i Tärnsjö Hantverksutbildning som utmynnar i gesällbrev Sadelmakeriutbildning, 2 år, Grundutbildning Sadelmakeriutbildning, 1 år, Gesällutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i Tärnsjö Hantverksutbildning som utmynnar i gesällbrev Sadelmakeriutbildning, 2 år, Grundutbildning Sadelmakeriutbildning, 1 år, Gesällutbildning"

Transkript

1 Sadelmakeriskolan i Tärnsjö Hantverksutbildning som utmynnar i gesällbrev Sadelmakeriutbildning, 2 år, Grundutbildning Sadelmakeriutbildning, 1 år, Gesällutbildning

2 Innehållsförteckning Allmän information... sidan 2 Utbildningsplan för 2:årig grundutbildning... sidan 3 Utbildningsplan för 3:e året, kompletterande år... sidan 4 Timfördelning år 1, 2 och 3... sidan 5 Bilsadelmakeri - en nyhet på skolan... sidan 6 Sadelmakeri inom hästsport... sidan 7 Sadelmakeriskolans start och utveckling... sidan 8 Historiskt om Sadelmakarnas utbildning... sidan 9 Garvning i forna tider och nutid... sidan 10 Karta och foto på skolans lokal (3:e våningen)... sidan 11 Ansökningsblankett... sidan 12 Stiftelsen Garverivägen Tärnsjö Sidan 1

3 Sadelmakeriutbildningarna är traditionella lärlingsutbildningar som bedrivs genom Stiftelsen. För att utbildningsplanen skall kunna fullföljas krävs att eleven målmedveten och har ett gediget intresse för hantverket. Skolan erbjuder Grundutbildning på 80 veckor och därefter 45 veckor i Gesällutbildning, med avsikt att avlägga gesällprov. Skolledningen strävar efter att så många som möjligt går hela utbildningen. Intagningskrav: lägst tvåårigt gymnasium samt ett arbetsprov som utförs på skolan. Intagningen sker kontinuerligt under hela året. Skolan har sedan hösten 2006 erhållit 18 platser på grundutbildning och 9 platser till Gesällutbildningen från Skolverket. Under det första halvåret i grundutbildningen får den studernade kunskap i grundteknikerna. Därefter får eleven känna sig för inom alla områden. År två i utbildningen bör eleven välja huvudinriktning. Sadelmakare är benämningen på ett gediget traditionellt hantverksyrke inom hästutrustning, inredning, etuier/väskor och bilsadelmakeri. Sadelmakeriskolan borgar för en hög och bred kunskapsnivå. Vi låter kvalité gå före kvantitet. Våra instruktörer har lång yrkeserfarenhet och innehar gesälloch mästarbrev. I utbildningen ingår lån av maskiner, verktyg och material teknikdelen (första terminen) av grundutbildningen. Därefter står eleven själv för alla materialkostnader. Eleven står även för kost och logi. Skolan har ett enklare kök för egen lunch. Det finns gott om små trevliga lägenheter att hyra via lokala hyresvärdar, se länkar på skolans hemsida. Skolavgift Sv Kr f o m höstterminen Medel till skolavgiften går att låna genom CSN om du är över 20 år. Utbildningarna står under statlig tillsyn och berättigar eleverna till studiestöd. Läs mer under resp. utbildning. Du är varmt välkommen till Sadelmakeriskolan på ett studiebesök. Kontakta skolan före besöket på telefon Under grundutbildningen läses teoretiska ämnen såsom företagsekonomi, marknadsföring och juridik, för att få inblick i att driva eget företag. Bild till vänster - Karolina Fahlman uppvaktas med blommor från STC. Bild här nedan - Ida Karlsson med blommor från STC och tilldelat stipendium från Stiftelsen Sadelmakeriskolan, på kr. Sidan 2

4 Utbildningsplan för Grundutbildning, 2 år, inom sadelmakeriyrket Målgrupp/behörighet Elever med målsättning att utbilda sig i sadelmakeriyrkets traditionella grunder. Eleven måste ha stort intresse för hantverk och vara målmedveten, initiativrik och företagssam. Inriktning/mål Utbildningen avser att ge färdighet i grundläggande yrkesteknik i sadelmakeriyrkets olika discipliner såsom sadelmakare inom hästsport och bilsadelmakare, samt insikt i hur man startar och driver eget företag. Elev skall tillgodogöra sig inlärning av såväl reparationer, nytillverkning och materialkännedom. Sadelmakeriskolan driver traditionell lärlingsutbildning med individuell utbildningsplan. Elever som genomfört 2-årig grundutbildning eller som kan styrka likvärdig kunskapsnivå är behörig att söka in på den ettåriga Gesällutbildningen som är det 3:e kompletterande året med avsikt att avlägga gesällprov. Omfattning Grundutbildningens omfattar: teoretisk utbildning i bokföring/företagsekonomi, marknadsföring och juridik, garveripraktik, läderkunskap och selkunskap. Resterande timmar är praktiska övningar blandat med teoretisk information. 18 statliga elevplatser finns för grundutbildning. Kursledare I skolan arbetar tre instruktörer med lång yrkeserfarenhet, alla lärare har yrkesbevis. För de teoretiska ämnena nyttjas konsulter. Kostnader under grundutbildning Den första delen i utbildningen (första terminen) som är teknikdelen, är gratis för eleven. Därefter ligger kostnaden på ca 600 kr / månad för materialinköp. Alla arbeten eleven tillverkar tillfaller självfallet eleven. Delmål Efter genomgången utbildning skall eleven ha kunskap i följande: Identifiera läder via syn, lukt och känsel. Bedöma kvalitetsskillnad och veta användningen av lädrets olika delar. Bearbeta läder. Handsömnad, maskinsömnad, hålslagning, flätning/ lindning, finish, nitning, limning, blixtlås och kardborreband. Om funktion, användning och styrka hos olika typer av söljor, lås och beslag. Maskinernas funktion och användning, ej reparation. Utbildningen utgår från Svensk tradition och Branschens normer Kursplan för utbildningen Bevarande av traditionell yrkeskunskap och vårt kulturarv. Bibehållande av yrkeskategorin i Sverige och Skandinavien. Öka småföretagandet inom läder och skinnbranschen. Närvaro Minst 80% närvaro om betyg ska kunna ges till den studerande. Skoltider Måndag-torsdag: 7:45-16:15, Fredag: 7:30-12:30. Tisdagkväll: upplåtande av lokal för frivilligt arbete till kl 19:00 i mån av personalbemanning. Betyg Betyg: IG, G och VG Betygsättning sker efter branschens normer. Antal utbildningsveckor Hela grundutbildningen omfattar 80 veckor fördelade på 40 veckor per år. * * * Sadelmakeriutbildning, 2 år, grundutbildning: Beteckning för utbildningen KU0592. Skolan står under statlig tillsyn, berättigar till studiestöd A2. 18 elevplatser finns att tillgå. Sidan 3

5 Utbildningsplan för Gesällutbildning, 1 år, inom sadelmakeriyrket - med avsikt att avlägga gesällprov Målgrupp/ behörighet Elever som genomfört 2-årig grundutbildning eller som kan styrka likvärdig kunskapsnivå, och som har för avsikt att avlägga gesällprov. Skolledningen bedömer möjlighet för elev att påbörja gesällutbildningens 45 veckor. Inriktning Kursen vänder sig till hantverkare inom sadelmakeriyrket som avser att avlägga gesällprov. Eleven får arbeta med verkliga objekt. Eleven skall höja sin egen kvalité och snabbhet och bibringa mer kunskap i förfarandet att driva företag. Omfattning Gesällutbildningens år omfattar fördjupning inom praktiska övningar samt 240 timmar avsatta för gesällarbete. Kravet är att eleven uppfyllt utbildningstimmar för ansökan om utförande av gesällarbete. Delmål Efter genomgången utbildning ska eleven ha: Kunskap om produktens funktion. Praktiskt utföra ett beställningsarbete från kund. Kunskap i utförande och läsning av mallar och arbetsbeskrivningar. Kunskap om kostnadskalkylering för produkttillverkning. Kunskap i offertskrivning. Kunskap i efterkalkylering samt fakturering. Kunskap hur man tillmötesgår kundens önskemål. Självständigt utföra sitt gesällarbete på skolan under skoltid. Utbildningens mål Starta eget sadelmakeri för reparationer och nytillverkning. Anställning inom branschen förekommande yrkesområden. Närvaro Minst 80% närvaro om betyg ska kunna ges till den studerande. Skoltider Måndag-torsdag: 7:45-16:15, Fredag: 7:30-12:30. Tisdagkväll: upplåtande av lokal för frivilligt arbete till kl 19:00 i mån av personalbemanning. Antal utbildningsveckor Gesällutbildningen omfattar 45 veckor. Kostnader under påbyggnadsutbildning Självkostnad för materialinköp ca kr / månad. Alla arbeten ägs av eleven som själv förfogar över egen försäljning. * * * Sadelmakeriutbildning, 1 år, Gesällutbildning: Beteckning för utbildningen KU0593 Skolan står under statlig tillsyn, berättigar till studiestöd B1. 9 elevplatser finns att tillgå. Betyg Betyg: IG, G och VG Betygsättning sker efter branschens normer. Sele för stöd och upphängning vid rehabilitering. Sidan 4

6 Timmar i utbildning Timfördelning, Grundutbildning, år 1 Inriktning fördelade på följande: Teknikövningar 4-6 månader Garveripraktik Läderteori samt Praktisk läderkunskap Företagsekonomi (körs rullande året) Häst och bilsadelmakeri, praktiska arbeten 40 veckor Timfördelning, Grundutbildning, år 2 Kursbenämning Marknadsföring (körs rullande året) Juridik (körs rullande året) Materialkunskap, praktiskt utförande Selteori Sadelinpassning Inriktning: Specialinriktning inom disciplin, praktiska arbeten 40 veckor Kurslängd 1 vecka 8 timmar 2 veckor 1 vecka 8 timmar Timfördelning, Gesällutbildning, 1 år Kursbenämning Praktiska övningar - höja sin kvalité och snabbhet Förberedande arbete inför gesällarbete Vid uppnådda timmar - Gesällarbete 45 veckor Kurslängd 37 veckor 2 veckor 6 veckor 18 veckor 1 vecka 1 vecka 1 vecka 19 veckor 35,6 veckor Sidan 5

7 Bilsadelmakeri Bilsadelmakeriyrket är ett mycket trevligt yrke om man har ett stort intresse av bilar och dess inredning. Har du det så är detta ett yrket för dig. Nytillverkning av bilklädslar, dörrsidor, paneler, golvmattor och innertak. Varför inte en läderklädd ratt till den gamla bilen. Suffletttillverkning tillhör svårighetsgrupp mästare och räknas inte in i utbildningen på Sadelmakeriskolan. Skulle ett sådant objekt dyka upp, ser vi inget hinder i att utföra det. Men det är då utanför de ramar som satts för utbildningen för gesällbrev. Utbildning till bilsadelmakare är på tre år. Grundutbildning 2 år och Gesällutbildning 1 år. Vid minimum timmar lärarledd utbildning får den studerande ansöka om att få genomföra sitt gesällarbete. När gesällarbetet är klart bedöms arbetet av mästare utsedda av STC. Efter godkänt gesällarbete delas gesällbrevet ut. Även nyare bilar behöver byta klädsel. Det kan vara skador som uppstått av vasst föremål eller hund som klöst på inredningen. Eget företagande eller anställning inom bilsdelmakeri ser ljust ut, intresset gällande inredning för både äldre och nyare bilar och har ökat starkt. Viktigt: För bilsadelmakare är tapetserarbakgrund, längre eller kortare ett önskemål. Har du det så är du berättigad att söka in på utbildningen till bilsadelmakare. Lars Ottosson provsitter Karolina Fahlmans bilinredning vid bedömningstillfället. Karolina Fahlman, Skellefteå, här framför sitt gesällarbete inom bilsadelmakeri. Bilen, en Horce 951A är Karolinas gesällarbete. Bilen kommer att ses på Sparreholms bilmuseum från och med våren Sidan 6

8 Sadelmakare inom hästsport Sadelmakeriutbildning inom hästsport har varit och är fortfarande den största delen procentuellt av utbildningen på Sadelmakeriskolan. Utbildning till sadelmakare är på tre år. Den studerande ansöker att få göra sitt gesällarbete när den studerande uppnått timmar i utbildningen. När gesällarbetet är klart bedöms detta av tre mästare. Efter godkänt gesällarbete erhåller den studerande gesällbrevet som är det enda godkända yrkesbeviset för sadelmakare. Selar På skolan utbildar vi eleverna i att tillverka åkselar, arbetsselar, travselar, tömkörningsgjordar mm. Nedan ser vi en åksele som Siw Gustavson, Bollnäs, utförde som sitt gesällarbete. Mycket fin och välarbetad. Även renoveringar av äldre selar ingår i utbildningen till sadelmakare. Sadlar Utbildning inom sadel, sadeltillverkning, har sedan år 2001 utvecklats från fyra veckors kurs under under utbildningen till att idag ingå i utbildningen. Det är kanske inte alla förunnat att tillverka sadlar till försäljning, men att ha tillverkat sadlar gör att sadelmakaren kan sadel på sina fem fingrar och vet hur en sadel är uppbyggd och hur den fungerar. Detta är en kunskap som kommer till användning när sadelinpassning och sadelomstoppning utförs till kund. Ovan ser vi en finsele, tillverkat till gesällprovsgranskning. Annika Hammarströms gesällarbete i Engelsk ridsadel. Skygglapp till finsele utfört mycket stilfult till gesällarbete. Hanne Bang Thorsen, Danmark, Engelsk ridsadel. Sidan 7

9 Sadelmakeriskolans start och utveckling Bakgrund till skolans start Kunskapen att tillverka produkter i läder och skinn har historiskt gått vidare genom lärlingssystemet. Liksom inom många andra hantverk tog utbildningen till mästare och gesäll många år. Vid Tärnsjö Ånggarveri användes en kursplan där utbildningen till sadelmakare tog sju år. Nils Nyman tog över Tärnsjö Ånggarveri AB Då var endast tre sadelmakare verksamma vid företaget. Nyman övertalade dessa att stanna över pensionsåldern, för att hinna lära upp nästa generation. En av sadelmakarna stannade till han blev 75 år. I mitten av 1980-talet genomförde tolv anställda vid Tärnsjö Ånggarveri gesällprov. Två av dessa fick silvermedalj. Den första kvinnan med denna silvermedalj, Barbro Sahlberg. Många har genom åren praktiserat på Tärnsjö Ångarveris sadelmakeri som ett led i sin utbildning till sadelmakare. Genom åren har efterfrågan på praktikplatser varit större än vad sadelmakeriet kunnat ta emot. Därmed föddes tankarna på någon form av mera strukturerad utbildning av sadelmakare. Stiftelsen bildades i januari Från tanke till handling - en skola blir till Stiftelsen Sadelmakeriskolan mjukstartade i hyrd lokal vid Tärnsjö Garveri den 15 mars Sex elever skrevs in. Utbildningen var tvåårig och eleverna skulle i fortsättningen skrivas in kontinuerligt. Sadelmakeriutbildningen kan sökas från hela Norden. De som står i kö till utbildningen får vänta mellan 2-3 år på utbildningsplats. Skolan skulle kunna ligga var som helst i Sverige, men det är i Tärnsjö vi har våra rötter och vårt ursprung. Att få ta del av Garveriets kunskap inom garvning och läderkunskap är förstklassigt för vår utbildning. Vid den årliga gesällbedömningen, som sker i september varje år, får skolan kredit för sin undervisning. År 2005 lämnade elva elever in sina gesällarbeten för bedömning, alla elva klarade sig. År 2006 gick fem elever upp inom sadelmakeri och en inom bilsadelmakeri. Alla sex klarade sig. Även två silvermedaljer delades ut detta år. Vi som arbetar på skolan är mycket stolta över den utveckling som skett. Men, vi tänker inte stanna upp i vår utveckling, vi pratar ständigt om förnyelse och samarbetspartners för att tillföra kunskap utifrån, blandat med den gedigna kunskap som som redan finns på Sadelmakeriskolan. Stipendium på 5000 kr Stipendium på 5000 kr delas årligen ut av Stiftelsen Sadelmakeriskolan till de nyutexaminerade gesällerna. Utdelningen sker i november, två veckor efter gesällbrevsutdelningen. Kravet för att söka detta stipendium är att utbildning skett på Sadelmakeriskolan i Tärnsjö, under minst två år. Hösten 1994 var skolan fullbelagd i de lokaler vi då disponerade över, 16 elevplatser. Då det under alla år varit stor efterfrågan på sadelmakeriutbildning, men få arbetsförmedlingar som lyckats bekosta utbildningen för de intresserade, sökte skolan om statligt bidrag. Regeringen beslutade 1998 att skolan skulle stå under statlig tillsyn och beviljas statsbidrag, detta innebar studiemedel via CSN. Skolans utveckling Skolan har utökat sina lokaler och idag finns plats för 27 elever. Sadelmakeriskolan bedriver sedan 1998 även ett kompletterande, tredje år, där en fördjupning sker inom den inriktning som eleven valt samt att eleven har möjlighet att avlägga gesällprov. Styrelsen för Sadelmakeriskolan: Torbjörn Lundin,, Hans Johansson och Hans Ekström, vid den årliga stipendieutdelningen på skolan. Sidan 8

10 Historiskt om Sadelmakarnas utbildning Sadelmakeriet i Sverige, såsom organiserat yrke stammar från 1500-talet. Under medeltiden tillhörde sadelmakarna troligen de s k bältaresvennernas skrå. År 1621 reglerades sadelmakarnas organisationsförhållanden genom en kunglig förordning, vilken gick tillbaka på en äldre, nu förkommen skråordning. Regler för ämbetet Inom ämbetet reglerades medlemmarnas yrkesutövning och samvaro genom noggranna, detaljerade bestämmelser. Mästarna utgjorde själva ämbetet, gesällerna hade sin sammanslutning, men synas ha deltagit i ämbetets sammankomster. Ämbetet höll noggrann vakt över sina medlemmars rättigheter. Överträdelser av bestämmelserna straffades snabbt och ofta hårt och yrkesmän utom ämbetet höll man särskilt efter. I och med det så uppehölls en stark känsla för arbetets kvalitet tack vare de oerhört stränga kompetenskraven för såväl mästare som gesäller. Vägen från lärling till mästare Vägen från lärling till mästare var lång och hård. För att bli antagen som lärling måste man vara född i äkta säng av ärliga välaktade föräldrar och dessutom hålla måttet både vad intelligens och fysik ankom. Till att börja med fick lärlingen göra allehanda göromål, städa, elda, springa ärenden åt mästaren, mästarens fru och gesällerna. Så småningom, när någon yngre lärpojke tillkommit, sattes han i verkligt arbete. Efter tre till fem års lärlingsarbete kunde han så bli gesäll och uppnå förbättrade villkor. Nu anförtroddes han svårare arbeten och efter någon tid var han mogen att vandra ut i världen och vidga sin yrkeskunskap. Nu startade gesällvandringen. Gesällvandring Sadelmakaregesäller vandrade som alla andra mest i Tyskland, men även till Ryssland, där läderberedningskonsten länge stått högt. Under vandringen tog de arbete här och var, mästarna var skyldiga att under en viss tid sörja för dem. I vissa städer fanns det särskilda härbärgen för vandrande gesäller. Först en bom med tre stag, vilket skulle beklädas med vit och svart Cardereau vilket skulle kläs med svart och vitt läder. Den andra sadeln var en tysk Saall medh Jernstagh och den skulle kläs med vit och svart Cardereau (korderoj) och därefter broderas efter den sköneste Bourdering som man uptencie kan. Den tredje sadeln var en polsk sadel. Bommen skulle mätas av åldermannen och sedan överdras med vävd scharlakan eller kläde med löfwerk, vilket skulle dekoreras med guld, silver och silke. Den moderna sadelmakaren Sadelmakarens yrke har i högre grad än andra yrken fått kännas vid tidens växlingar. Efterfrågan på dess ursprungliga produkter har varit ytterst varierande och yrket har haft svåra kriser att genomkämpa. Men sadelmakarna har haft förmåga att lämpa produktionen efter utvecklingen och finna nya verksamhetsfält för sitt förnäma hantverk. Mångsidigheten i produktionen ställer ständigt nya krav på sadelmakaren. Han måste vara något av uppfinnare, om han skall kunna hålla jämna steg med utvecklingen. Våra dagars sadelmakare tillverkar förbrukningsartiklar av de mest skilda slag, men ett gemensamt drag är fortfarande materialet läder och skinn och den hantverksmässiga kunnigheten. Text hämtad ur Palmgrens bok från 1944 Intet är som läder. En fantastisk bok för den som vill läsa mer om detta fantastiska hantverk. Mästare När gesällen ville bli mästare, skulle han visa sin skicklighet genom att göra sitt mästerstycke. Reglerna för det var mycket stränga och kostnaderna stora. År 1636 skulle man tillverka tre sadlar av olika slag. Sidan 9

11 Garvning i forna tider och nutid Redan i Visby stadslag från mitten av 1300-talet möter vi garveriet som ett särskilt yrke. Nästa gång ett garvarskrå uppträder i Sverige är emellertid först 1638 och då i Stockholm. Det mesta lädret torde vid denna tid ha beretts för husbehov, undantagandes i de större städerna. Bönderna beredde det själva, möjligen med hjälp av någon vandrande skomakargesäll. Vad själva garvningsmetoden beträffar, så måste den vegetabiliska garvningen eller barkgarvningen ha utförts på samma sätt som i de små bondgarverierna på 1800-talet. Garvningen började då som nu med vekning, dvs de råa hudarna sköljdes i vatten för att befrias från smuts, blod och orenhet. Därefter kommer avhårningen. Hudarna fick ligga i en lösning av kalk och möjligen även urin, till dess att håren lossnade. På bommen ströks sedan håret av och köttsidan rensades från fett, köttslamsor och dyligt. Kalken ladades ur hudana, varefter pyrningen började. Att pyra hudar och skinn betyder att luckra upp dem, så att de bättre kunnde absorbera garvämnena vid den slutliga garvningen. Vid denna lades hudar och skinn i garvka, krossad eller malen ekbark ströddes in emellan hudarna och vatten fylldes på. Så fick hudarna passera från svagare till starkare garvlag, ända tills de var genomgarvade. Detta sista arbete torde ha tagit en tid av ungefär ett år. Slutligen segtorkades lädret och möjligt är, att det även hamrades eller pressades på något sätt, innan det var färdigt att brukas. I Stockholm garvades det troligen på Barkareholmen, som omnämnes 1441 och antagligen låg någonstans vid Helgeandsholmen. På den tiden låg Barkareholmen ett gott stycke utanför den egentliga staden. År 1760 fanns det 28 läderfabriker med 185 arbetare i Stockholm. På landsorten fanns på 1700-talet 15 garverier med 82 arbetare och därjämte ett stort antal skrågarverier. Åren fanns det 687 garverier med ett tillverkningsvärde av kr. År 1913 uppgick antalet läderfabriker till 136 för att vid 1931 års företagsräkning stanna vid 129 och med omkring arbetare. Modern garvning De moderna garverierna arbetar till skillnad mot forna dagars garveri med en mångfald sinnrika maskiner och kemiska hjälpmedel. Även om metoderna att framställa läder därmed fått en avgjort storindustriell prägel, är garvningens huvudprinciper alltjämt desamma som förr. I den långa kedjan av arbetsmoment fram till det färdiga lädret spelar fortfarande yrkesskickligheten en betydande roll. Utdrag ur Palmgrens bok Intet är som läder Tärnsjö Garveri AB skriver på sin hemsida att gå genom ekluten, uttrycket kommer ursprungligen från garvaryrket där våra förfäder arbetade med garvsyror från ekbark. Tärnsjö Garveri garvar läder som våra förfäder gjorde eftersom det ger bäst resultat. Men de använder nya snabbare vegetabiliska garvämnen som deras skickliga kemister blandar efter hemliga recept. Att framställa miljöläder är ändå mera tidsödande än normal garvning. Men som Tärnsjö Garveri skriver vad är väl en liten tidsvinst mot kvalitet. Olika lädersorter Plattläder är ett tjockt Iäder för sadelmakeri och industriprodukter, remmar m m. Remläder är ett otöjbart men ändå smidigt läder för bl a remmar, möbler och packväskor. Fettat remläder är främst avsett för hundkoppel och Iiknande produkter som används i hård miljö. Vegetabila sidor har ett stort användningsområde, bl a till möbler, bälten, väskor, remmar och skor. Möbelläder är ett tunt, smidigt och töjbart läder, utmärkt till möbler, väskor, och mycket annat. Sidan 10

12 Sadelmakeriskolans lokaler på våning tre, vänster sida av huset, vid Garverivägen 6 i Tärnsjö. Utbildningslokalerna är stora, ljusa och rymliga.

13 Ansökan/Intresseanmälan Bilaga 10C Ansökan till Sadelmakeriutbildning, 2 år, Grundutbildning Inträdesvillkor Betyg 2-årig gymnasieutbildning eller motsvarande. Urvalsgrunder vid antagning till skolan Vid fler sökande än antal platser sker urvalet enligt följande: 1. Lämplighet A. Personlig intervju vid skolan 1-10 poäng B. Yrkeserfarenhet 1-5 poäng C. Arbetsprov vid skolan 1-10 poäng D. Referenser 2. Tid (hur länge den sökande stått i sökandekö) Ansökan till Sadelmakeriutbildning, 1 år, Gesällutbildning För att söka in på tredje året krävs tvåårig grundutbildning i sadelmakeriyrket (se ovan) eller intyg på motsvarande kunskaper. Glöm inte att bifoga: Personligt brev och betygskopior Namn Adress Postadress Personnummer Telefon, dag Telefon, kväll Min e-post: Dina intressen av sadelmakeriets olika discipliner: Sadelmakare inom hästsport Bilsadelmakare (förkunskaper inom tapetseraryrket önskvärda) Väsk- och etuimakare (går ej att söka för närvarande) Inredningssadelmakare (går ej att söka för närvarande) Ansökan skickas till: Sadelmakeriskolan, Garverivägen 6, Tärnsjö

Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det?

Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det? Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det? Erfarenheter från första försöksåret Delbetänkande av Nationella Lärlingskommittén Stockholm 2009 SOU 2009:85 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund Språk på sparlåga Språk på sparlåga Innehåll Inledning 3 Lärarnas Riksförbunds slutsatser 5 Undersökningsmetod 8 Bakgrundsfrågor 9 Frågeblock A1 22 Frågeblock A2 - grundskola 22 Frågeblock A2 - gymnasieskola

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Vem styr gymnasiemarknaden? En fallstudie om dimensioneringen av utbildningsplatser inom frisörbranschen

Vem styr gymnasiemarknaden? En fallstudie om dimensioneringen av utbildningsplatser inom frisörbranschen Vem styr gymnasiemarknaden? En fallstudie om dimensioneringen av utbildningsplatser inom frisörbranschen Marita Guttelvik Examensarbete inom Lärarprogrammet, 15hp 2011 Guttelvik, Marita (2011) Vem styr

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Utbildning till målare

Utbildning till målare Innehåll Måleribranschens Yrkesnämnd - MYN Sid 2 Kontakter med Lokal Yrkesnämnd - LMYN Sid 2 Inledning Sid 3 Gymnasieutbildning Gymnasieskolan och Byggprogrammet Sid 4 Arbetsplatsförlagd utbildning APU

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter

Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter EXAMENSARBETE Hösten 2006 Lärarutbildningen Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter Författare Sofia Annerfors Malin Ferdinandsson Handledare Valdemar Holmstedt

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större.

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. 2013/14 go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. www.liljeholmen.nu Musiklinje Tycker du det låter spännande

Läs mer

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor.

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Slutrapport Slutrapport Projekt STUK Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Författare: Annica Martin och Ann-Cathrin Granbäck Sammanfattning Projekt

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3

Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3 Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2003 Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3 Författare: David Ingnäs Joanna Sundström

Läs mer

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Remisspromemoria 2011-06-01 U2011/3561/SV Utbildningsdepartementet Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Ett anpassat regelverk för de kompletterande utbildningarna 2 Innehållsförteckning

Läs mer

#6/09. RICHARD MCLACHLAN Just nu är jag lärare och det är givande. Men det är kanske inte det jag gör när jag är 56., s 10-11

#6/09. RICHARD MCLACHLAN Just nu är jag lärare och det är givande. Men det är kanske inte det jag gör när jag är 56., s 10-11 #6/09 RICHARD MCLACHLAN Just nu är jag lärare och det är givande. Men det är kanske inte det jag gör när jag är 56., s 10-11 Utbildningsförvaltningens personaltidning Samlat grepp om yrkeshögskolan, s

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK FORMGE DIN FRAMTID PÅ STENEBY Steneby är en kreativ kultur- och utbildningsmiljö i Dalsland drygt 17 mil norr om Göteborg. Här finns två skolor: Stenebyskolan

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer

Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola. Anna Frost & Gunvor Erlingsson

Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola. Anna Frost & Gunvor Erlingsson Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola Anna Frost & Gunvor Erlingsson TITEL FÖRFATTARE Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola

Uddevalla Gymnasieskola Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 1 Uddevalla Gymnasieskola Agneberg Sinclair Margreteg Östrabo 1 Östrabo Y År 2003/2004 Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 2 Öppet hus

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Längtan att skapa med händerna. att lära konsthantverk i studiecirkel. Ann-Marie Laginder

Längtan att skapa med händerna. att lära konsthantverk i studiecirkel. Ann-Marie Laginder Längtan att skapa med händerna att lära konsthantverk i studiecirkel Ann-Marie Laginder Längtan att skapa med händerna att lära konsthantverk i studiecirkel Ann-Marie Laginder Bildningsförbundet Östergötland

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Inte som andra ämnen

Inte som andra ämnen Inte som andra ämnen En studie av niondeklassares åsikter om skolämnet Bild Sara Hanson Examensarbete i Bild och visuell kultur inom LAU370 Handledare: Karolina Westling Examinator: Ninni Trossholmen Rapportnummer:

Läs mer