Tillsammans skapar vi framtidens Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsammans skapar vi framtidens Stockholm"

Transkript

1 Tillsammans skapar vi framtidens Stockholm

2 Nyproduktion Nyproduktion var Einar Mattssons grundidé och vi har bevarat vår konkurrenskraft genom årtiondena. I dag är vi en trygg och pålitlig entreprenör som hjälper fastighetsägaren till långsiktig lönsamhet. Vi utför flerbostadsprojekt från ax till limpa och är gärna delaktiga i tidiga skeden. Då vi också bygger för egen förvaltning vet vi vad som är viktigt ur fastighetsägarens perspektiv. I samarbete med kunden hittar vi de rätta lösningarna som ger både kostnadseffektiv projektering och produktion, attraktiva bostäder och lönsam drift. Våra investeringskalkyler blir träffsäkra tack vare vår egen gedigna erfarenhet och vårt breda kontaktnät av leverantörer. Einar Mattsson använder alltid beprövade material och metoder och vi vänder oss endast till pålitliga samarbetspartners. Vi har lagt ned ett omfattande arbete på att utveckla våra processer och rutiner för produktion, inköp och kontroll. Därför kan vi erbjuda den mindre entreprenörens smidighet i kombination med inarbetade processer för att hålla ett projekts ramar. Allt arbete präglas av ett processtänkande som säkrar kvalitet, tid, ekonomi och miljö. Einar Mattsson Byggnads AB och projektledaren Ebab har gjort ett jättebra jobb, byggtiden blev tre, fyra månader kortare än beräknat och budgeten hålls. Lars Kinneholm portföljförvaltare på SEB Trygg Liv, om kvarteret St Katrineberg i Liljeholmen BILD: TOTAL ARKITETKUR & URBANISM

3 Totalrenovering När vi totalrenoverar ett hus utgår vi helt från fastighetsägarens behov och synsätt. Vi vill vara med så tidigt som möjligt för att hitta de bästa vägarna till större avkastning, gärna i samverkan med kunden. Vi erbjuder oss att ta ett helhetsgrepp kring renoveringen, från tidig projektering till genomförande och överlämning av en nyckelfärdig produkt. Med erfarenhet och kreativitet tittar vi alltid på möjligheterna att utöka volymen eller genomföra ändringar och konverteringar. Samtidigt är vi lyhörda för vår uppdrags givares önskemål och etablerar en rak kommunikation, där vi kontinuerligt stämmer av saker under resans gång. En unik fördel för Einar Mattsson är att vi har direkt tillgång till kompetensen hos vår förvaltningsverksamhet. På så vis vet vi under projekterings- och byggprocessen vilka val som blir mest gynnsamma för kunden i nästa skede, när det renoverade huset ska förvaltas och generera intäkter för fastighetsägaren. Samtidigt månar vi alltid om att renovera omsorgsfullt och tillvarata tidstypiska detaljer. På uppdrag av Sveafastigheter skapar Einar Mattsson Byggnads AB 462 lägenheter i Vällingby Parkstad, en av landets största kontorskonverteringar någonsin.

4 Stamrenovering Stambyten är omfattande projekt, men genom att visa lyhördhet och omtanke gentemot både uppdragsgivare och boende skapar vi en smidig process från det att behoven analyseras ända tills arbetet är godkänt och klart. Einar Mattsson har lång erfarenhet av att byta stammar och samtidigt renovera kök och/eller badrum. Det är en stor investering för fastighetsägaren och vi kan stötta kunden genom hela processen, från behovsanalys, över förstudie, hyresförhandling, projektering, genomförande till överlämning. Genom bra planering i tidiga skeden skapar vi förutsättningar för en renovering som ger lägre driftskostnader och bättre boendemiljö. Vi levererar god kvalitet, säkerhet och ekonomi inom utsatt tid. Våra specialiserade ROT-team är vana vid kvarboende, arbetar effektivt och tar stor hänsyn till att vi jobbar i någon annans hem. Inte minst kommunicerar vi snabbt och rakt med alla inblandade. En särskild ROT-koordinator ansvarar för direktkontakten med de boende under processen. Vi informerar dem tidigt och ger en tydlig och rättvis bild av hur arbetet ska gå till. Vår ROT-koordinator besvarar de boendes frågor på plats, håller informationsmöten och kvalitetssäkrar tillvalsprocessen.

5 Kommersiella lokaler Att renovera eller bygga om kommersiella lokaler grundar sig alltid i ett affärsdrivet beslut. Einar Mattsson förvaltar egna fastigheter och förstår därför fastighets ägarens intentioner samt kan förverkliga dem på ett bra sätt. Med våra unika insikter om fastighetsägarens affär kan vi bidra till långsiktig lönsamhet genom lyckade lokalanpassningar och renoveringar. Varje uppdrag för med sig sina specifika utmaningar, men med vår gedigna erfarenhet hittar vi alltid de rätta lösningarna. När vi får hjälpa till redan i tidiga skeden garanteras en kostnadseffektiv lokalombyggnad som ökar hyresintäkterna på det sätt som eftersträvas. Genom väl inarbetade processer och kvalitetsrutiner säkerställer vi ett gott utfört arbete som levereras inom överenskomna tidsramar. Vi använder beprövade material och metoder och vänder oss endast till pålitliga samarbetspartners. I samarbete med arkitekter kan vi få rätt gestaltning och funktion utan att nagga på kostnadseffektiviteten och tack vare all den kreativitet och yrkesskicklighet vi besitter lyckas vi med inredningar som sticker ut. Einar Mattsson har varit angelägna om att presentera beräknade kostnader och hela tiden gett oss tydliga vägval under resans gång. Olov Ettefalk förvaltningschef på FAB Svea Artilleri, om renoveringen av Hotel Tapto Oaxen Krog & Slip belönades med Stockholms Läns Hembygdsförbunds Byggnadsvårdspris 2014.

6 Administrativ förvaltning Inom administrativ förvaltning sätter vi alltid fastighetsägarens långsiktiga affär främst. Ett engagerat team fokuserar på att maximera värdet på fastigheten genom att leverera kvalitet och välja rätt väg för framtiden. Vår kundansvarige fokuserar dagligen på att ge varje fastighet en långsiktigt god avkastning. När det gäller bostadshyresförhandling spelar Einar Mattsson en viktig roll på Stockholmsmarknaden. Här är vi ledande och vet hur hyresintäkterna höjs på sikt. Vi hittar också lönsamma lokalhyres gäster som bidrar positivt till såväl fastig heten som omgivningen i stort. För de boende sköts kontakterna av vår bostadskonsulent som de kan vända sig till med alla sina frågor. Tack vare vårt stora egna fastighetsbestånd vet vi hur man planerar underhåll och prioriterar investeringar affärsmässigt rätt. Genom vår interna byggkompetens kan vi leverera kvalificerade och trovärdiga beslutsunderlag. Vi åtar oss även att styra projekt åt fastighetsägaren och hanterar ekonomisk förvaltning, det vill säga bokföring och redovisning. För bostadsrättsföreningar erbjuder vi Fastighetsägarportalen, ett webbaserat verktyg för smidig ekonomisk uppföljning, faktura- och dokumenthantering. Sedan 1950 förvaltar Einar Mattsson fastigheter och vi är bäst i Stockholm på hyresförhandlingar.

7 Teknisk förvaltning Den tekniska förvaltningen ser vi som ett verktyg för fastighetsägaren att bygga värden över tid, samtidigt som akuta problem minimeras. Vi satsar på proaktiv tillsyn, snabb uppföljning av felanmälningar och rapportering till kunden. Teknisk förvaltning handlar om ett engagemang för att hålla husen i gott skick och optimera driften. Underhållet planeras långsiktigt i kontinuerlig dialog med fastighetsförvaltaren och vi är mycket aktiva i vår tillsyn och skötsel av husen. För driftoptimering kommer vi med proaktiva förslag på förbättringar utifrån statistik och fysiska besök. Vi tar fram hållbara lösningar för energieffektivisering och identifierar andra tekniska förbättringsmöjligheter. Vår långa erfarenhet av förvaltning gör att vi vet hur man värnar om de boende. Vår kundtjänst sitter internt och vårt ärendehanteringssystem garanterar att tillsyn och felavhjälpning sköts enhetligt och effektivt, med snabb återkoppling till kunden. Vi har en särskild grupp för felavhjälpande underhåll där det ingår snickare, rörmokare och smeder. Vår trädgårdsgrupp ser till att gårdarna sköts om och är fina året runt. Personalen brinner för att göra ett bra jobb. Thomas Bernsten styrelseordförande, Brf Silvieberg

8 Totalförvaltning Som Stockholm stads största privata hyresvärd vet vi både hur man optimerar driftnettot och förbättrar totalavkastningen på lång sikt. Ett totalt förvaltningsåtagande ger oss bäst förutsättningar att driva fastighetsägarens affär. Vid ett helhetsåtagande samordnar och effektiviserar vi både administrativ och teknisk förvaltning. Fastighetsägaren slipper lägga ned egen tid på samordning och vi når en ännu bättre förståelse för kundens specifika förutsättningar och behov. När vi får full kontroll på alla delar kan vi driva fastighetsägarens affär på bästa sätt. Vår rapportering blir ett gediget underlag att förlita sig på vid det långsiktiga beslutsfattandet kring fastigheterna. Vi högprioriterar tillgänglighet gentemot såväl de boende som kunden. De boende kan vända sig till vår bostadskonsulent och interna kundtjänst. Fastighetsägaren får en enda kontaktyta i form av en kundansvarig som leder ett team bestående av förvaltare, bostadskonsulent, förvaltningsekonom och fastighetstekniker. Tillsammans arbetar de för att både huset och de boende ska må bra, samtidigt som fastighetsvärdet ökar på lång sikt lägenheter förvaltas av Einar Mattsson, varav drygt inom EM-sfären. I och med att Einar Mattsson har ett stort eget fastighetsbestånd förstår de vår affär. Det är naturligt för dem att sköta förvaltningen på ett långsiktigt sätt. Cecilia Thomasson Blomquist kapitalförvaltningschef för PP Pension lägenheter förvaltas på uppdrag av drygt 40 externa kunder.

9 EINAR MATTSSON Einar Mattsson Byggnads AB ingår i koncernen Einar Mattsson, ett byggmästarföretag i Storstockholm med anor från Vår vision är att nästa kapitel ska bli det bästa i både vår egen och stadens historia. Den unika samverkan mellan koncernens byggnads-, fastighets- och projektbolag gör att vi ständigt kan vässa oss i ansträngningarna att erbjuda våra kunder genomtänkta hus, tjänster och lösningar. BJÖRN RAUNIO INFORMATION / HARLAND CREATIONS. OMSLAGSFOTO: ÅKE GUNNARSSON, FOTOINLAGA: MATTIAS HAMRÉN/ÅKE GUNNARSSON EINAR MATTSSON BYGGNADS AB Box 17143, Stockholm BESÖKSADRESS Rosenlundsgatan 58 TELEFON

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo!

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo! Balkonginglasning Vi gör det trevligare att bo! Inglasning en långsiktig och lönsam investering! Att glasa in balkongen är ett klokt beslut oavsett om det gäller dig som bostadsrättsinnehavare, som bostadsrättsförening

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet?

Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? evry.com Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? och varuflöden är områden som ofta har god potential att effektiviseras med hjälp av IT.

Läs mer

NYCKELN TILL DITT HELT NYA HEM

NYCKELN TILL DITT HELT NYA HEM NYCKELN TILL DITT HELT NYA HEM Ditt nya hem är bara ditt Doften av nybyggt. Känslan av att flytta in där ingen annan har bott. Att kunna sätta din egen prägel på hemmet, redan innan du flyttat in. Stora

Läs mer

Fler tänker bättre än en

Fler tänker bättre än en Fler tänker bättre än en NCC:s svar på Produktivitetskommitténs frågor om vilka åtgärder som krävs för att höja anläggningsbranschens produktivitet och innovationsgrad 2 3 Sammanfattning NCC anser att

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5 RAPPORT 2013:5 Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum Ett arbetssätt baserat på kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten Författare: Åsa Swan, Madeleine Blusi Hemtjänst

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer