KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Kallelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Kallelse"

Transkript

1 HAPARANDA STAD KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Kallelse Tid: Onsdag kl 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare 2 Medborgarförslag Snökanon till Riekkola KS 2013/394 Allan Fjellvind 3 Förslag till snökanon på Riekkola skidanläggning 4 Förslag på ledamöter till styrelsen för Haparanda Torneå museum BUN 2014/12 BUN 2013/156 Allan Fjellvind 5 Attestreglemente 2014 BUN 2014/60 Arja Martinviita 6 Bokslut 2013 BUN 2014/10 Arja Martinviita 7 Kulturplan BUN 2013/96 Kåre Strömbäck Ordförande Maarit Kontio Sekreterare Postadress: Haparanda kommun Haparanda Besöksadress: Torget 9 Haparanda Telefon: E-post/Hemsida

2

3

4 Dnr KS: 2013/394.8 Haparanda stad Barn- och ungdomsförvaltningen Tjänsteyttrande Barn- och ungdomsnämnden Medborgarförslag angående investering av snökanon Harald Dahlgren har i medborgarförslag föreslagit att Haparanda stad investerar i en snökanon till Riekkola. Elljusspåren i Riekkola har ett högfrekvent nyttjande av många olika åldersgrupper i vårt samhälle. Att även människor från grannland nyttjar spåren flitigt är bara trevligt. Några människor springer, joggar eller går stavgång. Skidåkning är dock den i särklass mest populära aktiviteten i Riekkola. Denna senare motionsform kan dock ofta inte utövas förrän efter nyår p.g.a. snöbrist. Om kommunen inköpte en snökanon och tillverkade konstsnö kunde skidsäsongen ofta förlängas med 1,5 månad. Det skulle vara tillräckligt att konstsnöbelägga det korta 2- km spåret. På två ställen efter spåret är det också mycket nära till vattenintag. Vi är övertygade om att ett kort konstsnöspår skulle öka antalet motionärer och detta skulle befrämja folkhälsan på ett positivt sätt i vårt samhälle. Att alla former av motion är mycket hälsobefrämjande är belagt i ett otal vetenskapliga utredningar. Ohälsotalet i Haparanda är tyvärr alldeles för högt. Om detta kunde nedbringas några procent skulle satsningen på en snökanon snabbt vara betald. Förslag Kommunen vidtar nödvändiga arrangemang för att konstsnöbelägga 2-km spåret i Riekkola när temperaturen medger detta. Vänligen För Skidans Vänner Harald Dahlgren Tjänsteyttrande: Det finns tre viktiga faktorer för att tillverka snö temperatur, luftfuktighet och vind. Alla dessa påverkar hur effektiv snötillverkningen är. Låg temperatur, låg luftfuktighet och svaga vindar är alla positiva faktorer vid snötillverkning. För att snö ska kunna tillverkas måste vattendropparna frysa. Då är temperaturen viktig, men även luftfuktigheten spelar en viktig roll.

5 Dnr KS: 2013/394.8 Principen för att tillverka snö är att med hjälp av högtrycksluft pressa vatten genom ett munstycke. Vattnet finfördelas i luften och de små vattendropparna fryser till snökristaller innan de landar på marken där de bildar ett snötäcke. Effektiviteten skiljer sig väldigt mycket beroende på hur låg temperaturen är. Det beror på att en större mängd vatten kan användas i förhållande till luft ju lägre temperaturen är. Vid en temperatur på -10 grader får du fram 5 ggr mer snö än vid -2 grader. En viktig faktor är också vinden. Kraftiga vindar och vindar som ligger i fel riktning kan medföra att mycket snö hamnar på fel ställen. Konstgjord snö är skild från naturlig snö i det att den består av små iskristaller och bildar inte flingor som naturlig snö. Anledningen är helt enkelt att tiden för att bilda snö är mycket längre i naturen. Annars bildas snön på samma sätt: vattenmolekyler samlas på en kondensationskärna och bildar en droppe. Droppen fryser och fortsätter under sin färd genom luften att fånga in vattenmolekyler. Att tillverka konstsnö är mycket energikrävande. Ju högre temperatur och luftfuktighet desto mer energi krävs. Svenska skidförbundet har tillsammans med länsstyrelsen i Dalarna och energimyndigheten gjort en fältstudie kring energiförbrukning och konstsnöanläggningar. Fältstudien visar att de snökanoner som idag står på skidanläggningar i genomsnitt använder 3,5 4,3 kwh för att tillverka en kubikmeter konstsnö. Normalt beräknas ca 2500 kubikmeter till 1 km spår. En annan kostnadsfaktor i sammanhanget är vatten. För att snökanonerna skall fungera bra krävs att vattnet är kallt och rent. Ett alternativ är vatten från det kommunala systemet. Normalt används dock vatten från vattendrag, dammar eller älvar/hav. Vattnet kräver då att det både kyls och renas. Efter kylning renas vattnet upp till 3 steg i speciella filter. Efter kylning och rening pumpas vattnet ut till snökanonerna. En svårighet i Riekkola blir att få ut snön till spåren. Under hösten och tidig vinter är det normalt så mjukt efter spåren att det blir mycket svårt att komma ut med fordon. Dahlgren skriver i sitt medborgarförslag att det råder snöbrist långt in på året. Orsaken till snöbristen är det milda vädret som innebär att nederbörden kommer i form av vatten istället för snö. En avgörande förutsättning för tillverkning av konstsnö är just kyla. Att tillverka konstsnö i Riekkola blir tekniskt svårt och även mycket kostnadskrävande. Det blir därför svårt att ekonomiskt och miljömässigt motivera en satsning på snökanoner i Riekkola. Undertecknad föreslår barn- och ungdomsnämnden att avslå Harald Dahlgrens medborgarförslag men att tillsammans med HSKT skidor utreda vilka möjligheter som finns att lösa problemet med snöbrist.

6 Dnr KS: 2013/394.8 Barn- och ungdomsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att avslå Harald Dahlgrens medborgarförslag men att tillsammans med HSKT skidor utreda vilka möjligheter som finns att lösa problemet med snöbrist och att därmed anse medborgarförslaget besvarad Allan Fjellvind Fritidschef

7 c,w ^ t ^(^2 Till Barn och Ungdomsnämnden i Haparanda Stad Snökanon till Riekkola Skidanlä^^ninB Haparanda Sportklubb/Taktik -Skidsektionen föreslår att Haparanda Stad köper en snökanon till Riekkola Skidanläggning. Snön och vintern kommer allt senare nuförtiden. För skidåkarna kan det vissa år vara nära jul innan skidspåren kan prepareras. För att komma igång med skidåkning redan i slutet på oktober behövs en snökanon till Riekkola. Om vi kan börja åka skidor tidigare på säsongen på konstsnö är vi övertygade om att Haparanda kan bli en ledande kommun inom vinteridrotten. Vi tror att ett konstsnöspår i Riekkola kan få många besökare att förlänga vistelsen i Haparanda. Det lokala näringslivet och kommunen kommer att tjäna på detta projekt. Vi ser också detta som en friskvårdssatsningfär befolkningen ihaparanda - Tornio. Skolorna kan komma igång med skidåkning tidigare ( före kallperioden ijanuari - februarijoch upptäcka vilken fin idrott längdåkning på skidor är. För att kunna producera snö räcker ca 3 dygn med minusgrader för att kunna göra ett 2 km långt spår, som är 4 meter brett och har ett snödjup på 20 cm. Den snön håller bra även om det blir regn och töväder. Vatten till snökanonen tas från havet och energiförbrukningen har vi beräknat till ca 600 kwh/dygn vid tillverkning av snö. Inom föreningen har vi många frivilliga som kan ställa upp och hjälpa till att tillverka snö, men vi räknar med att kommunen står för transport av snön ut på spåret med traktor samt preparerar spåret med pistmaskin. Därför har vi också tänkt ta ut en avgift för alla som nyttjar spåren. Vi vet att intresset för detta projekt är stort även utanför kommungränsen. Vi räknar med betalande skidåkare per konstsnösäsong. Vi föreslår ett pris för ett årskort till ca 250 kr. Pengarna går oavkortat till Haparanda Stad. Dessa pengar räknar vi med ska användas till drift och underhåll samt vidare utveckling. Barn under 15 år och elever på skoltid betalar ingen avgift. Vi bifogar ett förslag på en komplett snökanonanläggning, som kostar kr + moms. Vi tycker att detta är ett mycket angeläget projekt och hoppas att ett konstsnöspår i Riekkola ska kunna tas i bruk senast hösten Haparanda den 30 oktober 2013 För Haparanda Sportklubb/Taktik -Skidsektionen

8

9 Projekt : Snösystem Haparanda 2013 Datum : Östersund Er referens : Ove Franzen Vår referens : Henrik Skoglund Innehåll: 1. Beräkning av systemets kapacitet 2. Systemets delar 3. Referenser FROST Snow AB!Henrik Skoglund Adress : Hagvägen 21, Ö stersund ^ Tel: ^ Fax: Mobil:

10 Isll;.:dl=ili4t^`siYioxc)gf^ a i;^71v.: i^'j^ya\ walili (i,!;v[3-litet.}3^iit-rq J=1i^ aai^ ea^= ll(a,å 'å#^3sa^ ;=telna^^util^^^?i al7^.=1i^ i;^^h(1fl,s^. I:Gnle 9 (^13.,^.:)(, yl^la'^i=1^f1,' å:jk-^.-.i,i ilai (=) ^T ill'. le.i;(e)a.l.](.)1'^i ;_jnla,:{,^^i(aaq^,a[1 `.]^IBI; 1s 1-^liCii [a)a^.,e, l,ie[7^',:.lyft^l^af HLI,(^: ^ ^swe^. i;^iae( 1:,1^71IcV' P^ ^L'.^tel{o19 i Ill ^^;i'^>(^lefi(sf^rc^rfa3^cd1^' ^ '<ii i7ity.4[3( dc'tra- e l.}o!:{^ IUCa,i.IWiaati ^_1eaWaf^ ^=lacal'.^^ rf?jl(, _yaq? IIIL,k i ^.fsl^f 1 (,I, III?^h( 1^-,'.=lå[" 'aelc;ål :I,;åia,l^(ll ^+f[åc-191s1 'i^^]naai, Y1[^7ai, na(^]^l (s(?j^u 'i(iar '^('';1^A ^1-.f:aali^I, c!i',,laili191'i:.:; 1^.:fol'[al^t - J.-3';!s1 et=1 ^ <lae;^lfaiai'i`-9at^k )L 9i9o;nK1'^(1 "iel<+1l:{ e{?i%l^ys. -rl al ^n '.^(e il I i ^,a ^.i [;(^I i1 1a, -,.. PU^le^h isla,. _; i^s[ aa?; ^Zs^^^ll I^^l ll-^isa^.;^', i I e^taiaa^, ^ 'I(., :^f-y C, arc;.,,^ 19 :.^.:.^ vq^1 ^`;^^^) at Siu1^: i..i,, ål t,.,.pa- R,.- -^^ I6..lan[=1^.;^'iiJ llwio^ ^.:.t^a^ f-isicya ^^{w. lekt,^^se IegF.l f=6.-,+'(cta4, f-1^.4:`;pal llnco^.:-i1^7'^ J i 1d, `iis=1 A1I ^-"sil^t 1.1 ^^^..^:'+al q ^ ;lilrt,lg^. `^i^t!(,i f'lt=`^^ J i1^(':;r (7 etc; '.Y.^,,. ^dl% 4a {vi Tal^[^I. i al ai^) 'll(,1i.,..e.i'^f IF^..-eL,;,.,i IC,`^14a6a^ el '1,'^l,^^IF i=iif..j,,.(:.^ai:a:ta)ri - ^hlt^i^ 11^f^:.:^;41 Ia.-[i'. J^ 1 ia^lfaa, ^:, iif.ll.,1.. i^l^<7:'i 11^9^,^1^-11^=; sak]^[^3a'^^^'if; att,^,a ;c II^'^=lqs ly 1,7a,^7^l- I ^li=s^;lllålol{åt', G7^-11f=1i^ '1'fiT=f ^clr I I^^^t^laft?[yK.;-i(^Itl?141i5Cyal.z;:}it^I:C -11t:^; I flå(le i^l^ (ae ie ni ii Q^ I ^ F ^ ;:'i ^:^4:.13^-1et,:1^^^^' I^hIIa[å^^ >"ic} :) slliae:j;a a. f 1r^-lefill^l:' -`^^5'1:^^ := 9('^ik^.(SIG:.let,a^^.l^iåt:i^^(=1i'iilC>lr' Y Illa(p?..:_iel:ile11a11eI?!. 9?'^ts.:.Ulli?IS1:i kliöl+.ula^,',i^1;(ae, ^'^t;,^;ii^aalo^^l+1^f:3!,`lo#:.e`z!^ j1^a^^1^ylk{c1r1^1l^lof; iö',^i^;<cla': ;;, CYJ ^ >j ;ge:.i5^'d:.i.4cys^ "t.,^ac:ååolo: pair;:, ^^.; ga!^.za; '.'^^Igilfi4[:Is^p^jl^i= (-} d jis;;:^i=

11 ,,. '^a^i^klra. ^e'o e nomi. '-I II. ^;^'pf^tr C-;9lelz^i I,u 'C('^ ^-^C^11 nh1 ^,IS^ (åf i. I^1F;lmho (.^^I, ^^'!(m16 a., U.l^'^1^7TsiQ<t^^7 II< <e^^^r^rq^aea)^l^^;<m^_{. <^I9fi,,..., JI^I,!ä.'r.(pit;a,Ea7iM^.a.^^^aC^^ci^C^t_c«;,7^1,<tlaln,C^iR^ luft och vatten i samma munstycke och skapar en snökärna som övrigt vatten bygger upp snöflingorna på. IK^eTp I ' A b ^^t:^ e ^^ ^re 4o7ea ^ c '-i St^lå^^' I,e(ae : tec ^yc j^. ii c,^ 1 1C76 ^. t ^^``+iie ^,r t-i al^^ a,i, iat?i I n`ifi't < 1 tsiö^t^ ^^i (-(^' i^5f 'i', it^^n^ InaC'^( C?Ll^iik-lial(auEi^ti,.:,,, a (.. E^aC,^^^'spa^'låa \^,å^:(:^t^..l ^'åd^l i^l ^ :^ ^1^fi I'^^ ^ I ^^^f1a^ IAC,'' ^ li^e^ _^ z^li ^ I i"^ '[^ =`1R^^^L t0. - II ^^i^^a^.> ^7^^Aa i,!lamt,:i: 1 Ia 17a f; ;i r_t i^.i^, la

12 1. Ist SMI Viking Kid Wheels Manuell snölans med ombordmonterad kompressor 63A anslutning. Energibehov 6A Kanonen är monterad på hjul Pris: :- 2. Ist Mobil pumpstation Manuell pumpstation inkl, monterad startutrustning Kapacitet 20m3/h vid 25bar Manometer Flödesventil Enkel uppstart Energibehov 22kW (42A) Levereras på hjul inkl. dragstång Pris: :- 3. Snöslang öst snöslangar som kan skarvas till önskvärda längder. Varje slang är 20 meter lång. Totalt längd 160 meter. Pris: :- 4. Kraftkabel öst kraftkablar som kan skarvas till önskvärda längder. Varje kabel är 20 meter lång. Totalt längd 160 meter. Pris: :- Ist Vi bistår er gärna vid driftsättning av systemet och introduktion för snöpersonal. FROST Snow AB!Henrik Skoglund Adress: Hagvägen 21, Östersund ^ Tel: ^ Fax: Mobil:

13 2. Systemets delar SMI Viking Kid, manuell lanskanon Lågenergitorn har använts framgångsrikt i många år under alla möjliga väderförhållanden men de har en svaghet. De är alla känsliga för vind, speciellt vind som blåser bakifrån samt växlande vindar i olika riktningar. Dessa vindar minskar tiden som det tar för vattnet att nå marken och de gör även att stora delar av vattnet inte kommer i kontakt med den tillsatta tryckluften. Resultatet blir mindre och blötare snö. Kanonen haren atomizer som blandar luft och vatten i huvudet vilket ger en förbättrad genomfnysning av snöpartiklarna samtidigt som det reducerar behovet av komprimerad luft med 75%. Lansen kan höjas och sänkas med hydraulisk titt som ingår. Se bild från installation i Lofsdalen i december, 5st högar producerade av en lans på 3 dygn vid -7 grader: Fortsättning på nästa sida FROST Snow AB!Henrik Skoglund Adress: Hagvägen 21, bstersund ^ Tel: ^ Fax: Mobil:

14 3. Referenser Östersund Tänndalen Åre Globen Branäs Storlien Sälen Gesunda Malå Vålådalen Hammarstrand Vemdalen Hålland Ramundberget Bollnäs Idre Sharm EI Sheikh Funäsdalen Kittelfjäll Edsåsdalen Bydalen Tandådalen Ås Getberget Bergsjö Vuollerim Vitsand Kristineberg Avesta Fagersta Ockelbo Sysslebäck Viksjö Hamra Lit Filipstad Norsjö Bygdsiljum Järvsö Ammarnäs Rämshyttan Skellefteå Vännäs Oslo Sunne Sveg Tännäs Orsa Vetlanda Renfjällsliften Umeå Särna Ljungdalen Boden Bruksvallarna Sorsele Kisa Rönnöfors Gävle Liden Malmköping Vadstena Forsa Färila Kall Härnösand Lillehammer Vardåsen Geilo Sundsvall Ingatorp Björktiden Virserum Åsele Gräftåvallen Borgafjäll Piteå Arjeplog Hestra Sundsbruk Ekshärad Lofsdalen Norrköping Häggsjön Karlskoga Kiruna Umeå Morgedal Hemsedal Klimpfjäll Rätan Sollentuna Hoverberg Tranås Örebro Kramfors Åmål Övertorneå Hemavan Gäddede Norrtälje Rörvattnet Fjällnäs Bureå Kartjärnsliften Ljusdal Överkalix Upplands-Väsby Nora Oppdal Svansjöliften Kyrktåsjö Strömsund Stugun Skärkdalen Messtingen Kaarevaara Björnvallen Duved Tegefjäll Järpen Orfa Norrlandsporten Ålåsen Blåsjön Keinovuopio Klövsjö Eskilstuna Kina Näsviken Oviken Grönland Vetlanda Hassela Ekebyhov Jörn Habo Karlskoga Borgafjäll Lida Åseda Kittelfjäll Bräcke Gältö Bjursås Levanger Edsåsdalen Ottsjö Stöde Skövde Huså Granfjällsstöten Skönvik Buskvallen Kinnekulle Alvesta Surahammar Haninge Junusuando Nalovardo Ofärne Lycksele Bollebygd Persåsen Gautefall Nynäshamn Ingelstad Kälarne Ammarnäs Buskvallen Norrköping Backe Växjö Skelleftehamn Hemsedal Överum Linköping Oppdal Asby Katrineholm Kristianstad Porshaga Årjäng Danderyd Skarpäng Hudiksvall Hjortlandet Bindal Hyrynsalmi Trillevallen Vännäs Motala Åsele Poultikasvaara Tänndalen Bjorli Jörn Arjeplog Särna Mjölby Färila Pullinki Skuleberget Riutta Järfälla Fefor Kokon Notby Yugus Bjurholm Hummelfjell Härnösand Högsby Rjukan Namsskogan Gävle Porjus Nacka Strand Nyköping Almåsa Skärholmen Tyttari Uppsala Klutmark Beida Lake Kåbdalis Kälarne Kolmården Kramfors Lettland Nerskogen Ullared Örnsköldsvik Falköping Högbonden Med vänlig hälsning FROST Snow AB /Henrik Skoglund Adress: Hagvägen 21, Östersund ^ Tel: ^ Fax: Mobil:

15 1. Beräkning av systemets kapacitet Vi avser att ha en mobil pumpvagn med en kapacitet om 20m3/h som kan höja vattentrycket till 25bar. Snökanonen är av lanstyp med ombordmonterad kompressor. Kompressorn är på 3,7kW, dvs ca 6A. Kanonen står på chassie med hjul och dragstång och kan förflyttas med tex en ATV. Vid -8 grader förbrukaren SMI Viking snölans, 7m3 vatten/h. Vattnet omvandlas då till 18m3 snö/h och beräknat med en snötjocklek på skidspåret om ca 20cm så motsvarar 18m3 ca 90m2 skidspår. År spåret 4 meter brett räcker snön till ca 23 meter skidspår per timme. FROST Snow AB 1 Henrik Skoglund Adress: Hagvägen 21, Östersund ^ Tel: ^ Fax: Mobil:

16 2013/394.8 Dnr BUN:2014/12 Haparanda stad Barn- och ungdomsförvaltningen Tjänsteyttrande Barn- och ungdomsnämnden Snökanon till Riekkola skidanläggning I skrivelse har HSKT skidor föreslagit att Haparanda stad investerar i snökanon till Riekkola skidanläggning. Tjänsteyttrande: Frågan om snökanon till Riekkola har behandlats tidigare i form av en motion och senare i form av ett medborgarförslag. I båda fallen har det konstaterats att Riekkola inte är det bästa stället att tillverka konstsnö. Att Riekkola är ett viktigt motions- och rekreationsområdet råder det ingen tvekan om. Däremot är det tveksamt om det är ekonomiskt och miljömässigt motiverat att tillverka konstsnö i Riekkola. HSKT skidor är en aktiv och engagerad förening och som naturligtvis brinner för sin sport och skidåkning som motionsform. Föreslår därför att tillsammans med HSKT skidor utreda vilka möjligheter som finns att lösa problemet med snöbrist i Riekkola. Undertecknad föreslår barn- och ungdomsnämnden att att uppdra till förvaltningen att i samråd med HSKT skidor utreda ärendet vidare. Allan Fjellvind Fritidschef

17 HAPARANDA STAD KsAu 14b SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 21 Förslag tillledamöter i bestyrelsen för Tornedalens museum Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra Barn- och ungdomsnämnden att komma med ett förslag till kommunstyrelsen att föreslå till kommunfullmäktige ledamöter i bestyrelsen i Tornedalens museum. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige i Haparanda har beslutat (KF 77) att godkänna avtalet för Torneå stads och Haparanda kommuns gemensamma museum (T ornedalens museum) samt reglementet för museet. Haparanda kommun ochtorneåstad skall utse sina representanter i bestyrelsen. Haparanda kommun skall utse två ledamöter och två suppleanter i bestyrelsen. Bland ledamöterna utsertorneåstad ordförande och Haparanda kommun utser vice ordförande. Förslag till beslut Att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra Barn- och ungdomsnämnden att komma med ett förslag till kommunstyrelsen att föreslå till kommunfullmäktige ledamöter i bestyrelsen i Tornedalens museum. Beslutsunderlag BUN 2013/153 Protokoll KF 77, Expediering BUN Kåre Strömbäck Justerare

18 Barn- och ungdomsnämnden budget år Förvaltningschef Gemensam utvecklingsmedel Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Gemensamma läromedel Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Montessori Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Annan anordnare Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Huvudverksamhet Reggio Emilia Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Utveckling Reggio Emilia Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Kost och lokalvård Reggio Emilia Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Lokaler Reggio Emilia Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Facklig verksamhet Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Riktade statsbidrag Skola/Fskl Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Intäkter Tornio Språksk. Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Kopieringsavtal skyddat Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Samlingslokaler Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom 61 Administration Barn- och ungdomsnämnden Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Central administration Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Ledning BUN Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom BUN Telefoni Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Utvecklingsmedel Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Övergripande åttaganden Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Gemensamma resurser BUN Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Omstrukturering BUN Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Försäkringar Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Hem o Skola Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Kapitaltjänst Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Skolskjutsar Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Gemensamma IT insatser Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Bun Centrala Projekt Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Högskoleförbund Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom 611 Arbetsmarknads åtgärder Arbetsmarknads åtgärder 621 Kost & Lokalvård Utvecklingsmedel Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Ledning service Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Personalpool Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Kapitaltjänst Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Kosthåll gemensamt Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom

19 Barn- och ungdomsnämnden bokslut år 2013 BUN 2013 Budget 2013 Resultat 2013 Avvikelse Barn och Ungdomsförvaltningen Gemensam verksamhet Förskola/Grundskola/Särskola Ungdomsutbildning Vuxenlärande Kosthåll/Lokalvård Resursstöd Elevvård/Elevstöd Ungdomsverksamhet Fritid Kultur/Folkbildning Stadsbibliotek Fritidsverksamhet Totalsumma

20 Gemensam verksamhet Förskola/Grundskola/Särskola Ungdomsutbildning Vuxenlärande Kosthåll/Lokalvård Resursstöd Elevvård/Elevstöd Ungdomsverksamhet Fritid Kultur/Folkbildning Stadsbibliotek Fritidsverksamhet Barn- och ungdomsnämnden bokslut år 2013 Budget 2013 Resultat Värden Budget Namn Driftbudget Detaljerad driftbudget Benämning Verksamhet 4 Postitioner Verksamhet Barn och Ungdomsförvaltningen

21 Barn- och ungdomsnämnden bokslut år 2013 Budget år 2013 Barn och Ungdomsförvaltningen Gemensam verksamhet Barn och Ungdomsförvaltningen Förskola/Grundskola/Särskola Barn och Ungdomsförvaltningen Ungdomsutbildning Vuxenlärande Barn och Ungdomsförvaltningen Kosthåll/Lokalvård Barn och Ungdomsförvaltningen Resursstöd Elevvård/Elevstöd Barn och Ungdomsförvaltningen Ungdomsverksamhet Fritid Barn och Ungdomsförvaltningen Kultur/Folkbildning Barn och Ungdomsförvaltningen Stadsbibliotek Barn och Ungdomsförvaltningen Fritidsverksamhet

22 Den konstnärliga och lekfulla staden Vision 2020 GRÄNSLÖS KUNSKAP UPPLEVELSERIK HANDELS- OCH BESÖKSPLATS HAPARANDATORNIO, Ett internationellt centrum mitt i Barents LOGISTISK NOD HÅLLBAR LIVSMILJÖ DYNAMISK FÖRETAGSAMHET Kulturplan Haparanda Stad

23 Innehållsförteckning Inledning 3 Kulturpolitik 4 - De regionala målen 4 - Tillväxtmål och strukturfondsprogram 4 - Agenda 21 Culture 5 - Tillgänglighet och delaktighet 5 - Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald 5 - HaparandaTornios Kulturpolitiska handlingsprogram Kulturplan i Haparanda Stad 5 Mål och vision 5 Tema - Den konstnärliga och lekfulla staden 5 Insatsområden 6 1. Den konstnärliga och lekfulla staden 6 2. Utveckling av kreativa näringar 7 3. Teaterföreningen och Folketshus 8 4. Kultur för barn, unga, äldre och minoritetsgrupper 9 5. Kulturombud Museer och kulturhistoriska miljöer Vitalisering av föreningslivet Arrangemang och logistik Landsbygd, byalag och hembygdsföreningar Projektstöd Internationell samverkan 16 Avslutande kommentarer 17 Appendix

24 Inledning Det byggs på gränsen. Det tillförs nya byggnationer, verksamheter och mötesplatser i syfte att binda samman två länder i en gemensam infrastruktur. Till det kommer kulturen, språket och identiteten vars målsättning är att skapa innehåll och mening för såväl besökare som för de som bor och verkar i området. Att förena människor i skapandet av en gemensam livsmiljö sammanfogar såväl människor, visioner och politik i ett gränsbygge som symboliserar vad alla strävar efter i ett gränsöverskridande samarbete. I Tornio och Haparanda, Finland och Sverige kan man med stolthet säga att man är del av att förverkliga EU:s målsättning om ett gemensamt Europa där lösningar bygger på respektive lands styrkeområden. Kulturen i Tornedalen och i Norrbotten är på stark frammarsch. Man satsar på allt från mångfald, integration, näring och upplevelseindustri till ursprungsbefolkning, handel och minoritetsspråk. Utöver det utvecklas ständigt nya arrangemang, näringar och samarbeten. Isen och snön är central i byggnationer och man åstadkommer allt från konsertlokal i Luleå till snö-slott i Kemi och hotell i Jukkasjärvi. Att få människor att komma över gränsen handlar inte bara om handel utan även om att skapa upplevelser i en fantastisk region med en mångfald av besöksmål och kulturmiljöer. Från luften kan Norrbottens natur liknas vid Amazonas regnskogar där älvar, skogar och berg breder ut sig för att sedan förenas i sjöar och hav. I Haparanda är det tornedalska kulturarvet starkt. Här blandas nytt med gammalt där berättelser om tidigare generationer, släktled och skrönor är en naturlig del av livsmiljön. Lyssnar man riktigt noga hör man sällan människor prata om sig själv, snarare berättar man om sin nära omgivning som i sin tur säger något om vem man själv är. Är man från Tornedalen och ute på resa tar det inte lång stund innan man hör om någon annan kommer från samma region eller kommun, kontakt tas direkt och när väl området är definierat börjar man undersöka gemensamma nämnare så som släkt- och vänskapsband. Ofta hittar man den där gemensamma bekanta och från den stunden är det som om man aldrig varit obekant för varandra. Att ta del av sin lokala identitet genom teater, museibesök, dans eller musik gör att man lär sig mer om var man kommer från och vem man är i omvärlden. Genom olika kulturuttryck får man också större möjlighet att förstå andra människor och respektera deras uttryck. För nyinflyttade kan ett aktivt kulturliv vara vägen till gemenskap och för en gammal människa kan historieberättandet skapa igenkänning och trygghet. Ett aktivt kulturliv kan också vara en viktig etableringsfaktor för unga att hitta en väg in i nya nätverk och framtida möjligheter. En intressant kulturverksamhet kan vara ett sätt att sprida kännedom om, och intresse, för en kommun. Kultur ger handel, kreativa människor som spiller över på andra näringar. Kulturen kan hjälpa inflyttade studenter till eget företagande, stötta lokala kulturarbetare att utvecklas i kommunen, skapa mervärden för den kreativa restaurangbranschen osv. Att förbättra såväl stad som land är central för en orts utveckling, så även för Haparanda kommun. På landsbygden finns en blandning av verksamheter med allt från kulturfestivaler, restauranger, boende på lantgård till kulturarvsmiljöer mm. Haparanda kommun har t ex förmånen att inom en och samma kommun ha flera restauranger som förärats med White Guide. För att underlätta utvecklingen av upplevelsenäringen på landsbygden är såväl kommunikationer som service i form av bredband, sjukvård och handel viktiga insatsområden. Kreativa lösningar som restaurangtaxi kan öka besöksfrekvensen från staden till landsbygden osv. Att skapa delaktighet mellan civilsamhällets aktörer och en kommunal verksamhet har sina utmaningar framförallt när det gäller synen på vem som ska göra jobbet. Inom både kultur- som landsbygdsektorn förväntar sig det omgivande samhället ofta ett större ideellt engagemang i genomförande och arbetsinsats än man kanske gör inom privat sektor, skola och omsorg. Det finns ett större krav på att landsbygdsaktörer ska gå in med fler ideella insatser när det gäller lokal utveckling än man t ex förväntar sig av människor boende i staden. Å ena sidan är det centralt att stötta idéer som kommer underifrån och som bygger på kunskaper och behov om närområdet. Å andra sidan är det viktigt att kommunen stöttar upp med resurser i samklang med visionen. Framförallt kan det handla om att 3

25 stimulera lokala kulturutövare med uppdrag inom den offentliga verksamheten främst i samband med utveckling av kulturarvs- och besöksnäring Det är av betydelse att kulturen inte ensam måste motivera sin existens utan där andra discipliner och områden får upp ögonen för att kulturen är en investering och en basnäring som många andra. Även näringslivet och privata företag är beroende av offentliga medel, så som skattelättnader, upplåtelse av mark eller rena bidrag. Det är ur den aspekten man borde se när man investerar i kulturen. Kommunens roll är således att försöka att aldrig säga nej. Det innebär inte att man alltid kan stödja allt fullt ut, men man ska visa sitt intresse och låta nya idéer ta plats. Det kan handla om pengar, att bygga nätverk, att kommunen är en samtalspart och medarbetare i förverkligandet av ortens utveckling. Kulturpolitik Kulturplanen utgår från de nationella kulturpolitiska målen, som slår fast att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefrihet som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor, främja ett levande kulturarv, användas och utvecklas, främja kvalitet och konstnärlig betydelse, främja internationell och interkulturellt utbyte och samverkan inom kulturområdet och särskilt uppmärksamma barn och ungas rätt till kultur. Ovan delar stämmer väl in med HaparandaTornios Vision 2020 och ligger till grund för kulturens utveckling i Haparanda Stad. De regionala målen Landstingets vision för Norrbotten är att; Norrbottningar skall leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Kulturplanen är framtagen i samarbete med länets kommuner i syfte att koordinera de offentliga kulturinsatserna till gagn för såväl Norrbotten i dess helhet som för dess skilda delar. Kulturplanens mål för är: 1. Öka tillgängligheten till kultur genom stabilare infrastruktur som ger möjligheter för alla i Norrbotten att ta del av och delta i ett brett kulturutbud av hög kvalitet inom alla kulturområden fördelat över hela länet. 2. De kulturpolitiska insatserna bidrar till regionens utveckling och tillväxt, förtydligar kulturens roll och förstärker visionen om ett bra liv i Norrbotten. 3. Barn och ungdomar ska erbjudas ökad delaktighet i kulturlivet och möjligheter att påverka kulturutbudet i länet. De prioriterade områdena är: Insatser för att utveckla den kulturella infrastrukturen och utveckla arbetet på våra institutioner Insatser för att stärka de nationella minoriteternas kulturliv i Norrbotten Insatser för att utveckla arbetet med kultur och hälsa inkluderat ett folkhälsoperspektiv Insatser för att utveckla arbetet med läns- och landsövergripande projekt Insatser för att utveckla ett centrum för ny musik Insatser för att stödja det civila samhällets och de ideella krafternas arbete för kultur Den regionala kulturplanen kommer att uppdateras med en ny plan för perioden Haparandas kulturplan revideras i takt med samtliga nya programperioder. Tillväxtmål och strukturfondsprogram Det europeiska strukturfondsprogrammet har prioriterat fyra insatsområden under programperioden med syfte att skapa en förnyelsepolitik som ger alla regioner möjlighet att utvecklas av egen kraft samt bidra till det gemensamma bästa. Satsningar som berörs inom nuvarande strukturprogram är; innovation- och förnyelse, kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud, tillgänglighet och strategiskt gränsöverskridande samarbete. Ovan områden kommer troligen spela en viktig roll även under programperioden Prioriterade programpunkter inom ramen för ovan insatser där kulturen har mycket att hämta är; 4

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Kallelse

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Kallelse HAPARANDA STAD BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Kallelse Tid: Måndag 2014-06-09 kl 10:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare 2 Förslag till snökanon på Riekkola

Läs mer

Den konstnärliga och lekfulla staden

Den konstnärliga och lekfulla staden Den konstnärliga och lekfulla staden Vision 2020 GRÄNSLÖS KUNSKAP UPPLEVELSERIK HANDELS- OCH BESÖKSPLATS HAPARANDATORNIO, Ett internationellt centrum mitt i Barents LOGISTISK NOD HÅLLBAR LIVSMILJÖ DYNAMISK

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltning Attestant/budgetansvarig Ersättare 1 Ersättare 2

Barn- och ungdomsförvaltning Attestant/budgetansvarig Ersättare 1 Ersättare 2 Beslutad av Datum Giltighetstid Barn- och ungdomsnämnden Tillsvidare Ansvar för omprövning Omprövning Gäller för Barn- och ungdomsnämnden Vid behov Angivna deleganter Attestreglemente för Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun KULTURPOLITISKT PROGRAM för Haninge kommun 2015 2025 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Program Kulturpolitiskt program för Haninge kommun 2015-2025 2014-09-08 2015-01-01 Beslutat

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg?

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg? Tjänsteskrivelse Datum 2010-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturell Allemansrä Kultur är, och ska vara, en allmän rättighet, en naturlig del i vardagen för alla. Kultur skapas där människor möts kultur skapar möten mellan

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Kulturen i Örnsköldsvik

Kulturen i Örnsköldsvik Kulturen i Örnsköldsvik -barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation - rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet - uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter

Läs mer

Kulturplan. JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare

Kulturplan. JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare Kulturplan 2011 2015 JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare 1 Innehållsförteckning Kulturplan... 3 Vision för kulturverksamheten... 3 Styrdokument Allmänt... 3 Mål för kulturverksamheten... 3 Kulturens arbetsområde...

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 21 april 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 5 BARN OCH UNGAS RÄTT

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Gävle Symfoniorkester

Gävle Symfoniorkester Uppdragsöverenskommelse 2016 Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävle borg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Grund för överenskommelsen

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola 15-16

Handlingsplan Skapande skola 15-16 Handlingsplan Skapande skola 15-16 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Kulturen i Bohusläns hjärta. Förslag till kulturplan

Kulturen i Bohusläns hjärta. Förslag till kulturplan Kulturen i Bohusläns hjärta Förslag till kulturplan 2016-2020 Alla förvaltningar är med i arbetet Arbetsgrupper: Barn- och utbildning Regionteater väst/bohusläns museum Socialtjänsten/Avd Kultur Samhällsbyggnad/Avd

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad 2015 2022 Sida: 2 (7) Inledning Kulturen spelar en allt viktigare roll för samhällsutvecklingen. Därför har också Mariestads kommun tagit fram en

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum Skellefteås kulturplan Kultur i centrum Dialog Nu är vi alltså i fasen där vi talar med medborgare, föreningar och förbund om vad de tror om kulturen i Skellefteå och om vad de vill se hända! Därför vill

Läs mer

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 2015 10 01 HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET 2015 2025 antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 Handlingsplan för Kulturprogram för Båstads kommun 2015 2025. Handlingsplanen utgår från

Läs mer

Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna. De viktigaste förslagen är:

Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna. De viktigaste förslagen är: 2009-01-29 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna De viktigaste förslagen är: Ny lag om nationella minoriteter och

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Kulturprogram för barn och ungdom Kulturprogram för barn och ungdom 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 16 oktober 2003 Reviderad den:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter

Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter SID 1(9) Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är de fem erkända nationella minoriteterna

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program

Kultur- och fritidspolitiskt program Kultur- och fritidspolitiskt program 2014-2017 Tillsammans utvecklar vi Kungsörs kultur- och fritidsliv Öppenhet Delaktighet Samarbete Det kultur- och fritidspolitiska programmet har flera utgångspunkter

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012 Kultur och regional utveckling Karlstad 12 mars 2012 Med 1995 års kulturutredning etablerades synen på kultur som utvecklingsfaktor i kulturpolitiken Utredningen framhöll kulturens betydelse som kreativitetsutlösande

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun 1 (8) Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Program Beslutad av: Kultur och fritidsnämnden (2013 09 24 66 ) och barn och utbildningsnämnden (2013 12 11 108) Gäller för: Alla

Läs mer

Skapande skola 2015-2016, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan

Skapande skola 2015-2016, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Skapande skola 2015-2016, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Bakgrund - problembeskrivning Strömsunds kommun är den nordligaste av Jämtlands läns kommuner. Strömsund är en vacker glesbygdskommun,

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Datum 2016-05-23 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Utgångspunkter... 4 Arbetsformer... 4 Samråd... 4 Information... 5 Övergripande

Läs mer

Kultur +näring i olika perspektiv

Kultur +näring i olika perspektiv Kultur +näring i olika perspektiv KULTURRÅDET Myndighet under Kulturdepartementet 80 anställda Fyra avdelningar Styrelse NATIONELLA MÅL FÖR KULTURPOLITIK 2009 Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016 Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Plan för Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad av Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad Diarienummer BUOK2013:178 126 Kontrollstation

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Sidan 2 av 14 Inledning Barn- och ungdomskulturen är

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK

Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2016-2019 Södergatan 20, 195 85 Märsta Tel (vxl) 08-591 260 00 Fax 08-591 260 36 sigtuna.kommun@sigtuna.se www.sigtuna.se Dokumentnamn Handlingsplan

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Kulturpolitik för hela landet

Kulturpolitik för hela landet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2950 av Per Lodenius m.fl. (C) Kulturpolitik för hela landet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-20 Vår referens Caroline B. Le Bongoat projektledare caroline.lebongoat@malmo.se Tjänsteskrivelse Ann Bergström enhetschef ann.bergstrom@malmo.se Remiss

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Närvarande: Petra Rantatalo, Region Västerbotten Åsa J-Persson, Åsele kommun Tage Markusson, Västerbottensteatern Brage Sundberg,

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland Kultur- och fritidsnämnden 2016-07-13 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:116 Lena Klintberg 016-710 13 71 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande - Handlingsplan 2017 regional

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Barn har rätt till alla sina språk- även sina estetiska. Barn och unga ska ha lika möjligheter att uppleva ett rikt utbud av professionellt utövad kultur och själva

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sidan 1 (5) REMISSVAR 2016-03-07 D nr Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sammanfattning

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer