2. Bakgrund och problembeskrivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Bakgrund och problembeskrivning"

Transkript

1 KONSEKVENSUTREDNING FS Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för resor vid utlandsstudier 1. Sammanfattning Lånebelopp för resor vid studier utomlands Studerande som har studiemedel för studier utomlands har även möjlighet att låna till kostnaderna för en tur- och returresa från Sverige till det geografiska område där studierna bedrivs per kalenderhalvår. Sådant merkostnadslån lämnas med högst det belopp CSN har fastställt och samtidigt med högst det belopp som motsvarar den studerandes faktiska kostnader för en biljett. De belopp CSN fastställer ska täcka kostnaderna för biljetter med viss flexibilitet. CSN föreslår nu nya högsta belopp. CSN har utgått från uppgifter om faktiska priser för flexibla biljetter till olika destinationer. CSN har även utgått från uppgifter om de faktiska reskostnader som studerande har haft under det gångna året. CSN föreslår att det högsta belopp som kan lämnas som merkostnadslån för resor ska höjas för 38 geografiska områden. CSN föreslår samtidigt att det högsta beloppet ska sänkas för 20 områden. För övriga 73 områden föreslås beloppet vara oförändrat. CSN föreslår också att ytterligare 17 geografiska områden ska ingå i bilagan. Uppskattningsvis studerande omfattas av de föreslagna justeringarna. De föreslagna justeringarna innebär ett ökat utflöde av studielån med omkring 4 mnkr årligen. Hongkong I nuvarande föreskrifter anges området Hongkong enligt den engelska stavningen dvs. Hong Kong. CSN föreslår att landet ska benämnas enligt landets namn på svenska, d.v.s. Hongkong. 2. Bakgrund och problembeskrivning Studielån för resor till och från studielandet Studerande som har studiemedel för utlandsstudier har även möjlighet att låna till kostnaderna för en tur- och returresa från Sverige till det geografiska område där studierna bedrivs per kalenderhalvår. Lån lämnas med högst det belopp som motsvarar den studerandes kostnader och samtidigt med högst det belopp som CSN har fastställt. CSN fastställer årligen ett högsta lånebelopp för respektive geografiska område i en

2 CSN 2 bilaga till CSN:s föreskrifter om beviljning av studiemedel 1. De högsta belopp som anges i bilagan till CSN:s föreskrifter är beräknade att täcka kostnaderna för biljetter med viss flexibilitet 2 som inte bokas alltför nära avresedatum. Om det finns synnerliga skäl kan lån lämnas för ytterligare en tur- och returresa eller med ett högre belopp per kalenderhalvår Överväganden 3.1 Metod för att fastställa resebelopp I arbetet med att fastställa nya lånebelopp för resor vid utlandsstudier har CSN, precis som vid förra årets justering, haft följande utgångspunkter. Lånebeloppet för varje geografiskt område ska täcka kostnaderna för biljetter med viss flexibilitet som inte bokas alltför nära avresedatum. Resebyrån Kilroy har tagit fram uppgifter om faktiska priser för sådana biljetter. Lånebeloppen har för varje geografiskt område fastställts utifrån - Det högsta belopp CSN har fastställt vid förra justeringen. - Priser på en flexibel tur- och returbiljett till det geografiska området ifråga. - Andelen studerande i det aktuella området som under det gångna året har valt att låna det högsta beloppet. - Medianbeloppet som har lämnats till studerande för en tur- och returresa till det aktuella området under det gångna året. För att lånebeloppen ska höjas måste följande villkor vara uppfyllda - Priset på en flexibel tur- och returbiljett måste överstiga det högsta belopp CSN har fastställt för föregående år. - En stor andel av de studerande måste ha fått merkostnadslån med högsta fastställda belopp eller med ett belopp som ligger nära det högsta fastställda beloppet. För att lånebeloppen ska sänkas måste följande villkor vara uppfyllda - Priset på en flexibel tur- och returbiljett till det geografiska området ifråga ska uppgå till mindre än 60 procent av det högsta belopp CSN har fastställt för området ifråga för föregående år. 1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel. 2 Biljetter som är omboknings- och återbetalningsbara och har en giltighetstid om tolv månader. 3 8 kap. 12 samt bilaga 4 till CSNFS 2001:1.

3 CSN 3 Beloppen för de länder som uppfyller kriterierna för höjning eller sänkning har justerats till att motsvara konstaterade faktiska kostnader för en flexibel turoch returbiljett till det geografiska området ifråga. Samtliga justeringar har avrundats till jämnt antal 100 kronor. Biljetter med en viss flexibilitet Resebyrån Kilroy har på uppdrag av CSN tagit fram prisuppgifter på tur- och returresor till samtliga geografiska områden som anges i bilagan till CSN:s föreskrifter 4. Priserna avser i huvudsak resa till en huvudstad i det geografiska området ifråga 5. För vissa större länder 6 med många studerande har prisuppgifter för flera destinationer tagits fram. Tanken är att lånebeloppet för varje geografiskt område ska kunna täcka kostnaderna för biljetter med viss flexibilitet och kvalitet som inte bokas alltför nära avresedatum. De priser Kilroy har tagit fram har därför avsett biljetter - som är fullt omboknings- och återbetalningsbara och har en giltighetstid om tolv månader - som bokas under vecka 10 år som gäller för utresa från Stockholm/Arlanda den 14 augusti 2015 med hemresa den 18 december som avser flygresor som sker utan avbrott för övernattning - med flygbolag som inte återfinns i förteckningen över flygbolag som har förbjudits inom EU eller flygbolag som kan antas vara på obestånd Priserna har inkluderat samtliga avgifter och skatter. Kriterier för höjning Det fastställda högsta beloppet för lån till reskostnader får inte sättas så lågt att studier utomlands motverkas. Beloppet får heller inte sättas så högt att den studerandes skuldsättning blir orimligt hög. En höjning ska endast komma ifråga om det finns anledning och ett behov av en sådan höjning. Om flexibla biljetter är dyrare än nuvarande högsta belopp samtidigt som de studerande i realiteten bokar billigare biljetter saknas anledning att höja beloppet. CSN bedömer därför att följande två villkor ska vara uppfyllda för att det högsta beloppet ska höjas för ett visst geografiskt område. - priset för en flexibel typbiljett från Kilroy ska överstiga nuvarande högsta belopp och 4 Bilaga 4 till CSNFS 2001:1. 5 För något geografiskt område, som t.ex. Elfenbenskusten, har en annan och större stad istället använts. 6 Australien, Kanada, Kina och USA.

4 CSN 4 - en majoritet av de studerande ska under föregående år ha sökt och beviljats det högsta möjliga beloppet alternativt ska det medianbelopp som har beviljats ligga nära det högsta möjliga beloppet. Kriterier för sänkning För att motverka en orimlig skuldsättning har vissa belopp justerats ned. Sänkning föreslås i de fall nuvarande högsta belopp kraftigt överstiger priset på en flexibel turoch returbiljett. I de fall det verkliga priset uppgår till mindre än 60 procent av nuvarande högsta belopp föreslås beloppet sänkas. Justering av belopp I samtliga de fall en justering av högsta beloppen har bedömts vara påkallad föreslås att beloppet justeras till det av Kilroy angivna priset på en flexibel tur- och returbiljett. Avrundningar Samtliga förslag till nya belopp har avrundats till närmsta jämnt antal hundra kronor. 3.2 Förslag till föreskrifter om lånebelopp för resor CSN:s förslag: CSN föreslår att det högsta lånebeloppet för en tur- och returresa till följande geografiska områden ska höjas. Armenien, Belgien, Bolivia, Caymanöarna, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Grekland, Indien, Irland, Italien, Kazakstan, Lettland, Libanon, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Marocko, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Saint Lucia, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tunisien, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA, Venezuela, Vitryssland och Österrike. CSN föreslår att det högsta lånebeloppet för en tur- och returresa till följande geografiska områden ska sänkas. Albanien, Azerbajdzjan, Botswana, Costa Rica, Elfenbenskusten, Ghana, Israel, Japan, Kirgizistan, Kosovo, Kroatien, Moçambique, Moldavien, Nigeria, Peru, Senegal, Serbien, Sydkorea, Taiwan, och Zambia. CSN föreslår att det högsta lånebeloppet för en tur- och returresa till följande geografiska områden ska vara oförändrat.. Algeriet, Argentina, Australien, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Bosnien och Hercegovina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Colombia, Curaçao, Dominikanska Republiken, Ecuador, Egypten, El Salvador, Etiopien, Filippinerna, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Georgien, Grenada, Guatemala, Hongkong, Indonesien, Irak, Iran, Israel, Jamaica, Jemen, Jordanien, Kambodja, Kanada, Karibiska Nederländerna, Kenya, Kina, Kuba, Kuwait, Liechtenstein, Macao, Malaysia, Malta, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongoliet, Montenegro, Namibia, Nepal, Nicaragua, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Ryssland, Saint Kitts och Nevis, Saudiarabien, Singapore, Sint Maarten, Sri

5 CSN 5 Lanka, Storbritannien, Sydafrika, Syrien, Tanzania, Thailand, Tjeckien, Uganda, Ukraina, Uruguay, Vietnam och Zimbabwe. CSN föreslår att ett högsta lånebelopp för en tur- och returresa även till följande georgrafiska områden regleras i föreskrifter. Azorerna, Burkina Faso, Dominica, Franska Guyana, Färöarna, Gambia, Guadeloupe, Kanarieöarna, Laos, Madeira, Martinique, Qatar, Reunion, Samoa, Sudan, och Trinidad och Tobago. CSN föreslår en höjning av det högsta belopp som kan lämnas som merkostnadslån för resor för 38 geografiska områden. CSN föreslår samtidigt en sänkning av det högsta beloppet för 20 områden. För 73 områden föreslås det högsta beloppet vara oförändrat. Justerade belopp Priserna på biljetter har rört sig ganska kraftigt under det senaste året. De justeringar CSN föreslår återspeglar prisförändringarna. De belopp som föreslås säkerställer att studerande även under det kommande året har möjlighet att köpa flexibla biljetter till sina studieorter. Störst höjningar föreslås i följande geografiska områden. Geografiskt område Pris enligt resebyrå 2014, kr Pris enligt resebyrå 2015, kr Lägsta Flexibel Lägsta Flexibel Fastställt belopp 2014/2015 Förslag till belopp 2015/2016 Skillnad i kr mot 2014/2015 Bolivia Tunisien Caymanöarna Kazakstan Grekland Nya Zeeland Spanien Venezuela Cypern Österrike Estland Störst sänkningar föreslås i följande länder. Geografiskt område Pris enligt resebyrå 2014, kr Pris enligt resebyrå 2015, kr Lägsta Flexibel Lägsta Flexibel Fastställt belopp 2014/2015 Förslag till belopp 2015/2016 Skillnad i kr mot 2014/2015 Moçambique Elfenbens

6 CSN 6 kusten Zambia Moldavien Nigeria Costa Rica Sydkorea Peru Japan Botswana Taiwan Ghana Senegal Kirgizistan Nya geografiska områden förs in i bilagan Merkostnadslån för en en tur- och returresa till det geografiska område där studierna bedrivs lämnas med högst de belopp som framgår av bilagan 4 till CSNFS 2001:1. I de fall de studerande reser till ett område som inte framgår av bilagan, fastställs ett högsta belopp i varje enskilt fall. Under läsåret 2014/2015 har merkostnadslån lämnats för resor till tre geografiska områden, Dominica, Laos och Trinidad och Tobago, som inte finns upptagna i bilaga 4. Därutöver har merkostnadslån lämnats för resor till ytterligare tio geografiska områden under de senaste åren. Maxbelopp som uttrycks i föreskrifter tydliggör för de studerande och andra vilka belopp som merkostnadslån kan lämnas med. Föreskrifter innebär att studerande och andra kan förutse hur CSN kommer att besluta om merkostnadslån för resor. CSN föreslår därför att bilagan ska omfatta 13 ytterligare geografiska områden. På så sätt blir bilagan så fullständig som möjligt. 4. Vilka berörs av ändringen? Merkostnadslån för resor Omkring studerande hade merkostnadslån för resor till det geografiska område där studierna bedrivs under läsåret 2014/2015. Cirka av dessa kommer att kunna låna ett högre belopp för reskostnader än idag medan det maximala beloppet som kan lånas sänks för cirka 650 studenter. För CSN påverkar de föreslagna förändringarna i begränsad omfattning myndighetens arbete med att informera studerande och myndighetens handläggning. 5. Kostnadsmässiga och andra effekter Merkostnadslån för resor studenter har idag merkostnadslån för resor till och från det geografiska område där studierna bedrivs i samband med studier.

7 CSN 7 Omkring studerande har idag merkostnadslån för reskostnader till de länder för vilka beloppen föreslås höjas. Omkring av dem lånar idag högsta möjliga belopp. Om samma andel skulle välja att låna det högsta beloppet efter de föreslagna höjningarna skulle utflödet ned anledning av höjningen öka med knappt drygt 5,3 mnkr årligen. Omkring 650 studerande har idag merkostnadslån för tur- och returresor till de länder för vilka beloppen föreslås sänkas. Utflödet av merkostnadslån för reskostnader hade varit 1,28 mnkr lägre per år om de nu föreslagna beloppen hade gällt 2014/2015. Förslaget till justering av de belopp som kan lämnas som merkostnadslån för reskostnader beräknas medföra störst ökning av utflödet för följande geografiska områden. Geografiskt område Höjning, kr Antal studerande med merkostnadslån för resor 2014 Beräknat ökat utflöde, mnkr Spanien ,99 USA ,95 Polen ,60 Rumänien ,56 Förslagetet beräknas medföra störst minskning av utflödet för följande länder. Geografiskt område Sänkning, kr Antal studerande med merkostnadslån för resor 2011 Beräknat minskat utflöde, mnkr Japan ,79 Sydkorea ,24 Taiwan ,09 Det ska påpekas att de belopp som nu föreslås alltjämt väl täcker de studerandes reskostnader. Om bokningen sker i god tid innan avresan finns billigare biljetter så gott som alltid att finna. Även om bokningen sker närmare avresan täcker de föreslagna beloppen väl priset på biljetter med vissa restriktioner. 6. EU-rätten m.m. Den föreslagna regleringen överensstämmer med de skyldigheter som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. 7. Tidpunkt för ikraftträdandet och behov av speciella informationsinsatser

8 CSN 8 De nya lånebeloppen bör lämnas för studier som pågår efter den 30 juni För att de studerande ska kunna få beslut om studiemedel i god tid innan studierna startar bör CSN samtidigt kunna besluta om sådana belopp redan innan den 1 juli 2015.Föreskriften bör därför träda ikraft så snart som möjligt. CSN har tidigare föreslagit omfattande ändringar i de föreskrifter som gäller utlandsstudier. 7 Dessa övriga ändringar träder ikraft den 1 juni CSN anser inte att det vore lämpligt att låta förslagen om förändrade belopp för merkostnadslån för resor träda ikraft vid en annan tidpunkt. De föreskrifter som föreslås i denna promemoria bör därför träda ikraft den 1 juni Föreskriften ska samtidigt bara tillämpas på studier som bedrivs från och med den 1 juli Studier som bedrivs under tiden innan den 1 juli 2015 berörs inte av de föreslagna förändringarna. Några speciella informationsinsatser utöver sådana som kan ske via CSN:s webbplats och genom tryckt informationsmaterial bedöms inte behövas. Det förslag till ändringar av Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel med anledning av propositionen Studiemedel i en globaliserad värld (prop. 2012/13:152) som för närvarande är föremål för remissbehandling (dnr ) innehåller även förändringar av bilaga 4. Det förslaget, som finns i bilaga 1 till denna konsekvensbeskrivning är utgångspunkten för författningsförslaget nedan. 8. Författningsförslag Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av 3 kap. 14 studiestödsförordningen (2000:655) i fråga om nämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel 8 att bilaga 4 ska ha följande lydelse Denna författning träder i kraft den 1 juni 2015 och tillämpas i fråga om studiemedel som lämnas för tid efter den 30 juni Konsekvensutredning med anledning av ändrade föreskrifter om utlandsstudier m.m. CSN den 11 mars 2015 (dnr ). 8 Författningen omtryckt CSNFS 2008:2. Föreskriftens nuvarande lydelse utgörs av det förslag till ändring som skickats ut på remiss den 10 mars 2015, dnr

9 CSN 9 Bilaga 4 Merkostnadslån för resor vid utlandsstudier Merkostnadslån för en tur-och-returresa från Sverige till det geografiska område där studierna bedrivs enligt 8 kap. 12 kan lämnas med högst det belopp som anges i tabellen nedan. För resor till ett geografiskt område som inte finns med i tabellen fastställs ett belopp för merkostnadslån för resa efter prövning i varje enskilt fall. Geografiskt område Merkostnadslån reskostnader 2014/2015 Förslag till merkostnadslån reskostnader 2015/2016 Albanien Algeriet Argentina Armenien Australien Azerbajdzjan Azorerna Bahrain Bangladesh Barbados Belgien Belize Bolivia Bosnien och Hercegovina Botswana Brasilien Bulgarien Burkina Faso Caymanöarna Chile Colombia Costa Rica Curaçao Cypern Danmark Dominica Dominikanska Republiken Ecuador Egypten El Salvador

10 CSN 10 Elfenbenskusten Estland Etiopien Fiji Filippinerna Finland Frankrike Franska Guyana Färöarna Förenade Arabemiraten Gambia Georgien Ghana Grekland Grenada Guadeloupe Guatemala Hongkong Indien Indonesien Irak Iran Irland Island Israel Italien Jamaica Japan Jemen Jordanien Kambodja Kanada Kanarieöarna Karibiska Nederländerna Kazakstan Kenya Kina Kirgizistan Kosovo Kroatien Kuba Kuwait Laos 8 200

11 CSN 11 Lettland Libanon Liechtenstein Litauen Luxemburg Macao Madeira Makedonien Malaysia Malta Marocko Martinique Mauritius Mexiko Moçambique Moldavien Monaco Mongoliet Montenegro Namibia Nederländerna Nepal Nicaragua Nigeria Norge Nya Zeeland Oman Pakistan Panama Paraguay Peru Polen Portugal Qatar Reunion Rumänien Ryssland Saint Kitts och Nevis Saint Lucia Samoa Saudiarabien Schweiz Senegal Serbien

12 CSN 12 Singapore Sint Maarten Slovakien Slovenien Spanien Sri Lanka Storbritannien Sudan Sydafrika Sydkorea Syrien Taiwan Tanzania Thailand Tjeckien Trinidad och Tobago Tunisien Turkiet Tyskland Uganda Ukraina Ungern Uruguay USA Venezuela Vietnam Vitryssland Zambia Zimbabwe Österrike I beloppen för merkostnadslån för resa ingår kostnader för anslutningsresor i Sverige och i det geografiska område där studierna bedrivs.

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:672 Utkom från trycket den

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt Afghanistan 31 267 5 669 841 289 292 256 Albanien 2 569 283 268 209 362 109 Algeriet 3 022 1 156 639 427 1 438 150 Andorra 5 - - - - 2 Angola 742 130 154 64 197 206 Anguilla - - - - - - Antigua och Barbuda

Läs mer

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Bilaga till beslutsprotokoll Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Centrala studiestödsnämnden (CSN) har vid årets revidering av utlandslånebeloppen utgått ifrån att förra årets

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. 2015-01-01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt påslag

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. 2015-01-01 Alla priser anges i kronor per minut inklusive moms. Satellitdestinationer och Premium-samtal är inte tillgängliga. Det går inte att ringa videosamtal

Läs mer

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 2,49 2,99 Albanien 3,95 3,95 0,99 2,89 Algeriet 3,95 3,95 1,29 2,24 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 3,49 3,49 Andorra 1,55 3,95

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2009:299 Utkom från trycket den

Läs mer

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms Privat - Prislista Bredbandsabonnemang i utlandet. Gäller från 29 maj 2017 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Ombord på fartyg och flygplan (s k satellitnät) gäller särskilda priser. Dessa återfinns

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2007:140 Utkom från trycket den

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2008:75 Utkom från trycket den

Läs mer

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader Ungdomsutbyte Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader A1.1 Österrike 39 Belgien 37 Bulgarien 32 Kroatien 35 Cypern

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 23 Februari 2015 Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Samtalpriserna presenteras i kronor per minut. Debiteringsintervall mottagna samtal: Samtal

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2017 SKV A 2016:32 Inkomstbeskattning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2017:8 Utkom från trycket den

Läs mer

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2009/2010

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2009/2010 Bilaga till beslutsprotokoll Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2009/2010 Vid årets revidering har vi utgått ifrån förra årets belopp som vi anser har kvalitetssäkrats så långt som möjligt.

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2018 SKV A 2017:24 Inkomstbeskattning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2006:1129 Utkom från trycket den

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Ändring i Skatteverket allmänna råd (SKV A 2015:29) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2016

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Priserna presenteras i kronor per minut och kronor

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från 132 000 svenska pensionärer utomlands Färre personer med svensk pension

Läs mer

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för 135 000 svenska pensionärer utomlands De flesta personer med svensk

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2017-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m. 2016-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete; SFS 2010:1028 Utkom från trycket den 13 juli 2010 beslutat den 1 juli 2010.

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Net 1 Standard. Net 1 Standard

Net 1 Standard. Net 1 Standard Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 Albanien 3,95 3,95 Algeriet 3,95 3,95 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 Andorra 1,55 3,95 Angola 8,95 8,95 Anguilla 8,95 8,95 Antigua

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016 Nya FedEx-priser Gäller från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga priser

Läs mer

Nu förenklas levnadsintygen för de pensionärer som bor utomlands

Nu förenklas levnadsintygen för de pensionärer som bor utomlands Pressmeddelande 1 (6) pressekreterare Ann-Sophie Jonsson Tfn 010-454 26 42 Mobil 072-210 26 42 Nu förenklas levnadsintygen för de 143 564 pensionärer som bor utomlands I år förenklas de årliga levnadsintygen

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 t Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO SAMTALSAVGIFTER FRÅN SVERIGE TILL UTLANDET Minutpriserna i tabellen gäller röstsamtal för abonnemanget Cellip Phonzo. Till land Landskod Fast/minut Mobilt/minut Afghanistan 93 3,10 kr 3,10 kr Albanien

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil 077 Nationellt Nummer Minicall Privat 0740 1-8 Nationellt, icke-geografiskt Operatörspecifika tjänster Samhällstjänster 114 Samhällstjänster 117 0.55 0.27 12.50 0.00 0.40 13.66 Afghanistan - Fast 0.40

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. A Afghanistan 7,16 kr 7,16 kr 1,99 kr 2,39 kr Albanien 3,16 kr 3,16 kr 0,79 kr 1,59 kr Algeriet 3,16 kr 3,16 kr 1,03 kr 1,43 kr Am. Jungfruöarna 7,16 kr 7,16 kr 0,16 kr 0,16 kr Am. Samoaöarna 7,16 kr 7,16

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronorr exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

Traktamentesbelopp 2003 sid 2

Traktamentesbelopp 2003 sid 2 11 april 3 NR. 8/3 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Traktamentesbelopp 3 sid 2 Redovisning av gällande traktamentsbelopp för år 3. För inrikes tjänsteresa är traktamentsbeloppen oförändrade jämfört

Läs mer

Prislista till utlandet

Prislista till utlandet Gäller från fast telefoni och bredbandstelefoni Giltig från 2016-07-01 Afghanistan 2,65 kr/min 2,91 kr/min Alaska 0,29 kr/min 0,29 kr/min Albanien 0,86 kr/min 2,63 kr/min Algeriet 1,29 kr/min 2,71 kr/min

Läs mer

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor KA Cirkulär 20/2008 bilaga 1 (10) AKTA, bilaga 16: Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

Läs mer

Nya FedEx-priser. Så här beräknar du avgifterna som gäller för din försändelse. Om du vill få mer information kan du ringa kundtjänst på

Nya FedEx-priser. Så här beräknar du avgifterna som gäller för din försändelse. Om du vill få mer information kan du ringa kundtjänst på Nya FedEx-priser Gäller i Sverige från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 27 December 2016 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalspriserna

Läs mer

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32 A Afghanistan 93 Albanien 355 Algeriet 213 Amerikanska Samoa 684 Andorra 376 Andorra mobilt* (3) 376 Angola 244 Anguilla 1 Antarktis 672 Antigua och Barbuda 1 Arabemiraten, Förenade 971 Arabemiraten, Förenade

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalspriserna

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:516 Utkom från trycket den

Läs mer

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land. Grunder för screening:

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land. Grunder för screening: Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land Grunder för screening: http://bit.ly/1q0pr1l Hanna Soini Katrine Pesola 16.06.2015 Land eller geografiskt

Läs mer

Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer

Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer LANDSKOD LAND NÄT PER MINUT PER SMS / MMS 93 Afghanistan Fastnätet 8,50 kr 93 Afghanistan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Utgåva 12. Till land Fast/minut Mobilt/minut Till land Fast/minut Mobilt/minut. Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr

Utgåva 12. Till land Fast/minut Mobilt/minut Till land Fast/minut Mobilt/minut. Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr TILL NORDEN Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr Finland 0,32 kr 0,99 kr Island 0,17 kr 1,07 kr Färöarna 0,39 kr 1,49 kr Norge 0,12 kr 0,99 kr TILL EUROPA Albanien 0,79 kr 1,79 kr Monaco 0,30

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer

Prislista utland Version 151006

Prislista utland Version 151006 Prislista utland Version 151006 Land Öppningsavgift/samtal Pris per minut inkl moms Afghanistan 0,35 2,29 Afghanistan (mobil) 0,35 2,24 Albanien 0,35 0,62 Albanien (mobil) 0,35 1,76 Algeriet 0,35 0,81

Läs mer

Fast telefoni från Telia

Fast telefoni från Telia Öppningsavgift /samtal 0,59 kr 0,69 kr 0,69 kr A Afghanistan (+93) Albanien (+355) Algeriet (+213) Am. Jungruöarna (+1340) Am. Samoaöarna (+1684) Andorra (+376) Angola (+244) Anguilla (+1264) 8,95 kr Antarktis

Läs mer

BILAGA 4 A: MOBILITETSERSÄTTNING (FÖR KORTVARIG UTLANDSVISTELSE) OCH MOBILITETSSTIPENDIUM

BILAGA 4 A: MOBILITETSERSÄTTNING (FÖR KORTVARIG UTLANDSVISTELSE) OCH MOBILITETSSTIPENDIUM BILAGA 4: STÖD TILL INTERNATIONELL FORSKARMOBILITET 2013 2014 Finlands Akademi stöder internationell forskarmobilitet med mobilitetsstipendier och mobilitetsersättningar. Mobilitetsstipendium kan sökas

Läs mer

Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista:

Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista: 2015-04-01 Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista: Nationella destinationer Fasta telefoner Öppningsavgift (kr) Per påbörjad minut (kr/min) Sverigesamtal 08-18 0,45 0,15 Sverigesamtal Övrig tid 0,45

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2016-03-04 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016 Nya FedEx-priser Gäller från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga priser

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 31 2 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands 4258 Bilaga 1 Tredje länder från vilka får importeras fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem, dock med undantag av tvåskaliga mollusker, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43. Datum: 1999-12-23

Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43. Datum: 1999-12-23 Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Traktamenten Lars Ericson Förhandlingssektionen Datum: 1999-12-23 Mottagare: Kommunstyrelsen Personalfrågor

Läs mer

12 januari 2000 NR. 1/2000

12 januari 2000 NR. 1/2000 12 januari 2000 NR. 1/2000 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Traktamentsbelopp 2000 Redovisning av gällande traktamentsbelopp vid inrikes tjänsteresa år 2000 samt gällande måltidsavdrag. Redovisning

Läs mer

PIRLS 2011 & TIMSS 2011

PIRLS 2011 & TIMSS 2011 PIRLS 2011 & TIMSS 2011 Om PIRLS-studien 2011 Läsförmåga i årskurs 4 Ca 300 000 elever i 49 länder Ca 4660 elever i Sverige Enkäter till rektorer, lärare, föräldrar och elever Resultat i läsning Signifikant

Läs mer

PRISAVTAL LÅG. Prislista 1/6. 25 min. 65 öre. 0,25 kr/min. 0,65 kr/min. Samtal. Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2.

PRISAVTAL LÅG. Prislista 1/6. 25 min. 65 öre. 0,25 kr/min. 0,65 kr/min. Samtal. Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2. LÅG Prislista 1/6 Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 1 december 2016 med reservation för ändringar. Samtal Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2 25 min Avgift efter pott ÖPPNINGSAVGIFT 65

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Utgåva 1 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder två olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kombineras eller kan med fördel

Läs mer

Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon 2006-01-23

Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon 2006-01-23 Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon Alla priser anges med avdragen rabatt och exklusive moms. Minutavgifter internationell telefoni direkt anslutning Afghanistan 93 4,75 Albanien 355 1,87 Algeriet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

När och var måste jag ha internationellt körkort?

När och var måste jag ha internationellt körkort? När och var måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2002:706 Utkom från trycket den 27 augusti 2002

Läs mer

Prislista utlandssamtal

Prislista utlandssamtal Prislista utlands Afghanistan 0,35 2,29 Brasilien (mobil) 0,35 2,25 Afghanistan (mobil) 0,35 2,24 Brittiska Jungfruöa 0,35 1,09 Albanien 0,35 0,62 Brunei 0,35 0,40 Albanien (mobil) 0,35 1,76 Brunei (mobil)

Läs mer

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Internationellt Prislista BKTV Telefoni Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Albanien 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet Fast telefoni 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner; SFS 2005:599 Utkom från trycket den 5 juli 2005 beslutat

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer