Ett exempel på en affärsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett exempel på en affärsplan"

Transkript

1 Ekonomie magister Pentti Martikainen Ett exempel på en affärsplan Målsättningen med en affärsplan är att på ett kort sätt presentera företagsprojektet som en fungerande helhet för finansiärerna och andra företagets intressentgrupper. Inte minst är det viktigt även för företagaren själv att ha en helhetsbild av sitt blivande företag. Företagsplanen innehåller tankar och beräkningar hur företagaren ser på försäljningens utveckling och lönsamhet, vilka erfarenheter företagaren har av företagande samt hur mycket resurser företaget kommer att behöva och vilken andel av finansieringen är företagarens. Detta exempel är uppbyggt på basen av Företags-analyskommissionens utformade blanketter. Blanketterna fås på: Detta är ett fiktivt exempel som har sina rötter i ett verkligt nygrundat företag. Företaget ABC (under grundande varande företag) Bakgrund Anders har jobbat många år på ett skyltföretag och under åren börjat fundera på ett eget företag. Han har börjat från tillverkningen och övergått till försäljningen under ett antal år. Han har en gammal bekant Göran som under många år jobbat som ekonomichef på ettmedelstort företag. Göran har grundat och följt med några företag inom ramen för sitt nuvarande jobb. Görans hustru Birgitta har tänkt söka sig till arbetslivet efter att barnen börjat skolan. Görans hustru har jobbat med försäljning före hon blivit hemma och sköta barnen. Anders hustru Monica har jobbat med ADB och fungerat även som sekreterare i ett större bolag. De senaste åren har hon jobbat deltid och även skött barnen samt under en tid hjälpt Anders arbetsplats med utskärning av texter för skyltar. Anders har tänkt diskutera med Göran om att grunda gemensamt ett skyltföretag. Han behöver Görans hjälp med administrationen och med finansieringen. Familjerna kommer samman och diskuterar möjligheterna att börja tillsammans ett företag. Man konstaterar att man ej har tillräckligt med pengar för företaget och besluter sig att vända sig till Finnvera och banken. Finnvera och banken tycker iden låter bra men man vill ha en affärsplan. (1/12)

2 Affärsplanen innehåller 3 delar A Information om företagaren / företagarna, skolning och arbetserfarenhet. B Bolagets affärs ide och dess lönsamhet C Kapitalbehovet och finansieringen av företaget Affärsplanen utformar sig med Finnveras kreditbehandlare enligt följande: A. Företagarnas information om företagarnas skolning, arbetserfarenhet, bedömning om sig själva och hur de tänker sköta företaget. Företagarna Anders född 1959 Skolning: studentexamen 1978 Värnplikt : undersergeant Arbetat som lagerman i Bolaget DEF Installerat skyltar i bolaget DEF Varit förman för installationen av skyltarna Arbetat med försäljning av skyltar Inom DEF. Han säljer skyltar och tillbehör för ca 500 Euro/år. Tanken är att Anders ansvarar för bolaget ABC som VD med ansvar för försäljningen och i mån av tid även installerar skyltar. Anders besöker kunderna och planerar skyltarna individuellt tillsammans med kunderna. Anders antar att han kommer att förmå 20 % av sina nuvarande kunder att övergå till hans egna bolag. Anders kommer i god tid att säga upp sig från sitt gamla bolag och försöker få uppsägningen att gå så smidigt som möjligt. Han kommer först att meddela sina gamla kunder om sitt eget bolag när hans arbetsförhållande är slut. Han har tänkt att han kan köpa och sälja produkter med sin gamla arbetsgivare. Anders tänker gå på kvällskurser för att lära sig mera om ledning och lönsamhet inom företaget. Dessutom kommer han att11 gång i året delta i en branschmässa i Europa. Anders hustru Monica har på deltid skött skärningen av skylttexter inom DEF under 2 år. Hon har tänkt övergå till det nya bolaget på deltid och mot timdebitering skära ut texterna för det nygrundande företaget. Hon kommer att skola sig med importören av skärprogrammet. Göran är född 1952 och är utbildad ekonom (1977) med redovisning som huvudämne. Han har jobbat på olika företag och från 1989 har han jobbat som ekonomichef på sitt nuvarande bolag XZY Göran har lovat hjälpa Anders med prissättningen och sköta på kvällarna som deltid hela företaget administration ( bl.a fakturering och Betalning av räkningar). Bokföringen sköts av en utomstående Auktoriserad bokföringsbyrå. Företaget kommer att ha en auktoriserad revisor. (2/12)

3 Görans hustru Birgitta är född 1955 och hon har gått grundskolan samt olika kurser I försäljning. Hon har jobbat i bolagen GHI och JKL tills Görans hustru Birgitta börjar jobba på bolaget på heltid. Hon kommer att göra allt som behövs i företaget. Hon dejourerar när Anders är på kundbesök eller installerar skyltar. Hon hjälper till i produktionen med färdigställandet av skyltarna. Hon beställer varor etc. Vissa installations- och skyltarbeten sköts av en timanställd som används på deltid. Dessutom köper och säljer bolaget skyltprodukter av andra producenter. B. Bolagets affärsidé Bolaget tillverkar och säljer olika skyltar inom huvudstadsregionen. Företaget kommer att hyra utrymmen inom ett område där det ej finns för många konkurrenter. Dessutom har Anders utvecklat en egen skylt typ som kommer att tillverkas och säljas till andra företag inom branschen runt om i landet. Bolaget säljer även trafikmärken och olika skyltprodukter som informationstavlor som tillverkas av andra producenter både inom hemlandet och i Europa. Anders har en del trogna kunder som han antar övergår till hans nya bolag. Dessutom kommer bolaget med annonsering på Gula sidorna och inom Internet att bjuda ut sina tjänster främst till företagskunder. Bolaget gör egna hemsidor www abc.fi Främsta kundkategorier är disponenter, arkitektbyråer, designbyråer, inredningskonsulter, grafiker och fastighetsägare. Kundkontakterna skötes med personlig försäljning och individuell rådgivning och planering av kundens skyltbehov. Under diskussionen med Finnveras kreditbehandlare kom Fram följande om affärsidén: - importen utgör inget hot för branschen p.g.a att skyltarna ofta skrivs på finska och svenska. - efterfrågan ökar inom de närmaste åren eftersom företagen fäster - mera och mera vikt vid sitt grafiska utseende (branschens efterfråga - ökar med ca 10 % /år i medeltal. - Företaget satsar på individuell försäljning och planering av skyltar. - Det garanterar även en eftermarknad. - inom branschen finns 2 stora konkurrenter av vilka en är inom - huvudstadsregionen. - För övrigt fungerar ungefär 4-5 andra små inom branschen - av vilket 1-2 kommer att sluta i och med företagarnas pensionering. - Anders utvecklade en ny skylt typ som ingen annan har. Den kommer - att säljas till övriga återförsäljare i hela landet. Kontakten sköts - främst per telefon och med utskick av prover. - Anders har erfarenhet av branschen och en god grund för - företagandet. Övrig erfarenheter av ledning och uppföljning finns hos - Göran. Bolagets lönsamhet har beräknas i bifogade blanketter T2 + bifogad Sammanställning bil. 1. (3/12)

4 Som underlag har Anders har tillsammans med Göran räknat följande: Beräkningarna har alla gjorts med moms 0 % för att underlätta kostnadsberäkningarna. Beräkning av nettoförsäljningen År 1 moms 0 % Produktgrupp 1 Egna tillverkade skyltar aluminium skyltar 0 moms Försäljning brutto år ,- ca 200 m2 a 220,-/m2 Rabatter + frakter 50 % till återförsäljare eller mängdrabatter till större kunder Rabatt 30 % av , ,- Frakter 5 % av , ,- Övrig försäljning direkt till kunden Utan rabatter eller frakter Nettoförsäljningspris 0 moms (1) ,- (100 %) Inköp Inköp av aluminium a 24,-/m ,- (pris 20,- + 5 %frakt + 15 % spill = 24,-/m2) Inköp av folie a 12/m ,- (pris 10,- + 5 % frakt och 15 % spill= 12,-/m2) Övriga tillbehör ex. fästen etc. 500,- Övriga inköpskostn. 410,- Inköp tot. (4) 8.110,- Tillverknings tid 200m2 x 0,6 = 100h a 10,- +sos 50 % =15,-/h x 120h direkta tillverkningskostnaden 1.800,- Produktgrupp 2 PVC skyltar 0 moms Försäljning brutto ,- ca 600m2 a 80,-/m2 Rabatter 30 % av , ,- Försäljn. frakter 5 % av , ,- Nettoförsäljning år 1 (1) ,- (100 %) Inköp av PVC a 6,-/m ,- Inköp av folie a 8,-/m ,- Inköpsfrakter + spill20% 1.760,- Inköp totalt 0 moms ,- (ca 25,2%) (4/12)

5 600 m2 tillverkningstid 600m2 a 0,4 h/m2 240 h a 15,- direkta tillverkningskostnaden 0 moms 3.600,- Produktgrupp 3 Aluminiumprofiler Tillverkade hos LKM 0 moms Bruttoförsäljning år ,- ca 1000 lm Rabatt 40 % till återförsäljare ,- Frakter 5 % ,- Netto försäljning år ,- (100 %) Inköp med frakt 2.000,- ( 20 % ) Förutsätter uppgörande av verktyg kostnad euro. Produktgrupp 4 Aluminiumnamnskyltar av egen profil / egen försäljning 0 moms Nettoförsäljning år 1 (1) ,- ca 1000 namnskyltar Inköp aluminium med frakt 500,- Inköp av folie med frakt och spill 500,- Inköp tot ,- (10 % ) Tillverkning av namnskyltar 4/h = 15,-/4 = 3,75/ skylt x 1000 st 3.750,- Produktgrupp 5 Importerade skyltsystem Brutto försäljning år 1 a 550/m ,- ca 100m2 Rabatter 10 % av , ,- Försäljningsfrakter 5 % av , ,- Nettoförsäljning ,- Inköp från UK med frakt ,- Folie 80 m2 med frakt och spill 1.000,- Inköp totalt ,- Tillverkning 2h/1m2 200h a ,- (5/12)

6 Produktgrupp 6 Trafikmärken Bruttoförsäljning av 800 st märken a 45, ,- rör 200 st a 20,-/st 4.000,- betong grund 23 kg a 10,- 200 st 2.000,- Övriga tillbehör 4.000,- Frakter 5 % av , ,- Rabatter 10 % av , ,- Netto försäljning 0 moms (1) ,- Inköp 50 % av , ,- med frakt Tillverkning 200 h a 15, ,- Produktgrupp 7 Övriga skyltar med tillbehör 0 moms Fästen med övriga tillbehör Bruttoförsäljning 0 moms ,- Rabatter ,- x 30% ,- Frakter 5 % av , ,- Nettoförsäljning (1) ,- Inköp beräknat 30 % av bruttoförsäljningspriset 6.000,- Produktgrupp 8 Installation Installation med egna montörer 250 h a 40,-/h 0 moms ,- Kostnaden för egna installationer 250x15,- h = 3.750,- Sammanställning av nettoförsäljningen, inköpen, tillverkningskostnaderna och köp av utomstående bil 1 och blankett T 2 rad 1 4) (6/12)

7 Pris- och rabatt politiken. Prisen uträknas enligt bruttoprincipen med 0 moms. Momsen läggs till priset vid faktureringen. Alla beräkningar både vid inköp och försäljning görs med 0 moms. Vid prissättningen av aluminiumskyltarna beräknas stora skyltarna Kosta 200,-/m2 och små skyltarna 250,-/m2. I medeltal beräknas skyltarna kosta 220/m2. Eftersom en del skyltar säljes till återförsäljare eller till större kunder med mängdrabatt har dessa mängdrabatter beräknas skilt. Rabatterna varierar från 10-40%) En del produkter säljes fraktfritt. En del av produkterna säljes direkt till kunderna utan rabatter. Vid varje produktgrupp har angetts hur stor del antages säljas med rabatt. Underleverantörer inköp produktgrupp 1-8 Uppskärning av aluminium + Installering av skyltar etc 800 h a 25,- + moms 0% ,- Personalkostnaderna (blankett T 2 Rad 6) Direkta tillverknings löner har beräknas enligt bil. 1 till euro ,-/ år 1. En del av dessa kan tillverkas i bolaget av Birgitta. Man utgår ur försiktighets skäl till att dessa tjänster måste köpas av utomstående. Man har beslutat att aktionärerna / företagarna ej tar ut lön under de 3 första månaderna. Lönerna man tar ut är skäliga och möjliga tilläggsvinster kommer man under de närmaste åren att investera i att utveckla bolaget. Man beräknar att år 2 alla skall få jobba fulltid i bolaget förutom Göran. Lönekostnaderna har beräknas enligt en bas tim/månadslön med sociala kostnaderna 50 % ( semesterersättningar 11 %, pensionskostnad ca 24 % beräknas även på semesterersättningen, försäkringar och folkpensionsavgifter ca 5 %, olycksfallsförsäkringar 4 %, utbildning frånvaro 6%) Lönerna enligt följande: Anders 2.000,-/månad x 1,50 x 9 månader (3 första månaderna utan lön) ,-/ år 1 Monica 2 dagar/vecka a 10,-/h x1,5 ( + 50 % sociala kostnader) = 15,-/h x 64h/månad= 960,- x 9 = 8640,-/år 1 Under år 2 när arbetena kommer att öka kommer även Monica Att börja arbeta mera. Göran beräknas arbeta 2 kvällar i veckan + möte 2 gånger i månaden under veckoslutet. Göran tar ej arvoden år 1. År 2 beräknas hans arvoden såsom Anders. Birgitta jobbar på heltid och får år 1 euro8,-/h. 160h x 8x1,5 = totalkostnaden 1920,-/månad x 9 = ,-/år. Personalkostnaderna tillsammans med sociala kostnaderna år 1 = utomstående tillverknings löner bil ,- Anders ,- (7/12)

8 Monica 8.640,- Birgitta ,- Personalkostnaderna totalt år ,- Övriga rörelsekostnaderna (T2 rad 7) Övriga rörelsekostnader år 1 Hyror 150 m2 a 6,-/månad = 900,-/månad x 12 = ,- Försäkringar (stöld, brand, inbrott) 600,- Telefon och post 3.000,- Annonsering Gula sidorna, facktidningar 3.500,- Uppgörande av hemsidor 1.500,- Bil och bränsle 5.000,- Bokföring och revision 2.500,- Övriga kostnader 3.100,- Summa övriga rörelsekostnader euro ,- Övriga rörelsekostnader år 2 Bolaget expanderar och man beräknar att Övriga kostnaderna stiger med 20 % Främst med marknadsföringskostnaderna Avskrivningarna beräknas år 1-3 till 25 % av ,- (T 2 rad 10) = ca ,- Räntekostnaderna år 1-3 (T 2 rad 14) Lån euro ränta 5 % = 5.000,- Garantier 1 % på ,- euro 500,- Lånekostnader vid lyftandet av lånen 500,- Totala kostnaderna 6.000,-/år ,- Resultaträkningen år 1 enligt tabell T 2 enligt följande (1000,-) : Omsättning 219 Materialförbrukning - 72 Köpta tjänster - 20 Personal kostnader - 74 Övriga rörelsekostnader - 30 Driftsbidrag + 23 Avskrivningar 25 % av 45, Rörelseresultat + 12 Räntekostnader - 6 Nettoresultat + 6 Skatter - 2 Totalt resultat år Break even point för försäljningen är mycket nära euro. (8/12)

9 I annat fall kommer bolaget att gå på förlust år 1. Vaksamhet med fasta kostnaderna och förbindelser är skäl att iakttaga år 1. År 2 Försäljningen antages öka med 40 % eftersom man har kommit in på marknaden och startproblemen är delvis övervunna. Motsvarande inköp fortsätter att öka med 40 %. Personal kostnaderna Ökar med 33 % (eftersom man ej år 1 tog ut lön under de 3 första månaderna ). Övriga rörelsekostnader antas öka med 20 %. Man satsar fortsättningsvis på markandsföringen och på utveckling av hemsidorna. C Finansiering och kapitalbehov Kapitalbehoven År 1 (blanketter T 1 och T 4 ) Inventarier och maskiner (0 moms) Anskaffning av skärningsplotter med ADB program ,- och datamaskin med utskrivare och inlärning Släpvagn för transporter (använd) 2.500,- (år 3 kommer en paketbil att inhandlas) Anders har en farmarvagn som kommer att användas mot km ersättning (beräknat i bil kostnaderna) Datamaskin för administration och försäljning 2.500,- med program Verktyg för aluminium profiler 5.000,- Skrivbord och möbler med tillbehör (använda) 2.500,- Aluminium sågar 2 st (special) ,- Handverktyg 2.000,- Övrigt Summa inventarier och maskiner 0 moms ,- (T 4 rad 10) År 2-3 kommer investeringar endast med vinstmedel att göras. Största delen kostnads förs direkt och är beaktade i övriga kostnader. Man satsar främst på marknadsföringen. Material och varulager för 3 månader kommer att inhandlas. Inköp år 1 totalt ,- = 6.000,-/månad x 3 = ,- Moms 0 %. I medeltal räknas krediten vara 6.000,- till leverantörerna( T 4 rad 21 och 24) (9/12)

10 Bundna pengar i kundfordringar år 1 Försäljningen ca 200,-/år = 16,6t/månad. Om vi Beviljar 14 dgr betalningstid (ibland 21 dgr) blir betalnings tiden i praktiken 1,5 månad med förseningar i faktureringen p.g.a att allting ej blir klart genast 16,6/månad x1,5 bindes medel i fordringar = ca ,- T4 rad 22 År 2-3 kommer en del medel att bindas i fordringar i och med att verksamheten ökar. Vi antar att resultatet räcker till ökade behovet av driftskapitalet. Dessutom hålls en noga Kontroll på kundfordringarna. Med beaktandet att det under vissa bra tider koncentrerat säljes mycket mera så måste bolaget ha en likvid buffert. Även för starten behövsen buffert för finansieringen i början med beräkningar att fasta kostnaderna är ca /år =ca 9.000/mån (löner + övriga rörelsekostnader) 2 månaders behov ca (T4 rad 17) Vid kapitalbehovet bör beaktas att alla beräkningar gjorts med 0 moms beräkningar. Då vi köper in varor måste vi betala moms genast på våra inköp. Momsen får vi dra av vid försäljningen. Men vid nystartande binder detta pengar i början. Inköpen kan i viss mån periodiseras så vi ej behöver betala momsen genast på alla inköp. Totalt kapitalbehov (T4 rad 18) ,- Finansiering (blankett T 4 ) Eget kapital (T 4 rad 3) ,- Checkräkning med kredit ,- Finnvera lån 8 år med 1 fritt amorterings år ,- (T4 rad 4) Anders och Monica har en lokal med 4 rum + kök (höghuslägenhet i Östra Helsingfors 90 m2) Värdet ca euro. De har banklån för ca euro Dessutom har de besparingar för ca 5.000,- euro. Göran och Birgitta har en radhuslägenhet i norra Helsingfors 5 r+kök 110 m2. Värde ca euro. De har banklån för ca ,- euro. Dessutom har de besparingar för ,- euro. (10/12)

11 Med finansiärerna har man kommit till följande: Göran och Birgitta betalar sin andel av aktiekapitalet euro ,- omedelbart när bolaget börjar. Finnvera beviljar Monica och Anders ett personligt aktionärs lån på ,- med deras aktier i bolaget ABC som säkerhet. Lånetiden 10 år. Finnvera beviljar ett lån på ,- till bolaget. Med säkerheter från båda parterna (familjerna) skilt på ,- envar. Personlig borgen från alla. Dessutom vill Finnvera ha en företagsinteckning i bolaget. Banken vill för checkräkningen ha en personlig borgen av parterna + en efterpant (realsäkerhet) i Göran och Birgittas radhus. Likviditets beräkningarna (kassabudget T 5) ABC bolagets verksamhet kommer att börja långsamt i januari eftersom januari-mars är de sämsta månaderna ur försäljnings-synvinkel. Anders och Göran har beräknat år 1 månadsförsäljning enligt bilaga 2. Motsvarande har man beräknat kapitalbehovet under starten. Semestermånaden i juli blir också lägre försäljning vilket påverkat likviditeten i augusti. Enligt beräknad kassabudget T 5 har man kommit till följande: Alla inkomster faktureras med moms. Momsen räknas på fakturan och debiteras kunden. I motsvarande grad betalar företaget själv momsen vid sina inköp. Företaget får dra av betald moms från debiterad moms vid redovisningen av momsen. Företaget kommeratt investera ,- + moms under första året. Det bör även beaktas att moms bör betalas vid inköpen. Försäljningsfordringarna kommer in senare än fakturerat och företaget beräknar att försäljningen år 1 är 219 t euro + moms = 267 t euro. Eftersom ca 1,5 mån. försäljning ej kommer in beräknar företagarna att 234 t euro kommer år 1 in enligt T 4 rad 2 fördelning. Maj-juni är de bästa månaderna och då är försäljningen högst. Eftersom bolaget börjar långsamt har man beräknat att leverantörsskulderna betalas enligt plan (T 5 rad 7) Man har beräknat att man betalar alla inköp under år 1 förutom euro 6t. Mervärdesskatten har beaktas så att företaget ej begär retur av mervärdesskatten för investeringarna men företaget drar av dem under kommande första månaderna. Detta resulterar i att företaget först på sommaren måste redovisa moms. År 1 moms har räknats på följande sätt. Företaget bör betala försäljning år 1 22 % på 219 = 48,2 t euro Avdras från betalad moms: inköp av varor, tjänster och övriga kostnader(20,72,30 t euro= 122 t euro x 22 %) = - 26,8 t euro.moms på Investeringarna ,- x 22 % = - 9,9 t euro Investering i varulagret x 22 % = - 4 t euro Beräknas betalas moms netto + 7,5 t euro. Lönerna totala kostnad är och beräknas betalas så att i början betalas 1,5 t euro x3 första månaderna. Innehållna skatter och övriga avgifter redovisas 1 månad senare. Med försäkringsbolaget tänker man avtala att man får försäkringsavgifterna 1 gång i månaden. Utbetalda löner har beräknats enligt T 5 rad 9 och sociala kostnaderna med försäkringsavgifter T 5 rad 10 (innehållna skatter är i rad 9) Hyrorna har beräknats i övriga kostnaderna rad 14 (se T 2specificeringRad 7) Finansieringsutgifterna rad 12 T 5 är 6 t euro/12mån. Krediterna och aktiekapitalet beräknas fås i användning genast i början (T 5 rad 21 och 22). T 5 blanketten visar att bolaget klarar sig år 1 likviditetsmässigt ifall försäljningen går enligt planerna. (11/12)

12 Alla parter går med på finansierings arrangemanget och Finnvera och banken har godkänt beräkningarna. Finnveras kreditförberedare rekommenderar att man bildar ett aktiebolag eftersom det är 2 olika familjer som börjar med verksamheten. Dessutom föreslår Finnvera att aktionärerna ingår ett aktionärsavtal. Man har tillsammans kommit överens om att man grundar ett aktiebolag och att man gör ett aktionärsavtal. Man har dessutom kommit överens om att ingen kan ta ut pengar personligen utan att alla parter godkänner uttaget. Dessutom får ingen aktionärers fördelar ändras utan att alla parter samtycker. Ifall bolaget säljes kommer alla att ha rätt till lika stora försäljningsinkomster/aktie. Alla 4: Anders, Monica, Göran och Birgitta sitter i bolagets styrelse. Göran är styrelse ordförande och har avgörande rösten ifall rösterna faller lika. Göran bör dock beakta aktionärsavtalet. Anders kommer att säga upp sig den xxx med 3 månaders uppsägningstid och bolaget börjar sin verksamhet 1.1.xx följande år Bolagets utveckling gick huvudsakligen enligt planerna och företaget finns ännu på marknaden. (12/12)

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15 Affärsplan En första skiss 1 Förbereda eget företag en utvecklingsprocess Du själv som företagare Att driva eget företag är spännande och en stor utmaning det är ett sätt att leva. Att vara egen företagare

Läs mer

FT1 PLANERING AV FÖRETAGSERKSAMHETEN. www.concordia.jakobstad.fi

FT1 PLANERING AV FÖRETAGSERKSAMHETEN. www.concordia.jakobstad.fi FT1 PLANERING AV FÖRETAGSERKSAMHETEN 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 FT1 PLANERING AV FÖRETAGSVERKSAMHETEN INNEHÅLL SIDA 1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRETAGANDE 3 1.1 Yrkesskicklighet 3 1.2 Utbildning 3 1.3

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning 7 Vad kan Almi

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

Steg 8. Affärsplan & budget Målbild, affärsidé, resultatbudget, M-plan, likviditetsbudget. Avgörandets minut!

Steg 8. Affärsplan & budget Målbild, affärsidé, resultatbudget, M-plan, likviditetsbudget. Avgörandets minut! 1 Steg 8. Affärsplan & budget Målbild, affärsidé, resultatbudget, M-plan, likviditetsbudget. Träningsprogram för entreprenörer Innehåll: Tommy Jansson Du ska i detta steg göra en första affärsplan och

Läs mer

GÖR DIN EGEN AFFÄRSPLAN!

GÖR DIN EGEN AFFÄRSPLAN! GÖR DIN EGEN AFFÄRSPLAN! - En nödvändig vägledning till Dig som tänker starta eller driver eget företag Mer information finns på www.nyforetagarcentrum.se pdf-version 010911 Varför Affärsplan...? Arbetet

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2011 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det viktigaste. Texten är skriven på lättläst svenska

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

-SE OM DITT FÖRETAG-

-SE OM DITT FÖRETAG- GISLAVEDS GYMNASIUM PROJEKTRAPPORT 4 Turegatan 2 332 33 GISLAVED 2004-05-14 Företagargymnasiet Handledare: Christer Claesson HEAB/HESTRA AB -SE OM DITT FÖRETAG- Kristian Gustafsson Kristian Pettersson

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag 2 Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

FORTNOX ORDLISTA. EkonOmisk ordlista

FORTNOX ORDLISTA. EkonOmisk ordlista FORTNOX ORDLISTA Ordlista EkonOmisk ordlista EkonOmisk ordlista A Affärshändelse Affärsidé Affärsplan Aktie Aktiebolag Aktiekapital Aktivitetsplan Amortering Anbud Arbetsgivare händelse som påverkar företagets

Läs mer