Innehållsförteckning. Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

2 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse År 2009 i korthet sid 3 VD om 2009: Dataföreningen 60 år - Ett kompetentare Sverige sid 4 Ny webb, nya medlemstjänster sid 6 Dataföreningens Diamanter (vår 2009) sid 8 Föreningsstämman sid 9 IT i Sverige - fjärde upplagan sid 10 Löne- och motivationsbarometern sid 11 Lansering av emedborgaren sid 12 Rådslag och remissarbete sid 13 Speed dating i Riksdagen sid 14 Internetdagarna med Diamantutdelning (höst 2009) sid 15 Inspirationshelgen november sid 16 Medlemmar om Dataföreningen sid 18 Medlemsvärde - erbjudanden sid 20 Medlemsvärde - nätverk sid 21 Dataföreningens ekonomi sid 22 Styrelse, kansli sid 23 Organisation sid 24 Kretsarnas verksamhetsberättelser: Stockholmskretsen sid 25 Västra kretsen sid 30 Södra kretsen sid 34 Östra kretsen sid 38 Mittkretsen sid 42 Avdelning Dalarna Avdelning Sundsvall Avdelning Östersund Norra kretsen sid 44 Avdelning Umeå Avdelning Skellefteå Avdelning Norrbotten Dotterbolagens verksamhetsberättelser och kortfattad redovisning DF Certifiering AB sid 50 DF Datakörkortet AB sid 51 Dataföreningen i Sverige Service AB sid 52 DF Kompetens AB sid 54 Dataföreningen i Sverige Org nr Föreningsstämma hålls den 22 april 2010 kl , Kista Science Tower Separata bilagor: Koncernredovisning 2009 Verksamhetsplan

3 2009 i korthet Dataföreningens verksamhet har omfattat ca medlemmar, fördelade på sex kretsar med aktiviteter i drygt 100 nätverk. Ca 400 aktiviteter arrangerades och samlade totalt ca deltagare. I början av året kunde en ny webb lanseras - snygg, smart och smidigare för användare och medlemmar. Mer publicering av medlemsnyheter på förstasidan och individualisering så att medlemmarna lätt ser vad som är på gång i den egna kretsen och de egna nätverken. Nya medlemsförmåner knyts till webben, t ex expertråd från IT-jurist, karriärcoacher och fri digital prenumeration på tidningen PC för alla. En motion på föreningsstämman ledde till att föreningsstyrelsen slog fast nya medlemsavgifter för juniorer ( upp till 26 år) och seniorer (från 65 år). Dessa infördes fr o m den 1 maj Ett nytt visionsarbete med sikte på 2015 inleddes. Dataföreningens Diamanter delades ut för sjätte gången. Andra priser som delades ut under året: Kjell Hultmans stipendium (Stockholm) Årets MerIT (Skellefteå) Årets IT-skvader (Sundsvall) Årets Grön-IT entreprenör 2009 (Norrbotten) Utbildningskonceptet emedborgaren lanserades tillsammans med elearningföretaget Libendo. En vecka därefter lanserades även ecertifieringen som är DF Certifierings egen produkt. Dessa initiativ presenterades vid olika möten under Almedalsveckan. DF Kompetens utbildade drygt personer under året och lanserade flera nya utbildningar inom tex förändringsledning och det agila området. Femte upplagan av IT i Sverige gavs ut både av Dataföreningen och av Liber. Temat var IT som stöd för affärsverksamheten och att det är möjligheternas tid trots lågkonjunkturen. IT Löne- och motivationsbarometern genomfördes som tidigare år i samarbete med Exido medlemmar besvarade enkäten som bl a redovisades i en dynamisk lönekalkylator på webben. Dataföreningen anordnade två tillfällen med speed dating mellan riksdagspolitiker och företrädare för IT-branschen. På inbjudan av Integrations- och jämställdhetsdepartementet deltog föreningen även i ett rådslag om en levande e-demokrati. Nätverksgruppen e-demokrati startades på dfs webb. Nya satsningar och framgångsrika aktiviteter 2009 i urval från de sex kretsarna: Två säkerhetskryssningar, start av flera nya nätverk, bla om Grön IT och DFSYP, ett nätverk för Young Professionals. Tvådagarskonferens Digital Minds i Gävle (Stockholm) Två seminariedagar om IT på framkanten med Business Region Gbg, Volvo IT mfl (Västra) Heldag om IT South om e-tjänster, e-förvaltning samt firande av DFS 60 år (Södra) Projektet eresan samlar många aktörer och namnkunnig panel till kickoff i november (Östra) Heldagsseminarium om e-förvaltning, mm samt firande av DFS 60 år (Dalarna. Mittkretsen) Välbesökt heldagskonferens om öppen källkod med projektet Open Kvarken. (Umeå, Norra kretsen) 3 Texter, textredigering och layout. Marianne Loor

4 VD om 2009 Dataföreningen 60 år formulerar ny vision: Ett kompetentare Sverige Dataföreningens historia tar avstamp 1949 i bildandet av Hollerithklubben, efter den amerikan som uppfann den elektriska hålkortsmaskin som kunde behandla folkräkningsuppgifter snabbare än någon annan. Då träffades en grupp för att bilda en förening för personer som arbetade med IBM-utrustning. Syftet var att genom föredrag, demonstrationer, diskussioner och litteraturtjänst verka för effektivaste och ändamålsenligaste tillvaratagande av såväl hålkortsmetodens som maskinernas möjligheter. Fyra år efter starten blev det dags att byta namn till det betydligt modernare Hålkortsklubben. Efter ytterligare fem år blev klubben en förening med namnet Föreningen för Rationell Databehandling vilket 1963 ändrades till Svenska Dataföreningen. Profilen var redan då kompetensutveckling, kurser och konferenser med hög kvalitet, för såväl tekniker som användare. Andra organisationer vid den här tiden, SSI och Riksdataförbundet, hade lite olika inriktning och medlemsformer beslutade man att dessa tre sammanslutningar skulle verka under ett gemensamt paraply och det blev Dataföreningen i Sverige. Brygga till framtiden Sedan starten har föreningen utvecklats från en begränsad krets av dataspecialister till en stor och bred förening för alla som använder datorer och IT-system i sina arbeten eller sina studier. Omvärlden, marknaden, yrkeskåren och användarna har förändrats dramatiskt och ny kunskap och nya kontakter är viktiga delar av yrkeslivet. Från studietiden, genom karriären och till seniorverksamhet är föreningen en mötesplats för kompetensutveckling. Ett nytt nätverk, kallat Bryggan till framtiden, engagerar flera av dem som bidrog med sin kunskap och erfarenheter till IT-historieprojektet Den svenska IT-historien. Förutom att fortsätta arbetet med utvecklingen efter 1980 ska unga få del av veteranernas kunskaper, vilket kan öka deras konkurrenskraft. Unga, drivna IT-proffs fick också en ny mötesplats genom nätverket DFS Young Professionals. På sajten gjordes allt underlag från IThistorieprojektet tillgängligt för vidare bearbetning av forskare, journaliser, skolor och intresserad allmänhet. Konjunkturnedgången och finanskrisens efterdyningar var påtagliga under 2009 men tog lite olika uttryck på IT-marknaden. Generellt var arbetsläget fortfarande gott för IT-proffsen som förskonades från neddragningar jämfört med andra branscher. Däremot blev effekterna stora där uppdragen var knutna till företag som drabbats av krisen, t ex fordonsindustrin. I Västra kretsen anordnades många aktiviteter för att hitta nya affärsmöjligheter och nya kunskapsmöten, bland annat i forumet På G samt i en två-dagars konferens om IT på framkanten med regionens ledande aktörer. I östra kretsen formulerades också tankar på samling och samverkan för att stimulera utvecklingen. Projektet eresan tog form under året med många spännande möten och visioner om en e-region. Kretsarnas varierande och värdeskapande aktiviteter för medlemmar i hela Sverige beskrivs mer utförligt på respektive krets sidor i verksamhetsberättelsen och på webben. Hur vi möter framtiden var centralt för hela föreningen under året då nedgången inneburit minskat medlemsantal. Företag som låtit anställda få ett medlemskap i Dataföreningen för kompetensutveckling valde att spara in på denna utgift. Studenterna är avsevärt färre och är en väldigt liten andel av medlemsbasen, vilket är oroande för framtiden. Trots att vi lyckades hålla utgifterna enligt budget uppnåddes inte målet om en ekonomi i balans då det blev ett större bortfall på intäktssidan. Inspirationsdagar och vision 2015 var två initiativ som påbörjade en process för att hitta nya former och innehåll för föreningen på 2010-talet. På årsstämman inleddes visionsarbetet och under året höll många kretsar speciella arrangemang som uppmärksammade föreningens 60-åriga historia och dess angelägenhet för kunskap och kontakter idag och imorgon. I november bjöds alla aktiva medlemmar in till en två dagars tankesmedja och festligheter i Stockholm. Närmare sjuttio personer kände sig kallade och fick lyssna på teknisk, kreativ, marknadsanalytisk och politisk trendspaning samt omsätta uppslag och idéer till föreningsanknutna mål och medlemsutveckling. Kretsarna, ledningen, kansliet och föreningsstyrelsen formulerade gemensamt olika delmål som uppfyller målen att bidra till ett kompetentare Sverige där Dataföreningen är en naturlig följeslagare genom hela karriären. 4

5 Varje år är det imponerande att sammanställa vad föreningen har gjort under det gångna året. Engagemang i viktiga samhällsfrågor får många medlemmar att avsätta åtskilliga oavlönade timmar på nätverksbyggande och att anordna aktuella aktivitetsprogram. I början av året lanserade vi en ny webb som var smartare, snyggare och smidigare men såklart krävde ytterligare utvecklingsarbete efter sjösättning. Många timmars testning och utvärdering ledde successivt fram till bättre funktionalitet och färdigheter bland användarna. På webben erbjöd vi också nya tjänster för medlemmarnas karriärplanering och frågor kring IT-juridik och licenser. En annan viktig tjänst är den IT Löne- och motivationsbarometer som sammanställs av Exido utifrån Dataföreningens medlemmars uppgifter. Den visade på nedgång eller stiltje i löneutvecklingen och dystra prognoser för kommande år samt att skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner fortsätter att vara markant i branschen. Liksom tidigare år gav vi även ut boken IT i Sverige tillsammans Exido, detta år på temat IT för konkurrenskraft. Att utnyttja konjunktursvackan till att se nya möjligheter med molntjänster och gröna affärer, var några viktiga inslag. Dataföreningen deltog aktivt i den politiska dialogen om utveckling och IT, genom medverkan i rådslag, expertråd samt arrangör av två tillfällen med speed dating i riksdagen. Fler måste klättra och ta nya steg på den digitala trappan så att vi inte riskerar stora klyftor i samhället. Efter ett långt utvecklingsarbete med andra partners kunde vi på försommaren lansera det ambitiösa utbildningspaketet emedborgaren och vår egen produkt ecertfiering. Utbildningsprojektet sätter en kunskapsstandard för vad alla svenskar bör kunna om digital kommunikation. Under Almedalsveckan presenterade vi konceptet vid olika IT-relaterade seminarier och fick mycket positiv respons. Annica Bergman, VD Dataföreningen i Sverige. Att premiera dem som på olika sätt arbetar med en bättre utveckling med IT gör vi genom att dela ut Dataföreningens Diamanter i kategorierna Årets IT-politiker, Årets innovativa företag, det IT-företag som levererar de bästa säkerhetslösningarna samt det IT-företag som bäst förstår kundernas behov. Utmärkelserna har blivit etablerade och fått en hög status bland företag och i den politiska sfären. Flera kretsar delar också ut priser och stipendier för att främja och framhålla examensarbeten, entreprenörskap och innovation inom olika IT-områden förstärkte vi fokus på marknadsföring och förmedlade Dataföreningens idé och verksamhet i fler mediakanaler. Egna trendspaningar och bloggstafett publicerades även på IDG:s sajt. Presstjänsterna via Newsdesk utökades så att pressrummet speglas till dfs. se för att synkronisera aktuellt material. För lanseringen av emedborgaren producerades en digital presskonferens och en flashpresentation. Dataföreningen förekommer på Facebook, Twitter, LinkedIn och i ett ökande antal bloggar. Förutom de egna medlemssidorna i Computer Sweden gjordes en speciell bilaga tillsammans med IDG på temat Speeda karriären. Med olika vinklar ur såväl medlemmars som företagens och analytikers perspektiv framhölls värdet av att utöka sin kompetens och sitt kontaktnät genom Dataföreningen. Annonsmarknaden var tuff under året och publicering sköts upp från senhösten 2009 till första kvartalet Flera initiativ togs under året för att vitalisera föreningen och medlemserbjudandet. En motion på årsstämman ledde till att styrelsen fastslog nya medlemsavgifter för juniorer och seniorer. Under året inleddes arbetet med att ändra medlemsskapets utformning för att undvika ogynnsam förmånsbeskattning. Nya koncept lanseras under 2010 och lägger grunden för att kunna rekrytera många nya medlemmar. Med tillförsikt lämnar vi 00- talet och ser fram emot 10-talets oskrivna historia. 5

6 Viktiga händelser under 2009 Ny webb, mer nyheter, nya medlemstjänster I början av året kunde så en ny webbplattform lanseras, efter många tester och telefonmöten med aktiva medlemmar i hela landet, som engagerat sig i webbprojektet. Med klara färger fick föreningen en nyare look i blåa, klargula och varmt brandgula toner. - Den första kontakten med en jurist innebär för många en hög tröskel. Dels är det oron för kostnader och dels osäkerhet om den egna frågeställningen. Via den här kanalen blir det enkelt att testa sin fråga och det är dessutom kostnadsfritt. Bland nyheterna på den nydesignade webbplatsen får medlemmar i Dataföreningen tillgång till kostnadsfri rådgivning om IT-juridik, licenshantering samt tips från två karriärcoacher - efterfrågade tjänster som erbjuds exklusivt för medlemmar. - Många av våra medlemmar har upptäckt vilken tillgång de har genom föreningens medlemmar, säger Annica Bergman, VD Dataföreningen. Tillsammans utgör vi en enorm kunskapsbank med mycket erfarenheter att dela. Medlemmar får genast tillgång till ny och relevant kunskap att använda i jobbet. Det är lätt att få kontakt med andra i liknande situation, att fråga och diskutera med samt utbyta erfarenheter med. Vilken fråga som än kommer upp så finns det alltid erfarenhet och expertkunskap att tillgå. - Ibland krävs det annan slags expertis, utöver den som kollegor kan erbjuda. Därför har vi sett till att vi kostnadsfritt erbjuder våra medlemmar tjänster som vi vet efterfrågas - expertråd om IT-relaterade juridiska ärenden samt expertråd och feedback om karriärutveckling. Registrerade medlemmar behöver endast gå med i ett nätverk på webben för att kunna ställa frågor och läsa de svar som redan finns. Är du inte redan medlem i Dataföreningen anmäler du ditt intresse på - Lönefrågor hänvisar vi till IT- löne och motivationsbarometern - en unik kartläggning av löner och motivationsfaktorer bland dem som jobbar med IT eller IT-relaterade frågor i Sverige. Advokat Daniel Tornberg tror att det finns många obesvarade ITrelaterade frågor i branschen: Advokat Daniel Tornberg Licensexperterna Magnus Johansen, Hasse Rehn och Desirée Winther Licensexperterna svarar på frågor som rör licenser och avtal. De tre experterna från Inmeta kan hjälpa medlemmarna att få bästa möjliga licensavtal gällande mjukvara, vara rätt licensierade och att hjälpa till med att hitta en långsiktigt bra strategi. Frågor om karriärutveckling, uppslag om andra närliggande inriktningar eller specicaliseringar och andra råd som är förknippade med yrkesrollen som IT-proffs besvaras av rekryteringskonsulterna Peter Andersson och Peter Westberg: Peter Andersson - Vi tror att det är inom tre huvudområden som Dataföreningens medlemmar kan behöva vår 20-åriga erfarenhet och överblick av marknaden Det är för det första frågor som rör specialisering av yrkesrollen. För det andra är frågor om hur man kan gå tillväga om man vill satsa på att bli chef. Är det till exempel bättre att stanna kvar hos samma arbetsgivare eller att gå vidare? För det tredje handlar om hur man ska Peter Westberg presentera sig. Där vi kan ge allmänna råd och feedback på en CV. 6

7 Medlemmar, motorer och administratörer fick fler möjligheter att publicera nyheter och aktiviteter med den nya webbplattformen. Innehållet på se publiceras i olika block, där en del alltid syns på förstasidan medan andra framträder när en medlem loggar in och då får senaste nyheter från sin krets och sina nätverk. För att underlätta navigering kan sökning göras på flera olika sätt, via intresseområden, via nätverk, via taggar. Varje nyckelord får förutom en egen sida också automatiskt ett eget RSS-flöde. Det ger besökare möjlighet att prenumerera på alla inlägg med de nyckelord som är av intresse. Hanteringen av program för aktiviteter och administration av anmälningar, påminnelser och uppföljning förfinades. En ny form för communities skapades genom funktionen Nätgrupper. De kan startas av enskild medlem och kräver endast e-medlemskap. Detta blev ett sätt att föra dialog med även externa parter som är intresserade av en viss fråga eller ett visst ämne. Den externa kommunikationen utvecklades också med ett ökat nyhetsflöde. Artiklar från CS varvades med trendspaningar och aktuella nyhetsnotiser. Partners fick utrymme att synas på webben liksom annonsörer. 7

8 Viktiga händelser under 2009 Dataföreningens Diamanter - Årets IT-politiker och innovativa företag 2009 års IT-politiker Camilla Lindberg (FP) Camilla Lindberg, riksdagsledamot och nyligen utnämnd till sitt partis talesperson i IT-frågor, fick utmärkelsen årets ITpolitiker för att hon visat stor integritet genom sitt agerande i FRA-frågan. - Jag är väldigt tacksam och stolt över att tilldelas Diamanten. Att priset i år går till mig och till Spotify visar på två väldigt viktiga frågor i IT-samhället. För det första måste vår personliga frihet och integritet översättas till en lagstiftning som fungerar på nätet. Vi ser ständiga hot och rop på kontroller dyka upp. För det andra måste vi ändå ha ett fungerande rättssamhälle på nätet. Jag tror att det här bara är början på en viktig utveckling års innovativa företag Spotify Spotify fick utmärkelsen som årets innovativa företag för att de utvecklat tjänsten alla väntat på - en mjukvara som förändrar användandet av musik. - Det är roligt att vi får detta pris av Dataföreningen, både för att det visar att vi i grunden är ett teknikföretag som utvecklat egna lösningar och för att vi röstats fram av medlemmarna som troligtvis utgör en äldre målgrupp än vårt genomsnittliga kundunderlag, sa Krister Nilsson, COO på Spotify. Med bakgrund som Dataingenjör visade det sig att Krister Nilsson i en tidigare yrkesroll varit medlem i Dataföreningen, vilket den samlade medlemsskaran på stämman applåderade. På frågan från publiken hur Spotify ser på fildelningsdebatten svarade han: - Vi tar ingen ställning men vi tillhandahåller ett lagligt alternativ. Det finns en stor efterfrågan och vi växer snabbt i Europa. En positiv effekt är att debatten skapar incitament till teknikutveckling och nya lösningar på sikt. Dataföreningens Diamanter Diamanterna delades ut för sjätte gången De är vandringspris i form av glaskonstverk från återvunna bildskärmar, utformade av konstnären Jonas Torstensson. När Diamanterna vandrar vidare får pristagarna behålla en mindre replik. På våren delas två Diamanter ut, i kategorierna Årets IT-politiker och Årets innovativa företag. På hösten delas yttrerligare två Diamanter ut - till det företag som bäst förstår kundernas behov samt till det företag som levererar de bästa säkerhetslösningarna. Se sidan 15 för information om pristagarna av dessa kategorier 2009.

9 Viktiga händelser under 2009 Föreningsstämma På stämman summerades året som gått. Planer för hur föreningen ska utvecklas och skapa mer medlemsnytta framfördes. Arbetet med att skapa en ny vision som ersätter den tidigare som sträckte sig till 2010 initierades. Nya medlemsformer den 1 maj Anne Grön, ordförande Dataföreningen, presenterade verksamhetsplanen för Två huvudmål är fler och aktivare medlemmar samt en ekonomi i balans. Det finns olika idéer och angreppssätt i föreningens olika kretsar men dessa mål ses som gemensamma och övergripande. Motioner om föreningens organisation, medlemsformer, vitalisering och ökad demokratisering från förra året har utretts av föreningsstyrelsen som gav svar i utförliga presentationer av de olika ledamöterna. Ett konkret besked är att nya medlemsformer för juniorer (upp till 26 år) och seniorer (från 65 år) införs fr o m den 1 maj Vi är väldigt duktiga på områden som kunskapsspridning, utbildning och erfarenhetsutbyte i nätverk men vi har fortfarande en alltför svag och okänd roll på marknaden, sa Anne Grön. I föreningen finns det bra idéer om partnersamverkan och erbjudanden till företag som vi kan bygga vidare på. Vi tror också att de unga IT-proffsen behöver hjälp att skapa kontakter i början av sitt arbetsliv och att det finns många seniorer som skulle kunna agera mentorer. Genom våra nya diversifierade medlemskap kan vi nå fler. Fler och aktivare medlemmar samt en ekonomi i balans var två delmål för föreningen som slogs fast på stämman. Stockholmskretsens ordförande Fredrik Runnquist ledde en dialog om idéer rörande rekrytering. Anne Grön, ordförande Dataföreningen i Sverige Nya mål för föreningen 2005 genomfördes ett stort idéarbete som engagerade många medlemmar i Dataföreningen. Det mynnade ut i Vision2010 som varit ledstjärna för verksamheten i många år. Nu närmar sig årtalet 2010 och det är hög tid att utforma en ny femårsplan. Thure Bergström från Västra kretsen hade till årets stämma lämnat en motion om föreningens framtid för att initiera en bred diskussion om detta. Förslaget stöddes och styrelsen fick i uppdrag att se till att arbetet med Dataföreningens vision 2015 startas och drivs med ett brett angreppssätt och deltagande. Idéer till en hållbar och engagerande vision samlades i nätgruppen Ett annat inslag på stämman av allmänt IT-intresse var presentationen av boken IT i Sverige 09. Staffan Movin, Exido, gav en översikt av innehållet och förslag på hur den kan användas. Perspektivet i årets upplaga var IT som stödfunktion till affärsverksamheten. När IT:s roll förändras från att handla om kostnadsreduktion och effektivitet till att vara ett redskap för värdeskapande samproduktion måste individer och hela organisationer ändra synsätt. Tanken var att Dataföreningens kretsar och motorer skulle kunna använda innehållet i boken som inspirationskälla för att hjälpa medlemmarna att möta de nya förväntningar som ställs. Dagen bjöd också på prisutdelning av Dataföreningens Diamanter som gick till Camilla Lindberg samt företaget Spotify. Fredrik Runnquist, ordförande Stockholmskretsen 9

10 Viktiga händelser under 2009 IT i Sverige 09 / IT för konkurrenskraft Hur ska företagen utvecklas för att kunna utnyttja den snabba tekniska förändringen med nya krav på affärsledning och ITstrategi? Temat i årets IT i Sverige var huvudsakligen IT för konkurrenskraft men också djupdykningar i viktiga trender som Cloud computing, Grön It och funktionell outsourcing. Hantering av förändringar Ett annorlunda risktagande, tydligare processflöden och/eller öppnare affärsmodeller är en del av lösningen, medan en annan är att utnyttja nya tekniska möjligheter. Ett exempel är förändringen från klient-server-struktur till cloud computing ( IT som tjänst ) och funktionsbaserad outsourcing. Verksamheter och IT påverkas av omvärlden och dess utveckling. Den gör sig påmind i form av att kunderna ställer allt högre krav på företag och organisationer. Kraven kommer dels av intresset att kunna interagera mer med de företag man vill ha en relation till, dels av viljan att uppföra sig etiskt riktigt, i till exempel miljöfrågor. Företag och organisationer kan ta två perspektiv när de ser på omvärldskrav: Antingen följer de kraven i takt med att dessa legaliseras eller så bedömer de omvärldsfaktorerna som en möjlighet att agera före andra aktörer och utnyttjar förändringarna som positiv utveckling för företaget. IT i Sverige 09 ger exempel på hur man kan utnyttja förändringarna till något positivt för företaget. - Den här boken är inte bara tänkt som en reflektion över vad som sker inom IT i företagen, utan också som en inspirationskälla och diskussionsplattform, säger Staffan Movin, en av bokens författare och analytiker på Exido. Vår förhoppning är att den därigenom kan förbättra samarbetet mellan verksamheten å ena sidan och IT-avdelningen och ITkonsulterna å andra sidan. - Att öka effektiviteten av IT kräver samarbete och insikt i både verksamhetens och IT:s möjligheter och behov. Gränslandet har många intressenter, vilket ställer stora krav på öppenhet och vilja till förändring och anpassning. I boken har vi valt att föra diskussionen i ett vidare perspektiv än vad som har varit vanligt inom IT-branschen. Det gör vi genom att även se på hur affärsmodeller förändras, de krav dessa ställer på IT och även i relation till IT:s möjligheter. Nya krav och möjligheter - I det första kapitlet ser vi på hur verksamhetens krav på IT förändras, och vad som förväntas av IT ur ett affärsperspektiv för att konkurrensfördelar ska skapas. I det andra kapitlet beskriver vi hur dagens tekniska utveckling gör det möjligt för företag att möta de affärsutmaningar som finns. - Cloud computing, som det nya paradigmet ofta benämns, innebär att allt fler applikationer och lösningar utvecklas, drivs och köps över internet. En av de främsta orsakerna till det nya paradigmet är den ökade internetkapaciteten. Funktionell outsourcing - Internetutvecklingen och Cloud computing påverkar även andra IT-trenders utveckling, antingen direkt eller indirekt. Affärsintresset för företag att koncentrera sig på kärnverksamheten och outsourca delar av sin verksamhet, är och har varit intressant under flera år. Outsourcingaffärer påverkas ur flera perspektiv till följd av den förändring som sker i teknik och i affärsmodeller. Det ställer nya krav på både köpare och leverantörer. - Även miljöansvar påverkar dagens IT-utveckling. IT skapar i många fall möjligheter att minska företags och organisationers miljöbelastning och kostnader, något som utnyttjas i allt större utsträckning. IT som miljöteknik har en utvecklingspotential både i Sverige och internationellt. Värna kompetensen - Även verksamheten ställs inför utmaningar för att kunna utnyttja de förändringar som finns inom både affärsmodeller och IT-utvecklingen på ett konstruktivt sätt. Det behandlas mer specifikt i det tredje huvudkapitlet. Vi lyfter bland annat fram vad förändringarna ställer för nya krav på ledarskap, vilket allt mer av den internationella managementlitteraturen uppmärksammar. Men också vilken roll IT har för att kunna förverkliga affärsidén, samt hur beslutsfattandet för att skapa värde ur IT-investeringarna kan ske. 10

11 Viktiga händelser under 2009 IT Löne- och motivationsbarometern Ett utdrag ur bilagan Speeda karriären som i analysoch intervjuform tog upp resultaten från årets IT Löne- och motivationsbarometer och generellt vilken kompetens som efterfrågades inom professionen 2009: SÖKES: IT-folk som förstår affärer I takt med att IT-systemen blir alltmer affärskritiska ökar efterfrågan på IT-medarbetare som förstår företagens affärer. Det gäller företag av alla storlekar, men under de närmaste tolv månaderna ökar kompetensbehovet mest på mindre företag. För ett par år sedan hade många företag svårigheter med att hitta välkvalificerad IT-kompetens. På grund av det nuvarande svaga konjunkturläget minskar deras rekryteringsproblem. Tillgången på IT-kompetens för företagen blir bättre på kort sikt. Men viss typ av kompetens kommer vara fortsatt svår att hitta. Framför allt ökar efterfrågan på välutbildad personal. I princip kommer arbetssökande med rätt kompetens och yrkeserfarenhet inte ha några problem med att hitta jobb, sa Torbjörn Israelsson, utredare på Arbetsförmedlingen. Generellt gäller att det blir allt viktigare för företagen att få nya medarbetare med förmåga att kunna integrera IT och affärer. Den utvecklingen hänger samman med att IT-systemen ständigt blir alltmer affärs- och verksamhetskritiska. Förståelsen för att IT kan stödja affärerna ökar. Därför blir det också allt viktigare att IT-medarbetarna förstår affärsprocesserna. På det sättet blir företagen effektivare och får påtagliga konkurrensfördelar, menade Niklas Zandelin, VD på analysföretaget Exido AB. I dag har företag främst behov av kompetens när det gäller den så kallade trespråkigheten, det vill säga kompetens på verksamhet, förändringsledning och teknik, fortsatte han. Ökad rekrytering att vänta inom offentlig sektor Detta framgår också av Exidos IT-barometer som analyserar den svenska IT-marknaden. Enligt ITbarometern kommer företagen under de närmaste tolv månaderna främst ha behov av att rekrytera ITkompetens inom affärsanalys/business intelligence, applikationsutveckling / databas, systemintegration, SOA, affärssystemkunskap, projektledning och säkerhet. Det proportionellt största behovet av kompetens finns hos mindre företag, säger Niklas Zandelin. Där är det ännu viktigare för verksamheten att nya medarbetare förstår både tekniken och affärerna. Behovet av att nyanställa IT-personal blir större inom offentlig sektor än inom privat sektor. Särskilt inom statliga myndigheter ökar behovet av välutbildad IT-kompetens, hävdade Niklas Zandelin. En viktig anledning är den stora satsning på e- förvaltning som sker i Sverige. Eftersom det sannolikt blir svårare att rekrytera kunnig arbetskraft när konjunkturen går upp kommer företagen tvingas att köpa kompetens av konsultföretag. Därför är det troligen oundvikligt att efterfrågan på konsulter blir fortsatt stark även på lång sikt, påpekade Torbjörn Israelsson. Certifiering viktigt Företag och övriga organisationer ställer krav på att arbetssökande kan bekräfta sina kunskaper med utbildningsbevis och certifieringar, bland annat sådana som Dataföreningen utfärdar. Under de senaste fem tio åren har certifieringar blivit allt viktigare. Det är ett utmärkt sätt att dokumentera meriter och kunskaper. Självklart är även bra referenser viktiga, avslutade Torbjörn Israelsson. Text: Måns Widman Dataföreningen har tillhandahållit IT Löne- och motivationsbarometerns resultat till medlemmarna, som har bidragit med uppgifter, i form av en webbaserad kalkylator för jämförelse av löner inom olika branscher, åldersgrupper, regioner etc. Uppgifter om viktiga motivationsfaktorer har presenterats i rapporter för arbetsgivare, vilket har varit användbart vid rekrytering och för att behålla personal. 11

12 Viktiga händelser under 2008 Lansering av emedborgaren Den 28 maj 2009 lanserades äntligen emedborgaren - utbildningsprojektet som tagits fram av Dataföreningen och e-learningföretaget Libendo. Utvecklingsarbetet pågick i närmare två år innan man kände sig redo att lansera utbildning och certifiering för en massmarknad. Målet är att avskaffa den digitala klyftan och sätta en standard för vad alla svenskar måste kunna som emedborgare. Dataföreningen uppskattar att närmare två miljoner människor i Sverige står helt eller delvis utanför det ITintensiva samhälle som vi nu bygger upp i rask takt. Två miljoner människor som inte behärskar fundamentala funktioner som baseras på internet, www, e-post och annan elektronisk kommunikation. Avskaffa den digitala klyftan i Sverige - Tanken med emedborgaren är att snabbt avskaffa den digitala klyftan i Sverige, sa Dataföreningens VD Annica Bergman, vid den elektroniska presskonferens som ägde rum på webben den 28 maj. - Det är otroligt viktigt för utvecklingen av vårt moderna samhälle att alla svenskar har åtminstone de grundläggande kunskaper som behövs för att kunna utnyttja datorer och elektroniska kanaler och tjänster både från myndigheter och företag, fortsatte hon. - För de flesta av oss är detta självklart och naturligt, men vi vet att väldigt många faktiskt står helt utanför utvecklingen. De handlar inte enbart om äldre som man kanske kan tro, utan om breda lager i alla åldrar, även ungdomar som kanske behärskar vissa funktioner bra men som är helt okunniga om många viktiga nyttofunktioner. - Egentligen vill vi hellre tala om den digitala trappan eftersom det handlar om en utvecklingsprocess över tid, tillade Rolf Berndtsson, tidigare ordförande i Dataföreningen och djupt engagerad i frågan om e-samhället och allas tillgång och nyttjande av möjligheterna. - Stegvis förflyttar man sig uppåt på kunskapstrappan och lär sig behärska fler och fler grundläggande digitala funktioner, men också att gradvis kunna använda allt det nya som ständigt kommer. Dataföreningen har tagit fram en konkret specifikation, en syllabus, på vad man måste kunna för att bli emedborgare. Specifikationen innehåller ett 60-tal konkreta områden som man behöver gå igenom och lära sig. Därefter genomför man ett individuellt kunskapstest och om man klarar kunskapskraven blir man certifierad emedborgare. Utbildning via många olika kanaler En komplett interaktiv och internetbaserad utbildning har arbetats fram i nära samarbete med Libendo Education. Där kan man steg för steg gå igenom alla ämnesområden och lära sig genom konkreta, handfasta och praktiska exempel. Man kan också utbilda sig via studieförbund, via olika organisationer, utbildningsradion och via traditionella läroböcker. Certifiering till emedborgare via Internet Det har varit viktigt för Dataföreningen att engagera så många partners som möjligt för att kunna genomföra utbildningen brett och på många olika sätt. Själva kunskapstestet måste dock genomföras på en dator uppkopplad mot internet så att man ska kunna demonstrera sina kunskaper i just den miljön. Då blir man certifierad emedborgare. Guldpartners har bidragit i projektet på många olika sätt, både med finansiering, kunskap, idéer och genom att de länkar trafik till emedborgaren. Sedan finns det andra partners för att genomföra själva utbildningen och partners som bidrar med konkreta demonstrationer av olika tjänster, t ex olika myndigheter. Vi har också ett antal partners som redan köpt utbildning och certifiering för sina organisationer. 12

13 Viktiga händelser under 2009 Rådslag och remisser om e-samhällets tjänster och användare I april bjöd både Integrations- och jämställdhetsdepartementet och Socialdepartementet in till rådslag om en levande demokrati, där Dataföreningen var en av flera inbjudna parter. VD Annica Bergman och Rolf Berndtson (tidigare ordförande för föreningen och engagerad i e-medborgarfrågor) deltog och bidrog med olika perspektiv och erfarenheter om medborgarinflytande och deltagande i demokratiska processer. Ett exempl på problem för e-deltagande är att ett användargenererat medielandskap även för med sig ökad övervakning. - Det finns fördelar med att kunna delta i det demokratiska arbetet via Internet men genom att göra oss själva, vår identitet och våra åsikter tillgängliga på nätet ökar också risken för åsiktsregistrering, skräddarsydda politiska budskap osv, menade Annica Bergman. - Andra diskussioner rörde bl a resurser för att öka insynen och medborgarinflytandet, vilka problem och möjligheter som demokratiskt deltagande innebär, om teknikutveckling och utbildningsbehov hos medborgarna. - Det är verkligen väldigt glädjande för oss att departementen tar den här typen av initiativ och bjuder in oss organisationer som är verksamma i branschen och driver dessa frågor. Arbetsformen var intressant i sig - de åtta olika arbetsgrupperna hade ett aktivt utbyte. Mellan sessionerna gjordes förflyttningar till andra grupper för att lyssna och ge feedback medan en rapportör hela tiden fanns på hemmaplan och berättade samt tog emot åsikter, tankar och formuleringar. Varje grupp lämnade ett antal rekommendationer till departementet för hur frågorna kan drivas vidare. En presentation av rådslaget och de olika gruppernas slutsatser framfördes av departementssekreterare Sara Meyer på konferensen Offentliga Rummet den maj i Norrköping. För att följa upp rådslagens intentioner bjöd Dataföreningen in till fortsatt diskussion på nätet i en nätgrupp om e-demokrati och e-medborgarskap: Regeringen bemyndigade i början av 2009 att en E-delegation tillkallades med uppdrag att samordna myndigheternas ITbaserade utvecklingsprojekt och skapa goda möjligheter för myndighetsövergripande samordning. Delegationens första uppgift var att utforma ett förslag till strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning som redovisades till regeringen den 30 september Dataföreningen ingick i en referensgrupp till delegationen och lämnade sitt remissvar till betänkandeutkastet. VD Annica Bergman kommenterar föreningens synpunkter så här: - Inom Dataföreningen finns det en bred kompetens inom många IT-områden. På grund av den korta svarstiden har vi dock valt att fokusera remissvaret på två områden som vi ser som angelägna att ta upp: användarperspektivet samt öppna standarder och öppen källkod. - Användarna behöver definieras och analyseras bättre än i det nuvarande utkastet. Medborgare, företag och organisationer bör erbjudas möjlighet att medverka i specifikationen av offentliga e-tjänsterna. Detta påverkar naturligtvis de beskrivna planerna för utvecklingsprocessen. Införandet av e-demokrati kan behöva andra förvaltningsövergripande strukturer för e-tjänster än de föreslagna. Bland annat är användningen av öppna standarder och teknikneutrala lösningar viktiga för att öka tillgängligheten av tjänsterna detta är centralt för en fungerande e-demokrati. Dataföreningen förespråkar en användarcentrerad e-legitimation baserad på öppna standarder och som även kan implementeras med små medel i det privata näringslivet. - Avgörande för att e-förvaltningen ska kunna nå mål som ökad effektivitet, service och e-demokrati är att hela eller nästan hela befolkningen kan använda de tjänster som tillhandahålls. För att säkerställa detta behövs en plan för att utbilda och inspirera denna användargrupp. I dagsläget står uppskattningsvis ca 2 miljoner människor utan möjlighet att använda de tänkta tjänsterna, och antalet har inte minskat nämnvärt under de senaste åren. 13

14 Viktiga händelser under 2009 Speed dating i Riksdagen både vår och höst Eliza Roszkowska Öberg (M) och Annica Bergman, VD Dataföreningen. Trots IT:s betydelse för samhällsutvecklingen är det omvittnat tyst i riksdagen när IT diskuteras. Riksdagsledamoten Eliza Roszkowska Öberg (M) bestämde sig för att göra något åt saken. Tillsammans med Dataföreningens vd Annica Bergman bjöd hon in vd:ar för IT-företag och riksdagsledamöter till en speed dating den 12 februari. Speed dating har blivit en nätverksform där människor med ont om tid men stort behov av omvärldsanalys kan leda till orientering och kontakter. Initiativtagarna till speeddatingen i Riksdagshuset fick snabbt kvitto på att de var rätt ute. Mindre än ett dygn efter att inbjudan skickats ut var riksdagsledamöternas platskvot fylld. Ett land utan IT-strategi? Harri Koponen, vd för Tele2, ställde samma fråga till samtliga riksdagsledamöter: Varför saknar Sverige en strategi för ICT? Jag jämför ju med Finland där relationen mellan näringsliv och politik är betydligt närmare och där man också har en starkt uttalad strategi för vad landet vill med IT. Jag tycker nog att svenska politiker borde bli bättre på att förvalta den potential som finns att ligga i framkant, inte minst för sysselsättningens skull. Andra heta frågor diskuterades. Annie Johansson från Centerpartiet fastnade framför allt för öppen källkod i offentlig förvaltning, fibernätsutbyggnad och behovet av att en nationell IT-strategi. Vill vi vara ett spetsland måste ju våra olika förvaltningar ha samma mål, den tanken tar jag verkligen till mig, avslutar hon. Dataföreningens VD Annica Bergman var mer än nöjd efter den första speed datingen i mars. Utan att kunna bedöma vad mötena leder till konkret ser jag en väldig kraft i att beslutsfattare från två olika sidor öppnar upp för varandras infallsvinklar. Föreningen verkar för sund IT-utveckling och en dialog mellan politiker och ledare för IT-företag gynnar en sådan. Den blixtsnabba mötesformen känns både effektiv och kreativ och kan kanske bli ett bra inslag i föreningens omfattande nätverksaktiviteter. Fredrik Sand, Stockholms Handelskammare I november var det repris på den framgångsrika formen av effektiva möten mellan riksdagspolitiker och ITproffs, den här gången representanter från myndigheter och organisationer - IVA,.SE, Svenska Stadsnätsföreningen, Stockholms Handelskammare, Dataspelsbranschen, Dreamhack, SITIC, Tillväxtverket, PTS och Dataföreningen. Reglerna är enkla men strikta. Tio personer från vardera samtalspart. Varje par pratar i fem minuter och sedan skif- Johan Pehrsson (FP) i bild tar man så att alla tjugo deltagare har tio olika sittningar. På femtio minuter har var och en presenterat vem man är och vad man vill och fått tio nya kontakter att arbeta vidare med. Johan Pehrsson (FP) är engagerad i hur vi ska se till att Sverige fortsätter att vara en ledande IT-nation, hur vi håller fast vid en stark upphovsrätt och samtidigt diskuterar alternativ samt har relevanta utbildningsmål och effektiv infrastruktur. Han menar att timmen har givit 14 honom många givande snapshots av olika verksamheter och att deltagarna har imponerat med väl förberedda och professionella framföranden. Fredrik Sand, Stockholms Handelskammare, som förberett tre prioriterade områden som han ville ventilera, insåg att fem minuter går fort när två parter vill prata och föra fram viktiga ståndpunkter. Samtidigt gav samtalen direkta ingångar på många plan, vilket i vanliga fall tar väldigt lång tid att arbeta upp. Att på djupet diskutera e-förvaltningsindex, immaterialrätt och tillgång till offentlig information kräver troligen förnyad och längre kontakt. Robert Ohlén, Dreamhack,var efter att ha förklarat sin främmande verksamhet för många oinvigda övertygad att han nu hade fått flera nya ambassadörer och en ökad förståelse för att detta är en viktig rörelse som är världsledande i omfattning.

15 Viktiga händelser under 2009 Internetdagarna med Diamantutdelning Representanter för företagen som vann årets Diamanter för företag som bäst förstår kundens behov: Sigma och Steria Dataföreningens medlemmar har bedömt vilket IT-företag som bäst förstår kundens behov. Förståelse av kundens behov omfattar IT-företagets förmåga att tillhandahålla rätt kompetens till rätt behov till en kostnad som är prisvärdig. Sigma AB är det IT-företag som bäst förstår kundernas behov 2009 och tilldelades förstapriset. Håkan Karlsson,VD, Sigma AB: - Det var fantastiskt när vi fick priset Att Sigma nu vinner Diamanten igen känns mycket hedrande. Jag vill passa på att tacka alla våra kunder och samarbetspartners och även ge en särskild eloge till alla våra engagerade och duktiga medarbetare som med ett djupt verksamhetskunnande lyckas uppfylla att våra kunder får de lösningar som de behöver. Steria AB tilldelades andrapriset i denna kategori. Anders Fryxell, Affärsområdesdirektör Managed Services, Steria AB: -Det är med stor glädje vi tar emot detta pris. Vi känner oss hedrade att våra kunder och partners bland Dataföreningens medlemmar har uppmärksammat vårt fokus att förstå och vara lyhörda inför våra kunders behov. Det är en vinst för alla medarbetare på Steria och en uppmuntran för oss att fortsätta bli ännu bättre. Dataföreningens medlemmar har bedömt vilket IT-företag de upplever levererar de bästa säkerhetslösningarna. Denna bedömning omfattar kompetens, förståelse för verksamhetens säkerhetsbehov, förmåga att överföra lösningen till kundföretaget samt hur prisvärda lösningarna är. Novell Svenska AB var det IT-företag som levererar de bästa säkerhetslösningarna 2009 och tilldelades förstapriset. Christer Elgström, Novell Sweden: - Det är med stor respekt och glädje vi med våra partners mottager detta pris. Att få ett pris från marknanden för att ha levererat de bästa säkerhetslösningarna ger oss bekräftelse på att många kunder uppskattar vår kunskap om hur man bäst hanterar sina blandade IT-miljöer. Appgate Network Security AB tilldelades andrapris i denna kategori. Nikolas Georgii, AppGate Network security: - Som växande svenskt säkerhetsföretag med kunder i både Sverige och resten av världen, är utmärkelsen en fjäder i hatten och en sporre att bli en ännu vassare leverantör på den Svenska marknaden. Representanter för företagen som vann årets Diamanter för företag som levererar bästa säkerhetslösningar: Novell och Appgate. 15

16 Viktiga händelser under 2009 Inspirationshelgen november När Dataföreningen firade 50 år producerades en framtidsvision och analys som jubileumsskrift. Även vid 60-årsjubiléet var fokus på framtiden och inriktningen att se till att Dataföreningens verksamhet är relevant i många år till. Dataföreningen har en tyngd och respekt i kretsar som känner till verksamheten och den samlade kunskapsmängd som föreningen rymmer. Ett bekymmer är dock att där föreningen inte är känd i bredare sammanhang och att man inte lyckas attrahera yngre medlemmar och studenter längre. Den dåliga konjunkturen satte sina spår i vikande medlemsantal. Ett konkret problem som uppdagades under 2009 var ett akut behov av att ändra medlemsavgiftens struktur då företag slutade med att ge anställda medlemsskap som förmån på grund av ofördelaktig beskattning. Från kris till krås Så föreningens rikstäckande jubileumsfirande skedde i form av en inspirationshelg för aktiva medlemmar från hela landet. Nya perspektiv på omvärlden, trender, IT i politiken och framtidens organisationer gav mycket att fundera på och diskutera. Med olika övningar tog nya mål och visioner form och föreningen påbörjade ett spännande förändringsarbete. Ett föredrag av Nicklas Lundblad gav en omvärldsanalys och en uppmaning att differentiera medlemsskapet samt se var vi ska söka efter morgondagens medlemmar - är de kanske i Kina? En transnationell svensk-kinesisk Dataförening? Nästa föredrag handlade om IT-politiken och föreningens roll i påverkansarbetet. Synpunkter från många kompetenta medlemmar behövs i debatten om hur e- samhället ska fortsätta att utformas. Anders Hector från Näringsdepartementet rapporterade om Visbyagendan, EU-mötet om Europas framtida IT-politik som hölls i Visby bara veckan innan. Sven Hamrefors, professor i Innovation vid Södertörns Högskola, gav tips från coachen kring nätverksekonomi och vilka värden, affärsmodeller och vilket ledarskap som fungerar i nätverkssamhället. Moderator Åsa Nordgren strukturerade arbetet så att inspiration förvaltades i olika idégrupper och samlades in och utvärderades. De områden där föreningen ska förändra ett oönskat nuläge till ett framtida drömläge formulerades till att handla om: Affärsmodell, varumärke, medlemsbas, medlemserbjudande, samhällsnytta och verksamhetskoncept. Hur ska vi bli fler? Ska vi bli fler? Vilka är det som är våra potentiella medlemmar? Vad vill de ha? Vad kan vi erbjuda? Många åsikter och perspektiv utväxlades och idéer fästes på färgglada lappar till ett antal planer som börjar implementeras under Efter den första dagens hårda arbete förvandlades konferenslokalerna hos DF Kompetens till en festsal för ca 70 personer. Underhållningen fick medlemmarna själva bjuda på efter inspirerad instruktion i Storytelling av Mats Heijbel. Talen till middagen bjöd därmed på personliga berättelser om Dataföreningens roll och anekdoter från åtminstone de senaste 40 åren. Den gemensamma inriktningen för hela föreningen formulerades i korthet enligt följande: Vi skall arbeta med att skapa en förening med målbilden att verka för ett kompetentare Sverige. Vi ska vara fortsatt fantastiska i arbetet med våra fysiska nätverk och på sikt ska vi utveckla en ny form av nätverksorganisation På kort sikt är det viktigaste att undanröja olika hinder för föreningens tillväxt och utveckling. En viktig komponent är att förändra medlemsavgiften så att den inte blir förmånsbeskattad. Några tydliga insatsområden som definierades var: Medlemskommunikation ta reda på mer om varför man är medlem, inventera och säkra kommunikationen Verka för att Dataföreningen skall vara en följeslagare under hela karriären Varumärkesarbete från okänt gammalt till känt piggt Plattformsarbete, flera geografiskt oberoende nätverk och flera samarbetspartners Intäktsmodellen - övergång till delad avgift med medlemsavgift och kompetensutvecklingsavgift Sist med inte minst, verka för att förtjäna nya medlemmar! 16

17 17

18 Medlemmar om Dataföreningen Man startar nätverk inom områden som engagerar! Dataföreningen erbjuder ett otroligt stort utbud av kunskap och människor i samma bransch och möjligheten att starta nätverk inom de områden som intresserar och engagerar en mest. Grön IT är en fråga som engagerar mig och genom Dataföreningen får jag möjligheten att lyfta dessa frågor. Sara Abenius Systemvetare och motor i nätverket Grön IT, Stockholmskretsen Jag går på ett par träffar om året för att få koll! Jag går på ett par träffar om året för att hålla mig uppdaterad. För mig har nätverket VU & IT - Verksamhetsutveckling och IT betytt mycket eftersom det även berör min forskning. Pia Gustafsson Självklart ska man vara medlem i Dataföreningen! Jag hörde talas om Dataföreningen direkt när jag kom in i Riksdagen. Som nybliven talesman för mitt parti i IT-frågor är det självklart att vara medlem i föreningen. Det är en stor och stark organisation med oerhört mycket kompetens inom IT-området. För mig innebär det en viktig hjälp att hålla mig uppdaterad i alla viktiga frågor, inte minst genom det omfattande nätverkande som sker inom Dataföreningen. Informationsteknologin är i ständig utveckling. Det är viktigt att vi svenskar är med på tåget och att vi återtar platserna i främsta vagnen. Desireé Liljevall Riksdagsledamot Värdefulla kontakter! Jag har varit medlem i dataföreningen i 25 år, faktiskt ända sedan jag pluggade. För mig är det självklart att vara med och nätverkande är det absolut viktigaste för min del. Jag går på 4-5 träffar varje år och är medlem i CIO-nätverket. Det har varit många givande diskussioner och bra gruppmöten där man träffar många intressanta kollegor. Det ger värdefulla kontakter att prata med i olika sammanhang. Jan Zetterdahl IT-direktör på Stockholms läns landsting 18

19 Medlemmar om Dataföreningen Engagemang engagemang föder Vad lockar till engagemang i Dataföreningen? Vad kan en enskild medlem vara med och påverka? Vad kan man som medlem driva för frågor? Inge Wallin. Östra kretsen Inge Wallin är medlem i Dataföreningen sedan fem år och motor i nätverket Open Source i Östra kretsen. Han tror att Dataföreningen har potential att utvecklas mycket mer och engagera fler. - Innan jag blev medlem hade jag ingen aning om vad Dataföreningen handlade om. Idén bakom föreningen är väldigt bra att förena Sveriges IT-proffs och främja en sund IT-utveckling. Medlemmar som engagerar sig i nätverk är intresserade av en specifik fråga eller område. Blir man engagerad inser man snabbt att engagemang föder engagemang. -Jag skulle dock vilja se mer samordning mellan nätverk och metanätverk som förenar lokala nätverk med samma inriktning. Dessutom efterlyser jag mer engagemang på nationell nivå. Borde vi inte ta tydligare ställning i aktuella frågor och vara en aktivare part i samhällsutvecklingen? - Föreningens styrka är att vara mötesplats och kontaktskapare mellan olika företrädare inom IT-sektorn. Vi har inte lyckats göra detta synligt eller tydligt för många fler som jag tror är intresserade, t ex alla IT-samordnare på mindre företag. Det finns många avancerade IT-användare som inte kategoriseras som IT-proffs men som i praktiken är det. - Vi samlar ju å andra sidan väldigt duktiga och kunniga proffs inom föreningen. Jag tror att det finns många personer som kunde mobiliseras för att medverka i svarsunderlag på remisser i olika specialfrågor. - I nätverket Open Source diskuterar vi många olika aspekter av öppen källkod och öppna standarder. Väldigt ofta är det mjuka frågor som rör nyttan eller användandet, inte tekniken i sig. Det finns ett antal debattfrågor kring det digitala samhället som kräver diskussion om såväl ekonomi som etik. Det är frågor som engagerar allmänheten i dag och nätverkande är inne. Jag tror att Dataföreningen har en stor outnyttjad potential och den vill jag vara med Dataföreningen - en kunskapsbank med stark oberoende ställning - Jag har varit med i Dataföreningen väldigt länge och tycker att föreningen spelar en viktig roll för att sprida kunskap om hur saker och ting verkligen ser ut och fungerar. Det är så lätt att allt det nya leder till ogrundade snabba åtgärder för att reglera det där nya och läskiga eller motsatsen som ibland kommer till uttryck i okritisk eufori över alla nya möjligheter. - Där är Dataföreningens roll att utgöra en kunskapsbank, att ge förståelse och inblick i mycket som man inte känner till eller kommer i kontakt med. För min del kan det handla om att validera min kunskap eller att få motargument och nya perspektiv. Det är alltid givande när jag är med på de konferenser eller seminarier som Dataföreningen anordnar, för då träffar jag en mycket kunnig publik. Det Nicklas Lundblad, vice ordf Stockholms Handelskkammare är inga lätta frågor och det krävs mycket debatt och diskussion. - På senare tid har Dataföreningen tagit en aktivare roll i påverkansarbetet, till exempel i frågan om hur man ska minska den digitala klyftan. Det är bra men jag hoppas också att föreningen framöver argumenterar ännu kraftfullare för frågor om t ex säkerhet, personlig integritet samt legitimitet i e-samhället. - En stor fördel för Dataföreningen är tillgången till större internationella nätverk av liknande föreningar i andra länder. Det tror jag kommer att bli allt viktigare i framtiden. Internationellt samarbete Dataföreningen är medlem i och har kontakt med följande internationella organisationer: NDU, (Nordisk Dataunion) CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) IFIP (International Federation for Information Processing, en multinationell och politiskt oberoende organisation inom informations- och kommunikationsteknologi och vetenskap) 19

20 Medlemsvärde- erbjudande I medlemsskapet ingår bl a: Nätverk för att knyta kontakter, inhämta nya kunskaper och erfarenhetsutbyte samt för att påverka. Mötesplats på webben med diskussionsforum, projektverktyg, webbtv, dokumentarkiv m m Computer Sweden hem i brevlådan varje vecka med medlemsinformation från Dataföreningen Medlemserbjudanden: IDG:s andra tidningar - 35 % prenumerationsrabatt PC för alla ( kan fritt laddas ned digitalt) IT Löne- och motivationsbarometern IT i Sverige - mycket förmånligt pris vid köp av boken samt möjlighet att ladda ner boken digitalt Förmånliga bokpaket via Adlibris och Pagina. Fri entré eller rabatt till olika IT-mässor och seminarier 30 % rabatt på antivirusprogram (Symantec, F-Secure, Norman) 30 % rabatt på Första-Hjälpen-kit för informationssäkerhet 2 GB gratis hårddisk på nätet (Storegate) Johan Hallsenius, chefredaktör CS meddelar i januari 2009: I fortsättningen kommer Computer Swedens pappersutgåva ut två gånger per vecka. Resten av januari kommer vi på onsdagar och fredagar. Från februari och framåt är det tisdagar och fredagar som gäller. Det är främst av två skäl vi gör den här förändringen: Konjunkturen. Att CS i tio år kom ut tre dagar i veckan var möjligt tack vare en stark och växande platsannonsmarknad. Men med finanskrisen har följt ett fall för platsannonsering som gör det svårt att ekonomiskt motivera tre utgåvor per vecka. Och en sund ekonomi är en förutsättning för bra journalistik. Webben. När vi för tio år sedan gick från två till tre utgåvor per vecka var webben som nyhetskanal fortfarande i sin linda. I dag har CS en urstark ställning på nätet, med över unika besökare per vecka. Tidningens roll kommer även i fortsättningen att vara central i CS verksamhet. Du och drygt svenskar läser CS på papper. Vi ska fortsätta att göra en tidning som stöttar dig i ditt arbete med att förbättra verksamheten med hjälp av modern teknik. Som det ser ut just nu kommer vi att göra ungefär lika många redaktionella sidor per vecka som tidigare. CS handlar om nyheter, men papperstidningens roll förändras. När du behöver en snabb uppdatering eller behöver söka kunskap om något specifikt ämne är CS på webben att föredra. Medlemmar i Dataföreningen fick sommaren 2009 ett html-brev med unika licensnycklar för att genomgå emedborgarens utbildningspaket och ecertifiering för att validera sina kunskaper. Computer Sweden fortsätter att vara föreningens medlemstidning med medlemsinformation i varje utgåva. Redaktionella nyheter varje fredag. Medlemmar får även ett kretsaktuellt medlemsbrav per e- post varje månad och tre gånger per år ett rikstäckande nyhetsbrev från det gemensamma kansliet. 20

Innehållsförteckning. Verksamhetsberättelse

Innehållsförteckning. Verksamhetsberättelse VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse År 2009 i korthet sid 3 VD om 2009: Dataföreningen 60 år - Ett kompetentare Sverige sid 4 Ny webb, nya medlemstjänster sid 6 Dataföreningens

Läs mer

Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB

Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB 2013 Inledning I mer än 60 år har Dataföreningen (DF) skapat kontaktytor mellan människor i it-sektorn och gränssnittet

Läs mer

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Datum Tisdagen den 24 april 2007 Plats Westmanska Palatset, Stockholm Närvarande Av 28 fullmäktige var 26 närvarande varav 12 genom fullmakter

Läs mer

Dataföreningen i Sverige Verksamhetsplan

Dataföreningen i Sverige Verksamhetsplan Dataföreningen i Sverige Verksamhetsplan 2010 Verksamhetsplan 2010 1 Inledning... 3 2 Nuläge... 4 3 Prognoser... 7 4 Mål... 8 5 Genomförandestrategi... 9 6 Aktiviteter för målet Fler och aktivare medlemmar...

Läs mer

Verksamhetsplan med mål och budget för DF Stockholm samt verksamhet inom resultatenhet inom DF Service AB

Verksamhetsplan med mål och budget för DF Stockholm samt verksamhet inom resultatenhet inom DF Service AB Verksamhetsplan med mål och budget för DF Stockholm samt verksamhet inom resultatenhet inom DF Service AB 2012 Sida 1 av 6 Inledning I mer än 60 år har Dataföreningen (DF) skapat kontaktytor mellan människor

Läs mer

Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT

Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT Hur skall man... Knyta kontakter med kollegor, kunder och leverantörer i IT-branschen Möta branschprofiler utan att betala dyra konferenskostnader

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Internetdagarna den digitala klyftan

Internetdagarna den digitala klyftan Internetdagarna den digitala klyftan Dagens presentatörer Rolf Berndtson Dataföreningen i Sverige Olle Findahl, World Internet Institute Britt Östlund, forskare Lunds tekniska högskola Helena Bäckström,

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ]

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ] BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD [ eskilstunaconvention.se ] Att delta i nationella och internationella möten och kongresser är ofta berikande och utvecklande. Men har

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Privattandläkarna. Verksamhetsplan 2014

Privattandläkarna. Verksamhetsplan 2014 1 Innehåll Vision, affärside och värderingar... 3 Inledning... 4 Verksamhet 2014... 5 Politik & påverkan... 5 Medlemsvård och medlemsrekrytering... 8 Tjänsteutbud och samarbetsavtal... 8 Lokal verksamhet...9

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden Förhandling och förhandlingsstöd Rådgivning

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Rådslag mellan politiker och medborgare Motion av Lennart Johansson och Rebwar Hassan (båda mp) (2006:36)

Rådslag mellan politiker och medborgare Motion av Lennart Johansson och Rebwar Hassan (båda mp) (2006:36) Utlåtande 2007: RI (Dnr 016-3853/2006, 035-204/2004) Rådslag mellan politiker och medborgare Motion av Lennart Johansson och Rebwar Hassan (båda mp) (2006:36) Handlingar tillgängliga på nätet Skrivelse

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

Varför öva tillsammans?

Varför öva tillsammans? Varför öva tillsammans? - övningsverksamhet i Sverige Niclas Karlsson niclas.karlsson@msb.se Uppdrag Samordna, genomföra och stödja regionala, nationella och internationella övningar inom området samhällsskydd

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM AUDITION SPEED DATE FÖRBEREDANDE AKTIVITETER FÖR STUDENTER Inför Audition Kartlägg

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet Verksamhetsplan 2016-2017 SPF Seniorerna Bohusdistriktet 1 Mål och inriktning 2016-2017 Vår verksamhetsplan tar utgångspunkt i Mål och Riktlinjer för kongressperioden 2015-2017 som beslöts av SPF Seniorernas

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp 1 2016-2018 1 (5) Mål för programkommunikationen Vision för RE:Source Sverige ska bli världsledande på att minimera och

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Utvärdering. Konferens psykisk ohälsa 2015

Utvärdering. Konferens psykisk ohälsa 2015 Utvärdering Konferens psykisk ohälsa 2015 Utvärdering Karlstad Upplevelse av dagen Panelen Malte Hallqvist Clas Malmström Eva Vingård 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 62 av 200 svar Utvärdering Sunne Upplevelse

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Mikael Johansson 2013-02-22

Mikael Johansson 2013-02-22 SÄKERHETSBRANSCHEN Principprogram Styrdokument Mikael Johansson 2013-02-22 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamhetsidé... 3 3. Vision... 3 4. Värdestrategi... 3 5. Branschorganisationens fokusområden...

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Enklare i esamhället. Inge Hansson, Karlstads kommun

Enklare i esamhället. Inge Hansson, Karlstads kommun UN Enklare i esamhället Inge Hansson, Karlstads kommun 2011 11 09 Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet,

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Varför kommunicera forskning? I beslutet som ni fått av Energimyndigheten står det att projektet ska kommuniceras enligt en kommunikationsplan som tas fram i

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Vision Mission Mål Aktiviteter Förmågor/ organisation Värderingar Föreningens ändamål och vision 2 i föreningens stadgar Föreningens ändamål är att verka för ett projektivare Sverige.

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Chattar, bloggar,

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org CRM i molnet. Från relationer till upplevelser - mjuka värden och hårda fakta Stockholm 20 september Viktoria Ohlsson Marknadsansvarig Wednesday Relations Medlemmar (11 000) Leverantörer Konsulter Byråer

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM

Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet FOKUS NÄTVERK EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM M A R I E E R L A N D S S O N, F R I D A T I V E R M A N & M A T T I A S T R A N B E R G

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer och önskvärda lägen möjliggörs storverk. När vårt fokus

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Affärsplan 2012 Ulrica Storset

Affärsplan 2012 Ulrica Storset januari12 Affärsplan 2012 Ulrica Storset SAMMANFATTNING Den stora utmaningen för NEA är att under 2012 öka antalet medlemmar. Detta ska ske genom att leverera medlemsnytta genom att sprida information

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer