Visualisering och modellering av solider med hjälp av AutoCAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visualisering och modellering av solider med hjälp av AutoCAD"

Transkript

1 Visualisering och modellering av solider med hjälp av AutoCAD Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör OSCAR JOLÄNG Institutionen för bygg- och miljöteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg EXAMENSARBETE 2008:66

2

3 EXAMENSARBETE 2008:66 Visualisering och modellering av solider med hjälp av AutoCAD Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet, Byggingenjör OSCAR JOLÄNG, 1984 Institutionen för bygg- och miljöteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige 2010

4 Visualization and modulation of solids using AutoCAD O.JOLÄNG, 1984 O.JOLÄNG Master s Thesis 2008:66 Department of Civil and Environmental Engineering Chalmers University of Technology SE Göteborg Sweden Telephone + 46 (0) Chalmers tekniska högskola Göteborg, Sweden 2010

5 Sammandrag En visualisering av ett hus innan det är byggt kan ge värdefull information som t.ex. om färgen är bra, utsikten man har från balkongen eller varför inte hur huset passar in med de övriga husen i omgivningen. Det finns program som är utformade och specialiserade på just sådan här typ av visualisering men frågan är om programmet AutoCAD kan klara dessa uppgifter. I detta examensarbete utvärderas AutoCADs förmåga att göra en visualisering med hjälp av solider. Utvärderingen avser att studera fördelar och nackdelar med AutoCADs 3D miljö. Det genomförs genom att modellera en enplans villa. Konstruktionsritningar och arkitektritningar följs för att resultatet skall vara så likt det verkliga huset som möjligt. I

6 Abstract A visualization of a house before it is built provides valuable information such as if the color is good, the view from the balcony or how well the house fits in the surroundings. There are programs specialized in just this type of work, the question is how well AutoCAD performs against them? In this report an evaluation of AutoCADs ability to make visualization with solids. The evaluation is designed to study the advantages and disadvantages of AutoCAD 3D environment. This will be done by modeling a one story building. Engineering and architectural drawings will be used with the purpose to attain a realistic similarity to the actual house. II

7 Förord Jag vill börja med att tacka alla som har hjälpt till under tiden modelleringsarbetet pågick. Utan hjälpen hade det tagit längre tid att genomföra detta ex-jobb. Detta examensarbete har utförts vid Chalmers tekniska högskola, institutionen för Bygg och Miljöteknik, avdelningen för konstruktionsteknik i samarbete med Tuve Bygg. Rapporten har skrivits av Oscar Joläng under februari 2010 till mars. Under arbetets gång hade jag en dialog med Sören Lindgren om hur konstruktionen på huset såg ut, talat med arbetsledarna på Tuve Bygg som var med och byggde husen samt min pappa Bo Joläng som är snickare. Bo s hjälp i detta arbete bestod av hans kunskap inom husbyggnationen. Jag vill även ge min handledare Sören ett stort tack för visad förståelse. Vill även passa på att visa min uppskattning till min klasskamrat Kevin Dang för stödet i slutändan av detta ex-jobb. Göteborg, mars 2010 Oscar Joläng III

8 Innehållsförteckning SAMMANDRAG...I ABSTRACT... II FÖRORD... III INNEHÅLLSFÖRTECKNING... IV 1. INLEDNING BAKGRUND SYFTE AVGRÄNSNINGAR METOD HUSET OCH OMRÅDET PLANLÖSNINGEN BYGGET AUTOCAD LAGERHANTERING ELEMENT KOMMANDON Rektanglar Extrude Move Copy och array Substract och union Musen UCS USER COORDINATE SYSTEMS FÖRDELAR/NAKDELAR Fördelar Nackdelar SLUTSATS BILAGOR BILAGA 1. BILDER BILAGA 2. RITNINGAR IV

9 1. Inledning Det var under första året på Chalmers som jag lyckades få en praktikplats på Tuve Byggs arbetsplats ute i Hovås. Under min praktiktid fick jag se och vara med om allt ifrån gjutning av grunden till vitvaror blev installerade. Jag hade redan då funderingar på om detta kunde vara något för ett ex-jobb i årskurs tre. Det visade sig att så var fallet och jag tog kontakt med arbetsledaren som varit min handledare under min praktiktid på Tuve Bygg. Vi hade ett möte och jag fick en del ritningar Bakgrund Det har sedan några år tillbaka i tiden blivit mer och mer populärt med visualisering av projekt som skall byggas. Då en visualisering är enkel att förstå används dessa vid utställningar. En 3D modell kan användas för att se hur ett objekt kommer se ut i verkligheten i sin omgivning eller hur en familjs nya vardagsrum kanske skulle kunna se ut. I AutoCAD som är det mest använda CAD programmet i Sverige idag kan man skapa dessa modeller. Jag kommer därför i detta ex-jobb att försöka utvärdera AutoCADs 3D miljö. Är det möjligt att tillverka en avancerad modell för visualisering inför en grupp Syfte Målet med detta ex-jobb är att undersöka om det är möjligt att göra en modellering av huset i AutoCAD med hjälp av solider, för att sedan kunna visualisera modellen inför en grupp. Fördelar och nackdelar med AutoCADs kommer att belysas i rapporten. 1

10 1.3. Avgränsningar Arbetet kommer att avgränsas till arbete med ett datorprogram (AutoCAD 2007/2010) och till en utvald villa som jag har fått ritningar till. Rendering samt ljussättning kommer inte att beröras i rapporten. Varje familj som skulle flytta in i husen hade en viss möjlighet att påverka planlösningen, vilket resulterade i att husen fick olika planlösningar. Jag valde standardlösningen med små ändringar för modelleringen. Var tvungen att ta bort atriumfönstret som sitter centralt i husen då inga ritningar fanns för hur konstruktionen var konstruerad Metod I detta projekt har jag använd AutoCAD för att modelera en villa med hjälp av solider för och se hur AutoCAD klarar av en sådan modellering. För att kunna genomföra modelleringen krävs en förstudie i hur AutoCADs 3D miljöer fungerar. Kunskaperna från förstudien har jag sedan använt vid modelleringsarbetet i AutoCAD. 2

11 2. Huset och området I området finns det tre typer av hus som kallas kapten, kommendör och amiral. Dessa bygger en, två respektive tre våningar. Kaptenshusmodellen som jag valde att modellera är radhus och sitter ihop på långsidorna (se figur 2.2 för en översikt hur de sitter ihop). Arkitekten har valt och göra dessa väggar högre än kortsidorna för och få ett lite annorlunda utseende på husen Planlösningen Standardlösningen bestod av tre rum, två WC, en klädkammare, ett förråd och ett grovkök. Lägenheterna har en sammanlagd area på ca 170kvm samt en altan på 40kvm. I de 170kvm ingår ett garage som en del av huset. Då kaptenshusen är radhus så får inte alla tillgång till fönster på långsidorna. Det löste arkitekten med atriumfönster som placerats centralt i husen. Några av de modifikationer som gjordes med planlösning var Att ha en passage från garaget in i klädkammaren som då istället blev ett förråd. Möjlighet att ta bort atriumgården för att på så sätt få ett större vardagsrum. Förrådet kunde göras om till en klädkammare. En kamin kunde installeras i vardagsrummet. Tak över uteplatsen. Figur 1 Planlösning. 3

12 2.2. Bygget Det skulle byggas 21 hus och med det i tanken valde arbetsledningen att ha ett produktionsbord där man i förväg byggde väggarna som sedan kunde lyftas på plats med hjälp av kran eller för hand. På grund av deras val att ha ett produktionsbord var man tvungen att ha en uppläggningsplats för virke och andra byggmaterial. På så vis hade hantverkarna hela tiden konstant tillgång till material. Figur 2 - En modell över hur det tänkta området skulle se ut. Området vilar på en typisk Göteborgslera. Därför har grundförstärkande åtgärder gjorts runt några av husen med hjälp av kohesionspålning, stålrörspålar användes vid pålningen. Dessa slogs enkelt ner med hjälp av lastbil med lyft/slaganordning. Alla husen är gjorda med trästomme och sedan puts på isoleringen. Vad jag har hört så har det än så länge inte uppstått några problem med mögel/fuktskador i husen. Amiral och kommendörs husen har stålpelare som bär upp en del av krafterna, även kaptens husen har tre stålpelare. På dessa vilar en stålbalk som fungerar som upplag för takstolarna. 4

13 3. AutoCAD AutoCAD är ett program från Autodesk som har specialiserat sig på program för skapning av ritningar. Dom har specifika program för många olika ändamål som t.ex. vvs, el, arkitektur och även geodesi. AutoCAD tillhör arkitekt/konstruktionsfamiljen, i den kategorin finns det ett annat program som jag nämner senare som heter Revit. Då AutoCAD från början var ett program ämnat för 2D så har 3D på senare tid blivit en större del av programmet. Idag används 3D på en bred front och det är ett bra verktyg för visualisering. Eftersom AutoCAD är ett så utmärkt program för just 2D ritningar hade det varit bra om det även gick att göra avancerade 3D modeller i AutoCAD. På så sätt samlas många egenskaper under ett och samma program. Det öppnar upp en möjlighet att endast behöva ett program. Det skulle i sådana fall resultera i färre program behövs på t.ex. en arkitektfirma. För ett företag som använder sig av flera olika program för ritning/visualersering kan detta spara in stora summor pengar varje år då en licens kan kosta mycket pengar Lagerhantering Eftersom det lätt blir rörigt när man har mycket linjer/solider i en ritning så måste man släcka och tända lager för att öka smidigheten i arbetet. Därför strukturerade jag upp det med flera olika lagerfilter vilket fungerar ungefär som en katalog. I ett sådant filter ligger då lagrena, på så sätt kan jag enkelt släcka flera lager samtidigt. Lagerfiltret såg ut enligt figur 3.1. Figur 3 - Lagerhanteraren i AutoCAD, överblickar alla lager. 5

14 När man sedan klickar på yttervägg låg så ser man de lager som är grupperade med det filter dvs. fuktspärr, gips invändig, gips utvändig, installationsvägg, isolering och reglar se figur 3.2. Här kan jag ge lagrena en färg och välja om ett specifikt lager skall vara synligt eller fryst. Detta underlättar ytterligare när man arbetar mer på detaljnivå. Om vi tar fuktspärrslagret som exempel så valde jag en blå färg på det, eftersom fuktspärren i verkligheten har en blå nyans. Vidare ser man att jag valde en gul färg på isoleringen, en gråaktig på gipsen osv. Figur 4 - Lagerhanteraren i AutoCAD, överblickar innerväg låg. Ett av användningsområdena med lager är att man snabbt kan illustrera och enkelt visa hur en vägg kommer att se ut. Tittar man nedan på figur 3.3 så syns det där hur några lager är släckta och andra inte. Detta skulle kunna vara en användbar egenskap om man hade haft VA, el, eller ventilations ritningar i 3D också. På så sätt hade man kunnat följa hur installationerna placeras i huset och om de krockade med varandra. Figur 5 - Exempel på användningsområde för lager 6

15 3.2. Element I början så ritade jag allt i element dvs. jag modellerade en del i taget. Denna del kunde jag sedan använda flera gånger. Elementen valde jag att göra 90cm långa eftersom en gipskiva oftast är 90cm bred och reglarna då placeras med c/c 45cm. På figur 3.4 ser man tre av elementen jag använde mig av för att skapa modellen. De innehåller alla de delar som ingår i en normalvägg. Om vi kollar på yttervägg låg, som är den längs till vänster i figur 3.4, så ser vi att den har syll, reglar, isolering, hammarband och en gips. Det vi inte kan se är fuktspärren som ligger bakom en gipsskiva. Figur 6 - En bild över hur elementen för yttervägg låg, yttervägg hög och innerväg bärande ser ut. Dessa element kan man sedan kopiera och sätta efter varandra så de bildar det en komplett vägg. I hörn och vissa anslutningar fick jag komplettera och modellera små delar själv. Men det hela underlättades väldigt mycket tack vare att jag använde mig av element Kommandon För att kunna göra en ritning krävs det egentligen inte att man kan en massa kommandon i huvudet utan alla finns i menyer. Man kan alltid få fram ett verktygsfält för just de kommandon som användes. Efter ett tags användande av AutoCAD så lär man sig att använda kommandon istället för att klicka på verktygsfältet. Det finns över 1100 kommandon i AutoCAD, de som använder AutoCAD dagligen använder färre än 100, det är i alla fall min erfarenhet. Jag tänkte nedan kort beskriva de kommandona som jag har använt mest under modelleringen Rektanglar Alla objekten i detta hus har en form som kunde beskrivas med en rektangel. Allt ifrån reglar till isolering gick att göra med rektanglar. Detta underlättar när man sedan skall göra om objektet till en solid. 7

16 Extrude Detta kommando fungerar på så sätt att den tar det objektet man väljer och ger det en höjd. Åt vilket håll objektet får sin höjd bestäms av det lokala koordinatsystemet i ritningen, höjden hamnar längs Z-axeln Move Move använde jag flitigt när jag modellerade eftersom det ibland blev väldigt rörigt och mycket linjer. Istället för att släcka ett eller flera lager valde jag att göra klart objektet utanför huset och sedan move för att flytta in objektet på rätt plats Copy och array Eftersom många objekt i huset är likadana (samma mått) så funkar dessa två kommandon ypperligt för att underlätta modelleringen. Copy funkar på så sätt att man väljer vilka objekt som skall kopieras och sedan kan man visuellt flytta runt det och sedan sätta in det där det skall vara. Är det flera objekt som följer ett mönster så är array ett bättre alternativ då man där väljer hur många gånger man skall kopiera det i kolumner/rader (columns/rows) och vilket avstånd de skall ha mellan objekten. När man använder array så får man upp en ruta som ser ut som figur 3.5. Figur 7 Array kommandots meny ruta. 8

17 Substract och union När två solider möts och den ena av dessa är för lång behöver man skära av en bit. Det görs enkelt med substract kommandot. Inte lika ofta behövs det göras till ett och samma objekt, men det görs enkelt med union. Eftersom jag jobbade med element så hände det ett flertal gånger att jag var tvungen att använda substract. Då handlade det om att ett element stack ut ur huset eller att ett hörn blev fel Musen Autodesk har valt att som standard ha några funktioner inprogrammerade på datormusens scrollhjul, pan och zoom. Man kan även komma åt ett användbart kommando som är till stor nytta vid 3D modellering, 3Dorbit. Med 3Dorbit kan man snurra runt objekt samt ändra vinkel mot objektet UCS User Coordinate Systems Som man kan utläsa från rubriken handlar det om koordinatsystem. Man definierar ett temporärt eller ett nytt koordinatsystem för att kunna arbeta smidigare. Ett bra exempel på användning för detta är om man har en vinkel på något som t.ex ett tak. UCS är ett av de kommandon som jag har använd mycket i arbetet med modellen. Figur 8 - USC toolbaren I de nyare versionerna av AutoCAD så finns det en funktion som heter dynamisc UCS. Den fungerar så att när musen förs till en yta på en solid ändras koordinatsystemets X och Y temporärt till det planet som man arbetar på. Detta är en av de bättre funktionerna som implementerats för 3D modellering. Givetvis finns det många bra funktioner för 3D modellering men ingen som jag använt lika flitigt som den dynamiska UCSen. 9

18 4. Fördelar/Nakdelar Under arbetets gång har jag fått känna på en del saker jag gillat och ogillat med AutoCAD Fördelar Enkelheten i AutoCADs ritningstekniska utformning i 2D miljö. Att AutoCAD även har tillgång till sin 3D modelleringsmiljö är inget minus heller. Hanterar man 3D miljön på rätt sätt med rendering och ljussättning för visualisering så kan man få till en skaplig modell. Det är klart att en sådan modell inte kan mäta sig med ett program som har visualisering som huvudfokus. AutoCADs autosparar arbetet med ett intervall man själv ställer in, detta är en bra funktion ifall programmet skulle krascha. Lagerhanteraren är välutformad och enkel att förstå. Att kunna arbeta med lager är inget nytt men riktigt bra att lära sig Nackdelar Building Information Modeling (BIM) är något som saknas i AutoCAD i dagens läge, det är något som är på väg att erövra byggbranschen enligt vad många anser. Att redan i projekterings skede få tillgång till mängder, tid och annan viktig information är ovärderligt för att kunna räkna på jobb etc. Besvärligt och arbeta på detalj nivå. Att rita en fönsterplåt och dörrhandtag är nog inte något Autodesk tänkt sig att man skall göra. Då Revit från samma företag har funktioner att impotera/skapa t.ex. en dörr med hantag så får det mig att känna att Autodesk hellre ser att man använder ett annat program för modellering utav hus. Jag säger inte att det är omöjligt att göra detta i AutoCAD utan snarare att det är enklare i andra program. I de versioner jag har använt av AutoCAD så har jag upplevt att det kraschar och då ibland fått information förlorad. Modellen blev i slutändan väldigt krävande för skolans datorer, så arbetet med modellen blev problematiskt. Hade jag inte haft tillgång till AutoCAD på jobbet hade arbetet tagit längre tid. 10

19 5. Slutsats I detta projekt har jag tyvärr inte haft chansen att jämföra två program mot varandra utan endast haft möjlighet till att arbeta med AutoCAD. Om man hade kunnat jämföra t.ex. AutoCAD med Revit så hade det hela kunnat resultera i jämförelser om hur mycket tid det tar att göra samma sak i de olika programmen. En bit in i projektet så kändes det för mig som att AutoCAD borde hålla sig till 2D samt enklare 3D modeller. Självklart är det möjligt att arbeta i 3D men tar man i åtanke att det finns andra program som är bättre på visualisering och definitivt snabbare på det än AutoCAD så är min åsikt att det inte är försvarbart att genomföra större modellering i AutoCAD. Det finns några olika aktörer på marknaden som jag känner till förutom Autodesk som har program för modellering. De aktörerna är Bentley (Microstation) och Graphisoft (Archicad). Jag har inte provat några av dessa program, så jag kan inte uttala mig om hur de fungerar. 11

20 Bilagor Bilaga 1. Bilder. Figur 9 - Alla lager tända. Figur 10 - Tak lagret släckt för att enklare kunna arbeta. 12

21 Figur 11 - Planlösningen Figur 12 - Reglar. 13

22 Figur 13 - En bild tagen frammifrån huset. Figur 14 - Bild tagen in mot köket. 14

23 Figur 15 - Hovås Mullbärsgång 15

24 Bilaga 2. Ritningar. 16

25 17

26 18

KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD. Idé och produktion av: Oscar Torstensson

KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD. Idé och produktion av: Oscar Torstensson KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD Idé och produktion av: Oscar Torstensson Förord Kompendiet är främst avsett till de nybörjare som läser eller är utbildade till arkitekter eller byggnadsingenjörer. Grundtanken

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

Sommarstugan Övningar för CAD2

Sommarstugan Övningar för CAD2 Sommarstugan Övningar för CAD2 Innehåll: Inledning: Uppgift 1 Golvreglar Uppgift 2 Väggreglar Uppgift 3 Takstolar Uppgift 4 Innergolv Uppgift 5 Hopsättning av delarna Inledning Du har under den senare

Läs mer

Kom igång med Autocad 2008

Kom igång med Autocad 2008 Kom igång med Autocad 2008 Följande text beskriver i korthet hur det lönar sig att starta en ny ritning eller ett projekt. (Med speciell på tanke på projekt1 i elcad kursen) Börja med en ny ritning För

Läs mer

CADvent+ RÖR en första test

CADvent+ RÖR en första test CADvent+ RÖR en första test CADvent+ tar steget till att rita rör förutom ventilation. Jag har därför ägnat lite tid att titta på programmet för att se vad det går för. Den version jag testar är CADvent+

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD. Idé och produktion av: Oscar Foo

KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD. Idé och produktion av: Oscar Foo KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD Idé och produktion av: Oscar Foo Förord Kompendiet är främst avsett till de nybörjare som läser eller är utbildade till arkitekter eller byggnadsingenjörer. Grundtanken bakom detta

Läs mer

easy-house Attefallshus Moderna, underhållsfria och färdigt isolerade

easy-house Attefallshus Moderna, underhållsfria och färdigt isolerade easy-house Attefallshus Moderna, underhållsfria och färdigt isolerade easy-house är ett smart koncept med attefallshus,friggebodar och fritidshus. Det unika med easy-house är just att det både är modern

Läs mer

Sommarstuga med alla reglar

Sommarstuga med alla reglar Sommarstuga med alla reglar Planlösning och mått Golvreglar och plintar D=200 200x200 45x220 Golvreglarna har två funktioner. 1) att bära upp huset 2) att vara utrymme för golvisolering I vårt hus har

Läs mer

AVANCERAD TABLETT-MENY FÖR AUTOCAD VER 10,11, 12 OCH 13. SnabbCAD ver 6.0. SnabbCAD ver 6.0 S N A B B C A D MÄNGDNINGSMODUL VER 1.

AVANCERAD TABLETT-MENY FÖR AUTOCAD VER 10,11, 12 OCH 13. SnabbCAD ver 6.0. SnabbCAD ver 6.0 S N A B B C A D MÄNGDNINGSMODUL VER 1. AVANCERAD TABLETT-MENY FÖR AUTOCAD VER 10,11, 12 OCH 13 S N A B B C A D MÄNGDNINGSMODUL VER 1.0 2000 SNABBCAD SnabbCAD - DET PROFESSIONELLA - Det professionella VERKTYGET verktyget för FÖR alla ALLA AutoCAD-användare

Läs mer

Kapitel 17 Delritning... 3

Kapitel 17 Delritning... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Delritning Kapitel 17 1 Innehåll Sida Kapitel 17 Delritning... 3 Starta delritning... 3 Vägg... 4 Golv... 6 Tak... 7 Automatiska taksymboler...11 Kantegenskaper...12 Delritning...13

Läs mer

ZWCAD har stöd för VBA och Lisp program så alla funktioner som ni tidigare har skapat kan användas direkt utan anpassning.

ZWCAD har stöd för VBA och Lisp program så alla funktioner som ni tidigare har skapat kan användas direkt utan anpassning. ZWCAD+ 2015 pro ZWCAD+ 2015 pro är ett mycket bra och stabilt CAD-program som har fullständigt DWG-filformat och skapar framtidssäkrade handlingar utan några låsta filformat eller tilläggsfiler. Alla kommer

Läs mer

Kapitel 7 Skorsten, trappa och inredning... 3

Kapitel 7 Skorsten, trappa och inredning... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 7 Skorsten, trappa och inredning... 3 Skorsten... 3 Trappa... 5 Möbler... 8 Automatisk rotation... 10 Köksinredning polyline [F2]... 14 Köksinredning Skåpsfigur...

Läs mer

NYHETER I INVENTOR 2012

NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 Här nedan följer en kort beskrivning av de flesta nyheterna och förbättringarna i Autodesk Inventor 2012 jämfört med Autodesk Inventor 2011. AUTODESK INVENTOR

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD 2006

NYHETER I AUTOCAD 2006 NYHETER I AUTOCAD 2006 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2006, jämfört med AutoCAD 2005. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. KOMMANDOT JOIN Med det nya kommandot

Läs mer

Framtagen utav Learningpoint. Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar

Framtagen utav Learningpoint. Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar Framtagen utav Learningpoint Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar Innehållsförteckning Skapa nya dokument knappen Nytt... 3 Fliken Enköpings kommun... 3 Bildbanken... 3 Välja bilder och färg

Läs mer

AutoCAD 2002 är här! Vad är nytt med AutoCAD 2002? En betatestare berättar

AutoCAD 2002 är här! Vad är nytt med AutoCAD 2002? En betatestare berättar AutoCAD 2002 är här! En betatestare berättar Innan en ny programrelease presenteras får ett antal användare av programmet över hela världen testa den. De kallas Betatestare och deras uppgift är att hitta

Läs mer

Flera våningar. ArchiCAD 16. Delmoment:! Skapa nya våningsplan, kopiera och klistra in i våningsplan,

Flera våningar. ArchiCAD 16. Delmoment:! Skapa nya våningsplan, kopiera och klistra in i våningsplan, ArchiCAD 16 Övningsuppgift 4 Flera våningar Delmoment:! Skapa nya våningsplan, kopiera och klistra in i våningsplan, sätta in trappor, göra hål i bjälklag, placera ut räcken. 2013 www.cadedu.se! Med kopieringsrätt

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10 PRODUKTUTVECKLING 3 CAD & 3D-ritning PM Erik Almers 2011-01-10 Detta fördjupningsarbete handlar om hur man kan använda sig utav 3d-modelering i en produktutvecklingsprocess. Betonar även vikten av 3d-modeleringen

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Olivia Eldh V07 2010-08-27 Lunds Tekniska Högskola Väg och vattenbyggnad Sweco Structures Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö

Läs mer

Rhino3D. Schackbräde. Krav. Några detaljer som kan vara bra att känna till:

Rhino3D. Schackbräde. Krav. Några detaljer som kan vara bra att känna till: Laboration 2, PVT02 Modellering och Animering i Rhino 2D4138 Visualisering, datorgrafik och avancerad interaktion, (fovgrafik02), våren 2002 görs under andra kursveckan Labben går ut på att ni ska få en

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar en kartlänk öppnas kartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan visar startvyn

Läs mer

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning En elritning är elinstallatörens (elektrikerns) underlag för elinstallationen. Med en genomtänkt ritning underlättas dennes arbete och

Läs mer

... ...2 Introduktion... ... ... ... ... ... ... ...3 Fillet Success... ...7 Camera View Settings... ...8 Self Intersecting Sweeps...

... ...2 Introduktion... ... ... ... ... ... ... ...3 Fillet Success... ...7 Camera View Settings... ...8 Self Intersecting Sweeps... Innehåll Nyheter i Inventor 2014...2 Introduktion......2 CADCAM-it... 2 AUTODESK... 2 AUTODESK INVENTOR... 2 Sketch Design...3 Fillet Success...7 Camera View Settings...8 Self Intersecting Sweeps...9 Self

Läs mer

Bemästra verktyget TriBall

Bemästra verktyget TriBall Bemästra verktyget TriBall I IRONCAD finns ett patenterat verktyg för 3D-positionering av objekt, kallat TriBall. Hyllad av en del som "Det mest användbara verktyget i CAD-historien" TriBall är otroligt

Läs mer

Beräkningsverktyg för arkitekten

Beräkningsverktyg för arkitekten Beräkningsverktyg för arkitekten Jouri Kanters, doktorand & arkitekt [NL] Lunds Tekniska Högskola / Energi & ByggnadsDesign Beräkningsverktyg / simuleringsprogram? Varför? Vi vet ju detta: Jönköping 15%

Läs mer

13/02/2008. Handledning RoofCon Viewer

13/02/2008. Handledning RoofCon Viewer Handledning RoofCon Viewer Innehållsförteckning Handledning RoofCon Viewer... 1 Innehållsförteckning... 2 Installation... 3 Markera objekt... 3 Zoom... 3 Mät avstånd... 3 Verktygsfält och Ritalternativ...

Läs mer

MANUAL INTERAKTIV KARTA ÖVERSIKTSPLAN 2035

MANUAL INTERAKTIV KARTA ÖVERSIKTSPLAN 2035 MANUAL INTERAKTIV KARTA ÖVERSIKTSPLAN 2035 2/16 Manual till webbkartornas Manual till den interaktiva kartans MANUAL grundläggande funktioner DEN INTERAKTIVA KARTANS GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER Webbfönstret

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Om bokförfattaren och Rita med SketchUp... 8 Rita och redigera... 9 Förena två linjer:... 9 Tänja en linje:... 9 Ange ny totallängd på en linje:... 10 Förlänga

Läs mer

GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare. Karlstads universitet 19-20 april. Liten introduktionsguide för nybörjare

GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare. Karlstads universitet 19-20 april. Liten introduktionsguide för nybörjare GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare 19-20 april Liten introduktionsguide för nybörjare GeoGebra 0 Introduktionsövningar till GeoGebra När man startar GeoGebra är det

Läs mer

Kursmaterial som riktar sig till CAD-utbildning inom Gymnasieskolor, Post-Gymnasiell utbildning och Högskolor med utbildning inom träbyggnadsteknik.

Kursmaterial som riktar sig till CAD-utbildning inom Gymnasieskolor, Post-Gymnasiell utbildning och Högskolor med utbildning inom träbyggnadsteknik. Revit och Husbyggnad Revit som den digitala snickeriverkstaden. I ett unikt pedagogiskt utbildningsmaterial får eleverna både lära sig Autodesk Revit och samtidigt i detalj bygga själva huskonstruktionen,

Läs mer

Nyckelfärdiga flexibla modulhus med hög kvalité, anpassade för nordiskt klimat

Nyckelfärdiga flexibla modulhus med hög kvalité, anpassade för nordiskt klimat Nyckelfärdiga flexibla modulhus med hög kvalité, anpassade för nordiskt klimat FÖRETAGSPRESENTATION SMÅBOHUS Vi är ett mindre företag beläget i västra Sverige. Vår affärsidé är att bygga flexibla, mobila

Läs mer

MagiCAD El & Rör. Varför MagiCAD och varför 2D/3D? Kollisionskontroll. MagiCAD El

MagiCAD El & Rör. Varför MagiCAD och varför 2D/3D? Kollisionskontroll. MagiCAD El MagiCAD El & Rör Nu är MagiCAD El 2002.9 inom kort släppt och MagiCAD Rör 2002.5 har förbättrats rejält. Därför bad vi på Pharmadule Emtunga, CadCom att komma till oss för att visa var dessa två produkter

Läs mer

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS Det nya våningsplanet timras först upp under tak för att inte stockarna ska bli fuktiga av regn. Att stommen timras under tak är ett av kraven för att den ska räknas som q-märkt. 52 3/2010 Bygg ut uppåt

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD LT 2006

NYHETER I AUTOCAD LT 2006 NYHETER I AUTOCAD LT 2006 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD LT 2006, jämfört med AutoCAD LT 2005. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. KOMMANDOT JOIN Med

Läs mer

3D-TEKNIKENS GRUNDER JOHAN JÖNSSON

3D-TEKNIKENS GRUNDER JOHAN JÖNSSON 3D-TEKNIKENS GRUNDER JOHAN JÖNSSON GENOMGÅNG AV DE GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONERNA I 3D-RITNING TOOLBAR: MODELING SOLID EDITING UCS, UCS 2 VIEW ORBIT VISUAL STYLES POLYSOLID-POLYLINJE I 3D RITAR I XY-PLAN OCH

Läs mer

EXAMENSARBETE. Jämförelse mellan Revit och Tekla. Framtagning av tillverkningsritningar. Petter Bergström Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Jämförelse mellan Revit och Tekla. Framtagning av tillverkningsritningar. Petter Bergström Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Framtagning av tillverkningsritningar 2014 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Framtagning av tillverkningsritningar

Läs mer

Rapport Gymnasiearbete Bodbygge

Rapport Gymnasiearbete Bodbygge Rapport Gymnasiearbete Bodbygge Johan Ridder Jacob Eriksson Wiklund Håkan Elderstig TIS Stockholm Te13D Gymnasiearbete 100p Abstract Working together in a group is often hard. It is a process that require

Läs mer

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Karlstads GeoGebrainstitut Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet Mats Brunström Maria Fahlgren GeoGebra ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Invigning

Läs mer

Undersökande arbetssätt i matematik 1 och 2

Undersökande arbetssätt i matematik 1 och 2 Matematik Gymnasieskola Modul: Matematikundervisning med digitala verktyg Del 6: Undersökande arbetssätt med matematisk programvara Undersökande arbetssätt i matematik 1 och 2 I texten Undersökande arbetssätt

Läs mer

Stadshuset. En manual för att bygga din egna bostad.

Stadshuset. En manual för att bygga din egna bostad. Stadshuset En manual för att bygga din egna bostad. Förord. Nästan en halv miljon människor står i bostadskö i Stockholm. Vi har byggt ett samhälle där människor är beroende av staden för att leva och

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

RoomDesigner Manual... 1

RoomDesigner Manual... 1 RoomDesigner Manual Innehållsförteckning RoomDesigner Manual RoomDesigner Manual... 1 Översikt... 3 2D- lägets verktyg... 4 3D- lägets verktyg... 5 2D- LÄGET... 6 Införande av fönster, dörrar samt inredning

Läs mer

AKTIELÄGENHET VID SKOLGRÄND 4 läg. 3 Mariehamn

AKTIELÄGENHET VID SKOLGRÄND 4 läg. 3 Mariehamn AKTIELÄGENHET VID SKOLGRÄND 4 läg. 3 Mariehamn 3 rum & kök om ca 80 m² Lägenhet 3 Centrumlägenhet i andra våningen vid återvändsgränd. Stamrörsrenovering utförd 2014. Lägenheten har fönster mot norr, öster

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Topocad nyheter från version 15.0

Topocad nyheter från version 15.0 Topocad nyheter från version 15.0 Topocad 15 - > Topocad 15.0 20 mars 15.0.1 9 april 15.0.2 12 maj 15.0.3 18 juni Topocad 15.1 17 september 15.1.1 23 september 15.1.2 26 september 15.1.3 17 oktober Topocad

Läs mer

Västra Gatuadress Östra Eriksbergsgatan 79 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57.6 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Östra Eriksbergsgatan 79 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57.6 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57.6 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En ljus, välplanerad och väl ljudisolerad lägenhet med härlig balkong i rätt

Läs mer

Kapitel 1 Komma i gång... 5

Kapitel 1 Komma i gång... 5 DDS-CAD Arkitekt 10 Komma i gång Kapitel 1 1 Kapitel Sida Kapitel 1 Komma i gång... 5 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljö Windows... 6 Begrepp... 6 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett

Läs mer

EXAMENSARBETE. Terrängmodellering. Martin Ström. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Terrängmodellering. Martin Ström. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Martin Ström Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Martin Ström Förord Som en del i utbildningen Bygg och Anläggning

Läs mer

Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Uddevalla Storlek 134 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Kastetvägen 9

Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Uddevalla Storlek 134 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Kastetvägen 9 Kastetvägen 9 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Uddevalla Storlek 134 m2 Område Tillträde tidigast Gatuadress Kastetvägen 9 Nybyggd bostad med unik utsikt! Nyproduktion. Ett terrasshus med härliga uteplatser

Läs mer

Förenklad. mindre projekt

Förenklad. mindre projekt Förenklad DWGhantering för mindre projekt 1. OLIKA ALTERNATIV FÖR ATT HÄMTA IN EN DWG-FIL... 3 1.1 Om man endast behöver ha DWGn i bakgrunden, och inte editera i den... 3 1.2 Om man behöver editera individuella

Läs mer

Avancerad norsk byggnad: Arkitektbyrån A-lab löste det med stöd av BIM

Avancerad norsk byggnad: Arkitektbyrån A-lab löste det med stöd av BIM Avancerad norsk byggnad: Arkitektbyrån A-lab löste det med stöd av BIM PASSIONATE RELIABLE INNOVATIVE Kundprofil Företag Bransch Land A-Lab Bygg Norge Utmaning Införande av BIM / IFC uppgradering från

Läs mer

Copyright 2015 CADELIT Sverige AB. Alla rättigheter förbehållna.

Copyright 2015 CADELIT Sverige AB. Alla rättigheter förbehållna. An v än dar gu i de 2. Alla rättigheter förbehållna. Innehållet i denna publikation får inte säljas vidare, hyras ut eller ges bort. Det får varken helt eller delvis kopieras eller lagras på maskinläsbart

Läs mer

Förberedelseuppgift inför datorlaborationen

Förberedelseuppgift inför datorlaborationen Förberedelseuppgift inför datorlaborationen Det finns datorprogram som följer strålar genom linssystem. Rätt använda kan de vara extremt kraftfulla verktyg och bespara dig många timmars beräkningar. Datorlaborationen

Läs mer

VIPP - Visualisering i Projektering och Produktion

VIPP - Visualisering i Projektering och Produktion VIPP - Visualisering i Projektering och Produktion SBUF projekt 11693 Bakgrund och Syfte Bakgrunden till VIPP projektet är att visualisering av projektinformation skall vara ett naturligt resultat av 3D-projektering.

Läs mer

Tio Smarta POINT s. Varför skaffa POINT smart Ark+! Smarta användare nyttjar smarta applikationer.

Tio Smarta POINT s. Varför skaffa POINT smart Ark+! Smarta användare nyttjar smarta applikationer. Smarta användare nyttjar smarta applikationer. Den är bäst! Du får den mest avancerade bygg- och arkitektapplikationen för AutoCAD LT som finns på marknaden. Programmet arbetar i både 2D och 3D, är lättarbetat,

Läs mer

www.caddirekt.se 2013-03-01

www.caddirekt.se 2013-03-01 MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 CADdirekt VVS CADdirekt VVS är inte NY! CADdirekt VVS hette tidigare AutoVVS för AutoCAD. CADdirekt VVS har behållit samma grundutseende och arbetsflöde, programkoden

Läs mer

Mina omvärldsfaktorer

Mina omvärldsfaktorer Juni 2012 Manual Mina omvärldsfaktorer Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Visualisering med Rhino/Vray/Photoshop av modell som skapats i Revit. AADA15 Revit Workshop 2017 LTH Ludvig Hofsten

Visualisering med Rhino/Vray/Photoshop av modell som skapats i Revit. AADA15 Revit Workshop 2017 LTH Ludvig Hofsten Visualisering med Rhino/Vray/Photoshop av modell som skapats i Revit AADA15 Revit Workshop 2017 LTH Ludvig Hofsten Så här ser min byggnad som exporterats från Revit ut när jag öppnar den i Rhino. Den

Läs mer

Västra City. Sammanfattning. Byggvisualisering Projekt TNBI48 LiTH, Campus Norrköping 2009

Västra City. Sammanfattning. Byggvisualisering Projekt TNBI48 LiTH, Campus Norrköping 2009 Västra City Elin Tjernqvist, elitj557@student.liu.se Emmie Lindahl, emmli012@student.liu.se Johanne Fallhagen, johfa546@student.liu.se Maja Alfredsson, majal741@student.liu.se Sammanfattning Visualiseringsprojektet

Läs mer

RADHUSLÄGENHET VID SJURYGGSVÄGEN 5 Västernäs, Mariehamn

RADHUSLÄGENHET VID SJURYGGSVÄGEN 5 Västernäs, Mariehamn RADHUSLÄGENHET VID SJURYGGSVÄGEN 5 Västernäs, Mariehamn 3 rum & kök om ca 80 m² Lägenheten är belägen i ett lugnt avskilt område vid återvändsgränd med närhet till stan. Lägenheten är i två våningsplan

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

och modernt funktionellt Ljust och öppet Modernt

och modernt funktionellt Ljust och öppet Modernt Modernt funktionellt Bertil och Ingrid hade bott i området i nästan tjugo år när granntomten blev till salu. På tomten stod en sommarstuga och paret bestämde sig snabbt för att ta tillfälle i akt och köpa

Läs mer

Offertförfrågan. Hej!

Offertförfrågan. Hej! Offertförfrågan Hej! Vi önskar genomföra en om och tillbyggnad av vår fastighet (Boda 3) på adressen Bodavägen 19, 144 62 Rönninge. Projektet är i slutfasen av arkitektarbetet och vi har för avsikt att

Läs mer

Lindö småbåtshamn En hamn i nöd

Lindö småbåtshamn En hamn i nöd Lindö småbåtshamn En hamn i nöd Marcus Fagerberg, marfa459@student.liu.se Carolina Lundmark, carlu735@student.liu.se 1 Sammanfattning Lindö småbåtshamn är slitet och det vill kommunen ändra på. Vi har

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

F Secure Booster är ett verktyg för att snabba upp och städa upp i din pc eller

F Secure Booster är ett verktyg för att snabba upp och städa upp i din pc eller F Secure Booster är ett verktyg för att snabba upp och städa upp i din pc eller Android enhet. För Android användaren finns möjligheten att öka batteritiden genom att stänga ner resurser som inte används.

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! JULIA HUS

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! JULIA HUS Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! 1 Julia Hus är ett trevligt 1-plans hus med 100,35m 2 boyta. Huset är bekvämt tack vore 3 sovrum, som är avgränsade från vardagsrummet. Köket är väl genomtänkt och

Läs mer

MANUAL. Ver. 1.0, 2015-01-01

MANUAL. Ver. 1.0, 2015-01-01 MANUAL Ver. 1.0, 2015-01-01 2 INNEHÅLL. INNEHÅLL.... 2 FÖRORD.... 3 CADDIREKT SKALAFORMAT ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING.... 4 STARTA CADDIREKT SKALAFORMATLT... 6 STARTA CADDIREKT SKALAFORMATLT VERKTYG... 7

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

AKTIELÄGENHET VID SKOLGRÄND 4 läg. 4 Mariehamn

AKTIELÄGENHET VID SKOLGRÄND 4 läg. 4 Mariehamn AKTIELÄGENHET VID SKOLGRÄND 4 läg. 4 Mariehamn 3 rum & kök om ca 80 m² Lägenhet 4 Centrumlägenhet vid återvändsgränd omfattande kök, vardagsrum, två sovrum, badrum och hall. Stamrörsrenovering utförd 2014.

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Förfrågningsunderlag hus ver. 2

Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Måtten är inte hugna i sten utan kan ändras om det gör bygget billigare. Likaså om motsvarande byggmaterial finns med samma egenskaper så kan det räknas på, eller alternativ

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

Ett lite enklare sätt att hitta hem.

Ett lite enklare sätt att hitta hem. EGNAHEM Ett lite enklare sätt att hitta hem. EGNAHEM- är en husserie framtagen för att göra ditt husköp lite enklare och därmed också lite billigare. Det betyder inte att vi tummat på kvaliteten. Egnahem

Läs mer

NYHETER I INVENTOR 2012

NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 Här nedan följer en kort beskrivning av de flesta nyheterna och förbättringarna i Autodesk Inventor 2012 jämfört med Autodesk Inventor 2011. AUTODESK INVENTOR

Läs mer

användarhandledning skogsägarplan webb

användarhandledning skogsägarplan webb 2 1. Översikt Verktygsknappar Här väljer du vilken plan du vill se och du kan även välja om du vill se data från ett skifte. Här väljer du vilka kartlager som skall synas på kartan. För att synas måste

Läs mer

Hjälp-avsnitt GeoSol Viewer:

Hjälp-avsnitt GeoSol Viewer: Hjälp-avsnitt GeoSol Viewer: Allt i användargränssnittet är helt anpassningsbart. Anpassningarna görs från MapGuide Studio eller i programspråken.net, php eller jsp, beroende på vad det är för anpassningar

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

INNEHÅLL STARTA, SPARA OCH AVSLUTA...19

INNEHÅLL STARTA, SPARA OCH AVSLUTA...19 INNEHÅLL FÖRORD...1 FÖRFATTARNA...2 UTBILDNINGSMATERIAL...3 KONVENTIONER...9 SYSTEMKRAV...10 SPRÅKVAL...10 RELEASER...10 FÖRKUNSKAPER... 11 AUTODESK HISTORIK... 11 NYHETER I AUTOCAD MECHANICAL 2007...12

Läs mer

LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP

LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP 1. STARTA PROJEKT 3. SKAPA CETRALFIL Starta nytt projekt genom NEW > Tryck på BROWSE > Leta reda på Mallfil LTH i den gemensamma Projektmappen under mappen MALLFIL > Klicka

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Steinkjervägen 6 Kommun Sollefteå Storlek 7 rum (5 sovrum) / 208 m² Område Prästbordet Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Steinkjervägen 6 Kommun Sollefteå Storlek 7 rum (5 sovrum) / 208 m² Område Prästbordet Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sollefteå Storlek 7 rum (5 sovrum) / 208 m² Område Prästbordet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Trivsamt hus för stor familj med ytor för umgänge och matlagning

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Första steget. Andra saker som du ska tänka på är hur ser tomten ut?

Första steget. Andra saker som du ska tänka på är hur ser tomten ut? Husköpet Att köpa hus En dröm om ett eget hus, ett hem som du vill leva i länge. Alla tankar om hur du vill ha det, hur du vill leva och bo kan bli verklighet. Stort eller litet, modernt eller gammaldags.

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

TAL L E N 9. Vikingavägen 3 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson

TAL L E N 9. Vikingavägen 3 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson TAL L E N 9 Vikingavägen 3 Borgholm Överlåtelsebesiktning för Säljare 2016-09-27 Besiktningsman Rune Karlsson Uppdragsnr 2016-136 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLHANDAHÅLLNA

Läs mer

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8 Skuggspelet 6 Beskrivning innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el omslag 2011-01-20 1 av 8 mark Entresida Betongplattor körbara Uteplats Altan av tryckimpregnerat trä. Runt

Läs mer

Scripthantering i AutoCAD

Scripthantering i AutoCAD Scripthantering i AutoCAD Nyckeln till framgång är produktivitet. Ett sätt är att använda AutoCAD's möjlighet att skapa scripter. En script är en textfil med filändelsen SCR som innehåller kommandon precis

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

Isolering: Träull, väggar 240 mm, tak 400 mm, 300 mm grundisolering cellplast. Utvändig belysning: Fasta väggarmaturer vid samtliga ytterdörrar.

Isolering: Träull, väggar 240 mm, tak 400 mm, 300 mm grundisolering cellplast. Utvändig belysning: Fasta väggarmaturer vid samtliga ytterdörrar. det enkla boendet. Ett hus att trivas i Det Enkla Boendet är ett hus på 103 kvadratmeter med en hög boendestandard, låg energiförbrukning och en oslagbar trivselfaktor. Huset är gediget byggt med noga

Läs mer

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! HANNA HUS

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! HANNA HUS Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! Hanna hus är ett vackert, trevligt och kompakt 1- planshus på 87,10 m2. Husets stolthet är ett rymligt och högt vardagsrum, därifrån kan Du lätt gå ut i en trädgårdsaltan.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2012

VÄLKOMMEN TILL NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2012 VÄLKOMMEN TILL NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2012 AutoCAD Map 3D 2013 Nyheter och en del annat Bengt Magnusson, AEC AB Filformat ändrat DWG 2013 Till äldre format: Save As eller DWG Convert Till äldre format

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! 1 ELSA HUS

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! 1 ELSA HUS Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! 1 Elsa Hus på 156.17 kvm är ett vackert och välgenomtänkt 1,5-plans hus, vars stolthet är ett stort vardagsrum med stora förnster ända till snedtak. Från vardagsrummet

Läs mer

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck Före kontrakt Det finns tre huvudfaktorer som påverkar utformningen av ditt hus: tomten, detaljplanen (inom planlagt område) och dina egna behov, önskemål och drömmar. För att hjälpa till att välja ett

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Dekorera fasad och sektion

Dekorera fasad och sektion 13.05.2009 Kapitel 12... 1 DDS-CAD Arkitekt 6.5 Dekorera fasad och sektion Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 12 - Dekorera fasad och sektion... 3 Fasad...3 Raderingsområde...6 Vektorfil...7 Skriv ut fasaden...7

Läs mer

Kombinera bild och text i Word97

Kombinera bild och text i Word97 SYDSOL Handledning Win 2000-02-23 Kombinera bild och text i Word97 Syfte: Kombinera text och bild till en enhet Att arbeta med text kombinerat med bild har varit omständligt i Word. Word är ju i första

Läs mer