Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 ARVIDSJAURS KOMMUN DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Bo Lundmark (c) Övriga närvarande Barbro Ternert, kommunchef Kenneth Eklund, näringslivsansvarig Peter Andersson, rektor Liselott Sandström, sekreterare Utses att justera Lotta Åman Justeringens Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur plats och tid Underskrifter Sekreterare Liselott Sandström Paragrafer 9-16 Ordförande Jerry Johansson Justerande Lotta Åman Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott - delegation Sammanträdesdatum Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Liselott Sandström Utdragsbestyrkande

2 ARVIDSJAURS KOMMUN DELEGERINGSBESLUT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott Ärendeförteckning UnuD 9 Information Näringsliv - Gymnasieskola UnuD 10 Dnr 00226/ Fastställande av interkommunala avgifter läsåret 2009/2010 Gymnasieskolan UnuD 11 Dnr 00189/ Yttrande - Ansökan om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för fristående gymnasieskola, NTI-gymnasiet Luleå i Luleå kommun UnuD 12 Dnr 00190/ Yttrande - Ansökan om rätt till bidrag och statlig tillsyn för fristående gymnasieskola, Piteå Praktiska Gymnasium i Piteå kommun UnuD 13 Dnr 00191/ Yttrande - Ansökan om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för fristående gymnasieskola, Mikael Elias Teoretiska gymnasium i Luleå kommun UnuD 14 Dnr 00193/ Yttrande - Ansökan från ThorenGruppen AB om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för fristående gymnasieskola i Skellefteå kommun UnuD 15 Dnr 00229/ Yttrande - Ansökan om rätt till bidrag och statlig tillsyn för fristående gymnasieskola, Skellefteå Praktiska Gymnasium i Skellefteå kommun UnuD 16 Meddelandeärenden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 ARVIDSJAURS KOMMUN DELEGERINGSBESLUT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott UnuD 9 Information - Näringsliv - Gymnasieskola Följande information gavs vid sammanträdet; Kenneth Eklund, Näringslivschef Storälgen, hur planerna fortskrider Bemanning vid näringslivskontoret och Lärcentrat Pågående projekt Nystart av företag 9 företag har startats årets fyra första månader Arvidsjaurs kommun har lång överlevnad på nystartade företag Peter Andersson, Gymnasiechef Flyggymnasiet, och eventuell förlängning något år med anledning av hur beslut om yrkeshögskola tas tidsmässigt Avveckling av flygskolan och andra linjer med tillhörande kostnader. Nedläggning av linjer är kostnadsdrivande under ett par år, eftersom de sista årskurserna ska fortsätta till examen Kostnader vid avveckling av flygplan efter avslutat intag till flyggymnasiet Översyn av läraravtalet komplexitet m.m. Uppdragsutbildningar till trafikskolan Utbildnings- och näringslivsutskottet beslutar att tacka för informationen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 ARVIDSJAURS KOMMUN DELEGERINGSBESLUT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott UnuD 10 Dnr 00226/ Fastställande av interkommunala avgifter läsåret 2009/ Gymnasieskolan Förslag har upprättats till interkommunala avgifter för gymnasieskolan läsåret 2009/2010. Utbildnings- och näringslivsutskottet beslutar att fastställa följande interkommunala terminsavgifter för Sandbackaskolan läsåret 2009/2010 Program Läsåret 2009/2010 Barn- och fritidsprogrammet Estetiska programmet, gren bild o formgivning Fordonsprogrammet, åk 1 Fordonsprogrammet, gren fordonsteknik åk 2-3 Fordonsprogrammet, gren transportteknik åk 2-3 Hotell och restaurangprogrammet Naturvetenskapsprogrammet, åk 1 Omvårdnadsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Specialutformat program närliggande byggprogrammet Individuellt program Individuellt program, introduktionskurs Gymnasiesärskolan - / SMHR, SINA, IV Gymnasiesärskolan - / Verksamhetsträning Gymnasiesärskolan - / FP SMR013, flygförarutbildning kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 ARVIDSJAURS KOMMUN DELEGERINGSBESLUT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott UnuD 11 Dnr 00189/ Yttrande - Ansökan om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för fristående gymnasieskola, NTIgymnasiet Luleå i Luleå kommun Skolinspektionen vill ha kommunens yttrande till ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om statligt tillsyn och rätt till bidrag rörande utökningen av fristående gymnasieskola i Luleå kommun. Peter Andersson har yttrat sig i ärendet. Utbildnings- och näringslivsutskottet beslutar att godkänna upprättat yttrande. Exp till:. Skolinspektionen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 Bilaga till utbildnings- och näringslivsutskottets sammanträdesprotokoll (2) Datum Arvidsjaurs kommun Handläggare Peter Andersson Rektor Direktval Skolinspektionen Registrator Box Stockholm Yttrande ang Nordens teknikerinstitut AB:s ansökan om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Luleå kommun Arvidsjaurs kommuns yttrande i rubricerad fråga, diarienr :1398 är sammanfattningsvis att vi beräknar att önskad etablering kommer att påverka oss i ringa grad. Elevunderlag Vi har ett elevunderlag som de kommande åren omfattar omkring 65 avgångselever från grundskolan årligen. Av dessa söker cirka 40% utbildning på annan ort medans resterande del väljer en gymnasial utbildning vid kommunens gymnasieskola. Redan idag söker en del av dessa elever utbildningar i norr- och västerbottens kustregioner. Jag gör bedömningen att etableringen inte kommer att föranleda att fler söker sig bort från vår kommun. Däremot kan etableringen förändra valet av skola för dem som ändå har för avsikt att studera på annan ort än hemkommun. Redan idag är läget ansträngt för många skolor då elevunderlaget totalt sett nedgår. Ytterligare etableringar anser jag till största del förstärker detta ansträngda tillstånd. Utbildningarna finns redan idag, om än att det finns nyanserade skillnader i utbildningarnas genomförande, och därmed ställer jag mig tvekande till att fler intressenter skall slåss om ett vikande elevunderlag. Kan detta borga för kvalitet? Gymnasieskolor inom kommunen Inom Arvidsjaurs kommun finns en gymnasieskola där vi idag ger åtta nationella program samt två stycken specialutformade. Jag ser inte att föreslagen utbildning sitt utbildningsinnehåll kan likställas med något av våra program. Jag ser därmed inte heller att vi konkurrerar om samma elever. Sökstatistik Som tidigare nämnts ger vår gymnasieskola åtta nationella program samt två specialutformade, flygförarutbildning resp. grävmaskinförarutbildning. De två sistnämnda samt hotell & restaurang- och fordonsprogrammet har mycket goda sökbilder och vi fyller i stort platserna. Vid övriga program NV, SP, BF, OP, ES

7 2 (2) finns platser över, främst inom de teoretiska utbildningarna. Slutligen har det individuella programmet där vi tyvärr har alldeles för hög belastning. Elevflöden över kommungräns Vi skickar som tidigare nämnts ca.40% av våra avgångselever till andra kommuner, främst Piteå, Skellefteå samt Luleå. Det är något som är svårt att påverka för en liten kommun då de söker program som vi ej kan erbjuda. Vi får även in ett antal elever från våra grannkommuner, jag tror inte heller denna siffra kommer at påverkas av rubricerad etablering. Sammanfattning Som rektor för gymnasieskolan ser jag inte att önskad etablering kommer att påverka vår elevström nämnvärt. Det jag vill trycka på är att jag ser en stor kvalitativ risk i ytterligare etableringar då fler enheter skall dela på färre elever. För de flesta skolor innebär minskat elevunderlag minskad budget. Någonstans går en smärtgräns då kvaliteten blir lidande och vi får svårigheter att uppnå ställda mål. Med anledning av detta är jag i min roll som skolledare väldigt restriktivt inställd till ytterligare etableringar av utbildningar som redan nu erbjuds, om än i något varierande form. Peter Andersson Rektor Sandbackaskolan

8 ARVIDSJAURS KOMMUN DELEGERINGSBESLUT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott UnuD 12 Dnr 00190/ Yttrande - Ansökan om rätt till bidrag och statlig tillsyn för fristående gymnasieskola, Piteå Praktiska Gymnasium i Piteå kommun Skolinspektionen vill ha kommunens yttrande till ansökan från Baggium Utbildning AB om rätt till bidrag och statlig tillsyn för fristående gymnasieskola, Piteå Praktiska Gymnasium i Piteå kommun. Peter Andersson har yttrat sig i ärendet. Utbildnings- och näringslivsutskottet beslutar att godkänna upprättat yttrande. Exp till:. Skolinspektionen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 Bilaga till utbildnings- och näringslivsutskottets sammanträdesprotokoll (2) Datum Arvidsjaurs kommun Handläggare Peter Andersson Rektor Direktval Skolinspektionen Registrator Box Stockholm Yttrande ang Baggium Utbildning AB:s ansökan om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Piteå kommun Arvidsjaurs kommuns yttrande i rubricerad fråga, diarienr :1139 är sammanfattningsvis att vi beräknar att önskad etablering kommer att påverka oss i ringa grad. Elevunderlag Vi har ett elevunderlag som de kommande åren omfattar omkring 65 avgångselever från grundskolan årligen. Av dessa söker cirka 40% utbildning på annan ort medans resterande del väljer en gymnasial utbildning vid kommunens gymnasieskola. Redan idag söker en del av dessa elever utbildningar i norr- och västerbottens kustregioner. Jag gör bedömningen att etableringen inte kommer att föranleda att fler söker sig bort från vår kommun. Däremot kan etableringen förändra valet av skola för dem som ändå har för avsikt att studera på annan ort än hemkommun. Redan idag är läget ansträngt för många skolor då elevunderlaget totalt sett nedgår. Ytterligare etableringar anser jag till största del förstärker detta ansträngda tillstånd. Utbildningarna finns redan idag, om än att det finns nyanserade skillnader i utbildningarnas genomförande, och därmed ställer jag mig tvekande till att fler intressenter skall slåss om ett vikande elevunderlag. Kan detta borga för kvalitet? Gymnasieskolor inom kommunen Inom Arvidsjaurs kommun finns en gymnasieskola där vi idag ger åtta nationella program samt två stycken specialutformade. Förutom egna elever har vi en del elever från våra grannkommuner Malå, Sorsele samt Arjeplog. Den enda utbildning som i sitt utbildningsinnehåll kan likställas med något av våra program är omvårdnadsutbildning. Men jag ser inte att vi konkurrerar om samma elever. Sökstatistik Som tidigare nämnts ger vår gymnasieskola åtta nationella program samt två specialutformade, flygförarutbildning resp. grävmaskinförarutbildning. De två sistnämnda samt hotell & restaurang- och fordonsprogrammet har mycket goda sökbilder och vi i stort fyller platserna. Vid övriga program NV, SP, BF, OP, ES

10 2 (2) finns platser över, främst inom de teoretiska utbildningarna. Slutligen har det individuella programmet där vi tyvärr har alldeles för hög belastning. Elevflöden över kommungräns Vi skickar som tidigare nämnts ca.40% av våra avgångselever till andra kommuner, främst Piteå, Skellefteå samt Luleå. Det är något som är svårt att påverka för en liten kommun då de söker program som vi ej kan erbjuda. Vi får även in ett antal elever från våra grannkommuner, jag tror inte heller denna siffra kommer at påverkas av rubricerad etablering. Sammanfattning Som rektor för gymnasieskolan ser jag inte att önskad etablering kommer att påverka vår elevström nämnvärt. Det jag vill trycka på är att jag ser en stor kvalitativ risk i ytterligare etableringar då fler enheter skall dela på färre elever. För de flesta skolor innebär minskat elevunderlag minskad budget. Någonstans går en smärtgräns då kvaliteten blir lidande och vi får svårigheter att uppnå ställda mål. Med anledning av detta är jag i min roll som skolledare väldigt restriktivt inställd till ytterligare etableringar av utbildningar som redan nu erbjuds. I dag pågår inom skolan försöket med lärlingsutbildning, efter att ha läst ansökningshandlingarna tolkar jag detta som ett mellanting mellan ordinarie gymnasieform och lärlingsutbildning behövs utbildningsformen? Peter Andersson Rektor Sandbackaskolan

11 ARVIDSJAURS KOMMUN DELEGERINGSBESLUT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott UnuD 13 Dnr 00191/ Yttrande - Ansökan om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för fristående gymnasieskola, Mikael Elias Teoretiska gymnasium i Luleå kommun Skolinspektionen vill ha kommunens yttrande till ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för fristående gymnasieskola, Mikael Elias Teoretiska gymnasium i Luleå kommun. Peter Andersson har yttrat sig i ärendet. Utbildnings- och näringslivsutskottet beslutar att godkänna upprättat yttrande. Exp till:. Skolinspektionen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 Bilaga till utbildnings- och näringslivsutskottets sammanträdesprotokoll (2) Datum Arvidsjaurs kommun Handläggare Peter Andersson Rektor Direktval Skolinspektionen Registrator Box Stockholm Yttrande ang Nordens Teknikerinstitut AB:s ansökan om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Luleå kommun Arvidsjaurs kommuns yttrande i rubricerad fråga, diarienr :1408 är sammanfattningsvis att vi beräknar att önskad etablering kommer att påverka oss i ringa grad. Elevunderlag Vi har ett elevunderlag som de kommande åren omfattar omkring 65 avgångselever från grundskolan årligen. Av dessa söker cirka 40% utbildning på annan ort medans resterande del väljer en gymnasial utbildning vid kommunens gymnasieskola. Redan idag söker en del av dessa elever utbildningar i norr- och västerbottens kustregioner. Jag gör bedömningen att etableringen inte kommer att föranleda att fler söker sig bort från vår kommun. Däremot kan etableringen förändra valet av skola för dem som ändå har för avsikt att studera på annan ort än hemkommun. Redan idag är läget ansträngt för många skolor då elevunderlaget totalt sett nedgår. Ytterligare etableringar anser jag till största del förstärker detta ansträngda tillstånd. Utbildningarna finns redan idag, om än att det finns nyanserade skillnader i utbildningarnas genomförande, och därmed ställer jag mig tvekande till att fler intressenter skall slåss om ett vikande elevunderlag. Kan detta borga för kvalitet? Gymnasieskolor inom kommunen Inom Arvidsjaurs kommun finns en gymnasieskola där vi idag ger åtta nationella program samt två stycken specialutformade. Jag ser inte att föreslagen utbildning sitt utbildningsinnehåll kan likställas med något av våra program. Jag ser därmed inte heller att vi konkurrerar om samma elever. Sökstatistik Som tidigare nämnts ger vår gymnasieskola åtta nationella program samt två specialutformade, flygförarutbildning resp. grävmaskinförarutbildning. De två sistnämnda samt hotell & restaurang- och fordonsprogrammet har mycket goda sökbilder och vi fyller i stort platserna. Vid övriga program NV, SP, BF, OP, ES

13 2 (2) finns platser över, främst inom de teoretiska utbildningarna. Slutligen har det individuella programmet där vi tyvärr har alldeles för hög belastning. Elevflöden över kommungräns Vi skickar som tidigare nämnts ca.40% av våra avgångselever till andra kommuner, främst Piteå, Skellefteå samt Luleå. Det är något som är svårt att påverka för en liten kommun då de söker program som vi ej kan erbjuda. Vi får även in ett antal elever från våra grannkommuner, jag tror inte heller denna siffra kommer at påverkas av rubricerad etablering. Sammanfattning Som rektor för gymnasieskolan ser jag inte att önskad etablering kommer att påverka vår elevström nämnvärt. Det jag vill trycka på är att jag ser en stor kvalitativ risk i ytterligare etableringar då fler enheter skall dela på färre elever. För de flesta skolor innebär minskat elevunderlag minskad budget. Någonstans går en smärtgräns då kvaliteten blir lidande och vi får svårigheter att uppnå ställda mål. Med anledning av detta är jag i min roll som skolledare väldigt restriktivt inställd till ytterligare etableringar av utbildningar, om än att föreslagen utbildning till del rör ett intressant ämne och en för mig ny vinkling av teknikutbildningen. Peter Andersson Rektor Sandbackaskolan

14 ARVIDSJAURS KOMMUN DELEGERINGSBESLUT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott UnuD 14 Dnr 00193/ Yttrande - Ansökan från ThorenGruppen AB om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för fristående gymnasieskola i Skellefteå kommun Skolinspektionen vill ha kommunens yttrande till ansökan från ThorenGruppen AB om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för fristående gymnasieskola i Skellefteå kommun. Peter Andersson har yttrat sig i ärendet. Utbildnings- och näringslivsutskottet beslutar att godkänna upprättat yttrande. Exp till:. Skolinspektionen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15 Bilaga till utbildnings- och näringslivsutskottets sammanträdesprotokoll (2) Datum Arvidsjaurs kommun Handläggare Peter Andersson Rektor Direktval Skolinspektionen Registrator Box Stockholm Yttrande ang ThorenGruppen AB:s ansökan om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Skellefteå kommun Arvidsjaurs kommuns yttrande i rubricerad fråga, diarienr :1361 är sammanfattningsvis att vi beräknar att önskad etablering kommer att påverka oss i ringa grad. Elevunderlag Vi har ett elevunderlag som de kommande åren omfattar omkring 65 avgångselever från grundskolan årligen. Av dessa söker cirka 40% utbildning på annan ort medans resterande del väljer en gymnasial utbildning vid kommunens gymnasieskola. Redan idag söker en del av dessa elever utbildningar i norr- och västerbottens kustregioner. Jag gör bedömningen att etableringen inte kommer att föranleda att fler söker sig bort från vår kommun. Däremot kan etableringen förändra valet av skola för dem som ändå har för avsikt att studera på annan ort än hemkommun. Redan idag är läget ansträngt för många skolor då elevunderlaget totalt sett nedgår. Ytterligare etableringar anser jag till största del förstärker detta ansträngda tillstånd. Utbildningarna finns redan idag, om än att det finns nyanserade skillnader i utbildningarnas genomförande, och därmed ställer jag mig tvekande till att fler intressenter skall slåss om ett vikande elevunderlag. Kan detta borga för kvalitet? Gymnasieskolor inom kommunen Inom Arvidsjaurs kommun finns en gymnasieskola där vi idag ger åtta nationella program samt två stycken specialutformade. Förutom egna elever har vi en del elever från våra grannkommuner Malå, Sorsele samt Arjeplog. Den enda utbildning som i sitt utbildningsinnehåll kan likställas med något av våra program är omvårdnadsutbildning. Men jag ser inte att vi konkurrerar om samma elever. Sökstatistik Som tidigare nämnts ger vår gymnasieskola åtta nationella program samt två specialutformade, flygförarutbildning resp. grävmaskinförarutbildning. De två sistnämnda samt hotell & restaurang- och fordonsprogrammet har mycket goda sökbilder och vi i stort fyller platserna. Vid övriga program NV, SP, BF, OP, ES

16 2 (2) finns platser över, främst inom de teoretiska utbildningarna. Slutligen har det individuella programmet där vi tyvärr har alldeles för hög belastning. Elevflöden över kommungräns Vi skickar som tidigare nämnts ca.40% av våra avgångselever till andra kommuner, främst Piteå, Skellefteå samt Luleå. Det är något som är svårt att påverka för en liten kommun då de söker program som vi ej kan erbjuda. Vi får även in ett antal elever från våra grannkommuner, jag tror inte heller denna siffra kommer at påverkas av rubricerad etablering. Sammanfattning Som rektor för gymnasieskolan ser jag inte att önskad etablering kommer att påverka vår elevström nämnvärt. Det jag vill trycka på är att jag ser en stor kvalitativ risk i ytterligare etableringar då fler enheter skall dela på färre elever. För de flesta skolor innebär minskat elevunderlag minskad budget. Någonstans går en smärtgräns då kvaliteten blir lidande och vi får svårigheter att uppnå ställda mål. Med anledning av detta är jag i min roll som skolledare väldigt restriktivt inställd till ytterligare etableringar av utbildningar som redan nu erbjuds, om än i något varierande form. Peter Andersson Rektor Sandbackaskolan

17 ARVIDSJAURS KOMMUN DELEGERINGSBESLUT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott UnuD 15 Dnr 00229/ Yttrande - Ansökan om rätt till bidrag och statlig tillsyn för fristående gymnasieskola, Skellefteå Praktiska Gymnasium i Skellefteå kommun Skolinspektionen vill ha kommunens yttrande till ansökan från Baggium Utbildning om rätt om rätt till bidrag och statlig tillsyn för fristående gymnasieskola, Skellefteå Praktiska Gymnasium i Skellefteå kommun. Peter Andersson har yttrat sig i ärendet. Utbildnings- och näringslivsutskottet beslutar att godkänna upprättat yttrande. Exp till:. Skolinspektionen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

18 Bilaga till utbildnings- och näringslivsutskottets sammanträdesprotokoll (2) Datum Arvidsjaurs kommun Handläggare Peter Andersson Rektor Direktval Skolinspektionen Registrator Box Stockholm Yttrande ang Skellefteå Praktiska Gymnasium:s ansökan om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Skellefteå kommun Arvidsjaurs kommuns yttrande i rubricerad fråga, diarienr :1147 är sammanfattningsvis att vi beräknar att önskad etablering kommer att påverka oss i ringa grad. Elevunderlag Vi har ett elevunderlag som de kommande åren omfattar omkring 65 avgångs-elever från grundskolan årligen. Av dessa söker cirka 40% utbildning på annan ort medans resterande del väljer en gymnasial utbildning vid kommunens gymnasie-skola. Redan idag söker en del av dessa elever utbildningar i norr- och väster-bottens kustregioner. Jag gör bedömningen att etableringen inte kommer att föranleda att fler söker sig bort från vår kommun. Däremot kan etableringen förändra valet av skola för dem som ändå har för avsikt att studera på annan ort än hemkommun. Redan idag är läget ansträngt för många skolor då elevunderlaget totalt sett nedgår. Ytterligare etableringar anser jag till största del förstärker detta ansträngda tillstånd. Utbildningarna finns redan idag, om än att det finns nyanserade skillnader i utbildningarnas genomförande, och därmed ställer jag mig tvekande till att fler intressenter skall slåss om ett vikande elevunderlag. Kan detta borga för kvalitet? Gymnasieskolor inom kommunen Inom Arvidsjaurs kommun finns en gymnasieskola där vi idag ger åtta nationella program samt två stycken specialutformade. Förutom egna elever har vi en del elever från våra grannkommuner Malå, Sorsele samt Arjeplog. Den enda utbildning som i sitt utbildningsinnehåll kan likställas med något av våra program är omvårdnadsutbildning. Men jag ser inte att vi konkurrerar om samma elever. Sökstatistik Som tidigare nämnts ger vår gymnasieskola åtta nationella program samt två specialutformade, flygförarutbildning resp. grävmaskinförarutbildning. De två sistnämnda samt hotell & restaurang- och fordonsprogrammet har mycket goda sökbilder och vi fyller i stort platserna. Vid övriga program NV, SP, BF, OP, ES

19 2 (2) finns platser över, främst inom de teoretiska utbildningarna. Slutligen har det individuella programmet där vi tyvärr har alldeles för hög belastning. Elevflöden över kommungräns Vi skickar som tidigare nämnts ca.40% av våra avgångselever till andra kommuner, främst Piteå, Skellefteå samt Luleå. Det är något som är svårt att påverka för en liten kommun då de söker program som vi ej kan erbjuda. Vi får även in ett antal elever från våra grannkommuner, jag tror inte heller denna siffra kommer at påverkas av rubricerad etablering. Sammanfattning Som rektor för gymnasieskolan ser jag inte att önskad etablering kommer att påverka vår elevström nämnvärt. Det jag vill trycka på är att jag ser en stor kvalitativ risk i ytterligare etableringar då fler enheter skall dela på färre elever. För de flesta skolor innebär minskat elevunderlag minskad budget. Någonstans går en smärtgräns då kvaliteten blir lidande och vi får svårigheter att uppnå ställda mål. Med anledning av detta är jag i min roll som skolledare väldigt restriktivt inställd till ytterligare etableringar av utbildningar som redan nu erbjuds. I dag pågår inom skolan försöket med lärlingsutbildning, efter att ha läst ansökningshandlingarna tolkar jag detta som ett mellanting mellan ordinarie gymnasieform och lärlingsutbildning behövs utbildningsformen? Peter Andersson Rektor Sandbackaskolan

20 ARVIDSJAURS KOMMUN DELEGERINGSBESLUT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott UnuD 16 Meddelandeärenden * Cirkulär 09:15 - Förändringar i diskrimineringslagstiftningen som gäller skolområdet - Sveriges Kommuner och Landsting * Medling i Norrbotten (Dnr 160/ ) - Kommunförbundet Norrbotten Utbildnings- och näringslivsutskottet beslutar att godkänna redovisningen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

21 Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskottet Sammanträde: Ordinarie ledamöter: Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1 Jerry Johansson 1 2 Lotta Åman 1 3 Bo Lundmark 1 Ersättare: Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1 Ylva Stråhle Andersson 2 Tom Lundberg 3 Ulf Starefeldt SUMMA 3

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott 2009-09-22 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30.. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott 2010-09-29 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.30. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott 2010-05-31 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott Delegation 2008-03-04 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens budgetutskott - delegering 2010-11-04 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2009-05-25 4 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-01-25 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott 2008-01-22 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 08.30-11.30. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2008-11-03 37 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-03-01 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens personal- och utbildningsutskott 2010-01-26 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 10.30-12.00. Beslutande Ulf Isaksson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2008-04-15 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-19 283 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 14.25-14.30. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Karin Lindgren Lotta Åman Tom Lundberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämndens utskott - delegering 2011-09-07 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 13.00-16.30. Beslutande Britt-Inger

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-11-10 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-11.15. Beslutande Marcus

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-06-19 24 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-03-03 7 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30 15.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-10-29 35 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-05-27 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2010-03-29 128 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.45-17.05 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-12-17 43 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-13.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott - delegering 2011-01-14 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämndens utskott - delegering 2012-09-11 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-10.30. Beslutande Ylva Stråhle Andersson (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Árviesjávrien kommuvdna DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-05-25 25 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00 12.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott - delegering 2012-01-23 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.15. Beslutande Jerry

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2012-10-22 34 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-04-23 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-06-30 1 (7) Plats och tid Barn- och utbildningskontorets sammanträdesrum Ununge, plan 2 Estunavägen 12, Norrtälje kl 10.00-11.30 Beslutande Louise Branting (C), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-03-03 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Lotta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-01-20 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-11.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Allan Bjärkhed (KD), ordförande Johanna Svensson (S), 1:e vice ordförande Caroline Lundberg (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-09-20 27 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden 1(5) Tid och plats för sammanträde Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Onsdagen den 29 april 2015 15.00 Frejaskolans sammanträdesrum, Gnesta Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2009-01-08 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00-10.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2010-01-28 4 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 08.00-09.30. Beslutande Jan Åge Mikalsen (s),

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (6) Plats och tid Beslutande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-11:45 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Ola Ekblom (FP) Inge-Marie Byström

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2012-04-04 33 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 13.00-16.00. Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande Ylva Stråhle Andersson, (s) Johnny Bäckström,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2009-11-30 355 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-11.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2010-11-23 77 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jan Åge Mikalsen (s),

Läs mer

Lärande och stöd

Lärande och stöd Lärande och stöd 2007-02-21 49 Plats och tid Verkstaden, sal A+B, Arvika klockan 10 00-15 30 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove Jansson (s) Lisbeth Öjstrand (fp) Margareta von Wachenfeldt

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd Plats och tid Verkstaden sal A+B, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd Plats och tid Verkstaden sal A+B, klockan Utskottet Lärande och stöd 2009-03-18 43 Plats och tid Verkstaden sal A+B, klockan 08 00-12 00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-04-07 17 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00-10.30. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens ekonomiutskott 2015-05-06 13 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 16.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Lena Karlsson (s) Bjarne Hald (c) Leif Andersson (c) Margoth

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens budgetutskott - delegering 2009-05-26 28 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-10 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2009-12-08 Plats och tid Beslutande Kavelbron Event, Tibro Tisdagen den 8 december 2009, kl. 17.30 18.30 Ann Ohlsson (fp)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2011-02-02 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.15. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-04-19 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, K. KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Piats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.45 Louise Branting (C),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-09-25 28 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-17.20. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lena Karlsson (s) Peter Manner

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 1 (22) Klämmesbo, Stadshuset, Tidaholm, 2011-03-22 kl. 10:30 11.10

Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 1 (22) Klämmesbo, Stadshuset, Tidaholm, 2011-03-22 kl. 10:30 11.10 Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 1 (22) Plats och tid Klämmesbo, Stadshuset, Tidaholm, 2011-03-22 kl. 10:30 11.10 Paragrafer 49-58 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Pereric Gustafsson

Läs mer

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program.

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-10-26 126 Meddelanden. 127 Anmälan om delegationsbeslut. 128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september 2011. 129 Budget 2012. 130 Redovisning av simkunnighet i

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2011-01-12 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 16.00-17.10. Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande Ylva Stråhle Andersson, (s) Johnny Bäckström,

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Kultur- och utbildningsnämndens 1 (17) arbetsutskott

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Kultur- och utbildningsnämndens 1 (17) arbetsutskott Sammanträdesdatum 1 (17) arbetsutskott Plats och tid: Prix-huset kl 15.00-16.25 Beslutande: Annika Engelbrektsson ordf.(s), ej 56 pga av jäv Ove Torpman (s) ordf., 56 Ove Gunnarsson (s) Eric Arvidsson

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 ' IJ ' ' BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: 2015-03-23 14.30-15.15 Rådhuset, Sammanträdesrum Kyrkheddinge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Torsdagen den 2 maj 2013, kl 13.00-16.10 Plats Vänersalen, Vänerparken, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 15.00 18.25 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e vice ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e vice ordförande Ann Larson (M) Esbjörn

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2007-03-14 41 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-14.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Eva Viklund (s) Marie Wikberg (s) Matti

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-01-14 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Lotta Åman (s) ordförande

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2013-04-09 20 (25) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping Kl. 08.30 10.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola i Lunds kommun

Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola i Lunds kommun Dnr KS.2009.202 2009-06-03 YTTRANDE Utskottet för gymnasie- och vuxenutbildning Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl. 13: 3 0-15: 3 O Besllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Merja Wester (S)

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 10.45 12.25 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Jessica Bredenberg (S) Kristina Adolfsson (S) Peter Holm

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20

Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20 Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman-Felth (s) Ers. Olle Engtröm (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 17 december 2013 1(15)

Barn- och utbildningsnämnden 17 december 2013 1(15) Barn- och utbildningsnämnden 17 december 2013 1(15) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Göran Andersson (s) Ers. Ann-Marie Rosö

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-14 1-11

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-14 1-11 Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-14 1-11 Plats och tid Fävren, kl. 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson (C) Ing-Marie

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Beslutande: Anders Nilsson (v) Ann-Marie Rosö (s) ersätter Åsa Hååkman Felth (s) Birgitta Bruun (m) Olle

Läs mer

107 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall november 2009

107 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall november 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-12-16 105 Meddelanden 106 Anmälan om delegationsbeslut 107 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall november 2009 108 Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor

Läs mer

Protokoll Fastställande av dagordning. 67 Anmälan av informationsärenden maj Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014

Protokoll Fastställande av dagordning. 67 Anmälan av informationsärenden maj Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014 Protokoll 1 Ärendeförteckning 66 Fastställande av dagordning 67 Anmälan av informationsärenden maj 2014 68 Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014 69 Ekonomisk rapport maj 2014 70 Tertialrapport januari

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-08-25 100 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-16.00. Beslutande Anders Harr Dick Homström

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-18

Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-18 Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-18 Plats och tid Högskolecentrum, hörsalen kl. 13.15-16.55 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (s) Bertil Bresell (s) Susanne Sjöberg (s) Agnetha Larssohn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) Plats och tid Förbundsdirektionen kl. 09.00 10.30 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Bengt Lindgren Per

Läs mer

Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v) Eric Arvidsson (c)

Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v) Eric Arvidsson (c) Kultur- och utbildningsnämndens 2006-08-23 1. ( 13 ) Plats och tid: Prix-huset, kl 14.40-16.25 Beslutande: Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v)

Läs mer

Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.45

Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.45 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.45 Louise Branting (C), ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-10 Dnr: 2013/649-UAN-010 Tord Erik Kjell Karlsson - p1tk02 E-post: tord.erik.kjell.karlsson@vasteras.

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-10 Dnr: 2013/649-UAN-010 Tord Erik Kjell Karlsson - p1tk02 E-post: tord.erik.kjell.karlsson@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-10 Dnr: 2013/649-UAN-010 Tord Erik Kjell Karlsson - p1tk02 E-post: tord.erik.kjell.karlsson@vasteras.se Kopia till Skolinspektionen Utbildnings-

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 17.20 18.30. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 17.20 18.30. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef 1 (20) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 17.20 18.30 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Musikskolan, kl 17.30-19.30 ande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) justerande Maria Maric (KD) tjänstgörande ersättare för T. Johansson Ann Hall Gustafsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-03-13 23

Sammanträdesdatum 2007-03-13 23 2007-03-13 23 Plats och tid Stadshuset sessionssalen kl 09.00-16.00 Beslutande Curt B Gustavsson ordf (s) Ersättare: Anette Söderstedt (s) Marie Frejd (s) Pereric Gustavsson (s) Georgos Moschos (s) Per-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum Direktionen för Västerdalarnas utbildningsförbund 2015-11-11 1

Sammanträdesdatum Direktionen för Västerdalarnas utbildningsförbund 2015-11-11 1 O Malung-Sälens kommun 2015-11-11 1 Plats och tid Kommunhuset, Malung kl. 13:00-15:20 Beslutande Per-Anders Westhed (C), ordförande Kurt Podgorski (S) Stina Munters (C) Sofia Söderström (S) Kristina Bäckman

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl. 08:00-15:50 Beslutande Övriga deltagande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP)

Läs mer

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-15.15 Beslutande Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-10 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-04-13 41 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 15:45-17:20 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström (s)

Läs mer

Underskrifter Paragrafer Kerstin Jonasson. Jonas Nyberg. Kenneth Gunnarsson

Underskrifter Paragrafer Kerstin Jonasson. Jonas Nyberg. Kenneth Gunnarsson 2012-12-18 418 (424) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.30 12.30 Jonas Nyberg (S), ordförande Åsa Sikberg (M), vice ordförande Björn Hellstedt (C) Kenneth

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2016-04-26 Sammanträdets plats och tid: Kommunhuset i Märsta Sammanträdeslokal: Skölden Tisdagen den 26 april 2016, kl. 18.30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:00, rast klockan 14:50-15:10 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Urban Jernberg S Ann-Sofi Tureson KD

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-06-25 1 Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet (fd Bravidas lokaler), Ankaret, Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-16.00 Louise Branting (c), ordförande

Läs mer