i Tärnsjö Hantverksutbildning som utmynnar i gesällbrev Sadelmakeriutbildning, 2 år, Grundutbildning Sadelmakeriutbildning, 1 år, Gesällutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i Tärnsjö Hantverksutbildning som utmynnar i gesällbrev Sadelmakeriutbildning, 2 år, Grundutbildning Sadelmakeriutbildning, 1 år, Gesällutbildning"

Transkript

1 Sadelmakeriskolan i Tärnsjö Hantverksutbildning som utmynnar i gesällbrev Sadelmakeriutbildning, 2 år, Grundutbildning Sadelmakeriutbildning, 1 år, Gesällutbildning

2 Innehållsförteckning Allmän information... sidan 2 Utbildningsplan för 2:årig grundutbildning... sidan 3 Utbildningsplan för 3:e året, kompletterande år... sidan 4 Timfördelning år 1, 2 och 3... sidan 5 Bilsadelmakeri - en nyhet på skolan... sidan 6 Sadelmakeri inom hästsport... sidan 7 Sadelmakeriskolans start och utveckling... sidan 8 Historiskt om Sadelmakarnas utbildning... sidan 9 Garvning i forna tider och nutid... sidan 10 Karta och foto på skolans lokal (3:e våningen)... sidan 11 Ansökningsblankett... sidan 12 Stiftelsen Garverivägen Tärnsjö Sidan 1

3 Sadelmakeriutbildningarna är traditionella lärlingsutbildningar som bedrivs genom Stiftelsen. För att utbildningsplanen skall kunna fullföljas krävs att eleven målmedveten och har ett gediget intresse för hantverket. Skolan erbjuder Grundutbildning på 80 veckor och därefter 45 veckor i Gesällutbildning, med avsikt att avlägga gesällprov. Skolledningen strävar efter att så många som möjligt går hela utbildningen. Intagningskrav: lägst tvåårigt gymnasium samt ett arbetsprov som utförs på skolan. Intagningen sker kontinuerligt under hela året. Skolan har sedan hösten 2006 erhållit 18 platser på grundutbildning och 9 platser till Gesällutbildningen från Skolverket. Under det första halvåret i grundutbildningen får den studernade kunskap i grundteknikerna. Därefter får eleven känna sig för inom alla områden. År två i utbildningen bör eleven välja huvudinriktning. Sadelmakare är benämningen på ett gediget traditionellt hantverksyrke inom hästutrustning, inredning, etuier/väskor och bilsadelmakeri. Sadelmakeriskolan borgar för en hög och bred kunskapsnivå. Vi låter kvalité gå före kvantitet. Våra instruktörer har lång yrkeserfarenhet och innehar gesälloch mästarbrev. I utbildningen ingår lån av maskiner, verktyg och material teknikdelen (första terminen) av grundutbildningen. Därefter står eleven själv för alla materialkostnader. Eleven står även för kost och logi. Skolan har ett enklare kök för egen lunch. Det finns gott om små trevliga lägenheter att hyra via lokala hyresvärdar, se länkar på skolans hemsida. Skolavgift Sv Kr f o m höstterminen Medel till skolavgiften går att låna genom CSN om du är över 20 år. Utbildningarna står under statlig tillsyn och berättigar eleverna till studiestöd. Läs mer under resp. utbildning. Du är varmt välkommen till Sadelmakeriskolan på ett studiebesök. Kontakta skolan före besöket på telefon Under grundutbildningen läses teoretiska ämnen såsom företagsekonomi, marknadsföring och juridik, för att få inblick i att driva eget företag. Bild till vänster - Karolina Fahlman uppvaktas med blommor från STC. Bild här nedan - Ida Karlsson med blommor från STC och tilldelat stipendium från Stiftelsen Sadelmakeriskolan, på kr. Sidan 2

4 Utbildningsplan för Grundutbildning, 2 år, inom sadelmakeriyrket Målgrupp/behörighet Elever med målsättning att utbilda sig i sadelmakeriyrkets traditionella grunder. Eleven måste ha stort intresse för hantverk och vara målmedveten, initiativrik och företagssam. Inriktning/mål Utbildningen avser att ge färdighet i grundläggande yrkesteknik i sadelmakeriyrkets olika discipliner såsom sadelmakare inom hästsport och bilsadelmakare, samt insikt i hur man startar och driver eget företag. Elev skall tillgodogöra sig inlärning av såväl reparationer, nytillverkning och materialkännedom. Sadelmakeriskolan driver traditionell lärlingsutbildning med individuell utbildningsplan. Elever som genomfört 2-årig grundutbildning eller som kan styrka likvärdig kunskapsnivå är behörig att söka in på den ettåriga Gesällutbildningen som är det 3:e kompletterande året med avsikt att avlägga gesällprov. Omfattning Grundutbildningens omfattar: teoretisk utbildning i bokföring/företagsekonomi, marknadsföring och juridik, garveripraktik, läderkunskap och selkunskap. Resterande timmar är praktiska övningar blandat med teoretisk information. 18 statliga elevplatser finns för grundutbildning. Kursledare I skolan arbetar tre instruktörer med lång yrkeserfarenhet, alla lärare har yrkesbevis. För de teoretiska ämnena nyttjas konsulter. Kostnader under grundutbildning Den första delen i utbildningen (första terminen) som är teknikdelen, är gratis för eleven. Därefter ligger kostnaden på ca 600 kr / månad för materialinköp. Alla arbeten eleven tillverkar tillfaller självfallet eleven. Delmål Efter genomgången utbildning skall eleven ha kunskap i följande: Identifiera läder via syn, lukt och känsel. Bedöma kvalitetsskillnad och veta användningen av lädrets olika delar. Bearbeta läder. Handsömnad, maskinsömnad, hålslagning, flätning/ lindning, finish, nitning, limning, blixtlås och kardborreband. Om funktion, användning och styrka hos olika typer av söljor, lås och beslag. Maskinernas funktion och användning, ej reparation. Utbildningen utgår från Svensk tradition och Branschens normer Kursplan för utbildningen Bevarande av traditionell yrkeskunskap och vårt kulturarv. Bibehållande av yrkeskategorin i Sverige och Skandinavien. Öka småföretagandet inom läder och skinnbranschen. Närvaro Minst 80% närvaro om betyg ska kunna ges till den studerande. Skoltider Måndag-torsdag: 7:45-16:15, Fredag: 7:30-12:30. Tisdagkväll: upplåtande av lokal för frivilligt arbete till kl 19:00 i mån av personalbemanning. Betyg Betyg: IG, G och VG Betygsättning sker efter branschens normer. Antal utbildningsveckor Hela grundutbildningen omfattar 80 veckor fördelade på 40 veckor per år. * * * Sadelmakeriutbildning, 2 år, grundutbildning: Beteckning för utbildningen KU0592. Skolan står under statlig tillsyn, berättigar till studiestöd A2. 18 elevplatser finns att tillgå. Sidan 3

5 Utbildningsplan för Gesällutbildning, 1 år, inom sadelmakeriyrket - med avsikt att avlägga gesällprov Målgrupp/ behörighet Elever som genomfört 2-årig grundutbildning eller som kan styrka likvärdig kunskapsnivå, och som har för avsikt att avlägga gesällprov. Skolledningen bedömer möjlighet för elev att påbörja gesällutbildningens 45 veckor. Inriktning Kursen vänder sig till hantverkare inom sadelmakeriyrket som avser att avlägga gesällprov. Eleven får arbeta med verkliga objekt. Eleven skall höja sin egen kvalité och snabbhet och bibringa mer kunskap i förfarandet att driva företag. Omfattning Gesällutbildningens år omfattar fördjupning inom praktiska övningar samt 240 timmar avsatta för gesällarbete. Kravet är att eleven uppfyllt utbildningstimmar för ansökan om utförande av gesällarbete. Delmål Efter genomgången utbildning ska eleven ha: Kunskap om produktens funktion. Praktiskt utföra ett beställningsarbete från kund. Kunskap i utförande och läsning av mallar och arbetsbeskrivningar. Kunskap om kostnadskalkylering för produkttillverkning. Kunskap i offertskrivning. Kunskap i efterkalkylering samt fakturering. Kunskap hur man tillmötesgår kundens önskemål. Självständigt utföra sitt gesällarbete på skolan under skoltid. Utbildningens mål Starta eget sadelmakeri för reparationer och nytillverkning. Anställning inom branschen förekommande yrkesområden. Närvaro Minst 80% närvaro om betyg ska kunna ges till den studerande. Skoltider Måndag-torsdag: 7:45-16:15, Fredag: 7:30-12:30. Tisdagkväll: upplåtande av lokal för frivilligt arbete till kl 19:00 i mån av personalbemanning. Antal utbildningsveckor Gesällutbildningen omfattar 45 veckor. Kostnader under påbyggnadsutbildning Självkostnad för materialinköp ca kr / månad. Alla arbeten ägs av eleven som själv förfogar över egen försäljning. * * * Sadelmakeriutbildning, 1 år, Gesällutbildning: Beteckning för utbildningen KU0593 Skolan står under statlig tillsyn, berättigar till studiestöd B1. 9 elevplatser finns att tillgå. Betyg Betyg: IG, G och VG Betygsättning sker efter branschens normer. Sele för stöd och upphängning vid rehabilitering. Sidan 4

6 Timmar i utbildning Timfördelning, Grundutbildning, år 1 Inriktning fördelade på följande: Teknikövningar 4-6 månader Garveripraktik Läderteori samt Praktisk läderkunskap Företagsekonomi (körs rullande året) Häst och bilsadelmakeri, praktiska arbeten 40 veckor Timfördelning, Grundutbildning, år 2 Kursbenämning Marknadsföring (körs rullande året) Juridik (körs rullande året) Materialkunskap, praktiskt utförande Selteori Sadelinpassning Inriktning: Specialinriktning inom disciplin, praktiska arbeten 40 veckor Kurslängd 1 vecka 8 timmar 2 veckor 1 vecka 8 timmar Timfördelning, Gesällutbildning, 1 år Kursbenämning Praktiska övningar - höja sin kvalité och snabbhet Förberedande arbete inför gesällarbete Vid uppnådda timmar - Gesällarbete 45 veckor Kurslängd 37 veckor 2 veckor 6 veckor 18 veckor 1 vecka 1 vecka 1 vecka 19 veckor 35,6 veckor Sidan 5

7 Bilsadelmakeri Bilsadelmakeriyrket är ett mycket trevligt yrke om man har ett stort intresse av bilar och dess inredning. Har du det så är detta ett yrket för dig. Nytillverkning av bilklädslar, dörrsidor, paneler, golvmattor och innertak. Varför inte en läderklädd ratt till den gamla bilen. Suffletttillverkning tillhör svårighetsgrupp mästare och räknas inte in i utbildningen på Sadelmakeriskolan. Skulle ett sådant objekt dyka upp, ser vi inget hinder i att utföra det. Men det är då utanför de ramar som satts för utbildningen för gesällbrev. Utbildning till bilsadelmakare är på tre år. Grundutbildning 2 år och Gesällutbildning 1 år. Vid minimum timmar lärarledd utbildning får den studerande ansöka om att få genomföra sitt gesällarbete. När gesällarbetet är klart bedöms arbetet av mästare utsedda av STC. Efter godkänt gesällarbete delas gesällbrevet ut. Även nyare bilar behöver byta klädsel. Det kan vara skador som uppstått av vasst föremål eller hund som klöst på inredningen. Eget företagande eller anställning inom bilsdelmakeri ser ljust ut, intresset gällande inredning för både äldre och nyare bilar och har ökat starkt. Viktigt: För bilsadelmakare är tapetserarbakgrund, längre eller kortare ett önskemål. Har du det så är du berättigad att söka in på utbildningen till bilsadelmakare. Lars Ottosson provsitter Karolina Fahlmans bilinredning vid bedömningstillfället. Karolina Fahlman, Skellefteå, här framför sitt gesällarbete inom bilsadelmakeri. Bilen, en Horce 951A är Karolinas gesällarbete. Bilen kommer att ses på Sparreholms bilmuseum från och med våren Sidan 6

8 Sadelmakare inom hästsport Sadelmakeriutbildning inom hästsport har varit och är fortfarande den största delen procentuellt av utbildningen på Sadelmakeriskolan. Utbildning till sadelmakare är på tre år. Den studerande ansöker att få göra sitt gesällarbete när den studerande uppnått timmar i utbildningen. När gesällarbetet är klart bedöms detta av tre mästare. Efter godkänt gesällarbete erhåller den studerande gesällbrevet som är det enda godkända yrkesbeviset för sadelmakare. Selar På skolan utbildar vi eleverna i att tillverka åkselar, arbetsselar, travselar, tömkörningsgjordar mm. Nedan ser vi en åksele som Siw Gustavson, Bollnäs, utförde som sitt gesällarbete. Mycket fin och välarbetad. Även renoveringar av äldre selar ingår i utbildningen till sadelmakare. Sadlar Utbildning inom sadel, sadeltillverkning, har sedan år 2001 utvecklats från fyra veckors kurs under under utbildningen till att idag ingå i utbildningen. Det är kanske inte alla förunnat att tillverka sadlar till försäljning, men att ha tillverkat sadlar gör att sadelmakaren kan sadel på sina fem fingrar och vet hur en sadel är uppbyggd och hur den fungerar. Detta är en kunskap som kommer till användning när sadelinpassning och sadelomstoppning utförs till kund. Ovan ser vi en finsele, tillverkat till gesällprovsgranskning. Annika Hammarströms gesällarbete i Engelsk ridsadel. Skygglapp till finsele utfört mycket stilfult till gesällarbete. Hanne Bang Thorsen, Danmark, Engelsk ridsadel. Sidan 7

9 Sadelmakeriskolans start och utveckling Bakgrund till skolans start Kunskapen att tillverka produkter i läder och skinn har historiskt gått vidare genom lärlingssystemet. Liksom inom många andra hantverk tog utbildningen till mästare och gesäll många år. Vid Tärnsjö Ånggarveri användes en kursplan där utbildningen till sadelmakare tog sju år. Nils Nyman tog över Tärnsjö Ånggarveri AB Då var endast tre sadelmakare verksamma vid företaget. Nyman övertalade dessa att stanna över pensionsåldern, för att hinna lära upp nästa generation. En av sadelmakarna stannade till han blev 75 år. I mitten av 1980-talet genomförde tolv anställda vid Tärnsjö Ånggarveri gesällprov. Två av dessa fick silvermedalj. Den första kvinnan med denna silvermedalj, Barbro Sahlberg. Många har genom åren praktiserat på Tärnsjö Ångarveris sadelmakeri som ett led i sin utbildning till sadelmakare. Genom åren har efterfrågan på praktikplatser varit större än vad sadelmakeriet kunnat ta emot. Därmed föddes tankarna på någon form av mera strukturerad utbildning av sadelmakare. Stiftelsen bildades i januari Från tanke till handling - en skola blir till Stiftelsen Sadelmakeriskolan mjukstartade i hyrd lokal vid Tärnsjö Garveri den 15 mars Sex elever skrevs in. Utbildningen var tvåårig och eleverna skulle i fortsättningen skrivas in kontinuerligt. Sadelmakeriutbildningen kan sökas från hela Norden. De som står i kö till utbildningen får vänta mellan 2-3 år på utbildningsplats. Skolan skulle kunna ligga var som helst i Sverige, men det är i Tärnsjö vi har våra rötter och vårt ursprung. Att få ta del av Garveriets kunskap inom garvning och läderkunskap är förstklassigt för vår utbildning. Vid den årliga gesällbedömningen, som sker i september varje år, får skolan kredit för sin undervisning. År 2005 lämnade elva elever in sina gesällarbeten för bedömning, alla elva klarade sig. År 2006 gick fem elever upp inom sadelmakeri och en inom bilsadelmakeri. Alla sex klarade sig. Även två silvermedaljer delades ut detta år. Vi som arbetar på skolan är mycket stolta över den utveckling som skett. Men, vi tänker inte stanna upp i vår utveckling, vi pratar ständigt om förnyelse och samarbetspartners för att tillföra kunskap utifrån, blandat med den gedigna kunskap som som redan finns på Sadelmakeriskolan. Stipendium på 5000 kr Stipendium på 5000 kr delas årligen ut av Stiftelsen Sadelmakeriskolan till de nyutexaminerade gesällerna. Utdelningen sker i november, två veckor efter gesällbrevsutdelningen. Kravet för att söka detta stipendium är att utbildning skett på Sadelmakeriskolan i Tärnsjö, under minst två år. Hösten 1994 var skolan fullbelagd i de lokaler vi då disponerade över, 16 elevplatser. Då det under alla år varit stor efterfrågan på sadelmakeriutbildning, men få arbetsförmedlingar som lyckats bekosta utbildningen för de intresserade, sökte skolan om statligt bidrag. Regeringen beslutade 1998 att skolan skulle stå under statlig tillsyn och beviljas statsbidrag, detta innebar studiemedel via CSN. Skolans utveckling Skolan har utökat sina lokaler och idag finns plats för 27 elever. Sadelmakeriskolan bedriver sedan 1998 även ett kompletterande, tredje år, där en fördjupning sker inom den inriktning som eleven valt samt att eleven har möjlighet att avlägga gesällprov. Styrelsen för Sadelmakeriskolan: Torbjörn Lundin,, Hans Johansson och Hans Ekström, vid den årliga stipendieutdelningen på skolan. Sidan 8

10 Historiskt om Sadelmakarnas utbildning Sadelmakeriet i Sverige, såsom organiserat yrke stammar från 1500-talet. Under medeltiden tillhörde sadelmakarna troligen de s k bältaresvennernas skrå. År 1621 reglerades sadelmakarnas organisationsförhållanden genom en kunglig förordning, vilken gick tillbaka på en äldre, nu förkommen skråordning. Regler för ämbetet Inom ämbetet reglerades medlemmarnas yrkesutövning och samvaro genom noggranna, detaljerade bestämmelser. Mästarna utgjorde själva ämbetet, gesällerna hade sin sammanslutning, men synas ha deltagit i ämbetets sammankomster. Ämbetet höll noggrann vakt över sina medlemmars rättigheter. Överträdelser av bestämmelserna straffades snabbt och ofta hårt och yrkesmän utom ämbetet höll man särskilt efter. I och med det så uppehölls en stark känsla för arbetets kvalitet tack vare de oerhört stränga kompetenskraven för såväl mästare som gesäller. Vägen från lärling till mästare Vägen från lärling till mästare var lång och hård. För att bli antagen som lärling måste man vara född i äkta säng av ärliga välaktade föräldrar och dessutom hålla måttet både vad intelligens och fysik ankom. Till att börja med fick lärlingen göra allehanda göromål, städa, elda, springa ärenden åt mästaren, mästarens fru och gesällerna. Så småningom, när någon yngre lärpojke tillkommit, sattes han i verkligt arbete. Efter tre till fem års lärlingsarbete kunde han så bli gesäll och uppnå förbättrade villkor. Nu anförtroddes han svårare arbeten och efter någon tid var han mogen att vandra ut i världen och vidga sin yrkeskunskap. Nu startade gesällvandringen. Gesällvandring Sadelmakaregesäller vandrade som alla andra mest i Tyskland, men även till Ryssland, där läderberedningskonsten länge stått högt. Under vandringen tog de arbete här och var, mästarna var skyldiga att under en viss tid sörja för dem. I vissa städer fanns det särskilda härbärgen för vandrande gesäller. Först en bom med tre stag, vilket skulle beklädas med vit och svart Cardereau vilket skulle kläs med svart och vitt läder. Den andra sadeln var en tysk Saall medh Jernstagh och den skulle kläs med vit och svart Cardereau (korderoj) och därefter broderas efter den sköneste Bourdering som man uptencie kan. Den tredje sadeln var en polsk sadel. Bommen skulle mätas av åldermannen och sedan överdras med vävd scharlakan eller kläde med löfwerk, vilket skulle dekoreras med guld, silver och silke. Den moderna sadelmakaren Sadelmakarens yrke har i högre grad än andra yrken fått kännas vid tidens växlingar. Efterfrågan på dess ursprungliga produkter har varit ytterst varierande och yrket har haft svåra kriser att genomkämpa. Men sadelmakarna har haft förmåga att lämpa produktionen efter utvecklingen och finna nya verksamhetsfält för sitt förnäma hantverk. Mångsidigheten i produktionen ställer ständigt nya krav på sadelmakaren. Han måste vara något av uppfinnare, om han skall kunna hålla jämna steg med utvecklingen. Våra dagars sadelmakare tillverkar förbrukningsartiklar av de mest skilda slag, men ett gemensamt drag är fortfarande materialet läder och skinn och den hantverksmässiga kunnigheten. Text hämtad ur Palmgrens bok från 1944 Intet är som läder. En fantastisk bok för den som vill läsa mer om detta fantastiska hantverk. Mästare När gesällen ville bli mästare, skulle han visa sin skicklighet genom att göra sitt mästerstycke. Reglerna för det var mycket stränga och kostnaderna stora. År 1636 skulle man tillverka tre sadlar av olika slag. Sidan 9

11 Garvning i forna tider och nutid Redan i Visby stadslag från mitten av 1300-talet möter vi garveriet som ett särskilt yrke. Nästa gång ett garvarskrå uppträder i Sverige är emellertid först 1638 och då i Stockholm. Det mesta lädret torde vid denna tid ha beretts för husbehov, undantagandes i de större städerna. Bönderna beredde det själva, möjligen med hjälp av någon vandrande skomakargesäll. Vad själva garvningsmetoden beträffar, så måste den vegetabiliska garvningen eller barkgarvningen ha utförts på samma sätt som i de små bondgarverierna på 1800-talet. Garvningen började då som nu med vekning, dvs de råa hudarna sköljdes i vatten för att befrias från smuts, blod och orenhet. Därefter kommer avhårningen. Hudarna fick ligga i en lösning av kalk och möjligen även urin, till dess att håren lossnade. På bommen ströks sedan håret av och köttsidan rensades från fett, köttslamsor och dyligt. Kalken ladades ur hudana, varefter pyrningen började. Att pyra hudar och skinn betyder att luckra upp dem, så att de bättre kunnde absorbera garvämnena vid den slutliga garvningen. Vid denna lades hudar och skinn i garvka, krossad eller malen ekbark ströddes in emellan hudarna och vatten fylldes på. Så fick hudarna passera från svagare till starkare garvlag, ända tills de var genomgarvade. Detta sista arbete torde ha tagit en tid av ungefär ett år. Slutligen segtorkades lädret och möjligt är, att det även hamrades eller pressades på något sätt, innan det var färdigt att brukas. I Stockholm garvades det troligen på Barkareholmen, som omnämnes 1441 och antagligen låg någonstans vid Helgeandsholmen. På den tiden låg Barkareholmen ett gott stycke utanför den egentliga staden. År 1760 fanns det 28 läderfabriker med 185 arbetare i Stockholm. På landsorten fanns på 1700-talet 15 garverier med 82 arbetare och därjämte ett stort antal skrågarverier. Åren fanns det 687 garverier med ett tillverkningsvärde av kr. År 1913 uppgick antalet läderfabriker till 136 för att vid 1931 års företagsräkning stanna vid 129 och med omkring arbetare. Modern garvning De moderna garverierna arbetar till skillnad mot forna dagars garveri med en mångfald sinnrika maskiner och kemiska hjälpmedel. Även om metoderna att framställa läder därmed fått en avgjort storindustriell prägel, är garvningens huvudprinciper alltjämt desamma som förr. I den långa kedjan av arbetsmoment fram till det färdiga lädret spelar fortfarande yrkesskickligheten en betydande roll. Utdrag ur Palmgrens bok Intet är som läder Tärnsjö Garveri AB skriver på sin hemsida att gå genom ekluten, uttrycket kommer ursprungligen från garvaryrket där våra förfäder arbetade med garvsyror från ekbark. Tärnsjö Garveri garvar läder som våra förfäder gjorde eftersom det ger bäst resultat. Men de använder nya snabbare vegetabiliska garvämnen som deras skickliga kemister blandar efter hemliga recept. Att framställa miljöläder är ändå mera tidsödande än normal garvning. Men som Tärnsjö Garveri skriver vad är väl en liten tidsvinst mot kvalitet. Olika lädersorter Plattläder är ett tjockt Iäder för sadelmakeri och industriprodukter, remmar m m. Remläder är ett otöjbart men ändå smidigt läder för bl a remmar, möbler och packväskor. Fettat remläder är främst avsett för hundkoppel och Iiknande produkter som används i hård miljö. Vegetabila sidor har ett stort användningsområde, bl a till möbler, bälten, väskor, remmar och skor. Möbelläder är ett tunt, smidigt och töjbart läder, utmärkt till möbler, väskor, och mycket annat. Sidan 10

12 Sadelmakeriskolans lokaler på våning tre, vänster sida av huset, vid Garverivägen 6 i Tärnsjö. Utbildningslokalerna är stora, ljusa och rymliga.

13 Ansökan/Intresseanmälan Bilaga 10C Ansökan till Sadelmakeriutbildning, 2 år, Grundutbildning Inträdesvillkor Betyg 2-årig gymnasieutbildning eller motsvarande. Urvalsgrunder vid antagning till skolan Vid fler sökande än antal platser sker urvalet enligt följande: 1. Lämplighet A. Personlig intervju vid skolan 1-10 poäng B. Yrkeserfarenhet 1-5 poäng C. Arbetsprov vid skolan 1-10 poäng D. Referenser 2. Tid (hur länge den sökande stått i sökandekö) Ansökan till Sadelmakeriutbildning, 1 år, Gesällutbildning För att söka in på tredje året krävs tvåårig grundutbildning i sadelmakeriyrket (se ovan) eller intyg på motsvarande kunskaper. Glöm inte att bifoga: Personligt brev och betygskopior Namn Adress Postadress Personnummer Telefon, dag Telefon, kväll Min e-post: Dina intressen av sadelmakeriets olika discipliner: Sadelmakare inom hästsport Bilsadelmakare (förkunskaper inom tapetseraryrket önskvärda) Väsk- och etuimakare (går ej att söka för närvarande) Inredningssadelmakare (går ej att söka för närvarande) Ansökan skickas till: Sadelmakeriskolan, Garverivägen 6, Tärnsjö

SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet

SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet 1/3/ PROVBESTÄMMELSER Godkända och fastställda av Sveriges Hantverksråd 2012-09-13 i samverkan med mästare och yrkesverksamma inom yrket. FÖR GESÄLLBREV

Läs mer

SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet

SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet SVERIGES HANTVERKSRÅD PROVBESTÄMMELSER (Centrala Yrkesnämnden 1986-12-01). Reviderade av Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening SPEF och fastställda av Sveriges Hantverksråd 2011-12-01 FÖR GESÄLLBREV

Läs mer

Förtydligande angående ansökan om gesällbrev

Förtydligande angående ansökan om gesällbrev Förtydligande angående ansökan om gesällbrev För att vi ska kunna handlägga din ansökan ska följande handlingar finnas med: Komplett ifylld ansökan - Viktigt med tydligt skrivet namn. Ett eller flera telefonnummer

Läs mer

SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet

SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet 1 SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet PROVBESTÄMMELSER G-brev 1984-02-23/ rev.1996-01-01/rev. och godkända av Plåtslageriernas Riksförbund, PLR 2009-03-30 samt fastställda av Sveriges

Läs mer

Förtydligande angående ansökan om mästarbrev

Förtydligande angående ansökan om mästarbrev Förtydligande angående ansökan om mästarbrev För att ansöka om mästarbrev måste du Vara verksam i ditt yrke. Ha minst 6 års yrkeserfarehet. Avlägga mästarprov, i vissa yrken räcker det med avlagt gesällprov.

Läs mer

Bestämmelserna är framtagna och reviderade av branschföreträdaren våren 2016 samt fastställd av Sveriges Hantverksråd

Bestämmelserna är framtagna och reviderade av branschföreträdaren våren 2016 samt fastställd av Sveriges Hantverksråd Bestämmelser för Gesällbrev i: Duodji/Duodje/Vätnoe inriktning trä/horn eller skinn/textil Bestämmelserna är framtagna och reviderade av branschföreträdaren våren 2016 samt fastställd av Sveriges Hantverksråd

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet

Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet Inledning Detta dokument innehåller förklaringar och förtydliganden till vissa punkter i yrkesutbildningsavtalet. Avtalet hänvisar till detta dokument.

Läs mer

Bestämmelserna är framtagna och reviderade av branschen våren 2017 samt fastställd av Sveriges Hantverksråd

Bestämmelserna är framtagna och reviderade av branschen våren 2017 samt fastställd av Sveriges Hantverksråd Bestämmelser för Mästarbrev i: Bagaryrket Bestämmelserna är framtagna och reviderade av branschen våren 2017 samt fastställd av Sveriges Hantverksråd 2017-03-02. Ansvarig bransch-/yrkesorganisation Sveriges

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Sveriges Hantverksråd Box Leksand Telefon: Fax: Org.

Sveriges Hantverksråd Box Leksand Telefon: Fax: Org. Sveriges Hantverksråd Box 147 793 23 Leksand Telefon: 0247-369 50 Fax: 0247-151 70 www.hantverksrad.se info@hantverksrad.se Org.nr 5560906678 Sveriges Hantverksråd Box 147 793 23 Leksand Telefon: 0247-369

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan 1 (8) Version 2 Ändringar på s.7 Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan Regeringen har fattat beslut om ändringar i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF), förordningen (2009:131) om utbildning

Läs mer

Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet

Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet Inledning Detta dokument innehåller förklaringar/förtydliganden till vissa punkter i yrkesutbildningsavtalet. Avtalet hänvisar till detta dokument. Detta

Läs mer

Ansvarig bransch-/yrkesorganisation Guldsmedsmästarnas Riksförbund och Smycken och Klockor Branschorganisation (Guldsmedernas Yrkesnämnd)

Ansvarig bransch-/yrkesorganisation Guldsmedsmästarnas Riksförbund och Smycken och Klockor Branschorganisation (Guldsmedernas Yrkesnämnd) Bestämmelser för Gesällbrev i: Juvelfattaryrket Bestämmelserna är framtagna och reviderade av branschen 2015-04-20 samt fastställd av Sveriges Hantverksråd 2015-06-11. Ansvarig bransch-/yrkesorganisation

Läs mer

SVERIGES HANTVERKSRÅD 1/5/ Gesäll- och Mästarbrevskansliet

SVERIGES HANTVERKSRÅD 1/5/ Gesäll- och Mästarbrevskansliet SVERIGES HANTVERKSRÅD 1/5/ Gesäll- och Mästarbrevskansliet PROVBESTÄMMELSER Reviderade och godkända av STC 2005-11-11 och fastställda av Sveriges Hantverksråd 2006-01-01 FÖR GESÄLLBREV YRKE: GARDINDEKORATÖRSYRKET

Läs mer

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng utbildningsstart 15 aug 2011 ansökan 2 maj 2011 Ansökan Ansökningsblankett ansökan senast den 2 maj. Urval och antagning Utbildningen är riksrekryterande och

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Affärslogistik, 400 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? För att komma in på vår utbildning så behöver du vara behörig i två steg, dels den grundläggande behörigheten

Läs mer

Information om Certifieringskursen till:

Information om Certifieringskursen till: Information om Certifieringskursen till: Personlig Tränare och/eller Kostrådgivare Presentation av kursen I samverkan med Branschrådet För Hälsa finns möjligheten att ansöka om certifiering till Personlig

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för skogsmästarprogrammet

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för skogsmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Analys, främjande och tillträdesfrågor Mattias Wickberg 010 470 03 66 BESLUT 2014 03 12 Reg. Nr. 411 00200 14 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar; SFS 2013:871 Utkom från trycket den 26 november 2013 utfärdad den 14 november 2013.

Läs mer

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på Östsvenska

Läs mer

VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering

VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering Beslutad i BYNs styrelse 2012-04-12 Rubriker 1. Översikt BYNs valideringsmodell... Sid 3 2. Utgångspunkter... Sid 4 3. Översiktlig kompetenskartläggning...

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad 2010-01-01 --- 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå 1 Antagning

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

VÄRNHEMSSKOLAN. Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör

VÄRNHEMSSKOLAN. Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör VÄRNHEMSSKOLAN Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör HANTVERKSPROGRAMMET Hantverksprogrammet På hantverksprogrammet hittar du många

Läs mer

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Tjänsteutlåtande Rektor 2014-11-17 Stefan Quas 08-590 976 24 Dnr: stefan.quas@upplandsvasby.se UBN/2014:232 33204 Utbildningsnämnden Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Förslag

Läs mer

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography GÖTEBORGS UNIVERSITET Konstnärliga fakultetsnämnden Högskolan för fotografi Utbildningsplan Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography Examen:

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Undersköterska med specialistkompetens inom demens 100 Yh-poäng, Motala/Mjölby Distans, halvfart Östsvenska Yrkeshögskolan AB Laxholmstorget 3, Norrköping www.osyh.se 1

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet/lss, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom

Läs mer

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Ansökan Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram inriktning fastighet Läsåret 2015/2016 (FU) är en ideell organisation som finansieras av branschens arbetsmarknadsparter

Läs mer

HANDLEDARE ETT ANSVARSFULLT UPPDRAG

HANDLEDARE ETT ANSVARSFULLT UPPDRAG HANDLEDARE ETT ANSVARSFULLT UPPDRAG LÄRLING Lönar sig Arbetar du på ett företag som satsar på sina lärlingar? I så fall är du inte ensam. Idag satsar allt fler företag på att erbjuda sina lärlingar en

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Industridesign Reviderad och fastställd av KU-nämnden 2011-02-16 Gäller studenter antagna från och med HT 2011. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning

Läs mer

Ansvarig bransch-/yrkesorganisation Guldsmedsmästarnas Riksförbund och Smycken och Klockor Branschorganisation (Guldsmedernas Yrkesnämnd)

Ansvarig bransch-/yrkesorganisation Guldsmedsmästarnas Riksförbund och Smycken och Klockor Branschorganisation (Guldsmedernas Yrkesnämnd) Bestämmelser för Gesällbrev i: Gravöryrket (blanksticksgravör) Bestämmelserna är fastställda 1995-02-04, reviderade av branschen våren 2017 samt fastställda av Sveriges Hantverksråd 2017-05-17. Ansvarig

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

GYMNASIEVAL. Intagning

GYMNASIEVAL. Intagning GYMNASIEVAL Ansökan Hur söker jag till gymnasiet? Du är behörig att söka ett nationellt eller specialutformat program som startar senast första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år, om du: Har slutfört

Läs mer

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Kommunstyrelsen 2009-12-07 233 607 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 245 531 Dnr 09.672-613 deckf14 Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Bilaga: Sammanställning över kurser Ärendebeskrivning I

Läs mer

sätergläntan skola LÄSÅRSUTBILDNINGAR väv sömnad trä smide

sätergläntan skola LÄSÅRSUTBILDNINGAR väv sömnad trä smide sätergläntan skola LÄSÅRSUTBILDNINGAR väv sömnad trä smide 2015 Sätergläntans huvudbyggnad sätergläntan hemslöjdens gård Knippbodarna 119 793 41 Insjön 0247-645 70 info@saterglantan.se www.saterglantan.se

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Tilltra de till utbildningen

Tilltra de till utbildningen Tilltra de till utbildningen Vem kan söka? Vilka behörighetskrav gäller? Hur går antagningen till? Hur görs urvalet? Du som söker till vår Yh-utbildning Logistiker och Speditör har säkert en del frågor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om yrkeshögskolan; SFS 2009:130 Utkom från trycket den 17 mars 2009 utfärdad den 5 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Utbildningar inom yrkeshögskolan

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Ansökan om tillstånd att få använda annan platsfördelning och alternativt urval till programmet Möbel- och byggnadshantverk vid Mittuniversitetet

Ansökan om tillstånd att få använda annan platsfördelning och alternativt urval till programmet Möbel- och byggnadshantverk vid Mittuniversitetet Mittuniversitetet 851 70 SUNDSVALL Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010-470 03 65 BESLUT 2015-03-13 Reg. Nr.411-03034-15 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

I olika ämnen krävs varierande arbetssätt, som arbete i grupp och individuella arbetsprestationer.

I olika ämnen krävs varierande arbetssätt, som arbete i grupp och individuella arbetsprestationer. Hälsa & Idrott väljer du om du söker ett alternativ till andra skolformer, behöver komplettera eller bygga på tidigare studier och vill skaffa dig behörighet för högskola. Tiden på folkhögskola är ofta

Läs mer

Ansökan om dispens från behörighetskravet i engelska Riktlinjer för bedömning inom Fyrkantens gymnasiesamverkan

Ansökan om dispens från behörighetskravet i engelska Riktlinjer för bedömning inom Fyrkantens gymnasiesamverkan Ansökan om dispens från behörighetskravet i engelska Riktlinjer för bedömning inom Fyrkantens gymnasiesamverkan Dispens bör beviljas när Eleven har under en betydande del av sin grundskoletid ej haft möjlighet

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. BROMÖLLA-SÖLVESBORG

VUXENUTBILDNINGEN.  BROMÖLLA-SÖLVESBORG VUXENUTBILDNINGEN www.sbkf.se BROMÖLLA-SÖLVESBORG Hösten 2017 Välkommen till Vuxenutbildningen! Hösten 2017 Studietid Grundläggande, Gymnasie samt Särskild utbildning för vuxna: 2017-08-07 2018-01-12 Sista

Läs mer

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Innehållsförteckning: Information sidan 1-2 Kurser på grundläggande nivå: Biologi sidan 3 Engelska sidan 4 Fysik sidan 5 Geografi sidan 6 Hem- och konsumentkunskap sidan

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

Meritsammanställningen med bilagor skickas till:

Meritsammanställningen med bilagor skickas till: Institutionen för klinisk vetenskap Enheten för psykoterapi Februari 2014 Sida 1 av 7 Meritsammanställningen med bilagor skickas till: VHS Antagningsservice 833 82 STRÖMSUND Jag har sökt till Grundläggande

Läs mer

Meritsammanställningen med bilagor skickas till:

Meritsammanställningen med bilagor skickas till: Institutionen för klinisk vetenskap Enheten för psykoterapi Mars 2015 Sida 1 av 8 Meritsammanställningen med bilagor skickas till: Antagningsservice FE 20101 839 87 Östersund Jag har sökt till Grundläggande

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

Anmälan av gymnasieutbildning till gymnasiesamverkansavtalet. Utbildning: Hantverksprogrammet - Hår & make up Stylist

Anmälan av gymnasieutbildning till gymnasiesamverkansavtalet. Utbildning: Hantverksprogrammet - Hår & make up Stylist Förvaltningsledningen Åke Hallberg Anmälan av gymnasieutbildning till gymnasiesamverkansavtalet Utbildning: Hantverksprogrammet - Hår & make up Stylist 1. Sammanfattning Hantverksprogrammet syftar till

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret 2010-11. Fastställd av KU-nämnden 2009-10-28 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

1. Mål och syfte med utbildningen. 2. Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN)

1. Mål och syfte med utbildningen. 2. Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN) 1, 2 UTBILDNINGSAVTAL 1. Mål och syfte med utbildningen En god och ändamålsenlig utbildning är av avgörande betydelse för måleribranschens utveckling. Detta utbildningsavtals syfte är: sörjning måleriyrket,

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program.

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program. Gymnasieinformation Gymnasieskolan GY11: Programmen är uppdelade på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen utbildar man sig mot ett yrke eller yrkesområde. På de högskoleförberedande

Läs mer

Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp

Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp Furniture Making and Building Crafts, 120 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TMBHG Grundnivå MIUN

Läs mer

10. Särskilda skyldigheter vid anställning för yrkesutbildning enligt detta avtal

10. Särskilda skyldigheter vid anställning för yrkesutbildning enligt detta avtal 1. Inledning Följande avtal beträffande utbildningsformer inom byggnadsplåtslageri och ventilationsarbeten (nedan utbildningsavtalet ) har denna dag träffats mellan Plåtslageriernas Riksförbund (nedan

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet 1 Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm Inledning Sedan 2011

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktionsutvecklare, 300 p. Heltid i Linköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på via vårt webbsystem

Läs mer

RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet

RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 Val av inriktning fö r dig söm ga r Restaurang- & livsmedelsprögrammet Efter examen från Restaurang- och livsmedelprogrammet

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare

Läs mer

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 45 credits, Second

Läs mer

Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-23 Utvecklingsförvaltningen 1 (8) Britt-Marie Lundberg Björk Förvaltningschef Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie-

Läs mer

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf Trafiktillstånd Villkoren för att erhålla trafiktillstånd för att bedriva yrkesmässiga godstransporter på väg eller yrkesmässiga persontransporter på väg återfinns i Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2005:10 R ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverket 2005 Högskoleverket

Läs mer

FÖR DIG SOM INTE HAR GÅTT I GYMNASIESKOLAN

FÖR DIG SOM INTE HAR GÅTT I GYMNASIESKOLAN 1 Vilken är din nuvarande sysselsättning? Går i gymnasieskolan, ÅRSKURS 1 Går i gymnasieskolan, ÅRSKURS 2 Går i gymnasieskolan, ÅRSKURS 3 Studerar på annan utbildning Arbetar Arbetar/studerar inom arbetsmarknadspolitisk

Läs mer

GESÄLLPROVBESTÄMMELSER FÖR SLÖJDARYRKET - TRÄ

GESÄLLPROVBESTÄMMELSER FÖR SLÖJDARYRKET - TRÄ GESÄLLPROVBESTÄMMELSER FÖR SLÖJDARYRKET - TRÄ Provbestämmelserna framtagna av branschen 2014 och fastställda av Sveriges Hantverksråd 2014-09-24 (reviderade 2015-03-18) ANSVARIG BRANSCH/YRKESORGANISATION:

Läs mer

Rapport 2006:19 R. Ansökningar om andra behörighetskrav än standardbehörigheter år 2005

Rapport 2006:19 R. Ansökningar om andra behörighetskrav än standardbehörigheter år 2005 Rapport 2006:19 R Ansökningar om andra behörighetskrav än standardbehörigheter år 2005 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program:

FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program: FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program: Vilka som jobbar på Hahrska Information om Hahrska, de olika inriktningarna. Programmens upplägg enl GY11. Ledighet, Frånvaro, olovlig frånvaro. Utvecklingssamtal/

Läs mer

Programmet för journalistik

Programmet för journalistik Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-1832-11 Datum 2012-05-31

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Åhlén Ersätter Räddningsverkets utbildningsplan 525-4864-2007 Helena Lindberg Gäller från och med 2010-01-01 Påbyggnadsutbildning

Läs mer

Gesällbrev Den sökande ska inneha Gesällbrev i yrket enligt de bestämmelser som i samverkan med branschen fastställts av Sveriges Hantverksråd

Gesällbrev Den sökande ska inneha Gesällbrev i yrket enligt de bestämmelser som i samverkan med branschen fastställts av Sveriges Hantverksråd Bestämmelser för Mästarbrev i: Hovslagaryrket Bestämmelserna är framtagna 1982-01-24 och av branschen reviderade (1992,1996, 1997) senast hösten 2016 samt fastställd av Sveriges Hantverksråd 2016-09-29

Läs mer

Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar 12-15 mars 2015

Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar 12-15 mars 2015 2014-11-07 Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar 12-15 mars 2015 Mål: Uppnå kunskap att utbilda blivande instruktörer enligt grundmodulens utbildningsplan. Sedan ett antal år tillbaka

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Instruktion Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram inriktning Fastighet Läsåret 2015/2016 INLEDNING Branschrekommenderad skola är ett sätt för Fastighetsbranschen

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat gymnasiechef Pär Hyss om Viskastrandsgymnasiets samarbete med Vuxenutbildningen. Förbundsdirektör Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen,

Läs mer

Arbetsplatsförlagda studier

Arbetsplatsförlagda studier Statistiska institutionen Uppsala universitet Arbetsplatsförlagda studier Praktik inom Masterprogrammet i statistik 1. Information till praktikant och handledare 2. Kursplan. Arbetsplatsförlagda studier.

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Studieresultat komvux. Maria Grahn Sillén, CSN Joacim Strömblad, CSN

Studieresultat komvux. Maria Grahn Sillén, CSN Joacim Strömblad, CSN Studieresultat komvux Maria Grahn Sillén, CSN Joacim Strömblad, CSN Ändrad resultatprövning för komvux Införs maj 2017 Enklare och mer rättssäkert Följer Överklagandenämnden för studiestöds (ÖKS) avgöranden

Läs mer

GERSÄLLPROVSBESTÄMMELSER FÖR URMAKARYRKET

GERSÄLLPROVSBESTÄMMELSER FÖR URMAKARYRKET GERSÄLLPROVSBESTÄMMELSER FÖR URMAKARYRKET Provbestämmelserna framtagna (och reviderade) av branschen 2013-03-27 och fastställda av Sveriges Hantverksråd 2013-05-30 ANSVARIG BRANSCH/YRKESORGANISATION: SVERIGES

Läs mer

YH-forum 22 mars 2017

YH-forum 22 mars 2017 YH-forum 22 mars 2017 Christer Bergqvist, verksamhetschef Jenny Sörby, kommunikationschef Myndigheten för yrkeshögskolan Program Det går bra för yrkeshögskolan Vad har hänt sedan sist - vad är på gång

Läs mer