KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Kallelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Kallelse"

Transkript

1 HAPARANDA STAD KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Kallelse Tid: Onsdag kl 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare 2 Medborgarförslag Snökanon till Riekkola KS 2013/394 Allan Fjellvind 3 Förslag till snökanon på Riekkola skidanläggning 4 Förslag på ledamöter till styrelsen för Haparanda Torneå museum BUN 2014/12 BUN 2013/156 Allan Fjellvind 5 Attestreglemente 2014 BUN 2014/60 Arja Martinviita 6 Bokslut 2013 BUN 2014/10 Arja Martinviita 7 Kulturplan BUN 2013/96 Kåre Strömbäck Ordförande Maarit Kontio Sekreterare Postadress: Haparanda kommun Haparanda Besöksadress: Torget 9 Haparanda Telefon: E-post/Hemsida

2

3

4 Dnr KS: 2013/394.8 Haparanda stad Barn- och ungdomsförvaltningen Tjänsteyttrande Barn- och ungdomsnämnden Medborgarförslag angående investering av snökanon Harald Dahlgren har i medborgarförslag föreslagit att Haparanda stad investerar i en snökanon till Riekkola. Elljusspåren i Riekkola har ett högfrekvent nyttjande av många olika åldersgrupper i vårt samhälle. Att även människor från grannland nyttjar spåren flitigt är bara trevligt. Några människor springer, joggar eller går stavgång. Skidåkning är dock den i särklass mest populära aktiviteten i Riekkola. Denna senare motionsform kan dock ofta inte utövas förrän efter nyår p.g.a. snöbrist. Om kommunen inköpte en snökanon och tillverkade konstsnö kunde skidsäsongen ofta förlängas med 1,5 månad. Det skulle vara tillräckligt att konstsnöbelägga det korta 2- km spåret. På två ställen efter spåret är det också mycket nära till vattenintag. Vi är övertygade om att ett kort konstsnöspår skulle öka antalet motionärer och detta skulle befrämja folkhälsan på ett positivt sätt i vårt samhälle. Att alla former av motion är mycket hälsobefrämjande är belagt i ett otal vetenskapliga utredningar. Ohälsotalet i Haparanda är tyvärr alldeles för högt. Om detta kunde nedbringas några procent skulle satsningen på en snökanon snabbt vara betald. Förslag Kommunen vidtar nödvändiga arrangemang för att konstsnöbelägga 2-km spåret i Riekkola när temperaturen medger detta. Vänligen För Skidans Vänner Harald Dahlgren Tjänsteyttrande: Det finns tre viktiga faktorer för att tillverka snö temperatur, luftfuktighet och vind. Alla dessa påverkar hur effektiv snötillverkningen är. Låg temperatur, låg luftfuktighet och svaga vindar är alla positiva faktorer vid snötillverkning. För att snö ska kunna tillverkas måste vattendropparna frysa. Då är temperaturen viktig, men även luftfuktigheten spelar en viktig roll.

5 Dnr KS: 2013/394.8 Principen för att tillverka snö är att med hjälp av högtrycksluft pressa vatten genom ett munstycke. Vattnet finfördelas i luften och de små vattendropparna fryser till snökristaller innan de landar på marken där de bildar ett snötäcke. Effektiviteten skiljer sig väldigt mycket beroende på hur låg temperaturen är. Det beror på att en större mängd vatten kan användas i förhållande till luft ju lägre temperaturen är. Vid en temperatur på -10 grader får du fram 5 ggr mer snö än vid -2 grader. En viktig faktor är också vinden. Kraftiga vindar och vindar som ligger i fel riktning kan medföra att mycket snö hamnar på fel ställen. Konstgjord snö är skild från naturlig snö i det att den består av små iskristaller och bildar inte flingor som naturlig snö. Anledningen är helt enkelt att tiden för att bilda snö är mycket längre i naturen. Annars bildas snön på samma sätt: vattenmolekyler samlas på en kondensationskärna och bildar en droppe. Droppen fryser och fortsätter under sin färd genom luften att fånga in vattenmolekyler. Att tillverka konstsnö är mycket energikrävande. Ju högre temperatur och luftfuktighet desto mer energi krävs. Svenska skidförbundet har tillsammans med länsstyrelsen i Dalarna och energimyndigheten gjort en fältstudie kring energiförbrukning och konstsnöanläggningar. Fältstudien visar att de snökanoner som idag står på skidanläggningar i genomsnitt använder 3,5 4,3 kwh för att tillverka en kubikmeter konstsnö. Normalt beräknas ca 2500 kubikmeter till 1 km spår. En annan kostnadsfaktor i sammanhanget är vatten. För att snökanonerna skall fungera bra krävs att vattnet är kallt och rent. Ett alternativ är vatten från det kommunala systemet. Normalt används dock vatten från vattendrag, dammar eller älvar/hav. Vattnet kräver då att det både kyls och renas. Efter kylning renas vattnet upp till 3 steg i speciella filter. Efter kylning och rening pumpas vattnet ut till snökanonerna. En svårighet i Riekkola blir att få ut snön till spåren. Under hösten och tidig vinter är det normalt så mjukt efter spåren att det blir mycket svårt att komma ut med fordon. Dahlgren skriver i sitt medborgarförslag att det råder snöbrist långt in på året. Orsaken till snöbristen är det milda vädret som innebär att nederbörden kommer i form av vatten istället för snö. En avgörande förutsättning för tillverkning av konstsnö är just kyla. Att tillverka konstsnö i Riekkola blir tekniskt svårt och även mycket kostnadskrävande. Det blir därför svårt att ekonomiskt och miljömässigt motivera en satsning på snökanoner i Riekkola. Undertecknad föreslår barn- och ungdomsnämnden att avslå Harald Dahlgrens medborgarförslag men att tillsammans med HSKT skidor utreda vilka möjligheter som finns att lösa problemet med snöbrist.

6 Dnr KS: 2013/394.8 Barn- och ungdomsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att avslå Harald Dahlgrens medborgarförslag men att tillsammans med HSKT skidor utreda vilka möjligheter som finns att lösa problemet med snöbrist och att därmed anse medborgarförslaget besvarad Allan Fjellvind Fritidschef

7 c,w ^ t ^(^2 Till Barn och Ungdomsnämnden i Haparanda Stad Snökanon till Riekkola Skidanlä^^ninB Haparanda Sportklubb/Taktik -Skidsektionen föreslår att Haparanda Stad köper en snökanon till Riekkola Skidanläggning. Snön och vintern kommer allt senare nuförtiden. För skidåkarna kan det vissa år vara nära jul innan skidspåren kan prepareras. För att komma igång med skidåkning redan i slutet på oktober behövs en snökanon till Riekkola. Om vi kan börja åka skidor tidigare på säsongen på konstsnö är vi övertygade om att Haparanda kan bli en ledande kommun inom vinteridrotten. Vi tror att ett konstsnöspår i Riekkola kan få många besökare att förlänga vistelsen i Haparanda. Det lokala näringslivet och kommunen kommer att tjäna på detta projekt. Vi ser också detta som en friskvårdssatsningfär befolkningen ihaparanda - Tornio. Skolorna kan komma igång med skidåkning tidigare ( före kallperioden ijanuari - februarijoch upptäcka vilken fin idrott längdåkning på skidor är. För att kunna producera snö räcker ca 3 dygn med minusgrader för att kunna göra ett 2 km långt spår, som är 4 meter brett och har ett snödjup på 20 cm. Den snön håller bra även om det blir regn och töväder. Vatten till snökanonen tas från havet och energiförbrukningen har vi beräknat till ca 600 kwh/dygn vid tillverkning av snö. Inom föreningen har vi många frivilliga som kan ställa upp och hjälpa till att tillverka snö, men vi räknar med att kommunen står för transport av snön ut på spåret med traktor samt preparerar spåret med pistmaskin. Därför har vi också tänkt ta ut en avgift för alla som nyttjar spåren. Vi vet att intresset för detta projekt är stort även utanför kommungränsen. Vi räknar med betalande skidåkare per konstsnösäsong. Vi föreslår ett pris för ett årskort till ca 250 kr. Pengarna går oavkortat till Haparanda Stad. Dessa pengar räknar vi med ska användas till drift och underhåll samt vidare utveckling. Barn under 15 år och elever på skoltid betalar ingen avgift. Vi bifogar ett förslag på en komplett snökanonanläggning, som kostar kr + moms. Vi tycker att detta är ett mycket angeläget projekt och hoppas att ett konstsnöspår i Riekkola ska kunna tas i bruk senast hösten Haparanda den 30 oktober 2013 För Haparanda Sportklubb/Taktik -Skidsektionen

8

9 Projekt : Snösystem Haparanda 2013 Datum : Östersund Er referens : Ove Franzen Vår referens : Henrik Skoglund Innehåll: 1. Beräkning av systemets kapacitet 2. Systemets delar 3. Referenser FROST Snow AB!Henrik Skoglund Adress : Hagvägen 21, Ö stersund ^ Tel: ^ Fax: Mobil:

10 Isll;.:dl=ili4t^`siYioxc)gf^ a i;^71v.: i^'j^ya\ walili (i,!;v[3-litet.}3^iit-rq J=1i^ aai^ ea^= ll(a,å 'å#^3sa^ ;=telna^^util^^^?i al7^.=1i^ i;^^h(1fl,s^. I:Gnle 9 (^13.,^.:)(, yl^la'^i=1^f1,' å:jk-^.-.i,i ilai (=) ^T ill'. le.i;(e)a.l.](.)1'^i ;_jnla,:{,^^i(aaq^,a[1 `.]^IBI; 1s 1-^liCii [a)a^.,e, l,ie[7^',:.lyft^l^af HLI,(^: ^ ^swe^. i;^iae( 1:,1^71IcV' P^ ^L'.^tel{o19 i Ill ^^;i'^>(^lefi(sf^rc^rfa3^cd1^' ^ '<ii i7ity.4[3( dc'tra- e l.}o!:{^ IUCa,i.IWiaati ^_1eaWaf^ ^=lacal'.^^ rf?jl(, _yaq? IIIL,k i ^.fsl^f 1 (,I, III?^h( 1^-,'.=lå[" 'aelc;ål :I,;åia,l^(ll ^+f[åc-191s1 'i^^]naai, Y1[^7ai, na(^]^l (s(?j^u 'i(iar '^('';1^A ^1-.f:aali^I, c!i',,laili191'i:.:; 1^.:fol'[al^t - J.-3';!s1 et=1 ^ <lae;^lfaiai'i`-9at^k )L 9i9o;nK1'^(1 "iel<+1l:{ e{?i%l^ys. -rl al ^n '.^(e il I i ^,a ^.i [;(^I i1 1a, -,.. PU^le^h isla,. _; i^s[ aa?; ^Zs^^^ll I^^l ll-^isa^.;^', i I e^taiaa^, ^ 'I(., :^f-y C, arc;.,,^ 19 :.^.:.^ vq^1 ^`;^^^) at Siu1^: i..i,, ål t,.,.pa- R,.- -^^ I6..lan[=1^.;^'iiJ llwio^ ^.:.t^a^ f-isicya ^^{w. lekt,^^se IegF.l f=6.-,+'(cta4, f-1^.4:`;pal llnco^.:-i1^7'^ J i 1d, `iis=1 A1I ^-"sil^t 1.1 ^^^..^:'+al q ^ ;lilrt,lg^. `^i^t!(,i f'lt=`^^ J i1^(':;r (7 etc; '.Y.^,,. ^dl% 4a {vi Tal^[^I. i al ai^) 'll(,1i.,..e.i'^f IF^..-eL,;,.,i IC,`^14a6a^ el '1,'^l,^^IF i=iif..j,,.(:.^ai:a:ta)ri - ^hlt^i^ 11^f^:.:^;41 Ia.-[i'. J^ 1 ia^lfaa, ^:, iif.ll.,1.. i^l^<7:'i 11^9^,^1^-11^=; sak]^[^3a'^^^'if; att,^,a ;c II^'^=lqs ly 1,7a,^7^l- I ^li=s^;lllålol{åt', G7^-11f=1i^ '1'fiT=f ^clr I I^^^t^laft?[yK.;-i(^Itl?141i5Cyal.z;:}it^I:C -11t:^; I flå(le i^l^ (ae ie ni ii Q^ I ^ F ^ ;:'i ^:^4:.13^-1et,:1^^^^' I^hIIa[å^^ >"ic} :) slliae:j;a a. f 1r^-lefill^l:' -`^^5'1:^^ := 9('^ik^.(SIG:.let,a^^.l^iåt:i^^(=1i'iilC>lr' Y Illa(p?..:_iel:ile11a11eI?!. 9?'^ts.:.Ulli?IS1:i kliöl+.ula^,',i^1;(ae, ^'^t;,^;ii^aalo^^l+1^f:3!,`lo#:.e`z!^ j1^a^^1^ylk{c1r1^1l^lof; iö',^i^;<cla': ;;, CYJ ^ >j ;ge:.i5^'d:.i.4cys^ "t.,^ac:ååolo: pair;:, ^^.; ga!^.za; '.'^^Igilfi4[:Is^p^jl^i= (-} d jis;;:^i=

11 ,,. '^a^i^klra. ^e'o e nomi. '-I II. ^;^'pf^tr C-;9lelz^i I,u 'C('^ ^-^C^11 nh1 ^,IS^ (åf i. I^1F;lmho (.^^I, ^^'!(m16 a., U.l^'^1^7TsiQ<t^^7 II< <e^^^r^rq^aea)^l^^;<m^_{. <^I9fi,,..., JI^I,!ä.'r.(pit;a,Ea7iM^.a.^^^aC^^ci^C^t_c«;,7^1,<tlaln,C^iR^ luft och vatten i samma munstycke och skapar en snökärna som övrigt vatten bygger upp snöflingorna på. IK^eTp I ' A b ^^t:^ e ^^ ^re 4o7ea ^ c '-i St^lå^^' I,e(ae : tec ^yc j^. ii c,^ 1 1C76 ^. t ^^``+iie ^,r t-i al^^ a,i, iat?i I n`ifi't < 1 tsiö^t^ ^^i (-(^' i^5f 'i', it^^n^ InaC'^( C?Ll^iik-lial(auEi^ti,.:,,, a (.. E^aC,^^^'spa^'låa \^,å^:(:^t^..l ^'åd^l i^l ^ :^ ^1^fi I'^^ ^ I ^^^f1a^ IAC,'' ^ li^e^ _^ z^li ^ I i"^ '[^ =`1R^^^L t0. - II ^^i^^a^.> ^7^^Aa i,!lamt,:i: 1 Ia 17a f; ;i r_t i^.i^, la

12 1. Ist SMI Viking Kid Wheels Manuell snölans med ombordmonterad kompressor 63A anslutning. Energibehov 6A Kanonen är monterad på hjul Pris: :- 2. Ist Mobil pumpstation Manuell pumpstation inkl, monterad startutrustning Kapacitet 20m3/h vid 25bar Manometer Flödesventil Enkel uppstart Energibehov 22kW (42A) Levereras på hjul inkl. dragstång Pris: :- 3. Snöslang öst snöslangar som kan skarvas till önskvärda längder. Varje slang är 20 meter lång. Totalt längd 160 meter. Pris: :- 4. Kraftkabel öst kraftkablar som kan skarvas till önskvärda längder. Varje kabel är 20 meter lång. Totalt längd 160 meter. Pris: :- Ist Vi bistår er gärna vid driftsättning av systemet och introduktion för snöpersonal. FROST Snow AB!Henrik Skoglund Adress: Hagvägen 21, Östersund ^ Tel: ^ Fax: Mobil:

13 2. Systemets delar SMI Viking Kid, manuell lanskanon Lågenergitorn har använts framgångsrikt i många år under alla möjliga väderförhållanden men de har en svaghet. De är alla känsliga för vind, speciellt vind som blåser bakifrån samt växlande vindar i olika riktningar. Dessa vindar minskar tiden som det tar för vattnet att nå marken och de gör även att stora delar av vattnet inte kommer i kontakt med den tillsatta tryckluften. Resultatet blir mindre och blötare snö. Kanonen haren atomizer som blandar luft och vatten i huvudet vilket ger en förbättrad genomfnysning av snöpartiklarna samtidigt som det reducerar behovet av komprimerad luft med 75%. Lansen kan höjas och sänkas med hydraulisk titt som ingår. Se bild från installation i Lofsdalen i december, 5st högar producerade av en lans på 3 dygn vid -7 grader: Fortsättning på nästa sida FROST Snow AB!Henrik Skoglund Adress: Hagvägen 21, bstersund ^ Tel: ^ Fax: Mobil:

14 3. Referenser Östersund Tänndalen Åre Globen Branäs Storlien Sälen Gesunda Malå Vålådalen Hammarstrand Vemdalen Hålland Ramundberget Bollnäs Idre Sharm EI Sheikh Funäsdalen Kittelfjäll Edsåsdalen Bydalen Tandådalen Ås Getberget Bergsjö Vuollerim Vitsand Kristineberg Avesta Fagersta Ockelbo Sysslebäck Viksjö Hamra Lit Filipstad Norsjö Bygdsiljum Järvsö Ammarnäs Rämshyttan Skellefteå Vännäs Oslo Sunne Sveg Tännäs Orsa Vetlanda Renfjällsliften Umeå Särna Ljungdalen Boden Bruksvallarna Sorsele Kisa Rönnöfors Gävle Liden Malmköping Vadstena Forsa Färila Kall Härnösand Lillehammer Vardåsen Geilo Sundsvall Ingatorp Björktiden Virserum Åsele Gräftåvallen Borgafjäll Piteå Arjeplog Hestra Sundsbruk Ekshärad Lofsdalen Norrköping Häggsjön Karlskoga Kiruna Umeå Morgedal Hemsedal Klimpfjäll Rätan Sollentuna Hoverberg Tranås Örebro Kramfors Åmål Övertorneå Hemavan Gäddede Norrtälje Rörvattnet Fjällnäs Bureå Kartjärnsliften Ljusdal Överkalix Upplands-Väsby Nora Oppdal Svansjöliften Kyrktåsjö Strömsund Stugun Skärkdalen Messtingen Kaarevaara Björnvallen Duved Tegefjäll Järpen Orfa Norrlandsporten Ålåsen Blåsjön Keinovuopio Klövsjö Eskilstuna Kina Näsviken Oviken Grönland Vetlanda Hassela Ekebyhov Jörn Habo Karlskoga Borgafjäll Lida Åseda Kittelfjäll Bräcke Gältö Bjursås Levanger Edsåsdalen Ottsjö Stöde Skövde Huså Granfjällsstöten Skönvik Buskvallen Kinnekulle Alvesta Surahammar Haninge Junusuando Nalovardo Ofärne Lycksele Bollebygd Persåsen Gautefall Nynäshamn Ingelstad Kälarne Ammarnäs Buskvallen Norrköping Backe Växjö Skelleftehamn Hemsedal Överum Linköping Oppdal Asby Katrineholm Kristianstad Porshaga Årjäng Danderyd Skarpäng Hudiksvall Hjortlandet Bindal Hyrynsalmi Trillevallen Vännäs Motala Åsele Poultikasvaara Tänndalen Bjorli Jörn Arjeplog Särna Mjölby Färila Pullinki Skuleberget Riutta Järfälla Fefor Kokon Notby Yugus Bjurholm Hummelfjell Härnösand Högsby Rjukan Namsskogan Gävle Porjus Nacka Strand Nyköping Almåsa Skärholmen Tyttari Uppsala Klutmark Beida Lake Kåbdalis Kälarne Kolmården Kramfors Lettland Nerskogen Ullared Örnsköldsvik Falköping Högbonden Med vänlig hälsning FROST Snow AB /Henrik Skoglund Adress: Hagvägen 21, Östersund ^ Tel: ^ Fax: Mobil:

15 1. Beräkning av systemets kapacitet Vi avser att ha en mobil pumpvagn med en kapacitet om 20m3/h som kan höja vattentrycket till 25bar. Snökanonen är av lanstyp med ombordmonterad kompressor. Kompressorn är på 3,7kW, dvs ca 6A. Kanonen står på chassie med hjul och dragstång och kan förflyttas med tex en ATV. Vid -8 grader förbrukaren SMI Viking snölans, 7m3 vatten/h. Vattnet omvandlas då till 18m3 snö/h och beräknat med en snötjocklek på skidspåret om ca 20cm så motsvarar 18m3 ca 90m2 skidspår. År spåret 4 meter brett räcker snön till ca 23 meter skidspår per timme. FROST Snow AB 1 Henrik Skoglund Adress: Hagvägen 21, Östersund ^ Tel: ^ Fax: Mobil:

16 2013/394.8 Dnr BUN:2014/12 Haparanda stad Barn- och ungdomsförvaltningen Tjänsteyttrande Barn- och ungdomsnämnden Snökanon till Riekkola skidanläggning I skrivelse har HSKT skidor föreslagit att Haparanda stad investerar i snökanon till Riekkola skidanläggning. Tjänsteyttrande: Frågan om snökanon till Riekkola har behandlats tidigare i form av en motion och senare i form av ett medborgarförslag. I båda fallen har det konstaterats att Riekkola inte är det bästa stället att tillverka konstsnö. Att Riekkola är ett viktigt motions- och rekreationsområdet råder det ingen tvekan om. Däremot är det tveksamt om det är ekonomiskt och miljömässigt motiverat att tillverka konstsnö i Riekkola. HSKT skidor är en aktiv och engagerad förening och som naturligtvis brinner för sin sport och skidåkning som motionsform. Föreslår därför att tillsammans med HSKT skidor utreda vilka möjligheter som finns att lösa problemet med snöbrist i Riekkola. Undertecknad föreslår barn- och ungdomsnämnden att att uppdra till förvaltningen att i samråd med HSKT skidor utreda ärendet vidare. Allan Fjellvind Fritidschef

17 HAPARANDA STAD KsAu 14b SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 21 Förslag tillledamöter i bestyrelsen för Tornedalens museum Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra Barn- och ungdomsnämnden att komma med ett förslag till kommunstyrelsen att föreslå till kommunfullmäktige ledamöter i bestyrelsen i Tornedalens museum. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige i Haparanda har beslutat (KF 77) att godkänna avtalet för Torneå stads och Haparanda kommuns gemensamma museum (T ornedalens museum) samt reglementet för museet. Haparanda kommun ochtorneåstad skall utse sina representanter i bestyrelsen. Haparanda kommun skall utse två ledamöter och två suppleanter i bestyrelsen. Bland ledamöterna utsertorneåstad ordförande och Haparanda kommun utser vice ordförande. Förslag till beslut Att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra Barn- och ungdomsnämnden att komma med ett förslag till kommunstyrelsen att föreslå till kommunfullmäktige ledamöter i bestyrelsen i Tornedalens museum. Beslutsunderlag BUN 2013/153 Protokoll KF 77, Expediering BUN Kåre Strömbäck Justerare

18 Barn- och ungdomsnämnden budget år Förvaltningschef Gemensam utvecklingsmedel Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Gemensamma läromedel Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Montessori Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Annan anordnare Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Huvudverksamhet Reggio Emilia Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Utveckling Reggio Emilia Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Kost och lokalvård Reggio Emilia Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Lokaler Reggio Emilia Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Facklig verksamhet Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Riktade statsbidrag Skola/Fskl Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Intäkter Tornio Språksk. Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Kopieringsavtal skyddat Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Samlingslokaler Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom 61 Administration Barn- och ungdomsnämnden Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Central administration Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Ledning BUN Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom BUN Telefoni Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Utvecklingsmedel Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Övergripande åttaganden Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Gemensamma resurser BUN Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Omstrukturering BUN Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Försäkringar Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Hem o Skola Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Kapitaltjänst Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Skolskjutsar Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Gemensamma IT insatser Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Bun Centrala Projekt Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Högskoleförbund Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom 611 Arbetsmarknads åtgärder Arbetsmarknads åtgärder 621 Kost & Lokalvård Utvecklingsmedel Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Ledning service Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Personalpool Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Kapitaltjänst Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Kosthåll gemensamt Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom

19 Barn- och ungdomsnämnden bokslut år 2013 BUN 2013 Budget 2013 Resultat 2013 Avvikelse Barn och Ungdomsförvaltningen Gemensam verksamhet Förskola/Grundskola/Särskola Ungdomsutbildning Vuxenlärande Kosthåll/Lokalvård Resursstöd Elevvård/Elevstöd Ungdomsverksamhet Fritid Kultur/Folkbildning Stadsbibliotek Fritidsverksamhet Totalsumma

20 Gemensam verksamhet Förskola/Grundskola/Särskola Ungdomsutbildning Vuxenlärande Kosthåll/Lokalvård Resursstöd Elevvård/Elevstöd Ungdomsverksamhet Fritid Kultur/Folkbildning Stadsbibliotek Fritidsverksamhet Barn- och ungdomsnämnden bokslut år 2013 Budget 2013 Resultat Värden Budget Namn Driftbudget Detaljerad driftbudget Benämning Verksamhet 4 Postitioner Verksamhet Barn och Ungdomsförvaltningen

21 Barn- och ungdomsnämnden bokslut år 2013 Budget år 2013 Barn och Ungdomsförvaltningen Gemensam verksamhet Barn och Ungdomsförvaltningen Förskola/Grundskola/Särskola Barn och Ungdomsförvaltningen Ungdomsutbildning Vuxenlärande Barn och Ungdomsförvaltningen Kosthåll/Lokalvård Barn och Ungdomsförvaltningen Resursstöd Elevvård/Elevstöd Barn och Ungdomsförvaltningen Ungdomsverksamhet Fritid Barn och Ungdomsförvaltningen Kultur/Folkbildning Barn och Ungdomsförvaltningen Stadsbibliotek Barn och Ungdomsförvaltningen Fritidsverksamhet

22 Den konstnärliga och lekfulla staden Vision 2020 GRÄNSLÖS KUNSKAP UPPLEVELSERIK HANDELS- OCH BESÖKSPLATS HAPARANDATORNIO, Ett internationellt centrum mitt i Barents LOGISTISK NOD HÅLLBAR LIVSMILJÖ DYNAMISK FÖRETAGSAMHET Kulturplan Haparanda Stad

23 Innehållsförteckning Inledning 3 Kulturpolitik 4 - De regionala målen 4 - Tillväxtmål och strukturfondsprogram 4 - Agenda 21 Culture 5 - Tillgänglighet och delaktighet 5 - Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald 5 - HaparandaTornios Kulturpolitiska handlingsprogram Kulturplan i Haparanda Stad 5 Mål och vision 5 Tema - Den konstnärliga och lekfulla staden 5 Insatsområden 6 1. Den konstnärliga och lekfulla staden 6 2. Utveckling av kreativa näringar 7 3. Teaterföreningen och Folketshus 8 4. Kultur för barn, unga, äldre och minoritetsgrupper 9 5. Kulturombud Museer och kulturhistoriska miljöer Vitalisering av föreningslivet Arrangemang och logistik Landsbygd, byalag och hembygdsföreningar Projektstöd Internationell samverkan 16 Avslutande kommentarer 17 Appendix

24 Inledning Det byggs på gränsen. Det tillförs nya byggnationer, verksamheter och mötesplatser i syfte att binda samman två länder i en gemensam infrastruktur. Till det kommer kulturen, språket och identiteten vars målsättning är att skapa innehåll och mening för såväl besökare som för de som bor och verkar i området. Att förena människor i skapandet av en gemensam livsmiljö sammanfogar såväl människor, visioner och politik i ett gränsbygge som symboliserar vad alla strävar efter i ett gränsöverskridande samarbete. I Tornio och Haparanda, Finland och Sverige kan man med stolthet säga att man är del av att förverkliga EU:s målsättning om ett gemensamt Europa där lösningar bygger på respektive lands styrkeområden. Kulturen i Tornedalen och i Norrbotten är på stark frammarsch. Man satsar på allt från mångfald, integration, näring och upplevelseindustri till ursprungsbefolkning, handel och minoritetsspråk. Utöver det utvecklas ständigt nya arrangemang, näringar och samarbeten. Isen och snön är central i byggnationer och man åstadkommer allt från konsertlokal i Luleå till snö-slott i Kemi och hotell i Jukkasjärvi. Att få människor att komma över gränsen handlar inte bara om handel utan även om att skapa upplevelser i en fantastisk region med en mångfald av besöksmål och kulturmiljöer. Från luften kan Norrbottens natur liknas vid Amazonas regnskogar där älvar, skogar och berg breder ut sig för att sedan förenas i sjöar och hav. I Haparanda är det tornedalska kulturarvet starkt. Här blandas nytt med gammalt där berättelser om tidigare generationer, släktled och skrönor är en naturlig del av livsmiljön. Lyssnar man riktigt noga hör man sällan människor prata om sig själv, snarare berättar man om sin nära omgivning som i sin tur säger något om vem man själv är. Är man från Tornedalen och ute på resa tar det inte lång stund innan man hör om någon annan kommer från samma region eller kommun, kontakt tas direkt och när väl området är definierat börjar man undersöka gemensamma nämnare så som släkt- och vänskapsband. Ofta hittar man den där gemensamma bekanta och från den stunden är det som om man aldrig varit obekant för varandra. Att ta del av sin lokala identitet genom teater, museibesök, dans eller musik gör att man lär sig mer om var man kommer från och vem man är i omvärlden. Genom olika kulturuttryck får man också större möjlighet att förstå andra människor och respektera deras uttryck. För nyinflyttade kan ett aktivt kulturliv vara vägen till gemenskap och för en gammal människa kan historieberättandet skapa igenkänning och trygghet. Ett aktivt kulturliv kan också vara en viktig etableringsfaktor för unga att hitta en väg in i nya nätverk och framtida möjligheter. En intressant kulturverksamhet kan vara ett sätt att sprida kännedom om, och intresse, för en kommun. Kultur ger handel, kreativa människor som spiller över på andra näringar. Kulturen kan hjälpa inflyttade studenter till eget företagande, stötta lokala kulturarbetare att utvecklas i kommunen, skapa mervärden för den kreativa restaurangbranschen osv. Att förbättra såväl stad som land är central för en orts utveckling, så även för Haparanda kommun. På landsbygden finns en blandning av verksamheter med allt från kulturfestivaler, restauranger, boende på lantgård till kulturarvsmiljöer mm. Haparanda kommun har t ex förmånen att inom en och samma kommun ha flera restauranger som förärats med White Guide. För att underlätta utvecklingen av upplevelsenäringen på landsbygden är såväl kommunikationer som service i form av bredband, sjukvård och handel viktiga insatsområden. Kreativa lösningar som restaurangtaxi kan öka besöksfrekvensen från staden till landsbygden osv. Att skapa delaktighet mellan civilsamhällets aktörer och en kommunal verksamhet har sina utmaningar framförallt när det gäller synen på vem som ska göra jobbet. Inom både kultur- som landsbygdsektorn förväntar sig det omgivande samhället ofta ett större ideellt engagemang i genomförande och arbetsinsats än man kanske gör inom privat sektor, skola och omsorg. Det finns ett större krav på att landsbygdsaktörer ska gå in med fler ideella insatser när det gäller lokal utveckling än man t ex förväntar sig av människor boende i staden. Å ena sidan är det centralt att stötta idéer som kommer underifrån och som bygger på kunskaper och behov om närområdet. Å andra sidan är det viktigt att kommunen stöttar upp med resurser i samklang med visionen. Framförallt kan det handla om att 3

25 stimulera lokala kulturutövare med uppdrag inom den offentliga verksamheten främst i samband med utveckling av kulturarvs- och besöksnäring Det är av betydelse att kulturen inte ensam måste motivera sin existens utan där andra discipliner och områden får upp ögonen för att kulturen är en investering och en basnäring som många andra. Även näringslivet och privata företag är beroende av offentliga medel, så som skattelättnader, upplåtelse av mark eller rena bidrag. Det är ur den aspekten man borde se när man investerar i kulturen. Kommunens roll är således att försöka att aldrig säga nej. Det innebär inte att man alltid kan stödja allt fullt ut, men man ska visa sitt intresse och låta nya idéer ta plats. Det kan handla om pengar, att bygga nätverk, att kommunen är en samtalspart och medarbetare i förverkligandet av ortens utveckling. Kulturpolitik Kulturplanen utgår från de nationella kulturpolitiska målen, som slår fast att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefrihet som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor, främja ett levande kulturarv, användas och utvecklas, främja kvalitet och konstnärlig betydelse, främja internationell och interkulturellt utbyte och samverkan inom kulturområdet och särskilt uppmärksamma barn och ungas rätt till kultur. Ovan delar stämmer väl in med HaparandaTornios Vision 2020 och ligger till grund för kulturens utveckling i Haparanda Stad. De regionala målen Landstingets vision för Norrbotten är att; Norrbottningar skall leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Kulturplanen är framtagen i samarbete med länets kommuner i syfte att koordinera de offentliga kulturinsatserna till gagn för såväl Norrbotten i dess helhet som för dess skilda delar. Kulturplanens mål för är: 1. Öka tillgängligheten till kultur genom stabilare infrastruktur som ger möjligheter för alla i Norrbotten att ta del av och delta i ett brett kulturutbud av hög kvalitet inom alla kulturområden fördelat över hela länet. 2. De kulturpolitiska insatserna bidrar till regionens utveckling och tillväxt, förtydligar kulturens roll och förstärker visionen om ett bra liv i Norrbotten. 3. Barn och ungdomar ska erbjudas ökad delaktighet i kulturlivet och möjligheter att påverka kulturutbudet i länet. De prioriterade områdena är: Insatser för att utveckla den kulturella infrastrukturen och utveckla arbetet på våra institutioner Insatser för att stärka de nationella minoriteternas kulturliv i Norrbotten Insatser för att utveckla arbetet med kultur och hälsa inkluderat ett folkhälsoperspektiv Insatser för att utveckla arbetet med läns- och landsövergripande projekt Insatser för att utveckla ett centrum för ny musik Insatser för att stödja det civila samhällets och de ideella krafternas arbete för kultur Den regionala kulturplanen kommer att uppdateras med en ny plan för perioden Haparandas kulturplan revideras i takt med samtliga nya programperioder. Tillväxtmål och strukturfondsprogram Det europeiska strukturfondsprogrammet har prioriterat fyra insatsområden under programperioden med syfte att skapa en förnyelsepolitik som ger alla regioner möjlighet att utvecklas av egen kraft samt bidra till det gemensamma bästa. Satsningar som berörs inom nuvarande strukturprogram är; innovation- och förnyelse, kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud, tillgänglighet och strategiskt gränsöverskridande samarbete. Ovan områden kommer troligen spela en viktig roll även under programperioden Prioriterade programpunkter inom ramen för ovan insatser där kulturen har mycket att hämta är; 4

Den konstnärliga och lekfulla staden

Den konstnärliga och lekfulla staden Den konstnärliga och lekfulla staden Vision 2020 GRÄNSLÖS KUNSKAP UPPLEVELSERIK HANDELS- OCH BESÖKSPLATS HAPARANDATORNIO, Ett internationellt centrum mitt i Barents LOGISTISK NOD HÅLLBAR LIVSMILJÖ DYNAMISK

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltning Attestant/budgetansvarig Ersättare 1 Ersättare 2

Barn- och ungdomsförvaltning Attestant/budgetansvarig Ersättare 1 Ersättare 2 Beslutad av Datum Giltighetstid Barn- och ungdomsnämnden Tillsvidare Ansvar för omprövning Omprövning Gäller för Barn- och ungdomsnämnden Vid behov Angivna deleganter Attestreglemente för Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö Plan för kultur på äldreboenden Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12 Tjörn Möjligheternas ö Sida 2 (12) Innehåll 1 Uppdrag 5 2 Mål 6 3 Inledning 7 4 Förutsättningar 8 5 Metod och

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Gösi jlf Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0280 Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Snö, dess egenskaper och vinteraktiviteter i ett föränderligt klimat. Nina Lintzén 2015-05-07

Snö, dess egenskaper och vinteraktiviteter i ett föränderligt klimat. Nina Lintzén 2015-05-07 Snö, dess egenskaper och vinteraktiviteter i ett föränderligt klimat Nina Lintzén 2015-05-07 Agenda Snöforskning Snö och dess egenskaper Natursnö och konstsnö Vinteraktiviteter i ett föränderligt klimat

Läs mer

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 K u l t u r p l a n 2 0 1 3 (revidering kulturplan 2009) Vision Under sin förskole och skoltid ska varje barn/ungdom Västerviks kommun möta ett

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Hos oss kommer du att trivas i den internationella miljön och bland trevliga människor.

Hos oss kommer du att trivas i den internationella miljön och bland trevliga människor. Haparanda är Sveriges östligaste tätort. Namnet, en försvenskning av finskans Haaparanta, betyder ordagrant aspstrand. Staden ligger alldeles invid riksgränsen mot Finland och gränsar direkt till den finländska

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplanens syfte Kulturplanen syftar till att ge en strukturerad och samlad bild av vilken inriktning arbetet ska ha inom kulturområdet de närmaste åren. Utgångspunkten

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Bidrag till föreningar för preparering av skidspår

Bidrag till föreningar för preparering av skidspår 2015-05-28 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/173 Fritidsnämnden Bidrag till föreningar för preparering av skidspår Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att i fast bidrag bevilja Järla Orientering

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete Gun-Marie Stenström Mål och strategier för Region Halland 2012-2015 Kort om mål- och strategidokumentet Långsiktigt

Läs mer

2014-06-11. Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00

2014-06-11. Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) Plats och tid Beslutande Lizas hotell, Gällivare Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00 Birgitta Larsson, ordförande Åsa Blind, Girjas sameby Lennart Albinsson, Storlule

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Kulturarvsturism och regional utveckling

Kulturarvsturism och regional utveckling 2013-03-14 Maria Agestam Den vetenskapliga definitionen: Kulturarv avser såväl materiella som immateriella uttryck. Kulturarv omfattar traditioner, språk, konstnärliga verk, historiska lämningar, arkiv-

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan Antagen 2013-12-10 Tillgänglighetsplan Murberget Länsmuseet Västernorrland 2014-2016 INLEDNING Murberget Länsmuseet Västernorrlands tillgänglighetsplan tar sin utgångspunkt i kulturrådets delmål i funktionshinderspolitiken,

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda Bilaga 3 Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda Högskoleförbundet Östra Norrbotten, vision: Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning.

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer