i Tärnsjö Hantverksutbildning som utmynnar i gesällbrev Sadelmakeriutbildning, 2 år, Grundutbildning Sadelmakeriutbildning, 1 år, Gesällutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i Tärnsjö Hantverksutbildning som utmynnar i gesällbrev Sadelmakeriutbildning, 2 år, Grundutbildning Sadelmakeriutbildning, 1 år, Gesällutbildning"

Transkript

1 Sadelmakeriskolan i Tärnsjö Hantverksutbildning som utmynnar i gesällbrev Sadelmakeriutbildning, 2 år, Grundutbildning Sadelmakeriutbildning, 1 år, Gesällutbildning

2 Innehållsförteckning Allmän information... sidan 2 Utbildningsplan för 2:årig grundutbildning... sidan 3 Utbildningsplan för 3:e året, kompletterande år... sidan 4 Timfördelning år 1, 2 och 3... sidan 5 Bilsadelmakeri - en nyhet på skolan... sidan 6 Sadelmakeri inom hästsport... sidan 7 Sadelmakeriskolans start och utveckling... sidan 8 Historiskt om Sadelmakarnas utbildning... sidan 9 Garvning i forna tider och nutid... sidan 10 Karta och foto på skolans lokal (3:e våningen)... sidan 11 Ansökningsblankett... sidan 12 Stiftelsen Garverivägen Tärnsjö Sidan 1

3 Sadelmakeriutbildningarna är traditionella lärlingsutbildningar som bedrivs genom Stiftelsen. För att utbildningsplanen skall kunna fullföljas krävs att eleven målmedveten och har ett gediget intresse för hantverket. Skolan erbjuder Grundutbildning på 80 veckor och därefter 45 veckor i Gesällutbildning, med avsikt att avlägga gesällprov. Skolledningen strävar efter att så många som möjligt går hela utbildningen. Intagningskrav: lägst tvåårigt gymnasium samt ett arbetsprov som utförs på skolan. Intagningen sker kontinuerligt under hela året. Skolan har sedan hösten 2006 erhållit 18 platser på grundutbildning och 9 platser till Gesällutbildningen från Skolverket. Under det första halvåret i grundutbildningen får den studernade kunskap i grundteknikerna. Därefter får eleven känna sig för inom alla områden. År två i utbildningen bör eleven välja huvudinriktning. Sadelmakare är benämningen på ett gediget traditionellt hantverksyrke inom hästutrustning, inredning, etuier/väskor och bilsadelmakeri. Sadelmakeriskolan borgar för en hög och bred kunskapsnivå. Vi låter kvalité gå före kvantitet. Våra instruktörer har lång yrkeserfarenhet och innehar gesälloch mästarbrev. I utbildningen ingår lån av maskiner, verktyg och material teknikdelen (första terminen) av grundutbildningen. Därefter står eleven själv för alla materialkostnader. Eleven står även för kost och logi. Skolan har ett enklare kök för egen lunch. Det finns gott om små trevliga lägenheter att hyra via lokala hyresvärdar, se länkar på skolans hemsida. Skolavgift Sv Kr f o m höstterminen Medel till skolavgiften går att låna genom CSN om du är över 20 år. Utbildningarna står under statlig tillsyn och berättigar eleverna till studiestöd. Läs mer under resp. utbildning. Du är varmt välkommen till Sadelmakeriskolan på ett studiebesök. Kontakta skolan före besöket på telefon Under grundutbildningen läses teoretiska ämnen såsom företagsekonomi, marknadsföring och juridik, för att få inblick i att driva eget företag. Bild till vänster - Karolina Fahlman uppvaktas med blommor från STC. Bild här nedan - Ida Karlsson med blommor från STC och tilldelat stipendium från Stiftelsen Sadelmakeriskolan, på kr. Sidan 2

4 Utbildningsplan för Grundutbildning, 2 år, inom sadelmakeriyrket Målgrupp/behörighet Elever med målsättning att utbilda sig i sadelmakeriyrkets traditionella grunder. Eleven måste ha stort intresse för hantverk och vara målmedveten, initiativrik och företagssam. Inriktning/mål Utbildningen avser att ge färdighet i grundläggande yrkesteknik i sadelmakeriyrkets olika discipliner såsom sadelmakare inom hästsport och bilsadelmakare, samt insikt i hur man startar och driver eget företag. Elev skall tillgodogöra sig inlärning av såväl reparationer, nytillverkning och materialkännedom. Sadelmakeriskolan driver traditionell lärlingsutbildning med individuell utbildningsplan. Elever som genomfört 2-årig grundutbildning eller som kan styrka likvärdig kunskapsnivå är behörig att söka in på den ettåriga Gesällutbildningen som är det 3:e kompletterande året med avsikt att avlägga gesällprov. Omfattning Grundutbildningens omfattar: teoretisk utbildning i bokföring/företagsekonomi, marknadsföring och juridik, garveripraktik, läderkunskap och selkunskap. Resterande timmar är praktiska övningar blandat med teoretisk information. 18 statliga elevplatser finns för grundutbildning. Kursledare I skolan arbetar tre instruktörer med lång yrkeserfarenhet, alla lärare har yrkesbevis. För de teoretiska ämnena nyttjas konsulter. Kostnader under grundutbildning Den första delen i utbildningen (första terminen) som är teknikdelen, är gratis för eleven. Därefter ligger kostnaden på ca 600 kr / månad för materialinköp. Alla arbeten eleven tillverkar tillfaller självfallet eleven. Delmål Efter genomgången utbildning skall eleven ha kunskap i följande: Identifiera läder via syn, lukt och känsel. Bedöma kvalitetsskillnad och veta användningen av lädrets olika delar. Bearbeta läder. Handsömnad, maskinsömnad, hålslagning, flätning/ lindning, finish, nitning, limning, blixtlås och kardborreband. Om funktion, användning och styrka hos olika typer av söljor, lås och beslag. Maskinernas funktion och användning, ej reparation. Utbildningen utgår från Svensk tradition och Branschens normer Kursplan för utbildningen Bevarande av traditionell yrkeskunskap och vårt kulturarv. Bibehållande av yrkeskategorin i Sverige och Skandinavien. Öka småföretagandet inom läder och skinnbranschen. Närvaro Minst 80% närvaro om betyg ska kunna ges till den studerande. Skoltider Måndag-torsdag: 7:45-16:15, Fredag: 7:30-12:30. Tisdagkväll: upplåtande av lokal för frivilligt arbete till kl 19:00 i mån av personalbemanning. Betyg Betyg: IG, G och VG Betygsättning sker efter branschens normer. Antal utbildningsveckor Hela grundutbildningen omfattar 80 veckor fördelade på 40 veckor per år. * * * Sadelmakeriutbildning, 2 år, grundutbildning: Beteckning för utbildningen KU0592. Skolan står under statlig tillsyn, berättigar till studiestöd A2. 18 elevplatser finns att tillgå. Sidan 3

5 Utbildningsplan för Gesällutbildning, 1 år, inom sadelmakeriyrket - med avsikt att avlägga gesällprov Målgrupp/ behörighet Elever som genomfört 2-årig grundutbildning eller som kan styrka likvärdig kunskapsnivå, och som har för avsikt att avlägga gesällprov. Skolledningen bedömer möjlighet för elev att påbörja gesällutbildningens 45 veckor. Inriktning Kursen vänder sig till hantverkare inom sadelmakeriyrket som avser att avlägga gesällprov. Eleven får arbeta med verkliga objekt. Eleven skall höja sin egen kvalité och snabbhet och bibringa mer kunskap i förfarandet att driva företag. Omfattning Gesällutbildningens år omfattar fördjupning inom praktiska övningar samt 240 timmar avsatta för gesällarbete. Kravet är att eleven uppfyllt utbildningstimmar för ansökan om utförande av gesällarbete. Delmål Efter genomgången utbildning ska eleven ha: Kunskap om produktens funktion. Praktiskt utföra ett beställningsarbete från kund. Kunskap i utförande och läsning av mallar och arbetsbeskrivningar. Kunskap om kostnadskalkylering för produkttillverkning. Kunskap i offertskrivning. Kunskap i efterkalkylering samt fakturering. Kunskap hur man tillmötesgår kundens önskemål. Självständigt utföra sitt gesällarbete på skolan under skoltid. Utbildningens mål Starta eget sadelmakeri för reparationer och nytillverkning. Anställning inom branschen förekommande yrkesområden. Närvaro Minst 80% närvaro om betyg ska kunna ges till den studerande. Skoltider Måndag-torsdag: 7:45-16:15, Fredag: 7:30-12:30. Tisdagkväll: upplåtande av lokal för frivilligt arbete till kl 19:00 i mån av personalbemanning. Antal utbildningsveckor Gesällutbildningen omfattar 45 veckor. Kostnader under påbyggnadsutbildning Självkostnad för materialinköp ca kr / månad. Alla arbeten ägs av eleven som själv förfogar över egen försäljning. * * * Sadelmakeriutbildning, 1 år, Gesällutbildning: Beteckning för utbildningen KU0593 Skolan står under statlig tillsyn, berättigar till studiestöd B1. 9 elevplatser finns att tillgå. Betyg Betyg: IG, G och VG Betygsättning sker efter branschens normer. Sele för stöd och upphängning vid rehabilitering. Sidan 4

6 Timmar i utbildning Timfördelning, Grundutbildning, år 1 Inriktning fördelade på följande: Teknikövningar 4-6 månader Garveripraktik Läderteori samt Praktisk läderkunskap Företagsekonomi (körs rullande året) Häst och bilsadelmakeri, praktiska arbeten 40 veckor Timfördelning, Grundutbildning, år 2 Kursbenämning Marknadsföring (körs rullande året) Juridik (körs rullande året) Materialkunskap, praktiskt utförande Selteori Sadelinpassning Inriktning: Specialinriktning inom disciplin, praktiska arbeten 40 veckor Kurslängd 1 vecka 8 timmar 2 veckor 1 vecka 8 timmar Timfördelning, Gesällutbildning, 1 år Kursbenämning Praktiska övningar - höja sin kvalité och snabbhet Förberedande arbete inför gesällarbete Vid uppnådda timmar - Gesällarbete 45 veckor Kurslängd 37 veckor 2 veckor 6 veckor 18 veckor 1 vecka 1 vecka 1 vecka 19 veckor 35,6 veckor Sidan 5

7 Bilsadelmakeri Bilsadelmakeriyrket är ett mycket trevligt yrke om man har ett stort intresse av bilar och dess inredning. Har du det så är detta ett yrket för dig. Nytillverkning av bilklädslar, dörrsidor, paneler, golvmattor och innertak. Varför inte en läderklädd ratt till den gamla bilen. Suffletttillverkning tillhör svårighetsgrupp mästare och räknas inte in i utbildningen på Sadelmakeriskolan. Skulle ett sådant objekt dyka upp, ser vi inget hinder i att utföra det. Men det är då utanför de ramar som satts för utbildningen för gesällbrev. Utbildning till bilsadelmakare är på tre år. Grundutbildning 2 år och Gesällutbildning 1 år. Vid minimum timmar lärarledd utbildning får den studerande ansöka om att få genomföra sitt gesällarbete. När gesällarbetet är klart bedöms arbetet av mästare utsedda av STC. Efter godkänt gesällarbete delas gesällbrevet ut. Även nyare bilar behöver byta klädsel. Det kan vara skador som uppstått av vasst föremål eller hund som klöst på inredningen. Eget företagande eller anställning inom bilsdelmakeri ser ljust ut, intresset gällande inredning för både äldre och nyare bilar och har ökat starkt. Viktigt: För bilsadelmakare är tapetserarbakgrund, längre eller kortare ett önskemål. Har du det så är du berättigad att söka in på utbildningen till bilsadelmakare. Lars Ottosson provsitter Karolina Fahlmans bilinredning vid bedömningstillfället. Karolina Fahlman, Skellefteå, här framför sitt gesällarbete inom bilsadelmakeri. Bilen, en Horce 951A är Karolinas gesällarbete. Bilen kommer att ses på Sparreholms bilmuseum från och med våren Sidan 6

8 Sadelmakare inom hästsport Sadelmakeriutbildning inom hästsport har varit och är fortfarande den största delen procentuellt av utbildningen på Sadelmakeriskolan. Utbildning till sadelmakare är på tre år. Den studerande ansöker att få göra sitt gesällarbete när den studerande uppnått timmar i utbildningen. När gesällarbetet är klart bedöms detta av tre mästare. Efter godkänt gesällarbete erhåller den studerande gesällbrevet som är det enda godkända yrkesbeviset för sadelmakare. Selar På skolan utbildar vi eleverna i att tillverka åkselar, arbetsselar, travselar, tömkörningsgjordar mm. Nedan ser vi en åksele som Siw Gustavson, Bollnäs, utförde som sitt gesällarbete. Mycket fin och välarbetad. Även renoveringar av äldre selar ingår i utbildningen till sadelmakare. Sadlar Utbildning inom sadel, sadeltillverkning, har sedan år 2001 utvecklats från fyra veckors kurs under under utbildningen till att idag ingå i utbildningen. Det är kanske inte alla förunnat att tillverka sadlar till försäljning, men att ha tillverkat sadlar gör att sadelmakaren kan sadel på sina fem fingrar och vet hur en sadel är uppbyggd och hur den fungerar. Detta är en kunskap som kommer till användning när sadelinpassning och sadelomstoppning utförs till kund. Ovan ser vi en finsele, tillverkat till gesällprovsgranskning. Annika Hammarströms gesällarbete i Engelsk ridsadel. Skygglapp till finsele utfört mycket stilfult till gesällarbete. Hanne Bang Thorsen, Danmark, Engelsk ridsadel. Sidan 7

9 Sadelmakeriskolans start och utveckling Bakgrund till skolans start Kunskapen att tillverka produkter i läder och skinn har historiskt gått vidare genom lärlingssystemet. Liksom inom många andra hantverk tog utbildningen till mästare och gesäll många år. Vid Tärnsjö Ånggarveri användes en kursplan där utbildningen till sadelmakare tog sju år. Nils Nyman tog över Tärnsjö Ånggarveri AB Då var endast tre sadelmakare verksamma vid företaget. Nyman övertalade dessa att stanna över pensionsåldern, för att hinna lära upp nästa generation. En av sadelmakarna stannade till han blev 75 år. I mitten av 1980-talet genomförde tolv anställda vid Tärnsjö Ånggarveri gesällprov. Två av dessa fick silvermedalj. Den första kvinnan med denna silvermedalj, Barbro Sahlberg. Många har genom åren praktiserat på Tärnsjö Ångarveris sadelmakeri som ett led i sin utbildning till sadelmakare. Genom åren har efterfrågan på praktikplatser varit större än vad sadelmakeriet kunnat ta emot. Därmed föddes tankarna på någon form av mera strukturerad utbildning av sadelmakare. Stiftelsen bildades i januari Från tanke till handling - en skola blir till Stiftelsen Sadelmakeriskolan mjukstartade i hyrd lokal vid Tärnsjö Garveri den 15 mars Sex elever skrevs in. Utbildningen var tvåårig och eleverna skulle i fortsättningen skrivas in kontinuerligt. Sadelmakeriutbildningen kan sökas från hela Norden. De som står i kö till utbildningen får vänta mellan 2-3 år på utbildningsplats. Skolan skulle kunna ligga var som helst i Sverige, men det är i Tärnsjö vi har våra rötter och vårt ursprung. Att få ta del av Garveriets kunskap inom garvning och läderkunskap är förstklassigt för vår utbildning. Vid den årliga gesällbedömningen, som sker i september varje år, får skolan kredit för sin undervisning. År 2005 lämnade elva elever in sina gesällarbeten för bedömning, alla elva klarade sig. År 2006 gick fem elever upp inom sadelmakeri och en inom bilsadelmakeri. Alla sex klarade sig. Även två silvermedaljer delades ut detta år. Vi som arbetar på skolan är mycket stolta över den utveckling som skett. Men, vi tänker inte stanna upp i vår utveckling, vi pratar ständigt om förnyelse och samarbetspartners för att tillföra kunskap utifrån, blandat med den gedigna kunskap som som redan finns på Sadelmakeriskolan. Stipendium på 5000 kr Stipendium på 5000 kr delas årligen ut av Stiftelsen Sadelmakeriskolan till de nyutexaminerade gesällerna. Utdelningen sker i november, två veckor efter gesällbrevsutdelningen. Kravet för att söka detta stipendium är att utbildning skett på Sadelmakeriskolan i Tärnsjö, under minst två år. Hösten 1994 var skolan fullbelagd i de lokaler vi då disponerade över, 16 elevplatser. Då det under alla år varit stor efterfrågan på sadelmakeriutbildning, men få arbetsförmedlingar som lyckats bekosta utbildningen för de intresserade, sökte skolan om statligt bidrag. Regeringen beslutade 1998 att skolan skulle stå under statlig tillsyn och beviljas statsbidrag, detta innebar studiemedel via CSN. Skolans utveckling Skolan har utökat sina lokaler och idag finns plats för 27 elever. Sadelmakeriskolan bedriver sedan 1998 även ett kompletterande, tredje år, där en fördjupning sker inom den inriktning som eleven valt samt att eleven har möjlighet att avlägga gesällprov. Styrelsen för Sadelmakeriskolan: Torbjörn Lundin,, Hans Johansson och Hans Ekström, vid den årliga stipendieutdelningen på skolan. Sidan 8

10 Historiskt om Sadelmakarnas utbildning Sadelmakeriet i Sverige, såsom organiserat yrke stammar från 1500-talet. Under medeltiden tillhörde sadelmakarna troligen de s k bältaresvennernas skrå. År 1621 reglerades sadelmakarnas organisationsförhållanden genom en kunglig förordning, vilken gick tillbaka på en äldre, nu förkommen skråordning. Regler för ämbetet Inom ämbetet reglerades medlemmarnas yrkesutövning och samvaro genom noggranna, detaljerade bestämmelser. Mästarna utgjorde själva ämbetet, gesällerna hade sin sammanslutning, men synas ha deltagit i ämbetets sammankomster. Ämbetet höll noggrann vakt över sina medlemmars rättigheter. Överträdelser av bestämmelserna straffades snabbt och ofta hårt och yrkesmän utom ämbetet höll man särskilt efter. I och med det så uppehölls en stark känsla för arbetets kvalitet tack vare de oerhört stränga kompetenskraven för såväl mästare som gesäller. Vägen från lärling till mästare Vägen från lärling till mästare var lång och hård. För att bli antagen som lärling måste man vara född i äkta säng av ärliga välaktade föräldrar och dessutom hålla måttet både vad intelligens och fysik ankom. Till att börja med fick lärlingen göra allehanda göromål, städa, elda, springa ärenden åt mästaren, mästarens fru och gesällerna. Så småningom, när någon yngre lärpojke tillkommit, sattes han i verkligt arbete. Efter tre till fem års lärlingsarbete kunde han så bli gesäll och uppnå förbättrade villkor. Nu anförtroddes han svårare arbeten och efter någon tid var han mogen att vandra ut i världen och vidga sin yrkeskunskap. Nu startade gesällvandringen. Gesällvandring Sadelmakaregesäller vandrade som alla andra mest i Tyskland, men även till Ryssland, där läderberedningskonsten länge stått högt. Under vandringen tog de arbete här och var, mästarna var skyldiga att under en viss tid sörja för dem. I vissa städer fanns det särskilda härbärgen för vandrande gesäller. Först en bom med tre stag, vilket skulle beklädas med vit och svart Cardereau vilket skulle kläs med svart och vitt läder. Den andra sadeln var en tysk Saall medh Jernstagh och den skulle kläs med vit och svart Cardereau (korderoj) och därefter broderas efter den sköneste Bourdering som man uptencie kan. Den tredje sadeln var en polsk sadel. Bommen skulle mätas av åldermannen och sedan överdras med vävd scharlakan eller kläde med löfwerk, vilket skulle dekoreras med guld, silver och silke. Den moderna sadelmakaren Sadelmakarens yrke har i högre grad än andra yrken fått kännas vid tidens växlingar. Efterfrågan på dess ursprungliga produkter har varit ytterst varierande och yrket har haft svåra kriser att genomkämpa. Men sadelmakarna har haft förmåga att lämpa produktionen efter utvecklingen och finna nya verksamhetsfält för sitt förnäma hantverk. Mångsidigheten i produktionen ställer ständigt nya krav på sadelmakaren. Han måste vara något av uppfinnare, om han skall kunna hålla jämna steg med utvecklingen. Våra dagars sadelmakare tillverkar förbrukningsartiklar av de mest skilda slag, men ett gemensamt drag är fortfarande materialet läder och skinn och den hantverksmässiga kunnigheten. Text hämtad ur Palmgrens bok från 1944 Intet är som läder. En fantastisk bok för den som vill läsa mer om detta fantastiska hantverk. Mästare När gesällen ville bli mästare, skulle han visa sin skicklighet genom att göra sitt mästerstycke. Reglerna för det var mycket stränga och kostnaderna stora. År 1636 skulle man tillverka tre sadlar av olika slag. Sidan 9

11 Garvning i forna tider och nutid Redan i Visby stadslag från mitten av 1300-talet möter vi garveriet som ett särskilt yrke. Nästa gång ett garvarskrå uppträder i Sverige är emellertid först 1638 och då i Stockholm. Det mesta lädret torde vid denna tid ha beretts för husbehov, undantagandes i de större städerna. Bönderna beredde det själva, möjligen med hjälp av någon vandrande skomakargesäll. Vad själva garvningsmetoden beträffar, så måste den vegetabiliska garvningen eller barkgarvningen ha utförts på samma sätt som i de små bondgarverierna på 1800-talet. Garvningen började då som nu med vekning, dvs de råa hudarna sköljdes i vatten för att befrias från smuts, blod och orenhet. Därefter kommer avhårningen. Hudarna fick ligga i en lösning av kalk och möjligen även urin, till dess att håren lossnade. På bommen ströks sedan håret av och köttsidan rensades från fett, köttslamsor och dyligt. Kalken ladades ur hudana, varefter pyrningen började. Att pyra hudar och skinn betyder att luckra upp dem, så att de bättre kunnde absorbera garvämnena vid den slutliga garvningen. Vid denna lades hudar och skinn i garvka, krossad eller malen ekbark ströddes in emellan hudarna och vatten fylldes på. Så fick hudarna passera från svagare till starkare garvlag, ända tills de var genomgarvade. Detta sista arbete torde ha tagit en tid av ungefär ett år. Slutligen segtorkades lädret och möjligt är, att det även hamrades eller pressades på något sätt, innan det var färdigt att brukas. I Stockholm garvades det troligen på Barkareholmen, som omnämnes 1441 och antagligen låg någonstans vid Helgeandsholmen. På den tiden låg Barkareholmen ett gott stycke utanför den egentliga staden. År 1760 fanns det 28 läderfabriker med 185 arbetare i Stockholm. På landsorten fanns på 1700-talet 15 garverier med 82 arbetare och därjämte ett stort antal skrågarverier. Åren fanns det 687 garverier med ett tillverkningsvärde av kr. År 1913 uppgick antalet läderfabriker till 136 för att vid 1931 års företagsräkning stanna vid 129 och med omkring arbetare. Modern garvning De moderna garverierna arbetar till skillnad mot forna dagars garveri med en mångfald sinnrika maskiner och kemiska hjälpmedel. Även om metoderna att framställa läder därmed fått en avgjort storindustriell prägel, är garvningens huvudprinciper alltjämt desamma som förr. I den långa kedjan av arbetsmoment fram till det färdiga lädret spelar fortfarande yrkesskickligheten en betydande roll. Utdrag ur Palmgrens bok Intet är som läder Tärnsjö Garveri AB skriver på sin hemsida att gå genom ekluten, uttrycket kommer ursprungligen från garvaryrket där våra förfäder arbetade med garvsyror från ekbark. Tärnsjö Garveri garvar läder som våra förfäder gjorde eftersom det ger bäst resultat. Men de använder nya snabbare vegetabiliska garvämnen som deras skickliga kemister blandar efter hemliga recept. Att framställa miljöläder är ändå mera tidsödande än normal garvning. Men som Tärnsjö Garveri skriver vad är väl en liten tidsvinst mot kvalitet. Olika lädersorter Plattläder är ett tjockt Iäder för sadelmakeri och industriprodukter, remmar m m. Remläder är ett otöjbart men ändå smidigt läder för bl a remmar, möbler och packväskor. Fettat remläder är främst avsett för hundkoppel och Iiknande produkter som används i hård miljö. Vegetabila sidor har ett stort användningsområde, bl a till möbler, bälten, väskor, remmar och skor. Möbelläder är ett tunt, smidigt och töjbart läder, utmärkt till möbler, väskor, och mycket annat. Sidan 10

12 Sadelmakeriskolans lokaler på våning tre, vänster sida av huset, vid Garverivägen 6 i Tärnsjö. Utbildningslokalerna är stora, ljusa och rymliga.

13 Ansökan/Intresseanmälan Bilaga 10C Ansökan till Sadelmakeriutbildning, 2 år, Grundutbildning Inträdesvillkor Betyg 2-årig gymnasieutbildning eller motsvarande. Urvalsgrunder vid antagning till skolan Vid fler sökande än antal platser sker urvalet enligt följande: 1. Lämplighet A. Personlig intervju vid skolan 1-10 poäng B. Yrkeserfarenhet 1-5 poäng C. Arbetsprov vid skolan 1-10 poäng D. Referenser 2. Tid (hur länge den sökande stått i sökandekö) Ansökan till Sadelmakeriutbildning, 1 år, Gesällutbildning För att söka in på tredje året krävs tvåårig grundutbildning i sadelmakeriyrket (se ovan) eller intyg på motsvarande kunskaper. Glöm inte att bifoga: Personligt brev och betygskopior Namn Adress Postadress Personnummer Telefon, dag Telefon, kväll Min e-post: Dina intressen av sadelmakeriets olika discipliner: Sadelmakare inom hästsport Bilsadelmakare (förkunskaper inom tapetseraryrket önskvärda) Väsk- och etuimakare (går ej att söka för närvarande) Inredningssadelmakare (går ej att söka för närvarande) Ansökan skickas till: Sadelmakeriskolan, Garverivägen 6, Tärnsjö

Förtydligande angående ansökan om mästarbrev

Förtydligande angående ansökan om mästarbrev Förtydligande angående ansökan om mästarbrev För att ansöka om mästarbrev måste du Vara verksam i ditt yrke. Ha minst 6 års yrkeserfarehet. Avlägga mästarprov, i vissa yrken räcker det med avlagt gesällprov.

Läs mer

SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet

SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet 1 SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet PROVBESTÄMMELSER G-brev 1984-02-23/ rev.1996-01-01/rev. och godkända av Plåtslageriernas Riksförbund, PLR 2009-03-30 samt fastställda av Sveriges

Läs mer

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng utbildningsstart 15 aug 2011 ansökan 2 maj 2011 Ansökan Ansökningsblankett ansökan senast den 2 maj. Urval och antagning Utbildningen är riksrekryterande och

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet

Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet Inledning Detta dokument innehåller förklaringar och förtydliganden till vissa punkter i yrkesutbildningsavtalet. Avtalet hänvisar till detta dokument.

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet/lss, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet

Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet Inledning Detta dokument innehåller förklaringar/förtydliganden till vissa punkter i yrkesutbildningsavtalet. Avtalet hänvisar till detta dokument. Detta

Läs mer

VÄRNHEMSSKOLAN. Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör

VÄRNHEMSSKOLAN. Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör VÄRNHEMSSKOLAN Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör HANTVERKSPROGRAMMET Hantverksprogrammet På hantverksprogrammet hittar du många

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Innehållsförteckning: Information sidan 1-2 Kurser på grundläggande nivå: Biologi sidan 3 Engelska sidan 4 Fysik sidan 5 Geografi sidan 6 Hem- och konsumentkunskap sidan

Läs mer

I olika ämnen krävs varierande arbetssätt, som arbete i grupp och individuella arbetsprestationer.

I olika ämnen krävs varierande arbetssätt, som arbete i grupp och individuella arbetsprestationer. Hälsa & Idrott väljer du om du söker ett alternativ till andra skolformer, behöver komplettera eller bygga på tidigare studier och vill skaffa dig behörighet för högskola. Tiden på folkhögskola är ofta

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

Information om Certifieringskursen till:

Information om Certifieringskursen till: Information om Certifieringskursen till: Personlig Tränare och/eller Kostrådgivare Presentation av kursen I samverkan med Branschrådet För Hälsa finns möjligheten att ansöka om certifiering till Personlig

Läs mer

1. Mål och syfte med utbildningen. 2. Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN)

1. Mål och syfte med utbildningen. 2. Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN) 1, 2 UTBILDNINGSAVTAL 1. Mål och syfte med utbildningen En god och ändamålsenlig utbildning är av avgörande betydelse för måleribranschens utveckling. Detta utbildningsavtals syfte är: sörjning måleriyrket,

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Sveriges Hantverksråds Gesällbrev Yrke: Florist Bestämmelser för Gesällprov att gälla från och med 2007-04-23 reviderat schema 2010-06-15

Sveriges Hantverksråds Gesällbrev Yrke: Florist Bestämmelser för Gesällprov att gälla från och med 2007-04-23 reviderat schema 2010-06-15 Sveriges Hantverksråds Gesällbrev Yrke: Florist Bestämmelser för Gesällprov att gälla från och med 2007-04-23 reviderat schema 2010-06-15 Huvudregel för Gesällprov/Utbildningsvägar: Följande utbildningsvägar

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

GESÄLLPROVBESTÄMMELSER FÖR SLÖJDARYRKET - TRÄ

GESÄLLPROVBESTÄMMELSER FÖR SLÖJDARYRKET - TRÄ GESÄLLPROVBESTÄMMELSER FÖR SLÖJDARYRKET - TRÄ Provbestämmelserna framtagna av branschen 2014 och fastställda av Sveriges Hantverksråd 2014-09-24 (reviderade 2015-03-18) ANSVARIG BRANSCH/YRKESORGANISATION:

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering

VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering Beslutad i BYNs styrelse 2012-04-12 Rubriker 1. Översikt BYNs valideringsmodell... Sid 3 2. Utgångspunkter... Sid 4 3. Översiktlig kompetenskartläggning...

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Åhlén Ersätter Räddningsverkets utbildningsplan 525-4864-2007 Helena Lindberg Gäller från och med 2010-01-01 Påbyggnadsutbildning

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm Inledning Sedan 2011

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola 2015-03-30 IHM Business School Information om reell kompetens... 2 Behörighet till IHM Yrkeshögskola genom reell kompetens...

Läs mer

Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng

Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng 2002-08-26 POLISHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 2 (6) UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen (1999:740) beslutar

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Anmälan av gymnasieutbildning till gymnasiesamverkansavtalet. Utbildning: Hantverksprogrammet - Hår & make up Stylist

Anmälan av gymnasieutbildning till gymnasiesamverkansavtalet. Utbildning: Hantverksprogrammet - Hår & make up Stylist Förvaltningsledningen Åke Hallberg Anmälan av gymnasieutbildning till gymnasiesamverkansavtalet Utbildning: Hantverksprogrammet - Hår & make up Stylist 1. Sammanfattning Hantverksprogrammet syftar till

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet Göteborgs universitet Handelshögskolan Box 601 405 30 GÖTEBORG Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010-470 03 65 BESLUT 2015-03-25 Reg. Nr. 411-02497-15 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015.

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. 1 (7) Instruktion Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2015 och kan endast lämnas via Internet på webbplatsen

Läs mer

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program.

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program. Gymnasieinformation Gymnasieskolan GY11: Programmen är uppdelade på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen utbildar man sig mot ett yrke eller yrkesområde. På de högskoleförberedande

Läs mer

Arbetsplatsförlagda studier

Arbetsplatsförlagda studier Statistiska institutionen Uppsala universitet Arbetsplatsförlagda studier Praktik inom Masterprogrammet i statistik 1. Information till praktikant och handledare 2. Kursplan. Arbetsplatsförlagda studier.

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER 1 Innehåll Folkhögskolans väg till högre studier Folkhögskolans Allmänna kurs Behörighet till högskola, yrkeshögskola och folkhögskolans eftergymnasiala

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! - En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: det är glädjande att du har

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2005:10 R ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverket 2005 Högskoleverket

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. PERSONUPPGIFTER Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 20 november 2009 KLAGANDE Statens skolinspektion Box 23069 104 35 Stockholm MOTPART PPS Power Planning System AB, 556504-2255 Mjölnarvägen 4 131 31 Nacka

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014 KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014 Utöver våra populära traditionella kurser kan vi i år erbjuda: KNYPPLADE BILDER tema I VATTEN - PÅ MARKEN - I LUFTEN KNYPPLA MED METALLTRÅD SYDD OCH BRODERAD SPETS KURS I

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg Inledning Sedan 2011 krävs

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Kursmål och kostnader för respektive kurs

Kursmål och kostnader för respektive kurs Bilaga 4 Kursmål och kostnader för respektive kurs Mål för Allmän kurs Vårt mål är att oavsett din bakgrund, förutsättningar och intressen, skapa bästa möjliga villkor för studier och kunskapsutveckling.

Läs mer

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Ansökan Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram inriktning fastighet Läsåret 2015/2016 (FU) är en ideell organisation som finansieras av branschens arbetsmarknadsparter

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna 2014-2015 Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år har en utvecklingstörning eller har fått en hjärnskada i vuxen

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet.

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet. Bilaga 1 1 (6) Förslag till Elinstallatörslag 1 Syftet med denna lag är att förebygga person- eller sakskada till följd av felaktigt eller bristfälligt elinstallationsarbete på elektriska anläggningar

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Läsåret 2015-2016. Vuxnas Lärande Barn och utbildning. Särskild utbildning för vuxna LÄRVUX. Kurskatalog 2015/16. Sala kommun. Tel.

Läsåret 2015-2016. Vuxnas Lärande Barn och utbildning. Särskild utbildning för vuxna LÄRVUX. Kurskatalog 2015/16. Sala kommun. Tel. Vuxnas Lärande Barn och utbildning Läsåret 2015-2016 Särskild utbildning för vuxna LÄRVUX Kurskatalog 2015/16 Sala kommun Särskild utbildning för vuxna Vuxnas Lärande Barn och utbildning Lärvux Fredsgatan

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar 2015 LÅNGSIKTIG ÄGARE MED FOKUS PÅ KVALITET Innehåll Jag är en före detta idrottsman på internationell elitnivå, civilekonom, lärare

Läs mer

Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning?

Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning? Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning? Anmälningsblankett Sofia Distansundervisning vänder sig till elever under studieår 6-9. Blanketter och information kan hämtas på vår hemsida (www.sofiadistans.nu)

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (6) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Inom YES kan man utbilda sig till:

Inom YES kan man utbilda sig till: På Basta, vackert beläget några mil utanför Södertälje vid sjön Vällingen, finns Yrkes- och Entreprenörsutbildningen YES. En filial till YES finns också i Arbetsmarknadscentrums lokaler i Södertälje på

Läs mer

Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST FLORIST Är du estetiskt lagd och vill arbeta praktiskt med skapande och kreativitet? Då är August Kobbs

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Information från CSN Folkhögskolor 2015. Malin Kvist Malin.kvist@csn.se

Information från CSN Folkhögskolor 2015. Malin Kvist Malin.kvist@csn.se Information från CSN Folkhögskolor 2015 Malin Kvist Malin.kvist@csn.se Innehåll Längsta tid och tidigare utbildning - Studiebakgrund för utländska studerande Nya regler kring högre bidraget Återkvalificering

Läs mer

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare blir

Läs mer

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster.

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. LOGISTIK 80 KY-POÄNG Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. Logistik handlar betydligt mer om ekonomi och handel än om lastbilar Kvalificerade yrkesutbildningar startas bara

Läs mer

10. Särskilda skyldigheter vid anställning för yrkesutbildning enligt detta avtal

10. Särskilda skyldigheter vid anställning för yrkesutbildning enligt detta avtal 1. Inledning Följande avtal beträffande utbildningsformer inom byggnadsplåtslageri och ventilationsarbeten (nedan utbildningsavtalet ) har denna dag träffats mellan Plåtslageriernas Riksförbund (nedan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer