Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-11-19 1"

Transkript

1 Social- och äldrenämnden Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Estrid Måndag 19 november 2012, klockan 19: Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Lena Kanström (M), vice ordförande Ibrahim Abdallah (S), 2:e vice ordf. Christina H Gardos (M) Nina Lindvall (FP) Charlotte Rantanen (KD), tjg ersättare Ketema Demie (S), tjg ersättare Eeva Kaplas (MP) Yadollah Biglari (V) Ersättare: Magnus Åkesson (M) Ingabrit Halldén (M) Lillemor Wetterling (M) Karin Hemph (FP) Börje Norberg (S) Leif Bejhed (V) Övriga deltagande Eva Dahlgren, KVK Stina Strid Hovmöller, KVK Barbro Johansson, VV 112 Anette Nilsson, VV 112 Birgitte Rost Lindén, VV 112 Cecilia Durchbach, S & P Sara Östberg, S & P, sekr. Utses att justera Nina Lindvall (FP) Justeringens plats och tid Messingen, Love Almqvists torg 1 den 19 november 2012 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Social- och äldrenämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset plan 6, Dragonvägen 86 Underskrift...

2 Social- och äldrenämnden Antagande av leverantör - hem för vård och boende för vuxna med missbruk (SÄN/2012:208) Ärendebeskrivning Kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna, Sundbyberg, Solna, Järfälla, Upplands-Bro, Täby, Danderyd, Vallentuna, Norrtälje, Österåker, samt Lidingö har beslutat att genomföra en gemensam upphandling av hem för vård och boende för vuxna personer med missbruk. Upphandlingen har genomförts av Sigtuna kommun i nära samarbete med övriga kommuner. För kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna, Sundbyberg, Solna, Järfälla, samt Upplands-Bro kommer ett ramavtal tecknas för perioden 1 december 2012 till och med 30 november 2014 med möjlighet till två gånger tolv månaders förlängning. För kommunerna Täby, Danderyd, Vallentuna, Norrtälje, Österåker samt Lidingö kommer ett ramavtal att tecknas för perioden 1 januari 2013 till och med 30 november 2014 med möjlighet till två gånger tolv månaders förlängning. Upphandlingen delades upp i nio delar; substitutionsbehandlingshem grundat på kognitiv beteendeterapi, arbetskooperativ, behandling av missbrukare med behov av särskilda insatser, behandlingshem inriktning tolvsteg, behandlingshem med inriktning kognitiv beteendeterapi, omvårdnadsboende för kroniska missbrukare, vistelsehem, behandlingshem för personer med samsjuklighet och konsulentstödda familjehem. Inkomna anbud bedömdes utifrån de förutsättningar som angavs i förfrågningsunderlaget. Dessa utvärderingar redovisas i separata bilagor, kallade utvärderingsprotokoll, en för varje del. Tilldelningsbeslutet kommer att skickas från Sigtuna kommun när alla kommuner fattat sina beslut. Besluten skickas till Sigtuna kommun. Avtalsspärr gäller under tio dagar efter tilldelningsbeslutet. Därefter tecknar varje kommun sina egna avtal. Väsby Välfärds förslag till beslut Social- och äldrenämnden antar följande anbudsgivare inom respektive område: 1. Substitutionsbehandlingshem grundat på Kognitiv Beteende Terapi

3 Social- och äldrenämnden Kategori 1. Behandlingshem för samtliga personer över 18 år, både män och kvinnor: - Stockholms stad, Gålö behandlingscenter - Höga kusten Vård och Omsorg - Hopplunda aktiebolag, Lillälvsgården - Kategori 2. Behandlingshem som enbart tar emot kvinnor över 18 år. Inga anbud. 2. Arbetskooperativ - Ideella föreningen Prima Gruppen med firma Prima Gruppen - Basta Arbetskooperativ med firma Basta Arbetskooperativ - Ideella föreningen Skyddsvärnet i Stockholm med firma Skyddsvärnet i Stockholm, 3. Behandling av missbrukare med behov av särskilda insatser Kategori målgrupp vuxna män 18 år - Sävik Behandlingshem AB - Hopplunda Aktiebolag, Lillälvsgården - Hopplunda Aktiebolag, Opplunda 4. Behandlingshem inriktning tolvsteg Kategori 1. Behandlingshem för personer över 18 år, både män och kvinnor - Stockholms kommun, Gålö behandlingscenter - Nämndemansgården i Sverige AB - 12 & 12 behandlingshem AB - D Erixon Konsult AB - Attendo Individ och familj AB samt - Visättra Behandlingscenter Aktiebolag - Aktiebolaget Hatten - Wäxthuset i Väddö Aktiebolag samt - SelfHelp Kliniken Gävleborg AB - Strömbacka REHAB Aktiebolag - Provita AB

4 Social- och äldrenämnden Vårdförbundet Sörmland, Vårnäs - Renkronans Behandlingshem AB - Korpbergets Behandlingscenter AB Kategori 2. Behandlingshem som enbart tar emot kvinnor över 18 år - Villa Diva AB - Kooperativet Medvinden Ekonomiska förening - Linköpings stadsmission - Attendo Individ och familj AB - Nianfors Bruksherrgård Aktiebolag - Serenity AB Kategori 3. Behandlingshem som enbart tar emot män mellan år. Solgläntans behandlingshem i Kramfors Russinbacken AB Mångsbo Vård AB Kategori 4. Behandlingshem som enbart tar emot kvinnor mellan år. Två (2) anbud föreslås antas i rangordning: - Stockholms kommun, Gålö behandlingscenter - Nianfors Bruksherrgård Aktiebolag 5. Behandlingshem inriktning Kognitiv Beteende Terapi Kategori 1 Behandlingshem för personer över 18 år, både män och kvinnor. - Föreningen Dianova - Stiftelsen Stensele Kooperativa Kursgård - Frälsningsarmén, Kurön - Villa Vita i Mullsjö AB - Responsgruppen i Mälardalen AB 6. Omvårdnadsboende för kroniska missbrukare

5 Social- och äldrenämnden Kategori 1 Omvårdnadsboende för personer över 18 år, både män och kvinnor. - Frälsningsarmén, Kurön - Ideella föreningen Hela Människan Ria Järfälla med firma Hela Människan Ria Järfälla, Ria-hemmet - Stockholms Kommun, Edshemmet - Fogdhyttans Vård- och Behandlingshem AB - Hopplunda Aktiebolag, Lillälvsgården Kategori 2 Omvårdnadsboende som enbart tar emot kvinnor över 18 år. Inga anbud. Kategori 3 Enbart män - Stiftelsen Stensele Kooperativa Kursgård - Stockholms Kommun, Hamnvikshemmet - Hopplunda Aktiebolag, Opplunda 7. Vistelsehem Kategori 1 Vistelsehem/boenden för personer över 18 år, både män och kvinnor. - Responsgruppen i Mälardalen AB - Stockholms kommun, Bandhagshemmet - Stockholms kommun, Lönnen - Sällskapet länkarna i Botkyrka - Ideella föreningen Skyddsvärnet i Stockholm med firma Skyddsvärnet i Stockholm, Björkaboendestöd - Ideella föreningen Hela Människan Ria Järfälla med firma Hela Människan Ria Järfälla, Sjönäs - Ideella föreningen Hela Människan Ria Järfälla med firma Hela Människan Ria Järfälla, Ria-hemmet - Ideella föreningen Skyddsvärnet i Stockholm med firma Skyddsvärnet i Stockholm, Råckta - GLOB Ekonomisk förening Höga kusten Vård och Omsorg - Höga Kusten Vård och Omsorg - Hopplunda Aktiebolag, Lillälvsgården

6 Social- och äldrenämnden Sigtuna OmVård AB - Tallkullens HVB-hem AB Kategori 2 Vistelsehem/boenden för enbart kvinnor - Molarin Kompetens AB - Stockholms kommun, Syrenen 8. Behandlingshem för personer med samsjuklighet Kategori 1. Behandlingshem för samtliga personer år, både män och kvinnor. - Björkviks Vårdhem aktiebolag, Björkvik Vårdhem i Höör - Björkviks Vårdhem aktiebolag, Ringsjöhemmet - Hopplunda aktiebolag, Lillälvsgården Kategori 2. Behandlingshem som enbart tar män och kvinnor över 25 år - Villa Vita i Mullsjö AB - Sävik Behandlingshem AB - Stockholms kommun, Krukis motivations och behandlingshem 9. Konsulentstödda familjehem Kategori 1 Vuxna män och kvinnor - Stiftelsen för kristen familjehemsvård - Ideella föreningen skyddsvärnet i Stockholm med firma skyddsvärnet i Stockholm - Attendo individ och familj AB Kategori 2 Enbart kvinnor från 18 år - Stiftelsen för kristen familjehemsvård - Ideella föreningen skyddsvärnet i Stockholm med firma skyddsvärnet i Stockholm Kategori 3 Enbart unga vuxna - Stiftelsen för kristen familjehemsvård

7 Social- och äldrenämnden Attendo individ och familj AB Kategori 4 För personer i substitutionsbehandling - Ideella föreningen skyddsvärnet i Stockholm med firma skyddsvärnet i Stockholm - Attendo individ och familj AB - Stiftelsen Credo Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt förslag. Social- och äldrenämndens beslut Social- och äldrenämnden antar följande anbudsgivare inom respektive område: 1. Substitutionsbehandlingshem grundat på Kognitiv Beteende Terapi Kategori 1. Behandlingshem för samtliga personer över 18 år, både män och kvinnor: - Stockholms stad, Gålö behandlingscenter - Höga kusten Vård och Omsorg - Hopplunda aktiebolag, Lillälvsgården - Kategori 2. Behandlingshem som enbart tar emot kvinnor över 18 år. Inga anbud. 2. Arbetskooperativ - Ideella föreningen Prima Gruppen med firma Prima Gruppen - Basta Arbetskooperativ med firma Basta Arbetskooperativ - Ideella föreningen Skyddsvärnet i Stockholm med firma Skyddsvärnet i Stockholm,

8 Social- och äldrenämnden Behandling av missbrukare med behov av särskilda insatser Kategori målgrupp vuxna män 18 år - Sävik Behandlingshem AB - Hopplunda Aktiebolag, Lillälvsgården - Hopplunda Aktiebolag, Opplunda 4. Behandlingshem inriktning tolvsteg Kategori 1. Behandlingshem för personer över 18 år, både män och kvinnor - Stockholms kommun, Gålö behandlingscenter - Nämndemansgården i Sverige AB - 12 & 12 behandlingshem AB - D Erixon Konsult AB - Attendo Individ och familj AB samt - Visättra Behandlingscenter Aktiebolag - Aktiebolaget Hatten - Wäxthuset i Väddö Aktiebolag samt - SelfHelp Kliniken Gävleborg AB - Strömbacka REHAB Aktiebolag - Provita AB - Vårdförbundet Sörmland, Vårnäs - Renkronans Behandlingshem AB - Korpbergets Behandlingscenter AB Kategori 2. Behandlingshem som enbart tar emot kvinnor över 18 år - Villa Diva AB - Kooperativet Medvinden Ekonomiska förening - Linköpings stadsmission - Attendo Individ och familj AB - Nianfors Bruksherrgård Aktiebolag - Serenity AB

9 Social- och äldrenämnden Kategori 3. Behandlingshem som enbart tar emot män mellan år. Solgläntans behandlingshem i Kramfors Russinbacken AB Mångsbo Vård AB Kategori 4. Behandlingshem som enbart tar emot kvinnor mellan år. Två (2) anbud föreslås antas i rangordning: - Stockholms kommun, Gålö behandlingscenter - Nianfors Bruksherrgård Aktiebolag 5. Behandlingshem inriktning Kognitiv Beteende Terapi Kategori 1 Behandlingshem för personer över 18 år, både män och kvinnor. - Föreningen Dianova - Stiftelsen Stensele Kooperativa Kursgård - Frälsningsarmén, Kurön - Villa Vita i Mullsjö AB - Responsgruppen i Mälardalen AB 6. Omvårdnadsboende för kroniska missbrukare Kategori 1 Omvårdnadsboende för personer över 18 år, både män och kvinnor. - Frälsningsarmén, Kurön - Ideella föreningen Hela Människan Ria Järfälla med firma Hela Människan Ria Järfälla, Ria-hemmet - Stockholms Kommun, Edshemmet - Fogdhyttans Vård- och Behandlingshem AB - Hopplunda Aktiebolag, Lillälvsgården Kategori 2 Omvårdnadsboende som enbart tar emot kvinnor över 18 år. Inga anbud.

10 Social- och äldrenämnden Kategori 3 Enbart män - Stiftelsen Stensele Kooperativa Kursgård - Stockholms Kommun, Hamnvikshemmet - Hopplunda Aktiebolag, Opplunda 7. Vistelsehem Kategori 1 Vistelsehem/boenden för personer över 18 år, både män och kvinnor. - Responsgruppen i Mälardalen AB - Stockholms kommun, Bandhagshemmet - Stockholms kommun, Lönnen - Sällskapet länkarna i Botkyrka - Ideella föreningen Skyddsvärnet i Stockholm med firma Skyddsvärnet i Stockholm, Björkaboendestöd - Ideella föreningen Hela Människan Ria Järfälla med firma Hela Människan Ria Järfälla, Sjönäs - Ideella föreningen Hela Människan Ria Järfälla med firma Hela Människan Ria Järfälla, Ria-hemmet - Ideella föreningen Skyddsvärnet i Stockholm med firma Skyddsvärnet i Stockholm, Råckta - GLOB Ekonomisk förening Höga kusten Vård och Omsorg - Höga Kusten Vård och Omsorg - Hopplunda Aktiebolag, Lillälvsgården - Sigtuna OmVård AB - Tallkullens HVB-hem AB Kategori 2 Vistelsehem / boenden för enbart kvinnor - Molarin Kompetens AB - Stockholms kommun, Syrenen 8. Behandlingshem för personer med samsjuklighet Kategori 1. Behandlingshem för samtliga personer år, både män och kvinnor. - Björkviks Vårdhem aktiebolag, Björkvik Vårdhem i Höör

11 Social- och äldrenämnden Björkviks Vårdhem aktiebolag, Ringsjöhemmet - Hopplunda aktiebolag, Lillälvsgården Kategori 2. Behandlingshem som enbart tar män och kvinnor över 25 år - Villa Vita i Mullsjö AB - Sävik Behandlingshem AB - Stockholms kommun, Krukis motivations och behandlingshem 9. Konsulentstödda familjehem Kategori 1 Vuxna män och kvinnor - Stiftelsen för kristen familjehemsvård - Ideella föreningen skyddsvärnet i Stockholm med firma skyddsvärnet i Stockholm - Attendo individ och familj AB Kategori 2 Enbart kvinnor från 18 år - Stiftelsen för kristen familjehemsvård - Ideella föreningen skyddsvärnet i Stockholm med firma skyddsvärnet i Stockholm Kategori 3 Enbart unga vuxna - Stiftelsen för kristen familjehemsvård - Attendo individ och familj AB Kategori 4 För personer i substitutionsbehandling - Ideella föreningen skyddsvärnet i Stockholm med firma skyddsvärnet i Stockholm - Attendo individ och familj AB - Stiftelsen Credo

12 Social- och äldrenämnden Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. Maria Fälth (KD) Ordförande Nina Lindvall (FP) Utsedd att justera Beslutet skickas till: Upphandlingsstrateg Gudrun Lind i Sigtuna

13 Social- och äldrenämnden Konkurrensutsättning trygghetslarm och hemtjänst natt (SÄN/2012:184) Ärendebeskrivning Den 7 juni 2011 gav social- och äldrenämnden kundvalskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna att upphandla (enligt LOU) de delar av hemtjänsten som har små volymer. Under våren 2012 har förutsättningarna för konkurrensutsättning av larmberedskap, larminstallation och hemtjänst nattetid ( ) utretts. Volymerna inom hemtjänst natt har bedömts vara för små för att verksamheten ska kunna bedrivas med rimlig lönsamhet av flera utförare samtidigt. Genom att samordna larmutryckning, larminstallation och hemtjänst natt skapas förutsättningar för en verksamhet med god kvalitet, effektivitet och rimlig lönsamhet. Den 25 september 2012 beslutade social- och äldrenämnden att konkurrensutsätta larmutryckning, larminstallation och hemtjänst nattetid genom upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Social- och äldrenämnden beslutade även att Egen regi ska ges möjlighet att lämna anbud vid upphandlingen. Främsta syftet med upphandling är att säkerställa trygghetslarm och hemtjänst nattetid och att verksamheten bedrivs med hög kvalitet och effektivitet. Kundvalskontorets förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden beslutar att upphandla larminstallation, larmutryckning och hemtjänst natt. 2. Social- och äldrenämnden beslutar att anta förfrågningsunderlaget. Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt förslag.

14 Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämndens beslut 1. Social- och äldrenämnden beslutar att upphandla larminstallation, larmutryckning och hemtjänst natt. 2. Social- och äldrenämnden beslutar att anta förfrågningsunderlaget. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. Maria Fälth (KD) Ordförande Nina Lindvall (FP) Utsedd att justera

Social- och äldrenämnden

Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämnden 2012-09-24 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Estrid Måndag den 24 september 2012, klockan 17.15-17.50 Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Lena

Läs mer

Eva Dahlgren, KVK Stina Strid Hovmöller, KVK Sara Östberg, S & P, nämndsekr. Gunilla Eriksson (S) Social- och äldrenämnden

Eva Dahlgren, KVK Stina Strid Hovmöller, KVK Sara Östberg, S & P, nämndsekr. Gunilla Eriksson (S) Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämnden 2012-01-30 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Messingen, Industrivägen 20 b, rum Nielsen Måndag den 30 januari 2012, klockan 17:00-17.55 Ledamöter: Maria Fälth (KD),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1 Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Alfven Måndag den 26 mars 2012, klockan 18:00-19.50 Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Lena Kanström

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Plats och tid Ragnvald, Messingen, Love Almqvists torg 1 Måndagen den 24 mars 2014, klockan 18:

Plats och tid Ragnvald, Messingen, Love Almqvists torg 1 Måndagen den 24 mars 2014, klockan 18: Social- och äldrenämnden 2014-03-24 1 Plats och tid Ragnvald, Messingen, Love Almqvists torg 1 Måndagen den 24 mars 2014, klockan 18:00-18.40 Beslutande Ledamöter: Maria Fälth (KD) ordf. Lena Kanström

Läs mer

Utvärderingsresultat kategori 1 till och med 7

Utvärderingsresultat kategori 1 till och med 7 Bilaga 3 Utvärdering kat -7 Utvärderingsresultat kategori till och med 7 Anbuden som kvalificerat sig har utvärderats för var och en av de olika kategorierna t.o.m. 7 enligt principen: Ekonomiskt mest

Läs mer

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 25 augusti 2014, klockan 18:00-18:30

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 25 augusti 2014, klockan 18:00-18:30 Valnämnd 2014-08-25 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 25 augusti 2014, klockan 18:00-18:30 Beslutande Ledamöter: Jan Eckert (M), ordförande Olof Granström (KD), vice ordförande

Läs mer

Stöd & Process, plan 6, Kommunhuset

Stöd & Process, plan 6, Kommunhuset Kommunala pensionärsrådet 2012-12-04 1 Plats och tid Kommunhuset, Vilundarummet, plan 8 Tisdag den 4 december 2012, klockan 9:30-12.00 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf Maria Fälth (KD) Nils

Läs mer

Eva Assarsson, kanslichef, stöd & process Emma Kaumheimer, sekr. stöd & process

Eva Assarsson, kanslichef, stöd & process Emma Kaumheimer, sekr. stöd & process Valnämnd 2014-05-12 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 12 maj 2014, klockan 17:00-17:14 Beslutande Ledamöter: Jan Eckert (M), ordförande Olof Granström (KD), vice ordförande Bülent

Läs mer

UPPHANDLINGSRAPPORT med tilldelningsbeslut

UPPHANDLINGSRAPPORT med tilldelningsbeslut Missbruksvårdsupphandling för Stockholms stad 2012-2013 UPPHANDLINGSRAPPORT med tilldelningsbeslut Ärendets beredning Upphandlande myndighet Stadens 14 stadsdelsnämnder och socialnämnden har genomfört

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 13 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna

Läs mer

Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande Kent Hjalmarsson (M), v. ordförande Lars Tunkrans (KD) Michel Silvestri (MP)

Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande Kent Hjalmarsson (M), v. ordförande Lars Tunkrans (KD) Michel Silvestri (MP) Produktionsstyrelsen 2012-11-21 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Onsdagen den 21 november 2012, klockan 19.00-20.34 Beslutande Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande Kent Hjalmarsson

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2011-09-20 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Plan 3, Upplands Väsby kommun

Läs mer

Behandlingshem institution, ej 12 stegsmodellen och samsjuklighet

Behandlingshem institution, ej 12 stegsmodellen och samsjuklighet Behandlingshem institution, ej 12 stegsmodellen och samsjuklighet Utvärderingen är uppdelad i 4 områden. 1 Leverantörer med tillstånd 2 Leverantörer utan tillstånd 3 Leverantör med inriktning: Neuropsyk,

Läs mer

Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdag den 18 april 2012, klockan

Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdag den 18 april 2012, klockan Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-04-18 1 Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdag den 18 april 2012, klockan 8.30-10.50 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP),

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Tommy Åsbacka, avdelningschef Jenny Magnusson, nämndsekreterare. Lars-Göran Sörqvist (M)

Tommy Åsbacka, avdelningschef Jenny Magnusson, nämndsekreterare. Lars-Göran Sörqvist (M) Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-10-14 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Tisdagen den

Läs mer

Datum Diarienr Initierare Rubrik. Karin Warne (Tidningen Vision) Malin Winge (Vallentuna kommun)

Datum Diarienr Initierare Rubrik. Karin Warne (Tidningen Vision) Malin Winge (Vallentuna kommun) POSTLISTA SOCIALNÄMNDENS DIARIUM 11 SID 1/3 Datum Diarienr Initierare Rubrik SN 12.2-2 Socialstyrelsen Beslut i ärende om verksamhetstillsyn enligt socialtjänstlagen och patientsäkerhetslagen Karin Warne

Läs mer

Eva Assarsson, kanslichef stöd & process. Emma Kaumheimer, sekr. stöd & process.

Eva Assarsson, kanslichef stöd & process. Emma Kaumheimer, sekr. stöd & process. Valnämnden 2014-04-07 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 7 april 2014, klockan 18:00-18:30 Beslutande Ledamöter: Jan Eckert (M), ordförande Margaretha Strömqvist (KD), tj. ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen, extra sammanträde

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen, extra sammanträde Produktionsstyrelsen, extra sammanträde 2011-10-24 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Industrivägen 20, lokal: Kohl Måndagen den 24 oktober 2011, klockan 18:00-18:40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för familjrättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2010-08-25 1 Plats och tid Familjerättsbyrån, Industrivägen 2, Plan 3 Onsdagen den 25 augusti 2010, klockan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2013-09-23 1

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2013-09-23 1 Social- och äldrenämnden 2013-09-23 1 Plats och tid Beslutande Messingen Måndag 23 september 2013, klockan 16:00-18.00 Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Lena Kanström, (M), vice ordf Christina H.

Läs mer

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00-

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- 1 (6) Plats och tid Ledamöter Ersättare Övriga Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- Elwe Nilsson (M), Erika

Läs mer

Eva Assarsson, stöd & process Joel Kannisto, stöd & process Emma Kaumheimer, stöd & process

Eva Assarsson, stöd & process Joel Kannisto, stöd & process Emma Kaumheimer, stöd & process Valnämnd 2013-03-26 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Tisdagen den 26 mars 2013, klockan 19:00-20:20 Beslutande Ledamöter: Jan Eckert (M), ordförande Olof Granström (KD), vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 19 september 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 19 september

Läs mer

Per-Erik Kanström (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens allmänna utskott

Per-Erik Kanström (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens allmänna utskott Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-04 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvist torg 1. Lokal: Lundström. Onsdagen den 4 mars, klockan 8:30-10.00 Ledamöter: Anders Rosén (V), ordf. Mathias

Läs mer

Kommunhuset, plan 6, den 14 december. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Social- och äldrenämnden

Kommunhuset, plan 6, den 14 december. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämnden 2010-12-08 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Vilundarummet Onsdagen den 8 december, klockan 18:00-21.25 Ledamöter: Maria

Läs mer

Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Birger Eklund, fastighetskontoret Olle Hansson, fastighetskontoret.

Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Birger Eklund, fastighetskontoret Olle Hansson, fastighetskontoret. Kommunstyrelsen 2012-02-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 13.30 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Annaklara

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdesprotokoll. Kommunala pensionärsrådet Kommunala pensionärsrådet 2011-05-11 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, plan 8, Vilundarummet Onsdagen den 11 maj 2011, klockan 09:30-12.00 Ledamöter: Eila Bromme (FP), ordförande Jan Eckert (M) Ann-Mari

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad Kommunstyrelsens utskott för integration och 2016-09-08 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Dragonvägen 86, lokal: Blå rummet Torsdag den 8 september 2016, klockan 09:00-11.00 Ledamöter: Ibrahim Abdallah

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott Tid och plats Beslutande Ledamöter Onsdagen den 17 april 2013, kl. 18.00 21.00 i Prologen, kommunhuset Staffan Strömbäck (M), ordförande Uma Ormont (M) Christina Blom Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Onsdagen den 15 oktober 2014, klockan 19:00-21:15 Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande

Läs mer

Christinagården i Lindesberg AB. Samhällsbyggnadsförvaltning en (Vallentuna kommun) Gunilla Åhlander (Vallentuna kommun)

Christinagården i Lindesberg AB. Samhällsbyggnadsförvaltning en (Vallentuna kommun) Gunilla Åhlander (Vallentuna kommun) SOCIALNÄMNDENS DIARIUM 03-01 SID 1/8 Anmälda skrivelser 02-05 03-01 Datum Diari enr Initierare Rubrik 02-05 Christinagården i Lindesberg AB Information om nya vårdavgifter 2013 02-05 Yxe Herrgård Information

Läs mer

Thomas Thunblom, KSB Erik G. Olsson, KSB Fredrik Drotte, KSB, 4 Elisabet Eriksson, KSB, 1-4 Sara Hugosson, sekr, S&P. Hanna Anagrius (V)

Thomas Thunblom, KSB Erik G. Olsson, KSB Fredrik Drotte, KSB, 4 Elisabet Eriksson, KSB, 1-4 Sara Hugosson, sekr, S&P. Hanna Anagrius (V) Byggnadsnämnden 2016-01-19 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 19 januari, 2016, klockan 18:00-19:11 Ledamöter: Olli Hakala (M), ordförande Halina

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

Dorothea Hårleman (KD) Margareta Heimer, socialdirektör Britt-Marie Ekström, avd chef

Dorothea Hårleman (KD) Margareta Heimer, socialdirektör Britt-Marie Ekström, avd chef 1(12) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-18:55 Paragrafer 1-11 Beslutande Carina Erlandsson (M) Ersättare Birgitta Lindgren (L) Anita Dath (M) Ruby Rosén (MP) Elisabeth Frostell

Läs mer

Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40

Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40 Produktionsstyrelsen 2011-09-21 1 Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40 Beslutande Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Bolmens sammanträdesrum, Kommunhuset i Gislaved, kl 14.00-16.45 Beslutande Solveig Davidsson (M) ordf. Jösta Forslund (M) Ulla Fredriksson (M) Ann-Britt Larsson (C) Elisabeth Andersson

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup

Sammanträdesrum Önnerup Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Sammanträdesrum Önnerup Tid Torsdagen den 2 februari 2012, kl. 08.30-10.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) Göran Tufvesson (M) Barbro Söderberg (S) Lena Forsberg (M)

Läs mer

Inga-Lill Björklund, direktör, och föredragande tjänstemän. Kontoret för hälsa, vård och omsorg 2013-04-24

Inga-Lill Björklund, direktör, och föredragande tjänstemän. Kontoret för hälsa, vård och omsorg 2013-04-24 KOMMUN ÄLDRENÄMNDENS 1(7) Plats och tid: Vattenhästen, 15:00-17:30 Ledamöter: Mats Hansén (M), ordförande Ersättare: Caroline Andersson (S), 2:e vice ordförande Cecilia Bernsten (C) Ledamöter med närvaro-och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl , ajournering kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl , ajournering kl Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl.17.30-20.00, ajournering kl 18.20-19.15 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2010-10-19 1 Plats och tid Familjerättsbyrån, Industrivägen 2, Plan 3 Tisdagen den 19 oktober 2010, klockan

Läs mer

Timmie Aspelin, nämndsekreterare Maria Röstberg, kultur- och fritidschef. Madeleine Pettersson Svärd

Timmie Aspelin, nämndsekreterare Maria Röstberg, kultur- och fritidschef. Madeleine Pettersson Svärd Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-14 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Ragnvald Måndagen den 14 november 2016, klockan 17:00-18.00 Ledamöter: Leif Bejhed (V), ordf Ann-Christin Jyttner (S), v.ordf

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-12-02 kl. 08.30-9.20

Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-12-02 kl. 08.30-9.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1{5) Hässleholms Plats och tid ande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, kl. 08.30-9.20 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande Pär Palmgren (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämnden 2016-08-24 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Onsdagen den 24 augusti 2016, klockan 18.00-19.40 Ledamöter: Ann Christin Martens (S), ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-02-14 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 10 januari 2012, klockan

Läs mer

Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf. Maria Fälth (KD) v. ordf. Leif Berglund (S) Per-Erik Kanström (M) 1-6 Lars Valtersson (MP)

Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf. Maria Fälth (KD) v. ordf. Leif Berglund (S) Per-Erik Kanström (M) 1-6 Lars Valtersson (MP) Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-02-05 1 Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdagen den 5 februari, klockan 8:30-10.15 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf.

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2015- kl. 08.30-9.20

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2015- kl. 08.30-9.20 l SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2015- kl. 08.30-9.20 1ö\'3-0'2.-l\ (R~~ ll('l.-\"5/lt;jj Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadnämndens 2014-04-17 1 (7) Plats Rum 225, 2:a våning, Sundsgatan 29, Kommunhuset Tid Torsdagen den 17 april, 2014 kl: 12:00 12:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 9 Plats och tid Kommunkontoret Lessebo måndagen den 15 september kl 14.00 17.15 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Trudensson (s) Eva Kabanda

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-11-04 157 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Lars Nihlén, (c),

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott. Ersättare: Jan-Erik Ek (M) Eila Bromme (FP)

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott. Ersättare: Jan-Erik Ek (M) Eila Bromme (FP) Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2014-03-19 1 Plats och tid Blacken, Drabantvägen 9 Onsdagen den 19 mars 2014, klockan 8:00 09:05 Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Halldén (M), ordförande Torsten

Läs mer

Ann-Christin Frickner (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens allmänna utskott

Ann-Christin Frickner (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens allmänna utskott Kommunstyrelsens allmänna utskott 2016-04-13 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Ragnvald Onsdagen den 13 april 2016, klockan 08:30-10:08 Ledamöter: Anders Rosén (V), ordförande Mathias Bohman (S) Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

Redovisning av upphandling av heldygnsvård för barn och unga i jourfamilj, behandlingsfamilj

Redovisning av upphandling av heldygnsvård för barn och unga i jourfamilj, behandlingsfamilj SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-04 SN-2014/4310.183 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Socialnämnden Redovisning

Läs mer

Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Ibrahim Abdallah (S) Bengt-Erik Johansson Ulla Andersson. Jenny Magnusson, nämndsekreterare, SP

Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Ibrahim Abdallah (S) Bengt-Erik Johansson Ulla Andersson. Jenny Magnusson, nämndsekreterare, SP Kommunala handikapprådet 2011-11-29 1 Plats och tid HK-Center, Dragonvägen 64 klockan 18:00-19:40 Beslutande Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Ibrahim Abdallah (S) Bengt-Erik Johansson Ulla Andersson

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

2013-12-17. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C)

2013-12-17. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) 133-139 Plats och tid Lokal Kanonen, Hamngatan 50 kl. 18.00 21.25 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Anette Dahlgren (S) Jonas Forsberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd Styrelsen för Väsby välfärd 2013-03-20 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists Torg 1, lokal: Estrid Onsdagen den 20 mars, klockan 16.45-18.25 Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande Nils

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 36, 38 Caroline Hedlund

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 36, 38 Caroline Hedlund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Falköpingssalen, klockan 10.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Susanne Larsson (S), ordförande Hans Johansson (C), 1:e vice ordförande Janne Brisbo (M),

Läs mer

TILLDELNINGSBESLUT. avseende gemensam upphandling av behandlingsplatser och boenden för män och kvinnor med missbruksproblem

TILLDELNINGSBESLUT. avseende gemensam upphandling av behandlingsplatser och boenden för män och kvinnor med missbruksproblem SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN TILLDELNINGSBESLUT avseende gemensam upphandling av behandlingsplatser och boenden för män och kvinnor med missbruksproblem Stadens 18 stadsdelsnämnder och socialtjänstnämnden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och ungdomsutskottet (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och ungdomsutskottet (5) Barn- och ungdomsutskottet 2012-04-16 1 (5) Plats och tid Allégården i Kastlösa klockan 15.00-16.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sven Stenson (M), ordförande Anna-Kajsa Arnesson (C) Ulf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-25 1 (9) ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-25 1 (9) ANSLAG/BEVIS 2013-03-25 1 (9) Plats Kommunhuset, rum 212, våning 2. Tid Måndagen den 25 mars, kl. 13.00 14:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015

Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015 Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015 Regionstyrelsen PROTOKOLL 2015-08-18 245 Villkorat anbud samt ramavtal med Spendrups om mark för bryggeri i Visby hamn 246 Beslut om deltagande i bildande av kommunalförbund

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 2011-01-03 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 Beslutande Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m), ledamot Birgitta Krüger

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande

Irené Homman (S) ordförande Kommunstyrelsen 2014-11-04 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-16.35 Beslutande Ledamöter Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Tomas Fredén (S) Kerstin Stenquist (C) Lars-Erik

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Ulf Lundström (S) Monika Fernlund, myndighets chef Carina Altius, administrativ chef Terhi Berlin, utredare

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Ulf Lundström (S) Monika Fernlund, myndighets chef Carina Altius, administrativ chef Terhi Berlin, utredare Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, Fredagen den 26 november kl. 09.00-09.30 Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande

Läs mer

Magdalena Granholm, nämndsekreterare, S&P Maria Lindeberg, Specialistenheten, Katarina Blomstrand, KVK Therésa Olsson, KVK Stig Fjeldheim, S&P

Magdalena Granholm, nämndsekreterare, S&P Maria Lindeberg, Specialistenheten, Katarina Blomstrand, KVK Therésa Olsson, KVK Stig Fjeldheim, S&P Kommunala handikapprådet 2014-11-26 1 Plats och tid Beslutande Skimmeln, Drabantvägen 9a Onsdagen den 26 november, klockan 10:00-11.30 Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordf Lena Kanström (M) Ibrahim Abdallah

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203 2011-11-22 203 Plats och tid Häggenäs Sjukhem, kl 18.00 21.00 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m) ledamot Knut

Läs mer

Eva Dahlgren Emelie Cederqvist, sekreterare. Ann-Christine Granlund (M)

Eva Dahlgren Emelie Cederqvist, sekreterare. Ann-Christine Granlund (M) Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-16 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Lokal: Sabeln, Drabantvägen 9 A, 2 tr Tisdag den 16 mars 2010, kl. 18.30-18.45 Ledamöter: Kent Hjalmarsson (M) ordf.

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2013-09-11 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

Åsa Johansson (S) 1:e vice Ordförande... Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Åsa Johansson (S) 1:e vice Ordförande... Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-06-04 1 (6) Plats Konf.rum 522, 4:e vån Kommunhuset, Sundsgatan 29 Tid Torsdagen den 4 juni, 2015 Kl: 09:00 09:15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-12.00 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M), ordförande Britt Hjertqvist (L), vice ordförande Lena Forsberg (M),

Läs mer

Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll , i Debatten. Beslutande

Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll , i Debatten. Beslutande Tid och plats Beslutande Ledamöter, 18.00 20.00 i Debatten Adam Reuterskiöld (M), ordf. Martin Hamberg (C) Gunnar Pihl (FP) 1:e vice ordf. Liisa Ödén Vento (S) Björn Osberg (MP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2012-12-11 1 Plats och tid Kommunhuset i Sigtuna, Södergatan 20, Märsta, lokal: Skölden Tisdagen den 11

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-04-09 1. Ersättare:

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-04-09 1. Ersättare: Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-04-09 1 Plats och tid Vilundarummet, plan 8, Dragonvägen 86 Onsdagen den 9 april 2014, klockan 08:30-09:30 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordförande

Läs mer

Dnr: SN. Rapport från socialnämndens verksamhet Samverksansskolan i Vinäs... 3

Dnr: SN. Rapport från socialnämndens verksamhet Samverksansskolan i Vinäs... 3 2013-06-19 Sida 1-12 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 19 juni 2013, Kl 08:30 10:00 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla Rombo (KD) Eva

Läs mer

/A~:/ 1(/1: j~ ~ grafer 61-63

/A~:/ 1(/1: j~ ~ grafer 61-63 1 (5) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Barsebäck Resort, Barsebäck, måndagen den 26 augusti 2013, klockan 08.30-08.50 Nino Vidavie (M), ordf Olle Möller (S) Max Jörgensen (M) Magnus Lindberg

Läs mer

Kommunstyrelsens omsorgsutskott

Kommunstyrelsens omsorgsutskott 1(11) Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 10.00, 10.15 10.40 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson

Läs mer

(6) Ragnar Sandberg (M)

(6) Ragnar Sandberg (M) 2010-06-07 1 (6) Plats Vargön Holmen Paper AB, Huvudkontoret Tid Måndag den 7 juni kl. 13.30 15.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och ungdomsutskottet 2012-01-16 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och ungdomsutskottet 2012-01-16 1 (5) Barn- och ungdomsutskottet 2012-01-16 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.05 Beslutande Övriga deltagande Sven Stenson (M), ordförande Anna-Kajsa Arnesson (C) Ulf Magnusson

Läs mer

Margaretha Almqvist-Malmsjö (M) Eva Svantesson (M) Barbro Orrestrand (S) Jonas Ahlgren (S)

Margaretha Almqvist-Malmsjö (M) Eva Svantesson (M) Barbro Orrestrand (S) Jonas Ahlgren (S) 1(9) Plats och tid Tingshuset måndagen den 18 augusti kl. 17.00-17.40 Ordförande Beslutande Roland Parneving (M) Roland Parneving (M) Margaretha Almqvist-Malmsjö (M) Eva Svantesson (M) Barbro Orrestrand

Läs mer

Valnämnden 2009-05-06 1 (11)

Valnämnden 2009-05-06 1 (11) Valnämnden 2009-05-06 1 (11) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 6 maj 2009, kl. 17.00-18.30 (ajournering 17.35-17.50) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Björn Andersson (m) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-12-18 1(6) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 21.00 21.40 ajournering 21.15-21.30 Beslutande Ledamöter Irène Seth (M) ordf Anders Åkerlind (M) Tom Slettengren (M)

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl. 18.30-19.40 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Önnerup Tid kl. 08.30-11.10 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer