Thasse Ekonomisk Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Thasse Ekonomisk Förening"

Transkript

1 Information från Thasse Ekonomisk Förening angående planerad utbyggnad av fibernät för framtidssäker internetuppkoppling Thasse Fiber December 2014 Sida 1 av 8

2 INFORMATION ANGÅENDE PLANERAD UTBYGGNADEN AV INTERNETTUPPKOPPLING VIA FIBER December 2014 Innehåll: 1. Inledning 2. Dagsläget 3. Tidplan 4. Nya kriterier för ekonomiskt stöd 5. Vad kommer det att kosta? 6. Bindande avtal 7. Betalningar 8. Ansluta sig senare 9. Teknik 10. Du kan fortfarande anmäla ditt intresse 1. Inledning Det finns två anledningar till detta meddelande. Den första är ett krav från EU som är kopplat till glesbygdsstödet: Alla fastigheter i området skall erbjudas internetuppkoppling via fiber. Det första som följer på detta krav är då givetvis att informera om vad som är på gång. Den andra anledningen är att informera de som redan har anmält sitt intresse och även informera de som fortfarande funderar. 2. Dagsläget Antalet medlemmar i Thasse Fiber är idag 170 st med totalt 195 st uppkopplingar varav 47 st fritidshus. Antalet anslutningar ökar stadigt. Officiellt namn: Thasse Ekonomisk Förening. Vi använder ofta Thasse Fiber som arbetsnamn. Thasse Fiber är en av fem liknande föreningar i regionen och samarbetar via paraplyorganisationen Gullspång Fibernät Ekonomisk Förening. Jobb/Bredbandsutbyggnad.html De övriga fiberföreningarna är: - Skagern/Unden - Bråta - Amnehärad - Södra Råda Följande entreprenader är förfrågade, utvärderade, förhandlade och kontrakterade: - Markentreprenad,Grävning. Grävning, plöjning och nedläggning av fiberslang i mark. Wikstrands Maskin AB - Markentreprenad, Borrning och tryckning. Förläggning av fiberslang under vägar och Sida 2 av 8

3 järnväg. Wikstrands Maskin AB - Projektering. Fortsatt detaljplanering för fiberdragningen i hela Thasseområdet. bynet AB - Svartfiber. Leverans av fiberslang samt leverans och montage av passiv utrustning. bynet AB - Kommunikationsoperatör. Leverans, montage och driftsättning av aktiv utrustning. Net at Once AB - Tjänsteleverantör. Tillhandahållande av tjänster för TV, IP-telefon och internetuppkoppling. Net at Once AB med flera - Inmätning. Dokumentering av markförläggningen av fibernätet. Entreprenad ej ännu upphandlad - Drift och underhåll. Gullspångs fibernät ekonomisk förening De viktigaste upphandlingarna är alltså genomförda. Bidragsansökan har lämnats in. Kompletterande information skall lämnas. Arbete med mark- och fastighetsavtal pågår. Det kommer att bli ca. 30 km stamnät och ca. 25 km distributionsnät. Grävning för de kommunfinansierade stamnäten i Thasseområdet har redan påbörjats. Not. 1 Med svartfiber avses ett fibernät som ännu inte har utrustning för att sända och ta emot laserljuspulser. 3. Tidplan Markavtal och fastighetsavtal skall slutföras så snart som möjligt men absolut senast Även samråd skall vara klart vid denna tidpunkt. Grävning för de kommunfinansierade stamnäten i Thasses område påbörjas i november/december Besked angående ekonomiskt stöd räknar vi med att få från länsstyrelsen maj Positivt besked angående ekonomiskt stöd medför startskottet för projektgenomförandet och vi räknar med att genomförandetiden kan vara upp till 12 månader fram till driftsatt system. 4. Nya urvalskriterier för ekonomiskt stöd Tidigare: Först till kvarn Nu, en tävling med 4 st. bedömningskriterier. Dessa fyra kriterier poängsätts, viktas och summeras. Hög poängsumma ökar möjligheten till ekonomiskt stöd: Sida 3 av 8

4 a) Prioriterat geografiskt område Tätortsområden drar ner poängen. Stödet är riktat mot glesbyggd. Fritidsområden räknas inte som tätort. b) Hög anslutningsgrad Ju fler inom området (Thasse) som ansluter sig ju högre poäng. c) Högt antal möjliga anslutningar Varje hushåll räknas som en möjlig anslutning. Med hushåll avses bebodd fastighet. Företag och kommunala verksamheter inkluderas. Fritidshus inkluderas d) Kunskap, kompetens och genomförandekapacitet Kontaktdata och relevant erfarenhetsbeskrivning för personer inom projektledningen skall redovisas. Du kan läsa mer om poängsättningen här: ojektstod2014/bredband/poangsattningochprioritering.4.37e9ac46144f41921cd 2ceb3.html 5. Vad kommer det att kosta? Som vi ser det idag så kommer max kr för fastighetsanslutningen att hålla, en engångskostnad. (Kostnad för grävning på egen tomt och kostnad för håltagning i hus tillkommer. Fiberslang, fiber och blåsning av fiber till fastighet ingår) Grundutbud: Månadskostnaden inkluderande så kallad TriplePlay förväntas bli: 330 kr/mån. Anledningen till att vi inte ännu kan precisera månadskostnaden beror på att kalkylen för bl.a. drift och underhåll inte är helt klar. Medlemsavgift 100 kr/år. TripplePlay inkluderar TV, Telefon och Internetuppkoppling på 200/200 Mb/sekund. Det kan påpekas att som tillval finns även 1000/1000 Mb/s, ett öppningserbjudande på +99 kr/mån, normalt 199 kr/mån. Grundutbudet omfattar 18 st tv-kanaler och 2 HDTV-kanaler. Det ingår en digital-tv-box med stöd för HD, PVR och 3D till varje hushåll. Med denna box kan du t.ex. spela in ett tvprogram och titta på det senare när det passar dig. OBS att vi nu har dubblat hastigheten men trots det, till en något lägre månadskostnad än tidigare avicerat! För mer information om Net at Once AB, se deras hemsida: Om du väljer grundutbud TriplePlay så är du hänvisad till Net at Once. Sida 4 av 8

5 Som alternativa tjänstleverantörer, förutom Net at Once finns: AllTele: Bahnhof: https://www.bahnhof.se/bredband/ Bredband 2: T3: Tyfon: Sappa: https://www.sappa.se/ Not. 2 Mb/s betyder Megabit per sekund. Mega = 1 miljon. (En bit (binary digit)= ett tecken och i datasammanhang en etta eller en nolla ) I vårt fall är överföringshastigheten då ettor eller nollor per sekund. Där en etta motsvarar en ljuspuls i fibern och en nolla motsvarar nedsläkt fiber. 6. Bindande avtal När det ekonomiska stödet är i hamn (se punkt 3 ovan) så vill vi givetvis komma igång med projektetgenomförandet så snabbt som möjligt och därför kommer ni, som anmält ert intresse, snart få er hemsänt ett Fastighetsavtal som ni skriver under och returnerar till undertecknad. OBS att detta inte är kopplat till någon betalning, någon faktura kommer inte att skickas ut i detta läge. När vi senare når den tidpunkt då de ekonomiska bidragen är klarställda, kontrakt med alla entreprenörer är klara och kalkylen är uppdaterad kommer du att kallas till ett stormöte. Det är nu du väljer att gå med eller att hoppa av. Som beslutunderlag har du då anslutningskostnaden, månadskostnad och årsavgift. Om du väljer att satsa på en fiberuppkoppling så betalar du, mot faktura, in 5000 kr och i och med att du betalar denna summa så har du tecknat ett bindande avtal med Thasse Fiber Ekonomisk Förening. 7. Betalningar Första betalningen, kr vid projektstarten efter stormötet och förutsätter ett positivt positivt besked från Länsstyrelsen angående EU-bidrag. Andra betalningen kr, 3 månader efter projektstarten. Tredje och sista betalningen max kr då anläggningen är godkänd och övertagen. 8. Ansluta sig senare Det finns inget som säger att det inte går att ansluta sig senare men givetvis kommer det att bli dyrare. Det som medför en högre kostnad är: - Indexuppräkning av den verkliga anslutningskostnaden. - Det ekonomiska bidraget för glesbygdsstöd är överspelat. - Den gemensamma arbetsinsats som varje ansluten fastighet skall bistå med är överspelad. - Grävning och nedläggning av ny fiberslang. - Blåsning av ny fiber. - Anslutningsavgift till Net at Once AB (2500 kr). Sida 5 av 8

6 Kostnaden för överspelat glesbygdsstöd och arbetsinsats uppskattas idag till kr per tillkommande uppkoppling. Erfarenheten visar att när projektet närmar sig realisering så är det ett antal som i sista stund väljer att hoppa på tåget och därför dimensioneras fibernätet med en liten överkapacitet vad gäller antalet abonnenter och då gäller först till kvarn och man slipper kostnaden för grävning. När man i efterhand skall installera en fiberuppkoppling så innebär det att man gräver, lägger ner slang och blåser fiber från närmsta kopplingsskåp och har man otur så kan det vara ett par hundra meter. Även om din granne har fiber så innebär det inte att det är bara att koppla på som med en vanlig vattenledning. OBS! Ingen kan tillkomma och få EU-bidrag efter slutrapportering av antal medlemmar! Detta är en skärpning av tidigare regler! 9. Teknik Mobilt internet och uppkoppling via fiber är komplement till varandra. Varför bredband via fiber? Vill man ha möjlighet att ostört se på TV och/eller se en film i HD-kvalité så kräver det stor dataöverföringskapacitet. Notera att stamnätet för mobilt internet är baserat på fiber, inte radio! Dvs. mobilmasterna är kopplade till stamfibernät. Det förekommer en viss övertro på mobilt internet, att utvecklingen kommer att rusa vidare med högre och högre överföringshastigheter. Det är en sanning med modifikation, de kommande högre överföringshastigheterna kommer att vara en storstadsföreteelse och här på landet får vi nöja oss med något upptrimmat 3G och kanske ett fungerande 4G-nät. 4G och kommande generation (5G) kommer att kräva mycket korta avstånd mellan masterna för att man skall komma i närheten av det som nätoperatören anger som upp till den och den kapaciteten. Mobilt internet har två dominerande svagheter; - Anslutna abonnenter delar på sändarmastens kapacitet. - Ökad dataöverföringskapacitet medför ökad sändningsfrekvens, som i sin tur ger kortare räckvidd för masterna. Att dela på mobilmastens kapacitet: Antag att en kommunikationsoperatör (KO) vill täcka ett område med sin mast. KO får då abonnera på en viss bandbredd (=frekvensomfång). Ju större bandbredd ju dyrare för KO. Antag att bandbredden klarar av 30 kanaler. Den förste som ansluter till masten (tilldelas en kanal) och är ute och surfar på internet får då en överföringskapacitet som motsvarar hans abonnemang samt avståndet till masten. De efterföljande 29 som ansluter till masten får liknande tilldelning av kapacitet. När nummer 31 ansluter sig så börjar man turas om att låna kapacitet av varandra o.s.v. Det är då som man upplever att nätet blir trögt och att man helt enkelt ibland blir utsparkad. Sida 6 av 8

7 Ökad kapacitet medför ökad sändningsfrekvens som i sin tur ger kortare räckvidd: Det handlar om det som inom fysiken kallas för vågutbredning. T.ex. ljud och ljus. Ljud är förändringar i lufttrycket och ljus är elektromagnetiska vågor. Om du befinner dig nära ett blixtnedslag så hör du en väldigt skarp knall. 10 sekunder senare, nästan 3,5 km bort hörs ett dovt muller. (Ljudets hastighet är ca. 340 m/s) Dvs. det högfrekventa ljudet har dött ut, har kortare räckvidd. Samma sak gäller radiovågor (elektromagnetiska vågor) Ljusets hastighet är nästan km/s vilket motsvarar ca. 7,5 varv runt jorden på en sekund. Räckvidden minskar med ökad sändarfrekvens/kapacitet: Några av oss kommer ihåg Radio Luxemburg. (Motala, Höör) Radio Luxemburg sände på våglängden 208 meter vilket motsvarar en sändarfrekvens på 1,44 MHz. Räckvidden på den sändaren var upp mot 800 km. Under radions barndom dominerade för allmän radio Kortvåg, Mellanvåg och Långvåg. Gemensamt för dessa våglängder/sändarfrekvenser är att radiovågorna når längre än till horisonten, sett från sändarmasten. Radioskugga: Ex.v. FM Radio, P3 Skövde sänder på 97,5 MHz och vid denna frekvens börjar problemet med radioskugga bli märkbar. Sändaren når i princip till horisonten. Digital marksänd TV har tilldelats två frekvensområden: MHz. VHF / UKV MHz UHF Mobilnät: Då kommer vi slutligen till mobiltelefoni och mobilt bredband. Mobiltelefonin och mobilt bredband är mycket komplext. Längre ner finns några länkar för er som vill fördjupa er i det hela. Ett försök till sammanfattning ser ut enligt tabellen nedan: Generation Tids- Frekvens Kapacitet, max Mobilmastens Egenskap period MHz Mb/s räckvidd 1G ? Analog mobiltelefoni, NMT Mycket bra 2G / ,384 Digital variant av 1G. GSM 3G / Även datatrafik kan hanteras 4G, landsbygd Enbart datatrafik. 4G, tätort Enbart datatrafik. 5G GHz "Hundratals Mb/s" Internationell standard saknas Väldigt dålig (Tyvärr blev tabellen inte bra, hämtad från Excel) Det som tabellen tydligt visar, är det viktiga faktum att med ökad dataöverföringskapacitet följer mycket dålig räckvidd (pilarna) för det mobila bredbandets master. Att någon operatör skulle placera ut mängder med master ute på landsbyggden förefaller vara ytterst osannolikt. Det är alltför glest mellan abonnenterna för att generera intäkt som täcker kostnaderna för investering, drift och underhåll. Sida 7 av 8

8 Ni som vill fördjupa er i detta med mobilt bredband kan kolla på följande länkar: Kostnadsberäkning för bredbandstäckning i 800 MHz-bandet: https://www.pts.se/upload/ovrigt/radio/auktioner/konsultberakningbredbandstackning-800-mhz-bandet.pdf En mycket bra sammanfattning av teknik och standards för mobil datakommunikation: Exempel på täckningskarta (TeleNor) för mobilt bredband: Fördelar/nackdelar. Fiber jämfört med 4G. Det finns mycket skrivet om detta på nätet, det är bara att söka på Fibernät fördelar/nackdelar, och det här är bara ett exempel: https://bredbandiberg.wordpress.com/2011/03/18/varfor-fiber/ 10. Du kan fortfarande anmäla ditt intresse för att ansluta till Thasse Fibers bredbandsnät. Betänketiden är snart till ända. Absolut sista datum är Anledningen för att vi måste sätta ett sista datum är att vi måste slutredovisa antalet abonnenter. Antalet abonnenter läggs in i poäng-beräkningen (se punkt 4 ovan) Anmälan görs lämpligen via Thasse fibers hemsida. Eller kan du kontakta undertecknad så löser vi det hela Det är svårt att informera på ett sätt så att allt blir klart och tydligt så om du vill fråga om något så ring mig på eller maila till så skall jag försöka svara på dina frågor. December 2014 Kenneth Pettersson Styrelsesuppleant i Thasse Ekonomisk Förening. God Jul och Gott Nytt År! Sida 8 av 8

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Bredband via fiber i byn

Bredband via fiber i byn Bredband via fiber i byn -framtiden är här Foto: Karin Nilsson När bredbandet kom Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens

Läs mer

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet

Läs mer

Fiber för bredband! Tillsammans.

Fiber för bredband! Tillsammans. Fiber för bredband! Tillsammans. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitét. www.ornskoldsvik.se

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling En information från Björkviks Fiber Ekonomisk Förening (BFEKF) som planerar för utbyggnad av Bredband i Fibernät Intresseanmälan

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012

Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012 Fiberutbyggnad i Hagfors kommun Utredningsrapport Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012 Sida 1 av 44 Innehåll Inledning... 3 1 Bakgrund... 3 1.1 IT-infrastrukturutredningen... 3 1.2

Läs mer

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Grävning ingår Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer. Dvd 1gb ADSL 2

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

Mienet föreningsinfo februari 2011

Mienet föreningsinfo februari 2011 1 Mienet föreningsinfo februari 2011 Hej alla medlemmar i Mienet! Här kommer lite information om vad som händer på fiberfronten. Men först en liten vädjan om pengar. Inträdesavgift Som ni väl kom ihåg

Läs mer

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel?

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel? Fiber till Mörtfors Mörtfors är en livskraftig by, där vi som bor här själva tar hand om allt från vatten och avlopp till badplats, fotbollsplan och vår mötesplats, Folkets Hus. För att kunna fortsätta

Läs mer

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd 2015-04-21 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Syfte... 1 Nuläge Värmdö Kommun... 2 Bredbandsstödet... 4 Kartläggning och områdesindelning i Värmdö

Läs mer

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband!

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband! Tillsammans bygger vi framtiden - med fiber för snabbt bredband! De digitala vägarna är lika viktiga som vägar och järnvägar Kalmar kommun satsar tillsammans med Telia på att bygga ut öppen fiber till

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Uppdaterat 2013-11-14 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Internet Vad kostar det? Se http://www.bredband2.com/skanor-falsterbo Vilken hastighet får jag via den nya anslutningen? 100Mbit/s i båda riktningarna dvs. både upp och

Läs mer

VARFÖR FIBER? VARFÖR FIBER NU?

VARFÖR FIBER? VARFÖR FIBER NU? VARFÖR FIBER? För att det är den Enda framtidssäkra tekniken. VARFÖR FIBER NU? För att kopparnätet snart läggs ner p.g.a olönsamhet VARFÖR SKA VI KOSTA PÅ DET SJÄLVA? För att ingen annan kommer att göra

Läs mer

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Rapport 1 (18) 2015-06-03 Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, it-strateg Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Inledning Den 13 april 2010 fastställdes Linköpings kommuns

Läs mer

så blir du en vinnare!

så blir du en vinnare! villaägaren granskar FRAMTIDENS UPPKOPPLING så blir du en vinnare! Allt fler använder sig av fiberteknik för att få ännu snabbare bredband. Regeringens satsning på bredband till landsbygden eldar på den

Läs mer

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se WEBB Vellinge.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-28 iflsala W;;1l KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-05-28 9 (11) 166 Bredband på landsbygden Dnr 2013/90 INLEDNING skrivelser har inkommit från SalaN et AB och Liden Data

Läs mer