Modul CRM Förbättrad sökfunktionalitet och förbättringar har gjorts i Register Tidsmål och aktivitetshanteringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Modul CRM Förbättrad sökfunktionalitet och förbättringar har gjorts i Register Tidsmål och aktivitetshanteringen"

Transkript

1 Nyheter i 5.4 Modul Affärsmeddelande - Ny rapport, SMS status Denna rapport visar status för de SMS som skickats från systemet. (skickat till server, levererad till mottagare, under behandling, misslyckades) Business Communicator - Har bytt namn från Business Phone till Business Communicator, finns under ikonen med en telefon på huvudmenyn. Knapparna har arrangerats om och nya val har tillkommit för utgående samtal (Skype, Asterisk, Växel, Mobil). Modul CRM Förbättrad sökfunktionalitet och förbättringar har gjorts i Register Tidsmål och aktivitetshanteringen - I bläddrafönstret för Kontakter finns ett nytt val under funktionsmenyns sökfunktion. Du kan nu söka på E-post för en kontakt. - Nytt fält under registret Tidsmål, nu finns ett fält som heter Total som summerar tiden i matrisen och förenklar arbetet att mata in korrekt tid. - I inställningen Aktivitetsklasser - har ytterligare en checkbox lagts till, Fakt.artikel, för att kräva registrering av Fakturerbar artikel. Om denna är ibockad och en aktivitetstyp av denna klass används kommer det inte att vara möjligt att spara aktiviteten utan att ha angett en artikel. Detta är användbart exempelvis då man arbetar med ett projekt och använder en och samma aktivitetstyp för fakturerbart arbete, men olika artiklar för arbete utfört i olika faser av ett projekt. I och med detta går det att se i projektstatusen vilken artikel som fortfarande har utrymme kvar i budgeten. Detta säkerställer också att man inte glömmer bort att ange en artikel då en aktivitet bokas. - Förändring i inställningen Aktivitetstyper, försystem för Kundbrev. Tidigare då massutskick gjordes och en aktivitet skapades från ett kundbrev blev inte denna länkad till varje kund i listan. Nu om samma sak görs kommer en aktivitet att skapas för varje kund. Brevet kommer finnas bifogat till Kontaktkortet och tillgängligt i Kundstatusrapporten. Inställningen Aktivitetstyper, försystem har också fått 8 nya val och för några av dem finns det nu möjligt att generera aktiviteter automatiskt.

2 Dessa är - Serviceorder - Arbetsordrar - E-post - Kurstillfälle - Reserver - Produktioner - Prod.operarationer - Uthyrningsofferter - Inbetalningar - Kända serienummer - SMS - I registret Kundbrev finns nu en funktionsmeny så att det nu är möjligt att söka efter brev med hjälp av text eller rubrik i en viss period. -På kontaktkortet under fliken Villkor finns en ny checkbox, Endast Kontantfakturor. Denna används vid sk. Fiscal printing. - Från E-post under Funktionsmenyn finns ett nytt val, Vidarebefordra. Detta vidarebefordrar ett nytt mail med samtliga bilagor från originalmailet och med följande egenskaper: - Det finns ingen Till person i detta e-post, bara Från person (personen som vidarebefordrar) - I rubriken står det Vb: innan ämnet i rubriken på det e-post som du vill vidarebefordra. - Mailet innehåller 3 tomma rader tänkt som utrymme för egen text och innehåll från originalmailet - Ny funktionalitet i rapporten Kund/artikelstatistik. Det är nu möjligt att använda drill-down funktionen för artikelkod för att kunna se vilka varianter av artikeln en kund har köpt. Modul Fakturering - Överallt där du kan använda funktionen Klistra in special, t ex. på en inbetalning går det nu att öppna fakturan med hjälp av kortkommando F2 på Windows eller cmd-shift-v på Mac. - Ny rapport, Fakturamedia status. Hjälp för kunder med E-fakturering för att se om en faktura skrivits ut och gått iväg som de ska. Förbättringar är gjorda i Inställningen Artikelstatusinställningar för att kunna visa mer information. - Ny checkbox, Framtida historikrapport, hör samman med Produktionsmodulen och visar när och i vilken kvantitet som är tillgängligt vid en viss tidpunkt baserad på information i systemet (lagersaldon, säljordrar, inköpsordrar och produktionsordrar)

3 - Ny knapp, per Lagerställe Tidigare kunde man bara se information som Tillgänglighet för en artikel och ställe specificerat på faktura eller säljorder. Nu kan man se status från flera lagerställen på en gång. - Ny checkbox, Inkludera E-fakturor, i Fakturadokumentets urvalsfönster I Artikelinställningen har vi lagt till nya fält: - Förvald garantilängd Det antal månader som anges här kommer automatiskt sättas på alla nya artiklar som skapas. - Förvald enhet Enhetskoden som du klistrar in här kommer att vara den förvalda enheten på alla nya artiklar som skapas. - Nya val, Serienummerspårning, under Inställningar, artikelinställningar. Det finns nu möjlighet att ange om alla nya artiklar kommer bli enhet eller batchnummer. - Nya utskriftsfält tillagda för internfaktura.(polen) - Ny rapport "Trade book" (Serbien) - Ny Export "Intrastat" tillagd för Tyskland. - Ny Export "SIFERE" (Argentina) - Ny Faktura funktionalitet. Fiscalskrivare (ännu ej i Sverige) - Nytt val från menyn Funktioner "Skriv ut till POS-skrivare" - Ny Export "Artiklar till Fiscal printer Fi550 - Ändringar gjorda i exporten Försäljningsmoms (Bolivia) Ändringar på Fakturaposten är gjorda för att möta lagkrav i Bolivia. Nytt fält, Bransch, under fliken Identitet. Detta möjliggör för användaren att ange en bransch som även kommer att visas i Exporten för Bolivia. - Nytt fält, Status, under flik Identitet. Modul Inköp Vi har gjort förbättringar gällande Varianter. - För underhåll Skapa inköpsorder från brist, har vi lagt till en ny checkbox, Per variant. Om du klickar i detta val kommer det även skapas inköpsordrar för varianter. Underhållet går igenom minimum nivåerna för varianter, aktuella säljordrar och inköpsordrar och den skapar inköpsordrar på den förvalda leverantören som är angiven på Inköpsartikeln. - Ny checkbox, Visa varianter, i rapporten Beställningsplanering. Givet att ett minimivärde är satt på artikeln kommer den också att visa varianter.

4 Modul Internt Lager I Registret Utleveranser finns två nya fält gällande fraktinformation - Lev.villkor Lev.sätt - Integration är gjord med serviceordermodulen för att kunna spåra en viss kunds artikel som lämnats in för service och om det finns fler (lager)ställen/servicestationer. Modul Inventarier - Nytt fält, Person, i urvalsfönstret på rapporten Inventarie vid tidpunkt. Detta gör det nu möjligt att sortera på ansvarig person, denna anges i fältet Ägare på inventarien. -I Registret Avskrivningsmodeller finns ett nytt val under Period: Kvartal. Med detta val kan inventariens avskrivning även beräknas kvartalsvis. Modul Kassaapparat - Underhålls Kassaavstämning inkluderar nu inbetalningar i beräkningen av hur mycket pengar som mottagits per maskin och kassalåda. - Två nya fält i inställningarna Texter för Kvittoskrivare samt Texter för Kvittoskrivare, per maskin. Fälten är Skrivare och Enhet och används vid utskrift till en Fiscal printer. Modul Kassaapparat, offline - Nytt register, Synkroniserade nummerserier Här kan man sätta upp ett antal ur en angiven nummerserie för att förhindra att fakturanummerserierna blir överlappande vid synkronisering av databasen. Modul Konsolidering Rapporten Nyckeltalsrapport, konsoliderad har två nya val: Värde i Basvaluta 1 och Basvaluta 2, detta för att kunna välja i vilken valuta rapporten ska visa. Modul Kursbokning - Ny inställning, SMS påminnelser Med denna inställning är det möjligt att skicka påminnelse via SMS till deltagare inför kurstillfälle (Internetservice) Modul Leverantör - Ny checkbox i inställningen Leverantörsfakturor, Överför varje rad separat. Denna används vid hantering av konsignationslager. Modul Leverantör Överallt där det går att klistra in en leverantörsfaktura med hjälp av funktionen klistra in special, kan du nu att öppna fakturan med hjälp av kortkommando F2 på Windows eller cmd-shift-v på Mac - Nytt register, Leverantörs e-fakturor (Internetservice)

5 - Nytt register, Marginalförstärkning för support av Apple återförsäljares arbetsflöde. - Nya fält under fliken Identitet på Leverantörsfakturan - Skattekontor ID och Kontrollkod. (Dessa fält är för Bolivia och användaren kan registrera en alfanumerisk kod i fälten). - Ny export, Regional återbäring, (Argentina). - Nytt register, Leverantörsfakturor e-fakturor. Detta register gör det möjligt att ta emot e-fakturor från leverantörer (Internetservice). Modul Lokala Inställningar - I inställningen Lokal Maskin är det möjligt att välja Rapportfont och Rapportfont storlek per klientmaskin, tidigare var detta endast möjligt per företag. Modul Order - Ny checkbox i inställningen Orderinställningar, Koppla till förskott vid fakturering. Modul Produktion Ny rapport, "Kostnadsallokering produktion. Rapporten jämför kostnader från produktion tack vare användandet av egendefinierade nycklar baserade på kostnad eller kvantitet. Dessa nycklar kan användas som grund för att definiera produktionslagerskillnader, delade på olika kostnadsställen genom användning av objekt. - Två nya checkboxar, Inkl. aktiviteter och Belopp per artikel, i rapporten Produktionsjournal. När man skapar aktiviteter från Produktionspostens Funktionsmeny kan aktiviteterna visas i denna rapport. -Två nya fält har blivit tillagda i Registret Produktionsoperationer för att mäta lagkrav i Lettland - Sekvens - Startdatum - Objekt Nu är det möjligt att rapportera per kostnadsställe, objekt tas från maskin/produktion men det är också möjligt att lägga till nya. - Ny rapport, Recept, kostnadsjämförelse som har fler val för olika jämförelser. Med den här rapporten är det möjligt att jämföra en viss produktion med övriga produktioner i en viss period. - Ny inställning, Arbetsskift,som finns som val i rapporten

6 Produktionsjournal. Ny inställning, Standardproblem, som kan användas vid reklamationer och kvalitetskontroll Modul Projekt Förändringar har gjorts för att underlätta arbetet och förebygga misstag. - Om ett projektnummer anges på en aktivitet och någon i efterhand försöker byta kontakt på projektet kommer ett felmeddelande ges med korrekt Kontakt för Projektet och det kommer inte att vara möjligt att spara posten. Modul Redovisning - Förändring i Dokumentet Verifikat Det är nu möjligt att förändra definitionen för utskrift av verifikaten genom att skapa en egen dokumentmall. - i rapporten Resultaträkning, under Jämförelse: Föregående resultat, visas nu tidsperioden innan den angivna. Det vill säga om urvalsperioden är oktober så jämförs det med september. Tidigare jämfördes samma period från föregående år dvs. oktober året innan. - För Rapporten Nyckeltal, i Rapportdefinitionen, kan man lägga till fler kolumner. Rapporten har också fått två nya val. Värde i: Basvaluta 1 och Basvaluta 2, detta för att kunna välja vilken valuta rapporten ska köras i. - Rapporten Likviditetsprognos Nytt fält i rapportens urvalsfönster, Börja balansera konton. Det som anges här kommer att skrivas ut i början av rapporten - Nytt val, Funktion: Detaljerad inkl. Likv. Info, för att få en mer detaljerad rapport. - Ny Inställning, Likviditetsrapport Ursprungligen så baserades rapporten Likviditetsprognos endast på förfallodag på kund och lev. fakturor. Om en faktura inte är betalad på förfallodagen kan man skapa en Likviditetsprognos och ange ett nytt betaldatum och eventuellt en kommentar. -Ny kolumn, Skatteregler, har lagts till under flik B på inställningen Momskoder för att styra hur momsen ska konteras beroende på vilken momskod som används. - Inställningen Försystem har fått en ny checkbox, Lageromv. som är till för lageromvärdering som görs i Varulagermodulen. Ny funktionalitet för att automatisk skapa skatteposter (ej i Sverige) - Ny inställning, Skattetransaktioner. Skattetransaktionen skapas automatiskt och kan raderas eller ändras. I matrisen kan man se vilka fält som finns i inställningen Skattekontogrupper som tillsammans med Skattekonton och Skattetransaktioner är nya inställningar.

7 Till detta hör även: - Ny rapporten Skattetransaktioner för Register - Ny exporten SAFT (Portugal) - Nytt dokumentet Periodisk Moms (Tyskland) Ny funktionalitet för att möta lagkrav för momsrapportering i olika länder - Ny inställning, Skatteregler, med möjlighet att med klistra in special välja Momstyp. Sverige använder Omvänd moms för att hantera den omvända byggmomsen, övriga alternativ är för andra länder. Modul Serviceorder - Nytt fält, Adress, under fliken Leveransadress. När man klistrar in leveransadress från Inställningen Leveransadress i modulen Order kommer det att klistras in adressrader från fördefinierade poster.detta är samma funktionalitet som har varit tillgänglig tidigare på säljordrar och fakturor. Ändringar gjorda för integration med Internt Lager. - Nytt fält, Serviceställe, har lagts till i registret Serviceorder och på posten Serviceorder under fliken Leveransvillkor Om ett serviceställe finns angivet på personkortet i systemmodulen kommer automatiskt det att användas för personen som är inloggad och som skapar en ny Serviceorder. - Nytt val i registret Serviceorder, under menyn Funktioner finns nu ett val, Skapa artikel in. Det valet skapar en ny post, Inleveranser uthyrning, med uppgifterna från serviceordern. När artiklarna på posten sätts som mottagna går det att från Rapporten Internt lager att se vilka artiklar som finns per Serviceställe. - I register Serviceorder, under menyn Funktioner finns nu ett val, Skapa artikel ut. Detta skapar en ny post, Utleveranser,uthyrning med uppgifterna från serviceordern. När artiklarna på posten sätts som skickade uppdateras Rapporten Internt lager. - Nytt val i register Arbetsorder, under menyn Funktioner finns Skapa aktivitet. Aktiviteten får en standard aktivitetstyp som är från inställningen Aktivitetstyper, Försystem i modulen CRM. Den är länkad till samma Serviceorder som Arbetsordern är länkad till. - Serviceorderstatusen under menyn Funktioner visar nu Artiklar In, Artiklar Ut och Aktiviteter skapade från Serviceordern. Funktionalitet för Kvalitetskontroll har lagts till för att tillgodose önskemål och krav från vissa branscher och kan användas tillsammans med reklamationer.

8 För detta har följande inställningar skapats: - Batch kvalitetskontroll-test Här anger man vilka tester som utförts - Batch kvalitetsmallar Här sätter man upp vilka tester som ska utföras vid ett och samma tillfälle. - Batch kvalitetsregler Här sätter man upp vilka mallar som ska användas, per artikel och artikelgrupp - Batch kvalitetskontroll Kan skapas manuellt eller från funktionsmenyn på posterna angivna i Batch kvalitetskontrollreglerna - Standardproblem För att hantera reklamationer från kunder Nya rapporter: - Batch kvalitetskontroll test För att se vilka test som ska utföras (ej godkända Batch kontroller) - Batch kvalitetskontroll resultat Denna rapport tittar på testresultat för godkända Batch kontroller Modul System Förändringar i Inställningen Åtkomstgrupper - Fältet Starta från har flyttats från åtkomstgrupper till personkortet. En Åtkomstgrupp kan nu bestå av flera undergrupper, dessa angerdu på åtkomstgruppen, separerade med kommatecken. Det går att ha flera undergrupper och en person kan tillhöra flera åtkomstgrupper - dessa lägger du upp som tidigare på personkortet och separerar med ett kommatecken. - En ny funktion vid slutet av en import av en databastextbackup kontrollerar och uppdaterar användarnas (även globala användares) startnivå så att samma åtkomst som tidigare skapas. - Inställningen Delade register har förändrats så att det nu är lättare att dela register mellan företag och det går att välja vilka företag som ska dela vad. Två nya kolumner har lagts till, För Företag och I Företag. - I inställningen Företagsdata har antal tecken utökats till 100 för Företagsnamn. - Inställningen Tilläggsfunktioner har nytt utseende och under fliken Prestanda finns ny funktionalitet. - Rapport Slots, antal rapporter som ska köras parallellt, default (blank) är 5,

9 minimum 1, maximum 100. Detta är också det antal rapporttrådar som används om Parallella Rapporter är satt till Multitrådad. (Förvalt brukade vara 10) - Internet begärd tråd, antal parallella anrop till vår Transaktionsserver (Internetservices) Förvalt är 3, minimum 1, maximum 100 men det ska inte finnas någon anledning att ange något Nytt sätt att ange massive cache Det är inte längre en enablerfil (detta fält tas ej hänsyn till vid import av textbackup) Ny inställning, Journaling Numera används inte längre en fil, det är nu en inställning för Starta och stoppa. Detta är dock också möjligt från commandline Nya fält i inställningen Löpnummerdefault, dessa är Kontaktnummer och Artikelnummer. Här kan man se vilket nummer som är det sista numret och samt ange ett nummer som systemet ska starta ifrån. - PDFutskrift På dokumentmallen finns ett nytt fält, PDF codepage. Om man behöver använda en annan codepage än den förvalda för exemplevis språk med annan teckenuppsättning så skapar man en dokumentmall och anger vilken codepage som ska användas. Modul System, avancerat - Nytt val under menyn Funktioner i registret Programinställningar, Starta databaskopiering, nu kan en kopia startas på kommando. Modul Uthyrning - Ny Inställning, Uthyrningsofferter - e-post Detta kommer att användas istället för Offertmodulens inställning då ett e-post skapas från Uthyrningsofferter. - Ny funktionalitet i Registret Uthyrningsavtal Om du från din uthyrningsoffert, från menyn Funktioner väljer Acceptera (skapa reservation) skapas ett Uthyrningsavtal. Från avtalet kan du sedan gå direkt till Uthyrningsoffert via den bifogade länken. - Nya ikoner för Begränsad tillgång har lagts till i Blädddrafönstret i registret Uthyrningsoffert. Detta gör det möjligt att bara se dina egna Uthyrningsofferter i bläddrafönstret och väldigt användbart för stora företag med många olika branscher. -Nytt fält, Person, tillagt i registret Reservationer. Detta för att kunna ha begränsad tillgång på Uthyrningsreservation. Modul Utlägg

10 - I Registret Utlägg har flik D fått två nya kolumner, ID - skattemynd. och ID Skattemyndighet CC. (Endast för Bolivia) Varulager Inställningen Kontering (Lager) har fått fler fält Under fliken Varulager finns nu: - Konsignationslager - Konsignation Inköp Det är till för den nya funktionaliteten Lageromvärdering: - Fältet Kostprisdifferens - Fältet Lageromvärderingsdifferens För den nya funktionaliteten marginalförstärkning är följande fält tillagt: - Upplupen marginalförstärkning - Nytt register, Lageromvärdering Detta register gör det möjligt att kunna ändra lagervärdet på en viss artikel. - Ny inställning, Lageromvärderingsinställningar - Ny rapport, Lageromvärderingsjournal - Ny rapport, Kostprisanalys Visar skillnader mellan kostpris på artiklar i lager och inköp. Rapporten hämtar sina uppgifter från artikelkortet och är ett underlag till underhållsrutinen Kostprisanalys omvärdering, som skapar en post i Registret Lageromvärdering. - Nytt dokument, Lageromvärdering - Ny inställning, Artiklar Artikelregistret har flyttats och finns nu under Inställningar. - Förändring i inställningen Beställningsnivå, man kan nu lagra miniminivå även för varianter Förbättringar gjorda i varianthanteringen - Ny checkbox, Visa varianter, har lagts till i Rapporten Bristlista. - Nytt val under Funktion, Antal & varianter, i rapporten Artikelhistorik - Ny checkbox Beräkna bakdaterat vägt inpris i rapporten Lagerlista Detta innebär att rapporten inte bara kommer att hämta sista posten i artikelhistoriken utan kommer att gå igenom samtliga poster i historiken och räkna ut korrekt Vägt inpris. Detta är till nytta om man råkat sätta ett datum som är tidigare än det egentliga datumet för verifikatet. Denna checkbox ska inte klickas i om man har sina verifikat i korrekt ordning. - Stora förändringar är gjorda i hanteringen av lagerreservationer och rutinerna kring detta - Reklamationer från Returnerade varor

11 Det är nu möjligt att registrera alla reklamationer relaterade med retur av varor. Detta fungerar för både kunder och leverantörer och gör så att man kan hålla reda på ration mellan försäljning och returer för att veta varför en vara returneras och hanterar detta på bästa sätt. För detta har fält lagts till i följande register: - Lageruttag - Lagertransaktioner - Returordrar - Returordrar leverantörer Modul Webshop & CMS Helt ny modul som kommer att ersätta vår nuvarande webshop-modul, MEN om man idag använder vår Webshop fortsätter man i den man har. Vid en uppdatering kontaktar ni oss för att eventuellt gå över till den nya Webshopsmodulen. Generellt Förbättrad sökfunktionalitet med ny funktionsmeny från flera register, Sök artikel: - Utleveranser - Returvaror - Lagertransaktioner - Lageruttag - Lagerinventering - Internorder - Order - Lev.faktura - Inköpsorder - Inköpsorderoffert - Inleverans - Produktion - Offert - Faktura - Serviceorder - Arbetsorder - Arbetsrapport Detta gör det enklare att båda söka efter och lägga till en artikel på exempelvis en order. Från funktionsmenyn kan du välja att söka på flera olika val och direkt klistra in en artikel. - Ändrat kortkommando (Mac) för att öppna bläddrafönster från inspekterafönstret, Cmd-Shift-F är ändrat till Cmd-Shift-G. - Nytt kortkommando, Cmd-Shift-T, för att öppna Verifikat från alla poster som skapar verifikat. (T ex fakturor) - Nytt val vid start, Importera Demo

12 Detta kommer att importera demoföretaget som ligger i foldern som heter Demo -Nytt fält, Kommentar Anteckningar under gemet har nu ett nytt fält för kommentar. Om du skapar en anteckning under gemet på en post kan du ange samma kommentar på anteckningen. När du sparar anteckningen kommer kommentaren visas på Arkivet som en kommentar på anteckningen. - Spara rapporter på Personligt skrivbord Om man kör en rapport och sparar den genom att dra och släppa till det personliga skrivbordet så ser man rapportens namn. - SSL stöds i 64-bitars Mac-server.

Version 6.0. HansaWorld Sweden. Isafjordsgatan 15 164 40 Kista Tel: 08-477 79 00 Fax: 08-477 79 29

Version 6.0. HansaWorld Sweden. Isafjordsgatan 15 164 40 Kista Tel: 08-477 79 00 Fax: 08-477 79 29 Version 6.0 HansaWorld Sweden Isafjordsgatan 15 164 40 Kista Tel: 08-477 79 00 Fax: 08-477 79 29 Innehållsförteckning CRM Modulen...3 Redovisningsmodulen...3 Modulen Kassaapparat...4 Leverantörsmodulen...4

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Hansa World Express Handel

Hansa World Express Handel Hansa World Express Handel HansaWorld Express - ERP/CRM lösning för små företag. HansaWorld Express är ett fullt integrerat affärssystem för ERP samt CRM. Systemet har en bred variation av olika komponenter

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss!

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss! Sida 1 av 15 Ny version av Exder 2003-03-19. Andra versionen av Exder i år. I denna version har vi ägnat mest tid åt hanteringen av varucertifikat. Dels geno förbättra rutinerna i Exder EPC för att skapa/skicka

Läs mer

Statistik och Tio i topp

Statistik och Tio i topp 2015-03-05 Statistik och Tio i topp Pyramid Business Studio (2015-03-05) Pyramids statistik beräknas på lite olika sätt beroende på om det är Pyramids standardstatistik eller modulen Statistik som används.

Läs mer

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton:

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton: Importmoms 2015 Från och med 2015-01-01 ska företag redovisa och betala importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket. Detta innebär vissa förändringar i MONITOR och detta dokument förklarar

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

VISMA Control 5.6 förändringar

VISMA Control 5.6 förändringar VISMA Control 5.6 förändringar VISMA SOFTWARE AB Geijersgatan 2B 216 18 MALMÖ Tel: 040-664 22 00 Fax: 040-664 22 29 www.visma.se Malmö, mars 2011 COPYRIGHT 1993-2011, Visma Software AB. Alla rättigheter

Läs mer

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp Sid: 1 Manual Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp ebuilder AB Version 5.0 Dec 2010 Sid: 2 Inledning... 3 Orderläggning... 4 Skapa Varukorg... 4 Färdigställ Order... 6 Attestera Order...

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid.

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Servicepack 13 För Pyramid Business Studio version 3.40B (2013-01-23) Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Innehåll

Läs mer

Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion

Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion Nyheter Hybron MPS version 4.7 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Ankomstkontroll & Kontrollager...2-3 2.1 Bakgrund...2-3

Läs mer

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg Finans Scala Bruk 2010 Maria Åhrberg SIE4 Bokföring-Redovisning / Övrigt / Specialrutiner / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum från och med till och med Välj exporttyp 1, Exportera i SIE 4 format

Läs mer

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2 Kostnadsbokföring Pyramid Business Studio (2011-01-03) Kostnadsbokföringen i Pyramid har förändrats från och med version 3.40B. I detta dokument beskrivs dessa förändringar. Samtidigt presenteras hur kostnadsbokföringen

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Fazett klart för den nya

Läs mer

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Beställning/inköp. Beställning/inköp Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen

Läs mer

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! I denna demonstration presenterar vi ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Hansa Financials HansaWorld Produktion

Hansa Financials HansaWorld Produktion Hansa Financials HansaWorld Produktion Hansa Financials och HansaWorld Innehåll Kapitel 3: Modulen Produktion... 4 Inställningar...4 Introduktion... 4 Artikeleffektivitet... 4 Nummerserier - produktioner...

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! Vi presenterar ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan skrivs ut

Läs mer

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare.

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare. Inköp Generellt 1 Registrera inköpsorder 2 Utskrift inköpsorder 5 Bekräfta inköpsorder 6 Bekräfta leveransavisering 6 Ankomstregistrering 7 Inleverans 8 Mottagningsrapport 11 Utskrift påminnelse 12 Utskrift

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

Lathund - Årshantering i Entré Windows

Lathund - Årshantering i Entré Windows Lathund - Årshantering i Entré Windows Innan du börjar på ett nytt år är det några saker du bör gå igenom. VARJE ÅR Skapa ett nytt redovisningsår Detta går att göra när som helst under det föregående året.

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084.

Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084. Pågående arbete i kostpriser eller försäljningspriser Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084. Pågående arbete är en körning som i form av en

Läs mer

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12 Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER REPORDER...2 UPPDATERA ARTIKLAR...2 LISTA ARTIKLAR...2 UPPDATERA PARTNERS ARTIKLAR...2 LISTA PARTNERS ARTIKLAR...3 UPPDATERA STANDARDARTIKLAR...3 LISTA

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0 1(2) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0 BSAN-89PARS - Om man ändrade kund- eller leverantörspriser i rutinerna Uppdatering kunder eller leverantörer, så visade prisändringsloggen att priset

Läs mer

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering [Type text] Mamut Business Software Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering 1 Intrastatregistrering och -rapportering Innehåll Om Intrastat... 3 Inställningar för Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 Systemkrav för Visma Connect... 4 Installation av Visma Connect... 4 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

SystemQ affärssystem. Grundkurs

SystemQ affärssystem. Grundkurs SystemQ affärssystem Grundkurs Lära oss att hitta Snabbkommandon Knep Nyttiga funktioner Handboken: www.cyberstore.se/handbok Komma in i SystemQ-tänket Affärsprocesser Order registrering Utleveranser Fakturering

Läs mer

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Elektronisk fakturahantering (EFH) Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5

Läs mer

Refnr. Ett fel är rättat när det blev fel pengar på den ekonomiska transaktionen om man vid flytt mellan förråd hade olika enheter.

Refnr. Ett fel är rättat när det blev fel pengar på den ekonomiska transaktionen om man vid flytt mellan förråd hade olika enheter. Nytt i Hybron Nova Version: 1.5.6.0 Sökning på typ av förrådsplats I de fall man har mer än 50 förrådsplatser på ett förråd och sökningen visas, så kan man nu även söka på typ av plats. Tidigare kunde

Läs mer

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 2007-02-28 Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 Ny momsdel i skattedeklarationen från 2007 (28 februari 2007) Till årsskiftet införs en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014)

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte ger dig en sammanställning över de delar av arbetet i Pyramid som inför och efter årsskiftet kräver

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening)

Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening) Nyheter version 7.5 Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening) Fler selekteringar på samma begrepp I alla beställningsbilder

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Så här beställer du via varukorg

Så här beställer du via varukorg Så här beställer du via varukorg Raindanceportalen version 2015 vår Ekonomiavdelningen 2016-08-23 Innehåll Introduktion av e-handelsportalen... 2 Varukorgen... 3 Sök önskade artiklar... 4 Produktträdet...

Läs mer

Stora och små nyheter i SoS2000Xp Plus!

Stora och små nyheter i SoS2000Xp Plus! Översikt SoS2000 XP lanserades våren 2003 och var en ganska stor uppgradering av programmet SoS2000 som lanserades hösten 2000. En icke-betydande del av nya Plus! uppgradering består av omskrivningar av

Läs mer

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av

Läs mer

Innehåll 1. Logga in... 1 1.1 Byte av lösenord... 1. 2. Översikt Menyer... 2 2.1 Order... 2 2.2 Godsflöde... 2 2.3 Statistik... 3 2.4 System...

Innehåll 1. Logga in... 1 1.1 Byte av lösenord... 1. 2. Översikt Menyer... 2 2.1 Order... 2 2.2 Godsflöde... 2 2.3 Statistik... 3 2.4 System... a 1 av 6 Detta dokument skall ge en enkel introduktion i hur ni som godsägare hittar grundinformation om era produkters saldo, flöden och orderstatus i vårt system. Innehåll 1. Logga in... 1 1.1 yte av

Läs mer

Copernicus Nyheter Version v201203/1. Sid 1

Copernicus Nyheter Version v201203/1. Sid 1 Solutions for Enterprise P roject Management Stureplan 4A 114 35 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 506 409 00 Fax: +46 8 506 409 01 VAT no: SE5560953225 www.exicom.se info@exicom.se Copernicus Nyheter Version

Läs mer

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 1 (23) Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 2 (23) INTRODUKTION... 3 ATT KOMMA IGÅNG... 3 HJÄLP... 3 SUPPORT... 3 ATT ORIENTERA SIG I SYSTEMET... 3 SÄKER INLOGGNING MED ETJÄNSTEKORT... 4 Kortläsare... 4

Läs mer

Sida 1 (5) Enovation AB Tyska Bryggaregården Phone +46 455 30 71 90 371 70 KARLSKRONA Fax: +46 455 30 71 91 www.enovation.se

Sida 1 (5) Enovation AB Tyska Bryggaregården Phone +46 455 30 71 90 371 70 KARLSKRONA Fax: +46 455 30 71 91 www.enovation.se EPPSUS versionshistorik 2.2.17 release 2 /Order Man kan nu mata in flera mailadresser i ett orderattribut som är kopplat till mail i ordermallen. Detta gör det möjligt att skicka mail till flera mottagare

Läs mer

PDF-utskrift av externa dokument

PDF-utskrift av externa dokument PDF-utskrift av externa dokument Det finns möjlighet att sända vissa externa dokument, t.ex. faktura, kreditnota, kontoutdrag m.fl., direkt till kunden med e-mail som en bifogad pdf-fil istället för att

Läs mer

Resultat 3000 Kom igång med programmet

Resultat 3000 Kom igång med programmet Detta dokumentet beskriver hur du kommer igång med programmet och gör de övergripande inställningarna. Välj i vilken mapp databasen skall sparas. Tryck på knappen för att välja mapp om Du inte vill ha

Läs mer

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Frakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun

Frakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun Frakthandlingsfiler i För företag som bedriver postorderhandel och/eller skickar många paket under en normal arbetsdag, kan implementering av frakthandlingsfiler effektivisera de logistiska rutinerna i

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i Maximal 4. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Omvänd skattskyldighet i Maximal 4. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Hantering av omvänd skattskyldighet i Maximal 4 Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Maximal klart för den nya

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura

Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision Inköpsordern med reservdelarna kan löpande inlevereras och faktureras. Detta görs på

Läs mer

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar.

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar. 1 Inledning Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar. Ellevio använder Basware system och erbjuder en Cloud lösning för leverantörer via Basware - Supplier Portal - där

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

Sändningsinformation DHL Fradok

Sändningsinformation DHL Fradok Sändningsinformation DHL Fradok Denna instruktion visar hur export kan ske från MONITOR till speditören DHL. Exporten kallas för DHL Fradok och är inte tillgänglig för alla DHLs kunder. Exporten är en

Läs mer

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Denna föreläsning tar upp nyheter från olika områden i MONITOR version 7.4. Vi kommer att visa ett blandat urval av de nyheter som har tillkommit i denna version.

Läs mer

Skapa beställning och leveranskvittera

Skapa beställning och leveranskvittera Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i Proceedo består av följande moment 1. Beställning 2. Godkännande av attestant 3. Order till leverantör (skickas automatiskt) 4. Leveranskvittens

Läs mer

Värdeskapande kommunikation med aktiviteter

Värdeskapande kommunikation med aktiviteter Värdeskapande kommunikation med aktiviteter Aktiviteter Tidigare användes aktiviteter främst gällande Säljstöd (kunder) och Inköpsstöd (leverantörer), men även gällande avvikelser. Från och med version

Läs mer

Snabbguide till Vårdfaktura

Snabbguide till Vårdfaktura Snabbguide till Vårdfaktura För vårdgivare Version 3.0 - framtagen 2015-09-29 av Mikael Öman 1 (8) Innehållsförteckning VÅRDFAKTURA ETT SYSTEM FÖR E-FAKTURERING... 2 SÅ FUNGERAR DET... 2 DET FINNS I VÅRDFAKTURA...

Läs mer

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering. Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid Momshantering i Pyramid Gäller Pyramid Business Studio (11 februari 2015) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid, styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering

Läs mer

Copernicus Nyheter Version v201203/2. Sid 1

Copernicus Nyheter Version v201203/2. Sid 1 Solutions for Enterprise P roject Management Stureplan 4A 114 35 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 506 409 00 Fax: +46 8 506 409 01 VAT no: SE5560953225 www.exicom.se info@exicom.se Copernicus Nyheter Version

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2009.3.1 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2009.3.1 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2009.3.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny uppdateringsversion av Norstedts Tidbok. I denna version finns en rad rättningar och små förbättringar. För att se

Läs mer

Nyhetsdokument version 3 5.1

Nyhetsdokument version 3 5.1 Nyhetsdokument version 3 5.1 Produkt Version Releasedatum Mikromarc 3 5.1 14. november 2011 Ny och förbättrad funktionalitet Nedanför finner du en kort beskrivning av ny och ändrad funktionalitet i denna

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad efaktura Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Internredovisning. Några förutsättningar för internredovisning

Internredovisning. Några förutsättningar för internredovisning Internredovisning Vad är internredovisning? Internredovisning är en tilläggsfunktion i MONITOR som innebär att alla lager- och tillverkningstransaktioner i systemet konteras och förs över till huvudboken

Läs mer