HENRICUs. Ericus Wikstrom, - REGIAE ACADEMIAE ABOENsIs EXPONENs, POR. Cons. Ampl. Facuit. Fini, in Illustri r ad Auram Lycto v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HENRICUs. Ericus Wikstrom, - REGIAE ACADEMIAE ABOENsIs EXPONENs, POR. Cons. Ampl. Facuit. Fini, in Illustri r ad Auram Lycto v"

Transkript

1 Gothus TT D A G DIssERTATIO HIsTORIAM BIBLIOTHECA i AE REGIAE ACADEMIAE ABOENsIs EXPONENs Cujus PARTICULAM DECIMAM QUINTAM Cons Ampl Facuit Fini in Illustri r ad Auram Lycto v Publico examini suhjiciunt AUCTOR HENRICUs POR Eloquenti Prosessor Reg et Or& : Et REsPONDENs : Ericus Wikstrom ii;r; in sveo TH In AUDITORIO MAJORI Die xx Junii An; MDCCLXXXV H A M C A B O JE Impressa apud Viduam Reg Acad Typ J C Frinckell

2 Men T * blad 1 KONGL M A TRO J : T ss J E N A R E OCH MAJ O sa M T riddare AFKONGIs svar ;DsORDEN VAIB Ol! K Herr WENTZEL fredric ROTKIRCH T Ttas en tacksam drift da hjertat eldadt ar saknarsntvag och formaga At te i dagen fram sin liga Hon stangd men icke slkkt sig uti tysthet nar; Och nar dess sangsel opnadt blisver Hon tranger fram med dubbel isver si (kyndar kanslan sig den EDER tandt Uti mit brost at sig sorklara; Tilllten dessa savara 1 a Den tolk som j* 4 tyder t» «t hvad\hjcrtat langcskandt Jag i ER T Adla Hus forfarit En ; ynnestv hvilken miigtig varit At st en tacksam : slal ectvordnad» intryck ge Til hyilket tidens vkld ej hinner: Ali tilvaxt som ER sfflhet vinner skal som sin onskans mal hon stads med vallust se VaLBORNE HERR MAgORENs OCB RIDE ARENs \ i > / * ddmjukajse tjenare 1 eric WIKsTRsiM

3 ulteriusque / habeo Academiam VIR O ADMODUM REVERENDO ATQUE PRsECLARIssIMp DOMINO Mag pe t ohult ma N N i ~ * t ( t j PAROECIARUM sieli NU ENs! si ET TYsTBERG ENs Is e A stori MERITIssIMO NEC NON ; CONTRACTUs NY 00 P ENIsIs ORIENTALIs PRAEPOsITO VIG I LANT I s 31 MO PATRONO :i N D U L GE IMO; npot tantaque Patrone FaventiTjme ab : illo inde tempore iquo in pul L vere sudabatn schoiastico in me immerentem beneficentia: Tui exslare voluilii documenta ut illis digne praedicandis tenuis mea neutiquam par sit dicendi facultas!; Per quinque enim integros annos in Domo TuaOHo neti illi ma ; versanti bene sida l prastitisti qiix majora ab indulgentillimo haud potuissent patresiprosidsdjjsemperque singulavi me postea etiam dignatus ef patrocinio Ad iter facturo in studiis lireraium prosiciendi cupido quum nihil Tuppeteret adjumenti atque subsidii Tu {paterno plane affectu ac indulgentiaeliberalemmihi opem prabuisti Cujus benignitatis quomodo unquam menti^mtaevexiderc memoria poterit aut sensus quem excitavit gratillimi animi interire? Nihil autem nisi hunc Junctim quo tanta rependam beneficia Illius igitur significandi publiceque "declarandi hanc laetus arripui occasionem cum primum mihi studiorum hic collocatorum esset specimen edendum Accipe hunc devotissimus rogo officii pietatisque indicem sereno quo soles vultu: savoreque Tuo mihi >exoptatill}mo complecti raeniet perge Meum femper e rit adi summum Numen calidissima sundere vota velit Te Patrone Optime savore ; suo Divino protegere augere ac beare iit properans jam ad canitiem xtas Tua viribus roborata & perennis circumfluens felicitatis copia vegeta valensque quam diusiisime conservetur irique Familiae Tua; Honessissimx amicorum & clientum Tuorum prxsidinm gaudium atque ornamentum floreas! Ad cineres venerabundus permanebo s/ 1 i VERENDI nominis TUI ADMODUM cultor humillimus ERICIIs WIKsTROM

4 Generalissima THEsEs REsPONDENTIs THEs I Quod CLERICUs dixit rarosilibroslraro prastantes ut de multis hujus generis scriptis oppido valet; ita simpliciter tamen asfirmarinon potessi THEs; 11 Parum aessimant r ingenue quid litteris Graecis Romanisque noslri debeant homines qui lucem hujus temporis ope illarumparum jamindigere statuunt THEs 111 Ut Historiae usum tam Politicum quam Ethicum maximum esso negari nequit; ita non miniis manet certum» ex arte scriptorum illum pendere maxime THEs IV; Inter culturam linguae vernaculae diligentem feliciterque cogitandi accuratam facultatem gentis cujusquc arctior est nexus quam solent pierique existimare TI IE s V quaedam esle axiomata ab omnibus hominibus facile agnoscenda de quibus sanus nemo dubitare serio queat contra scepticos desendimus_ THEs vr Quod in Tuam saepe homines perniciem sponte ruere videntur non impedit quo minus Coae felicitatis perpetuo eos 1 duci studio 1 nec nisi bonum appetere statui debeat J

5 curatius 219 dicationes paucis qisi Elogium ejus scripsit Vir LaudatisT jsoh Frid Kryger ( stmilindsc * a( 6frocc Directeuren roid Commissionen i inlan& Ephraim Octo Runeberg I)sssit pd QBet Academiens besaoning) p 29; si nimis a vulgari ratione recedere siovasque plane vias sidi aperire & persequi aliis videbitur summi Platonis exemplum auctoritatemque advocabunt alii nec subtili minus nostrum humanaenaturae cognitione instructum*\ amorique patriae vivido non otiosis ingenii lusibusindulgentem his semitis instirisle desendent Kobilissima Vidua annuente post mortem b Auctoris Bibliothecae Acadasservanda miserunt ejus amici? : LXX XIII Volumini : quod Leges Regni svecici complectitur Municipales Regis GUsTAVI ADOLPHI juffl/ typis edicas stockholmiaeque a MDCXVII in solio impressasadjecta sunt(cripta quaedam calamoexaratajuridici item "argumenti Qualia (unt; 3 (stola osxver tabsta» sien 4 Explicatio Juris Civilis ; svetici dißata a JO sket7e; opusculum rarius obvium 5 Norrkdpings tabe Privilegier confirmerade as >nt JO HAN til (Dsmgdssilanbi? 7 8 JOHAN III:$ Era (Drb# ning for (siullsmeberne i suderkdpingh dat Wadstesia 01o:t t(>en 23 Febr a 1587 Item Pra*(Drbmntj s6c (Bullsmebcrne i stockholm as23orqm«(tace od; T\ab bcc* stabee ssabgab Item statuta fartorum ionsatorumque (urbis sudercopiensis) svecice 8 j<fratteu som pa (sot* lanbb inae; idem Jus Nauticum quod edidit HADORPHIUs stockh 1689 Fol p ikeort tsict ar tben siotjsta od? efflo 66rett (od?) sipmala ssacj V» t ({ripae cd) ordineratt forbom t Wiisby pa (Bott*»» «latxbb ussibragin ass Cybsson pa xrensto per M MICHAELEM AGRICOLAM 12 Dec anno 1549 Cujus interpretationis facit mentionem Hadorphius I c in

6 HcmD steti!!ac 220 Praesatione io 2L Caris rut dat a Domini 1400 Non modo integrum & illaesum exemplum sed & auctius multo atque plenius ilio quod supra p 145 n 12 indicavimus Volumen hoc dono Bibliothecae noslrae dedit Praecl Dn M JOsEPHUs MOLLiN Coilega scholae Trivialis Wasensis dexterriknus LXXXlV Codex Legum svecicarum CbriJIophorianus (excepto tamen Titulo Juris Ecdejiastici) nltidiili» me scriptus literis ad formam typis imprestarum eleganter effictis (restat») Cui praemittitur Praesatio in editionibus non exslans typis expressis ac Regula Judiciales cum aliis quibusdam praeceptis dictis metris proverbiis &c ad Judicem officii sui commonefaciendum accommodatis; nec non Indice concentorum Legis Adjuncta praeter brevem explicationem obscuriorum Juris vocabulorum reperiuntur edicta slatutaque varii generis atque pretii; qualia sunt: 1 Palmae? Recess ns ac 1474 (vid ab Hadorphio editum Jus vetus Municipale isiavsoa silat» Cen p 56) 2 $ Gustas 1:3 * rdtt (csr supra p 14 5 n 3); Eric XIV;3 $!>s»slttislsll (it) n 2); 4 & Eric Xlssiss drbtdlatt; y k Cari 1X:3 met? &c numero VI; sattltpcsw i ascetae 6 Nykopings Recess as dl)c 1537 (ha v sebmedcman L c p 6; noster Codex annum habet 15385) cujus tamen hic nonnisi VIII articuli comparent; 85 CcDiaaruia sorti giocbi3 j Westeraars j anno Domini 1527; 9 Weslerafrs Receis a 1528 (schmedeman p 3); 13 k Joluw III:s ssiuicskc soc nunige statui I $iissanb 1575: aliaque praeterea ejusdem generis; sententiae quaedam Judiciales &c Egregium hunc Juris Codicem Bibliotheca Academica siberalitati debet Amplissimi atque Conluitissimi D;ni

7 221 NICOLAI CHRIsTIANI GADD Judicis Territorialis in Territorio sdxmdkiensi meritissimi LXXXV Codex Chart 4;tae formae soliis conflans XV quibus lingua litterisque Grusinicis HGeorgianis (ip(e vocant se Kartvelt ) Historia Georgiana metrice exponitur; elegantissime scriptus Fronti sententia inscripta legitur qua(lingua litterisque iisdem) nomen aetasque Auctoris Carminis argumentumatque locus übi compositum e st hoc modo significantur: scriptum in septentrionali terree tractu in urbe A sirachan (a) anno l77iv Hiflor ia Georgiana tempo brevi re composta a Principe ALEXANDRO AMILACHORIs silio qui tum annos natus erat XX t quique haec perserihere officii sui ejje duxit {*): De pretio vel Carminis vel Historiae judiciumadponere mihi percupienti ut linguae penitus ignaro haud licet; raritate autem maxima commendare facileinteshgicur Literae quodammodo reserunt eas quas exhibet (Ditent b (Dcdbent oppad)ineissec (ed a sio Frid Fritsi Lips :o)Tab aeri incisa inter 076&77 Donum Praec) Dn M CAR FRID MEINANDER; Astron ad R hanc Acad Docentis dexterrimi LXXXVI Recueilde Pbrases Turques Hunc titulum gerit Codex Chart in 4:0 qui ad b ARCKENHOLTZIUM olim pertinuitac adbibliothecam nuper accessitacadcontinet collectionem Phrasium Turcicarum Latinis literis exaratarum quibus e regione adjecta repetitur interpretatio earundem Francogallicae (a) Übi captivus nisi sallor a Russisdetentus fuit? (*) Latinis expressa litteris ita sere sonare verba textus originalis didicimus; Agizera kvekanasa sasa tjchrdiloieti samuitvoja kalaksaschina Aslarchans zdljd 1771: zcbovrjbd Karthveltha mziresia raisama Cbdnisa tkmuli Aleksandres titier Amilachoris cholozelni misni iunes 20 iimza martebs agzera mis Interpretatio & partira lectio ;Russb alicui debetur linguae Grusinicae perito

8 TERENTIUs (c) fibrorum ~ 222 XXXII Typis impressbrum e numero quosdam Raritatis maxime nomine insignes enumerasle contenti ad faciem porro depingendam Bibliothecae praetentem pretiumque acusum ejus mmmatirh indicandum pergemus: raritas p enim librorum scimus quam sit ; incertaeaestimationis pro locorum! temporum judicantium amatorum ratione saepe varians quamque ambigui sine o sicui itio pretii qui praeter hoc nullo cenleantur alio/ I taque paucis hac parte (a more tamen recepto non prorsus recedere volentes) desuhgemur Primum autem libros secuto quod vocant Typographico prelo emi libs nonnullos quos i su pellex servat Academiae litteraria dabimus; titulis breviter plerumque indicatis; quorundam überiorem vel ex vulgaribus indicibus atque Catalogis [b} haurire notitiam licet; Tales hae sunt Editiones vetustae Auctorum Romanorum haudquaquam illae pretio o» mnes destitutae (c): H» cum Directorio Glosa interlinea per Jo Griininger 1496 Fol c sigg : ; LUCRETIUs cum commentariis Jo Eapt Pii Bonon in t ergaslerio Hieron Bapt de Benedictis Platonici Bononiensis 1511 Fol s CICERO de Ossiciis de Amicitia de senectute & Paradoxis Bened Brugmlus castigavi &c Venet in ( )VOGT CatatLibr rarior BaUER BihliotbLibror rarior universatis&c CsrMAITTAIRE AnnatLypogr passim Conserri de iis possiunt FABRICII Biblioth Lat Ed ERNEsTU; FUNCCIUs de Adolescentia Virili atate Imminenti sendiute i VegetaLatina linguusjpz&ira

9 Opera 223 sdibus rnagistri Jac Peneii de Leuco oriundi 1502 Fol EJUsD Quarstiones Tusculanae cum commentariis Pbil Bcroaldi Verret per Bartholom de Zamiis de Portesio Fol EIUsD De Finibus bonorum & malorum Libri V Magum (ed Nic Carbaechioi per Jo schesserum :0 EJUsD Epiflolae ad Familiares cum commento Hubertim Crescentinatis & Murtini Phihtici super Epistolis & Geovgii Falla Alexandrini &c Par iliis per Nic de Pratis 1516 Fol EJUsD Orationum Vol liem (Oratt &c) It de PhilosaphiarVol I:m(Acad Quaestiones Libri de Finibus & Tuscul Quaestiones) 1523 Utrumque Veneriis in aedibus Aleii & Andr Asculani 8;o HORATII FLACCI cum quibusdam annotationibus imaginibusque Argent per Jo Griininger 1498; Fol Opera VERGILI ANA docte & familiariter exposita; Bucolica & Georgica a servio Donato & Mancinello cum annotationibus Beroa/dinis AEneis vero servii Commen : tariis Pbil Beeraldi Annotationibus Donati enodationibus Aug Dutbi introductione cumque familiarissima Jodoci Badii Ascensii elucidatione Access Maphei Vegii liber additicius cum Ascensianis annott Venet 1512 per Georg Arrivabenum (Praemittuntur Culex Dirce y JEtna Ciris &c ) Fol 2 VERGILII MARONIs ssineis cum familiari expositione Acctd Maphei Feggii ssineidos Liber XIII I a & 1 g:o mar 1 4:0 3 LIVII Hifloriae ab U C Decadis I Libri X Belli Punici s Decadis 111 Libri X Belli Macedonici & Asiatici Li

10 _ D AsCONII 224 bri I 11 IV X; Apud Alex Msnutiasium< Mediol 1505) Fol OVIIDII Epistole Heroides diligenti castigatione exculte aptissimis figuris ornate Commentantibus Ant Volscio Uhertino Crescentinate & Ommbom vero ultra Domitii scripta Cbrisioph Zavothi Declarationes Venet opera & impensa Jo Tacuinide Tndino ; 1501 Fol EjUsD Fastorum libri VI cum interpretationibus Antonii de Fano & Pauli Marji Ibid 1502 Fol Padiani in Orationes Ciceronis Enarrationes Cum Georgii Trapezunti! in Orationem pro Q Ligario interpretatione adnotationibusque ac Commentariis Ant Lusci Vicentini in reliquas Ciceronis actiones j mpr s Lutetiae ap Conr Rescb industria & arte Petri Vidoae 1520 Fol PERsIUs: cum duobus commentis [Jo Britannici Brixiani & Barthol Fontii) Impr Venet per Pet Jo de Quarengis Pergomensem 149 J Fol JUVENALIs satyrae cum tribus commentis ( Ant MancineHi Domitii Calderini & Georgii Valla) Venet per Jo de Cereto de Tridino 1494 Fol senece Omnia Opera Venet impresta 1492 per Bernardinum de Corisde Cremona Fol EJUsEsi Tragoediae pruinae integritati restitutae pec Er afixum Roter odarium Gerardum: Vercellarium AEgidium Macerium Explanatae tribus commentariis G*Bernardino Marmita Dan Gaietano Jodoco Badio A sconsio t Imp & industria Ascensiana 1514 Fol LUCANI Pharsalia per G Vercellamint recognita Cum commentariis Jo sulpitii Verulani Plilsißerodldii <;

11 GELLII solinus 225 Jod Badii AJcensii cumque annott Aut sabellici &c in aedibus Alceniianis 1514 Fol 7 ct_v M FABsl QUINTILIANI Oratoriarum Institutionum Libri XII sineauctore a & 1 editionis FolctEßNEsTl ; in Fabricii Bibi Lat L 11 C XV p 269 laudat & repetitionem esle docet Jeusouuinx anni 1471) Literae initiales adpictae Tunt & quaedam auro ornatae T: MARTIALIs curri duobus commentis {Domitii Cbalierim & Georgii Merula impressit (Venedis $) Jac;Pentius de Leuco 1503 Fol CATTiO cum glosa & moralisatione sto maj; C 1 & a ; ; : * : v APULEI! Asinus aureus cum Pkil Bero nidi commentariis Impr Lurecie expensis Lud Horken & Gottsr Elittorpii industria magistri Jo Philippi 12Fol Noctium Atticarum Libri XIX Parrhisiis per Nic de Pratis (1517?) FoL de Memorabilibus; mundi diligenter annotatus &c Parrhisiis (apud Alcensium 1503?) sto maj I 4:0 min V / ct PLUTARCHI Vitae post Pyladen Brixianum longe diligentius repositae; icum majore vectoreque indice Nec non cum ssimyui PROBI (CORNELII V NEPO TIs) Vicis In chalcogr Ascensiana idibus Novemb 1514 Fol JULII FIRMICI Astronomicorum Libri XIII MANI LII Astronomicorum Libri V Arati Phaenomena GER MANICO CssisAßE interprete cum coramentt & imaginibus Ejusdem phaenomenon fragmentum M T CI CERONE interprete Ejusd Phaenomena Graece Theonis Commentaria in Arati Phaenomena Graece Procli :

12 BOETII W* ssijusbssie:cdri(olatione * / > Creaturarum Latine 226 * Diadochi sphaera; Graece Ejusd sphaera Tbo Linat* interprete! Venet in aedibus Aldi 1499 Fol *y Libri Vde Consolatione Philosophie una cum commentaria editione per tne::jobanneni de Koelhoss ; de Lubek : in sancta civitate Colonia diligenter elaborati 1482 Fol Philosophie Liber cum o ptimo commento b Thome Argent V Quibus addantur : ; DIOGENEs LAERCIUs Latine Venet impressus per Phil Pinzi ssinhtbened Fontana 1497 Fol * PLOTINI Operum Philosophicorum Libri LIV in VI Enneades distributi ex interpretatione & cum commentatione Marsilii Ficini sumtu Laur Medicis impr ex archetypo Ant Miscominus Florent 1492 rv E?d hanc classiem indicassie * satis fuerit hos qui sequuntur: Pyalogus 4:0 (A Fol reliquis v pertinentibus " ir (</) Quoniam laesum est hoc exemplum (figuris rudissimis coloribus etiam allinitis;ornare opus editor voluit) & ultima inprimis solia desunt; non nocturnus certo quidem hactenus definire (quod alias editiones cum bae comparandi non 1 fuit; potestas) utrum editio sit stockholmensis a Job stibii impresta an ea antiquior Coloniensis a 1481 industria & impensis Conradi de Hora broche prelo essiissa: sed pro stockholmensi tamen potius habendam putamus Csr interim V stiern MAN Ca! om : bc 1 ssirba VPctensT tilstsnb t 6xvca "HiPe &c p m sqq

13 impressum quos Episc Conr/t eius Bystz per Dan de Egber alme Universi Parisiensis s Theol Prosessorem optime correctos per Barthol Ghotan in inclita civitate Lubecensi impreflos auctoritate ordinaria approbavit & confirmavit &c 1488 Fol (e) ; Volumen omnium celestium Revelationum sancte Birgitte Lubece impr Bartholom Ghotasi: 1492 : Fol (/) s cl Librii Misjalcs Ecclejie AloenJs l v Breviarium alme Ecclejie Arojiensis ; Basil per magistrum Jacobum de Phortzheira :0 maj (g) BIBLI A Latine 1479 Fol; sine mentione a & 1 impressionis In sineverius leguntur noti : Fontibus ex Gracia Hebraeorum quoque libris &c (csi Bauer T x p 91) BiBLIA integra summata distincta;superemendata utriusque Testamentl concordandis illustrata Basil per Tosi Froben de Hammelburck 1491 s;vo I BIBLIA diligentissime emendata: cum concordandis non solum ejusdem sed & Juris Canonici summariis {e ) Csr v stiernman 1 c p Übi tamen Breviarium Ahoense perperam vocatur (nisi aliud opus in manibus: ille habuit eodem tamen loco & anno ab eodem Typographo iisdem subjunctis versibus; quod vix credibile videtur): per errorem etiam in ultimo subscriptionis versiculo pro Ghotan (quo no; mine hunc sese Typographiae appellasse vel ex iis quae ipse habet p 41 discerepoterat; legit Johan ipso sensu refragante; in nostro exemplo Ghotan perspicue legitur (/) Cstv v stternman 1 c p 41 % (g) Csr v stiernman 1 c p 60 t

14 " * * 228 Lugduni in officina JacobiMareschal anno D;ni 1019 (1509?) 8:0 V V > Ambi HARTMANNs schedel Liber Cronicarum Koberger Nuremberge impressit &c 1493 Fol c sigg Thesaurus Cornu Copiae & Horti Adonidis Graece Venedis in domo Aldi 3496 Fol / FRANC de PLATEA Libri Resthutionum Usurarum & Excommunicationum Colonie per ;Joh> Colhossi 1474 Fol s ; sassiseuspsegct mit samt Deu cauteseit und additionibus Bocksiorss Augsp Durdj Hannsen schonsperger 1496 Fol t : MTs3ALE secundam Diocesim; JVarmiensem Argent per Frid : Bombae!) 1497 Fol = ; ; LAUR VALLAE de vero bono Libri 111 De Libero Arbitrio Dialogus ln Poggium Apologus Lovanii / :0 maj consessorum Accedi* Jo Cr / sosiorni V ANTONINI Archiep Florent Opus de eruditione de penitencia &c Memming per Alfa Kunne de Doderstat :0 maj 5 Tractatus (blennis de arte & vero modo predicandi ~ ex diversis sacrorum doctorum scripturis & principaliter Thome de Aquino recollectus Ibid 148? 8:0 maj v IViV\ JQHANNIs Veneti Opusculutu: nosce te (Hei dsisi 1489) 8:0 maj 1 MiWiotrettus Venes per Franc de Hailbrun o maj ;; ROB CARAZOLI de LlClOEpaqninatsermones de laudibus sanctorum Venerper Bernardin; Benalium

15 229 ;sisi EsOPUs moralizatus cum bono commento In prosecto Bartholomei :0 maj (sine mentione loci) ol: FRANC de MAYRONIs : sermones ab Adventu cum Quadragesimali usque ad IV seriam post Pascha Venet per Bernardin de Novaria :0 s VINCENTII (FERRER) Tractatus de vita & instructione pie in Chrissip vivere volentium Magdeborch arte Malifica Brandis 1494 go ANGELI de CLAVasIO sicarleti) summa Angelica de Casibus Consicientia; Argent per Mart FIacti 1495 Fol r : ; Discipuli (JO HEROLTI) Liber de eruditione : Christi sidelium Arte & imp Hermanni Bungardtssie Rctvijth Colonie impr 14968:0 maj si Textus sequentiar cum optimo Commento Basi :0 ItsiHymnor expositioj cum notabili Commento &csi ibid* per Midi Forter :0 ; ALEXANDRI de VILLA DEI Grammatici Docta nale v pro eruditione puerorum Venet per Jo Rubeum Vercellensi :0 ( 1 8:0 maj) : ; Liber siorum b Bernijardi Imprsiest presens opus solem opera Phil Pigoueti imp vero communibus e jus & Durandi Gerleri (1499?) XsJ calend Decembris 8:0 V Quibus addendas has antiquas editiones judicavimus intra primum sere vicennium seculi XVI typis vulgatas; (JACOBI de VORAGINE Lombartica Historia Impr per Antii Koberger Nurnb 1501 Folsi V : (PETRI COMEsTORIs) Historia scholastica: si Argent 1503 Fol ALBERI MAGNI super Marci Evangeliare Postilla Imprexpensis Jo Rynman de Oringaw in Hagenaw Henrici Gran in officina 1505 Fol

16 sabellici sebast Psalterium 230 Rhapsodiae Historiarum ab orbe condito Enneades Xl In aedibus Ascensianis 1504 Fol BRANT Navis stultisesia ab Jac Lochero Latinitate donata & ab Jod Badio Ascensio illustrata Cum sigg Impr (BasiL) per Nic Lamparter 140$ t1506) 4:0 V Quincuplex Gallicum Romanum Hebraicum Vetus conciliatum (studio JAC FABRI stupalensis) cum Expositione In clarissi Parisiorum Gymna* sio ex chalcotypa stephani officina e m ilium 1505» Fol In Proverbia salomonis Rob Ho/coti seu Thorni? Qmlesii Explanationes Parrisiis in edibus Ascensianis jo Parvi & Jo Frellon :0 maj; ; (GREG REIsCHI) Margarita Philosophica nova Argent 1512 exc Jo Gruninger 8:0 maj EUsEBII Caesar Ep Chronicon Projper & Matthezus Palmerius Mattbias\ Falmerius & Jo MultivnlHs complura adjecere Per Henr stephanura nec non Ejusd & Jod Badii expensis :0 VALEsCI de THARANTA Practica Cibalis Lugdper Jac Myt "1516 R;o * / 1 POLYDORI VERGILII de ; inventoribus rerum Libri 111 Impr Parisiis pro Cl Chevallon :0 maj JV WOLFG FABRITII CAPITONIs ; Hebraicarum Institutionum Libri 11 Bas ap Jo Frobenium :0 PET DE CREsCENTIIs \>onbcm htisy ber bing Dte itr hercti gcbiivot rocrben ; tion Dctn < mis &ev Qstmssiut; sort Da cuhur an/jubnicsr und nn^baiseit assor gainict^ suid) ten tl)»crcii jc XII 53ud>er (sedc ju strasburg Durcb Jo schotc 1518 Eoi Familiarium Colloquiorum Formulae & alia quaedam

17 231 per DEs ERAsMUM Roterodamum Paris apud Henr stephanum expensis Conradi ( Rescb) Basiliensis mense Febr :0 maj BARTGLOMEL Angtici ( GLANVILL) de proprietatibus rerum Lipsijmpr Wolsg Monacensis ijigfol LUD de VARTHEMA Bolognese Itinerario ne lo E gypto ne la furia ne sta Arabia deserta & felice ne la Persla ne la India &ne la Ethiopia stamp in Venetia per Zorzi di Ruscone Milanese :0 Viaggio de Venetia al sancto sepolchro &c» stamp per Nicolo ditto Zppino &c Vincendo compagno (Venet) :0!/ ; BORCHARDI Alimani {de Monte t sion) Descriptio Terre sancte eidemque adjacentium regionum Venes in edibus Jo Tacuini de Tr idi no :0 ( h) ALB KRANZII Wandalia Colon mense A prili Fol ; : V\ PTOLEMAEI Liber quadripartiti (i It Centiloquitrrri Hermetit Centrloquium &c Almansoris C L pro " positiones Zalet de interrogationibus &c Mestahallach de receptionibus planetarum &c Veneti sumtibus Hered Octaviani scoti (/AEundem librum possidet Bibliotheca Ac excusum una exim Bartboiomai de saligniaco Equ Galli Intinerario Hierosolymitano ( Ed Reinero Reineccio ) Magdeb :0 (/) Alia illa quoque rarior editio in Bibliotheca Acad servatur: CL PTOLEMssiI de Praedicationibus Astronomicis si quadripartitum Libri IV Gr & Latine Fini Melantbme interprete Ejusd Fructus Librorum ; siiorsim s Centum dicta Gr & Latine ex convers Javiani Fontani Basil per Jo Oporinum :0

18 Franc THEOBALDI Antidotarium Doctrina 232 JO MEsUE cum Expositione Mondini super Canones Universales ac etiam cum expositione Chridoph de Monesiis ia Antidotarium Ejusdem Additiones Pet apponi & de Pedemontium Nicolai cum expositione Platearii Joannes de s Amando super Antido tarium Nicolai Compendium Aromatorium salndini Impr Lugduni industria Bilberti de Villiers impens Vincendi de y Portonariis de Tridino de Monceserrato 1519 Fol Breviarium juxta lecturam ordinariam Chori Arbiisien/is correctum &c per Melchiorem Blumme arcis Calchographe magisfrum impensis Capituli Atsiusiensis Arhuszie :0 Episcopi Phisiologus de Naturis XII Animalium 8:0 maj sine loci & anni ment REGINONIs Annales (curante sebasl de Rotenbm ) Mogunt in aedibus Jo schoessier 1521 Fol Canones Apoflolorum Veterum Conciliorum Consti tutiohes Decreta : Pontificanr antiquiora de primatu Romanae Ecclesiae Mogunt in aedibus Jo schoessier 1535 Fol/ (X) Ex reliqua copia librorum qui raritatis laude passini celebrantur quorumque non parvam nostra vim possidet Bibliotheca satis fuerit sequentes speciminis loco cjiuisi per lancem (aturam enumeralle (quoruhdam praeterea/alio consiliopostea siet mentio): } ( ) Possidet etiam Bibliotheca Academica: Mpostolorum Constitu T? Catholica a CLE MENIE Rora Episcopo & cive scripta Libris VIII Franc Turriani Pro lego mena & explanationes apolo«r«tic* m easdem Constkutiones Graece Vehet ex oss dani Ziieci Jor I J :0 ; \ i 1

19 &clugrs ANT GIOV v _ 233 FRANC GEORGII (ZORZI) Veneti de Harmonia Mundi totius Cantica 111 Paris Ab Andr Berthelin 1543 Fol! MARINIMERsENNI Quaestiones in Genesim Lutet Parisi lunat seb Cramoily 1623 Fol Pagg 670 7; 276 mutat) Ejusd Observationcs ad Er Ge Veneti Problemata Ib 1623 Fol L OsIANDRI Resutatio scripti satanici a Franc Puccio Fiiindo in lucem editi quo Epicureisnnum invehere conatus csl Tubing : FRANC GLIssONII v Tractatus de Natura substantiae Energetica &c Lond :6 V GUsT seleni Cryptomenytices] & Cryptographiae Libri IX Lonaeb 1624 Fol GILB COGNATI Opera Tomi 111 Bas! 1563 Fol ; PET APIANI & BARTHOL A MANTU Inscriptiones sacrosancta? Vetustatis Ingolssi 1534 Fol c sigg /HIERON HENNIGEs Theatrum/Genealogicurn Tomi Magdeb 1598 Fol di BARROs Asia de facti de Porthoghesi nello scdprimento & conquista de Mari & Terre di Oriente Di lingua Porthoghese tradotta dal s Alsonso : Ulloa Venet :0 GIOV * VILLANI Historie Universali de facti Tempi con diligentia ricorretta &c da M Remigio Fiorentino Venet :0 A WOOD Historia & Antiquitates Universi 1 tatis Oxoniensis e Theae sheld 1674 Fol 1 / AC de strada Epitome Thesaori Antiquitatum :0 OCTAV stradae Hierographia si symbola varia &c Tomi 111 Pragae Fol c Figg

20 Historiae FLAVII Historiae / 234 GER de ROO Annales rerum ab Austriacis Habspurgicae gentis Principibus gestarum Libr XII Oenoponti exc Jo Agricola 1592; Fol de los Reyes Godos por JULIAN DEL CAsTILLp Burgos 1582 Fol N DIEGO saavedra FAXARDO Corona Gothica Castellana y Austriaca poiiticamente illustrada T I impr en Munster en Cala de Juan Janlonio :0 GABR BARTH GRAMONDI Historiarum Galliae ab excessit HenricilV;ti Libri XVIII 1 violae ap Ariae Colomerium 1643 Fol Regni Bojemiae Libri : XXXIII ( Auct JO DUBRAVIO Ep Olom) Prostannae in Ossigo; Juntheri 1552 Fol i J BibliothecaHomiliarum sermonum & priscorum Ecelesiae Patrum LAUR CUMDlI Itali primum opera collecta & post ejus abitum a GER MOsANO ad sinem perductae Tomi IV Lugd; ex oss Juntarum 1588 Fol v : CHERUBINI Compendium Bullarii a Laertio Cherubino Patre editi Tomi 111 Romae: ex typ Camerae Apost 1623 Fol i ; J Index Auctorum damnatae memoriae tum etiam Librorum qui vel simpii citervel ad expurgationem usque vel denique jam expurgati permittuntur E ditus auctoritate D FERD MARTINs MAsCAREG NAs &c Ulysipp exossi Pet Craesbeeck 1624F01 MUsLADlsll sadi Rolarium Politicum s amoenum sortis humanae Theatrum Persice In Lat versum necestariisque rebusjilustratuma Georg Geritio Artisici ex typogr Jo Blaev 1651 Fol