NR VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN"

Transkript

1 NR VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter på Hundudden FOTO: Christian Falk

2 Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan Stockholm Tel Förslag till dagordning Vikingarnas Segel Sällskaps medlemmar kallas till 1. Mötets öppnande 2. Prisutdelning och utmärkelser 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Val av mötets ordförande 5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 6. Fastställande av dagordning 7. Justering av protokoll från höstmötet, se sidan Nya medlemmar, invalda efter höstmötet 9. Styrelsens verksamhetsberättelse, se sidan Fastställande av 2011 års resultat och balansräkning, se sid Förslag till disponering av årets resultat, se sidan Revisorernas berättelse 13. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 14. Fastställande av avgifter och budget för 2012, se sidan Fastställande av arvoden 16. Val av styrelse-, kommitté-, revisorer och övriga ledamöter, se sidan Val av valberedning 18. Fastställande av årsprogram för 2012, se sidan Inkomna motioner 20. Förslag från styrelsen angående eventuell förtida återbetalning av Subliftlåneposter, se sidan VSS miljöbefrämjande åtgärder och LOVA-bidrag, diskussion och beslut om fortsatt arbete och ekonomisk planering 22. Förslag från Miljöombuden och styrelsen angående Miljöplan för VSS, se sidan Rapporter från styrelse och kommittéer 24. Övriga frågor 25. Mötets avslutande Efter mötet kommer medlemmen Hans Gustavsson från Captains Kommendörsgatan att informera om nya kopparbaserade bottenfärger. Hundudden i februari 2012 Årsmöte torsdagen 29 mars 2012 kl i Klubbhuset på Hundudden VSS Styrelse Redaktion: Material skickas till: Isabell Steger & Carl Jorns Roslagsgatan 50a Stockholm Mobil Sven Öberg Mobil Stina Stjernquist Vikingarnas Segel Sällskap Kansli: Box Lidingö Tel kontorstid: Tel & besökstid 1:a måndagen varje månad: kl ; Tel VSS hemsida: Ordförande: Bengt Janson; Tel Sekreterare: Helga Rudhe; Tel Kassör: Per Jutemar; Tel Hamnkapten: Erik Sandström; Tel Ekholmen: Tel Postgiro: Bankgiro: Motioner till Vårmötet torsdag 24 maj 2012 skall vara styrelsen tillhanda senast den 5 april. Sista manusdag för Seglar-Vikingen nr 2, 2012 är fredag 13 april. Manus och bilder mailas till: Bidrag till hemsidan mailas till 2

3 Ordförande har ordet Nytt verksamhetsår Det är så ljust ute så att skärmen nästan bleknar och det är svårt att se texten. Detta är ett av de första tecknen på att våren är i antågande och att det snart stundar islossning och då går båtarna i sjön. Men först tampas vi med vår budget inför årsmötet. Det känns nästan konstigt och lite av lyxproblem att syssla med budgetfunderingar för vårt Sällskap, samtidigt som tidningarna är fulla av allvarliga ekonomiska problem för flera länder i vår närhet. Världsekonomin svajar. Men vi har vår verklighet att ta ställning till och nu har vi arbetat fram ett budgetförslag för 2012 som i vanlig ordning slutar på noll. På noll? Ja, vår ekonomi bygger ju till att börja med på att vi alla betalar våra avgifter. Sedan hyr vi ut varenda kvadratmeter av hamnplanen och också varenda breddecimeter av hamnen detta är våra intäkter. Sedan kostar vi på oss fin anläggning och fin utrustning för vår verksamhet och försöker underhålla allt detta. Det är en enkel beskrivning av vår ekonomi och vår verksamhet. Alla förstår att detta endast fungerar om alla kuggar går i varandra och vi gör som vi kommit överens om. Då först fungerar detta avancerade maskineri. Och jag måste säga att det mesta hos oss fungerar alldeles utmärkt! Ofta får jag anledning att tänka på alla insatser av ibland verkligt avancerat slag som alla vi medlemmar åstadkommit tillsammans genom åren. Dessa tankar dyker upp då jag pratar med någon seglingsentusiast från annan klubb, som nästan alltid uttrycker sin avund och beundran över hur fint vi har det på Hundudden och hur fantastiskt det är på Ekholmen. Det är inte alltid vi tänker på det, man blir så lätt bortskämd, men vi är funktionärer, vi jobbar ideellt, vi håller därmed våra avgifter och kostnader nere och vi konstaterar, ofta med illa dold glädje, att vi har en just fantastisk anläggning. Till detta kommer glädjen över vi har åstadkommit detta själva! Detta tycker jag är en av VSS verkliga styrkefaktorer. Vi planerar och genomför själva. Vi formar vår verklighet som vi vill ha den - och vi lyckas ofta. Det är roligt och det skapar god stämning. Så vill vi ha det. Detta är en bra och intressant modell för såväl samhällsbyggande som för företagande. Året kommer bland annat att präglas av miljöprojektet, renoveringen av köket på Ekholmen och fortsatt expanderad verksamhet av Jolle- och Juniorverksamheten. Detta utöver våra vanliga aktiviteter. Med förra årets fantastiska Folkbåts-SM i bakhuvudet ser vi fram emot planeringen av ett nytt SM på Värtan 2013 för Trissjollar. Dessa gamla trotjänare upplever ju en renässans och entusiasterna på västkusten önskar att VSS ordnar dessa seglingar. Vårt goda rykte späddes givetvis på av Folkbåts-SM:et och det är ju jätteroligt om vi successivt förstärker vårt anseende som goda seglare och arrangörer. Men nu först, till årsmötet, har vi sammanställt resultatet för 2011 och vi försöker beskriva det så tydligt som möjligt i begripliga termer i Seglar-Vikingen. På årsmötet går vi också igenom detta i detalj. Vår ekonomi är god och vår föreslagna budget för 2012 presenteras där också med kommentarer och noter. Så nu ses vi snart på årsmötet och jag hoppas på stor uppslutning och en givande diskussion där Bengt Janson VSS ordförande 3

4 4 Styrelse Ordförande: Bengt Janson Vice ordförande: Thomas Michélsen Kassör: Per Jutemar Sekreterare: Helga Rudhe Intendent: Claes Styren/ Silvija Brandell Hamnkapten: Erik Sandström/Mats Johansson Klubbmästare: Christian Falk Förvaltare Ekholmen: Anders Kriström Ledamot: August Falck Kappseglingskommittén Birgitta Kriström, sk. Anders Kriström Björn Andersson Arne Stohm Klaus Kyander Leif Ahlqvist Thomas Kjaerboe Kimmo Arnold-Larsen Johan Nordenberg Henrik Spångberg Curt Gelin Johan Rasin Hermann-J Gassler Dan Yngwe Lave Fischer Ted Bertling Nattvaktsansvarig Svante Wiklund Hamnförmän 1:e Vice Hamnkapten Erik Sandström 2:e Vice hamnkapten Erik Matttson Hamnförmän Jan Detthoff Jan F Svensson Mathias Rönbäck Bo Johansson Lars Westergren Rune Olson Henning Muller Johan Wallander Klas Sporre Ola Jarder Henrik Wallander Savina Fornsäter Verksamhetsberättelse 2011 Avgiven av styrelsen för Vikingarnas Segel Sällskap för tiden Funktionärer 2011 Båtbesiktningskommittén Bengt Janson sk. Jon Höglund Erik Thörner Helga Rudhe Klubbkommittén Christian Falck, sk. Per Nordström Claus Meyer Jenny Didong Juniorkommittén August Falck, sk. Marcus Aspenberg Anders Larsson Ann Lake Hampus Lake Eva Janmark Regine Larsson Ellinor Seybolt Josefine Dahl Carl Janmark Clara Hamrén Vincent Larsson Förvaltare Ekholmen Anders Kriström, sk. Bengt Pettersson, vice förvaltare Tekniska kommittén Claes Styren sk. Silvija Brandell Peter Rosengren Sven Löfgren Rune Olsson Gustaf Schröderheim Hans Jern Erland Westerlund Bojansvarig Bengt Pettersson Miljöombud Thomas Michélsen, sk. Savina Fornsäter Medaljkommittén Lars Norén, sk. Willy Svensson Thomas Kjaerboe Lennart Angeli Karin Svärd Seglar Vikingen Carl Jorns, sk. Isabell Steger Sven Öberg Stina Stjernquist Stadgekommittén Johan Obel, sk. Ola Jarder Lars Norén Sven Evert Svensson Klubbhusvärd Ingegerd Norén Mätningsman Anders Kriström Utbildningskommittén Bo Samuelsson Breddseglingskommittén Mathias Rönbäck Ansvarig för klubbåtar Sven Löfgren Båtförsäkringsfrågor Kontaktman Svenska Sjö Anders Kriström Web master Karin Svärd Arkivarie Ola Jarder Fadderansvarig Bengt Pettersson Revisorer Olle Johannesson sk. Svante Tegbäck Revisorssuppleanter Bertil Johnsson Regine Larsson Valberedning Birgitta Kriström, sk. Lars Westergren Mathias Rönbeck Einar Hallberg Bengt Pettersson

5 Verksamhetsberättelse 2011 Avgiven av styrelsen för Vikingarnas Segel Sällskap för tiden Året som gick MEDLEMSANTAL & REGISTRERADE BÅTAR Sällskapet har under året haft ett normalt flöde av medlemmar vad gäller både inval och utträde. Sällskapet är nära att ha uppemot 700 medlemmar och har fortfarande ett av Stockholms största bestånd av träbåtar i hamnen. Glädjande är också ökningen av juniorer som hänför sig till fler dagseglarläger på Hundudden och seglarläger på Ekholmen. Vad gäller registrerade båtar är antalet ökande både för trä och också detta år framförallt för plastbåt. Medlemsantal Män Kvinnor Juniorer Totalt: Registrerade båtar Träbåtar Plastbåtar Jollar Flerskrov Motorbåtar Totalt: Till Sällskapets ombud vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte, utsågs Anders Kriström HUNDUDDEN Året har givetvis i hög grad präglats av SM för Nordisk Folkbåt som gick av stapeln på Lilla Värtan i mitten av augusti. Planeringen var föredömlig med klara riktlinjer, där kappseglingskommittén ansvarade för seglingsplaneringen och Ostkustens Folkbåtsklubb för festligheterna. Vidare planerades hamnen om så att samtliga deltagare låg samlade längst inne i hamnen närmast grindarna, detta för att skapa gemenskap och trivsel. Det hela var mycket lyckat med 27 deltagande båtar och med Vikingar överst på SM-pallen genom trion Ola Zetterberg, Bengt Jarfeldt och Staffan Sollerhag. Ett fantastiskt evenemang. I övrigt har vi arbetat med miljöprojektet vid praktiskt taget samtliga möten under året. Planeringen fortgår och under året utsågs VSS miljöombud Savina Fornsäter och Thomas Michélsen, som leder och planerar uppläggningen av projekten tillsammans med docent Britta Eklund från ITM/SU, vid Stockholms Universitet. Vi har genomfört provtagningar på hamnplan och på våra båtar och dessa prover har sedan analyserats av bl.a. Britta Eklunds doktorander. För ökad säkerhet på varvet anordnades snabbkurs för medlemmarna i SeaQuipp-stöttning genom att Daniel Hoback handgripligen demonstrerade hur man ställer upp en stötta och vad man speciellt skall tänka på. Bockgården har fått nya hyllplan i slänten och skyddsplanket har målats i VSS nya gröna färg. Klubbhuset har hållits i föredömligt skick under uppsikt av vår klubbhusvärd. Vi har haft omfattande verksamhet med Jolle- och Juniorsektionens deltagare på både kvällsseglingar, dagseglarläger och seglarläger, som alla varit mycket uppskattade. Kanslifunktionen fungerar professionellt med hög servicenivå och medlemmarna bemöts alltid lika vänligt av våra kanslister. Kruthuset och dess servering är en stark magnet för både medlemmar och flanörer och utgör en verklig centralpunkt på Hundudden. Våra medlemsmöten är välbesökta och vår ekonomi är välordnad och god. MÖTEN OCH UTMÄRKELSER Tre allmänna medlemsmöten har hållits och två informationsmöten för nya medlemmar, ett på våren och ett på hösten. Vidare har styrelsen sammanträtt vid elva protokollförda styrelsemöten. Vid årsmötet utdelades följande utmärkelser: VSS Hedersledamot utdelades till Nils och Kerstin Svärd och likaså till Anders och Birgitta Kriström. Gösta Wallmarks pokal som utdelas av ordförande till särskild förtjänstfull medlem, tilldelades August Falck. 25-årsmärke utdelades till Sune Nilsson, Ingegerd Norén, Erik Holmer och Catharina Lewenhaupt. Ordförande utdelade sedan till avgående intendenten Silvija Brandell en fotogenlampa i mässing och blomsterbukett som tack för dennes insats, likaså till avgående revisor Lena Gustafsson. Ordförande utdelade sedan som tack för insatser under året varsin VSS-pikétröja till Gustav Wallerfelt och Johanna Rurling för deras värdskap på Ekholmen. Ordförande utdelade vidare en blomsterbukett till klubbhusvärd Ingegerd Norén, för eminent skötsel av vårt klubbhus. Därefter förrättades prisutdelning för KM Klubbmästare i Folkbåt blev Bengt Jarfelt och Ola Zetterberg. Ingen prisutdelning i Lys-klasserna förrättades. Tedde Lindkvists pris tilldelades i år Bengt Jarfelt och Ola Zetterberg. KAPPSEGLINGSKOMMITTÉN Vi har arrangerat 4 seglingar i år. Vikingarundan och Vikingaregattan veckan före midsommar. Där blev deltagarantalet inte så stort. DM för Folkbåtar skulle avgöras och där blev Anders Olsen DM-mästare. I början av augusti hade vi Folkbåts SM tillsammans med Folkbåtsförbundet. Det var 27 stycken båtar anmälda och startande. En väldigt lyckad helg. Även här fick vi en SMmästare från VSS. Det blev Bengt Jarfelt/Ola Zetterbergs som blev först över mållinjen. Inbjudningsseglingen hölls i september och hade DM för NF. Tyvärr inga deltagare från VSS. Det var väldigt lätta vindar 5

6 Verksamhetsberättelse 2011 Avgiven av styrelsen för Vikingarnas Segel Sällskap för tiden på lördagen. Lars och Lotta Gelin har ställt upp i Andunge-VM i Göteborg. JOLLE OCH JUNIORKOMMITTÉN Året som gick var ett intressant år för juniorerna i många avseenden. Juniorkommittén arrangerade en tävling med fler än 80 deltagare. Här var det fem Vikingar som var med i sin första kappsegling. Arrangemanget avslutades med hamburgargrillning och en prisutdelning där alla fick något slags pris. På lägren hade VSS i år fler deltagare än någonsin tidigare, 60 barn gick på lägren. KLUBBKOMMITTÉN Klubbkommittén har i år trots brist på funktionärer i kommittén, kunnat genomföra sina arrangemang. Midsommarfirandet på Ekholmen, som är årets höjdpunkt, hade som vanligt gott om deltagare. Vid silllunchen på ängen var det över 100 deltagare. Dans på kvällen på dansbanan med Lill-Bengts orkester. Den andra stora festen som Klubbkommittén står för är kräftskivan i mitten av augusti på Ekholmen. Även denna tillställning drog till sig många entusiastiska medlemmar. Vi startade med en mingeldrink på Klubbhusets altan, innan vi gemensamt fortsatte med kräftskivan inomhus. Vid övriga sammankomster som vårmöte, höstmöte, årsmöte samt möten för nya medlemmar, bjuder vi på en lättare förtäring. Vi arrangerar i mars 2012 en funktionärsträff i Kruthuset som tack till alla funktionärer som arbetat för Sällskapet under Där bjuds det på ärtsoppa, pannkakor, punsch och rolig samvaro. Klubbkommittén tillhandahåller också diverse klubbvaror. Vi har vita och svarta T-shirt med en liten tryckt vimpel på bröstet. Vita pikétröjor med broderad vimpel samt vita och beiga kepsar med broderade vimplar. Slutligen finns en ryggsäck samt seglarväskor i två storlekar med stora broderade vimplar på sidan. Dessa kan köpas till låga priser. TEKNISKA KOMMITTÉN Tekniska kommittén har planerat och genomfört samtliga städ och arbetsdagar på Varvet under Funktionärerna i kommittén har under dessa tillfällen varit arbetsledare och också själva bidragit med arbete. Arbetet med att byta ut fuktskadat virke i Pirum är slutfört. Där återstår nu omfattande målningsarbete för att säkra att Pirum inte åter förfaller. Bockgårdens plank har målats i klubbens nya gröna färg som togs fram vid bygget av Subliftgaraget. Nya skyltar till Vikingarnas och Kruthuset har målats och satts upp. Elskåpet har försetts med nya luckor i trä. Allt ägarlöst men användbart material i bockgården har samlats i en separat sektion inför återvinning under nästkommande år. Ägarlösa skåp längs vägen har tömts och städats ur. En bäver gästade klubben under sommaren. TK fick rycka ut för att fälla några höga aspar vid Pirum som blivit avätna till hälften. På piren har vi gallrat bort träd som skymde belysningsstolparna och flaggstången. Slipspåret har rensats och riktats och nu återstår cementering så att allt är i ordning inför sjösättingen. EKHOLMEN Året inleddes och avslutades med stormar som fällde ett antal träd. Bl.a. några i backen mellan Klubbhuset och ängen där vi fick anlita en professionell trädfällare för att få ner dem på marken. Besöksfrekvensen var normal och hamnavgifterna blev högre än tidigare år. Arbetshelgerna har mycket ägnats åt att ta hand om alla vindfällen. Under säsongen har de vanliga aktiviteterna genomförts, dvs. Vikingaregattan med Vikingarundan, midsommarfirande, två juniorläger och kräftskiva med paketsegling och varpa. Under augusti/september hyrdes dansbanan vid två helger av utomstående klubbar för kräftskiva. Hamnmästarsysslan har under säsongen delats av Gustaf Wallerfelt med Johanna Rudberg och Louise Bratt Carle med Magnus Carle och även förvaltarna. Detta har fungerat bra, bl.a. har vi fått beröm för att toaletterna numera är nästan luktfria. Under hösten har ett nytt kök med diskmaskin börjat installeras. Årets sista besök på ön av förvaltarna gjordes den 28 december, då det konstaterades att några nya träd fallit på ön NV sida. Till nästa säsong planerar vi att slutföra arbetet med det nya köket i Klubbhuset och att bygga en ny badbrygga vid bastun. MILJÖOMBUD Två välbesökta möten har hållits i Klubbhuset. Det första den 27 januari med 17 deltagare diskuterade toatömning och spolplatta för tvättning/spolning av båtbottnar. Plattan ska gjutas i slipspåret och för spolvattnet planeras trekammarbrunn. Toafrågan möter för närvarande praktiska hinder och ligger längre fram i tiden. Under sommaren deltog 14 båtar i ett prov med olika behandling av båtbotten. Vid upptagning tog vi skrapprover på dessa båtar enligt universitetets anvisningar. Vid det andra mötet den 10 november i Klubbhuset, redovisade universitetet representerade av Britta Eklund och Karin Ström, resultatet av sommarens provserie. Nya prover kommer att tas under SEGLAR-VIKINGEN Seglar-Vikingen har utkommit med fyra nummer under året. Redaktionen fick förstärkning av Stina Stjernquist sedan i våras. Arbetet i redaktionen har fungerat väl och 6

7 Verksamhetsberättelse 2011 Avgiven av styrelsen för Vikingarnas Segel Sällskap för tiden medlemmarna bidrar gärna med text och bild, vilket gör tidningen läsvärd och trevlig. ARKIVET Under året har VSS arkiv på Sjöhistoriska Museet kompletterats. På Hundudden har gjorts en översiktlig inventering. Digitalisering av VSF: s dokument pågår. För närvarande finns bland annat, samtliga VSS årsböcker, Vikingen och Seglar- Vikingen klara i PDF-format. Alla texter (utom handskrifter), har gjorts sökbara. föregående år. Flest besökare var det i augusti (4736) och minst under november (2596). Nytt för i år var att höstens upptagningslistor publicerades under en Medlemssida, vilken medlemmarna kunde logga in på med varvskoden. De mest besökta sidorna var (förutom startsidan), Fotoalbum, Hamn & Varv samt Kappsegling. Ett stort tack till alla medlemmar som under året bidragit med bilder och annat material, främst till Lennart Ericson som ordnade programmeringen till den nya Medlemssidan. FÖRSÄLJNING AV Klubbtröjor, kepsar, seglarväskor & ryggsäck BIBLIOTEKET Biblioteket har under året genom donationer, fått ett antal nya böcker. Det är allt från reseskildringar till yachtkonstruktion. Dessutom har vi fått en hel del äldre tidskrifter och årsböcker. En inventering har gjorts, volymerna sorterats och ett nytt uppdaterat register upprättats. Bokhyllan som tidigare varit låst har öppnats, så att medlemmarna kan låna själva. En förteckning över biblioteket har placerats i klubbrummet. KLUBBHUSET Gästtoaletten har fått nytt rostfritt tvättställ, två nya handdukshållare och en ny spegel. Till köket på nedre botten har en del ny utrustning köpts in. Två möten har hållits med städfirman. Med hänvisning till alla sommaraktiviteter i Klubbhuset, har städningen utökats till en gång i veckan mellan mars och oktober månad. Under sommarmånaderna har altanen prytts av blommor. Under advent och jultid har Klubbhuset varit dekorerat med adventsljusstakar i fönstren och en julgran, med belysning, på altanen. HEMSIDAN Under 2011 hade VSS hemsida totalt besök (i genomsnitt 115/ dag), nästan exakt lika många som Styrelsen vill slutligen även detta år, rikta ett varmt Tack till samtliga funktionärer, övriga medlemmar och icke medlemmar som på ett oegennyttigt sätt bidragit till att hålla verksamheten igång och gynnat Sällskapet i en positiv anda! Bengt Janson Thomas Michélsen Per Jutemar Helga Rudhe Silvija Brandell Mats Johansson Christian Falk Anders Kriström August Falck Vita pikétröjor (S, M, L, XL) med broderad vimpel samt vita & beiga kepsar med broderade vimplar. Ryggsäck & seglarväskor i två storlekar med stora broderade vimplar på sidan. Säljs i Kruthuset samt i Kansliet. 7

8 VSS Resultaträkning 2011 & Budget 2012 Intäkter Utfall 2010 Budget 2011 Utfall 2011 Budget 2012 Medlemsavgifter Medlemsavgift Not Inträdesavgift Investeringsbidrag Ham &varv Vinterplats Not Skåp-och förrådsavgift Slip/Kran/Elavgift Flyttning av båt/båt på hamnplan Sommarplats Not Gästhamnsavgift Ekholmsavgifter Kommittéer Klubbkommittén Kappseglingskommittén Junior & Jollekommittén Uthyrning Uthyrning Klubbhus Uthyrning Kruthus Övrigt Försäljning klubbvaror Utebliven arbetsplikt Utebliven nattvakt Friköpt nattvakt Vattenavgift DMK&SXK statliga bidrag Övriga intäkter S:a Rörelseintäkter Kostnader Hamn & Varv Hyra Mark/Ponton Hyra Kruthus SUB drift/ underhåll Not Sophämtning Varv El Varv Vatten Varv Telefon Klubbhus+Kruthus Telefon Hamnkapten+Intendent Extern bevakning Not Underhåll varv Not Miljöförbättrande åtgärder Klubbåtar Drift & underhåll Klubbhus Drift & underhåll Kruthuset Underhåll förrådshuset S:a Hamn & Varv Ekholmen Hyra ponton Ekholmen Underhåll Ekholmen Not Drift Ekholmen Sophämtning Ekholmen El Ekholmen Förbrukningsinventarier Telefon Ekholmen S:a Ekholmen

9 VSS Resultaträkning 2011 & Budget 2012 Intäkter Utfall 2010 Budget 2011 Utfall 2011 Budget 2012 Administration Medlemsavgifter kontorsmaterial Medlemsavgift Not Trycksaker/Kopieringskostnader Inträdesavgift Vikingen Investeringsbidrag & matrikel Telefon kansli, Ham Internet, &varv hemsida, epost Porto Vinterplats Not Försäkringar Skåp-och förrådsavgift Avskrivna Slip/Kran/Elavgift medlemsfodringar Förbrukningsinventarier Flyttning av båt/båt på hamnplan Arvode Sommarplats kanslist Not övriga Gästhamnsavgift konsultarvoden Avgift Ekholmsavgifter post & bank Kommittéer &möten Junior Klubbkommittén & jollekomm Kappseglingskomm. Kappseglingskommittén Klubbkomm. Junior & Jollekommittén Uthyrning Möten & Sammankomster Övrigt Uthyrning Klubbhus Kurser Uthyrning & utbildningar Kruthus Övrigt Förbundsavgifter Marknadsföring Försäljning klubbvaror Klubbvaror Utebliven arbetsplikt Övr Utebliven kostnader nattvakt Gåvor Friköpt & nattvakt uppvaktningar Vattenavgift DMK&SXK S:a administration statliga bidrag Övriga intäkter Arvoden &ersättningar S:a Rörelseintäkter Löner Arvode styrelsen arvode juniorkommitteen Kostnader Nattvakt,midsommar Extra nattvakt Hamn Milersättning & Varv sociala Hyra Mark/Ponton avgifter S:a Arvoden Hyra Kruthus & ersättningar SUB drift/ underhåll Not S:a Rörelsens kostnader Sophämtning Varv El Varv Rörelseresultat före avskrivningar Vatten Varv Avskrivningar Telefon Klubbhus+Kruthus Avskrivningar Inventarier Telefon Hamnkapten+Intendent Avskrivningar båtar Avskrivningar Extern bevakning förrådshus Not Avskrivningar Underhåll varv Sublift+subliftsystem Not Avskrivningar Miljöförbättrande Klubbhus åtgärder S:a Avskrivningar Klubbåtar Drift & underhåll Klubbhus Rörelseresultat Drift & underhåll efter Kruthuset avskrivningar Underhåll förrådshuset Resultat S:a Hamn från & Varv finansiella investeringar Ekholmen Ränteintäkter Ränteintäkter Hyra ponton Ekholmen skattekonto Utdelning Underhåll &värdeminskning Ekholmen aktier Not S:a Räntor Drift Ekholmen och liknande resultatposter Sophämtning Ekholmen Resultat El Ekholmen före skatt Förbrukningsinventarier Efterskänkta Telefon Ekholmen lån S:a Ekholmen Årets skatt Förra årets skatt S:a Skatt & extraordinära intäkter Redovisat resultat

10 VSS Balansräkning 2011 TILLGÅNGAR 2010/12/ /12/31 Anläggningstillgångar Ekholmen, fastighet Hundudden, förrådsbyggnad Hundudden, klubbhus Ack. Avskrivningar byggnader Sublift Ack avskr sublift Subliftssystem Ack avskr subliftssystem Subliftsgarage Ack avskr subliftsgarage Inventarier Hundudden Ack avskrivningar inventarier Inventarier Ekholmen ack. avskr inventarier Ekholmen Inventarier Båtar Ack avskr inventarier Båtar S:a anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager klubbvaror Medlemsfordringar Fordran senaste AP Fordran senaste SP Fordran senaste VP Interimsfodringar Förutbetalda kostn & upplupna intäkter kortfristiga placeringar Aktier Kassa &Bank Handkassa kommittéer Plusgiro &bank not S:a omsättningstillgångar S:a Tillgångar EGET KAPITAL & SKULDER Eget kapital Fri aktivitetsfond Fri investeringsfond Fri underhållsfond Balanserad vinst/förlust Årets resultat S:a Eget kapital Långfristiga skulder Villkorat statligt miljöbidrag Subliftslån Medlemslån S:a långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder medlemmar mfl Förutbetalde vinterplatsavgifter Upplupna kost & förutbet int S:a kortfristiga skulder S:a Eget kapital &skulder

11 NOTER TILL BOKSLUT 2011 SAMT BUDGET Medlemsavgift båtavgift , 5% höjning föreslagen i budget % höjning för rörlig del föreslagen i budget % höjning föreslagen i budget Innehåller även kostnad för Drift & Underhåll subliftgarage. 5. Budget -12 innehåller 8 för larm samt 10 för vaktbolag. 6. Bojarbete varvet 80, föreslagen budget -12 (bojarbete 80 + varvet 60 ). 7. Stor post -11 var inköp nytt kök, föreslagen budget -12 innehåller, färdigställande kök, ny badbrygga vid bastun samt ny brandsläcknings utrustning. 8. Ingår 5000 kr i arvode till kanslist för telefonpassning. 9. Ingår 6000 kr i arvode till kanslist för E-post hantering. 10. Budget -12 innehåller 5 till kappseglingskommittén samt 10 till juniorkommittén. 11. Vid ev. sammanslagning av SSF och SBU ska den nya avgiften för VSS bli oförändrad. 12. Inköp -11 optimister + RIB tot: 229, föreslagen budget -12: inköp 6 optimister *RS feva Varav kr är villkorade LOVA-pengar. STYRELSENS KOMMENTARER TILL RESULTAT 2011 & BUDGET 2012 Årets överskott på kr visar återigen att vi har god budgetvana och bra kontroll på våra kostnader. På varvet har bojarbeten varit den största utgiften. Antal medlemmar har i stort sett varit konstant. STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel Årets vinst Styrelsen föreslår att årets överskott på överförs till fria aktivitetsfonden. VSS styrelse i februari 2011 Bengt Janson Thomas Michélsen Per Jutemar Helga Rudhe Christian Falk Anders Kriström Claes Styren Erik Sandström August Falck FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 2012 ÅRS BUDGETFÖRSLAG: - Avgiftshöjning på 5% för medlemsavgift, sommarplats, vinterplats. - Normal genomströmning av medlemmar. - Oförändrat antal gästnätter på Ekholmen. - Arbetsplikt utförd i oförändrad omfattning. - Nattvakt enligt regelverket. ORDLISTA liten lathund till balansräkning Anläggningstillgångar är tillgångar i föreningen som är avsedda för långvarigt bruk. Avskrivningar är den kostnad som motsvarar värdeminskning på bl a föreningens byggnader och inventarier. Avskrivningar görs för att fördela kostnader på flera år. Avsättningar är en reservering för t ex framtida underhåll och reparationer. Balansräkning visar föreningens tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder per bokslutsdagen. Eget kapital är föreningens balanserade (sammanlagda) vinster/förluster under alla år, samt föreningens fonder. Fonder skall t ex täcka framtida underhåll och ev förluster i föreningen, dipositionen av fonderna beslutas på årsmötet. Fordringar är intäkter som är fakturerade men obetalda på bokslutsdagen den 31/12. Interima fordringar är kostnader som är förutbetalda och hör till kommande räkenskapsår eller ej fakturerade intäkter (upplupna) men som hör till innevarande räkenskapsår. Interima skulder intäkter som är förutbetalda och hör till kommande räkenskapsår eller ej fakturerade kostnader (upplupna) men som hör till innevarande räkenskapsår. Kortfristinga skulder är skulder som förefaller till betalning inom ett år. Långfristiga skulder är skulder som förefaller till betalning om ett år eller senare. Omsättningstillgångar är andra tillgångar än anläggningstillgångar - det vill säga för kortvarigt bruk. Resultaträkning visar föreningens samtliga intäkter och kostnader. Ställda panter avser fastighetsinteckning/pantbrev som t ex föreningen har lämnat som säkerhet för ett lån. Upplupna kostnader se interima kostnader. Varulager är Sällskapets material till försäljning t ex klubbnålar. 11

12 12 MEDLEMMAR Förslag till avgifter 2012 Engångsavgifter Kronor Inträdesavgift, familj eller senior (över 19 år) Investeringsavgift (ny medlem med båtplats) Medlemsnyckel Årsavgifter Senior, (över 19 år), inkl. familj Båtavgift Junior, (ej familjemedlem) Övriga avgifter Påminnelseavgift (efter 1 påminnelse går ärendet till inkasso) Utebliven nattvaktstjänst (2 personer) Utebliven nattvaktstjänst (1 person) Friköp från nattvaktstjänst Återbud till nattvaktstjänst < 1 v innan vakt Återbud till nattvaktstjänst > 1 v innan vakt Ej överenskommelse om ny nattvakt efter återbud Ej fullgjord arbetsplikt (per timme) Båt måste flyttas pga hinder vid sjösättning eller kvarliggning Båtägare närvarande Båtägare ej närvarande Rivning/flyttning av täckställning Båt på hamnplan utan tillåtelse av styrelsen / mån Plats i förrådshus Förvaringsskåp Inträdesavgift erläggs av varje ny familje- eller seniormedlem, (över 19 år). Vid familjemedlemskap endast en avgift. Familjemedlem som övergår till senior, behöver inte betala ny inträdesavgift. Investeringsavgift erläggs av registrerad båtägare som erhåller sommar- och/eller vinterplats med kölbåt (eller båt som kräver sublift/slip/kran) och tidigare inte har erlagt medlemslån. Avgiften kan delas upp med lika delar över de två första säsongerna. Medlem som byter båt eller tidigare har erlagt medlemslån/investeringsavgift, är befriad från ny avgift. Har båten flera ägare kan endast en vara registrerad båtägare och stå för investeringsavgiften. Övriga ägare måste också vara medlemmar. Om det registrerade ägarskapet övergår till annan i ägargruppen krävs skriftlig överlåtelse av investeringsavgiften. Årsavgifter Som familj räknas två sammanboende vuxna och hemmavarande barn under 19 år. Övriga medlemmar är antingen seniorer (över 19 år), eller juniorer. Ålderspensionär med 25-årigt medlemskap samt hedersmedlem, är befriad från medlemsavgifter men betalar båtavgift. Nattvaktsplikt har varje båtägare med köl- eller flerskrovsbåt med sommarplats, en natt per båt och säsong. Båtägare svarar för att minst två personer finns tillgängliga vid passet. För regelverket kring nattvakt se artikel i Seglar-Vikingen nr 1/2012. Arbetsplikt tillkommer medlem med registrerad båt med 2 timmar, båt i hamn med 4 timmar samt båt på varv 4 timmar, totalt 10 timmar. Har båtägare flera registrerade båtar utgår arbetsplikt för var och en av dessa. BÅTAR Varvsavgifter Vinterhyra - fast och rörlig del Kronor Fast del per båt Rörlig del per m 2, längd x bredd Sommarplats för kölbåt på land, (per bredd-dm) Segeljollar/flerskrovsbåtar Segeljollar sommartid på hamnplan Segeljollar vintertid på piren Flerskrovsbåtar sommartid på hamnplan Flerskrovsbåtar vintertid på piren Segeljollar och flerskrovsbåtar skall flyttas till hamnplan senast efter sista ordinarie sjösättningsdag. I annat fall kan avgift komma att faktureras enl. Reglementet Hamnavgifter Båt i hamn, (per påbörjad bredd-dm) Flerskrov på land/ramp samt trailerbåt på land, inkl. kranavgift Gästande båt, (per dygn utan el) Medlem utan hamnplats, (per dygn, OBS frivecka) Vinterplats i hamn exklusive el Elavgifter Ekholmen, (per dygn) Ej medlem Medlem gratis Hamn under vinter Förbrukningen uträknas efter märkeffekten på förbrukningskällan Kontrollavgift (elförbrukning) Dröjsmålsränta Referensränta % Hamn-, varvs-, och skåpplatser är personliga och knutna till medlemskap i Sällskapet. Utlån och/eller uthyrning utan Sällskapets medgivande, är inte tillåtet. Medlem och gästande båtägare förutsätts medge att båt, på varv eller i hamn, flyttas om så är nödvändigt. Regler för sommar- och vinterplatser finns i VSS Reglemente. Önskemål om plats är bindande. För sent inkomna uppsägningar kan resultera i att båtägare får betala plats utan att utnyttja den. Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta i sådana fall. Upptagning inför kappsegling är avgiftsfri! Medlem med vinterplats har en frivecka i hamnen före upptagning och efter sjösättning. Kontrollavgift för elförbrukning kan utkrävas om någon utnyttjar eluttag utöver överenskommelse. EKHOLMEN Hamnavgifter (gäller ej medlem med registrerad båt) Dygnsavgift, (> 6 tim) Segelbåt > 15 m LoA och motorbåt > 150 hk övriga Dagavgift, (0-6 timmar) Segelbåt > 15 m LoA och motorbåt > 150 hk övriga Bastuavgift (medlem inklusive gäster, ingen avgift) Ickemedlemmar, (per sällskap) Logi (per dygn) Medlem, (kojplats) Gäst till medlem, (kojplats) Lillstugan, (enbart medlemmar) Medlem med båt registrerad i VSS får utnyttja Ekholmens bryggor för denna båt utan avgift. Båten ska ha giltig skrovmärkning som visar registreringen. Övriga skall betala enligt tabell. Bastuavgift erläggs till Förvaltaren eller dennes ombud på ön. Varje bastubadare skall tillse att städning genomförs efter bad samt att ved finns tillgänglig för nästa badare. Medlem, inklusive gäster, badar fritt. Logi i Klubbhus eller Lillstuga kan erhållas i mån av tillgång. Egna sängkläder måste medtagas. Styrelsen för VSS

13 Förslag till funktionärer i VSS 2012 Styrelse: Ordförande Bengt Janson Vice ordförande Thomas Michélsen omval 2 år Kassör Per Jutemar omval 2 år Sekreterare Helga Rudhe Intendent Claes Styren Hamnkapten Vakant nyval 2 år Klubbmästare Christian Falk omval 2 år Ledamot och Förvaltare Ekholmen Anders Kriström omval 2 år Ledamot August Falck Båtbesiktningskommittén Bengt Janson sk. Helga Rudhe Jon Höglund Erik Thörner Juniorkommittén August Falk sk. Marcus Aspenberg omval 2 år Anders Larsson omval 2 år Ann Lake omval 2 år Clara Hamrén omval 2 år Regine Larsson Hampus Lake Eva Janmark Josefine Dahl Carl Janmark Vincent Larsson Ellinor Seybolt Nattvaktsansvarig Svante Wiklund omval 2 år 1:e vice hamnkapten Erik Mattson nyval 1 år 2:e vice hamnkapten Mats Johansson nyval 2 år Hamnförmän Hans Lindgren nyval 2 år Nina Betzler nyval 2 år Bo Johansson Vakant Lars Westergren omval 2 år Vakant Henning Muller Johan Wallander Klas Sporre omval 2 år Ola Jarder omval 2 år Henrik Wallander omval 2 år Savina Fornsäter omval 2 år Kappseglingskommittén Birgitta Kriström sk. omval 2 år Anders Kriström omval 2 år Arne Stohm omval 2 år Johan Rasin omval 2 år Kimmo Arnold-Larsen omval 2 år Curt Gelin omval 2 år Leif Ahlqvist Thomas Kjaerboe Johan Nordenberg Henrik Spångberg Herman-J Gassner Björn Andersson Dan Yngve Lave Fischer Ted Bertling Revisorer Svante Tegbäck Olle Johannesson omval 2 år Revisorssuppleanter Regine Larsson Bertil Johnsson Klubbkommittén Christian Falk sk. omval 2 år Per Nordström omval 2 år Claus Meijer Anders Olsen nyval 2 år Mätningsman Anders Kriström Båtförsäkringsfrågor Kontaktman Svenska Sjö Anders Kriström Tekniska kommittén Claes Styren sk. Gustaf Schröderheim Peter Rosengren Sven Löfgren Hans Jern omval 2 år Silvija Brandell Erland Westerlund Charlotta Ruegger nyval 2 år Bojansvarig Bengt Pettersson omval 2 år Miljöombud Thomas Michélsen sk. Savina Fornsäter Medaljkommittén Lars Norén sk. kvarstår 2 år Willy Svensson kvarstår 2 år Thomas Kjaerboe omval 3 år Lennart Angeli omval 3 år Karin Svärd omval 3 år Utbildningskommitté Bo Samuelsson Seglar-Vikingen Carl Jorns sk. omval 1 år Isabell Steger omval 1 år Sven Öberg omval 2 år Stina Stjernquist Arkivarie Ola Jarder Förvaltare Ekholmen Anders Kriström sk. omval 2 år Vice förvaltare Bengt Pettersson Breddseglingskommittén Mattias Rönbäck Stadgekommittén Johan Obel sk. omval 2 år Ola Jarder omval 2 år Lars Norén Sven Evert Svensson Webbmaster Karin Svärd omval 2 år Klubbhusvärd Ingegerd Norén Ansvarig för klubbåtar Fredrik Thorsell nyval 2 år Ansvarig för Sublift Curt Sivers sk Rune Olsson Fadderansvarig Bengt Pettersson Valberedningen har bestått av Birgitta Kriström sk. Bengt Pettersson Mattias Rönbäck Einar Hallberg Anders Alheden 13

14 Vid återblicken över säsongen 2010 konstaterades att antalet nätter med båtar i hamnen under hösten blivit fler än vad som tagits upp på bokningslistan för de två föregående åren. Så blev det också När sista natten på listan den 15 oktober passerat var ett antal båtar ännu ej uppdragna på land. Jag har i skrivande stund ej pejl på vilken sista natt då båtar fanns i vattnet inföll, så jag har i år utelämnat den raden. Den har ju tenderat att infalla senare i och med att båtarna börjat dras upp med sublift. Det betyder inte att Arbetsplikt och nattvaktsplikt Hur utföll nattvaktssäsongen 2011? nätterna därefter inte anses behöva någon vakt, bara att ingen fanns att tillgå. Förhoppningen är väl att uppdragningen med sublift skall gå snabbare allt eftersom vi får mer rutin. Vid jämförelse mellan 2011 och 2010 så senarelades sjösättningen en vecka 2010, men inte 2011, vilket åtminstone jag trodde skulle ske även detta år när jag betraktade hamnen bara några dagar innan första sjösättningen. Därför hoppade jag över första veckan på bokningslistan och fick i panik efterlysa frivilliga som bokade om sig i sista stund. På det sättet kunde vi få tre vakter att ställa upp lördag till måndag första sjösättningshelgen. I övrigt kan man konstatera att antalet friköp stadigt sjunker. Tyvärr kämpar vi i viss motvind i och med att antalet nätter ökar samtidigt som antalet platser i hamnen minskat något. En viss förhoppning finns att det skall gå att 2011 få in fler 2010 vakter 2009 från DMK. Det har påpekats att deras 11 nätter inte står i proportion till deras antal båtar i hamnen. I skrivande stund finns dock ingen klar överenskommelse. Antal vikingar som gått Antal vikingar som uteblivit Friköpta Befriade pga ålder, sjukdom etc Nedan ges en sammanställning av antalet vikingar med plats i hamn Styrelse och nattvaktsansvarig eller på hamnplan som hade nattvaktsplikt samt utfallet : Antal vikingar som gått Antal vikingar som uteblivit Friköpta Befriade pga ålder, sjukdom etc Styrelse och nattvaktsansvarig Antal vikingar som gått Antal DMK:are som gått Frivilliga nattvakter Några allvarliga incidenter har inte songen. Mycket tråkigt, men det var Antal vikingar som gått rapporterats av nattvakterna. Det under dagtid och finns inte nämnt i mest Antal DMK:are spektakulära som gått var en bäver som 10 rapporterna fällde ett träd i närheten av Pirum, Frivilliga nattvakter men det tycks snarare ha varit att Alla nattvaktsrapporter hade i år uppfatta som arbete för klubben. 3 åtminstone 5 en 3 underskrift - hurra! Kanske tog hotet i fjol att ej underskrivna rapporter kunde underkän Enligt ryktet sjönk en båt under sä nas skruv. Dock saknades andre vaktens underskrift på fyra rapporter, så där kvarstår hotet med en underskrift godkänns vakt med bara en person! Svante Wiklund Eder nattvaktsansvarige Förslag från styrelsen angående ev. förtida återbetalning av subliftlåneposter 14 Då några medlemmar frågat styrelsen om det går att få återbetalning tidigare än avtalat på deras Sublift lån och lånet är både dyrt (hög ränta) och administrativt krävande för klubben föreslår styrelsen på årsmötet: att klubben löser totalt 20 låneposter per år till de långivare som så önskar. Om det finns önskemål från medlemmarna att lösa fler än 20, får lotten avgöra. Givetvis erhåller man ingen ränta längre på den/de återbetalda låneposterna. VSS Styrelsen

15 Bokningslistan sätts i år upp i Klubbhuset lördagen den 17 mars kl 11:00. Alla som vill gå nattvaktspass skall skriva upp sig. Hittills har det aldrig hänt att listan varit fullbokad när den tagits ned. Om och när alla pass blir fullbokade får de som inte fått plats skriva upp sig på en reservlista som kommer att bifogas. Friår kommer därefter att delas ut i turordning efter den särskilda friårskvalifikationslista som sätts upp samtidigt. De som skrivit upp sig på reservlistan kommer då att lyftas in på de uppkomna lediga platserna. I fjol uppstod dock en brist på mer än 12 nattvakter, så inga friår kunde delas ut det året. De som inte skrivit upp sig på listan när denna tages ned, på kvällen den sista sjösättningsdagen, har därigenom friköpt Arbetsplikt och nattvaktsplikt Bokningslista för nattvaktspass 2012 Reglerna innebär att medlem kommer att faktureras enligt nedanstående. Ej betald faktura genererar en påminnelse efter en vecka. Efter ytterligare två veckor utan betalning lämnas ärendet till inkasso. Nattvaktslistan sätts upp i Klubbhuset och måste påtecknas senast sista sjösättningsdagen. Därefter dras listan in och de som inte tecknat sig faktureras enligt reglerna nedan. Medlem som pga sjukdom permanent inte anser sig kunna gå nattvakt ansöker hos styrelsen om befrielse. Styrelsen tar stor hänsyn i sådana fall. Medlem som av andra skäl än sjukdom inte vill gå nattvakt kan köpa sig fri från nattvaktsplikten. Medlemmen meddelar nattvaktsansvarig innan nattvaktslistan dras in, faktureras kr och slipper vaktgång innevarande år. Detta förfarande berättigar ej till eventuella friår. Medlem, som är nattvaktsskyldig under sommaren men inte sätter upp sig på nattvaktslistan antas inte vilja gå nattvakt och faktureras enligt samma princip som i paragrafen ovan. Om nattvakten uteblir, så att varvet lämnas obevakat, faktureras den ansvarige båtägaren kr. Om vakten utförs av endast en person, el. endast undertecknas av en person, faktureras den ansvariga båtägaren kr. Ingen alternativ vaktgång är möjlig under året för att sig från nattvaktsplikten och kommer omgående att få en räkning från kassören. Jag kommer att hålla reda på i vilken ordningsföljd friårsmeriterade skall få sitt friår. I första hand kommer de som gått flest år i följd t.o.m Bland dem som gått lika många år i följd får de som uteblivit mindre antal gånger (åren dessförinnan) förtur framför dem som uteblivit mer. Till sist rankas de som gått lika många pass i följd och uteblivit lika många gånger efter hur många pass man gått totalt de senaste tio åren. Men den som läser artikeln intill om utvecklingen 2011 kan kanske inse att risken är stor att inga friår delas ut alls. Och om så kan ske finns ett antal tappra vikingar som gått 9 år i följd utan friår eller att ha uteblivit, som har första tjing. Avgiftsregler för nattvakt 2012 Att tänka på inför nattvaktspasset: Passet börjar kl 22:00. I nattvaktspärmen, som finns i Klubbhuset en trappa upp finns en instruktion som du bör läsa noga. Där står bl. a. en uppmaning till nattvakten att fylla i rapportblanketten noga, med båda vakternas namn och telefonnummer samt att skriva under rapporten. Korrekt ifylld rapport är ett villkor för att passet skall godkännas. Underkänt pass leder till att den medlem som är ansvarig för nattvaktspasset faktureras enligt regler angivna på annan plats i denna tidning. För att få godkänt för två vakter krävs två underskrifter. Frågor besvaras efter förmåga. Tel el Svante Wiklund Nattvaktsansvarig avskriva avgifterna. Uteblivande pga sjukdom eller annan allvarlig orsak skall styrkas för befrielse av avgift. Återbud av annat skäl än sjukdom eller annan allvarlig orsak är avgiftsbelagt. Lämnas återbud senare än en vecka innan vaktnatten faktureras båtägaren kr, i annat fall 500 kr. Nattvaktsplikten kvarstår. Ansvaret ligger på medlemmen att kontakta nattvaktsansvarig och bestämma ny vaktnatt. Sker inte detta, faktureras medlemmen så att den totala avgiften blir kr. Om nattvaktsansvarig ej kan ordna en ny vaktnatt, skall medlemmen gå två nätter följande säsong. Det vaktpar som går vakt natten till midsommarafton eller midsommardagen arvoderas med 999 kr per person och natt. Arvodet är skattepliktigt, så personnummer skall lämnas innan vaktnatten till kansliet för kontrolluppgift till skattemyndigheten Den medlem som vill gå extra vaktnatt gör upp detta med nattvaktsansvarig. Detta arvoderas med 999 kr per person och natt. Sådan anmälan kan göras under nattvaktssäsongen. Personnummer skall lämnas som i ovanstående paragraf. Det är bara möjligt att göra en extra vaktnatt per medlem. Observera att arvodet på 999 kr är skattepliktigt. Efter friköp från nattvakt är det givetvis inte heller meningen att medlemmen skall gå frivilliga nattpass. VSS styrelse 15

16 Arbetsplikt och nattvaktsplikt Arbetsplikt 2012 Alla seniormedlemmar över 20 år som har båt registrerad i Sällskapet har arbetsplikt. Nya medlemmar med registrerad båt som blivit medlemmar innan den 1 juli har full arbetsplikt, de som blivit medlemmar senare har halv arbetsplikt. Har man både sommar- och vinterplats blir det 10 timmars arbetsplikt (2+4+4 timmar). Har man bara båten registrerad i Sällskapet blir det 2 timmars arbetsplikt. I årsprogrammet annonseras fasta tillfällen att arbeta vår och höst på varvet och på Ekholmens öppnings- och stängningshelger. Man kan också ta personlig kontakt med arbetsledaren för anläggningen ifråga och höra om det finns någon passande arbetsuppgift utanför de ordinarie arbetstillfällena. För varvet är intendenten eller hamnkaptenen arbetsledare och för Ekholmen är det förvaltaren. Det är bara den registrerade båtägarens insats som räknas av på arbetsplikten. Men givetvis kan man ta med familjemedlemmar och vänner också. Om någon av dem har en speciell kompetens kan deras arbetstid räknas av på arbetsplikten. Detta kan dock bara ske efter överenskommelse med arbetsledaren. Arbete vid sjösättning eller upptagning samt nattvakt räknas ej som arbetsplikt. Ej utförd arbetsplikt debiteras med 125 kronor per timme. VSS Registrerad kölbåt, jolle med köl eller motorbåt Sommarplats i hamnen Vinterplats på varvsplan eller i hamnen Flerskrovsbåt med plats på hamnplan Segeljolle 2 timmar 4 timmar 4 timmar 6 timmar 2 timmar MARS 4 MAJ SEPT OKT Bockgården städas Öppning av Ekholmen Arbetshelg på Ekholmen Städkväll på varvet Städkväll på varvet Arbetshelg på varvet Arbetskväll på Ekholmen Stängning av Ekholmen Bojarbete Städdag på varvet 16 Vem har nattvaktsplikt? Seniormedlemmar som på sommaren har båtplats i hamnen eller på hamnplanen för kölbåt, flerskrovsbåt eller motorbåt har nattvaktsplikt. Nya medlemmar som kommit före 1 juli har nattvaktsplikt om nattvaktslistan ej är fulltecknad. De som kommit efter 1 juli blir troligen befriade. Kontakta nattvaktsansvarig. Är medlem registrerad för flera båtar utgår nattvaktsplikt för var och en av båtarna. Vilken natt skall man gå? En lista med dem som skall gå nattvakt under sommaren sätts upp i Klubbhuset i början av mars. Denna lista är uppsatt endast en kort tid, så att alla nattvaktsskyldiga ska kunna teckna sig på den innan nattvaktssäsongen börjar. Uppsättningstiden Nattvaktsplikt 2012 annonseras i Seglar-Vikingen. På listan tecknar du dig för den natt du vill gå. För övriga bestämmelser kring nattvaktsgången, straffavgift vid icke inställelse, möjlighet att köpa sig fri, mm se separata nattvaktsbestämmelser för 2011 i denna tidning. I vaktskåpet på övervåningen i Klubbhuset finns nattvaktsutrustning: väst, ficklampor, batterier, och tydlig vaktinstruktion med telefonnummer till brandkår, ambulans, polis etc. Där förvaras också nattvaktspärmen som skall fyllas i och undertecknas av båda vakterna efter varje pass. Hur ofta går man nattvakt? En natt per sommar och båt med två personer. Båtägaren svarar för att minst två personer finns närvarande under hela nattvaktspasset. Vad gör man? Vakterna patrullerar regelbundet och håller uppsikt över hamn och på hamnplan och visar tydligt genom detta att anläggningen är bevakad. Uppgiften är inte polisiär utan bevakande och vid minsta tvivel ringer man polis, brandkår etc. Hur intygar man att nattvaktspasset har genomförts? Vid passets slut intygar de bägge vaktgående, med sina respektive namnteckningar, att passet är genomfört enligt regelverket. Detta står som garanti för varje medlem att våra båtar och vår anläggning är bevakade som överenskommits. VSS styrelse

17 Kappsegling I år går Vikingarundan för SRSbåtar och 5:or den 16 juni. Vikingaregattan för entyp kölbåtsklasser går den juni på Ekholmen. För att försöka få lite fler deltagare ska vi pröva lite nymodigheter, bl.a. startar första seglingen för regattan inte förrän klockan 12 på lördagen så att deltagarna ska hinna ta sig ut till Ekholmen på morgonen. För att hinna med tre seglingar på lördagen gör vi banorna lite kortare. På lördagen efter seglingarnas slut bjuder vi på seglardrink i samband med prisutdelningen för de klasser som ej ska tävla på söndagen. Därefter fortsätter festen runt grillen vid Ormviken. Vi hoppas som vanligt på stort deltagande speciellt av Vikingar! Vikingarundan som seglas efter SRS (tidigare LYS) lämpar sig bra för familjebesättningar och de som inte är så vana på tävlingsbanan. VSS kappseglingar 2012 På Lilla Värtan kommer jollekommittén att vara delarrangör för en jollesegling för Optimister och Zoom8 den 2 september. VSS klubbmästerskap med inbjudningssegling 8-9 september (en vecka tidigare än förra året) på Lilla Värtan kommer i år att innehålla DM för NF. I år har Starbåtarna hört efter om de kan komma till regattan 8-10 båtar, vi har naturligtvis hälsat att de är välkomna. Vi hoppas det blir en välbesökt avslutning på seglingssäsongen, framför allt hoppas vi att det blir många Vikingar som ställer upp, så att vi kan kora klubbmästare i många klasser. Efter lördagens seglingar bjuder VSS som vanligt på after sail (korv och öl/läsk) för att få fart på eftersnacket utanför Klubbhuset. Mer om seglingarna kommer i nästa nummer av Seglar Vikingen. Anders Kriström Kappseglingskommittén KM-Match Matchracing i trissjollar för alla i klubben, gammal som ung. 26 maj 2012 Vikingarundan Distanssegling 16 juni 2012 Vikingaregattan DM för Folkbåt & IF juni 2012 Vi söker engagerade gastar eller gastpar till vårens trevligaste kappseglingar GULLVIVERALLYT maj & ORNÖ RUNT 26 maj Vi har en välutrustad X-35:a och har valt att inte fortsätta att segla i X-35 Cupen utan att mer segla kortare distansseglingar. Vi vill gärna planera seglingarna så fort det bara går. Ring eller maila oss: Roland Gustafsson Gudrun Gissler tel Stockholms Cup Vikingaeröraren Optimistjolle 2 sept 2012 VSS KM Klubbmästerskap DM för NF 8-9 sept

18 Före öppningshelgen hoppas jag att det nya köket med nya moderna skåp och en diskmaskin ska hinna färdigställas. Det som resterar är ny elinstallation och lite kompletterande kakling och målning. VSS 83:a säsong på Ekholmen planerar vi att öppna den 5-6 maj. Helgen efter, den maj, blir det arbetshelg. För mer info om tidpunkterna håll uppsikt på VSS hemsida eller på anslag i hamnen. Öppningshelgen startar vi verksamheten på ön med att städa bort Ekholmen Vårstart på Ekholmen 2012 vintern och dra igång allt som varit avstängt. Vi kan tyvärr inte hissa VSS-vimpeln på flaggstången vid Norra ponton, då det ena fästet för stången släppt under stormen vid jul. Vi plockar fram det som ställdes undan i höstas (grill, roddbåt och kafémöblerna till altanen). På lördagskvällen bjuder VSS de som arbetat på middag. Arbetshelgen kommer vi att ta hand om de träd som fallit under vinterns stormar. Vi tänker också bygga en ny badbrygga vid bastun för att ersätta den som gick sönder förra sommaren. I sommar fyller dansbanan på Ekholmen 80 år och vi behöver hjälp att ge den en uppfräschning så att den blir fin till jubileet. För att underlätta för juniorläger kommer vissa förbättringar som juniorkommittén efterfrågat att genomföras. Vad gäller hamnvakter återkommer Gustaf och Johanna under perioden från skolavslutningen troligen till och med v26 (1:a juli). Anders Kriström Ekholmsförvaltarna Smått och gott... Referat från Kaffe framför brasan Så var då det traditionella Juldoppet i Liljeholmens badhus med efterföljande kall jultallrik avklarat onsdag den 7 december medlemmar samlades efter doppet på Reimersholmes restaurant där vi intog glögg. Vi åt sedan en kall jultallrik med bl. a. sill, lax och skinka. Det serverades starka drycker till den som så ville. Vi sjöng nya snapsvisor, pratade och stojade som vanligt. VSS ordförande sjöng helt nya visor för oss vilket uppskattades. Fortsatt trevlig samvaro till dess att vi bröt upp och tog oss hem med bussar. VSS Veteranklubb hälsar alla välkomna till följande evenemang: Årsmöte lördagen den 10 mars, kl. 12:00 i Klubbhuset på Hundudden. Lunch serveras till självkostnadspris. Vårutflykten planeras till onsdag, den 30 maj 2012, troligen till Gripsholms slott med båttur tur och retur eller ett annat resmål, dock med båt. Juldopp och jultallrik onsdag den 5 december Kallelser kommer till er alla. Kerstin Svärd VSS Veteranklubbs styrelse Foto: Ola Jarder 18

19 Som alla vet har vi en väl fungerande miljöstation på Hundudden och tar bra hand om överblivna lösningsmedel, gamla blybatterier och annat miljöfarligt. Men för att uppfylla myndigheternas alla krav räcker det inte med att göra rätt. Man måste också ha skrivit ned regler för miljöarbetet på papper. Därför har styrelsen skrivit en miljöplan, som vi föreslår årsmötet att godkänna. VSS miljöprogram består av två delar. Del 1 är en miljölathund för alla medlemmar. Den ska vara kortfattad, enkel och lätt att följa. Den Miljöombud Förslag från styrelsen: miljöplan för VSS kommer att revideras och vid behov moderniseras en gång per år. Del 2 är VSS miljöprojekt. Det är tidsbegränsade satsningar som drivs av miljögruppen tillsammans med övriga intresserade medlemmar. Under 2011 har det handlat om bottenfärg kommer det projektet att fortsätta. Och nya tillkommer. Förslag välkomna. VSS MILJÖLATHUND Använd miljöstationen. Där hanterar du spilloljor, överblivna lösningsmedel, förbrukad glykol, färgrester som inte torkat samt i låda intill miljöstationen blybatterier. Penslar, tomma burkar, tomma dunkar och filter lägger du i containern. När du slipar eller skrapar bort bottenfärg och andra giftiga färger från din båt försöker du ta hand om färgresterna. Ett sätt är att samla slipdamm och färgflagor på en presenning under båten. Ett annat sätt att suga upp dammet direkt samtidigt som du slipar. Det hopsamlade slipdammet och färgflagorna lägger du i påse, som placeras i miljöstationen på anvisad plats. Glöm inte att försluta din påse noggrant. VSS miljöombud BÅTÄGARE SÖKES TILL MILJÖPROJEKT Vår ambition är att få fram bra och praktiska metoder för att underhålla sin båt, slippa påväxt och dessutom skydda miljön. Vi behöver er hjälp för att mäta de olika metodernas för- och nackdelar. De första 10 som ställer upp inom varje undersökningsgrupp får en ersättning på 1000 kr. Alla detaljer om miljöprojektet hittar du på VSS hemsida. Där kan du anmäla dig till försöksgrupp. Där kommer också resultat att redovisas. EFTERLYSES: Medlemmar eller deras bekanta som vill åta sig att fungera som KLUBBVÄRDAR i första hand under juli fram tills juniorlägren börjar och i andra hand vårhelgerna före skolas slut och sensommarhelgerna efter juniorlägren. Närmare upplysningar lämnas av förvaltaren Anders Kriström Tel , e-post eller Bengt Janson, tel , e-post 19

20 Juniorkommittén Lär dig segla mitt i stan med Vikingarnas Segel Sällskaps Juniorer Kvällsseglingar på Djurgården i vår Under våren och hösten anordnas kvällsseglingar på varvet onsdagar och torsdagar. Vi välkomnar barn som aldrig suttit i en båt och barn som redan är bitna och vill utöva sin sport även under terminen! Onsdagar 2 maj - 6 juni: Optimist, nybörjare och fortsättning. Torsdagar 3 maj - 7 juni: Optimist och övriga jollar, Grön nivå och uppåt. Ålder: 8-14 år, krav simkunnig 100 m Tid: 2 maj till 6 juni, kl Var: Ute på Hundudden, Djurgården Pris: 800 kr för medlemmar, 950 kr inklusive medlemskap Kvällarna avslutas med varmkorv! Seglarläger på Ekholmen Vårt populära solskensläger. Vi håller till på vår Klubbholme, Ekholmen, vid västra Saxarfjärden. Segling, knopar, bastubad, korvgrillning och cupture the flag är bara några av aktiviteterna. Barnen får vidareutbildning från den nivå de befinner sig på eller lär sig från grunden. I år har vi två läger planerade i slutet av sommaren. Seglarläger 1: 5-11 augusti Seglarläger 2: augusti. Nybörjare till vana Ålder: år, krav simkunnig 200 m Vi seglar: Optimist och Triss. Pris 2011: kr för medlemmar, kr inklusive medlemskap. Om du tar med egen båt reduceras priset med 600 kronor. Mat & boende: Helpension på Ekholmen. Dagseglarläger på Djurgården I år arrangeras fyra dagseglarläger. Seglarskola i form av läger i början av sommaren när de flesta föräldrar fortfarande arbetar. Läger 2 är på fyra dagar (midsommarveckan), övriga läger på fem dagar. För barn med små eller inga förkunskaper startar vi från noll, barnen får lära sig seglingens grunder och att hantera båten. För de som har seglat jolle tidigare och känner sig hemma i båten, fördjupar vi oss lite mer i seglingen och utövar mer avancerad teknik. Dagseglarläger 1: juni Dagseglarläger 2: juni Dagseglarläger 3: juni Dagseglarläger 4: 2-6 juli Ålder: 8-14 år, krav simkunnig 200 m Tid: kl Plats: VSS hamn & varv, Stora Hundudden, Djurgården, alldeles intill Djurgårdsbrunnskanalens mynning, buss 69. Pris: Läger 1, 3 & 4: kr för medlemmar, kr inklusive medlemskap.* Läger 2: kr för medlemmar, kr inklusive medlemskap* Mat: Lunch på Kruthuset & mellanmål ingår Deltagare: Max 20 per läger 20 * Priset reduceras med 500 kronor om du tar med dig egen båt. kontakt: Josefine Dahl:

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar!

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! Inbjudningsseglingen Vinter på Hundudden 8-9 sept. 2012. FOTO: FOTO: Christian Gunnnar

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

f o t o t e t t i l u n d s t e n årsbok 2013

f o t o t e t t i l u n d s t e n årsbok 2013 f o t o t e t t i l u n d s t e n årsbok 2013 2 kommodorens ruta kommmodorens ruta 3 VI GÅR MOT SOMMAREN. Arbetet med båtarna har redan börjat, och vintern med hård kyla och snö har löpt fort undan för

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse

Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening Föreningen bjuder på kaffe med dopp Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse Innehållsförteckning Dagordning 3 Verksamhetsberättelse och

Läs mer

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ FOTO: KJELL EFVERGREN Släpp in den här mannen, och bli av med din bostad. Vi på Mäklarringen

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Årgång 31 Nr.2 2012 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Plats: Folkets Hus, Varberg Tid kl. 19.00 GSH bjuder på kaffe OBS! Mötet kommer att behandla frågor av

Läs mer

Kallelse till 2012 års stämma

Kallelse till 2012 års stämma Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl. 19.00 Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn

Läs mer

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu MEDLEMSTIDNING FÖR UPSALA SEGEL SÄLLSKAP USS 4 Nr4 2011 December Årgång 34 www.uss.nu Om du befinner dig här, är vi snart där. Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter i alla

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

LJUN GSKO GENS 19 64-2011

LJUN GSKO GENS 19 64-2011 LJUN GSKO GENS VARJEHANDA 19 64-2011 18/6 Årsmöte Bouleföreningen 24/6 Midsommarfirande Sollidenplan 2/7 Årsmöte Badhytternas Vänner 4/7 Inskrivning simskola 5/7 Årsmöte Vägföreningen 16/7 Årsmöte Bastuföreningen

Läs mer

Redaktionen har ordet

Redaktionen har ordet Redaktionen har ordet Någon form av tyckarsida hade vi i redaktionen tänkt att vi skulle ha på den här sidan i stället för ordförandesida. Ambitionen var då att vidtala någon att skriva och tycka till

Läs mer

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 2007 En tidskrift för alla Ljungskogenbor 1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 25 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 7 juli Badhytternas Vänner årsmöte kl 11.00

Läs mer

KMK. nytt NR 4 DECEMBER 2007

KMK. nytt NR 4 DECEMBER 2007 KMK nytt K U N G L I G A M O T O R B Å T K L U B B E N NR 4 DECEMBER 2007 KMKnytt är en föreningstidning utgiven av KUNGLIGA MOTORBÅT KLUBBEN Torstenssonsgatan 9, 114 56 Stockholm Tel 08-661 23 03 Fax

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Falsterbo Golfklubb Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo Org nr 846000-1509 Telefon: 040-47 50 78 Fax: 040-47 27 22 E-post: info@falsterbogk.se Hemsida: www.falsterbogk.se

Läs mer

BRUNNAREN. Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012

BRUNNAREN. Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012 BRUNNAREN Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012 Fotogalleri i Brunnaren? Detta är en seglare som någon mött någon gång i disigt väder i Lännerstasundet. Nog vore det trevligt om du kunde

Läs mer

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Nov 2005 JA till nytt klubbhus Ur innehållet: Rungande ja till nybygge 3 Kallelse till budgetmöte 6 Juniortjejer till riksfinal 8 Besök från Hirtshals 16 Damer

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 2008 En tidskrift för alla Ljungskogenbor OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 23 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 1 juli Vägföreningen årsmöte kl 18.00

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11 PROTOKOLL STYRELSMÖTEN Brf Postsäcken 11 Protokoll vid styrelsemöte 1 Mars 2006 Plats: Hemma hos P-A Sandegren Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Dec. 2007 & God Jul Gott NYTT ÅR Ur innehållet: Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 www.golf.se/tjornsgk

Läs mer

AKTIA VISA PLATINUM EXKLUSIVT OCH BEKVÄMT

AKTIA VISA PLATINUM EXKLUSIVT OCH BEKVÄMT AKTIA VISA PLATINUM EXKLUSIVT OCH BEKVÄMT Aktia Visa Platinum är ett kort för dig som uppskattar hög kvalitet och marknadens högsta servicenivå. Förutom kortets vanliga egenskaper får du: Priority Pass

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer