(2%) OMSÄTTNING I EURO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(2%) OMSÄTTNING I EURO"

Transkript

1 Delårsrapport 1 januari 31 mars % OMSÄTTNING I LOKAL VALUTA (2%) OMSÄTTNING I EURO 9,2% RÖRELSEMARGINAL Viktiga förtydliganden angående IFRS Oriflame tillämpar IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder från den 1 januari En förtida tillämpning av IFRS 16 Leasingavtal har gjorts för att alla förändringar ska kunna implementeras samtidigt. Tillämpningen av IFRS 15 påverkar resultaträkningen på flera nivåer, både som engångsjusteringar och som omklassificeringar av kostnader. För att underlätta analysen av bolagets underliggande resultat och minimera påverkan från engångsjusteringen har Oriflame beslutat att tillämpa metoden för ackumulerad effekt för den nya standarden IFRS 15 per datumet för den initiala tillämpningen, utan omräkning av den jämförelseperiod som redovisas. För att underlätta jämförelsen med siffrorna för år 2017 har bolaget tagit fram fullt justerade siffror för 2018 i första delen av delårsrapporten (sidorna 1 16), justerade för effekten av IFRS 15, IFRS 16 och tillhörande harmonisering av redovisningen. De fullt justerade siffrorna är jämförbara med de redovisade siffrorna för år Observera att på grund av redovisningsprinciper och valda implementeringsalternativ för de nya IFRS-standarderna har koncernredovisningen i sammandrag på sidorna i delårsrapporten beräknats i enlighet med IFRS (efter antagandet av IFRS 15 och IFRS 16). Dessa siffror är inte jämförbara med de redovisade siffrorna för år Om inget annat anges bygger siffror, diagram och kommentarer i denna delårsrapport på de fullt justerade siffrorna för 2018, för att underlätta en jämförelse med siffrorna för år Kvartalet januari mars 2018 Omsättningen i lokal valuta ökade med 8 procent, med viss positiv påverkan av timing av kataloger. Omsättningen i euro minskade med 2 procent till 334,1 miljoner euro (340,1). Omsättningen i euro uppgick till 330,8 miljoner euro* i enlighet med IFRS. Antalet registrerade aktiva ökade med 1 procent till 3,0 miljoner. EBITDA uppgick till 42,1 miljoner euro (40,4) och till 46,3 miljoner euro* i enlighet med IFRS. Rörelsemarginalen var 9,2 procent (8,8), med negativ påverkan från valuta på 320 punkter, och rörelseresultatet var 30,6 miljoner euro (29,8). Rörelsemarginalen uppgick till 10,5 procent* och rörelseresultatet till 34,8 miljoner euro* i enlighet med IFRS. Resultat efter skatt uppgick till 18,7 miljoner euro (19,5) och resultat per aktie efter utspädning till 0,32 euro (0,34). Skattesatsen påverkades ogynnsamt med omkring 350 punkter från källskatt på osedvanligt höga koncerninterna utdelningar under kvartalet. Resultat efter skatt uppgick till 21,0 miljoner euro* och resultat per aktie efter utspädning till 0,36 euro* i enlighet med IFRS. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,9 miljoner euro (-1,5) och 24,9 miljoner euro* i enlighet med IFRS. Försäljningsutvecklingen för andra kvartalet fram till dagens datum ligger på cirka -2 procent i lokal valuta, negativt påverkat av timing av kataloger i CIS samt konferenser i de flesta regioner.. Händelser av väsentlig betydelse efter kvartalets slut Efter kvartalets slut emitterade Oriflame ett eurodenominerat US-obligationslån (Private Placement Note) om 50 miljoner euro i form av ett bilateralt avtal med den internationella investeraren Pricoa. Tillskottet omfinansierar det obligationslån som förfaller under tredje kvartalet 2018 och ska användas till allmänna koncernändamål har startat med en fortsatt stark utveckling i Asien & Turkiet, medan Ryssland visade en märkbar nedgång under senare delen av kvartalet. Starten av det andra kvartalet har påverkats negativt av timing av kataloger i CIS samt konferenser i de flesta regioner. Vi vidtar åtgärder där vi möter försäljningsutmaningar. Magnus Brännström, VD

2 VD Magnus Brännström kommenterar 2018 har startat med en fortsatt stark utveckling i Asien & Turkiet drivet av en hög onlineaktivitet, ledarskapsutveckling samt försäljning av paketprodukter inom Hudvård och Wellness Jag är nöjd över att kunna redovisa ett stabilt underliggande rörelseresultat för kvartalet, trots en betydande negativ valutautveckling. Ryssland visade däremot en märkbar nedgång under senare delen av kvartalet på grund av både ett svagare konsumenterbjudande och hårdare konkurrens. Andra kvartalet har påverkats negativt av timing av kataloger i CIS samt konferenser i de flesta regioner. Vi vidtar åtgärder där vi möter försäljningsutmaningar och hyser tilltro till vår långsiktiga strategi. Nyckeldata Kvartalet januari mars 40% (35%) 26% (30%) Omsättning** 10% (11%) 24% (24%) 38% (34%) 9% (9%) Registrerade aktiva konsulenter 25% (27%) 28% (30%) 54% (46%) 8% (7%) Rörelseresultat** 17% (23%) 21% (24%) Net Sales LTM Op Margin % LTM Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Nettoomsättning (rullande 12 månader) Rörelsemarginal, % (rullande 12 månader)** 20% 15% 10% 5% 0% Latinamerika Europa & Afrika CIS Asien & Turkiet Kvartalet januari mars Rullande 12 mån april 2017 mars 2018** Helår 2017 FINANSIELL ÖVERSIKT Förändring 2018* 2018** 2017 (miljoner euro) %** Omsättning 330,8 334,1 340,1 (2%) 1 357, ,1 Bruttomarginal, % 69,7 72,5 71,6 73,2 73,0 EBITDA 46,3 42,1 40,4 4% 193,5 191,8 Rörelseresultat 34,8 30,6 29,8 3% 159,9 159,0 Rörelsemarginal, % 10,5 9,2 8,8 11,8 11,7 Resultat före skatt 30,3 27,3 27,4 (1%) 133,0 133,2 Resultat efter skatt 21,0 18,7 19,5 (4%) 91,8 92,6 Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,36 0,32 0,34 (6%) 1,60 1,62 Kassaflöde från den löpande verksamheten 24,9 24,9 (1,5) N/A 149,1 122,7 Räntebärande nettoskuld 103,3 16,3 92,7 (82%) 16,3 23,5 Säkrad räntebärande nettoskuld 81,6 (5,4) 28,0 N/A (5,4) (4,3) Registrerade aktiva konsulenter (tusental) % Försäljning per registrerad aktiv, euro 106,7 107,8 111,8 (4%) 442,4 439,9 **Siffror justerade för effekten av IFRS 15, IFRS 16 och tillhörande harmonisering av redovisningen. Siffrorna är helt jämförbara med de siffror som redovisats för år

3 Kvartalet januari mars punkter VALUTAPÅVERKAN Omsättningen i lokal valuta ökade med 8 procent, med viss positiv påverkan av timing av kataloger, och omsättningen i euro minskade med 2 procent till 334,1 miljoner euro, jämfört med 340,1 miljoner euro för samma period föregående år. Omsättningsutvecklingen i lokal valuta påverkades av en produktivitetsökning med 7 procent, och antalet registrerade aktiva ökade med 1 procent under kvartalet till 3,0 miljoner (3,0). Omsättningen i euro uppgick till 330,8 miljoner euro* i enlighet med IFRS. Antalet sålda enheter minskade med 6 procent medan pris/mix gav en positiv effekt på 14 procent, främst drivet av mix. Den positiva mixeffekten är en kombination av den geografiska mixen och produktmixen, främst drivet av Hudvård och Wellness. Omsättningen i lokal valuta ökade med 25 procent i Asien & Turkiet, minskade med 2 procent i Europa & Afrika och 5 procent i CIS, och var stabil i Latinamerika. Bruttomarginalen uppgick till 72,5 procent (71,6) och 69,7 procent* i enlighet med IFRS. Rörelsemarginalen uppgick till 9,2 procent (8,8), positivt påverkad av pris/mixeffekter, lägre försäljnings- och marknadsföringskostnader samt lägre distributions- och infrastrukturkostnader, delvis motverkat av en valutautveckling på 320 punkter och högre produktionskostnader. Rörelsemarginalen uppgick till 10,5 procent* i enlighet med IFRS. Resultat efter skatt minskade till 18,7 miljoner euro (19,5) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,32 euro (0,34). Skattesatsen påverkades ogynnsamt med omkring 350 punkter från källskatt på osedvanligt höga koncerninterna utdelningar under kvartalet. Resultat efter skatt uppgick till 21,0 miljoner euro* och resultat per aktie efter utspädning till 0,36 euro* i enlighet med IFRS. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,9 miljoner euro (-1,5) och 24,9 miljoner euro* i enlighet med IFRS. Genomsnittligt antal heltidsanställda medarbetare (FTE) var (6 286).. Verksamheten Hållbarhet Under kvartalet sammanställdes Oriflames hållbarhetsdata för Dessa data bekräftade att bolagets hållbarhetsarbete har fortsatt att ge resultat under året. Oriflames påverkan på vatten fortsätter att minska och har sjunkit med 12 procent per tillverkad enhet sedan Nästan 100 procent av det papper och den kartong som används kommer från certifierade källor och Oriflames koldioxidutsläpp har minskat med 24 procent i absoluta tal sedan Dessutom tillverkar bolaget inte längre mikroplaster och en stor andel av de produkter som sköljs bort är biologiskt nedbrytbara. Varumärke och innovation De strategiska produktkategorierna Hudvård och Wellness fortsatte utvecklas väl, och båda kategorierna noterade en tvåsiffrig omsättningstillväxt under kvartalet. De främsta initiativen inom Hudvård var införandet av NovAge Men samt lanseringen av premiumsortimentet med multifördelar Innoage Youth Preserve i Kina. Tillväxten inom Wellness berodde främst på försäljning av paket. Inom Färgkosmetik lanserades läppstiftet THE ONE Colour Obsession Lipstick. Utvecklingen inom kategorin Dofter berodde främst på försäljning av nyheter. Bland viktiga lanseringar under kvartalet kan nämnas Lucia Bright Aura, Possess the Secret och Soul Focus. Inom Kropps- och hårvård introducerades den begränsade upplagan North for Men Rescue. Utvecklingen gynnades även av olika säsongskollektioner för Alla hjärtans dag och Internationella kvinnodagen. NOVAGE MEN INTRODUCERADES UNDER KVARTALET Online Aktivitet i mobila enheter utgör nu mer än en tredjedel av den totala trafiken till Oriflames appar och webbplatser. Antalet användare av Oriflames app har ökat till aktiva användare per månad och motsvarande siffra för Oriflames Business-app var nära Andelen order som läggs från mobila enheter fortsätter att öka, och Oriflame-appen svarar för runt 20 procent globalt. Mer än 95 procent av alla beställningar läggs nu via digitala kanaler. En ny mobilapp för deltagare i Oriflames globala konferenser togs fram, tillsammans med ytterligare fokus på produktion och lansering av ett flertal nya utbildningsmoduler för konsulenterna. För att matcha de höjda kraven på prestanda och mobiloptimering av digitala tjänster i Kina, har en ny mobilapp skräddarsydd för kinesisk infrastruktur och kinesiska användares preferenser utvecklats. 3

4 Oriflames app Oriflames Business-app Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Aktiva användare per månad (tusental) Aktiva användare per månad (tusental) AKTIVA ANVÄNDARE PER MÅNAD AV ORIFLAMES APP Service, tillverkning och övrigt Servicenivåerna förblev sunda och antalet lagerdagar var stabila ämfört med samma period föregående år. Det minskade antalet enheter under kvartalet hade en negativ påverkan på kapacitetsutnyttjandet inom tillverkningen, men uppvägdes delvis av högre försäljning till externa parter. Implementeringen av outsourcningen av IT-tjänster och finansiella tjänster till IBM fortsatte enligt plan och den initiala övergången är nu avklarad. 4

5 Latinamerika 12,3% RÖRELSEMARGINAL Nyckeltal efter antagandet av IFRS 15 och IFRS 16 Kv1 18* Omsättning, miljoner euro 34,0 Omsättningsökning i euro (4%) Omsättningsökning i lokal valuta 5% Justerat rörelseresultat, miljoner euro 1 5,2 Rörelsemarginal 15,2% Registrerade aktiva konsulenter (tusental) 264 Omsättning/registrerade aktiva konsulenter, euro 128,9 Nyckeltal efter antagandet av IFRS 15 och IFRS 16 och tillhörande harmonisering av redovisningen Kv1 17 Kv2 17 Kv3 17 Kv4 17 Kv1 18** Omsättning, miljoner euro 35,3 40,9 40,4 41,0 32,5 Omsättningsökning i euro 20% 6% (1%) 3% (8%) Omsättningsökning i lokal valuta 21% 4% 1% 8% 0% Justerat rörelseresultat, miljoner euro 1 3,3 6,0 5,9 5,5 4,0 Rörelsemarginal 9,5% 14,8% 14,6% 13,5% 12,3% Registrerade aktiva konsulenter (tusental) Omsättning/registrerade aktiva konsulenter, euro 132,6 143,8 135,1 146,3 123,2 * Siffror efter antagandet av IFRS 15 och IFRS 16. **Siffror justerade för effekten av IFRS 15, IFRS 16 och tillhörande harmonisering av redovisningen. Siffrorna är fullt jämförbara med de siffror som redovisats för år ¹ Exklusive kostnader som redovisas i segmentet Tillverkning och Övriga segment, som finansiella kostnader, växelkursvinst/- förlust, marknadsstöd samt overhead-kostnader inom tillverkningen. Detta ligger i linje med tidigare år. Länder Chile, Colombia, Ecuador, Mexiko, Peru. Utveckling Omsättningen i lokal valuta var fortsatt stabil under första kvartalet, som ett resultat av en ökning av produktiviteten med 1 procent, motverkat av en minskning av antalet registrerade aktiva med 1 procent. Omsättningen i euro minskade med 8 procent till 32,5 miljoner euro (35,3) och uppgick till 34,0 miljoner euro* enligt IFRS. Utvecklingen i Mexiko var stabil under kvartalet då marknaden påverkades av lägre konsumentförtroende. Ecuador rapporterade fortsatt stabil tillväxt drivet av framgångsrika aktivitetsförbättringsprogram, medan resultatet i Colombia förblev svagt. Rörelseresultatet uppgick till 4,0 miljoner euro (3,3), och rörelsemarginalen uppgick till 12,3 procent (9,5). Rörelsemarginalen påverkades positivt av prisökningar och lägre försäljningsoch marknadsföringskostnader, delvis motverkat av valutakurser. Rörelseresultatet uppgick till 5,2 miljoner euro* och rörelsemarginalen till 15,2 procent* i enlighet med IFRS. 5

6 Europa & Afrika 10,8% RÖRELSEMARGINAL Nyckeltal efter antagandet av IFRS 15 och IFRS 16 Kv1 18* Omsättning, miljoner euro 79,3 Omsättningsökning i euro (2%) Omsättningsökning i lokal valuta (1%) Justerat rörelseresultat, miljoner euro 1 10,3 Rörelsemarginal 12,9% Registrerade aktiva konsulenter (tusental) 750 Omsättning/registrerade aktiva konsulenter, euro 105,7 Nyckeltal efter antagandet av IFRS 15 och IFRS 16 och tillhörande harmonisering av redovisningen Kv1 17 Kv2 17 Kv3 17 Kv4 17 Kv1 18** Omsättning, miljoner euro 81,3 80,3 70,7 92,4 78,5 Omsättningsökning i euro (1%) (1%) 0% (3%) (3%) Omsättningsökning i lokal valuta 6% 4% 6% (0%) (2%) Justerat rörelseresultat, miljoner euro 1 10,4 10,4 9,2 15,2 8,5 Rörelsemarginal 12,8% 12,9% 13,0% 16,5% 10,8% Registrerade aktiva konsulenter (tusental) Omsättning/registrerade aktiva konsulenter, euro 101,4 109,4 104,8 118,0 104,6 **Siffror justerade för effekten av IFRS 15, IFRS 16 och tillhörande harmonisering av redovisningen. Siffrorna är helt jämförbara med de siffror som redovisats för år ¹ Exklusive kostnader som redovisas i segmentet Tillverkning och Övriga segment, som finansiella kostnader, växelkursvinst/- förlust, marknadsstöd samt overhead-kostnader inom tillverkningen. Detta ligger i linje med tidigare år. Länder Algeriet, Bosnien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Grekland, Kenya, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Marocko, Montenegro, Nigeria, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien/Irland, Sverige, Tanzania, Tjeckien, Tunisien, Uganda, Ungern. Utveckling Omsättningen i lokal valuta minskade under första kvartalet med 2 procent som ett resultat av en ökning av produktiviteten med 4 procent och en minskning av antalet registrerade aktiva med 6 procent. Omsättningen i euro minskade med 3 procent till 78,5 miljoner euro (81,3) och uppgick till 79,3 miljoner euro* enligt IFRS. Försäljningen i Centraleuropa var stabil under kvartalet, med en fortsatt sund utveckling på huvudmarknaderna Polen och Rumänien. Utvecklingen i Västeuropa förblev svag. Afrika upplevde ett utmanande kvartal, då flera av marknaderna stod inför makroekonomiska svårigheter, även om den stabila utvecklingen i Egypten och Nigeria fortsatte. Rörelseresultatet uppgick till 8,5 miljoner euro (10,4), och rörelsemarginalen minskade till 10,8 procent (12,8), negativt påverkat av valutautvecklingen och hävstångseffekter i försäljningen, delvis balanserat av prisökningar. Rörelseresultatet uppgick till 10,3 miljoner euro* och rörelsemarginalen till 12,9 procent* i enlighet med IFRS. 6

7 CIS 12,5% RÖRELSEMARGINAL Nyckeltal efter antagandet av IFRS 15 och IFRS 16 Kv1 18* Omsättning, miljoner euro 82,2 Omsättningsökning i euro (17%) Omsättningsökning i lokal valuta (7%) Justerat rörelseresultat, miljoner euro 1 10,1 Rörelsemarginal 12,3% Registrerade aktiva konsulenter (tusental) 836 Omsättning/registrerade aktiva konsulenter, euro 98,3 Nyckeltal efter antagandet av IFRS 15 och IFRS 16 och tillhörande harmonisering av redovisningen Kv1 17 Kv2 17 Kv3 17 Kv4 17 Kv1 18** Omsättning, miljoner euro 99,5 92,9 69,9 94,5 84,6 Omsättningsökning i euro 15% 19% 4% 1% (15%) Omsättningsökning i lokal valuta (6%) 6% 4% 5% (5%) Justerat rörelseresultat, miljoner euro 1 11,1 9,7 9,9 14,6 10,6 Rörelsemarginal 11,2% 10,5% 14,2% 15,5% 12,5% Registrerade aktiva konsulenter (tusental) Omsättning/registrerade aktiva konsulenter, euro 111,9 117,0 100,2 110,1 101,2 **Siffror justerade för effekten av IFRS 15, IFRS 16 och tillhörande harmonisering av redovisningen. Siffrorna är helt jämförbara med de siffror som redovisats för år ¹ Exklusive kostnader som redovisas i segmentet Tillverkning och Övriga segment, som finansiella kostnader, växelkursvinst/- förlust, marknadsstöd samt overhead-kostnader inom tillverkningen. Detta ligger i linje med tidigare år. Länder Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Mongoliet, Ryssland, Ukraina, Vitryssland. Utveckling Omsättningen i lokal valuta minskade under första kvartalet med 5 procent som ett resultat av en ökning av produktiviteten med 1 procent och en minskning av antalet registrerade aktiva med 6 procent. Försäljningsutvecklingen var positivt påverkad av timing från kataloger. Omsättningen i euro minskade med 15 procent till 84,6 miljoner euro (99,5) och uppgick till 82,2 miljoner euro* i enlighet med IFRS. Omsättningen i lokal valuta i Ryssland minskade med 14 procent beroende på en kombination av svaga kataloger, höga priser i vissa kategorier och extern prispress som hämmade försäljningen under kvartalets senare del. Åtgärder vidtas för att driva försäljningsaktiviteten på marknaden med målet att återgå till tillväxt. Den utmanande utvecklingen i Ryssland under kvartalet balanserades delvis av fortsatta förbättringar i Ukraina och Kazakstan. Rörelseresultatet uppgick till 10,6 miljoner euro (11,1) och rörelsemarginalen ökade till 12,5 procent (11,2), positivt påverkat av lägre distributions- och infrastrukturkostnader samt tiiming av försäljnings- och marknadsföringskostnader, delvis motverkat av negativa valutakurser. Rörelseresultatet uppgick till 10,1 miljoner euro* och rörelsemarginalen till 12,3 procent* i enlighet med IFRS. 7

8 Asien & Turkiet +25% OMSÄTTNING I LOKAL VALUTA Nyckeltal efter antagandet av IFRS 15 och IFRS 16 Kv1 18* Omsättning, miljoner euro 128,4 Omsättningsökning i euro 9% Omsättningsökning i lokal valuta 21% Justerat rörelseresultat, miljoner euro 1 29,4 Rörelsemarginal 22,9% Registrerade aktiva konsulenter (tusental) Omsättning/registrerade aktiva konsulenter, euro 108,4 Nyckeltal efter antagandet av IFRS 15 och IFRS 16 och tillhörande harmonisering av redovisningen Kv1 17 Kv2 17 Kv3 17 Kv4 17 Kv1 18** Omsättning, miljoner euro 118,2 130,3 111,7 150,0 131,6 Omsättningsökning i euro 14% 19% 15% 22% 11% Omsättningsökning i lokal valuta 16% 21% 23% 34% 25% Justerat rörelseresultat, miljoner euro 1 21,1 28,0 22,1 39,1 27,7 Rörelsemarginal 17,8% 21,5% 19,8% 26,0% 21,1% Registrerade aktiva konsulenter (tusental) Omsättning/registrerade aktiva konsulenter, euro 114,4 131,1 114,6 131,0 111,1 **Siffror justerade för effekten av IFRS 15, IFRS 16 och tillhörande harmonisering av redovisningen. Siffrorna är helt jämförbara med de siffror som redovisats för år ¹ Exklusive kostnader som redovisas i segmentet Tillverkning och Övriga segment, som finansiella kostnader, växelkursvinst/- förlust, marknadsstöd samt overhead-kostnader inom tillverkningen. Detta ligger i linje med tidigare år. Länder Indien, Indonesien, Kina, Myanmar, Pakistan, Sri Lanka, Thailand, Turkiet, Vietnam. Utveckling Första kvartalets omsättningsökning i lokal valuta var 25 procent, vilket var ett resultat av en ökning med 15 procent av antalet registrerade aktiva och en ökning av produktiviteten med 9 procent. Omsättningen i euro ökade med 11 procent till 131,6 miljoner euro (118,2) och uppgick till 128,4 miljoner euro* i enlighet med IFRS. De flesta marknader gick bra, med ett stabilt resultat i Kina, Indonesien, Turkiet och Vietnam. Kombinationen av aktivitetsnivån online, ett starkt ledarskap och ett tydligt fokus på hudvårdsrutiner och paketprodukter från Hudvård och Wellness fortsatte att driva tillväxten i regionen. Rörelseresultatet uppgick till 27,7 miljoner euro och rörelsemarginalen ökade till 21,1 procent (17,8). Marginalen påverkades positivt av en gynnsam geografisk mix och hävstångseffekter från försäljningen. Rörelseresultatet uppgick till 29,4 miljoner euro* och rörelsemarginalen till 22,9 procent* i enlighet med IFRS. 8

9 Resultaträkningar Kvartalet januari mars Tusen euro 2018* 2018** 2017 Rullande 12 månader, april 17 mars 18** Helår 2017 Omsättning Kostnader för sålda varor ( ) (91 792) (96 730) ( ) ( ) Bruttoresultat Övriga intäkter Försäljnings- och marknadsföringskostnader Kostnader för distribution och infrastruktur ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (6 715) (22 063) (24 433) (93 014) (95 384) Administrativa kostnader (73 013) (74 210) (71 569) ( ) ( ) Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader (12 456) (11 277) (9 940) (74 525) (73 188) Finansnetto (4 508) (3 329) (2 350) (26 829) (25 850) Resultat före skatt Skattekostnad (totalt) (9 252) (8 593) (7 936) (41 283) (40 626) Resultat efter skatt **Siffror justerade för effekten av IFRS 15, IFRS 16 och tillhörande harmonisering av redovisningen. Siffrorna är helt jämförbara med de siffror som redovisats för år

10 Omsättning, rörelseresultat och registrerade aktiva per globalt affärsområde Omsättning (miljoner euro) Kvartalet januari mars 2018* 2018** 2017 Förändring i euro** Förändring i lokal valuta** Rullande 12 månader, april 17 mars 18** Helår 2017 Latinamerika 34,0 32,5 35,3 (8%) 0% 154,7 157,5 Europa & Afrika 79,3 78,5 81,3 (3%) (2%) 321,9 324,7 CIS 82,2 84,6 99,5 (15%) (5%) 341,9 356,8 Asien & Turkiet 128,4 131,6 118,2 11% 25% 523,6 510,2 Tillverkning 5,3 5,3 4,5 19% 19% 7,7 6,9 Övrigt 1,6 1,6 1,3 17% 20% 7,3 7,0 Summa omsättning 330,8 334,1 340,1 (2%) 8% 1 357, ,1 **Siffror justerade för effekten av IFRS 15, IFRS 16 och tillhörande harmonisering av redovisningen. Siffrorna är helt jämförbara med de siffror som redovisats för år Rörelseresultat (miljoner euro) Kvartalet januari mars 2018* 2018** 2017 Förändring** Rullande 12 månader, april 17 mars 18** Helår 2017 Latinamerika 5,2 4,0 3,3 19% 21,5 20,8 Europa & Afrika 10,3 8,5 10,4 (19%) 43,3 45,2 CIS 10,1 10,6 11,1 (5%) 44,9 45,4 Asien & Turkiet 29,4 27,7 21,1 31% 116,9 110,3 Tillverkning 3,2 3,2 4,9 (35%) 7,5 9,2 Övrigt (23,4) (23,4) (21,0) 11% (74,2) (71,9) Summa rörelseresultat 34,8 30,6 29,8 3% 159,9 159,0 **Siffror justerade för effekten av IFRS 15, IFRS 16 och tillhörande harmonisering av redovisningen. Siffrorna är helt jämförbara med de siffror som redovisats för år januari mars Registrerade aktiva (tusental) Förändring Helår 2017 Latinamerika (1%) 280 Europa & Afrika (6%) 783 CIS (6%) 859 Asien & Turkiet % Summa %

11 Kassaflöde och investeringar Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första kvartalet till 24,9 miljoner euro (-1,5) drivet av högre EBITDA och positiv utveckling av rörelsekapitalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,9 miljoner euro* enligt IFRS. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -3,1 miljoner euro (-3,0) och till -3,1 miljoner euro* enligt IFRS.. Finansiell ställning -0,03 RÄNTEBÄRANDE SÄKRAD NETTOSKULD/EBITDA Den säkrade räntebärande nettokassan uppgick till 5,4 miljoner euro (28,0 nettoskuld). Förhållandet säkrad nettoskuld/ebitda var -0,03 (0,2). Den säkrade räntebärande nettoskulden uppgick till 81,6 miljoner euro* och förhållandet säkrad nettoskuld/ebitda var 0,5* i enlighet med IFRS. Räntebärande nettoskuld uppgick till 16,3 miljoner euro (92,7). Förhållandet nettoskuld/ebitda var 0,1 (0,6). Räntetäckningsgraden för kvartalet uppgick till 7,5 (8,2) och till 11,2 (7,5) för de senaste tolv månaderna. Den säkrade räntebärande nettoskulden uppgick till 103,3 miljoner euro*, förhållandet säkrad nettoskuld/ebitda var 0,4* och räntetäckningsgraden för kvartalet var 8,5* i enlighet med IFRS. Information om kovenanterna I enlighet med definitionen i avtalen för det befintliga justerade obligationslånet (Private Placement Notes) var följande finansiella mått aktuella vid utgången av första kvartalet 2018: Koncernens nettoskuld/ EBITDA: 0,1 (kovenanter mindre än eller lika med 3 gånger) Koncernens EBITDA/finansiella kostnader: 18,3 (kovenanter mer än eller lika med 5 gånger) Koncernens nettovärde: 221,6 miljoner euro (kovenanter mer än eller lika med 120 miljoner euro/ Inte tillämpligt för de 2017 och 2018 euro-denominerade obligationslånen (Private Placement Notes), dock täckt av en klausul för mest gynnsam långivare. I enlighet med definitionen i avtalen för den befintliga revolverande kreditfaciliteten var följande finansiella mått aktuella vid utgången av första kvartalet 2018: Koncernens nettoskuld/ EBITDA: 0,1 (kovenanter mindre än eller lika med 3 gånger) Koncernens EBITDA/finansiella kostnader: 18,3 (kovenanter mer än eller lika med 4 gånger) Observera att definitionen av dessa mått skiljer sig från definitionerna av nettoskuld/ebitda samt räntetäckningsgrad som återfinns i övriga avsnitt i denna rapport, främst hänförligt till vinster från försäljning av tillgångar samt likvida medel på marknader utanför OECD. Närståendetransaktioner Inga väsentliga förändringar har skett i relationer eller transaktioner med närstående parter jämfört med vad som beskrivits i årsredovisningen för Utdelningsförslag till årsstämman 2018 Styrelsen har föreslagit för årsstämman 2018 en total utdelning om 2,60 euro per aktie för 2017, varav 1,60 euro (1,00) per aktie ska betraktas som ordinarie och 1,00 euro (0,50) ska betraktas som en extra utdelning. Den ordinarie utdelningen ska ske i form av lika stora kvartalsvisa utdelningar enligt följande: 1,40 euro den 9 maj 2018, 0,40 euro den 15 augusti 2018, 0,40 euro den 15 augusti 2018, 0,40 euro den 15 november 2018 och 0,40 euro den 15 februari 2019 till de enligt aktieboken registrerade aktieägarna vid respektive datum. Delbetalningarna av utdelningen kommer att distribueras från bolagets kapitaltillskottsreserv och är därmed inte föremål för källskatt i Schweiz. Den första utbetalningen på 1,40 euro per aktie, med avstämningsdag den 9 maj 2018, förväntas utbetalas den 16 maj

12 2018 Årsstämman Årsstämman 2018 för Oriflame Holding AG hålls den 4 maj 2018 i Schaffhausen i Schweiz Händelser av väsentlig betydelse efter kvartalets slut Efter kvartalets slut emitterade Oriflame ett eurodenominerat US-obligationslån (Private Placement Note) om 50 miljoner euro i form av ett bilateralt avtal med den internationella investeraren Pricoa. Tillskottet omfinansierar det obligationslån som förfaller under tredje kvartalet 2018 och ska användas till allmänna koncernändamål. Obligationslånet förfaller 2030 och kommer att amorteras linjärt med början 2026, vilket ger en genomsnittlig löptid på 10 år. Personal Genomsnittligt antal heltidsanställda medarbetare (FTE) var (6 286). -2 % OMSÄTTNING I LOKAL VALUTA HITTILLS UNDER ANDRA KVARTALET NEGATIVT PÅVERKAT AV TIMING Uppdatering av utvecklingen i andra kvartalet Försäljningsutvecklingen under andra kvartalet fram till dagens datum ligger på cirka -2 procent i lokal valuta. negativt påverkat av timing av kataloger i CIS samt konferenser i de flesta regioner. Långsiktiga mål Oriflames mål är att nå en omsättningstillväxt på cirka 10 procent per år i lokal valuta, samt en rörelsemarginal på 15 procent. Koncernens verksamhet är cyklisk och påverkas av ett antal faktorer: Hur effektiva enskilda kataloger och produktlanseringar är Hur effektiva rekryteringsprogram är, och valet av tidpunkt Tidpunkten för försäljnings- och marknadsföringsåtgärder Antalet effektiva säljdagar per kvartal Valutaeffekter på omsättning och resultat Finansiell kalender för 2018 Delårsrapporten för andra kvartalet 2018 publiceras den 7 augusti Delårsrapporten för tredje kvartalet 2018 publiceras den 7 november Delårsrapporten för fjärde kvartalet 2018 publiceras den 14 februari

13 Övrigt Det engelska originalet till denna rapport återfinns på Telefonkonferens för finansmarknaden Oriflame inbjuder till en telefonkonferens fredagen den 4 maj 2018 klockan 09:30 (CET). För att delta, ring från: SE: DK: FI: UK: NO: USA: Telefonkonferensen kommer att kunna följas via webbutsändning (endast ljud) på Oriflames webbplats: eller via Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 4 maj 2018 Magnus Brännström VD och koncernchef För ytterligare information, vänligen kontakta: Magnus Brännström, VD och koncernchef Tel: Gabriel Bennet, finansdirektör Tel: Nathalie Redmo, IR-chef Tel: Denna information är sådan information som Oriflame Holding AG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018 kl CET. Oriflame Holding AG Bleicheplatz 3, CH-8200 Schaffhausen, Schweiz Organisationsnummer CHE

14 Koncernens nyckeltal Kvartalet januari mars 2018* 2018** 2017 Rullande 12 månader, april 17 mars 18** Helår 2017 Bruttomarginal, % 69,7 72,5 71,6 73,2 73,0 EBITDA-marginal, % 14,0 12,6 11,9 14,3 14,1 Rörelsemarginal, % 10,5 9,2 8,8 11,8 11,7 Avkastning på: - operativt sysselsatt kapital, % ,7 57,7 - sysselsatt kapital, % ,6 34,7 Räntebärande säkrad nettoskuld/ebitda (rullande 12 mån) 0,5 (0,03) 0,2 (0,03) (0,02) Nettoskuld/EBITDA (rullande 12 månader) 0,4 0,1 0,6 0,1 0,1 Räntetäckningsgrad 8,5 7,5 8,2 11,2 11,5 Genomsnittligt antal heltidsanställda (FTE) **Siffror justerade för effekten av IFRS 15, IFRS 16 och tillhörande harmonisering av redovisningen. Siffrorna är helt jämförbara med de siffror som redovisats för år Definitioner Operativt sysselsatt kapital Balansomslutningen minus likvida medel och icke räntebärande skulder, inklusive uppskjuten skatt. Avkastning på operativt sysselsatt kapital Rörelseresultatet i procent av genomsnittligt operativt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minus likvida medel och icke räntebärande skulder, inklusive uppskjuten skatt. Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultatet plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder exklusive uppläggningsavgift minus likvida medel. Räntetäckningsgrad Rörelseresultatet plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA Räntebärande nettoskuld dividerat med EBITDA EBITDA Resultat före finansnetto, skatt, av- och nedskrivningar samt aktieincitamentsprogram. 14

15 Kvartalsdata efter antagandet av IFRS 15 och IFRS 16 Finansiell översikt Kv1 18 Omsättning, miljoner euro 330,8 Bruttomarginal, % 69,7 EBITDA, miljoner euro 46,3 Rörelseresultat, miljoner euro 34,8 Rörelsemarginal, % 10,5 Resultat före skatt, miljoner euro 30,3 Resultat efter skatt, miljoner euro 21,0 Justerat resultat per aktie efter utspädning, euro 0,36 Kassaflöde från den löpande verksamheten, miljoner euro 24,9 Räntebärande nettoskuld, miljoner euro 103,3 Registrerade aktiva konsulenter (tusental) Omsättning, miljoner euro Kv1 18 Latinamerika 34,0 Europa & Afrika 79,3 CIS 82,2 Asien & Turkiet 128,4 Tillverkning 5,3 Övrigt 1,6 Oriflame 330,8 Rörelseresultat, miljoner euro Kv1 18 Latinamerika 5,2 Europa & Afrika 10,3 CIS 10,1 Asien & Turkiet 29,4 Tillverkning 3,2 Övrigt (23,4) Oriflame 34,8 Registrerade aktiva (tusental) Kv1 18 Latinamerika 264 Europa & Afrika 750 CIS 836 Asien & Turkiet Oriflame Rörelsemarginal, % Kv1 18 Latinamerika 15,2 Europa & Afrika 12,9 CIS 12,3 Asien & Turkiet 22,9 Oriflame 10,5 Omsättningsökning i % (euro) Kv1 18 Latinamerika (4) Europa & Afrika (2) CIS (17) Asien & Turkiet 9 Oriflame (3) Kassaflöde, miljoner euro Kv1 18 Kassaflöde från den löpande verksamheten 24,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten (3,1) 15

16 Kvartalsdata efter antagandet av IFRS 15 och IFRS 16 och tillhörande harmonisering av redovisningen Finansiell översikt Kv4 16 Kv1 17 Kv2 17 Kv3 17 Kv4 17 Kv1 18* Omsättning, miljoner euro 355,1 340,1 347,6 295,3 380,1 334,1 Bruttomarginal, % 71,2 71,6 72,9 73,8 73,7 72,5 EBITDA, miljoner euro 49,0 40,4 47,9 40,0 63,5 42,1 Rörelseresultat, miljoner euro 42,0 29,8 40,5 32,5 56,3 30,6 Rörelsemarginal, % 11,8 8,8 11,7 11,0 14,8 9,2 Resultat före skatt, miljoner euro 37,3 27,4 29,7 24,8 51,3 27,3 Resultat efter skatt, miljoner euro 25,2 19,5 19,9 17,4 35,8 18,7 Justerat resultat per aktie efter utspädning, euro 0,44 0,34 0,35 0,30 0,62 0,32 Kassaflöde från den löpande verksamheten, miljoner euro 61,7 (1,5) 33,9 11,2 79,0 24,9 Räntebärande nettoskuld, miljoner euro 82,3 92,7 82,4 85,4 23,5 16,3 Registrerade aktiva konsulenter (tusental) Omsättning, miljoner euro Kv4 16 Kv1 17 Kv2 17 Kv3 17 Kv4 17 Kv1 18* Latinamerika 39,8 35,3 40,9 40,4 41,0 32,5 Europa & Afrika 95,3 81,3 80,3 70,7 92,4 78,5 CIS 93,9 99,5 92,9 69,9 94,5 84,6 Asien & Turkiet 123,3 118,2 130,3 111,7 150,0 131,6 Tillverkning 0,6 4,5 1,4 0,8 0,3 5,3 Övrigt 2,2 1,3 1,8 1,8 1,9 1,6 Oriflame 355,1 340,1 347,6 295,3 380,1 334,1 Rörelseresultat, miljoner euro Kv4 16 Kv1 17 Kv2 17 Kv3 17 Kv4 17 Kv1 18* Latinamerika 5,8 3,3 6,0 5,9 5,5 4,0 Europa & Afrika 16,8 10,4 10,4 9,2 15,2 8,5 CIS 14,0 11,1 9,7 9,9 14,6 10,6 Asien & Turkiet 27,6 21,1 28,0 22,1 39,1 27,7 Tillverkning 1,6 4,9 4,4 1,3 (1,5) 3,2 Övrigt (23,8) (21,0) (18,0) (15,9) (16,6) (23,4) Oriflame 42,0 29,8 40,5 32,5 56,3 30,6 Registrerade aktiva (tusental) Kv4 16 Kv1 17 Kv2 17 Kv3 17 Kv4 17 Kv1 18* Latinamerika Europa & Afrika CIS Asien & Turkiet Oriflame Rörelsemarginal, % Kv4 16 Kv1 17 Kv2 17 Kv3 17 Kv4 17 Kv1 18 Latinamerika 14,5 9,5 14,8 14,6 13,5 12,3 Europa & Afrika 17,7 12,8 12,9 13,0 16,5 10,8 CIS 14,9 11,2 10,5 14,2 15,5 12,5 Asien & Turkiet 22,4 17,8 21,5 19,8 26,0 21,1 Oriflame 11,8 8,8 11,7 11,0 14,8 9,2 Omsättningsökning i % (euro) Kv4 16 Kv1 17 Kv2 17 Kv3 17 Kv4 17 Kv1 18* Latinamerika (1) 3 (8) Europa & Afrika (2) (1) (1) 0 (3) (3) CIS (10) (15) Asien & Turkiet Oriflame (2) Kassaflöde, miljoner euro Kv4 16 Kv1 17 Kv2 17 Kv3 17 Kv4 17 Kv1 18* Kassaflöde från den löpande verksamheten 61,7 (1,5) 33,9 11,2 79,0 24,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten (4,6) (3,0) (3,0) (3,8) (6,1) (3,1) *Siffror justerade för effekten av IFRS 15, IFRS 16 och tillhörande harmonisering av redovisningen. Siffrorna är helt jämförbara med de siffror som redovisats för år

17 Viktiga förtydliganden angående IFRS Observera att på grund av redovisningsprinciper och valda implementeringsalternativ för de nya IFRS-standarderna har koncernredovisningen i sammandrag på sidorna i delårsrapporten beräknats i enlighet med IFRS (efter antagandet av IFRS 15 och IFRS 16). För justerade siffror för år 2018 som är jämförbara med 2017 justerat för effekten av IFRS 15, IFRS 16 och tillhörande harmonisering av redovisningen) se sidorna 1 16 i delårsrapporten. Koncernens resultaträkning i sammandrag Kvartalet januari mars Tusen euro 2018* 2017 Omsättning Kostnader för sålda varor ( ) (96 730) ( ) Bruttoresultat Övriga intäkter Försäljnings- och marknadsföringskostnader ( ) ( ) ( ) Kostnader för distribution och infrastruktur (6 715) (24 433) (95 384) Administrativa kostnader (73 013) (71 569) ( ) Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader (12 456) (9 940) (73 188) Finansnetto (4 508) (2 350) (25 850) Resultat före skatt Skattekostnad (totalt) (9 252) (7 936) (40 626) Resultat efter skatt Helår 2017 Resultat per aktie Kvartalet januari mars EURO 2018* 2017 Helår 2017 Resultat per aktie: - före utspädning 0,38 0,35 1,66 - efter utspädning 0,36 0,34 1,62 Genomsnittligt vägt antal utestående aktier: - före utspädning efter utspädning Totalt antal utestående aktier (exkl. egna aktier)

18 Rapport över koncernens totalresultat Tusen euro 2018* 2017 Helår 2017 Resultat hänförligt till bolagets ägare Övrigt totalresultat Poster som inte kan omklassificeras till resultaträkningen: Omräkningar av den fastställda nettoskulden, efter skatt - - (1 356) Uppskrivningsfond för materiella anläggningstillgångar Summa poster som inte kan omklassificeras till resultaträkningen: (1 356) Poster som är eller kan bli omklassificerade till resultaträkningen: Valutakursdifferenser hänförliga till utlandsverksamhet (3 859) (13 964) Effektiv del av värdeförändringar på derivat vid kassaflödessäkringar, netto efter skatt Summa poster som är eller kan bli omklassificerade till resultaträkningen: (827) (389) (4 686) (10 819) Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt (4 686) (12 175) Totalresultat för perioden hänförligt till bolagets ägare

19 Rapport över koncernens finansiella ställning Tusen euro 31 mars 2018* Per den 31 december mars 2017 Tillgångar Materiella anläggningstillgångar ROU-tillgångar (Right of Use) Immateriella anläggningstillgångar Anläggningsfastigheter Uppskjuten skattefordran Övriga långsiktiga fordringar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader Finansiella derivat tillgångar Kassa, bank och kortfristiga skulder Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Aktiekapital Egna aktier (566) (90) (90) Överkurs Reserver ( ) ( ) ( ) Balanserade vinstmedel ( ) ( ) ( ) Totalt eget kapital hänförligt till bolagets ägare Skulder Räntebärande lån Övriga långfristiga skulder Förmånsbestämd skuld, netto Förutbetald intäkt Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristig del av räntebärande skulder Leverantörsskulder och övriga skulder Utdelning att betala Förutbetald intäkt Skatteskulder Upplupna kostnader Finansiella derivat skulder Avsättningar Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder

20 Rapport över förändring i koncernens eget kapital för delåret efter antagandet av IFRS 15 och IFRS 16 Tusen euro Ingående balans per den 1 januari 2017 Aktiekapital Egna aktier Överkurs Reserver Balanserade vinstmedel Summa eget kapital (90) ( ) ( ) Resultat efter skatt Övrigt totalresultat, netto efter skatt Totalresultat för perioden Aktieincitamentsprogram Summa tillskott och utdelade vinster Per den 31 mars (90) ( ) ( ) Per den 1 januari (90) ( ) ( ) Justering efter antagandet av IFRS 15 och IFRS 16 (netto efter skatt) Omräknad balans per den 1 januari (25 996) (25 996) (90) ( ) ( ) Resultat efter skatt Övrigt totalresultat, netto efter skatt (4 686) - (4 686) Totalresultat för perioden (4 686) Nyemission (7 248) (16 763) - Köp av egna aktier (476) Aktieincitamentsprogram IFRS (6 156) (6 156) Summa tillskott och utdelade vinster 895 (476) (4 826) (22 919) (4 210) Per den 31 mars (566) ( ) ( )

21 Rapport över koncernens kassaflödesanalys Tusen euro Kvartalet januari mars 2018* 2017 Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justeringar för: Avskrivningar och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Förändring i verkligt värde på upptagna lån och derivatinstrument 955 (144) Förutbetald intäkt (3 413) (37) Aktieincitamentsprogram Orealiserade valutakursdifferenser (971) (5 000) Vinst/förlust vid försäljning av materiella anläggningstillgångar, immateriella tillgångar (42) (3) Finansiella intäkter (2 781) (4 156) Finansiella kostnader Rörelseresultat före förändringar av rörelsekapital och avsättningar (Ökning)/minskning av kundfordringar, förutbetalda kostnader och finansiella derivat (7 158) (Ökning)/minskning av avsättningar Ökning av leverantörsskulder och övriga skulder, upplupna kostnader och finansiella derivat (8 972) (16 752) Ökning/(minskning) av avsättningar 317 (904) Kassaflöde från verksamheten Erhållen ränta Betalda räntor och bankavgifter (5 367) (4 435) Betald inkomstskatt (17 410) (11 786) Kassaflödet från den löpande verksamheten (1 471) Investeringsverksamheten Försäljning av materiella anläggningstillgångar, immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar (3 187) (2 523) Förvärv av immateriella anläggningstillgångar (53) (468) Kassaflödet från investeringsverksamheten (3 058) (2 960) Finansieringsverksamheten Minskning av skulder från finansiell leasing (5 851) - Utbetald utdelning (13 906) (11 114) Kassaflöde från finansieringsverksamheten (19 757) (11 114) Förändring av likvida medel (15 545) Likvida medel vid periodens början, netto efter checkräkningskredit Effekt av valutakursförändringar i likvida medel (914) 780 Likvida medel vid periodens slut, netto efter checkräkningskredit

22 Noter till räkenskaperna för Oriflame Holding AG Not 1 Ställning och huvudsaklig verksamhet Oriflame Holding AG ( OHAG eller Bolaget ) är ett holdingbolag med säte i Schweiz och registrerat på Bleicheplatz 3, CH-8200 Schaffhausen. Den huvudsakliga verksamheten i dotterbolagen är att bedriva direktförsäljning av kosmetika. Delårsrapporten för bolaget för kvartalet januari mars 2018 avser moderbolaget och dess dotterbolag (tillsammans benämnda Koncernen ). Not 2 Utgångspunkt för upprättandet och sammanfattning av väsentliga redovisningsprinciper Intyg av överensstämmelse Koncernens delårsrapport i sammandrag för kvartalet januari mars 2018 har upprättats av ledningen i överensstämmelse med de redovisningsprinciper som har antagits av IFRS, och bör läsas tillsammans med bokslutet per den 31 december De innehåller inte all information som krävs för en fullständig uppsättning IFRS finansiella rapporter. Detta är den första uppsättningen av koncernens finansiella rapporter där IFRS 15, IFRS 16 och IFRS 9 har tillämpats. Förändringar av väsentliga redovisningsprinciper beskrivs nedan. Delårsrapporten godkändes för offentliggörande av styrelsen den 3 maj Väsentliga redovisningsprinciper, användning av bedömningar och uppskattningar Utöver vad som beskrivs nedan är de redovisningsprinciper, väsentliga bedömningar och väsentliga källor till osäkerhet avseende uppskattningar som koncernen tillämpar i delårsrapporterna samma som de som koncernen tillämpar i koncernredovisningen per den 31 december Förändringarna i redovisningsprinciper förväntas också återspeglas i koncernens koncernredovisning per den 31 december Den 1 januari 2018 trädde IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder i kraft. Därutöver har koncernen fattat beslut om en tidig tillämpning av IFRS 16 Leasingavtal samtidigt som IFRS 15. Ett antal andra nya standarder har trätt i kraft från 1 januari 2018, men de har ingen materiall påverkan på koncernens finansiella rapporter. Koncernen har gjort en bedömning av påverkan från den inledande tillämpningen av dessa standarder på de finansiella rapporterna och publicerat denna i noterna till årsredovisningen för IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder IFRS 15 etablerar ett omfattande ramverk för att fastställa huruvida en intäkt ska redovisas, hur mycket av den och när. Den ersatte IAS 18 Intäkter, IAS 11 Entreprenadavtal och tillhörande tolkningar. Koncernen har antagit IFRS 15 med användning av metoden för ackumulerad effekt (utan praktiska utgifter), där effekten av att börja använda den här standarden redovisas per datumet för den första användningen (dvs 1 januari 2018). Följaktligen har informationen som redovisas för 2017 inte räknats om dvs den redovisas, som tidigare rapporterats, i enlighet med IAS 18, IAS 11 och tillhörande tolkningar. I följande tabell visas en sammanställning av påverkan, netto efter skatt, av övergången till IFRS 15 på balanserade vinstmedel per den 1 januari Tusen euro Balanserade vinstmedel Belopp utan tillämpning av IFRS 15 Intäktsredovisning baserad på överföringen av kontrollen Åtaganden Tillhörande skatt (4 916) Påverkan per den 1 januari

23 Påverkan på rapport över koncernens finansiella ställning samt övrigt totalresultat För kvartalet januari-mars Tusen euro Som redovisat Justeringar Belopp utan tillämpning av IFRS 15 Omsättning Kostnader för sålda varor ( ) (91 792) Bruttoresultat Övriga intäkter Försäljnings- och marknadsföringskostnader ( ) (14 855) ( ) Kostnader för distribution och infrastruktur (6 715) (15 348) (22 063) Administrativa kostnader (73 013) (18) (73 031) Rörelseresultat (7 807) Resultat före skatt (7 807) Skattekostnad (totalt) (9 252) (7 495) Resultat efter skatt (6 050) Totalresultat för perioden (6 050) Uppgifterna om den nya väsentliga redovisningsprincipen och arten av förändringarna i tidigare redovisningsprinciper i förhållande till koncernens intäkter framgår nedan. Försäljningsintäkter enligt IFRS 15 i. Försäljning av varor Intäkter, som utesluter mervärdesskatt och andra tillämpliga omsättningsskatter, utgör försäljning till enskilda försäljningskonsulenter och licensierade återförsäljare eller, när det gäller postorder och detaljhandel, till enskilda kunder eller, vid tredje part-leverantörer, royaltyinkomst. Försäljningen redovisas i koncernens resultaträkningar när kontrollen av varorna har överförts till köparen. Ingen intäkt redovisas om det föreligger väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende återbetalning av förfallen ersättning. ii. Försäljningsprogram Intäkterna fördelas mellan försäljningsprogrammen och de övriga delarna av försäljningen. Beloppet som tilldelas lojalitetsprogram uppskjuts och redovisas som intäkt när koncernen har uppfyllt sin skyldighet att leverera de fria eller rabatterade produkterna enligt villkoren i programmen eller när det inte längre är troligt att poängen under programmen kommer att lösas in. III. Annan intäkt Övriga intäkter består av katalogförsäljning, frakt och hyresintäkter visas inte längre som annan inkomst. Dessa belopp bokförs som kostnadsminskning till den underliggande kostnadsströmmen, eftersom detta inte representerar en inkomstström för koncernen. Typ av förändring i redovisningsprincipen. i. Försäljning av varor IAS 18 Inkomster, som utesluter mervärdesskatt och andra tillämpliga omsättningsskatter, utgör försäljning till enskilda försäljningskonsulenter och licensierade distributörer eller, vid postorder och detaljhandel, till enskilda kunder eller, vid tredje part-leverantörer, royaltyinkomst. Försäljningen redovisades i koncernens resultaträkning när de väsentliga risk and reward of ownership har överförts till köparen. Ingen intäktsverksamhet redovisas om det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer när det gäller återhämtning av förfallen ersättning. ii. Lojalitetsprogram 23

24 Enligt IAS 18 fördelades intäkterna mellan lojalitetsprogrammen och övriga försäljningskomponenter. Beloppet som tilldelades lojalitetsprogrammen blev uppskjutet och redovisades som intäkter när koncernen hade fullgjort sin skyldighet att leverera de fria eller rabatterade produkterna enligt villkoren i programmen eller när det inte längre var sannolikt att poängen inom programmen skulle lösas in. III. Annan intäkt Enligt IAS 18 omfattar övriga intäkter kataloger försäljning, fraktinkomst och hyresintäkter. IFRS 16 Hyresavtal IFRS 16 ersätter befintlig leasing-guidning, inklusive IAS 17 Hyresavtal och relaterade tolkningar. IFRS 16 introducerar en enskild leasingredovisningsmodell för hyresgäster. En hyresgäst redovisar en nyttjanderätt som representerar sin rätt att använda den underliggande tillgången och en leasingskuld som motsvarar en skyldighet att betala leasingavgifter. IFRS 16-genomförandet baseras på det modifierade retrospektiva alternativet. Detta har resulterat i att tillgångar med rätt till nyttjande av 87,7 miljoner euro, nya leasingskulder på 93,9 miljoner euro och relaterad skatt på 1,1 miljoner euro per 1 januari 2018 redovisas. Effekten på kvarhållen resultat efter skatt (på grund av det inkrementella låneoptionen) är -5,1 m. Det ursprungliga antagandet av IFRS 9 har ingen väsentlig inverkan på koncernredovisningen. 24