T-Journalen. Om innehållet i T-Journalen, se sid 2. Inbjudan till julbordet se sid 12!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "T-Journalen. Om innehållet i T-Journalen, se sid 2. Inbjudan till julbordet se sid 12!"

Transkript

1 1 T-Journalen År 2013 Nr 4 november Om innehållet i T-Journalen, se sid 2. Inbjudan till julbordet se sid 12! Höst vid Svartån Foto: Per Z Föreningsadress: c/o Per Zimmerman, Malmgatan 58, Örebro Föreningslokal: Brukarhuset, Mellringevägen 120 B, Örebro (obemannat) Plusgiro: Plusgiro (stödfonden):

2 2 Redaktionskommitté T-Journalen: Per Zimmerman, redaktör och ansvarig utgivare, Mikael Löwengren och Sven-Erik Pettersson. T- Journalens innehåll i detta nummer: På sid 2-3 delger ordföranden sina synpunkter Se föreningens nya logga på sid 4 och även om föreningens utflykt med Räkbåten På sid 4-5 reflekterar redaktören Om donationsveckan se sid 5-6 På sid 6-9 om landstingets läkemedelskommitté Nytt från Riksförbundet finns på sid 9-10 Om proteinfattig kost, se sid OBS!!! Glöm ej att meddela adressändring!! Glöm inte att meddela Lasse Pettersson i föreningsstyrelsen om Du får ny adress. Han ser då till att ändringen införs i både lokalföreningens och i Njurförbundets medlemsregister så att Du får både Njurförbundets tidning, Njurfunk, och regionföreningens medlemstidning, T-Journalen. Ordföranden har ordet Nedanstående annons läste jag i Göteborgs-Posten den 12 oktober. Jag återger den här med exakt rätt ordalydelse och utseende/inramning: Njurdonator sökes Jag heter Kenneth och har en njursjukdom som gör att mina njurar sakta försämras och det innebär att jag behöver en ny njure om ca ett år enligt njurspecialisten på Sahlgrenska. Är Du den person (som inte tar mediciner) som skulle vilja bli min räddning genom att skänka mig en frisk njure? Jag inser att detta är ett mycket stort steg att ta för någon som inte ens känner mig, men jag vill ändå göra detta annorlunda försök. Friska njurar har mycket stor överkapacitet och Du kan lugnt leva ett bra liv med en njure. Läs mer på under Organdonation klicka på Att ge en njure, där finns sjukvårdens samlade erfarenheter och kunskaper om denna svåra fråga. Tacksam för skriftliga och seriösa svar till e-post:

3 3 Denna annons får man väl säga återspeglar en desperat vädjan från en person som lever i en verklighet där bristen på organ blir allt större vilket innebär längre köer och väntetider. Fram till den 30 september 2013 har 303 njurar transplanterats varav 112 var från levande donatorer. Vid samma tidpunkt väntade 628 personer på en njure således en fullständigt hopplös situation för de som väntar. De som väntar på en njure kan ändå få livsuppehållande behandling under väntetiden vilket dessvärre inte är fallet om man t.ex. väntar på ett nytt hjärta eller lungor. Där finns inte några livsuppehållande behandlingsalternativ. Den grymma verkligheten är istället sådan att ca 30 personer dör varje år under tiden man står på väntelistan, ett öde som känns overkligt i ett välfärdsland som Sverige med en sjukvård i världsklass. Det finns stor anledning tro att här bör finnas en avsevärd förbättringspotential. Äntligen, måste man tillägga, är en statlig utredning tillsatt för att komma med förslag i den riktningen. Det finns förhoppningsvis viss anledning att ändå se något optimistiskt på framtiden. Vi måste i Sverige få fram fler personer som vid sin död sagt ja till att donera organ. Samtidigt måste hela sjukvården utveckla sin organisation så att alla presumtiva donatorer verkligen ges möjlighet att få sin yttersta donationsvilja uppfylld. Njurförbundet och dess 14 regionföreningar, även vi i Njurföreningen Örebro län, har under donationsveckan (vecka 41) dragit våra strå till stacken genom att på olika sätt informera allmänheten om vikten av att ta ställning till att donera vid sin död. Det finns stor anledning både för oss som blivit transplanterade, och för de som går i dialys, att aktivt bidra till att sprida denna uppmaning. Läs mera nedan i T-Journalen om vad vår förening gjorde under donationsveckan. I förra numret av T-Journalen skrev jag om den nya Patientsäkerherhetslagen som infördes den 1 januari 2011 med syfte att göra vården säkrare för patienterna. Den 1 juni 2013 startade den nya myndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg, till vilken man numera skall rikta sina klagomål mot vården. Det har nu visat sig att klagomålen hos den nya myndigheten läggs på hög med ökade handläggningstider som följd. I januari 2011 lämnade HSAN över patientklagomål till Socialstyrelsen och i juni vidarebefordrade Socialstyrelsen över klagomål till IVO som idag har ca klagomål registrerade. Detta innebär för närvarande en handläggningstid på 7 24 månader. Vad beror detta på? För dåliga utredningsresurser? Vad detta nu än beror på så måste vi som patientorganisation verkligen hoppas att sådana handläggningstider med det snaraste kommer att avsevärt förkortas, allt annat vore helt oacceptabelt. Jag ska här tillägga att vi på hemmaplan, i vårt eget landsting, har en Patientnämnd dit vi med fördel i första hand kan vända oss om vi har synpunkter på hur vi har blivit behandlade inom vården. Nämnden är fristående och opartisk och har till uppgift att stödja och hjälpa oss i våra kontakter med vården, att vara en förmedlande länk mellan patienter och vården. Nämnden gör inga medicinska bedömningar och kan inte vidta några disciplinära åtgärder. Per Zimmerman Ordförande

4 4 Den nya loggan på T-Journalens första sida För att det tydligare skall framgå att vår regionförening, liksom alla de övriga 13 regionföreningarna i landet hör till Njurförbundet, har vår förening beslutat, i enlighet med Njurförbundets rekommendationer, att vår nya logga skall ha Njurförbundet som översta rad, se härintill den nya varianten. En tanke/förhoppning är väl att detta skall skapa en större samhörighet mellan regionföreningarna och Njurförbundet och att det dessutom för allmänheten tydligt skall markera att regionföreningarna är en del av Njurförbundet./Per Z Medlemsutflykten den 28 september I skymningen lördag den 28 september steg en liten skara medlemmar ombord på M/S Gustav Lagerbjelke för att tillbringa lördagskvällen på Hjälmarens mörka vatten. Vi var inte fler än vi rymdes vid ett eget bord, men båten var fylld till sista plats. Det var avlöningshelg och sista turen för säsongen och de flesta av passagerarna var ganska unga och glada i hågen. Vi försågs omgående med rikligt med räkor, bröd, tillbehör och dryck därtill. Sakta och fint gled vi förbi Wadköping, slussade och seglade ut på Hjälmaren. Underhållna blev vi också av en trubadur som höll igång hela tiden och räkskålen fylldes på, när vi så önskade, av rask och trevlig personal. Vi passerade genom Ässundet och sedan vände båten hemåt och så dags var det riktigt mörkt. På hemvägen blev det kaffe och vi fick tillfälle att presentera oss för en medpassagerare som av en händelse hade en njursjuk liten dotter och som blev näst intill tagen när han fick veta vilka vi var och han fick naturligtvis veta hur välkommen han var att ta kontakt med föreningen. Strax efter tio klev vi iland vid Hamnplan efter en riktig hålligångkväll. Nu ser vi fram mot julbordet som förhoppningsvis går lite lugnare till./sven-erik Pettersson Några tankar och reflektioner I förra numret av T-Journalen skrev jag en del om den nu arbetande Donationsutredningen under ordförandeskap av Anders Milton. Apropå denna utredning läste jag den 23 september en intressant artikel i NA under rubriken Vård för donation en känslig fråga. Artikeln kom från TT. En av flera frågor som Donationsutredningen skall titta på, är den etiskt komplicerade frågan huruvida döende patienter skall kunna ges intensivvård enbart i syfte att säkra organ för donation/transplanta-

5 5 tion. Nuvarande bestämmelser säger att en patient inte får tas in till intensivvård och behandling endast för att kunna bli organdonator varje patient får enbart vårdas för sin egen skull, detta oavsett om det klart skulle framgå att patienten sagt ja till att donera sina organ när hon dör. För patienter som däremot redan befinner sig i intensivvårdsbehandling kan vården trappas ner eller inte. Här saknas idag tydliga regler varför intensivvårds - personal har efterfrågat tydliga regler. Otydliga regler innebär att sjukhusen idag hanterar denna grannlaga fråga på olika sätt. Vissa intensivvårdsavdelningar trappar ner vårdinsatserna för patienter som inte beräknas kunna överleva medan vissa fortsätter vården för att hålla patientens organ i gott skick för att de skall kunna doneras. Från sjukvårdens håll kräver man tydligare riktlinjer. Vi får hoppas att Donationsutredningen kommer att behandla denna fråga och förhoppningsvis tydliggöra vad som gäller och att ett sådant tydliggörande kommer att innebär fler organ för donation och därmed kortare väntetider för de som väntar på en organtransplantation. Det är minsann inte bara i Sverige som det råder organbrist. Jag brukar ibland roa med mig att gå in på EU:s hemsida och se vad som där finns att läsa på detta område. Där kan man bland annat se att EU vill ha gemensamma standarder för organdonationer och transplantationer. Av statistiken framgår att ca människor i EU väntar på transplantation och att varje dag dör 12 av dessa innan de hinner få ett nytt organ. Antalet organdonationer varierar kraftigt från land till land från 35 donationer per miljon invånare i Spanien till Rumänien med endast 1 donation. Sveriges motsvarande siffra ligger på 14,5 och Norge på 23. Allt detta är förstås en skrämmande statistik och EU arbetar för att få till stånd gemensamma regler för att på så sätt utjämna de stora skillnader som undergräver patientsäkerheten och gör det svårare att hitta donatorer. Från patientföreningarnas sida önskar vi naturligtvis både vår egen Donationsutredningen och också EU all lycka i deras arbete! Frågan är minst sagt angelägen!/per Z Donationsveckan 7 13 oktober Njurmedicinskt Regionmöte i Örebro 9 10 oktober Njurföreningen Örebro län var inbjudna att deltaga under Regionmötet med njursjukvårdspersonal från hela Mellansverige samlat till Club 700 i Örebro, allt i arrangemang av ÖLL. Från föreningens sida deltog Nils Erik Berg och undertecknad. Bland många utställare, läkemedelsföretag och tillverkare av olika medicinsk utrustning, hade vi ett eget bord där vi fick tillfälle att informera om att det finns en njurpatientförening i Örebro län och om vår verksamhet. Många människor rörde sig i både utställningslokalen och i samband med de många olika föreläsningarna vilka förstås utgjorde den viktigaste delen regionmötet. Nils Erik och jag fick tillfälle att vara med vid några av föreläsningarna där någon föreläsning var teoretiskt alldeles för svår för oss medan andra var helt förståeliga och intressanta att ta del av. På kvällen var det mingel och middag på Örebro slott vilket vi däremot inte deltog i.

6 En föreläsning där vi närvarade hette: Resultat från Fokusgrupp med patienter i självdialys HD. Undersökningen hade gjorts av kurator Lotta Spansk och arbetsterapeut Gunilla Nordansjö, båda tjänstgörande vid USÖ. Fokusgrupp är en metod där en grupp personer, i detta fall självdialyserande. Det är en enkel och snabb metod där man alltså försöker mäta den självupplevda kvalitén i självdialyssituationen som den upplevs av den självdialyserande. Resultaten av undersökningen var intressanta men låter sig inte här sammanfattas. T-Journalen kommer att återkomma till denna intressanta fråga. Vi vill tro att självdialys, och dess förlängning hemdialys, är en framtida utveckling av största intresse!? En annan intressant förläsning handlade om Korrigering av hemodialyspatienters torrvikt med vägledning av bioimpedansspektroskopi vilken presenterades av en sjuksköterska vid Dialys- och aferesmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Kostnaden för Njurföreningens deltagande vid denna konferens sponsrades av Fresenius Medical Care. Vi tackar så mycket för detta! 6 Lotta och Gunilla i talarstolen Utdelning av donationskort Torsdag och fredag oktober delade vår förening ut donationskort i entréhallen vid USÖ:s huvudingång. Där passerar dagligen en strid ström av människor där vi gavs tillfälle att informera allmänheten om vikten av att ta ställning till organdonation då man avlider samt att självklart säga ja till att donera sina organ. Vi fick kontakt med många människor och fick möjlighet att informera om denna viktiga fråga. Vi noterade att de flesta människor verkligen är positiva till donation men att man dessvärre inte på något sätt gjort denna sin inställning klar. Att bära med sig ett ifyllt donationskort i sin portmonnä är ett av sätten att visa omvärlden sin inställning vilket vi nu kunde förklara. /Per Z Informationsträff omkring läkemedel Läkemedelshantering - En introduktion För patientorganisationerna är frågan om läkemedelsanvändningen en mycket viktigt aspekt. Nedanstående är i stora delar hämtat från ÖLL:s hemsida under sidan Läkemedelskommittén. Citerade delar är markerade med citationstecken. Läkemedelsterapi är den mest förekommande behandlingsformen inom sjukvården. Den snabba medicinska utvecklingen har bl. a. fört med sig ett flertal nya, men också mer potenta läkemedel. Utvecklingen av nya och mer avan-

7 7 cerade sätt att administrera läkemedel är också på frammarsch. Allt detta har i sin tur gett upphov till en explosionsartad ökning av informationsflödet samt bidragit till att hanteringen av läkemedel har blivit ett av de mest författningsreglerade områdena inom hälso- och sjukvården. Vår förhoppning är att denna interneresurs ska vara en hjälp att möta alla förväntningar och krav på kunskap inom området läkemedelshantering. Det mesta är av allmänt intresse, men ibland gäller viss information speciellt förhållandena på USÖ. Efterhand kommer vi att fylla på med speciell information även för övriga enheter. LHR:s (Länshandikapprådets) referensgrupp hade måndagen den 16 september till Brukarhuset inbjudit Leif Kronberg och Birgitta Lernhage, båda apotekare och anställda vid Läkemedelskommittén. De informerade både muntligen och illustrerat med bilder. Det gavs dessutom stort utrymmer för frågor från den vetgiriga lyssnarskaran. Det var i allt en mycket informativ stund för oss närvarande. De började med att berätta om LK:s (Läkemedelskommittén), dess organisation och uppgifter. LK vid ÖLL bildades 1970 och det finns tre lokala LK på länets sjukhus efter beslut av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen bildades den nuvarande Läkemedelskommittén med sitt reglemente med anledning av Lagen om läkemedelskommittéer (SFS 1996/97:1157). - Läkemedelskommittén utses formellt av landstingsstyrelsen. - LK:s uppdrag är att vara initierande, rådgivande och stödjande. - LK arbetar med de stora läkemedelsgrupperna, som hanteras på många enheter. På hemsidan under rubriken Övergripande mål kan följande läsas: Kommitténs övergripande mål är att, som expertorgan inom områdena läkemedel och läkemedelsterapi, verka för en rationell, säker och kostnadseffektiv hantering av läkemedel sedd ur ett helhetsperspektiv, där patientens och samhällets bästa beaktas. Enligt Lagen om läkemedelskommittéer skall inom varje landsting finnas en eller flera läkemedelskommittéer. Kommitténs arbetsområde omfattar såväl offentlig som privat hälso- och sjukvård inom länet. Kommittén utses av landstingsstyrelsen. Kommitténs uppgifter är: att initiera och stödja att lokala terapirekommendationer inom viktiga terapi-/diagnosområden utarbetas och förankras, samt verka för att dessa rekommendationer fortlöpande revideras, att utgöra remissorgan vid framtagande av övriga terapirekommendationer, att kontinuerligt ta ställning till nya läkemedel och läkemedelsterapier, att följa utfall av framtagna terapirekommendationer, samt ge förskrivarna återkoppling på förskrivningsmönster, att ansvara för att förteckning över av kommittén rekommenderade läkemedel

8 8 utarbebetas, varvid dess ändamålsenlighet och pris beaktas i syfte att stärka förskrivarnas kostnadsmedvetenhet, att initiera, utarbeta, eller låta utarbeta, riktlinjer för säkerheten i läkemedelshanteringen att medverka till att hälso- och sjukvårdspersona fortlöpande vidareutbildas i läkemedelsfrågor, att stimulera rapportering av läkemedelsbiverkningar, att initiera uppföljning av patienternas användning av läkemedel, att verka för god patientinformation och för att egenvårdsråd utarbetas och sprids till allmänheten, att som expertorgan inom läkemedelsområdet, medverka i handläggning av upphandlingsärenden, samt att i övrigt fullgöra de uppgifter som, enligt landstingsstyrelsen eller dess hälso- och sjukvårdspolitiska delegation, ankommer på kommittén. Vid sidan av LK finns 25 expertgrupper med totalt ca 80 personer från sjukvårdens olika yrkesgrupper involverade och dessa personer utses på frivillig basis. Några av dessa grupper är t.ex. Grupp C Hjärta/kärl, Grupp D- hud, Grupp N Neurologi m.fl. Expertgrupperna är de som lämnar information till det som skrivs in i skriften Rekommenderade läkemedel som ÖLL ger ut vartannat år där nästa upplaga (med nr 22) kommer att ges ut i mars Nuvarande upplaga gäller för åren Nyheter från ÖLL beträffande läkemedel ges ut i en tidning som sedan tas med i skriften Rapport om läkemedel som kommer ut 6 gånger/år. Övriga publikationer som ges ut av ÖLL är Rapport om Antibiotika, Sov gott och Handla klokt. Den senare skriften vänder sig till oss patienter och handlar om bättre läkemedelsanvändning och bättre hälsa och ges ut i samarbete mellan landstinget och Apoteket. Den är på 7 sidor med lättläst text. De båda apotekarna informerade vidare om att Aktuell läkemedelslista får man endast av sin behandlande läkare som är att skilja från listan Mina sparade recept som man får från apoteket. Den senare listan behöver inte vara garanterat aktuell eftersom på den listan finns alla ens på recept utskrivna läkemedel där recepten ännu inte gått ut vilket innebär att där kan finnas med läkemedel som man har slutat med. Även listan Aktuell läkemedelslista kan vara felaktig i och med att Apoteket kan byta ut den av läkaren förskrivna medicinen om det finns en likadan men till lägre kostnad. Alla vi patienter som har många olika läkemedel känner numera väl till detta med utbyte av läkemedel till något med samma innehåll men där tabletterna kan se ut på ett helt annat sätt, både till form och färg. Annan intressant information var att långtidsstudier av läkemedels effekt nästan aldrig sträcker sig över en period på 10 år, oftast kortare tid. Det finns dessutom inga studier vad gäller läkemedelseffekt hos multisjuka. Studier av läkemedels effekt utförs

9 9 förvånande nog nästan alltid av läkemedelsfabrikanterna själva eftersom sådana studier är mycket dyra att genomföra och att pengar för sådana studier knappast finns hos det allmänna. Hur många av oss storkonsumenter av läkemedel känner till denna omständighet?/per Z Nytt från Njurförbundet Webshop och varumärke Njurförbundet kommer inom kort att lägga ut en webshop kopplad till förbundets hemsida. Till en början kommer två olika njurformade konstverk i glas, designade av Pamela Lindgren, att ligga ute till försäljning. Glasnjurarna tillverkas vid Skrufs glasverk i Småland. Förbundet kommer samtidigt att lansera ett särskilt varumärke, You & Me, som ska vara direkt kopplat till de produkter som förbundet kommer att sälja. Det är förbundsstyrelsens förhoppning att webshopen ska ge förbundet god PR och samtidigt medverka till att öka förbundets intäkter till verksamheten. Annons om glasnjurar och priser för dessa finns i Njurfunk nr Workshop om organdonation Som tidigare beslutats skall en workshop om donationsfrågor arrangeras när vi har mer kunskap om de förslag som den pågående Donationsutredningens kommit fram till. Samverkan med kuratorer Fram till för något år sedan hade förbundet en samverkan med en referensgrupp för kuratorer inom njursjukvården. Samarbetet kommer att återupptas med ett par möten per år för att utbyta erfarenheter och via grupp-mail förmedla information till kuratorer ute i landet och ta emot förslag till frågor att behandla. Nationella riktlinjerför njursjukdom Njurförbundet har sänt begäran till Socialstyrelsen om nationella riktlinjer för vården av njursjuka. Socialstyrelsen har besvarat förbundets begäran att det för närvarande saknas resurser att utveckla nationella riktlinjer för nya grupper. Förbundet kommer att fortsätta att driva frågan eftersom nationella riktlinjer kan medverka till att skapa en jämlik njurvård i landet. Tyvärr har Socialstyrelsen hittills besvarat skrivelsen negativt. Väntelista för transplantation Njurförbundet har till Socialstyrelsen även lämnat in en skrivelse med anledning av frågan om gemensam väntelista för transplantation i hela landet. Statistik visar att det är stora skillnader i tillvaratagande av organ i skilda delar av landet vilket påverkar väntetiderna på landets fyra transplantationsenheter. Här skall tilläggas att Örebro läns landsting i detta avseende inte utmärker sig på något negativt sätt. Socialstyrelsen har besvarat denna skrivelse med att Socialstyrelsen inte kan gå in i ett område som regleras av det kommunala självbestämmandet. Förbundet kommer att driva frågan vidare.

10 10 Manual för sjukskrivning Njurförbundet har engagerat Nils Grefberg, som har lång erfarenhet som överläkare för njurmedicin i Växjö, att ta fram i samråd med andra njursjukvårdsexperter en manual för sjukskrivning vid njursjukdom. I Njurfunk efterlyser förbundet erfarenheter av de situationer då sjukskrivningsreglerna i olika situationer fungerat illa för njursjuka. Här ankommer det också på oss förtroendevalda inom regionföreningarna att, när sådan information om problem av detta slag kommer oss till känna, föra sådan kunskap vidare till Njurförbundets kansli. Proteinreducerad kost vid nedsatt njurfunktion Proteinreducerad kost är något som en del njursjuka kommer i kontakt med innan det blir aktuellt med dialys. Protein är ett viktigt näringsämne som finns i maten. När proteinet bryts ner bildas slaggprodukter i kroppen som utsöndras via njur - arna. När njurarnas funktion är nedsatt minskar också förmågan att utsöndra slaggprodukter. Detta kan leda till symtom som t ex dålig aptit, illamående, trötthet och ibland även klåda. För att minska dessa symtom och bibehålla kvarvarande njurfunktion så länge som möjligt kan man äta mindre av proteinrik mat och mer av mat som innehåller lite eller inget protein, s k proteinreducerad kost. Det har visat sig att många patienter med kraftiga uremiska symptom innan dialysbehandling kan hållas i princip symptomfria i månader och ibland t o m år med en proteinreducerad kost. Sådan kost ordineras och följs alltid upp av patientens njurläkare. Det ordinerade proteinintaget är individuellt, och beror bl a på patientens vikt och typen av njursjukdom, men en vanlig ordination nuförtiden är ett intag av maximalt 60 g protein per dygn. Tillsammans med dietisten får man lära sig att hantera de praktiska ordinationerna. Problemet med att bli ordinerad proteinreducerad kost är, tycker jag, trots dietisters vägledning, att informationen om denna typ av diet är mycket knapphändig. Man skulle ju kunna tänka sig att det i denna tid av ett oändligt informationsflöde i cyberrymden skulle finnas mycket kunskap att inhämta där men så är tyvärr inte fallet. För trots information om vad man bör och inte bör äta så finns det en stor fråga som kvarstår. Eftersom proteinet är en stor del av det näringsämne som gör den friska människan mätt i ett välbalanserat kostintag så hamnar man som patient satt på proteinreducerad kost inför dilemmat hur man håller sig mätt på ett minimalt intag av protein? En proteinreducerad kost innebär att det finns ett antal livsmedel man ska äta så lite som möjligt av och ett antal livsmedel som man i princip kan äta obegränsade mängder av. Alla livsmedel kan även fortsätt - ningsvis egentligen ingå i kosten, men de mer proteinrika som kött, fisk, kyckling, ägg, mjölk och ost bör man bara äta små portioner av. Hur kompenserar man då bristen på protein i denna kost? För att kunna hålla sig mätt hela dagen så får man byta ut den proteinrika delen av kosten mot kolhydrater och fettrika livsmedel som potatis, pasta, ris, grönsaker, rotfrukter, frukt och bär. Det har visat sig att det faktiskt finns vissa patienter med njursvikt som självmant, utan att de ofta är medvetna om det,

11 11 börjar äta en mindre mängd protein på grund av illamående och aptitlöshet. Så ibland kanske läkarordinationen handlar mer om att öka energiintaget än att minska proteinintaget. En kost som innehåller mycket energi förebygger muskelnedbrytning hos den njursjuke. Att bryta ned och förbränna muskelmassan ger nämligen samma uremiska symtom som en proteinrik kost. Det är därför också viktigt att den proteinreducerade kosten berikas med större mängd fett. Man bör därför vara generös med olja, smör och grädde i sin matlagning. Ett klokt val kan vara att utnyttja en del av den begränsade mängden mejeriprodukter och ägg i själva matlagningen för att få maximal effekt för en komplett näringsriktig måltid. Detta ser ganska enkelt ut på papperet men kan vara svårare att praktisera i verkligheten. Det kan vara en svår utmaning för en sjuk människa att orka med att börja laborera med kosten för att uppnå optimala värden. Det tips som oftast ges är att man fortsättningsvis ska äta halvportion av de proteinrika livsmedlen och sedan kompensera med mer av de proteinfattiga. Det kan vara en svår omställning ur rent smakmässig synvinkel. Ett personligt tips som jag själv praktiserade är därför istället att, om man är hyfsat intresserad av matlagning, lära sig så mycket som möjligt om den exakta proteinhalten i de livsmedel man använder och därigenom skapa egna recept av vanligtvis även proteinrika maträtter. Det kan t ex handla om att i köttfärssås byta ut nötfärs mot blandfärs, dryga ut såsen med mera tomater, morötter och rotselleri och kompensera med färska och torkade örtkryddor. Min erfarenhet är att med lite intresse och en stor portion vilja kan man skapa intressanta och smakrika proteinreducerade maträtter. /Mikael Löwengren Receptförslag på ungnsgratinerad falukorv (4 portioner) 1 kg oskalad potatis 4 äggulor smör muskot (om du gillar det) salt peppar Ugnsstek den oskalade potatisen. När potatisarna är färdiga delar ni dom i två delar och gröper ut inkråmet och lägger det i en kastrull. Mosa det till puré med elvisp eller dylikt. Blanda i ett par ordentliga klickar med smör, 4 äggulor, salta och peppra efter smak och dra några riv på en muskotnöt om du gillar det. Rör om och tillsätt 2 dl vispad grädde under vispning. Smöra en gratängform, lägg purén i den, häll över 200g smält smör och grädda hastigt i het ugn. Servera med korv, köttbullar eller vad du vill ha till./mikael Löwengren

12 12 inbjuder till.. JULBORD TID: lördagen den 30 november 2013 kl (OBS dag och tid!). PLATS: Margaretas festvåning, Drottninggatan 19. Örebro. PRIS: Medlemmar betalar 200 kr inkl. glögg, lättöl alt vatten. Icke medlemmar betalar 350 kr. Har Du någon anhörig som vill stödja föreningens verksamhet genom att bli medlem för 2013/14? För att få julbordsrabatt, måste medlemsavgiften (200 kr) vara vår kassör tillhanda senast den 15 november på plusgiro: (Njurföreningen Örebro län). Anmälan Anmälan till julfesten är bindande. Du anmäler Dig genom att sätta in 100 kr på föreningens postgiro, se ovan! Vid ankomsten betalar Du resterande belopp. Glöm ej att på postgirotalongen ange namn, hur många som kommer samt telefonnummer och på talongen ange Julbord. Vid ev. förhinder pga sjukdom anmäl detta genast till Per Zimmerman, alt Din anmälan vill vi ha senast fredagen den 18 november genom att anmälningsavgiften på 100 kr då finns inne på föreningens pluskonto! Välkomna till en stunds trevlig samvaro och till god mat! Vi har bokat 25 platser så det kommer att fungera så att först till kvarn får först mala. Styrelsen tillönskar alla medlemmar och anhöriga en riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!

T-Journalen. Sid 5 7: Här finns styrelsens förslag till Verksamhetslan för 2016. Verksamhetsplanen tas upp vid årsmötet för fastställande, eventuellt

T-Journalen. Sid 5 7: Här finns styrelsens förslag till Verksamhetslan för 2016. Verksamhetsplanen tas upp vid årsmötet för fastställande, eventuellt 1 T-Journalen År 2016 Nr 1 februari Har Peter Flack blivit medlem i njurföreningen? Nej, så är det inte. Däremot har han tackat ja till att komma och underhålla vid föreningens årsmöte söndagen den 13

Läs mer

Dialysen/ Njurpolikliniken /

Dialysen/ Njurpolikliniken / PRE-DIALYS När njurarnas funktion är nedsatt. Njurarna är bönformade organ som finns på båda sidorna om Din ryggrad ungefär mitt på ryggen. Njurarna fungerar som filter, genom vilka blodet strömmar 24

Läs mer

T-JOURNALEN. Karlslunds herrgård i fager sommarskrud, en grönskande oas för både människor och djur!

T-JOURNALEN. Karlslunds herrgård i fager sommarskrud, en grönskande oas för både människor och djur! 1 T-JOURNALEN Årgång 2010 Nr 3 augusti Något av innehållet i detta nr: Föreningen inbjuder till medlemsträff lördagen den 25 september i Karlslund. Läs mera om program, tider, anmälan, pris m.m. i inbjudan

Läs mer

Proteinreducerad. Den proteinreducerade kosten är avsedd för patienter med njursvikt som ordinerats proteinreducerad kost av läkare.

Proteinreducerad. Den proteinreducerade kosten är avsedd för patienter med njursvikt som ordinerats proteinreducerad kost av läkare. Proteinreducerad kost Den proteinreducerade kosten är avsedd för patienter med njursvikt som ordinerats proteinreducerad kost av läkare. Patienter med nedsatt njurfunktion har en minskad förmåga att utsöndra

Läs mer

T-Journalen. Säfstaholms slott

T-Journalen. Säfstaholms slott 1 T-Journalen År 2015 Nr 2 april Säfstaholms slott Nu är det dags för den vårliga medlemsutflykten som denna gång går till Säfstaholms slott utanför Vingåker, lördagen den 23 maj 2015. Mer om anmälan,

Läs mer

År 2015 Nr 1 februari

År 2015 Nr 1 februari 1 T-Journalen År 2015 Vinterfrukt? Nr 1 februari Foto: Per Z OBS!! På sid 11 finns inbjudan till ÅRSMÖTE söndag den 8 mars kl. 12.00! Med detta nummer medskickas även inbetalningskort för medlemsavgift

Läs mer

Färskostgratinerad lax. Allt-i-ett-rätt med kyckling. Lasses cottage pie. Rostat grönt med pocherade ägg

Färskostgratinerad lax. Allt-i-ett-rätt med kyckling. Lasses cottage pie. Rostat grönt med pocherade ägg Vecka 12 Färskostgratinerad lax Allt-i-ett-rätt med kyckling Lasses cottage pie Rostat grönt med pocherade ägg Hej! Denna veckan inträder både påsk och sommar - inte illa alls. Okej, "sommar" är kanske

Läs mer

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Att ge en njure... Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Universitetssjukhuset MAS i Malmö, Februari

Läs mer

Kom med! Bli medlem i Njurförbundet

Kom med! Bli medlem i Njurförbundet Kom med! Bli medlem i Njurförbundet Välkommen in Om du har njurproblem är du inte ensam. I Sverige beräknas en av tio ha nedsatt njurfunktion. Upptäcks njurproblemen tidigt går det att bromsa utvecklingen.

Läs mer

Njurtransplantation. Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Njurtransplantation. Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Njurtransplantation Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset 1 Introduktion I Sverige transplanteras ca 350 njurar varje år, fördelade på fyra centra, Malmö, Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Läs mer

T-Journalen. Sångsvanar går in för landning vid Tysslingen den 24 mars 2014

T-Journalen. Sångsvanar går in för landning vid Tysslingen den 24 mars 2014 1 T-Journalen År 2014 Nr 2 april/maj Sångsvanar går in för landning vid Tysslingen den 24 mars 2014 Foto: Per Z OBS! Medlemsutflykt lördagen den 24 maj till Askersund och Stjärnsunds slott. Om anmälan,

Läs mer

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015 Dnr HSS 2015-0008 Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015 Läkemedelskommittén arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Enheten för kunskapsstyrning utgör kommitténs administrativa stöd i

Läs mer

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION Goda råd om mat vid KOL 1 KOL & NUTRITION INNEHÅLL Varför bör man ha koll på maten när man har KOL? 3 Varför är fett så viktigt? 4 Vilken betydelse har protein? 5 Vad kan du tänka på när det gäller kosten?

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka kommer vi att laga en blandning av klassiska och nya maträtter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 8 MÅNDAG Fyllda

Läs mer

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er.

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. HEMKUNSKAP ÅK 9 Praktisk uppgift databas hk29e2.sav Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. 1 Val av maträtter (sid 3 i elevhäftet)

Läs mer

Befolkningens attityder till organdonationer 2014

Befolkningens attityder till organdonationer 2014 Befolkningens attityder till organdonationer 2014 Transplantation av organ, såsom hjärta, lungor, lever och njure är numera etablerade och säkra behandlingsmetoder i sjukvården. En transplantation gör

Läs mer

KOST och KROPP. Vilka ämnen ger oss våran energi? Namn

KOST och KROPP. Vilka ämnen ger oss våran energi? Namn KOST och KROPP Namn För att en bil skall kunna köra behöver den energi. Denna energi får bilen från bensinen. Skulle bensinen ta slut så stannar bilen till dess att man tankar igen. Likadant är det med

Läs mer

Mat vid cancer. Lära sig leva med cancer

Mat vid cancer. Lära sig leva med cancer Mat vid cancer Mat vid cancer Varför ska man äta? Varför går man ner i vikt vid sjukdom? Hur ska man äta vid ofrivillig viktnedgång? Varför det är viktigt att äta Vad gör man vid minskad aptit? Mat vid

Läs mer

H ÄLSA Av Marie Broholmer

H ÄLSA Av Marie Broholmer H ÄLSA Av Marie Broholmer Innehållsförteckning MAT FÖR BRA PRESTATION... 3 Balans... 3 Kolhydrater... 3 Fett... 3 Protein... 3 Vatten... 4 Antioxidanter... 4 Måltidssammansättning... 4 Före, under och

Läs mer

Gå med i Semperklubben! Första matboken. Mosa, smaka och njut!

Gå med i Semperklubben! Första matboken. Mosa, smaka och njut! Gå med i Semperklubben! Vill du ha mer information och inspiration om barn och mat? Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ställ dina frågor till vår dietist. Anmäl dig nu så får du den praktiska vällingburken.

Läs mer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer 1 Patientens samlade läkemedelslista ansvar och riktlinjer för hantering i öppen vård. -LOK:s rekommendationer om hur en samlad läkemedelslista bör hanteras- Detta dokument innehåller LOK:s (nätverket

Läs mer

T-Journalen. Medlemsträff: tisdag den 21 maj Program: Medicinbehandling vid njursjukdom (Se sista sid 12).

T-Journalen. Medlemsträff: tisdag den 21 maj Program: Medicinbehandling vid njursjukdom (Se sista sid 12). 1 T-Journalen År 2013 Nr 2 maj T-Journalens innehåll i detta nr: se sid 2 Medlemsträff: tisdag den 21 maj Program: Medicinbehandling vid njursjukdom (Se sista sid 12). Vår vid Svartån och sjösättningen

Läs mer

Kosten kort och gott

Kosten kort och gott Kosten kort och gott En broschyr från kostenheten Reviderad december 2011 Bra mat i förskolan och skolan är betydelsefullt för att barnen ska orka med hela dagen på förskolan och för elevernas prestationer

Läs mer

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 Maten och måltiden på äldre dar 1 Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 2015-02-05 15:51:40 Maten och måltiden är viktig, den ger dig inte bara näring och energi, utan innebär också för många något trevligt

Läs mer

Redaktionskommitté T-Journalen: Per Zimmerman, redaktör och ansvarig utgivare och Anne Pettersson

Redaktionskommitté T-Journalen: Per Zimmerman, redaktör och ansvarig utgivare och Anne Pettersson 1 T-Journalen År 2012 Nr 1 februari Något av innehållet i detta nr: Viktigast i detta nummer är att det på sista sidan, sid 12, finns en kallelse/inbjudan till årsmötet lördagen den 10 mars, som vanligt

Läs mer

Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs

Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs HSN 2009-03-17 p 24 1 (4) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Maria Weber Persson Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs Ärendet Mariana

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE PREMIUM- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE PREMIUM- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE PREMIUM- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka kommer vi att laga en blandning av klassiska och nya maträtter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 3 MÅNDAG Fiskpaket

Läs mer

Årgång 2011 Nr 3 september Något av innehållet i detta nr: särskild inbjudan på sid 16. Vad mer finns att läsa i detta nummer? sid 2-3 sid 4 sid 3-9

Årgång 2011 Nr 3 september Något av innehållet i detta nr: särskild inbjudan på sid 16. Vad mer finns att läsa i detta nummer? sid 2-3 sid 4 sid 3-9 1 T-Journalen Årgång 2011 Något av innehållet i detta nr: Nr 3 september Varför denna bild på vårt vackra slott? På sid 16 kan Du läsa mer om den medlemsträff som äger rum lördagen den 8 oktober med rundvandring

Läs mer

Redaktionskommitté T-Journalen: Per Zimmerman, redaktör och ansvarig utgivare, Mikael Löwengren och Sven-Erik Pettersson.

Redaktionskommitté T-Journalen: Per Zimmerman, redaktör och ansvarig utgivare, Mikael Löwengren och Sven-Erik Pettersson. 1 T-Journalen År 2012 Nr 2 april Något av innehållet i detta nr: OBS! På sista sidan finns inbjudan till en medlemsträff tisdagen den 8 maj kl. 18.00. Om anmälan, program och plats se sid. 16! Om övrigt

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (5)

LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (5) LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Gun-Britt Hedsten Vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer för Vård- och omsorgsnämndens måltidsverksamheter Bakgrund Hos de flesta äldre människor minskar energiförbrukningen

Läs mer

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 4 - november. Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 4 - november. Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september 1 T J O U R N A L E N År 2009 Nr 4 - november Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september Innehållet i detta nr av T-Journalen: Ordförandens synpunkter

Läs mer

T-Journalen. Hösten nalkas i Karlslunds trädgård.

T-Journalen. Hösten nalkas i Karlslunds trädgård. 1 T-Journalen År 2015 Nr 3 oktober Hösten nalkas i Karlslunds trädgård. Foto: Per Z Innehållet i detta nummer: Sid 2-3: Ordföranden har ordet om medlemsvärvning. Sid 3-4: Om den senaste medlemsutflykten.

Läs mer

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost är lämplig till patienter med lätta tugg- och sväljsvårigheter, den passar även till patienter med motoriska problem eller orkeslöshet. Den lättuggade

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs Ca 650 gram kycklingfilé Ca 800 gram torskrygg 3 Hej! Den här veckan hittar du en spännande rätt med raw currysås och grönsakspasta på menyn.

Läs mer

STO M I V Å R D. Äta gott Leva gott COLOSTOMI

STO M I V Å R D. Äta gott Leva gott COLOSTOMI STO M I V Å R D Äta gott Leva gott COLOSTOMI Råd till dig som har en colostomi Alla individer har olika behov oavsett om man har stomi eller inte. De tips och råd som finns i denna broschyr är endast en

Läs mer

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Har Du ett barn med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Till personal i förskola, skola, fritidsverksamhet eller

Läs mer

Alla ska vi dö Men man ska inte behöva svälta ihjäl!

Alla ska vi dö Men man ska inte behöva svälta ihjäl! Alla ska vi dö Men man ska inte behöva svälta ihjäl! Anders Rhodin Gävle 2015-04-29 kommun 2 Gävle 2015-04-29 kommun 3 Gävle kommun 2015-04-29 5 Varför är maten betydelsefull? Fysiologiskt kroppsligt

Läs mer

Nutritionsproblem och åtgärder

Nutritionsproblem och åtgärder Nutritionsproblem och åtgärder RCC-Utbildningsdag Maria Röjeteg och Kristina Öhlén leg dietister Kirurgklinikens dietister, Västmanlands sjukhus Västerås Kirurgdietisterna i Västerås arbetar mot: Kirurgklinikens

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjerna är framtagna av Blåklintens styrelse i samråd med förskolechef, kostansvarig, föräldrar och pedagoger. Mat är viktigt. Mat och måltider är centrala

Läs mer

En Lättare Vecka v.19

En Lättare Vecka v.19 v.19 MÅNDAG Ost & tomatgratinerad falukorv med stuvade makaroner TISDAG Fiskbiff med mos och kall sås ONSDAG Ritas köttfärssås TORSDAG Laxsoppa med en touch of thai FREDAG Vegetarisk wok LÖRDAG Klassiska

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka kommer vi att laga en blandning av klassiska och nya maträtter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 4 MÅNDAG Mangokyckling

Läs mer

Underlag för dig som vill förbereda frågorna i Nivå 1.

Underlag för dig som vill förbereda frågorna i Nivå 1. CHECKLISTA Nivå 1 Underlag för dig som vill förbereda frågorna i Nivå 1. Dna checklista innehåller frågor som, berode på skolans förutsättningar, kan behövas förberedas innan skolan svarar på Nivå 1 på

Läs mer

Lax med pepparrotssås och stompad morot. Köttfärssås med champinjoner. Gul currykyckling med äpple. Frittata med majs och fetaost

Lax med pepparrotssås och stompad morot. Köttfärssås med champinjoner. Gul currykyckling med äpple. Frittata med majs och fetaost Vecka 48 Lax med pepparrotssås och stompad morot Köttfärssås med champinjoner Gul currykyckling med äpple Frittata med majs och fetaost Hej! Denna veckan serveras världens bästa snabbmat. Frittata, eller

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2005-10-31 1070/2006

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2005-10-31 1070/2006 BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE RECIP AB Bränningevägen 12 120 54 Årsta SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Quiche Lorraine. Näringsinformation Per portion: 810 kcal 30 g protein

Quiche Lorraine. Näringsinformation Per portion: 810 kcal 30 g protein Recept Quiche Lorraine Ingredienser 3 portioner 2 ägg 100 g riven ost 200 g färdig mördeg, färdig degmix 100 g hackad bacon 1 matsked olja Per portion: 810 kcal 30 g protein Värm ugnen till 170 grader.

Läs mer

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION Goda råd om mat vid KOL 1 KOL & NUTRITION Innehåll Varför bör man ha koll på maten när man har KOL? 3 Varför är fett så viktigt? 4 Vilken betydelse har protein? 5 Vad kan du tänka på när det gäller kosten?

Läs mer

Dialyskost. Ofta behöver man begränsa intaget av fosfor, kalium, salt och vätska.

Dialyskost. Ofta behöver man begränsa intaget av fosfor, kalium, salt och vätska. Dialyskost Patienter med kronisk njursvikt har svårigheter att bli av med både vatten, salter och kvävehaltiga ämnen. Genom dialys kan salt- och vattenbalansen upprätthållas och urea och andra kvävehaltiga

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 11. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 11. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 11. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 11. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v Recept Kött/fisk Ca 600 gram koljafilé Ca 500 gram nötfärs Ca 600 gram tvådelad kyckling Potatis/ris/pasta förp risoni Hej! Välkomna till första veckan med vår nya gästkock Gustav

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka kommer vi att laga en blandning av klassiska och nya maträtter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 39 MÅNDAG Fyllda

Läs mer

KostMedMera. www.kostmedmera.se

KostMedMera. www.kostmedmera.se Måndag: Thailändsk röd curry-kyckling 600 g kycklinglårfilé 10 cm purjolök eller kokosfett Röd currypasta (burk på hyllan med utländsk mat) 1 burk kokosmjölk Thailändsk fisksås Limesaft 400 g broccoli

Läs mer

Hur mycket tillsatt socker innehåller dessa livsmedel? Väg upp sockermängden för jämförelse. 2 dl söta flingor, olika sorter gram 33 cl läsk gram

Hur mycket tillsatt socker innehåller dessa livsmedel? Väg upp sockermängden för jämförelse. 2 dl söta flingor, olika sorter gram 33 cl läsk gram 6 Problemet med socker Socker är en typ av kolhydrat och den används som energi i vår kropp. Som kolhydrat betraktad är socker varken bättre eller sämre än någon annan. Det är helt enkelt högoktanigt bränsle.

Läs mer

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet a5dagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet Vecka 49 a Krämig pasta med paprika och kotlettbacon b Kycklingkorv med stuvade makaroner c Ugnsstekt lax med romsås d Järpar med fetayoghurt

Läs mer

Enkla recept med NutriniKid Multi Fibre

Enkla recept med NutriniKid Multi Fibre Enkla recept med NutriniKid Multi Fibre Recept och inspiration från Nutricia Hela dagens måltider lika goda som nyttiga Mättande mellanmål lätta att ta med Mat för extra energi Smoothie på ett kick Experimentera

Läs mer

Utbildningar för personal inom äldreomsorgen i Stockholm stad

Utbildningar för personal inom äldreomsorgen i Stockholm stad Planera för våren 2013! Utbildningar för personal inom äldreomsorgen i Stockholm stad Äldrecentrum arrangerar i samarbete med äldreförvaltningen utbildningar med olika teman inom ämnesområdet nutrition,

Läs mer

familj Oreganogratinerad kyckling Fish tacos Köttfärssås med farfalle Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Vecka 43

familj Oreganogratinerad kyckling Fish tacos Köttfärssås med farfalle Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Vecka 43 a3dagar 6 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka 43 a Oreganogratinerad kyckling b Fish tacos c Köttfärssås med farfalle

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar www.e-imd.org Vad är störningar i ureacykeln/organisk aciduri? Maten vi äter bryts ned av kroppen med hjälp av tusentals kemiska reaktioner

Läs mer

Mmm! Mmm! Måltiden som helhet. Måltiden som helhet. Maten Mötet Miljön

Mmm! Mmm! Måltiden som helhet. Måltiden som helhet. Maten Mötet Miljön mecs.se Mmm! Maten Mötet Miljön Maten inom vård och omsorg ska vara god, näringsrik och inbjudande. Den här broschyren syftar till att ge inspiration och kunskap om måltiden i sin helhet. Tillsammans kan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN Bilaga till kostpolicyn RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN NÄRING MÅLTIDEN Måltiderna ska vara utformade enligt de svenska näringsrekommendationerna för äldre. Måltidernas närings- och energiinnehåll är viktigt

Läs mer

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet a3dagar 6 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet Vecka 43 a Pastagratäng med köttfärs b Skinkschnitzel med soltorkad tomatsås c Gryta med kalkonbacon och champinjoner ica.se/matkasse a3dagar

Läs mer

Studiehandledning. Riktlinjer för god njursjukvård

Studiehandledning. Riktlinjer för god njursjukvård Studiehandledning Riktlinjer för god njursjukvård Välkommen till......en studiecirkel om våra riktlinjer Det här är en studiehandledning som kan användas för att planera och hålla i en studiecirkel kring

Läs mer

Riktlinjer för behandling av kronisk njursvikt

Riktlinjer för behandling av kronisk njursvikt Riktlinjer för behandling av kronisk njursvikt Mål: Alla personer med kronisk njursvikt skall få en behandling av så god kvalitet att behovet av dialys eller transplantation fördröjs eller förhindras.

Läs mer

Kostutbildning. Kost är energi som vi får i oss när vi äter. Det finns huvudsakligen 4 grupper:

Kostutbildning. Kost är energi som vi får i oss när vi äter. Det finns huvudsakligen 4 grupper: Kostutbildning Vad är kost? Kost är energi som vi får i oss när vi äter. Det finns huvudsakligen 4 grupper: Kolhydrater Protein Fett Vitaminer & mineraler Kolhydrater ger kroppen energi och gör att du

Läs mer

Enkla recept som alla gillar till vardag eller fest!

Enkla recept som alla gillar till vardag eller fest! Matinspiration & Recept från Coop Enkla recept som alla gillar till vardag eller fest! Låt Coop planera veckans middagar! Matlådan Vår Middag hjälper dig att äta mer varierat utan att du behöver lägga

Läs mer

Sedan våren 2016 finns också en regionalt donationsansvarig sjuksköterska, vilket inte tidigare funnits i donationsregionen på flera år.

Sedan våren 2016 finns också en regionalt donationsansvarig sjuksköterska, vilket inte tidigare funnits i donationsregionen på flera år. Svar på interpellation från Marie Morell (M) och Lena Käcker- Johansson(KD) angående Vad görs för att förbättra donationsverksamheten i Östergötland?(Dnr RS 2016-663) Interpellanterna ställer viktiga frågor

Läs mer

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? Har du synpunkter på vården? Patientnämnden Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får du kontakt

Läs mer

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor!

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Vecka 4,4 port Monikas dagarskasse! Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Här finns både välkända och klassiska goda smaker samt mindre kända smaker i nytänkande rätt. Min personliga favorit

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka kommer vi att laga en blandning av klassiska och nya maträtter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 41 MÅNDAG Panerad

Läs mer

KOL. Kostens betydelse Av Leg. Dietist Paulina N Larsson Tel. 021-174276

KOL. Kostens betydelse Av Leg. Dietist Paulina N Larsson Tel. 021-174276 KOL Kostens betydelse Av Leg. Dietist Paulina N Larsson Tel. 021-174276 KOL Viktförlust Nedsatt lungfunktion Minskad fysisk aktivitet Förlust av fettmassa Förlust av andningsmuskulatur Förlust av annan

Läs mer

Smör. ALLT blir godare med

Smör. ALLT blir godare med Smör Folk har varit lite smör-rädda, men nu är fett hett igen och vår gula vän är tillbaka i köket. Ylva Porsklev berättar varför vi ska älska en av våra bästa smakförstärkare. ALLT blir godare med Av

Läs mer

Ingredienser v.45. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.45. Köp gärna med fler matvaror!

Ingredienser v.45. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.45. Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v.45 Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 600 gram minutfilé förp rökt makrill Potatis/ris/pasta 900 gram potatis pkt pasta Grönsaker gul lök vitlök 500 gram vitkål ask cocktailtomater

Läs mer

Diabetesutbildning del 2 Maten

Diabetesutbildning del 2 Maten Diabetesutbildning del 2 Maten Måste man följa en diet? Fettbalanserad, fiberrik mat till alla ett enhetligt matbudskap till den som: är frisk har diabetes har höga blodfetter har högt blodtryck är överviktig

Läs mer

7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år

7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år Centrala Barnhälsovården Södra Bohuslän & Göteborg mars 2011 7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år Recepten är beräknade för familjen med 2 barn i åldrarna 1-6 år (familjens mat från cirka

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjerna är framtagna av Blåklintens styrelse i samråd med förskolechef, kostansvarig, kokerska, föräldrar och pedagoger. Mat är viktigt. Mat och måltider

Läs mer

T-Journalen. T-Journalens innehåll detta nr: Sid 2-3, ordf har ordet. Sid 3-4, välbesökt medlemsmöte den 15 maj. Sid 4-5,

T-Journalen. T-Journalens innehåll detta nr: Sid 2-3, ordf har ordet. Sid 3-4, välbesökt medlemsmöte den 15 maj. Sid 4-5, 1 T-Journalen År 2012 - Nr 3, augusti Medlemsutflykt 15 september till Grythyttan, se sista sid 12. Många dialyspatienter tvingas till kommunarrest i sommar! Se sid 6-7 Dialysenhet i Lindesberg?, Se sid

Läs mer

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24 Spätta med rödlöksgremolata vecka 24 inspiration Spätta med rödlöksgremolata Ett utsökt fiskrecept där rödlöksgremolata serveras som tillbehör. Den fräscha gremolatan får smak av persilja, citron och lök

Läs mer

Kemiska ämnen som vi behöver

Kemiska ämnen som vi behöver Kemiska ämnen som vi behöver Vatten Mineraler (t ex koksalt) Vitaminer Proteiner- kött, fisk, ägg, mjölk, baljväxter Kolhydrater- ris, pasta, potatis, bröd, socker Fetter- smör, olivolja osv Tallriksmodellen

Läs mer

Kost vid diabetes. Hanna Andersson Leg dietist Akademiska sjukhuset

Kost vid diabetes. Hanna Andersson Leg dietist Akademiska sjukhuset Kost vid diabetes Hanna Andersson Leg dietist Akademiska sjukhuset Mat vid diabetes Vägledningen Kost vid diabetes en vägledning till hälso- och sjukvården 2011. Innebär en komplettering av Nationella

Läs mer

Ingredienser v 15. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 15. Köp gärna med fler matvaror! Ekologisk Matkasse. 3-dagar

Ingredienser v 15. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 15. Köp gärna med fler matvaror! Ekologisk Matkasse. 3-dagar Ekologisk Matkasse -dagar Ingredienser v 15 Recept Kött/fisk Ca 600 gram kycklingfilé 500 gram nötfärs Ca 800 gram fryst torskfilé 1 Potatis/ris/pasta 1 kg potatis 1, Grönsaker 1 vitlök 1 gul lök 1 blomkål

Läs mer

Att donera en njure. En första information

Att donera en njure. En första information Att donera en njure En första information Denna broschyr är en första information om vad en njurdonation innebär. Du har antagligen fått denna broschyr i din hand därför att någon som står dig nära är

Läs mer

En Lättare Vecka. http://enlattarevecka.wordpress.com/

En Lättare Vecka. http://enlattarevecka.wordpress.com/ En Lättare Vecka Måndag: Majsplättar med halloumichampinjoner Tisdag: Kycklingstroganoff Onsdag: Lax med potatis och broccolimos Torsdag: Linssoppa Fredag: Pasta Calypso Lördag: Ugnsstekt kycklingfilé

Läs mer

MÅLTIDSPLANERING. Av: Julia Kleiman & Ylva Hägg PASTA MED RÄKSALLAD

MÅLTIDSPLANERING. Av: Julia Kleiman & Ylva Hägg PASTA MED RÄKSALLAD MÅLTIDSPLANERING Av: Julia Kleiman & Ylva Hägg PASTA MED RÄKSALLAD och alla säsongens grönsaker Måltiden var lagad för en Demi-vegetarian (-kött och mjölkprodukter) som rörde sig mycket och behövde få

Läs mer

Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT

Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT 1. Manus: Dagens bildspel handlar om kroppen och mat och dryck. Man brukar säga mätt och glad vilket stämmer ganska bra är vi mätta och otörstiga blir

Läs mer

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2017

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2017 LS2017-0070 Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2017-01-25 Enheten för kunskapsstöd Agneta Eklund Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2017 Läkemedelskommittén verkar på uppdrag av regionstyrelsen. Läkemedelsteamet

Läs mer

KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING

KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING Hej! Den här lilla receptsamlingen innehåller enkla inspirerande rätter gjorda med Nutrison Powder. Alla recept är beräknade på en portion om ej annat står angivet. Nutrison

Läs mer

Pigg utan kaffe? Grönsaker till maten

Pigg utan kaffe? Grönsaker till maten Pigg utan kaffe? Jag är inte förvånad att träning hamnar i toppen på tipsen som gör dig pigg utan kaffe. Det finns inget bättre sätt att låta huvudet koppla av för en studn coh istället trötta ut kroppen.

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar Ingredienser v 3 Recept Kött/fisk 600 gram kycklingfilé pkt bratwurst 500 gram laxfilé 1 3 Potatis/ris/pasta 1 förp risoni Hej! Vi inleder denna augustivecka med en riktigt lättlagad och god middag.

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE PREMIUM- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE PREMIUM- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE PREMIUM- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka kommer vi att laga en blandning av klassiska och nya maträtter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 45 MÅNDAG Laxgryta

Läs mer

familj Pasta med bacon och ostsallad Kyckling med chutneyyoghurt Burgare med tacopotatis

familj Pasta med bacon och ostsallad Kyckling med chutneyyoghurt Burgare med tacopotatis a3dagar 6 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka 25 a Pasta med bacon och ostsallad b Kyckling med chutneyyoghurt c Burgare

Läs mer

Ugnsstekt torsk med äggsås. vecka 9

Ugnsstekt torsk med äggsås. vecka 9 Ugnsstekt torsk med äggsås vecka 9 familj Ugnsstekt torsk med äggsås cirka 40 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2159 kj/ 516 kcal. Protein 41,5 g. Fett 13,9 g. Kolhydrater 52,1 g. Ingredienser: 1

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v Recept Potatis/ris/pasta kg potatis, Grönsaker rödlök gul lök vitlök paprika blomkål chilipeppar citron kruka dill knippe rädisor ask babyspenat kg morötter,,,, Hej! Välkomna till

Läs mer

Lättuggad kost. Grovpatékonsistens

Lättuggad kost. Grovpatékonsistens Lättuggad kost/grov patékonsistens Skapad/reviderad: 2015-11-30/Kerstin Arvidsson Lättuggad kost Grovpatékonsistens Lättuggad kost/grov patékonsistens är lämplig till patienter med lätta tugg- och sväljsvårigheter,

Läs mer

Bacon & äpplekorv med spenatstuvade makaroner. vecka 48

Bacon & äpplekorv med spenatstuvade makaroner. vecka 48 Bacon & äpplekorv med spenatstuvade makaroner vecka 48 familj Bacon & äpplekorv med spenatstuvade makaroner cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2648 kj/ 633 kcal. Protein 27,9 g. Fett 33,6

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Fallprevention. Dietist Magnus Eriksson Tel:

Fallprevention. Dietist Magnus Eriksson Tel: Fallprevention Dietist Magnus Eriksson Magnus.Eriksson9@Eskilstuna.se Tel: 016-710 51 11 Vem är jag? 33 år Karlstad Vof- Eskilstuna Legitimerad dietist Motorcross Hur mycket mat äter vi under en livstid?

Läs mer

Bra att ha hemma v.52 Veckans meny:

Bra att ha hemma v.52 Veckans meny: Ingredienser v.5 Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 600 gram bjärekyckling Ca 600-800 gram torskfilé Recept Potatis/ris/pasta mm 900 gram potatis pkt pasta Grönsaker gul lök rödlök citron vitlök tomater

Läs mer

familj Gräddig köttfärssås med tagliatelle Korvgryta med oliver och broccoli Laxburgare med Rhode Islanddressing

familj Gräddig köttfärssås med tagliatelle Korvgryta med oliver och broccoli Laxburgare med Rhode Islanddressing adagar 6 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka 7 a Gräddig köttfärssås med tagliatelle b Korvgryta med oliver och broccoli

Läs mer

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera.

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. KOST Allmänt Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. Det du äter består av ungefär samma beståndsdelar som du själv vatten, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler.

Läs mer