Dagordning Styrelsemöte på Quality Hotell, Konserthuset i Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning Styrelsemöte 2014.10.21 på Quality Hotell, Konserthuset i Malmö"

Transkript

1 Dagordning Styrelsemöte på Quality Hotell, Konserthuset i Malmö Närvarande: Amanda Skurzynska, Anders Berg och Christian Woxell. Teddy Kotlinski tillkom 19:00. Frånvarande: Ali Chehade och Jörgen Wensmo. Tid: 17:45-20:45 1. Mötets öppnande Mötet förklarades öppet. 2. Val av protokolljusterare Amanda Skurzynska tilldelades uppgiften som sekreterare. Protokolljusterare för mötet är Anders Berg och Christian Woxell. 3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes utav mötets närvarande styrelsemedlemmar. 4. Genomgång av föregående protokoll Föregående protokoll presenterades muntligt och godkändes. 5. Ekonomi Tillsättande av löpande redovisningskonsult. Ordföranden Christian Woxell har föreslagit till styrelsen att tillsätta en löpande redovisningskonsult. En konsult som har kontroll på SöTF ekonomi, samt att den sköts enligt lagar och regler. Det har inkommit två stycken offerter till styrelsen för detta uppdrag. Offert 1 från Lindhs redovisning i Skåne AB: erbjuder en granskning utav SöTFs ekonomin månatligen för 560 kr/timme, inklusive bokslut och deklaration en gång om året för ett belopp av 4800 kr. Offert nr 2 från Pramo Ekonomi och Data AB: erbjuder en granskning utav SöTFs ekonomin månatligen för 600 kr/timme, inklusive bokslut och deklaration en gång om året för ett belopp av 6000 kr. Alla priser är exklusive moms. Offert har även begärts från Grant Thornton, de har dock inte hunnit leverera deras offert till dagens möte. Styrelsen beslutar att acceptera offerten från Lindhs Redovisning i Skåne AB (bilaga 1, sida 4-5). Styrelsen uppmanar SöTF kassör Teddy Kotlinski att ta kontakt med Lindhs redovisning i Skåne AB så snart som möjligt. 6. Konfirmering av mailbeslut Inga mailbeslut är tagna. 1

2 7. Inkomna skrivelser Inkommen skrivelse från Wemmenshögs Taekwondo Klubb, Skurup. De har ansökt om specialstöd på kr hos oss på SöTF (bilaga 2, sida 6-7). Styrelsen har röstat avslag på förfrågan. Inkommen skrivelse från Patrik Karlsson (KFUM Po Eun, Malmö) gällande lån samt uthyrning utav utrustning till läger och tävlingar (bilaga 3, sida 8). Styrelsen hänvisar till tidigare beslut, och ger avslag på Patrik Karlssons förslag. 8. Utbildningar En kostnadsfri utbildning är planerad i Idrottens föreningslära på grundnivå hos SISU. Utbildningen äger rum lördagen den 15/11, eller söndagen den 16/11 klockan 9:00-12:00. Maximalt 2 personer per medlemsförening kan delta. Det finns enbart 25 platser per utbildningstillfälle. Anmälan är bindande, vid utebliven plats utan giltigt skäl debiteras klubben på 495 kr per person. För få anmälningar kan resultera i inställd eller förflyttad utbildning med kort varsel. Styrelsen ålägger Jörgen Wensmo att ta hand om anmälningarna. Senaste anmälningsdagen är tisdagen den 11/ Svenska Cupen 2 (SVC2) / Krona Kup (Tävling/Läger) Eftersom delar utav SVC2 omvandlades till läger beslutar styrelsen följande: att i enlighet med tidigare styrelsebeslut efterskänka kostanden för matthyra utav två mattor, samt låta fakturan stå kvar för övrig utrustning enligt tidigare beställning. 10. Missförtroendeförklaring mot STF Huvudstyrelse och deras arbete Den 2/10 skickades en missförtroendesförklaring från SöTF till STF med många frågor som man begärde svar på inom två veckor. STF har föreslagit ett möte för regions ordförande via en kallelse den 6/10, men har fortfarande inte återkopplat de frågor som SöTF har skickat tillsammans med sin missförtroendeförklaring. Detta varpå SöTFs ordförande påminner om att svar önskas på tidigare missförtroendeförklaring. Den 7/10 svarar STFs tf, ordförande att de vill upprätta en dagordning för det kommande mötet. Den 17/10 skickar STF en påminnelse om att inkommande dagordning inte har kommit fram från SöTF. Samma dag svarar ordförande från SöTF att vi fortfarande inväntar svar på våra frågor från STF innan vi kan gå vidare i ärendet och skicka ut punkter för en ny dagordning. 11. STF Avstängt av ETU SöTF konstaterar att STF har blivit avstängt utav ETU då STFs stadgar bryter mot ETUs och WTFs stadgar. SöTF styrelse understryker vikten utav att behandla denna fråga snarast möjligt. 12. Lägerverksamhet Fråga är ställd till Aron Cook och Luke Cook att anordna kampläger 2015 i södra regionen. De återkommer med förslag på datum när de kan komma till Sverige. 13. Tävlingar i regionen Inga WTF tävlingar är godkända i regionen för tillfället, med hänvisningen till att STF har tagit time out på all kampverksamhet tills vidare. ITF berörs inte utav denna time out. ITF planerar tävling i april 2015 i Heleneholms skola i Malmö. 2

3 14. Dommarkommittén (Och ev. Bidragsansökningar) Ansökan inkommen från Malmö Cobra TKD (ITF) avseende Adna Pivacs domarutbildning i Göteborg. Styrelsen beviljar bifall på 300 kr. 15. Övrigt: A. Styrelsen har begärt att TKD gymnasiet i Malmö skall komma in med kompletterande uppgifter samt en närningsplan kring frukost. Svar inväntas fortfarande. B. Styrelsen bifaller att köpa en egen domän: C. Införskaffandet utav emballage för elektronisk utrustning bordlägges till nästkommande möte. D. Styrelsen ålägger Teddy Kotlinski uppgiften att presentera ett förslag till visionsförklaringen på nästkommande möte. E. Styrelsen ställer sig i frågande till varför STF inte har publicerat nyheten om att avsiktsförklaringen om djupare samarbetare mellan ITF Chang Un och WTF på STFs hemsida. F. DM bordlägges till nästkommande möte. 16. Nästa möte Ordförande kallar till nästa möte. 17. Mötets avslutande Mötet förklarades avslutat. Justerare 1: Anders Berg Justerare 2: Christian Woxell 3

4 BILAGA 1. Lindhs Redovisning i Skåne AB Datum Vår kontaktperson Mickael Lindh Södra Taekwondoförbundet Att Christian Woxell John Ericssons Väg 77 D Lgh Malmö Offert på leverans av redovisning Vi lämnar med glädje här en offert på lönehanteringtjänst. Vi besvarar gärna eventuella frågor som uppkommer med anledning av offerten. Offerten är giltig t.o.m Vi hoppas att vår offert tilltalar er och ser fram emot ett gott samarbete. Med vänlig hälsning Mickael Lindh Bilagor Offert 4

5 Lindhs Redovisning i Skåne AB OFFERT Offertdatum Bilaga Vår kontaktperson Mickael Lindh Köpare Södra Taekwondoförbundet Betalningsvillkor 10 dagar Artikel Antal Enhetspris Belopp Löpande bokföring timdebitering 560 Upprättande av årsbokslut samt deklaration 4800 Tjänsten godkännes först när båda parter undertecknar uppdaterat uppdragsbrev där det detaljerat beskrivs hur tjänsten skall utföras och när. Alla priser är ex mervärdesskatt Offerten är giltig t.o.m Moms tillkommer Malmö Mickael Lindh 5

6 BILAGA 2. WEMMENHÖGS TAEKWON- DO KLUBB Till Södra Taekwondoförbundet Hej Jag skickar detta brev för vi är i stort behov av er hjälp. Vi har tidigare varit en del av Wemmenhögsbudoförening (WBF) och tillsammans var vi över 300 medlemmar. Klubbens aktiviteter var fram till delningen både Judo och Taekwondo. De första åren var inriktningen ITF och de senaste åren efter flytten från Skivarp till Skurup 2010 startade vi WTF taekwondo. Det höga medlemsantalet och de stora framtidsplanerna som både Judo och Taekwondo hade gjorde det naturligt att vi delade på oss och fortsatte med egna klubbar. Detta speciellt då den sittande styrelsen i WBF enbart inriktade sig på Judoverksamheten och inte bidrog till någon utveckling av taekwondoverksamheten alls. Det skall också tilläggas att Judo inte ville att vi skulle delas eller att vi skulle gå skilda vägar. Deras syn på läget var att det var bra att ha många medlemar i klubben för att på det sättet få en bättre position i kommunen samt att vi hindrade andra klubbar att få träningstider i hallen. Taekwondoutövarna har nu startat en egen klubb under namnet Wemmenhögs Taekwon-do klubb (WTK) och all Taekwondo verksamhet i WBF har i och med detta upphört. Vi önskade få med oss den Taekwondospecifika utrustning som under åren har inhandlats för Taekwondo medel (både medlemmarnas och Taekwondoförbundets bidrag från Idrottslyftet). Denna utrustning används inte av Judosektionen (Mitzar, skydd och västar). Svaret från WBF var att vi inte fick med oss någon utrustning eftersom dom avvaktade med sitt eget beslut om att eventuellt i framtiden starta Taekwondo igen. Vi fick inte heller låna utrustningen i väntan på framtida beslut. År 2014 blev WBF beviljad av STF ett materialstöd för Taekwondoverksamheten från Idrottslyftet på kr som under den tid Taekwondo fanns i klubben inte användes. Vi har försökt få dessa medel omdirigerade till vår nya klubb men har förstått att detta inte är möjligt. Dessa medel skall istället efter årets slut betalas tillbaka till RF. Vi har startat vår nya förening med enbart tomma händer. Vi har idag ingen utrustning alls, inga mattor, inga mitzar och inga västar. Men vi har entusiastiska barn och ungdomar som vill träna. Vi är idag 50 medlemar och bedömer att vi blir upp mot 100 under

7 Vi är i ett akut behov av hjälp och ansöker därför om ett specialstöd från er för att kunna köpa in i alla fall skydd och mitzar så fort som möjligt under Vi ansöker om ett bidrag på kr men som ni säkert förstår så är alla medel både lägre eller högre mycket välkomna. Med vänliga hälsningar Ulf Nilsson Kassör Wemmenhögs Taekwon-do Klubb WTK Stenberget Blentarp Tel Wemmenhögs Taekwon-do Klubb Organisationsnummer Bankgiro

8 BILAGA 3. Hej Christian och Södra! Tack för våran trevliga pratstund, Jag fick veta att Bakusan har fått låna mattorna gratis av södra PGA "dom har ett läger av utvecklande art" Som jag sa till dig i telefonen så tycker jag det är bra att Södra hjälper till att utveckla TKD men det måste vara lika för alla medlemmar i Södra annars blir det personligt. Bakusan tog 450kr per deltagar och får låna utrustningen gratis i två dagar, Gripen cup tar 300kr per deltagare och får betala, vad är skillnaden mellan dessa arrangemang? är inte tävling av utvecklande art? Ska bara Po-Eun, Lomma och Tian dan betala för ha arrangemang i regionen? Förslag: Alla södras medlemmar får låna utrustning gratis för arrangemang där alla södras medlemmar är välkomna, ta 5000 kr i deposition för säkerställa återbetalning vid skada. Jag har en kille som Jerry har utbildat och godkänt på dadeo systemen, får han ansvara på gripen eller det är ändas Jerry som får röra dom? MVH Patrick 8

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26

Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26 Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande Nina valdes till ordförande 1.3 Val av mötessekreterare Christian valdes till sekreterare

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE VI OCH VÅRA BOKARE Utförd av: RESURS för Resor och Turism i Norden AB Januari 2015 På uppdrag av: Informus Resurs för Resor och Turism i Norden AB 1 Vi och våra bokare Syfte Syftet med denna lilla undersökning

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Kallelse till Styrelsemöte

Kallelse till Styrelsemöte Kallelse till Styrelsemöte Tid: Torsdagen den 30 augusti 2012, klockan 18.00 Plats: I sommarbostaden hos Pia Prestel Dagordning 12136 Mötets öppnande - Dagordningen fastställs - Föregående styrelseprotokoll

Läs mer

Andra träffen. Inledning. Sekreteraren. Rapporter. Kassören. PR-ansvarig. Utbildningsansvarig. Tävlingsansvarig. Praktiskt ansvarig

Andra träffen. Inledning. Sekreteraren. Rapporter. Kassören. PR-ansvarig. Utbildningsansvarig. Tävlingsansvarig. Praktiskt ansvarig Andra träffen Inledning Ordförande delar ut dagordningen. Diskutera: Finns allting med? Förstår gruppen alla ord och begrepp? Ordförande redovisar sin hemläxa (10 min). Sekreteraren Sekreteraren delar

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA 4 st motioner till SÖIBF ordförandekonferens. Plus 2 st punkter att ta upp till diskussion 1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Styrelsemöte 2010-11-11.docx

Styrelsemötesprotokoll Styrelsemöte 2010-11-11.docx 1. Mötet öppnas 2. Mötet kontrolleras vara beslutmässigt Ja. Närvarande är; Birger Hanning, Rasmus Palm, Mikael Ölmestig, Robert Tiinus, Tommy Nilsson och Magnus Haglund. 3. Val av mötesordförande Robert

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Datum Tisdag 21 oktober, klockan 14.00

Datum Tisdag 21 oktober, klockan 14.00 MÖTE Plats AIK s styrelserum, Evenemangsgatan 31 Datum Tisdag 21 oktober, klockan 14.00 Granskningsgruppen Jonas Galotta (JG) Peter Andersson (PA) Vassillios Vassiliadis (VV) AIK s tjänstemän Thomas Johansson

Läs mer