ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

2

3 Europas miljöhuvudstad 2010 Stockholm har utsetts till Europas första miljöhuvudstad 2010, i konkurrens med 35 europeiska städer. Genom att integrera miljöarbete i alla delar av stadens verksamheter, genom att näringslivet har ett stort engagemang för att göra Stockholm bättre och tack vare engagerade stockholmare når vi denna ledande position. Jag tror att vägen till framgång de senaste åren är att våga prioritera, något företagare alltid måste göra. Som miljö- och trafikborgarråd står det högst upp på min agenda att utveckla Stockholms klimat arbete och säkra Stockholms tätposition i världen. Vi vågar prioritera: Till 2015 ska vi gemen samt sänka våra koldioxidutsläpp till tre ton per stockholmare. Det är en sänkning med 44 procent sedan Stockholm är i världsklass i klimatkampen. Det är angeläget att under miljöhuvudstadsåret 2010 visa upp kraften i det arbete som staden och klimatpaktsföretagen gör för att minska klimatpåverkan. Politiken kan sätta upp ramarna, men det är hos enskilda entreprenörer som vi finner morgondagens lösningar. Stockholms stad ska tillsammans med Clinton Climate Initiative ta fram mätmetoder för samhällens klimatpåverkan, och teknik för att bygga hållbart. Med svenskt miljökunnande ska vi bygga en helt ny stadsdel, Norra Djurgårdsstaden, som planeras sänka utsläppen i området till 1,5 ton växthusgasutsläpp per invånare, men som även blir en konkret illustration av de svenska företag som ligger i framkant när det gäller klimatsmarta lösningar års klimatpaktsrapport är en viktig del i budskapet om hur företagen och staden arbetar mot samma mål att minska klimatpåverkan. Det handlar om allt från smarta lösningar för att minska trafikens klimatpåverkan till hur man bygger helt nya klimatsmarta stadsdelar. Läs och låt dig inspireras! Ulla Hamilton, miljöborgarråd i Stockholm KLIMATPAKTEN Den 27 september 2007 började det gemensamma arbetet med Stockholms klimatpakt, ett samarbete mellan staden och företag verksamma i regionen. Syftet är att staden och näringslivet kraftsamlar för att minska klimatpåverkan från oss som lever och verkar i staden. Varje deltagare agerar utifrån sina egna villkor, men det gemensamma målet är en tydlig inriktning att minska sin klimatpåverkan. Klimatpakten erbjuder en arena för företag som arbetar målmedvetet med miljö- och klimatfrågorna. Klimatpakten är en samarbetsform, men också en arena för kontaktskapande utvecklingsarbete samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. De medverkande företagens klimatmål görs synliga och transparenta vilket öppnar upp för konstruktiva diskussioner och förbätt ringar. Stockholms stad gör en årlig uppföljning tillsammans med de deltagande företagen. Klimatpakten visar att staden och företagen i Stockholm är aktiva på området och visar ledarskap genom att vara föredömen. Syftet är att alla aktörer i Klimatpakten ska minska sina utsläpp med 10 procent till 2011 eller uppfylla något av målen i Stockholms miljöprogram. En av utgångspunkterna för vårt miljöarbete är att det ska förenas med en hållbar tillväxt. Den bästa och mest kostnadseffektiva tekniken som utvecklas på marknaden ska användas i arbetet. Stockholms klimatpakt erbjuder en arena för företag som arbetar målmedvetet med miljö- och klimatfrågorna. Var och en agerar utifrån sina egna villkor, men med en vilja och en tydlig färdriktning att, liksom Stockholms stad, arbeta för att minska sin klimatpåverkan.

4 Företag Omsättning/ anställda MÅL Resultat Investeringar Stockholms stad Budget: 37 mdkr Anställda: Invånare: % miljöbilar som till 85 % körs på förnybart bränsle. Energianvändningen i stadens egna byggnader och anläggningar minskar med 10 %. Utsläppen av växthusgaser från energianvändning minskar med 10 % per stockholmare. Stadens fordonspark bestod till 61 % av miljöbilar i slutet av Etanolbilarna tankas till 82 % med etanol och gasbilarna till 60 % med gas. Cykeltrafiken har ökat med 75 % sen 1998 och vintercyklandet har ökat med 100 % sen Staden har startat ett omfattande arbete med att energieffektivisera de egna byggnaderna. 1,5 miljarder per år i stadens bostadsbolag för energieffektiviseringar och upprustning. Annorlunda Catering AB Omsättning: 42 mkr Anställda: 42 Vi ska verka för att utsläppen från våra bilar minskar. 100 % av våra bilar ska köras på förnybart bränsle. Minskad elförbrukning i produktionsköken. Minska pappersanvändningen genom översyn av faktureringssystem. Minska engångsförpackningar. Förbättra logistiken för att minska körsträckorna i trafiken. Minskning av drivmedel med 15 %. Minskad elkostnad med 10 %. Investeringar sker kontinuerligt genom energibesparande åtgärder inom driften samt genom att öka kunskapen hos vår personal om hur vi kan möjliggöra besparingar. Arcona AB Omsättning: 800 mkr Anställda 81 Att vara ett stöd till byggherrar, fastighetsägare och hyresgäster i att arbeta aktivt med hållbarhet i fastighetsbranschen, t ex genom minskad energiförbrukning och användning av miljöriktiga material. Lanserat konceptet Green Room. Hjälpt flera av våra kunder att minska sin klimatpåverkan. Successivt införande av hållbart arbetssätt på vårt kontor. Arcona investerar kontinuerligt i att bygga upp kunskapen om energieffektiva byggnader och hållbarhet både hos medarbetare och kunder. Atrium Ljungberg AB Omsättning: 1,5 mdkr Anställda: 233 Minska vårt beroende av energi och transporter med huvudsakligt fossilt ursprung. Öka tillgängligheten till våra handelsplatser för gång- och cykeltrafikanter samt kollektivtrafikresenärer. Ersätta miljöpåverkande driftprocesser med mer långsiktiga lösningar. Genomföra ny- och ombyggnationer som är optimala utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Minskning koldioxidgenerering ca 7 % under Fastighetsinvesteringarna uppgick till ca 1,0 mrd kronor under 2008 och uppgår till ca 5,0 mdr på 5 års sikt. Investeringarna omfattar bl a alla energi- och trafikrelaterade projekt i koncernen. Bjurfors Omstättning: 94 mkr Anställda: 70 Nå Kyotoprotokollets fastslagna miljömål under första året. Nå G8-mötets föreslagna klimatmål inom en treårsperiod. Uppnått Kyotoprotokollets miljömål. Minskade utsläpp med 29,5 ton CO 2 genom att byta ut 5 bilar mot miljöbilar samt att samtliiga anställda låtit bilen stå 20 arbetsdagar på årsbasis. Bring Express Omsättning 558 mdr Anställda: 231 Minska utsläppen av koldioxid genom att öka andelen bilar som drivs med alternativa bränslen, samt öka andelen utbildade chaufförer i sparsam körning. Antal bilar som drivs med alternativa drivmedel är 42 stycken. Antal utbildade chaufförer i Sverige ca 300. Vi har en egen utbildad sparcoach med specialutrustad bil som utbildar våra chaufförer på heltid. Vi har förstärkt vår miljökompetens med en nyanställd miljösamordnare som ska utveckla miljöarbetet i Sverige. LFV Sthlm-Bromma Airport Omsättning: 226 mkr Anställda: 143 LFV ska minska sina CO 2 -utsläpp på Bromma med 75 % och sin energiförbrukning på flygplatsen med 30 % till år 2010 (referensår 2005). Under 2008 minskade CO 2 -utsläppen med 130 ton, vilket motsvarar 35 %. Energiförbrukningen har minskat med 9 % sedan LFV har investerat ca 1,1 mkr i ny glykolanläggning och i nya elmätare. Investeringarna har bland annat bidragit till energibesparingar. Brostaden Fastighets AB Omsättning: 480 mkr Anställda: 40 Efter att redan uppnått de energihushållningsmål för byggnader som Byggsektorns kretsloppsråd satt upp till 2010 är målet nu att minska energianvändningen med 1 % per år. Prioritera miljöanpassade och förnybara energikällor. Genomföra nyproduktion, ombyggnad och underhåll med minsta möjliga påverkan på miljön och på ett resurssnålt sätt.. Brostaden har utsetts av EU till Europas första GreenBuilding Corporate Partner. Minskat koldioxid utsläppen med 52 % under Detta beror främst på att vi satsat på att avveckla oljeanvändningen genom installation av berg och fjärrvärme uppvärmning. Samtliga energieffektiviserings åtgärder uppfyller eller överträffar Brostadens krav på avkastning. City Car Club Nordic Carshare AB Omsättning: 10mkr Anställda: 5 Öka andelen etanoltankning till 95 % (uppnått med Nacka kommun men fortfarande en bit kvar att gå med övriga kunder) Minskade utsläpp med 25 ton CO 2 Byta ut Transportbilar (i dag diesel) till etanoldrift under året Cramo Omsättning: 2,3 mdkr Anställda: ca 670 Att ta fram produkter och tjänster för att minska energianvändningen på ett bygge. Genom energiåtgärder minska Cramos påverkan på miljön. Konceptet Cramo Energietablering innebär att energianvändningen på ett bygge kan minskas med 50 %. Investeringar i bodar och utvecklingsarbete, ca 20 mkr. DMK Miljökvalitetskonsult AB Omsättning: 2 mkr Anställda: 3 Minska våra totala CO 2 utsläpp med 5 % per år fr.o.m till 2008 har vi minskat våra CO 2 utsläpp med 12,8 %. Elhybridbil, kundportal. Docupartner AB Omsättning: 64 mkr Anställda: 27 DocuPartner skall bli Sverige miljövänligaste IT-företag med inriktning på lösningar för utskrifts- och dokumenthantering. Vi skall minska vår egen och kunders utskriftsvolym och energianvändning. Under 2008 certifierade sig DocuPartner enligt ISO och minskade utskriftsvolymen (användandet av papper) med 38 %. Mål var 20 %. Under 2009 kommer vi att genomföra en total energi och klimatanalys av vår egen verksamhet samt sätta nya miljömål för verksamheten.

5 Företag Omsättning/ anställda MÅL Resultat Investeringar Ecoprofits Omsättning: 920 tkr Anställda: Vårt mål är att vara helt fossilfria 2015 vad gäller egna lokaler och transportmedel. Vi har idag 100 % vindkraft i lokalerna och en etanolbil som enda bil. Samtliga resor till vår långväga kund i Jämtland genomfördes med tåg. Vi beställer uteslutande miljötaxi vid taxiresor. Inköpt bärbar dator är Svanenmärkt. Electrolux AB Omsättning 105 mdkr Anställda: Electrolux strävar efter att vara ledande på miljöområdet. Företaget har en tredelad klimatstrategi som bygger på att; 1. Utveckla och marknadsföra klimatsmarta produkter; 2. Minska den egna energiförbrukningen med 15 % mellan 2005 och 2009, samt ett förnyat åtagande att minska förbrukningen med ytterligare 15 % till 2012; 3. Öka konsumenternas medvetenhet om vikten av energieffektiva produkter. Electrolux bidrar till minskade koldioxidutsläpp genom att effektivisera både produkter och den egna verksamheten: Electrolux bästa kylskåp förbrukar i dag 70% mindre energi än genomsnittet för 15 år sedan. Energieffektiviseringen innebär minskade koldioxidutsläpp. Om alla europeiska hushåll bytte ut sina mer än tio år gamla hushållsmaskiner skulle koldioxidutsläppen minska med 20 miljoner ton om året. Vid slutet av 2008 hade Electrolux minskat energikonsumtionen med 14,5% jämfört med nivåerna 2005 strax under målet för 2009 och ett år före tidsplanen. Det innebär en minskning av koldioxidutsläppen med ton vilket motsvarar årliga utsläpp från ungefär personbilar. Electrolux investerar varje år cirka 2 miljarder kronor på att utveckla nya och mer klimatsmarta produkter. Eniro AB Omsättning: 6,6 mdkr Anställda: Att optimera upplaga och distribution av Gula och Vita sidorna % av alla orderbekräftelser ska gå via elektronisk post 3. Flygresandet inom landet ska minskas med 10 % 1. Resultatet blev en minskning med 330 ton CO 2 -utsläpp och en minskning med 13,22 ton NOX. 2. Utfallet blev 24 % och en minskning av CO 2 med 0,43 ton. 3. Resandet minskade med flygkilometer vilket är en minskning med 6,5 % och 49 ton mindre CO 2 -utsläpp Tillsammans med en del mindre miljömål blev resultatet för 2008 en minskning av växthusgasekvivalenter med 22 %. Invetseringar sker i enlighet med långtidspanen fram till 2018 Envac Scandinavia AB Omsättning: 1,3 mdkr Anställda: 540 Service och tjänstebilar ska efter hand bytas ut till miljöbilar Vi ska se över tjänsteresornas påverkan på klimatet Vi ska göra vårt egna vakuumsystem än mer energieffektivt Vi ska se över våra inköp, både för kontoret och för våra produkter Minska mängderna CO 2 -utsläpp genom aktivt arbete och handling. Idag har Envac bland annat videokonferensutrustning och vi har bytt ut 6 servicebilar till miljöbilar. Kontinuerliga investeringar. Fabege AB Omsättning: 2,214 mdkr Anställda: 148 Systematiskt arbete med energioptimering inom fastighetsbeståndet. Minska medieförbrukningen med i genomsnitt 5% jämfört med föregående år. Vid nyproduktion projektera byggnaden så att kriterierna för Green- Building certifikat kan uppnås. Inspirera till hållbart resande. Fortsatt systematiskt arbete med energioptimering inom fastighetsbeståndet. Minskat värmeförbrukningen med 10 % och den totala medieförbrukningen med i genomsnitt 8 %. Värmeanvändningen ligger 23 % under riksgenomsnittet för lokaler. Fastigheten Paradiset 29 har erhållit GreenBuilding certifikat. SL-kort finns tillgängliga för samtliga anställda. 50 % miljöbilar i tjänstebilsparken. Nu tillåts endast inköp av miljöbilar enligt tjänstebilspolicy. Ersätta oljepannor med fjärrvärme. Uppgradering av ventilationssystem med återvinning. Uppgradera styr- och övervakningssystem. Fasadglas AB Omsättning: 250 mkr Anställda: 75 Fasadglas AB har som övergripande miljöpolicy att löpande kontrollera och minimera miljöpåverkan inom företaget samt på våra externa arbetsplatser. Miljöpolicy: Vi skall i alla lägen arbeta för att valda material och arbetsmetoder minimerar negativ påverkan på miljön. Resultat av minskade koldioxidutsläpp smartare sophantering. Bilparken förnyas kontinuerligt mot mer miljösmarta alternativ. En gedigen satsning på solcellsenergi i husfasader samt på tak, varför inte använda naturens enorma resurser ( att ge utan att förstöra). Fortum Omsättning: 5,6 mdr Varav 2,6 mdr i Sverige Anställda: Varav i Sverige Elproduktionen inom EU lägre än 80 g CO 2 /kwh år 2020 som 5-årigt medelvärde. Minska CO 2 -utsläppen genom utbyggnad av fjärrvärme. Effektivisera energianvändningen i egen verksamhet, minska utsläppen från flygresor med 10 % samt succesivt skärpta utsläppskrav på tjänstebilar de kommande åren. År 2008 var 92 % av elproduktionen inom EU CO 2 -fri. Det 5-åriga medelvärdet har minskat från 93 till 74 g CO 2 /kwh. Utsläppen i Stockholm har minskat med ton CO 2 under Energieffektiviseringsprojekt pågår i flertalet anläggningar, kraftigt ökat antal videokonferenser och klimatkompensation av flygresor, utsläppskrav på tjänstebilar införda 2007 har lett till minskade utsläpp på i genomsnitt 15 g CO 2 /km. Under 2008 investerades 320 miljoner i förnybar och CO 2 -fri elproduktion samt fjärrvärmeproduktion och distribution. Ca automatiska elmätare installerades till en kostnad av drygt 100 miljoner, vilket underlättar för kunderna att energieffektivisera och leder till minskade transporter för manuell avläsning. Företagsbud AB / Miljöbud 100 procent Omsättning: 11,8 mkr Anställda: 15 Att byta ut alla tunga lastbilar över 3,5 ton innan 2011 till lastbilar med ny grön teknik. Att all tillväxt av godsvolymen skall levereras av biogasfordon. Vårt mål att byta ut hela vagnparken för lätta lastbilar till biogasdrivna bilar blev klart redan hösten 2008, vårt mål från början var Genom att byta ut hela vagnparken för pakettransporter blev minskningen av CO 2 för hela ton. I procent blev minskningen för hela företaget 62 %. För den lätta lastbilsdivisionen blev det hela 92 % minskning av CO 2. 3,1 mkr. Goodpoint AB Omsättning: 28 mkr Anställda: 25 Inga tjänsteresor kortare än 50 mil ska ske med flyg. Egna konferenser ska planeras utefter att man kan ta sig dit på ett resurseffektivt sätt. Hjälpa våra kunder att minska sin klimatpåverkan. Vår egen verksamhet har mycket liten klimatpåverkan (30 ton koldioxidekvivalenter) pga aktiva val mot klimateffektivare arbetssätt. Vi har medverkat till att våra kunder har minskat sin klimatpåverkan som är hundrafalt större än vår egen påverkan. Klimatkompensering för utsläpp som orsakats av vår energianvändning och tjänsteresor för åren

6 Företag Omsättning/ anställda MÅL Resultat Investeringar Gyllenforsen fastigheter KB Omsättning: 316 mkr Anställda: 25 För Gyllenforsen är miljöhänsyn en prioriterad del av verksamheten. Material och metoder väljs så att förutsättningar för en hållbar utveckling skapas. Miljövänlig utveckling eftersträvas i samverkan med våra hyres - gäster, leverantörer och övriga affärspartners. För att upprätthålla respekten för miljöarbete såväl i den egna organisationen och utåt bestäms varje år mätbara mål att stämma av utvecklingen mot. Under 2008 minskades elförbrukningen med kwh och värmeförbrukningen med kwh för identiska fastigheter. Från 1 januari 2009 köper vi all el från vindkraft och småskalig vattenkraft med källmärkning. Via vår ägare Folksam klimatkompenserar vi för företagets årliga koldioxidutsläpp genom att plantera träd. Projekterar för byte av el/oljepanna till fjärrvärme i Gamla stan (två fastigheter). I förvaltningen kör teknikerna med små, bränslesnåla, moderna bilar utrustade med partikelfilter. Vid fönsterbyte har vi bytt till energifönster med låga u-värden. Individuell närvarostyrning av trapphusbelysning. Bytt feldimensionerad undercentral. Gamla reglerutrustningar i undercentraler byts ut mot nya, effektivare versioner. Tidsstyrd utebelysning kompletteras med skymningsreläer. HSB Stockholm Omsättning 900 mkr Anställda: 376 Minskad användning av fossila bränslen vid transporter och uppvärmning Minskad energiförbrukning i egna fastigheter. Ökad källsortering i egna fastigheter. Minskad pappersförbrukning. Minskning av CO 2 -utsläpp med 20 % till % till % till % till 2023 Vi har radikalt minskat pappersförbrukningen, köpt in en ny gasbil till förvaltningen samt utfasar äldre bilar enligt plan för att ersätta miljöfordon. Energideklarerat samtliga egna fastigheter. Under året har inga större investeringar gjorts. Vi har dock minskat energiförbrukningen i egna fastigheter genom injusteringar. De stora investeringarna kommer i samband med åtgärder i enlighet med energideklarationerna. Humlegården Fastigheter Omsättning: 1,2 mdkr Anställda: 72 Energianvändningen för uppvärmning ska minska med 2 % (graddagkorrigerat) jämfört med 2008 och användningen av fastighetsel ska minska med 1 % jämfört med För 2008 uppnådde vi en minskning av energin för uppvärmning (graddagkorrigerat) med 5 % jämfört med ett mål om 2 % Under 2008 arbetade vi även mot målet att minska fastighetselförbrukningen med 1 % och vi uppnådde en minskning på 4 %. För att minska vår miljöpåverkan köper vi sedan mars 2008 bara Grön el till våra fastigheter. Humlegården investerar årligen ca 500 miljoner kr i ombyggnadsoch förädlingsprojekt för att utveckla sitt fastighetsbestånd. Karob AB Omsättning: 3 mkr Anställda: 1,2 Att utöka mängden levererade produkter vilket i sig ger en god grund för stora miljöförbättrande resultat. Att kunna medverka till införandet av tekniken med VärmeKraftKoppling i Sverige. Konvertering av anläggning från eldningsolja till klimatneutralt bränsle i en anläggning. Reduktion > liter Eo 1 /år KPA Pension Omsättning: 7,1 mdkr Anställda: 331 Kapitalförvaltningen KPA har ett betydande kapital som är placerat i värdepapper per cirka 60 mdr kronor. De företag vi investerar i ska uppfylla bland annat de miljökrav som KPA ställer. Samtliga svenska företag med lågt miljöbetyg skall kommuniceras utifrån KPA Pensions miljöuppfattning. Syftet är att upprätta dialog och få företagen att arbeta med sina miljöfrågor. De största energiaktörerna i Norden skall besökas under året. 10 års miljöresultat Våra koldioxidutsläpp har minskat med 50 % samtidigt som antalet medarbetare ökat med 29 %. Vi arbetar i en fastighet som är märkt Green Building. 100 % grön el från vindkraftverk. Vi reser smartare och har sänkt våra utsläpp från tjänsteresor med hälften. Vi påverkar de företag vi investerar i att förbättra sitt miljöarbete Kontorsverksamheten CO 2 -utsläppsmål för hela kontorsverksamheten. KPA skall vara koldioxidneutralt inkluderande utsläppen från tjänsteresor, arbetsresor och fjärrvärme. KPA pension är koldioxidneutralt sedan De viktigaste miljö - a spekterna för KPA Pension är kapitalförvaltningen, transporter (tjänsteresor + arbetsresor) och uppvärmning. Lindinvent AB Omsättning: 43 mkr Anställda: 24 För vår egen verksamhet gäller successivt reducerad klimatpåverkan, klimatkompenserade transporter och reduktion av avgaser, 100 % grön el och källsortering. Under 2009 skall vi börja mäta vår egen klimatpåverkan, för att kunna ställa relevanta mål framöver. Avsaknaden av mätdata gör det svårt att precisera resultatet, emellertid sparar våra produkter som är aktiva i våra kunders fastigheter storleksordningen 5 GWh el, 12 GWh värme och 1 GWh kyla årligen. Vi investerar i nyare miljövänligare bilar, bygger egna lokaler med lägre energiförbrukning, utvecklar internetbaserad övervakningsplatt form för våra produkter med mindre serviceresor som följd. Manodo AB Omsättning: 70 mkr Anställda: 45 Energianvändningen (el, varmvatten, värme, kyla) ska minska med minst 15 % i de fastigheter där vi installerar våra system (gäller både fastighetens totala energianvändning samt de boendes användning av el, värme och varmvatten). Ökad användning av kollektivtrafik och undvikande av trafikköer genom enkel access till trafikinformation och tidtabeller för kollektivtrafik via Manodos lägenhetsskärm. Minskad energianvändning med 3 % per år i de fastigheter där vi har vår verksamhet. Klimatsmarta transporter för våra produkter (t ex båtfrakt) samt personal (t ex SJ). Tillsammans med Svenska Bostäder (SB) har Manodo genomfört ett omfattande energieffektiviseringsprogram under Bl a har utrustning för mätning, styrning och driftövervakning av värme, el och ventilation uppgraderats i merparten SB:s fastigheter. Totalt förväntas detta nya system medverka till energibesparingar om minst 8 % jmf med tidigare nivåer. Räknat på 2008 blir målbesparingen 8% av ton = ton.. Manodo har under året genomfört ett energieffektiviseringsprogram vid sitt huvudkontor (utanför Göteborg) som har lett till att mängden CO 2 minskat med ca 66 ton/år. Manodo investerar årligen ca 30 mkr i forskning och utveckling av system för mätning och styrning av energianvändning i fastigheter. Investeringarna i de kundprojekt där bolagets produkter används uppgår till mkr varje år. Den förväntade återbetalningstiden i dessa projekt är ca 5 år i form av minskad energianvändning och förenklad administration. I Manodos egna fastigheter har vi investerat ca kr i energisparprojekt. Den årliga besparingen uppgår till ca kr vilket innebär en återbetalningstid på ca tre år!

7 Företag Omsättning/ anställda MÅL Resultat Investeringar Max Hamburgare Omsättning: 1,2mdkr Anställda: ca 3500 Vi vill minska vår totala påverkan gällande fossil belastning så att vi fram till 2030 är fossilfria. Fram till 2012 så är ambitionen att sänka vår klimatpåverkan med upp till 50% avseende energi i egna och hyra fastigheter. Gällande våra råvaror så vill vi kontinuerligt sänka vår belastning genom att märka, minska och kompensera. Över 700 ton CO 2 från minskade energi belastning, detta framförallt genom att helt gå över till vindkraftsproducerad elström. Dessutom ca 400 ton CO 2 ytterligare genom förändrade inköp av gällande råvaror och gästernas val som i större utsträckning blir klimatsmarta genom aktiva val från vår klimatdeklarerade meny. Vi har gjort en stor initialinvestering gällande klimatarbetet på över 10 miljoner men samtidigt så kan vi nu identifiera fler och fler delar där vi kan sänka våra omkostnader genom ett tänka ur ett hållbarhetsperspektiv i hela organisationen. Middagsfrid AB Omsättning: 16,7 mkr Anställda: 9 Vi vill få fler familjer att äta klimatsmart och därmed minska våra kunders miljöpåverkan med totalt ton CO 2 under Vi har minskat våra kunders miljöpåverkan med totalt ton CO 2, motsvarande en bil som kör 185 varv runt jorden, under Motormiljö Omsättning: 3,6 mkr Anställda: 2 Att miljöprodukten EuroAd redan 2011 skall medverka till en reduktion av utsläppt CO 2 med minst ton /år. En minskning med ca ton/år i Stockholms län. Minskade utsläpp av CO Diesel: 1700 ton Bensin: 145 ton Investering hos våra kunder: 3,6 mkr Nettobesparing hos våra kunder: 7,2 mkr MTG Radio Omsättning: 800 mkr Anställda: 844 (MTG Sverige) Att regelbundet mäta och ha mål om att minska elförbrukning till Minska klimatpåverkan från lokaler genom att flytta till en EU Green Building Målet att minska koldioxidutsläppen per körd sträcka med bil är implementerad med nya miljöbilar under Kontinuerliga investeringar främst i form av radiospottar, etertid och personella resurser. Mybike Scandinavia AB Omsättning: 400 tkr Anställda: 2 Översyn av transportrelaterade CO 2 -utsläpp samt till att minska våra kunders klimatpåverkan genom nya beteenden. Första mätningen sker i december Första mätningen utgör underlag för strategi 2010 och relevanta investeringar. NCC Property Development AB Omsättning: 2,133 mdkr Anställda: 128 Samtliga kontorsprojekt ska minst uppfylla kriterierna för GreenBuilding, samtliga projekt klimatdeklareras och all inköpt el ska vara grön. Ett exempel: Kontorshuset Västerport ( kvm) i Stadshagen som färdigställdes år 2008 spar ca 110 ton koldioxid i jämförelse med normal motsvarande byggnad. Energianvändningen i fastigheten har beräknats till 89 kwh per kvm och år. En prioriterad investering för NCC Property Development är den i kunskap om och engagemang för vårt klimatarbete, hos både anställda och hyresgäster. Ekonomiska investeringar har gjorts i utvärdering av bland annat vind- och solkraft samt ändrat IT-användande i syfte att minska resandet och spara kostnader långsiktigt. Newsec Omsättning 560 mkr Anställda: 600 Att aktivt medverka till att uppfylla EU:s krav på 20 % minskade CO 2 - utsläpp fram till Minska energikostnaden för fastighetsägare med minst 60 % Hjälpa våra kunder att sänka CO 2 -utsläppen med ton under tiden fram till och med Prognostiserat ca 300 mkr i kundinvesteringar. Besparingar på energieffektiviserande åtgärder för våra kunder under tidsperioden fram till och med 2011 beräknas ligga på ca 60 mkr. Nybergs Deli Omsättning: 293 mkr Anställda: ca 70 Att minska växthusgasutsläppen med 10 %. Minskad energiförbrukning med 570 MWh eller med 13,7%. Minskad CO2-e med 7331 kg eller med 11 %. 1,1 mkr. Orbitsville Omsättning: 18 mkr Anställda: 15 Årlig översyn och total minskning av utsläpp Avskaffande av företagets icke miljöbilar, minskning av kontorsyta m.m. Inga investeringar gjorda. OXO Förvaltning Omsättning: 8 mkr Anställda: 10 Effektivisera miljöstationerna i samtliga fastigheter, minska energiförbrukningen med ytterligare 10% under 2009, Stockholms stads miljödiplom under Minskade CO2-utsläppen med 18 % under tkr. PP Polymer AB Omsättning: 4,5 mkr Anställda: 5 Minska koldioxidpåverkan och klimatkompensera. Genom kvalificerad polymerteknisk rådgivning och kemisk analys av material men också av luftkvaliteten hjälpa våra kunder till smarta klimatåtgärder. 39 % minskning av CO2-utsläpp under 2008 från Logistiklösningar för ökad effektivitet och minskad elförbrukning Ressel Rederi Omsättning: 14,2 mkr Anställda: 16 Att bedriva trafik på ett så miljömässigt bra sätt som möjligt med låg - svavlig diesel, bränslemätare, använder giftfria färger, har låga bullernivåer. Rederiet har genomgått Stockholms stads miljöförvaltnings miljöinspektion i juni Minskad bränsleförbrukning, nya rutiner för omhändertagande av oljespill/sludge. Egen dieseltank för M/S SILVERÖ som gör att M/S SILVERÖ kan köras med MK1 inblandad med 5 % RME. Snålspolande toaletter, katalysatorer på maskiner, LED belysning. Miljögodkända oljetråg för hantering av oljefilter och slopolja. Egen miljöklassad bunkeranläggning med dubbeltank. Utbildning för samtliga ansvariga så att kunskapen blir bättre i rederiet. Utbyte av oljor till mer miljövänliga oljor där möjlighet till byte finns. Genom nyinstallation av bränslemätare på rederiets alla fartyg räknar vi med att förbrukningen skall minska med 15 % och få en mätbar ecokörning. Rewise Omsättning: 1 mkr Anställda: 2 Att mäta och hjälpa till att minska våra kunders klimatpåverkan genom nya, mer hållbara, idéer och tankesätt. Rewise kunder har bland annat ökat användningen av videokonferenser, ökat andelen miljöbilar samt utvecklat nya tjänster och produkter med bättre klimateffektivitet!

8 Företag Omsättning/ anställda MÅL Resultat Investeringar Rider event maketing Omsättning: 17 mkr Anställda: ca 6 Kontinuerligt verka för att minska CO2-utsläppen från verk samheten. Inga nya investeringar Scandinavian Biogas Omsättning: 7,8 mkr Anställda: 33 Sker löpande i projekten. SDR Svensk Direktreklam AB Omsättning 326 mkr Anställda: 73 Vi ska minska våra utsläpp av växthusgaser Vi ska minska vår användning av icke förnybara resurser Vi ska minska vår energiförbrukning Vi ska miljöanpassa våra inköp Vi ska minska vår avfallsmängd Vi utvecklar kontinuerligt vårt kunderbjudande, vår leveransprocess och vår kvalitetssäkring. Vårt ledarskap och vår kompetens utvecklas fortlöpande och vi förbättrar kontinuerligt våra IT-hjälpmedel. AB Svenska Shell Omsättning: 25 mdkr Anställda: ca 500 Ökad andel förnyelsebart i vårt produktsortiment genom t.ex. att öka antalet stationer som tillhandahåller etanolbränsle (E85). Vidareutveckling av våra produkter för lägre miljöpåverkan. Effektivisering av vår bränsledistribution. Försäljningen av E85 i Stockholm ökade med en miljon liter till fem totalt sett. Detta skedde tack vare installering av etanolpumpar på ytterligare 11 stationer i Stockhoms län. Därtill fortsatte implementering av ett distributionssystem som tillåter bättre planläggning för transport av bränsle. Cirka tio miljoner kronor för installering av etanolpumpar på stationer och i tillägg kommer kostnader för infrastruktur. Stockholm Heart Center AB Omsättning: 68,5 mkr Anställda: 67 Minska antalet transporter genom att samordna beställningar och undersökningar samt införa en hållbar energianvändning genom att använda energi från förnybara energikällor och ersätta energikrävande utrustningar. Energiförbrukningen har minskat med 24 % sedan 2006 vilket motsvarat 2,8 ton koldioxid samt att antalet avfallstransporter har minskat med 60 st/år vilket motsvarande 0,6 ton koldioxid. Investeringar som gett resultat är: Nya ultraljudsapparater som ökat patientsäkerheten genom bättre bildkvalitet och säkrare lagring av undersökningsbilder samtidigt som den totala energiförbrukningen minskat med 7,4 %. Nya servrar har resulterat reducering av antalet datorer på kliniken, vilket motsvarar en minskning med 12,9% av den totala energiförbrukningen. En avfallskomprimator vilket minskat antalet avfallstransporter från åtta till två per månad vilket motsvarar ett koldioxidutsläpp på 640 kg per år. Stockholms Företagskrogar Omsättning: 140 mkr Anställda: 140 Att halvera antalet leveranser till restaurangerna, att helt avskaffa portionsförpackningar för smör och dyligt. Klimatanpassade menyer. Minskade transporter med 60 %, portionsförpackningar har minskat med 100 %, pilotprojekt med klimatmeny planeras att genomföras hösten Ca kr. Taxi Stockholm Omsättning:1,7 mdkr Anställda: 145 samt förare 70 % sänkning av fossilt CO2-utsläpp 2012 jämfört med Ca 50 % minskning sedan Kontinuerliga investeringar Telia Sonera Omsättning: mkr Anställda: Minska koldioxid utsläppen med 4% i den svenska verksamheten. Förbättra energiutnyttjandet i nätet (energieffektivitet) med 5 % i den svenska verksamheten. (Under 2008 förbättrade vi den med 12%) Öka kundernas användning av telekomstjänster med 10% (Utfall 2008 i Sverige +17%) I den svenska verksamheten är koldioxidutsläppen oförändrad men rapporteringen omfattar nu ännu fler underleverantörers verksamheter. Miljön är en del i allt annat. När beslut fattas om investeringar vägs miljö, kvalitet, säkerhet, m.m. in - det finns inga rena miljöinvesteringar utan alla beslut baseras på en helhetsbedömning. U&W [you&we] AB Omsättning: 12,7 mkr Partners: 7 Vår strategi för att komma tillrätta med klimatproblematiken är tredelad; vi ska sänka vår egen energianvändning med 10 % till klimatkompensera hela vår verksamhet tillsammans med våra kunder utveckla klimatstrategier som radikalt minskar deras klimatpåverkan och ger nya affärer. Under 2008 ökade våra utsläpp till 15 ton CO 2 e. Skälen är dels en långresa för att besöka ett av våra klimatkompensationsprojekt i Moçambique och dels nya kunder med huvudkontor utanför Stockholm. Vi har i början av året ställt om all elektricitet till vindkraft som levereras av O2 Energi. Sedan 2006 klimatkompenserar vi hela verksamhetens utsläpp vilka även inkluderar våra arbetsresor. Under 2007 investerade vi vindkraftsandelar för att kunna ställa om till vind-el. Under året kommer vi att genomföra en energiinventering av våra lokaler som sannolikt leder till investeringar i energisnålare belysning, rörelsedetektorer etc. Vasakronan Omsättning: 5,6 mdkr Anställda: 450 Koldioxidneutrala avseende energianvändning och resor. Utsläpp av koldioxid från energianvändning och resor uppgick till ton under 2008, att jämföra med ton under Prognosen för 2009 är 3000 ton. Genom köp av reduktionsenheter i sk. CDM-projekt är Vasakronan sedan 2008 ett klimatneutralt företag. Vasakronan investerade under 2008 ca 1800 mkr i ombyggnadsprojekt där nya miljölösningar har varit ett viktigt inslag. Veidekke AB Omsättning: 23 mdkr Anställda: 6500 För bostäder och lokaler är Veidekkes mål att minska CO2-utsläppen och energianvändningen med % jämfört med Boverkets byggregler. Veidekke investerar i att bygga upp kunskapen, bland vår personal och hos våra beställare, kring hur vi bäst bygger klimatkloka och energieffektiva bostäder och kontor.

9 STOCKHOLMS STAD S:t Erik över Riddarfjärden, vid Stadshuset. Staden ska verka för att andelen personer som åker kollektivt, cyklar och går ökar. Stockholms stads klimatarbete För att minska utsläppen från transporter arbetar staden långsiktigt för att öka antalet miljöbilar och förnybara drivmedel, både i stadens egen fordonsflotta och i hela Stockholmsregionen. Inledningsvis har arbetet fokuserats på personbilar och bussar. De senaste åren arbetar staden även med gods- och transportfordon. Staden antagit en biogasstrategi. Den innehåller tre delar som staden tillsammans med biogasproducenter och biogasfordonsägare arbetar för att förverkliga. Det ska alltid finnas gas i pumparna och det ska även finnas fler tankställen. Biogasproduktionen i regionen måste öka för att möta den ökande efterfrågan. Fortsätta köpa och använda biogas och öka antalet biogasfordon i Stockholmstrakten. Staden arbetar även med att underlätta omställningen till fler elbilar i Stockholm. Främst genom att samordna intressenter för fordon och att öka laddmöjligheterna. Staden har sju stora fastighetsbolag: Fastighetskontoret, Svenska Bostäder, Familjebostäder, Stockholmshem, Micasa, Skolfastigheter i Stockholm och Idrottsförvaltningen. Tillsammans ansvarar de för 13 miljoner kvm uppvärmd bostads- och lokalyta. Genomsnittlig energianvändning är 180,8 kwh per kvm och år (2007). Det innebär att staden köper in 2,28 TWh energi i form av el, värme och kyla per år. För att styra mot ökad takt i energieffektiviseringsarbetet inom det kommunala fastig- hetsbeståndet har staden ökat anslaget till investeringar och minskat anslaget för driften av fastigheter i 2009 års budget. Ett exempel på energieffektiviseringsåtgärder är installation av diodbelysning (LED) i skolor, kontor och parker. LED-belysningen ger ett mer naturligt ljus och en energieffektivitet på minst 50 procent. Micasa som har fastigheter för äldrevård, har genomfört omfattande inventeringar inför energieffektiviseringsarbetet. De effektiviserar bl.a. genom att optimera driften av ventilation och planerar för tilläggsisolering. Micasa räknar med att effektivisera upp till 30 %. Under 2009 har staden utsett miljonprogramsbebyggelsen som ett tredje miljöprofilsområde. Bostadsbolagen har avsatt 10 miljarder för att under de närmaste fem åren genomföra upprusningar och energieffektivisering av fastighetsbeståndet. I den nya stadsdelen och miljöprofilområdet Norra Djurgårdsstaden planerar staden tillsammans med byggherrarna att stadsdelen så småningom ska producera lika mycket el som används för fastighetsdrift. I maj 2009 lanserade förre presidenten Bill Clinton klimatinitiativet Climate Positive Development Program (Climate +). Miljöprofilområdet Norra Djurgårdsstaden är ett av 16 projekt som ingår i Climate städer omfattas, därav enbart två europeiska städer, Stockholm och London. Syftet är att projekten ska bli goda föredömen för ekonomisk och miljömässig utveckling. Stockholm har en lång tradition av ett ambitiöst klimatarbete. Staden arbetar både med att minska klimatpåverkan i samhället, i de egna transporterna och i de kommunägda fastigheterna. Stadens långsiktiga mål är att fortsätta minska utsläppen av växthusgaser i samma takt som hittills. Detta kommer att leda till att Stockholm blir fossilbränslefritt år Mellan 1990 och 2005 minskade utsläppen av växthusgaser med 25 procent per person i Stockholm. Nu arbetar staden tillsammans med medborgare, företag och andra aktörer som verkar i staden för att till år 2015 ha minskat utsläppen med närmare 44 procent från 1990 års nivå. Målet är att utsläppen inte ska överstiga tre ton koldioxidekvivalenter per person år Stadens mål är att: Stadens bilpark består till 100 procent av miljöbilar som till 85 procent körs på förnybart drivmedel. Staden ska verka för att utsläppen från trafiken minskar. Staden ska verka för att andelen personer som åker kollektivt, cyklar och går ökar. Staden ska verka för att andelen miljöfordon och andelen förnybart bränsle ökar. Under perioden ska två bostadsprojekt miljöprofileras. Energianvändningen i stadens egna byggnader och anläggningar ska minska med 10 procent. Upphandlad el i stadens egna verksamheter bör uppfylla kraven för miljömärkning. Staden ska verka för att utsläppen av växthusgaser från energianvändning minskar med 10 procent per stockholmare

10 Annorlunda Catering AB Annorlunda Catering har funnits i Stockholm i nästan 30 år. Vi gör fester och levererar mat till alla typer av arrangemang runt om i hela Stockholm. Annorlunda Catering arbetar aktivt för att ta hänsyn till miljöaspekterna i verksamheten. Vi eftersträvar att använda leverantörer som är miljöcertifierade. Vi tar vårt ansvar för att åstadkomma en ekologiskt hållbar utveckling. Miljöhänsyn avspeglas således både i de råvaror samt de leverantörer vi arbetar med i vår affärsverksamhet. Annorlunda prioriterar miljöarbetet! Vi transporterar mycket gods och varor med egna transportbilar. För att värna om miljön har vi börjat använda ett bränsleadditiv som heter EuroAd till samtliga företagsbilar. EuroAd är 100 % vegetabiliskt, 100 % giftfritt och 100 % nedbrytbart. Med hjälp av EuroAd kommer vi minska utsläppen av fossilt koldioxid med ca 10 % och utsläppen av kolpartiklar med ca 80 %. Vårt miljöarbete är en naturlig del i vår affärsstrategi, att ta hänsyn till miljöfrågor är även viktigt för vår långsiktiga lönsamhet. Annorlunda Catering deltar i arbetet för en varaktig hållbar utveckling genom att vår miljöpåverkan skall vara minsta möjliga. Arbetet bedrivs integrerat i den dagliga verksamheten. Medarbetarnas kunskaper och engagemang är en förutsättning för ett framgångsrikt miljöarbete. Atrium Ljungberg AB Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största fastighetsbolag med tydligt fokus på utveckling och förvaltning av handels- och kontorsfastigheter. Verksamheten är koncentrerad till ett antal expansiva delmarknader i Sverige, huvudsakligen i Stockholm, Uppsala, Mälardalen och Malmö. Det viktigaste i vårt hållbarhetsarbete är att skapa och utveckla trivsamma och hälsosamma miljöer och mötesplatser. Det är vår fasta övertygelse att detta ska göras i dialog med våra kunder och samarbetspartners för att nå bästa resultat. Förnybar energi Vi handlar endast ursprungsgaranterad vattenkraft och strävar efter att använda värme- och kylproduktion med lågt fossilt koldioxidinnehåll. Under år 2008 handlades ca 140 GWh el, 60 GWh fjärrvärme och cirka 16 GWh fjärrkyla för vår egen och våra kunders räkning. Den förnybara andelen av el, värme och kyla uppgick till 92 procent. Färre watt När energin är levererad återstår det viktiga arbetet med att hålla låg förbrukning. Det uppnås lokalt i våra fastigheter genom sunda investeringar och medvetna kunder och samarbetspartners. Totalt sett så minskade vi vår energiförbrukning under 2008, inklusive transaktioner. Transporteffektivitet Fossilt koldioxid genereras även av resor och varutransporter. I vårt fall härrör det framför allt från kunders, konsumenters och besökares resor till och från våra handelsplatser och kontor. Vi bedömer att denna andel uppgick till drygt ton koldioxid under Vår egen personals tjänsteresor genererade cirka 100 ton koldioxid. Genom årets förbättringar av tillgängligheten till våra handelsplatser och kontor har vi lagt ännu bättre grund för minskning av fossilt koldioxid bland kunder och besökare. Förändringar i bolagets bilpolicy, högre utnyttjande av tåg- och kollektivtrafik samt införande av videokonferensutrustning har också bidragit. ARCONA AB Arcona är ett företag baserat i Stockholm och Göteborg, som i nära samverkan med kunder och leverantörer genomför uppdrag inom byggnation och fastighetsutveckling. Byggverksamheten Arcona Lean Construction arbetar alltid i en form av partnering, via den så kallade Leanfilosofin. Genom Arcona Concept och Arcona Living erbjuder Arcona konsulttjänster i fastighetsutveckling inom både kommersiella lokaler och bostäder och genomför projekt i egen regi. Arcona Office erbjuder en portfölj av tjänster och produkter för företag där de projektleder och genomför arbetsplatsförändringar tillsammans med kunden. Även BSK Arkitekter ingår i Arconakoncernen. Koncernen omsatte 2008 ca 800 MSEK. Hållbarhet, som är en av våra viktigaste strategier, lever vi upp till genom att arbeta efter Leanfilosofin, säger Jimmy Bengtsson, vd på Arcona. Några av aktiviteterna är att aktivt jobba med att sänka energiförbrukningen i alla våra fastighetsprojekt, att använda så miljöriktiga material som möjligt i det vi bygger, sortera byggavfall direkt på våra byggarbetsplatser och att använda miljövänliga transporter. Vi vet att det går att göra mycket mer i byggbranschen än vad som görs idag. Vi vill spänna bågen och ta ett ännu större ansvar för miljön än vad lagar och förordningar reglerar. Genom att arbeta med strategiska samarbetspartners vet vi att de alltid lever upp till våra krav på hållbarhet. Vi nöjer oss inte med att vara bra just nu, utan arbetar med att ständigt förbättra våra arbetssätt, mäta det som kan utvecklas och att ge ansvar. För med ansvar kommer utveckling. Ett led i den här processen är vårt arbete med Green Room. Arcona Office har tagit fram ett verktyg som hjälper hyresgästerna att arbeta klimatsmart i det dagliga arbete på kontoret, säger Karolina Mölldal, projektledare på Arcona Office och ansvarig för Green Roomkonceptet. Detta redskap gör det enkelt att göra rätt i arbetet för hållbarheten i kontorsarbetsmiljön. Vi själva har till exempel en resepolicy som innebär att vi åker kommunalt, går eller cyklar så långt det är möjligt. Vi har dubbelsidiga utskrifter och har samordnat våra kontorsleverantörer från sex till en, vilket medför färre transporter och endast en faktura. BJURFORS Bjurfors är en av de marknadsledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige, verksam inom såväl privatmarknaden som den kommersiella marknaden. Bjurfors Stockholm med 70 anställda är starkt drivande i utvecklingen av fastighetsmäklarbranschen och har även valt att aktivt engagera sig i klimatfrågan. Bjurfors klimatarbete En fastighetsmäklares verksamhet står inte för några uppenbara eller omfattande miljöutsläpp. Men med övertygelsen om att en aktiv och kontinuerlig insats ändå gör skillnad lanserade Bjurfors sin miljösatsning i augusti Den del av fastighetsmäklarens verkstad som har störst miljöpåverkan är transporter bilresorna till och från intag och visningar och till och från kontoret. I augusti 2007 fastställdes: Bjurfors hade 73 bilar, varav 2 miljöbilar. Genomsnittligt årligt utsläpp baserat på befintlig fordonspark och användning på 170 ton koldioxidekvivalenter. Nå Kyoto innan Kyoto och G8 inom tre år Enligt Kyotoprotokollet skall de globala utsläppen av växthusgaser minska med minst 5 % från året 1990 mätt som ett genomsnitt under perioden Bjurfors antog Kyotoprotokollet med målet att uppnå en minskning med 5 % redan För att åstadkomma detta krävdes: Att Bjurfors bytte ut minst 5 av de bensindrivna bilarna mot miljöbilar. Att alla anställda lämnade bilen minst 20 arbetsdagar. Målet uppnåddes redan våren Vid toppmötet i Heiligendamm 2007 kom G8-ledarna överens om att allvarligt överväga en minskning av utsläppen av växthusgaser med 50% baserat på dagens utsläppsnivåer. Bjurfors antog detta som sitt andra mål och för att uppnå detta 2010 krävs: Att närmare 50 % av alla anställda har bytt till miljöbil inom 3 år. Att alla anställda fortsätter att lämna bilen hemma 20 arbetsdagar om året

11 Bring Express Dagens transportbransch står inför ett dilemma. Kravet på allt snabbare och smidigare leveranser leder till fler körningar, oftast med motordrivna fordon. Samtidigt blir kraven på att skona miljön allt högre. Som Nordens ledande aktör inom expresslogistik ser vi det som vår skyldighet att vara ett föredöme när det kommer till miljöarbete. Vi vill bära vår gröna färg med gott samvete. Vi arbetar aktivt med att miljöanpassa vår fordonspark och vi har flest miljöanpassade fordon av alla transportföretag i Sverige. Bring Express är ISO 14001:2004- certifierade i Malmö, Göteborg och Jönköping och målet är att alla våra orter ska certifieras enligt ISO 14001:2004. I Jönköping är vi även trafiksäkerhetscertifierade. Exempel på trafiksäkerhetsåtgärder är alkolås, sparsam körning och skadeförebyggande arbete. Bring Express chaufförer är våra gröna ambassadörer. För att stärka vår miljöprofil har vi valt att utbilda våra chaufförer i sparsam körning. Med en egen sparcoach får chaufförerna både teoretisk och praktisk utbildning i hur de ska köra för att minska bränsleförbrukningen. Utbildningen ger inte bara positiv effekt på miljön genom minskade utsläpp, den bidrar också till lugn och säker körning. Vårt dagliga miljöarbete innebär bland annat: Miljöanpassade transportalternativ. Vi väljer det transportalternativ som belastar miljön minst. Effektiv samkörning. Där det inte går ut över avtalad leveranskvalitet använder vi oss av samkörning och fasta körslingor. Det är kostnadseffektivt och skonar miljön från onödiga utsläpp. Cykelbud. Våra cykelbud är våra verkliga miljövänner inga koldioxidutsläpp eller stopp i trafiken där de drar fram! Miljöanpassade fordon. Vart tionde Bring Expressfordon är miljöanpassat och drivs på alternativa bränslen som el eller biogas. Vi har flest miljöfordon av alla transportföretag i Sverige! Utbildning. Alla våra chaufförer och anställda utbildas i att tänka och köra grönt med hjälp av vår egen sparcoach. Läs mer om Bring Express på Brostaden Brostaden är ett helägt dotterbolag till Castellum AB som är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Verksamheten bedrivs i Storstockholm och fastighetsbeståndet utgörs uteslutande av kommersiella fastigheter. Vår ambition är att alltid ha en nära och bra kontakt med kunderna, för att kunna vara en värdefull affärspartner. Brostadens miljöarbete Brostadens övergripande miljömål är att utveckla och förvalta fastighetsbeståndet med minsta möjliga påverkan på miljön, för att bidra till en hållbar utveckling. Brostaden har som ett led i miljöarbetet arbetat aktivt med energioptimering och uppföljning av driften sedan För att leva upp till vår miljöpolicy har vi ett strukturerat arbete som grundar sig i sju fokusområden. Varje område har ett uppsatt mål och varje år sätts nya åtgärdsförslag upp i en miljöhandlingsplan som engagerar många medarbetare. Exempel på mål kan vara utbyte av fläktar, styr- och reglersystem eller installation av bergvärme eller solavskärmning. Miljöhandlingsplanen granskas av en extern miljörevisor, 2008 hade vi en måluppfyllelse på 97,5 %. Mycket av det vi gör kostar inget att utföra. Att föra statistik på energiförbrukningen är ett enkelt hjälpmedel för att se avvikelser. Under 2008 har Brostaden halverat koldioxidutsläppen, genom att i huvudsak ha installerat bergvärme där man tidigare haft oljepannor. Alla Brostadens servicebilar är miljöbilar med alternativt bränsle och alla anställda som kör bil i tjänsten har gått en utbildning i Eco-driving (2007). Alla tekniska investeringar vi utfört motsvarar eller överträffar Brostadens krav på avkastning. Europas första GreenBuilding Corporate Partner Vi har lyckats reducera energiförbrukningen med över 25 % i över 30 % av vårt fastighetsbestånd, vilket gjort att vi som första bolag i Europa utnämnts av EU till GreenBuilding Corporate Partner. Andra positiva effekter vårt miljöarbete medfört är att vi förbättrat driftnettot med 10 mkr/år, skapat ett intresse och fokus på fastighetsteknik, fått nöjdare hyresgäster och ett bättre klimat i lokalerna. Dessutom har vårt miljöarbete bidragit till att vi kan möta det ökade miljöintresset som vi ser från våra hyresgäster och intressenter. Vi kommer förstås att fortsätta arbetet med att minska energianvändningen för att kunna möta framtidens krav. LFV Stockholm-Bromma Airport Stockholm- Bromma Airport är Stockholms cityflygplats och en av de fem största flygplatserna i Sverige. Flygplatsens läge nära city gör att miljökraven på Bromma är tuffare än på många andra flygplatser. Att minska flygplatsens klimatpåverkan har sedan flera år varit ett prioriterat område. Stockholm-Bromma Airports klimatarbete Koldioxidutsläppen från LFVs egen verksamhet på Bromma har genom en rad åtgärder minskats med 56 procent sedan Till LFVs verksamhet räknas uppvärmning av byggnader, elförbrukning och egna fordon på flygplatsen. LFVs mål är att minska sina egna koldioxidutsläpp på Bromma med 75 procent till LFV, som totalt äger och driver 16 flygplatser, är ett klimatneutralt företag. Innan 2020 ska LFVs koldioxidutsläpp på flygplatserna helt fasas ut av egna åtgärder. Tills dess kompenserar LFV sina utsläpp genom att köpa certifikat från projekt i utvecklingsländer. Certifikaten garanterar att motsvarande utsläppsminskning sker genom projekten och inom ramarna för FN:s klimatsamarbete. Under 2009 kommer Bromma, tillsammans med sammanlagt 31 europeiska flygplatser, ansluta sig till ett europeiskt samarbete för koldioxid-ackreditering som syftar till att minska flygplatsernas klimatpåverkan. Exempel på åtgärder Flygplatsen värms med fjärrvärme från förnybara bränslen och all inköpt el är grön. LFV har även kopplat arrendatorer till fjärrvärme. Energieffektiviseringar pågår kontinuerligt. Bromma är till exempel den första flygplatsen med ledbelysning i banljusen och möjligheten till fjärrkyla ses över. År 2010 ska LFVs energiförbrukning vara 30 procent lägre än den var år LFVs egna fordon på flygplatsen byts successivt ut mot miljöfordon. Visionen är att alla egna fordon ska vara miljöfordon eller drivas med förnybara bränslen. LFV verkar för att fler resenärer och anställda ska kunna resa kollektivt till flygplatsen. Under 2008 skedde 41 procent av taxiresorna från Bromma med miljöbilar. City Car Club - Nordic Carshare AB Våra bilar (endast miljöbilar) används idag av ca användare fördelat hälften på företag och hälften på privatpersoner. Bilarna hämtas och lämnas på samma plats för att undvika onödiga transporter och negativ påverkan på trängsel och miljö. Kunderna bokar sin bil på vår hemsida och startar samt avslutar sin bokning med sin egen mobil. Under bokningen används bilen precis som vanligt. Hela vår verksamhet bygger på att förbättra miljön i Stockholms stad. Varje bilpoolsbil ersätter sex vanliga bilar och de används av flera användare under dygnets alla timmar, något som ger påverkan på flera områden inom miljön. Mindre köer Desto fler som använder bilpoolsbilar, desto färre blir antalet bilar i Stockholm. Detta är möjligt eftersom våra bilar används av flera användare som då inte använder sina egna bilar. Detta får givetvis också en positiv påverkan på miljön. Mindre miljöpåverkan Eftersom vi bara använder oss av miljöbilar, samtidigt som användarna funderar en extra gång innan de använder någon av våra bilar, bidrar vi till att minska miljöpåverkan i staden. För att minska onödiga körda mil vid återställandet av bilarna går det heller inte att hämta våra bilar på en plats och lämna tillbaka på en annan. I och med att vi försöker få användarna att uteslutande tanka etanol så minskar även detta vår miljöpåverkan. Bättre parkeringsmöjligheter Det är så många som använder vår tjänst, att det leder till att det finns färre bilar i Stockholm. Våra kunder föredrar att använda våra bilar. Med drygt bokningar per månad ökar tillgängligheten på parkeringsplatser i de områden där vi finns i Stockholm. Med tanke på de utmaningar som Stockholm stad står inför gällande infrastrukturen så är vår verksamhet en del av lösningen för att minska den negativa miljöpåverkan från trafiken. Poolbilstjänsten är en vinst för företaget, stadens medborgare och Stockholms stad! 18 19

12 Cramo Cramo är en servicepartner och totalleverantör av maskiner, utrustning och flyttbara lokaler till byggindustrin, övrigt näringsliv, offentlig sektor och privatpersoner. Miljöfrågan har varit och är sedan många år en viktig del av Cramos verksamhet. Vi arbetar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan från vår egen verksamhet t ex genom energiåtgärder på våra uthyrningsdepåer och fler miljöanpassade fordon. Vi vill också hjälpa våra kunder att komma längre i deras eget miljöarbete. Ett exempel på detta är vårt arbete med att minska energianvändningen under byggfasen, genom att erbjuda energieffektiva produkter och tjänster. Cramo har under 2008 tagit fram Cramo Energietablering vilket är produkter och tjänster som halverar energianvändningen på bygget. De flesta byggena i Sverige har etableringar med gamla bodar med dålig isolering, dåliga fönster, ingen ventilation med återvinning och energislukande belysningsmaster. Vidare finns fortfarande förrådscontainrar, med ingen eller bristfällig isolering, som värms upp med värmefläktar på flera kw. Våra beräkningar visar att byggarbetsplatser i Sverige förbrukar över 200 miljoner kwh/år. Som svar på detta har Cramo utvecklat ett koncept Cramo energietablering som består av fem delar. 1. Yttre tätning mellan bodarna 2. Energismarta bodar PK2000 och P Lågenergiarmaturer för ytterbelysning 4. Välisolerade förrådscontainrar och frekvenstyrda hissar 5. Mätning och uppföljning DocuPartner AB Företaget är verksamt inom IT med inriktning på lösningar för utskrifts- och dokument hantering. Med konceptet EkoPrint hjälper vi företag och organisationer att producera dokument så miljövänligt som möjligt. Anledning till vårt beslut att delta i klimatpakten. Vi vill bidra till en bättre miljö samtidigt som vi är övertygade om att efterfrågan på lösningar som möjliggör minskad miljöbelastning kommer att öka. Några intressanta fakta I Sverige säljs varje år ca ton kontorspapper 18 miljarder utskrifter sker varje år på landets alla kontorsmaskiner. För att tillverka 1 kg papper går det åt ca 4 kwh i tillverkningsprocessen. Antalet kilo kontorspapper som tillverkas varje år motsvarar uppvärmningen av villor i ett helt år. Av alla utskrifter som sker slängs drygt 20 % direkt utan att användas. DocuPartners mission är att minska antalet onödiga utskrifter och på så sätt minska pappers- och energiåtgången på kontoret. Vad vi gör Vi har tagit fram ett koncept som vi kallar för EkoPrint. Konceptet innebär att vi hjälper företag och organisationer att hantera och producera dokument så miljövänligt som möjligt. Vi anser att det mest miljövänliga dokumentet är det som aldrig skrivs ut. En del av vårt arbete går därför ut på att hjälpa våra kunder att digitalisera sina dokumentflöden och minimera utskrifterna. Det är både effektivare och mer lönsamt. Vi analyserar och utvärderar energiåtgång och pappersförbrukning hos våra kunder. Vi analyserar och utvärderar arbetsprocesser, dokumentflöden, arkivering och återsökning av dokument. Efter genomförda analyser kan vi oftast föreslå effektiviseringar inom dessa områden som leder till betydande besparingar som innebär både minskad energiförbrukning och minskat antal utskrifter. Vi skriver mer om vad vi gör på vår hemsida läs gärna mer där, DMk Miljö- Kvalitetskonsult AB DMk Miljö- kvalitetskonsult AB är ett managementföretag som arbetar med införande, underhåll och utveckling av ledningssystem samt utbildning, revisioner och marknadsföring inom miljö, kvalitet och arbetsmiljöområdet. Företaget startade maj Vi är en av de större leverantörerna av miljö- kvalitetsledningssystem i Sverige. Kvalitets- & miljöeffekten: Fokusera på de mest väsentliga kvalitets- & miljöaspekterna i en strävan mot nöjd kund samt ständig förbättring. Hela vår verksamhet bygger på att minska våra kunders totala miljöpåverkan samt minimera investeringen av både tid och pengar vid införande av ledningssystem. Vårt arbete är även att inspirera våra kunder till ett aktivt miljöarbete. 20 Våra tjänster Miljö- kvalitetsledning Webbaserat system Outsoursing Vår affärsidé Minimera investeringsbehov av tid och pengar vid införande av ledningssystem Störst miljöpåverkan har vi ute hos våra kunder. Med kunden som expert på sin verksamhet och vår kunskap om ledningssystem, tar vi gemensamt fram rutiner, mätningar samt sätter både kortsiktiga och långsiktiga mål med handlingsplaner. Detta, tillsammans med bl.a. webbaserat system, gör att våra kunder minskar sin totala miljöpåverkan. Mindre koldioxidutsläpp, tidsbesparing, färre resor, mindre papper och snabbare kommunikation. Som exempel så har vi själva från 2007 till 2008 minskat våra koldioxidutsläpp med 12,8 %. Sedan oktober 2001 arbetar vi med eget material, varu - märkesskyddat under namnet DMk Miljö-Support. DMk Miljö- kvalitetskonsult AB arbetar med ett brett spektrum av kunder små som stora, enskilt eller i nätverk. Det är lönsamt att driva ett aktivt miljö- & kvalitetsarbete. Vårt arbetssätt Alltid fast pris Fastlagd tidsplan Marknadsföring från dag ett Tredjepartscertifiering ISO Certifiering ISO 14001:2004 ISO 9001:2008 AB Electrolux Electrolux är en av världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner samt motsvarande utrustning för professionell användning. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. Företaget fokuserar på att, baserat på bred och djup konsumentinsikt, ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och som möter konsumenters och professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under välkända varumärken som Electrolux, AEG-Electrolux, Eureka och Frigidaire. Under 2008 hade Electrolux en omsättning på 105 miljarder kronor och anställda. Electrolux klimatstrategi har tre steg. Vi utvecklar effektiva produkter Under hushållsmaskiners livslängd står användandet för merparten av resursanvändningen. Att effektivisera produkterna är det bästa vi kan göra för att minska klimatförändringen. Electrolux bästa kylskåp förbrukar i dag 70 % mindre energi än genomsnittet för 15 år sedan. Om alla hushåll i Europa bytte ut sina mer än tio år gamla hushållsmaskiner skulle koldioxidutsläppen därför minska med 20 miljoner ton om året 6 % av EU:s Kyotomål! Vi minskar vår energianvändning Electrolux beslutade 2007 att minska verksamhetens energianvändning med 15 %. Redan under 2008, ett år före tidsplanen, nådde vi 14,5 %. Varje år ger det minskade koldioxidutsläpp på ton och besparingar på cirka 100 miljoner kronor. Våren 2009 antogs därför ett nytt mål att till slutet av 2012 minska energianvändningen med ytterligare 15 %. Detta väntas varje år ge minskade koldioxidutsläpp på över ton och besparingar på cirka 100 miljoner kronor. Vi ökar medvetenheten om energieffektivitet På sajten kan alla räkna ut hur mycket energi, vatten, koldioxidutsläpp och pengar som hushåll, städer och länder kan spara om alla byter sina tio år gamla vitvaror. På samma sätt visar hur mycket vatten som kan sparas om alla handdiskare skaffar en diskmaskin. Läs mer om Electrolux hållbarhetsarbete på 21

13 Eniro AB Eniro är det ledande sökföretaget på den nordiska mediamarknaden. Eniros sökdatabas sammanför säljare med köpare och gör det enkelt att hitta personer genom att använda Online, Offline Media och Voicekanaler. Eniro har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Eniros miljöarbete All personal får en grundutbildning kring miljöfrågorna och 45 % av vårt kontorsmaterial ska vara miljövänligt producerat. Källsortering på våra kontor är en självklarhet likaväl som mål om att sänka energiförbrukningen. De största miljöpåverkande områderna för Eniro är pappersproduktion, transporter samt energiförbrukningen och här finns långsiktiga mål för att minska påverkan (se bild) Pappersråvara till katalogproduktion är FSC-certifierad, vi har tagit beslut om införandet av grön el för våra kontor i Sverige med start under I enighet med Eniros tjänstebilspolicy köper Eniro endast in miljöbilar och Eniros resepolicy har som mål att 10 % av Eniros tjänsteresor ska ersättas med miljövänligare alternativ, som tåg eller videokonferenser. Eniro har tagit beslut om att alla Enirobolag ska miljöcertifieras enligt IS För varje produkt som köps in finns en miljöpolicy som är kopplade till en inköpshandbok. De miljömässiga aspekterna väger tungt i bedömningen vid inköp och Eniro ställer stora krav på sina leverantörer. Eniro arbetar systematiskt och har en långsiktig hållbarhetsplan fram till Fabege AB Fabege AB är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag. Kommersiella lokaler och projekt i Stockholmsregionen utgör kärnan i vår verksamhet. Våra fastigheter finns huvudsakligen i Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad. Fastighetsportföljen utvecklas och förbättras ständigt genom försäljning, köp och förädling. Miljöansvar Vårt miljöarbete är långsiktigt och väl integrerat i det dagliga arbetet inom såväl förvaltning, projektutveckling som fastighetsaffärer. Det rör frågor som klimatpåverkan, inomhusmiljö, avfallshantering, val av byggmaterial etc. Systematiskt energiarbete Minskad energianvändning genom systematisk energieffektivisering är sedan några år tillbaka ett av Fabeges viktigaste miljömål. Sedan 2002 har vår energianvändning minskat med cirka 5 % per år. Framgången beror dels på starkt arbete med driftoptimering, dels på investeringar i energieffektiv teknik. Under året har Fabege konverterat de sista oljepannorna till fjärrvärme. All elkraft som levereras till våra fastigheter utgörs av certifierad vattenproducerad el från Vattenfall. Till våra fastigheter i Solna och Sundbyberg levererar Norrenergi fjärrvärme märkt Bra Miljöval. Genom de senaste årens arbete med systematisk energioptimering, konvertering från olja, övergång till grön el, bättre miljöprestanda på fjärrvärme/fjärrkyla och i viss mån förändrat fastighetsbestånd har koldioxidutsläppen minskat från ton 2002 till ton Hållbart resande Fabege vill inspirera till ett hållbart resande. Vår tjänstebilspolicy tillåter enbart inköp av miljöbilar. I Fabeges reception finns idag flera SL-företagskort som personalen kan låna. Att åka kommunalt kan vara mer tidseffektivt än att ta bilen med tanke på bilköer och bristen på parkeringsplatser, samtidigt minskas koldioxidutsläppen. GreenBuilding Vid nyproduktion inriktar vi oss på EU-kommissionens koncept GreenBuilding. Fabeges ambition är dock att på sikt Green- Building certifiera hela fastighetsbeståndet. DN-skrapan, en modernistisk kulturskatt ENVAC SCANDINAVIA AB Envac-gruppens omsättning är 1330 miljoner kronor och vi är 540 anställda. Redan i början på 60-talet introducerade Envac innovationen som revolutionerat avfallsinsamlingen i stora delar av världen det första slutna underjordiska transportsystemet för avfall. Vi har under de mer än 40 åren som vi funnits, skapat en unik referens bas med över 600 installationer världen över. Ett trettiotal av dessa installationer har varit i permanent drift i över 35 år och kommer att gå länge än. Den äldsta installerades 1961 och är fortfarande i bruk. Tekniken bygger på vakuum och soporna transporteras med hjälp av luft i rör under marken. Det luftburna avfallet transporteras behändigt under gatorna till en mottagningsstation som placeras i utkanten av området. De fulla containrarna kan sedan smidigt hämtas av en lastbil för vidare tranport till olika behandlingsanläggningar. Vakuumsystemet gör att den tunga trafiken med bullriga sopbilar minskas radikalt, vilket i sin tur ger en långsiktig miljöförbättring, mindre växthusgaser och minskade utsläpp. På köpet blir både boendemiljön och arbetsmiljön bättre och trafiksäkerheten ökar. Envacs miljö- och klimatarbete pågår kontinuerligt, både internt och med våra olika produkter. Bland annat startade vi ett energicentrum i januari 2009, där vi utvecklar olika tekniker för att energieffektivisera våra vakuumsystem. När det gäller det interna klimatarbetet arbetar vi bland annat för mer miljöeffektiva transporter och vi planerar att på sikt byta ut våra servicebilar och tjänstebilar till miljöbilar. Vi ska också se över våra tjänsteresors påverkan på klimatet. Inkast, Hammarby Fasadglas AB Fasadglas AB har som övergripande miljömål att: Införa system för omhändertagande och återvinning av bilglasrutor (åtgärden utförd). Ersätta äldre bilar med nya som är utrustade med den senaste tekniken för avgasrening. Ställa krav på våra leverantörer beträffande val av retursystem och förpackningsmaterial. Minimera antalet leveranser samt maximera samåkningen till och från arbetsställena. Att genom information och utbildning utöka personalens miljömedvetenhet. Transparenta Solceller i stadsmiljö: I arbetet med att införa solcellspaneler som en alternativ energikälla, så har vi på Fasadglas som fokus att medverka i framtagandet utav generation 3, helt transparenta fasadglas som fungerar som solceller. Miljömål kontra energimål = energiglas som kan skydda kontorsmiljö mot kyla och värme men även generera ren el. Miljömål för 2009/2010: Minska användningen av tätningsmedel och limmer med innehåll av hälsovådliga och cancerframkallande ämnen som t ex isocyanater, xylen, toluen och bensen (utfört). Ersätta äldre bilar med nya utrustade med den senaste tekniken för avgasrening (klart till 90 %). Konkretisera och ställa högre krav på våra leverantörer beträffande val av förpackningsmaterial och retursystem (pågår). Införa källsortering av våra egna fraktioner (fullt utfört sep 09). Certifiering Arbetet med att certifiera företaget enligt Glasbranschföreningens Kvalitets- & Miljöledningssystem pågår och skall slutföras 2010/2011. Certifiering planeras ev till

14 Fortum Fortum är ett ledande energibolag med fokus på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Våra produkter och tjänster kännetecknas av starkt fokus på hållbar utveckling och visionen är att bli ett CO 2 -fritt kraft- och värmeföretag. Fokus på ett koldioxidsnålt samhälle Fortum minskar utsläppen av växthusgaser både i den egna verksamheten och genom att hjälpa kunderna att bli klimatneutrala och resurseffektiva. Produkten Klimatneutral fjärrvärme har lanserats under Nyanslutning av fjärrvärme i Stockholm har minskat koldioxidutsläppen hos kunderna med ton mellan 2003 och Andelen fossila bränslen i fjärrvärmeproduktionen i Stockholm är idag endast 13 %, Fortums egna utsläpp av växthusgaser har minskat med 20 % de senaste 5 åren. Fortum är störst på försäljningen av Bra Miljövalel på den nordiska marknaden och all el som säljs är koldioxidfri. Koldioxidutsläppen från Fortums elproduktion i Europa är ett av de lägsta 92 % är koldioxidfri, 46 % från förnybara energikällor, nya satsningar görs på bl.a. vågkraft. Försäljningen av energieffektiviseringstjänster har ökat och deltagarna i Värmetävlingen har sedan starten sparat 2000 MWh/år Vi förverkligar visionen Elbilstad 2030 Under 2009 kommer 100 laddstolpar för eldrivna fordon att sättas upp i Stockholm. Fortum arbetar intensivt tillsammans med staden för att utveckla infrastruktur och utvärdera olika lösningar för att möjliggöra introduktion av el- och pluginhybridbilar. Energilösningar för den hållbara staden Energilösningar, produkter och tjänster för nya miljöstadsdelar är ett prioriterat område. I Norra Djurgårdsstaden medverkar Fortum i utvecklingen av kretsloppslösningar, smarta nät med lokal elproduktion, laddning av elfordon, effektiv energianvändning samt användning av fjärrvärme och fjärrkyla i fler applikationer. Goodpoint AB Goodpoint är ett konsultföretag som arbetar för att stärka våra kunders hållbarhetsarbete, och därigenom bidra till en hållbar utveckling. Även vår egen verksamhet har en påverkan på samhället omkring oss. Vår största hållbarhetspåverkan uppstår givetvis indirekt i de uppdrag vi genomför tillsammans med kunderna, men både för vår trovärdighets skull, och genom vår egen personliga övertygelse, arbetar vi ständigt för att minska vår direkta hållbarhetspåverkan. Det är en självklarhet för oss att leva som vi lär. Företagets verksamhet eftersträvar klimatneutralitet. Vi arbetar med att minska vår påverkan genom att aktivt välja transportssätt och utrustning som har liten påverkan (kollektivtrafik, tåg, miljöhyrbilar, miljömärkta varor mm). Dessutom sitter vi i ett s.k. flexibelt kontorslandskap vilket gör att lokalytan per konsult minskar och därmed minimeras energianvändningen. De utsläpp som kvarstår från vår elanvändning, värmeanvändning och tjänsteresor kompenserar vi genom att investera i klimatprojekt som uppfyller CDM-kriterierna i Kyotoprotokollet. Bland våra uppdrag kan nämnas att vi utför avancerade resvaneundersökningar för våra kunder. I dessa kopplas företagets resvanor ihop med kostnader för resor samt medarbetarnas mottaglighet att förändra sitt beteende. Ur dessa analyser kan man få fram kostnadseffektiva förslag, som minskar miljöbelastningen för resor. Förslagen är lätta att implementera, eftersom de är förankrade hos medarbetarna. Företagsbud AB / MILJÖBUD 100 procent Gyllenforsen Fastigheter KB Energi Användandet av värme, el och rent vatten ska effektiviseras. Miljöbud Idag säljer Företagsbud AB över en kvarts miljon transporttjänster i Stockholm. Vår affärsidé är att ge våra kunder ett oslagbart värde genom att erbjuda klimatsmarta transporttjänster samt kvalitet till bästa pris. 100 Procent Med en ny vagnpark bestående av gasbilar med bara biogas i tankarna är vi det mest klimatsmarta transport och budföretag du kan ha. Genom att anlita Företagsbud AB blir dina varutransporter helt koldioxidneutrala. Ni kommer nå en nollvision av växthusgaser för era pakettransporter redan under Företagsstarten Företagsbud AB startade 1989 med ambitionen att bli ett bättre alternativ till de transportföretag som fanns på marknaden. Med välutbildade förare står vi för kvalitativa bud- och lastbilstransporter. Personal Pålitliga och pålästa chaufförer ger våra kunder en trygg transport. Företagsbud har endast förare som behärskar gällande ansvar och transportvillkor. Företaget har en kvalitetssäkrad arbetsmiljö för att förebygga och minska konsekvensen av olyckor och incidenter. Miljö Våren 1996 antog styrelsen en miljöplan som förde in företaget i 2000-talet. Företagsbud AB skall genom varumärket Miljöbud 100 Procent och Green Force marknadsföra och erbjuda kunder i Stockholmsregionen ett miljöanpassat alternativ till den traditionella bud- och transportmarknaden. I Stockholms stads miljöprogram finns flera mål som har koppling till minskade växthusgasutsläpp. Detta har Företagsbud AB tagit fasta på. Vi har minskat företagets årliga utsläpp av växthusgaser med 112 ton koldioxid. Vi har minskat andelen fordon som drivs med fossilt bränsle genom att byta ut 70 % av vagnparken till fordon som drivs med biogas. Gyllenforsen Fastigheter KB är ett bolag knutet till KP Pension & Försäkring (KPs verksamhetsgren inom Folksam och Konsumentkooperationens Pensionsstiftelse). KP administrerar så kallade KTP- och KAP-avtalspensionsförsäkringar för ca anställda i ungefär företag och organisationer med anknytning till konsumentkooperationen eller folkrörelserna. För Gyllenforsen är miljöhänsyn en prioriterad del av verksamheten. Material och metoder väljs så att förut - sättningar för en hållbar utveckling skapas. Miljövänlig utveckling eftersträvas i samverkan med våra hyresgäster, leverantörer och övriga affärspartners. För att upprätthålla respekten för miljöarbete såväl i den egna organisationen och utåt bestäms varje år mätbara mål att stämma av utvecklingen mot. Gyllenforsen prioriterar följande områden i miljöarbetet: Uppnådda reduktioner i Stockholm El kwh kwh (jan mars) Värme kwh kwh (jan mars) Val av material och utrustning Miljövänliga alternativ prioriteras vid anskaffning av material. Det gäller såväl när vi bygger och underhåller som i den dagliga fastighets- och kontorsdriften. Avfallshantering/återvinning Gyllenforsen ska erbjuda lösningar för att kunna hantera avfall miljövänligt. Så långt det är lämpligt och ekonomiskt rimligt ska komplement till allmänna lös - ningar för återvinningsbart material finnas i våra hus. Övriga exempel på vårt klimatarbete Genom vår ägare klimatkompenserar vi för företagets årliga koldioxidutsläpp genom att plantera träd. Från 1 januari 2009 köper vi all el från vindkraft och små - skalig vattenkraft med källmärkning. För våra fastigheter i Stureby/Örby (ca 180 lägenheter) har vi investerat i väderprognosstyrd värmereglering. Vi utvärderar f n insatsen men vi ser redan att åtgärden ger besparingar på värmen och ett jämnare klimat för våra hyresgäster

15 Hedenmark Ecoprofits En kreativ miljökonsult. En social entreprenör med visioner och idéer, som brinner för att hitta win-win lösningar som gör arbetet med att nå hållbarhet lönsamt. Vi tror på att arbeta systematiskt och målmedvetet mot det hållbara samhället. Därför arbetar vi tillsammans med organisationer som Det Naturliga Steget och Cradle to Cradle. När man arbetar med tydliga mål är det lättare att tala om miljövinster och framsteg istället för minskad miljöpåverkan. Det är ju inte lika inspirterande att bara vara mindre dålig. Våra miljövinster skapas hos våra kunder. De viktigaste kunderna är idag Max Hamburgerrestauranger, Jegrelius forskningscenter och WWF. Våra tips till snabba förändringar: Byt till vindkraftsel eller annan el som uppfyller Bra Miljöval. Se till att organisationen blir utbildad enligt Naturliga Stegets plattform, vi kan hjälpa till. Se över dina flöden av klimatgaser, och sätt upp en plan att på snabbast möjliga sätt närma dig noll. Klimatkompensera det som du inte kan åtgärda på kortare sikt. Humlegården fastigheter Humlegården Fastigheter AB är ett fastighetsföretag i Länsförsäkringsgruppen. Humlegården förvaltar drygt 60 fastigheter i Stockholm, främst i city men också i väl valda tullnära lägen. Humlegården arbetar med alla faser i fastighetsprocessen, från förvärv till förvaltning och förädling. Förädlingsprocessen utgör en mycket viktig del av arbetet och består av att utveckla och varsamt tillvarata på befintliga fastigheters potential. För att konstruktivt kunna bidra till hyresgästernas affärsverksamhet arbetar vi för att erbjuda attraktiva kontorslokaler och en skötsel som håller hög kvalitet. Senaste målet, för 2008, nåddes med råge tack vare ett engagerat arbete. Sedan 2008 är Humlegården medlem i Stockholm stads Klimatpakt för att minska koldioxidutsläppen. En av åtgärderna från Humlegårdens sida är att all el som köps sedan 1 mars 2008 är grön el. Vi arbetar även aktivt för att välja miljöanpassade byggmaterial och att optimera driften, där styr- och reglersystemen fyller en viktig roll. Systemen underlättar en kontinuerlig tillsyn av fastigheterna och felaktigheter kan upptäckas tidigt. Det är dessutom enkelt att ändra drifttider. Snabba åtgärder bidrar till en sänkt energiförbrukning och även till ett bättre inomhusklimat för hyresgästerna. Under 2009 får tre av våra fastigheter Green Building status som ytterligare ett bevis på att vårt miljöarbete gett resultat. Humlegårdens miljöarbete Vår ambition är att ständigt öka vår miljökompetens och att genom vårt engagemang i miljöfrågor aktivt påverka våra kunder, leverantörer samt de entreprenörer vi arbetar med. Sedan 2004 är Humlegården miljöcertifieradet enligt ISO Energibesparingar har stått högt på Humlegårdens dagordning i många år, främst har mycket arbete lagts ned på att minska energiförbrukningen för uppvärmning där vi hela tiden arbetar mot mätbara mål. HSB HSB Stockholm är en medlemsägd kooperativ bostadsorganisation med ca medlemmar, och ca bosparare. I vår uppgift ligger att producera lägenheter som tilldelas i första hand bosparande medlemmar, samt erbjuda kvalificerad administrativ och teknisk fastighetsförvaltning. HSB Stockholm har hyreslägenheter som förmedlas till bosparande medlemmar. Vi har en bred parlamentarisk organisation för att ha en bra dialog med medlemmar, t ex via distriktsverksamhet och de utskott som väljs av Föreningsstämman. Vi är miljöcertifierade enligt ISO HSB Klimatavtal HSB Stockholm har tillsammans med 26 andra HSB föreningar förbundit sig att fram till 2023 minska koldioxidekvivlenter med 50 %. Vår verksamhet generar 5600 ton koldioxidekvivalenter utsläpp per år. Klimatavtalet innebär att vi framgent varje år kommer att göra investeringar för att nå våra mål. Vi erbjuder även bostadsrättsföreningar med medlemskap i HSB Stockholm att skriva på ett avtal om att de ska verka för en minskning av utlsäpp av koldioxidekvivalenter med 40 % fram till Vi erbjuder brf utbildning och ett deltagande i gemensamt nätverk för att erfarenheter ska tas till vara och kunna spridas till övriga delta- gande brf. Vi tillhandahåller en lång rad energitjänster som brf kan nyttja för att minska sin klimatpåverkan och indirekt energiförbrukning och kostnad. HSB som organisation har en viktig uppgift med att påverka brf styrelsen till klimattänkande. Egna fastigheter HSB Stockholm har drygt 3500 egna hyreslägenheter, 300 lokaler och 1600 bilplatser. Till detta kommer ett kommersiellt centrum, Näsby Park, Täby. Under året har renoveringar och energibesparingar skett i ett stort antal fastigheter. Förutom detta har två oljepannor bytts ut mot fjärrvärme. När det gäller våra egna fastigheter pågår energiutredningar och samtliga egna fastigheter är energideklarerade. Åtgärdsprogram tas fram med de uppgifter som inkommer i energideklarationerna som grund. Klimatneutral fjärrvärme Samtliga egna fastigheter som har Fortum som fjärrvärmeleverantör har via avtal med Fortum tecknat på klimatneutralt fjärrvärmeavtal. Vi erbjuder även våra medlemsbostadsrättsföreningar att teckna detta avtal. KAROB AB KAROB AB importerar teknik för expansion, tryckhållning samt avgasning av slutna värme- kyl samt återvinningsanläggningar. Under det gångna året har KAROB AB levererat teknik till ett antal installationer för att möjliggöra optimeringar. Fältöversten är utrustad med teknik från EDER sedan ca 10 år. Detta är en stor energikonsument vilket gör att en optimering på 3-6 % ger stora årliga besparingar. Vårat huvudsakliga miljöarbete består i att ge andra möjligheter att sänka energiåtgången genom att vår teknik tillåter större belastningar utan de normala problem som riskerar att uppstå. Den teknik vi tillhandahåller medger erfarenhetsmässigt möjlighet att optimera en anläggning från 3 % och uppåt jämfört med normala installationer. Dessutom reduceras arbetet att driftsätta en ny anläggning väsentligt om denna teknik används i anläggningarna. Bland våra kunder återfinns flera av de största fastighetsägarna i landet. Vasakronan, Statens Fastighetsverk, Luftfartsverket, Jernhusen, Skanska m fl. Inom KAROB AB har vi även under året genomfört en konvertering av oljeeldad anläggning till BIObränsle. Detta arbete har reducerat förbrukningen av mineralolja med över liter per år. Inom företaget arbetar vi för att hitta ny och miljövänlig användbar energiteknik. Detta arbete genomförs i huvudsak inom kontaktnätet i Europa

16 KPA Pension KPA Pension är det ledande pensionsbolaget i kommunsektorn. Sedan starten 1922 erbjuder vi våra kunder konkurrenskraftiga pensions- och försäkringslösningar. Vi förvaltar över 60 miljarder kronor och har hand om pensionen för en miljon anställda. KPA Pension är också pensionsbolaget som tänker ett steg längre. Vi vill ge våra kunder en säker och trygg pension i en hållbar framtid och placerar alla pensionspengar etiskt. 10 års framgångsrikt miljöarbete År 1998 blev KPA Pension som första finansiella företag i Europa miljöcertifierat enligt ISO Det betyder att vi har kontroll över och aktivt arbetar med att reducera vår påverkan på miljön. I det arbetet ingår såväl våra leverantörer som de företag vi investerar i. Vi försöker påverka dem att se på miljöfrågorna på samma sätt som vi. De viktigaste områdena i KPA Pensions miljöarbete är kapitalförvaltning, transporter och uppvärmning. Halverade koldioxidutsläpp Sedan 1998 har vi minskat våra koldioxidutsläpp med 50 procent. Samtidigt har antalet anställda ökat med 27 procent. Den största minskningen har vi åstadkommit genom att resa smartare vi tar tåget! För att kompensera för de faktiska utsläpp verksamheten ger upphov till köper vi CDM-rättigheter. KPA Pension kompenserar även för personalens resor till och från arbetet, bland annat genom att stödja trädplanteringsprojektet Vi-skogen. Vi planterar minst träd per år och har sedan 1998 planterat cirka träd. Tuffa krav på placeringar och leverantörer KPA Pension placerar endast i företag som aktivt arbetar med att reducera sin negativa miljöpåverkan. De företag som inte motsvarar våra förväntningar försöker vi påverka till det bättre. Ett av våra miljömål för 2008 var att besöka samtliga svenska företag i aktieportföljen med lågt miljöbetyg i syfte att påverka företagen att aktivt börja arbeta med sina miljöfrågor. Dessutom använder KPA Pension enbart leverantörer som har en dokumenterad miljöpolicy och kan redovisa en miljöplan. Läs mer om hur vi arbetar för en bättre framtid på McDonald s McDonald s är Sveriges största restaurangkedja. De medarbetarna serverar varje dag mat till gäster på någon av de 227 restaurangerna från Ystad till Luleå. Cirka 80 procent av restaurangerna ägs och drivs lokalt av egna företagare. McDonald s är landets största privata arbetsgivare för ungdomar. Här arbetar över 90 olika nationaliteter och cirka 30 procent av medarbetarna har en annan kulturbakgrund. Restaurangerna erbjuder en bred meny med över 300 olika möjliga måltidskombinationer och råvaror av hög kvalitet. År 2008 omsatte McDonald s i Sverige 4,3 miljarder kronor. McDonald s har även uppmärksammats för sitt prisbelönta mångfaldsarbete, det långtgående arbetet med märkningssystem, innehållsdeklarationer och information kring mat och hälsa samt för sitt samarbete med idrottsrörelsen, Läsrörelsen och Ronald McDonald Hus. McDonald s har under många år arbetat för att utvecklas hållbart i alla delar av verksamheten, från jord till bord och återvinning. Redan 1995 infördes ekologisk mjölk på restaurangerna och idag är allt kaffe ekologiskt odlat, KRAV-märkt och från gårdar certifierade av Rainforest Alliance, nu finns även ekologiskt socker för en helgrön fika. Redan på mitten av 90-talet började McDonald s arbete med återvinning, idag återvinns även den använda frityroljan som omvandlas till naturbiodiesel för de egna transporterna. Matavfallet i köken samlas in i samarbete med kommuner runt om i Sverige och kan exempelvis bli biogas för kollektivtrafiken. För att vara med och stimulera utvecklingen mot ett grönare färdsätt invigdes den första laddstationen för elbilar på McDonald s Lindvreten utanför Stockholm i juni 2009 av Petra Dahlman, hållbarhetsansvarig McDonald s och Ulla Hamilton, miljö- och trafikborgarråd i Stockholm. McDonald s arbetar aktivt för att minska energiförbrukningen på restaurangerna och har valt Bra Miljöval-märkt el från vind- och vattenkraft enligt Naturskyddsföreningens kriterier. LindinVent AB LindinVent jobbar med styrsystem för behovsanpassad ventilation för bättre, säkrare och energieffektivare miljöer. Sedan starten 1995 har vi som ett litet företag utvecklat branschledande produkter och har med en av våra nyckelprodukter vunnit installationsteknikbranschens två största pris: Stora Inneklimatpriset och Stora Energipriset. Vårt mål är att minimera energiförbrukningen utan att brukaren märker det genom att använda den bästa tekniken, de listigaste regleralgoritmerna, det kostnadseffektivaste sättet att installera det på och med ett användargränssnitt som verkligen är användbart. Detta har flera stora fastighetsägare (bland annat flera klimatpaktmedlemmar!) anammat och installerat i deras fastigheter som därmed också kan titulera sin byggnad som Green Building. Vår teknik bidrog till exempel när NCC byggde Sveriges första Green Building -kontor i Malmö. Ett antal utbildningslokaler och sjukhus över hela landet har också insett vikten av ett bra, energisnålt inneklimat. I norra Sverige så har exempelvis Akademiska Hus i Umeå installerat våra lösningar i en äldre fastighet som nu drar låga 52 kwh/kvm per år. Och det är just i det befintliga beståndet som den stora besparingen kan göras. Manodo AB Manodo är en totalleverantör av system och produkter för energieffektivisering och individuell mätning av värme, vatten och el i fastigheter. Detta innebär att vår huvudsakliga uppgift är att erbjuda system och verktyg som hjälper de boende samt förvaltarna att spara energi i sina fastigheter. Bolagets produkter finns installerade i drygt fastigheter i Sverige, Norge och Kina. Manodo använder bl a sina egna fastigheter som testbädd för Manodo gör det möjligt att presentera individuell energianvändning i realtid samt andra nyttotjänster för de boende via en lägenhetsskärm (SBox). Denna typ av lösning erbjuds bl a till hyresgäster hos Svenska Bostäder. att prova nya systemlösningar för att minska energianvändningen. Detta har inneburit stora besparingar vilka sedan implementerats hos kunderna (fastighetsoch energibolagen). Under året har vi bl a förbättrat systemen för mätning, övervakning och styrning av värme och ventilation vid vårt huvudkontor samt installerat solfångare och bergvärme (tidigare olja). Den totala årliga energibesparingen är ca kwh. Manodo använder inte längre olja för uppvärmning (tidigare användes 17 m3 olja/år) samt att elanvändningen reducerats med ca kwh. Omräknat i koldioxid innebär detta minskade utsläpp om ca 66 ton koldioxid (ca 51 ton från olja och 15 ton från el)

17 MAX HAMBURGARE Max är ett svenskt familjeföretag grundat i Gällivare Idag har vi över 70 restauranger från Haparanda i norr till Ystad i söder. Smak och kvalité har alltid varit våra ledstjärnor. Kanske är det därför vi sedan 2003 varje år utsetts till att ha de mest nöjda gästerna (enl. ISI Wissing). Max burgare innehåller endast svenskt nötkött och svensk kyckling. Under flera år har vi tagit ansvar när det gäller hälsa och miljö. Med vår Delifreshlansering 2003 var vi först med nyckelhålsmärkta menyer. Varje år presenterar vi också ett fettbokslut som visar hur mycket fett vi tagit bort från marknaden. Max stora utmaning i klimatfrågan 2006 hade företagets ägare tagit intryck av Al Gores föreläsningsserie. Vad kunde Max göra för att minska sin klimatpåverkan? I ett första steg genomfördes en kartläggning av Max miljö- och klimatbelastning. Ganska snart framgick det att det inte var Max egna restauranger, transporter eller förpackningar som var problemet utan nötköttsproduktionen. Max agerar Efter en utförlig analys av organisationen Det Naturliga Steget gällande vår klimatbelastning kom vi fram till att vi måste göra fyra saker: Redovisa vår påverkan Märka våra produkter Minska vår påverkan Kompensera vår påverkan Redovisa, märka, minska och kompensera Det första vi gjorde var att byta till 100 % vindel. Vi har också lagt fram ett ambitiöst klimatbesparingsprogram i form av en grön miljöbank. När det gäller att redovisa vår påverkan så har vi klimatmärkt alla våra hamburgare och visar hur mycket växthusgas de innehåller. Här är det tydligt att vår fisk, kyckling och vegetariska produkter har ett lägre koldioxidinnehåll. Dessutom har dessa ur klimatsynpunkt bra produkter en best in class - märkning, allt för att få gästen att välja mer aktivt. Till sist ansåg vi att på vägen mot det klimatneutrala företaget så ska vi kompensera för vår påverkan genom trädplanteringar i Afrika. Och vi kompenserar för hela vår belastning från det att den svenska bonden sår sin säd tills det att gästen får maten serverad. Motormiljö Motormiljö startade 2006 sin verksamhet med att erbjuda kunder i Sverige miljöprodukten EuroAd. Huvudkontoret ligger i Örnsköldsvik. Återförsäljare finns runt om i landet, bl.a. i Stockholm. Uppdraget att hjälpa kunderna med att minska sina utsläpp av fossilt CO 2 och andra skadliga emissioner har i första hand riktat sig till transportsektorn som är den enskilt största förbrukaren av diesel. Men våra kunder finns också bland landets kommuner, entreprenadföretag, industriföretag, lantbruk, skogsföretag, privata bilister och båtägare. Vision Vår vision är att en mycket stor andel av all bensin, diesel, eldningsolja och etanol som används till förbränning i Sverige ska behandlas med EuroAd. Om den totala bränslemängden behandlas med EuroAd skulle det innebära en minskning av utsläppt koldioxid med ca ton/år beräknat på de levererade bränslemängderna i Sverige år Mål Målet är att miljöprodukten EuroAd redan 2011 skall medverka till en reduktion av utsläppt koldioxid med minst ton /år, enbart i Sverige, enligt den levererade bränslemängden För Stockholms län innebär det en minskning av utsläppt koldioxid med ca ton/år. Mängden utsläppta kolpartiklar skall totalt minska med ca 30 %. Miljöprodukten EuroAd EuroAd är ett bränsleadditiv, en s.k. detergent. EuroAd är 100 % vegetabiliskt, 100 % giftfritt och 100 % nedbrytbart. Miljöprodukten är sedan 10 år utvecklad i Toronto, Kanada, med det prioriterade målet att minska uppkomsten och därmed utsläppen av skadliga emissioner. EuroAd förändrar bränslets förbränningskaraktär så att en renare, mer intensiv, förbränning sker. Därmed utvinns mer energi ur bränslet och mängden restprodukter minskar. Den långsiktiga, ständigt närvarande, rengörande och smörjande egenskapen hos EuroAd innebär, allting annat lika, att bränsleförbrukningen minskar och därmed även utsläpp av koldioxid, kolpartiklar m m. Middagsfrid AB Familjeföretaget Middagsfrid erbjuder hemleverans av smarta färdigplanerade matkassar med tillhörande recept - allt en familj behöver för att laga fem middagar. Middagsfrid hjälper familjer som har en ambition att äta god, hälsosam, miljövänlig och varierad mat men upplever en brist på tid, kunskap eller fantasi för att göra detta. Idag har Middagsfrid leveranser i Storstockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Linköping, Norrköping, Uppsala, Örebro, Västerås, Eskilstuna, Halmstad, Helsingborg, Ängelholm, Landskrona, Höganäs och Köpenhamn. I maj 2009 hade Middagsfrid 3100 prenumererande familjer. Vi har i vårt miljöarbete jämfört genomsnittsfamiljen och Middagsfridsfamiljen på tre områden: 1) Utsläppen vid produktionen av maten vi äter, det vill säga det vi väljer att lägga på tallriken, 2) Utsläppen av maten som vi kastar, 3) Utsläppen av transporter för matinköp. Totalt sparar en Middagsfridsfamilj över kg koldioxid per år, en minskning på nästan 60 %, jämfört med snittfamiljen. Beräkningarna visar att de största besparingarna finns att göra när vi väljer vad vi ska äta 30 till middag. Genom att välja råvaror med låg koldioxidekvivalent framför sådana med hög minskar Middagsfridsfamiljen koldioxidutsläppen med över 900 kg per år utan att göra avkall på mängden mat, näringsriktighet eller livskvalitet. Näst störst besparing uppnår man genom att slänga mindre mat, där sparar Middagsfridsfamiljen nästan 500 kg koldioxid per år. Transporter visade sig ha en marginell klimatpåverkan i jämförelse med utsläppen för matproduktionen. Middagsfrids mål för 2009 är att öka vår kundbas för att på så sätt få fler familjer att äta klimatsmart och minska sin klimatpåverkan. Genom en stor kundbas kan vi öka efterfrågan på klimatsmarta produkter utan tillsatser, och på så sätt kan vi påverka livsmedelsindustrin att tydligt ange vilka matvaror som är klimatsmarta. Vårt mål är att minska Middagsfridsfamiljernas klimatpåverkan med minst ton koldioxid under Det motsvarar utsläppen av en bil som kör 416 varv runt jorden, eller årsbilar (en bil kör ca mil/år). MTG Radio MTG Radio är den största kommersiella radiooperatören i Norden och Baltikum. I Sverige är MTG Radio den ledande radiooperatören, och våra stationer RIX FM, Lugna Favoriter, NRJ, Bandit och STAR FM når sammantaget över 1,5 miljoner lyssnare dagligen, (SIFO Radio II/2009). MTG Radio ingår i Modern Times Group som är ett ledande internationellt mediebolag med den näst största geografiska spridningen av radio- och TV-verksamhet i Europa. MTG Radio har en mycket stor möjlighet att påverka miljösituationen i positiv riktning, då vi kan nå en stor del av Sveriges befolkning via våra radioprogram. Det är alltså de indirekta miljöaspekterna som är av mest betydelse i vår verksamhet. Världens första radioaktör som tar ett aktivt ansvar för en bättre miljö. Sommaren 2009 genomfördes kampanjen Rädda Östersjön där vi, tillsammans med Världsnaturfonden WWF ville skapa opinion kring vårt förorenade innanhav. Projektet marknadsfördes i samtliga fem stationer med etertid, radiospotar och kampanjsidor. Under 2009 var vi delaktiga i Earth Hour, vilket är en global manifestation för klimatet. I våra program uppmanades lyssnarna att delta i Earh Hour och vi släckte våra radiostationer. Vi sände radiospotar och hade kampanjsajter på samtliga kanaler. Vidare arrangerade vi en Earth Hour-konsert på Skansen tillsammans med WWF, med över besökare. I Sverige deltog över 65% av befolkningen i Earth Hour, vilket gör det till det största klimatevenemanget någonsin i Sverige. Hösten 2009 kommer vi minska klimatpåverkan från lokaler genom att flytta till en EU Green buildning. Målet är att reducera energiåtgången med 25 procent jämfört med vad Boverket kräver. Vi samarbetar med miljökonsulten Ragn Sells och avser att miljöcertifiera oss enligt ISO

18 MyBike ScAndinavia AB MyBike grundades 2008 för att erbjuda privata och offentliga företag och organisationer möjligheter att effektivisera sitt resande samtidigt som klimatbelastningen kan minska. SL och SJ tillåter hopfällbara cyklar med skyddsöverdrag på alla turer. MyBike vänder sig främst till företagskunder men erbjuder även e-handel för privatpersoner. Målet är att få företag att föregå med gott exempel i omställningen till ett hållbart resande. Genom kombinationen hopfällbar cykel och kollektivtrafik kan flera fördelar uppnås för företagen. Restiden kan kortas vad gäller både tjänsteresor och personalens arbetspendling. Reskostnaderna kan reduceras. Miljöbelastningen kan minska. Skyddsöverdrag kan användas som dagliga levande reklampelare. Personalhälsofrågorna påverkas positivt. Eftersom cykeln alltid kan tas med slipper man tänka på stöldrisker, lås och försäkring. Cyklarna är även väl lämpade för fritiden där man kan ta med dem i båten, bilen, husbilen eller husvagnen. MyBike erbjuder möjligheter att hyra cyklar på två eller tre års tid i samarbete med IKANO Finans. Företagen har också möjligheter att teckna servicekontrakt. Möjligheten att ta aktivt ansvar för företagets klimatmål ökar eftersom MyBike kan erbjuda effektiva och väl fungerande verktyg. Läs mer på NewseC Newsec är norra Europas enda fullserviceföretag inom fastighetsbranschen, med över 20 kontor i 8 länder. Newsec erbjuder tjänster till såväl fastighetsägare som företag som hyr eller äger sin fastighet. Newsec har över 700 anställda och har den senaste tiden varit rådgivare i affärer med ett sammanlagt värde av över 90 miljarder kronor. Vi värderar fastigheter värda mer än 650 miljarder kronor per år och förvaltar över 1000 fastigheter med ett totalt värde av 100 miljarder kronor. Via vårt väl underhållna internationella nätverk om 6000 konsulter, kan vi erbjuda våra tjänster på den globala marknaden. Detta gör oss till norra Europas enda fullserviceföretag inom fastighetsbranschen vilket ger oss en unik förmåga att förutsäga framtiden. Newsec Energy Newsec Energy är ett företag som aktivt arbetar med att hjälpa fastighetsägare att förbättra energihushållningen, sitt komfortklimat och reducera utsläppen av växthusgaser. Newsec Energys arbete inriktar sig i första hand mot större och medelstora fastigheter, där energihushållningsförbättringarna i många fall leder till energikostnadsreduceringar på mellan procent. Newsec Energy nyttjar energilager i berg, samt geoenergi, som grund för sina olika applikationer ett energislag vilket idag tillsammans med koldioxidfri el är det över lägset bästa alternativet ur miljösynpunkt. Newsec Energy bidrar därmed aktivt till att dämpa vår pågående globala miljöpåverkan. Newsec Energy jobbar med tre olika affärs segment inom området energi i större och medelstora fastigheter: Energianalys, Entreprenadutförande och Driftoptimering. Newsec Energys mål är att: aktivt medverka till att uppfylla EU:s krav på 20 procent i minskade CO 2 -utsläpp fram till minska energikostnaden för fastighets ägare med minst 60 procent. Exempel Kontorsfastighet i Solna på m 2 minskade sina koldioxidutsläpp med ca 850 ton per år och reducerade sin energikostnad från tidigare ca 190 kr/m 2 till 27 kr/m 2, vilket resulterade i en fastighetsvärde ökning på ca 60 miljoner kronor. NCC Property Development AB NCC Property Development är ett av fyra bolag, tillika affärsområden, inom NCC-koncernen. Verksamheten, fastighetsutveckling och försäljning av kommersiella fastigheter, bedrivs på tillväxtmarknader i Norden. I Sverige är vi organiserade i tre regioner med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi verkar främst inom segmenten kontor, handel och logistik. Ledord: Klimatklok och innovation NCC Property Developments övergripande miljömål är att skapa sunda och resurssnåla fastigheter med låg energianvändning, miljömässigt bra material och ett sunt inomhusklimat. Vi har varit miljöcertifierade sedan år 2000 och GreenBuilding-partner sedan år I februari år 2009 blev vi i Europa godkända CORPORATE PARTNER som GreenBuilding-partner på företagsnivå. Totalt nio av våra projekt i Norden är godkända som GreenBuilding, varav tre är färdigställda. Samtliga dessa tre finns i Sverige, ett i Stockholm. Våra mål 2009 Alla kontorsprojekt ska uppfylla kriterierna för GreenBuilding. All inköpt el ska vara grön, vi utvärderar också lösningar för egenproducerad energi samt förnyelsebara energikällor. Samtliga projekt ska klimatdeklareras. Hyresgäster erbjuds miljöutbildning för att, som företag och enskilda individer, få djupare insikt i hur vi dagligen kan påverka. Samtliga anställda utbildas och informeras kontinuerligt om arbete och utveckling kring miljö och energi, som en naturlig del av kärnverksamheten. Stolta exempel Vi monterar efter sommaren 2009 ett vindkraftverk på taket till vårt kontor för utvärdering, med ambitionen att öka användningen av förnyelsebara energikällor. Bland våra kommande projekt finns Kristinebergshöjden som kommer att utvecklas med ambitionen att bli Sveriges mest klimatkloka kontorsfastighet. Planerad byggstart år Onlinemöten har under år Urban vindkraft, fasad av solceller 2008 blivit en del av vardagen för våra anställda, vilket och cykelparkering. Kristinebergshöjden börjar byggas år 2010 minskat såväl resande som kostnader avsevärt. På företaget premieras kollektivt resande. Miljöbilar prioriteras som tjänstebilar och utbildning i ecodriving erbjuds. Inköp av varor ska i möjligaste mån vara ekologiskt och rättvisemärk. Nybergs Deli Nybergs deli är ett familjeföretag i Johanneshov i Stockholm, som tillverkar kött- och charkprodukter. Nybergs deli erbjuder konsumenter god, sund och säker mat med värde för pengarna. Nybergs deli producerade 2008 drygt 6440 ton varor med knappt 70 anställda och omsatte cirka 293 mkr. Produkterna säljs bl.a. i detaljhandeln under de egna varumärkena Nybergs deli och Olles Chark men även under detaljhandelskedjornas egna varumärken. Vår målsättning är en tillväxt på 15 % under Nybergs delis klimatarbete Nybergs deli har sedan flera år tillbaka antagit en miljöpolicy som innebär att vi medvetet ska arbeta för att hushålla med naturresurser och använda energi på ett ansvarfullt sätt. Vi driver en fabrik där vår målsättning är att prioritera miljövänliga material och arbetsmetoder för att därigenom minska vår negativa miljöpåverkan. Vi köper transporttjänster och arbetar då tillsammans med våra leverantörer med logistikfrågor för att minska koldioxidutsläppet vid varje enskild transport. Vi har under året intensifierat vårt arbete med ständiga förbättringsåtgärder i fabriken. I detta arbete ingår bl.a. mer standardiserade arbetssätt och höjd kunskapsnivå och då även vad avser vår miljöpåverkan. Förbättrade arbetsprocesser leder till minskat spill av både material och varor samt till minskad energiförbrukning allt för att minska vår negativa miljöpåverkan. Vår medverkan i Stockholms Klimatpakt är också en del av vårt klimatarbete. Under 2009 har vi igångsatt arbetet med att genomföra Miljöledningssystemet ISO och Lean Produktion i vår strävan att ytterligare minska vår miljöbelastning och göra vår produktion resurssnål. Nybergs delis mål Verka för att utsläppen av växthusgaser från energianvändning minskar med 10 %. Prioritera miljövänliga arbetsmetoder och material. Minska vår energiförbrukning genom att exempelvis förbättra arbetsmetoder och minska läckage i vår anläggning. Minska spill av både material och varor i vår anläggning. Verka för att minska utsläpp i samband med transporter av våra varor. Exempel: Genom förbättringsåtgärder och maskininvestering i storleksordningen 1,1 mkr har vi ökat produktionen med 23 % och samtidigt som våra nyckeltal visat att vi minskat utsläppen av växthusgaser med 11 % eller med 7331 kg jämfört med Genom energieffektivisering omräknat i kwh, har vi minskat vår energiförbrukning med ca 570 MWh eller med 13,7 %. Det medför en besparing i storleksordning kr. Våra energislag består av miljömärkt el, fjärrvärme samt truckdiesel

19 Orbitsville Orbitsville är en webb- och kommunikationsbyrå med huvudkontor i Stockholm och filialer i Manchester och San Fransisco. Vi arbetar med kunder inom pharma, media, industri och kommunikation, inklusive AstraZeneca, Microsoft MSN, Stockholm Design Week, Wyeth, Orchestrate med flera. Vi skapar effektiva webbkampanjer och webbplatser som inte bara talar till utan även med sina målgrupper. Vi är aktiva i en bransch med en jämförelsevis liten miljöpåverkan. Trots det anser vi på Orbitsville att alla ansträngningar, från den enskildes val av dagliga transportmedel till företagets val av lokala och miljövänliga leverantörer, är av yttersta vikt och relevans. Genom att införa rutiner och policys under samlingsbegreppet Greenville har vi under 2008 minskat vår miljöpåverkan. Från ett utökat återvinningsprogram till val av leverantörer, minskat resande och genom utnämningen av gröna ambassadörer på våra kontor har vi lagt grunden för arbetet under den kommande perioden. Under 2009 planerar vi att minska våra kontorsytor, öka användningen av video- och telefonmöten, göra oss av med alla icke-miljöanpassade bilar med mera. Greenville En annan minst lika viktig del av vårt miljöarbete består i att uppmuntra och hjälpa våra kunder att välja interaktiva, digitala och webbaserade metoder för att uppnå sina syften och affärsmål. Det gör vi genom att påvisa hur en webbaserad lösning ger ett minst lika positivt resultat som de mer traditionella, men ur ett miljöperspektiv negativa, alternativen. Hittills har vi haft goda framgångar inom områden som marknadsföring, konferens, research och rekrytering. Mer om detta finns på vår egen uppmärksammade gröna kampanjplats Greenville PP Polymer AB När vi löser problemet så minskar kunden ofta sin energiförbrukning och belastar miljön mindre. Genom produktutveckling, kvalitetskontroller och analyser ger vi förutsättningar för våra kunder att minska sin miljöpåverkan. Vi har själva utvecklat ett halogenfritt flamskyddssystem Paxymer som har unika brandförloppsegenskaper och räddar liv. Paxymer är helt giftfritt, droppar inte, sotar inte, bildar ej farlig rök och används i de plastsorter som är mest miljövänliga (polyolefiner). Vid tillverkning kan man återanvända spill och behöver inte sända till deponi (farligt avfall). Paxymer möjliggör effektiv bearbetning därigenom kan plastbearbetare minska sin energiförbrukning vid tillverkning och spara både pengar och miljö. Genom luftkvalitetsanalyser kan vi också optimera ventilation i byggnader och kontrollera åtgärder när kvaliteten inte når upp till standard. Vi minimerar farligt avfall genom våra analyser, speciellt byggavfall kan man tjäna på att analysera så att sorteringen blir korrekt. Vårt miljöarbete PP Polymer AB arbetar strukturerat med miljön genom Stockholms stads miljödiplom svensk miljöbas. Vi kompenserar för de koldioxidutsläpp vi åsamkar i vår verksamhet sedan 2007 enligt Kyotoprotokollet. Inom följande områden har vi konkreta miljömål: Energi, inköp, kemiska produkter/avfall, ge miljöinformation, transporter, utbildning/kompetens. Vi har minskat våra koldioxidutsläpp med 39 % under år 2008 jämfört med år 2007, genom att effektivisera och att gå över till miljövänlig el. En hållbar utveckling sedan Sedan starten har miljön alltid varit i fokus för PP Polymer. Hela vår verksamhet genomsyras av miljötänk både för våra kunder och oss själva. Vår verksamhet består av att erbjuda kund- och miljöanpassade polymera material, erbjuda analystjänster inom miljö, plast och lim, erbjuda miljöanpassade lösningar på polymertekniska problem i områdena: ytbehandling, lim och polymera material, erbjuda luft kvalitetsanalyser i byggnader, byggnadsmaterial och mark. Se mer under OXO Förvaltning OXO Förvaltning AB är ett företag som fokuserar på att förvalta och utveckla fastigheter i främst Storstockholmsområdet. Bolaget som grundades 2002 har utvecklats till ett förvaltningsbolag med bred kompetens inom fastighetsförvaltning, fastighets utveckling och lokalförmedling. Företagets mål Implementera ett miljöledningssystem Minska användningen av fossila bränslen till fordonsparken. Minska energiförbrukningen med 10 % i fastigheten, byta ut resterande oljepannor mot fjärrvärmeanläggningar. Effektivisera energiförbrukningen. Miljöpolicy Miljöarbetet på OXO Förvaltning bygger på ett kontinuerligt förbättringsarbete där miljöhänsyn ska genomsyra hela verksamheten. Våra miljöinsatser skall grundas på vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat, vilket innebär att miljöfrågor skall vägas in i alla beslut som tas. För att säkerställa ett effektivt och strukturerat miljöarbete arbetar vi för att certifiera vårt miljöledningssystem enligt Stockholms stads miljödiplom under Vi åtar oss att bedriva verksamheten i enlighet med rådande lagstiftning och att leva upp till myndighetskrav. Vi skall aktivt arbeta med att minimera vår påverkan på vår omvärldsmiljö främst genom ökad källsortering och minskad användning av fossila bränslen samt genom att tillsammans med våra hyresgäster arbeta för minskad mängd avfall och minskad elförbrukning. Genom att påverka och ställa krav på våra leverantörer ser vi oss indirekt kunna medverka till ett hållbart samhälle som kommer våra hyresgäster till gagn. Genom att prioritera samarbetspartners med systematiskt miljöarbete samt genom att alla medarbetare och underkonsulter är medvetna om företagets miljöpolicy bidrar vi till sunda och miljöanpassade lokaler till våra hyresgäster. Exempel Under 2009 så byts de sista oljepannorna ut mot miljövänligare fjärrvärmepannor i våra förvaltade fastigheter. REACHEM AB Reachem AB är det första klimatneutrala mötes- och eventföretaget i Sverige. Vi deltar i det handlingsprogram som drivs av Respect. Vi arbetar för att i största möjliga mån förlägga alla våra möten till eller från jobbet så att vi kan minska utsläppen av bilåkandet. Vår målsättning är att öka användandet av kommunala färdmedel med 20 %. Vi väljer i första hand underleverantörer som jobbar aktivt med miljön om de samtidigt kan hålla den kvalitet som vi eftersträvar. Vi erbjuder våra kunder att arrangera klimatneutrala arrangemang. Vi kompenserar årligen för de utsläpp som kvarstår efter våra åtgärder. Se vidare på

20 RESSEL REDERI Ressel Rederi AB bedriver trafik med tre fartyg: M/S SILVERÖ som är i trafik för Waxholmsbolaget i Vaxholmsområdet. M/S LOTTEN går i trafik för Staden i Hammarby Sjöstad samt M/S EMELIE som är reserv/back-up-fartyg. M/S EMELIE trafikerar Hammarby Sjöstad till Djurgården och Stockholms city. Under 2008 har ytterligare ett fartyg börjat byggas, M/S LISEN. Det är ett miljöanpassat, modifierat systerfartyg till M/S LOTTEN. Silverö Foto: Krister Nilsson Lotten av Hammarby Sjöstad Foto: Patrik Nylin Ressel Rederi har sedan starten av trafiken i Hammarby Sjöstad intensivt arbetat med att minimera miljöpåverkan: Detta har skett genom nyinstallationer av motorer som uppfyller stadens krav på koldioxidutsläpp med max 0,45 g/kwh, samt att uppfylla stadens krav på max bullernivå på 20 meters avstånd med 55 db(a) med bl.a. bullerdämpningar i stävpartier på M/S EMELIE. M/S SILVERÖ har under vintern 2007/2008 byggts om för handikappanpassad ombordstigning. Installation av handikapp-wc, snålspolande toalett (för att minska vattenförbrukning och septicvolymer) samt LED-belysning har installerats. Genom nyinstallation av bränslemätare på rederiets alla fartyg räknar vi med att förbrukningen skall minska med 15% och en mätbar eco körning. Rederiet har ett ständigt pågående arbete att minska miljöbelastningen i Stockholm, allt enligt Stockholms stads miljömål. Emelie av Hammarby Sjöstad Foto: Patrik Nylin Rider Eventmarketing AB Rider Eventmarketing är en Event Marketingbyrå som är verksam inom både b2b och b2c. Med tio år i branschen har vi lärt oss att vårt arbete inte bara kan påverka vår egen organisation utan att vi också kan påverka kunder och leverantörer att öka sitt engagemang kring klimat- och miljöfrågor. Vi kan dessutom få dem att förstå att genom aktiva val förbättra sin miljöstrategi. Detta är något som i de allra flesta falla både stärker och lyfter det enskilda varumärket. Vi vet helt enkelt att man kan göra ekonomisk vinning samtidigt som man värnar om miljön och därigenom vår framtid. Rider Green ger grönare evenemang! Som ett resultat av de nyss sagda erbjuder Rider Eventmarketing, sedan början av 2009, ett grönare alternativ när det handlar om möteskommunikation. Detta innebär i praktiken att vi hjälper våra kunder med upphandling och inköp, men med en tydlig miljöstrategi. Våra kunder får genom Rider Green ett antal redskap som gör det enklare att agera mer miljövänligt i sina konferenser och evenemang. Under det kommande året kommer vårt arbete inom Rider Green jobba för att alla evenemang och konferenser klarar av miljöcertifieringen enligt ISO I detta led kommer vi ställa betydligt högre krav på våra leverantörer. Genom ett utvecklat poängsystem, Green Target, för leverantörer såväl som för våra egna insatser kan vi bedöma oss själva och säkerställa att det som vi gör garanterar ett miljövänligare tänk. Green Target syftar till att hitta nya sätt förbättra sig inom området för miljö. Miljövänligare event med Rider. REWISE Rewise är ett ungt företag som arbetar med miljödriven affärsutveckling vi kallar det för att vi Miljöpositionerar dig! På Rewise kombineras djup kompetens inom energisystem och miljö med mångårig erfarenhet inom marknadsföring och positionering. Vi hjälper våra kunder med en mängd tjänster inom miljö och hållbarhet, men främst med att mäta och minska organisationers klimatpåverkan! Sätt siffror på din klimatpåverkan! Grundförutsättningen för ett lönsamt klimatarbete är att börja mäta och sätta siffror på verksamhetens klimatpåverkan. Rewise hjälper företag att göra klimatanalyser med utgångspunkt i the Greenhouse Gas Protocol, en metod som används av ett stort antal företag världen över. Resultatet blir en tydlig bild av verksamhetens klimatpåverkan och man får därmed en mycket bra bas för ett konkret och målstyrt klimatarbete. Att konkretisera det abstrakta tror vi är nyckeln till ett lönsamt miljö- och klimatarbete. Grönare projekt Hos ett internationellt IT-konsultföretag, som bedriver en majoritet av sin verksamhet i projektform, har vi utvecklat företagets projektledningsmetodik till att integrera miljöaspekter och miljömål. Som en del i detta arbete utvecklades också ett verktyg som gör att klimatpåverkan från specifika projekt kan beräknas och rapporteras. Syftet med det nya sättet att driva projekt är att öka användningen av videokonferenser, minska resandet, sänka kostnader och stärka företagets ställning i ett näringsliv som i allt högre grad värdesätter grönare företag! Scandinavian biogas Scandinavian Biogas är världsledande inom optimering av biogasproduktion från avloppsslam, restprodukter från etanol- och biodieselanläggningar och ur andra större flöden av organiskt avfall. Baserat på patenterad teknologi och en omfattande expertis på biogasproduktion har Scandinavian Biogas exempelvis kunnat öka produktionen av biogas vid vattenreningsverk med 3 5 gånger. Paradoxen Många pratar om klimatförändringarna på jorden. Scandinavian Biogas gör något åt den genom att med hjälp av tillgänglig teknik omvandla sopor, matavfall, slam och giftalger till en billig och effektiv energikälla. Genom att producera energi av avfall gör vi synnerligen goda affärer, inte bara för miljön utan även för ekonomin totalt och globalt sett. Lösningen Scandinavian Biogas tillhandahåller de optimala metoderna och teknologin för att producera biogas industriellt. Biogaspotentialen ökar dramatiskt tack vare vår fortsatta utveckling med att producera biogas från i stort sett allt organiskt material samt från nya råvaror som kontinuerligt tillkommer. Resultatet Antalet gasdrivna fordon och försäljningen av biogas ökar drastiskt och marknaden förväntas flerdubblas de närmsta åren. Med biogas som drivmedel i våra fordon, kommer livet på jorden att bli än mer hållbart. Biogas kommer alltid att finnas tillgängligt tack vare samhällets produktion av organiskt avfall. Att biogas successivt kommer att ersätta fossilt bränsle är ställt utom alla tvivel. Loudden Som exempel kan nämnas Loudden, där Scandinavian Biogas på uppdrag av Stockholm Vatten etablerar en biogasanläggning. Anläggningen beräknas årligen producera biogas motsvarande ca 1,5 miljoner liter bensin vilket reducerar koldioxidutsläppen med ton per år. Loudden är bara ett av många exempel och Scandinavian Biogas är i dagsläget verksamma i Europa och Asien

Ulla Hamilton, miljöborgarråd i Stockholm

Ulla Hamilton, miljöborgarråd i Stockholm Europas miljöhuvudstad 2010 Stockholm har utsetts till Europas första miljöhuvudstad 2010, i konkurrens med 35 europeiska städer. Genom att integrera miljöarbete i alla delar av stadens verksamheter, genom

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2010-01-01 till 2010-12-31 Kontaktperson Ulf Fransson tel 070-576 49 10 NYCKELTAL Antal

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10 Energi- och klimatarbete i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Styrdokument Sida 2 Vision 2030 Ett övergripande dokument som stakar ut huvudriktningen inom stadens alla verksamhetsområden. Målinriktningen

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2013 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2014-01-01 till 2014-12-31 Kontaktperson Joachim Åhman NYCKELTAL Antal Anställda 29 Ton

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2013-01-01 till 2013-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2009-01-01 till 2009-12-31 Kontaktperson Ulf Fransson tel 070-576 49 10 NYCKELTAL Antal

Läs mer

Anslut ditt företag! ÅRSRAPPORT 2008 STOCKHOLMS KLIMATPAKT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet

Anslut ditt företag! ÅRSRAPPORT 2008 STOCKHOLMS KLIMATPAKT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet Anslut ditt företag! Vill du ansluta ditt företag till Stockholms klimatpakt? Den står öppen för alla företag i Stockholm som arbetar målmedvetet med miljö- och klimatfrågorna. Tag kontakt med Stockholms

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Ett klimatneutralt Företag

Ett klimatneutralt Företag Ett klimatneutralt Företag Klimat förändring en prioritet inom LFV LFV har identifierat klimatfrågan som en av företagets viktigaste utmanigar LFV reducerar sina växthusgaser på alla nivåer Sedan 2003,

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 KONKURRENSVERKET BESLUT 2013-02-21 Dnr 70/2013 t Swedish Competition Authority Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun 2010-2020 Ljusdals kommun Lennart Wing Bengt Gustafsson 2011-03-24 2 (14) Sammanfattning Denna strategi utgör kommunens övergripande riktlinjer för ett gemensamt strategiskt arbete med energieffektivisering

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 Dnr 17/2014 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Uppföljning 2012 Agneta Bergman, Klimatsamordnare Miljöenheten April 2013 2 / 8 Målsättning Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015, antogs i juni

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel WSP Environmental 30 september 2008 1 1 Bakgrund Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Kvalitetsaspekter som är det som har störst påverkan på upplevd kvalitet i det vi levererar till kund har identifierats i områden för mätning av nöjd-kund-index, projektmätning,

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Radisson Arlandia Hotel Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Jenny Storm Denna rapport täcker

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

SIDAN 1 Färdplan 2050 Ett fossilbränslefritt Stockholm Fossilbränslefritt inom våra systemgränser Transporter Energiproduktion Byggnader Övrig elanvändning och gasanvändning Kompensation av kvarstående

Läs mer

Förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050.

Förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050. MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-12-19 Handläggare: Örjan Lönngren Telefon: 08-508 28 173 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-05 p. 17 Förslag till Färdplan för

Läs mer

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Summering för kvalitetsredovisning 2013 2013-08-22 www.sustainable-approach.se Hållbarhetsanalys 2013 Under 2013 tog miljöarbetet på Myrsjöskolan ett stort steg framåt. I

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 2.1 Byggnader 4 2.2 Transporter 5 3 MÅL 7 3.1 Byggnader 7 3.2 Transporter 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 Inledning Denna strategi syftar till att

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2010 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Klimatpakten har vuxit rejält och nu är vi sammantaget 125 företag På väg mot ett hållbarare samhälle Det har varit ett

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN. Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020

SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN. Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020 SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020 Innehåll 1 Vision och mål 5 1.1 Mål... 5 1.2 Delmål... 5 2 Handlingsplan 6 2.1 Energiprocessen... 6 2.2 Förordning om energieffektiva

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2012-01-01 till 2012-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Klimatrapport 2013. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2013. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2013 IFL Kämpasten AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter IFL Kämpasten AB (www. kampasten.se) Kontaktperson är Margareta Axelsson Denna rapport

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

TellHus. Veidekke. klimatsmarta kontor. Klimatsmarta kontor med tydliga resultat för både din projektekonomi och vår miljö. Företaget Annorlunda

TellHus. Veidekke. klimatsmarta kontor. Klimatsmarta kontor med tydliga resultat för både din projektekonomi och vår miljö. Företaget Annorlunda Karlavagnen i samarbete med Veidekke, augusti 2008 Veidekke TellHus klimatsmarta kontor Företaget Annorlunda Sedan år 2000 har vi utmanat den svenska byggbranschen. Med tydliga värderingar, delägarskap

Läs mer

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Ragn-Sells klimatredovisning 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Klimatmål 2020 ska Ragn-Sells ha minskat CO 2 -utsläppen från hela verksamheten med 20 % jämfört med

Läs mer

Edita Bobergs AB - extern klimatrapport

Edita Bobergs AB - extern klimatrapport Edita Bobergs AB - extern klimatrapport FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.editabobergs.se Verksamhetsområde Grafisk industri Beräkningsperiod 2008 Kontaktperson Peter Danielsen NYCKELTAL Antal Anställda

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 1 (10) Klimatstrategi för Mörbylånga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2 (10) Innehållsförteckning KLIMATSTRATEGI...3 Vision... 3 Strategi... 3 KLIMATMÅL...5

Läs mer