KURSKATALOG ELKUL utbildar Sveriges elektriker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSKATALOG 2015. ELKUL utbildar Sveriges elektriker"

Transkript

1 KURSKATALOG 2015 ELKUL utbildar Sveriges elektriker

2 ELKUL - Företaget ELKUL är ett företag som specialiserat sig på utbildningar inom el och elsäkerhet. Vårt mål är att alla utbildningar skall vara intressanta, livfulla, roliga och väcka ett intresse för ämnet. Vi erbjuder utbildning i föreskrifter, standarder, elsäkerhet samt grundläggande elteknik. Målgruppen är alla som arbetar med el, men främst elektriker, drift- och underhållspersonal och fastighetstekniker. ELKUL är inne på sitt femtonde verksamhetsår och utbildningarna hålls alltid av Per som har lång erfarenhet från elsäkerhetsarbete inom tung processindustri. Per deltar dessutom i arbetet med att utforma nya standarder. Han är medlem i tre av Svensk Elstandards tekniska kommittéer. TK 64 - Elinstallationer för lågspänning och skydd mot elchock, TK 44 - Elutrustning för maskiner och TK 61 - Säkerhet hos elektriska hushållsapparater. De flesta av våra kunder återkommer regelbundet när det är dags att uppdatera kunskaperna. De uppskattar främst vårt upplägg av utbildningarna, att få veta vem läraren är, att det finns möjlighet till specialanpassning och att vi fungerar som bollplank när man har frågor och funderingar. Välkommen till oss med era önskemål, vi skall göra vårt bästa för att tillgodose dem. ELKUL Per Jonasson ELKUL - Utbildningarna Utbildningarna genomförs vanligtvis som företagsbeställda kurser på ert företag. Vill ni att vi ordnar lokal och fixar allt praktiskt går det också bra. Under året anordnar vi dessutom ett antal öppna utbildningar på olika platser runt om i Sverige och till dessa är det även möjligt att boka enstaka platser. Målsättningen är att utbildningen skall vara engagerande. På utbildningarna uppstår alltid många intressanta diskussioner där praktiska fall diskuteras. Det är viktigt för oss att alla deltagare är aktiva under kursdagen. I alla kurser ingår kurslitteratur, skrivmateriel och intyg. Kurslitteraturen som trycks i färg består av förklaringar och beskrivningar av ämnet samt aktuella föreskrifter. Hos oss kan ni även få en utbildning skräddarsydd för just era behov. Kontakta oss gärna för mer information eller en offert. v 7.1 2

3 ELKUL utbildar Sveriges elektriker Innehållsförteckning Elinstallationsreglerna - uppdatering...4 Elektriska klurigheter & Elinstallationsreglerna...5 Elsäkerhet vid arbete...6 ESA Arbete med spänning...8 Maskiners elutrustning...9 Installationskontroll Grundläggande elteknik

4 Elinstallationsreglerna - uppdatering Dagens regler består av den svenska standarden SS utgåva 2 (Elinstallationsreglerna) som i sin tur baserar sig på den internationella standarden IEC och den europeiska normen HD 384. Elinstallationsreglerna finns både som "ren" standard och som en kommenterad utgåva. Den senare innehåller standarden med kommentarer, motsvarande gamla elinstallationsguiden, samlat i en bok. Som komplement till Elinstallationsreglerna kan man använda andra standarder och handböcker. Exempel på dessa är Handbok 421 Ledningsdimensionering och Handbok 413 Skyddsutjämning i byggnader. Ny viktig standard Hösten 2014 kom en ny standard ut, SS Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer. Standarden behandlar bl.a. placering av mätare och mätarskåp, utformningen av el-rum, effektberäkning/sammanlagring i hyreshus och rekommenderat antal FK i ett elrör. Standarden tar också upp placering av uttag och hur många uttag man bör ha i en bostad. I detta avsnitt återfinns en hel del nyheter. Exempelvis uttag vid fönster, uttag vid TV:n, höjd över golv och hur uttag bör placeras i köket. Ny syn på skyddsutjämning Med senaste utgåvan av handboken i skyddsutjämning tonas kraven på att ansluta kabelstegar och ventilation ner. Under kursdagen går vi noggrant igenom varför man skall skyddsutjämna och vad som är viktigt att tänka på. ELKUL:s kurs i Elinstallationsreglerna utgåva 2 är en uppdateringskurs för elektriker, arbetsledare, konstruktörer och andra som arbetar med elinstallationer. Inga speciella förkunskaper behövs. Dagen varieras med föreläsning, diskussioner och praktiska frågeställningar. Man bör ha tillgång till Elinstallationsreglerna under kursdagen. Böcker finns till utlåning. Kurslängd 1 dag. Utbildningen genomförs i grupper om 8-25 personer. Denna utbildning finns även som en variant för fastighetstekniker. Att vara uppdaterad i gällande regler är viktigt ur flera synvinklar. Dels är det viktigt att göra en korrekt och säker installation. Dels är det viktigt rent ekonomiskt om diskussion skulle uppstå om vad som ska ingå i exempelvis en entreprenad där lägsta pris gäller. Vad ingår och vad är extra? ELSÄK-FS 2008:1, utförande av elanläggningar Elinstallationsreglerna SS utgåva 2 SS Standarden för utformning av elrum och placering av uttag etc. Elsäkerhetsverkets tolkningar/svar på vissa specifika frågor Elsäkerhetsverkets promemoria om begreppen utvidgning och ombyggnad Hur man skall göra i gamla anläggningar Handbok 413, Skyddsutjämning i byggnader - kabelstegar, rör i badrum etc. Viktiga och intressanta delar i elinstallationsreglerna: Jordfelsbrytare, Badrum - områden och skyddsutjämning, Färger på ledare etc. Terminologi - benämning på ledare Vi tar även upp de nya behörighetsföreskrifterna som gäller från 1/ ELSÄK-FS 2008:1, ELSÄK-FS 2008:2, ELSÄK-FS 2013:1 (kortfattat), SS , SS , SEK Hb 421 och SEK Hb 413 4

5 Elektriska klurigheter & Elinstallationsreglerna Denna utbildning är en allmänt kompetenshöjande kurs för elektriker inom industri och service. Genom praktiska "experiment" och demonstrationer kan vi visa hur olika fenomen kan uppstå. Dessutom diskuterar vi en del viktiga och intressanta punkter i Elinstallationsreglerna. Saker som diskuteras på utbildningen är: Är det värde som vår tångamperemeter visar alltid korrekt? Hur påverkas den av strömmar som inte är helt sinusformade? Varför är den normala strömmen i neutralledaren aldrig högre än fasledarnas ström i trefassystem och vad händer egentligen då systemet påverkas av övertoner? Hur kan vi upptäcka övertoner och skydda oss mot dem? Varför kan vi ibland mäta upp några volt mellan nolla och jord, och ibland flera ampere i våra rörledningar? Hur påverkar läckströmmar jordfelsbrytaren, och kan jordfelsbrytaren i vissa fall klara över 30 ma läckström utan att den löser ut? Hur kan vi få flera volt mellan duschhandtaget och golvbrunnen utan att det är fel i elanläggningen? Hur kan vi felsöka på dessa fenomen? Elinstallationsreglerna utgåva 2 gäller för utförande av elanläggningar. Denna bok har funnits i några år nu och en hel del förändringar infördes med de nya reglerna. Efter hand har en praxis för hur reglerna bör tolkas utarbetats. På utbildningen tar vi upp vissa viktiga punkter. Det finns även möjlighet att ställa frågor och diskutera reglerna. ELKUL:s kurs i Elektriska klurigheter och Elinstallationsreglerna är en allmän kompetenshöjande kurs för elektriker, arbetsledare och konstruktörer. Inga speciella förkunskaper behövs. Kombinationen teori och praktik gör kursen extra intressant eftersom man kan testa teoretiska påståenden på en verklig installation. Vi provar att mäta med olika typer av instrument på flera anläggningstyper. Dagen varieras med föreläsning, diskussioner och praktiska mätövningar. Kurslängd 1 dag. Utbildningen genomförs i grupper om 6-14 personer. Elektriker, särskilt de som arbetar med service och inom industrin ställs ofta inför kluriga frågor. Att få diskutera olika elektriska fenomen och få mäta praktiskt ökar kompetensen och gör elektrikern mer professionell i sitt arbete. Kort om föreskrifter för utförande, varselmärkning och skötsel Intressanta punkter i Elinstallationsreglerna - diskussion Elektriska fenomen och klurigheter Övertoner - hur de uppstår och lite av de problem som de kan orsaka Skyddsutjämning, information om den nya handboken Hb 413 Vagabonderande strömmar och ström i skyddsledaren 13 A dvärgbrytare och säkring Sant effektivvärde, vikten av att mäta med rätt instrument Jordfelsbrytare Spänningsfall Praktiska mätdemonstrationer på olika typer av installationer, läckströmmar övertoner mm. ELSÄK-FS 2008:1, ELSÄK-FS 2008:2, SS , Hb 421 och Hb 413 5

6 Elsäkerhet vid arbete Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 gäller idag. Föreskriften är väldigt kort och hänvisar vidare till svensk standard. Standarden som gäller i detta fall är SS-EN Skötsel av elektriska anläggningar. Trots att föreskriften är liten i sin omfattning ställer den ändå vissa tydliga krav. Arbetsgivaren skall utse Elsäkerhetsledare, se till att elsäkerhetsplaneringen utförs, och dessutom se till att varje elektriker är utbildad i förhållande till sina arbetsuppgifter. Förutom Elsäkerhetsverkets föreskrift och standarden finns krav i Arbetsmiljölagen med dess tillhörande föreskrifter. SS-EN anger detaljer för hur arbetet skall planeras och genomföras. Denna standard för skötsel av elektriska anläggningar kom ut i en ny uppdaterad utgåva under hösten I den nya utgåvan har flera roller bytt namn. Elarbetsansvarig har blivit Elsäkerhetsledare. Vi har fått en Elanläggningsansvarig och en Eldriftledare. Elsäkerhetsledarna är mycket viktiga i dagens organisationer. Det är dessa personer som är nyckeln till en säker arbetsplats. Det är mycket viktigt att man som elektriker vet vad det innebär att vara elsäkerhetsledare. Det är också viktigt att dessa personer får instruktioner, stöd och befogenheter i sitt arbete. Föreskriften och standarden beskriver vad den Elarbetsansvarige skall göra. I Sverige drabbas ungefär en elektriker och en lekman i arbetet varje vecka av en elolycka som medför sjukfrånvaro. Vid en eventuell olycka är det viktigt att veta hur man skall agera för att undvika att skadan blir värre. Kursen behandlar vad som sker i kroppen vid en elolycka och hur man bör agera. (Den mer utförliga kursen hjärt- lungräddning ingår dock inte i denna kurs men kan beställas separat). Dagen varieras med föreläsning, diskussioner och filmer för att utbildningen skall vara lätt att tillgodogöra sig även om man är van vid att arbeta praktiskt. Inga speciella förkunskaper behövs. Kursen finns även i en variant för Drift- och underhållspersonal. Kurslängd 1 dag. Utbildningen genomförs i grupper om 8-25 personer. För att undvika elolyckor är det viktigt att arbeta strukturerat och planerat. Det är viktigt att känna till riskerna i arbetet och minska dessa. Denna utbildning har nästan enbart som syfte att främja elsäkerheten för de personer som kommer i kontakt med elfaran. Alla som arbetar med el skall gå denna eller motsvarande utbildning regelbundet. Lämpligt intervall är ca vart tredje år. Föreskriften ELSÄK-FS 2006:1, Elsäkerhet vid arbete och dess uppbyggnad Standarden SS-EN utgåva 3, Skötsel av elektriska anläggningar Redogörelse för olika el-ansvar och Arbetsmiljölagen Riskhantering i det dagliga arbetet Elsäkerhetsledaren och dennes funktion Elanläggningsansvarig och Eldriftledare Elrisker, strömgenomgång och ljusbågar Val av arbetsmetod utan, med och nära spänning Normala skötsel- och underhållsåtgärder Information om behörighetsföreskrifterna som gäller efter 1/ Kort information om ESA ELSÄK-FS 2006:1, ELSÄK-FS 2008:3, ELSÄK-FS 2013:1, SS-EN , Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen 6

7 ESA Ny omarbetad ESA 2014 ESA ges ut av Svensk Energi och är en kompletterande anvisning till myndighetens föreskrift och svensk standard SS-EN För de flesta (alla) som arbetar inom eldistribution och produktion av el är ESA grunden för det säkra arbetet inom el. ESA handlar bl.a. om: Organisation, terminologi, riskhantering och arbetsmetoder. Arbetsbevis, driftbevis och kopplingssedel är exempel på ESA-blanketter. Vilken roll arbetsgivaren, innehavaren, eldriftledaren och elsäkerhetsledaren har. ESA reglerar även vem som skall göra riskhantering och hur den ska gå till. Myndighetens föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 om elsäkerhet vid arbete är endast en kort grund för standard och ESA. Trots att föreskriften är liten i sin omfattning ställer den vissa tydliga krav. För varje arbete skall det finnas en elsäkerhetsplanering. Arbetsgivaren skall utse elsäkerhetsledare, se till att elsäkerhetsplaneringen utförs och dessutom se till att varje elektriker är utbildad i förhållande till sina arbetsuppgifter. Repetitionsutbildning skall enligt ESA genomföras minst vart tredje år. Att följa ESA är ett sätt att uppfylla myndigheternas krav. Ny ESA 2014 Under hösten 2014 har en ny ESA kommit ut. De två nya skrifterna ESA-Grund:14 och ESA-Arbete:14 ersätter nio gamla som kommer att utgå. Det finns många nyheter i nya ESA. Ett nytt sätt att se på riskhantering, nya benämningar och ändrade begrepp är några av förändringarna. I nya ESA finns både en eldriftledare samt en kopplingsledare. Det är bara eldriftledaren som får upprätta driftorder. Det är arbetsgivaren tillsammans med innehavaren som beslutar om och hur ESA skall tillämpas på företaget. Dagen varieras med föreläsning, diskussioner och filmer för att utbildningen skall vara lätt att tillgodogöra sig även om man är van vid att arbeta praktiskt. Utbildningen riktar sig mot chefer, arbetsledare, och elektriker. Det finns även en förenklad ESA-utbildning för instruerade personer samt för anläggningsarbetare som skall arbeta i närheten av men inte direkt på el-anläggningen. Kurslängd 1 dag. Utbildningen genomförs i grupper om 8-20 personer. För att undvika elolyckor är det viktigt att arbeta strukturerat och planerat. Det är viktigt att känna till riskerna i arbetet och minska dessa. Att följa ESA är ett bra sätt att få struktur på verksamheten. Föreskriften ELSÄK-FS 2006:1, Elsäkerhet vid arbete ESA-Grund:14 ESA-Arbete:14 Delar ur standarden SS-EN utgåva 3 Redogörelse för olika ansvar arbetsmiljölagen Riskhantering Risk-P och Risk-U Elsäkerhetsledaren och hans/hennes funktion Eldriftledare, kopplingsledare m.fl. Arbetsbevis och driftbevis Elfaran, strömgenomgång och ljusbåge Val av arbetsmetod, regler och gränser för arbete med spänning Kort information om behörighetsföreskrifterna Kursledaren Per Jonasson är av Svensk Energi godkänd ESA-lärare. ELSÄK-FS 2006:1, ESA-Grund:14, ESA-Arbete:14, SS EN , ELSÄK-FS 2013:1, Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen 7

8 Arbete med spänning De flesta olyckorna för elektriker inträffar där man arbetat nära spänningsförande delar utan att göra tillräckliga avskärmningar. Det är inte vid arbete direkt på spänningsförande delar som olyckorna brukar inträffa, för där inser man oftast faran. Därför kunde denna utbildning kanske lika gärna kallats Säkert arbete nära spänningsförande delar. Dagens föreskrifter talar om god elsäkerhetsteknisk praxis. Man skall göra en elsäkerhetsplanering samt riskbedömning för varje arbete. Detaljerade regler för säkert arbete finner man i svensk standard SS-EN Definitionen av arbete med spänning är enligt SS-EN : Arbetsmetod vid vilket en arbetare medvetet kommer i beröring med spänningsförande delar eller kommer inom riskområdet med kroppsdel eller med verktyg, utrustning eller anordning. Standarden anger endast minimimått, vilket för lågspänning är ingen kontakt. Därför är det viktigt att elsäkerhetsledaren själv kan göra en riskanalys och utifrån den bestämma säkerhetsavstånd samt när metoden skall användas. Det avstånd som avgör när man skall välja arbetsmetod med eller nära spänning beror i allra högsta grad på anläggningen. Arbete på manöverkretsar kräver helt andra avstånd än arbete nära kraftmatningar. Repetitionsutbildning är viktig För många elektriker är det länge sedan de gick utbildningen i arbete med spänning. Om man ska arbeta enligt denna metod bör man gå repetitionsutbildning minst vart tredje år. Denna utbildning går bra att kombinera med kursen Elsäkerhet vid arbete och på så sätt repetera båda utbildningarna på samma gång. Utbildningen finns i olika varianter och längd beroende på tidigare kunskaper. För de som endast vill gå kursen Elsäkerhet vid arbete men inte Arbete med spänning, kan man välja endast dag 1. Dagarna varieras med föreläsning, diskussioner, filmer och praktiska övningar för att utbildningen skall vara lätt att tillgodogöra sig även om man är van vid att arbeta praktiskt. Kurslängd, 1-2 dagar. Utbildningen genomförs i grupper om 6-14 personer. Säkert arbete handlar om att vara medveten om vilka risker som finns samt att använda rätt materiel på rätt sätt. Metoden för arbete med spänning i kopplingsutrustning handlar om att skydda sig med hjälp av isolerade handskar och isolerplast samt att använda rätt verktyg. ELSÄK-FS 2006:1 SS-EN , Skötsel av elektriska anläggningar Olika Elansvar Elsäkehetsledare dag 1 Elrisker, strömgenomgång och ljusbågar Val av arbetsmetod, var går gränsen till arbete med spänning Planering och Riskhantering Verktyg och hjälpmedel dag 2 Praktiska övningar på varierande kopplingsutrustning Skriftligt slutprov SS EN utgåva 3, ELSÄK-FS 2006:1, ELSÄK-FS 2013:1, Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen Motsvarar utbildningen Elsäkerhet vid arbete 8

9 Maskiners elutrustning Elinstallationsreglerna omfattar inte alls maskiner eller produkter och dess el. I stället gäller andra regler. I första hand är det Lågspänningsdirektivet, Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2000:1, Maskindirektivet och dess motsvarighet i Sverige, AFS 2008:3 som gäller. När det gäller elutrustningen på en maskin är det främst SS-EN Maskiners elutrustning som anger hur utförandet skall vara. Denna kom ut i en ny utgåva (3) sommaren Den gamla fick tillämpas fram till sommaren Den som tillverkar eller importerar en maskin skall CE-märka denna. För att visa att maskinen är säker skall den vara tillverkad enligt tillämpliga standarder. I CEdeklarationen skall man bl.a. ange vilka standarder man har följt när man tillverkat sin maskin. Som underleverantör till en maskintillverkare kan man behöva CE-märka utrustningen man levererar. I standarden för maskiners elutrustning hittar man krav på frånskiljning, skydd, operatörspaneler, färger på knappar etc. Reglerna liknar till vissa delar de som gäller för anläggningar/installationer. I vissa fall finns det klara skillnader. En maskin skall bl.a. kunna frånskiljas från alla inkommande matningar. Vissa undantag finns dock, t.ex. belysning som behövs vid underhåll och reparation. För dessa kretsar ställs då vissa krav på märkning. Ett annat krav för maskiner är att anslutningspunkter för skyddsledare inte får ha någon annan funktion. Förutom detaljer som gäller specifikt för maskiner tar vi på kursen upp viktig el-teori för att förstå vissa krav som finns. Vi pratar även lite om vagabonderande strömmar, högfrekventa störningar och potentialutjämning på maskiner. ELKUL:s kurs i maskiners elutrustning passar alla som på något sätt kommer i kontakt med denna typ av elutrustning. Kursen riktar sig mot elektriker, konstruktörer, beställare och elarbetsledare. Inga speciella förkunskaper behövs. Kurslängd, 1 dag. Utbildningen genomförs i grupper om 6-16 personer. Fokus ligger på utförande och krav på elutrustningen med SS-EN som grund. Under kursdagen gör vi jämförelser med regelverket för installationer. Vi hinner även prata lite om CEmärkning i stort och regelverket kring detta. Dagen varieras med föreläsning, diskussioner och praktiska frågeställningar. Om man arbetar med maskiners elutrustning är det viktigt att känna till vilka krav som gäller. Detta gäller både de som köper maskiner och de som tillverkar och servar maskiners elutrustning. Installation eller Maskin - gränsdragning Standarden SS-EN , Maskiners elutrustning Kort om CE-märkning Arbetsmiljöverkets AFS 2008:3, Maskiner (Maskindirektivet överfört till svenska regler) Allmänna krav på maskiner Skyddsjordning, färger, ledningsdimensionering Teknisk dokumentation Provning/verifiering av maskiner Lite andra regler och rekommendationer för maskiner SS EN Maskiners Elutrustning, Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG, AFS 2008:3 Maskindirektivet, ELSÄK-FS 2000:1 och EMC-direktivet 2004/108/EG 9

10 Installationskontroll Elsäkerhetsverket kräver att alla elinstallatörer har ett system för installationskontroll. Elinstallatörsförordningen, ELSÄK-FS 2008:1 och behörighetsföreskrifterna har ett tydligt krav att kontroll skall utföras. Svensk standard, d.v.s. Elinstallationsreglerna SS kräver att installationen både inspekteras (okulärt) och provas (mäts) innan den tas i drift. I Elinstallationsreglernas kapitel 61 finns reglerna för installationskontroll. Man kan välja att följa standarden eller göra kontrollen enligt ett eget system. I standarden krävs bl.a. mätning av frånkopplingstid på jordfelsbrytare om man förlitar sig på en redan monterad, vid t.ex. kompletteringsarbeten. Installatören ska göra beräkningar och visa att villkoret för automatisk frånkoppling vid fel uppfylls. Alternativt ska impedansen mätas och jämföras med en enkel tabell. I dagens installationer har skyddsledaren fått en allt större betydelse. I och med att allt mer är jordat är det också viktigt att alla utsatta delar verkligen är jordade. Kontroll av skyddsledaren är därför den viktigaste kontrollen. Denna kontroll bör utföras som en resistansmätning med minst 200mA provström. Detta för att garantera att skyddsledaren verkligen är ok. Om man provar med "summer" är det väldigt lätt att bli lurad vid mätningen. Detta kan resultera i en livsfarlig installation även om summern indikerar "kontakt". EIO har ett eget system för kontroll före idrifttagning. Underlag för provningen finns i deras pärm Ansvar, Instruktion, kontroll. På kursdagen går vi igenom lite av innehållet i pärmen och de skillnader som finns jämfört med svensk standard. ELKUL:s kurs i installationskontroll ger dig kunskap om gällande regler. Föreskrifter, krav enligt standard samt hur man praktiskt hanterar en installationsprovare gås igenom. Efter kursen skall du kunna planera, genomföra och dokumentera en installationskontroll. Kursen genomförs under en dag. Dagen varieras med föreläsning, diskussioner, praktiska mätövningar samt analys av resultaten från övningarna. Under kursen ges möjlighet att prova de flesta fabrikat av installationsprovare. Inga speciella förkunskaper behövs. Kurslängd, 1 dag. Utbildningen genomförs i grupper om 6-14 personer. En felaktig installation kan innebära livsfara för användaren. Dagens regler ställer allt större krav på installatörens kunskaper. För att förenkla och rationalisera kontrollen är det viktigt att vara väl informerad samt att ha ett bra och smidigt system. Man bör ta hjälp av en bra installationsprovare som har alla nödvändiga funktioner inbyggda. Genomgång av föreskrifter och standarder som är relevanta för installationskontrollen Elinstallationsreglerna SS , utgåva 2, del 6 kontroll Information om EIO:s Ansvar, Instruktion, Kontroll (skillnader mot standarden) Skyddsledares resistans, teori samt praktiska mätövningar Isolationsresistans, teori samt praktisk mätövning Utlösningsvillkoret, teori samt praktiska mätövningar Genomgång av olika typer av jordfelsbrytare Mätövning på övningsmoduler med olika jordfelsbrytare Exempel på dokumentation av installationskontrollen ELSÄK-FS 2008:1, ELSÄK-FS 2008:3, SS Utgåva 2 del 6 10

11 Grundläggande elteknik I dagens organisationer är det allt viktigare att personalen kan utföra mer än en specifik uppgift. Dagens maskiner har mekanik och elektronik tätt kopplade till varandra. Vid felsökning är det därför bra om mekaniker och underhållspersonal förstår och kan mäta även i elektriska kretsar. Enklare reparationer kan kanske klaras av direkt i stället för att vänta på elektrikern. Detta sparar både tid och pengar. Det är dock viktigt att de som utför reparationer vet hur arbetet skall genomföras så att inga olyckor inträffar under själva arbetet och att reparationen resulterar i en bra och säker anläggning. Det finns en hel del lagar och föreskrifter som reglerar elektriska arbeten. Elföreskrifter och behörighet handlar normalt om utförande av fasta installationer. Maskindirektivet handlar om maskiner och dess elutrustning. Arbetsmiljölagen handlar om säkerheten i arbetet, även elsäkerhet ingår i denna lag. Arbetsmiljölagen kräver både utbildning och kunskap för de som deltar i arbetet. Svensk standard ställer tydliga krav på den som t ex mäter i ett apparatskåp. Många företag efterfrågar utbildning i byte och felsökning på motorer. Det är tillåtet att koppla in och ur motorer utan någon formell el-behörighet så länge arbetet sker på en maskin. (Däremot får man inte utföra in- och urkopplingar i installationer, utan behörighet). I kursen Grundläggande elteknik kan man välja till avsnitt som behandlar motorer. I avsnittet ingår felsökning, märkskyltar, olika kopplingar samt kontrollmätning efter avslutat arbete. ELKUL:s kurs i grundläggande elteknik skräddarsys alltid för att passa den organisation för vilken kursen hålls. Innan kursen går vi noggrant igenom vilka grundkunskaper deltagarna har, vilka moment som ska ingå samt vad det slutgiltiga målet är med utbildningen. Kursen genomförs i delkurser med självstudier emellan eller som en sammanhängande utbildning. Dagarna varieras med föreläsning, diskussioner, självstudier, grupparbeten och praktiska laborationer. Kurslängden varierar från 1-4 dagar. Utbildningen genomförs i grupper om 4-12 personer. Observera att alla som arbetar med el även behöver gå elsäkerhetsutbildning regelbundet. Exempelvis "elsäkerhet vid arbete" med inriktning mot Drift- och underhållspersonal. Genom att utbilda personalen i grundläggande elteknik kan man skapa en förståelse för hela utrustningen och det blir lättare att se sambandet mellan styrsystem och olika maskindelar. Med rätt utbildning blir det lättare att konstatera var fel finns och varför de uppkommit. Detta i bidrar i sin tur till en ökad elsäkerhet. Kursens innehåll i korthet (valbara delar): Elektronikkunskap grund, spänning ström etc. Elektronikkunskap fortsättning, växelström, en- och trefas Schemaläsning Dokumentation Regelverk inom el, föreskrifter och standarder Elsäkerhet vid arbete In- och urkopplingar, praktiska tips Motorteori, märkskyltar in och urkoppling Kontrollmätning av utfört arbete Felsökning och mätning i elutrustning Specialanpassning till belysningskretsar, PLC, frekvensstyrning etc. ELSÄK-FS 2006:1, ELSÄK-FS 2013:1, ELSÄK-FS 2008:1, ELSÄK-FS 2008:2 11

12

Elföreskrifter & installationsregler

Elföreskrifter & installationsregler Elföreskrifter & installationsregler vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA 2 Elföreskrifter & instllationsregler

Läs mer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer , UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer 2 3 SIDA BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR. GRUNDKURS BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR.

Läs mer

Föreskrifter och myndighetskrav Behörighetsregler ELR-utbildningar Diplomering/Certifiering ELSÄK-FS 2006:1 SS-EN 50110-1 SS-EN 50110-1 2012-09-23

Föreskrifter och myndighetskrav Behörighetsregler ELR-utbildningar Diplomering/Certifiering ELSÄK-FS 2006:1 SS-EN 50110-1 SS-EN 50110-1 2012-09-23 Föreskrifter och myndighetskrav Behörighetsregler ELR-utbildningar Diplomering/Certifiering ELSÄK-FS 2006:1 Gäller för: ARBETE I YRKESMÄSSIG VERKSAMHET där elektrisk fara kan förekomma Arbete skall utföras

Läs mer

El för Mekaniker 5 dagar

El för Mekaniker 5 dagar El för Mekaniker 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Förord Ellagstiftningen en översikt Elsäkerhet vid arbete ELSÄK-FS 2008:3. Utförande av elektriska starkströmsanläggningar

Förord Ellagstiftningen en översikt Elsäkerhet vid arbete ELSÄK-FS 2008:3. Utförande av elektriska starkströmsanläggningar Innehåll Förord 5 7 Elsäkerhet vid arbete 10 ELSÄK-FS 2006:1 12 Utförande av elektriska starkströmsanläggningar 17 ELSÄK-FS 2008:1 23 ELSÄK-FS 2008:2 52 Innehavarens kontroll 63 Starkströmsförordning (2009:22)

Läs mer

Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs

Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Personsäkerhet Utdrag ur 3 kap 3 Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren skall

Läs mer

Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs

Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Elseminarium 2004 14.30-15.00 15.00-15.15 15.15-16.00 16.00-16.20 Kaffe och registrering Voltimum presenterar sig och kvällens program Elsäkerhet och standarder Minimässa 16.20-17.05 17.05-17.20 17.20-18.05

Läs mer

Innehåll. Protokoll provning 45

Innehåll. Protokoll provning 45 Innehåll 1. Behovet av kontroll före idrifttagning 6 2. Vilka installationsarbeten ska kontrolleras 8 3. Utförande avinstallationsarbete 9 4. Ansvar 11 5. Arbeten som inte kräver formell behörighet 12

Läs mer

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23 Behörighet för elinstallationsarbete Vem har nyttan av ett behörighetssystem? Vad krävs av en yrkesman? Regeringen En särskild utredare ska föreslå bestämmelser om vad som ska krävas för att utföra en

Läs mer

ELFÖRESKRIFTER & INSTALLATIONSREGLER

ELFÖRESKRIFTER & INSTALLATIONSREGLER ELFÖRESKRIFTER & INSTALLATIONSREGLER vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA ELFÖRESKRIFTER & INSTLLATIONSREGLER

Läs mer

Vi är nyckeln, till Din fortsatta utveckling. Välkommen. Lars Hedström Robin Alsterberg

Vi är nyckeln, till Din fortsatta utveckling. Välkommen. Lars Hedström Robin Alsterberg Vi är nyckeln, till Din fortsatta utveckling Välkommen Lars Hedström Robin Alsterberg Varför Svensk Uppdragsutbildning? Flexibla Kundanpassade lösningar Professionella utbildare för professionell rådgivning

Läs mer

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens Praktisk elteknik Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning 1 Bygger din kompetens Praktisk elteknik STF har ett utbud av kurser i praktisk elteknik. Tillsammans ger de dig heltäckande

Läs mer

Ingvar Eriksson SEK Svensk Elstandard. Elinstallationsreglerna SS utgåva 3 Ny utgåva av SS-EN SEK handbok om maskinsäkerhet

Ingvar Eriksson SEK Svensk Elstandard. Elinstallationsreglerna SS utgåva 3 Ny utgåva av SS-EN SEK handbok om maskinsäkerhet Ingvar Eriksson SEK Svensk Elstandard Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 3 Ny utgåva av SS-EN 60204-1 SEK handbok om maskinsäkerhet Elinstallationsreglerna utgåva 3 Ingvar Eriksson Hur uppfattar

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar

Tillfälliga elanläggningar Tillfälliga elanläggningar Vägledning vid planering, utförande och underhåll SEK Handbok 415 Utgåva 2.1 SEK Handbok 415 Utgåva 2.1 September 2007 Tillfälliga elanläggningar Vägledning vid planering, utförande

Läs mer

Har du det senaste? Storsäljare! Elinstallationsreglerna. Elinstallationsguiden. SS-EN Skötsel av elektriska anläggningar.

Har du det senaste? Storsäljare! Elinstallationsreglerna. Elinstallationsguiden. SS-EN Skötsel av elektriska anläggningar. El och elektronik Material SIS Förlag 2008 Har du det senaste? Här presenterar vi ett urval av våra produkter inom el och elektronik. På www.sis.se hittar du fler standarder, handböcker och andra publikationer

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

Riktlinjer Elinstallationsarbete Företaget Energi AB

Riktlinjer Elinstallationsarbete Företaget Energi AB 1 (9) Dokument Fastställd 2015 XX XX Reviderad Riktlinjer Elinstallationsarbete Ansvarig Elsäkerhetssamordnare Utgåva 1 Riktlinjer Elinstallationsarbete Företaget Energi AB Detta är ett exempel på riktlinjer

Läs mer

Introduktion till Föreskrifter och regler

Introduktion till Föreskrifter och regler Introduktion till Föreskrifter och regler El-lagen SFS 1997:857 Elinstallatörsförordningen SFS 1990:806 Föreskriften ELSÄK-FS 2008:1 Föreskriften ELSÄK-FS 2007:2 SFS 1997:857; Ellagen Reglerar produktion,

Läs mer

ESA, ISA eller Skötsel av elanläggningar? Postad av Svenne Eriksson - 17 jan :35

ESA, ISA eller Skötsel av elanläggningar? Postad av Svenne Eriksson - 17 jan :35 ESA, ISA eller Skötsel av elanläggningar? Postad av Svenne Eriksson - 17 jan 2014 12:35 Jag har fått för mig att man inte ska gå både ESA och "Skötsel av elanläggningar" utan att det är två olika arbetssätt.

Läs mer

Möte med Skatteverket, SP, Kassaregisterrådet, TOMER, MAF,

Möte med Skatteverket, SP, Kassaregisterrådet, TOMER, MAF, Fredrik Kagerud Möte med Skatteverket, SP, Kassaregisterrådet, TOMER, MAF, Elsäkerhetsverket 2014-04-15 Produkten Användarens skyldigheter Installationen Produkten Säkerhetskraven är angivna i " Förordning

Läs mer

Nya regler för elarbete

Nya regler för elarbete Nya regler för elarbete Den 8 juni 2016 tog riksdagen beslut om en ny elsäkerhetslag i Sverige. Den nya lagen träder i kraft 1 juli 2017. Den nya lagstiftningen påverkar de flesta grupper i samhället -

Läs mer

El och maskinsäkerhet Januari 2010

El och maskinsäkerhet Januari 2010 El och maskinsäkerhet Januari 2010 Utveckla dig inom el och maskinsäkerhet säkerställ ditt arbete SIS, Swedish Standards Institute SIS är en organisation som arbetar med standarder. Hos SIS kan du påverka

Läs mer

utbildning industriell elteknik

utbildning industriell elteknik utbildning industriell elteknik väx verklighetsanpassat via våra öppna kurser, skräddarsydda programutbildningar, branschkonferenser och yrkeshögskoleutbildningar. SIDA 2 industriell elteknik grundläggande

Läs mer

Tema Elsäkerhet FIE Teknisk Konferens Lars Kilsgård STF Ingenjörsutbildning AB

Tema Elsäkerhet FIE Teknisk Konferens Lars Kilsgård STF Ingenjörsutbildning AB Tema Elsäkerhet FIE Teknisk Konferens 2013 Hur Hur väl väl klarar klarar industrin Ni Ert sitt Elsäkerhetsarbete? Lars Kilsgård STF Ingenjörsutbildning AB Fråga Ni som är elansvariga på den industri/anläggningen

Läs mer

Vilka utmaningar har du?

Vilka utmaningar har du? EL & maskinsäkerhet Vilka utmaningar har du? 4 4 4 Höja effektiviteten Öka kundnöjdheten Mer fritid Anta utmaningarna med våra senaste standarder och handböcker. Elinstallation Elinstallationsreglerna

Läs mer

Föreningen för industriell elteknik. Presentation

Föreningen för industriell elteknik. Presentation Föreningen för industriell elteknik Presentation FIE:s grunder Föreningen bildades 1960 och har till uppgift att verka för samarbete mellan företag och eltekniker, som direkt eller indirekt är aktiva inom

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

Jordfelsbrytare för säkerhets skull

Jordfelsbrytare för säkerhets skull Jordfelsbrytare. 2 Jordfelsbrytare Jordfelsbrytare för säkerhets skull Det bästa sättet att skydda sig mot elolyckor och elbränder är att se till att elanläggningen och anslutna apparater är korrekt utförda

Läs mer

NY! El och maskinsäkerhet. Standarder, handböcker och utbildningar 2010. Säkerställ ditt arbete med aktuella standarder, böcker och Utbildningar

NY! El och maskinsäkerhet. Standarder, handböcker och utbildningar 2010. Säkerställ ditt arbete med aktuella standarder, böcker och Utbildningar El och maskinsäkerhet Standarder, handböcker och utbildningar 2010 NY! Säkerställ ditt arbete med aktuella standarder, böcker och Utbildningar SIS, Swedish Standards Institute SIS är en organisation som

Läs mer

Elinstallationsreglerna. Utgåva 2 2010-04-01

Elinstallationsreglerna. Utgåva 2 2010-04-01 Elinstallationsreglerna Utgåva 2 2010-04-01 Elinstallationsreglerna Baserad på internationell standard IEC CENELEC Lågspänning 7 delar Elinstallationsreglerna 7 Delar 1. Ändamål och grundläggande principer

Läs mer

Skyddsutjämning i byggnader

Skyddsutjämning i byggnader Skyddsutjämning i byggnader Ingvar Eriksson SEK Svensk Elstandard SEK Svensk Elstandard, svarar för standardiseringen på elområdet i Sverige och samordnar svensk medverkan i internationell och europeisk

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

BARA FÖR RIKTIGA ELEKTRIKER Visste du att vi har sänkt priserna på alla våra produkter? Så är det i alla fall.

BARA FÖR RIKTIGA ELEKTRIKER Visste du att vi har sänkt priserna på alla våra produkter? Så är det i alla fall. Standarder, handböcker och utbildningar 2011 BARA FÖR RIKTIGA ELEKTRIKER Visste du att vi har sänkt priserna på alla våra produkter? Så är det i alla fall. Smart sökfunktion Tack vare sökbaserad navigering

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

KURSPROGRAM. Elsäkerhet

KURSPROGRAM. Elsäkerhet Elsäkerhet KURSINFORMATION Innehåll (s 1/2): KURSINFORMATION:» Våra kurser kan genomföras i hela Sverige och anpassas efter era önskemål gällande innehåll, nivå och längd... 04» Kursansvariga... 05» Kontaktuppgifter...

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för utbildningar som uppfyller utbildningskraven för auktorisation

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete

Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete En del av Systematiskt elsäkerhetsarbete AW Elteam AB Detta dokument innehåller grunduppgifter för företagets egenkontrollprogram enligt Elsäkerhetverkets

Läs mer

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet.

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. OM EL Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. 2 EL El är en förädlad form av energi som dagens samhälle behöver för att fungera. För att ingen

Läs mer

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar.

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. 2 Elsäkerhet i småbåtshamnar Ditt ansvar som innehavare DET ÄR MYCKET VIKTIGT att du som innehavare och ansvarig för en småbåtshamn utför kontroller av starkströmsanläggningen.

Läs mer

Elteknisk validering. Innehållande kraven för BB1 och skötsel av elanläggning

Elteknisk validering. Innehållande kraven för BB1 och skötsel av elanläggning Elteknisk validering Innehållande kraven för BB1 och skötsel av elanläggning Innehåll Följande kunskaper, färdigheter och förmågor ska testas... 2 Kunskapsområde praktisk ellära... 2 Kunskapsområde elkraftteknik...

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

För att överföra en fas nätspänning behövs egentligen bara 2 ledare

För att överföra en fas nätspänning behövs egentligen bara 2 ledare Lars E. CMIT 2014-03-12 Hur många ledare behövs i vårt elsystem? För att överföra en fas nätspänning behövs egentligen bara 2 ledare 1-fas o 3-fas koppling För enfassystem har man vanligtvis 1 fasledare,

Läs mer

KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1

KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1 DRIFT- OCH SERVICE FÖRVALTNINGEN VA-AVDELNINGEN Handläggare Datum 2015-05-07 Rasmus Appelkvist Telefon 0455-30 32 70 KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1 Beställare Projekt Starkströmsföreskrifterna (1 kap.

Läs mer

Arbete på elektrisk materiel

Arbete på elektrisk materiel 2003-10-10 Sida 1 (9) *AFEL* *AF EL -* Arbete på elektrisk materiel Innehållsförteckning 1 Arbete på elektrisk materiel... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte... 2 1.3 Ordförklaringar... 3 2 Elektriskt arbete...

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Projekt Fastighetsskötsel, NT Elsäkerhetsverket - Norra tillsynsdistriktet

Projekt Fastighetsskötsel, NT Elsäkerhetsverket - Norra tillsynsdistriktet 1 Projekt Fastighetsskötsel, NT4-2002 Elsäkerhetsverket - Norra tillsynsdistriktet 1. Mål Målet för projektet är att kontrollera rutinerna för tillsyn av fastigheter samt personalkompetens och rutiner

Läs mer

UTBILDNING I EL- OCH MASKINSÄKERHETSANVISNINGAR INOM RINGHALSGRUPPEN

UTBILDNING I EL- OCH MASKINSÄKERHETSANVISNINGAR INOM RINGHALSGRUPPEN Dokumenttyp Sekretessklass Status Granskat ID-nummer / Utgåva Anvisning Företagsintern Godkänt Larsson Göran 910117025/ 5.0 Utfärdare Datum Antonsson Bo-Göran Alternativt ID Andersson Hans 2003-02-26 0414

Läs mer

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Vattenfall Distribution Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka sin egen elkostnad gör att allt fler väljer

Läs mer

För att överföra en fas nätspänning behövs egentligen bara 2 ledare

För att överföra en fas nätspänning behövs egentligen bara 2 ledare Lars E. CMIT 2014-03-12 Hur många ledare behövs i vårt elsystem? För att överföra en fas nätspänning behövs egentligen bara 2 ledare 1-fas o 3-fas koppling För enfassystem har man vanligtvis 1 fasledare,

Läs mer

Ledningsdimensionering

Ledningsdimensionering Ledningsdimensionering enligt HB 421, en vägledning i dimensionering i ledningsnät för lågspänning skydd vid kortslutning och skydd mot elchock Bygger din kompetens Ledningsdimensionering enligt HB 421

Läs mer

Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser

Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser Skapad: 2008-10-10 Senast ändrad: 2011-09-26 R 11 Lars Eliasson Börje Hjorth Karin Sjöndin 2008-10-10 2011-09-26 2011-09-26

Läs mer

Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete. för. Ängelholms Elduo AB

Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete. för. Ängelholms Elduo AB Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete för Ängelholms Elduo AB Företagets uppgifter Juridiskt namn Ängelholms Elduo AB Adress Älvdalsgatan 7 Postnummer och ort 26273 Organisationsnummer 556943-6305

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET

CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svara med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan som

Läs mer

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare Flogas Sverige AB erbjuder tillfälle att delta i vår Gasolföreståndarkurs, som pågår under tre dagar mellan den 5-7 maj 2015. Kursen vänder sig till den som vill

Läs mer

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel.

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind- och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör får du här en

Läs mer

Nyheter i Elinstallationsreglerna, utgåva 2

Nyheter i Elinstallationsreglerna, utgåva 2 Nyheter i Elinstallationsreglerna, utgåva 2 Joakim Grafström SEK Svensk Elstandard Jag ska prata om Termer och definitioner Fördelningssystem, exempel Kap. 41 förenklat Jordfelsbrytare på fler platser

Läs mer

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

Kontroll före idrifttagning

Kontroll före idrifttagning Välkommen till Seminarium Kontroll före idrifttagning Föredragshållare Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB 2011-05-13 1 SIS, Swedish Standards Institute ideell förening medlemmar från privat och offentlig sektor

Läs mer

SEK Handbok 449 Utgåva 1

SEK Handbok 449 Utgåva 1 Potentialutjämning i industriella elanläggningar SEK Handbok 449 Utgåva 1 SEK Handbok 449 Utgåva 1 Mars 2009 Potentialutjämning i industriella elanläggningar En handbok utgiven av SEK Svensk Elstandard.

Läs mer

Skanska Sverige. Arbete med eller nära spänning skall utföras av, eller under ledning av, en för arbetet ansvarig person, se kompetenskrav.

Skanska Sverige. Arbete med eller nära spänning skall utföras av, eller under ledning av, en för arbetet ansvarig person, se kompetenskrav. 1 (6) 1. Allmänt Arbete i närheten av och med elledningar är en vanlig och farlig situation för oss, endera väl synlig luftledning eller som ledning under mark. Nedan finns beskrivet arbetssättet som ska

Läs mer

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det?

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker EIO 1 Jan Siezing VD EIO Förord 3 Infograf - Fulel och fuskelektriker 4 Infograf - Gott rykte ger nya kunder 5

Läs mer

Tillstånd och tillsyn -en överblick. Daniel Aulik Energigas Sverige

Tillstånd och tillsyn -en överblick. Daniel Aulik Energigas Sverige Tillstånd och tillsyn -en överblick Daniel Aulik Energigas Sverige Energigas Sverige En medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad användning av energigaser. Biogas, Fordonsgas, Gasol,

Läs mer

Elinstallationer i badrum

Elinstallationer i badrum Elinstallationer i badrum SEK Svensk Elstandards kansli får många frågor om hur man kan använda el på ett säkert och ändamålsenligt sätt i våta miljöer. Förändringarna i 2009 års utgåva av Elinstallationsreglerna

Läs mer

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara!

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara! Var rädd om dina nära och kära elinstallationer är färskvara! Dolda elfel kan visa sig vara livsfarliga Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att

Läs mer

Re: EL-Vis Q&A till Android och IPhone (Frågor och svar om Elinstallationsreglerna) Postad av Reijo Eriksson - 03 maj :44

Re: EL-Vis Q&A till Android och IPhone (Frågor och svar om Elinstallationsreglerna) Postad av Reijo Eriksson - 03 maj :44 EL-Vis Q&A till Android och IPhone (Frågor och svar om Postad av Ronnie Lidström - 03 maj 2012 12:48 EL-Vis Q&A är en ny "app" med 121 frågor och svar om elinstallationsreglerna. Finns att ladda ner på

Läs mer

Min käre arbetsgivare hävdar också att det är mitt ansvar att få till ett CE-märke även om han inte erbjuder någon sådan utbildning.

Min käre arbetsgivare hävdar också att det är mitt ansvar att få till ett CE-märke även om han inte erbjuder någon sådan utbildning. CE märkning av apparatskåp Postad av Johan Breiler - 02 apr 2012 08:02 Jag bygger apparatskåp som är anläggningsspecifika. Detta innebär att jag måste CE-märka varje skåp individuellt. Jag undrar vilka

Läs mer

Jordfelsbrytare förhindrar nio av tio elolyckor

Jordfelsbrytare förhindrar nio av tio elolyckor Jordfelsbrytare förhindrar nio av tio elolyckor Du, dina nära och kära får hundradelarna på rätt sida Varje år dör människor genom elolyckor och många skadas svårt. Olyckorna beror på att man av olika

Läs mer

Selga UTBILDNINGAR Selga utbildningar höstterminen 2014

Selga UTBILDNINGAR Selga utbildningar höstterminen 2014 Selga utbildningar höstterminen 2014 Energy Solutions 2 timmar om Solenergi Rexel Energy Solutions Solenergi - del 1 Lars Andrén, Drivkraft Solenergi - del 2 Robin Engborg Solenergi - del 3 EUU 2 timmar

Läs mer

Skyddsutjämning. Örjan Borgström EUU. Kenth Ryeskog STF

Skyddsutjämning. Örjan Borgström EUU. Kenth Ryeskog STF Skyddsutjämning Örjan Borgström EUU Kenth Ryeskog STF Nya definitioner Neutralpunkt L 1 Gruppcentral 230 V L 2 L 3 Belastning Basskydd Skyddsjordsledare jordpunkt Felskydd Fara genom indirekt beröring

Läs mer

VARFÖR GÖR VI EN ELOLYCKSFALLSRAPPORT?

VARFÖR GÖR VI EN ELOLYCKSFALLSRAPPORT? Elolycksfall 2015 VARFÖR GÖR VI EN ELOLYCKSFALLSRAPPORT? Elsäkerhetsverkets årliga rapport över elolycksfall bygger på händelser som rapporteras in till Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket. Syftet

Läs mer

Nyinstallation, ombyggnad eller utvidgning av elanläggning

Nyinstallation, ombyggnad eller utvidgning av elanläggning Nyinstallation, ombyggnad eller utvidgning av elanläggning William Persäter STF/W Persäter Elkonsultering Vad är en elanläggning? Med elektrisk anläggning avses i ellagen en anläggning med däri ingående

Läs mer

2009, Copyright SIS Förlag

2009, Copyright SIS Förlag 2009, Copyright SIS Förlag Elinstallationsregler 104 frågor och svar SIS HB 36, Utgåva 1 ISBN E-bok: 978-91-7162-786-5 Författare: Mats Jonsson Redaktör: Ewa Berggren Layout: Åsa Till, Till&Från Reklam

Läs mer

Nya Elinstallationsregler (SS utgåva 3) Postad av Ronnie Lidström - 09 maj :55

Nya Elinstallationsregler (SS utgåva 3) Postad av Ronnie Lidström - 09 maj :55 Nya Elinstallationsregler (SS 436 40 00 utgåva 3) Postad av Ronnie Lidström - 09 maj 2017 08:55 Den nya versionen av "Elinstallationsreglerna" släpps idag kl 13:15 på Elmässan Elfack i Göteborg. Väntar

Läs mer

Lars Kilsgård 0451 454 26

Lars Kilsgård 0451 454 26 ELANSVARSTRÄFF 2011-12-01 Elolyckor och deras uppkomst Lars Kilsgård 0451 454 26 Dödlig utgång 1 Helsingborg, lekman, man 16 september 2010, kopparstöld (kontaktledning) Luleå, elyrkesman, man 42 år 24

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

Selga UTBILDNINGAR Selga utbildningar höstterminen 2014

Selga UTBILDNINGAR Selga utbildningar höstterminen 2014 Selga utbildningar höstterminen 2014 Energy Solutions 2 timmar om Solenergi Rexel Energy Solutions Solenergi - del 1 Lars Andrén, Drivkraft Solenergi - del 2 Robin Engborg Solenergi - del 3 EUU 2 timmar

Läs mer

EBR. Diplomerad distributionselektriker. Bygger din kompetens

EBR. Diplomerad distributionselektriker. Bygger din kompetens EBR Diplomerad distributionselektriker Bygger din kompetens EBR Diplomerad distributionselektriker Vi erbjuder ett väl sammansatt utbildningspaket som ger dig förutsättningar för att utvecklas framgångsrikt

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

LnS, Elsäkerhet

LnS, Elsäkerhet LnS, 2012 Elsäkerhet Elsäkerhet Elfaran är: Osynlig Ljudlös Luktlös Skadlig/Dödlig Skadeverkningar till följd av elektrisk ström Skador som är en direkt följd av strömmen som passerar genom kroppen. Indirekta

Läs mer

Innehåll. 1 Vilka maskiner får användas? 2 Får maskinen ändras eller byggas om? 3 Ansvar vid ändringar på maskinen? 4 Vem får köra maskinen?

Innehåll. 1 Vilka maskiner får användas? 2 Får maskinen ändras eller byggas om? 3 Ansvar vid ändringar på maskinen? 4 Vem får köra maskinen? Säkra maskiner Den här broschyren vänder sig till alla som kommer i kontakt med mobila maskiner och tillbehör t.ex: Entreprenadmaskiner Grönytemaskiner Lantbruksmaskiner Skogsmaskiner Truckar Vägunderhållsmaskiner

Läs mer

Selga ACADEMY Selga Academy vårterminen 2015

Selga ACADEMY Selga Academy vårterminen 2015 Selga Academy vårterminen 2015 Energy Solutions 2 timmar om Solenergi Rexel Energy Solutions 3 Solenergi - del 1 Lars Andrén, Drivkraft 4 Solenergi - del 2 Robin Engborg 5 Solenergi - del 3 EUU 6 2 timmar

Läs mer

KONTROLL FÖRE IDRIFTAGNING, BEHÖRIGHET OCH ANSVAR

KONTROLL FÖRE IDRIFTAGNING, BEHÖRIGHET OCH ANSVAR KONTROLL FÖRE IDRIFTAGNING, BEHÖRIGHET OCH ANSVAR Lars Kilsgård STF Ingenjörsutbildning AB Mats Jonsson Eltrygg Miljö AB Behörighet och skyldigheter Ansvar och skyldigheter Regeringens föreskrifter Elinstallatörsförordning

Läs mer

SSG Elansvarsträff 2011 Tema Sannolikhet

SSG Elansvarsträff 2011 Tema Sannolikhet SSG Elansvarsträff 2011 Tema Sannolikhet 2 SSG Elansvarsträff 2011 Värdarna Johnny Jansson och Tomas Kristensson hälsar er välkomna 3 SSG Elansvarsträff 2011 Vad är sannolikhet Sannolikhetsfördelningen

Läs mer

Säkra maskiner. Version 3

Säkra maskiner. Version 3 Säkra maskiner Version 3 Den här broschyren vänder sig till alla som kommer i kontakt med mobila maskiner och tillbehör t.ex: Entreprenadmaskiner Grönytemaskiner Lantbruksmaskiner Skogsmaskiner Truckar

Läs mer

Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll. Peter Kovács, SP Energiteknik

Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll. Peter Kovács, SP Energiteknik Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll Peter Kovács, SP Energiteknik VI SKAPAR VÄRDE I SAMVERKAN Forskning: Kvalité livslängd Teknisk utvärdering Solenergi på SP Myndighetssupport Utbildning

Läs mer

och angränsande ansvar - som vi såg på det William Persäter

och angränsande ansvar - som vi såg på det William Persäter Behörighetsansvar och angränsande ansvar - som vi såg på det William Persäter ELLAGSTIFTNINGEN Vad säger ellagstiftningen om ansvar för Vad säger ellagstiftningen om ansvar för utförande och skötsel av

Läs mer

Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller

Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller Gäller för Version Föreskrift Trafikverket 2.0 BVF 1921 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2011-03-31 9 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av TRV 2010/89562 Produktion Jörgen Niklasson, Tjp Handläggare

Läs mer

Marinel och elektronik

Marinel och elektronik Marinel och elektronik Ämnesplan: Marinel och elektronik Kurser: Båtel 1-2, Marinelektronik 1-2, Motorelektronik 1-2, Marinel och elektronik Ämnets syfte Undervisningen i ämnet marinel och elektronik ska

Läs mer

KURSPROGRAM. Maskinsäkerhet

KURSPROGRAM. Maskinsäkerhet Maskinsäkerhet KURSINFORMATION Innehåll: KURSINFORMATION:» Våra kurser kan genomföras i hela Sverige och anpassas efter era önskemål gällande innehåll, nivå och längd... 03» Våra kurser vänder sig till...

Läs mer

Dokumentnummer LKT 1500.185.005 Ersätter Ersatt av Revision

Dokumentnummer LKT 1500.185.005 Ersätter Ersatt av Revision av Beroende till/från annat dokument Dokumentnuer LKT 1500.15.005 1 Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Projektering, inköp, anläggning, underhåll Nyckelord Skyltar, märkning Leverantörens dokumentnuer

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Yrkesutgångar Elteknik

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Yrkesutgångar Elteknik Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Yrkesutgångar Elteknik Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av

Läs mer

============================================================================

============================================================================ Potentialutjämning i betongplatta Postad av Leif Strand - 16 okt 2014 15:55 En del gör det, andra inte. Potentialutjämning i betongplatta för villa, är det ett krav? Postad av Rikard Ågren - 16 okt 2014

Läs mer

Tre spår mot förändrad behörighet!

Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Elsäkerhetsverkets uppdrag är att bygga, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och produkter.

Läs mer

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation.

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. 1(7) Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. Enligt punkt 434.1 i SS 4364000 ska kortslutningsströmmen bestämmas i varje punkt så erfordras. Bestämningen

Läs mer

Elutbildningar som ger efterfrågad kompetens och uppdaterade kunskaper

Elutbildningar som ger efterfrågad kompetens och uppdaterade kunskaper Elutbildningar som ger efterfrågad kompetens och uppdaterade kunskaper El och underhåll Elföreskrifter Elbesiktning Ex och ATEX Elautomation Kraftproduktion/Eldistribution Ledarskap Kommunikationsteknik

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Vad är elinstallationsarbete? SSG Elansvarsträff, 30 november Peter Lindberg Nova Park Conference, Knivsta 2016

Vad är elinstallationsarbete? SSG Elansvarsträff, 30 november Peter Lindberg Nova Park Conference, Knivsta 2016 Vad är elinstallationsarbete? SSG Elansvarsträff, 30 november Peter Lindberg Nova Park Conference, Knivsta 2016 Ordförklaringar elsäkerhetslagen (2016:732) Definitionen av elinstallationsarbete finns i

Läs mer