stadsdel. Området har beteckningen Borgmästargården. Felanmälan: Felanmälan kontaktar du när något är på tok i Din lägenhet på telefon: Riksbyggen registrerar din anmälan med tidsangivelse och anledning och därefter vidtas de åtgärder som ärendet påkallar. Det behöver inte bara gälla din egen lägenhet. Vi är tacksamma för att du kontaktar oss om sådant som vi måste åtgärda på fastigheten t ex trasig lampa i trapphus, hissen fungerar inte, tvättmaskin trasig. Ring felanmälan på telefon: Fritidslokal: Se anslag i entrén Fritidsverksamhet: Se anslag i entrén : 11

12 Flyttvagnar: Fåglar: Bokning av flyttvagn vid in och utflyttning skall göras hos vaktmästarna under arbetstid, d v s måndag - fredag. Kontakta vaktmästarna i god tid för lån av flyttvagn. Fågelmatning från fönster och balkonger är en olägenhet som kan dra hit skrikande måsar, kråkor, kajor men även råttor och annan ohyra. Dessutom är det enligt lokala "Hälsovårdsstadgan 20" förbjudet. Fönster: För att det skall vara lätt att öppna våra fönster krävs ett visst mått av underhåll. En gång om året behöver fönstrets glidbanor (plastspåren som är förankrade i fönsterkarmens sidostycke) torkas av och smörjas in med ett speciellt glidmedel. Detta arbete gör våra vaktmästare när du så önskar.tag kontakt med vaktmästarna och avtala en tid för smörjning av era fönster. Ni som själv anser er klara av det kan kontakta vaktmästarna och få låna detta speciella smörjmedel av dem. Försäkring: Du som bor i bostadsrätt, tänk på att din hemförsäkring normalt inte är heltäckande för bostadsrätt. Kontakta ditt försäkringsbolag och teckna eventuellt en tilläggsförsäkring för din egen skull. 12

13 Garage: Föreningen har 84 garageplatser avsedda för bilar samt 3 MC-platser för motorcyklar. Kölista genom Riksbyggen telefon: Spolnings - och serviceutrymmen i garaget får endast utnyttjas av ägare, till fordon som har garageplats i föreningen. Utskick till berörda angående kölista skickas 1gg/år. Parkeringsplatser: Se under P Cykelgarage: Se under C MC-plats: Se under M Glasigloo: Kärl för glas finns placerad på föreningens återvinningsplats. Utnyttja dessa! Kärl finns även för vitt och färgat glas. Golvbrunn: Vid ändring av golvbrunn i badrummet gäller följande: - Skall utföras av fackman som följer de branschregler som gäller. - Företaget skall vara certifierat för denna typ av renovering. - Bostadsrättsinnehavaren ansvarar att anslutningar och tätskikt blir korrekt utfört. - Kopia på renoveringen och vem som utfört arbetet skall lämnas till styrelsen då detta följer lägenheten vid en eventuell försäljning. 13

14 Grannar: Att bo i ett flerfamiljshus innebär att ha grannar nära. Detta ställer förstås ökade krav på hänsyn och respekt på flera håll. I vår förening har vi samlat trivsel och ordningsregler i en medlems - pärm som alla våra medlemmar har fått ett exemplar av. Lev upp till vad som gäller under rubrikerna Hänsyn och Oväsen så att ni kan fortsätta att vara en god granne till era grannar. Grovsopor: Grovsopor får inte sättas i eller utanför återvinningsplatsen. Det är den enskilde bostadsrättsinnehavarens eget ansvar att transportera dessa sopor till kommunens återvinningsstation. För råd, kontakta vaktmästarna. Glödlampor. Glödlampor av alla slag ska läggas i en egen behållare på föreningens återvinningsplats. 14

15 Hissar Hobbyrum Hissar får, för allas gemensamma trevnad, inte blockeras i onödan. Även vid in- och utflyttning måste detta respekteras, d.v.s. att hissdörrarna inte får ställas upp så att andra boende inte har möjlighet att använda hissen. Rökning är absolut förbjuden i hissarna eller andra gemensamma utrymmen. Respektera detta. Tänk på dem som har allergiska besvär. Det är dessutom enligt lag förbjudet att röka i offentliga lokaler. Föreningen har ett litet antal små lokaler, så kallade hobbyrum i respektive hus källaravdelning som går att hyra. Ni som önskar ett sådant skall kontakta Riksbyggen som har en kölista för intresserade, tfn I hobbyrummen är det förbjudet att installera kyl och frys. Utskick till berörda om köplats utsändes 1 ggr/år. Se även under Allhobbyrum. Husdjur. Hundar eller andra husdjur får inte rastas eller gå lösa på föreningens område utan skall gå kopplade. Vidare gäller indragna löplinor/koppel så att era husdjur inte springer i rabatter/planteringar, utan endast finns på våra gångar. Skulle det misslyckas tag då Ditt ansvar och plocka upp efter dina vänner. Lägg inte katt eller hundbajs i föreningens papperskorgar. Våra gräsmattor och lekplatser är inga katt eller hundrastplatser/toaletter. 15

16 Hyror Hänsyn Den så kallade månatliga avgiften skall vara inbetald senast den sista dagen i varje månad. Vid ärende angående hyran kontakta Riksbyggen, tfn Att bo i flerfamiljshus innebär att ha grannar nära. Detta ställer förstås ett ökat krav på att visa hänsyn mot sina närboende. OBS! Det är endast tillåtet att betongborra och hamra i väggarna mellan 08:00 20:00 på vardagar och på lördagar mellan 10:00 16:00. Sön/heldagar skall det vara tyst. Reparationer och förbättringar pågår mer eller mindre ständigt i lägenheterna. Tyvärr är husens konstruktioner sådana att ljud fortplantas via golv, väggar och tak. Tänk på att dina grannar kanske lyssnar på radio eller ser på TV. Det är viktigt för allas trivsel att du respekterar detta. Ni som har egna tvättmaskiner och torktumlare i lägenheten använder naturligtvis inte dessa efter kl.22: 00. Samma regel gäller för diskmaskiner. 16

17 A - Ö Internet Leverantör är Net at Once; Tel

18 Jourtjänst Riksbyggen Jour, Felanmälan tfn Jourtjänst innebär att de åtar sig felanmälan efter ordinarie kontorstid. Alla problem i lägenheten eller fastigheten, som fordrar omedelbara åtgärder skall anmälas till Riksbyggen, som översänder legitimerad och fackmässig personal som temporärt avhjälper felet, vilket därefter åtgärdas under ordinarie arbetstid. Man kan även ringa vid oväsen under de s.k. småtimmarna. Felanmälan på telefon: Se anslag i entrén. Julgranar Julgranar kastas på föreningens återvinningsplats. 18

19 Källare och vind Källare- och vindsutrymmen är ingen lämplig plats för stöldbegärligt gods. Det är förbjudet att förvara ämnen klassade som brandfarlig vara i dessa utrymmen. Köksfläkt Mekaniska köksfläktar anslutna till ventilationssystemet är förbjudet. Endast kolfilterfläktar och spiskåpor är tillåtet. Källarlokaler Se Hobbyrum. 19

20 Lån Se uthyrning. Lysrör Kärl finns för återvinning på återvinningsplatsen. 20

21 MC-plats I garaget finns tre stycken MC-platser att hyra. Dessa är endast avsedda för motorcyklar. Ni som önskar en sådan kan ringa Riksbyggen på telefon: och sätta upp er på kölista. Musikälskare Ibland inkommer klagomål till styrelsen angående för högt spel eller annat oljud vid fester eller dylikt. Tag hänsyn till Era grannar och spela inte för högt efter klockan De flesta stereo- och TV-apparater har idag en effekt som överstiger behovet i en normal bostadslägenhet. Tänk på att ett öppet fönster eller en öppen balkongdörr sprider ljudet över ett stort område. Om ni vill spela högt, skaffa ett par hörlurar. Målning/tapetsering Föreningen har ett tapetserarebord för utlåning. Kontakta vaktmästarna för bokning på telefon:

22 N 22

23 Ohyra Det är lätt att drabbas av ex. mjölbaggar, pälsängrar eller myror. För din egen och vår gemensamma trevnad, kontakta omedelbart Riksbyggen på telefon: , om du upptäcker ohyra i din lägenhet. Ohyra innebär att lägenheten måste saneras. Oväsen Vid oväsen och störningar från högljudda grannar efter kl bör du ta kontakt med de som stör. Hjälper inte detta så kontakta Riksbyggen på telefon: så hjälper de dig. 23

24 Pantsättning När banken vill ha underskrift av lånehandlingar där Riksbyggen skall informeras om Pantsättning kontakta Riksbyggen på telefon: Adress: Lekatten, Carl Gustafs väg Parabolantenner Parabolantenner får inte placeras på Malmöhus 17 s egendom d.v.s. väggar och tak. Parabolantenner placerade på balkonger får inte sticka ut från glaspartiet. Samma regel gäller för radioantenner för privat bruk. Parkering Bilparkeringsplatser, så kallade numrerade P-platser, kan hyras genom Riksbyggen på telefon: Kölista gäller. Här kan även garageplats, cykelgarage och MC-plats hyras. Även dessa med kölista. Besöksparkering finns på p-platser med besökare med särskilt tillstånd. Dessa platser är endast avsedda för tillfälliga besökare till föreningens medlemmar. Parkeringstillståndet skall vara väl synligt i framrutan för att undvika P-böter. P-tillståndet skall vara både giltigt och läsbart med brf. innehavarens namn och lägenhetsnummer. Om dessa krav inte uppfylls har parkeringsbolaget möjlighet och tillåtelse att bötfälla fordonet. Önskas parkeringstillstånd att dela ut till nära och kära eller för ev.utbyte av parkeringstillstånd i dåligt eller oläsbart skick, kontakta styrelsen eller lägg en lapp i brevlådan på expeditionen Albinsrogatan 23 (källargaveln). Vid avflyttning från Malmöhus 17 skall p-tillstånden återlämnas till styrelsen. Samtliga bilar i garage och parkeringsplatser skall vara försedda med väl synlig nummerlapp (överensstämmande med garage. eller parkeringsnumret). OBS! Garage, P-platser, MC-platser samt cykelgarage följer inte lägenhetskontraktet. 24

25 Radio Radio eller störande oljud efter kl Se under O- väsen. Rasta ej Det är förbjudet att rasta hundar, katter och andra husdjur på våra gräsmattor eller lekplatser. Hundrastgård finns i Stadionparken. Hundar, katter och andra husdjur skall vara kopplade inom Malmöhus 17 s område. Obs! Händer något så plocka upp efter dem. Riksbyggen Se inledning. Rengörning Rengörning av, trappor, fritidslokal, solariet och expedition: Se under städning. Rullgardiner/ solskydd Rökning Se under balkong. Det är absolut förbjudet att röka i hissen, trapphusen, garage, källarutrymmena och på vinden. Respektera detta! Tänk på de som har allergiska besvär. Enligt lag är det förbjudet att röka i allmänna utrymmen. Du som röker utomhus kastar naturligtvis inte glödande fimpar eller fimpar överhuvudtaget, varken i rabatter eller på gångarna. Alla gemensamma utrymmen är rökfria. 25

26 Skadegörelse För att hålla driftskostnaderna nere bör vi alla medverka till att förhindra olika former av skadegörelse på vår gemensamma egendom. Upptäckts skadegörelse bör Du anmäla snarast möjligt till Riksbyggen Felanmälan på telefon: I bevisbara fall av skadegörelse debiterar styrelsen kostnaden på den eller de som orsakat skadan. Snöjour Malmöhus 17 har fastställd snöjour från 1 december till 31 mars. Klockan till Solarium Solariet finns på norra gaveln till höghuset Hyra av nyckel, för solning två gånger i veckan, erläggs för tremånadersperioder enligt meddelande på anslagstavlan i trapphusen. Sopor Stadgar Stege Sopor skall emballeras väl innan de kastas i sopnedkasten. Pressa inte ner soporna så det blir stopp. Ju mer vi sorterar desto billigare sophantering. Stadgarna för Riksbyggen brf Malmöhus 17 finner Du i A-Ö pärmen. Finns att låna hos vaktmästarna. Se under utlåning. 26

27 Styrelsen Styrelsens sammansättning finns att läsa på anslagstavlan i respektive trapphus. Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen är expeditionen öppen enligt den lista som finns på anslagstavlan i respektive trapphus. Du kan också skriva och lägga en lapp i brevinkastet på expeditionen, Albinsrogatan 23/gaveln. Städning Städning av trappor, entréer, källargångar, tvättstuga korridorer, solariet, expedition samt fritidslokal ombesörjes av personal anställd av extern städfirma (se anslagstavlan i entrén ). Säckkärra Finns att låna hos vaktmästarna, se under utlåning. Säkerhetsdörr Att byta ut sin ytterdörr mot en säkerhetsdörr av stål är den bästa försäkringen mot objudna gäster som använder kofot i stället för nyckel. Vid installation av säkerhetsdörr skall styrelsen kontaktas. 27

28 Tapetbord Tapetbord finns för utlåning hos vaktmästarna. Boka i god tid. Tennisbana Den asfalterade tennisbanan på den västra lekplatsen är avsedd för föreningens medlemmar samt deras härvarande gäster. Tennisnätet hittar Du i lilla gårdshuset mittemot boulebanan. Lägenhetsnyckeln passar i låset. Glöm inte att ta ner nätet efter dig och återlämna det snyggt hopvikt igen. Torkrum Fönster och ventiler i torkrum skall vara stängda under torkning för effektivast resultat. De skall också vara stängda då Du lämnar rummet. Torktider: Se bokningstavlor och information utanför torkrummen. Toaletter Se under badrum. Trädgård Trädgård och gårdsplan underhålls genom vaktmästarnas försorg. Trapphus och trappor Trappuppgångar och trappor är något av det första en besökare ser och blir därför föreningens ansikte utåt. Trivseln blir bättre om vi alla hjälps åt att hålla trappuppgångar och trappor i gott skick. 28

29 Tvättstugor Tvättider bokas med cylinder märkt med samma nummer som lägenheten. Endast en tvättid kan bokas åt gången. Cylindern tillhör lägenheten. Vid förekommen cylinder debiteras lägenhetsinnehavaren med 100 kr. Respektera egna och andras tvätt-tider! Tvättstugorna får endast användas till bostadsinnehavarens egen tvätt. Glöm inte rengöra filtren i torktumlaren och i torkskåpen när Du använt detsamma. Likaså skall filtren på torkrumsfläktarna rengöras. Fel på tvättmaskin eller annan utrustning, skall omedelbart anmälas till Riksbyggens Felanmälan på telefon: Att tvättstugor och tork- och mangelrum skall städas ordentligt efter använd tid är ett måste och att Du lämnar dem i samma skick som Du själv vill finna dem i. Till sist, ett ömsesidigt hänsynstagande av de ordningsföreskrifter och anvisningar som här lämnats, är en grundförutsättning för ett trivsamt boende inom Malmöhus 17. Vid syn av dålig efterstädning är det varje medlems plikt att anmäla detta till styrelsen. Tvättider: Se bokningstavlor och information utanför tvättstuga. 29

30 Underhåll: Utlåning: Underhåll av fastigheten sköts av styrelsen bl.a. genom en fastställd Underhållsplan. Utlåning av stolar och bord förmedlas via någon i styrelsen. Se anslag i entrén. Utlåning av tapetbord, borrmaskin, mutteravdragare, säckkärra och stege kan du boka via vaktmästarna. För att vara säker på att få låna det du behöver boka i god tid på vaktmästarnas telefon:

31 Vaktmästare: Vaktmästaren kan du nå på telefon: Måndag - torsdag Fredagar Har du behov av akut vaktmästarhjälp vid andra tider kontakta Riksbyggen på telefon: Se anslag i entrén. Vattenarmatur: Styrelsen har erfarit att problem uppstått vid läckage, service och packningsbyte från alltför många typer av vattenarmaturer, varför en standardisering av föreningen godkända armaturer är nödvändig. Styrelsen har därför beslutat att endast följande fabrikat av vattenarmaturer bör installeras inom Malmöhus nr. 17, förutom standardarmaturer av ursprungstyp. Kök: F M. Mattsons disklådsblandare med eller utan diskmaskinavstängning. Badrum/toalett: F M. Mattsons tvättställsblandare med eller utan lyftstång. Dusch/bad: F M. Mattsons termostatblandare. Reparationer och byte av packningar i samtliga av föreningen godkända blandare utförs av vaktmästarna. Samtliga lägenheters kranar och duschmunstycken har blivit utrustade med lågflödesperlatorer. Vindar/källare: I vinds och källarutrymmen är det förbjudet att förvara kemikalier eller andra brännbara ämnen. Tänk på att Du inte har stöldbegärlig egendom i dessa utrymmen. Vitvaror: Vitvaror såsom kyl/frys, spis, diskmaskin och tvättmaskin får inte ställas inom föreningens återvinningsplats. Att dessa varor forslas till kommunens återvinningsstation ansvarar den enskilde bostadsinnehavaren själv för. Värmeförsörjning: Föreningens fjärrvärmesystem övervakas av Riksbyggens databaserade energi- och funktionskontrollsystem EF

32 X, Y, Z 32

33 Åtagande: Se broschyr Vem svarar för underhållet. 33

34 Ä 34

35 Överlåtelse av bostadsrätt: När ni har för avsikt att sälja/ överlåta Er bostadsrätt ber vi Er kontakta Riksbyggens kontor telefon: Lekatten, Carl Gustafs väg

A till Ö 2013-03-12. Allhobbyrum:

A till Ö 2013-03-12. Allhobbyrum: Allhobbyrum: Varje hus har ett eget Allhobbyrum. För bokning och utkvittering av nyckel kontakta vaktmästaren via Riksbyggen Dag & Natt. Rummet skall vara sopat och avtorkat efter användandet. Bokning

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

TILL MEDLEMMARNA I RIKSBYGGENS BRF VARBERGSHUS NR 5

TILL MEDLEMMARNA I RIKSBYGGENS BRF VARBERGSHUS NR 5 TILL MEDLEMMARNA I RIKSBYGGENS BRF VARBERGSHUS NR 5 Områdesbevakningen nattetid sker fortlöpande. Styrelsen önskar synpunkter från Er för att kunna utvärdera om bevakningen har haft någon effekt. Har stölderna

Läs mer

Välkommen. Några fakta om Brf Malmöhus 15. Husen är byggda 1964-1965

Välkommen. Några fakta om Brf Malmöhus 15. Husen är byggda 1964-1965 1 Välkommen Vår bostadsrättsförening - Malmöhus 15 - är ett bra och trivsamt bostadsområde. Vi hoppas att Ni skall trivas här och samtidigt bidra till att öka gemenskapen och den allmänna trevnaden i området.

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Välkommen. Några fakta om Brf Malmöhus 15. Husen är byggda 1964-1965

Välkommen. Några fakta om Brf Malmöhus 15. Husen är byggda 1964-1965 1 Välkommen Vår bostadsrättsförening - Malmöhus 15 - är ett bra och trivsamt bostadsområde. Vi hoppas att Ni skall trivas här och samtidigt bidra till att öka gemenskapen och den allmänna trevnaden i området.

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsregler. BRF Skytten i Duvbo

Ordningsregler. BRF Skytten i Duvbo Ordningsregler BRF Skytten i Duvbo Senast reviderade 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 A MEDLEMMARS ANSVAR OCH ÅTAGANDEN... 2 B SÄRSKILDA

Läs mer

Att bo i Brf Järngården

Att bo i Brf Järngården Att bo i Brf Järngården Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Styrelsens protokoll är inte offentliga. Detta beror i första hand på att ärenden som berör enskilda medlemmar kan finnas i protokollen.

Styrelsens protokoll är inte offentliga. Detta beror i första hand på att ärenden som berör enskilda medlemmar kan finnas i protokollen. l av 6 Inledning Bostadsrättsföreningen Kalkbrottet består av 48 lägenheter, med gemensamt w1derjordiskt garage, i tre hus belägna på adresserna Badvägen 12, 14 och 16 i Klagshamn samt, genom en samfällighet

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014

Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014 Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014 Inledning Brf Stadsparken i Lund bildades 1934 och inregistrerades 15 juni 1936. Föreningen

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Grannporten i Skogås. Barnvänligt. Fiske och bad. Närhet till shopping. Skogås centrum

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Grannporten i Skogås. Barnvänligt. Fiske och bad. Närhet till shopping. Skogås centrum Välkommen till i Skogås Barnvänligt Naturen in på knuten Goda Grannar Fiske och bad Närhet till shopping Skogås centrum Solsken på höjden Och inte långt borta: Stockholm City Farsta centrum Länna köpcentrum

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning TRIVSELHANDBOK Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du ansvaret för att hyran betalas i tid och att lägenheten sköts.

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

t*- l.t;.. F*{.& {*;i olbäskem I tsohu$

t*- l.t;.. F*{.& {*;i olbäskem I tsohu$ t*- l.t;.. F*{.& {*;i?å olbäskem I tsohu$ Ordnings / trivselregler för brf Solbacken i Bohus Varmt välkommen till bostadsrättföreningen Solbacken i Bohus, Ale kommun! Vi hoppas att ni genom att ta del

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan UPPSLAGSBOK - Brf Yxan Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta och i föreningens stadgar finns mer att läsa. Vi i Styrelsen 2011/2012 är Ordförande Daniel Carlsson Uppg. 15, 070-675

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi

Läs mer

Ombyggnad av lägenhet

Ombyggnad av lägenhet Bostadsrättsföreningen Geten 30 Ombyggnad av lägenhet I allmänhet kräver ombyggnad i lägenhet tillstånd av föreningen. När vitala delar av huset berörs vid en planerad ombyggnad i lägenhet skall styrelsen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen.

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen. Från A till Ö i vår förening Andrahandsupplåtelse Om du vill hyra ut din lägenhet (så kallad andrahandsupplåtelse) måste du ha tillstånd av styrelsen. Lämna in din ansökan i god tid. Otillåten andrahandsuthyrning

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket Brf Loket Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Loket Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen TALLEN 25 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS

ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS Brandsäkerhet Brandmyndigheten tillåter inte brandfarliga föremål på trapplanen. På grund av brandfaran och för att hålla alla utrymningsvägar öppna

Läs mer

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Dessa ordningsregler grundar sig dels på föreningens stadgar, dels på den grannsämjerätt och det hänsynstagande

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2013-02-14 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll 2011-08-30, Rev L 1(7) Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll Innehållsförteckning 1 Styrelsen... 2 2 Vad kan jag få hjälp med?... 2 3 Hissar... 3 4 Städning av gemensamma utrymmen... 3 5 Hur skall

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkommen till BRF Bonifacius

Välkommen till BRF Bonifacius Bostadsrättsföreningen Bonifacius Iliongränden 151, 224 72 Lund, Mail: styrelse@bonifacius.se http://www.bonifacius.se/ Välkommen till BRF Bonifacius Innehåll Hej och välkommen till Brf Bonifacius!...

Läs mer

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se Välkommen till BRF Roslagsgatan 36! Vi vill med denna boendehandbok underlätta för dig som boende med svar på många av de frågor som kan tänkas dyka upp. Alla vill ha en så god boendemiljö som möjligt.

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER För bostadsrättsföreningen HSB Brf. Mörbylund 11-15 Ansvar för ordning och trivsel Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som

Läs mer

INFORMATION OCH ORDNINGSREGLER FÖR BOENDE INOM FÖRENINGEN. HSB BRF GASVERKET Medlem i HSB

INFORMATION OCH ORDNINGSREGLER FÖR BOENDE INOM FÖRENINGEN. HSB BRF GASVERKET Medlem i HSB INFORMATION OCH ORDNINGSREGLER FÖR BOENDE INOM FÖRENINGEN Medlem i HSB INFORMATION OCH ORDNINGSREGLER 1 INFORMATION OCH ORDNINGSREGLER 2 INLEDNING Här finns dels en allmän information om olika förhållanden

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsregler. Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan.

Ordningsregler. Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan. Sida 1 av 6 Ordningsregler Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan. Gemensamma utrymmen och gården Vi måste alla

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

HSB brf HILDA. Informationsslinga

HSB brf HILDA. Informationsslinga HSB brf HILDA Informationsslinga Hildas styrelse Ordförande Adis Julardzija, tfn o72 979 91 51 Vice ordförande Nancy Mashoun, tfn 070-752 82 30 Sekreterare Robin Cluley, tfn 073-805 62 05 studieorganisatör

Läs mer

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan 2 Varmt välkommen till bostadsrättföreningen Stenhällan i Vallentuna. Vi hoppas Ni kommer att trivas med Er lägenhet och med Era

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ TRIVSELREGLER

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ TRIVSELREGLER HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ TRIVSELREGLER VÄLKOMMEN TILL DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING TILLSAMMANS SKA VI GÖRA ALLT FÖR ATT TRIVAS Trivselreglerna ska efterföljas av medlem, medlems hela hushåll inklusive barnen,

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

INFORMATION OM BRF. BARABO

INFORMATION OM BRF. BARABO INFORMATION OM BRF. BARABO Fastigheten Filippavägen 2 i Lund ägs av Bostadsrättsföreningen Barabo. Brf Barabo ägs i sin tur av bostadsrättsinnehavarna i föreningen. Brf. Barabo har en styrelse som har

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Gropen 29

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Gropen 29 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Gropen 29 ALLMÄNT Bostadsrätt ett kollektivt ansvar Att bo i bostadsrätt bygger på att vi som medlemmar och boende tar gemensamt ansvar - för huset som sådant,

Läs mer

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN INFLYTTNING Lägenheten blir tillgänglig för dig senast kl. 12.00 dagen efter att den tidigare hyresgästens kontrakt löper ut. Infaller den dag då lägenheten ska tillträdas

Läs mer

Brf Vindsslottet Januari 2008

Brf Vindsslottet Januari 2008 Nyhetsbrev januari 2008 Hänglås garage De hänglås som ni har idag till garageburarna måste lämnas tillbaka till Sollentuna hem enligt tidigare information från Sollentunahem. Du kan kvittera ut ett nytt

Läs mer

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen.

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen. Ordningsregler För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för oss som bor inom brf. Teleskopet. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Brf Konvojen

VÄLKOMMEN TILL Brf Konvojen VÄLKOMMEN TILL Brf Konvojen Välkommen som ny medlem i Brf Konvojen! Vi hoppas du skall trivas i din nya bostad och i vårt härliga bostadsområde med trevliga grannar och en av de vackraste gårdarna i Hammarby

Läs mer

Information brf Slagverket blad 1

Information brf Slagverket blad 1 Information brf Slagverket blad 1 Till dig som är nyinflyttad i Slagverket! Välkommen till Axel Swartlings gata och HSB:s bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping. Vi hoppas att Du kommer att trivas

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt TRIVSELHANDBOK - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA Som medlem i Brf Stentorget bekräftar Du att Du har tagit del av och kommer att följa föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens

Läs mer