2. Bakgrund och problembeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Bakgrund och problembeskrivning"

Transkript

1 KONSEKVENSUTREDNING FS Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för resor vid utlandsstudier 1. Sammanfattning Lånebelopp för resor vid studier utomlands Studerande som har studiemedel för studier utomlands har även möjlighet att låna till kostnaderna för en tur- och returresa från Sverige till det geografiska område där studierna bedrivs per kalenderhalvår. Sådant merkostnadslån lämnas med högst det belopp CSN har fastställt och samtidigt med högst det belopp som motsvarar den studerandes faktiska kostnader för en biljett. De belopp CSN fastställer ska täcka kostnaderna för biljetter med viss flexibilitet. CSN föreslår nu nya högsta belopp. CSN har utgått från uppgifter om faktiska priser för flexibla biljetter till olika destinationer. CSN har även utgått från uppgifter om de faktiska reskostnader som studerande har haft under det gångna året. CSN föreslår att det högsta belopp som kan lämnas som merkostnadslån för resor ska höjas för 38 geografiska områden. CSN föreslår samtidigt att det högsta beloppet ska sänkas för 20 områden. För övriga 73 områden föreslås beloppet vara oförändrat. CSN föreslår också att ytterligare 17 geografiska områden ska ingå i bilagan. Uppskattningsvis studerande omfattas av de föreslagna justeringarna. De föreslagna justeringarna innebär ett ökat utflöde av studielån med omkring 4 mnkr årligen. Hongkong I nuvarande föreskrifter anges området Hongkong enligt den engelska stavningen dvs. Hong Kong. CSN föreslår att landet ska benämnas enligt landets namn på svenska, d.v.s. Hongkong. 2. Bakgrund och problembeskrivning Studielån för resor till och från studielandet Studerande som har studiemedel för utlandsstudier har även möjlighet att låna till kostnaderna för en tur- och returresa från Sverige till det geografiska område där studierna bedrivs per kalenderhalvår. Lån lämnas med högst det belopp som motsvarar den studerandes kostnader och samtidigt med högst det belopp som CSN har fastställt. CSN fastställer årligen ett högsta lånebelopp för respektive geografiska område i en

2 CSN 2 bilaga till CSN:s föreskrifter om beviljning av studiemedel 1. De högsta belopp som anges i bilagan till CSN:s föreskrifter är beräknade att täcka kostnaderna för biljetter med viss flexibilitet 2 som inte bokas alltför nära avresedatum. Om det finns synnerliga skäl kan lån lämnas för ytterligare en tur- och returresa eller med ett högre belopp per kalenderhalvår Överväganden 3.1 Metod för att fastställa resebelopp I arbetet med att fastställa nya lånebelopp för resor vid utlandsstudier har CSN, precis som vid förra årets justering, haft följande utgångspunkter. Lånebeloppet för varje geografiskt område ska täcka kostnaderna för biljetter med viss flexibilitet som inte bokas alltför nära avresedatum. Resebyrån Kilroy har tagit fram uppgifter om faktiska priser för sådana biljetter. Lånebeloppen har för varje geografiskt område fastställts utifrån - Det högsta belopp CSN har fastställt vid förra justeringen. - Priser på en flexibel tur- och returbiljett till det geografiska området ifråga. - Andelen studerande i det aktuella området som under det gångna året har valt att låna det högsta beloppet. - Medianbeloppet som har lämnats till studerande för en tur- och returresa till det aktuella området under det gångna året. För att lånebeloppen ska höjas måste följande villkor vara uppfyllda - Priset på en flexibel tur- och returbiljett måste överstiga det högsta belopp CSN har fastställt för föregående år. - En stor andel av de studerande måste ha fått merkostnadslån med högsta fastställda belopp eller med ett belopp som ligger nära det högsta fastställda beloppet. För att lånebeloppen ska sänkas måste följande villkor vara uppfyllda - Priset på en flexibel tur- och returbiljett till det geografiska området ifråga ska uppgå till mindre än 60 procent av det högsta belopp CSN har fastställt för området ifråga för föregående år. 1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel. 2 Biljetter som är omboknings- och återbetalningsbara och har en giltighetstid om tolv månader. 3 8 kap. 12 samt bilaga 4 till CSNFS 2001:1.

3 CSN 3 Beloppen för de länder som uppfyller kriterierna för höjning eller sänkning har justerats till att motsvara konstaterade faktiska kostnader för en flexibel turoch returbiljett till det geografiska området ifråga. Samtliga justeringar har avrundats till jämnt antal 100 kronor. Biljetter med en viss flexibilitet Resebyrån Kilroy har på uppdrag av CSN tagit fram prisuppgifter på tur- och returresor till samtliga geografiska områden som anges i bilagan till CSN:s föreskrifter 4. Priserna avser i huvudsak resa till en huvudstad i det geografiska området ifråga 5. För vissa större länder 6 med många studerande har prisuppgifter för flera destinationer tagits fram. Tanken är att lånebeloppet för varje geografiskt område ska kunna täcka kostnaderna för biljetter med viss flexibilitet och kvalitet som inte bokas alltför nära avresedatum. De priser Kilroy har tagit fram har därför avsett biljetter - som är fullt omboknings- och återbetalningsbara och har en giltighetstid om tolv månader - som bokas under vecka 10 år som gäller för utresa från Stockholm/Arlanda den 14 augusti 2015 med hemresa den 18 december som avser flygresor som sker utan avbrott för övernattning - med flygbolag som inte återfinns i förteckningen över flygbolag som har förbjudits inom EU eller flygbolag som kan antas vara på obestånd Priserna har inkluderat samtliga avgifter och skatter. Kriterier för höjning Det fastställda högsta beloppet för lån till reskostnader får inte sättas så lågt att studier utomlands motverkas. Beloppet får heller inte sättas så högt att den studerandes skuldsättning blir orimligt hög. En höjning ska endast komma ifråga om det finns anledning och ett behov av en sådan höjning. Om flexibla biljetter är dyrare än nuvarande högsta belopp samtidigt som de studerande i realiteten bokar billigare biljetter saknas anledning att höja beloppet. CSN bedömer därför att följande två villkor ska vara uppfyllda för att det högsta beloppet ska höjas för ett visst geografiskt område. - priset för en flexibel typbiljett från Kilroy ska överstiga nuvarande högsta belopp och 4 Bilaga 4 till CSNFS 2001:1. 5 För något geografiskt område, som t.ex. Elfenbenskusten, har en annan och större stad istället använts. 6 Australien, Kanada, Kina och USA.

4 CSN 4 - en majoritet av de studerande ska under föregående år ha sökt och beviljats det högsta möjliga beloppet alternativt ska det medianbelopp som har beviljats ligga nära det högsta möjliga beloppet. Kriterier för sänkning För att motverka en orimlig skuldsättning har vissa belopp justerats ned. Sänkning föreslås i de fall nuvarande högsta belopp kraftigt överstiger priset på en flexibel turoch returbiljett. I de fall det verkliga priset uppgår till mindre än 60 procent av nuvarande högsta belopp föreslås beloppet sänkas. Justering av belopp I samtliga de fall en justering av högsta beloppen har bedömts vara påkallad föreslås att beloppet justeras till det av Kilroy angivna priset på en flexibel tur- och returbiljett. Avrundningar Samtliga förslag till nya belopp har avrundats till närmsta jämnt antal hundra kronor. 3.2 Förslag till föreskrifter om lånebelopp för resor CSN:s förslag: CSN föreslår att det högsta lånebeloppet för en tur- och returresa till följande geografiska områden ska höjas. Armenien, Belgien, Bolivia, Caymanöarna, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Grekland, Indien, Irland, Italien, Kazakstan, Lettland, Libanon, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Marocko, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Saint Lucia, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tunisien, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA, Venezuela, Vitryssland och Österrike. CSN föreslår att det högsta lånebeloppet för en tur- och returresa till följande geografiska områden ska sänkas. Albanien, Azerbajdzjan, Botswana, Costa Rica, Elfenbenskusten, Ghana, Israel, Japan, Kirgizistan, Kosovo, Kroatien, Moçambique, Moldavien, Nigeria, Peru, Senegal, Serbien, Sydkorea, Taiwan, och Zambia. CSN föreslår att det högsta lånebeloppet för en tur- och returresa till följande geografiska områden ska vara oförändrat.. Algeriet, Argentina, Australien, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Bosnien och Hercegovina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Colombia, Curaçao, Dominikanska Republiken, Ecuador, Egypten, El Salvador, Etiopien, Filippinerna, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Georgien, Grenada, Guatemala, Hongkong, Indonesien, Irak, Iran, Israel, Jamaica, Jemen, Jordanien, Kambodja, Kanada, Karibiska Nederländerna, Kenya, Kina, Kuba, Kuwait, Liechtenstein, Macao, Malaysia, Malta, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongoliet, Montenegro, Namibia, Nepal, Nicaragua, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Ryssland, Saint Kitts och Nevis, Saudiarabien, Singapore, Sint Maarten, Sri

5 CSN 5 Lanka, Storbritannien, Sydafrika, Syrien, Tanzania, Thailand, Tjeckien, Uganda, Ukraina, Uruguay, Vietnam och Zimbabwe. CSN föreslår att ett högsta lånebelopp för en tur- och returresa även till följande georgrafiska områden regleras i föreskrifter. Azorerna, Burkina Faso, Dominica, Franska Guyana, Färöarna, Gambia, Guadeloupe, Kanarieöarna, Laos, Madeira, Martinique, Qatar, Reunion, Samoa, Sudan, och Trinidad och Tobago. CSN föreslår en höjning av det högsta belopp som kan lämnas som merkostnadslån för resor för 38 geografiska områden. CSN föreslår samtidigt en sänkning av det högsta beloppet för 20 områden. För 73 områden föreslås det högsta beloppet vara oförändrat. Justerade belopp Priserna på biljetter har rört sig ganska kraftigt under det senaste året. De justeringar CSN föreslår återspeglar prisförändringarna. De belopp som föreslås säkerställer att studerande även under det kommande året har möjlighet att köpa flexibla biljetter till sina studieorter. Störst höjningar föreslås i följande geografiska områden. Geografiskt område Pris enligt resebyrå 2014, kr Pris enligt resebyrå 2015, kr Lägsta Flexibel Lägsta Flexibel Fastställt belopp 2014/2015 Förslag till belopp 2015/2016 Skillnad i kr mot 2014/2015 Bolivia Tunisien Caymanöarna Kazakstan Grekland Nya Zeeland Spanien Venezuela Cypern Österrike Estland Störst sänkningar föreslås i följande länder. Geografiskt område Pris enligt resebyrå 2014, kr Pris enligt resebyrå 2015, kr Lägsta Flexibel Lägsta Flexibel Fastställt belopp 2014/2015 Förslag till belopp 2015/2016 Skillnad i kr mot 2014/2015 Moçambique Elfenbens

6 CSN 6 kusten Zambia Moldavien Nigeria Costa Rica Sydkorea Peru Japan Botswana Taiwan Ghana Senegal Kirgizistan Nya geografiska områden förs in i bilagan Merkostnadslån för en en tur- och returresa till det geografiska område där studierna bedrivs lämnas med högst de belopp som framgår av bilagan 4 till CSNFS 2001:1. I de fall de studerande reser till ett område som inte framgår av bilagan, fastställs ett högsta belopp i varje enskilt fall. Under läsåret 2014/2015 har merkostnadslån lämnats för resor till tre geografiska områden, Dominica, Laos och Trinidad och Tobago, som inte finns upptagna i bilaga 4. Därutöver har merkostnadslån lämnats för resor till ytterligare tio geografiska områden under de senaste åren. Maxbelopp som uttrycks i föreskrifter tydliggör för de studerande och andra vilka belopp som merkostnadslån kan lämnas med. Föreskrifter innebär att studerande och andra kan förutse hur CSN kommer att besluta om merkostnadslån för resor. CSN föreslår därför att bilagan ska omfatta 13 ytterligare geografiska områden. På så sätt blir bilagan så fullständig som möjligt. 4. Vilka berörs av ändringen? Merkostnadslån för resor Omkring studerande hade merkostnadslån för resor till det geografiska område där studierna bedrivs under läsåret 2014/2015. Cirka av dessa kommer att kunna låna ett högre belopp för reskostnader än idag medan det maximala beloppet som kan lånas sänks för cirka 650 studenter. För CSN påverkar de föreslagna förändringarna i begränsad omfattning myndighetens arbete med att informera studerande och myndighetens handläggning. 5. Kostnadsmässiga och andra effekter Merkostnadslån för resor studenter har idag merkostnadslån för resor till och från det geografiska område där studierna bedrivs i samband med studier.

7 CSN 7 Omkring studerande har idag merkostnadslån för reskostnader till de länder för vilka beloppen föreslås höjas. Omkring av dem lånar idag högsta möjliga belopp. Om samma andel skulle välja att låna det högsta beloppet efter de föreslagna höjningarna skulle utflödet ned anledning av höjningen öka med knappt drygt 5,3 mnkr årligen. Omkring 650 studerande har idag merkostnadslån för tur- och returresor till de länder för vilka beloppen föreslås sänkas. Utflödet av merkostnadslån för reskostnader hade varit 1,28 mnkr lägre per år om de nu föreslagna beloppen hade gällt 2014/2015. Förslaget till justering av de belopp som kan lämnas som merkostnadslån för reskostnader beräknas medföra störst ökning av utflödet för följande geografiska områden. Geografiskt område Höjning, kr Antal studerande med merkostnadslån för resor 2014 Beräknat ökat utflöde, mnkr Spanien ,99 USA ,95 Polen ,60 Rumänien ,56 Förslagetet beräknas medföra störst minskning av utflödet för följande länder. Geografiskt område Sänkning, kr Antal studerande med merkostnadslån för resor 2011 Beräknat minskat utflöde, mnkr Japan ,79 Sydkorea ,24 Taiwan ,09 Det ska påpekas att de belopp som nu föreslås alltjämt väl täcker de studerandes reskostnader. Om bokningen sker i god tid innan avresan finns billigare biljetter så gott som alltid att finna. Även om bokningen sker närmare avresan täcker de föreslagna beloppen väl priset på biljetter med vissa restriktioner. 6. EU-rätten m.m. Den föreslagna regleringen överensstämmer med de skyldigheter som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. 7. Tidpunkt för ikraftträdandet och behov av speciella informationsinsatser

8 CSN 8 De nya lånebeloppen bör lämnas för studier som pågår efter den 30 juni För att de studerande ska kunna få beslut om studiemedel i god tid innan studierna startar bör CSN samtidigt kunna besluta om sådana belopp redan innan den 1 juli 2015.Föreskriften bör därför träda ikraft så snart som möjligt. CSN har tidigare föreslagit omfattande ändringar i de föreskrifter som gäller utlandsstudier. 7 Dessa övriga ändringar träder ikraft den 1 juni CSN anser inte att det vore lämpligt att låta förslagen om förändrade belopp för merkostnadslån för resor träda ikraft vid en annan tidpunkt. De föreskrifter som föreslås i denna promemoria bör därför träda ikraft den 1 juni Föreskriften ska samtidigt bara tillämpas på studier som bedrivs från och med den 1 juli Studier som bedrivs under tiden innan den 1 juli 2015 berörs inte av de föreslagna förändringarna. Några speciella informationsinsatser utöver sådana som kan ske via CSN:s webbplats och genom tryckt informationsmaterial bedöms inte behövas. Det förslag till ändringar av Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel med anledning av propositionen Studiemedel i en globaliserad värld (prop. 2012/13:152) som för närvarande är föremål för remissbehandling (dnr ) innehåller även förändringar av bilaga 4. Det förslaget, som finns i bilaga 1 till denna konsekvensbeskrivning är utgångspunkten för författningsförslaget nedan. 8. Författningsförslag Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av 3 kap. 14 studiestödsförordningen (2000:655) i fråga om nämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel 8 att bilaga 4 ska ha följande lydelse Denna författning träder i kraft den 1 juni 2015 och tillämpas i fråga om studiemedel som lämnas för tid efter den 30 juni Konsekvensutredning med anledning av ändrade föreskrifter om utlandsstudier m.m. CSN den 11 mars 2015 (dnr ). 8 Författningen omtryckt CSNFS 2008:2. Föreskriftens nuvarande lydelse utgörs av det förslag till ändring som skickats ut på remiss den 10 mars 2015, dnr

9 CSN 9 Bilaga 4 Merkostnadslån för resor vid utlandsstudier Merkostnadslån för en tur-och-returresa från Sverige till det geografiska område där studierna bedrivs enligt 8 kap. 12 kan lämnas med högst det belopp som anges i tabellen nedan. För resor till ett geografiskt område som inte finns med i tabellen fastställs ett belopp för merkostnadslån för resa efter prövning i varje enskilt fall. Geografiskt område Merkostnadslån reskostnader 2014/2015 Förslag till merkostnadslån reskostnader 2015/2016 Albanien Algeriet Argentina Armenien Australien Azerbajdzjan Azorerna Bahrain Bangladesh Barbados Belgien Belize Bolivia Bosnien och Hercegovina Botswana Brasilien Bulgarien Burkina Faso Caymanöarna Chile Colombia Costa Rica Curaçao Cypern Danmark Dominica Dominikanska Republiken Ecuador Egypten El Salvador

10 CSN 10 Elfenbenskusten Estland Etiopien Fiji Filippinerna Finland Frankrike Franska Guyana Färöarna Förenade Arabemiraten Gambia Georgien Ghana Grekland Grenada Guadeloupe Guatemala Hongkong Indien Indonesien Irak Iran Irland Island Israel Italien Jamaica Japan Jemen Jordanien Kambodja Kanada Kanarieöarna Karibiska Nederländerna Kazakstan Kenya Kina Kirgizistan Kosovo Kroatien Kuba Kuwait Laos 8 200

11 CSN 11 Lettland Libanon Liechtenstein Litauen Luxemburg Macao Madeira Makedonien Malaysia Malta Marocko Martinique Mauritius Mexiko Moçambique Moldavien Monaco Mongoliet Montenegro Namibia Nederländerna Nepal Nicaragua Nigeria Norge Nya Zeeland Oman Pakistan Panama Paraguay Peru Polen Portugal Qatar Reunion Rumänien Ryssland Saint Kitts och Nevis Saint Lucia Samoa Saudiarabien Schweiz Senegal Serbien

12 CSN 12 Singapore Sint Maarten Slovakien Slovenien Spanien Sri Lanka Storbritannien Sudan Sydafrika Sydkorea Syrien Taiwan Tanzania Thailand Tjeckien Trinidad och Tobago Tunisien Turkiet Tyskland Uganda Ukraina Ungern Uruguay USA Venezuela Vietnam Vitryssland Zambia Zimbabwe Österrike I beloppen för merkostnadslån för resa ingår kostnader för anslutningsresor i Sverige och i det geografiska område där studierna bedrivs.

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6 Prislista för mobila företagsabonnemang cellip mars 2013 Utgåva 6 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder tre olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kan med fördel kombineras

Läs mer

Internationellt Körkort

Internationellt Körkort Sida 1 av 6 Startsida Pressnytt Styrelse Aktiviteter Södra avdelningen Västra avdelningen Östra avdelningen Landsförbund In English Expertråd Förmåner Förarmärken Medlemsansökan Internat. körkort Ladda

Läs mer

AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster

AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster rev 20150130 Innehåll AllTele Mobiltjänster AllTele Mobil Tilläggs & Inkluderade tjänster AllTele Övriga tjänster och avgifter AllTele Samtal till utlandet från

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2015-04-29 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

Statens resereglemente

Statens resereglemente Statens resereglemente 2013 1b/2013 Statens resereglemente 2013 Finansministeriets publikationer 1b/2013 Statens arbetsmarknadsverk FINANSMINISTERIET PB 28 (Snellmansgatan 1 A) 00023 STATSRÅDET Telefon

Läs mer

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se BE 18 SM 1401 Sveriges framtida befolkning 2014 2060 The future population of Sweden 2014 2060 I korta drag Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017 Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden

Läs mer

Fast telefoni från Telia

Fast telefoni från Telia 1/6 Priserna gäller inkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 nov 2011 med reservation för ändringar. Fakturaavgift E-faktura 1 Pappersfaktura 2 19 kr / faktura Månadsavgift Varierar beroende på om du valt ett

Läs mer

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se BE 18 SM 1301 Sveriges framtida befolkning 2013 2060 The future population of Sweden 2013 2060 I korta drag Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017 Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden

Läs mer

AllTele Företag Prislista

AllTele Företag Prislista AllTele Företag Prislista Innehåll AllTele Mobiltjänster AllTele Mobil äggs & Inkluderade tjänster AllTele Växel AllTele Connection Services AllTele Bredband AllTele IPtelefoni och faxtjänst AllTele Företagsabonnemang

Läs mer

Prislista Företag. Gäller from 7 maj 2014. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster.

Prislista Företag. Gäller from 7 maj 2014. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. Prislista Företag Gäller from 7 maj 2014 Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. 2 Telenor Talabonnemang Talabonnemang med mobilsurf... 4 Telenor Affärspaketet... 4 Telenor

Läs mer

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 UF 19 SM 1201 Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11 Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 I korta drag Andelen

Läs mer

Mobilt Ramavtal. Tvätteriförbundets Service AB. Tvätteriförbundets Service AB Köpmangatan 23 70223 Örebro

Mobilt Ramavtal. Tvätteriförbundets Service AB. Tvätteriförbundets Service AB Köpmangatan 23 70223 Örebro Mobilt Ramavtal Köpmangatan 3 703 Örebro Sofia Sjöström Telefon: 09-95744 E-postadress: sofia.sjostrom@tvatteriforbundet.se Org.nr: TeliaSonera Sverige AB Isbergs Gata 05 Malmö Åsa Bergman Telefon: 040-668006

Läs mer

Soneras egen nummertjänst

Soneras egen nummertjänst Mobiltelefontjänster Konsument 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Abonnemang 1 Sonera Exakt-abonnemanget 1 Sonera Bas-abonnemanget 2 Övriga meddelandetjänster 2 Byte av sim-kort 2 Aktivering av sim-kort 2

Läs mer

Återföring av skogsavdrag

Återföring av skogsavdrag F ö r e t a g s - Nytt och nyttigt för företag och företagare Nr 2 2012 Återföring av skogsavdrag Skogsavdrag som givaren gjort ska återföras till beskattning när gåvotagaren säljer den skogsfastighet

Läs mer

Innehållsförteckning. Prislistan gäller för nya Sonera-abonnemang som öppnats fr.o.m. 1.10.2014 och för uppdateringar som gjorts efter det datumet.

Innehållsförteckning. Prislistan gäller för nya Sonera-abonnemang som öppnats fr.o.m. 1.10.2014 och för uppdateringar som gjorts efter det datumet. Konsumentprislista 1.10.2014 Innehållsförteckning Abonnemang... 4 Sonera Exakt-abonnemanget... 4 Sonera Bas-abonnemanget... 5 Övriga meddelandetjänster... 6 Byte av sim-kort...6 Aktivering av sim-kort...6

Läs mer

Innehållsförteckning. Prislistan gäller för nya Sonera-abonnemang som öppnats fr.o.m. 9.6.2014 och för uppdateringar som gjorts efter det datumet.

Innehållsförteckning. Prislistan gäller för nya Sonera-abonnemang som öppnats fr.o.m. 9.6.2014 och för uppdateringar som gjorts efter det datumet. Konsumentprislista 9.6.2014 Innehållsförteckning Abonnemang... 4 Sonera Exakt-abonnemanget... 4 Sonera Bas-abonnemanget... 5 Övriga meddelandetjänster... 6 Byte av sim-kort... 6 Aktivering av sim-kort...

Läs mer

Landinformationen 1 (47)

Landinformationen 1 (47) Landinformationen Med Internationella betalningar via Internetbanken, Internationella betalningar via fil eller Internationella betalningar via fil med växling kan du enkelt och tryggt skicka betalningar

Läs mer

DHL EXPRESS SERVICEGUIDE

DHL EXPRESS SERVICEGUIDE Sverige DHL EXPRESS SERVICEGUIDE Din guide till DHL Express tjänster EXCELLENCE. SIMPLY DELIVERED. Med ett internationellt nätverk som omfattar mer än 220 länder och 100 000 medarbetare vet du att DHL

Läs mer

Prislista Glocalnet mobilabonnemang

Prislista Glocalnet mobilabonnemang Prislista Glocalnet mobilabonnemang Gäller fr o m 28 februari 2008 Innehåll Glocalnet Mobil PRAT...3 Priser Ordinarie nationella samtal... 3 Glocalnet Mobil FRITT...4 Priser Ordinarie nationella samtal...

Läs mer

Telefoni har aldrig varit enklare!

Telefoni har aldrig varit enklare! Telefoni har aldrig varit enklare! Vi erbjuder marknadens mest kompletta IP-centrex lösning med tillhörande produkter och tjänster, betala endast för de anknytningar, tjänster och funktioner ni behöver.

Läs mer

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 UF 19 SM 1401 Universitet och högskolor Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 Swedish and foreign background among students and doctoral students in higher education 2012/13

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013 2014 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013 Sveriges utrikeshandel samt direktinvesteringar 2010 2011 2012 2013

Läs mer

Telefoni har aldrig varit enklare!

Telefoni har aldrig varit enklare! Telefoni har aldrig varit enklare! Vi erbjuder marknadens mest kompletta IP-centrex lösning med tillhörande produkter och tjänster, betala endast för de anknytningar, tjänster och funktioner ni behöver.

Läs mer

T3 Företag Prislista FÖRETAG PRISLISTA. Telefon: 0770-350 300 I E-post: foretag@t3.se I Webb: www.t3.se/foretag

T3 Företag Prislista FÖRETAG PRISLISTA. Telefon: 0770-350 300 I E-post: foretag@t3.se I Webb: www.t3.se/foretag FÖRETAG PRISLISTA PRISLISTA FÖRETAG - BREDBAND Priserna är angivna exkl. moms och gäller fr.o.m. 2013-07-01. Bredband Fiber Kapacitetstjänster/svartfiber ADSL Nätavgift ADSL Mobilt bredband Abonnemang

Läs mer

Byggstart förutsätter att vi senast den 30 april fått minst 80 beställningar på inkoppling inne i tätorten.

Byggstart förutsätter att vi senast den 30 april fått minst 80 beställningar på inkoppling inne i tätorten. 1 (4) Informationsmöte Löberöd Fiber den 2:e april Hembygdsföreningen i Löberöd samt Teleservice i Sjöbo bjuder in till ett informationsmöte onsdagen den 2:e april kl 18.00 på Hantverksgården. För att

Läs mer

1 November 2010. Priser och villkor. DB SCHENKERparcel. leveranser till företag. DB SCHENKERprivpak. leveranser till privatpersoner.

1 November 2010. Priser och villkor. DB SCHENKERparcel. leveranser till företag. DB SCHENKERprivpak. leveranser till privatpersoner. 1 November 2010 Priser och villkor DB SCHENKERparcel leveranser till företag DB SCHENKERprivpak leveranser till privatpersoner privatpaket Innehållsförteckning Sida LEVERANSER till företag (B2B) Parcel

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:10

Regeringens proposition 2003/04:10 Regeringens proposition 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning Prop. 2003/04:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2003 Göran Persson Bosse Ringholm

Läs mer

Prislista Företag. Gäller from 28 augusti 2012. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster.

Prislista Företag. Gäller from 28 augusti 2012. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. Prislista Företag Gäller from 28 augusti 2012 Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. 2 Telenor Talabonnemang Talabonnemang... 4 Talabonnemang med mobilsurf... 4 Telenor

Läs mer

Göteborgs Stads Upphandlings AB (UHB) Jan Andersson Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg

Göteborgs Stads Upphandlings AB (UHB) Jan Andersson Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg Göteborgs Stads Upphandlings AB (UHB) Jan Andersson Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg Contact Emil Hall Tel. 031-341 35 35 Emil.Hall@teliasonera.com Reference TS 811091 Innehåll Inledning... 4 Revisionshistorik...

Läs mer

Studiemedel för gränslös kunskap

Studiemedel för gränslös kunskap Studiemedel för gränslös kunskap Slutbetänkande av Utredningen om ett rättvisare och enklare studiemedelssystem för utlandsstudier i en globaliserad värld Stockholm 2011 SOU 2011:26 SOU och Ds kan köpas

Läs mer