2. Bakgrund och problembeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Bakgrund och problembeskrivning"

Transkript

1 KONSEKVENSUTREDNING FS Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för resor vid utlandsstudier 1. Sammanfattning Lånebelopp för resor vid studier utomlands Studerande som har studiemedel för studier utomlands har även möjlighet att låna till kostnaderna för en tur- och returresa från Sverige till det geografiska område där studierna bedrivs per kalenderhalvår. Sådant merkostnadslån lämnas med högst det belopp CSN har fastställt och samtidigt med högst det belopp som motsvarar den studerandes faktiska kostnader för en biljett. De belopp CSN fastställer ska täcka kostnaderna för biljetter med viss flexibilitet. CSN föreslår nu nya högsta belopp. CSN har utgått från uppgifter om faktiska priser för flexibla biljetter till olika destinationer. CSN har även utgått från uppgifter om de faktiska reskostnader som studerande har haft under det gångna året. CSN föreslår att det högsta belopp som kan lämnas som merkostnadslån för resor ska höjas för 38 geografiska områden. CSN föreslår samtidigt att det högsta beloppet ska sänkas för 20 områden. För övriga 73 områden föreslås beloppet vara oförändrat. CSN föreslår också att ytterligare 17 geografiska områden ska ingå i bilagan. Uppskattningsvis studerande omfattas av de föreslagna justeringarna. De föreslagna justeringarna innebär ett ökat utflöde av studielån med omkring 4 mnkr årligen. Hongkong I nuvarande föreskrifter anges området Hongkong enligt den engelska stavningen dvs. Hong Kong. CSN föreslår att landet ska benämnas enligt landets namn på svenska, d.v.s. Hongkong. 2. Bakgrund och problembeskrivning Studielån för resor till och från studielandet Studerande som har studiemedel för utlandsstudier har även möjlighet att låna till kostnaderna för en tur- och returresa från Sverige till det geografiska område där studierna bedrivs per kalenderhalvår. Lån lämnas med högst det belopp som motsvarar den studerandes kostnader och samtidigt med högst det belopp som CSN har fastställt. CSN fastställer årligen ett högsta lånebelopp för respektive geografiska område i en

2 CSN 2 bilaga till CSN:s föreskrifter om beviljning av studiemedel 1. De högsta belopp som anges i bilagan till CSN:s föreskrifter är beräknade att täcka kostnaderna för biljetter med viss flexibilitet 2 som inte bokas alltför nära avresedatum. Om det finns synnerliga skäl kan lån lämnas för ytterligare en tur- och returresa eller med ett högre belopp per kalenderhalvår Överväganden 3.1 Metod för att fastställa resebelopp I arbetet med att fastställa nya lånebelopp för resor vid utlandsstudier har CSN, precis som vid förra årets justering, haft följande utgångspunkter. Lånebeloppet för varje geografiskt område ska täcka kostnaderna för biljetter med viss flexibilitet som inte bokas alltför nära avresedatum. Resebyrån Kilroy har tagit fram uppgifter om faktiska priser för sådana biljetter. Lånebeloppen har för varje geografiskt område fastställts utifrån - Det högsta belopp CSN har fastställt vid förra justeringen. - Priser på en flexibel tur- och returbiljett till det geografiska området ifråga. - Andelen studerande i det aktuella området som under det gångna året har valt att låna det högsta beloppet. - Medianbeloppet som har lämnats till studerande för en tur- och returresa till det aktuella området under det gångna året. För att lånebeloppen ska höjas måste följande villkor vara uppfyllda - Priset på en flexibel tur- och returbiljett måste överstiga det högsta belopp CSN har fastställt för föregående år. - En stor andel av de studerande måste ha fått merkostnadslån med högsta fastställda belopp eller med ett belopp som ligger nära det högsta fastställda beloppet. För att lånebeloppen ska sänkas måste följande villkor vara uppfyllda - Priset på en flexibel tur- och returbiljett till det geografiska området ifråga ska uppgå till mindre än 60 procent av det högsta belopp CSN har fastställt för området ifråga för föregående år. 1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel. 2 Biljetter som är omboknings- och återbetalningsbara och har en giltighetstid om tolv månader. 3 8 kap. 12 samt bilaga 4 till CSNFS 2001:1.

3 CSN 3 Beloppen för de länder som uppfyller kriterierna för höjning eller sänkning har justerats till att motsvara konstaterade faktiska kostnader för en flexibel turoch returbiljett till det geografiska området ifråga. Samtliga justeringar har avrundats till jämnt antal 100 kronor. Biljetter med en viss flexibilitet Resebyrån Kilroy har på uppdrag av CSN tagit fram prisuppgifter på tur- och returresor till samtliga geografiska områden som anges i bilagan till CSN:s föreskrifter 4. Priserna avser i huvudsak resa till en huvudstad i det geografiska området ifråga 5. För vissa större länder 6 med många studerande har prisuppgifter för flera destinationer tagits fram. Tanken är att lånebeloppet för varje geografiskt område ska kunna täcka kostnaderna för biljetter med viss flexibilitet och kvalitet som inte bokas alltför nära avresedatum. De priser Kilroy har tagit fram har därför avsett biljetter - som är fullt omboknings- och återbetalningsbara och har en giltighetstid om tolv månader - som bokas under vecka 10 år som gäller för utresa från Stockholm/Arlanda den 14 augusti 2015 med hemresa den 18 december som avser flygresor som sker utan avbrott för övernattning - med flygbolag som inte återfinns i förteckningen över flygbolag som har förbjudits inom EU eller flygbolag som kan antas vara på obestånd Priserna har inkluderat samtliga avgifter och skatter. Kriterier för höjning Det fastställda högsta beloppet för lån till reskostnader får inte sättas så lågt att studier utomlands motverkas. Beloppet får heller inte sättas så högt att den studerandes skuldsättning blir orimligt hög. En höjning ska endast komma ifråga om det finns anledning och ett behov av en sådan höjning. Om flexibla biljetter är dyrare än nuvarande högsta belopp samtidigt som de studerande i realiteten bokar billigare biljetter saknas anledning att höja beloppet. CSN bedömer därför att följande två villkor ska vara uppfyllda för att det högsta beloppet ska höjas för ett visst geografiskt område. - priset för en flexibel typbiljett från Kilroy ska överstiga nuvarande högsta belopp och 4 Bilaga 4 till CSNFS 2001:1. 5 För något geografiskt område, som t.ex. Elfenbenskusten, har en annan och större stad istället använts. 6 Australien, Kanada, Kina och USA.

4 CSN 4 - en majoritet av de studerande ska under föregående år ha sökt och beviljats det högsta möjliga beloppet alternativt ska det medianbelopp som har beviljats ligga nära det högsta möjliga beloppet. Kriterier för sänkning För att motverka en orimlig skuldsättning har vissa belopp justerats ned. Sänkning föreslås i de fall nuvarande högsta belopp kraftigt överstiger priset på en flexibel turoch returbiljett. I de fall det verkliga priset uppgår till mindre än 60 procent av nuvarande högsta belopp föreslås beloppet sänkas. Justering av belopp I samtliga de fall en justering av högsta beloppen har bedömts vara påkallad föreslås att beloppet justeras till det av Kilroy angivna priset på en flexibel tur- och returbiljett. Avrundningar Samtliga förslag till nya belopp har avrundats till närmsta jämnt antal hundra kronor. 3.2 Förslag till föreskrifter om lånebelopp för resor CSN:s förslag: CSN föreslår att det högsta lånebeloppet för en tur- och returresa till följande geografiska områden ska höjas. Armenien, Belgien, Bolivia, Caymanöarna, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Grekland, Indien, Irland, Italien, Kazakstan, Lettland, Libanon, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Marocko, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Saint Lucia, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tunisien, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA, Venezuela, Vitryssland och Österrike. CSN föreslår att det högsta lånebeloppet för en tur- och returresa till följande geografiska områden ska sänkas. Albanien, Azerbajdzjan, Botswana, Costa Rica, Elfenbenskusten, Ghana, Israel, Japan, Kirgizistan, Kosovo, Kroatien, Moçambique, Moldavien, Nigeria, Peru, Senegal, Serbien, Sydkorea, Taiwan, och Zambia. CSN föreslår att det högsta lånebeloppet för en tur- och returresa till följande geografiska områden ska vara oförändrat.. Algeriet, Argentina, Australien, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Bosnien och Hercegovina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Colombia, Curaçao, Dominikanska Republiken, Ecuador, Egypten, El Salvador, Etiopien, Filippinerna, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Georgien, Grenada, Guatemala, Hongkong, Indonesien, Irak, Iran, Israel, Jamaica, Jemen, Jordanien, Kambodja, Kanada, Karibiska Nederländerna, Kenya, Kina, Kuba, Kuwait, Liechtenstein, Macao, Malaysia, Malta, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongoliet, Montenegro, Namibia, Nepal, Nicaragua, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Ryssland, Saint Kitts och Nevis, Saudiarabien, Singapore, Sint Maarten, Sri

5 CSN 5 Lanka, Storbritannien, Sydafrika, Syrien, Tanzania, Thailand, Tjeckien, Uganda, Ukraina, Uruguay, Vietnam och Zimbabwe. CSN föreslår att ett högsta lånebelopp för en tur- och returresa även till följande georgrafiska områden regleras i föreskrifter. Azorerna, Burkina Faso, Dominica, Franska Guyana, Färöarna, Gambia, Guadeloupe, Kanarieöarna, Laos, Madeira, Martinique, Qatar, Reunion, Samoa, Sudan, och Trinidad och Tobago. CSN föreslår en höjning av det högsta belopp som kan lämnas som merkostnadslån för resor för 38 geografiska områden. CSN föreslår samtidigt en sänkning av det högsta beloppet för 20 områden. För 73 områden föreslås det högsta beloppet vara oförändrat. Justerade belopp Priserna på biljetter har rört sig ganska kraftigt under det senaste året. De justeringar CSN föreslår återspeglar prisförändringarna. De belopp som föreslås säkerställer att studerande även under det kommande året har möjlighet att köpa flexibla biljetter till sina studieorter. Störst höjningar föreslås i följande geografiska områden. Geografiskt område Pris enligt resebyrå 2014, kr Pris enligt resebyrå 2015, kr Lägsta Flexibel Lägsta Flexibel Fastställt belopp 2014/2015 Förslag till belopp 2015/2016 Skillnad i kr mot 2014/2015 Bolivia Tunisien Caymanöarna Kazakstan Grekland Nya Zeeland Spanien Venezuela Cypern Österrike Estland Störst sänkningar föreslås i följande länder. Geografiskt område Pris enligt resebyrå 2014, kr Pris enligt resebyrå 2015, kr Lägsta Flexibel Lägsta Flexibel Fastställt belopp 2014/2015 Förslag till belopp 2015/2016 Skillnad i kr mot 2014/2015 Moçambique Elfenbens

6 CSN 6 kusten Zambia Moldavien Nigeria Costa Rica Sydkorea Peru Japan Botswana Taiwan Ghana Senegal Kirgizistan Nya geografiska områden förs in i bilagan Merkostnadslån för en en tur- och returresa till det geografiska område där studierna bedrivs lämnas med högst de belopp som framgår av bilagan 4 till CSNFS 2001:1. I de fall de studerande reser till ett område som inte framgår av bilagan, fastställs ett högsta belopp i varje enskilt fall. Under läsåret 2014/2015 har merkostnadslån lämnats för resor till tre geografiska områden, Dominica, Laos och Trinidad och Tobago, som inte finns upptagna i bilaga 4. Därutöver har merkostnadslån lämnats för resor till ytterligare tio geografiska områden under de senaste åren. Maxbelopp som uttrycks i föreskrifter tydliggör för de studerande och andra vilka belopp som merkostnadslån kan lämnas med. Föreskrifter innebär att studerande och andra kan förutse hur CSN kommer att besluta om merkostnadslån för resor. CSN föreslår därför att bilagan ska omfatta 13 ytterligare geografiska områden. På så sätt blir bilagan så fullständig som möjligt. 4. Vilka berörs av ändringen? Merkostnadslån för resor Omkring studerande hade merkostnadslån för resor till det geografiska område där studierna bedrivs under läsåret 2014/2015. Cirka av dessa kommer att kunna låna ett högre belopp för reskostnader än idag medan det maximala beloppet som kan lånas sänks för cirka 650 studenter. För CSN påverkar de föreslagna förändringarna i begränsad omfattning myndighetens arbete med att informera studerande och myndighetens handläggning. 5. Kostnadsmässiga och andra effekter Merkostnadslån för resor studenter har idag merkostnadslån för resor till och från det geografiska område där studierna bedrivs i samband med studier.

7 CSN 7 Omkring studerande har idag merkostnadslån för reskostnader till de länder för vilka beloppen föreslås höjas. Omkring av dem lånar idag högsta möjliga belopp. Om samma andel skulle välja att låna det högsta beloppet efter de föreslagna höjningarna skulle utflödet ned anledning av höjningen öka med knappt drygt 5,3 mnkr årligen. Omkring 650 studerande har idag merkostnadslån för tur- och returresor till de länder för vilka beloppen föreslås sänkas. Utflödet av merkostnadslån för reskostnader hade varit 1,28 mnkr lägre per år om de nu föreslagna beloppen hade gällt 2014/2015. Förslaget till justering av de belopp som kan lämnas som merkostnadslån för reskostnader beräknas medföra störst ökning av utflödet för följande geografiska områden. Geografiskt område Höjning, kr Antal studerande med merkostnadslån för resor 2014 Beräknat ökat utflöde, mnkr Spanien ,99 USA ,95 Polen ,60 Rumänien ,56 Förslagetet beräknas medföra störst minskning av utflödet för följande länder. Geografiskt område Sänkning, kr Antal studerande med merkostnadslån för resor 2011 Beräknat minskat utflöde, mnkr Japan ,79 Sydkorea ,24 Taiwan ,09 Det ska påpekas att de belopp som nu föreslås alltjämt väl täcker de studerandes reskostnader. Om bokningen sker i god tid innan avresan finns billigare biljetter så gott som alltid att finna. Även om bokningen sker närmare avresan täcker de föreslagna beloppen väl priset på biljetter med vissa restriktioner. 6. EU-rätten m.m. Den föreslagna regleringen överensstämmer med de skyldigheter som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. 7. Tidpunkt för ikraftträdandet och behov av speciella informationsinsatser

8 CSN 8 De nya lånebeloppen bör lämnas för studier som pågår efter den 30 juni För att de studerande ska kunna få beslut om studiemedel i god tid innan studierna startar bör CSN samtidigt kunna besluta om sådana belopp redan innan den 1 juli 2015.Föreskriften bör därför träda ikraft så snart som möjligt. CSN har tidigare föreslagit omfattande ändringar i de föreskrifter som gäller utlandsstudier. 7 Dessa övriga ändringar träder ikraft den 1 juni CSN anser inte att det vore lämpligt att låta förslagen om förändrade belopp för merkostnadslån för resor träda ikraft vid en annan tidpunkt. De föreskrifter som föreslås i denna promemoria bör därför träda ikraft den 1 juni Föreskriften ska samtidigt bara tillämpas på studier som bedrivs från och med den 1 juli Studier som bedrivs under tiden innan den 1 juli 2015 berörs inte av de föreslagna förändringarna. Några speciella informationsinsatser utöver sådana som kan ske via CSN:s webbplats och genom tryckt informationsmaterial bedöms inte behövas. Det förslag till ändringar av Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel med anledning av propositionen Studiemedel i en globaliserad värld (prop. 2012/13:152) som för närvarande är föremål för remissbehandling (dnr ) innehåller även förändringar av bilaga 4. Det förslaget, som finns i bilaga 1 till denna konsekvensbeskrivning är utgångspunkten för författningsförslaget nedan. 8. Författningsförslag Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av 3 kap. 14 studiestödsförordningen (2000:655) i fråga om nämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel 8 att bilaga 4 ska ha följande lydelse Denna författning träder i kraft den 1 juni 2015 och tillämpas i fråga om studiemedel som lämnas för tid efter den 30 juni Konsekvensutredning med anledning av ändrade föreskrifter om utlandsstudier m.m. CSN den 11 mars 2015 (dnr ). 8 Författningen omtryckt CSNFS 2008:2. Föreskriftens nuvarande lydelse utgörs av det förslag till ändring som skickats ut på remiss den 10 mars 2015, dnr

9 CSN 9 Bilaga 4 Merkostnadslån för resor vid utlandsstudier Merkostnadslån för en tur-och-returresa från Sverige till det geografiska område där studierna bedrivs enligt 8 kap. 12 kan lämnas med högst det belopp som anges i tabellen nedan. För resor till ett geografiskt område som inte finns med i tabellen fastställs ett belopp för merkostnadslån för resa efter prövning i varje enskilt fall. Geografiskt område Merkostnadslån reskostnader 2014/2015 Förslag till merkostnadslån reskostnader 2015/2016 Albanien Algeriet Argentina Armenien Australien Azerbajdzjan Azorerna Bahrain Bangladesh Barbados Belgien Belize Bolivia Bosnien och Hercegovina Botswana Brasilien Bulgarien Burkina Faso Caymanöarna Chile Colombia Costa Rica Curaçao Cypern Danmark Dominica Dominikanska Republiken Ecuador Egypten El Salvador

10 CSN 10 Elfenbenskusten Estland Etiopien Fiji Filippinerna Finland Frankrike Franska Guyana Färöarna Förenade Arabemiraten Gambia Georgien Ghana Grekland Grenada Guadeloupe Guatemala Hongkong Indien Indonesien Irak Iran Irland Island Israel Italien Jamaica Japan Jemen Jordanien Kambodja Kanada Kanarieöarna Karibiska Nederländerna Kazakstan Kenya Kina Kirgizistan Kosovo Kroatien Kuba Kuwait Laos 8 200

11 CSN 11 Lettland Libanon Liechtenstein Litauen Luxemburg Macao Madeira Makedonien Malaysia Malta Marocko Martinique Mauritius Mexiko Moçambique Moldavien Monaco Mongoliet Montenegro Namibia Nederländerna Nepal Nicaragua Nigeria Norge Nya Zeeland Oman Pakistan Panama Paraguay Peru Polen Portugal Qatar Reunion Rumänien Ryssland Saint Kitts och Nevis Saint Lucia Samoa Saudiarabien Schweiz Senegal Serbien

12 CSN 12 Singapore Sint Maarten Slovakien Slovenien Spanien Sri Lanka Storbritannien Sudan Sydafrika Sydkorea Syrien Taiwan Tanzania Thailand Tjeckien Trinidad och Tobago Tunisien Turkiet Tyskland Uganda Ukraina Ungern Uruguay USA Venezuela Vietnam Vitryssland Zambia Zimbabwe Österrike I beloppen för merkostnadslån för resa ingår kostnader för anslutningsresor i Sverige och i det geografiska område där studierna bedrivs.

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Utgåva 1 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder två olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kombineras eller kan med fördel

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet 2013-09-18 1 (6) PM Martin Olsson Serviceenheten Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet Följande är en sammanställning över vad som gäller för tal- och datatrafik i utlandetnär det gäller

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2015-04-29 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Internationellt Prislista BKTV Telefoni Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Albanien 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet Fast telefoni 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet

Läs mer

Internationellt Körkort

Internationellt Körkort Sida 1 av 6 Startsida Pressnytt Styrelse Aktiviteter Södra avdelningen Västra avdelningen Östra avdelningen Landsförbund In English Expertråd Förmåner Förarmärken Medlemsansökan Internat. körkort Ladda

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6 Prislista för mobila företagsabonnemang cellip mars 2013 Utgåva 6 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder tre olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kan med fördel kombineras

Läs mer

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2 Abonnemang och månadsavgifter... 2 Minutavgifter, ordinarie nationella samtal och SMS... 2 Abonnemang och månadsavgifter Cellip

Läs mer

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 1 BILAGA 17 AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som en tjänsteinnehavare/arbetstagare

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Ersättning för resekostnader

Ersättning för resekostnader KAD 1 Bilaga 16 AKTA, BILAGA 16 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 mom.1 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om reservering för förlustrisker vid export Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Gäller fr o m 2014-10-01 Innehåll Mobila produkter 2 Mobiltelefoniabonneamang 2 Affärspaket 2 Mobilt bredband 2 Tilläggstjänster 3 Mobilsurf 3 Mersurf 3 Roamingpaket 3

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands

Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands Frida Vernersdotter och Maria Solevid [SOM-rapport nr 2014:22] Tabellförteckning Registerstudie över utlandssvenskar... 1 Tabell 1. Utlandsadress...

Läs mer

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information.

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information. ARBETSGIVARVERKET INFORMERAR 2002-09-16 Jourtelefon för medlemmar: 08-700 14 44 Arbetsgivarverket informerar kan även läsas på vår hemsida: www.arbetsgivarverket.se Box 3267, 103 65 STOCKHOLM (besöksadress

Läs mer

Vad är en ATA-carnet?

Vad är en ATA-carnet? Mässor och yrkesutrustning utanför EU? Använd ATA-carnet för enklare gränspassering! Mariette Gunnarsson Monica Svensson Handelskammaren på 1min Agenda - Vad är en ATA-carnet? - Hur den ska och när kan

Läs mer

Annex I Activity Details KA107 2015

Annex I Activity Details KA107 2015 Annex I Activity Details KA107 2015 ENI South 509 258 Studenter ut Studenter in STA STT Bachelor Master PhD Bachelor Master PhD STA ut STA in STT ut STT in Lunds universitet, Egypten 22 105 0 2 1 2 0 0

Läs mer

Antal Kommer du att åka på solsemester under vintern 2011-2012?

Antal Kommer du att åka på solsemester under vintern 2011-2012? Kommer du att åka på solsemester under vintern -? När ska du åka? Hur ofta åker du på solsemester under vinterhalvåret? Vart ska du åka? Ja Nej November December Januari Februari Mars Varje år Vartannat

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster

AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster rev 20150130 Innehåll AllTele Mobiltjänster AllTele Mobil Tilläggs & Inkluderade tjänster AllTele Övriga tjänster och avgifter AllTele Samtal till utlandet från

Läs mer

Internationella översikter International perspectives

Internationella översikter International perspectives Internationella översikter International perspectives Foto: ina agency Internationella översikter Statistisk årsbok 2013 26 Internationella översikter International perspectives 26.1 Världens befolkningstillväxt...

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Vad är internationell skatterätt eller behöver Sverige underkapitaliseringsregler?

Vad är internationell skatterätt eller behöver Sverige underkapitaliseringsregler? 142 SKATTENYTT 2003 Lars-Erik Wenehed Vad är internationell skatterätt eller behöver Sverige underkapitaliseringsregler? Denna artikel är en förkortad version av ett föredrag, som författaren höll på TOR/

Läs mer

Prislista Glocalnet kontantkort

Prislista Glocalnet kontantkort Prislista Glocalnet kontantkort Gäller fr o m 14 februari 2008 Innehåll Glocalnet Kontant BAS...3 Priser Ordinarie nationella samtal... 3 Glocalnet Kontant PRAT...4 Priser Ordinarie nationella samtal...

Läs mer

Prislista Abonnemang - Privat

Prislista Abonnemang - Privat 3Abonnemang 3Bomben Friends 3Kombo Friends 3Flatrate 3Kombo Talk 3Kombo Music Månadsavgift 69 kr 1 199 kr 2 599 kr 3 199 kr 4 199 kr 5 Inkluderade minuter alla nät - 300 min 3000 min 500 min 400 min Användning

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt konventionen [1151] De fördragsslutande regeringarna

Läs mer

Prislista för fast teleanslutning

Prislista för fast teleanslutning Prislista för fast teleanslutning Alla priser är inklusive moms. Angivna priser gäller enligt avtal. Fasta avgifter för anslutning till det fasta telenätet (abonnemangsavgift) faktureras i förskott för

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

Geogr afi 4-6 grundbok

Geogr afi 4-6 grundbok Geogr afi 4-6 grundbok Jan Wiklund Tomas Torbjörnsson Capensis förlag ab Språkgranskning Elin Herrmann Specialpedagogisk granskning Magnus Persgården Värdefulla synpunkter på innehållet Oskar Anderzén,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 december 2014 1037/2014 Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2015 Utfärdat i Helsingfors den 8 december 2014

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

Blanketter Kontaktuppgifter

Blanketter Kontaktuppgifter Blanketter Kontaktuppgifter Suomeksi English Startsida > Detaljerade skatteanvisningar > Förskottsuppbörd > Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2014 sivu suomeksi page

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Välkommen... Att komma igång med startpaketet

Välkommen... Att komma igång med startpaketet 2 Välkommen... Välkommen till Universal Smart. Vi tackar dig för att du valt att ringa med Universal Telecom. Du har valt att ringa med Sveriges mest prisvärda abonnemang. Universal Smart garanterar dig

Läs mer

SUNET RAMAVTAL Dnr 71/04 Borderlight AB Bilaga 2 Sid: 1(7)

SUNET RAMAVTAL Dnr 71/04 Borderlight AB Bilaga 2 Sid: 1(7) Sid: 1(7) Priser m m 1 IP-BASERAD TELEOPERATÖRSANSLUTNING 2 1.1 Tjänst... 2 1.1.A Typtjänst... 2 1.1.B Abonnemangsnummerserier... 2 1.1.C Nummerportering... 2 1.2 Tilläggstjänst ISDN gränssnitt till lokal

Läs mer

Glocalnet Kontant BAS Glocalnet Kontant PRAT Glocalnet Kontant PRAT&SMS Ring lågt även till utlandet Hemma är bara ett telefonsamtal bort

Glocalnet Kontant BAS Glocalnet Kontant PRAT Glocalnet Kontant PRAT&SMS Ring lågt även till utlandet Hemma är bara ett telefonsamtal bort Gäller fr o m 16 juli maj 2009 2008 Innehåll Glocalnet Kontant BAS...3 Priser Ordinarie nationella samtal... 3 Glocalnet Kontant PRAT...4 Priser Ordinarie nationella samtal... 4 Glocalnet Kontant PRAT&SMS...5

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008 Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008 december 2008, ändring fr.o.m. 3.12.2008, ändring fr.o.m. 10.12.2008, ändring fr.o.m. 24.12.2008, ändring fr.o.m. 31.12.2008

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering anses vara en förutsättning för en positiv utveckling av världsekonomin. Länder blir mer beroende av varandra och det blir allt viktigare för

Läs mer

AllTele Företag Prislista

AllTele Företag Prislista AllTele Företag Prislista Innehåll AllTele Mobiltjänster AllTele Mobil äggs & Inkluderade tjänster AllTele Växel AllTele Connection Services AllTele Bredband AllTele IPtelefoni och faxtjänst AllTele Företagsabonnemang

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 UF 19 SM 1201 Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11 Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 I korta drag Andelen

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Internationella fördrag

Internationella fördrag Internationella fördrag När Finland sluter ett internationellt avtal (fördrag) som innehåller en bestämmelse vilken står i strid med SjL eller vilken faller inom landskapets behörighet, fordras lagtingets

Läs mer

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor bilaga I 1 (11) AKTA, bilaga 16: Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som en

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 22 april 2008.

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 22 april 2008. 3Business Start 3Business Bas Röstsamtal och videosamtal inom 3 är gratis Månadsavgift utan mobil (18/24 månaders bindning) 49 kr/mån Månadsavgift utan mobil (18/24 månaders bindning) 99 kr/mån Användning

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje Medan efterlevnadsärenden ofta kan lösas på lokal nivå, tillhandahåller RPM International Inc.:s ( RPM ) jourlinje ett sätt att anonymt rapportera angelägenheter

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Erasmus Mundus LP-/MFS-seminarium, Sida 5-6 oktober 2010 Anders Ahlstrand

Erasmus Mundus LP-/MFS-seminarium, Sida 5-6 oktober 2010 Anders Ahlstrand LP-/MFS-seminarium, Sida 5-6 oktober 2010 Anders Ahlstrand EU-finansierat program Programmet inrättades 2004 Europeiska kommissionen sköter genom sin utförarorganisation, EACEA (Executive Agency) urval,

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Tundra Frontier Opportunities Fund Introduktion

Tundra Frontier Opportunities Fund Introduktion Tundra Frontier Opportunities Fund Introduktion Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 19 februari 2006

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 19 februari 2006 3Business-abonnemang 3Business 100 3Business 250 3Business 500 3Business 1000 Röst- och videosamtal inom Sverige som ingår per månad i abonnemanget 1 100 minuter 250 minuter 500 minuter 1 000 minuter Månadsavgift

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

KT Cirkulär 21/2013, bilaga 1 (8)

KT Cirkulär 21/2013, bilaga 1 (8) KT Cirkulär 21/2013, bilaga 1 (8) AKTA, bilaga 16 Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

PDA NYHETER OCH FÖRÄNDRINGAR I REGELVERKET

PDA NYHETER OCH FÖRÄNDRINGAR I REGELVERKET Daniel Nord, chef Sakpolitik/Ansvarig Icke-spridning PDA NYHETER OCH FÖRÄNDRINGAR I REGELVERKET Innehåll Generella tillstånd Sanktioner Syrien, mänskliga rättigheter Iran, icke-spridning, mänskliga rättigheter

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Omflyttningens demografi

Omflyttningens demografi Efterkrigstidens invandring och utvandring 49 Omflyttningens demografi Det är som regel unga människor som flyttar. Under etableringsfasen i livet är det vanligast att flytta d.v.s. från den åldern då

Läs mer

Malign hypertermikänslighet och läkemedelsnamn ute i världen på MH utllösande läkemedel.

Malign hypertermikänslighet och läkemedelsnamn ute i världen på MH utllösande läkemedel. Malign hypertermikänslighet och läkemedelsnamn ute i världen på MH utllösande läkemedel. Det finns äldre MH utlösande anestesimedel som inte längre är i bruk i Västvärlden. För MHkänsliga patienter på

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP I SVERIGE NATIONELL RAPPORT 2015

ENTREPRENÖRSKAP I SVERIGE NATIONELL RAPPORT 2015 Rapporten kan också laddas ned från www.entreprenorskapsforum.se ENTREPRENÖRSKAP I SVERIGE NATIONELL RAPPORT 2015 Örebro universitet, 701 82 Örebro Grevgatan 34, 114 53 Stockholm ENTREPRENÖRSKAP I SVERIGE

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos Tuberkulos Antal fall 2014-12-05 Antal fall av tuberkulos per 100 000 i Sverige och Stockholm mellan 1971 och 2013 40 35 30 25 Stockholms län 20 Sverige 15 10 8,4 5 6,8 0 800 3,5 Somalia Somalia 700 Sverige

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Ordlistan kommer från regeringens skrivelse "Ökad välfärd och global utveckling - svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda" 2005/06:9

Ordlistan kommer från regeringens skrivelse Ökad välfärd och global utveckling - svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda 2005/06:9 Sida 1 av 5 WTO-ordlista Ordlistan kommer från regeringens skrivelse "Ökad välfärd och global utveckling - svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda" 2005/06:9 AITIC - Agency for International Trade Information

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Grundavgift för Ålcom samtalsanslutning Per Månad 3,22 Per 6 mån (motsvarande 2,83 per mån) 16,95

Grundavgift för Ålcom samtalsanslutning Per Månad 3,22 Per 6 mån (motsvarande 2,83 per mån) 16,95 PRISLISTA ÅLANDS TELEKOMMUNIKATION Priser från 01.01.2013 1. Mobiltjänster Inhemska samtalsavgifter (pris euro/min. inkl. 24 % moms) Grundavgift för Ålcom samtalsanslutning Per Månad 3,22 Per 6 mån (motsvarande

Läs mer