Ett exempel på en affärsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett exempel på en affärsplan"

Transkript

1 Ekonomie magister Pentti Martikainen Ett exempel på en affärsplan Målsättningen med en affärsplan är att på ett kort sätt presentera företagsprojektet som en fungerande helhet för finansiärerna och andra företagets intressentgrupper. Inte minst är det viktigt även för företagaren själv att ha en helhetsbild av sitt blivande företag. Företagsplanen innehåller tankar och beräkningar hur företagaren ser på försäljningens utveckling och lönsamhet, vilka erfarenheter företagaren har av företagande samt hur mycket resurser företaget kommer att behöva och vilken andel av finansieringen är företagarens. Detta exempel är uppbyggt på basen av Företags-analyskommissionens utformade blanketter. Blanketterna fås på: Detta är ett fiktivt exempel som har sina rötter i ett verkligt nygrundat företag. Företaget ABC (under grundande varande företag) Bakgrund Anders har jobbat många år på ett skyltföretag och under åren börjat fundera på ett eget företag. Han har börjat från tillverkningen och övergått till försäljningen under ett antal år. Han har en gammal bekant Göran som under många år jobbat som ekonomichef på ettmedelstort företag. Göran har grundat och följt med några företag inom ramen för sitt nuvarande jobb. Görans hustru Birgitta har tänkt söka sig till arbetslivet efter att barnen börjat skolan. Görans hustru har jobbat med försäljning före hon blivit hemma och sköta barnen. Anders hustru Monica har jobbat med ADB och fungerat även som sekreterare i ett större bolag. De senaste åren har hon jobbat deltid och även skött barnen samt under en tid hjälpt Anders arbetsplats med utskärning av texter för skyltar. Anders har tänkt diskutera med Göran om att grunda gemensamt ett skyltföretag. Han behöver Görans hjälp med administrationen och med finansieringen. Familjerna kommer samman och diskuterar möjligheterna att börja tillsammans ett företag. Man konstaterar att man ej har tillräckligt med pengar för företaget och besluter sig att vända sig till Finnvera och banken. Finnvera och banken tycker iden låter bra men man vill ha en affärsplan. (1/12)

2 Affärsplanen innehåller 3 delar A Information om företagaren / företagarna, skolning och arbetserfarenhet. B Bolagets affärs ide och dess lönsamhet C Kapitalbehovet och finansieringen av företaget Affärsplanen utformar sig med Finnveras kreditbehandlare enligt följande: A. Företagarnas information om företagarnas skolning, arbetserfarenhet, bedömning om sig själva och hur de tänker sköta företaget. Företagarna Anders född 1959 Skolning: studentexamen 1978 Värnplikt : undersergeant Arbetat som lagerman i Bolaget DEF Installerat skyltar i bolaget DEF Varit förman för installationen av skyltarna Arbetat med försäljning av skyltar Inom DEF. Han säljer skyltar och tillbehör för ca 500 Euro/år. Tanken är att Anders ansvarar för bolaget ABC som VD med ansvar för försäljningen och i mån av tid även installerar skyltar. Anders besöker kunderna och planerar skyltarna individuellt tillsammans med kunderna. Anders antar att han kommer att förmå 20 % av sina nuvarande kunder att övergå till hans egna bolag. Anders kommer i god tid att säga upp sig från sitt gamla bolag och försöker få uppsägningen att gå så smidigt som möjligt. Han kommer först att meddela sina gamla kunder om sitt eget bolag när hans arbetsförhållande är slut. Han har tänkt att han kan köpa och sälja produkter med sin gamla arbetsgivare. Anders tänker gå på kvällskurser för att lära sig mera om ledning och lönsamhet inom företaget. Dessutom kommer han att11 gång i året delta i en branschmässa i Europa. Anders hustru Monica har på deltid skött skärningen av skylttexter inom DEF under 2 år. Hon har tänkt övergå till det nya bolaget på deltid och mot timdebitering skära ut texterna för det nygrundande företaget. Hon kommer att skola sig med importören av skärprogrammet. Göran är född 1952 och är utbildad ekonom (1977) med redovisning som huvudämne. Han har jobbat på olika företag och från 1989 har han jobbat som ekonomichef på sitt nuvarande bolag XZY Göran har lovat hjälpa Anders med prissättningen och sköta på kvällarna som deltid hela företaget administration ( bl.a fakturering och Betalning av räkningar). Bokföringen sköts av en utomstående Auktoriserad bokföringsbyrå. Företaget kommer att ha en auktoriserad revisor. (2/12)

3 Görans hustru Birgitta är född 1955 och hon har gått grundskolan samt olika kurser I försäljning. Hon har jobbat i bolagen GHI och JKL tills Görans hustru Birgitta börjar jobba på bolaget på heltid. Hon kommer att göra allt som behövs i företaget. Hon dejourerar när Anders är på kundbesök eller installerar skyltar. Hon hjälper till i produktionen med färdigställandet av skyltarna. Hon beställer varor etc. Vissa installations- och skyltarbeten sköts av en timanställd som används på deltid. Dessutom köper och säljer bolaget skyltprodukter av andra producenter. B. Bolagets affärsidé Bolaget tillverkar och säljer olika skyltar inom huvudstadsregionen. Företaget kommer att hyra utrymmen inom ett område där det ej finns för många konkurrenter. Dessutom har Anders utvecklat en egen skylt typ som kommer att tillverkas och säljas till andra företag inom branschen runt om i landet. Bolaget säljer även trafikmärken och olika skyltprodukter som informationstavlor som tillverkas av andra producenter både inom hemlandet och i Europa. Anders har en del trogna kunder som han antar övergår till hans nya bolag. Dessutom kommer bolaget med annonsering på Gula sidorna och inom Internet att bjuda ut sina tjänster främst till företagskunder. Bolaget gör egna hemsidor www abc.fi Främsta kundkategorier är disponenter, arkitektbyråer, designbyråer, inredningskonsulter, grafiker och fastighetsägare. Kundkontakterna skötes med personlig försäljning och individuell rådgivning och planering av kundens skyltbehov. Under diskussionen med Finnveras kreditbehandlare kom Fram följande om affärsidén: - importen utgör inget hot för branschen p.g.a att skyltarna ofta skrivs på finska och svenska. - efterfrågan ökar inom de närmaste åren eftersom företagen fäster - mera och mera vikt vid sitt grafiska utseende (branschens efterfråga - ökar med ca 10 % /år i medeltal. - Företaget satsar på individuell försäljning och planering av skyltar. - Det garanterar även en eftermarknad. - inom branschen finns 2 stora konkurrenter av vilka en är inom - huvudstadsregionen. - För övrigt fungerar ungefär 4-5 andra små inom branschen - av vilket 1-2 kommer att sluta i och med företagarnas pensionering. - Anders utvecklade en ny skylt typ som ingen annan har. Den kommer - att säljas till övriga återförsäljare i hela landet. Kontakten sköts - främst per telefon och med utskick av prover. - Anders har erfarenhet av branschen och en god grund för - företagandet. Övrig erfarenheter av ledning och uppföljning finns hos - Göran. Bolagets lönsamhet har beräknas i bifogade blanketter T2 + bifogad Sammanställning bil. 1. (3/12)

4 Som underlag har Anders har tillsammans med Göran räknat följande: Beräkningarna har alla gjorts med moms 0 % för att underlätta kostnadsberäkningarna. Beräkning av nettoförsäljningen År 1 moms 0 % Produktgrupp 1 Egna tillverkade skyltar aluminium skyltar 0 moms Försäljning brutto år ,- ca 200 m2 a 220,-/m2 Rabatter + frakter 50 % till återförsäljare eller mängdrabatter till större kunder Rabatt 30 % av , ,- Frakter 5 % av , ,- Övrig försäljning direkt till kunden Utan rabatter eller frakter Nettoförsäljningspris 0 moms (1) ,- (100 %) Inköp Inköp av aluminium a 24,-/m ,- (pris 20,- + 5 %frakt + 15 % spill = 24,-/m2) Inköp av folie a 12/m ,- (pris 10,- + 5 % frakt och 15 % spill= 12,-/m2) Övriga tillbehör ex. fästen etc. 500,- Övriga inköpskostn. 410,- Inköp tot. (4) 8.110,- Tillverknings tid 200m2 x 0,6 = 100h a 10,- +sos 50 % =15,-/h x 120h direkta tillverkningskostnaden 1.800,- Produktgrupp 2 PVC skyltar 0 moms Försäljning brutto ,- ca 600m2 a 80,-/m2 Rabatter 30 % av , ,- Försäljn. frakter 5 % av , ,- Nettoförsäljning år 1 (1) ,- (100 %) Inköp av PVC a 6,-/m ,- Inköp av folie a 8,-/m ,- Inköpsfrakter + spill20% 1.760,- Inköp totalt 0 moms ,- (ca 25,2%) (4/12)

5 600 m2 tillverkningstid 600m2 a 0,4 h/m2 240 h a 15,- direkta tillverkningskostnaden 0 moms 3.600,- Produktgrupp 3 Aluminiumprofiler Tillverkade hos LKM 0 moms Bruttoförsäljning år ,- ca 1000 lm Rabatt 40 % till återförsäljare ,- Frakter 5 % ,- Netto försäljning år ,- (100 %) Inköp med frakt 2.000,- ( 20 % ) Förutsätter uppgörande av verktyg kostnad euro. Produktgrupp 4 Aluminiumnamnskyltar av egen profil / egen försäljning 0 moms Nettoförsäljning år 1 (1) ,- ca 1000 namnskyltar Inköp aluminium med frakt 500,- Inköp av folie med frakt och spill 500,- Inköp tot ,- (10 % ) Tillverkning av namnskyltar 4/h = 15,-/4 = 3,75/ skylt x 1000 st 3.750,- Produktgrupp 5 Importerade skyltsystem Brutto försäljning år 1 a 550/m ,- ca 100m2 Rabatter 10 % av , ,- Försäljningsfrakter 5 % av , ,- Nettoförsäljning ,- Inköp från UK med frakt ,- Folie 80 m2 med frakt och spill 1.000,- Inköp totalt ,- Tillverkning 2h/1m2 200h a ,- (5/12)

6 Produktgrupp 6 Trafikmärken Bruttoförsäljning av 800 st märken a 45, ,- rör 200 st a 20,-/st 4.000,- betong grund 23 kg a 10,- 200 st 2.000,- Övriga tillbehör 4.000,- Frakter 5 % av , ,- Rabatter 10 % av , ,- Netto försäljning 0 moms (1) ,- Inköp 50 % av , ,- med frakt Tillverkning 200 h a 15, ,- Produktgrupp 7 Övriga skyltar med tillbehör 0 moms Fästen med övriga tillbehör Bruttoförsäljning 0 moms ,- Rabatter ,- x 30% ,- Frakter 5 % av , ,- Nettoförsäljning (1) ,- Inköp beräknat 30 % av bruttoförsäljningspriset 6.000,- Produktgrupp 8 Installation Installation med egna montörer 250 h a 40,-/h 0 moms ,- Kostnaden för egna installationer 250x15,- h = 3.750,- Sammanställning av nettoförsäljningen, inköpen, tillverkningskostnaderna och köp av utomstående bil 1 och blankett T 2 rad 1 4) (6/12)

7 Pris- och rabatt politiken. Prisen uträknas enligt bruttoprincipen med 0 moms. Momsen läggs till priset vid faktureringen. Alla beräkningar både vid inköp och försäljning görs med 0 moms. Vid prissättningen av aluminiumskyltarna beräknas stora skyltarna Kosta 200,-/m2 och små skyltarna 250,-/m2. I medeltal beräknas skyltarna kosta 220/m2. Eftersom en del skyltar säljes till återförsäljare eller till större kunder med mängdrabatt har dessa mängdrabatter beräknas skilt. Rabatterna varierar från 10-40%) En del produkter säljes fraktfritt. En del av produkterna säljes direkt till kunderna utan rabatter. Vid varje produktgrupp har angetts hur stor del antages säljas med rabatt. Underleverantörer inköp produktgrupp 1-8 Uppskärning av aluminium + Installering av skyltar etc 800 h a 25,- + moms 0% ,- Personalkostnaderna (blankett T 2 Rad 6) Direkta tillverknings löner har beräknas enligt bil. 1 till euro ,-/ år 1. En del av dessa kan tillverkas i bolaget av Birgitta. Man utgår ur försiktighets skäl till att dessa tjänster måste köpas av utomstående. Man har beslutat att aktionärerna / företagarna ej tar ut lön under de 3 första månaderna. Lönerna man tar ut är skäliga och möjliga tilläggsvinster kommer man under de närmaste åren att investera i att utveckla bolaget. Man beräknar att år 2 alla skall få jobba fulltid i bolaget förutom Göran. Lönekostnaderna har beräknas enligt en bas tim/månadslön med sociala kostnaderna 50 % ( semesterersättningar 11 %, pensionskostnad ca 24 % beräknas även på semesterersättningen, försäkringar och folkpensionsavgifter ca 5 %, olycksfallsförsäkringar 4 %, utbildning frånvaro 6%) Lönerna enligt följande: Anders 2.000,-/månad x 1,50 x 9 månader (3 första månaderna utan lön) ,-/ år 1 Monica 2 dagar/vecka a 10,-/h x1,5 ( + 50 % sociala kostnader) = 15,-/h x 64h/månad= 960,- x 9 = 8640,-/år 1 Under år 2 när arbetena kommer att öka kommer även Monica Att börja arbeta mera. Göran beräknas arbeta 2 kvällar i veckan + möte 2 gånger i månaden under veckoslutet. Göran tar ej arvoden år 1. År 2 beräknas hans arvoden såsom Anders. Birgitta jobbar på heltid och får år 1 euro8,-/h. 160h x 8x1,5 = totalkostnaden 1920,-/månad x 9 = ,-/år. Personalkostnaderna tillsammans med sociala kostnaderna år 1 = utomstående tillverknings löner bil ,- Anders ,- (7/12)

8 Monica 8.640,- Birgitta ,- Personalkostnaderna totalt år ,- Övriga rörelsekostnaderna (T2 rad 7) Övriga rörelsekostnader år 1 Hyror 150 m2 a 6,-/månad = 900,-/månad x 12 = ,- Försäkringar (stöld, brand, inbrott) 600,- Telefon och post 3.000,- Annonsering Gula sidorna, facktidningar 3.500,- Uppgörande av hemsidor 1.500,- Bil och bränsle 5.000,- Bokföring och revision 2.500,- Övriga kostnader 3.100,- Summa övriga rörelsekostnader euro ,- Övriga rörelsekostnader år 2 Bolaget expanderar och man beräknar att Övriga kostnaderna stiger med 20 % Främst med marknadsföringskostnaderna Avskrivningarna beräknas år 1-3 till 25 % av ,- (T 2 rad 10) = ca ,- Räntekostnaderna år 1-3 (T 2 rad 14) Lån euro ränta 5 % = 5.000,- Garantier 1 % på ,- euro 500,- Lånekostnader vid lyftandet av lånen 500,- Totala kostnaderna 6.000,-/år ,- Resultaträkningen år 1 enligt tabell T 2 enligt följande (1000,-) : Omsättning 219 Materialförbrukning - 72 Köpta tjänster - 20 Personal kostnader - 74 Övriga rörelsekostnader - 30 Driftsbidrag + 23 Avskrivningar 25 % av 45, Rörelseresultat + 12 Räntekostnader - 6 Nettoresultat + 6 Skatter - 2 Totalt resultat år Break even point för försäljningen är mycket nära euro. (8/12)

9 I annat fall kommer bolaget att gå på förlust år 1. Vaksamhet med fasta kostnaderna och förbindelser är skäl att iakttaga år 1. År 2 Försäljningen antages öka med 40 % eftersom man har kommit in på marknaden och startproblemen är delvis övervunna. Motsvarande inköp fortsätter att öka med 40 %. Personal kostnaderna Ökar med 33 % (eftersom man ej år 1 tog ut lön under de 3 första månaderna ). Övriga rörelsekostnader antas öka med 20 %. Man satsar fortsättningsvis på markandsföringen och på utveckling av hemsidorna. C Finansiering och kapitalbehov Kapitalbehoven År 1 (blanketter T 1 och T 4 ) Inventarier och maskiner (0 moms) Anskaffning av skärningsplotter med ADB program ,- och datamaskin med utskrivare och inlärning Släpvagn för transporter (använd) 2.500,- (år 3 kommer en paketbil att inhandlas) Anders har en farmarvagn som kommer att användas mot km ersättning (beräknat i bil kostnaderna) Datamaskin för administration och försäljning 2.500,- med program Verktyg för aluminium profiler 5.000,- Skrivbord och möbler med tillbehör (använda) 2.500,- Aluminium sågar 2 st (special) ,- Handverktyg 2.000,- Övrigt Summa inventarier och maskiner 0 moms ,- (T 4 rad 10) År 2-3 kommer investeringar endast med vinstmedel att göras. Största delen kostnads förs direkt och är beaktade i övriga kostnader. Man satsar främst på marknadsföringen. Material och varulager för 3 månader kommer att inhandlas. Inköp år 1 totalt ,- = 6.000,-/månad x 3 = ,- Moms 0 %. I medeltal räknas krediten vara 6.000,- till leverantörerna( T 4 rad 21 och 24) (9/12)

10 Bundna pengar i kundfordringar år 1 Försäljningen ca 200,-/år = 16,6t/månad. Om vi Beviljar 14 dgr betalningstid (ibland 21 dgr) blir betalnings tiden i praktiken 1,5 månad med förseningar i faktureringen p.g.a att allting ej blir klart genast 16,6/månad x1,5 bindes medel i fordringar = ca ,- T4 rad 22 År 2-3 kommer en del medel att bindas i fordringar i och med att verksamheten ökar. Vi antar att resultatet räcker till ökade behovet av driftskapitalet. Dessutom hålls en noga Kontroll på kundfordringarna. Med beaktandet att det under vissa bra tider koncentrerat säljes mycket mera så måste bolaget ha en likvid buffert. Även för starten behövsen buffert för finansieringen i början med beräkningar att fasta kostnaderna är ca /år =ca 9.000/mån (löner + övriga rörelsekostnader) 2 månaders behov ca (T4 rad 17) Vid kapitalbehovet bör beaktas att alla beräkningar gjorts med 0 moms beräkningar. Då vi köper in varor måste vi betala moms genast på våra inköp. Momsen får vi dra av vid försäljningen. Men vid nystartande binder detta pengar i början. Inköpen kan i viss mån periodiseras så vi ej behöver betala momsen genast på alla inköp. Totalt kapitalbehov (T4 rad 18) ,- Finansiering (blankett T 4 ) Eget kapital (T 4 rad 3) ,- Checkräkning med kredit ,- Finnvera lån 8 år med 1 fritt amorterings år ,- (T4 rad 4) Anders och Monica har en lokal med 4 rum + kök (höghuslägenhet i Östra Helsingfors 90 m2) Värdet ca euro. De har banklån för ca euro Dessutom har de besparingar för ca 5.000,- euro. Göran och Birgitta har en radhuslägenhet i norra Helsingfors 5 r+kök 110 m2. Värde ca euro. De har banklån för ca ,- euro. Dessutom har de besparingar för ,- euro. (10/12)

11 Med finansiärerna har man kommit till följande: Göran och Birgitta betalar sin andel av aktiekapitalet euro ,- omedelbart när bolaget börjar. Finnvera beviljar Monica och Anders ett personligt aktionärs lån på ,- med deras aktier i bolaget ABC som säkerhet. Lånetiden 10 år. Finnvera beviljar ett lån på ,- till bolaget. Med säkerheter från båda parterna (familjerna) skilt på ,- envar. Personlig borgen från alla. Dessutom vill Finnvera ha en företagsinteckning i bolaget. Banken vill för checkräkningen ha en personlig borgen av parterna + en efterpant (realsäkerhet) i Göran och Birgittas radhus. Likviditets beräkningarna (kassabudget T 5) ABC bolagets verksamhet kommer att börja långsamt i januari eftersom januari-mars är de sämsta månaderna ur försäljnings-synvinkel. Anders och Göran har beräknat år 1 månadsförsäljning enligt bilaga 2. Motsvarande har man beräknat kapitalbehovet under starten. Semestermånaden i juli blir också lägre försäljning vilket påverkat likviditeten i augusti. Enligt beräknad kassabudget T 5 har man kommit till följande: Alla inkomster faktureras med moms. Momsen räknas på fakturan och debiteras kunden. I motsvarande grad betalar företaget själv momsen vid sina inköp. Företaget får dra av betald moms från debiterad moms vid redovisningen av momsen. Företaget kommeratt investera ,- + moms under första året. Det bör även beaktas att moms bör betalas vid inköpen. Försäljningsfordringarna kommer in senare än fakturerat och företaget beräknar att försäljningen år 1 är 219 t euro + moms = 267 t euro. Eftersom ca 1,5 mån. försäljning ej kommer in beräknar företagarna att 234 t euro kommer år 1 in enligt T 4 rad 2 fördelning. Maj-juni är de bästa månaderna och då är försäljningen högst. Eftersom bolaget börjar långsamt har man beräknat att leverantörsskulderna betalas enligt plan (T 5 rad 7) Man har beräknat att man betalar alla inköp under år 1 förutom euro 6t. Mervärdesskatten har beaktas så att företaget ej begär retur av mervärdesskatten för investeringarna men företaget drar av dem under kommande första månaderna. Detta resulterar i att företaget först på sommaren måste redovisa moms. År 1 moms har räknats på följande sätt. Företaget bör betala försäljning år 1 22 % på 219 = 48,2 t euro Avdras från betalad moms: inköp av varor, tjänster och övriga kostnader(20,72,30 t euro= 122 t euro x 22 %) = - 26,8 t euro.moms på Investeringarna ,- x 22 % = - 9,9 t euro Investering i varulagret x 22 % = - 4 t euro Beräknas betalas moms netto + 7,5 t euro. Lönerna totala kostnad är och beräknas betalas så att i början betalas 1,5 t euro x3 första månaderna. Innehållna skatter och övriga avgifter redovisas 1 månad senare. Med försäkringsbolaget tänker man avtala att man får försäkringsavgifterna 1 gång i månaden. Utbetalda löner har beräknats enligt T 5 rad 9 och sociala kostnaderna med försäkringsavgifter T 5 rad 10 (innehållna skatter är i rad 9) Hyrorna har beräknats i övriga kostnaderna rad 14 (se T 2specificeringRad 7) Finansieringsutgifterna rad 12 T 5 är 6 t euro/12mån. Krediterna och aktiekapitalet beräknas fås i användning genast i början (T 5 rad 21 och 22). T 5 blanketten visar att bolaget klarar sig år 1 likviditetsmässigt ifall försäljningen går enligt planerna. (11/12)

12 Alla parter går med på finansierings arrangemanget och Finnvera och banken har godkänt beräkningarna. Finnveras kreditförberedare rekommenderar att man bildar ett aktiebolag eftersom det är 2 olika familjer som börjar med verksamheten. Dessutom föreslår Finnvera att aktionärerna ingår ett aktionärsavtal. Man har tillsammans kommit överens om att man grundar ett aktiebolag och att man gör ett aktionärsavtal. Man har dessutom kommit överens om att ingen kan ta ut pengar personligen utan att alla parter godkänner uttaget. Dessutom får ingen aktionärers fördelar ändras utan att alla parter samtycker. Ifall bolaget säljes kommer alla att ha rätt till lika stora försäljningsinkomster/aktie. Alla 4: Anders, Monica, Göran och Birgitta sitter i bolagets styrelse. Göran är styrelse ordförande och har avgörande rösten ifall rösterna faller lika. Göran bör dock beakta aktionärsavtalet. Anders kommer att säga upp sig den xxx med 3 månaders uppsägningstid och bolaget börjar sin verksamhet 1.1.xx följande år Bolagets utveckling gick huvudsakligen enligt planerna och företaget finns ännu på marknaden. (12/12)

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Affärsplan för Starta eget

Affärsplan för Starta eget Affärsplan för Starta eget Innan du skickar in affärsplanen måste du vara registrerad i Trygghetsfonden, det vill säga anmäld av din arbetsgivare och din registrering/enskilda ansökan vara insänd till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sotenässymbioscentrum Företagsekonomi 1. Facit övningsuppgifter företagets resurser

Sotenässymbioscentrum Företagsekonomi 1. Facit övningsuppgifter företagets resurser Anskaffning av resurser Eget svar Resurser för en privatperson Flyttbudget 15 000 kr Studielån 8 000 kr Bostadsbidrag 600 kr Summa inkomster 23 600 kr Möbler Hyra Litteratur Mat Telefon Gymkort Kläder

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget

Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget Med utgångspunkt från funktionsbudgeterna och balansräkningen för den 1/1 ska en likviditetsbudget upprättas för januari. I tabellen nedan visas en sammanställning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

REDOVISNINGENS GRUNDER

REDOVISNINGENS GRUNDER REDOVISNINGENS GRUNDER Tid: 3 h Bokföring Texten får medtas 28.08.2006 Hjälpmedel: Kalkylator ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

VISA ALLA BERÄKNINGAR

VISA ALLA BERÄKNINGAR Sida1(2) TENTA 1FE700 Redovisning och finansiering delkurs 2 2015-04-28 Totalt 70 p Uppgift 1. (10p) Peppe Ratio är en hängiven amatörfotograf som nu vill provat på som proffesionell. För detta ändamål

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRO011 Tentamen ges för: Administratör inom offentlig verksamhet Namn:.. Personnummer:..

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p)

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng Namn: Tentamensdatum: 150603 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg krävs:

Läs mer

Affärsplan. För Loh Electronics AB

Affärsplan. För Loh Electronics AB Affärsplan För Loh Electronics AB Adressinformation Denna affärsplan har upprättats av: Rolf Loh Telefon: 0703521425 Adress: Skog Skogsängen Mobiltelefon: 0703521425 Personnummer: 4510202312 Epost rolf@lohelectronics.se

Läs mer

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Mälardalens högskola Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Fredagen den 4 november 2016 kl. 14:30 18:30 Del 1 Kontaktperson för Del 1 är Yvonne Mattsson. Tentamensvakten har telefonnummer. Telefontid

Läs mer

Förbered dig gärna inför besöket hos NyföretagarCentrum genom att skriva ut och fylla i nedanstående affärsplan! Personnummer:. Adress:..

Förbered dig gärna inför besöket hos NyföretagarCentrum genom att skriva ut och fylla i nedanstående affärsplan! Personnummer:. Adress:.. Affärsplan Förbered dig gärna inför besöket hos NyföretagarCentrum genom att skriva ut och fylla i nedanstående affärsplan! Fyll i det du kan, vi hjälper dig med det övriga. Finns handlingar som har direkt

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2014-03-27 Antal timmar: 5 Ansvarig lärare: Karin Seger 0761-88 88 45,

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Ekonomiska grundbegrepp

Ekonomiska grundbegrepp Nedan skall vi gå igenom olika ekonomiska grundbegrepp som kommer att vara aktuella i samband med resursplanering och budgetering. Dessa grundbegrepp är viktiga att skilja på för att du ska kunna sammanställa

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21RV1A Tentamen ges för: ADM 12 Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2013-08-20 Tid: 09.00 13.00 Hjälpmedel:

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Sifferunderlaget för KFA-föreläsning 1 1 Personalkostnader Företaget anställer tre personer på deltid. Under året är den normala bruttolönen

Läs mer

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p)

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 160531 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Finansieringsanalys Räkenskapsanalys Strategisk planering och Ekonomistyrning Samband strategisk planering och ekonomistyrning Strategisk planering Budgetering Budgetuppföljning

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15 Affärsplan En första skiss 1 Förbereda eget företag en utvecklingsprocess Du själv som företagare Att driva eget företag är spännande och en stor utmaning det är ett sätt att leva. Att vara egen företagare

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal

Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal 1-3 2009 Enjoy Group AB (publ) komplettering av text till delårsrapport Efter att dagens delårsrapport i Enjoy Group AB (publ) har undertecknad erhållit några

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

MALL FÖR AF F Ä R S P L A N FÖR START AV NÄRINGSVERKSAMHET. Personnummer: (10 siffror) Service Vård och Administration Teknik Integration Bryggan

MALL FÖR AF F Ä R S P L A N FÖR START AV NÄRINGSVERKSAMHET. Personnummer: (10 siffror) Service Vård och Administration Teknik Integration Bryggan MALL FÖR AF F Ä R S P L A N FÖR START AV NÄRINGSVERKSAMHET Namn: Personnummer: (10 siffror) Inskriven på AF kontor: (Välj ett alternativ) Service Vård och Administration Teknik Integration Bryggan *Detta

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

Papper, miniräknare med tomt minne och penna. Räknare på smartphones, ipad, Tab eller liknande är inte tillåtet.

Papper, miniräknare med tomt minne och penna. Räknare på smartphones, ipad, Tab eller liknande är inte tillåtet. Grundläggande företagsekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Kursen är totalt 7,5 högskolepoäng Tentamen 51FE01 För textilstudenter på Textil produktutveckling, Butikschef, Textilingenjör, Designtekniker

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se Leif Malmborg Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se 1 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB Företagsbeskrivning Einar Nilssons Järnhandel AB 1 Inledande information Företagsbeskrivning Syftet med denna företagsbeskrivning är att ge en översiktlig information angående verksamheten och att intressenter

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: TE02 Ladokkod: 11FE00 Tentamen ges för: OPUS2 startår 2016 Kod: Tentamensdatum: 2017-04-28 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering.

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering. Bo Ekdahl Prov Företagsekonomi B Hörby Lärcenter Planering och budgetering Budgetuppföljning och analys Namn: Uppgift 1 (3 p) I boken skrivs det att planering bör göras med flera olika tidshorisonter.

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 CE16 ochek16 Kod: Tentamensdatum: 2016-12-01 Tid: 09.00 11:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte alt. FAR:s

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström Företagets uppföljning- nyckeltal Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Nyckeltal Tolka nyckeltalen Företagets lönsamhet Finansiell balans Kapacitetsutnyttjande Analys av nyckeltal Länkar Begrepp

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729 ÅRSREDOVISNING för Storuman Energi AB Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för Storuman Energi AB för perioden 1 januari 2015-31 december 2015. Styrelsen och

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Vipportinstallation Kb, Företagstolkens FT4 Ekonomiplan Pro exempelkalkyl

Vipportinstallation Kb, Företagstolkens FT4 Ekonomiplan Pro exempelkalkyl 1. SKEDE: Klargörandet av penningbehov och penningkällor (T4 Lönsamhet, finansiering - tabell) Antecknas maskiner och inventarier samt bidragen, som fås till dem. Lånen här, ränta (5 %), fria år från avkortningar

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 CE15 och EK15 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-12-02 Tid: 14.00 16:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer