Ett exempel på en affärsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett exempel på en affärsplan"

Transkript

1 Ekonomie magister Pentti Martikainen Ett exempel på en affärsplan Målsättningen med en affärsplan är att på ett kort sätt presentera företagsprojektet som en fungerande helhet för finansiärerna och andra företagets intressentgrupper. Inte minst är det viktigt även för företagaren själv att ha en helhetsbild av sitt blivande företag. Företagsplanen innehåller tankar och beräkningar hur företagaren ser på försäljningens utveckling och lönsamhet, vilka erfarenheter företagaren har av företagande samt hur mycket resurser företaget kommer att behöva och vilken andel av finansieringen är företagarens. Detta exempel är uppbyggt på basen av Företags-analyskommissionens utformade blanketter. Blanketterna fås på: Detta är ett fiktivt exempel som har sina rötter i ett verkligt nygrundat företag. Företaget ABC (under grundande varande företag) Bakgrund Anders har jobbat många år på ett skyltföretag och under åren börjat fundera på ett eget företag. Han har börjat från tillverkningen och övergått till försäljningen under ett antal år. Han har en gammal bekant Göran som under många år jobbat som ekonomichef på ettmedelstort företag. Göran har grundat och följt med några företag inom ramen för sitt nuvarande jobb. Görans hustru Birgitta har tänkt söka sig till arbetslivet efter att barnen börjat skolan. Görans hustru har jobbat med försäljning före hon blivit hemma och sköta barnen. Anders hustru Monica har jobbat med ADB och fungerat även som sekreterare i ett större bolag. De senaste åren har hon jobbat deltid och även skött barnen samt under en tid hjälpt Anders arbetsplats med utskärning av texter för skyltar. Anders har tänkt diskutera med Göran om att grunda gemensamt ett skyltföretag. Han behöver Görans hjälp med administrationen och med finansieringen. Familjerna kommer samman och diskuterar möjligheterna att börja tillsammans ett företag. Man konstaterar att man ej har tillräckligt med pengar för företaget och besluter sig att vända sig till Finnvera och banken. Finnvera och banken tycker iden låter bra men man vill ha en affärsplan. (1/12)

2 Affärsplanen innehåller 3 delar A Information om företagaren / företagarna, skolning och arbetserfarenhet. B Bolagets affärs ide och dess lönsamhet C Kapitalbehovet och finansieringen av företaget Affärsplanen utformar sig med Finnveras kreditbehandlare enligt följande: A. Företagarnas information om företagarnas skolning, arbetserfarenhet, bedömning om sig själva och hur de tänker sköta företaget. Företagarna Anders född 1959 Skolning: studentexamen 1978 Värnplikt : undersergeant Arbetat som lagerman i Bolaget DEF Installerat skyltar i bolaget DEF Varit förman för installationen av skyltarna Arbetat med försäljning av skyltar Inom DEF. Han säljer skyltar och tillbehör för ca 500 Euro/år. Tanken är att Anders ansvarar för bolaget ABC som VD med ansvar för försäljningen och i mån av tid även installerar skyltar. Anders besöker kunderna och planerar skyltarna individuellt tillsammans med kunderna. Anders antar att han kommer att förmå 20 % av sina nuvarande kunder att övergå till hans egna bolag. Anders kommer i god tid att säga upp sig från sitt gamla bolag och försöker få uppsägningen att gå så smidigt som möjligt. Han kommer först att meddela sina gamla kunder om sitt eget bolag när hans arbetsförhållande är slut. Han har tänkt att han kan köpa och sälja produkter med sin gamla arbetsgivare. Anders tänker gå på kvällskurser för att lära sig mera om ledning och lönsamhet inom företaget. Dessutom kommer han att11 gång i året delta i en branschmässa i Europa. Anders hustru Monica har på deltid skött skärningen av skylttexter inom DEF under 2 år. Hon har tänkt övergå till det nya bolaget på deltid och mot timdebitering skära ut texterna för det nygrundande företaget. Hon kommer att skola sig med importören av skärprogrammet. Göran är född 1952 och är utbildad ekonom (1977) med redovisning som huvudämne. Han har jobbat på olika företag och från 1989 har han jobbat som ekonomichef på sitt nuvarande bolag XZY Göran har lovat hjälpa Anders med prissättningen och sköta på kvällarna som deltid hela företaget administration ( bl.a fakturering och Betalning av räkningar). Bokföringen sköts av en utomstående Auktoriserad bokföringsbyrå. Företaget kommer att ha en auktoriserad revisor. (2/12)

3 Görans hustru Birgitta är född 1955 och hon har gått grundskolan samt olika kurser I försäljning. Hon har jobbat i bolagen GHI och JKL tills Görans hustru Birgitta börjar jobba på bolaget på heltid. Hon kommer att göra allt som behövs i företaget. Hon dejourerar när Anders är på kundbesök eller installerar skyltar. Hon hjälper till i produktionen med färdigställandet av skyltarna. Hon beställer varor etc. Vissa installations- och skyltarbeten sköts av en timanställd som används på deltid. Dessutom köper och säljer bolaget skyltprodukter av andra producenter. B. Bolagets affärsidé Bolaget tillverkar och säljer olika skyltar inom huvudstadsregionen. Företaget kommer att hyra utrymmen inom ett område där det ej finns för många konkurrenter. Dessutom har Anders utvecklat en egen skylt typ som kommer att tillverkas och säljas till andra företag inom branschen runt om i landet. Bolaget säljer även trafikmärken och olika skyltprodukter som informationstavlor som tillverkas av andra producenter både inom hemlandet och i Europa. Anders har en del trogna kunder som han antar övergår till hans nya bolag. Dessutom kommer bolaget med annonsering på Gula sidorna och inom Internet att bjuda ut sina tjänster främst till företagskunder. Bolaget gör egna hemsidor www abc.fi Främsta kundkategorier är disponenter, arkitektbyråer, designbyråer, inredningskonsulter, grafiker och fastighetsägare. Kundkontakterna skötes med personlig försäljning och individuell rådgivning och planering av kundens skyltbehov. Under diskussionen med Finnveras kreditbehandlare kom Fram följande om affärsidén: - importen utgör inget hot för branschen p.g.a att skyltarna ofta skrivs på finska och svenska. - efterfrågan ökar inom de närmaste åren eftersom företagen fäster - mera och mera vikt vid sitt grafiska utseende (branschens efterfråga - ökar med ca 10 % /år i medeltal. - Företaget satsar på individuell försäljning och planering av skyltar. - Det garanterar även en eftermarknad. - inom branschen finns 2 stora konkurrenter av vilka en är inom - huvudstadsregionen. - För övrigt fungerar ungefär 4-5 andra små inom branschen - av vilket 1-2 kommer att sluta i och med företagarnas pensionering. - Anders utvecklade en ny skylt typ som ingen annan har. Den kommer - att säljas till övriga återförsäljare i hela landet. Kontakten sköts - främst per telefon och med utskick av prover. - Anders har erfarenhet av branschen och en god grund för - företagandet. Övrig erfarenheter av ledning och uppföljning finns hos - Göran. Bolagets lönsamhet har beräknas i bifogade blanketter T2 + bifogad Sammanställning bil. 1. (3/12)

4 Som underlag har Anders har tillsammans med Göran räknat följande: Beräkningarna har alla gjorts med moms 0 % för att underlätta kostnadsberäkningarna. Beräkning av nettoförsäljningen År 1 moms 0 % Produktgrupp 1 Egna tillverkade skyltar aluminium skyltar 0 moms Försäljning brutto år ,- ca 200 m2 a 220,-/m2 Rabatter + frakter 50 % till återförsäljare eller mängdrabatter till större kunder Rabatt 30 % av , ,- Frakter 5 % av , ,- Övrig försäljning direkt till kunden Utan rabatter eller frakter Nettoförsäljningspris 0 moms (1) ,- (100 %) Inköp Inköp av aluminium a 24,-/m ,- (pris 20,- + 5 %frakt + 15 % spill = 24,-/m2) Inköp av folie a 12/m ,- (pris 10,- + 5 % frakt och 15 % spill= 12,-/m2) Övriga tillbehör ex. fästen etc. 500,- Övriga inköpskostn. 410,- Inköp tot. (4) 8.110,- Tillverknings tid 200m2 x 0,6 = 100h a 10,- +sos 50 % =15,-/h x 120h direkta tillverkningskostnaden 1.800,- Produktgrupp 2 PVC skyltar 0 moms Försäljning brutto ,- ca 600m2 a 80,-/m2 Rabatter 30 % av , ,- Försäljn. frakter 5 % av , ,- Nettoförsäljning år 1 (1) ,- (100 %) Inköp av PVC a 6,-/m ,- Inköp av folie a 8,-/m ,- Inköpsfrakter + spill20% 1.760,- Inköp totalt 0 moms ,- (ca 25,2%) (4/12)

5 600 m2 tillverkningstid 600m2 a 0,4 h/m2 240 h a 15,- direkta tillverkningskostnaden 0 moms 3.600,- Produktgrupp 3 Aluminiumprofiler Tillverkade hos LKM 0 moms Bruttoförsäljning år ,- ca 1000 lm Rabatt 40 % till återförsäljare ,- Frakter 5 % ,- Netto försäljning år ,- (100 %) Inköp med frakt 2.000,- ( 20 % ) Förutsätter uppgörande av verktyg kostnad euro. Produktgrupp 4 Aluminiumnamnskyltar av egen profil / egen försäljning 0 moms Nettoförsäljning år 1 (1) ,- ca 1000 namnskyltar Inköp aluminium med frakt 500,- Inköp av folie med frakt och spill 500,- Inköp tot ,- (10 % ) Tillverkning av namnskyltar 4/h = 15,-/4 = 3,75/ skylt x 1000 st 3.750,- Produktgrupp 5 Importerade skyltsystem Brutto försäljning år 1 a 550/m ,- ca 100m2 Rabatter 10 % av , ,- Försäljningsfrakter 5 % av , ,- Nettoförsäljning ,- Inköp från UK med frakt ,- Folie 80 m2 med frakt och spill 1.000,- Inköp totalt ,- Tillverkning 2h/1m2 200h a ,- (5/12)

6 Produktgrupp 6 Trafikmärken Bruttoförsäljning av 800 st märken a 45, ,- rör 200 st a 20,-/st 4.000,- betong grund 23 kg a 10,- 200 st 2.000,- Övriga tillbehör 4.000,- Frakter 5 % av , ,- Rabatter 10 % av , ,- Netto försäljning 0 moms (1) ,- Inköp 50 % av , ,- med frakt Tillverkning 200 h a 15, ,- Produktgrupp 7 Övriga skyltar med tillbehör 0 moms Fästen med övriga tillbehör Bruttoförsäljning 0 moms ,- Rabatter ,- x 30% ,- Frakter 5 % av , ,- Nettoförsäljning (1) ,- Inköp beräknat 30 % av bruttoförsäljningspriset 6.000,- Produktgrupp 8 Installation Installation med egna montörer 250 h a 40,-/h 0 moms ,- Kostnaden för egna installationer 250x15,- h = 3.750,- Sammanställning av nettoförsäljningen, inköpen, tillverkningskostnaderna och köp av utomstående bil 1 och blankett T 2 rad 1 4) (6/12)

7 Pris- och rabatt politiken. Prisen uträknas enligt bruttoprincipen med 0 moms. Momsen läggs till priset vid faktureringen. Alla beräkningar både vid inköp och försäljning görs med 0 moms. Vid prissättningen av aluminiumskyltarna beräknas stora skyltarna Kosta 200,-/m2 och små skyltarna 250,-/m2. I medeltal beräknas skyltarna kosta 220/m2. Eftersom en del skyltar säljes till återförsäljare eller till större kunder med mängdrabatt har dessa mängdrabatter beräknas skilt. Rabatterna varierar från 10-40%) En del produkter säljes fraktfritt. En del av produkterna säljes direkt till kunderna utan rabatter. Vid varje produktgrupp har angetts hur stor del antages säljas med rabatt. Underleverantörer inköp produktgrupp 1-8 Uppskärning av aluminium + Installering av skyltar etc 800 h a 25,- + moms 0% ,- Personalkostnaderna (blankett T 2 Rad 6) Direkta tillverknings löner har beräknas enligt bil. 1 till euro ,-/ år 1. En del av dessa kan tillverkas i bolaget av Birgitta. Man utgår ur försiktighets skäl till att dessa tjänster måste köpas av utomstående. Man har beslutat att aktionärerna / företagarna ej tar ut lön under de 3 första månaderna. Lönerna man tar ut är skäliga och möjliga tilläggsvinster kommer man under de närmaste åren att investera i att utveckla bolaget. Man beräknar att år 2 alla skall få jobba fulltid i bolaget förutom Göran. Lönekostnaderna har beräknas enligt en bas tim/månadslön med sociala kostnaderna 50 % ( semesterersättningar 11 %, pensionskostnad ca 24 % beräknas även på semesterersättningen, försäkringar och folkpensionsavgifter ca 5 %, olycksfallsförsäkringar 4 %, utbildning frånvaro 6%) Lönerna enligt följande: Anders 2.000,-/månad x 1,50 x 9 månader (3 första månaderna utan lön) ,-/ år 1 Monica 2 dagar/vecka a 10,-/h x1,5 ( + 50 % sociala kostnader) = 15,-/h x 64h/månad= 960,- x 9 = 8640,-/år 1 Under år 2 när arbetena kommer att öka kommer även Monica Att börja arbeta mera. Göran beräknas arbeta 2 kvällar i veckan + möte 2 gånger i månaden under veckoslutet. Göran tar ej arvoden år 1. År 2 beräknas hans arvoden såsom Anders. Birgitta jobbar på heltid och får år 1 euro8,-/h. 160h x 8x1,5 = totalkostnaden 1920,-/månad x 9 = ,-/år. Personalkostnaderna tillsammans med sociala kostnaderna år 1 = utomstående tillverknings löner bil ,- Anders ,- (7/12)

8 Monica 8.640,- Birgitta ,- Personalkostnaderna totalt år ,- Övriga rörelsekostnaderna (T2 rad 7) Övriga rörelsekostnader år 1 Hyror 150 m2 a 6,-/månad = 900,-/månad x 12 = ,- Försäkringar (stöld, brand, inbrott) 600,- Telefon och post 3.000,- Annonsering Gula sidorna, facktidningar 3.500,- Uppgörande av hemsidor 1.500,- Bil och bränsle 5.000,- Bokföring och revision 2.500,- Övriga kostnader 3.100,- Summa övriga rörelsekostnader euro ,- Övriga rörelsekostnader år 2 Bolaget expanderar och man beräknar att Övriga kostnaderna stiger med 20 % Främst med marknadsföringskostnaderna Avskrivningarna beräknas år 1-3 till 25 % av ,- (T 2 rad 10) = ca ,- Räntekostnaderna år 1-3 (T 2 rad 14) Lån euro ränta 5 % = 5.000,- Garantier 1 % på ,- euro 500,- Lånekostnader vid lyftandet av lånen 500,- Totala kostnaderna 6.000,-/år ,- Resultaträkningen år 1 enligt tabell T 2 enligt följande (1000,-) : Omsättning 219 Materialförbrukning - 72 Köpta tjänster - 20 Personal kostnader - 74 Övriga rörelsekostnader - 30 Driftsbidrag + 23 Avskrivningar 25 % av 45, Rörelseresultat + 12 Räntekostnader - 6 Nettoresultat + 6 Skatter - 2 Totalt resultat år Break even point för försäljningen är mycket nära euro. (8/12)

9 I annat fall kommer bolaget att gå på förlust år 1. Vaksamhet med fasta kostnaderna och förbindelser är skäl att iakttaga år 1. År 2 Försäljningen antages öka med 40 % eftersom man har kommit in på marknaden och startproblemen är delvis övervunna. Motsvarande inköp fortsätter att öka med 40 %. Personal kostnaderna Ökar med 33 % (eftersom man ej år 1 tog ut lön under de 3 första månaderna ). Övriga rörelsekostnader antas öka med 20 %. Man satsar fortsättningsvis på markandsföringen och på utveckling av hemsidorna. C Finansiering och kapitalbehov Kapitalbehoven År 1 (blanketter T 1 och T 4 ) Inventarier och maskiner (0 moms) Anskaffning av skärningsplotter med ADB program ,- och datamaskin med utskrivare och inlärning Släpvagn för transporter (använd) 2.500,- (år 3 kommer en paketbil att inhandlas) Anders har en farmarvagn som kommer att användas mot km ersättning (beräknat i bil kostnaderna) Datamaskin för administration och försäljning 2.500,- med program Verktyg för aluminium profiler 5.000,- Skrivbord och möbler med tillbehör (använda) 2.500,- Aluminium sågar 2 st (special) ,- Handverktyg 2.000,- Övrigt Summa inventarier och maskiner 0 moms ,- (T 4 rad 10) År 2-3 kommer investeringar endast med vinstmedel att göras. Största delen kostnads förs direkt och är beaktade i övriga kostnader. Man satsar främst på marknadsföringen. Material och varulager för 3 månader kommer att inhandlas. Inköp år 1 totalt ,- = 6.000,-/månad x 3 = ,- Moms 0 %. I medeltal räknas krediten vara 6.000,- till leverantörerna( T 4 rad 21 och 24) (9/12)

10 Bundna pengar i kundfordringar år 1 Försäljningen ca 200,-/år = 16,6t/månad. Om vi Beviljar 14 dgr betalningstid (ibland 21 dgr) blir betalnings tiden i praktiken 1,5 månad med förseningar i faktureringen p.g.a att allting ej blir klart genast 16,6/månad x1,5 bindes medel i fordringar = ca ,- T4 rad 22 År 2-3 kommer en del medel att bindas i fordringar i och med att verksamheten ökar. Vi antar att resultatet räcker till ökade behovet av driftskapitalet. Dessutom hålls en noga Kontroll på kundfordringarna. Med beaktandet att det under vissa bra tider koncentrerat säljes mycket mera så måste bolaget ha en likvid buffert. Även för starten behövsen buffert för finansieringen i början med beräkningar att fasta kostnaderna är ca /år =ca 9.000/mån (löner + övriga rörelsekostnader) 2 månaders behov ca (T4 rad 17) Vid kapitalbehovet bör beaktas att alla beräkningar gjorts med 0 moms beräkningar. Då vi köper in varor måste vi betala moms genast på våra inköp. Momsen får vi dra av vid försäljningen. Men vid nystartande binder detta pengar i början. Inköpen kan i viss mån periodiseras så vi ej behöver betala momsen genast på alla inköp. Totalt kapitalbehov (T4 rad 18) ,- Finansiering (blankett T 4 ) Eget kapital (T 4 rad 3) ,- Checkräkning med kredit ,- Finnvera lån 8 år med 1 fritt amorterings år ,- (T4 rad 4) Anders och Monica har en lokal med 4 rum + kök (höghuslägenhet i Östra Helsingfors 90 m2) Värdet ca euro. De har banklån för ca euro Dessutom har de besparingar för ca 5.000,- euro. Göran och Birgitta har en radhuslägenhet i norra Helsingfors 5 r+kök 110 m2. Värde ca euro. De har banklån för ca ,- euro. Dessutom har de besparingar för ,- euro. (10/12)

11 Med finansiärerna har man kommit till följande: Göran och Birgitta betalar sin andel av aktiekapitalet euro ,- omedelbart när bolaget börjar. Finnvera beviljar Monica och Anders ett personligt aktionärs lån på ,- med deras aktier i bolaget ABC som säkerhet. Lånetiden 10 år. Finnvera beviljar ett lån på ,- till bolaget. Med säkerheter från båda parterna (familjerna) skilt på ,- envar. Personlig borgen från alla. Dessutom vill Finnvera ha en företagsinteckning i bolaget. Banken vill för checkräkningen ha en personlig borgen av parterna + en efterpant (realsäkerhet) i Göran och Birgittas radhus. Likviditets beräkningarna (kassabudget T 5) ABC bolagets verksamhet kommer att börja långsamt i januari eftersom januari-mars är de sämsta månaderna ur försäljnings-synvinkel. Anders och Göran har beräknat år 1 månadsförsäljning enligt bilaga 2. Motsvarande har man beräknat kapitalbehovet under starten. Semestermånaden i juli blir också lägre försäljning vilket påverkat likviditeten i augusti. Enligt beräknad kassabudget T 5 har man kommit till följande: Alla inkomster faktureras med moms. Momsen räknas på fakturan och debiteras kunden. I motsvarande grad betalar företaget själv momsen vid sina inköp. Företaget får dra av betald moms från debiterad moms vid redovisningen av momsen. Företaget kommeratt investera ,- + moms under första året. Det bör även beaktas att moms bör betalas vid inköpen. Försäljningsfordringarna kommer in senare än fakturerat och företaget beräknar att försäljningen år 1 är 219 t euro + moms = 267 t euro. Eftersom ca 1,5 mån. försäljning ej kommer in beräknar företagarna att 234 t euro kommer år 1 in enligt T 4 rad 2 fördelning. Maj-juni är de bästa månaderna och då är försäljningen högst. Eftersom bolaget börjar långsamt har man beräknat att leverantörsskulderna betalas enligt plan (T 5 rad 7) Man har beräknat att man betalar alla inköp under år 1 förutom euro 6t. Mervärdesskatten har beaktas så att företaget ej begär retur av mervärdesskatten för investeringarna men företaget drar av dem under kommande första månaderna. Detta resulterar i att företaget först på sommaren måste redovisa moms. År 1 moms har räknats på följande sätt. Företaget bör betala försäljning år 1 22 % på 219 = 48,2 t euro Avdras från betalad moms: inköp av varor, tjänster och övriga kostnader(20,72,30 t euro= 122 t euro x 22 %) = - 26,8 t euro.moms på Investeringarna ,- x 22 % = - 9,9 t euro Investering i varulagret x 22 % = - 4 t euro Beräknas betalas moms netto + 7,5 t euro. Lönerna totala kostnad är och beräknas betalas så att i början betalas 1,5 t euro x3 första månaderna. Innehållna skatter och övriga avgifter redovisas 1 månad senare. Med försäkringsbolaget tänker man avtala att man får försäkringsavgifterna 1 gång i månaden. Utbetalda löner har beräknats enligt T 5 rad 9 och sociala kostnaderna med försäkringsavgifter T 5 rad 10 (innehållna skatter är i rad 9) Hyrorna har beräknats i övriga kostnaderna rad 14 (se T 2specificeringRad 7) Finansieringsutgifterna rad 12 T 5 är 6 t euro/12mån. Krediterna och aktiekapitalet beräknas fås i användning genast i början (T 5 rad 21 och 22). T 5 blanketten visar att bolaget klarar sig år 1 likviditetsmässigt ifall försäljningen går enligt planerna. (11/12)

12 Alla parter går med på finansierings arrangemanget och Finnvera och banken har godkänt beräkningarna. Finnveras kreditförberedare rekommenderar att man bildar ett aktiebolag eftersom det är 2 olika familjer som börjar med verksamheten. Dessutom föreslår Finnvera att aktionärerna ingår ett aktionärsavtal. Man har tillsammans kommit överens om att man grundar ett aktiebolag och att man gör ett aktionärsavtal. Man har dessutom kommit överens om att ingen kan ta ut pengar personligen utan att alla parter godkänner uttaget. Dessutom får ingen aktionärers fördelar ändras utan att alla parter samtycker. Ifall bolaget säljes kommer alla att ha rätt till lika stora försäljningsinkomster/aktie. Alla 4: Anders, Monica, Göran och Birgitta sitter i bolagets styrelse. Göran är styrelse ordförande och har avgörande rösten ifall rösterna faller lika. Göran bör dock beakta aktionärsavtalet. Anders kommer att säga upp sig den xxx med 3 månaders uppsägningstid och bolaget börjar sin verksamhet 1.1.xx följande år Bolagets utveckling gick huvudsakligen enligt planerna och företaget finns ännu på marknaden. (12/12)

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Affärsplan för Starta eget

Affärsplan för Starta eget Affärsplan för Starta eget Innan du skickar in affärsplanen måste du vara registrerad i Trygghetsfonden, det vill säga anmäld av din arbetsgivare och din registrering/enskilda ansökan vara insänd till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget

Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget Med utgångspunkt från funktionsbudgeterna och balansräkningen för den 1/1 ska en likviditetsbudget upprättas för januari. I tabellen nedan visas en sammanställning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15 Affärsplan En första skiss 1 Förbereda eget företag en utvecklingsprocess Du själv som företagare Att driva eget företag är spännande och en stor utmaning det är ett sätt att leva. Att vara egen företagare

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Sifferunderlaget för KFA-föreläsning 1 1 Personalkostnader Företaget anställer tre personer på deltid. Under året är den normala bruttolönen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

MALL FÖR AF F Ä R S P L A N FÖR START AV NÄRINGSVERKSAMHET. Personnummer: (10 siffror) Service Vård och Administration Teknik Integration Bryggan

MALL FÖR AF F Ä R S P L A N FÖR START AV NÄRINGSVERKSAMHET. Personnummer: (10 siffror) Service Vård och Administration Teknik Integration Bryggan MALL FÖR AF F Ä R S P L A N FÖR START AV NÄRINGSVERKSAMHET Namn: Personnummer: (10 siffror) Inskriven på AF kontor: (Välj ett alternativ) Service Vård och Administration Teknik Integration Bryggan *Detta

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget:

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget: Kostnadsförslag och finansieringsplan Sökandes namn: Projektets namn: Projekttid: Moms ingår i beloppen, ja/nej: Kostnadsförslag per år Lönekostnader Xbefattning anställd på xx % av heltid: Bruttolön/månad

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Affärsplan. För Loh Electronics AB

Affärsplan. För Loh Electronics AB Affärsplan För Loh Electronics AB Adressinformation Denna affärsplan har upprättats av: Rolf Loh Telefon: 0703521425 Adress: Skog Skogsängen Mobiltelefon: 0703521425 Personnummer: 4510202312 Epost rolf@lohelectronics.se

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag Lathund för att du ska kunna se vad de olika transaktionerna som du registrerar i programmet påverkar i din deklaration. På sidan INK2R i programmet kan du också högerklicka i rutan

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

Datum: 2010-06-11 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme Besöker salen: nås på 070-6967470 alt. 013-282522

Datum: 2010-06-11 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme Besöker salen: nås på 070-6967470 alt. 013-282522 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI FREDAGEN den 11 JUNI 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB Företagsbeskrivning Einar Nilssons Järnhandel AB 1 Inledande information Företagsbeskrivning Syftet med denna företagsbeskrivning är att ge en översiktlig information angående verksamheten och att intressenter

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012 Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012 Resultatet för kvartalet i korthet Nettoomsättningen uppgick till 1 478 KSEK (224 KSEK) Resultatet uppgick till - 2 606 KSEK

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRO011 Tentamen ges för: Administratör inom offentlig verksamhet Namn:.. Personnummer:..

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Finansieringsanalys Räkenskapsanalys Strategisk planering och Ekonomistyrning Samband strategisk planering och ekonomistyrning Strategisk planering Budgetering Budgetuppföljning

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826 Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter och lagerförändring uppgick till 0 (64) tkr. Periodens

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Finansiering. Visit Värmland 2015-03-12. Claes Edberg, Fryksdalens Sparbank Per-Olov Johansson, Almi Företagspartner

Finansiering. Visit Värmland 2015-03-12. Claes Edberg, Fryksdalens Sparbank Per-Olov Johansson, Almi Företagspartner Finansiering Visit Värmland 2015-03-12 Claes Edberg, Fryksdalens Sparbank Per-Olov Johansson, Almi Företagspartner Sockenstämman den 15 maj 1855 Syftet var dubbelt då: synnerlig fördel för församlingen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Vipportinstallation Kb, Företagstolkens FT4 Ekonomiplan Pro exempelkalkyl

Vipportinstallation Kb, Företagstolkens FT4 Ekonomiplan Pro exempelkalkyl 1. SKEDE: Klargörandet av penningbehov och penningkällor (T4 Lönsamhet, finansiering - tabell) Antecknas maskiner och inventarier samt bidragen, som fås till dem. Lånen här, ränta (5 %), fria år från avkortningar

Läs mer

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik 1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik I det här dokumentet definieras och förklaras de nyckeltal som används i ÅSUBs bokslutsstatistik. Samtliga nyckeltal är sådana som går att räkna fram från

Läs mer

Bästa Q1 i företagets historia

Bästa Q1 i företagets historia Delårsrapport 2013-07-01 till 2013-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Bästa Q1 i företagets historia TiksPac-konceptet gör skillnad och skapar attityder som säger att det inte är okej att skräpa ner!

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

T E N T A M E N S S K R I V N I N G

T E N T A M E N S S K R I V N I N G Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO), T8 Företagsekonomi för icke-ekonomer FIE840, VT 2010 T E N T A M E N S S K R I V N I N G Torsdag 3 juni 2010, kl 08.00-12.30 Lokal: Universitetets skrivsal, Viktoriagatan

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek) SenseAir delårsrapport jan-sep 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari september 2009 Nio månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20 Projekthandbok Uppdaterad 2015-10-20 Sida 2 av 7 Övergripande Enligt Förordning (2003:596) 5 får bidrag för ett projekt inte utgöra driftsstöd. Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer