SVENSK STANDARD SS-EN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSK STANDARD SS-EN"

Transkript

1 SVENSK STANDARD SS-EN Fastställd Utgåva 1 Maskinsäkerhet Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning Del 3: Omrullnings-, rullskär- och flerskiktsmaskiner Safety of machinery Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines Part 3: Winders and slitters, plying machines ICS Språk: svenska Publicerad: september 2005 Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

2 Europastandarden EN :1999 gäller som svensk standard. Europastandarden fastställdes som SS-EN och har utgivits i engelsk språkversion. Detta dokument återger EN :1999 i svensk språkversion. De båda språkversionerna gäller parallellt. The European Standard EN :1999 has the status of a Swedish Standard. The European Standard was approved and published as SS-EN in English. This document contains a Swedish language version of EN :1999. The two versions are valid in parallel. Upplysningar om sakinnehållet i standarden lämnas av SIS, Swedish Standards Institute, telefon Standarder kan beställas hos SIS Förlag AB som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard. Postadress: SIS Förlag AB, STOCKHOLM Telefon: Telefax: E-post: Internet:

3 EUROPASTANDARD EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM Provläsningsexemplar / Preview EN November 1999 ICS Svensk version Maskinsäkerhet Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning Del 3: Omrullnings-, rullskär- och flerskiktsmaskiner Sécurité des machines Prescriptions de sécurité pour la conception et la construction de machines de fabrication et de finition du papier Partie 3: Visiteuses, bonineuses et machines de fabrication du papier multicouches Safety of machinery Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines Part 3: Winders and slitters, plying machines Sicherheit von Maschinen Sicherheitsanforderungen für Konstruktion und Bau von Maschinen der Papierherstellung und Ausrüstung Teil 3: Umroller, Rollenschneidemaschinen, Doubliermaschinen Denna standard är den officiella svenska versionen av EN :1999. För översättningen svarar SIS. Denna Europastandard antogs av CEN den 17 september CEN-medlemmarna är förpliktade att följa fordringarna i CEN/CENELECs interna bestämmelser som anger på vilka villkor denna Europastandard i oförändrat skick skall ges status som nationell standard. Aktuella förteckningar och bibliografiska referenser rörande sådana nationella standarder kan på begäran erhållas från CENs centralsekretariat eller från någon av CENs medlemmar. Denna Europastandard finns i tre officiella versioner (engelsk, fransk och tysk). En version på något annat språk, översatt under ansvar av en CENmedlem till sitt eget språk och anmäld till CENs centralsekretariat, har samma status som de officiella versionerna. CENs medlemmar är de nationella standardiseringsorganen i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. CEN European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europäisches Komitee für Normung Central Secretariat: rue de Stassart 36, B-1050 BRUSSELS 1999 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members Ref. Nr. EN :1999 Sv

4 Innehåll Förord Omfattning Normativa hänvisningar Termer och definitioner Förteckning över signifikanta riskkällor Säkerhetskrav och/eller skyddsåtgärder Startvarningsanordningar Nödstoppsanordningar och bromssystem Spetsdragning Arbetsplatser, tillträdesvägar, gångvägar, passager Frånskiljning och avlastning av energi, förhindrande av oväntad start Utrustning för uppstart och underhåll Utrustning för rengöring och avlägsnande av utskott Styrsystem och drivanordningar Buller Integrerad belysning Ergonomi Elektrisk utrustning Hydraulisk utrustning Pneumatisk utrustning Upprullning Ridvalsar Rullsänkningsanordningar Skärknivar Ledvalser Avrullningar Spindellösa av- och upprullningsanordningar Tambour- och spindelavrullningsställ Utmatning av färdiga rullar Risker orsakade av banbrott Användning av handhållna knivar Remshantering Banavslagare Allmänna krav på skyddsanordningar Transmissionsdelar Verifiering av överensstämmelse med säkerhetskrav och/eller skyddsåtgärder Information för användning Bilaga A (informativ) Samband mellan denna Europastandard och EG-direktiv Sida 2

5 Förord Denna Europastandard har utarbetats av CEN/TC 198, Printing and paper machinery. Sekretariatet hålls av DIN. Denna Europastandard skall ges status av nationell standard, antingen genom publicering av en identisk text eller genom ikraftsättning senast i oktober 2000, och motstridande nationella standarder skall upphävas senast i oktober Denna Europastand har utarbetats under mandat som CEN fått av Europeiska kommissionen och EFTA. Den stöder grundläggande krav i EU's direktiv. Sambandet med EU-direktiv beskrivs i bilaga ZA, som ingår som en informativ del i denna standard. Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser skall följande länder fastställa denna Europastandard: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, och Österrike. Orientering Denna Europastandard är en C-standard enligt EN 1070:1998. I vilken utsträckning risker täcks finns angivet i avsnitt 1, Omfattning, i denna standard. 3

6 1 Omfattning Denna Europastandard gäller för omrullnings-, rullskär- och flerskiktsmaskiner och ska användas tillsammans med EN Den behandlar signifikanta risker som anges i avsnitt 4. Säkerhetskrav och skyddsåtgärder specificeras i avsnitt 5. De specifika krav som anges i denna standard går före eventuella avvikande krav som ges i EN Denna standard gäller inte maskiner som används för pappersbearbetning. Se EN 1010 del 1-5. Denna standard gäller för maskiner som tillverkats efter Normativa hänvisningar Denna Europastandard inkorporerar genom daterade eller odaterade hänvisningar bestämmelser från andra nedan förtecknade publikationer. Dessa normativa hänvisningar anges på de platser i texten där bestämmelserna skall tillämpas. För daterade hänvisningar gäller senare publicerade tillägg, ändringar eller reviderade utgåvor vid användning av denna Europastandard endast när de har inkorporerats i denna genom tilllägg, ändring eller reviderad utgåva. För odaterade hänvisningar gäller senaste utgåvan. EN 292-1:1991 Safety of machinery Basic concepts General principles for design Part 1: Basic terminology, methodology EN 292-2:1991/ A1:1995 EN 294:1992 EN 349 EN 418 EN EN 982 EN 983 pren : EN 1050 EN 1070:1998 EN 1088 EN Safety of machinery Basic concepts General principles for design Part 2: Technical principles and specifications Safety of machinery Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs Safety of machinery Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body Safety of machinery Emergency stop equipment Functional aspects Safety of machinery Safety related parts of control systems Part 1: General principles for design Safety of machinery Safety requirements for fluid power systems and their components Hydraulics Safety of machinery Safety requirements for fluid power systems and their components Pneumatics Safety of machinery Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines Part 1: Common requirements Safety of machinery Principles for risk assessment Safety of machinery Terminology Safety of machinery Interlocking devices associated with guards Principles for design and selection Safety of machinery Pressure-sensitive protective devices Part 1: General principles for the design and testing of pressure sensitive mats and pressure sensitive floors 1) Utgiven som EN :2000 4

7 EN 1837 EN :1992 EN Safety of machinery Integral lighting of machines Safety of machinery Electrical equipment Part 1: General requirements Safety of machinery Electro-sensitive protective equipment Part 1: General requirements and tests 3 Termer och definitioner Vid tillämpning av denna standard gäller de definitioner som ges i EN , EN 1070:1998, EN 292-1:1991 samt följande definitioner: 3.1 omrullningsmaskiner maskiner där pappersbanan förbereds för efterföljande process, till exempel genom att ändra rullhårdheten, avlägsna utskott eller vända banan. Figur 1 illustrerar principen för en omrullningsmaskin. 3.2 rullskärmaskiner maskiner där pappersbanan skärs i längdriktningen och rullas upp på separata rullar. Det kan antingen vara upprullning på spindel eller vara spindellös upprullning och rullas på pappershylsor. Beroende på konstruktionen klassificeras rullskärmaskinerna som bärvals- och centrumrullmaskiner. Figur 2 illustrerar principen för en bärvalsrullmaskin, figur 3 illustrerar principen för en centrumrullmaskin. 3.3 flerskiktsmaskiner maskiner där två eller flera pappersbanor läggs samman, rullas och eventuellt skärs i två eller fler banor. Figur 4 illustrerar principen för en flerskiktsmaskin. ANM. Skyddsanordningar visas inte 1 avrullningsenhet 4 trimningssektion 2 banspänningsmätning 5 breddsträckvals 3 skärsektion (separata knivar) 6 upprullningsenhet Figur 1 Princip för en omrullningsmaskin 5

8 ANM. Skyddsanordningar visas inte 1 avrullningsenhet 5 breddsträckvals 2 ledvals 6 bärvals 3 kniv 7 upprullning 4 ledvals 8 ridvals Figur 2 Princip för en bärvalsrullmaskin ANM. Skyddsanordningar visas inte 1 tambouravrullning med tomjärnshanteringsutrustning 5 spännvals 2 ledvals 6 skäranordning 3 automatisk spetsdragningsutrustning 7 skuren pappersbana 4 förtrimmningsanordning 8 centrumtrumma 9 upprullningsställ Figur 3 Princip för en centrumrullmaskin ANM. Skyddsanordningar visas inte Figur 4 Princip för en flerskiktsmaskin 6