MANUAL FÖR KOMMUNIKATIONEN JUNI 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MANUAL FÖR KOMMUNIKATIONEN JUNI 2015"

Transkript

1 MANUAL FÖR KOMMUNIKATIONEN JUNI 2015

2 EFTER UMEÅ2014 KAPITEL 1

3 Umeå en kulturstad med framtiden för sig! 3 Umeå var europeisk kulturhuvudstad år Tillsammans med resten av Europa fick Umeå chansen att utveckla och visa sitt kulturliv för hela Sverige och världen. Ett flertal föreningar, organisationer och institutioner skapade arrangemang som placerade Umeå på kartan som en självklar kulturstad, med en alldeles unik drivkraft och anda. Genom Umeå2014:s fönster skulle den enorma skaparkraft som finns, och har funnits länge i Umeå, exponeras under kulturhuvudstadsåret. Kommunikationen präglades under hela vägen, från ansökning till genomförande, av Umeå2014:s kärnvärden medskapande, nyfikenhet och passion. Fler kännetecken var nytänkande, mångfald, utveckling, jämställdhet och hållbarhet. Umeå2014 var ett komplext projekt med många parter och medskapande aktörer, vilket ställde särskilda krav på transparens och flexibilitet. De primära målgrupperna för kommunikationen var medborgare i Umeå och potentiella besökare på regional, nationell och internationell nivå. Andra målgrupper var projektägare, medskapare, partners, sponsorer samt organisationer och myndigheter med anknytning till kultur huvudstadsåret. Eftersom projektet var en smältdegel av många intressenter behövde kommunikationen vara enhetlig, tydlig och konsekvent. Och eftersom den skulle locka till delaktighet behövde den vara kreativ och inspirerande. Så här i efterhand kan Umeå2014:s kommunikation sammanfattas som väl fungerande. Projektets identitet, med såväl grafiska element ( hjärtat, supergrafiken och logotypen) som riktlinjer kring huvudbudskapen, den samiska årstidscykeln och bildmanér i mosaikform, gav en bra grund för en lyckad marknadsföring. Identiteten samlade hela projektet med dess kontrastfyllda kulturyttringar i en flexibel men stringent form. Umeå2014 lyckades med hjälp av den skapa igenkänning och samtidigt förmedla många olika berättelser och perspektiv. Denna manual har fungerat som en pedagogisk verktygslåda att hämta färger, manér och inspiration ur. Nu är kulturhuvudstadsåret över och vi lägger manualen åt sidan för denna gång. Men som en brygga in i framtiden vill vi att hjärtat ska leva vidare som bärare av kultur, kännetecknad av kreativitet, öppenhet och medskapande. Elisabeth Lind Kommunikationschef/Umeå2014 Europas kulturhuvudstad UMEÅ 2014 EUROPAS KULTURHUVUDSTAD GRAFISK GUIDE TILLÄGG JUNI 2015

4 Hjärtat lever vidare 4 Umeå2014:s symbol det röda hjärtat har funnits med sedan Förutom att det varit en självklar del av logotypen har hjärtat använts i alla möjliga olika sammanhang och former: som skulptur, sittunderlag, ballonger, hattar, kuddar, mobiler, ljus o.s.v. Hjärtat har även placerats med pompa och ståt i grannstäderna Örnsköldsvik, Sundsvall, Skellefteå som uttryck för gemensamma satsningar och samarbeten med fokus på kultur. Vår önskan är nu att hjärtat ska fortsätta att slå, trots att Umeå2014 är över. Vem får använda hjärtat? Hjärtat får användas i kulturyttringar av olika slag. Av föreningar, organisationer, institutioner. Av företag, privatpersoner eller myndigheter. Det bärande syftet måste vara att visa, främja eller stärka kultur. Hjärtat ska användas i kultursammanhang, som en på minnelse om kulturhuvudstadsåret, och om att kulturen är samhällskroppens blod, puls och syre. UMEÅ 2014 EUROPAS KULTURHUVUDSTAD GRAFISK GUIDE TILLÄGG JUNI 2015

5 Hjärtat efter Hjärtat lever kvar och är fritt att amvända för kulturella sammanhang. Själva logotypen med ordbild gäller inte längre. t Hjärtat fortsätter att slå: Hjärtat som symbol får fortsättningsvis användas på ett lekfullt sätt, i kreativa varianter och sammanhang. t Ordbilden används inte mer: Det är viktigt att logotypens ordbild inte längre används. UMEÅ 2014 EUROPAS KULTURHUVUDSTAD GRAFISK GUIDE TILLÄGG JUNI 2015

6 Använd gärna 2014-hjärtat även efter kulturhuvudstadsåret 6 Hjärtat lever kvar och är fritt att använda för kulturella sammanhang. Själva logotypen med ordbild gäller inte längre. OBS - Symbolen får inte förvrängas eller ändras. q Använd hjärtat: Exempel på varianter. Hjärtat får användas som en glad och annorlunda bildram i 2014:s anda. Det fungerar i allmänhet bäst om bilden är någorlunda enkel och inte innehåller för stora vita ytor. UMEÅ 2014 EUROPAS KULTURHUVUDSTAD GRAFISK GUIDE TILLÄGG JUNI 2015

7

8 MANUAL FÖR KOMMUNIKATIONEN KAPITEL 2 NOVEMBER UPPDATERAD MED TILLÄGG JUNI 2015

9 Innehållsförteckning 3 Med kulturen som motor! 4 Vad vi kommunicerar 5 Hur vi kommunicerar 6 Vem som är avsändare 7 Vad kan förväntas 8 Så funkar helheten! 9 Partnerlogotyper 21 Låt dig inspireras! 24 Exempel 25 Kontorstryck 36 Presentationer 38 Profilmaterial 39 Så använder du supergrafiken 10 Så väljer du bilder 12 Så använder du logotypen 14 Använd gärna symbolen som dekor 16 Symbolen som dekorelement eller mönster 17 Det här är våra profilfärger 18 Det här är våra teckensnitt 19 Medskapare 20 Har du frågor som inte besvaras i det här dokumentet? Mejla eller ring och be att få prata med någon i Umeå2014-teamet. Hämta digitala original på

10 Med kulturen som motor! 4

11 Vad vi kommunicerar = Umeå som unik arena 5 Umeå är sedan generationer en självklar arena för starka uttryck. Här har 130 nationaliteter skapat sig ett hem med högt till tak och blixtsnabbt bredband. Här möts skarpa kontraster och blir till ny energi: Klimatforskning och queerbloggar. Urfolkskultur och de senaste trenderna. Dataspel och fotbollsfestivaler. Lågmälda berättare och hardcore. Sida vid sida och i ständig utveckling. Umeå en plats som alltid ligger steget före med sprakande kontraster och kulturen som drivkraft! För i den här regionen gillar vi laddade och gränsöverskridande möten. Därför visar vi nu hela Europa att Umeå har just den kreativa och kulturella drivkraft som världen behöver mer av. Som utgångspunkt har vi de åtta samiska årstiderna, tusentals medskapare och kraften i vår kulturella frizon. Välkommen! Kontraster som berikar Så här förklarar vi att Umeås program under kulturhuvudstadsåret kan ses som en medskapande frizon och texten ovan förklarar också varförkontrasterna lyfts fram i all sin brokighet. Använd texten som inspirationskälla och kopiera gärna hela stycken. Men kom ihåg: 1. Vi ska alltid vara ärliga, trovärdiga och autentiska! 2. Undvik uttryck som»uppe i norr«; det ger en känsla av periferi och idag är vi i händelsernas centrum!

12 Hur vi kommunicerar = Vi lyfter fram idéer och kontraster med supergrafiken 6 t Bjud in till medskapande och dialog I all kommunikation ska vi vara enkla, direkta och ärliga: Uttryck dig som om du berättar något intressant för en vän eller familjemedlem. Ha respekt för olikheter och se till att ditt budskap är inkluderande. Använd ett enkelt men korrekt språk och lämna alltid en sammanfattande förklaring på engelska; stora delar av Europa följer oss med stort intresse. Bjud in till dialog och medskapande så ofta du kan. Öppna till exempel gärna för kommentarer på webben och låt alla besökare till ditt event komma med förslag till uppföljning. Låt supergrafiken lyfta fram kontraster och idéer gärna genom stora format som drar till sig uppmärksamhet och lyfter fram din aktivitet eller förstärker ditt budskap.

13 Vem som är avsändare = Kulturhuvudstaden Umeå Att Umeå blivit Europas kulturhuvudstad 2014 innebär en fantastisk möjlighet för oss att visa att vi överraskar och ligger steget före. Tillsammans arbetar vi fram ett brett och sprakande kulturhuvudstadsprogram som ständigt uppdateras med hundratals projekt och tusentals medskapare har vi mycket att berätta. Men kulturhuvudstadsåret är mycket mer än en räcka aktiviteter. Vår strategiska satsning på Umeå2014 är också en hävstång för kommunens långsiktiga kulturdrivna utvecklingsplan, som sträcker sig fram till Med kulturhuvudstadsåret som katalysator mobiliseras krafter som ger oss bättre förutsättningar att lyckas förverkliga våra visioner och drömmar.

14 Vad kan förväntas = Ett mångfacetterat kalenderår 8 Den nordliga regionen har alltid betraktats som ett gränslöst land av samerna, EUs enda urfolk. Ubmeje (Umeå) är en del av Sápmi sameland och urfolkets historia, kultur, näringar, religion och språk. Vi har inspirerats av vårt unika kulturarv och låtit de åtta samiska årstiderna bli kalenderperioder under Årstiderna har sin egen rytm och är formad av samernas kulturella historia och närhet till naturen. Årstiderna påverkar oss människor variationer i väder, variationer i humöret och variationer i vad vi gör med vår tid. Och årstiderna har sin karaktär och sina särdrag precis som aktiviteterna under det europeiska kulturhuvudstadsåret. Det samiska kalenderåret är ett sätt att levandegöra årets skiftningar och sätta fokus på det som är viktigt i varje skede. Vi delar därför in kulturhuvudstadsåret i åtta teman som ger en bra grund för kommunikationen och var och en av aktiviteterna och deras medskapare utgör konkreta exempel på att vi verkligen är en medskapande frizon som kan inspirera resten av Europa. Lite som Berlin eller New York alltid steget före med sprakande kontraster och kulturen som drivkraft! Tips koppla kommunikationen till årstidens tema Exempel : Vårsommaren är Växandets tid och då njuter alla i regionen av ljuset och allt som frodas runt omkring oss. Det syns i programmet genom barnen, växandet, ljuset och sången som hyllning till livet = Barnens kulturfestival och den internationella körfestivalen A Choral Midsummer Lights Dream.

15 Det samiska perspektivet. Tillägg. 8B Ubmeje (Umeå) är en del av Sápmi sameland och urfolkets historia, kultur, näringar, religion och språk. Umeå2014:s program innehöll många arrangemang med samisk tematik och medverkande som gav möjlighet till utveckling och kunskap för såväl publik och aktörer. Det samiska kalenderåret är uppdelat i åtta årstider och som ett sätt att manifestera den samiska dimensionen delades kulturhuvudstadsåret också in i åtta perioder med separata teman och programinnehåll. Den samiska kulturen synliggjordes både nationellt och internationellt på ett unikt sätt i svenska sammanhang. I all kommunikation om Umeå2014 blev det, precis som i kulturhuvudstadsårets program, viktigt att lyfta samisk kultur och tematik. Det samiska perspektivet skulle finnas med i val av bilder färger, mönster och teman. UMEÅ 2014 EUROPAS KULTURHUVUDSTAD GRAFISK GUIDE TILLÄGG JUNI 2015

16 9 Så fungerar helheten!

17 Så använder du supergrafiken 10 q Bildinnehåll: Supergrafiken kan användas för att rama in bild. q Textinnehåll: Supergrafiken kan också lyfta fram en text eller ett budskap. Det här är en kreativ frizon. Kom in :D Det grafiska elementet kallas supergrafik. Den kvadratiska formen fungerar likt en scen som lyfter fram alla de aktiviteter som Umeå har att erbjuda som kulturhuvudstad under Formen anknyter dessutom till den samiska berättartraditionen och ger uttryck för berättelsens kraft genom att den liknar en pratbubbla. Den stiliserade dörren nedtill i kvadraten är öppen, helt enkelt för att man ska känna sig välkommen. Låt dig inspireras av skisserna under»exempel«: Där upptäcker du att användningen av supergrafiken är flexibel och friheten mycket stor. Tanken är att den ska vara enkel att integrera i kommunikationen och du är välkommen att använda den. Supergrafiken får dock aldrig fristående utgöra avsändare. Den fullständiga logotypen är avsändare och måste alltid finnas med i sammanhanget. q Zooma in: Du kan använda den för att dra uppmärksamheten till en detalj. q Zooma ut: Och den kan användas för att zooma ut och ge en helhetsbild.

18 Så använder du supergrafiken, forts. 11 q Grafisk användning: Supergrafiken kan placeras direkt på bilden som du valt när du utformar trycksaken eller den digitala enheten. q Fotografisk användning: Supergrafiken kan vara en rent fysisk en del av motivet. I exempelvis ett personporträtt kan huvudpersonen gärna hålla i supergrafiken och på så sätt skapa spänning i bilden. Det kommer finnas färdiga ramar att beställa från kommunikationsavdelningen (obs - bara enstaka exemplar). q Fysisk användning: Supergrafiken kan med fördel användas på plats för att lyfta fram ett objekt eller en aktivitet. Genom att exempelvis rama in ett speaker s corner på ett torg, väcks nyfikenhet och intresse hos de som går förbi. Ett sådant initiativ kan också uppmärksammas i media.

19 Så väljer du bilder 12 Alla bilder ska präglas av en dokumentär känsla och autenticitet. Här gäller det därför att försöka styra undan från den traditionellt iscensatta bildbyråbilden: u Ett direkt uttryck är viktigare än teknisk perfektion: Sök ögonblicksbilden som skildrar publiken eller fångar platsen där det händer. Fånga hellre känslan i replokalen eller ivern backstage än att visa en korrekt bild av alla på scenen. u Låt många bidra: Om det är en professionell fotograf på en tidning eller en tonåring med mobilkamera som tagit bilden är mindre viktigt. u Visa intressanta kontraster: Med hjälp av kulturkrockar och många olika bilder visar vi ytterligheterna. Tillsammans ska bilderna förmedla en känsla av mångfald, nyfikenhet och passion.

20 Så väljer du bilder, forts. 13

21 Så väljer du bilder. Tillägg. 13 B Kulturhuvudstadsåret byggde på Umeås kulturliv och dess kompetenta, starka aktörer. Medskapande var Umeå2014:s ledord genom hela processen och man ville lyfta och synliggöra människors skapande tillsammans. Det var viktigt att prioritera fotografier på människor gärna in action framför bilder på hus, natur o.s.v. Vi sökte och valde konstant bilder med blod, svett och tårar för att reflektera den mänskliga närvaron. Att kommunicera många människors olika ansiktsuttryck, blickar, känslor var ett effektivt sätt att skildra den kraft och det engagemang som var grunden för kulturhuvudstadsåret. UMEÅ 2014 EUROPAS KULTURHUVUDSTAD GRAFISK GUIDE TILLÄGG JUNI 2015

22 Så väljer du bilder. Tillägg. 13 C UMEÅ 2014 EUROPAS KULTURHUVUDSTAD GRAFISK GUIDE TILLÄGG JUNI 2015

23 Så använder du logotypen 14 Röd symbol tillsammans med en speciellt utformad text utgör komplett logotyp och avsändare för Umeå Europas kulturhuvudstad Grundvarianterna är en stående och en liggande som kan användas efter behov och vad som passar det aktuella formatet. Logotyperna ska företrädesvis användas mot ljus bakgrund. Ingen annan text än den ingående och speciellt formgivna texten får kombineras med symbolen. Enbart texten får heller aldrig vara avsändare. t Logotyp mot mörk bakgrund: Grundutförandena mot ljus bakgrund ska i första hand användas. Logotypen kan dock i undantagsfall även användas på mörk bakgrund och återges då antingen i färg med vit text eller helt i vitt. Bakgrunden ska vara svart, men logotypen kan även återges mot en mörk bild utan alltför stora kontraster i det aktuella området. Stående logotyp Liggande logotyp 20 mm 24 mm 24 mm 29 mm Stående scartvit logotyp: Om det av tekniska skäl inte går att återge logotypen i färg, kan en svartvi variant användas. Liggande svartvit logotyp: Om det av tekniska skäl inte går att återge logotypen i färg, kan en svartvi variant användas. Ta alltid kontakt med Umeå2014-teamet för att få klartecken. Minimimått, offsettryck: I offset-tryck ska grund varianten av logotypen vara minst 20 mm bred, och den liggande varianten minst 24 mm. Europeisk kulturhuvudstad Minimimått, dagspress och screentryck: Dagspress och screentryck ger inte lika god detaljåtergivning som offsettryck, och därför är minimibredden här något större: 24 respektive 29 mm. t Logotyp från EU: På trycksaker och på webbplatser ska den här logotypen komplettera avsändaren den är en garant för EU:s stöd. Den ska vara avsevärt mindre än Umeå2014-logotypen men ändå tydlig och lättläst.

24 Så använder du logotypen tillsammans med supergrafiken 15 q Inne i supergrafiken q I anslutning till supergrafiken q Längsmed supergrafiken Logotypen ska alltid finnas med som en tydlig avsändare i de sammanhang där vi verkar, så att allmänheten vet vem som står bakom kommunikationen eller själva aktiviteten. Tillsammans med supergrafiken använder du alltid den liggande varianten av logotypen. Logotypen är inte integrerad med supergrafiken, vilket gör att placeringen av den är mycket flexibel. Om det är svårt att placera logotypen i direkt anslutning till supergrafiken, kan du istället välja att placera den någon annanstans i totalupplevelsen. Om vi är värdar för en utställning och har placerat en fysisk skulptur i supergrafiken för att visa att skulpturen är en del av uttrycket i frizonen för medskapande ja, då räcker det att avsändaren Umeå2014 är tydligt exponerad på utställningsaffischen eller på entrébiljetten. Se även sidorna om medskapare, samarbetsparter och»exempel«.

25 Använd gärna symbolen som dekor 16 Symbolen som är en del av logotypen får också användas i kreativa varianter för att lyfta fram den enorma bredden i kulturhuvudstadsårets utbud. När symbolen används fristående som dekorelement bör i första hand någon av de färger som finns presenterade i avsnittet Profilfärger användas. OBS - Symbolen får inte förvrängas eller ändras och eftersom hela logo typen är avsändare måste den alltid finnas med i sammanhanget. t Exempel på symbolvarianter. Symbolen får användas som bildram mendet fungerar i allmänhet endast om bilden är någorlunda enkel och inte innehåller för stora vita ytor. Om symbolen används på detta sätt bör den kunna återges relativt stort, till exempel i större annonser eller affischer. Observera också att symbolen alltid ska behålla sin grundform. Den fullständiga logotypen ska alltid finnas med på annan plats i trycksaken, så att avsändaren tydligt framgår. Se även»exempel«och avsnittet om samarbetsparter.

26 Symbolen som dekorelement eller mönster 17 När symbolen används som ett fristående dekorelement, eller upprepad i ett mönster, bidrar den till en förstärkning av avsändaren. Symbolen får dock aldrig fristående utgöra avsändare. Den fullständiga logo typen är avsändare och måste alltid finnas med i sammanhanget. Exempel: Om symbolen används i mönster verkan på en trycksak, kan den fullständiga logotypen placeras på exempelvis baksidan. Undantag: Om symbolen används i t ex ett textilt mönster (exempelvis som fond i en monter eller liknande), så behöver inte den fullständiga logotypen finnas med eftersom symbolen här har en rent dekorativ funktion. I ett sådant sammanhang framgår ju avsändaren tydligt av övriga trycksaker eller skyltar. Sommaren 2014

27 Det här är våra profilfärger 18 Färgpaletten består av rött, blått, grönt, svart samt gult. Den röda är huvudfärgen och används t ex till symbolen i logotypen. Den blå, gröna och svarta färgen kan t ex användas till fristående varianter av symbolen, till text eller som bakgrund. Den gula färgen bör inte användas till text, utan främst i tonplattor eller bakgrunder. CMYK 15/100/100/0 RGB 210/35/42 PANTONE 1797 CMYK 100/50/10/0 RGB 0/113/173 PANTONE 301 CMYK 0/15/100/0 RGB 250/201/0 PANTONE 116 CMYK 80/0/100/0 RGB 54/162/51 PANTONE 362 CMYK 0/0/0/100 RGB 0/0/0 PANTONE Process Black De samiska årstiderna färger Pantone CMYK RGB 3005 C 100/32/0/0 0/128/ C 100/0/30/2 0/168/ C 80/0/98/0 39/165/ C 31/0/100/3 194/205/ C 0/20/100/2 247/194/6 144 C 0/58/100/0 237/128/ C 15/100/100/0 210/35/ C 60/71/0/0 126/92/160

28 Det här är våra teckensnitt 19 Geometric Slabserif 703 BT Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Light Italic Geometric Slabserif 703 BT Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Bold Italic Teckensnittet Geometric Slabserif ska användas i extern kommunikation som informationsblad, foldrar, annonser och presentationer. Till brödtext ska 703 BT Light användas och till rubriker ska i första hand 703 BT Bold användas. q Ersättningsteckensnitt som ska användas i produktion med Office-program om man inte har tillgång till teckensnittet Geometric Slabserif är Century Schoolbook, som är ett mer vanligt förekommande teckensnitt. Till brödtext ska Century Schoolbook Regular användas och till rubriker ska i första hand Century Schoolbook Bold användas. Century Schoolbook Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Italic Century Schoolbook Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Bold Italic

29 Medskapare och samarbetsparter med avtal 20 Medskapare är vi allihopa! I trycksaker och fysiska miljöer är alla medskapare välkomna att använda supergrafiken som kommunikativt inslag och symbolen som dekorelement det talar snabbt om att aktiviteten är ett inslag i frizonen för medskapande. Däremot är vi lite mer noga med vem som använder vår logotyp. Fråga alltid om du är osäker! Samarbetsparter Alla samarbetsparter exponeras som regel på plats vid det lokala eventet på en särskild yta med förklarande text och Umeå2014-logotypen som huvudavsändare. Samarbetsparter med avtal får aldrig sätta sina logotyper på den röda ramen i supergrafiken eller på själva symbolen/hjärtat dessa utrymmen används bara för bilder, rubriker och annan kommunikation. Våra samarbetsparter med avtal får också uppmärksamhet på Umeå2014:s webbplats. p Symbol: Profilfärgad symbol med den specialutformade texten»part of the heart«är ett sätt att visa medskapande. Se exempel nedan. p Supergrafik: Använd gärna supergrafiken som ett inslag i den fysiska miljön för att skapa extra uppmärksamhet och kommunicera att aktiviteten är en del av frizonen för medskapande. BILJETT THE SHOW! WITH THE FABOLOUS SCHOOL ENSEMBLE Ta alltid kontakt med Umeå2014- teamet för att få klartecken att använda»part of the heart«.

30 Partnerlogotyper för samarbeten med särskilda avtal 21 Umeå är tillsammans med Riga Europas kulturhuvudstad 2014 och i detta faktum samt i de fantastiska evenemang som kommer att arrangeras under året finns en mängd affärsmöjligheter för näringslivet såväl lokalt och regionalt som nationellt. Under själva programåret kommer många fler turister till Umeå och det kommer att arrangeras många konferenser, samtidigt som Europas ögon är riktade mot Umeå. Företag och organisationer kan stödja Umeå2014 på fyra olika nivåer. Beroende på vilken typ av partnerskap det handlar om används en av nedanstående partnerlogotyper i respektive partners kommunikation kring samarbetet. Dessa logotyper får inte förändras eller beskäras. Tillägg får heller inte göras. För att få en överblick över vilka rättigheter som kulturhuvudstadsåret erbjuder samt för att kunna prissätta dessa har näringslivet möjlighet att engagera sig på olika nivåer. Man kan välja att vara huvudpartner, engagera sig i ett särskilt event, en särskild årstid eller något annat. Beroende på vilken typ av partnerskap det handlar om används en av nedanstående partnerlogotyper i partnerns kommunikationen kring samarbetet. Dessa logotyper får inte förändras eller beskäras. Tillägg får heller inte göras. I dagsläget är inte allt programinnehåll klart, mycket är också beroende av vad du som partner vill fylla din samverkan med. Årstiderna i programmet fylls på varje dag och din medverkan som partner kan vara det som möjliggör genomförandet. Som Main Partner (huvudpartner) står du och din organisation övergripande bakom och stödjer kulturhuvudstadsåret. Din organisation har ett större och årstäckande behov av att ta del av utbudet av kulturhuvudstadsårets programinnehåll samt att ta tillvara de erbjudna möjligheterna till profilering. Du kan välja hela eller utvalda delar av programinnehållet. Exponeringsrättigheter kartläggs när innehållet fastställs och du har stora möjligheter att påverka innehållet. Som Partner samarbetar du kring en årstid, ett evenemang, med en verksamhet eller inom ett visst tema. I samtliga fall står du och din organisation bakom och stödjer kulturhuvudstadsårets mål och strategier. Som årstidspartner associeras du särskilt och finns med i utformningen av en viss årstid. Som temapartner väljer du att profilera företaget genom ett visst tema, exempelvis åtta jämställdhetsevenemang under året, åtta hållbarhetsevenemang, åtta ungdomssevenemang, åtta studentevenemang eller liknande. Du kan också välja ett särskilt event som du tror på eller en verksamhet du vill stödja under en längre tid. Som Official Supplier (leverantör) bidrar du till ett kostnadseffektivare kulturhuvudstadsår. Genom ditt en gagemang minskar du kulturhuvudstadsårets budgeterade utgifter. Du och din organisation står bakom och stödjer kulturhuvudstadsårets mål och strategier. Att vara leverantör kan med fördel kombineras med övriga partnerskap.

31 Partnerlogotyper Europa-turnén 2013 (»Caught by [Umeå]«) för samarbeten med särskilda avtal 22 Med betoning på medskapande och nyfikenhet, bjuds Umeås invånare in till att utveckla egna idéer och påverka det kulturella programmet under Men det slutar inte där Umeå2014 bjuder även in hela Europa att delta i utformningen av Umeå2014, på ett sätt som ingen kulturhuvudstad tidigare gjort, med en tävling för europeiskt medskapande och en turné under 2013 Caught by [Umeå]. Europaturnén Caught by [Umeå] kommer att pågå under september och oktober Syftet med turnén är att väcka nyfikenhet och intresse för Umeås europeiska kulturhuvudstadsår Projektet bygger på ett samspel mellan Umeå och de 8 europeiska städer/länder där turnén gör nedslag; Köpenhamn, Warszawa, Hamburg, Amsterdam, London, Paris, Milano och Barcelona. Som partner till Caught by [Umeå] kommer vi att ta fram särskilda partnerlogotyper, beroende på vilket partner- eller sponsorskap som företaget avtalar om. Nedan ser du exempel på hur en placering kan se ut för diverse samarbetspartners, enligt våra grafiska riktlinjer. Företaget AB, Företagsvägen 1, Staden Tel Företaget AB, Företagsvägen 1, Staden Tel Europeisk kulturhuvudstad Exempel på avsändardelar när partnerns logotyp kombineras med tillägg av partnerlogotyp för Europa-turnén Partner logotyp kan kombineras med EU:s officiella kulturhuvudstadslogotyp när partnern så önskar.

32 Partnerlogotyper, applicering 23 Företaget AB Företagsvägen Staden Tel Europeisk kulturhuvudstad 24 mm Europeisk kulturhuvudstad Företaget AB, Företagsvägen 1, Staden Tel Företaget AB, Företagsvägen 1, Staden Tel mm Exempel på avsändardelar när partnerns logotyp kombineras med partnerlogotyp och EU:s officiella kulturhuvudstadslogotyp. Partnerlogotyp kan kombineras med EU:s officiella kulturhuvudstadslogotyp när partnern så önskar. Exempel på partnerns logotyp kombinerad med partnerlogotyp men utan EU:s officiella kulturhuvudstadslogotyp. Minimimått: I offset-tryck ska partnerlogotyperna vara minst 24 mm breda. För dagspress och screentryck är minsta bredd 29 mm.

33 24 Låt dig inspireras!

34 Exempel 25 En riktigt stor supergrafik kommunicerar att det händer något spännande i frizonen för medskapande och den röda linjen blir också den röda mattan. Avsändaren Umeå2014 finns på vepan.

35 Exempel 26 Supergrafiken kan också användas som pratbubbla, till exempel om vi ger verkligheten ett faktalager i smartphones genom en Augmented reality-app en idé under utveckling!

36 Exempel 27 Så här kan det se ut när aktiviteter från Umeå gästar andra städer (här Malmö). Supergrafiken tål att lekas med och får gärna fortsätta upp på fasaden notera att avsändaren Umeå2014 är tydlig. UMEÅ 2014 EUROPAS KULTURHUVUDSTAD GRAFISK GUIDE DECEMBER 2012

37 Exempel 28 Aktivitet på Kulturhuset i Stockholm där vi flyttar en»bit av Västerbotten«till Sergels torg att det blev just björkar beror på att de både associerar till Umeå och utgör skarp kontrast till all betong!

38 Exempel 29 Det grafiska elementet kallas supergrafik. Den kvadratiska formen fungerar likt en scen som lyfter fram alla de aktiviteter som Umeå har att erbjuda som kulturhuvudstad under Formen anknyter dessutom till den samiska berättartraditionen och ger uttryck för berättelsens kraft genom att den liknar en pratbubbla. Den stiliserade dörren nedtill i kvadraten är öppen, helt enkelt för att man ska känna sig välkommen: Det här är en kreativ frizon kom in! Supergrafiken kommer användas fysiskt under Europaturnén Caught by [Umeå] för att förstärka uttrycket och rama in den så kallade eventhuben och även iskuberna i respektive stad som turnén gör nedslag på under september-oktober 2013.

39 Exempel 30 Lek gärna med olika bildlösningar på webbplatsen; supergrafiken ger snabb igenkänning och kan enkelt rama in höjdpunkterna i frizonen för medskapare eller bli en del av bilderna.

40 Exempel 31 Kulturluffa och upplev kontrasterna i norr. Läs mer här En banner på SJ:s hemsida kan få extra attraktionskraft med supergrafiken.

41 Exempel 32 8 Sámi artists / 8 Samiska konstnärer > I SAMARBETE MED UMEÅ BILDMUSEUM OCH UMEÅ KULTURHUVUDSTAD 2014 Annica Waara Inctio vel id molentem nosant quaspid qui omnis doluptatin eturis as solor sequam, utet iumquid quunto mo coribus modis dolor recabor rumqui reicitiat. Igentus assitam facesciaeria sum aciissi dolorerspe alitioreped qui sam hitis magnis susdaessunt magnihi caecessimet laccus et eictotatqui ditatqui officab inus eaquisquunti rerro dolupis torpore ctatur? Bit quis nisquam qui omnist quam remod quid eossit, audit fugit restibearum iliaero elendaessum quiatusa nos ea qui nam nes eiur? Qui toreium fugiaest, Samarbetspartners som Svenska Institutet i Paris kan använda supergrafiken och logotypen på sin webbplats i samband med utställningar och event.

42 Exempel 33 Nyfikenhet och passion Umeå är Europas kulturhuvudstad 2014, en mötesplats för både europeisk kultur och vår egen kulturella särart och historia. Kulturhuvudstadssatsningen kommer att börja märkas redan nu, hela vägen fram till och med 2014, och långt därefter. Programmet inspireras av de åtta samiska årstiderna som alla har sin speciella karaktär. Det finns alltid något att upptäcka i Umeå! Välkommen! Läs mer på Vill du ha en kulturskjuts? Vi stöttar din idé! Vill du testa eller utveckla projektidéer som skulle kunna vara programpunkter under kulturhuvudstadsåret? Kulturskjutsen är en möjlighet för föreningar och fria aktörer att söka upp till kronor för detta. Läs mer om Kulturskjutsen på Boxningsträning med Umeå Legend Club, en mångkulturell förening som arbetar för att ge barn och ungdomar värdefull sysselsättning och öka integrationen i samhället. Glashuset 2014 på Rådhustorget i Umeå synliggör de krafter som gemensamt ska forma kulturhuvudstadsåret. Varje vecka är en ny organisation eller förening värd för aktiviteterna i huset. Nyfikenhet, passion och medskapande Umeå är utsedd till Europas kulturhuvudstad Det innebär helt unika möjligheter att visa vad vi har att erbjuda resten av Sverige och Europa. Kulturhuvudstadsåret och vägen dit är inte bara en angelägenhet för Umeå utan involverar hela regionen. Satsningen är långsiktig och kännetecknas också av medskapande. Tillsammans kan vi medborgare, kulturaktörer, institutioner, företag och organisationer förverkliga våra visioner och drömmar! Vill du också vara med på resan? Läs mer på The city of Umeå is the European Capital of Culture in The entire region will be a meeting place between European culture and our own cultural character and history. The programme for 2014 will have a dramaturgy that is inspired by the eight Sami seasons. Nyfikenhet och passion Gia isi tecus corendem quassim hillaborest et, sit ero vel eariae sinctam enienih ilibeaquam, omni odisquasi dolupta quos am volor andi occae pos ium volupti sincture cum cum fugianti omniendebis simus. Lorem Ipsumplatsen, tisdag 6 mars Vi stöttar din idé! Nu kan du söka pengar för Kulturskjutsen är en chans för föreningar och fria aktörer att få upp till kronor för idéer som skulle kunna vara programpunkter under kulturhuvudstadsåret. Välkommen med din ansökan. umea2014.se/kulturskjutsen Essen Europas kulturhuvudstad 2010 Hans-Dietrich Schmidt och Susanne Skipiol, från organisationen för Essen / Ruhr 2010, delar med sig av sina erfarenheter av att bygga ett kulturhuvudstadsår. Välkommen! Umeå folkets hus, PB-salen, måndag 29 mars klockan Vi bjuder på kaffe. Småannonser utan supergrafiken den är valfri.

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

nyistan2014 En tidning för alla nya umebor Upptäck Umeå Massor av kulturoch fritidsaktiviteter Aktuellt Stadsbiblioteket öppnar i Väven

nyistan2014 En tidning för alla nya umebor Upptäck Umeå Massor av kulturoch fritidsaktiviteter Aktuellt Stadsbiblioteket öppnar i Väven nyistan0 En tidning för alla nya umebor Upptäck Umeå Massor av kulturoch fritidsaktiviteter Aktuellt Stadsbiblioteket öppnar i Väven Kultursatsning Nya museum sätter Umeå på kartan Foto: Umeå kommun Välkommen

Läs mer

Grafisk manual för Malmö stad

Grafisk manual för Malmö stad Grafisk manual för Malmö stad 1 OM VÅRA VARUMÄRKEN Place-brand Denna logotyp används för att marknadsföra staden Malmö mot intressenter som näringsliv, turister, kongressdeltagare med flera. Loggan återfinns

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

nyistan2012 Staden mellan broarna En tidning för alla nya umebor Aktuellt Gränsöverskridande kulturhus tar plats vid älven

nyistan2012 Staden mellan broarna En tidning för alla nya umebor Aktuellt Gränsöverskridande kulturhus tar plats vid älven nyistan0 En tidning för alla nya umebor Staden mellan broarna Ny park för unga och aktiva Aktuellt Gränsöverskridande kulturhus tar plats vid älven Framtid Umeå Europas kulturhuvudstad år 0 Upptäck Umeå

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Kan berättelser skapa plats för fler?

Kan berättelser skapa plats för fler? Kan berättelser skapa plats för fler? - Inspiration och praktiska tips för att skapa och sprida berättelser vid konferenser och evenemang Denna verktygslåda är framtagen genom arbetet med kursen Glokala

Läs mer

STREET ART BORÅS SWEDEN

STREET ART BORÅS SWEDEN 2015 STREET ART BORÅS SWEDEN 3 6th OF SEPTEMBER 2015 nolimitboras.com facebook.com/nolimitboras @nolimitboras @nolimitboras Magazine från Svenska Stadskärnor Box 186, 201 21 Malmö Besök Jörgen Kocksgatan

Läs mer

i stan En tidning för alla nya umebor

i stan En tidning för alla nya umebor NY i stan En tidning för alla nya umebor Gör dina ärenden till kommunen via webben Välkommen till Umeå björkarnas stad! Foto: Lars-Göran Norlin I slutet av 2007 utsågs Umeå till Sveriges IT-kommun och

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Visuell identitet för Piteå kommun samt Piteå platsvarumärke

GRAFISK MANUAL. Visuell identitet för Piteå kommun samt Piteå platsvarumärke GRAFISK MANUAL Visuell identitet för Piteå kommun samt Piteå platsvarumärke Innehåll Tanken bakom logotypen 3 Del 1 Piteå kommun logotype 7 Våra profilfärger 13 Vårt dekorelement 15 Våra typsnitt 17 Våra

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor. Rektor Beslut 2011-03-14 MDH1.6.1-137/11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens

Läs mer

Reserapport. från en studieresa till Montréal. med fokus på cirkus och kulturpolitik. Emma Stenström, Handelshögskolan i Stockholm.

Reserapport. från en studieresa till Montréal. med fokus på cirkus och kulturpolitik. Emma Stenström, Handelshögskolan i Stockholm. Reserapport från en studieresa till Montréal med fokus på cirkus och kulturpolitik 2008 Emma Stenström, Handelshögskolan i Stockholm i samarbete med Gustav Fridlund, Botkyrka kommun, och Susanne Reuszner,

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

internationell profilering och positionering av

internationell profilering och positionering av Oktober 2014 Strategi för internationell profilering och positionering av Norden 2015 2018 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Statsministrarna 3 1.2 Samarbetsministrarnas vision 3 1.3 Nordic Cool 3 1.4 Förstudie

Läs mer

Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra?

Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept Karlstad university, - What am i supposed to do out in the woods? A report about the creation

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen

AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen UPPDRAGSGIVARE Josephine Nellerup...Stadskontoret,

Läs mer

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center FORM/DESIGN C red. niels righolt en rapport om En rapport om form/design center en rapport om FORM/DESIGN CENTER red. Niels Righolt Kapitelrubrik Innehållsförteckning Förord Förord.........................................................

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Att möta världen. Ett ljus i vardagen. Verktyg för mångfald. Ett modigt bibliotek. Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 2 2015

Att möta världen. Ett ljus i vardagen. Verktyg för mångfald. Ett modigt bibliotek. Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 2 2015 Framsidan Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 2 2015 Att möta världen Ett ljus i vardagen Verktyg för mångfald Ett modigt bibliotek www.framsidan.net Översättningens utmaningar Norrbotten

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JOAKIM HEDSTRÖM Boken ingår i EU-projektet 3C4Incubators där syftet var att utveckla kulturföretagande och kulturinkubatorer. I Sverige drevs projektet av Regionförbundet Östsam och fokuserade på ett

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 SOMMAR DESIGN KONTORET Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 02 Uppdraget 03 Arbetsprocessen 04 Analys Brief Mål Resultat De-brief Syfte Mål Nulägesanalys,

Läs mer

RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2

RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2 RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2 1 Redaktion & skribenter: Birgit Carlsson Towe Gustavsson Sofia Lindström August Nilsson Nina Nordling Hannah Ohm Lisa Rosengren Eva

Läs mer

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001.

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. EN KONFERENS OM EKONOMISK BÄRKRAFT OCH KULTURELL UTVECKLING En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. Arrangörer: Nätverkstan Kultur i Väst AB i samarbete

Läs mer