KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Kallelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Kallelse"

Transkript

1 HAPARANDA STAD KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Kallelse Tid: Onsdag kl 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare 2 Medborgarförslag Snökanon till Riekkola KS 2013/394 Allan Fjellvind 3 Förslag till snökanon på Riekkola skidanläggning 4 Förslag på ledamöter till styrelsen för Haparanda Torneå museum BUN 2014/12 BUN 2013/156 Allan Fjellvind 5 Attestreglemente 2014 BUN 2014/60 Arja Martinviita 6 Bokslut 2013 BUN 2014/10 Arja Martinviita 7 Kulturplan BUN 2013/96 Kåre Strömbäck Ordförande Maarit Kontio Sekreterare Postadress: Haparanda kommun Haparanda Besöksadress: Torget 9 Haparanda Telefon: E-post/Hemsida

2

3

4 Dnr KS: 2013/394.8 Haparanda stad Barn- och ungdomsförvaltningen Tjänsteyttrande Barn- och ungdomsnämnden Medborgarförslag angående investering av snökanon Harald Dahlgren har i medborgarförslag föreslagit att Haparanda stad investerar i en snökanon till Riekkola. Elljusspåren i Riekkola har ett högfrekvent nyttjande av många olika åldersgrupper i vårt samhälle. Att även människor från grannland nyttjar spåren flitigt är bara trevligt. Några människor springer, joggar eller går stavgång. Skidåkning är dock den i särklass mest populära aktiviteten i Riekkola. Denna senare motionsform kan dock ofta inte utövas förrän efter nyår p.g.a. snöbrist. Om kommunen inköpte en snökanon och tillverkade konstsnö kunde skidsäsongen ofta förlängas med 1,5 månad. Det skulle vara tillräckligt att konstsnöbelägga det korta 2- km spåret. På två ställen efter spåret är det också mycket nära till vattenintag. Vi är övertygade om att ett kort konstsnöspår skulle öka antalet motionärer och detta skulle befrämja folkhälsan på ett positivt sätt i vårt samhälle. Att alla former av motion är mycket hälsobefrämjande är belagt i ett otal vetenskapliga utredningar. Ohälsotalet i Haparanda är tyvärr alldeles för högt. Om detta kunde nedbringas några procent skulle satsningen på en snökanon snabbt vara betald. Förslag Kommunen vidtar nödvändiga arrangemang för att konstsnöbelägga 2-km spåret i Riekkola när temperaturen medger detta. Vänligen För Skidans Vänner Harald Dahlgren Tjänsteyttrande: Det finns tre viktiga faktorer för att tillverka snö temperatur, luftfuktighet och vind. Alla dessa påverkar hur effektiv snötillverkningen är. Låg temperatur, låg luftfuktighet och svaga vindar är alla positiva faktorer vid snötillverkning. För att snö ska kunna tillverkas måste vattendropparna frysa. Då är temperaturen viktig, men även luftfuktigheten spelar en viktig roll.

5 Dnr KS: 2013/394.8 Principen för att tillverka snö är att med hjälp av högtrycksluft pressa vatten genom ett munstycke. Vattnet finfördelas i luften och de små vattendropparna fryser till snökristaller innan de landar på marken där de bildar ett snötäcke. Effektiviteten skiljer sig väldigt mycket beroende på hur låg temperaturen är. Det beror på att en större mängd vatten kan användas i förhållande till luft ju lägre temperaturen är. Vid en temperatur på -10 grader får du fram 5 ggr mer snö än vid -2 grader. En viktig faktor är också vinden. Kraftiga vindar och vindar som ligger i fel riktning kan medföra att mycket snö hamnar på fel ställen. Konstgjord snö är skild från naturlig snö i det att den består av små iskristaller och bildar inte flingor som naturlig snö. Anledningen är helt enkelt att tiden för att bilda snö är mycket längre i naturen. Annars bildas snön på samma sätt: vattenmolekyler samlas på en kondensationskärna och bildar en droppe. Droppen fryser och fortsätter under sin färd genom luften att fånga in vattenmolekyler. Att tillverka konstsnö är mycket energikrävande. Ju högre temperatur och luftfuktighet desto mer energi krävs. Svenska skidförbundet har tillsammans med länsstyrelsen i Dalarna och energimyndigheten gjort en fältstudie kring energiförbrukning och konstsnöanläggningar. Fältstudien visar att de snökanoner som idag står på skidanläggningar i genomsnitt använder 3,5 4,3 kwh för att tillverka en kubikmeter konstsnö. Normalt beräknas ca 2500 kubikmeter till 1 km spår. En annan kostnadsfaktor i sammanhanget är vatten. För att snökanonerna skall fungera bra krävs att vattnet är kallt och rent. Ett alternativ är vatten från det kommunala systemet. Normalt används dock vatten från vattendrag, dammar eller älvar/hav. Vattnet kräver då att det både kyls och renas. Efter kylning renas vattnet upp till 3 steg i speciella filter. Efter kylning och rening pumpas vattnet ut till snökanonerna. En svårighet i Riekkola blir att få ut snön till spåren. Under hösten och tidig vinter är det normalt så mjukt efter spåren att det blir mycket svårt att komma ut med fordon. Dahlgren skriver i sitt medborgarförslag att det råder snöbrist långt in på året. Orsaken till snöbristen är det milda vädret som innebär att nederbörden kommer i form av vatten istället för snö. En avgörande förutsättning för tillverkning av konstsnö är just kyla. Att tillverka konstsnö i Riekkola blir tekniskt svårt och även mycket kostnadskrävande. Det blir därför svårt att ekonomiskt och miljömässigt motivera en satsning på snökanoner i Riekkola. Undertecknad föreslår barn- och ungdomsnämnden att avslå Harald Dahlgrens medborgarförslag men att tillsammans med HSKT skidor utreda vilka möjligheter som finns att lösa problemet med snöbrist.

6 Dnr KS: 2013/394.8 Barn- och ungdomsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att avslå Harald Dahlgrens medborgarförslag men att tillsammans med HSKT skidor utreda vilka möjligheter som finns att lösa problemet med snöbrist och att därmed anse medborgarförslaget besvarad Allan Fjellvind Fritidschef

7 c,w ^ t ^(^2 Till Barn och Ungdomsnämnden i Haparanda Stad Snökanon till Riekkola Skidanlä^^ninB Haparanda Sportklubb/Taktik -Skidsektionen föreslår att Haparanda Stad köper en snökanon till Riekkola Skidanläggning. Snön och vintern kommer allt senare nuförtiden. För skidåkarna kan det vissa år vara nära jul innan skidspåren kan prepareras. För att komma igång med skidåkning redan i slutet på oktober behövs en snökanon till Riekkola. Om vi kan börja åka skidor tidigare på säsongen på konstsnö är vi övertygade om att Haparanda kan bli en ledande kommun inom vinteridrotten. Vi tror att ett konstsnöspår i Riekkola kan få många besökare att förlänga vistelsen i Haparanda. Det lokala näringslivet och kommunen kommer att tjäna på detta projekt. Vi ser också detta som en friskvårdssatsningfär befolkningen ihaparanda - Tornio. Skolorna kan komma igång med skidåkning tidigare ( före kallperioden ijanuari - februarijoch upptäcka vilken fin idrott längdåkning på skidor är. För att kunna producera snö räcker ca 3 dygn med minusgrader för att kunna göra ett 2 km långt spår, som är 4 meter brett och har ett snödjup på 20 cm. Den snön håller bra även om det blir regn och töväder. Vatten till snökanonen tas från havet och energiförbrukningen har vi beräknat till ca 600 kwh/dygn vid tillverkning av snö. Inom föreningen har vi många frivilliga som kan ställa upp och hjälpa till att tillverka snö, men vi räknar med att kommunen står för transport av snön ut på spåret med traktor samt preparerar spåret med pistmaskin. Därför har vi också tänkt ta ut en avgift för alla som nyttjar spåren. Vi vet att intresset för detta projekt är stort även utanför kommungränsen. Vi räknar med betalande skidåkare per konstsnösäsong. Vi föreslår ett pris för ett årskort till ca 250 kr. Pengarna går oavkortat till Haparanda Stad. Dessa pengar räknar vi med ska användas till drift och underhåll samt vidare utveckling. Barn under 15 år och elever på skoltid betalar ingen avgift. Vi bifogar ett förslag på en komplett snökanonanläggning, som kostar kr + moms. Vi tycker att detta är ett mycket angeläget projekt och hoppas att ett konstsnöspår i Riekkola ska kunna tas i bruk senast hösten Haparanda den 30 oktober 2013 För Haparanda Sportklubb/Taktik -Skidsektionen

8

9 Projekt : Snösystem Haparanda 2013 Datum : Östersund Er referens : Ove Franzen Vår referens : Henrik Skoglund Innehåll: 1. Beräkning av systemets kapacitet 2. Systemets delar 3. Referenser FROST Snow AB!Henrik Skoglund Adress : Hagvägen 21, Ö stersund ^ Tel: ^ Fax: Mobil:

10 Isll;.:dl=ili4t^`siYioxc)gf^ a i;^71v.: i^'j^ya\ walili (i,!;v[3-litet.}3^iit-rq J=1i^ aai^ ea^= ll(a,å 'å#^3sa^ ;=telna^^util^^^?i al7^.=1i^ i;^^h(1fl,s^. I:Gnle 9 (^13.,^.:)(, yl^la'^i=1^f1,' å:jk-^.-.i,i ilai (=) ^T ill'. le.i;(e)a.l.](.)1'^i ;_jnla,:{,^^i(aaq^,a[1 `.]^IBI; 1s 1-^liCii [a)a^.,e, l,ie[7^',:.lyft^l^af HLI,(^: ^ ^swe^. i;^iae( 1:,1^71IcV' P^ ^L'.^tel{o19 i Ill ^^;i'^>(^lefi(sf^rc^rfa3^cd1^' ^ '<ii i7ity.4[3( dc'tra- e l.}o!:{^ IUCa,i.IWiaati ^_1eaWaf^ ^=lacal'.^^ rf?jl(, _yaq? IIIL,k i ^.fsl^f 1 (,I, III?^h( 1^-,'.=lå[" 'aelc;ål :I,;åia,l^(ll ^+f[åc-191s1 'i^^]naai, Y1[^7ai, na(^]^l (s(?j^u 'i(iar '^('';1^A ^1-.f:aali^I, c!i',,laili191'i:.:; 1^.:fol'[al^t - J.-3';!s1 et=1 ^ <lae;^lfaiai'i`-9at^k )L 9i9o;nK1'^(1 "iel<+1l:{ e{?i%l^ys. -rl al ^n '.^(e il I i ^,a ^.i [;(^I i1 1a, -,.. PU^le^h isla,. _; i^s[ aa?; ^Zs^^^ll I^^l ll-^isa^.;^', i I e^taiaa^, ^ 'I(., :^f-y C, arc;.,,^ 19 :.^.:.^ vq^1 ^`;^^^) at Siu1^: i..i,, ål t,.,.pa- R,.- -^^ I6..lan[=1^.;^'iiJ llwio^ ^.:.t^a^ f-isicya ^^{w. lekt,^^se IegF.l f=6.-,+'(cta4, f-1^.4:`;pal llnco^.:-i1^7'^ J i 1d, `iis=1 A1I ^-"sil^t 1.1 ^^^..^:'+al q ^ ;lilrt,lg^. `^i^t!(,i f'lt=`^^ J i1^(':;r (7 etc; '.Y.^,,. ^dl% 4a {vi Tal^[^I. i al ai^) 'll(,1i.,..e.i'^f IF^..-eL,;,.,i IC,`^14a6a^ el '1,'^l,^^IF i=iif..j,,.(:.^ai:a:ta)ri - ^hlt^i^ 11^f^:.:^;41 Ia.-[i'. J^ 1 ia^lfaa, ^:, iif.ll.,1.. i^l^<7:'i 11^9^,^1^-11^=; sak]^[^3a'^^^'if; att,^,a ;c II^'^=lqs ly 1,7a,^7^l- I ^li=s^;lllålol{åt', G7^-11f=1i^ '1'fiT=f ^clr I I^^^t^laft?[yK.;-i(^Itl?141i5Cyal.z;:}it^I:C -11t:^; I flå(le i^l^ (ae ie ni ii Q^ I ^ F ^ ;:'i ^:^4:.13^-1et,:1^^^^' I^hIIa[å^^ >"ic} :) slliae:j;a a. f 1r^-lefill^l:' -`^^5'1:^^ := 9('^ik^.(SIG:.let,a^^.l^iåt:i^^(=1i'iilC>lr' Y Illa(p?..:_iel:ile11a11eI?!. 9?'^ts.:.Ulli?IS1:i kliöl+.ula^,',i^1;(ae, ^'^t;,^;ii^aalo^^l+1^f:3!,`lo#:.e`z!^ j1^a^^1^ylk{c1r1^1l^lof; iö',^i^;<cla': ;;, CYJ ^ >j ;ge:.i5^'d:.i.4cys^ "t.,^ac:ååolo: pair;:, ^^.; ga!^.za; '.'^^Igilfi4[:Is^p^jl^i= (-} d jis;;:^i=

11 ,,. '^a^i^klra. ^e'o e nomi. '-I II. ^;^'pf^tr C-;9lelz^i I,u 'C('^ ^-^C^11 nh1 ^,IS^ (åf i. I^1F;lmho (.^^I, ^^'!(m16 a., U.l^'^1^7TsiQ<t^^7 II< <e^^^r^rq^aea)^l^^;<m^_{. <^I9fi,,..., JI^I,!ä.'r.(pit;a,Ea7iM^.a.^^^aC^^ci^C^t_c«;,7^1,<tlaln,C^iR^ luft och vatten i samma munstycke och skapar en snökärna som övrigt vatten bygger upp snöflingorna på. IK^eTp I ' A b ^^t:^ e ^^ ^re 4o7ea ^ c '-i St^lå^^' I,e(ae : tec ^yc j^. ii c,^ 1 1C76 ^. t ^^``+iie ^,r t-i al^^ a,i, iat?i I n`ifi't < 1 tsiö^t^ ^^i (-(^' i^5f 'i', it^^n^ InaC'^( C?Ll^iik-lial(auEi^ti,.:,,, a (.. E^aC,^^^'spa^'låa \^,å^:(:^t^..l ^'åd^l i^l ^ :^ ^1^fi I'^^ ^ I ^^^f1a^ IAC,'' ^ li^e^ _^ z^li ^ I i"^ '[^ =`1R^^^L t0. - II ^^i^^a^.> ^7^^Aa i,!lamt,:i: 1 Ia 17a f; ;i r_t i^.i^, la

12 1. Ist SMI Viking Kid Wheels Manuell snölans med ombordmonterad kompressor 63A anslutning. Energibehov 6A Kanonen är monterad på hjul Pris: :- 2. Ist Mobil pumpstation Manuell pumpstation inkl, monterad startutrustning Kapacitet 20m3/h vid 25bar Manometer Flödesventil Enkel uppstart Energibehov 22kW (42A) Levereras på hjul inkl. dragstång Pris: :- 3. Snöslang öst snöslangar som kan skarvas till önskvärda längder. Varje slang är 20 meter lång. Totalt längd 160 meter. Pris: :- 4. Kraftkabel öst kraftkablar som kan skarvas till önskvärda längder. Varje kabel är 20 meter lång. Totalt längd 160 meter. Pris: :- Ist Vi bistår er gärna vid driftsättning av systemet och introduktion för snöpersonal. FROST Snow AB!Henrik Skoglund Adress: Hagvägen 21, Östersund ^ Tel: ^ Fax: Mobil:

13 2. Systemets delar SMI Viking Kid, manuell lanskanon Lågenergitorn har använts framgångsrikt i många år under alla möjliga väderförhållanden men de har en svaghet. De är alla känsliga för vind, speciellt vind som blåser bakifrån samt växlande vindar i olika riktningar. Dessa vindar minskar tiden som det tar för vattnet att nå marken och de gör även att stora delar av vattnet inte kommer i kontakt med den tillsatta tryckluften. Resultatet blir mindre och blötare snö. Kanonen haren atomizer som blandar luft och vatten i huvudet vilket ger en förbättrad genomfnysning av snöpartiklarna samtidigt som det reducerar behovet av komprimerad luft med 75%. Lansen kan höjas och sänkas med hydraulisk titt som ingår. Se bild från installation i Lofsdalen i december, 5st högar producerade av en lans på 3 dygn vid -7 grader: Fortsättning på nästa sida FROST Snow AB!Henrik Skoglund Adress: Hagvägen 21, bstersund ^ Tel: ^ Fax: Mobil:

14 3. Referenser Östersund Tänndalen Åre Globen Branäs Storlien Sälen Gesunda Malå Vålådalen Hammarstrand Vemdalen Hålland Ramundberget Bollnäs Idre Sharm EI Sheikh Funäsdalen Kittelfjäll Edsåsdalen Bydalen Tandådalen Ås Getberget Bergsjö Vuollerim Vitsand Kristineberg Avesta Fagersta Ockelbo Sysslebäck Viksjö Hamra Lit Filipstad Norsjö Bygdsiljum Järvsö Ammarnäs Rämshyttan Skellefteå Vännäs Oslo Sunne Sveg Tännäs Orsa Vetlanda Renfjällsliften Umeå Särna Ljungdalen Boden Bruksvallarna Sorsele Kisa Rönnöfors Gävle Liden Malmköping Vadstena Forsa Färila Kall Härnösand Lillehammer Vardåsen Geilo Sundsvall Ingatorp Björktiden Virserum Åsele Gräftåvallen Borgafjäll Piteå Arjeplog Hestra Sundsbruk Ekshärad Lofsdalen Norrköping Häggsjön Karlskoga Kiruna Umeå Morgedal Hemsedal Klimpfjäll Rätan Sollentuna Hoverberg Tranås Örebro Kramfors Åmål Övertorneå Hemavan Gäddede Norrtälje Rörvattnet Fjällnäs Bureå Kartjärnsliften Ljusdal Överkalix Upplands-Väsby Nora Oppdal Svansjöliften Kyrktåsjö Strömsund Stugun Skärkdalen Messtingen Kaarevaara Björnvallen Duved Tegefjäll Järpen Orfa Norrlandsporten Ålåsen Blåsjön Keinovuopio Klövsjö Eskilstuna Kina Näsviken Oviken Grönland Vetlanda Hassela Ekebyhov Jörn Habo Karlskoga Borgafjäll Lida Åseda Kittelfjäll Bräcke Gältö Bjursås Levanger Edsåsdalen Ottsjö Stöde Skövde Huså Granfjällsstöten Skönvik Buskvallen Kinnekulle Alvesta Surahammar Haninge Junusuando Nalovardo Ofärne Lycksele Bollebygd Persåsen Gautefall Nynäshamn Ingelstad Kälarne Ammarnäs Buskvallen Norrköping Backe Växjö Skelleftehamn Hemsedal Överum Linköping Oppdal Asby Katrineholm Kristianstad Porshaga Årjäng Danderyd Skarpäng Hudiksvall Hjortlandet Bindal Hyrynsalmi Trillevallen Vännäs Motala Åsele Poultikasvaara Tänndalen Bjorli Jörn Arjeplog Särna Mjölby Färila Pullinki Skuleberget Riutta Järfälla Fefor Kokon Notby Yugus Bjurholm Hummelfjell Härnösand Högsby Rjukan Namsskogan Gävle Porjus Nacka Strand Nyköping Almåsa Skärholmen Tyttari Uppsala Klutmark Beida Lake Kåbdalis Kälarne Kolmården Kramfors Lettland Nerskogen Ullared Örnsköldsvik Falköping Högbonden Med vänlig hälsning FROST Snow AB /Henrik Skoglund Adress: Hagvägen 21, Östersund ^ Tel: ^ Fax: Mobil:

15 1. Beräkning av systemets kapacitet Vi avser att ha en mobil pumpvagn med en kapacitet om 20m3/h som kan höja vattentrycket till 25bar. Snökanonen är av lanstyp med ombordmonterad kompressor. Kompressorn är på 3,7kW, dvs ca 6A. Kanonen står på chassie med hjul och dragstång och kan förflyttas med tex en ATV. Vid -8 grader förbrukaren SMI Viking snölans, 7m3 vatten/h. Vattnet omvandlas då till 18m3 snö/h och beräknat med en snötjocklek på skidspåret om ca 20cm så motsvarar 18m3 ca 90m2 skidspår. År spåret 4 meter brett räcker snön till ca 23 meter skidspår per timme. FROST Snow AB 1 Henrik Skoglund Adress: Hagvägen 21, Östersund ^ Tel: ^ Fax: Mobil:

16 2013/394.8 Dnr BUN:2014/12 Haparanda stad Barn- och ungdomsförvaltningen Tjänsteyttrande Barn- och ungdomsnämnden Snökanon till Riekkola skidanläggning I skrivelse har HSKT skidor föreslagit att Haparanda stad investerar i snökanon till Riekkola skidanläggning. Tjänsteyttrande: Frågan om snökanon till Riekkola har behandlats tidigare i form av en motion och senare i form av ett medborgarförslag. I båda fallen har det konstaterats att Riekkola inte är det bästa stället att tillverka konstsnö. Att Riekkola är ett viktigt motions- och rekreationsområdet råder det ingen tvekan om. Däremot är det tveksamt om det är ekonomiskt och miljömässigt motiverat att tillverka konstsnö i Riekkola. HSKT skidor är en aktiv och engagerad förening och som naturligtvis brinner för sin sport och skidåkning som motionsform. Föreslår därför att tillsammans med HSKT skidor utreda vilka möjligheter som finns att lösa problemet med snöbrist i Riekkola. Undertecknad föreslår barn- och ungdomsnämnden att att uppdra till förvaltningen att i samråd med HSKT skidor utreda ärendet vidare. Allan Fjellvind Fritidschef

17 HAPARANDA STAD KsAu 14b SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 21 Förslag tillledamöter i bestyrelsen för Tornedalens museum Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra Barn- och ungdomsnämnden att komma med ett förslag till kommunstyrelsen att föreslå till kommunfullmäktige ledamöter i bestyrelsen i Tornedalens museum. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige i Haparanda har beslutat (KF 77) att godkänna avtalet för Torneå stads och Haparanda kommuns gemensamma museum (T ornedalens museum) samt reglementet för museet. Haparanda kommun ochtorneåstad skall utse sina representanter i bestyrelsen. Haparanda kommun skall utse två ledamöter och två suppleanter i bestyrelsen. Bland ledamöterna utsertorneåstad ordförande och Haparanda kommun utser vice ordförande. Förslag till beslut Att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra Barn- och ungdomsnämnden att komma med ett förslag till kommunstyrelsen att föreslå till kommunfullmäktige ledamöter i bestyrelsen i Tornedalens museum. Beslutsunderlag BUN 2013/153 Protokoll KF 77, Expediering BUN Kåre Strömbäck Justerare

18 Barn- och ungdomsnämnden budget år Förvaltningschef Gemensam utvecklingsmedel Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Gemensamma läromedel Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Montessori Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Annan anordnare Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Huvudverksamhet Reggio Emilia Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Utveckling Reggio Emilia Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Kost och lokalvård Reggio Emilia Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Lokaler Reggio Emilia Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Facklig verksamhet Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Riktade statsbidrag Skola/Fskl Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Intäkter Tornio Språksk. Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Kopieringsavtal skyddat Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Samlingslokaler Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom 61 Administration Barn- och ungdomsnämnden Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Central administration Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Ledning BUN Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom BUN Telefoni Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Utvecklingsmedel Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Övergripande åttaganden Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Gemensamma resurser BUN Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Omstrukturering BUN Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Försäkringar Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Hem o Skola Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Kapitaltjänst Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Skolskjutsar Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Gemensamma IT insatser Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Bun Centrala Projekt Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Högskoleförbund Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom 611 Arbetsmarknads åtgärder Arbetsmarknads åtgärder 621 Kost & Lokalvård Utvecklingsmedel Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Ledning service Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Personalpool Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Kapitaltjänst Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Kosthåll gemensamt Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom

19 Barn- och ungdomsnämnden bokslut år 2013 BUN 2013 Budget 2013 Resultat 2013 Avvikelse Barn och Ungdomsförvaltningen Gemensam verksamhet Förskola/Grundskola/Särskola Ungdomsutbildning Vuxenlärande Kosthåll/Lokalvård Resursstöd Elevvård/Elevstöd Ungdomsverksamhet Fritid Kultur/Folkbildning Stadsbibliotek Fritidsverksamhet Totalsumma

20 Gemensam verksamhet Förskola/Grundskola/Särskola Ungdomsutbildning Vuxenlärande Kosthåll/Lokalvård Resursstöd Elevvård/Elevstöd Ungdomsverksamhet Fritid Kultur/Folkbildning Stadsbibliotek Fritidsverksamhet Barn- och ungdomsnämnden bokslut år 2013 Budget 2013 Resultat Värden Budget Namn Driftbudget Detaljerad driftbudget Benämning Verksamhet 4 Postitioner Verksamhet Barn och Ungdomsförvaltningen

21 Barn- och ungdomsnämnden bokslut år 2013 Budget år 2013 Barn och Ungdomsförvaltningen Gemensam verksamhet Barn och Ungdomsförvaltningen Förskola/Grundskola/Särskola Barn och Ungdomsförvaltningen Ungdomsutbildning Vuxenlärande Barn och Ungdomsförvaltningen Kosthåll/Lokalvård Barn och Ungdomsförvaltningen Resursstöd Elevvård/Elevstöd Barn och Ungdomsförvaltningen Ungdomsverksamhet Fritid Barn och Ungdomsförvaltningen Kultur/Folkbildning Barn och Ungdomsförvaltningen Stadsbibliotek Barn och Ungdomsförvaltningen Fritidsverksamhet

22 Den konstnärliga och lekfulla staden Vision 2020 GRÄNSLÖS KUNSKAP UPPLEVELSERIK HANDELS- OCH BESÖKSPLATS HAPARANDATORNIO, Ett internationellt centrum mitt i Barents LOGISTISK NOD HÅLLBAR LIVSMILJÖ DYNAMISK FÖRETAGSAMHET Kulturplan Haparanda Stad

23 Innehållsförteckning Inledning 3 Kulturpolitik 4 - De regionala målen 4 - Tillväxtmål och strukturfondsprogram 4 - Agenda 21 Culture 5 - Tillgänglighet och delaktighet 5 - Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald 5 - HaparandaTornios Kulturpolitiska handlingsprogram Kulturplan i Haparanda Stad 5 Mål och vision 5 Tema - Den konstnärliga och lekfulla staden 5 Insatsområden 6 1. Den konstnärliga och lekfulla staden 6 2. Utveckling av kreativa näringar 7 3. Teaterföreningen och Folketshus 8 4. Kultur för barn, unga, äldre och minoritetsgrupper 9 5. Kulturombud Museer och kulturhistoriska miljöer Vitalisering av föreningslivet Arrangemang och logistik Landsbygd, byalag och hembygdsföreningar Projektstöd Internationell samverkan 16 Avslutande kommentarer 17 Appendix

24 Inledning Det byggs på gränsen. Det tillförs nya byggnationer, verksamheter och mötesplatser i syfte att binda samman två länder i en gemensam infrastruktur. Till det kommer kulturen, språket och identiteten vars målsättning är att skapa innehåll och mening för såväl besökare som för de som bor och verkar i området. Att förena människor i skapandet av en gemensam livsmiljö sammanfogar såväl människor, visioner och politik i ett gränsbygge som symboliserar vad alla strävar efter i ett gränsöverskridande samarbete. I Tornio och Haparanda, Finland och Sverige kan man med stolthet säga att man är del av att förverkliga EU:s målsättning om ett gemensamt Europa där lösningar bygger på respektive lands styrkeområden. Kulturen i Tornedalen och i Norrbotten är på stark frammarsch. Man satsar på allt från mångfald, integration, näring och upplevelseindustri till ursprungsbefolkning, handel och minoritetsspråk. Utöver det utvecklas ständigt nya arrangemang, näringar och samarbeten. Isen och snön är central i byggnationer och man åstadkommer allt från konsertlokal i Luleå till snö-slott i Kemi och hotell i Jukkasjärvi. Att få människor att komma över gränsen handlar inte bara om handel utan även om att skapa upplevelser i en fantastisk region med en mångfald av besöksmål och kulturmiljöer. Från luften kan Norrbottens natur liknas vid Amazonas regnskogar där älvar, skogar och berg breder ut sig för att sedan förenas i sjöar och hav. I Haparanda är det tornedalska kulturarvet starkt. Här blandas nytt med gammalt där berättelser om tidigare generationer, släktled och skrönor är en naturlig del av livsmiljön. Lyssnar man riktigt noga hör man sällan människor prata om sig själv, snarare berättar man om sin nära omgivning som i sin tur säger något om vem man själv är. Är man från Tornedalen och ute på resa tar det inte lång stund innan man hör om någon annan kommer från samma region eller kommun, kontakt tas direkt och när väl området är definierat börjar man undersöka gemensamma nämnare så som släkt- och vänskapsband. Ofta hittar man den där gemensamma bekanta och från den stunden är det som om man aldrig varit obekant för varandra. Att ta del av sin lokala identitet genom teater, museibesök, dans eller musik gör att man lär sig mer om var man kommer från och vem man är i omvärlden. Genom olika kulturuttryck får man också större möjlighet att förstå andra människor och respektera deras uttryck. För nyinflyttade kan ett aktivt kulturliv vara vägen till gemenskap och för en gammal människa kan historieberättandet skapa igenkänning och trygghet. Ett aktivt kulturliv kan också vara en viktig etableringsfaktor för unga att hitta en väg in i nya nätverk och framtida möjligheter. En intressant kulturverksamhet kan vara ett sätt att sprida kännedom om, och intresse, för en kommun. Kultur ger handel, kreativa människor som spiller över på andra näringar. Kulturen kan hjälpa inflyttade studenter till eget företagande, stötta lokala kulturarbetare att utvecklas i kommunen, skapa mervärden för den kreativa restaurangbranschen osv. Att förbättra såväl stad som land är central för en orts utveckling, så även för Haparanda kommun. På landsbygden finns en blandning av verksamheter med allt från kulturfestivaler, restauranger, boende på lantgård till kulturarvsmiljöer mm. Haparanda kommun har t ex förmånen att inom en och samma kommun ha flera restauranger som förärats med White Guide. För att underlätta utvecklingen av upplevelsenäringen på landsbygden är såväl kommunikationer som service i form av bredband, sjukvård och handel viktiga insatsområden. Kreativa lösningar som restaurangtaxi kan öka besöksfrekvensen från staden till landsbygden osv. Att skapa delaktighet mellan civilsamhällets aktörer och en kommunal verksamhet har sina utmaningar framförallt när det gäller synen på vem som ska göra jobbet. Inom både kultur- som landsbygdsektorn förväntar sig det omgivande samhället ofta ett större ideellt engagemang i genomförande och arbetsinsats än man kanske gör inom privat sektor, skola och omsorg. Det finns ett större krav på att landsbygdsaktörer ska gå in med fler ideella insatser när det gäller lokal utveckling än man t ex förväntar sig av människor boende i staden. Å ena sidan är det centralt att stötta idéer som kommer underifrån och som bygger på kunskaper och behov om närområdet. Å andra sidan är det viktigt att kommunen stöttar upp med resurser i samklang med visionen. Framförallt kan det handla om att 3

25 stimulera lokala kulturutövare med uppdrag inom den offentliga verksamheten främst i samband med utveckling av kulturarvs- och besöksnäring Det är av betydelse att kulturen inte ensam måste motivera sin existens utan där andra discipliner och områden får upp ögonen för att kulturen är en investering och en basnäring som många andra. Även näringslivet och privata företag är beroende av offentliga medel, så som skattelättnader, upplåtelse av mark eller rena bidrag. Det är ur den aspekten man borde se när man investerar i kulturen. Kommunens roll är således att försöka att aldrig säga nej. Det innebär inte att man alltid kan stödja allt fullt ut, men man ska visa sitt intresse och låta nya idéer ta plats. Det kan handla om pengar, att bygga nätverk, att kommunen är en samtalspart och medarbetare i förverkligandet av ortens utveckling. Kulturpolitik Kulturplanen utgår från de nationella kulturpolitiska målen, som slår fast att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefrihet som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor, främja ett levande kulturarv, användas och utvecklas, främja kvalitet och konstnärlig betydelse, främja internationell och interkulturellt utbyte och samverkan inom kulturområdet och särskilt uppmärksamma barn och ungas rätt till kultur. Ovan delar stämmer väl in med HaparandaTornios Vision 2020 och ligger till grund för kulturens utveckling i Haparanda Stad. De regionala målen Landstingets vision för Norrbotten är att; Norrbottningar skall leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Kulturplanen är framtagen i samarbete med länets kommuner i syfte att koordinera de offentliga kulturinsatserna till gagn för såväl Norrbotten i dess helhet som för dess skilda delar. Kulturplanens mål för är: 1. Öka tillgängligheten till kultur genom stabilare infrastruktur som ger möjligheter för alla i Norrbotten att ta del av och delta i ett brett kulturutbud av hög kvalitet inom alla kulturområden fördelat över hela länet. 2. De kulturpolitiska insatserna bidrar till regionens utveckling och tillväxt, förtydligar kulturens roll och förstärker visionen om ett bra liv i Norrbotten. 3. Barn och ungdomar ska erbjudas ökad delaktighet i kulturlivet och möjligheter att påverka kulturutbudet i länet. De prioriterade områdena är: Insatser för att utveckla den kulturella infrastrukturen och utveckla arbetet på våra institutioner Insatser för att stärka de nationella minoriteternas kulturliv i Norrbotten Insatser för att utveckla arbetet med kultur och hälsa inkluderat ett folkhälsoperspektiv Insatser för att utveckla arbetet med läns- och landsövergripande projekt Insatser för att utveckla ett centrum för ny musik Insatser för att stödja det civila samhällets och de ideella krafternas arbete för kultur Den regionala kulturplanen kommer att uppdateras med en ny plan för perioden Haparandas kulturplan revideras i takt med samtliga nya programperioder. Tillväxtmål och strukturfondsprogram Det europeiska strukturfondsprogrammet har prioriterat fyra insatsområden under programperioden med syfte att skapa en förnyelsepolitik som ger alla regioner möjlighet att utvecklas av egen kraft samt bidra till det gemensamma bästa. Satsningar som berörs inom nuvarande strukturprogram är; innovation- och förnyelse, kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud, tillgänglighet och strategiskt gränsöverskridande samarbete. Ovan områden kommer troligen spela en viktig roll även under programperioden Prioriterade programpunkter inom ramen för ovan insatser där kulturen har mycket att hämta är; 4

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 ÖVERSIKTSPLAN för Ljusdals kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 Omslagsbild Per Andersson, Järvsö Foto s. 5 Färila kyrka, Harry Högberg s. 8 Studenten, Frida Sundell

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Regional utveckling, 5 p Entreprenörsregionen 2007 Britt-Marie Börjesson, Hylte kommun Sten Liljedahl, Hylte kommun Mikael Falk,

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015.

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015. Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. 2012 2015. 1 2 Vik upp fliken och läs innehållsförteckningen. 3 Välkommen. 7 Vi är alla en del av kulturarvet. 12 1. En kulturarvsvision för Västernorrland.

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

Den demokratiska nationalismen

Den demokratiska nationalismen Sverigedemokraternas budgetförslag 2015 samt planer för 2016 och 2017 Den demokratiska nationalismen Den demokratiska nationalismen skall ligga till grund för vårt Karlskrona. Som socialkonservativa utgår

Läs mer

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp ledare Barnkultur mycket retorik, men lite pengar På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp som det nyinrättade Statens kulturråd skapat i efterdyningarna av den stora kulturpolitiska reformen 1974.

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10 Innehållsförteckning Uppdraget 3 Inledning 4 Omvärld och framtid för landsbygden 6 Katrineholms landsbygd 10 Demokrati och förankring 12 KS resa på landsbygden Service 15 Skola Butik på landet Äldreboenden

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer