MANUAL FÖR KOMMUNIKATIONEN JUNI 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MANUAL FÖR KOMMUNIKATIONEN JUNI 2015"

Transkript

1 MANUAL FÖR KOMMUNIKATIONEN JUNI 2015

2 EFTER UMEÅ2014 KAPITEL 1

3 Umeå en kulturstad med framtiden för sig! 3 Umeå var europeisk kulturhuvudstad år Tillsammans med resten av Europa fick Umeå chansen att utveckla och visa sitt kulturliv för hela Sverige och världen. Ett flertal föreningar, organisationer och institutioner skapade arrangemang som placerade Umeå på kartan som en självklar kulturstad, med en alldeles unik drivkraft och anda. Genom Umeå2014:s fönster skulle den enorma skaparkraft som finns, och har funnits länge i Umeå, exponeras under kulturhuvudstadsåret. Kommunikationen präglades under hela vägen, från ansökning till genomförande, av Umeå2014:s kärnvärden medskapande, nyfikenhet och passion. Fler kännetecken var nytänkande, mångfald, utveckling, jämställdhet och hållbarhet. Umeå2014 var ett komplext projekt med många parter och medskapande aktörer, vilket ställde särskilda krav på transparens och flexibilitet. De primära målgrupperna för kommunikationen var medborgare i Umeå och potentiella besökare på regional, nationell och internationell nivå. Andra målgrupper var projektägare, medskapare, partners, sponsorer samt organisationer och myndigheter med anknytning till kultur huvudstadsåret. Eftersom projektet var en smältdegel av många intressenter behövde kommunikationen vara enhetlig, tydlig och konsekvent. Och eftersom den skulle locka till delaktighet behövde den vara kreativ och inspirerande. Så här i efterhand kan Umeå2014:s kommunikation sammanfattas som väl fungerande. Projektets identitet, med såväl grafiska element ( hjärtat, supergrafiken och logotypen) som riktlinjer kring huvudbudskapen, den samiska årstidscykeln och bildmanér i mosaikform, gav en bra grund för en lyckad marknadsföring. Identiteten samlade hela projektet med dess kontrastfyllda kulturyttringar i en flexibel men stringent form. Umeå2014 lyckades med hjälp av den skapa igenkänning och samtidigt förmedla många olika berättelser och perspektiv. Denna manual har fungerat som en pedagogisk verktygslåda att hämta färger, manér och inspiration ur. Nu är kulturhuvudstadsåret över och vi lägger manualen åt sidan för denna gång. Men som en brygga in i framtiden vill vi att hjärtat ska leva vidare som bärare av kultur, kännetecknad av kreativitet, öppenhet och medskapande. Elisabeth Lind Kommunikationschef/Umeå2014 Europas kulturhuvudstad UMEÅ 2014 EUROPAS KULTURHUVUDSTAD GRAFISK GUIDE TILLÄGG JUNI 2015

4 Hjärtat lever vidare 4 Umeå2014:s symbol det röda hjärtat har funnits med sedan Förutom att det varit en självklar del av logotypen har hjärtat använts i alla möjliga olika sammanhang och former: som skulptur, sittunderlag, ballonger, hattar, kuddar, mobiler, ljus o.s.v. Hjärtat har även placerats med pompa och ståt i grannstäderna Örnsköldsvik, Sundsvall, Skellefteå som uttryck för gemensamma satsningar och samarbeten med fokus på kultur. Vår önskan är nu att hjärtat ska fortsätta att slå, trots att Umeå2014 är över. Vem får använda hjärtat? Hjärtat får användas i kulturyttringar av olika slag. Av föreningar, organisationer, institutioner. Av företag, privatpersoner eller myndigheter. Det bärande syftet måste vara att visa, främja eller stärka kultur. Hjärtat ska användas i kultursammanhang, som en på minnelse om kulturhuvudstadsåret, och om att kulturen är samhällskroppens blod, puls och syre. UMEÅ 2014 EUROPAS KULTURHUVUDSTAD GRAFISK GUIDE TILLÄGG JUNI 2015

5 Hjärtat efter Hjärtat lever kvar och är fritt att amvända för kulturella sammanhang. Själva logotypen med ordbild gäller inte längre. t Hjärtat fortsätter att slå: Hjärtat som symbol får fortsättningsvis användas på ett lekfullt sätt, i kreativa varianter och sammanhang. t Ordbilden används inte mer: Det är viktigt att logotypens ordbild inte längre används. UMEÅ 2014 EUROPAS KULTURHUVUDSTAD GRAFISK GUIDE TILLÄGG JUNI 2015

6 Använd gärna 2014-hjärtat även efter kulturhuvudstadsåret 6 Hjärtat lever kvar och är fritt att använda för kulturella sammanhang. Själva logotypen med ordbild gäller inte längre. OBS - Symbolen får inte förvrängas eller ändras. q Använd hjärtat: Exempel på varianter. Hjärtat får användas som en glad och annorlunda bildram i 2014:s anda. Det fungerar i allmänhet bäst om bilden är någorlunda enkel och inte innehåller för stora vita ytor. UMEÅ 2014 EUROPAS KULTURHUVUDSTAD GRAFISK GUIDE TILLÄGG JUNI 2015

7

8 MANUAL FÖR KOMMUNIKATIONEN KAPITEL 2 NOVEMBER UPPDATERAD MED TILLÄGG JUNI 2015

9 Innehållsförteckning 3 Med kulturen som motor! 4 Vad vi kommunicerar 5 Hur vi kommunicerar 6 Vem som är avsändare 7 Vad kan förväntas 8 Så funkar helheten! 9 Partnerlogotyper 21 Låt dig inspireras! 24 Exempel 25 Kontorstryck 36 Presentationer 38 Profilmaterial 39 Så använder du supergrafiken 10 Så väljer du bilder 12 Så använder du logotypen 14 Använd gärna symbolen som dekor 16 Symbolen som dekorelement eller mönster 17 Det här är våra profilfärger 18 Det här är våra teckensnitt 19 Medskapare 20 Har du frågor som inte besvaras i det här dokumentet? Mejla eller ring och be att få prata med någon i Umeå2014-teamet. Hämta digitala original på

10 Med kulturen som motor! 4

11 Vad vi kommunicerar = Umeå som unik arena 5 Umeå är sedan generationer en självklar arena för starka uttryck. Här har 130 nationaliteter skapat sig ett hem med högt till tak och blixtsnabbt bredband. Här möts skarpa kontraster och blir till ny energi: Klimatforskning och queerbloggar. Urfolkskultur och de senaste trenderna. Dataspel och fotbollsfestivaler. Lågmälda berättare och hardcore. Sida vid sida och i ständig utveckling. Umeå en plats som alltid ligger steget före med sprakande kontraster och kulturen som drivkraft! För i den här regionen gillar vi laddade och gränsöverskridande möten. Därför visar vi nu hela Europa att Umeå har just den kreativa och kulturella drivkraft som världen behöver mer av. Som utgångspunkt har vi de åtta samiska årstiderna, tusentals medskapare och kraften i vår kulturella frizon. Välkommen! Kontraster som berikar Så här förklarar vi att Umeås program under kulturhuvudstadsåret kan ses som en medskapande frizon och texten ovan förklarar också varförkontrasterna lyfts fram i all sin brokighet. Använd texten som inspirationskälla och kopiera gärna hela stycken. Men kom ihåg: 1. Vi ska alltid vara ärliga, trovärdiga och autentiska! 2. Undvik uttryck som»uppe i norr«; det ger en känsla av periferi och idag är vi i händelsernas centrum!

12 Hur vi kommunicerar = Vi lyfter fram idéer och kontraster med supergrafiken 6 t Bjud in till medskapande och dialog I all kommunikation ska vi vara enkla, direkta och ärliga: Uttryck dig som om du berättar något intressant för en vän eller familjemedlem. Ha respekt för olikheter och se till att ditt budskap är inkluderande. Använd ett enkelt men korrekt språk och lämna alltid en sammanfattande förklaring på engelska; stora delar av Europa följer oss med stort intresse. Bjud in till dialog och medskapande så ofta du kan. Öppna till exempel gärna för kommentarer på webben och låt alla besökare till ditt event komma med förslag till uppföljning. Låt supergrafiken lyfta fram kontraster och idéer gärna genom stora format som drar till sig uppmärksamhet och lyfter fram din aktivitet eller förstärker ditt budskap.

13 Vem som är avsändare = Kulturhuvudstaden Umeå Att Umeå blivit Europas kulturhuvudstad 2014 innebär en fantastisk möjlighet för oss att visa att vi överraskar och ligger steget före. Tillsammans arbetar vi fram ett brett och sprakande kulturhuvudstadsprogram som ständigt uppdateras med hundratals projekt och tusentals medskapare har vi mycket att berätta. Men kulturhuvudstadsåret är mycket mer än en räcka aktiviteter. Vår strategiska satsning på Umeå2014 är också en hävstång för kommunens långsiktiga kulturdrivna utvecklingsplan, som sträcker sig fram till Med kulturhuvudstadsåret som katalysator mobiliseras krafter som ger oss bättre förutsättningar att lyckas förverkliga våra visioner och drömmar.

14 Vad kan förväntas = Ett mångfacetterat kalenderår 8 Den nordliga regionen har alltid betraktats som ett gränslöst land av samerna, EUs enda urfolk. Ubmeje (Umeå) är en del av Sápmi sameland och urfolkets historia, kultur, näringar, religion och språk. Vi har inspirerats av vårt unika kulturarv och låtit de åtta samiska årstiderna bli kalenderperioder under Årstiderna har sin egen rytm och är formad av samernas kulturella historia och närhet till naturen. Årstiderna påverkar oss människor variationer i väder, variationer i humöret och variationer i vad vi gör med vår tid. Och årstiderna har sin karaktär och sina särdrag precis som aktiviteterna under det europeiska kulturhuvudstadsåret. Det samiska kalenderåret är ett sätt att levandegöra årets skiftningar och sätta fokus på det som är viktigt i varje skede. Vi delar därför in kulturhuvudstadsåret i åtta teman som ger en bra grund för kommunikationen och var och en av aktiviteterna och deras medskapare utgör konkreta exempel på att vi verkligen är en medskapande frizon som kan inspirera resten av Europa. Lite som Berlin eller New York alltid steget före med sprakande kontraster och kulturen som drivkraft! Tips koppla kommunikationen till årstidens tema Exempel : Vårsommaren är Växandets tid och då njuter alla i regionen av ljuset och allt som frodas runt omkring oss. Det syns i programmet genom barnen, växandet, ljuset och sången som hyllning till livet = Barnens kulturfestival och den internationella körfestivalen A Choral Midsummer Lights Dream.

15 Det samiska perspektivet. Tillägg. 8B Ubmeje (Umeå) är en del av Sápmi sameland och urfolkets historia, kultur, näringar, religion och språk. Umeå2014:s program innehöll många arrangemang med samisk tematik och medverkande som gav möjlighet till utveckling och kunskap för såväl publik och aktörer. Det samiska kalenderåret är uppdelat i åtta årstider och som ett sätt att manifestera den samiska dimensionen delades kulturhuvudstadsåret också in i åtta perioder med separata teman och programinnehåll. Den samiska kulturen synliggjordes både nationellt och internationellt på ett unikt sätt i svenska sammanhang. I all kommunikation om Umeå2014 blev det, precis som i kulturhuvudstadsårets program, viktigt att lyfta samisk kultur och tematik. Det samiska perspektivet skulle finnas med i val av bilder färger, mönster och teman. UMEÅ 2014 EUROPAS KULTURHUVUDSTAD GRAFISK GUIDE TILLÄGG JUNI 2015

16 9 Så fungerar helheten!

17 Så använder du supergrafiken 10 q Bildinnehåll: Supergrafiken kan användas för att rama in bild. q Textinnehåll: Supergrafiken kan också lyfta fram en text eller ett budskap. Det här är en kreativ frizon. Kom in :D Det grafiska elementet kallas supergrafik. Den kvadratiska formen fungerar likt en scen som lyfter fram alla de aktiviteter som Umeå har att erbjuda som kulturhuvudstad under Formen anknyter dessutom till den samiska berättartraditionen och ger uttryck för berättelsens kraft genom att den liknar en pratbubbla. Den stiliserade dörren nedtill i kvadraten är öppen, helt enkelt för att man ska känna sig välkommen. Låt dig inspireras av skisserna under»exempel«: Där upptäcker du att användningen av supergrafiken är flexibel och friheten mycket stor. Tanken är att den ska vara enkel att integrera i kommunikationen och du är välkommen att använda den. Supergrafiken får dock aldrig fristående utgöra avsändare. Den fullständiga logotypen är avsändare och måste alltid finnas med i sammanhanget. q Zooma in: Du kan använda den för att dra uppmärksamheten till en detalj. q Zooma ut: Och den kan användas för att zooma ut och ge en helhetsbild.

18 Så använder du supergrafiken, forts. 11 q Grafisk användning: Supergrafiken kan placeras direkt på bilden som du valt när du utformar trycksaken eller den digitala enheten. q Fotografisk användning: Supergrafiken kan vara en rent fysisk en del av motivet. I exempelvis ett personporträtt kan huvudpersonen gärna hålla i supergrafiken och på så sätt skapa spänning i bilden. Det kommer finnas färdiga ramar att beställa från kommunikationsavdelningen (obs - bara enstaka exemplar). q Fysisk användning: Supergrafiken kan med fördel användas på plats för att lyfta fram ett objekt eller en aktivitet. Genom att exempelvis rama in ett speaker s corner på ett torg, väcks nyfikenhet och intresse hos de som går förbi. Ett sådant initiativ kan också uppmärksammas i media.

19 Så väljer du bilder 12 Alla bilder ska präglas av en dokumentär känsla och autenticitet. Här gäller det därför att försöka styra undan från den traditionellt iscensatta bildbyråbilden: u Ett direkt uttryck är viktigare än teknisk perfektion: Sök ögonblicksbilden som skildrar publiken eller fångar platsen där det händer. Fånga hellre känslan i replokalen eller ivern backstage än att visa en korrekt bild av alla på scenen. u Låt många bidra: Om det är en professionell fotograf på en tidning eller en tonåring med mobilkamera som tagit bilden är mindre viktigt. u Visa intressanta kontraster: Med hjälp av kulturkrockar och många olika bilder visar vi ytterligheterna. Tillsammans ska bilderna förmedla en känsla av mångfald, nyfikenhet och passion.

20 Så väljer du bilder, forts. 13

21 Så väljer du bilder. Tillägg. 13 B Kulturhuvudstadsåret byggde på Umeås kulturliv och dess kompetenta, starka aktörer. Medskapande var Umeå2014:s ledord genom hela processen och man ville lyfta och synliggöra människors skapande tillsammans. Det var viktigt att prioritera fotografier på människor gärna in action framför bilder på hus, natur o.s.v. Vi sökte och valde konstant bilder med blod, svett och tårar för att reflektera den mänskliga närvaron. Att kommunicera många människors olika ansiktsuttryck, blickar, känslor var ett effektivt sätt att skildra den kraft och det engagemang som var grunden för kulturhuvudstadsåret. UMEÅ 2014 EUROPAS KULTURHUVUDSTAD GRAFISK GUIDE TILLÄGG JUNI 2015

22 Så väljer du bilder. Tillägg. 13 C UMEÅ 2014 EUROPAS KULTURHUVUDSTAD GRAFISK GUIDE TILLÄGG JUNI 2015

23 Så använder du logotypen 14 Röd symbol tillsammans med en speciellt utformad text utgör komplett logotyp och avsändare för Umeå Europas kulturhuvudstad Grundvarianterna är en stående och en liggande som kan användas efter behov och vad som passar det aktuella formatet. Logotyperna ska företrädesvis användas mot ljus bakgrund. Ingen annan text än den ingående och speciellt formgivna texten får kombineras med symbolen. Enbart texten får heller aldrig vara avsändare. t Logotyp mot mörk bakgrund: Grundutförandena mot ljus bakgrund ska i första hand användas. Logotypen kan dock i undantagsfall även användas på mörk bakgrund och återges då antingen i färg med vit text eller helt i vitt. Bakgrunden ska vara svart, men logotypen kan även återges mot en mörk bild utan alltför stora kontraster i det aktuella området. Stående logotyp Liggande logotyp 20 mm 24 mm 24 mm 29 mm Stående scartvit logotyp: Om det av tekniska skäl inte går att återge logotypen i färg, kan en svartvi variant användas. Liggande svartvit logotyp: Om det av tekniska skäl inte går att återge logotypen i färg, kan en svartvi variant användas. Ta alltid kontakt med Umeå2014-teamet för att få klartecken. Minimimått, offsettryck: I offset-tryck ska grund varianten av logotypen vara minst 20 mm bred, och den liggande varianten minst 24 mm. Europeisk kulturhuvudstad Minimimått, dagspress och screentryck: Dagspress och screentryck ger inte lika god detaljåtergivning som offsettryck, och därför är minimibredden här något större: 24 respektive 29 mm. t Logotyp från EU: På trycksaker och på webbplatser ska den här logotypen komplettera avsändaren den är en garant för EU:s stöd. Den ska vara avsevärt mindre än Umeå2014-logotypen men ändå tydlig och lättläst.

24 Så använder du logotypen tillsammans med supergrafiken 15 q Inne i supergrafiken q I anslutning till supergrafiken q Längsmed supergrafiken Logotypen ska alltid finnas med som en tydlig avsändare i de sammanhang där vi verkar, så att allmänheten vet vem som står bakom kommunikationen eller själva aktiviteten. Tillsammans med supergrafiken använder du alltid den liggande varianten av logotypen. Logotypen är inte integrerad med supergrafiken, vilket gör att placeringen av den är mycket flexibel. Om det är svårt att placera logotypen i direkt anslutning till supergrafiken, kan du istället välja att placera den någon annanstans i totalupplevelsen. Om vi är värdar för en utställning och har placerat en fysisk skulptur i supergrafiken för att visa att skulpturen är en del av uttrycket i frizonen för medskapande ja, då räcker det att avsändaren Umeå2014 är tydligt exponerad på utställningsaffischen eller på entrébiljetten. Se även sidorna om medskapare, samarbetsparter och»exempel«.

25 Använd gärna symbolen som dekor 16 Symbolen som är en del av logotypen får också användas i kreativa varianter för att lyfta fram den enorma bredden i kulturhuvudstadsårets utbud. När symbolen används fristående som dekorelement bör i första hand någon av de färger som finns presenterade i avsnittet Profilfärger användas. OBS - Symbolen får inte förvrängas eller ändras och eftersom hela logo typen är avsändare måste den alltid finnas med i sammanhanget. t Exempel på symbolvarianter. Symbolen får användas som bildram mendet fungerar i allmänhet endast om bilden är någorlunda enkel och inte innehåller för stora vita ytor. Om symbolen används på detta sätt bör den kunna återges relativt stort, till exempel i större annonser eller affischer. Observera också att symbolen alltid ska behålla sin grundform. Den fullständiga logotypen ska alltid finnas med på annan plats i trycksaken, så att avsändaren tydligt framgår. Se även»exempel«och avsnittet om samarbetsparter.

26 Symbolen som dekorelement eller mönster 17 När symbolen används som ett fristående dekorelement, eller upprepad i ett mönster, bidrar den till en förstärkning av avsändaren. Symbolen får dock aldrig fristående utgöra avsändare. Den fullständiga logo typen är avsändare och måste alltid finnas med i sammanhanget. Exempel: Om symbolen används i mönster verkan på en trycksak, kan den fullständiga logotypen placeras på exempelvis baksidan. Undantag: Om symbolen används i t ex ett textilt mönster (exempelvis som fond i en monter eller liknande), så behöver inte den fullständiga logotypen finnas med eftersom symbolen här har en rent dekorativ funktion. I ett sådant sammanhang framgår ju avsändaren tydligt av övriga trycksaker eller skyltar. Sommaren 2014

27 Det här är våra profilfärger 18 Färgpaletten består av rött, blått, grönt, svart samt gult. Den röda är huvudfärgen och används t ex till symbolen i logotypen. Den blå, gröna och svarta färgen kan t ex användas till fristående varianter av symbolen, till text eller som bakgrund. Den gula färgen bör inte användas till text, utan främst i tonplattor eller bakgrunder. CMYK 15/100/100/0 RGB 210/35/42 PANTONE 1797 CMYK 100/50/10/0 RGB 0/113/173 PANTONE 301 CMYK 0/15/100/0 RGB 250/201/0 PANTONE 116 CMYK 80/0/100/0 RGB 54/162/51 PANTONE 362 CMYK 0/0/0/100 RGB 0/0/0 PANTONE Process Black De samiska årstiderna färger Pantone CMYK RGB 3005 C 100/32/0/0 0/128/ C 100/0/30/2 0/168/ C 80/0/98/0 39/165/ C 31/0/100/3 194/205/ C 0/20/100/2 247/194/6 144 C 0/58/100/0 237/128/ C 15/100/100/0 210/35/ C 60/71/0/0 126/92/160

28 Det här är våra teckensnitt 19 Geometric Slabserif 703 BT Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Light Italic Geometric Slabserif 703 BT Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Bold Italic Teckensnittet Geometric Slabserif ska användas i extern kommunikation som informationsblad, foldrar, annonser och presentationer. Till brödtext ska 703 BT Light användas och till rubriker ska i första hand 703 BT Bold användas. q Ersättningsteckensnitt som ska användas i produktion med Office-program om man inte har tillgång till teckensnittet Geometric Slabserif är Century Schoolbook, som är ett mer vanligt förekommande teckensnitt. Till brödtext ska Century Schoolbook Regular användas och till rubriker ska i första hand Century Schoolbook Bold användas. Century Schoolbook Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Italic Century Schoolbook Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Bold Italic

29 Medskapare och samarbetsparter med avtal 20 Medskapare är vi allihopa! I trycksaker och fysiska miljöer är alla medskapare välkomna att använda supergrafiken som kommunikativt inslag och symbolen som dekorelement det talar snabbt om att aktiviteten är ett inslag i frizonen för medskapande. Däremot är vi lite mer noga med vem som använder vår logotyp. Fråga alltid om du är osäker! Samarbetsparter Alla samarbetsparter exponeras som regel på plats vid det lokala eventet på en särskild yta med förklarande text och Umeå2014-logotypen som huvudavsändare. Samarbetsparter med avtal får aldrig sätta sina logotyper på den röda ramen i supergrafiken eller på själva symbolen/hjärtat dessa utrymmen används bara för bilder, rubriker och annan kommunikation. Våra samarbetsparter med avtal får också uppmärksamhet på Umeå2014:s webbplats. p Symbol: Profilfärgad symbol med den specialutformade texten»part of the heart«är ett sätt att visa medskapande. Se exempel nedan. p Supergrafik: Använd gärna supergrafiken som ett inslag i den fysiska miljön för att skapa extra uppmärksamhet och kommunicera att aktiviteten är en del av frizonen för medskapande. BILJETT THE SHOW! WITH THE FABOLOUS SCHOOL ENSEMBLE Ta alltid kontakt med Umeå2014- teamet för att få klartecken att använda»part of the heart«.

30 Partnerlogotyper för samarbeten med särskilda avtal 21 Umeå är tillsammans med Riga Europas kulturhuvudstad 2014 och i detta faktum samt i de fantastiska evenemang som kommer att arrangeras under året finns en mängd affärsmöjligheter för näringslivet såväl lokalt och regionalt som nationellt. Under själva programåret kommer många fler turister till Umeå och det kommer att arrangeras många konferenser, samtidigt som Europas ögon är riktade mot Umeå. Företag och organisationer kan stödja Umeå2014 på fyra olika nivåer. Beroende på vilken typ av partnerskap det handlar om används en av nedanstående partnerlogotyper i respektive partners kommunikation kring samarbetet. Dessa logotyper får inte förändras eller beskäras. Tillägg får heller inte göras. För att få en överblick över vilka rättigheter som kulturhuvudstadsåret erbjuder samt för att kunna prissätta dessa har näringslivet möjlighet att engagera sig på olika nivåer. Man kan välja att vara huvudpartner, engagera sig i ett särskilt event, en särskild årstid eller något annat. Beroende på vilken typ av partnerskap det handlar om används en av nedanstående partnerlogotyper i partnerns kommunikationen kring samarbetet. Dessa logotyper får inte förändras eller beskäras. Tillägg får heller inte göras. I dagsläget är inte allt programinnehåll klart, mycket är också beroende av vad du som partner vill fylla din samverkan med. Årstiderna i programmet fylls på varje dag och din medverkan som partner kan vara det som möjliggör genomförandet. Som Main Partner (huvudpartner) står du och din organisation övergripande bakom och stödjer kulturhuvudstadsåret. Din organisation har ett större och årstäckande behov av att ta del av utbudet av kulturhuvudstadsårets programinnehåll samt att ta tillvara de erbjudna möjligheterna till profilering. Du kan välja hela eller utvalda delar av programinnehållet. Exponeringsrättigheter kartläggs när innehållet fastställs och du har stora möjligheter att påverka innehållet. Som Partner samarbetar du kring en årstid, ett evenemang, med en verksamhet eller inom ett visst tema. I samtliga fall står du och din organisation bakom och stödjer kulturhuvudstadsårets mål och strategier. Som årstidspartner associeras du särskilt och finns med i utformningen av en viss årstid. Som temapartner väljer du att profilera företaget genom ett visst tema, exempelvis åtta jämställdhetsevenemang under året, åtta hållbarhetsevenemang, åtta ungdomssevenemang, åtta studentevenemang eller liknande. Du kan också välja ett särskilt event som du tror på eller en verksamhet du vill stödja under en längre tid. Som Official Supplier (leverantör) bidrar du till ett kostnadseffektivare kulturhuvudstadsår. Genom ditt en gagemang minskar du kulturhuvudstadsårets budgeterade utgifter. Du och din organisation står bakom och stödjer kulturhuvudstadsårets mål och strategier. Att vara leverantör kan med fördel kombineras med övriga partnerskap.

31 Partnerlogotyper Europa-turnén 2013 (»Caught by [Umeå]«) för samarbeten med särskilda avtal 22 Med betoning på medskapande och nyfikenhet, bjuds Umeås invånare in till att utveckla egna idéer och påverka det kulturella programmet under Men det slutar inte där Umeå2014 bjuder även in hela Europa att delta i utformningen av Umeå2014, på ett sätt som ingen kulturhuvudstad tidigare gjort, med en tävling för europeiskt medskapande och en turné under 2013 Caught by [Umeå]. Europaturnén Caught by [Umeå] kommer att pågå under september och oktober Syftet med turnén är att väcka nyfikenhet och intresse för Umeås europeiska kulturhuvudstadsår Projektet bygger på ett samspel mellan Umeå och de 8 europeiska städer/länder där turnén gör nedslag; Köpenhamn, Warszawa, Hamburg, Amsterdam, London, Paris, Milano och Barcelona. Som partner till Caught by [Umeå] kommer vi att ta fram särskilda partnerlogotyper, beroende på vilket partner- eller sponsorskap som företaget avtalar om. Nedan ser du exempel på hur en placering kan se ut för diverse samarbetspartners, enligt våra grafiska riktlinjer. Företaget AB, Företagsvägen 1, Staden Tel Företaget AB, Företagsvägen 1, Staden Tel Europeisk kulturhuvudstad Exempel på avsändardelar när partnerns logotyp kombineras med tillägg av partnerlogotyp för Europa-turnén Partner logotyp kan kombineras med EU:s officiella kulturhuvudstadslogotyp när partnern så önskar.

32 Partnerlogotyper, applicering 23 Företaget AB Företagsvägen Staden Tel Europeisk kulturhuvudstad 24 mm Europeisk kulturhuvudstad Företaget AB, Företagsvägen 1, Staden Tel Företaget AB, Företagsvägen 1, Staden Tel mm Exempel på avsändardelar när partnerns logotyp kombineras med partnerlogotyp och EU:s officiella kulturhuvudstadslogotyp. Partnerlogotyp kan kombineras med EU:s officiella kulturhuvudstadslogotyp när partnern så önskar. Exempel på partnerns logotyp kombinerad med partnerlogotyp men utan EU:s officiella kulturhuvudstadslogotyp. Minimimått: I offset-tryck ska partnerlogotyperna vara minst 24 mm breda. För dagspress och screentryck är minsta bredd 29 mm.

33 24 Låt dig inspireras!

34 Exempel 25 En riktigt stor supergrafik kommunicerar att det händer något spännande i frizonen för medskapande och den röda linjen blir också den röda mattan. Avsändaren Umeå2014 finns på vepan.

35 Exempel 26 Supergrafiken kan också användas som pratbubbla, till exempel om vi ger verkligheten ett faktalager i smartphones genom en Augmented reality-app en idé under utveckling!

36 Exempel 27 Så här kan det se ut när aktiviteter från Umeå gästar andra städer (här Malmö). Supergrafiken tål att lekas med och får gärna fortsätta upp på fasaden notera att avsändaren Umeå2014 är tydlig. UMEÅ 2014 EUROPAS KULTURHUVUDSTAD GRAFISK GUIDE DECEMBER 2012

37 Exempel 28 Aktivitet på Kulturhuset i Stockholm där vi flyttar en»bit av Västerbotten«till Sergels torg att det blev just björkar beror på att de både associerar till Umeå och utgör skarp kontrast till all betong!

38 Exempel 29 Det grafiska elementet kallas supergrafik. Den kvadratiska formen fungerar likt en scen som lyfter fram alla de aktiviteter som Umeå har att erbjuda som kulturhuvudstad under Formen anknyter dessutom till den samiska berättartraditionen och ger uttryck för berättelsens kraft genom att den liknar en pratbubbla. Den stiliserade dörren nedtill i kvadraten är öppen, helt enkelt för att man ska känna sig välkommen: Det här är en kreativ frizon kom in! Supergrafiken kommer användas fysiskt under Europaturnén Caught by [Umeå] för att förstärka uttrycket och rama in den så kallade eventhuben och även iskuberna i respektive stad som turnén gör nedslag på under september-oktober 2013.

39 Exempel 30 Lek gärna med olika bildlösningar på webbplatsen; supergrafiken ger snabb igenkänning och kan enkelt rama in höjdpunkterna i frizonen för medskapare eller bli en del av bilderna.

40 Exempel 31 Kulturluffa och upplev kontrasterna i norr. Läs mer här En banner på SJ:s hemsida kan få extra attraktionskraft med supergrafiken.

41 Exempel 32 8 Sámi artists / 8 Samiska konstnärer > I SAMARBETE MED UMEÅ BILDMUSEUM OCH UMEÅ KULTURHUVUDSTAD 2014 Annica Waara Inctio vel id molentem nosant quaspid qui omnis doluptatin eturis as solor sequam, utet iumquid quunto mo coribus modis dolor recabor rumqui reicitiat. Igentus assitam facesciaeria sum aciissi dolorerspe alitioreped qui sam hitis magnis susdaessunt magnihi caecessimet laccus et eictotatqui ditatqui officab inus eaquisquunti rerro dolupis torpore ctatur? Bit quis nisquam qui omnist quam remod quid eossit, audit fugit restibearum iliaero elendaessum quiatusa nos ea qui nam nes eiur? Qui toreium fugiaest, Samarbetspartners som Svenska Institutet i Paris kan använda supergrafiken och logotypen på sin webbplats i samband med utställningar och event.

42 Exempel 33 Nyfikenhet och passion Umeå är Europas kulturhuvudstad 2014, en mötesplats för både europeisk kultur och vår egen kulturella särart och historia. Kulturhuvudstadssatsningen kommer att börja märkas redan nu, hela vägen fram till och med 2014, och långt därefter. Programmet inspireras av de åtta samiska årstiderna som alla har sin speciella karaktär. Det finns alltid något att upptäcka i Umeå! Välkommen! Läs mer på Vill du ha en kulturskjuts? Vi stöttar din idé! Vill du testa eller utveckla projektidéer som skulle kunna vara programpunkter under kulturhuvudstadsåret? Kulturskjutsen är en möjlighet för föreningar och fria aktörer att söka upp till kronor för detta. Läs mer om Kulturskjutsen på Boxningsträning med Umeå Legend Club, en mångkulturell förening som arbetar för att ge barn och ungdomar värdefull sysselsättning och öka integrationen i samhället. Glashuset 2014 på Rådhustorget i Umeå synliggör de krafter som gemensamt ska forma kulturhuvudstadsåret. Varje vecka är en ny organisation eller förening värd för aktiviteterna i huset. Nyfikenhet, passion och medskapande Umeå är utsedd till Europas kulturhuvudstad Det innebär helt unika möjligheter att visa vad vi har att erbjuda resten av Sverige och Europa. Kulturhuvudstadsåret och vägen dit är inte bara en angelägenhet för Umeå utan involverar hela regionen. Satsningen är långsiktig och kännetecknas också av medskapande. Tillsammans kan vi medborgare, kulturaktörer, institutioner, företag och organisationer förverkliga våra visioner och drömmar! Vill du också vara med på resan? Läs mer på The city of Umeå is the European Capital of Culture in The entire region will be a meeting place between European culture and our own cultural character and history. The programme for 2014 will have a dramaturgy that is inspired by the eight Sami seasons. Nyfikenhet och passion Gia isi tecus corendem quassim hillaborest et, sit ero vel eariae sinctam enienih ilibeaquam, omni odisquasi dolupta quos am volor andi occae pos ium volupti sincture cum cum fugianti omniendebis simus. Lorem Ipsumplatsen, tisdag 6 mars Vi stöttar din idé! Nu kan du söka pengar för Kulturskjutsen är en chans för föreningar och fria aktörer att få upp till kronor för idéer som skulle kunna vara programpunkter under kulturhuvudstadsåret. Välkommen med din ansökan. umea2014.se/kulturskjutsen Essen Europas kulturhuvudstad 2010 Hans-Dietrich Schmidt och Susanne Skipiol, från organisationen för Essen / Ruhr 2010, delar med sig av sina erfarenheter av att bygga ett kulturhuvudstadsår. Välkommen! Umeå folkets hus, PB-salen, måndag 29 mars klockan Vi bjuder på kaffe. Småannonser utan supergrafiken den är valfri.

En mötesplats i centrum

En mötesplats i centrum Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2011 En mötesplats i centrum EAHIL INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL ISSOME s turpis vel urna luctus dictum. Morbi non libero mauris, vehicula facilisis

Läs mer

Rubriktexten. Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012

Rubriktexten.  Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012 Rubriktexten Tilläggsrubrik Ett citat eller en kort text tagen ur innehållet i broschyren. Texten bör väcka intresse och locka till att läsa broschyren. Texten behöver inte fylla hela det gula fältet.

Läs mer

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet.

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet. Grafisk manual En grafisk guide till vår identitet www.tstgruppen.se Grafisk manual Innehåll Logotyp 3 Logotyp / Alternativ... 3 Avstånd / placering... 4 Ej tillåten användning... 5 typografi 6 Vår Typografi...

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 Grafisk manual Innehåll Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 2 Inledning Företaget Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Läs mer

kontorsmaterial/visitkort

kontorsmaterial/visitkort kontorsmaterial/visitkort Det är viktigt att allt som syns utåt har en enhetlig profil, och här spelar kontorsmaterialet en viktig roll. Med kontorsmaterial menas visitkort, kontaktkort, meddelandeblock,

Läs mer

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck.

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. Grafisk manual för Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. 1 Innehåll Sida 3 4 Sammanfattning Sida 5 Färger Sida 6 8 Logotyp Sida 9 Bildspråk Sida 10

Läs mer

ett programår skapas kulturhuvudstadsåret UmeÅ2014

ett programår skapas kulturhuvudstadsåret UmeÅ2014 ett programår skapas KULTURHUVUDSTADSÅRET umeå2014 Foto: Magnus Ström. 2014 Umeå Europas kulturhuvudstad Det är med stolthet vi presenterar ett axplock av alla fantastiska händelser som kommer att äga

Läs mer

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 2 INNEHÅLL Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGOTYP... 4 Versioner... 4 Användning... 5 Frizon... 5 SYMBOLEN... 6 TYPOGRAFI...

Läs mer

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper:

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: teckensnittet Times New Roman används genomgående. bröd har storlek 12 punkter och 1,15 radavstånd. i tabellen har storlek

Läs mer

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT 1 2008 Flemingsberg är ett varumärke Ett varumärke att vara stolta över Flemingsberg är ett varumärke. I stort sett allt som påverkar ett eller

Läs mer

Frågan om typsnitt för HT sönderfaller

Frågan om typsnitt för HT sönderfaller Typsnitt för Heraldisk Tidsskrift Frågan om typsnitt för HT sönderfaller i två delar: dels omslag, dels inlaga. Val av typsnitt för omslagets styrs av att den grundläggande utformningen av framsidan skall

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

brandbook blågrön innovation

brandbook blågrön innovation brandbook blågrön innovation blågrön innovation blue green innovations Grafisk profil för Blågrön Innovation (Marint Centrum) joar_l_j@hotmail.com Joar Lisberg Jakobsson 2011 Namnet Blågrön Innovation

Läs mer

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare GRAFISK MANUAL Färgkodning: För att få en tydlig, visuell indelning av Gällivares olika verksamhetsben jobbar Gällivare med färgkodning. Nedan visas de olika färgerna med tillhörande värden i olika färgrymder.

Läs mer

Välkomna! till e-butik.se

Välkomna! till e-butik.se Välkomna! till e-butik.se Butiken - Butiken - Admin - Arbeta i butiken - Utseende - Viktigt att tänka på - Tips & Idéer Butiken Varukorgen längst ner 1/4 Butiken Varukorgen högst upp 2/4 Butiken Vänstermenyn

Läs mer

Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar. Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin

Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar. Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin Tema Vad är personas och scenarios? Hur skapar man personas och scenarios? Hur använder man personas

Läs mer

Grafisk Profil. Northai

Grafisk Profil. Northai Grafisk Profil Northai Förord Vi har skapat en grafisk profil för Northai som enligt oss speglar företaget på bästa möjliga sätt. Profilen attraherar med dess svenska design tillsammans med de kinesisk

Läs mer

Grafisk manual 2010/2011 1

Grafisk manual 2010/2011 1 Grafisk manual 2010/2011 1 Förord Vi inom Ung Företagsamhet arbetar för fler företagsamma människor och fler företag i Sverige. Vi gör det genom utbildningskoncept i skolan. Var och en inom Ung Företagsamhet

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog.

Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog. Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog. Jättekul att ni skall medverka på SJÖLOG 2017! Nu börjar det bli dags

Läs mer

Vår grafiska profil. Antagen av direktionen

Vår grafiska profil. Antagen av direktionen Vår grafiska profil Antagen av direktionen 2016-12-16 En viktig del av vår profil är den grafiska. Vår profil ska hjälpa våra kunder att identifiera oss som avsändare och helst minnas oss på ett positivt

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2016 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte och frågeställningar 1 Metod

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

GRAFISK MANUAL LATHUND 1.0 24.10.2013

GRAFISK MANUAL LATHUND 1.0 24.10.2013 GRAFISK MANUAL LATHUND 1.0 24.10.2013 INNEHÅLL NYCKELKOMPONENTER 5 LOGOTYP 6 TYPSNITT 16 TYPOGRAFI 18 FÄRGER 22 ANNONSER 27 AFFISCHER 29 Manualen är framtagen av Andrzej Olas PROFORMA HB 2013 2 Välkommen

Läs mer

Regular expressions. "regexps" "grep" Jan Erik Moström,

Regular expressions. regexps grep Jan Erik Moström, Regular expressions "regexps" "grep" Reguljära uttryck Relativt vanligt att vi vill manipulera eller söka i text Text är inte alltid strukturerad, exempel emailadresser i ett email Definition av mönster

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Innehåll Förord 3 Ett varumärke och en logotyp 4 Vår logotyp 5 Logotypens uppbyggnad 6 Logotypens reproduktioner 7 Logotypens fria yta 8 Logotypens storlekar 9 Internationell

Läs mer

Valutec Grafisk manual

Valutec Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den liggande logotypen

Läs mer

Riktlinjer och inspiration till dig som gör annonser

Riktlinjer och inspiration till dig som gör annonser Riktlinjer och inspiration till dig som gör annonser Kommunal har tagit fram exempelannonser i stående och liggandeformat. Det finns exempel med röd- och vit utfallande bakgrund. Vårt förstahandsval är

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

Logotyp. Så här kan pilen användas i en punktlist. Frizon för logotyp. Minsta tillåtna bredd är 15 mm

Logotyp. Så här kan pilen användas i en punktlist. Frizon för logotyp. Minsta tillåtna bredd är 15 mm Minimanual 2015 Logotyp Logotypen placeras vanligtvis högerställd i nederkant som avsändare till det huvudsakliga budskapet, med en bredd som aldrig överstiger 41 mm (gäller ytorna A6-A3). Överst till

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel

Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel Innehållsförteckning Personalrabatt... 1 Test2... 2 Test... 3 IT... 4 Servern... 5 Nätverket... 7 Personalrabatt Alla som arbetar här har

Läs mer

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas.

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. 1 2 Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. Vår framtoning är egentligen inte bara en grafisk fråga. Det är främst resultatet av det dagliga och konsekventa arbete som vi alla lägger ned

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

Kooperativet OLJA Oberoende Liv Jönköping Assistans

Kooperativet OLJA Oberoende Liv Jönköping Assistans Grafisk manual 2014 Kooperativet OLJA Oberoende Liv Jönköping Assistans En gemensam bild och upplevelse Våra medlemmar och anställda skapar en bild av oss huvudsakligen genom vårt arbete, men också genom

Läs mer

Grafisk Manual. JoyEvent - Hunt and Health

Grafisk Manual. JoyEvent - Hunt and Health Grafisk Manual JoyEvent - Hunt and Health Innehåll Logotyp 01 Färger och färgkoder 02 Grafiska element 03 Typsnitt 04 Annonsmall för print, text och bild 05 Annonsmall för print, endast text 06 Wordmall

Läs mer

Innehållsförteckning. Energiservice Skellefteå Grundläggande grafisk manual

Innehållsförteckning. Energiservice Skellefteå Grundläggande grafisk manual Grafisk manual Innehållsförteckning Visuell identitet... 3 Logotyp... 4 Typografi... 7 Färger... 8 Ikoner... 9 Bildmanér... 11 Mönster... 12 Digitala presentationer...13 Kuvert...14 Brevmall...15 Signatur

Läs mer

Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks

Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks Page 2 Startsida... Navigering inom subsiten. Länkar till nya sidor inom substrukturen. Få 25% på träningskläder! Någon i SOK/

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL

VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL VARUMÄRKESPLATTFORM 3 4 5 6 Tillsammans bygger vi varumärket Karlskrona Varumärkesplattformen Det som gör platsen unik och känslan vi förmedlar Målgrupper och budskap

Läs mer

Årsräkning/Sluträkning Period:

Årsräkning/Sluträkning Period: Årsräkning/Sluträkning Period: 2012-01-01-2012-12-31 Överförmyndarenheten Spårvägen 22 12345 Överby X Huvudman Underårig Namn Telefon Personnummer Evald Karlsson 390205-1234 Gatuadress Postnummer Postadress

Läs mer

KAMPANJPLATS XX Projektplan

KAMPANJPLATS XX Projektplan 2007-03-01 1 (16) Projektplan Av: Emil Blomqvist 2007-03-01 2 (16) Innehåll 1 Projektidé och mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar... 3 2 Leverans och överlämning...

Läs mer

Bee summit Pollinating Growth

Bee summit Pollinating Growth Bee summit Pollinating Growth Välkommen till BEESummit, träffen som stödjer kompetensutveckling hos investerarna. BeeSummit är enda i sitt slag i Sverige som fokuserar på att tillfredsställa behoven hos

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Titel. kurs uppgift. Författare A & Författare B cid@student.chalmers.se

Titel. kurs uppgift. Författare A & Författare B cid@student.chalmers.se Titel kurs uppgift Författare A & Författare B cid@student.chalmers.se Fysik, Göteborgs Universitet Göteborg, 16 november 2015 Abstract Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus

Läs mer

Innehåll. 3. Utskrift under arbetets gång...11

Innehåll. 3. Utskrift under arbetets gång...11 Innehåll 1. Om GNS-mallen...1 1.1 Om mallen...1 1.2 Viktiga skillnader...2 1.3 Att arbeta med formatmallar...2 1.3.1 Applicera formatmallar...4 1.3.2 Radera formatering...4 2. Exempel på formatmallar...5

Läs mer

GRAFISK M A N U A L SVAB

GRAFISK M A N U A L SVAB GRAFISK MANUAL SVAB Ver. 1 080801 Vår grafiska profil... 4 Logotyp... 6 Logotyp - Frizon... 8 Logotyp - Korrekt användande... 10 Logotyp - Felaktigt användande... 12 Färger... 14 Typografi... 18 Layout...

Läs mer

Godkänd av stadsstyrelsen xx.xx.2010

Godkänd av stadsstyrelsen xx.xx.2010 1 s grafiska anvisningar Godkänd av stadsstyrelsen xx.xx.2010 2 Innehåll Logons och den visuella profilens planering och genomförande: Aptual Oy www.aptual.fi Innehåll Logo Vapen Färgsättning Brevmall

Läs mer

Visuell identitet garant

Visuell identitet garant Visuell identitet garant sveriges radio VER 1.3 8 1. Logotypen Logotypen består av ett ordmärke där bokstäverna S och R skapar ett bokstavsmärke. Ordmärke och bokstavsmärke används alltid tillsammans och

Läs mer

Denna fil innehåller några förklaringar till mallarna för Spikblad, Titelblad (Inlaga) samt Pärm.

Denna fil innehåller några förklaringar till mallarna för Spikblad, Titelblad (Inlaga) samt Pärm. Läs Mig Först Spikblad.. sid 2-3 Titelblad.. sid 4-5 Pärm.. sid 6 Övrigt. Sid 7 Denna fil innehåller några förklaringar till mallarna för Spikblad, Titelblad (Inlaga) samt Pärm. I zip-filen som innehåller

Läs mer

Dagstidningsannonsering med logga mindre än 42 mm. Dagstidningsannonsering med logga större än A5 samt magasin. Vid svartvita annonser.

Dagstidningsannonsering med logga mindre än 42 mm. Dagstidningsannonsering med logga större än A5 samt magasin. Vid svartvita annonser. LOGOTYP I rekryteringsmaterial 2011/2012/2013 skall etikettlogotypen (labeln) användas. Vit logotyp mot röd botten får endast användas när slutformatet är större än A5 (105 mm bredd), dvs när logotypen

Läs mer

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN GRAFISKT PROFILPROGRAM INLEDNING Hur handlar en människa när det börjar brinna, på tre olika sätt enligt Amos Oz: 1. Hon springer från eldsvådan så fort hon bara kan och struntar i alla dem som inte kan

Läs mer

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARUMÄRKET BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARFÖR VARUMÄRKE? Bromölla kommun har en bred och omfattande verksamhet. Därför är det viktigt att kommunens organisation enkelt känns igen

Läs mer

Logotyp...3. Typografi...4. Färgpalett...6. Bilder...7. Dekor...8. Utskick...10. Informationsblad...11. Exempel på trycksaker...12. Powerpoint...

Logotyp...3. Typografi...4. Färgpalett...6. Bilder...7. Dekor...8. Utskick...10. Informationsblad...11. Exempel på trycksaker...12. Powerpoint... Grafisk profil Innehåll Logotyp...3 Typografi...4 Färgpalett...6 Bilder...7 Dekor...8 Exempel Utskick...10 Informationsblad...11 Exempel på trycksaker...12 Powerpoint...13 Rollup...14 Dokumentmall...15

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stötta och utveckla lokala paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet.

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

SÅ HÄR SPRIDER VI BILDEN AV HEMSLÖJDEN.

SÅ HÄR SPRIDER VI BILDEN AV HEMSLÖJDEN. INLEDNING STARTSIDA Har du frågor eller funderingar rörande det här dokumentet? Per Björklund Kommunikatör M: 070-890 94 58 T: 08-54 54 94 58 E: per.bjorklund@hemslojden.org SÅ HÄR SPRIDER VI BILDEN AV

Läs mer

Profilmanual. Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30

Profilmanual. Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30 Profilmanual Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30 Innehåll Inledning 3 Grafiska grunder 4 Logotyp 5 Färger 6 Teckensnitt Neo Sans 7 Teckensnitt Calibri 8 Teckensnitt Arial 9 Dekor 10

Läs mer

GRAFISK PROFIL Innehåll

GRAFISK PROFIL Innehåll Grafisk profil Innehåll Logotyp...3 Färg...4 Typsnitt...5 Korrespondens...6 Visitkort...10 Butik Återbruk...12 2 Logotyp Ursprungsformat, liggande Stående Nätverk Sverige-Lettlands logotyp består av en

Läs mer

Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-01-01-2013-12-17

Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-01-01-2013-12-17 Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-01-01-2013-12-17 Överförmyndarenheten Myndighetsvägen 13B 12345 Kungshamn X Huvudman Underårig Namn Telefon Personnummer Astrid Axelsson 0523 71234 600101-1234 Gatuadress

Läs mer

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst stockholmkonst.se/grafisk-profil Stockholm konsts uppgift är att ge stadens invånare den allra bästa konsten. Vi tar hand om hela processen som leder

Läs mer

Visuell identitet P4. sveriges radio VER 1.3 104

Visuell identitet P4. sveriges radio VER 1.3 104 Visuell identitet P4 sveriges radio VER 1.3 104 19. P4 / Verktygslåda Verktygslådan för P4 lyfter fram guidens breda, nyfikna och folkliga karaktär. Verktygslådan består av P1:s logotyp i svart, vitt eller

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 FEBRUARI 2016 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

Korpen. Grafisk manual. Version 3 2012.08.08. Korpen 08.08.12

Korpen. Grafisk manual. Version 3 2012.08.08. Korpen 08.08.12 Korpen Grafisk manual Version 3 2012.08.08 Innehåll 1 Introduktion 1 Introduktion 1 2. Logotype 3 2.1 Översikt 4 2.2 Färger 5 2.3 Placering 6 2.4 Kontrast 7 2.5 Friyta 7 2.6 Format 8 2.7 Andra Användare

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

Lean Interior. Style guide. version 1.0

Lean Interior. Style guide. version 1.0 L I Style guide version 1.0 Identitet L i är den självklara valet för den inredningsintresserade som eftersöker ett både förnyat och personligt utformat hem, utan att lämna några permanenta avtryck i bostaden.

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman BAKGRUND Otydlig profilering Svårt att ta del av information Dålig koll på

Läs mer

Kerstin gillar mössor, köttbullar är också gott

Kerstin gillar mössor, köttbullar är också gott I detta nummer Ledaren 2 UPPSNAPPAT 3 Profilen 4 Reportaget 6 Intervjun 7 Platsen 8 Vi frågar 10 blandat 11 På gång 12 Kerstin gillar mössor, köttbullar är också gott Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Läs mer

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER GRAFISK MANUAL 1 INLEDNING Den grafiska manualen är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med kommunikation för Smartfront. Manualen är till för att underlätta arbetet med trycksaker och marknadsföring

Läs mer

RIKSUTSTÄLLNINGARS BARN- & UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014

RIKSUTSTÄLLNINGARS BARN- & UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014 RIKSUTSTÄLLNINGARS BARN- & UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014 Print Visby 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4. 5. 7. 10. Syfte Fokusområden Här beskrivs vilka områden som lorem isum dolor sit. In sed dolor viverra enim

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Grafisk manual Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. För förtroendevalda

Grafisk manual Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. För förtroendevalda Grafisk manual Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter För förtroendevalda Grafisk manual, för förtroendevalda, december 2011 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Malin Stedt Gustavsson och Gelinda

Läs mer

[Egen logotyp] Stilmall & presentation av grafisk profil

[Egen logotyp] Stilmall & presentation av grafisk profil [Egen logotyp] Stilmall & presentation av grafisk profil CMYK 0 / 0 / 0 / 20 RGB 209 / 211 / 212 HEX D1D3D4 CMYK 0 / 58 / 100 / 0 RGB 246 / 133 / 31 HEX F6851F Logotypen är nutida; enkel och ren och kommunicerar

Läs mer

GRAFISK IDENTITETSMANUAL

GRAFISK IDENTITETSMANUAL Meeting place of the world GRAFISK IDENTITETSMANUAL 10 1 TUR Vikten av att ha rätt uttryck och tonalitet när man kommunicerar sitt budskap är omätbar. Alla dimensioner av kommunikation från TUR är en del

Läs mer

Del 2 Grafisk profil

Del 2 Grafisk profil Del 2 Grafisk profil 02.1 Logotypen Skåne Nordost logotyp består av den nya symbolen och texten Skåne Nordost. Logotypen ska stå som avsändare för alla kommunikation, internt såväl som extern. Nordost

Läs mer

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER Grafisk manual Markbyggarna AB, 2013 LOGOTYP Markbyggarnas logotyp föreställer två träd. Logotypen kommunicerar Markbyggarnas uppdrag inom park- och markarbete genom den bruna jordfärgen i texten och de

Läs mer

ROUND TABLE 117 LINKÖPING-FILBYTER

ROUND TABLE 117 LINKÖPING-FILBYTER ROUND TABLE 117 LINKÖPING-FILBYTER Round Table 117 Linköping-Filbyter grafisk profil 2016. Ord och form av Alexander Åkerberg. Fotografi av Oskar Lüren. I Round Table möter du gamla vänner för första gången

Läs mer

Grafisk manual

Grafisk manual Grafisk manual Innehåll Inledning... 3 Logotypen... 4 Placering och frizon... 5 Logotypens färger... 6 Kommunvapnets historia... 7 Typografi... 8 Grafiska element... 9 Budskapen... 10 Färgranden... 11

Läs mer

AFFISCHER ANNONSER & FLYERS GRAFISKA RIKTLINJER

AFFISCHER ANNONSER & FLYERS GRAFISKA RIKTLINJER AFFISCHER ANNONSER & FLYERS GRAFISKA RIKTLINJER Marginal: Helsidor: 10 mm Kvart- och halvsidor: 8 mm 1 Lorem ipsum dolor sit amet RUBRIK FAKTARUTA Lorem ipsum dolor sit amet adipisc, consectetur adipiscing

Läs mer

Grafisk profil RIKTLINJER OCH STÖD I VÅRT KOMMUNIKATIONSARBETE. osthammar.se

Grafisk profil RIKTLINJER OCH STÖD I VÅRT KOMMUNIKATIONSARBETE. osthammar.se Grafisk profil RIKTLINJER OCH STÖD I VÅRT KOMMUNIKATIONSARBETE Tillsammans förmedlar vi bilden av Östhammars kommun Vårt varumärke Den bild vi förmedlar av oss själva är betydelsefull idag kanske mer än

Läs mer

Version 1.0 20111209. Grafisk manual

Version 1.0 20111209. Grafisk manual Version 1.0 20111209 Grafisk manual INNEHÅLL 1. Om Trosa kommuns grafiska profil och manual Sid 3 2. Kommunvapnet Sid 4 2.1. Form och ursprung Sid 4 2.2. Användning av vapnet Sid 5 2.3. Vapnets färger

Läs mer

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 GRAFISK Profil inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 Logotyp Logotypen är grunden för min verksamhets identitet och dess syfte är att skapa en tydlig avsändare. Jag har arbetat fram

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare

Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare 2 Innehåll Förord... 2 Logotyp... 3 Logotypens användning... 4 5 Användning av DNV-certifieringsmärke... 6 Färger... 7 Typografi... 8 Annonser... 9 10

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

1. Om GNS-mallen. 1.1 Om mallen. 1.2 Viktiga skillnader

1. Om GNS-mallen. 1.1 Om mallen. 1.2 Viktiga skillnader Innehållsförteckning 1. Om GNS-mallen...1 1.1 Om mallen...1 1.2 Viktiga skillnader...1 1.3 Om formatmallar...2 1.4 Att arbeta med formatmallar...2 1.4.1 Lista formatmallar...2 1.4.2 Applicera formatmallar...3

Läs mer

G R A F I S K P R O F I L

G R A F I S K P R O F I L G R A F I S K P R O F I L AB SOLOMs grafiska profil Den grafiska profilen utgör grunden för den visuella bild av AB SOLOM som ges i trycksaker, annonser, brev mm. Den bidrar till en enhetlig och konsekvent

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter 2 Logotyp Logotyp Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Den här delen får inte förändras Symboldel Textdel Logosymbol i cmyk, ( 3-färger; 100 % cyan, 10 % magenta

Läs mer

Designprocessen Användarcentrerad design

Designprocessen Användarcentrerad design Syfte Förstå syftet och nyttan med användarcentrerad design Förstå processen Veta vilka metoder som används för att uppnå hög användbarhet Designprocessen Användarcentrerad design Rósa Guðjónsdóttir Vem

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 NOVEMBER 2014 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO HAPARANDATORNIO - GRAFISK PROFIL Vår grafiska profil - ett gemensamt uttryck Logotypen och den grafiska profilen är Haparanda-Tornios ansikte utåt. I det massiva informationsflödet

Läs mer