Information om Vård, stöd och service. för dig som har en psykisk funktionsnedsättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om Vård, stöd och service. för dig som har en psykisk funktionsnedsättning"

Transkript

1 Information om Vård, stöd och service för dig som har en psykisk funktionsnedsättning Senast ändrad april 2015

2

3 Människor som har en psykisk funktionsnedsättning har rätt till vård, stöd och service Stöd och hjälp kan komma från olika håll. Det kan handla om stöd från kommunen i form av sysselsättning och boendestöd, behandling från landstinget, insatser från försäkringskassan och arbetsförmedlingen samt kontakter med intresseföreningar. Kalmar kommun har i samarbete med Landstinget i Kalmar län och olika intresseföreningar sammanställt den här informationsguiden för att underlätta kontakterna. Den finns tillgänglig på kommunens webbplats: För ändringar eller kompletteringar av guiden skicka e-post till Socialförvaltningen, Kalmar kommun. E-post:

4 Innehållsförteckning Vård och behandling 1 Sjukvårdsrådgivningen 1 Läkemedel 1 Primärvården 2 Privata läkarmottagningar 3 Öppenvårdsmottagningar 4 Psykiatrisk rehabiliteringsenhet 6 Beroendecentrum 6 AnorexiBulimiCenter 7 Asylpsykiatrisk mottagning 8 Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsmottagning (BUP) 8 Case Management (CM) 9 Socialt stöd 9 Boende 10 Boendestöd 10 Bostad med särskild service 11 Arbete och sysselsättning 12 Arbetsförmedlingen 12 Vad kan kommunen erbjuda? 13 Kontaktgrupp 13 Aktivitetshus 13 Arbetsinriktad sysselsättning 14 Arbetsinriktad sysselsättning med individuell placering 15

5 Studier 16 Folkhögskolor 16 Kunskapsnavet 18 Försörjning 19 Ekonomiskt bistånd 19 Budget- och skuldrådgivning 20 Försäkringskassan 21 Intresseföreningar och andra organisationer 22 Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) 22 Riksförbundet Attention 23 Ångestsyndromsällskapet (ÅSS) 23 Nationella hjälplinjen 24 Jourhavande medmänniska 25 Jourhavande präst 25 Jourhavande kompis 25 Samordnad individuell plan 26 Personligt ombud 27 Anhörigstöd 28 God man/förvaltare 29 Tillsynsmyndighet 30 Om du inte är nöjd med vården 31 Patientnämnden 31 Tyck till klagomål och synpunkter på kommunen 31

6

7 Vård och behandling Sjukvårdsrådgivningen Du kan få sjukvårdsrådgivning dygnet runt per telefon eller på webben. Sjukvårdsrådgivningen Telefon: 1177 Webbplats: Läkemedel Om du har frågor om dina mediciner hur de fungerar, hur du ska ta dem och förvara dem kontakta Läkemedelsupplysningen. Läkemedelsupplysningen Telefon: Telefontid: Vardagar kl Webbplats: sid 1

8 Primärvården I första hand ska du vända dig till din distriktsläkare i primärvården vid lättare psykiska besvär. Det kan vara att du känner dig nedstämd eller orolig. Kanske har du svårt att sova. Hos distriktsläkaren kan du få en remiss till primärvårdspsykologen. Alla hälsocentraler har telefontid: Måndag fredag kl Berga hälsocentral: Telefon: Besök: Rimsmedsvägen 15 A, Kalmar Kvarnholmens hälsocentral: Telefon: Besök: Strömgatan 15, Kalmar Lindsdals hälsocentral: Telefon: Besök: Förlösavägen 4, Lindsdal Ljungbyholms hälsocentral: Telefon: Besök: Tunnbindarevägen 4, Ljungbyholm Norrlidens hälsocentral: Telefon: Besök: Två Bröders väg 1, Kalmar sid 2

9 Smedby hälsocentral: Telefon: Besök: Ingelstorpsvägen 1, Smedby Stensö hälsocentral: Telefon: Besök: Lasarettsvägen 1, Kalmar Privata läkarmottagningar Husläkarcentrum: Telefon: Besök: Postgatan 2, Kalmar Läkarhuset Kronan: Telefon: Besök: Esplanaden 2, Kalmar Cityläkarna: Telefon: Besök: Tjärhovsgatan 1, Kalmar Slottsfjärdens läkarmottagning: Telefon: Besök: Tjärhovsgatan 7, Kalmar sid 3

10 Öppenvårdsmottagningar När du kontaktar psykiatrin i Kalmar (län) för första gången eller om du vill ha rådgivning kan du ringa vår telefonjour dygnet runt. Har du sedan tidigare kontakt med psykiatrin ringer du din mottagning direkt. Vid våra mottagningar bedrivs utredning, vård och behandling i öppenvård. Det innebär att du bor i ditt hem och får vård och behandling på mottagningen under dagtid. Öppenvårdsmottagningarna kan också hjälpa dig att få kontakt med specialinriktade behandlingsenheter om du behöver det. Nybesök och psykiatrisk rådgivning När du kontaktar psykiatrin i Kalmar län för första gången eller om du vill ha rådgivning ringer du dygnet runt till Telefon: Psykiatrisk akutmottagning, vuxna Tar emot besök och telefonsamtal dygnet runt. Telefon: Besök: Vuxenpsykiatri söder, Ståthållaregatan 48, Kalmar sid 4

11 Psykiatrisk mottagning Kalmar, norr Telefon: Telefontid: Måndag kl , tisdag torsdag kl , fredag kl Övrig tid finns telefonsvarare. Besök: Björkenäsvägen 6, Kalmar Psykiatrisk mottagning Kalmar, söder Telefon: Telefontid: Måndag kl , tisdag torsdag kl , fredag kl Övrig tid finns telefonsvarare Besök: Ståthållaregatan 48, Kalmar sid 5

12 Psykiatrisk rehabiliteringsenhet Verksamheten är till för personer som till följd av sin psykiska ohälsa har fått en långvarig funktionsnedsättning. Mycket av arbetet sker i samverkan med kommunen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. För att få komma hit behöver du en remiss från specialistläkare inom psykiatrin. Psykiatrisk rehabiliteringsenhet Telefon: Telefontid: Måndag fredag kl Besök: Länssjukhuset, Hus 08, Plan 4. Beroendecentrum Verksamheten vänder sig till personer som vill ha hjälp med sitt missbruk och beroende av alkohol, läkemedel eller narkotika och som samtidigt har en psykisk ohälsa. Beroendecentrum Telefon: Telefontid: Måndag fredag kl Besök: Ståthållaregatan 48, sid 6

13 AnorexiBulimiCenter AnorexiBulimiCenter är en specialistenhet för utredning och behandling av barn, ungdomar och vuxna som drabbas av ätstörningar typ Anorexia Nervosa samt Bulimia Nervosa. I första hand vänder sig verksamheten till åldergruppen år i södra Kalmar län. Här kan även anhöriga och familjer få hjälp och stöd. Du kan själv söka hjälp på AnorexiBulimiCenter. Om du är äldre än 35 år eller om du inte bor i södra Kalmar län behöver du en remiss för att få komma hit. AnorexiBulimiCenter Telefon: Telefontid: Måndag fredag kl Telefon: Tidbokning: Måndag fredag kl Rådgivning telefon: Telefontid: Tisdag och torsdag kl Besök: Kaggensgatan 42, Kalmar sid 7

14 Asylpsykiatrisk mottagning Stöd och hjälp för dig som nyss kommit till Sverige och behöver psykiatrisk vård. Se Psykiatrisk mottagning Kalmar, söder. Psykiatrisk mottagning Kalmar, söder Telefon: , Besök: Vuxenpsykiatri söder, Ståthållaregatan 48, Kalmar Öppettider: Måndag kl , tisdag torsdag kl , fredag kl Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsmottagning (BUP) Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) är en medicinsk specialitet. Till oss kan barn och ungdomar upp till 18 års ålder och deras föräldrar komma. Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsmottagning Telefon: Nyanmälan/rådgivning Telefontid: Måndag fredag kl Besök: Norra vägen 18 sid 8

15 Case Management (CM) En Case Manager eller CM-person är utbildad i landsting eller kommun för att hjälpa dig med allvarlig psykisk ohälsa. Du kanske har ett större behov av samordning, hjälp och stöd. CM-personen ska tillsammans med dig reda ut det som är svårt och ta hjälp av andra. Du kan ansöka om en CM själv eller med hjälp av någon annan, via formulär som du hittar på Landstingets hemsida. Socialt stöd Du kan vända dig till socialförvaltningen för att få stöd och hjälp i svåra situationer. Det kan handla om problem med missbruk eller om frågor som rör barn och ungdomar. Du kan få råd och stöd och praktisk hjälp om du känner dig hotad eller blir slagen av din partner. Du kanske har frågor och önskar få rådgivning. Eller känner oro för någon. Socialförvaltningen Telefon: (kontaktcenter) Besök: Nygatan 36 Brev: Box 834, Kalmar kommun E-post: Webbplats: kalmar.se/socialtjanst sid 9

16 Boende Om du behöver stöd och hjälp i ditt boende kan du få det genom kommunen. Det kan handla om att du får personligt stöd i din nuvarande bostad. Det kan också handla om att du får en bostad med särskild service. Du måste ansöka hos kommunen för att få sådan hjälp. Kontakta Mottagningsenheten Barn och Vuxen som prövar om du har rätt till detta. Boendestöd Du som bor i egen bostad kan få boendestöd. Det kan vara både personligt stöd och praktiskt stöd. Målet med stödet är att det ska förbättra din livssituation. Stödet får du av boendestödsteamet. Du ansöker om detta stöd hos Mottagningsenheten Barn och Vuxen. Mottagning Barn och Vuxen Telefon: Besök: Nygatan 36 Boendestöd norr Boendestöd söder Boendestöd mellersta Boendestöd väst sid 10

17 Bostad med särskild service I kommunen finns gruppbostad och servicebostad för personer med psykisk funktionsnedsättning. Boendet ska vara en trygg miljö och den personal som arbetar där svarar för att du ska få de stöd- och hjälpinsatser som du har blivit beviljad. I ett sådant boende kan du få hjälp av personal dygnet runt. Du ansöker om bostad med särskild service hos Mottagningsenheten Barn och Vuxen. Mottagning Barn och Vuxen Telefon: Besök: Nygatan 36 Bostäder med särskild service Vindbryggan, Ståthållaregatan 35, Kalmar Dressinen, Tunnbindarevägen 8, Ljungbyholm Skogsdal, Harbyvägen 74, Ljungbyholm Servicebostad norr, Två Bröders väg 27 G, Kalmar Servicebostad söder, Ståthållaregatan 44 A, Kalmar Småland, Smålands Lejons väg 19, Kalmar Ebbebo, Ebbetorpsvägen 1, Kalmar Furuvägen, Furuvägen 11, Kalmar Lindsdalsvägen, Lindsdalsvägen 219, Kalmar Väpnaregatan, Väpnaregatan 12, Kalmar sid 11

18 Arbete och sysselsättning Arbetsförmedlingen Om du har en funktionsnedsättning som begränsar din arbetsförmåga kan arbetsförmedlingen hjälpa dig att klargöra dina förutsättningar. Målet är att finna ett arbete som passar dig. Särskilt Introduktionsstöd (SIUS) är ett individuellt stöd som kan erbjudas. Om du är sjukskriven och arbetslös, vänd dig till Försäkringskassans rehabhandläggare som aktiverar ditt ärende hos arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen Telefon: Brev: Arbetsförmedlingen, Box 763, Kalmar E-post: Besök: Borgmästaregatan 5 Öppettider: måndag fredag kl Självservice: måndag fredag kl Vad kan kommunen erbjuda? Målet med olika sysselsättningar är att erbjuda ett varierat utbud som är anpassat efter olika behov. Därför finns sysselsättning med olika inriktningar sid 12

19 Kontaktgrupp Till kontaktgruppen kan du gå för att fika och äta lunch, träffa andra personer, knyta kontakter eller för att ha någon att prata med. Du behöver inget beslut från kommunen för att få vara med i kontaktgruppen. Ring eller besök oss. Kontaktgrupp Norrsken Telefon: Besök: Två Bröders väg 31 A, Kalmar Aktivitetshus Här kan du fika och äta lunch. Aktivitetshuset ordnar också kurser, utbildningar och föreläsningar i samarbete med studieförbund, psykiatrin, föreningar och frivilligorganisationer. Dessutom kan du delta i fasta aktiviteter som till exempel kök, data, friskvård, filmkvällar och musik. Du behöver inget beslut från kommunen för att delta i aktivitetshusets verksamheter. Om det är första gången du besöker oss, ring gärna innan så vi kan möta dig på bästa sätt. Aktivitetshuset Valen Telefon: Besök: Södra Malmgatan 6, Kalmar Webbplats: sid 13

20 Arbetsinriktad sysselsättning Meningsfull sysselsättning i kommunens regi erbjuds när alla möjligheter till arbete eller lönebidragsarbete på den reguljära arbetsmarknaden är prövade eller då utbildning för närvarande ej är aktuellt. Det finns verksamheter med varierad inriktning såsom hantverk, café, lantbruk, vaktmästeri och fastighetsskötsel. Du ansöker om sysselsättning hos Mottagningsenheten Barn och Vuxen. Mottagning Barn och Vuxen Telefon: Besök: Nygatan 36 sid 14

21 Arbetsinriktad sysselsättning med individuell placering Den här verksamheten vänder sig till dig som vill ha en sysselsättning som liknar ett vanligt arbete. Här kan du träna tills du är redo att ta steget vidare till ett arbete eller utbildning. Du får sysselsättningen på något privat företag eller i en kommunal verksamhet. Du ansöker om sysselsättning hos Mottagningsenheten Barn och Vuxen. Mottagning Barn och Vuxen Telefon: Besök: Nygatan 36 sid 15

22 Studier Folkhögskolor Om du behöver läsa in ämnen för att du ska kunna läsa vidare på universitet eller högskola kan du välja att göra det på en folkhögskola. Våra folkhögskolor har också flera andra typer av kurser med olika inriktningar som exempelvis språk hälsa natur och miljö svenska som andraspråk IT häst musik från Pippi till Potter konst, bild och form Baltikum textil afasi grafik design förvärvad hjärnskada film Här finns också fritidsledarutbildning och andra yrkesutbildningar. Du kan också välja en kurs med anpassad studiegång på deltid. Det är en förberedande kurs med allmänna ämnen där du får känna dig för vilka studier som passar dig bäst. All undervisning bygger på deltagarnas erfarenheter och förutsättningar och stödjer ett frivilligt och aktivt sökande efter kunskap. Att studera på folkhögskola är något speciellt där du ofta bor på skolan under studietiden. sid 16

23 Gamleby folkhögskola mötas, lära och växa Telefon: Besök: Loftagatan 36, Gamleby E-post: Webbplats: Högalid folkhögskola intryck, uttryck, avtryck Telefon: Besök: Högalidsvägen 16, Kalmar E-post: Webbplats: Oskarshamns folkhögskola musik och personlig omtanke Telefon: Besök: Axel Munthes stig 1, Oskarshamn Webbplats: Vimmerby folkhögskola samhälls- och hälsoengagemang Telefon: Besök: Bryggaregatan 8, Vimmerby E-post: Webbplats: Ölands folkhögskola en unik skola i kreativ miljö Telefon: Besök: Skogsby 144, Färjestaden E-post: Webbplats: sid 17

24 Kunskapsnavet Vid Kunskapsnavet får du vägledning och information om utbildning inom hela vuxenutbildningen. Kunskapsnavet har broschyrer och material om kommunal vuxenutbildning, folkhögskolor, studieförbund, yrkeshögskola samt högskolor och universitet. Kunskapsnavet Telefon: Besök: Larmgatan 6, Kalmar sid 18

25 Försörjning Ekonomiskt bistånd Om du eller din familj får ekonomiska svårigheter, inte kan försörja er och inte hittar någon annan lösning kan du vända dig till socialförvaltningen för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Kontakta mottagningsenheten på försörjningsstöd för att få en tid för besök hos en socialsekreterare. Socialförvaltningen Telefon: (kotaktcenter) Besök: Nygatan 36 Brev: Box 834, Kalmar E-post: Webbplats: sid 19

26 Budget- och skuldrådgivning Du kan kontakta budgetrådgivarna när du behöver hjälp med att planera din hushållsekonomi eller har problem med att betala dina skulder. Du kan även få stöd och hjälp med att ansöka om skuldsanering. Budget- och skuldrådgivning Telefon: , Besök: Nygatan 36 Brev: Box 834, Kalmar E-post: Webbplats: sid 20

27 Försäkringskassan Försäkringskassans roll är att se till att du får de ersättningar och bidrag som du har rätt till. Försäkringen ger stöd till sjuka, personer med funktionsnedsättningar, föräldrar och pensionärer. För att omfattas av socialförsäkringen ska du vara bosatt i Sverige eller arbeta här. Försäkringskassan erbjuder ekonomisk ersättning vid sjukdom. Är man arbetslös så vänder man sig till försäkringskassan för att sjukanmäla sig. Har man ett arbete anmäler man sin sjukdom till arbetet, och arbetsgivaren sjukanmäler till försäkringskassan. Kontakta försäkringskassan som kan utreda vad som är möjligt för dig. Försäkringskassan Telefon: Kundcenter Telefontid: måndag fredag kl , lördag kl , söndag kl E-post: Webbplats: Besök: Kalmar Servicekontor, Malmbrogatan 12 Öppettider: måndag fredag sid 21

28 Intresseföreningar och andra organisationer Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv. RSMH Lokalförening Besök: Trädgårdsgatan 20, Kalmar Webbplats: sid 22

29 Riksförbundet Attention Attention är en rikstäckande organisation för personer och familjer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörningar och OCD. Attention Kalmar län Webbplats: Ångestsyndromsällskapet (ÅSS) ÅSS är en förening för de som har panikångest, social fobi, generaliserat ångestsyndrom och posttraumatiskt stressyndrom. Vi vill hjälpa dig som lider av en ångestsjukdom och dina anhöriga så att ni kan må bättre. Ångestsyndromsällskapet i Kalmar Telefon: E-post: Webbplats: sid 23

30 Nationella hjälplinjen Nationella hjälplinjen erbjuder kris- och stödsamtal via telefon och texttelefon. Du kan ringa till Nationella hjälplinjen om du själv mår dåligt eller om du är orolig för någon som står dig nära. Vi som svarar är vana vid att stödja människor som mår dåligt. Ett telefonsamtal till oss kostar inget. Du får vara anonym, det vill säga att du behöver inte tala om ditt namn. Det syns inte på din telefonräkning att du har ringt till oss. Nationella hjälplinjen Telefon: Telefontid: alla dagar kl Webbplats: sid 24

31 Jourhavande medmänniska Varje natt året om kl Jourhavande medmänniska Telefon: Webbplats: Jourhavande präst Telefonsjälavård i akuta situationer. Du ringer 112 och blir kopplad. Varje natt året om kl Jourhavande präst Telefon: 112 Jourhavande kompis För dig som är under 25 år. Vardagar kl Helger kl Jourhavande kompis Telefon: sid 25

32 Samordnad individuell plan Du kan få hjälp att samordna dina insatser från olika verksamheter inom kommun och landsting. Så här gör du Be någon du har kontakt med inom kommunen eller landstinget att kalla till ett gemensamt möte. Ni bestämmer tillsammans vilka som ska vara med på mötet. Vid det första mötet kommer ni tillsammans att utse vem som ska vara din samordnare framöver. Vid mötet görs en samordnad individuell plan. sid 26

33 Personligt ombud Personligt ombud är ett stöd för dig i åldern år. Om du inte på egen hand kan söka vård, stöd eller service kan du få hjälp med dessa kontakter av ett personligt ombud. Ombudet arbetar på ditt uppdrag, samordnar insatser, hjälper till i kontakter med myndigheter. Ombudet ser till att du får de insatser som du behöver. Du bestämmer själv om du vill ha stöd av ett personligt ombud. Stödet är gratis. Verksamheten fungerar fristående från de olika myndigheterna. De personliga ombuden har tystnadsplikt Personligt ombud Hanne Fager Telefon: E-post: Lena Nashed Telefon: E-post: sid 27

34 Anhörigstöd När du som anhörig behöver stöd kan du vända dig till anhörigombudet. Du kan få stöd i alla slags frågor, information om olika stödformer, t.ex. samtalsgrupper och intresseorganisationer Du kan också boka ett enskilt samtal där du som anhörig får tillfälle att i lugn och ro tala om din livssituation. Anhörigombud Raija Äijö Heiding Anhörigombud Telefon: E-post: sid 28

35 God man/förvaltare God man eller förvaltare kan utses för en person som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver hjälp med, eller inte alls klarar, att sköta sin ekonomi, bevaka sin rätt eller sörja för sin person. Kontakta någon av handläggarna för mer information. Överförmyndarnämnden Telefon: Expedition: Handläggare: , , , Besök: Smålandsgatan 26 C, Kalmar Webbplats: sid 29

36 Tillsynsmyndighet Inspektionen för vård och omsorg är tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). De har hand om anmälningar och frågor som rör hälso- och sjukvården och socialtjänst i Kalmar län. Huvuduppgiften är att granska att att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar, förordningar och andra föreskrifter. Inspektionen för vård och omsorg, Avdelning sydöst Telefon: vx: Brev: Box 2163, Jönköping Webbplats: sid 30

37 Om du inte är nöjd med vården Patientnämnden När du har synpunkter eller klagomål på vården i landsting eller kommun kan du börja med att tala med personalen. Många gånger finns det förklaringar till det inträffade. Du kan också vända dig till Patientnämnden. Den är en fristående och opartisk instans med uppgift att stödja och hjälpa enskilda patienter. När du ringer till Patientnämnden får du tala med en handläggare som lyssnar på dina synpunkter och kan ge dig råd om hur du kan gå vidare med ditt ärende. Patientnämnden gör inga medicinska bedömningar och har inga disciplinära befogenheter utan är rådgivande. Patientnämnden Telefon: Brev: Box 601, Kalmar Webbplats: Tyck till klagomål och synpunkter på kommunen Har du blivit dåligt bemött? Tycker du att vi har gjort fel? Har du förslag på hur vi kan bli bättre? Vi vill gärna att du skriver ner dina synpunkter, klagomål och förbättringsförslag. Lämna dina synpunkter på Sök på Tyck till. Det finns också blanketter i kommunens boenden och sysselsättning/arbetsplatser. sid 31

38 Foto: Jan Magnusson

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP Psykiatriguiden Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP 2 Innehållsförteckning Bruksanvisning... 4 Akutpsykiatri... 4 Primävård...

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa VK300S v1.0 040416, Informationsguide psykiatrin INFORMATIONSGUIDE 1 (10) Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Denna information är till för dig som har ett psykiskt funktionshinder och

Läs mer

uidenpsykiatriguidenp

uidenpsykiatriguidenp sykiatriguidenpsykiatri uidenpsykiatriguidenp ykiatriguidenpsykiatrig idenpsykiatriguidenpsy iatriguidenpsykiatrigui enpsykiatriguidenpsyki Psykiatriguiden Denna broschyr är till för dig som är psykiskt

Läs mer

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN GUIDE FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN Denna guide är avsedd att ge information om vilka resurser som finns för psykiskt funktionshindrade personer och vart man vänder sig. Guiden finns

Läs mer

Informationsguide 2014

Informationsguide 2014 Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Informationsguide 2014 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa. Guiden uppdateras en gång per år och fi nns även på kommunens

Läs mer

Informationsguide Psykisk ohälsa.

Informationsguide Psykisk ohälsa. Informationsguide Psykisk ohälsa. Innehållsförteckning. 2 I den här guiden kan du hitta information om verksamheter och kontaktställen som stödjer och underlättar för personer med psykisk ohälsa i Nyköpings

Läs mer

Informationsguide 2015 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa.

Informationsguide 2015 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Informationsguide 2015 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa. Guiden uppdateras en gång per år och fi nns även på kommunens

Läs mer

INFORMATIONS GUIDE Stöd vid psykisk ohälsa till personer bosatta i Ödeshögs kommun

INFORMATIONS GUIDE Stöd vid psykisk ohälsa till personer bosatta i Ödeshögs kommun INFORMATIONS GUIDE Stöd vid psykisk ohälsa till personer bosatta i Ödeshögs kommun Den här guiden vänder sig i första hand till dig i vuxen ålder med psykisk funktionsnedsättning och till dina närstående.

Läs mer

2010-02-04. Informationsguide. För personer med psykisk ohälsa som bor i Nyköpings kommun och deras närstående

2010-02-04. Informationsguide. För personer med psykisk ohälsa som bor i Nyköpings kommun och deras närstående 2010-02-04 Informationsguide För personer med psykisk som bor i Nyköpings kommun och deras närstående Telefonnummer och information om verksamheter som kan ge dig stöd när du behöver stöd eller söker information.

Läs mer

GUIDE. för personer med psykisk ohälsa I Katrineholms kommun. Vart vänder jag mig om jag mår psykiskt dåligt?

GUIDE. för personer med psykisk ohälsa I Katrineholms kommun. Vart vänder jag mig om jag mår psykiskt dåligt? GUIDE för personer med psykisk ohälsa I Katrineholms kommun Vart vänder jag mig om jag mår psykiskt dåligt? Det är vanligt med psykisk ohälsa. Mer än var fjärde person drabbas någon gång i livet av psykisk

Läs mer

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Här kan du hitta information om verksamheter i Vilhelmina som ger hjälp, råd och stöd till vuxna personer med psykisk ohälsa. Här finns telefonnummer,

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa En informationsguide för dig i Sorsele Kommun Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa En informationsguide för dig i Sorsele Kommun Stöd och hjälp om du eller någon annan drabbas

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa. En informationsguide för dig i Vilhelmina Kommun

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa. En informationsguide för dig i Vilhelmina Kommun Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa En informationsguide för dig i Vilhelmina Kommun Stöd och hjälp om du eller någon annan drabbas av psykisk ohälsa. I denna guide kan du hitta information om verksamheter

Läs mer

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. På din sida Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Information och kontaktuppgifter för patienter, närstående och medarbetare. Plats för egna anteckningar

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa En informationsguide för dig i Storumans Kommun Stöd och hjälp om du eller någon du känner drabbas av psykisk ohälsa. I denna guide kan du hitta information om verksamheter

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Möt andra. som är i samma situation som du. Vårdguiden.se 08-320 100

Möt andra. som är i samma situation som du. Vårdguiden.se 08-320 100 Möt andra som är i samma situation som du Vårdguiden.se 08-320 100 Vi finns här för dig Du är inte ensam. Vi är många som någon gång i livet hamnar i en situation där vi behöver vård eller behandling för

Läs mer

Möt andra. som är i samma situation som du. Vårdguiden.se 08-320 100

Möt andra. som är i samma situation som du. Vårdguiden.se 08-320 100 Möt andra som är i samma situation som du Vårdguiden.se 08-320 100 Vi finns här för dig Du är inte ensam. Vi är många som någon gång i livet hamnar i en situation där vi behöver vård eller behandling för

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa BJURHOLMS KOMMUN INFORMATIONSGUIDE För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa I den här guiden kan du lätt hitta information om verksamheter och kontaktställen som kan hjälpa dig i din vardag. Guiden kan också

Läs mer

Guide över stöd och service

Guide över stöd och service Guide över stöd och service för personer med psykisk funktionsnedsättning i Halmstad 2015 Guide över stöd och service för dig med psykisk funktionsnedsättning i Halmstad Ibland är det svårt att hitta rätt

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Informationsguide. för dig i Västerås med psykisk funktionsnedsättning

Informationsguide. för dig i Västerås med psykisk funktionsnedsättning Informationsguide för dig i Västerås med psykisk funktionsnedsättning Innehållsförteckning Telefonjourer... 3 Kognitiva hjälpmedel... 20 Vård och Behandling... 4 Familjeläkare/ Primärvården Vårdvalsservice

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD)

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudsman i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Lagar

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Falu Kommun Socialförvaltningen LSS-sektionen Det här häftet visar olika vägar till stöd för Dej med funktionshinder.

Läs mer

Informationsguide riktad till Dig som mår psykiskt dåligt eller är närstående till någon som mår psykiskt dåligt

Informationsguide riktad till Dig som mår psykiskt dåligt eller är närstående till någon som mår psykiskt dåligt 1 2 Informationsguide riktad till Dig som mår psykiskt dåligt eller är närstående till någon som mår psykiskt dåligt Varför behövs det en informationsguide? Det finns behov av en samlad och lättillgänglig

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 NPF i Sverige framsteg och utmaningar Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 Attention vi organiserar personer med NPF Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi skapar medlemsnytta Vi sprider

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt

Om du mår psykiskt dåligt Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets hälso- och sjukvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och

Läs mer

GUIDE Vård, stöd och service till personer med psykiska funktionshinder i Linköping IFS

GUIDE Vård, stöd och service till personer med psykiska funktionshinder i Linköping IFS GUIDE Vård, stöd och service till personer med psykiska funktionshinder i Linköping IFS INNEHÅLL Socialkontoret...............................5 Personligt ombud............................8 PVH-team.................................9

Läs mer

1. Verksamhetens namn. 2. Uppdrag och avgränsningar: Barn och ungdomspsykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov

1. Verksamhetens namn. 2. Uppdrag och avgränsningar: Barn och ungdomspsykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov 1. Verksamhetens namn Barn och ungdomspsykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov 2. Uppdrag och avgränsningar: Barn och ungdomspsykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov består av följande funktioner: Länsenhet:

Läs mer

Stöd, service och vård för dig med psykisk ohälsa. Linköpings kommun. linkoping.se

Stöd, service och vård för dig med psykisk ohälsa. Linköpings kommun. linkoping.se Stöd, service och vård för dig med psykisk ohälsa Linköpings kommun linkoping.se 7 Kommunens stödinsatser Region Östergötlands insatser 21 Personligt stöd... 7 Mottagingen för råd och stöd... 7 Personligt

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt

Om du mår psykiskt dåligt Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets öppenvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och föreningar

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa september 2010 Vård och Omsorg Postadress: 241 80 Eslöv Besöksadress: Gröna Torg 2 Telefon: 0413-620 00 Telefax: 0413-624 54 epost: vard.och.omsorg@eslov.se

Läs mer

anhörigstöd Höst 2015

anhörigstöd Höst 2015 anhörigstöd Höst 2015 Stöd från vård- och omsorgsförvaltningen För dig som tar hand om en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Vad är anhörigstöd? Vårdar du en partner

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Stöttar du också någon? Anhörigstöd

Stöttar du också någon? Anhörigstöd Stöttar du också någon? Anhörigstöd Enköpings kommun Enköpings kommun 2012. Formgivning: Elin Hjelm. Här kan anhöriga i alla åldrar få stöd och hjälp Du kan få stöd från kommunen om du vårdar, hjälper

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt

När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt Behöver du någon att prata med? Letar du efter stöd och hjälp? Professionellt Anonymt Kostnadsfritt En svår livssituation kan vara svår att hantera på

Läs mer

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktions hinder

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktions hinder Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktions hinder Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service för vuxna i Värmdö. 1 Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Kostnad per brukare 2013

Kostnad per brukare 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

VEM HJÄLPER MIG B. och kan ge mig personligt stöd vid vård, service och rehabilitering. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.

VEM HJÄLPER MIG B. och kan ge mig personligt stöd vid vård, service och rehabilitering. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. VEM HJÄLPER MIG B och kan ge mig personligt stöd vid vård, service och rehabilitering Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Riks-IFS Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare Svenska Kommuneförbundet

Läs mer

Hjälp & stöd vid psykisk ohälsa. Information om vart du vänder dig om du eller någon du känner drabbas av psykisk ohälsa

Hjälp & stöd vid psykisk ohälsa. Information om vart du vänder dig om du eller någon du känner drabbas av psykisk ohälsa Hjälp & stöd vid psykisk ohälsa Information om vart du vänder dig om du eller någon du känner drabbas av psykisk ohälsa Den skriftliga informationsguiden uppdateras vartannat år. Ansvarig för uppdateringar

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS Kommunkontoret FÖREBYGGARPÄRMEN FLIK 9 1 (9) Hälsa, Trygghet, Säkerhet ATAD Prevention 2009-03-05 Hjälp i Lund Denna sida innehåller kontaktuppgifter och telefonnummer till en mängd olika verksamheter

Läs mer

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka.

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktionshinder Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31)

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Stockholm 15 oktober 2012 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Om du inte har någon inkomst eller tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd.

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer

BILAGA 2 : STATISTISK ANALYS

BILAGA 2 : STATISTISK ANALYS BILAGA 2 : STATISTISK ANALYS Fördelningen av klienter per kommun (sedan start) 2003 Enligt verksamhetsberättelsen för den personliga ombudsverksamheten år 2003 såg fördelningen av klienter per kommun (sedan

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Barn o ungas psykiska ohälsa. Hur kan familjerna få stöd?

Barn o ungas psykiska ohälsa. Hur kan familjerna få stöd? Barn o ungas psykiska ohälsa Hur kan familjerna få stöd? Ylva Benderix leg psykoterapeut, dr i vårdvetenskap 1 Psykisk ohälsa bland unga undersöktes under 2013 av Socialstyrelsen. Barn och unga`s hälsa,

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

NYTTIGA SAKER FRÅN A TILL Ö. Advokatjouren. Aktivitetsersättning. Arbete. Arbetshjälpmedel. Arbetspraktik. Arbetsterapeut. Avtal och psykisk sjukdom

NYTTIGA SAKER FRÅN A TILL Ö. Advokatjouren. Aktivitetsersättning. Arbete. Arbetshjälpmedel. Arbetspraktik. Arbetsterapeut. Avtal och psykisk sjukdom NYTTIGA SAKER FRÅN A TILL Ö Texten uppdaterades av Maria Nyström Agback hösten 2012 Advokatjouren Genom Advokatjouren kan du få råd av en advokat i några minuter, utan att det kostar något. Ring Advokatsamfundet

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka.

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktionshinder Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

ANSÖKAN TILL NP-SAMVERKAN (Neuropsykiatrisk Samverkan) Används fr.o.m. 2013-09-02

ANSÖKAN TILL NP-SAMVERKAN (Neuropsykiatrisk Samverkan) Används fr.o.m. 2013-09-02 ANSÖKAN TILL NP-SAMVERKAN (Neuropsykiatrisk Samverkan) Används fr.o.m. 2013-09-02 Ja: 18-30 år Bor i Norrköping, Söderköping eller Valdemarsviks kommun. (Uppfyller kriterier för projektets målgrupp) Funderingar

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri 2014-05-08

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Verksamheten för funktionshinder Antagen i socialnämnd 2013-08-21 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga

Läs mer

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. Version 2015-01-01

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. Version 2015-01-01 LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för psykiatrin Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. 2(8) Anvisningarna riktar sig främst till läkare och

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? Har du synpunkter på vården? Patientnämnden Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får du kontakt

Läs mer

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra SLSO PP ss yy kk ii aa tt rr ii nn SS öö dd rr aa SLSO P ss yy kk ii aa tt rr ii n n S öö dd rr aa Alla dessa b o k s t ä v e r om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra I

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer