Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund"

Transkript

1 Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Foto: Forntiden, utförd i betong av Ingegerd Lundahl-Olsson (Källa: Konsten i våra föreningar, Riksbyggen Södra Skåne)

2 VÄLKOMMEN Styrelsen hälsar alla nya medlemmar välkomna till Er nya bostad i vår förening. Vi hoppas att ni kommer att trivas i Er nya bostad. Styrelsen delar ut en del information till alla nya medlemmar i föreningen. Men Ni bör också ha en boendepärm i lägenheten som Ni skall få från föregående ägare. Är det något ni undrar över så kan Ni alltid prata med någon i styrelsen eller vaktmästaren. Telefonnummer och adress står i Information om Riksbyggens brf Ladusvalan i Lund. Dessa finns också på vår hemsida och mailadressen är En gång om året har föreningen årsmöte, kommer från och med i år att vara i april/maj. På årsmötet har alla medlemmar sin chans att påverka framtiden för föreningen, t.ex. lämna in motioner (skall lämnas senast den 31/1 till styrelsen), ställa upp som kandidat till styrelsen mm. Styrelsen delar ut fyra stycken medlemsblad per år till medlemmarna. I medlemsbladet informerar styrelsen vad som händer och sker i föreningen, men det är också meningen att medlemmarna skall kunna sätta in annonser etc. Hjärtligt Välkommen 2 (50)

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SNABB FAKTA BRF LADUSVALAN ATT BO I BOSTADSRÄTT KONTAKTUPPGIFTER 2011/ DITT BOENDE GEMENSAMMA FUNKTIONER OCH UTRYMMEN INFORMATIONSMÖJLIGHETER MILJÖ OCH ÅTERVINNING VEM ANSVARAR FÖR VAD I UNDERHÅLLET? SKÖTSEL AV MINIMASTER BADRUMSRENOVERING BRANDSKYDDET I DIN BOSTAD SNÖRÖJNING RUTINER VID BROTT UTHYRNING AV FESTLOKALEN ODLINGSLOTTER BESIKTNINGAR ÖVERLÅTELSE ANDRAHANDSUTHYRNING HUR FUNGERAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FÖRENINGENS ORGANISATION VAD BESLUTAR FÖRENINGSSTÄMMA? VAD BESLUTAR FÖRENINGENS STYRELSE? VAD GÖR REVISORERNA? VAD GÖR VALBEREDNINGEN? VERKSAMHETSPLAN 2011/ MOTIONER (50)

4 1. SNABB FAKTA BRF LADUSVALAN Riksbyggens bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Vår förening omfattar 14 hus samt ett servicehus. Den totala lägenhetsytan är 8791 kvm fördelat på 45st 2rok, 37st 3rok, 20st 4rok samt 6st servicelägenheter. Det bor cirka 300 personer i vår förening. Detta innebär att man som boende måste ta hänsyn till flera olika faktorer såsom skiftarbete, småbarn, äldre människor, studerande med mera. Byggnadsår: 1990 Antal Lgh: 108 st Antal Hus: 15 st 2 rok: 45 st Tornhus: 2 st 3 rok: 37 st Låghus: 6 st 4 rok: 20 st Radhus: 6 st Servicelgh: 6 st Servicehus: 1 st Lägenhetsyta: m² Byggkostnad: Lån: Tax.värde, Byggnad: Tax värde, Mark: Årsavgift kr: Bränsleavgift kr: Hyra Garage: Hyra P-plats: Andelar i Riksbyggen: kr kr kr kr 767 per kvm ly/år 117 per kvm ly/år 300 kr/månad 80 kr/månad 1000 st á 500 kr Fastighetsskötsel: Riksbyggen Skåne Adm.& Ekonomisk förvaltning: Riksbyggen Skåne Teknisk förvaltning: Riksbyggen Skåne Snöröjning: Skanska Väg Kabel-TV: Com hem Bredband: Ownit AB P-Bolag: Europark Revisor: Ernst & Young Lånegivare: Nordea Fastighetsförsäkring: Folksam Hiss-Service: Kone AB Besikting Hiss: Inspecta Sweden AB Brandredskap: Presto Sydbrand AB El-förbrukning: Luleå Energi AB Renhållning: Lunds Renhållningsverk 4 (50)

5 2. ATT BO I BOSTADSRÄTT Riksbyggens bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som i princip har som enda syfte eller ändamål att upplåta lägenheter med bostadsrätt till sina (bostadsrättsföreningens) medlemmar. Bostadsrätt innebär att medlemmarna i en bostadsrättsförening gemensamt äger och förvaltar hus och mark som hör till området. Rätten innebär att lägenheterna upplåts till bostadsrättshavarna mot ersättning på obegränsad tid. Bostadsrättshavaren får sälja (överlåta) sin lägenhet. Stadgarna kan sägas vara en del av föreningens rättesnören. I Bostadsrättslagen finns det krav på att bostadsrättsföreningar ska ha stadgar. Vissa formella frågor om hur en bostadsrätt (bl.a. lägenheten) ska skötas, styrelsens befogenheter och skyldigheter, föreningsstämma, hur medlemmarna kan utöva inflytande, regleras i stadgarna. Som medlem i en bostadsrättsförening accepterar jag föreningens stadgar och åtar mig att följa dem. Som bostadsrättshavare har man vårdplikt av bostaden och ska på egen bekostnad ansvara för den inre miljön i sin lägenhet, som exempelvis målning och tapetsering. Tillsammans med dina grannar och de som valts till styrelsen bestämmer ni själva hur mycket eller lite ni vill vara med och bestämma över ert gemensamma boende, service och fritidsverksamhet. Som medlem i en bostadsrättsförening har du en rad rättigheter och kan vara med och påverka, men det ställs även en rad krav på dig som bostadsrättshavare. Skyldigheterna finns beskrivna i Bostadsrättslagen, men kan även beskrivas i era gemensamma stadgar för föreningen. En bostadsrättshavare bekostar själv sin hemförsäkring och man bör komplettera med ett s.k. bostadsrättstillägg. Bostadsrättstillägget omfattar det utökade underhållsansvaret, som bostadsrättshavaren har enligt bostadsrättslagen och stadgarna. Mycket av det som en medlem i föreningen tycker är viktigt, exempelvis hur förvaltningen fungerar, hur den yttre miljön ser ut, vilka träd och buskar vi har runt husen, regleras varken i lagar eller stadgar. Sådana frågor beslutar medlemmarna om helt själva, bl.a. genom den förtroendevalda styrelsen. Behoven växlar ju mellan olika föreningar och från tid till annan. 5 (50)

6 Mellan stämmorna har styrelsen ansvaret för föreningen. Att ta aktiv del i föreningens arbete eller dess styrelse är ett gemensamt ansvar för dem som bor i bostadsrätt. På så sätt kan det unika med att bo i bostadsrätt utvecklas och förbättras. En av svårigheterna, men också en stor utmaning, är att ta på sig en annan roll än den privata. Att ibland bortse från de egna och dagsaktuella plånboksfrågorna och flytta blicken kanske tio eller tjugo år framåt i tiden. De beslut som jag idag som styrelseledamot är med och fattar får ibland återverkningar långt fram i tiden. Någon annan kommer att skörda frukterna av de åtgärder som styrelsen idag är med och fattar beslut om. Bor du i bostadsrätt har du med andra ord stora möjligheter att påverka och även att medverka i styrelsearbetet. 6 (50)

7 3. KONTAKTUPPGIFTER 2012/2013 Riksbyggens bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund STYRELSE Ordinarie: Ordf. Niklas Pettersson Sakförarev. 38 V.Ordf Roland Carlsson Sakförarev. 48 Sekr. Ann-Louise Johansson Sakförarev. 8 Gunnar Jerneholt Sakförarev. 9 Ingvar Kullenberg Sakförarev. 45 Per Svensson Riksbyggen Suppleanter: Greta Hansson Sakförarev. 10 Ann-Christin Gullstrand Sakförarev. 49 Roger Wallsten Sakförarev. 46 Oskar Landby Sakförarev. 1 Anna Olsson Sakförarev. 49 Lena Norlund Riksbyggen E-postadresser: Styrelsen Bokning av lokal Festkommittén RIKSBYGGEN DAG & NATT Tel (Dygnet runt, sju dagar i veckan) Ett enda nummer för att får hjälp med följande: Felanmälan Jour Överlåtelse, månadsavgifter, hyreskontrakt, panter mm Garage, p-platser Då nå även följande personer på detta nummer: Per Svensson, förvaltare Boendefrågor, tekniska & juridiska frågor Lena Norlund, ekonom Ekonomi frågor 7 (50)

8 4. DITT BOENDE För vår gemensamma trevnad har vi samlat några Kom ihåg, som vi tror kan vara till nytta för såväl nyinflyttade som för de som bott här längre. Aktsamhet om vår gemensamma egendom är också ett sätt att hålla nere boendekostnaderna. Härvid kan nämnas att kostnaderna för skadegörelse alltid varit mycket låga inom området. Om någon upptäcker skador av något slag är det viktigt att detta meddelas till förvaltaren, vaktmästaren eller styrelsen. Ansvar Bostadsrättshavaren är skyldig att både vidta och bekosta underhåll och se till att lägenheten är i gott skick. Den boende ansvarar alltså själv för underhåll och byte av tvättställ, badkar etc. i badrum/toaletter, spis och övrig köksutrustning. Ett undantag från regeln att bostadsrättshavaren svarar för allt inre underhåll av lägenheten är att föreningen alltid ansvarar för reparation och underhåll av ledningar för vatten, avlopp, värme, el och gas samt byte av golvbrunnar. Badrum Kostnaden för varmvatten är en dryg post för oss och sparsamhet vid dusch och bad kan därför påverka hyran. Mögelskador har uppstått p.g.a. att vatten trängt in mellan kakel och vägg. Därför är det viktigt att duschen inte riktas mot väggen då ytskiktet inte tål direkt vattenspolning. Ansvaret för eventuella vattenskador är den boendes. Anmäl snarast till förvaltningen rinnande toaletter och kranar. Ompackning åtgärdas kostnadsfritt. För att undvika översvämningar, rensa golvbrunnen och vattenlåsen till handfaten minst en gång om året. Balkonger Det är inte tillåtet att skaka eller piska mattor på eller över balkongräckena. Använd gärna mattbommarna som finns på området. Brandvarnare En extra trygghet som Du kan skaffa till låg kostnad (cirka 100 kr). Föreningen har satt upp en brandvarnare i alla lägenheter. Bredband Föreningen har installerat ett 100 Mbit/s nät till varje lägenhet, som man själv får teckna avtal om med vår bredbandsleverantör Ownit. För närvarande är priset 220kr/månad. Bredbandsuttaget sitter i hallen eller i ett rum i närhet till ingången. 8 (50)

9 Diverse ändringar i lägenheterna Tänk också på att alla förändringar av lägenheter måste godkännas av styrelsen t.ex. rivning av en vägg, inglasning av balkong/altan etc. Vissa av dessa åtgärder kräver också bygglov. Tänk på att det är bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite. Förråd Alla lägenheter har ett eget lägenhetsförråd, oftast i en källare. Sätt alltid ett hänglås för dörren även om du inte har några värdeföremål i utrymmet. Hemförsäkring med bostadsrättstillägg Hemförsäkringen är en mycket viktig försäkring och bör skaffas även om du inte tycker du äger något av värde. Om man inte har hemförsäkring kan man drabbas av stora kostnader i samband med brand, översvämning eller inbrott. Till hemförsäkring är det viktigt att ha ett s.k. bostadsrättstillägg. Bostadsrättstillägget ersätter skador på det som du har underhållsansvaret för, exempelvis: parkettgolv, fast inredning, vitvaror, alla ytskikt, alla fönsterglas. I föreningens fastighetsförsäkring ingår numera även bostadsrättstillägget, vilket innebär att man inte behöver teckna någon sådan försäkring separat. Föreningens försäkringsnummer är: i Folksam och tel: Även om din bostadsrättsförening har en fastighetsförsäkring, har du som bor i en bostadsrätt ett personligt underhållsansvar för din egen lägenhet. Tänk på att alltid anmäla en skada till förvaltaren och ditt eget försäkringsbolag först, så att man är överens om vem som skall betala för vad när lägenheten skall återställas. Husdjur Plocka alltid upp efter ditt djur. Har du katt så se till att denna inte förorenar i sandlådorna - infektionsrisk. Har du hund så låt den inte förorena i rabatter och odlade område, håll den under uppsikt. Kabel-TV Comhem är vår tv-distributör och i månadsavgiften ingår det s.k. basutbudet av tv-kanaler. I varje lägenhet finns två tv-uttag (Comhems med tre-hål). 9 (50)

10 Kök Det är inte tillåtet att installera annan fläkt än Minimaster. Matos försvinner lättast om du håller köksfönstret stängt och öppnar det längst bort belägna fönstret. Vädring via trappan är absolut förbjuden. Filtret till Minimastern bytes av vaktmästaren cirka 2 gånger per år (November/Maj). Markis Om du önskar montera upp markis, så har föreningen ett avtal med Total Solskyddsmiljö, där vi får 10% rabatt. De färger som styrelsen har godkänt är Grönt (641/5 ) och Blått (641/10). Månadsavgift Månadsavgiften skall vara betald senast den siste i månaden. Om någon eller några inte betalar för sig belastar det även övriga i föreningen. Enligt stadgarna kan bostadsrättshavaren sägas upp om han dröjt två vardagar utöver förfallodagen med att betala månadsavgiften. Om uppsägning sker och bostadsrättshavaren betalar sin avgift senast tolfte vardagen efter uppsägning, återgår nyttjanderätten till ägaren. Parabolantenner Man får inte sätta upp parabolantenner på fasad, tak eller så att den till någon del sticker utanför balkongräcket. Däremot får man sätta dessa på ett löst stativ och placera dem på balkonggolv eller uteplats. Radio och TV Anpassa ljudstyrkan så att grannar inte störs. Tänk på att våra fastigheter är mycket lyhörda. Reparationer Förbättringar och reparationer i lägenheterna är den enskilde bostadsrättsinnehavarens ansvar. Närmare upplysningar finns i kapitel 8, sidan 19. Föreningen ombesörjer kostnadsfritt ompackning av läckande kranar och toalettstolar. Tänk på att alltid fråga vad det kostar och vem som betalar innan du anlitar någon för ett arbete även vaktmästaren. 10 (50)

11 Skadedjur I föreningens fastighetsförsäkring hos Folksam ingår husbock- och skadedjurssanering. Försäkringen gäller för bekämpning av förekommande insekter, råttor och möss som kan orsaka sanitär olägenhet i byggnaderna eller dess närmaste omgivning. Anmälan för skadedjursbekämpning görs till Anticimex, tel , ange föreningens namn och försäkringsnummer , Folksam. Trivselregler Att bo i en bostadsrätt kräver hänsyn och respekt mot övriga medlemmar. Det är lyhört i fastigheterna och medlemmarna har varierande ålder och kulturer. Därmed är det viktigt att nedanstående regler följes av var och en som är medlem i föreningen. Som medlem ansvarar man även för den övriga familjen. En viktig del i sammanhanget är också att kommunicera med sina grannar för att på så sätt lösa ev. förekommande irritationsmoment så smidigt så möjligt. Idag finns inte några regler i vårt samhälle vid vilken exakt tidpunkt det skall vara tyst i en bostad. Man säger att det är seder och bruk på orten som gäller. Exempelvis gäller följande. 1) att man inte skall duscha/bada mellan kl ) att inte spela musik mellan kl ) Att man inte skall utföra störande reparationsarbeten mellan kl (Styrelsen rekommenderar att information sker till berörda grannar innan arbetet påbörjas, med tanke på ev. skiftarbetare som sover på dagtid.) Uteplats De bostadsrättshavare som har uteplats ansvarar själva för skötseln av uteplatsen, t.ex. gräsklippning, rensning av rabatter etc. Plank, staket och murar som kan inverka på grannens bomiljö får inte sättas upp utan styrelsens medgivande. I vissa fall kan också byggnadslov erfordras. 11 (50)

12 Uppsägning Följande orsaker kan leda till uppsägning (förverkande av nyttjanderätten till sin lägenhet): Dröjt två vardagar utöver förfallodagen med att betala månadsavgiften. Uthyrning i andra hand utan styrelsens godkännande. Lägenheten används till annat än till bostadslägenhet. Att ägaren inte vidtar åtgärder när denne fått ohyra i lägenheten. Att lägenheten vanvårdas. Att föreningen inte får tillträde till lägenheten när det behövs för t.ex. tillsyn, sotning, ventilationskontroll och reparation. Att lägenheten används för t.ex. prostitution, otillåten spelverksamhet och liknande. Äganderätten Formellt sett är det bostadsrättsföreningen som äger lägenheten. Bostadsrättshavaren har, på obegränsad tid, nyttjanderätten till sin lägenhet. Medlemskapet i föreningen ger bostadsrättshavaren möjligheter att utnyttja sina demokratiska rättigheter på t.ex. föreningens årsstämma. 12 (50)

13 5. GEMENSAMMA FUNKTIONER OCH UTRYMMEN Här är några Kom ihåg för våra gemensamma funktioner och utrymmen. Bilar Området är planerat att vara bilfritt. Parkera därför endast på platser som är avsedda för parkering. Ring i god tid till Vaktmästaren, så öppnar han grindarna, för att köra in i området. Vid bilkörning i området - visa hänsyn Man kan hyra antingen parkeringsplats för 80kr/månad eller garageplats för 300kr/månad. Europark övervakar parkeringarna. För gästparkeringarna tillämpas biljettautomat, kvittot skall placeras väl synligt i framrutan. Pris 2 kr per timme eller 20 kr per dygn. Parkera inte framför uppfarterna. Utryckningsfordon måste kunna komma fram. Biltvätt Tvättar du bilen på gatan och låter smutsvattnet rinna ner i rännstensbrunnen ställer föroreningarna - avfettningsmedel, tungmetaller, asfaltsrester, olja mm - antigen till besvär på reningsverket eller går direkt ut i närmaste vattendrag. Cyklar Använd cykelställ och cykelförråd. Det är inte tillåtet att ställa cyklar i trapphusen och källaregångarna. Vid cykling i området - visa hänsyn. Dörrar Var noga med att såväl förrådsdörren som entrédörren är stängda kväll och natt. Det är viktigt för att dels förhindra inbrott och skadegörelse dels hindra möss och andra djur att söka sig inomhus. Smörj och olja in din ytterdörr då och då. Grillning Med den varma årstiden dyker utegrillarna upp, att kunna sitta ute med grillad mat och äta är både trevligt och skönt. Men tyvärr har grillningen en baksida, nämligen att rök och matos kan störa grannarna och närboende. Tänk på att alltid visa och ta hänsyn. Föreningen har två stycken utegrillar en vid Sakförarevägen 1 och en vid Sakförarevägen 18, dessa är till för alla i området. 13 (50)

14 Husvagnar Får inte ställas upp permanent på parkeringarna. Källarutrymmen Källargångar och gemensamma källar- och förrådsutrymmen får inte användas till uppställningsplats eller förvaring av skräp och möbler då detta utgör brandfara och är i vägen vid en eventuell utrymning. Mopeder och motorcyklar Det är inte tillåtet att meka med mopeder och motorcyklar i källarutrymmena. Enligt gällande brandbestämmelser är endast förvaring tillåten. Vid eventuella tillbud kan problem om ansvarsfrågan uppstå. Mopedåkning är inte tillåten inom föreningens område. Målsmän ansvarar för sina ungdomar. Se stadgarna 42 sista stycket. Otillåten körning kan om ej rättelse sker leda till uppsägning. I mån av plats så kan man hyra garage för motorcykel till en kostnad av 100kr/mån. Detta delas då med tre andra. Trappor Placera endast i undantagsfall och för kortare tid privat egendom i trappan. Detta underlättar också trappstädningen. Dörrmattor får inte läggas utanför ytterdörren. Förvaring av cyklar, barnvagnar etc. får inte ske i trapphus på grund av att de minskar framkomligheten samt kan medverka till brand- och rökspridning. Vidare är det ett välkänt faktum att de flesta bränder som förekommer i trapphus och källare är anlagda, bland annat av att förekomsten av brännbara föremål gjort det möjligt för en förövare att anlägga en brand. Undvik hög ljudnivå, framförallt på kvällar. Hög ljudnivå innebär inte bara musik utan även spring i trappor, smäll med dörrar osv. Tänk på att ditt golv är din grannes tak. Rök inte i trappan eller hissen. Många av de boende är allergiker. 14 (50)

15 6. INFORMATIONSMÖJLIGHETER Riksbyggens bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund I föreningen finns det ett antal informationsmöjligheter, enligt nedan. Hemsidan Via föreningens hemsida hittar man det mesta i informationsväg, vad som är på gång samt aktuella kontaktuppgifter. Anslagstavlor I föreningens trapphus och soprum finns anslagstavlor med aktuella kontaktuppgifter samt information om sophantering. Här finns möjlighet att sätta upp anslag för föreningens medlemmar. Medlemsblad Fyra gånger per år delas ett medlemsblad ut till alla medlemmar i Riksbyggens Brf Ladusvalan i Lund. I medlemsbladet informerar styrelsen om vad som händer i föreningen. Medlemmarna kan också skriva annonser och insändare i medlemsbladet. Årsmöte och informationsmöte Föreningen brukar ha sitt årsmöte i maj, där bland annat styrelsen presenterar årsredovisningen och man väljer ny styrelse. Vid behov har styrelsen informationsmöte om aktuella frågor. Förslag Har ni idéer eller förslag, så behåll inte dessa för er själva, utan dela med er dessa idéer till styrelsen, så skall vi försöka att genomföra era förslag. Lämna era förslag i styrelsens brevlåda eller maila dem till Det är viktigt att vi hjälps åt, för att få en bra boendemiljö i vår förening och då är det extra viktigt att lyssna på allas idéer och förslag. Alla förslag som lämnas in kommer att diskuteras på nästa styrelsemöte. 15 (50)

16 Ärenden till styrelsen Styrelsen har en egen brevlåda, vid vaktmästarens hus. Lämna gärna meddelande, förslag och motioner i denna brevlåda. Brevlådan töms cirka en gång i veckan. Vid brådskande ärenden, lämna då meddelanden i ordförandens brevlåda eller mailar till Den som tycker att något bör ändras inom föreningen kan kontakta styrelsen. En del frågor kan lösas på ett enkelt sätt men i vissa fall kan det vara nödvändigt att frågan hänskjutes till årsstämman. I så fall måste en motion skrivas. 16 (50)

17 7. MILJÖ OCH ÅTERVINNING Riksbyggens bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Sopor (S5, S22, S46) I området finns det tre soprum som har behållare för källsortering av returpapper, matavfall och färgat glas, ofärgat glas, metallförpackningar, hårdplastförpackningar, batterier och kartongförpackningar. Genom att källsortera kan vi minska mängden av hushållsavfall och reducera våra kostnader för sophantering. Förpacka soporna väl så att dålig lukt inte sprids. Soprummen skall alltid vara låsta, så kommer inga obehöriga in i våra soprum. Elektronik (S5) I soprummet S5 vid vaktmästeriet finns en elbur, där man ska slänga elektronikavfall. Man kan också slänga elektronik på återvinningscentralen. Container (CP) Finns på containerplatsen, östra parkeringen, för permanent uppställning. Containern är låst och Ni får tillgång till den genom Er lägenhetsnyckel, som passar i hänglåset. Tänk på att låsa efter Er, då kostnaden för denna container såväl som de lås den är utrustad med betalas genom Er månadsavgift. I containern slänger vi grovsopor, t.ex. möbler, cyklar och annat skymmande. OBS! Elektronikavfall räknas som farligt avfall och får ej läggas i container! Trädgårdsavfall (TA18, TA49) I området finns det två platser att slänga trädgårdsavfall (löv, ris, gräs och pinnar). Dessa platser finns belägna på baksidan av höghusen. Kyl och frys När du skall slänga kyl och frys, lämna du dessa på återvinningscentralen i Gunnesbo. Miljöstation Närmaste SYSAV:s miljöstation finns på Statoil på Magistratsvägen 2. På miljöstationerna kan du lämna in miljöfarligt avfall som batterier, färg- och oljerester, lösningsmedel, lysrör, sprayburkar etc. 17 (50)

18 Återvinningscentral Närmaste SYSAV:s återvinningscentral finns i Gunnesbo Återvinning på Traktorvägen 18 i Lund. Öppet: Mån , Tis 9-17, Ons-Tors 11-17, Fre stängt, Lör 9-15, Sön 9-15 (april-oktober). På återvinningscentralerna kan du lämna allt det avfall som du inte ska slänga i soppåsen eller i containrar på stan t.ex. byggmaterial, möbler, trädgårdsavfall, glas, metallskrot (gamla cyklar, järnsängar etc), elektronik (TV, datorer, hushållsapparater etc.), miljöfarligt avfall och mycket annat. Flyttning Har ni mycket skräp som skall slängas, exempelvis vid en flyttning, så kontakta vaktmästaren, så kan han hjälpa er hur ni skall gå tillväga. Vill ni veta mer om sophantering, så kan Ni läsa mer på Lunds Renhållningsverks hemsida 18 (50)

19 8. VEM ANSVARAR FÖR VAD I UNDERHÅLLET? Tolkning av bostadsrättshavarens underhållsskyldighet enligt 30 alt 31 i Riksbyggens normalstadgar. Byggdel 1. Lägenhetsdörr och innerdörrar Ytterdörren med tillhörande karm, list och foder. Till ytterdörren hörande handtag, dörrklocka, brevinkast, tätningslister samt låsanordning. Lägenhetens innerdörrar med tillhörande karm. Säkerhetsgrindar med tillhörande karm. Utvändig ytbehandling av ytterdörr, karm och foder, namnskylt. Bostadsrätts - förening (BRF) Bostadsrätts - havare (BRH) 2. Golv i lägenhet Ytskikt samt underliggande skikt som krävs för att applicera ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt. Underliggande stomme. 3. Innerväggar i lägenhet Ytskikt, samt underliggande skikt som krävs för att applicera ytbeläggning på ett fackmannamässigt sätt. Underliggande stomme. 4. Innertak i lägenhet Ytskikt samt underliggande skikt som krävs för att applicera ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt. BRH svarar även för ev. undertak Underliggande stomme. 5. Golv och väggar i våtutrymmen och kök Ytskikt samt underliggande tätskikt (fuktisolerande skikt). Underliggande stomme. 6. Fönster och fönsterdörrar Invändig målning av fönstrens karmar och bågar. Glas i fönster, dörrar och inglasningspartier, tillhörande handtag och beslag, vädringsfilter, tätningslister och armaturer. Utvändig målning av fönstrens karmar och bågar. Springventil. 7. Köksutrustning Inredning, diskmaskin inkl. ledningar och anslutningskopplingar på vattenledningen, kyl- och frysskåp, spis, mikrovågsugn. 19 (50)

20 8. El-artiklar Säkringsskåp och därifrån utgående synliga elledningar i lägenheten, strömbrytare, eluttag och armaturer. Särskild behörighet krävs för att utföra el-arbeten. Ledningar för elektricitet som BRF försett lägenheten med, förutsatt att de inte är synliga i lägenheten. 9. Inglasningspartier Tillval. Inglasning bör ha likartad utformning. Konstruktion. Extra utrustning som tillförts BRH. Se 30 alt 31 i stadgarna. 10. VVS-artiklar Sanitetsporslin t.ex. tvättställ, bidé, badkar, duschkabin. Blandare, dusch, duschslang och kranar. WC-stol inkl. spolanordning. Inredning och belysningsarmaturer. Packningar. Tvättmaskin och diskmaskin inkl. ledningar och anslutningskopplingar på vattenledningen. Övriga vitvaror. Köksfläkt och ventilationsdon, om köksfläkten ingår i fastighetens ventilationssystem svarar BRH endast för armaturer och strömbrytare samt för rengörning och byte av filter. Rensning av golvbrunn, sil och vattenlås. BRH svarar även för klämring runt golvbrunn. Elektriska radiatorer. Vattenradiatorer med ventiler, termostat och värmeledningar. BRH svarar endast för målning. Ledningar för avlopp, värme, gas, vatten och ventilation som BRF försett lägenheten med förutsatt att ledningarna tjänar mer än en lägenhet samt att de inte är synliga i lägenheten. Övrigt underhåll av till avloppsledningen hörande golvbrunn, sil och vattenlås. 11. Förråd m m Källar- och vindsförråd samt fristående förråd som tillhör lägenheten. Sopskåp eller liknande tillhörande enskild medlem. För dessa utrymmen gäller samma regler som för lägenhet beträffande golv, väggar, tak, dörrar, inredning m.m. Garage som tillhör lägenheten och ingår i bostadsrättens upplåtelseavtal. För garage gäller samma regler som för lägenhet beträffande golv, väggar, tak, inredning m.m. Avskiljande nätvägg i förråd och garage. Gemensamma soputrymmen. 20 (50)

21 12. Balkong, altan, takterrass Ytbehandling insida av sidopartier, fronter samt tak. Balkonggolvens ytskikt. Vädringsställ, beslag och odlingslådor. Renhållning och snöröjning av balkong. Om lägenheten är utrustad med takterrass skall BRH se till att avrinning för dagvatten inte hindras. Underhåll av utsida av sidopartier, fronter samt tak. 13. Trädgårdstäppa Grönytor som ingår i upplåtelse. Se 2 st 2 och 30 alt 31 i stadgarna. 14. Övrigt Inredningssnickerier, skåp och lådor, kryddställ/-skåp, badrumsskåp, hatthylla, invändiga trappor i lägenhet, trösklar, socklar, foder, lister, gardinstänger, torkställning, beslag, brandvarnare. Markiser. Styrelsens tillstånd krävs för att sätta upp markiser. Vattensäng. Styrelsens tillstånd krävs p.g.a. eventuell begränsad bärighet för bjälklagen i vissa hus. Värmeåtervinngsaggregat typ t.ex. Minimaster. BRH skall dock alltid rengöra enligt skötselinstruktion. Varmvattenberedare i lägenhet. TV-antennuttag 21 (50)

22 9. SKÖTSEL AV MINIMASTER Riksbyggens bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund System Minimaster är avsett för balanserad Bostadsventilation med värmeåtervinning. För att bibehålla den goda funktionen och energispareffekten behövs viss skötsel av värmeåtervinningsaggregatet. På sidan 25 finns en bild över minimasterns alla delar. Om något krånglar med Minimastern Ta kontakt med vår vaktmästare. Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. Aggregatet är försett med två fläktar, en för utsugning av luft och en för tillförsel av friskluft. De båda fläktarna regleras med samma reglage och varvtalen är inställda så att man i alla lägen automatiskt får rätt avvägning mellan utsugen och tillförd luftmängd. All utsugning av luft sker från utrymmen med "dålig luft" (tvätt, badrum, toalett och kök). Därigenom förhindrar man att den dåliga luften sprids i bostaden. Den intagna friskluften renas i ett filter innan den passerar värmeåtervinnaren och går in i bostaden. Inställningar Det finns fyra inställningar -, normal, +, (minus) liten luftväxling "Semesterläge" När bostaden står tom en längre tid, alternativt nattetid, är det lämpligt att köra fläktarna på lågvarv för att minska energiförbrukningen. I övrigt skall denna inställning undvikas på grund av risk för fukt och mögel. Normal luftväxling Inställningen ger normal luftväxling i hela lägenheten och skall alltid användas då man inte lagar mat eller av annan anledning inte behöver förstärkt luftväxling. + förstärkt luftväxling Vid matlagning och användning av tvättstuga och badrum. Vid matlagning skall samtidigt spjället till köksventilationen ställas i öppet läge (knappen till vänster på fläktfronten). 22 (50)

23 ++ maximal luftväxling, snabb vädring Inställningen ger ökad luftväxling i hela bostaden. Förutom för snabbvädring är inställningen lämplig vid tvätt och förstärkt ventilation i bad och duschrum utan fönster. Vid snabb utvädring av köket bör fönstret och dörren i köket stängas, spjället skall vara stängt. Orsak: dofter sprids i övriga delar av lägenheten på grund av undersug. Aggregatet (köksfläkten) får under inga omständigheter stängas helt, annat än under service eller rengöring. Sommarlucka Sval nattluft kan utnyttjas för kylning sommartid om värmeväxlaren sätts ur funktion. Detta görs enkelt genom att man tar bort en lucka som täcker en förbigångsöppning inuti aggregatet. Samtidigt kan man blockera värmeväxlarens frånluftsväg med en täckplåt. Rengöring av Fettfilter Ovanför spisen finns det en köksfläkt och under köksfläkten finns det ett grått metallfilter. Det är mycket viktigt att detta hålls ordentligt rent för luftgenomströmningen. Detta bör rengöras minst en gång per månad. Diskas eller köras i diskmaskinen. Om inte fettfiltret är rent blir följden att fläktmotorn (frånluften) får arbeta tungt för att kunna dra ut luften. Detta påverkar lagret i motorn som då går sönder, vilket innebär en avsevärd kostnad för den boende. Brandfaran ökar också då fett är lättantändligt. 23 (50)

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2013 REGISTER Sidan 2 3. Styrelseinformation. Sidan 4. TV, Bredband, Passagesystem. Sidan 5. Parkeringsinfo, Festlokal. Sidan 6. Träningslokal, Biljard/Bordtennis lokal,

Läs mer

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Innehållsförteckning Nr Innehåll 1. Välkommen till Brf Björklången 2. Service till medlemmarna 3. Styrelse, presentation och telefonlista 4. Vicevärd,

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Uppdaterad 2014-04-18 Sida 1 av 12 Akuta fel Vid akuta fel, exempelvis vattenläckage, avloppsstopp eller hissfel, ringer man dagtid

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12 Medlemsinformation Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2 Uppdaterad 2014-05-12 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Styrelsens ansvar och befogenheter...4 3. Förvaltning och fastighetsskötsel...4

Läs mer

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden Innehåll Välkommen till din nya bostad! Områdets historia 1. Om bostaden 1:1 Att bo i bostadsrätt 1:2 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? 1:3 Besiktning och säkerhetstänkande 1:4 Hemförsäkring

Läs mer

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på Värt att veta SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.wallfast.com Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port. INNEHÅLL

Läs mer

Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13

Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13 Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13 Det är viktigt att du som bostadsrättsinnehavare tar del av denna information om fastigheten så att du vet vad som gäller i föreningen. Som bostadsrättsinnehavare

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ALLA HAR ANSVAR FÖR ATT MINSKA ANTALET OLYCKOR Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från stora

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet NORRKÖPINGS KOMMUN Sveriges minst olycksdrabbade! Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från

Läs mer

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 Sidan 1 av 14 LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 För allas trivsel har vi i styrelsen beslutat att de regler, ordningsföreskrifter och råd som finns i föreningen ska finnas tillgängliga för alla medlemmar

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN INNEHÅLL Allmäninformation.................................... 3 Krisberedskap i Älvkarleby..............................5

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN

VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN SÖDERBERGA PARK Brf Österbäcken Bäckbornas väg 3 168 60 Bromma Org.nr 716421-3345 1 Att bo i bostadsrätt innebär att man tar ansvar och aktiv del i sin boendemiljö. Detta

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler

Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler 1 Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler Föreningens hemsida: www.tegelladan.com E-post till styrelsen: styrelsen@tegelladan.com

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01 Brf Husby Basinformation 2012 Stockholm 2011-12-01 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN Kallad Brf Nordosten Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades

Läs mer

Välkommen till Turbinen 18

Välkommen till Turbinen 18 Välkommen till Turbinen 18 Viktig information för dig som bor på Högalidsgatan 29. Historia: Huset byggdes 1929, de första hyresgästerna var officerarna på Långholms-fängelset. År 1986 bildades bostadsrättsföreningen

Läs mer

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren!

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren! Hemförsäkring Vid inflyttningen är det viktigt att du har tecknat en hemförsäkring för ditt nya boende. I hemförsäkringen ingår en ansvarsdel som ersätter skador som du av vårdslöshet orsakar på annans

Läs mer

Inledning. Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4

Inledning. Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4 1 Inledning Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4 Området är den nordligaste delen av Östermalm. Dess äldsta namn var Stora Kullberget. År 1670 överfördes det från Solna till Stockholms Stad, och det s.k.

Läs mer