Merton Civic Centre, Merton Council 3. Citizens Advice, Angel London 6. Barnet CAB och New Barnet CAB 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Merton Civic Centre, Merton Council 3. Citizens Advice, Angel London 6. Barnet CAB och New Barnet CAB 7"

Transkript

1

2 Innehåll: Inledning 2 Merton Civic Centre, Merton Council 3 Citizens Advice, Angel London 6 Barnet CAB och New Barnet CAB 7 Customer Service Centre, 9 Royal Borough of Kensington and Chelsea Money Advice Service, Greenwich 12 Reflektioner och slutord 15 Sammanfattning I november 2009, gjorde Tyresö servicecenter en studieresa till London. Syftet med resan var att få nya intryck och inspiration till utveckling av vårt eget servicecenter. Valet av land föll på England, eftersom man där har en lång och gedigen tradition av medborgarservice. Under den tre dagar långa resan besökte vi huvudkontoret för Englands CAB (Citizen s Advice Bureau, fristående rådgivningsbyråer), tre lokala rådgivningsbyråer och slutligen två kommunala servicecenter. De båda kommunala servicecentren, i Morden och Kensington, är till storleken mycket större än vårt eget och har också betydligt fler besökare. Där fick vi idéer och intryck när det gäller flöden av kunder, samordnad service, hantering av ärenden, säkerhet och bemötande. Rådgivningsbyråerna i Barnet och Greenwich, arbetar inom en fristående organisation och har stor fördel av att vara med i en stor organisation. Dessa besök gav idéer och intryck när det gäller mottagningsfunktion, ärendehantering och kunskapsdelning i form av en stor, nationell bank av frågor och svar. 1

3 Inledning I november 2009 gjorde de anställda på Tyresö Servicecenter en studieresa till London. Med på resan var också Hans Lindberg, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Åke Skoglund, chef för Tekniska kontoret och Torbjörn Dybeck, chef för Servicekontoret. Från Tyresö Servicecenter reste Anna-Lena Brandt, Gunilla Ehrler, Bertil Melin, Liselott Wessman, Susanne Westlund, Björn Persson, Charlotta Wilson och Liselotte Johansson. Alla deltagarna framför kommunhuset i Morden. Varför gick resan till just London? Storbritannien har en mycket lång historia av medborgarservice. Den första Citizens Advice Bureau (CAB) startades under andra världskriget. Man upptäckte då ett stort behov av att samla service för medborgarna, det kunde gälla saknade personer och matransoneringar. Traditionen har fortlevt och nu har man i England ett stort antal CAB s runt om i landet. Dessa är alla ideella och finansieras främst med medel från staten och av den kommun där de ligger. Det finns också en stor kunskap och medvetenhet kring medborgarservice i Londons kommuner. Vi fick kontakt med två olika kommuner, Merton council och Royal Borough of Kensington and Chelsea. Dessa båda kommuner har servicecenter i betydligt större skala än i Tyresö. En förmiddag och en eftermiddag ägnades åt besök på kommunerna. 2

4 Måndag 9/11-09, förmiddag Merton Civic Center, Merton Council Inför vårt första studiebesök var vi uppe tidigt och fick en rejäl engelsk frukost med bacon, ägg, korv, vita bönor och tomat. Kaffet var ingen höjdare, men det bättrade vi snabbt på med våra påsar snabbkaffe som vi plockat med oss från rummet. Merton Målet för dagens och resans första studiebesök var Merton Council i sydvästra London. Efter en tunnelbaneresa på cirka 30 minuter var vi så framme i Morden. På Merton Civic Center i Morden blev vi varmt välkomnade av Sean Cunniffe och Pat Yeboah. Sean är chef för hela servicecentret, inklusive besöks- och telefonfunktionen. Vi fick ta plats i kommunfullmäktiges vackra sal. Sean och Pat visade oss en film om kommunen där kommunens valspråk Merton, putting you first tydligt framgick. Sean Cunniffe informerar oss i kommunfullmäktige salen. Merton är en kommun med invånare och cirka hushåll. I Mertons skolor talas det 160 olika språk. I filmen profilerades Merton som en kommun med mycket natur samt stort utbud av sportaktiviteter. I kommunen arbetar man starkt med energifrågor och 10 % av kommunens egen energi utvinns av solpaneler. Vidare arbetar kommunen mycket med återvinning och idag är det 25 % av hushållen som sopsorterar. Kommunen ordnar också auktioner med saker som invånarna slängt men som går att återanvända. All vinst från auktionerna går direkt till barnomsorgsoch skolverksamheten. Kommunen satsar också stort på att skolorna ska erbjuda bra måltider. Varje måltid ska innehålla rikligt av frukt och grönt. Många av de 12 skolköken i Merton har rustats upp och flera står nu på tur. Invånarna i Merton erbjuds hälsokontroller samt kostrådgivning på drop-in. Träffarna hålls i skolor och kyrkor så att det blir lättillgängligt för alla. 3

5 Merton ligger top 3 bland Londons 30 kommuner när det gäller säkerhet. Man fokuserar också mycket på att kommunen ska vara ren och snygg. Som ett led i det, lovar man att klotter tas bort inom 24 timmar från att det rapporterats in. Merton Civic center i Morden Kommunhuset, som håller öppet , ligger alldeles intill tunnelbanestationen. Entrén är mycket stor och på väggarna finns namngivna fotografier av kommunstyrelsen och kommunledningen. Naturligtvis finns där även en bild av Mertons borgmästare samt ett stort porträtt av drottning Elizabeth II. Trots att entrén andas 70-tal kände man sig varmt mottagen, då det finns två väktare som möter alla besökare och ser till att alla hittar direkt, allt i enlighet med kommunens vision Right first time every time. I kommunhuset erbjuds medborgarna service som gäller många kommunala frågor. Verksamheterna kring äldreomsorg, barnomsorg samt handikapp och funktionshinder ligger dock på andra håll i kommunen. Invånarna i Merton kan kontakta sin kommun via personligt besök, telefon, sms, e-post samt internettjänster. På telefon har man valt att inte ha några menyval genom knapptryckning. I receptionen finns tre publika telefoner, två har extra stora nummerknappar för synskadade och en placerad tillgänglig för rullstolsburna. För de besökare som inte behärskar engelska tillräckligt väl, finns möjlighet att genomföra ett trepartssamtal i receptionen och man kan ordna fram en tolk samma dag eller till dagen efter. One-stop-shop I gatuplan ligger kommunens One-stop-shop som öppnade den 4 februari Man har öppet för service klockan När kunden tagit en nummerlapp tas hon eller han emot av en av tre samhällsvägledare i receptionen. Här tar man reda på vad ärendet gäller och för in det i ett ärendehanteringssystem som sedan följer kunden. Om besökarens ärende gäller bostadsfrågor och bostadbidrag, hänvisas besökaren att vänta i den del av receptionen där socialsekreterare arbetar med dessa frågor. Där finns tiotalet platser för besök. Besökaren kan få hjälp med frågor om den kommunala skatten council tax, som beräknas på var fastigheten är belägen samt hur många vuxna som ingår i hushållet. Studerande och barn är undantagna från skatt. Besökarna kan också ha problem att betala hyran eller med att betala sin gas/el- räkning. I denna del av lokalen finns också flera avskilda samtalsrum för känsliga ärenden. I en annan del av entrén finns cirka fem besöksplatser där samhällsvägledare hjälper medborgarna i övriga kommunala frågor. 4

6 Contact center Längre upp i det höga kommunhuset ligger Contact center där samhällsvägledare tar emot frågor via telefon och e-post. Här finns också kommunens centralväxel med tre telefonister, som tar emot cirka 5000 samtal i veckan. I utbildningssyfte spelas cirka 70 % av samtalen in. Samhällsvägledare Samhällsvägledarna på Merton Civic Centre alternerar mellan att arbeta i receptionen, ta emot besök gällande alla kommunala ärenden, utom bostadsbidrag, samt att ta emot telefonsamtal i kontaktcenter. Vid alla arbetsplatser finns det telefoner så att samhällsvägledarna kan svara i telefon de tillfällen det inte finns väntande kunder. Kommentarer, beröm och klagomål Mertons kommun arbetar hårt för att ge den bästa servicen för sina medborgare i enlighet med kommunens vision Right first time - every time. Man har även tagit fram en informationsbroschyr Comments, compliments and complaints i vilken det tydligt framgår hur och vart man vänder sig för att ge ris och ros. Broschyren beskriver även ärendegången vid en överklagan. Skillnader, likheter och tankar Besöket i Merton var mycket givande. Det finns många likheter med vår verksamhet på Servicecenter. Samhällsvägledarna alternerar mellan tre olika stationer reception, telefon på kontaktcenter samt personliga besök. Dock var de många fler som arbetade med de personliga besöken. Stor skylt i entré till kommunhuset visar tydligt att det lönar sig för kommuninnevånarna att lämna synpunkter. Läs mer om Merton Council: 5

7 Måndag 9/11-09, eftermiddag Citizens Advice, Angel London Vi besökte huvudkontoret för alla Citizens Advice under måndagseftermiddagen och fick information av olika representanter. Det var intressant, och intensivt. Head office för Citizens Advice har följande uppdrag: - Arbeta mot banker och låneinstitut för att förändra villkor för skuldsatta personer. - Arbeta för att uppnå förändringar på kommunnivå. - Arbete med policy- och lobbyingfrågor för Citizens Advice. - Hur klienterna tillgodogör sig hjälpen från Citizens Advice. - Vi fick information om Gateway. Ett nytt sätt att ta emot besökare, där man i ett kort samtal gallrar ut långa besök och tar hand om korta frågor direkt. För de långa samtalen bokar man tid. Detta ska avhjälpa långa köer in på byråerna. - Upprätthålla kvalitén i servicen, vi fick information om utvärderingssystem och vad som händer om en byrå inte sköter sitt uppdrag. Varje Citizens Advice Bureau är fristående. Huvudkontoret arbetar för att villkoren i deras arbete ska förbättras. Verksamheten firar 70-årsjubileum i år. För närvarande arbetar personer på huvudkontoret. 79% av intäkterna kommer från staten. Resten kommer från olika håll, bland annat en del donationer. Huvudkontoret ansvarar för en nationell informationsdatabas och för program för registrering och sammanställning av ärenden. Huvudkontoret tittar på vilka frågor som är aktuella på byråerna. Är det problem som är vanliga, försöker man arbeta för en förändring av lagar eller ny tillämpning av regler. Huvudkontoret kontrollerar att byråerna upprätthåller kvaliteten i sitt arbete mot kunderna. Att rätt kvalitet är uppnådd är ett krav för att få kalla sig CAB. Huvudkontoret ger information till byråerna. Det kan till exempel handla om nyheter från kommun, stat eller banker. Läs mer om Citizens Advice: Chris Eele berättar om hur de utvecklar sättet att ge information. 6

8 Tisdag 10/11, förmiddag Barnet CAB och New Barnet CAB Denna förmiddag var vi uppdelade i två grupper så att vi kunde besöka två ställen samtidigt. En grupp var i Barnet och den andra i New Barnet. Här tog de anställda på respektive CAB emot oss. Lokalerna är små, trånga och slitna. De anställda och volontärerna satt bokstavligen på varandra på de båda kontoren. Entréerna till CAB s byråer i Barnet och New Barnet Allmänt om Barnet CAB och New Barnet CAB Alla CAB-byråer ska arbeta enligt samma modell och ge fria, oberoende, konfidentiella och opartiska råd till kunderna om deras rättigheter och skyldigheter. Man lämnar även ut en del tryckt informationsmaterial samt uppgifter om andra organisationer som kanske kan hjälpa till bättre. Båda kontoren i Barnet har volontärer som arbetar tillsammans med avlönade tjänstemän och rådgivare. Finansiering för verksamheten kommer från kommunen med cirka 45 %, därefter är den största bidragsgivaren Legal Services Commission, en statlig institution. Övrig finansiering kommer från lotterier och olika fonder. Ricky på kontoret i New Barnet visar oss hur de registrerar frågorna i den nationella databasen. Besökarna kommer till Barnet CAB med en rad olika ärenden. De vanligaste frågorna är kring allmän välfärd 30 %, skuld 25 %, hyror/bostad 11 % och arbetslöshet 11 %. 7

9 CAB och lokal lobbning Byrån sammanställer kundernas problem och använder detta för att arbeta för förändringar i politik och tjänster. De har en nyckelroll i att föra kundernas talan och därmed bidra till den offentliga debatten och i förlängningen påverka lagstiftningen. En av Barnets lokala kampanjer har gått ut på att få de lokala sociala hyresvärdarna att arbeta närmare med de av hyresgästerna som har hyresskulder. Detta för att undvika att hyresgästerna vräks och blir hemlösa. Arbetssätt På mottagningen Gateway gör tjänstemannen/handläggaren, ofta med en bisittande volontär, en kort intervju och första bedömning på cirka tio minuter. De frågeställningar som genomsyrar intervjun är: Vad kan kunden göra själv? Hur viktigt eller brådskande är problemet? Vad händer om inget görs? Denna typ av mottagning, erbjuds två dagar i veckan. I den fortsatta rådgivningen får kunden hjälp med övriga frågor men vid behov hänvisas de till andra organisationer. Det kan gälla handläggning av frågor om funktionsnedsättning, bostäder samt juridiska frågor. Man har även möjligheten att hänvisa kunderna till advokat. I Barnet håller man också på att bygga upp en Hjälplinje, där man via telefon ska ta reda på vad kunden behöver hjälp med och därefter slussa vidare till rätt handläggare. Caroline och Tim på kontoret i Barnet. Volontärer och anställda På kontoret förs en diskussion om hur mycket ansvar och utbildning volontärerna ska ha. För närvarande diskuterar man om det skulle gå att utbilda volontärer till mottagare i Gateway istället för att ha specialister på den positionen. Det är en balansgång mellan kompetens och resurser. Man menar att det finns en risk att kontoren förlorar sin nuvarande prägel, att volontärerna tar sig mer tid med kunderna, är mycket noggranna och går för försiktigt fram samtidigt finns ju ett behov av snabbare handläggning i takt med att trycket på kontoret ökar. 8

10 Tisdag 10/11-09, eftermiddag Customer Service Centre, Borough of Kensington and Chelsea Efter besöket på två olika CAB s i Barnet styrde de två grupperna stegen mot Kensington. Traditionell brittisk lunch intogs: trekantsmacka på stående fot i tunnelbanan. Väl framme i den kungliga kommunen, blev vi lätt imponerade av de intagande lokalerna. Här är det högt i tak, och avskalat snyggt. Rött tegel och ljusa färger dominerar. De förväntade guldornamenten och kalkstatyetterna såg vi inte skymten av. Men med mer tid på fickan kunde vi kanske ha besökt en av stadens två Town halls. Där ryktas det om magnificent rooms. Efter inskrivning och utdelande av besökskort blev vi mycket vänligt mötta av Gloria Kainja och hennes kollega. Vi fick komma in i ett av mötesrummen och fick information om Customer Service Centre. Ståtlig entré till kommunhuset i Kensington and Chelsea Customer Service Centre. I kommunen bor ca invånare. Kundservicen i kommunen har tre delar: Besök tas emot på Customer Service Centre, telefonsamtal tas emot av Contact centre och tas emot av Contact centre. För två år sedan öppnade Customer Service Centre. Detta för att underlätta för medborgarna. Tidigare gick man till olika avdelningar för att få hjälp med sina olika ärenden. Tanken är att så småningom sammanföra fler tjänster i Customer Service Centre. För tillfället är det inte möjligt, eftersom resurserna är för knappa. För närvarande arbetar 55 personer i centret, inklusive städ- och säkerhetspersonal. Customer Service Centre har öppet dagligen I Customer Service Centre kan man få svar på frågor om: - Housing benefits, bostads frågor - Council benefits, hjälp med kommunskatten - Education, kommunala skolor - Parking permits, parkeringstillstånd för boende - Planning, stadsbyggnad 9

11 När en besökare kommer till Customer Service Centre, får hon ta en kölapp till den avdelning som frågan gäller. Ofta står det en person vid biljettautomaten för att hjälpa till och lotsa besökaren till rätt disk. Innanför dörrarna finns också en receptionsdisk, där man tar emot allsköns frågor och även hjälper tillrätta. Överallt i lokalen cirkulerar säkerhetsvakter, som också hjälper besökarna att hitta rätt. Customer Service Centre har mycket stora lokaler. De är ombyggda så att de numera är tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning. Bygglov Vi börjar vår rundvandring vid stadsbyggnadskontorets bord. Där finns fyra mottagningsbord och ett stort mötesbord. Här arbetar två byggnadsingenjörer och en administratör. Det är ofta kort kö, och när vi går förbi sitter en besökare och får hjälp med sina frågor. I Kensington kan medborgarna själva följa sitt ärende, och alla andras ärende också förstås, online. Det är bara att gå in på hemsidan och fylla i ett ärendenummer så kommer alla handlingar upp. Ingen sekretess förekommer här när det gäller fastigheter. Gloria Kainja visar oss runt på kundmottagningen i Kensington and Chelsea. Bostadsbidrag, kommunalskatt och bokning av möten Längre bort i lokalen sitter en rad med handläggare för bostadsfrågor och kommunala skatten. De har skärmar mellan borden, 17 bås på rad. Där finns också 7 stycken inglasade samtalsrum på rad. Det finns tyst larm vid alla arbetsplatser. Kommunens alla funktioner finns inte samlade på en plats, utan är utspridda. På Customer Service Centre kan man som kund boka tid för att träffa handläggare på andra platser i kommunen. Tidigare fanns också kunddatorer. Men man har tagit bort dem, eftersom de inte användes. På dessa datorer, hade man bara möjlighet att surfa på kommunens egen hemsida. Besökarna kan ännu inte sköta alla sina ärenden i Customer Service Centre. Det finns även tre receptioner på våning 2 och vissa verksamheter finns i det andra stadshuset. 10

12 Kvalitet och utbildning Centret har mycket tydliga kvalitetsmål. Exempel på detta är att ingen kund ska behöva vänta mer än 15 minuter på att få hjälp. Under till exempel september månad är det mycket stressigt på Customer Service Centre, eftersom man då behandlar många parkeringstillstånd och skatter. Då kan man inte nå målet med korta väntetider. Ett annat konkret mål, är att alla förbokade besök ska mötas inom 5 minuter av avtalad tid. En gång i månaden har de customer service training. Där övar man bemötande, samtalsteknik etcetera. Varje anställd har också enskilda korta möten med chefen med jämna mellanrum. Detta för att ge regelbunden feedback. När det kommer nya rutiner, förändringar eller nyheter som personalen på centret behöver känna till kommer specialister från övriga delar av kommunen ned för att informera. En förbättring som ska genomföras inom kort är att man ska kunna skaffa parkeringstillstånd för boende via webben. Pekskärm för kundundersökningar i kommunhusets entré. När kunden går ut från centret, finns en elektronisk utvärderingstavla med fem enkla frågor. Tavlan och statistiken från undersökningen, utförs av GovMetric. Tavlan är mycket användarvänlig med pekskärm. Varje dag får man in ca tio synpunktsblanketter. Dessa registreras för hand i systemet och sparas. I regel får de mer beröm än klagomål. Man gör också enkäter på telefon genom att fråga om kunden vill svara på enkätfrågorna efter samtalet. Contact centre Mot slutet av besöket fick vi se oss omkring i kommunens Contact centre. Där arbetade cirka 35 personer med att besvara telefonsamtal. Vi kom in i en mycket stor lokal, med förvånansvärt låg ljudnivå. Där satt generalister som svarade på allmänna frågor och även kommunens växel, två personer. Läs mer om Royal Borough of Kensington and Chelsea: 11

13 Onsdag 11/11-09, förmiddag Greenwich Money Advice Service, Woolwich Vi träffade verkställande chefen Emma Knight, kontorschefen Jan Hall och budgetrådgivaren Jane Goodwin,. Kontoret har stora lokaler i det gamla stadshuset. I stadsdelen Greenwich Council finns det både välsituerade områden och områden med stor fattigdom. Tidigare fanns det varvsindustri i området. Nu är det delvis stor arbetslöshet och många har svårt att få ekonomin att gå ihop. Det finns ett universitet och en stor militärförläggning i stadsdelen. Stadsdelen har invånare, med tre större orter Greenwich, Eltham och Woolwich. I Woolwich på väg till Money Advice Service. CAB i Greenwich CAB i Greenwich finansieras till största delen av stadsdelen, men får också pengar från ett lokalt bostadsbolag och från regeringen. Greenwich CAB har inte volontärer utan enbart anställd personal, vilket är ovanligt. Kontoret har tio allmänna rådgivare och fem budgetrådgivare. På kontoren tar man emot frågor via besök, telefon och e- post. Det finns två CAB-kontor i stadsdelen, ett i gamla stadshuset i Woolwich och ett i Eltham. Byrån har också uppsökande verksamhet på sex platser så kallad outreach service. Landets enda CAB för sjöfarare ligger i stadsdelen och har telefonrådgivning för sjöfarare från hela landet. Byrån arbetar, förutom med rådgivning, också med socialpolitiskt arbete Social policy working. Syftet är att förbättra regler och förutsättningarna för de boende, bland annat genom att föra fram problem till parlamentsledamöterna från stadsdelen. 12

14 Money Advice Service Rådgivningen går ut på att höja besökarnas inkomster och eller minska utgifterna. Besökaren kan höja sina inkomster genom att till exempel söka olika slags bidrag, hyra ut ett rum eller att vuxna barn som bor hemma betalar sin del. Rådgivaren går igenom utgifterna och visar nationella riktlinjer för hushållskostnaderna. Kunden börjar med att fylla i alla sina inkomster och utgifter inklusive uppgifter om alla skulder i ett formulär. Man går också igenom den sökandes förväntningar på resultatet av rådgivningen. Skulderna delas upp i prioriterade och icke prioriterade skulder. Till de prioriterade skulderna räknas hyra, el, vatten, skatter, tv-licenser och skulder som kan leda till fängelse. Icke prioriterade skulder kan var konsumtionskrediter. Formuläret var mycket tydligt och enkelt upplagt. Uppgifterna matas in ett dataprogram och kunden får ett ark som beskriver det ekonomiska läget, Financial statement. CAB:s rådgivare förbereder alla handlingar och företräder den sökande i kontakterna med kreditgivarna. På kontoret i gamla stadshuset I Woolwich. Det finns också ett självhjälpsmaterial Self Help Pack som används av kunder som kan klara sig själva. I materialet finns alla uppgifter om regler och möjliga lösningar samt brevmallar. I Storbritannien finns också en nationell rådgivningslinje för skuldsatta, National Debt Line, som ger rådgivning via telefon. Vägar för att hantera skulder Sökande som har tillfälliga svårigheter att betala, till exempel på grund av arbetslöshet, kan få hjälp att göra ett Token Offer. Detta innebär att de gör symboliska inbetalningar på något pund per månad för att visa sin vilja att betala. Den här typen av överenskommelser gäller tills situationen förändras, t ex när den sökande får arbete igen. Skuldsanering: Man kan ansöka om att få skulder utan säkerhet upp till pund avskrivna. Att ansöka kostar 90 pund och den sökande blir skuldfri efter 12 månader. 13

15 Konkurs: För större skulder över pund kan man ansöka om personlig konkurs. Ansökan kostar 510 pund. Den sökande som saknar inkomst blir skuldfri efter ett år. Sökande som har inkomst blir skuldfri efter tre år. Tjänst i domstol Court Duty Domstolarna har vissa dagar då de tar upp mål mot skuldsatta. CAB:s budgetrådgivare ombeds att närvara i rätten dessa dagar för att ge kunskap och stöd till de tilltalade. Många skuldsatta kommer med dåligt underlag till förhandlingarna eller föreslår lösningar som de inte kommer att kunna hålla. Kurser för tjänstemän För att personal inom till exempel hälso- och sjukvården ska kunna hänvisa till rätt hjälp håller budgetrådgivarna kurser om skulder. Man ger allmän information om hur man kan lösa problemen och vart man ska vända sig med sina problem. Uppsökande verksamhet Outreach Service Sedan 2004 har Greenwich uppsökandeverksamhet på sex platser i stadsdelen. Där ges också budget- och skuldrådgivning. Man har valt platser där människor ändå möts, till exempel hälsocenter, barnavårdscentraler eller det kommunala bostadsbolaget. Platserna besöks tre timmar per vecka. Första timmen är det drop-in. Fyra till fem akuta besök kan tas emot. Timme två är det ett eller två inbokade nybesök. Timme tre är det återbesök av personer som har pågående ärenden. 14

16 Reflektioner och slutord Vår resa till London var på många sätt givande. Förutom att vi fick uppleva mycket roligt tillsammans i gruppen och efteråt har många gemensamma minnen, har vi också lärt oss mycket och fått många nya idéer. För oss har resan varit en stor källa till inspiration och till reflektion kring vår egen verksamhet. En knuff framåt i vår vilja att ständigt utvecklas. För att förstå hur de engelska servicecentren fungerar, måste man också förstå det brittiska samhället. En del av vår studieresa gick till att lära oss förstå skillnaderna och även de likheter som finns. Men det viktigaste med resan är förstås att lära oss av de goda exemplen. Kort sagt: när vi nu har glott, vad vill sno? De goda exemplen Besökarmiljö - arbetsmiljö I båda de kommunala servicecentren var det mycket lugnt och trevligt. Detta trots att båda centren var mycket större än vårt och hade fler besökare. Alla rörde sig lugnt och talade i behagligt tonläge. Nummerlappssystem gjorde att det var klart och tydligt för kunderna var de skulle gå och hur de skulle göra. Tyresö Servicecenter: - Hur kan vi förenkla för besökarna så att flödet för inpasseringen i kommunhuset och för besökare med frågor blir enkelt och därmed miljön lugnare? Möta vid dörrarna och nummerlappar I Mertons kommunhus finns två väktare som möter besökaren och hjälper denne till rätta, det känns mycket trevligt. Besökaren tar därefter en nummerlapp för betjäning. Det finns för- och nackdelar med nummerlappar. Nackdelen är att det till viss del kan kännas stramt och opersonligt. Fördelen är att man undviker att människor samlas i klunga framför receptionen. Besökaren får en möjlighet att prata om sitt ärende, utan att någon annan hör. Detta är speciellt viktigt i känsliga ärenden. Även i Kensington hade man nummerlappar. När besökaren tog sin lapp stod det nästan alltid en person som hjälpte till att välja rätt avdelning. Detta är förstås viktigt i ett så stort servicecenter. Det som var gemensamt för Merton och Kensington var att varje besökare blev mött av en person och visad tillrätta. Detta upplevde vi alla som mycket trevligt. Tyresö Servicecenter: - Hur kan vi möta upp besökarna på ett bättre och mer välkomnande sätt? Nummerlappssystem på servicecenter? 15

17 Följa sitt ärende I de båda kommunerna Merton och Kenstington kan medborgarna följa sina ärenden. Besökarens ärende förs in i ett ärendehanteringssystem och följer kunden. I Kensington kan besökaren följa sitt bygglovsärende online, det är bara att fylla i sitt ärendenummer på hemsidan. Detta innebär att kunden får större insyn i sitt ärende och var i processen ärendet befinner sig. Tyresö Servicecenter: - Hur kan servicecenter verka för att medborgaren får ökad insyn i sitt eget ärende? Samordnad service De båda kommunerna, Merton och Kenstington, har liknande lösningar för att ge god samlad service till invånarna. De har båda en väl utbyggd mottagning för de som vill besöka kommunen samt en telefonrådgivning Contact center. Kommunens centralväxel har två respektive tre telefonister och arbetar i nära samarbete med och i samma lokaler som telefonrådgivarna. Kommunerna arbetar också med att utveckla internettjänster för medborgarna. Det är bland annat möjligt att betala parkeringstillstånd för boende och kommunalskatten via hemsidan. I Merton växlade personalen mellan att arbeta i besöksmottagningen och på Contact center. Tyresö Servicecenter: - Hur kan vi internt arbeta för ett ökat samarbete och därmed underlätta för medborgarna? Hur kan servicecenter vara med och utveckla en-väg-in för Tyresöborna? Gateway På de CAB-byråer vi besökte, hade de börjat med ett nytt sätt att ta emot kunder. Detta för att kunna förbättra bemötandet, men också för att hitta bra metoder för att kunna hjälpa fler kunder. Gateway innebär att en rådgivare träffar kunderna under ett kort möte. Då görs en bedömning av hur stor frågan är, och hur man på CAB kan hjälpa till att lösa kundens problem. Ibland kan man hjälpa personen direkt, eller så bokar man ett möte. Detta gör det lättare att planera tiden bättre för dem som arbetar på CAB och det ger också kunden tydligare och snabbare service. Tyresö Servicecenter: - Hur kan vi göra besöksmottagningen mer effektiv? Bokade besök? 16

18 Kommentarer, komplimanger och klagomål I de båda kommunerna hade man ett mycket utbyggt system för att ta in synpunkter och klagomål från medborgarna. I Merton fanns en informativ broschyr om hur man kommer in med synpunkter till kommunen och om hur man överklagar ett beslut i olika steg. Längst bak i broschyren ligger formulär som man kan fylla i och lämna in till kommunen. Bifogat finns också ett svarskuvert. Broschyren visar också tydligt ärendegången om man vill överklaga sitt ärende. Där fanns också möjligheten att komma in med synpunkter via sms. Detta var dock inte att rekommendera enligt servicecenterchefen Sean Cunniffe, eftersom det var ett kostsamt system som inte utnyttjades så mycket. Man genomförde också olika kundenkäter, bland annat genom telefonenkäter. I entrén till Mertons kommunhus hade man stora skyltar för att redovisa vad invånarnas förslag hade lett till. Kommunen visar tydligt hur viktiga medborgarnas förslag och synpunkter är för utvecklingen av tjänster och verksamhet. I Kensington hade man förutom speciella kort för att lämna synpunkter också en elektronisk kundenkät vid utgången. Där kunde man snabbt komma med ris och ros på en stor pekskärm. Tyresö Servicecenter: - Hur kan vi göra det enkelt och angeläget för medborgarna att komma med synpunkter om servicecenter och kommunens verksamhet? Hur kan servicecenter verka för att göra återkopplingen till medborgarna tillgänglig och tydlig och därmed också inspirera till fler synpunkter och idéer? Hur underlättar vi för medborgarna när de behöver överklaga ett ärende? Strukturella problem För CAB var en av huvuduppgifterna att arbeta med strukturella problem som många drabbas av. De får kraftfull information genom de ärenden som registreras på kontoren. Det är enkelt att sammanställa resultaten och snabbt kunna se om nya problem uppstår. CAB arbetar sedan vidare, bland annat genom att kontakta sina lokala politiker, för att ändra regler och lagar så att inte vissa grupper missgynnas. Tyresö Servicecenter: - Hur kan servicecenter föra medborgarnas synpunkter och idéer vidare i organisationen på ett systematiskt och effektivt sätt? 17

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan. 12 14 8 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra.

Läs mer

Lärares kriterier vid val av skola

Lärares kriterier vid val av skola Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2003 Lärares kriterier vid val av skola Hur ska den kommunala gymnasieskolan locka till sig lärare i framtiden? Författare:

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende

foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius J jourfokus: Boende En kvinna söker hjälp för att komma undan en man som utsätter henne för våld. Hon får komma till kvinnojourens jourlägenhet och stannar

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 1 Summering Staben för idrott och folkhälsa vid idrottsförvaltningen i

Läs mer

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat

Läs mer

Frivillighet och entreprenörskap

Frivillighet och entreprenörskap Frivillighet och entreprenörskap Frivillighet och entreprenörskap Rickard Wendel FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2001 GRAFISK FORM: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET L&R AB, STOCKHOLM TRYCK: ELANDERS GOTAB,

Läs mer