vvd, Investment Director Bo Jungner Analyskväll Borlänge 15 november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "vvd, Investment Director Bo Jungner Analyskväll Borlänge 15 november 2012"

Transkript

1 vvd, Investment Director Bo Jungner Analyskväll Borlänge 15 november

2 Aktiespararen nr

3 3

4 Privata Affärer

5 Afv

6 SvD

7 SvD

8 DI

9 SvD

10 DK

11 DI

12 DI

13 DI

14 DI

15 Privata Affärer

16 DI

17 DI

18 DI

19 DI

20 DI

21 DI

22 DI

23 Aktiespararen 10,

24 DI

25 DI

26 DI

27 DI

28 DI

29 DI

30 SvD

31 Metro

32 DI

33 DI

34 DI

35 DI

36 DI

37 DI

38 Ratos historia Per Olof Söderberg 1866 Stålgrossisten Söderberg & Haak grundas 1900-talet Förvärv av börsaktier 1934 Förvaltnings AB Ratos skapas 1954 Ratos börsintroduceras 1970-talet Tibnor, Dahl, Smedjebacken, börsportfölj 1980-talet Börsportfölj, Dahl, Scandic, Inter Forward, Stancia 1995 Rent investmentbolag 1999 Private equity-strategi 2001 Fullinvesterat private equity-konglomerat 38

39 Affärsidé Ratos är ett private equity-konglomerat. Ratos affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i ett antal utvalda bolag och investeringssituationer, där Ratos skapar en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Mervärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av företag. 39

40 Vision Ratos ska uppfattas som Nordens bästa ägarbolag 40

41 Mål Avkastningen på varje enskild investering (IRR) ska överstiga 20% Totalavkastning bättre än genomsnittet på Stockholmsbörsen Offensiv utdelningspolitik Ratos information ska vara öppen, korrekt, snabb samt av högsta kvalitet 41

42 Kursutveckling Kr Kr Ratos B Index (OMXSPI) 13 november

43 Totalavkastning Ratos, B-aktie +1,117% -27% Six Return Index +132% +10% 13 november 2012, kurs 55,20 kr 43

44 Ratos private equity-konglomerat Börsnoterade - Likvid tillgång - Transparent Industriellt fokus Lång historik 1866 AB (ingen fond) Aktivt ägande under hela innehavstiden Ägare så länge som Ratos skapar värde - Ingen tidsbegränsning Skräddarsydd investeringsorganisation - Samma team från start till mål 44

45 PEK Private Equity-Konglomerat (1) Framgångsformel för aktiva ägare kombination av det bästa från PE och K Transaktions- och finansieringskunnande nödvändig hygienfaktor för att få vara med i matchen - köpa och sälja företag, rörelse- och förvärvsfinansiering - normalt begränsat värdeskapande - det krävs mer för att skapa värde! 45

46 PEK Private Equity-Konglomerat (2) Framgångsfaktorn över tiden är ens kompetens som aktiv ägare - huvuddelen av värdeskapandet sker under innehavstiden Tre förädlingsled förvärva, förädla och försälja - ej beroende av ett led - kan lägga tyngdpunkten där mest värde skapas - lära oss av båda kategorierna 46

47 PEK Private Equity-Konglomerat Ratos PE PEK K 47

48 Exempel på private equity-aktörer i mellansegmentet i Norden 3i Altor Capman EQT FSN Herkules IK Investment Partners Nordic Capital Nordstjernan Ratos Segulah Triton 3i Exempel på globala aktörer KKR Permira Blackstone Doughty Hanson 48

49 Investeringsstrategi Ägarandel lägst 20% Investeringsintervall (eget kapital) Mkr Företrädesvis onoterade bolag Branschgeneralist Nordiska förvärv globala exits Aktiv exitstrategi Egengenererat affärsflöde 49

50 Investeringsprocessen Ingen rak väg från start till mål Tar olika lång tid från ett par månader till många år Analyserar ca 250 projekt per år Fokus på egengenererade affärer - Kartläggning av bransch eller region - Nätverk - Nyfikenhet Varje förvärv unikt - Skräddarsydda lösningar Förvärvsbeslut kan mål om 20% IRR uppnås? 50

51 Investeringsprocessen minska risken och öka möjligheterna Informationsinhämtning viktigt - Ofta mer information vid förvärv av onoterade företag Due diligence genomlysning av relevanta aspekter - Legala - Bransch- och affärsmässiga - Miljö - CR - Finansiell - m m Gemensam affärsplan med tydliga mål Aktieägaravtal mellan aktieägarna Öppenhet 51

52 Investeringssituationer Generationsskiften Ägarskiften Kapitalkrävande tillväxtfaser Strukturförändringar Internationaliseringsfaser Familjeföretag Offentligt ägda företag Kooperativt ägda företag Dotterbolag och/eller divisioner Börsnoterade företag 52

53 Aktivt ägande i praktiken Överenskommen och kommunicerad affärsidé/strategi Metodik för affärsutveckling Genomtänkt organisation - med rätt belöningssystem Nära och förtroendefull relation med VD/ledning Målformulering - avkastningskrav Väl fungerande rapportering/kontroll Professionellt styrelsearbete 53

54 AB X utgångsläge Omsättning Resultat före räntor Vinstmarginal, % 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Rörelsekapital, IB Nettokassa IB Årets kassaflöde Nettokassa UB Förvärvsmultipel (pris/resultat) x EBITA-resultat Pris skuldfritt bolag (EV) - Aktuell nettoskuld Pris för aktier Förvärv 1/ Exit 31/ Avkastning: 12% 54

55 Om Omsättning 0 +5% Vinstmarginal 5% 7% Rörelsekapital -10% Belåning 50% Utdelningar 50 Mkr/år Exit Exitmultipel 7 9 ggr Så Avkastning 12%/år? 55

56 AB X med kombinerade effekter Omsättning Resultat före räntor Vinstmarginal, % 5,0% 5,7% 6,3% 7,0% Rörelsekapital, IB Nettokassa IB Årets kassaflöde Årets utdelning Nettokassa UB Försäljningstillväxt Marginal/vinstförbättring Belåning och kapitalrationalisering Löpande utdelningar Förvärvsmultipel (pris/resultat) x EBITA-resultat Pris skuldfritt bolag (EV) Förvärv 1 / Exit 31/ Snabbare exit Multipelarbitrage - Aktuell nettoskuld Pris för aktier ( Equity ) Avkastning: 63%/år 56

57 Verktyg för vinstförbättring (exempel) Försäljningstillväxt Pris - Prissättningsstrategi - Rabattsystem - Paketering tjänster/varor Volym befintlig marknad - Försäljningsstrategi / fokus - Varumärkesstrategi - Lojalitetsinitiativ Volym nya marknader - Nya geografier - Nya produkter - Nya kanaler - Nya kundsegment Rörelsemarginalförbättring Inköp - Konsolidering inköpsvolymer - Omförhandlingar - Screening nya leverantörer Produktionsrationalisering - Lönsamhetsanalys (ABC) - Make or Buy - Fabrikskonsolidering Omkostnadsbesparingar - Outsourcing - Shared services - R&D portfolio management - Processrationalisering 57

58 Verktyg för kapitalrationalisering (exempel) Fastigheter/anläggningstillgångar - Intern samordning - Äga Hyra - Sale-lease-back Varulager - Lageranalys segmentera servicenivåer - Förhandla leveransfrekvenser och volymer - Analysera interna varuflöden - Utförsäljning av slow movers Kundfordringar - En arg indrivare - Översyn faktureringsrutiner - Förhandla leveransvillkor Leverantörskrediter - Översyn betalningsrutiner - Förhandla leverantörsvillkor 58

59 Exit när gemensamma mål uppnåtts En ägare ska vara värdeskapande inte alltid samma ägare Ratos varumärke bygger på långsiktigt ansvarsfullt ägande och en ansvarsfull exit är en viktig del däri Ödmjukhet och insikt inför företagens behov av stabila förhållanden och rimlig planeringshorisont 59

60 35 exits IRR 25% mindre IT bolag IRR 236% Finansiell köpare Telelogic IRR 1 084% Placering Scandic IRR 20% Industriell köpare Hilton IRR 15% Placering Giga Consulting IRR neg Industriell köpare Dahl IRR 35% Industriell köpare Martinsson IRR 0% Industriell köpare Prifast IRR 544% Industriell köpare Sweden On Line IRR neg Industriell köpare Kronans Droghandel IRR 10% Industriell köpare Capona IRR 29% Industriell köpare Q-Labs IRR neg Finansiell köpare Dynal Biotech IRR 24% Industriell köpare Meto IRR 391% Börsutköp Exceed IRR 15% Industriell köpare DataVis IRR neg Finansiell köpare TV 8 IRR neg Industriell köpare Esselte IRR 14% Börsutköp Hilding Anders IRR 28% Finansiell köpare Tornet IRR 70% Industriell köpare Alimak Hek IRR 30% Finansiell köpare Hägglunds Drives IRR 55% Industriell köpare Haglöfs IRR 30% Industriell köpare Camfil IRR 13% Industriell köpare Anticimex IRR 24% Finansiell köpare Gadelius IRR 2% Privat investerare Lindab (delexit) IRR 30% Börsnotering Bluegarden IRR 6% Industriell köpare Atle Industri (inkl Envac) IRR 8% Finansiell/ industriell köpare Lindab (delexit) IRR 19% Placering Superfos IRR 2% Industriell köpare Medisize IRR 4% Industriell köpare Lindab IRR 11% Industriell köpare Stofa IRR 55% Industriell köpare (förv. avslut Q1 2013) 60

61 Organisation, 48 medarbetare Investeringsorganisation (26) - VD - vice VD/Senior Advisor - vice VD/Investment Director - 3 Investment Directors - 7 Senior Investment Managers - 13 Investment Managers Affärsstöd (22) - 19 Ekonomi/IT/Administration - 1 Debt Management - 2 Information/IR 61

62 Affärsorganisation 62

63 Styrelse Arne Karlsson, Ordf. Lars Berg Staffan Bohman Annette Sadolin Tidigare VD Ratos och Atle Mergers & Acquisitions Tidigare CEO Telia och ledande befattningar för Mannesmann och Ericsson Tidigare CEO DeLaval, Gränges och Sapa Tidigare ledande befattningar inom General Electric Jan Söderberg Per-Olof Söderberg Margareth Øvrum Tidigare VD Bröderna Edstrand Ordförande Söderberg & Partners Koncerndirektör i Statoil 63

64 Ratos aktieägare 30 september 2012 Kapital % Röster % 1. Familjen Söderberg med bolag 18,7 46,4 2. Torsten Söderbergs stiftelse 8,5 12,4 3. Ragnar Söderbergs stiftelse 8,4 14,7 4. Swedbank Robur fonder 1,8 0,5 5. Akademiinvest 1,6 0,5 6. JPM Chase 1,5 0,4 7. Andra AP-fonden 1,3 0,4 8. Handelsbanken fonder 1,1 0,3 9. Avanza Pension 1,0 0,3 10. AMF Försäkring och fonder 0,9 0,3 Totalt ca aktieägare 64

65 Innehav 17 innehav ~ 26 miljarder kr i omsättning 2011 ~ 1,8 miljarder kr i EBITA 2011 ~ anställda AH Industries Mobile Climate Control Inwido Contex Group Bisnode Arcus-Gruppen SB Seating HL Display KVD Kvarndammen DIAB Hafa Bathroom Group Jøtul Euromaint Biolin Scientific Stofa GS-Hydro Finnkino 65

66 Portföljfördelning Övriga nettotillgångar 15% Life science 3% Industri 40% Konsument 27% 30 september 2012 Tjänster 15% 66

67 Investeringar i hela Norden Norge 3 innehav Arcus-Gruppen Jøtul SB Seating Danmark 3 innehav Sverige 9 innehav Biolin Scientific Bisnode DIAB Euromaint Hafa Bathroom Group HL Display Inwido KVD Kvarndammen Mobile Climate Control Finland 2 innehav Finnkino GS-Hydro AH Industries Contex Group Stofa 67

68 Ägarandel: 69% Investeringstidpunkt: 2007 Dansk ledande leverantör av metallkomponenter och tjänster till kunder inom vindkraft- samt cement och mineralindustrin Produktion i Danmark, Tyskland och Kina Nytt genombrottsavtal tecknat med Vestas inför : Omsättning 925 Mkr Rörelseresultat (EBITA) 24 Mkr 68

69 Ägarandel: 83% Investeringstidpunkt: 2005 Norges ledande spritproducent och en av Nordens ledande vinleverantörer Bland de mer kända varumärkena finns Linie Aquavit, Braastad Cognac, Vikingfjord Vodka och Løiten Ny produktionsanläggning förväntas ge betydande effektiviseringsvinster Avtal om att förvärva danska varumärken som Aalborg, Gammeldansk m fl 2011: Omsättning Mkr Rörelseresultat (EBITA) 146 Mkr 69

70 Ägarandel: 100% Investeringstidpunkt: 2010 Analysinstrument för forskning, utveckling, kvalitetskontroll och klinisk diagnostik Största marknadsnisch är nanoteknik Marknaden växer 6-7% årligen Tilläggsförvärv av Sophion Bioscience 2011: Omsättning 232 Mkr Rörelseresultat (EBITA) 15 Mkr 70

71 Ägarandel: 70% Investeringstidpunkt: 2005 Europeiskt ledande leverantör inom digital affärsinformation och erbjuder tjänster inom kredit-, marknads- och affärsinformation Verksamhet i 17 länder i Europa Renodling i kombination med selektiva förvärv 2011: Omsättning Mkr Rörelseresultat (EBITA) 447 Mkr 71

72 Ägarandel: 100% Investeringstidpunkt: 2007 Dansk världsledande aktör inom avancerade scanners för stora bildformat Stark global marknadsposition Avyttrade dotterbolagen Z Corporation och Vidar Systems i januari : Omsättning 662 Mkr Rörelseresultat (EBITA) 44 Mkr 72

73 Ägarandel: 95% Investeringstidpunkt: 2001 Världsledande företag som tillverkar och utvecklar kärnmaterial med unika egenskaper Viktigaste användningsområdena är skrov och däck till fritidsbåtar, vingar till vindkraftverk, detaljer till tåg, bussar, flygplan och industriella applikationer Stark global position på marknaden för kärnmaterial 2011: Omsättning Mkr Rörelseresultat (EBITA) -5 Mkr 73

74 Ägarandel: 100% Investeringstidpunkt: 2007 Underhållstjänster till spårtrafikbranschen Verksamt i Sverige, Tyskland, Belgien, Nederländerna och Lettland Stark position i Sverige och Tyskland 2011: Omsättning Mkr Rörelseresultat (EBITA) 102 Mkr 74

75 Ägarandel: 98% Investeringstidpunkt: 2011 Finnkino är den största biografoperatören i Finland och Baltikum 25 biografer och 160 biosalonger med totalt cirka platser 9,9 miljoner biobesök i bolagets salonger : Omsättning 799 Mkr Rörelseresultat (EBITA) 77 Mkr 75

76 Ägarandel: 100% Investeringstidpunkt: 2001 GS-Hydro är en ledande global leverantör av icke-svetsade rörsystem Produkterna används inom framför allt marin- och offshoreindustrin 2011: Omsättning Mkr Rörelseresultat (EBITA) 31 Mkr 76

77 Ägarandel: 100% Investeringstidpunkt: 2001 Ledande nordisk leverantör av badrumsinredningar Välkända varumärken såsom Hafa och Westerbergs I huvudsak svenska konsumenter 2011: Omsättning 324 Mkr Rörelseresultat (EBITA) -5 Mkr 77

78 Ägarandel: 99% Investeringstidpunkt: 2001 Marknadsledande internationell leverantör av produkter och lösningar för varuexponering och butikskommunikation Kunderna finns inom detaljhandel (bl a dagligvaruhandel) och bland varumärkesleverantörer Lanserade under 2011 en ny lösning för digital skyltning 2011: Omsättning Mkr Rörelseresultat (EBITA) 64 Mkr 78

79 Ägarandel: 97% Investeringstidpunkt: 2004 Tillverkar fönster och ytterdörrar Ledande i Sverige och har en stark marknadsposition i Finland, Danmark och Norge Finns även i Storbritannien, Irland, Polen och Ryssland 70% av försäljningen är till konsumenter 2011: Omsättning Mkr Rörelseresultat (EBITA) 407 Mkr 79

80 Ägarandel: 61% Investeringstidpunkt: 2006 Ledande norsk braskamintillverkare med anor från 1853 Miljö, energipriser, väder och bostadsbyggande driver tillväxten Global försäljning i fem världsdelar 2011: Omsättning 996 Mkr Rörelseresultat (EBITA) -33 Mkr 80

81 Ägarandel: 100% Investeringstidpunkt: 2010 Sveriges största oberoende förmedlare av kapitalvaror, främst förmåns- och tjänstebilar Driver auktionssajten kvd.se samt Sveriges största värderingsportal för personbilar, bilpriser.se kvd.se har unika besökare per vecka 2011: Omsättning 276 Mkr Rörelseresultat (EBITA) 52 Mkr 81

82 Ägarandel: 100% Investeringstidpunkt: 2007 Tillverkar och säljer kompletta kundanpassade klimatsystem för en behaglig förar- och passagerarmiljö Kunderna är bl a tillverkare av bussar, byggfordon, skogsmaskiner och militärfordon Cirka 80% av försäljningen i Nordamerika och resterande i Europa 2011: Omsättning Mkr Rörelseresultat (EBITA) 45 Mkr 82

83 Ägarandel: 85% Investeringstidpunkt: 2007 Tillverkar ergonomiska arbetsstolar för privat och offentlig kontorsmiljö Finns representerat i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Frankrike 2011: Omsättning Mkr Rörelseresultat (EBITA) 253 Mkr 83

84 Ägarandel: 99% Investeringstidpunkt: 2010 En av Danmarks största triple-playoperatörer Förser hushåll i Danmark med kabel-tv och 40% även med bredband 400 anställda 2011: Omsättning Mkr Rörelseresultat (EBITA) 146 Mkr 84

85 Q blandad utveckling Svagare konjunktur efter sommaren God beredskap blandad utveckling i innehaven Hälften av bolagen går bättre Tre bolag med problem arbetet fortlöper Väl fungerande bankmarknad Transaktionsmarknad med möjligheter 9 november

86 Utveckling i innehaven Q (jmf Q3 2011) Totalt Ratos andel Omsättning -4% -4% EBITA -9% -5% EBITA exklusive jämförelsestörande poster -11% -9% EBT 57% 62% EBT exklusive jämförelsestörande poster 2% 2% 9 november

87 Utveckling i innehaven Q (jmf Q ) Totalt Ratos andel Omsättning 0% 0% EBITA -22% -21% EBITA exklusive jämförelsestörande poster -18% -15% EBT -47% -41% EBT exklusive jämförelsestörande poster -14% -12% 9 november

88 Blandad utveckling i innehaven (1) Mer stabil utveckling i Q3 7 av 17 bolag går bättre (operativt) i Q3 God beredskap Kostnadsprogram biter Ytterligare besparingar genomförs 9 november

89 Blandad utveckling i innehaven (2) Operativ resultatutveckling Q3 + ±0 - Arcus-Gruppen AH Industries Biolin Scientific Finnkino Mobile Climate Control Bisnode GS-Hydro Contex Group Hafa Bathroom Group DIAB HL Display Euromaint SB Seating Inwido Stofa Jøtul KVD Kvarndammen 9 november

90 Övergripande bild av utvecklingen Arcus-Gruppen Biolin Scientific AH Industries Finnkino Bisnode DIAB GS-Hydro Contex Group Jøtul KVD Kvarndammen Euromaint Mobile Climate Control Hafa Bathroom Group Stofa HL Display Inwido SB Seating 9 november

91 Svagare omvärld Tydlig försämring efter sommaren Volatilt, även vecka till vecka Svag omvärldsutveckling förväntas Q och 2013 Hög beredskap Ytterligare åtgärder Kostnader i fokus 9 november

92 Intressant transaktionsmarknad Nordiska bankmarknaden väl fungerande Avvaktande, men levande transaktionsmarknad Hög transaktionsaktivitet för Ratos - Anticimex - Arcus add-on - Lindab - Stofa Höjd kvalitet på dealflow 9 november

93 Goda möjligheter långsiktigt trots svag omvärld på kort sikt Q4: redovisad EBITA förväntas något under Q Kostnader åtgärdsprogram? - Konjunkturutveckling? Helåret 2012: Redovisad EBITA under föregående år Ratos har stark position i osäker omvärld Nu läggs grunden för framtida värdeskapande Fokus innehaven och transaktioner 9 november

94 Varför Ratos Portfölj Organisation och kapital Mål: 20% avkastning Direktavkastning Historia och varumärke Likvid aktie Transparens 94

95 95

VD Arne Karlsson. Växjö 2012-03-08

VD Arne Karlsson. Växjö 2012-03-08 VD Arne Karlsson Växjö 2012-03-08 1 Mål Avkastningen på varje enskild investering (IRR) ska överstiga 20% Totalavkastning bättre än genomsnittet på Stockholmsbörsen Offensiv utdelningspolitik Ratos information

Läs mer

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015 Ratos äger och utvecklar företag i Norden Oktober 2015 Ratos ska uppfattas som det bästa ägarbolaget i Norden 19 innehav med total omsättning om 36 miljarder kronor operativ EBITA på 2,4 miljarder kronor

Läs mer

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04 Arne Karlsson Nässjö 2013-06-04 1 20% IRR går det? Ratos främsta (finansiella) mål Branschen historiskt överträffat (rejält) Ratos facit 1999-2012 överträffat (med marginal) Möjligt uppnå framöver? Möjligt

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 19 februari 2015 2014: Hög transaktionsaktivitet och successiv förbättring i innehaven Starkt Q4 i många innehav 12 av 18 innehav ökar rörelseresultat och marginal

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 6 november 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 6 november 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 6 november 2015 God utveckling och hög transaktionsaktivitet God resultat- och försäljningsutveckling Förvärv av Speed Group och TFS Tre försäljningar Inwido total

Läs mer

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Augusti 2016

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Augusti 2016 Ratos äger och utvecklar företag i Norden Augusti 2016 Ratos ska vara bäst i Norden på att utveckla företag 19 bolag med total omsättning om 32 miljarder kronor operativ EBITA på2,2 miljarder kronor och

Läs mer

Incitamentsprogram ett nödvändigt gott Arne Karlsson. 15 mars 2012

Incitamentsprogram ett nödvändigt gott Arne Karlsson. 15 mars 2012 Incitamentsprogram ett nödvändigt gott Arne Karlsson 15 mars 2012 1 Incitamentsprogram ett nödvändigt gott (1) Incitamentssystem svårt och komplext - men potentiell dynamit! - Messi-syndromet - innebär

Läs mer

Noterat Private Equity

Noterat Private Equity Noterat Private Equity VD Arne Karlsson www.ratos.se Telefonkonferens 2008-11-07 1 Q3 Still Alive And Well God utveckling i portföljbolagen l Stabil konjunktur men moln vid horisonten Mycket begränsad

Läs mer

Delårsrapport januari september 2011

Delårsrapport januari september 2011 Delårsrapport januari september 2011 Q3 Resultat före skatt 935 Mkr (2 047) Resultat per aktie före utspädning 2,21 kr (4,93) Blandad utveckling i innehaven hälften i positiv trend, hälften sämre utveckling

Läs mer

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Årsredovisning 2012 2012 i sammandrag Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Anticimex avyttrat IRR 24% Kvarvarande innehav

Läs mer

2008 tufft rekordår. 10 år som Private Equity. PEK Private Equity-Konglomerat. Särklassigt högsta Ratos-vinsten på 143 år

2008 tufft rekordår. 10 år som Private Equity. PEK Private Equity-Konglomerat. Särklassigt högsta Ratos-vinsten på 143 år VD Arne Karlsson 1 2008 tufft rekordår 10 år som Private Equity PEK Private Equity-Konglomerat Särklassigt högsta Ratos-vinsten på 143 år God utveckling i portföljbolagen Fokus 2009: RÅD & RÖN Oförändrad

Läs mer

Lindab Intressenter 1 lämnar ett rekommenderat kontant bud om totalt 3 310 Mkr på Lindab. Budpremie 32%.

Lindab Intressenter 1 lämnar ett rekommenderat kontant bud om totalt 3 310 Mkr på Lindab. Budpremie 32%. 1 Pressmeddelande 14 maj 2001 Lindab Intressenter 1 lämnar ett rekommenderat kontant bud om totalt 3 310 Mkr på Lindab. Budpremie 32%. 138 kr kontant per B-aktie: Ratos, 6:e AP-fonden, Skandia Liv, Carl-Gustaf

Läs mer

Drottninggatan 2 Box 1661 SE-111 96 Stockholm Sweden Org nr/corp. Id no. 556008-3585 Phone +46 8 700 17 00 Fax +46 8 10 25 59 www.ratos.

Drottninggatan 2 Box 1661 SE-111 96 Stockholm Sweden Org nr/corp. Id no. 556008-3585 Phone +46 8 700 17 00 Fax +46 8 10 25 59 www.ratos. 1 (21) Drottninggatan 2 Box 1661 SE-111 96 Stockholm Sweden Org nr/corp. Id no. 556008-3585 Phone +46 8 700 17 00 Fax +46 8 10 25 59 www.ratos.se Delårsrapport januari - juni 2008 VD ARNE KARLSSON KOMMENTERAR

Läs mer

Årsredovisning 2009. Förvaltningsberättelse. Analys

Årsredovisning 2009. Förvaltningsberättelse. Analys Årsredovisning 2009 Förvaltningsberättelse Analys 1 Innehållsförteckning Koncernöversikt Ratos på 3 minuter 2 Ratos 20 innehav 4 2009 i korthet 7 VD-ord 8 Vision, affärsidé, mål och strategi 13 Ratos och

Läs mer

Årsredovisning 2010. Förvaltningsberättelse. Analys

Årsredovisning 2010. Förvaltningsberättelse. Analys Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Analys 1 Innehållsförteckning Koncernöversikt Ratos på 3 minuter 2 Ratos 20 innehav 4 2010 i korthet 7 VD-ord 8 Vision, affärsidé, mål och strategi 13 Ratos ett

Läs mer

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Årsredovisning 2012 2012 i sammandrag Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Anticimex avyttrat IRR 24% Kvarvarande innehav

Läs mer

Delårsrapport 2015. januari september

Delårsrapport 2015. januari september Delårsrapport 2015 Q3 januari september Resultat före skatt 1 422 Mkr (1 382) Resultat före skatt justerat för exitresultat och nedskrivningar 364 Mkr (208) Resultat per aktie före utspädning 3,34 kr (3,53)

Läs mer

2013 i sammandrag. Totalavkastning. Resultat och utdelning

2013 i sammandrag. Totalavkastning. Resultat och utdelning Årsredovisning 2013 2013 i sammandrag Viktiga händelser under året Successiv förbättring i innehaven Förvärv av Aibel, HENT och Nebula, sammanslagning av SF Bio och Finnkino och tilläggsinvestering i Jøtul

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Förvaltningsberättelse Innehav Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 38 Bolagsstyrningsrapport 40 Styrelse 48 Koncernens resultaträkning 50 Koncernens rapport över totalresultat

Läs mer

Årsredovisning 2008. Förvaltningsberättelse. Analys

Årsredovisning 2008. Förvaltningsberättelse. Analys Årsredovisning 2008 Förvaltningsberättelse Analys Ratos årsredovisning 2008 49 Innehållsförteckning Koncernöversikt Ratos på 3 minuter 2 Ratos 19 innehav 4 2008 i korthet 7 VD-ord 8 Vision, affärsidé,

Läs mer

Ratos äger och utvecklar nordiska bolag

Ratos äger och utvecklar nordiska bolag Årsredovisning 2014 Ratos äger och utvecklar nordiska bolag Ratos är aktiva ägare och skapar värde genom att utveckla verksamheterna i befintliga innehav i kombination med att genomföra värdeskapande transaktioner.

Läs mer

Information om emission av preferensaktier

Information om emission av preferensaktier Information om emission av preferensaktier Anmälan om teckning ska ske under perioden 29 maj 12 juni 213 Denna informationsbroschyr är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2009

Delårsrapport januari mars 2009 Delårsrapport januari mars 2009 Q1 Resultat före skatt 150 Mkr (269) Resultat per aktie före utspädning 0,56 kr (1,46) Blandad men sammantaget tillfredsställande utveckling i innehaven Tilläggsinvestering

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 VD ARNE KARLSSON KOMMENTERAR RAPPORTEN PÅ www.ratos.se

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 VD ARNE KARLSSON KOMMENTERAR RAPPORTEN PÅ www.ratos.se 1 (19) Drottninggatan 2 Box 1661 SE-111 96 Stockholm Sweden Org nr/corp. Id no. 556008-3585 Phone +46 8-700 17 00 Fax +46 8-10 25 59 www.ratos.se BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 VD ARNE KARLSSON KOMMENTERAR RAPPORTEN

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017 Årsstämma Över 200 bolag Verksamhet i 28 länder i 4 världsdelar 5 500 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 13 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

2007 2007 08-700 17 00 F

2007 2007 08-700 17 00 F Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Koncernöversikt Ratos på 3 minuter 2 Ratos 21 innehav 4 2007 i korthet 7 VD-ord 8 Vision, affärsidé, mål och strategi 12 Ratos-aktien 13 Private equity och Ratos

Läs mer

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011 Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating 10 mars 2011 1 2 3 4 5 6 Ratos investeringsidé Innehavsstrategi Investera i en stark kärnaffär Konsolidera Norden Tillvarata synergier Industrialisera

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Presentation av Addtech. Johan Sjö

Presentation av Addtech. Johan Sjö Presentation av Addtech Johan Sjö 1906: Bergman & Beving grundas 1976: Börsnotering 2001: Uppdelning i 3 nya noterade bolag 2016: Utdelning av affärsområde 2 Addtech - Affärsmodell & Inriktning Förädlingslänk

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Årsredovisning 2004. Förvaltningsberättelse. Analys

Årsredovisning 2004. Förvaltningsberättelse. Analys Årsredovisning 2004 Förvaltningsberättelse Analys Innehållsförteckning Koncernöversikt Aktieägarinformation 2 2004 i korthet 3 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategi 7 Ratos 50 år på börsen 8 Private

Läs mer

Välkommen till Årsstämma Johnny Alvarsson, VD 28 april 2014

Välkommen till Årsstämma Johnny Alvarsson, VD 28 april 2014 Välkommen till Årsstämma 2014 Johnny Alvarsson, VD 28 april 2014 Indutrade i korthet Industrikomponenter, system och tjänster med high-tech innehåll Marknadsledande i väl definierade nischer Omsättning

Läs mer

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016 Årsstämma 200 bolag Verksamhet i 27 länder i 4 världsdelar Över 5 000 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 12 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Delårsrapport. Januari mars 2004

Delårsrapport. Januari mars 2004 Delårsrapport Januari mars 2004 Ratos delårsrapport 1/2004 1 Delårsrapport januari mars 2004 Resultat före skatt 214 (21) Mkr Vinst per aktie 1,71 kr (-0,13) Stark resultatutveckling i underliggande portfölj

Läs mer

Stabil utveckling i en osäker omvärld

Stabil utveckling i en osäker omvärld 1 (18) Drottninggatan 2 Box 1661 SE-111 96 Stockholm Sweden Telephone +46 8-700 17 00 Fax +46 8-10 25 59 www.ratos.se DELÅRSRAPPORT januari-juni 2002 VD ARNE KARLSSON KOMMENTERAR RAPPORTEN PÅ WWW.RATOS.SE

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014. januari december

Bokslutskommuniké 2014. januari december Bokslutskommuniké 2014 Q4 januari december Resultat före skatt 1 367 Mkr (1 083) Resultat per aktie före utspädning 3,22 kr (2,13) Stark operativ avslutning på året för många av innehaven God finansiell

Läs mer

Delårsrapport 2013. januari juni

Delårsrapport 2013. januari juni Delårsrapport 2013 Q2 januari juni Resultat före skatt 820 Mkr (-16) Resultat per aktie före utspädning 2,41 kr (-0,09) Successiv förbättring i innehaven Emission av preferensaktier genomförd Förvärv av

Läs mer

Drottninggatan 2 Box 1661 SE-111 96 Stockholm Sweden Org nr/corp. Id no. 556008-3585 Phone +46 8-700 17 00 Fax +46 8-10 25 59 www.ratos.

Drottninggatan 2 Box 1661 SE-111 96 Stockholm Sweden Org nr/corp. Id no. 556008-3585 Phone +46 8-700 17 00 Fax +46 8-10 25 59 www.ratos. 1 (20) Drottninggatan 2 Box 1661 SE-111 96 Stockholm Sweden Org nr/corp. Id no. 556008-3585 Phone +46 8-700 17 00 Fax +46 8-10 25 59 www.ratos.se BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005 VD ARNE KARLSSON KOMMENTERAR RAPPORTEN

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 Q4 Resultat före skatt 860 Mkr (2 868) Resultat per aktie före utspädning 1,63 kr (7,09) Förslag till utdelning 5,50 kr per aktie (5,25) Svag utveckling i innehaven under 2011, bättre

Läs mer

Välkommen till Årsstämman Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Välkommen till Årsstämman Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen till Årsstämman 2009 Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2 Indutrades tillväxt 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Läs mer

Delårsrapport 2014. januari juni

Delårsrapport 2014. januari juni Delårsrapport 2014 Q2 januari juni Resultat före skatt justerat för exitresultat 13 Mkr (-75) Resultat före skatt 13 Mkr (820) Resultat per aktie före utspädning -0,39 kr (2,41) Successiv resultatförbättring

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T januari juni 2000

D E L Å R S R A P P O R T januari juni 2000 1 (10) Drottninggatan 2 Box 1661 SE-111 96 Stockholm Sweden Telephone +46 8-700 17 00 Fax +46 8-10 25 59 www.ratos.se D E L Å R S R A P P O R T januari juni 2000 INTERVJU MED ARNE KARLSSON MED ANLEDNING

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Delårsrapport. Januari mars 2008

Delårsrapport. Januari mars 2008 Delårsrapport Januari mars 2008 Ratos delårsrapport 1/2008 Delårsrapport januari mars 2008 Resultat före skatt 269 Mkr (1 167) Resultat per aktie före utspädning 1,46 kr (6,61) God underliggande utveckling

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2005

Delårsrapport. Januari juni 2005 Delårsrapport Januari juni 2005 Ratos delårsrapport 2/2005 1 Delårsrapport januari juni 2005 Resultat före skatt 1 081 Mkr (1 862) Vinst per aktie 12,41 kr (21,53) God utveckling i portföljbolagen Två

Läs mer

Årsredovisning 2003. Förvaltningsberättelse. Analys

Årsredovisning 2003. Förvaltningsberättelse. Analys Årsredovisning 2003 Förvaltningsberättelse Analys Innehållsförteckning Koncernöversikt Aktieägarinformation 2 2003 i korthet 3 VD-ord 4 Affärsidé, mål och strategi 7 Private equity-marknaden 8 Ratos som

Läs mer

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255)

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255) Gunnebo bokslutskommuniké 2009 Per Borgvall, VD och koncernchef Stockholm den 11 februari 2010 VDs kommentarer till 2009 Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan Starkt operativt kassaflöde

Läs mer

Långsiktig industriell utvecklare av publika företag

Långsiktig industriell utvecklare av publika företag Långsiktig industriell utvecklare av publika företag Delårsbokslut KV2:2009 Industrivärden den 4 augusti 2009 AN_Pres_KV209 Nr 1 Affärsidé, mål och strategi Affärsidé Industrivärden skall skapa aktieägarvärde

Läs mer

Årsredovisning 2001. Förvaltningsberättelse. Analys

Årsredovisning 2001. Förvaltningsberättelse. Analys Årsredovisning 2001 Förvaltningsberättelse Analys Innehållsförteckning Koncernöversikt Information 2 2001 i korthet 3 Affärsidé, mål och strategi 4 -ord 5 Ratos-aktien 8 Private equity-marknaden 10 Organisation

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T januari mars 2001

D E L Å R S R A P P O R T januari mars 2001 Drottninggatan 2 Box 1661 SE-111 96 Stockholm Sweden Telephone +46 8-700 17 00 Fax +46 8-10 25 59 www.ratos.se D E L Å R S R A P P O R T januari mars 2001 INTERVJU MED ARNE KARLSSON MED ANLEDNING AV DELÅRSRAPPORTEN

Läs mer

VD presentation. Årsstämma 2012

VD presentation. Årsstämma 2012 VD presentation Årsstämma 2012 Agenda Introduktion Portföljens utveckling 2011 Första kvartalet 2012 Summering Bure affärsidé Bures affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter

Läs mer

Hållbarhet och ansvarsfullt ägande

Hållbarhet och ansvarsfullt ägande Hållbarhet och ansvarsfullt ägande utdrag ur årsredovisning 2014 Ratos äger och utvecklar nordiska bolag Ratos är aktiva ägare och skapar värde genom att utveckla verksamheterna i befintliga innehav i

Läs mer

Delårsrapport. Januari mars 2006

Delårsrapport. Januari mars 2006 Delårsrapport Januari mars 2006 Ratos delårsrapport 1/2006 1 Delårsrapport januari mars 2006 Resultat före skatt 549 (490) Mkr Vinst per aktie 2,47 kr (2,82) (justerat för split och inlösen) Mycket stark

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 1 (11) Drottninggatan 2 Box 1661 SE-111 96 Stockholm Swedein Telephone +46 8-700 17 00 Fax +46 8-10 25 59 www.ratos.se BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 BESÖK WWW.RATOS.SE LYSSNA PÅ ARNE KARLSSON KOMMENTERA RAPPORTEN

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010

Delårsrapport januari juni 2010 Delårsrapport januari juni 2010 Q2 Resultat före skatt 597 Mkr (344) Resultat per aktie före utspädning 2,13 kr (1,34) Sammantaget god utveckling i innehaven Bud på utestående aktier i HL Display Förvärv

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 VD ARNE KARLSSON KOMMENTERAR RAPPORTEN PÅ www.ratos.se TELEFONKONFERENS kl 10.00, tele nr +44 (0)207 162 01 87

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 VD ARNE KARLSSON KOMMENTERAR RAPPORTEN PÅ www.ratos.se TELEFONKONFERENS kl 10.00, tele nr +44 (0)207 162 01 87 1 (19) Drottninggatan 2 Box 1661 SE-111 96 Stockholm Sweden Org nr/corp. Id no. 556008-3585 Phone +46 8-700 17 00 Fax +46 8-10 25 59 www.ratos.se BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 VD ARNE KARLSSON KOMMENTERAR RAPPORTEN

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 VD ARNE KARLSSON KOMMENTERAR RAPPORTEN PÅ www.ratos.se TELEFONKONFERENS kl 14.30, tele nr +44 (0)20 8240 8240

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 VD ARNE KARLSSON KOMMENTERAR RAPPORTEN PÅ www.ratos.se TELEFONKONFERENS kl 14.30, tele nr +44 (0)20 8240 8240 1 (19) Drottninggatan 2 Box 1661 SE-111 96 Stockholm Sweden Telephone +46 8-700 17 00 Telefax +46 8-10 25 59 www.ratos.se BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 VD ARNE KARLSSON KOMMENTERAR RAPPORTEN PÅ www.ratos.se TELEFONKONFERENS

Läs mer

År sr edo visning 2002 visning 2002 edo sr År

År sr edo visning 2002 visning 2002 edo sr År Årsredovisning 2002 Innehållsförteckning Koncernöversikt Information och bolagsstämma 2 2002 i korthet 3 Affärsidé, mål och strategi 4 VD-ord 5 Ratos-aktien 8 Private equity-marknaden 10 Affärsorganisation

Läs mer

Global Reports LLC. Årsredovisning 2006

Global Reports LLC. Årsredovisning 2006 Årsredovisning 2006 Innehållsförteckning Koncernöversikt Aktieägarinformation 2 2006 i korthet 3 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategi 8 Ratos-aktien 9 Private equity-marknaden 12 IRR +28% 14 Ratos

Läs mer

Delårsrapport 2014. januari mars

Delårsrapport 2014. januari mars Delårsrapport 2014 Q1 januari mars Resultat före skatt justerat för exitresultat -25 Mkr (-99) Resultat före skatt -25 Mkr (799) Resultat per aktie före utspädning -0,25 kr (2,53) Stabil utveckling i innehaven

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 1 Agenda Året som gått Integrationen med Schibsted Mobil Q1 2005 2 Året i korthet marknad och försäljning Från B2B till fokuserat B2C bolag Konsolideringen på marknaden

Läs mer

visning 2005 edo sr År

visning 2005 edo sr År Årsredovisning 2005 Innehållsförteckning Koncernöversikt Aktieägarinformation 2 2005 i korthet 3 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategi 7 Ratos 140 år 8 Ratos-aktien 11 Private equity-marknaden 14

Läs mer

Delårsrapport. Januari mars 2007

Delårsrapport. Januari mars 2007 Delårsrapport Januari mars 2007 Ratos delårsrapport 1/2007 1 Delårsrapport januari mars 2007 Resultat före skatt 1 167 (549) Mkr Vinst per aktie 6,61 kr (2,47) Fortsatt stark utveckling i portföljbolagen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 1 (18) Drottninggatan 2 Box 1661 SE-111 96 Stockholm Sweden Telephone +46 8-700 17 00 Fax +46 8-10 25 59 www.ratos.se BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 VD ARNE KARLSSON KOMMENTERAR RAPPORTEN PÅ www.ratos.se / Aktieägarservice

Läs mer

Mekonomen Group. januari september 2014

Mekonomen Group. januari september 2014 Mekonomen Group januari september 2014 1 Tredje kvartalet 2014 Intäkter: 1 467 MSEK (1 417) EBITA: 200 MSEK (178) EBITA-marginal: 14 procent (13) Rörelseresultat: 172 MSEK (149) Rörelsemarginal: 12 procent

Läs mer

Drottninggatan 2 Box 1661 SE Stockholm Sweden Org nr/corp. Id no Phone Fax

Drottninggatan 2 Box 1661 SE Stockholm Sweden Org nr/corp. Id no Phone Fax 1 (20) Drottninggatan 2 Box 1661 SE-111 96 Stockholm Sweden Org nr/corp. Id no. 556008-3585 Phone +46 8 700 17 00 Fax +46 8 10 25 59 www.ratos.se Delårsrapport jan juni 2007 VD ARNE KARLSSON KOMMENTERAR

Läs mer

KVD Kvarndammen. Ratos kapitalmarknadsdag 2012-03-15 Ulrika Drotz-Molin VD KVD Kvarndammen

KVD Kvarndammen. Ratos kapitalmarknadsdag 2012-03-15 Ulrika Drotz-Molin VD KVD Kvarndammen KVD Kvarndammen Ratos kapitalmarknadsdag 2012-03-15 Ulrika Drotz-Molin VD KVD Kvarndammen 1 KVD i korthet 2011 Grundades: Huvudkontor: Anställda: Anläggningar: Auktionsobjekt: Omsättning: Bruttoförsäljningsvärde:

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Addnode. Verksamhetskritiska system och IT-lösningar. Störst i Norden på IT-lösningar för design, konstruktion och produktinformation

Addnode. Verksamhetskritiska system och IT-lösningar. Störst i Norden på IT-lösningar för design, konstruktion och produktinformation Addnode Störst i Norden på IT-lösningar för design, konstruktion och produktinformation till industrin Ledande på verksamhetssystem och ärendehantering med kartan som stöd till offentlig sektor Verksamhetskritiska

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

NCC Johan Bergman, IR-ansvarig

NCC Johan Bergman, IR-ansvarig NCC Johan Bergman, IR-ansvarig NCC idag Marknad och konkurrenter Fakta om NCC Affärsområden Strategisk inriktning Ansvarsfullt företagande Värderingar NCC AB 2010-09-14 2 Skapar framtidens miljöer för

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013 Mekonomen Mekonomen Januari - december 2012 14 februari 2013 Fjärde kvartalet 2012 Intäkter: 1 556 MSEK (1 088) Rörelseresultat: 125 MSEK (104) Rörelsemarginal: 8 procent (10) Resultat efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Aktiespararna Trollhättan 13 mars 2013

Aktiespararna Trollhättan 13 mars 2013 Aktiespararna Trollhättan 13 mars 213 Fredrik Johansson Investerarrelationer TeliaSonera har drygt 55 aktieägare År 2 utförsäljning och börsnotering År 22 samgående med finska Sonera År 27 lanseras Triple-play

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

7 feb 2016 Q Bokslutskommuniké

7 feb 2016 Q Bokslutskommuniké 7 feb 2016 Q4 2016 Bokslutskommuniké 1 Agenda Sammanfattning Q4 2016 Väsentliga händelser Verksamheten Finansiell ställning 2 Sammanfattning Q4 2016: Tillväxt, starkt kassaflöde och andelen återkommande

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008 Bokslutskommuniké 2008 Q4 Resultat före skatt 5 671 Mkr (3 462) Resultat per aktie före utspädning 32,62 kr (16,66) Förslag till utdelning 9 kr per aktie (9) Förslag till bemyndigande om kvittnings- eller

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31 Castellumaktien Utdelning Styrelsen avser att föreslå bolagsstämman en utdelning om 7,5 kronor per aktie, vilket innebär en höjning med 15 mot föregående år. Utdelningsandelen uppgår till 62 utifrån resultatet

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Delårsrapport. Januari mars 2005

Delårsrapport. Januari mars 2005 Delårsrapport Januari mars 2005 Ratos delårsrapport 1/2005 1 Delårsrapport januari mars 2005 Resultat före skatt 490 Mkr (303) Vinst per aktie 6,05 kr (2,75) Dynal Biotech och Martinsson avyttrade exitvinst

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

VD-anförande East Capital Explorers Årsstämma juni 2016

VD-anförande East Capital Explorers Årsstämma juni 2016 VD-anförande East Capital Explorers Årsstämma 2016 9 juni 2016 East Capital Explorer - Ett bolag i förändring 2 Strategi, effektivitet och kapitalallokering för ökat aktieägarvärde 1. Strategisk renodling

Läs mer

Årsredovisning 1999. Årsredovisning 1999

Årsredovisning 1999. Årsredovisning 1999 Årsredovisning 1999 Årsredovisning 1999 Innehållsförteckning Koncernöversikt Ratos 1999 i korthet 1:2 Information 1:2 Affärsidé, strategi och mål 1:3 VD-kommentar 1:4 Ägarrollen i onoterade bolag 1:7 Ratos-aktien

Läs mer