DIMSMÖRJARE TEKNISKA DATA LUB 100 LUB 100 LUB 200 LUB 200 LUB 200 LUB 300 LUB 300 LUB 300 MATERIALSPECIFIKATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIMSMÖRJARE TEKNISKA DATA LUB 100 LUB 100 LUB 200 LUB 200 LUB 200 LUB 300 LUB 300 LUB 300 MATERIALSPECIFIKATION"

Transkript

1 SÖRJR imsmörjaren är en enkel men effektiv metod för helautomatisk smörjning av cylindrar och ventiler. Viktiga delar för dimsmörjarens funktioner är: Venturirör, membran för olika sektorer, kupol och nålventil. uften arbetar mot ett membran som tvingar den att passera Venturiröret. et inre av Venturiröret är anslutet till ett synglas med ett smalt rör. etta rör är försett med en nålventil. Tryckfall i Venturiröret skapar ett undertryck i anslutningsröret, vilket leder till att olja sugs upp från behållaren via nålventilen. Oljan passerar sedan genom kupolen ut i systemet. TKNSK T U 00 U 00 U 200 U 200 U 200 U 00 U 00 U 00 nslutningsgänga Typ av smörjning ehållarvolym cm Utförande ax. ingångstryck vid 6 bar (0.6 Pa-87 psi) Nl/min P 0.5 bar (0.05 Pa 7 psi) scfm vid 6 bar (0.6 Pa-87 psi) Nl/min P bar (0. Pa 4 psi) scfm edia ax temperatur vid Pa; 0 bar; 45 psi Vikt Skruvar för väggmontage onteringsläge Rekommenderade oljor nmärkning Kg /4 /8 /4 /8 /2 /2 /4 Oljedimma Oljedimma Oljedimma Standard - - Standard - - Standard V -.5Pa - 5bar - 27psi.Pa - bar - 88psi.Pa - bar - 88psi iltrerad tryckluft x50 5x60 5x70 Vertikalt SO och UN 22 (nergol P Spinesso obil T Tellus Oil) nstallera dimsmörjaren så nära arbetsstället som möjligt. yll behållaren med olja innan dimsmörjaren trycksätts. nvänd ej rengöringsmedel, bromsolja eller lösningsmedel i allmänhet. ör bästa smörjresultat ställes ratten in så att en droppe olja erhålles per Nl. TRSPKTON Kropp: Teknopolymer ehållare: Teknopolymer för U 00 och 200, metall för U 00 Plugg: Teknopolymer Synglas: Teknopolymer embran Venturirör: NR nsugsrör för olja: Rilsan (nylon) ilter: Sinterbrons Kupol: Teknopolymer Nålventil: ässing OT58 Plugg för oljepåfyllning: örnicklad mässing OT58 Ändgavel: Zamak (metall) Tätningar: NR /25

2 P N U T ÖSGR U 00 /4 - /8 ÖSKURV N-Ö epartment of echanics Turin Polytechnic Pv T P 2O Testenhet stesterna är utförda av Tekniska ögskolan i Turin i datoriserad testbänk enligt TOP s rekommendation RP50R (godkänd enl. SO S 658-2). ätningar utförda med manometer enligt SO 567. () = 2 bar - 0,2 Pa - 29 psi () = 4 bar - 0,4 Pa - 58 psi () = 6 bar - 0,6 Pa - 87 psi () = 8 bar - 0,8 Pa - 6 psi () = 0 bar - Pa - 45 psi U 200 /4 - /8 - /2 U 00 /2 - /4 - ÖSKURV N-Ö ÖSKURV N-Ö ÅTT U 00 U 00 U 200 U 200 U 200 U 00 U 00 U 00 nslutningsgänga G /4 G /8 G/4 G /8 G /2 G /2 G /4 G G G G /4 G /8 G /4 G /8 G /2 G /2 G /4 G hål 5 hål 5 hål /26

3 400 SÖRJR imsmörjare med hög prestanda i olika utföranden. unktion även vid låga flöde ög grad av dimsmörjning i förhållande till flöde Olika möjligheter till oljepåfyllning TKNSK T nslutningsgänga Typ av smörjning ehållarvolym cm Utförande ax. ingångstryck Pa ar psi vid 6 bar (0.6 Pa-87 psi) Nl/min P 0.5 bar (0.05 Pa 7 psi) scfm edia ax temperatur vid Pa; 0 bar; 45 psi Vikt Skruvar för väggmontage onteringsläge Rekommenderade oljor nmärkning Kg U 400 G G /4 G /2 G 2 imma 800 Standard V iltrerad tryckluft x 0 Vertikalt SO och UN 22 (nergol P Spinesso obil T Tellus Oil) nstallera dimsmörjaren så nära arbetsstället som möjligt. yll behållaren med olja innan dimsmörjaren trycksätts. nvänd ej rengöringsmedel, bromsolja eller lösningsmedel i allmänhet. ör bästa smörjresultat ställes ratten in så att en droppe olja erhålles per Nl. TRSPKTON Kropp: luminium ehållare: luminium Synglas: Teknopolymer embran Venturirör: NR Ändgavel: luminium åsring: ässing OT58 Gängbussning: ässing OT58, axiell justering nsugsrör för olja: Rilsan (nylon) ilter: Sinterbrons Plugg: Teknopolymer Kupol: Teknopolymer Nålventil: ässing OT58 Plugg för oljepåfyllning: ässing OT58 Tätningar: NR /27

4 P N U T ÖSGR U 400 epartment of echanics Turin Polytechnic Pv T P 2O Testenhet stesterna är utförda av Tekniska ögskolan i Turin i datoriserad testbänk enligt TOP s rekommendation RP50R (godkänd enl. SO S 658-2). ätningar utförda med manometer enligt SO 567. () = 2 bar - 0,2 Pa - 29 psi () = 4 bar - 0,4 Pa - 58 psi () = 6 bar - 0,6 Pa - 87 psi () = 8 bar - 0,8 Pa - 6 psi () = 0 bar - Pa - 45 psi U ÖSKURV N-Ö ÅTT U 400 U 400 U 400 U 400 G nslutningsgänga G G G /4 G /2 G G G /4 G /2 G hål 285./28

5 SÖRJR : NVÅVKÄNNR () Tillgänglig i serie 00 och 400. enna modell har en inbyggd avkännare som ger en elektrisk signal för indikering av max/min oljenivå i behållaren. essa signaler kan kopplas till ljud- eller ljuslarm. ngen signal ges mellan min/max oljenivå. KOPPNGSS Nivåavkännare = signal nr. (max oljenivå) = signal nr. 2 (min oljenivå) = gemensam Gul/grön = jord Spänning = Kontakt = W OS! ventuellt ej använd kabel skall isoleras.. Signal vid min. oljenivå.2 Signal vid max. oljenivå. Signal vid min. och max. oljenivå. N. OJNVÅ Gul/grön Gul/grön X.. OJNVÅ N. OJNVÅ Gul/grön X.. OJNVÅ SÖRJR: UTOTSK OJPÅYNNG () Tillgänglig i serie 00 och 400. enna modell tillåter oljepåfyllning under tryck. ngångstrycket för påfyllningsoljan måste dock vara högre än trycket inuti behållaren. n elektrisk avkännare sänder en signal som startar påfyllningen. När max. nivån uppnåtts, stannar påfyllningen genom en andra signal. detta fallet arbetar dimsmörjaren med oljenivå mellan min. och maxnivå. Om man önskar att oljenivån ska vara konstant är detta möjligt genom att använda endast den ena signalen. Tryckområde -0 bar. nslut ledningen för oljan till kopplingen (G /4) på behållaren. Kopplingsanvisning är samma som hos modell.. Konstant min. nivå.2 Konstant max. nivå. Oljenivå mellan min. och max. nivå R2 K K R2 K sso KONSTNT N. NVÅ NTRNT sso KONSTNT X. NVÅ NTRNT ngresso olio N. OJNVÅ X. OJNVÅ NTRNT./29

6 P N U T SÖRJR: OJPÅYNNG VKUU/GNTVNT/NVÅVKÄNNR ( ) OJPÅYNNG VKU/ GNTVNT/NVÅVKÄNNR. Tillgänglig i serie 00 och 400. enna modell kontrolleras av en magnetventil (2/2 N, Ø mm) monterad på dimsmörjaren. Ventilen reducerar trycket i behållaren och tillåter den att fyllas med olja genom vakuum från en oljetank belägen under dimsmörjaren (nivåskillnad mellan dimsmörjare och oljetank högst 2 meter). n elektrisk avkännare inuti behållaren sänder en elektrisk signal för att aktivera ventilen. När oljan når max. nivån, stängs ventilen genom en andra signal. detta fallet arbetar dimsmörjaren med oljenivå mellan min. och maxnivå. Om man önskar att oljenivån ska vara konstant är detta möjligt genom att använda endast den ena signalen. Tryckområde -0 bar. nslut ledningen för oljan till kopplingen (G /4) på behållaren. Konstant min. nivå.2 Konstant max. nivå. Oljenivå mellan min. och max. nivå R2 R2 sso KONSTNT N. NVÅ GNTVNT resso KONSTNT X. NVÅ GNTVNT ngresso olio N. OJNVÅ X. OJNVÅ GNTVNT ÖVRG UTÖRNN KTOGN UTOTSK PÅYNNG OTTÖR () Tillänglig i samtliga serier. enna modell tillåter oljepåfyllning under drift endast om ingångstrycket hos påfyllningsoljan är bar högre än trycket inuti behållaren. Trycket får dock ej överstiga 5 bar.- lottören öppnar respektive stänger en ventil vid oljepåfyllningsporten. Smörjningen fortgår under påfyllning. ed hjälp av en timer kan man reglera centralenheten så påfyllning sker i intervaller mellan noll och påfyllningstrycket. essa intervall tillåter oljenivån att maximeras. nslut ledningen för oljan till kopplingen (G /4) på behållaren OJPÅYNNG GNO UNRTRYK () Tillgänglig i samtliga serier. enna manövreras med en knapp på dimsmörjarens ovansida. Trycket inuti behållaren faller vilket tillåter oljepåfyllning genom undertryck från en oljetank belägen under dimsmörjaren (nivåskillnad mellan dimsmörjare och oljetank högst 2 meter). Oljepåfyllningen stannar när nivån når flottören och en ventil stängs av. Viktigt - Serie 400 har manuell påfyllning. vsluta påfyllning när oljenivån kan ses genom glaset på behållarens handtag för demontage. Smörjningen avbryts under påfyllning. nslut ledningen för oljan till kopplingen (G /4) på behållaren OJPÅYNNG GNO UNRTRYK VNT ( UTOTSK) Tillgänglig i serie 00 och 400. en manövreras med en magnetventil (2/2 N, Ø mm) monterad på dimsmörjaren. Trycket inuti behållaren faller vilket tillåter oljepåfyllning genom undertryck från en oljetank belägen under dimsmörjaren (nivåskillnad mellan dimsmörjare och oljetank högst 2 meter). Oljepåfyllningen stannar när nivån når flottören och en ventil stängs av. Viktigt - Serie 400 har manuell påfyllning. vsluta påfyllning när oljenivån kan ses genom glaset på behållarens handtag för demontage. Tryckområde -0 bar. Smörjningen avbryts under påfyllning. nslut ledningen för oljan till kopplingen (G /4) på behållaren../0

7 STÄNNGSNYK U 00 NT SR U /4 NSUTNNGS- GÄNG /4 /8 /4 /8 /2 /2 /4 /4 /2 2 ST TYP V OJPÅYNNG ST ST V ST: Standardmodell, påfyllning av olja genom demontage av behållaren eller påfyllning genom hålet på ovansidan. år ej vara trycksatt vid påfyllning. STÄNNGSNUR rtikelnr. enämning SÖRJR U 00 UTN GVR U 00 UTN GVR U 00 NU UTN GVR 2800 U 00 / U 00 / U 00 /4 NU 800 U 00 / U 00 / U 00 /8 NU SÖRJR U 200 UTN GVR U 200 UTN GVR U 200 NU UTN GVR 4800 U 200 / U 200 / U 200 /4 NU 5800 U 200 / U 200 / U 200 /8 NU 6800 U 200 / U 200 / U 200 /2 NU rtikelnr. enämning SÖRJR U 00 UTN GVR U 00 UTN GVR U 00 NU UTN GVR U 00 NU UTN GVR U 00 - UTOTSK/GVR U 00 - UTN GVR U 00 UTOTSK U/GVR U 00 / U 00 / U 00 / U 00 /2 NU U 00 /2 - UTOTSK U 00 / U 00 /2 UTOTSK U 00 / U 00 / U 00 / U 00 /4 NU U 00 /4 - UTOTSK U 00 / U 00 /4 UTOTSK U U U U 00 NU U 00 - UTOTSK U U 00 UTOTSK rtikelnr. enämning SÖRJR U 400 UTN GVR U 400 UTN GVR 6800 U 400 UTN GVR U 400 NU UTN GVR U UTOTSK U/GVR U UTN GVR U 400 UTOTSK U/GVR 6800 U U U U 400 NU U UTOTSK U U 400 UTOTSK U 400 / U 400 / U 400 / U 400 /4 NU U 400 /4 - UTOTSK U 400 / U 400 /4 UTOTSK 6800 U 400 / U 400 / U 400 / U 400 /2 NU U 400 /2 - UTOTSK U 400 / U 400 /2 UTOTSK U U U U NU U UTOTSK U U UTOTSK./0./

TEKNISK DOKUMENTATION

TEKNISK DOKUMENTATION TEKNISK DOKUMENTATION PNEUMATIKENS PRINCIPER Tryck: Atmosfäriskt tryck: Absolut tryck: Manometertryck: Värdet mellan en kraft och ytan mot vilken den arbetar. F (N) P= = Pa S (m ) Lika med det uppmätta

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER ULTRASONIC OIL NIVÅMÄTARE ULTRALJUDSMÄTARE FÖR OLJENIVÅ OCH SENSOR FÖR ATT UPPTÄCKA OLJA MELLAN DUBBELVÄGGARNA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Den här produkten ska bara användas på oljetankar för privat bruk

Läs mer

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare METRO THERM AB FRANSKA VÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se 1 (9) 2013-03

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

Power with hydraulics

Power with hydraulics Power with hydraulics INDUSTRIPRODUKTER PRODUKTÖVERSIKT 100 R 256 TON enstegshandpump, tvåstegshandpump, lufthydraulisk pump, bensinmotordriven pump, elmotordriven pump, CYLIN- DRR, HÅLXELCYLINDRR, TILLEHÖR

Läs mer

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat en hydrofortank från Aqua Expert AB, ett ledande

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika Användarhandledning Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika behovssituationer... 4 Reglercentral ME 900...

Läs mer

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim 334952F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva

Läs mer

MODELLER CA-1 OCH CA-2

MODELLER CA-1 OCH CA-2 INSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT & UNDERHÅLL (IDU) MODELLER CA-1 OCH CA- MOTTRYCKSREGULATORER (Swedish) IDU-CA 11-0 I. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AVSNITT I Modeller CA-1 och CA- är tryckregulatorer

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

MODELLER CA-1 OCH CA-2

MODELLER CA-1 OCH CA-2 NSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT & UNDERHÅLL (IDU) IDU-CA MODELLER CA-1 OCH CA-2 MOTTRYCKSREGULATORER I. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AVSNITT I Modeller CA-1 och CA-2 är tryckregulatorer som används för

Läs mer

Ger livsenergi. UV-luftfuktare MJS-900 BRUKSANVISNING. Läs bruksanvisningen innan du använder luftfuktaren

Ger livsenergi. UV-luftfuktare MJS-900 BRUKSANVISNING. Läs bruksanvisningen innan du använder luftfuktaren Ger livsenergi UV-luftfuktare MJS-900 BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen innan du använder luftfuktaren INNEHÅLL UV-LUFTFUKTARE MJS-900 2 REGLAGEPANEL - BESKRIVNING 3 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 3 ALLMÄN

Läs mer

Section G Automatiska dysor

Section G Automatiska dysor Section G Översikt Om er applikation kräver noggrann automatisk kontroll av intermittent sprutning, kommer ni att finna dussintals alternativ i denna sektion. Ni kan välja mellan tryckluftstyrda eller

Läs mer

Riktningsventil VO40 Proportionell ventil med öppet eller stängt centrum. Katalog HY17-8505/SE April 2007

Riktningsventil VO40 Proportionell ventil med öppet eller stängt centrum. Katalog HY17-8505/SE April 2007 Proportionell ventil med öppet eller stängt centrum Katalog HY17-8505/SE April 2007 ! VARNING Fel i och felaktigt val och felaktig användning av de produkter och/eller system som beskrivs häri samt tillhörande

Läs mer

Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ

Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ 2006-09 Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ Avstängning värmesystem Avstängning värmesystem retur/filter tillopp Avstängning kallvatten/ Filter kallvatten Avstängning varmvatten Termometer värmesystem

Läs mer

Jäspi varmvattenberedare av rostfritt stål SS2326

Jäspi varmvattenberedare av rostfritt stål SS2326 Jäspi varmvattenberedare av rostfritt stål SS2326 Drift- och skötselinstruktioner Innehåll sid Allmänt... 1 Funktionsbeskrivning... 1 Uppställning... 1 Observera... 1 Elkoppling... 2 Rörinstallation...

Läs mer

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Luftvärmepump Folkpool Översikt mått och benämningar Tryckmätare Vattenutlopp Kontroll panel Kabel hål Vatteninlopp Luft utblås Kontrollpanel Display Avfrostnings lampa

Läs mer

GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual

GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual GE Oil & Gas 87/88 Serie Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual Innehåll 1. Inledning............................................................................2 2. Allmänt.............................................................................2

Läs mer

Värmepump med Shuntat tillskott. EHP 6-17AW Styrbox REGO 800. SE Installatörshandledning 13620 (2007/10)

Värmepump med Shuntat tillskott. EHP 6-17AW Styrbox REGO 800. SE Installatörshandledning 13620 (2007/10) Värmepump med Shuntat tillskott EHP 6-17AW Styrbox REGO 800 SE Installatörshandledning 13620 (2007/10) Installatörshandbok EHP 6-17 Shuntat tillskott BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13620

Läs mer

Instruktion för Sonnys Maskiner AB Stoker.

Instruktion för Sonnys Maskiner AB Stoker. Instruktion för Sonnys Maskiner AB Stoker. Uppstart första gången när stokerugnen är kall. 1 Kontrollera att matarskruven går medsols. Ändring av rotationsriktning görs genom att skifta faserna i motorhandsken.

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: SKÖTSELANVISNING Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen:

Läs mer

MSR-1000. Servoregulator (Lägesregulator) Drift- och Montageinstruktion. ANVÄNDNING MSR-1000 är en servoregulator med två användningsområden.

MSR-1000. Servoregulator (Lägesregulator) Drift- och Montageinstruktion. ANVÄNDNING MSR-1000 är en servoregulator med två användningsområden. Drift- och ontageinstruktion Servoregulator (Lägesregulator) i-200se / 2005-09-05 Trimpotentiometrar Anslutning för återföringssignal från ställdon. Omkopplare för val av styr och återföringssignal Anslutning

Läs mer