Modul CRM Förbättrad sökfunktionalitet och förbättringar har gjorts i Register Tidsmål och aktivitetshanteringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Modul CRM Förbättrad sökfunktionalitet och förbättringar har gjorts i Register Tidsmål och aktivitetshanteringen"

Transkript

1 Nyheter i 5.4 Modul Affärsmeddelande - Ny rapport, SMS status Denna rapport visar status för de SMS som skickats från systemet. (skickat till server, levererad till mottagare, under behandling, misslyckades) Business Communicator - Har bytt namn från Business Phone till Business Communicator, finns under ikonen med en telefon på huvudmenyn. Knapparna har arrangerats om och nya val har tillkommit för utgående samtal (Skype, Asterisk, Växel, Mobil). Modul CRM Förbättrad sökfunktionalitet och förbättringar har gjorts i Register Tidsmål och aktivitetshanteringen - I bläddrafönstret för Kontakter finns ett nytt val under funktionsmenyns sökfunktion. Du kan nu söka på E-post för en kontakt. - Nytt fält under registret Tidsmål, nu finns ett fält som heter Total som summerar tiden i matrisen och förenklar arbetet att mata in korrekt tid. - I inställningen Aktivitetsklasser - har ytterligare en checkbox lagts till, Fakt.artikel, för att kräva registrering av Fakturerbar artikel. Om denna är ibockad och en aktivitetstyp av denna klass används kommer det inte att vara möjligt att spara aktiviteten utan att ha angett en artikel. Detta är användbart exempelvis då man arbetar med ett projekt och använder en och samma aktivitetstyp för fakturerbart arbete, men olika artiklar för arbete utfört i olika faser av ett projekt. I och med detta går det att se i projektstatusen vilken artikel som fortfarande har utrymme kvar i budgeten. Detta säkerställer också att man inte glömmer bort att ange en artikel då en aktivitet bokas. - Förändring i inställningen Aktivitetstyper, försystem för Kundbrev. Tidigare då massutskick gjordes och en aktivitet skapades från ett kundbrev blev inte denna länkad till varje kund i listan. Nu om samma sak görs kommer en aktivitet att skapas för varje kund. Brevet kommer finnas bifogat till Kontaktkortet och tillgängligt i Kundstatusrapporten. Inställningen Aktivitetstyper, försystem har också fått 8 nya val och för några av dem finns det nu möjligt att generera aktiviteter automatiskt.

2 Dessa är - Serviceorder - Arbetsordrar - E-post - Kurstillfälle - Reserver - Produktioner - Prod.operarationer - Uthyrningsofferter - Inbetalningar - Kända serienummer - SMS - I registret Kundbrev finns nu en funktionsmeny så att det nu är möjligt att söka efter brev med hjälp av text eller rubrik i en viss period. -På kontaktkortet under fliken Villkor finns en ny checkbox, Endast Kontantfakturor. Denna används vid sk. Fiscal printing. - Från E-post under Funktionsmenyn finns ett nytt val, Vidarebefordra. Detta vidarebefordrar ett nytt mail med samtliga bilagor från originalmailet och med följande egenskaper: - Det finns ingen Till person i detta e-post, bara Från person (personen som vidarebefordrar) - I rubriken står det Vb: innan ämnet i rubriken på det e-post som du vill vidarebefordra. - Mailet innehåller 3 tomma rader tänkt som utrymme för egen text och innehåll från originalmailet - Ny funktionalitet i rapporten Kund/artikelstatistik. Det är nu möjligt att använda drill-down funktionen för artikelkod för att kunna se vilka varianter av artikeln en kund har köpt. Modul Fakturering - Överallt där du kan använda funktionen Klistra in special, t ex. på en inbetalning går det nu att öppna fakturan med hjälp av kortkommando F2 på Windows eller cmd-shift-v på Mac. - Ny rapport, Fakturamedia status. Hjälp för kunder med E-fakturering för att se om en faktura skrivits ut och gått iväg som de ska. Förbättringar är gjorda i Inställningen Artikelstatusinställningar för att kunna visa mer information. - Ny checkbox, Framtida historikrapport, hör samman med Produktionsmodulen och visar när och i vilken kvantitet som är tillgängligt vid en viss tidpunkt baserad på information i systemet (lagersaldon, säljordrar, inköpsordrar och produktionsordrar)

3 - Ny knapp, per Lagerställe Tidigare kunde man bara se information som Tillgänglighet för en artikel och ställe specificerat på faktura eller säljorder. Nu kan man se status från flera lagerställen på en gång. - Ny checkbox, Inkludera E-fakturor, i Fakturadokumentets urvalsfönster I Artikelinställningen har vi lagt till nya fält: - Förvald garantilängd Det antal månader som anges här kommer automatiskt sättas på alla nya artiklar som skapas. - Förvald enhet Enhetskoden som du klistrar in här kommer att vara den förvalda enheten på alla nya artiklar som skapas. - Nya val, Serienummerspårning, under Inställningar, artikelinställningar. Det finns nu möjlighet att ange om alla nya artiklar kommer bli enhet eller batchnummer. - Nya utskriftsfält tillagda för internfaktura.(polen) - Ny rapport "Trade book" (Serbien) - Ny Export "Intrastat" tillagd för Tyskland. - Ny Export "SIFERE" (Argentina) - Ny Faktura funktionalitet. Fiscalskrivare (ännu ej i Sverige) - Nytt val från menyn Funktioner "Skriv ut till POS-skrivare" - Ny Export "Artiklar till Fiscal printer Fi550 - Ändringar gjorda i exporten Försäljningsmoms (Bolivia) Ändringar på Fakturaposten är gjorda för att möta lagkrav i Bolivia. Nytt fält, Bransch, under fliken Identitet. Detta möjliggör för användaren att ange en bransch som även kommer att visas i Exporten för Bolivia. - Nytt fält, Status, under flik Identitet. Modul Inköp Vi har gjort förbättringar gällande Varianter. - För underhåll Skapa inköpsorder från brist, har vi lagt till en ny checkbox, Per variant. Om du klickar i detta val kommer det även skapas inköpsordrar för varianter. Underhållet går igenom minimum nivåerna för varianter, aktuella säljordrar och inköpsordrar och den skapar inköpsordrar på den förvalda leverantören som är angiven på Inköpsartikeln. - Ny checkbox, Visa varianter, i rapporten Beställningsplanering. Givet att ett minimivärde är satt på artikeln kommer den också att visa varianter.

4 Modul Internt Lager I Registret Utleveranser finns två nya fält gällande fraktinformation - Lev.villkor Lev.sätt - Integration är gjord med serviceordermodulen för att kunna spåra en viss kunds artikel som lämnats in för service och om det finns fler (lager)ställen/servicestationer. Modul Inventarier - Nytt fält, Person, i urvalsfönstret på rapporten Inventarie vid tidpunkt. Detta gör det nu möjligt att sortera på ansvarig person, denna anges i fältet Ägare på inventarien. -I Registret Avskrivningsmodeller finns ett nytt val under Period: Kvartal. Med detta val kan inventariens avskrivning även beräknas kvartalsvis. Modul Kassaapparat - Underhålls Kassaavstämning inkluderar nu inbetalningar i beräkningen av hur mycket pengar som mottagits per maskin och kassalåda. - Två nya fält i inställningarna Texter för Kvittoskrivare samt Texter för Kvittoskrivare, per maskin. Fälten är Skrivare och Enhet och används vid utskrift till en Fiscal printer. Modul Kassaapparat, offline - Nytt register, Synkroniserade nummerserier Här kan man sätta upp ett antal ur en angiven nummerserie för att förhindra att fakturanummerserierna blir överlappande vid synkronisering av databasen. Modul Konsolidering Rapporten Nyckeltalsrapport, konsoliderad har två nya val: Värde i Basvaluta 1 och Basvaluta 2, detta för att kunna välja i vilken valuta rapporten ska visa. Modul Kursbokning - Ny inställning, SMS påminnelser Med denna inställning är det möjligt att skicka påminnelse via SMS till deltagare inför kurstillfälle (Internetservice) Modul Leverantör - Ny checkbox i inställningen Leverantörsfakturor, Överför varje rad separat. Denna används vid hantering av konsignationslager. Modul Leverantör Överallt där det går att klistra in en leverantörsfaktura med hjälp av funktionen klistra in special, kan du nu att öppna fakturan med hjälp av kortkommando F2 på Windows eller cmd-shift-v på Mac - Nytt register, Leverantörs e-fakturor (Internetservice)

5 - Nytt register, Marginalförstärkning för support av Apple återförsäljares arbetsflöde. - Nya fält under fliken Identitet på Leverantörsfakturan - Skattekontor ID och Kontrollkod. (Dessa fält är för Bolivia och användaren kan registrera en alfanumerisk kod i fälten). - Ny export, Regional återbäring, (Argentina). - Nytt register, Leverantörsfakturor e-fakturor. Detta register gör det möjligt att ta emot e-fakturor från leverantörer (Internetservice). Modul Lokala Inställningar - I inställningen Lokal Maskin är det möjligt att välja Rapportfont och Rapportfont storlek per klientmaskin, tidigare var detta endast möjligt per företag. Modul Order - Ny checkbox i inställningen Orderinställningar, Koppla till förskott vid fakturering. Modul Produktion Ny rapport, "Kostnadsallokering produktion. Rapporten jämför kostnader från produktion tack vare användandet av egendefinierade nycklar baserade på kostnad eller kvantitet. Dessa nycklar kan användas som grund för att definiera produktionslagerskillnader, delade på olika kostnadsställen genom användning av objekt. - Två nya checkboxar, Inkl. aktiviteter och Belopp per artikel, i rapporten Produktionsjournal. När man skapar aktiviteter från Produktionspostens Funktionsmeny kan aktiviteterna visas i denna rapport. -Två nya fält har blivit tillagda i Registret Produktionsoperationer för att mäta lagkrav i Lettland - Sekvens - Startdatum - Objekt Nu är det möjligt att rapportera per kostnadsställe, objekt tas från maskin/produktion men det är också möjligt att lägga till nya. - Ny rapport, Recept, kostnadsjämförelse som har fler val för olika jämförelser. Med den här rapporten är det möjligt att jämföra en viss produktion med övriga produktioner i en viss period. - Ny inställning, Arbetsskift,som finns som val i rapporten

6 Produktionsjournal. Ny inställning, Standardproblem, som kan användas vid reklamationer och kvalitetskontroll Modul Projekt Förändringar har gjorts för att underlätta arbetet och förebygga misstag. - Om ett projektnummer anges på en aktivitet och någon i efterhand försöker byta kontakt på projektet kommer ett felmeddelande ges med korrekt Kontakt för Projektet och det kommer inte att vara möjligt att spara posten. Modul Redovisning - Förändring i Dokumentet Verifikat Det är nu möjligt att förändra definitionen för utskrift av verifikaten genom att skapa en egen dokumentmall. - i rapporten Resultaträkning, under Jämförelse: Föregående resultat, visas nu tidsperioden innan den angivna. Det vill säga om urvalsperioden är oktober så jämförs det med september. Tidigare jämfördes samma period från föregående år dvs. oktober året innan. - För Rapporten Nyckeltal, i Rapportdefinitionen, kan man lägga till fler kolumner. Rapporten har också fått två nya val. Värde i: Basvaluta 1 och Basvaluta 2, detta för att kunna välja vilken valuta rapporten ska köras i. - Rapporten Likviditetsprognos Nytt fält i rapportens urvalsfönster, Börja balansera konton. Det som anges här kommer att skrivas ut i början av rapporten - Nytt val, Funktion: Detaljerad inkl. Likv. Info, för att få en mer detaljerad rapport. - Ny Inställning, Likviditetsrapport Ursprungligen så baserades rapporten Likviditetsprognos endast på förfallodag på kund och lev. fakturor. Om en faktura inte är betalad på förfallodagen kan man skapa en Likviditetsprognos och ange ett nytt betaldatum och eventuellt en kommentar. -Ny kolumn, Skatteregler, har lagts till under flik B på inställningen Momskoder för att styra hur momsen ska konteras beroende på vilken momskod som används. - Inställningen Försystem har fått en ny checkbox, Lageromv. som är till för lageromvärdering som görs i Varulagermodulen. Ny funktionalitet för att automatisk skapa skatteposter (ej i Sverige) - Ny inställning, Skattetransaktioner. Skattetransaktionen skapas automatiskt och kan raderas eller ändras. I matrisen kan man se vilka fält som finns i inställningen Skattekontogrupper som tillsammans med Skattekonton och Skattetransaktioner är nya inställningar.

7 Till detta hör även: - Ny rapporten Skattetransaktioner för Register - Ny exporten SAFT (Portugal) - Nytt dokumentet Periodisk Moms (Tyskland) Ny funktionalitet för att möta lagkrav för momsrapportering i olika länder - Ny inställning, Skatteregler, med möjlighet att med klistra in special välja Momstyp. Sverige använder Omvänd moms för att hantera den omvända byggmomsen, övriga alternativ är för andra länder. Modul Serviceorder - Nytt fält, Adress, under fliken Leveransadress. När man klistrar in leveransadress från Inställningen Leveransadress i modulen Order kommer det att klistras in adressrader från fördefinierade poster.detta är samma funktionalitet som har varit tillgänglig tidigare på säljordrar och fakturor. Ändringar gjorda för integration med Internt Lager. - Nytt fält, Serviceställe, har lagts till i registret Serviceorder och på posten Serviceorder under fliken Leveransvillkor Om ett serviceställe finns angivet på personkortet i systemmodulen kommer automatiskt det att användas för personen som är inloggad och som skapar en ny Serviceorder. - Nytt val i registret Serviceorder, under menyn Funktioner finns nu ett val, Skapa artikel in. Det valet skapar en ny post, Inleveranser uthyrning, med uppgifterna från serviceordern. När artiklarna på posten sätts som mottagna går det att från Rapporten Internt lager att se vilka artiklar som finns per Serviceställe. - I register Serviceorder, under menyn Funktioner finns nu ett val, Skapa artikel ut. Detta skapar en ny post, Utleveranser,uthyrning med uppgifterna från serviceordern. När artiklarna på posten sätts som skickade uppdateras Rapporten Internt lager. - Nytt val i register Arbetsorder, under menyn Funktioner finns Skapa aktivitet. Aktiviteten får en standard aktivitetstyp som är från inställningen Aktivitetstyper, Försystem i modulen CRM. Den är länkad till samma Serviceorder som Arbetsordern är länkad till. - Serviceorderstatusen under menyn Funktioner visar nu Artiklar In, Artiklar Ut och Aktiviteter skapade från Serviceordern. Funktionalitet för Kvalitetskontroll har lagts till för att tillgodose önskemål och krav från vissa branscher och kan användas tillsammans med reklamationer.

8 För detta har följande inställningar skapats: - Batch kvalitetskontroll-test Här anger man vilka tester som utförts - Batch kvalitetsmallar Här sätter man upp vilka tester som ska utföras vid ett och samma tillfälle. - Batch kvalitetsregler Här sätter man upp vilka mallar som ska användas, per artikel och artikelgrupp - Batch kvalitetskontroll Kan skapas manuellt eller från funktionsmenyn på posterna angivna i Batch kvalitetskontrollreglerna - Standardproblem För att hantera reklamationer från kunder Nya rapporter: - Batch kvalitetskontroll test För att se vilka test som ska utföras (ej godkända Batch kontroller) - Batch kvalitetskontroll resultat Denna rapport tittar på testresultat för godkända Batch kontroller Modul System Förändringar i Inställningen Åtkomstgrupper - Fältet Starta från har flyttats från åtkomstgrupper till personkortet. En Åtkomstgrupp kan nu bestå av flera undergrupper, dessa angerdu på åtkomstgruppen, separerade med kommatecken. Det går att ha flera undergrupper och en person kan tillhöra flera åtkomstgrupper - dessa lägger du upp som tidigare på personkortet och separerar med ett kommatecken. - En ny funktion vid slutet av en import av en databastextbackup kontrollerar och uppdaterar användarnas (även globala användares) startnivå så att samma åtkomst som tidigare skapas. - Inställningen Delade register har förändrats så att det nu är lättare att dela register mellan företag och det går att välja vilka företag som ska dela vad. Två nya kolumner har lagts till, För Företag och I Företag. - I inställningen Företagsdata har antal tecken utökats till 100 för Företagsnamn. - Inställningen Tilläggsfunktioner har nytt utseende och under fliken Prestanda finns ny funktionalitet. - Rapport Slots, antal rapporter som ska köras parallellt, default (blank) är 5,

9 minimum 1, maximum 100. Detta är också det antal rapporttrådar som används om Parallella Rapporter är satt till Multitrådad. (Förvalt brukade vara 10) - Internet begärd tråd, antal parallella anrop till vår Transaktionsserver (Internetservices) Förvalt är 3, minimum 1, maximum 100 men det ska inte finnas någon anledning att ange något Nytt sätt att ange massive cache Det är inte längre en enablerfil (detta fält tas ej hänsyn till vid import av textbackup) Ny inställning, Journaling Numera används inte längre en fil, det är nu en inställning för Starta och stoppa. Detta är dock också möjligt från commandline Nya fält i inställningen Löpnummerdefault, dessa är Kontaktnummer och Artikelnummer. Här kan man se vilket nummer som är det sista numret och samt ange ett nummer som systemet ska starta ifrån. - PDFutskrift På dokumentmallen finns ett nytt fält, PDF codepage. Om man behöver använda en annan codepage än den förvalda för exemplevis språk med annan teckenuppsättning så skapar man en dokumentmall och anger vilken codepage som ska användas. Modul System, avancerat - Nytt val under menyn Funktioner i registret Programinställningar, Starta databaskopiering, nu kan en kopia startas på kommando. Modul Uthyrning - Ny Inställning, Uthyrningsofferter - e-post Detta kommer att användas istället för Offertmodulens inställning då ett e-post skapas från Uthyrningsofferter. - Ny funktionalitet i Registret Uthyrningsavtal Om du från din uthyrningsoffert, från menyn Funktioner väljer Acceptera (skapa reservation) skapas ett Uthyrningsavtal. Från avtalet kan du sedan gå direkt till Uthyrningsoffert via den bifogade länken. - Nya ikoner för Begränsad tillgång har lagts till i Blädddrafönstret i registret Uthyrningsoffert. Detta gör det möjligt att bara se dina egna Uthyrningsofferter i bläddrafönstret och väldigt användbart för stora företag med många olika branscher. -Nytt fält, Person, tillagt i registret Reservationer. Detta för att kunna ha begränsad tillgång på Uthyrningsreservation. Modul Utlägg

10 - I Registret Utlägg har flik D fått två nya kolumner, ID - skattemynd. och ID Skattemyndighet CC. (Endast för Bolivia) Varulager Inställningen Kontering (Lager) har fått fler fält Under fliken Varulager finns nu: - Konsignationslager - Konsignation Inköp Det är till för den nya funktionaliteten Lageromvärdering: - Fältet Kostprisdifferens - Fältet Lageromvärderingsdifferens För den nya funktionaliteten marginalförstärkning är följande fält tillagt: - Upplupen marginalförstärkning - Nytt register, Lageromvärdering Detta register gör det möjligt att kunna ändra lagervärdet på en viss artikel. - Ny inställning, Lageromvärderingsinställningar - Ny rapport, Lageromvärderingsjournal - Ny rapport, Kostprisanalys Visar skillnader mellan kostpris på artiklar i lager och inköp. Rapporten hämtar sina uppgifter från artikelkortet och är ett underlag till underhållsrutinen Kostprisanalys omvärdering, som skapar en post i Registret Lageromvärdering. - Nytt dokument, Lageromvärdering - Ny inställning, Artiklar Artikelregistret har flyttats och finns nu under Inställningar. - Förändring i inställningen Beställningsnivå, man kan nu lagra miniminivå även för varianter Förbättringar gjorda i varianthanteringen - Ny checkbox, Visa varianter, har lagts till i Rapporten Bristlista. - Nytt val under Funktion, Antal & varianter, i rapporten Artikelhistorik - Ny checkbox Beräkna bakdaterat vägt inpris i rapporten Lagerlista Detta innebär att rapporten inte bara kommer att hämta sista posten i artikelhistoriken utan kommer att gå igenom samtliga poster i historiken och räkna ut korrekt Vägt inpris. Detta är till nytta om man råkat sätta ett datum som är tidigare än det egentliga datumet för verifikatet. Denna checkbox ska inte klickas i om man har sina verifikat i korrekt ordning. - Stora förändringar är gjorda i hanteringen av lagerreservationer och rutinerna kring detta - Reklamationer från Returnerade varor

11 Det är nu möjligt att registrera alla reklamationer relaterade med retur av varor. Detta fungerar för både kunder och leverantörer och gör så att man kan hålla reda på ration mellan försäljning och returer för att veta varför en vara returneras och hanterar detta på bästa sätt. För detta har fält lagts till i följande register: - Lageruttag - Lagertransaktioner - Returordrar - Returordrar leverantörer Modul Webshop & CMS Helt ny modul som kommer att ersätta vår nuvarande webshop-modul, MEN om man idag använder vår Webshop fortsätter man i den man har. Vid en uppdatering kontaktar ni oss för att eventuellt gå över till den nya Webshopsmodulen. Generellt Förbättrad sökfunktionalitet med ny funktionsmeny från flera register, Sök artikel: - Utleveranser - Returvaror - Lagertransaktioner - Lageruttag - Lagerinventering - Internorder - Order - Lev.faktura - Inköpsorder - Inköpsorderoffert - Inleverans - Produktion - Offert - Faktura - Serviceorder - Arbetsorder - Arbetsrapport Detta gör det enklare att båda söka efter och lägga till en artikel på exempelvis en order. Från funktionsmenyn kan du välja att söka på flera olika val och direkt klistra in en artikel. - Ändrat kortkommando (Mac) för att öppna bläddrafönster från inspekterafönstret, Cmd-Shift-F är ändrat till Cmd-Shift-G. - Nytt kortkommando, Cmd-Shift-T, för att öppna Verifikat från alla poster som skapar verifikat. (T ex fakturor) - Nytt val vid start, Importera Demo

12 Detta kommer att importera demoföretaget som ligger i foldern som heter Demo -Nytt fält, Kommentar Anteckningar under gemet har nu ett nytt fält för kommentar. Om du skapar en anteckning under gemet på en post kan du ange samma kommentar på anteckningen. När du sparar anteckningen kommer kommentaren visas på Arkivet som en kommentar på anteckningen. - Spara rapporter på Personligt skrivbord Om man kör en rapport och sparar den genom att dra och släppa till det personliga skrivbordet så ser man rapportens namn. - SSL stöds i 64-bitars Mac-server.

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Copyright 2008 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.0. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR,

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

HansaWorld LÄS MIG FÖRST HansaWorld Enterprise 5.3 HansaWorld Ltd. November 2007

HansaWorld LÄS MIG FÖRST HansaWorld Enterprise 5.3 HansaWorld Ltd. November 2007 HansaWorld LÄS MIG FÖRST HansaWorld Enterprise 5.3 HansaWorld Ltd. November 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INNEHÅLLSFÖRTECKNING:...2 A VIKTIGA NYHETER...3 VIKTIGT... 4 B -SYSTEMKRAV...4 HANSAWORLD SERVER SOFTWARE...

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Pyramid Business Studio

Pyramid Business Studio Pyramid Business Studio Nyheter i version 3.41A (2013-02-11) Här kan du läsa om nyheterna och förbättringarna som tillkommit i Pyramid Business Studio version 3.41A. Några av dem är: PBS341A_n.doc/ Sid

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Det känns väldigt roligt att äntligen få släppa version 2012.Q3 av 3L Pro till er. I den här versionen har vi sedan i våras arbetat mycket med att modernisera utseendet

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Solution Description - Purchase Management

Solution Description - Purchase Management Solution Description - Purchase Management PaletteBuyer PaletteCapex PaletteExpense PaletteSpendManagement PalettePunchoutLayer Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till betalning...

Läs mer

En applikation för alla dina affärsprocesser

En applikation för alla dina affärsprocesser En applikation för alla dina affärsprocesser Full Integration - 45 integrerade moduler Skalbart - 1 till 1 000 användare i ett system Prövat och testat mer än 74 000 installationer i världen Globalt tillgängligt

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 20000302

Nyhetsbrev Exder 20000302 Sida 1 av 8 Nyhetsbrev Exder 20000302 Sedan vi släppte den förra versionen av Exder i början av december har vi fokuserat på att förbättra många mindre punkter och vi har inte egentligen utvecklat några

Läs mer

Pyramid CRM - Customer Relationship Management

Pyramid CRM - Customer Relationship Management Pyramid CRM - Customer Relationship Management Informationen är navet i din verksamhet! Pyramid CRM är inte bara en lösning för säljstöd utan ett brett verksamhetsstöd för alla på företaget. Pyramid CRM

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Mamut Business Software Introduktion Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödoch Internetlösningar Version: 12. Partnr.: MBS.MAN.CRM.12.SE

Läs mer

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Utdelningsadress: Besöksadress: Telefon: Fax: Webbadress: Humlegatan 13 504 51 BORÅS Humlegatan 13 BORÅS 033 155603 033 153717 www.stubinen.com (V1647m) Innehållsförteckning

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop?-------------------------------------------------------------------------------------------2 1.1 Tilläggstjänster---------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2015

Användarmanual Godman Redovisning 2015 Version 2015 rev1 Användarmanual Godman Redovisning 2015 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer och andra nyttiga tips.

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Mamut Business Software Introduktion Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödoch Internetlösningar Version: 12.1. Partnr.: MBS.MAN.CRM.121.SE

Läs mer

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.NEWS.111.SE I Producent och distributör: Postadress Mamut AB Mamut AB Kungsgatan 24, 2 tr

Läs mer

Tidrapportering. Standardrutiner 16 E-brev 18 E-line 18 E-line VIKTIGT! 19 Giroutbetalning 19

Tidrapportering. Standardrutiner 16 E-brev 18 E-line 18 E-line VIKTIGT! 19 Giroutbetalning 19 Tidigare servicepack För Pyramid Business Studio version 3.39A (080901) Detta dokument innehåller de nyheter och korrigeringar som följt med i tidigare servicepack. Innehållet i senaste servicepack finns

Läs mer

UNIT4 Agresso Elektronisk fakturahantering

UNIT4 Agresso Elektronisk fakturahantering UNIT4 AGRESSO ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 1. OM KURSEN 2 2. ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 3 2.1 Allmänt om elektronisk fakturahantering... 3 2.2 Flödet för elektronisk fakturahantering... 3 2.3 Kortfattat

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer