Från lampbyten till kvalificerade ljussättningar vi hjälper er!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från lampbyten till kvalificerade ljussättningar vi hjälper er!"

Transkript

1 Från lampbyten till kvalificerade ljussättningar vi hjälper er! Din lokala leverantör av utomhusbelysning

2 Vill ni förbättra er utomhusbelysning? Av erfarenhet vet vi att en ny genomtänkt belysning kan förbättra upplevel- Broschyren du håller i handen beskriver Tekniska verkens tjänster inom utomhusbelysning. å följande sidor kan du läsa mer om våra tjänsteområden: Löpande åtaganden Byggnation och entreprenad Ljusdesign och konsultation Förvaltning rojektering/ljussättning Uppförande/byggnation Investering Ägande Dokumentationshållning Elleverans Tändning/släckning Felanmälanhantering Förebyggande underhåll Avhjälpande underhåll Förnyelse Färdigt ljus Brons Färdigt ljus Guld Drift och underhåll Löpande åtaganden Nedan kan du läsa mer om vad som ingår i våra olika löpande åtaganden. I matrisen till vänster får du även en snabb överblick över de olika delarna som ingår. Färdigt ljus Färdigt ljus är ett helhetskoncept där du som kund kan välja att låta oss ta hela eller delar av ansvaret för er belysningsanläggning. I konceptet Färdigt ljus ingår löpande drift och underhåll samt den el som används i anläggningen. Du väljer själv nivå på åtagande och ansvar. Färdigt ljus Brons Tjänsten Färdigt ljus Brons är till för dig som själv vill äga belysningsanläggningen. Du som kund tar den första investeringen medan vi sköter löpande drift och underhåll. El samt tändning och släckning av anläggningen ingår såklart. I till exempel exploateringsområden är Färdigt ljus Brons vår vanligaste leveransform. Färdigt ljus Guld I tjänsten Färdigt ljus Guld tar vi fram förslag och bygger belysningsanläggningen utifrån dina önskemål. Vi står också för hela investeringen och ägandet av anläggningen. Som kund får du en anläggning precis som du vill ha den utan att behöva ta något ägar- och innehavaransvar. Vi förnyar anläggningen när den blir för gammal. Färdigt ljus Silver Färdigt ljus Silver passar dig som önskar en mer flexibel lösning vad gäller fördelning av investering och upplägg. El, tänd- och släcktider Genom att anläggningen ansluts till Tekniska verkens belysningsnät ingår elenergin i konceptet Färdigt ljus. Tändoch släcktider regleras centralt så att dessa anpassas till ljusförhållandena i Linköping. I belysningsnätet används ursprungsmärkt förnyelsebar elenergi.

3 sen av utomhusmiljön samtidigt som energianvändningen kan minska. Vi har stor erfarenhet av ljus design, byggnation och skötsel av både små och stora belysningsanläggningar inom offentlig belysning. Drift och underhåll Vi kan sköta drift och underhåll av all belysning på gator, torg, i bostadsområden och i övriga utomhusmiljöer. Även om ni äger belysningsanläggningen kan ni låta oss stå för löpande drift och underhåll. å så sätt ansvarar vi för alla typer av arbeten som behövs för att utomhusbelysningen alltid ska fungera felfritt. I tjänsten Drift och underhåll ingår följande åtaganden: Dokumentationshållning Vi ansvarar för anläggningsdokumentationen i form av belysningsnätets position och övrig data som till exempel antal och typ av stolpar, armaturer och ljuskällor. Dokumentationen är nödvändigt för att sköta drift- och underhållsåtagandet. Dokumentationshållningen sker digitalt i Tekniska verkens system. Förebyggande underhåll När en ljuskälla blir för gammal försämras dess förmåga att effektivt sprida ljus. Efter beräknad livslängd byter vi regelbundet ut alla ljuskällor i anläggningen. Två gånger per år inspekterar vi anläggningen för att upptäcka eventuella fel, vilka då åtgärdas. Felanmälanhantering Det ska vara enkelt och smidigt att felanmäla trasig belysning. För att behålla en ljus och trygg utomhusmiljö tar vi stadens alla invånare till hjälp. Genom en app för Android och ihone går det enkelt att felanmäla till exempel trasiga lampor, påkörda belysningsstolpar och skadegörelse på utomhusbelysning. Det går även att lämna felanmälan på webben. Vår bemannade driftcentral tar emot fel anmälan dygnet runt, året om. Anmälan av akuta fel som innebär samhällsfara tas emot direkt på telefon. Avhjälpande underhåll Efter anmälan till vår driftcentral, som har öppet dygnet runt, året om, åtgärdar vi akuta fel och byter ut enstaka trasiga ljuskällor. Vi åtgärdar snabbt eventuella trafikskador och annan åverkan på anläggningen. Akuta fel som innebär samhällsfara åtgärdas direkt, övriga fel åtgärdas inom en månad.

4 Ljusdesign och ljussättning av utomhusmiljöer är kärnan i det vi brinner för. Vi hjälper gärna till att ta fram en hel belysningslösning som ger en optimal belysningskvalitet och lyfter Välj vilka av våra tjänster som passar er eller skräddarsy ett eget paket. Ljusdesign och konsultation Ljusvandring En ljusvandring är många gånger det lämpligaste "första steget" där vi tillsammans med er utvärderar den befintliga belysningsanläggningen och dess potential till förbättringar. En ljusvandring görs bäst i mörker. Förstudie I vår förstudie utvärderar vi den befintliga belysningsanläggningen och lämnar förbättringsförslag samt en illustrerande karta. Vi ger enklare rådgivning vid val av teknik, armatur och ljuskällor. Vid önskemål genomför vi även provbelysning. Under arbetet utvärderas belysningsanläggningen i både ljus och mörker. Rambeskrivning En rambeskrivning är en enklare projektering, där funktionen beskrivs samt ramar ges för den tekniska lösningen. Normalt ingår även en eller flera provbelysningar. Rambeskrivningen fungerar som ett upphandlingsunderlag där entreprenören behöver komplettera med detaljprojektering av föreslagen anläggning. Belysningsprogram I ett belysningsprogram ingår samma moment som i en Förstudie. Utöver detta levererar vi en komplett specifikation över föreslagna stolpar, armaturer och ljuskällor ihop med monteringsanvisningar. Du som kund får kompletta handlingar för att anlita en entreprenör för byggnationen. rojektering Vid en projektering upprättar vi kompletta bygghandlingar för din belysningsentreprenad. Energibesparande åtgärder I många belysningsanläggningar finns det stor potential att spara energi med hjälp av rätt val av teknik. Inom området utomhusbelysning har vi energiexperter som kan hjälpa er att få ner energianvändningen i belysningsanläggningen. Vi erbjuder ett helhetsgrepp - från kontroll till handlingsplan och uppföljning.

5 fram de objekt ni vill belysa. Med egna ljusdesigners, projektörer och ingenjörer har vi både bredd och spetskompetens inom belysningsområdet. Vi hjälper er med stort som smått inom design och konsultation. Tillsammans skapar vi en attraktiv och säker utomhusmiljö. Besiktning För att få reda på belysningsanläggningens faktiska skick kan det vara bra att göra en besiktning. Med välutvecklade metoder erbjuder vi en funktionsbesiktning av er anläggning. Resultatet sammanställs i en rapport med åtgärdsförslag. Konsultation Våra belysningsexperter finns tillgängliga för konsultation enligt era önskemål, till exempel som sakkunnigt stöd i komplexa belysningsprojekt. Föredrag Vi erbjuder inspirerande föredrag inom ämnet utomhusbelysning med god ljusdesign. Föredragen hålls av någon av våra ljusdesigner.

6 Byggnation och entreprenad Vi kan hjälpa er med nybyggnation eller ombyggnation av en belysningsanläggning. Det kan till exempel handla om uppförande av en helt ny belysningsanläggning, förbättring av vägbelysning eller förändringar av befintlig belysning. Vi hjälper er hela vägen från idé till installation. Nybyggnation Vid nybyggnation bygger vi anläggningen medan ni som kund äger den. Före byggnationen kan vi hjälpa er med ljusdesign och konsultation för att utforma anläggningen på bästa sätt efter era önskemål. När anläggningen är klar kan vi även sköta löpande underhåll och felavhjälpning, se Drift och underhåll. Ombyggnation Har ni en äldre belysningsanläggning eller vägbelysning som fortfarande fungerar kan det räcka med små kompletteringar eller förändringar för att få den i toppklass igen. Det finns dessutom ofta stora möjligheter att minska elanvändningen och förbättra ljusupplevelsen i äldre anläggningar genom enkla justeringar. Stolprenovering Rostiga belysningsstolpar är ett stort problem i Sverige och upp emot var 20:e stolpe bedöms vara i akut behov av utbyte. Har ni problem med rostiga stolpar som borde ersättas så har vi lösningen. Ni behöver inte byta ut hela stolpen utan vi kan hjälpa er att laga den befintliga. Vi har patent på en metod som gör det möjligt att åtgärda problemen för en bråkdel av kostnaden för ett stolpbyte och som dessutom är bättre ur miljöhänsyn. Genom att kunna åtgärda stolparna minskar resursåtgången för material, transporter och de tidigare miljökostnaderna för att ta hand om uttjänta stolpar. Förvaltning I dialog med dig som kund kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar inom traditionell förvaltning av en belysningsanläggning, liten som stor. Erbjudandet bygger på Tekniska verkens samlade erfarenhet och kunskap om ägande och förvaltning av nät. Nedan är ett axplock av de tjänster vi idag kan erbjuda och där vi ser en ökad efterfrågan inom området offentlig belysning. Exakt hur leveransen ska se ut sker i dialog med dig som kund. Felanmälan Vi erbjuder en digital och, till stor del, automatiserad felanmälanhantering. Det innebär att er serviceorganisation och medborgare på plats kan felanmäla trasig belysning samt lämna synpunkter i ett färdigt digitalt gränssnitt, via mobilapp eller webb. Dessa ärenden kategoriseras och samlas i ett system för vidare åtgärd, till exempel av egen servicepersonal eller inhyrd serviceorganisation. lattformen ger god översikt, statistik och kan fördela arbetsordrar. Dokumentation Kännedom om sitt eget belysningsnät är avgörande för rationell och kostnadseffektiv hantering av detsamma. Vi erbjuder löpande dokumentationshållning av belysningsnätets olika komponenter och positioner. Allt för att du som kund ska ha ett pålitligt beslutsunderlag. Förnyelseplanering Hur många år lever en belysningsarmatur med LED eller konventionell ljuskälla? Eller för den delen, när behöver stolpar och kablar bytas ut och vad kostar det? När är det helt enkelt mest ekonomiskt gynnsamt att förnya delar i

7 Kontakta oss Som kund till Tekniska verken har du alltid möjlighet att kontakta våra belysningsexperter för råd och hjälp. David Johansson David Johansson är vår ljusdesigner. Han är utbildad vid Tekniska högskolan i Jön köping och har även arbetat som elektriker. Sedan 2007 har han jobbat heltid med ljussättning inom många områden, allt från ljussättning av gator och torg till fasadbelysningar och ljusinstallationer. David är också en flitigt anlitad föreläsare inom ljusdesign och ljusets betydelse. David Johansson Tel Robin Hedman Robin Hedman är vår säljare och kundkoordinator. Han är utbildad ljusdesigner vid Tekniska högskolan i Jönköping och industridesigner vid Umeå Designhögskola. Hans mångåriga kunskap inom ljusdesign och ljusets betydelse gör honom till ett utmärkt bollplank i alla frågor gällande er belysningslösning. Robin Hedman Tel sin belysningsanläggning? Med vår mångåriga erfarenhet av nätförvaltning kan vi ge dig svaren. Inventering En inventering för ordning och reda i sitt belysningsnät är en avgörande framgångsfaktor för kvalitativ dokumentationshållning, förnyelseplanering och beslutsfattande av ekonomisk betydelse. Övertagande eller Outsourcing Vi erbjuder även övertagande av hela belysningsnät alternativt att ni låter oss sköta hela nätet genom outsourcing av detsamma. Genom vår samlade kunskap och kompetens inom belysningsområdet har vi stor erfarenhet av att sköta och förvalta belysningsanläggningar. Thomas Arnoldson Thomas Arnoldson är Key Account Manager på Tekniska verken. Thomas har kontinuerlig dialog med Tekniska verkens största kunder så som kommuner och större företag i vår region. Han hjälper er med hela Tekniska verkens tjänsteutbud, med fokus på våra belysningstjänster. Thomas Arnoldson Tel

8 Estetik Arkitektur Tidsanpassning Vackert Stilanpassning Belysningskvalité Människan Trivsel Hälsa Dagsljus Bländning Individuell inställbarhet Vår uppfattning är att rätt kvalitet uppnås när de tre aspekterna Estetik, Teknik och Människan vägs samman. Vi försöker alltid uppnå detta i våra projekt och uppdrag. Teknik Ekonomi Miljö Luxtabeller Underhåll Energi Livslängd lats för anteckningar: Tekniska verken Tel tekniskaverken.se

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Katalog 2015 Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Innehåll Ett växande problem Vad är InteOkej? Våra program Workshops

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet?

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Olika verksamheter olika lösningar Olika verksamheter ställer olika krav på vilken typ

Läs mer

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill.

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. e-bok från Henrik Persson 5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. web: henrikpersson.nu email: henrikpersson@mac.com msn: hen-per@hotmail.com tel: 0739 32 30 49 Är det här verkligen

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Rådgivning inom livsmedelskontrollen

Rådgivning inom livsmedelskontrollen Rådgivning inom livsmedelskontrollen FÖR FÖRETAGARE 2 Inledning I våra möten med er livsmedelsföretagare ser vi att det finns efterfrågan på mer rådgivning och information från kontrollmyndigheterna. Samtidigt

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo!

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo! Balkonginglasning Vi gör det trevligare att bo! Inglasning en långsiktig och lönsam investering! Att glasa in balkongen är ett klokt beslut oavsett om det gäller dig som bostadsrättsinnehavare, som bostadsrättsförening

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Att leda förbättringsarbete

Att leda förbättringsarbete Att leda förbättringsarbete Rollen som samordnare Börja med följande frågor: vilka är de största utmaningarna i arbetet med att leda jämställdhetsintegrering? Vilka är de bästa strategierna? Uppdraget

Läs mer

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Denna skrift är framtagen av en arbetsgrupp som tillsatts av LOs Miljö- och arbetslivsutskott (MOA) och där följande förbund varit representerade:

Läs mer

Använd inte mer energi än du behöver!

Använd inte mer energi än du behöver! Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Okt 2009 Använd inte mer energi än du behöver! 4 9 Besök oss på Elmiamässan! Här är våra nya energitjänstavtal! 6 7 Ekofonden finansierar klimatsmarta

Läs mer

All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView.

All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView. All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView. Vi hjälper våra kunder säkra och optimera driften för allt sådant vi tar för givet: tillgång till vatten, energi och trygga transporter. Samhällskritiska

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det?

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? En säker arbetsmiljö kommer inte av sig själv, den måste skapas och underhållas. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är

Läs mer