Information om Vård, stöd och service. för dig som har en psykisk funktionsnedsättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om Vård, stöd och service. för dig som har en psykisk funktionsnedsättning"

Transkript

1 Information om Vård, stöd och service för dig som har en psykisk funktionsnedsättning Senast ändrad april 2015

2

3 Människor som har en psykisk funktionsnedsättning har rätt till vård, stöd och service Stöd och hjälp kan komma från olika håll. Det kan handla om stöd från kommunen i form av sysselsättning och boendestöd, behandling från landstinget, insatser från försäkringskassan och arbetsförmedlingen samt kontakter med intresseföreningar. Kalmar kommun har i samarbete med Landstinget i Kalmar län och olika intresseföreningar sammanställt den här informationsguiden för att underlätta kontakterna. Den finns tillgänglig på kommunens webbplats: För ändringar eller kompletteringar av guiden skicka e-post till Socialförvaltningen, Kalmar kommun. E-post:

4 Innehållsförteckning Vård och behandling 1 Sjukvårdsrådgivningen 1 Läkemedel 1 Primärvården 2 Privata läkarmottagningar 3 Öppenvårdsmottagningar 4 Psykiatrisk rehabiliteringsenhet 6 Beroendecentrum 6 AnorexiBulimiCenter 7 Asylpsykiatrisk mottagning 8 Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsmottagning (BUP) 8 Case Management (CM) 9 Socialt stöd 9 Boende 10 Boendestöd 10 Bostad med särskild service 11 Arbete och sysselsättning 12 Arbetsförmedlingen 12 Vad kan kommunen erbjuda? 13 Kontaktgrupp 13 Aktivitetshus 13 Arbetsinriktad sysselsättning 14 Arbetsinriktad sysselsättning med individuell placering 15

5 Studier 16 Folkhögskolor 16 Kunskapsnavet 18 Försörjning 19 Ekonomiskt bistånd 19 Budget- och skuldrådgivning 20 Försäkringskassan 21 Intresseföreningar och andra organisationer 22 Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) 22 Riksförbundet Attention 23 Ångestsyndromsällskapet (ÅSS) 23 Nationella hjälplinjen 24 Jourhavande medmänniska 25 Jourhavande präst 25 Jourhavande kompis 25 Samordnad individuell plan 26 Personligt ombud 27 Anhörigstöd 28 God man/förvaltare 29 Tillsynsmyndighet 30 Om du inte är nöjd med vården 31 Patientnämnden 31 Tyck till klagomål och synpunkter på kommunen 31

6

7 Vård och behandling Sjukvårdsrådgivningen Du kan få sjukvårdsrådgivning dygnet runt per telefon eller på webben. Sjukvårdsrådgivningen Telefon: 1177 Webbplats: Läkemedel Om du har frågor om dina mediciner hur de fungerar, hur du ska ta dem och förvara dem kontakta Läkemedelsupplysningen. Läkemedelsupplysningen Telefon: Telefontid: Vardagar kl Webbplats: sid 1

8 Primärvården I första hand ska du vända dig till din distriktsläkare i primärvården vid lättare psykiska besvär. Det kan vara att du känner dig nedstämd eller orolig. Kanske har du svårt att sova. Hos distriktsläkaren kan du få en remiss till primärvårdspsykologen. Alla hälsocentraler har telefontid: Måndag fredag kl Berga hälsocentral: Telefon: Besök: Rimsmedsvägen 15 A, Kalmar Kvarnholmens hälsocentral: Telefon: Besök: Strömgatan 15, Kalmar Lindsdals hälsocentral: Telefon: Besök: Förlösavägen 4, Lindsdal Ljungbyholms hälsocentral: Telefon: Besök: Tunnbindarevägen 4, Ljungbyholm Norrlidens hälsocentral: Telefon: Besök: Två Bröders väg 1, Kalmar sid 2

9 Smedby hälsocentral: Telefon: Besök: Ingelstorpsvägen 1, Smedby Stensö hälsocentral: Telefon: Besök: Lasarettsvägen 1, Kalmar Privata läkarmottagningar Husläkarcentrum: Telefon: Besök: Postgatan 2, Kalmar Läkarhuset Kronan: Telefon: Besök: Esplanaden 2, Kalmar Cityläkarna: Telefon: Besök: Tjärhovsgatan 1, Kalmar Slottsfjärdens läkarmottagning: Telefon: Besök: Tjärhovsgatan 7, Kalmar sid 3

10 Öppenvårdsmottagningar När du kontaktar psykiatrin i Kalmar (län) för första gången eller om du vill ha rådgivning kan du ringa vår telefonjour dygnet runt. Har du sedan tidigare kontakt med psykiatrin ringer du din mottagning direkt. Vid våra mottagningar bedrivs utredning, vård och behandling i öppenvård. Det innebär att du bor i ditt hem och får vård och behandling på mottagningen under dagtid. Öppenvårdsmottagningarna kan också hjälpa dig att få kontakt med specialinriktade behandlingsenheter om du behöver det. Nybesök och psykiatrisk rådgivning När du kontaktar psykiatrin i Kalmar län för första gången eller om du vill ha rådgivning ringer du dygnet runt till Telefon: Psykiatrisk akutmottagning, vuxna Tar emot besök och telefonsamtal dygnet runt. Telefon: Besök: Vuxenpsykiatri söder, Ståthållaregatan 48, Kalmar sid 4

11 Psykiatrisk mottagning Kalmar, norr Telefon: Telefontid: Måndag kl , tisdag torsdag kl , fredag kl Övrig tid finns telefonsvarare. Besök: Björkenäsvägen 6, Kalmar Psykiatrisk mottagning Kalmar, söder Telefon: Telefontid: Måndag kl , tisdag torsdag kl , fredag kl Övrig tid finns telefonsvarare Besök: Ståthållaregatan 48, Kalmar sid 5

12 Psykiatrisk rehabiliteringsenhet Verksamheten är till för personer som till följd av sin psykiska ohälsa har fått en långvarig funktionsnedsättning. Mycket av arbetet sker i samverkan med kommunen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. För att få komma hit behöver du en remiss från specialistläkare inom psykiatrin. Psykiatrisk rehabiliteringsenhet Telefon: Telefontid: Måndag fredag kl Besök: Länssjukhuset, Hus 08, Plan 4. Beroendecentrum Verksamheten vänder sig till personer som vill ha hjälp med sitt missbruk och beroende av alkohol, läkemedel eller narkotika och som samtidigt har en psykisk ohälsa. Beroendecentrum Telefon: Telefontid: Måndag fredag kl Besök: Ståthållaregatan 48, sid 6

13 AnorexiBulimiCenter AnorexiBulimiCenter är en specialistenhet för utredning och behandling av barn, ungdomar och vuxna som drabbas av ätstörningar typ Anorexia Nervosa samt Bulimia Nervosa. I första hand vänder sig verksamheten till åldergruppen år i södra Kalmar län. Här kan även anhöriga och familjer få hjälp och stöd. Du kan själv söka hjälp på AnorexiBulimiCenter. Om du är äldre än 35 år eller om du inte bor i södra Kalmar län behöver du en remiss för att få komma hit. AnorexiBulimiCenter Telefon: Telefontid: Måndag fredag kl Telefon: Tidbokning: Måndag fredag kl Rådgivning telefon: Telefontid: Tisdag och torsdag kl Besök: Kaggensgatan 42, Kalmar sid 7

14 Asylpsykiatrisk mottagning Stöd och hjälp för dig som nyss kommit till Sverige och behöver psykiatrisk vård. Se Psykiatrisk mottagning Kalmar, söder. Psykiatrisk mottagning Kalmar, söder Telefon: , Besök: Vuxenpsykiatri söder, Ståthållaregatan 48, Kalmar Öppettider: Måndag kl , tisdag torsdag kl , fredag kl Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsmottagning (BUP) Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) är en medicinsk specialitet. Till oss kan barn och ungdomar upp till 18 års ålder och deras föräldrar komma. Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsmottagning Telefon: Nyanmälan/rådgivning Telefontid: Måndag fredag kl Besök: Norra vägen 18 sid 8

15 Case Management (CM) En Case Manager eller CM-person är utbildad i landsting eller kommun för att hjälpa dig med allvarlig psykisk ohälsa. Du kanske har ett större behov av samordning, hjälp och stöd. CM-personen ska tillsammans med dig reda ut det som är svårt och ta hjälp av andra. Du kan ansöka om en CM själv eller med hjälp av någon annan, via formulär som du hittar på Landstingets hemsida. Socialt stöd Du kan vända dig till socialförvaltningen för att få stöd och hjälp i svåra situationer. Det kan handla om problem med missbruk eller om frågor som rör barn och ungdomar. Du kan få råd och stöd och praktisk hjälp om du känner dig hotad eller blir slagen av din partner. Du kanske har frågor och önskar få rådgivning. Eller känner oro för någon. Socialförvaltningen Telefon: (kontaktcenter) Besök: Nygatan 36 Brev: Box 834, Kalmar kommun E-post: Webbplats: kalmar.se/socialtjanst sid 9

16 Boende Om du behöver stöd och hjälp i ditt boende kan du få det genom kommunen. Det kan handla om att du får personligt stöd i din nuvarande bostad. Det kan också handla om att du får en bostad med särskild service. Du måste ansöka hos kommunen för att få sådan hjälp. Kontakta Mottagningsenheten Barn och Vuxen som prövar om du har rätt till detta. Boendestöd Du som bor i egen bostad kan få boendestöd. Det kan vara både personligt stöd och praktiskt stöd. Målet med stödet är att det ska förbättra din livssituation. Stödet får du av boendestödsteamet. Du ansöker om detta stöd hos Mottagningsenheten Barn och Vuxen. Mottagning Barn och Vuxen Telefon: Besök: Nygatan 36 Boendestöd norr Boendestöd söder Boendestöd mellersta Boendestöd väst sid 10

17 Bostad med särskild service I kommunen finns gruppbostad och servicebostad för personer med psykisk funktionsnedsättning. Boendet ska vara en trygg miljö och den personal som arbetar där svarar för att du ska få de stöd- och hjälpinsatser som du har blivit beviljad. I ett sådant boende kan du få hjälp av personal dygnet runt. Du ansöker om bostad med särskild service hos Mottagningsenheten Barn och Vuxen. Mottagning Barn och Vuxen Telefon: Besök: Nygatan 36 Bostäder med särskild service Vindbryggan, Ståthållaregatan 35, Kalmar Dressinen, Tunnbindarevägen 8, Ljungbyholm Skogsdal, Harbyvägen 74, Ljungbyholm Servicebostad norr, Två Bröders väg 27 G, Kalmar Servicebostad söder, Ståthållaregatan 44 A, Kalmar Småland, Smålands Lejons väg 19, Kalmar Ebbebo, Ebbetorpsvägen 1, Kalmar Furuvägen, Furuvägen 11, Kalmar Lindsdalsvägen, Lindsdalsvägen 219, Kalmar Väpnaregatan, Väpnaregatan 12, Kalmar sid 11

18 Arbete och sysselsättning Arbetsförmedlingen Om du har en funktionsnedsättning som begränsar din arbetsförmåga kan arbetsförmedlingen hjälpa dig att klargöra dina förutsättningar. Målet är att finna ett arbete som passar dig. Särskilt Introduktionsstöd (SIUS) är ett individuellt stöd som kan erbjudas. Om du är sjukskriven och arbetslös, vänd dig till Försäkringskassans rehabhandläggare som aktiverar ditt ärende hos arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen Telefon: Brev: Arbetsförmedlingen, Box 763, Kalmar E-post: Besök: Borgmästaregatan 5 Öppettider: måndag fredag kl Självservice: måndag fredag kl Vad kan kommunen erbjuda? Målet med olika sysselsättningar är att erbjuda ett varierat utbud som är anpassat efter olika behov. Därför finns sysselsättning med olika inriktningar sid 12

19 Kontaktgrupp Till kontaktgruppen kan du gå för att fika och äta lunch, träffa andra personer, knyta kontakter eller för att ha någon att prata med. Du behöver inget beslut från kommunen för att få vara med i kontaktgruppen. Ring eller besök oss. Kontaktgrupp Norrsken Telefon: Besök: Två Bröders väg 31 A, Kalmar Aktivitetshus Här kan du fika och äta lunch. Aktivitetshuset ordnar också kurser, utbildningar och föreläsningar i samarbete med studieförbund, psykiatrin, föreningar och frivilligorganisationer. Dessutom kan du delta i fasta aktiviteter som till exempel kök, data, friskvård, filmkvällar och musik. Du behöver inget beslut från kommunen för att delta i aktivitetshusets verksamheter. Om det är första gången du besöker oss, ring gärna innan så vi kan möta dig på bästa sätt. Aktivitetshuset Valen Telefon: Besök: Södra Malmgatan 6, Kalmar Webbplats: sid 13

20 Arbetsinriktad sysselsättning Meningsfull sysselsättning i kommunens regi erbjuds när alla möjligheter till arbete eller lönebidragsarbete på den reguljära arbetsmarknaden är prövade eller då utbildning för närvarande ej är aktuellt. Det finns verksamheter med varierad inriktning såsom hantverk, café, lantbruk, vaktmästeri och fastighetsskötsel. Du ansöker om sysselsättning hos Mottagningsenheten Barn och Vuxen. Mottagning Barn och Vuxen Telefon: Besök: Nygatan 36 sid 14

21 Arbetsinriktad sysselsättning med individuell placering Den här verksamheten vänder sig till dig som vill ha en sysselsättning som liknar ett vanligt arbete. Här kan du träna tills du är redo att ta steget vidare till ett arbete eller utbildning. Du får sysselsättningen på något privat företag eller i en kommunal verksamhet. Du ansöker om sysselsättning hos Mottagningsenheten Barn och Vuxen. Mottagning Barn och Vuxen Telefon: Besök: Nygatan 36 sid 15

22 Studier Folkhögskolor Om du behöver läsa in ämnen för att du ska kunna läsa vidare på universitet eller högskola kan du välja att göra det på en folkhögskola. Våra folkhögskolor har också flera andra typer av kurser med olika inriktningar som exempelvis språk hälsa natur och miljö svenska som andraspråk IT häst musik från Pippi till Potter konst, bild och form Baltikum textil afasi grafik design förvärvad hjärnskada film Här finns också fritidsledarutbildning och andra yrkesutbildningar. Du kan också välja en kurs med anpassad studiegång på deltid. Det är en förberedande kurs med allmänna ämnen där du får känna dig för vilka studier som passar dig bäst. All undervisning bygger på deltagarnas erfarenheter och förutsättningar och stödjer ett frivilligt och aktivt sökande efter kunskap. Att studera på folkhögskola är något speciellt där du ofta bor på skolan under studietiden. sid 16

23 Gamleby folkhögskola mötas, lära och växa Telefon: Besök: Loftagatan 36, Gamleby E-post: Webbplats: Högalid folkhögskola intryck, uttryck, avtryck Telefon: Besök: Högalidsvägen 16, Kalmar E-post: Webbplats: Oskarshamns folkhögskola musik och personlig omtanke Telefon: Besök: Axel Munthes stig 1, Oskarshamn Webbplats: Vimmerby folkhögskola samhälls- och hälsoengagemang Telefon: Besök: Bryggaregatan 8, Vimmerby E-post: Webbplats: Ölands folkhögskola en unik skola i kreativ miljö Telefon: Besök: Skogsby 144, Färjestaden E-post: Webbplats: sid 17

24 Kunskapsnavet Vid Kunskapsnavet får du vägledning och information om utbildning inom hela vuxenutbildningen. Kunskapsnavet har broschyrer och material om kommunal vuxenutbildning, folkhögskolor, studieförbund, yrkeshögskola samt högskolor och universitet. Kunskapsnavet Telefon: Besök: Larmgatan 6, Kalmar sid 18

25 Försörjning Ekonomiskt bistånd Om du eller din familj får ekonomiska svårigheter, inte kan försörja er och inte hittar någon annan lösning kan du vända dig till socialförvaltningen för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Kontakta mottagningsenheten på försörjningsstöd för att få en tid för besök hos en socialsekreterare. Socialförvaltningen Telefon: (kotaktcenter) Besök: Nygatan 36 Brev: Box 834, Kalmar E-post: Webbplats: sid 19

26 Budget- och skuldrådgivning Du kan kontakta budgetrådgivarna när du behöver hjälp med att planera din hushållsekonomi eller har problem med att betala dina skulder. Du kan även få stöd och hjälp med att ansöka om skuldsanering. Budget- och skuldrådgivning Telefon: , Besök: Nygatan 36 Brev: Box 834, Kalmar E-post: Webbplats: sid 20

27 Försäkringskassan Försäkringskassans roll är att se till att du får de ersättningar och bidrag som du har rätt till. Försäkringen ger stöd till sjuka, personer med funktionsnedsättningar, föräldrar och pensionärer. För att omfattas av socialförsäkringen ska du vara bosatt i Sverige eller arbeta här. Försäkringskassan erbjuder ekonomisk ersättning vid sjukdom. Är man arbetslös så vänder man sig till försäkringskassan för att sjukanmäla sig. Har man ett arbete anmäler man sin sjukdom till arbetet, och arbetsgivaren sjukanmäler till försäkringskassan. Kontakta försäkringskassan som kan utreda vad som är möjligt för dig. Försäkringskassan Telefon: Kundcenter Telefontid: måndag fredag kl , lördag kl , söndag kl E-post: Webbplats: Besök: Kalmar Servicekontor, Malmbrogatan 12 Öppettider: måndag fredag sid 21

28 Intresseföreningar och andra organisationer Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv. RSMH Lokalförening Besök: Trädgårdsgatan 20, Kalmar Webbplats: sid 22

29 Riksförbundet Attention Attention är en rikstäckande organisation för personer och familjer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörningar och OCD. Attention Kalmar län Webbplats: Ångestsyndromsällskapet (ÅSS) ÅSS är en förening för de som har panikångest, social fobi, generaliserat ångestsyndrom och posttraumatiskt stressyndrom. Vi vill hjälpa dig som lider av en ångestsjukdom och dina anhöriga så att ni kan må bättre. Ångestsyndromsällskapet i Kalmar Telefon: E-post: Webbplats: sid 23

30 Nationella hjälplinjen Nationella hjälplinjen erbjuder kris- och stödsamtal via telefon och texttelefon. Du kan ringa till Nationella hjälplinjen om du själv mår dåligt eller om du är orolig för någon som står dig nära. Vi som svarar är vana vid att stödja människor som mår dåligt. Ett telefonsamtal till oss kostar inget. Du får vara anonym, det vill säga att du behöver inte tala om ditt namn. Det syns inte på din telefonräkning att du har ringt till oss. Nationella hjälplinjen Telefon: Telefontid: alla dagar kl Webbplats: sid 24

31 Jourhavande medmänniska Varje natt året om kl Jourhavande medmänniska Telefon: Webbplats: Jourhavande präst Telefonsjälavård i akuta situationer. Du ringer 112 och blir kopplad. Varje natt året om kl Jourhavande präst Telefon: 112 Jourhavande kompis För dig som är under 25 år. Vardagar kl Helger kl Jourhavande kompis Telefon: sid 25

32 Samordnad individuell plan Du kan få hjälp att samordna dina insatser från olika verksamheter inom kommun och landsting. Så här gör du Be någon du har kontakt med inom kommunen eller landstinget att kalla till ett gemensamt möte. Ni bestämmer tillsammans vilka som ska vara med på mötet. Vid det första mötet kommer ni tillsammans att utse vem som ska vara din samordnare framöver. Vid mötet görs en samordnad individuell plan. sid 26

33 Personligt ombud Personligt ombud är ett stöd för dig i åldern år. Om du inte på egen hand kan söka vård, stöd eller service kan du få hjälp med dessa kontakter av ett personligt ombud. Ombudet arbetar på ditt uppdrag, samordnar insatser, hjälper till i kontakter med myndigheter. Ombudet ser till att du får de insatser som du behöver. Du bestämmer själv om du vill ha stöd av ett personligt ombud. Stödet är gratis. Verksamheten fungerar fristående från de olika myndigheterna. De personliga ombuden har tystnadsplikt Personligt ombud Hanne Fager Telefon: E-post: Lena Nashed Telefon: E-post: sid 27

34 Anhörigstöd När du som anhörig behöver stöd kan du vända dig till anhörigombudet. Du kan få stöd i alla slags frågor, information om olika stödformer, t.ex. samtalsgrupper och intresseorganisationer Du kan också boka ett enskilt samtal där du som anhörig får tillfälle att i lugn och ro tala om din livssituation. Anhörigombud Raija Äijö Heiding Anhörigombud Telefon: E-post: sid 28

35 God man/förvaltare God man eller förvaltare kan utses för en person som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver hjälp med, eller inte alls klarar, att sköta sin ekonomi, bevaka sin rätt eller sörja för sin person. Kontakta någon av handläggarna för mer information. Överförmyndarnämnden Telefon: Expedition: Handläggare: , , , Besök: Smålandsgatan 26 C, Kalmar Webbplats: sid 29

36 Tillsynsmyndighet Inspektionen för vård och omsorg är tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). De har hand om anmälningar och frågor som rör hälso- och sjukvården och socialtjänst i Kalmar län. Huvuduppgiften är att granska att att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar, förordningar och andra föreskrifter. Inspektionen för vård och omsorg, Avdelning sydöst Telefon: vx: Brev: Box 2163, Jönköping Webbplats: sid 30

37 Om du inte är nöjd med vården Patientnämnden När du har synpunkter eller klagomål på vården i landsting eller kommun kan du börja med att tala med personalen. Många gånger finns det förklaringar till det inträffade. Du kan också vända dig till Patientnämnden. Den är en fristående och opartisk instans med uppgift att stödja och hjälpa enskilda patienter. När du ringer till Patientnämnden får du tala med en handläggare som lyssnar på dina synpunkter och kan ge dig råd om hur du kan gå vidare med ditt ärende. Patientnämnden gör inga medicinska bedömningar och har inga disciplinära befogenheter utan är rådgivande. Patientnämnden Telefon: Brev: Box 601, Kalmar Webbplats: Tyck till klagomål och synpunkter på kommunen Har du blivit dåligt bemött? Tycker du att vi har gjort fel? Har du förslag på hur vi kan bli bättre? Vi vill gärna att du skriver ner dina synpunkter, klagomål och förbättringsförslag. Lämna dina synpunkter på Sök på Tyck till. Det finns också blanketter i kommunens boenden och sysselsättning/arbetsplatser. sid 31

38 Foto: Jan Magnusson

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Här kan du hitta information om verksamheter i Vilhelmina som ger hjälp, råd och stöd till vuxna personer med psykisk ohälsa. Här finns telefonnummer,

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa BJURHOLMS KOMMUN INFORMATIONSGUIDE För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa I den här guiden kan du lätt hitta information om verksamheter och kontaktställen som kan hjälpa dig i din vardag. Guiden kan också

Läs mer

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa En informationsguide för dig i Sorsele Kommun Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa En informationsguide för dig i Sorsele Kommun Stöd och hjälp om du eller någon annan drabbas

Läs mer

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Text och layout: Gunnar Hagberg och Steve Johansson. Foto: Steve Johansson och Urban Kvarnefält. Tryck Edita 2007

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Sidan 1 av (18) Gällande 22 augusti 2011 HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Sidan 2 av (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID INLEDNING 3 RUTINER FÖR SOCIALKONTORET 4-6 RUTINSCHEMA

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar FORUM FUNKTIONSHINDER Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag från A-Ö Adresser

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Information till föräldrar till barn och ungdomar upp till 18 år med epilepsi

Information till föräldrar till barn och ungdomar upp till 18 år med epilepsi Information till föräldrar till barn och ungdomar upp till 18 år med epilepsi 1 Vilka möjligheter finns? Hur hittar jag information, råd och stöd? När ett barn eller en ung person får diagnosen epilepsi

Läs mer

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare Vård och omsorg i Enköpings kommun en guide till dig som medborgare 2015 Copyright 2015 Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Andra upplagan 2015 Kopiera gärna men ange källa! Redaktör: Åsa

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer