NR VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN"

Transkript

1 NR VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter på Hundudden FOTO: Christian Falk

2 Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan Stockholm Tel Förslag till dagordning Vikingarnas Segel Sällskaps medlemmar kallas till 1. Mötets öppnande 2. Prisutdelning och utmärkelser 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Val av mötets ordförande 5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 6. Fastställande av dagordning 7. Justering av protokoll från höstmötet, se sidan Nya medlemmar, invalda efter höstmötet 9. Styrelsens verksamhetsberättelse, se sidan Fastställande av 2011 års resultat och balansräkning, se sid Förslag till disponering av årets resultat, se sidan Revisorernas berättelse 13. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 14. Fastställande av avgifter och budget för 2012, se sidan Fastställande av arvoden 16. Val av styrelse-, kommitté-, revisorer och övriga ledamöter, se sidan Val av valberedning 18. Fastställande av årsprogram för 2012, se sidan Inkomna motioner 20. Förslag från styrelsen angående eventuell förtida återbetalning av Subliftlåneposter, se sidan VSS miljöbefrämjande åtgärder och LOVA-bidrag, diskussion och beslut om fortsatt arbete och ekonomisk planering 22. Förslag från Miljöombuden och styrelsen angående Miljöplan för VSS, se sidan Rapporter från styrelse och kommittéer 24. Övriga frågor 25. Mötets avslutande Efter mötet kommer medlemmen Hans Gustavsson från Captains Kommendörsgatan att informera om nya kopparbaserade bottenfärger. Hundudden i februari 2012 Årsmöte torsdagen 29 mars 2012 kl i Klubbhuset på Hundudden VSS Styrelse Redaktion: Material skickas till: Isabell Steger & Carl Jorns Roslagsgatan 50a Stockholm Mobil Sven Öberg Mobil Stina Stjernquist Vikingarnas Segel Sällskap Kansli: Box Lidingö Tel kontorstid: Tel & besökstid 1:a måndagen varje månad: kl ; Tel VSS hemsida: Ordförande: Bengt Janson; Tel Sekreterare: Helga Rudhe; Tel Kassör: Per Jutemar; Tel Hamnkapten: Erik Sandström; Tel Ekholmen: Tel Postgiro: Bankgiro: Motioner till Vårmötet torsdag 24 maj 2012 skall vara styrelsen tillhanda senast den 5 april. Sista manusdag för Seglar-Vikingen nr 2, 2012 är fredag 13 april. Manus och bilder mailas till: Bidrag till hemsidan mailas till 2

3 Ordförande har ordet Nytt verksamhetsår Det är så ljust ute så att skärmen nästan bleknar och det är svårt att se texten. Detta är ett av de första tecknen på att våren är i antågande och att det snart stundar islossning och då går båtarna i sjön. Men först tampas vi med vår budget inför årsmötet. Det känns nästan konstigt och lite av lyxproblem att syssla med budgetfunderingar för vårt Sällskap, samtidigt som tidningarna är fulla av allvarliga ekonomiska problem för flera länder i vår närhet. Världsekonomin svajar. Men vi har vår verklighet att ta ställning till och nu har vi arbetat fram ett budgetförslag för 2012 som i vanlig ordning slutar på noll. På noll? Ja, vår ekonomi bygger ju till att börja med på att vi alla betalar våra avgifter. Sedan hyr vi ut varenda kvadratmeter av hamnplanen och också varenda breddecimeter av hamnen detta är våra intäkter. Sedan kostar vi på oss fin anläggning och fin utrustning för vår verksamhet och försöker underhålla allt detta. Det är en enkel beskrivning av vår ekonomi och vår verksamhet. Alla förstår att detta endast fungerar om alla kuggar går i varandra och vi gör som vi kommit överens om. Då först fungerar detta avancerade maskineri. Och jag måste säga att det mesta hos oss fungerar alldeles utmärkt! Ofta får jag anledning att tänka på alla insatser av ibland verkligt avancerat slag som alla vi medlemmar åstadkommit tillsammans genom åren. Dessa tankar dyker upp då jag pratar med någon seglingsentusiast från annan klubb, som nästan alltid uttrycker sin avund och beundran över hur fint vi har det på Hundudden och hur fantastiskt det är på Ekholmen. Det är inte alltid vi tänker på det, man blir så lätt bortskämd, men vi är funktionärer, vi jobbar ideellt, vi håller därmed våra avgifter och kostnader nere och vi konstaterar, ofta med illa dold glädje, att vi har en just fantastisk anläggning. Till detta kommer glädjen över vi har åstadkommit detta själva! Detta tycker jag är en av VSS verkliga styrkefaktorer. Vi planerar och genomför själva. Vi formar vår verklighet som vi vill ha den - och vi lyckas ofta. Det är roligt och det skapar god stämning. Så vill vi ha det. Detta är en bra och intressant modell för såväl samhällsbyggande som för företagande. Året kommer bland annat att präglas av miljöprojektet, renoveringen av köket på Ekholmen och fortsatt expanderad verksamhet av Jolle- och Juniorverksamheten. Detta utöver våra vanliga aktiviteter. Med förra årets fantastiska Folkbåts-SM i bakhuvudet ser vi fram emot planeringen av ett nytt SM på Värtan 2013 för Trissjollar. Dessa gamla trotjänare upplever ju en renässans och entusiasterna på västkusten önskar att VSS ordnar dessa seglingar. Vårt goda rykte späddes givetvis på av Folkbåts-SM:et och det är ju jätteroligt om vi successivt förstärker vårt anseende som goda seglare och arrangörer. Men nu först, till årsmötet, har vi sammanställt resultatet för 2011 och vi försöker beskriva det så tydligt som möjligt i begripliga termer i Seglar-Vikingen. På årsmötet går vi också igenom detta i detalj. Vår ekonomi är god och vår föreslagna budget för 2012 presenteras där också med kommentarer och noter. Så nu ses vi snart på årsmötet och jag hoppas på stor uppslutning och en givande diskussion där Bengt Janson VSS ordförande 3

4 4 Styrelse Ordförande: Bengt Janson Vice ordförande: Thomas Michélsen Kassör: Per Jutemar Sekreterare: Helga Rudhe Intendent: Claes Styren/ Silvija Brandell Hamnkapten: Erik Sandström/Mats Johansson Klubbmästare: Christian Falk Förvaltare Ekholmen: Anders Kriström Ledamot: August Falck Kappseglingskommittén Birgitta Kriström, sk. Anders Kriström Björn Andersson Arne Stohm Klaus Kyander Leif Ahlqvist Thomas Kjaerboe Kimmo Arnold-Larsen Johan Nordenberg Henrik Spångberg Curt Gelin Johan Rasin Hermann-J Gassler Dan Yngwe Lave Fischer Ted Bertling Nattvaktsansvarig Svante Wiklund Hamnförmän 1:e Vice Hamnkapten Erik Sandström 2:e Vice hamnkapten Erik Matttson Hamnförmän Jan Detthoff Jan F Svensson Mathias Rönbäck Bo Johansson Lars Westergren Rune Olson Henning Muller Johan Wallander Klas Sporre Ola Jarder Henrik Wallander Savina Fornsäter Verksamhetsberättelse 2011 Avgiven av styrelsen för Vikingarnas Segel Sällskap för tiden Funktionärer 2011 Båtbesiktningskommittén Bengt Janson sk. Jon Höglund Erik Thörner Helga Rudhe Klubbkommittén Christian Falck, sk. Per Nordström Claus Meyer Jenny Didong Juniorkommittén August Falck, sk. Marcus Aspenberg Anders Larsson Ann Lake Hampus Lake Eva Janmark Regine Larsson Ellinor Seybolt Josefine Dahl Carl Janmark Clara Hamrén Vincent Larsson Förvaltare Ekholmen Anders Kriström, sk. Bengt Pettersson, vice förvaltare Tekniska kommittén Claes Styren sk. Silvija Brandell Peter Rosengren Sven Löfgren Rune Olsson Gustaf Schröderheim Hans Jern Erland Westerlund Bojansvarig Bengt Pettersson Miljöombud Thomas Michélsen, sk. Savina Fornsäter Medaljkommittén Lars Norén, sk. Willy Svensson Thomas Kjaerboe Lennart Angeli Karin Svärd Seglar Vikingen Carl Jorns, sk. Isabell Steger Sven Öberg Stina Stjernquist Stadgekommittén Johan Obel, sk. Ola Jarder Lars Norén Sven Evert Svensson Klubbhusvärd Ingegerd Norén Mätningsman Anders Kriström Utbildningskommittén Bo Samuelsson Breddseglingskommittén Mathias Rönbäck Ansvarig för klubbåtar Sven Löfgren Båtförsäkringsfrågor Kontaktman Svenska Sjö Anders Kriström Web master Karin Svärd Arkivarie Ola Jarder Fadderansvarig Bengt Pettersson Revisorer Olle Johannesson sk. Svante Tegbäck Revisorssuppleanter Bertil Johnsson Regine Larsson Valberedning Birgitta Kriström, sk. Lars Westergren Mathias Rönbeck Einar Hallberg Bengt Pettersson

5 Verksamhetsberättelse 2011 Avgiven av styrelsen för Vikingarnas Segel Sällskap för tiden Året som gick MEDLEMSANTAL & REGISTRERADE BÅTAR Sällskapet har under året haft ett normalt flöde av medlemmar vad gäller både inval och utträde. Sällskapet är nära att ha uppemot 700 medlemmar och har fortfarande ett av Stockholms största bestånd av träbåtar i hamnen. Glädjande är också ökningen av juniorer som hänför sig till fler dagseglarläger på Hundudden och seglarläger på Ekholmen. Vad gäller registrerade båtar är antalet ökande både för trä och också detta år framförallt för plastbåt. Medlemsantal Män Kvinnor Juniorer Totalt: Registrerade båtar Träbåtar Plastbåtar Jollar Flerskrov Motorbåtar Totalt: Till Sällskapets ombud vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte, utsågs Anders Kriström HUNDUDDEN Året har givetvis i hög grad präglats av SM för Nordisk Folkbåt som gick av stapeln på Lilla Värtan i mitten av augusti. Planeringen var föredömlig med klara riktlinjer, där kappseglingskommittén ansvarade för seglingsplaneringen och Ostkustens Folkbåtsklubb för festligheterna. Vidare planerades hamnen om så att samtliga deltagare låg samlade längst inne i hamnen närmast grindarna, detta för att skapa gemenskap och trivsel. Det hela var mycket lyckat med 27 deltagande båtar och med Vikingar överst på SM-pallen genom trion Ola Zetterberg, Bengt Jarfeldt och Staffan Sollerhag. Ett fantastiskt evenemang. I övrigt har vi arbetat med miljöprojektet vid praktiskt taget samtliga möten under året. Planeringen fortgår och under året utsågs VSS miljöombud Savina Fornsäter och Thomas Michélsen, som leder och planerar uppläggningen av projekten tillsammans med docent Britta Eklund från ITM/SU, vid Stockholms Universitet. Vi har genomfört provtagningar på hamnplan och på våra båtar och dessa prover har sedan analyserats av bl.a. Britta Eklunds doktorander. För ökad säkerhet på varvet anordnades snabbkurs för medlemmarna i SeaQuipp-stöttning genom att Daniel Hoback handgripligen demonstrerade hur man ställer upp en stötta och vad man speciellt skall tänka på. Bockgården har fått nya hyllplan i slänten och skyddsplanket har målats i VSS nya gröna färg. Klubbhuset har hållits i föredömligt skick under uppsikt av vår klubbhusvärd. Vi har haft omfattande verksamhet med Jolle- och Juniorsektionens deltagare på både kvällsseglingar, dagseglarläger och seglarläger, som alla varit mycket uppskattade. Kanslifunktionen fungerar professionellt med hög servicenivå och medlemmarna bemöts alltid lika vänligt av våra kanslister. Kruthuset och dess servering är en stark magnet för både medlemmar och flanörer och utgör en verklig centralpunkt på Hundudden. Våra medlemsmöten är välbesökta och vår ekonomi är välordnad och god. MÖTEN OCH UTMÄRKELSER Tre allmänna medlemsmöten har hållits och två informationsmöten för nya medlemmar, ett på våren och ett på hösten. Vidare har styrelsen sammanträtt vid elva protokollförda styrelsemöten. Vid årsmötet utdelades följande utmärkelser: VSS Hedersledamot utdelades till Nils och Kerstin Svärd och likaså till Anders och Birgitta Kriström. Gösta Wallmarks pokal som utdelas av ordförande till särskild förtjänstfull medlem, tilldelades August Falck. 25-årsmärke utdelades till Sune Nilsson, Ingegerd Norén, Erik Holmer och Catharina Lewenhaupt. Ordförande utdelade sedan till avgående intendenten Silvija Brandell en fotogenlampa i mässing och blomsterbukett som tack för dennes insats, likaså till avgående revisor Lena Gustafsson. Ordförande utdelade sedan som tack för insatser under året varsin VSS-pikétröja till Gustav Wallerfelt och Johanna Rurling för deras värdskap på Ekholmen. Ordförande utdelade vidare en blomsterbukett till klubbhusvärd Ingegerd Norén, för eminent skötsel av vårt klubbhus. Därefter förrättades prisutdelning för KM Klubbmästare i Folkbåt blev Bengt Jarfelt och Ola Zetterberg. Ingen prisutdelning i Lys-klasserna förrättades. Tedde Lindkvists pris tilldelades i år Bengt Jarfelt och Ola Zetterberg. KAPPSEGLINGSKOMMITTÉN Vi har arrangerat 4 seglingar i år. Vikingarundan och Vikingaregattan veckan före midsommar. Där blev deltagarantalet inte så stort. DM för Folkbåtar skulle avgöras och där blev Anders Olsen DM-mästare. I början av augusti hade vi Folkbåts SM tillsammans med Folkbåtsförbundet. Det var 27 stycken båtar anmälda och startande. En väldigt lyckad helg. Även här fick vi en SMmästare från VSS. Det blev Bengt Jarfelt/Ola Zetterbergs som blev först över mållinjen. Inbjudningsseglingen hölls i september och hade DM för NF. Tyvärr inga deltagare från VSS. Det var väldigt lätta vindar 5

6 Verksamhetsberättelse 2011 Avgiven av styrelsen för Vikingarnas Segel Sällskap för tiden på lördagen. Lars och Lotta Gelin har ställt upp i Andunge-VM i Göteborg. JOLLE OCH JUNIORKOMMITTÉN Året som gick var ett intressant år för juniorerna i många avseenden. Juniorkommittén arrangerade en tävling med fler än 80 deltagare. Här var det fem Vikingar som var med i sin första kappsegling. Arrangemanget avslutades med hamburgargrillning och en prisutdelning där alla fick något slags pris. På lägren hade VSS i år fler deltagare än någonsin tidigare, 60 barn gick på lägren. KLUBBKOMMITTÉN Klubbkommittén har i år trots brist på funktionärer i kommittén, kunnat genomföra sina arrangemang. Midsommarfirandet på Ekholmen, som är årets höjdpunkt, hade som vanligt gott om deltagare. Vid silllunchen på ängen var det över 100 deltagare. Dans på kvällen på dansbanan med Lill-Bengts orkester. Den andra stora festen som Klubbkommittén står för är kräftskivan i mitten av augusti på Ekholmen. Även denna tillställning drog till sig många entusiastiska medlemmar. Vi startade med en mingeldrink på Klubbhusets altan, innan vi gemensamt fortsatte med kräftskivan inomhus. Vid övriga sammankomster som vårmöte, höstmöte, årsmöte samt möten för nya medlemmar, bjuder vi på en lättare förtäring. Vi arrangerar i mars 2012 en funktionärsträff i Kruthuset som tack till alla funktionärer som arbetat för Sällskapet under Där bjuds det på ärtsoppa, pannkakor, punsch och rolig samvaro. Klubbkommittén tillhandahåller också diverse klubbvaror. Vi har vita och svarta T-shirt med en liten tryckt vimpel på bröstet. Vita pikétröjor med broderad vimpel samt vita och beiga kepsar med broderade vimplar. Slutligen finns en ryggsäck samt seglarväskor i två storlekar med stora broderade vimplar på sidan. Dessa kan köpas till låga priser. TEKNISKA KOMMITTÉN Tekniska kommittén har planerat och genomfört samtliga städ och arbetsdagar på Varvet under Funktionärerna i kommittén har under dessa tillfällen varit arbetsledare och också själva bidragit med arbete. Arbetet med att byta ut fuktskadat virke i Pirum är slutfört. Där återstår nu omfattande målningsarbete för att säkra att Pirum inte åter förfaller. Bockgårdens plank har målats i klubbens nya gröna färg som togs fram vid bygget av Subliftgaraget. Nya skyltar till Vikingarnas och Kruthuset har målats och satts upp. Elskåpet har försetts med nya luckor i trä. Allt ägarlöst men användbart material i bockgården har samlats i en separat sektion inför återvinning under nästkommande år. Ägarlösa skåp längs vägen har tömts och städats ur. En bäver gästade klubben under sommaren. TK fick rycka ut för att fälla några höga aspar vid Pirum som blivit avätna till hälften. På piren har vi gallrat bort träd som skymde belysningsstolparna och flaggstången. Slipspåret har rensats och riktats och nu återstår cementering så att allt är i ordning inför sjösättingen. EKHOLMEN Året inleddes och avslutades med stormar som fällde ett antal träd. Bl.a. några i backen mellan Klubbhuset och ängen där vi fick anlita en professionell trädfällare för att få ner dem på marken. Besöksfrekvensen var normal och hamnavgifterna blev högre än tidigare år. Arbetshelgerna har mycket ägnats åt att ta hand om alla vindfällen. Under säsongen har de vanliga aktiviteterna genomförts, dvs. Vikingaregattan med Vikingarundan, midsommarfirande, två juniorläger och kräftskiva med paketsegling och varpa. Under augusti/september hyrdes dansbanan vid två helger av utomstående klubbar för kräftskiva. Hamnmästarsysslan har under säsongen delats av Gustaf Wallerfelt med Johanna Rudberg och Louise Bratt Carle med Magnus Carle och även förvaltarna. Detta har fungerat bra, bl.a. har vi fått beröm för att toaletterna numera är nästan luktfria. Under hösten har ett nytt kök med diskmaskin börjat installeras. Årets sista besök på ön av förvaltarna gjordes den 28 december, då det konstaterades att några nya träd fallit på ön NV sida. Till nästa säsong planerar vi att slutföra arbetet med det nya köket i Klubbhuset och att bygga en ny badbrygga vid bastun. MILJÖOMBUD Två välbesökta möten har hållits i Klubbhuset. Det första den 27 januari med 17 deltagare diskuterade toatömning och spolplatta för tvättning/spolning av båtbottnar. Plattan ska gjutas i slipspåret och för spolvattnet planeras trekammarbrunn. Toafrågan möter för närvarande praktiska hinder och ligger längre fram i tiden. Under sommaren deltog 14 båtar i ett prov med olika behandling av båtbotten. Vid upptagning tog vi skrapprover på dessa båtar enligt universitetets anvisningar. Vid det andra mötet den 10 november i Klubbhuset, redovisade universitetet representerade av Britta Eklund och Karin Ström, resultatet av sommarens provserie. Nya prover kommer att tas under SEGLAR-VIKINGEN Seglar-Vikingen har utkommit med fyra nummer under året. Redaktionen fick förstärkning av Stina Stjernquist sedan i våras. Arbetet i redaktionen har fungerat väl och 6

7 Verksamhetsberättelse 2011 Avgiven av styrelsen för Vikingarnas Segel Sällskap för tiden medlemmarna bidrar gärna med text och bild, vilket gör tidningen läsvärd och trevlig. ARKIVET Under året har VSS arkiv på Sjöhistoriska Museet kompletterats. På Hundudden har gjorts en översiktlig inventering. Digitalisering av VSF: s dokument pågår. För närvarande finns bland annat, samtliga VSS årsböcker, Vikingen och Seglar- Vikingen klara i PDF-format. Alla texter (utom handskrifter), har gjorts sökbara. föregående år. Flest besökare var det i augusti (4736) och minst under november (2596). Nytt för i år var att höstens upptagningslistor publicerades under en Medlemssida, vilken medlemmarna kunde logga in på med varvskoden. De mest besökta sidorna var (förutom startsidan), Fotoalbum, Hamn & Varv samt Kappsegling. Ett stort tack till alla medlemmar som under året bidragit med bilder och annat material, främst till Lennart Ericson som ordnade programmeringen till den nya Medlemssidan. FÖRSÄLJNING AV Klubbtröjor, kepsar, seglarväskor & ryggsäck BIBLIOTEKET Biblioteket har under året genom donationer, fått ett antal nya böcker. Det är allt från reseskildringar till yachtkonstruktion. Dessutom har vi fått en hel del äldre tidskrifter och årsböcker. En inventering har gjorts, volymerna sorterats och ett nytt uppdaterat register upprättats. Bokhyllan som tidigare varit låst har öppnats, så att medlemmarna kan låna själva. En förteckning över biblioteket har placerats i klubbrummet. KLUBBHUSET Gästtoaletten har fått nytt rostfritt tvättställ, två nya handdukshållare och en ny spegel. Till köket på nedre botten har en del ny utrustning köpts in. Två möten har hållits med städfirman. Med hänvisning till alla sommaraktiviteter i Klubbhuset, har städningen utökats till en gång i veckan mellan mars och oktober månad. Under sommarmånaderna har altanen prytts av blommor. Under advent och jultid har Klubbhuset varit dekorerat med adventsljusstakar i fönstren och en julgran, med belysning, på altanen. HEMSIDAN Under 2011 hade VSS hemsida totalt besök (i genomsnitt 115/ dag), nästan exakt lika många som Styrelsen vill slutligen även detta år, rikta ett varmt Tack till samtliga funktionärer, övriga medlemmar och icke medlemmar som på ett oegennyttigt sätt bidragit till att hålla verksamheten igång och gynnat Sällskapet i en positiv anda! Bengt Janson Thomas Michélsen Per Jutemar Helga Rudhe Silvija Brandell Mats Johansson Christian Falk Anders Kriström August Falck Vita pikétröjor (S, M, L, XL) med broderad vimpel samt vita & beiga kepsar med broderade vimplar. Ryggsäck & seglarväskor i två storlekar med stora broderade vimplar på sidan. Säljs i Kruthuset samt i Kansliet. 7

8 VSS Resultaträkning 2011 & Budget 2012 Intäkter Utfall 2010 Budget 2011 Utfall 2011 Budget 2012 Medlemsavgifter Medlemsavgift Not Inträdesavgift Investeringsbidrag Ham &varv Vinterplats Not Skåp-och förrådsavgift Slip/Kran/Elavgift Flyttning av båt/båt på hamnplan Sommarplats Not Gästhamnsavgift Ekholmsavgifter Kommittéer Klubbkommittén Kappseglingskommittén Junior & Jollekommittén Uthyrning Uthyrning Klubbhus Uthyrning Kruthus Övrigt Försäljning klubbvaror Utebliven arbetsplikt Utebliven nattvakt Friköpt nattvakt Vattenavgift DMK&SXK statliga bidrag Övriga intäkter S:a Rörelseintäkter Kostnader Hamn & Varv Hyra Mark/Ponton Hyra Kruthus SUB drift/ underhåll Not Sophämtning Varv El Varv Vatten Varv Telefon Klubbhus+Kruthus Telefon Hamnkapten+Intendent Extern bevakning Not Underhåll varv Not Miljöförbättrande åtgärder Klubbåtar Drift & underhåll Klubbhus Drift & underhåll Kruthuset Underhåll förrådshuset S:a Hamn & Varv Ekholmen Hyra ponton Ekholmen Underhåll Ekholmen Not Drift Ekholmen Sophämtning Ekholmen El Ekholmen Förbrukningsinventarier Telefon Ekholmen S:a Ekholmen

9 VSS Resultaträkning 2011 & Budget 2012 Intäkter Utfall 2010 Budget 2011 Utfall 2011 Budget 2012 Administration Medlemsavgifter kontorsmaterial Medlemsavgift Not Trycksaker/Kopieringskostnader Inträdesavgift Vikingen Investeringsbidrag & matrikel Telefon kansli, Ham Internet, &varv hemsida, epost Porto Vinterplats Not Försäkringar Skåp-och förrådsavgift Avskrivna Slip/Kran/Elavgift medlemsfodringar Förbrukningsinventarier Flyttning av båt/båt på hamnplan Arvode Sommarplats kanslist Not övriga Gästhamnsavgift konsultarvoden Avgift Ekholmsavgifter post & bank Kommittéer &möten Junior Klubbkommittén & jollekomm Kappseglingskomm. Kappseglingskommittén Klubbkomm. Junior & Jollekommittén Uthyrning Möten & Sammankomster Övrigt Uthyrning Klubbhus Kurser Uthyrning & utbildningar Kruthus Övrigt Förbundsavgifter Marknadsföring Försäljning klubbvaror Klubbvaror Utebliven arbetsplikt Övr Utebliven kostnader nattvakt Gåvor Friköpt & nattvakt uppvaktningar Vattenavgift DMK&SXK S:a administration statliga bidrag Övriga intäkter Arvoden &ersättningar S:a Rörelseintäkter Löner Arvode styrelsen arvode juniorkommitteen Kostnader Nattvakt,midsommar Extra nattvakt Hamn Milersättning & Varv sociala Hyra Mark/Ponton avgifter S:a Arvoden Hyra Kruthus & ersättningar SUB drift/ underhåll Not S:a Rörelsens kostnader Sophämtning Varv El Varv Rörelseresultat före avskrivningar Vatten Varv Avskrivningar Telefon Klubbhus+Kruthus Avskrivningar Inventarier Telefon Hamnkapten+Intendent Avskrivningar båtar Avskrivningar Extern bevakning förrådshus Not Avskrivningar Underhåll varv Sublift+subliftsystem Not Avskrivningar Miljöförbättrande Klubbhus åtgärder S:a Avskrivningar Klubbåtar Drift & underhåll Klubbhus Rörelseresultat Drift & underhåll efter Kruthuset avskrivningar Underhåll förrådshuset Resultat S:a Hamn från & Varv finansiella investeringar Ekholmen Ränteintäkter Ränteintäkter Hyra ponton Ekholmen skattekonto Utdelning Underhåll &värdeminskning Ekholmen aktier Not S:a Räntor Drift Ekholmen och liknande resultatposter Sophämtning Ekholmen Resultat El Ekholmen före skatt Förbrukningsinventarier Efterskänkta Telefon Ekholmen lån S:a Ekholmen Årets skatt Förra årets skatt S:a Skatt & extraordinära intäkter Redovisat resultat

10 VSS Balansräkning 2011 TILLGÅNGAR 2010/12/ /12/31 Anläggningstillgångar Ekholmen, fastighet Hundudden, förrådsbyggnad Hundudden, klubbhus Ack. Avskrivningar byggnader Sublift Ack avskr sublift Subliftssystem Ack avskr subliftssystem Subliftsgarage Ack avskr subliftsgarage Inventarier Hundudden Ack avskrivningar inventarier Inventarier Ekholmen ack. avskr inventarier Ekholmen Inventarier Båtar Ack avskr inventarier Båtar S:a anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager klubbvaror Medlemsfordringar Fordran senaste AP Fordran senaste SP Fordran senaste VP Interimsfodringar Förutbetalda kostn & upplupna intäkter kortfristiga placeringar Aktier Kassa &Bank Handkassa kommittéer Plusgiro &bank not S:a omsättningstillgångar S:a Tillgångar EGET KAPITAL & SKULDER Eget kapital Fri aktivitetsfond Fri investeringsfond Fri underhållsfond Balanserad vinst/förlust Årets resultat S:a Eget kapital Långfristiga skulder Villkorat statligt miljöbidrag Subliftslån Medlemslån S:a långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder medlemmar mfl Förutbetalde vinterplatsavgifter Upplupna kost & förutbet int S:a kortfristiga skulder S:a Eget kapital &skulder

11 NOTER TILL BOKSLUT 2011 SAMT BUDGET Medlemsavgift båtavgift , 5% höjning föreslagen i budget % höjning för rörlig del föreslagen i budget % höjning föreslagen i budget Innehåller även kostnad för Drift & Underhåll subliftgarage. 5. Budget -12 innehåller 8 för larm samt 10 för vaktbolag. 6. Bojarbete varvet 80, föreslagen budget -12 (bojarbete 80 + varvet 60 ). 7. Stor post -11 var inköp nytt kök, föreslagen budget -12 innehåller, färdigställande kök, ny badbrygga vid bastun samt ny brandsläcknings utrustning. 8. Ingår 5000 kr i arvode till kanslist för telefonpassning. 9. Ingår 6000 kr i arvode till kanslist för E-post hantering. 10. Budget -12 innehåller 5 till kappseglingskommittén samt 10 till juniorkommittén. 11. Vid ev. sammanslagning av SSF och SBU ska den nya avgiften för VSS bli oförändrad. 12. Inköp -11 optimister + RIB tot: 229, föreslagen budget -12: inköp 6 optimister *RS feva Varav kr är villkorade LOVA-pengar. STYRELSENS KOMMENTARER TILL RESULTAT 2011 & BUDGET 2012 Årets överskott på kr visar återigen att vi har god budgetvana och bra kontroll på våra kostnader. På varvet har bojarbeten varit den största utgiften. Antal medlemmar har i stort sett varit konstant. STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel Årets vinst Styrelsen föreslår att årets överskott på överförs till fria aktivitetsfonden. VSS styrelse i februari 2011 Bengt Janson Thomas Michélsen Per Jutemar Helga Rudhe Christian Falk Anders Kriström Claes Styren Erik Sandström August Falck FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 2012 ÅRS BUDGETFÖRSLAG: - Avgiftshöjning på 5% för medlemsavgift, sommarplats, vinterplats. - Normal genomströmning av medlemmar. - Oförändrat antal gästnätter på Ekholmen. - Arbetsplikt utförd i oförändrad omfattning. - Nattvakt enligt regelverket. ORDLISTA liten lathund till balansräkning Anläggningstillgångar är tillgångar i föreningen som är avsedda för långvarigt bruk. Avskrivningar är den kostnad som motsvarar värdeminskning på bl a föreningens byggnader och inventarier. Avskrivningar görs för att fördela kostnader på flera år. Avsättningar är en reservering för t ex framtida underhåll och reparationer. Balansräkning visar föreningens tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder per bokslutsdagen. Eget kapital är föreningens balanserade (sammanlagda) vinster/förluster under alla år, samt föreningens fonder. Fonder skall t ex täcka framtida underhåll och ev förluster i föreningen, dipositionen av fonderna beslutas på årsmötet. Fordringar är intäkter som är fakturerade men obetalda på bokslutsdagen den 31/12. Interima fordringar är kostnader som är förutbetalda och hör till kommande räkenskapsår eller ej fakturerade intäkter (upplupna) men som hör till innevarande räkenskapsår. Interima skulder intäkter som är förutbetalda och hör till kommande räkenskapsår eller ej fakturerade kostnader (upplupna) men som hör till innevarande räkenskapsår. Kortfristinga skulder är skulder som förefaller till betalning inom ett år. Långfristiga skulder är skulder som förefaller till betalning om ett år eller senare. Omsättningstillgångar är andra tillgångar än anläggningstillgångar - det vill säga för kortvarigt bruk. Resultaträkning visar föreningens samtliga intäkter och kostnader. Ställda panter avser fastighetsinteckning/pantbrev som t ex föreningen har lämnat som säkerhet för ett lån. Upplupna kostnader se interima kostnader. Varulager är Sällskapets material till försäljning t ex klubbnålar. 11

12 12 MEDLEMMAR Förslag till avgifter 2012 Engångsavgifter Kronor Inträdesavgift, familj eller senior (över 19 år) Investeringsavgift (ny medlem med båtplats) Medlemsnyckel Årsavgifter Senior, (över 19 år), inkl. familj Båtavgift Junior, (ej familjemedlem) Övriga avgifter Påminnelseavgift (efter 1 påminnelse går ärendet till inkasso) Utebliven nattvaktstjänst (2 personer) Utebliven nattvaktstjänst (1 person) Friköp från nattvaktstjänst Återbud till nattvaktstjänst < 1 v innan vakt Återbud till nattvaktstjänst > 1 v innan vakt Ej överenskommelse om ny nattvakt efter återbud Ej fullgjord arbetsplikt (per timme) Båt måste flyttas pga hinder vid sjösättning eller kvarliggning Båtägare närvarande Båtägare ej närvarande Rivning/flyttning av täckställning Båt på hamnplan utan tillåtelse av styrelsen / mån Plats i förrådshus Förvaringsskåp Inträdesavgift erläggs av varje ny familje- eller seniormedlem, (över 19 år). Vid familjemedlemskap endast en avgift. Familjemedlem som övergår till senior, behöver inte betala ny inträdesavgift. Investeringsavgift erläggs av registrerad båtägare som erhåller sommar- och/eller vinterplats med kölbåt (eller båt som kräver sublift/slip/kran) och tidigare inte har erlagt medlemslån. Avgiften kan delas upp med lika delar över de två första säsongerna. Medlem som byter båt eller tidigare har erlagt medlemslån/investeringsavgift, är befriad från ny avgift. Har båten flera ägare kan endast en vara registrerad båtägare och stå för investeringsavgiften. Övriga ägare måste också vara medlemmar. Om det registrerade ägarskapet övergår till annan i ägargruppen krävs skriftlig överlåtelse av investeringsavgiften. Årsavgifter Som familj räknas två sammanboende vuxna och hemmavarande barn under 19 år. Övriga medlemmar är antingen seniorer (över 19 år), eller juniorer. Ålderspensionär med 25-årigt medlemskap samt hedersmedlem, är befriad från medlemsavgifter men betalar båtavgift. Nattvaktsplikt har varje båtägare med köl- eller flerskrovsbåt med sommarplats, en natt per båt och säsong. Båtägare svarar för att minst två personer finns tillgängliga vid passet. För regelverket kring nattvakt se artikel i Seglar-Vikingen nr 1/2012. Arbetsplikt tillkommer medlem med registrerad båt med 2 timmar, båt i hamn med 4 timmar samt båt på varv 4 timmar, totalt 10 timmar. Har båtägare flera registrerade båtar utgår arbetsplikt för var och en av dessa. BÅTAR Varvsavgifter Vinterhyra - fast och rörlig del Kronor Fast del per båt Rörlig del per m 2, längd x bredd Sommarplats för kölbåt på land, (per bredd-dm) Segeljollar/flerskrovsbåtar Segeljollar sommartid på hamnplan Segeljollar vintertid på piren Flerskrovsbåtar sommartid på hamnplan Flerskrovsbåtar vintertid på piren Segeljollar och flerskrovsbåtar skall flyttas till hamnplan senast efter sista ordinarie sjösättningsdag. I annat fall kan avgift komma att faktureras enl. Reglementet Hamnavgifter Båt i hamn, (per påbörjad bredd-dm) Flerskrov på land/ramp samt trailerbåt på land, inkl. kranavgift Gästande båt, (per dygn utan el) Medlem utan hamnplats, (per dygn, OBS frivecka) Vinterplats i hamn exklusive el Elavgifter Ekholmen, (per dygn) Ej medlem Medlem gratis Hamn under vinter Förbrukningen uträknas efter märkeffekten på förbrukningskällan Kontrollavgift (elförbrukning) Dröjsmålsränta Referensränta % Hamn-, varvs-, och skåpplatser är personliga och knutna till medlemskap i Sällskapet. Utlån och/eller uthyrning utan Sällskapets medgivande, är inte tillåtet. Medlem och gästande båtägare förutsätts medge att båt, på varv eller i hamn, flyttas om så är nödvändigt. Regler för sommar- och vinterplatser finns i VSS Reglemente. Önskemål om plats är bindande. För sent inkomna uppsägningar kan resultera i att båtägare får betala plats utan att utnyttja den. Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta i sådana fall. Upptagning inför kappsegling är avgiftsfri! Medlem med vinterplats har en frivecka i hamnen före upptagning och efter sjösättning. Kontrollavgift för elförbrukning kan utkrävas om någon utnyttjar eluttag utöver överenskommelse. EKHOLMEN Hamnavgifter (gäller ej medlem med registrerad båt) Dygnsavgift, (> 6 tim) Segelbåt > 15 m LoA och motorbåt > 150 hk övriga Dagavgift, (0-6 timmar) Segelbåt > 15 m LoA och motorbåt > 150 hk övriga Bastuavgift (medlem inklusive gäster, ingen avgift) Ickemedlemmar, (per sällskap) Logi (per dygn) Medlem, (kojplats) Gäst till medlem, (kojplats) Lillstugan, (enbart medlemmar) Medlem med båt registrerad i VSS får utnyttja Ekholmens bryggor för denna båt utan avgift. Båten ska ha giltig skrovmärkning som visar registreringen. Övriga skall betala enligt tabell. Bastuavgift erläggs till Förvaltaren eller dennes ombud på ön. Varje bastubadare skall tillse att städning genomförs efter bad samt att ved finns tillgänglig för nästa badare. Medlem, inklusive gäster, badar fritt. Logi i Klubbhus eller Lillstuga kan erhållas i mån av tillgång. Egna sängkläder måste medtagas. Styrelsen för VSS

13 Förslag till funktionärer i VSS 2012 Styrelse: Ordförande Bengt Janson Vice ordförande Thomas Michélsen omval 2 år Kassör Per Jutemar omval 2 år Sekreterare Helga Rudhe Intendent Claes Styren Hamnkapten Vakant nyval 2 år Klubbmästare Christian Falk omval 2 år Ledamot och Förvaltare Ekholmen Anders Kriström omval 2 år Ledamot August Falck Båtbesiktningskommittén Bengt Janson sk. Helga Rudhe Jon Höglund Erik Thörner Juniorkommittén August Falk sk. Marcus Aspenberg omval 2 år Anders Larsson omval 2 år Ann Lake omval 2 år Clara Hamrén omval 2 år Regine Larsson Hampus Lake Eva Janmark Josefine Dahl Carl Janmark Vincent Larsson Ellinor Seybolt Nattvaktsansvarig Svante Wiklund omval 2 år 1:e vice hamnkapten Erik Mattson nyval 1 år 2:e vice hamnkapten Mats Johansson nyval 2 år Hamnförmän Hans Lindgren nyval 2 år Nina Betzler nyval 2 år Bo Johansson Vakant Lars Westergren omval 2 år Vakant Henning Muller Johan Wallander Klas Sporre omval 2 år Ola Jarder omval 2 år Henrik Wallander omval 2 år Savina Fornsäter omval 2 år Kappseglingskommittén Birgitta Kriström sk. omval 2 år Anders Kriström omval 2 år Arne Stohm omval 2 år Johan Rasin omval 2 år Kimmo Arnold-Larsen omval 2 år Curt Gelin omval 2 år Leif Ahlqvist Thomas Kjaerboe Johan Nordenberg Henrik Spångberg Herman-J Gassner Björn Andersson Dan Yngve Lave Fischer Ted Bertling Revisorer Svante Tegbäck Olle Johannesson omval 2 år Revisorssuppleanter Regine Larsson Bertil Johnsson Klubbkommittén Christian Falk sk. omval 2 år Per Nordström omval 2 år Claus Meijer Anders Olsen nyval 2 år Mätningsman Anders Kriström Båtförsäkringsfrågor Kontaktman Svenska Sjö Anders Kriström Tekniska kommittén Claes Styren sk. Gustaf Schröderheim Peter Rosengren Sven Löfgren Hans Jern omval 2 år Silvija Brandell Erland Westerlund Charlotta Ruegger nyval 2 år Bojansvarig Bengt Pettersson omval 2 år Miljöombud Thomas Michélsen sk. Savina Fornsäter Medaljkommittén Lars Norén sk. kvarstår 2 år Willy Svensson kvarstår 2 år Thomas Kjaerboe omval 3 år Lennart Angeli omval 3 år Karin Svärd omval 3 år Utbildningskommitté Bo Samuelsson Seglar-Vikingen Carl Jorns sk. omval 1 år Isabell Steger omval 1 år Sven Öberg omval 2 år Stina Stjernquist Arkivarie Ola Jarder Förvaltare Ekholmen Anders Kriström sk. omval 2 år Vice förvaltare Bengt Pettersson Breddseglingskommittén Mattias Rönbäck Stadgekommittén Johan Obel sk. omval 2 år Ola Jarder omval 2 år Lars Norén Sven Evert Svensson Webbmaster Karin Svärd omval 2 år Klubbhusvärd Ingegerd Norén Ansvarig för klubbåtar Fredrik Thorsell nyval 2 år Ansvarig för Sublift Curt Sivers sk Rune Olsson Fadderansvarig Bengt Pettersson Valberedningen har bestått av Birgitta Kriström sk. Bengt Pettersson Mattias Rönbäck Einar Hallberg Anders Alheden 13

14 Vid återblicken över säsongen 2010 konstaterades att antalet nätter med båtar i hamnen under hösten blivit fler än vad som tagits upp på bokningslistan för de två föregående åren. Så blev det också När sista natten på listan den 15 oktober passerat var ett antal båtar ännu ej uppdragna på land. Jag har i skrivande stund ej pejl på vilken sista natt då båtar fanns i vattnet inföll, så jag har i år utelämnat den raden. Den har ju tenderat att infalla senare i och med att båtarna börjat dras upp med sublift. Det betyder inte att Arbetsplikt och nattvaktsplikt Hur utföll nattvaktssäsongen 2011? nätterna därefter inte anses behöva någon vakt, bara att ingen fanns att tillgå. Förhoppningen är väl att uppdragningen med sublift skall gå snabbare allt eftersom vi får mer rutin. Vid jämförelse mellan 2011 och 2010 så senarelades sjösättningen en vecka 2010, men inte 2011, vilket åtminstone jag trodde skulle ske även detta år när jag betraktade hamnen bara några dagar innan första sjösättningen. Därför hoppade jag över första veckan på bokningslistan och fick i panik efterlysa frivilliga som bokade om sig i sista stund. På det sättet kunde vi få tre vakter att ställa upp lördag till måndag första sjösättningshelgen. I övrigt kan man konstatera att antalet friköp stadigt sjunker. Tyvärr kämpar vi i viss motvind i och med att antalet nätter ökar samtidigt som antalet platser i hamnen minskat något. En viss förhoppning finns att det skall gå att 2011 få in fler 2010 vakter 2009 från DMK. Det har påpekats att deras 11 nätter inte står i proportion till deras antal båtar i hamnen. I skrivande stund finns dock ingen klar överenskommelse. Antal vikingar som gått Antal vikingar som uteblivit Friköpta Befriade pga ålder, sjukdom etc Nedan ges en sammanställning av antalet vikingar med plats i hamn Styrelse och nattvaktsansvarig eller på hamnplan som hade nattvaktsplikt samt utfallet : Antal vikingar som gått Antal vikingar som uteblivit Friköpta Befriade pga ålder, sjukdom etc Styrelse och nattvaktsansvarig Antal vikingar som gått Antal DMK:are som gått Frivilliga nattvakter Några allvarliga incidenter har inte songen. Mycket tråkigt, men det var Antal vikingar som gått rapporterats av nattvakterna. Det under dagtid och finns inte nämnt i mest Antal DMK:are spektakulära som gått var en bäver som 10 rapporterna fällde ett träd i närheten av Pirum, Frivilliga nattvakter men det tycks snarare ha varit att Alla nattvaktsrapporter hade i år uppfatta som arbete för klubben. 3 åtminstone 5 en 3 underskrift - hurra! Kanske tog hotet i fjol att ej underskrivna rapporter kunde underkän Enligt ryktet sjönk en båt under sä nas skruv. Dock saknades andre vaktens underskrift på fyra rapporter, så där kvarstår hotet med en underskrift godkänns vakt med bara en person! Svante Wiklund Eder nattvaktsansvarige Förslag från styrelsen angående ev. förtida återbetalning av subliftlåneposter 14 Då några medlemmar frågat styrelsen om det går att få återbetalning tidigare än avtalat på deras Sublift lån och lånet är både dyrt (hög ränta) och administrativt krävande för klubben föreslår styrelsen på årsmötet: att klubben löser totalt 20 låneposter per år till de långivare som så önskar. Om det finns önskemål från medlemmarna att lösa fler än 20, får lotten avgöra. Givetvis erhåller man ingen ränta längre på den/de återbetalda låneposterna. VSS Styrelsen

15 Bokningslistan sätts i år upp i Klubbhuset lördagen den 17 mars kl 11:00. Alla som vill gå nattvaktspass skall skriva upp sig. Hittills har det aldrig hänt att listan varit fullbokad när den tagits ned. Om och när alla pass blir fullbokade får de som inte fått plats skriva upp sig på en reservlista som kommer att bifogas. Friår kommer därefter att delas ut i turordning efter den särskilda friårskvalifikationslista som sätts upp samtidigt. De som skrivit upp sig på reservlistan kommer då att lyftas in på de uppkomna lediga platserna. I fjol uppstod dock en brist på mer än 12 nattvakter, så inga friår kunde delas ut det året. De som inte skrivit upp sig på listan när denna tages ned, på kvällen den sista sjösättningsdagen, har därigenom friköpt Arbetsplikt och nattvaktsplikt Bokningslista för nattvaktspass 2012 Reglerna innebär att medlem kommer att faktureras enligt nedanstående. Ej betald faktura genererar en påminnelse efter en vecka. Efter ytterligare två veckor utan betalning lämnas ärendet till inkasso. Nattvaktslistan sätts upp i Klubbhuset och måste påtecknas senast sista sjösättningsdagen. Därefter dras listan in och de som inte tecknat sig faktureras enligt reglerna nedan. Medlem som pga sjukdom permanent inte anser sig kunna gå nattvakt ansöker hos styrelsen om befrielse. Styrelsen tar stor hänsyn i sådana fall. Medlem som av andra skäl än sjukdom inte vill gå nattvakt kan köpa sig fri från nattvaktsplikten. Medlemmen meddelar nattvaktsansvarig innan nattvaktslistan dras in, faktureras kr och slipper vaktgång innevarande år. Detta förfarande berättigar ej till eventuella friår. Medlem, som är nattvaktsskyldig under sommaren men inte sätter upp sig på nattvaktslistan antas inte vilja gå nattvakt och faktureras enligt samma princip som i paragrafen ovan. Om nattvakten uteblir, så att varvet lämnas obevakat, faktureras den ansvarige båtägaren kr. Om vakten utförs av endast en person, el. endast undertecknas av en person, faktureras den ansvariga båtägaren kr. Ingen alternativ vaktgång är möjlig under året för att sig från nattvaktsplikten och kommer omgående att få en räkning från kassören. Jag kommer att hålla reda på i vilken ordningsföljd friårsmeriterade skall få sitt friår. I första hand kommer de som gått flest år i följd t.o.m Bland dem som gått lika många år i följd får de som uteblivit mindre antal gånger (åren dessförinnan) förtur framför dem som uteblivit mer. Till sist rankas de som gått lika många pass i följd och uteblivit lika många gånger efter hur många pass man gått totalt de senaste tio åren. Men den som läser artikeln intill om utvecklingen 2011 kan kanske inse att risken är stor att inga friår delas ut alls. Och om så kan ske finns ett antal tappra vikingar som gått 9 år i följd utan friår eller att ha uteblivit, som har första tjing. Avgiftsregler för nattvakt 2012 Att tänka på inför nattvaktspasset: Passet börjar kl 22:00. I nattvaktspärmen, som finns i Klubbhuset en trappa upp finns en instruktion som du bör läsa noga. Där står bl. a. en uppmaning till nattvakten att fylla i rapportblanketten noga, med båda vakternas namn och telefonnummer samt att skriva under rapporten. Korrekt ifylld rapport är ett villkor för att passet skall godkännas. Underkänt pass leder till att den medlem som är ansvarig för nattvaktspasset faktureras enligt regler angivna på annan plats i denna tidning. För att få godkänt för två vakter krävs två underskrifter. Frågor besvaras efter förmåga. Tel el Svante Wiklund Nattvaktsansvarig avskriva avgifterna. Uteblivande pga sjukdom eller annan allvarlig orsak skall styrkas för befrielse av avgift. Återbud av annat skäl än sjukdom eller annan allvarlig orsak är avgiftsbelagt. Lämnas återbud senare än en vecka innan vaktnatten faktureras båtägaren kr, i annat fall 500 kr. Nattvaktsplikten kvarstår. Ansvaret ligger på medlemmen att kontakta nattvaktsansvarig och bestämma ny vaktnatt. Sker inte detta, faktureras medlemmen så att den totala avgiften blir kr. Om nattvaktsansvarig ej kan ordna en ny vaktnatt, skall medlemmen gå två nätter följande säsong. Det vaktpar som går vakt natten till midsommarafton eller midsommardagen arvoderas med 999 kr per person och natt. Arvodet är skattepliktigt, så personnummer skall lämnas innan vaktnatten till kansliet för kontrolluppgift till skattemyndigheten Den medlem som vill gå extra vaktnatt gör upp detta med nattvaktsansvarig. Detta arvoderas med 999 kr per person och natt. Sådan anmälan kan göras under nattvaktssäsongen. Personnummer skall lämnas som i ovanstående paragraf. Det är bara möjligt att göra en extra vaktnatt per medlem. Observera att arvodet på 999 kr är skattepliktigt. Efter friköp från nattvakt är det givetvis inte heller meningen att medlemmen skall gå frivilliga nattpass. VSS styrelse 15

16 Arbetsplikt och nattvaktsplikt Arbetsplikt 2012 Alla seniormedlemmar över 20 år som har båt registrerad i Sällskapet har arbetsplikt. Nya medlemmar med registrerad båt som blivit medlemmar innan den 1 juli har full arbetsplikt, de som blivit medlemmar senare har halv arbetsplikt. Har man både sommar- och vinterplats blir det 10 timmars arbetsplikt (2+4+4 timmar). Har man bara båten registrerad i Sällskapet blir det 2 timmars arbetsplikt. I årsprogrammet annonseras fasta tillfällen att arbeta vår och höst på varvet och på Ekholmens öppnings- och stängningshelger. Man kan också ta personlig kontakt med arbetsledaren för anläggningen ifråga och höra om det finns någon passande arbetsuppgift utanför de ordinarie arbetstillfällena. För varvet är intendenten eller hamnkaptenen arbetsledare och för Ekholmen är det förvaltaren. Det är bara den registrerade båtägarens insats som räknas av på arbetsplikten. Men givetvis kan man ta med familjemedlemmar och vänner också. Om någon av dem har en speciell kompetens kan deras arbetstid räknas av på arbetsplikten. Detta kan dock bara ske efter överenskommelse med arbetsledaren. Arbete vid sjösättning eller upptagning samt nattvakt räknas ej som arbetsplikt. Ej utförd arbetsplikt debiteras med 125 kronor per timme. VSS Registrerad kölbåt, jolle med köl eller motorbåt Sommarplats i hamnen Vinterplats på varvsplan eller i hamnen Flerskrovsbåt med plats på hamnplan Segeljolle 2 timmar 4 timmar 4 timmar 6 timmar 2 timmar MARS 4 MAJ SEPT OKT Bockgården städas Öppning av Ekholmen Arbetshelg på Ekholmen Städkväll på varvet Städkväll på varvet Arbetshelg på varvet Arbetskväll på Ekholmen Stängning av Ekholmen Bojarbete Städdag på varvet 16 Vem har nattvaktsplikt? Seniormedlemmar som på sommaren har båtplats i hamnen eller på hamnplanen för kölbåt, flerskrovsbåt eller motorbåt har nattvaktsplikt. Nya medlemmar som kommit före 1 juli har nattvaktsplikt om nattvaktslistan ej är fulltecknad. De som kommit efter 1 juli blir troligen befriade. Kontakta nattvaktsansvarig. Är medlem registrerad för flera båtar utgår nattvaktsplikt för var och en av båtarna. Vilken natt skall man gå? En lista med dem som skall gå nattvakt under sommaren sätts upp i Klubbhuset i början av mars. Denna lista är uppsatt endast en kort tid, så att alla nattvaktsskyldiga ska kunna teckna sig på den innan nattvaktssäsongen börjar. Uppsättningstiden Nattvaktsplikt 2012 annonseras i Seglar-Vikingen. På listan tecknar du dig för den natt du vill gå. För övriga bestämmelser kring nattvaktsgången, straffavgift vid icke inställelse, möjlighet att köpa sig fri, mm se separata nattvaktsbestämmelser för 2011 i denna tidning. I vaktskåpet på övervåningen i Klubbhuset finns nattvaktsutrustning: väst, ficklampor, batterier, och tydlig vaktinstruktion med telefonnummer till brandkår, ambulans, polis etc. Där förvaras också nattvaktspärmen som skall fyllas i och undertecknas av båda vakterna efter varje pass. Hur ofta går man nattvakt? En natt per sommar och båt med två personer. Båtägaren svarar för att minst två personer finns närvarande under hela nattvaktspasset. Vad gör man? Vakterna patrullerar regelbundet och håller uppsikt över hamn och på hamnplan och visar tydligt genom detta att anläggningen är bevakad. Uppgiften är inte polisiär utan bevakande och vid minsta tvivel ringer man polis, brandkår etc. Hur intygar man att nattvaktspasset har genomförts? Vid passets slut intygar de bägge vaktgående, med sina respektive namnteckningar, att passet är genomfört enligt regelverket. Detta står som garanti för varje medlem att våra båtar och vår anläggning är bevakade som överenskommits. VSS styrelse

17 Kappsegling I år går Vikingarundan för SRSbåtar och 5:or den 16 juni. Vikingaregattan för entyp kölbåtsklasser går den juni på Ekholmen. För att försöka få lite fler deltagare ska vi pröva lite nymodigheter, bl.a. startar första seglingen för regattan inte förrän klockan 12 på lördagen så att deltagarna ska hinna ta sig ut till Ekholmen på morgonen. För att hinna med tre seglingar på lördagen gör vi banorna lite kortare. På lördagen efter seglingarnas slut bjuder vi på seglardrink i samband med prisutdelningen för de klasser som ej ska tävla på söndagen. Därefter fortsätter festen runt grillen vid Ormviken. Vi hoppas som vanligt på stort deltagande speciellt av Vikingar! Vikingarundan som seglas efter SRS (tidigare LYS) lämpar sig bra för familjebesättningar och de som inte är så vana på tävlingsbanan. VSS kappseglingar 2012 På Lilla Värtan kommer jollekommittén att vara delarrangör för en jollesegling för Optimister och Zoom8 den 2 september. VSS klubbmästerskap med inbjudningssegling 8-9 september (en vecka tidigare än förra året) på Lilla Värtan kommer i år att innehålla DM för NF. I år har Starbåtarna hört efter om de kan komma till regattan 8-10 båtar, vi har naturligtvis hälsat att de är välkomna. Vi hoppas det blir en välbesökt avslutning på seglingssäsongen, framför allt hoppas vi att det blir många Vikingar som ställer upp, så att vi kan kora klubbmästare i många klasser. Efter lördagens seglingar bjuder VSS som vanligt på after sail (korv och öl/läsk) för att få fart på eftersnacket utanför Klubbhuset. Mer om seglingarna kommer i nästa nummer av Seglar Vikingen. Anders Kriström Kappseglingskommittén KM-Match Matchracing i trissjollar för alla i klubben, gammal som ung. 26 maj 2012 Vikingarundan Distanssegling 16 juni 2012 Vikingaregattan DM för Folkbåt & IF juni 2012 Vi söker engagerade gastar eller gastpar till vårens trevligaste kappseglingar GULLVIVERALLYT maj & ORNÖ RUNT 26 maj Vi har en välutrustad X-35:a och har valt att inte fortsätta att segla i X-35 Cupen utan att mer segla kortare distansseglingar. Vi vill gärna planera seglingarna så fort det bara går. Ring eller maila oss: Roland Gustafsson Gudrun Gissler tel Stockholms Cup Vikingaeröraren Optimistjolle 2 sept 2012 VSS KM Klubbmästerskap DM för NF 8-9 sept

18 Före öppningshelgen hoppas jag att det nya köket med nya moderna skåp och en diskmaskin ska hinna färdigställas. Det som resterar är ny elinstallation och lite kompletterande kakling och målning. VSS 83:a säsong på Ekholmen planerar vi att öppna den 5-6 maj. Helgen efter, den maj, blir det arbetshelg. För mer info om tidpunkterna håll uppsikt på VSS hemsida eller på anslag i hamnen. Öppningshelgen startar vi verksamheten på ön med att städa bort Ekholmen Vårstart på Ekholmen 2012 vintern och dra igång allt som varit avstängt. Vi kan tyvärr inte hissa VSS-vimpeln på flaggstången vid Norra ponton, då det ena fästet för stången släppt under stormen vid jul. Vi plockar fram det som ställdes undan i höstas (grill, roddbåt och kafémöblerna till altanen). På lördagskvällen bjuder VSS de som arbetat på middag. Arbetshelgen kommer vi att ta hand om de träd som fallit under vinterns stormar. Vi tänker också bygga en ny badbrygga vid bastun för att ersätta den som gick sönder förra sommaren. I sommar fyller dansbanan på Ekholmen 80 år och vi behöver hjälp att ge den en uppfräschning så att den blir fin till jubileet. För att underlätta för juniorläger kommer vissa förbättringar som juniorkommittén efterfrågat att genomföras. Vad gäller hamnvakter återkommer Gustaf och Johanna under perioden från skolavslutningen troligen till och med v26 (1:a juli). Anders Kriström Ekholmsförvaltarna Smått och gott... Referat från Kaffe framför brasan Så var då det traditionella Juldoppet i Liljeholmens badhus med efterföljande kall jultallrik avklarat onsdag den 7 december medlemmar samlades efter doppet på Reimersholmes restaurant där vi intog glögg. Vi åt sedan en kall jultallrik med bl. a. sill, lax och skinka. Det serverades starka drycker till den som så ville. Vi sjöng nya snapsvisor, pratade och stojade som vanligt. VSS ordförande sjöng helt nya visor för oss vilket uppskattades. Fortsatt trevlig samvaro till dess att vi bröt upp och tog oss hem med bussar. VSS Veteranklubb hälsar alla välkomna till följande evenemang: Årsmöte lördagen den 10 mars, kl. 12:00 i Klubbhuset på Hundudden. Lunch serveras till självkostnadspris. Vårutflykten planeras till onsdag, den 30 maj 2012, troligen till Gripsholms slott med båttur tur och retur eller ett annat resmål, dock med båt. Juldopp och jultallrik onsdag den 5 december Kallelser kommer till er alla. Kerstin Svärd VSS Veteranklubbs styrelse Foto: Ola Jarder 18

19 Som alla vet har vi en väl fungerande miljöstation på Hundudden och tar bra hand om överblivna lösningsmedel, gamla blybatterier och annat miljöfarligt. Men för att uppfylla myndigheternas alla krav räcker det inte med att göra rätt. Man måste också ha skrivit ned regler för miljöarbetet på papper. Därför har styrelsen skrivit en miljöplan, som vi föreslår årsmötet att godkänna. VSS miljöprogram består av två delar. Del 1 är en miljölathund för alla medlemmar. Den ska vara kortfattad, enkel och lätt att följa. Den Miljöombud Förslag från styrelsen: miljöplan för VSS kommer att revideras och vid behov moderniseras en gång per år. Del 2 är VSS miljöprojekt. Det är tidsbegränsade satsningar som drivs av miljögruppen tillsammans med övriga intresserade medlemmar. Under 2011 har det handlat om bottenfärg kommer det projektet att fortsätta. Och nya tillkommer. Förslag välkomna. VSS MILJÖLATHUND Använd miljöstationen. Där hanterar du spilloljor, överblivna lösningsmedel, förbrukad glykol, färgrester som inte torkat samt i låda intill miljöstationen blybatterier. Penslar, tomma burkar, tomma dunkar och filter lägger du i containern. När du slipar eller skrapar bort bottenfärg och andra giftiga färger från din båt försöker du ta hand om färgresterna. Ett sätt är att samla slipdamm och färgflagor på en presenning under båten. Ett annat sätt att suga upp dammet direkt samtidigt som du slipar. Det hopsamlade slipdammet och färgflagorna lägger du i påse, som placeras i miljöstationen på anvisad plats. Glöm inte att försluta din påse noggrant. VSS miljöombud BÅTÄGARE SÖKES TILL MILJÖPROJEKT Vår ambition är att få fram bra och praktiska metoder för att underhålla sin båt, slippa påväxt och dessutom skydda miljön. Vi behöver er hjälp för att mäta de olika metodernas för- och nackdelar. De första 10 som ställer upp inom varje undersökningsgrupp får en ersättning på 1000 kr. Alla detaljer om miljöprojektet hittar du på VSS hemsida. Där kan du anmäla dig till försöksgrupp. Där kommer också resultat att redovisas. EFTERLYSES: Medlemmar eller deras bekanta som vill åta sig att fungera som KLUBBVÄRDAR i första hand under juli fram tills juniorlägren börjar och i andra hand vårhelgerna före skolas slut och sensommarhelgerna efter juniorlägren. Närmare upplysningar lämnas av förvaltaren Anders Kriström Tel , e-post eller Bengt Janson, tel , e-post 19

20 Juniorkommittén Lär dig segla mitt i stan med Vikingarnas Segel Sällskaps Juniorer Kvällsseglingar på Djurgården i vår Under våren och hösten anordnas kvällsseglingar på varvet onsdagar och torsdagar. Vi välkomnar barn som aldrig suttit i en båt och barn som redan är bitna och vill utöva sin sport även under terminen! Onsdagar 2 maj - 6 juni: Optimist, nybörjare och fortsättning. Torsdagar 3 maj - 7 juni: Optimist och övriga jollar, Grön nivå och uppåt. Ålder: 8-14 år, krav simkunnig 100 m Tid: 2 maj till 6 juni, kl Var: Ute på Hundudden, Djurgården Pris: 800 kr för medlemmar, 950 kr inklusive medlemskap Kvällarna avslutas med varmkorv! Seglarläger på Ekholmen Vårt populära solskensläger. Vi håller till på vår Klubbholme, Ekholmen, vid västra Saxarfjärden. Segling, knopar, bastubad, korvgrillning och cupture the flag är bara några av aktiviteterna. Barnen får vidareutbildning från den nivå de befinner sig på eller lär sig från grunden. I år har vi två läger planerade i slutet av sommaren. Seglarläger 1: 5-11 augusti Seglarläger 2: augusti. Nybörjare till vana Ålder: år, krav simkunnig 200 m Vi seglar: Optimist och Triss. Pris 2011: kr för medlemmar, kr inklusive medlemskap. Om du tar med egen båt reduceras priset med 600 kronor. Mat & boende: Helpension på Ekholmen. Dagseglarläger på Djurgården I år arrangeras fyra dagseglarläger. Seglarskola i form av läger i början av sommaren när de flesta föräldrar fortfarande arbetar. Läger 2 är på fyra dagar (midsommarveckan), övriga läger på fem dagar. För barn med små eller inga förkunskaper startar vi från noll, barnen får lära sig seglingens grunder och att hantera båten. För de som har seglat jolle tidigare och känner sig hemma i båten, fördjupar vi oss lite mer i seglingen och utövar mer avancerad teknik. Dagseglarläger 1: juni Dagseglarläger 2: juni Dagseglarläger 3: juni Dagseglarläger 4: 2-6 juli Ålder: 8-14 år, krav simkunnig 200 m Tid: kl Plats: VSS hamn & varv, Stora Hundudden, Djurgården, alldeles intill Djurgårdsbrunnskanalens mynning, buss 69. Pris: Läger 1, 3 & 4: kr för medlemmar, kr inklusive medlemskap.* Läger 2: kr för medlemmar, kr inklusive medlemskap* Mat: Lunch på Kruthuset & mellanmål ingår Deltagare: Max 20 per läger 20 * Priset reduceras med 500 kronor om du tar med dig egen båt. kontakt: Josefine Dahl:

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar!

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! Inbjudningsseglingen Vinter på Hundudden 8-9 sept. 2012. FOTO: FOTO: Christian Gunnnar

Läs mer

NR 1. 2014. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 233:e PUBLIKATION. 58:e ÅRGÅNGEN. Juniorseglingens framgång!

NR 1. 2014. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 233:e PUBLIKATION. 58:e ÅRGÅNGEN. Juniorseglingens framgång! NR 1. 2014. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 233:e PUBLIKATION. 58:e ÅRGÅNGEN Juniorseglingens framgång! Ole seglar Vinter familjens på Hundudden nya Midget. FOTO: Christian Grethe Rottböll Falk Sund Seglar-Vikingen

Läs mer

NR 4. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 228:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

NR 4. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 228:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN NR 4. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 228:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter i hamnen FOTO: Isabell Steger Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm Tel

Läs mer

NR 1. 2015. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 237:e PUBLIKATION. 59:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2015. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 237:e PUBLIKATION. 59:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2015. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 237:e PUBLIKATION. 59:e ÅRGÅNGEN M25, Camilla. Foto Karin Svärd Vikingarnas Segel Sällskaps medlemmar kallas till Årsmöte torsdagen 26 Mars 2015 kl 19.00 i Klubbhuset

Läs mer

Nya regler för nattvakt. Se sidan 12. NR 1. 2006. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 201:a PUBLIKATION. 50:e ÅRGÅNGEN

Nya regler för nattvakt. Se sidan 12. NR 1. 2006. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 201:a PUBLIKATION. 50:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2006. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 201:a PUBLIKATION. 50:e ÅRGÅNGEN Nya regler för nattvakt Se sidan 12 Vintervila i hamnen. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009.

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. ASS 432. Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. 1. Mötets öppnande och val av mötesordförande 2. Val av mötesordförande och sekreterare 3. Frågan om kallelse till mötet

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

NR 2. 2011. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 222:e PUBLIKATION. 55:a ÅRGÅNGEN

NR 2. 2011. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 222:e PUBLIKATION. 55:a ÅRGÅNGEN NR 2. 2011. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 222:e PUBLIKATION. 55:a ÅRGÅNGEN Thomas Kjaerboe vårrustar skötbåten Söderö FOTO: Christian Falk Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

NR 2. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 230:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN

NR 2. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 230:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN NR 2. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 230:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN Ekholmen, FOTO Sven Öberg Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm Tel 08-20 45

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

Årsmöte 2015 Söderskogens Båtsällskap

Årsmöte 2015 Söderskogens Båtsällskap Årsmöte 2015 Söderskogens Båtsällskap 2015-04-12 kl. 10.00 Tid: 2015-04-12 kl. 10.00 Plats: Föreningslokalen, Söderskogens badplats Närvarande: ca 25 medlemmar 1. Mötet öppnades. Styrelsens sekreterare

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Sidan 1 av 5 Onsdagen den 30 mars 2016 kl 1830. Plats museiisbrytaren S:t Erik, Djurgården. 1 mötets öppnande Vice ordförande Jan Nordvall

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

NR 2. 2014. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 234:e PUBLIKATION. 58:e ÅRGÅNGEN

NR 2. 2014. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 234:e PUBLIKATION. 58:e ÅRGÅNGEN NR 2. 2014. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 234:e PUBLIKATION. 58:e ÅRGÅNGEN Ekholmen 2013, foto Sven Öberg Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm Tel 08-20

Läs mer

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal.

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Närvarande Peter Norin Ingegerd Jansson Olof Johanson Viking Nilsson Lars Havstad Jan Bjurström Per-Anders

Läs mer

-Ny lägerchef för Juniorerna -Midsommar på Ekholmen -Sommarens kappseglingar

-Ny lägerchef för Juniorerna -Midsommar på Ekholmen -Sommarens kappseglingar NR 2. 2015. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 238:e PUBLIKATION. 59:e ÅRGÅNGEN -Ny lägerchef för Juniorerna -Midsommar på Ekholmen -Sommarens kappseglingar M25, Camilla. Foto Karin Svärd Foto: Karin Svärd Seglar-Vikingen

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-04-21 Plats: Klubbstugan Gälltofta 1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN. Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa

NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN. Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm Tel

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 20 februari 2011 klockan 12:00 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap

Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap Datum: Måndagen den 8 juni 2015, klockan 18:30 20:30 Plats: Mälbybasen, Torshälla Ordförande: Niklas Kvartsén 1-6 Per Tillman 7-11 Sekreterare: Malai Bierfeldt Justerare:

Läs mer

Protokoll fört vid Svindersviks båtklubbs årsmöte torsdag 27 november 2014

Protokoll fört vid Svindersviks båtklubbs årsmöte torsdag 27 november 2014 Protokoll fört vid Svindersviks båtklubbs årsmöte torsdag 27 november 2014 22 medlemmar och båtägare var närvarande. 1. Mötets öppnande Ordförande Olli Kärki hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet

Läs mer

Resultat- och balansrapport för 2010

Resultat- och balansrapport för 2010 Bilaga 3a Klevbergets Samfällighetsförening 1 Resultatrapport Räkenskapsår: 10-01-01-10-12-31 Budget 2010 2010 2009 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Not 3011 1 Medlemsavgifter 282 900,00 282 900,00 282

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

Tävlingsledarutbildning för spelledare m.fl anordnades under våren med lärare från bridgeförbundet.

Tävlingsledarutbildning för spelledare m.fl anordnades under våren med lärare från bridgeförbundet. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2011 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 7 mars omvaldes Ulla Eriksson som ordförande. Till

Läs mer

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening 1 (5) ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-09-01 2014-08-31 Org nr 716417-1956 Förslag till vinstdisposition: Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 730 228

Läs mer

Mistluren. Fest i Väggöviken tillsammans med Stegeborgs båtklubb och Väggöseglingen Lördagen den 13 juni

Mistluren. Fest i Väggöviken tillsammans med Stegeborgs båtklubb och Väggöseglingen Lördagen den 13 juni Mistluren Nummer 2-2009 För Väggöseglingen gäller: Skepparmöte kl 11.00 Start ca kl 12.00. Startavgift 50 kr. Fest i Väggöviken tillsammans med Stegeborgs båtklubb och Väggöseglingen Lördagen den 13 juni

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf. Ljungaviken Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 7 februari 2009 klockan 11:00 till 13 (cirka) Plats: Göteborg, Hotel Gothia Towers, Mässans gata 24, konferensvåningen, rum R10. Gå in i

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Solö Sim-Skoleförening

Solö Sim-Skoleförening Årsbokslut för Solö Sim-Skoleförening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter, Underskrifter 4 Solö Sim-Skoleförening

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011

Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011 Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011 Styrelse: Ordförande Hans Dertell (2012) Vice ordf./sekr. Håkan Nilsson (2013) Hamnkapten Kent Söderqvist (2012) Medlemsansvarig Bengt Hallén (2012) Kassör

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Downföreningen

Årsredovisning. Svenska Downföreningen Årsredovisning för Svenska Downföreningen Räkenskapsåret 2009 Svenska Downföreningen 1(7) Styrelsen för Svenska Downföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSMÖTE 2010 VERKSAMHETSÅRET

ÅRSMÖTE 2010 VERKSAMHETSÅRET Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2010 VERKSAMHETSÅRET 20090501-20100430 Söndagen den 4 juli 2009 kl 14.00 (registrering från 13.00) Ankarskolans matsal, Träslövsläge DAGORDNING 1 Mötets öppnande

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund

Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Safiren

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2015 TORSDAG 12:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens förslag till dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Catharina Hårsmar

Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Catharina Hårsmar Protokoll Nr 10 Datum: -01-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar Ledamot Karin Nyström Ledamot Ingela Bach Suppleant Lena

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JOHANNEBERGSVÄGEN 30 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JOHANNEBERGSVÄGEN 30 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JOHANNEBERGSVÄGEN 30 Org nr 769614-0727 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Johannebergsgatan 30 får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

1. Mötets öppnande Vice ordförande, Anya Kräusel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat..

1. Mötets öppnande Vice ordförande, Anya Kräusel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.. Kristianstads Brukshundklubb Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-10-13 Plats: Klubbstugan Gälltofta. 1. Mötets öppnande Vice ordförande, Anya Kräusel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat..

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Konto Benamning Budget Avvik Resuitat Ackumulerat 1201-1212 1201-1212 1201-1212 (tkr)

Konto Benamning Budget Avvik Resuitat Ackumulerat 1201-1212 1201-1212 1201-1212 (tkr) Resultatrapport ^'''^'''^ Hammarbyledens Motorbatsklubb, 802001-3390 (IMN) utskrifts-id: 195 Period: 1201-1212 Senast reg verifikat: A:22, C:141, KF:102 Utskriven: 130205 19:36 av Kassor Konto Benamning

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Solö Sim-Skoleförening

Solö Sim-Skoleförening Årsbokslut för Solö Sim-Skoleförening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter, Underskrifter 4 Solö Sim-Skoleförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (6) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Ulf Kraepelien, kassör Björn Littorin, seglings- och ungdomsledare Tomas Grut, hamnkapten Jan Tottie, intendent Erik Frykfeldt, varvschef Lars-Erik

Läs mer

Innehåll - Kallelse - Dagordning - Verksamhetsberättelse - Avgiftsförslag - Valberedningens förslag BREVIKS BÅTSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2014-02-18

Innehåll - Kallelse - Dagordning - Verksamhetsberättelse - Avgiftsförslag - Valberedningens förslag BREVIKS BÅTSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2014-02-18 Foto: Lars G Karlsson ÅRSMÖTE 2014-02-18 Innehåll - Kallelse - Dagordning - Verksamhetsberättelse - Avgiftsförslag - Valberedningens förslag sid 2 sid 3 sid 4 sid 6 sid 7 KALLELSE Välkommen till årsmöte

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Årsstämma 28 november 2013

Årsstämma 28 november 2013 Handlingar för årsstämma 28:e november 2013 sida 1 av 14 Årsstämma 28 november 2013 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer