Förenade Reikiförbundet i Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förenade Reikiförbundet i Sverige"

Transkript

1 Förenade Reikiförbundet i Sverige Medlemstidning Nr 2 juni 2010 Pris: 50 kr Årsmötet 2010 En förening i utveckling Tillbakablick Chiyoko Yamaguchis första Reiju Kristallnytt Stenspalt i tidningen

2 Annons

3 Innehåll REPORTAGE 4. Årsmöteprotokoll 5. Verksamhetsplan Det vackra i människan 7. Spegel, spegel När energierna ändras 8. Kassörsrapport 10. Majonäsburken och två koppar kaffe 12. Chiyoko Yamaguchis första Reiju 15. Den nya hemsidan ALLTID I TIDNINGEN 1. Redaktören har ordet 2. Ordföranden har ordet 2. Kontaktuppgifter Reikiförbundet 3. Information från styrelsen 11. Reikifrågan 13. Kristallklart 14. Reikiförbundets mål, syfte, etik 14. Medlemskap 16. Medlemsrabatter 17. Reikisymbolen 17. Så här använder jag Reiki 18. Lokalavdelningar 18. Aktuella Reikiträffar 19. Aktuella Reikikurser 20. Reikikrönikan TIDNINGSREDAKTION Ansvarig utgivare Anna-Sofia Giese Redaktion Eva Carlsson Gunvor Abrahamsson Peter Larsson Karin Jansson Liliann Karlström Marie Nilsson Matts Jakkola Sofie Johanson-Annergren Redaktören har ordet Vi var en liten, nära skara av Reikiutövare som träffades på årsmötet. Det var som att umgås med riktigt goda vänner. För bara ett år sedan var de flesta av oss nya. Nya i förbundet. Nya för varandra. Under ett roligt, och stundtals utmanande, verksamhetsår har vi känt av förbundets och varandras energier. Nu är tiden inne för en förändring. Föreningen ska bli ett förbund, med allt vad det innebär. En ny styrelsepost har skapats. Kvalitetssäkringar ska utvecklas. Arbetet ska effektiviseras och fördjupas. Basen börjar kännas klar. Tiden är nu rätt att börja bygga på höjden. Men det var inte bara förbundets utveckling som var i fokus under årsmötet, utan framförallt vår egen. Innan jag blev medlem i Förenade Reikiförbundet fick jag höra att den helande energi som skapas under ett möte påskyndar utvecklingen på otroliga sätt. Nu förstår jag vad som menas... Ordet stolt är kanske lite malplacerat, men det var ändå vad jag kände under årsmötet. Jag kände mig stolt över att vara delaktig i en förening som välkomnar varandra med stora, kärleksfulla, öppna armar. Där alla är viktiga och deltagande. Jag kände mig stolt över att vara med i en förening där medlemmarna ödmjukt är delaktiga i varandras läkeresa. Jag är också stolt att vara delaktig i en förening som fått Reikin med all rätt klassad som friskvård hos skatteverket och nu arbetar för att integrera Reikin i samhället. Det är där Reikin hör hemma, i var och vartannat hem! Jag är även stolt över er! Över er medlemmar som sprider kunskap och kärlek genom era visioner och handlingar! Tack för att ni finns! Ni gör hela skillnaden! Varma hälsningar från Anna-Sofia Giese, Numera utvecklingssamordnare. På omslaget: Vy från Strömsund. Foto Eva Carlsson Vet du något som skulle passa i medlemstidningen? Tipsa:

4 Reikiförbundet Medlemsärenden: Nina Holmqvist Hemsida: E-post: Telefon ordförande: Styrelsen Ordförande ( ) Matts Jaakkola, Stockholm Tel: ; Mail: Vice ordförande ( ) Liliann Karlström, Norrköping Tel: Mail: Kassör ( ) Nina Holmqvist, Norrköping, Mail: Ordföranden har ordet Hej kära Reikivän! Foto: Anna-Sofia Giese Här kommer ännu ett nummer av förbundets uppskattade medlemstidning! Det är verkligen roligt att få ta del av tidningen, och all er feed-back på det tidningen innehåller. Jag hoppas på att få höra reaktioner även efter detta nummer! Nu har årsmötet varit, och det var ett -enligt mig- mycket bra möte med många nya infallsvinklar och många nya saker för oss i styrelsen att ta tag i. Många nya ideer om vad vi kan göra för att nå vårt viktigaste mål: att du som medlem känner att du får ut något av att vara medlem i förbundet! Vi har redan startat upp ett medlemsforum på vår hemsida, och jag hoppas att du går in där för att ventilera dina åsikter och tankar med alla oss andra i ReikiSverige! Jag hoppas att forumet ska bli en självklar mötesplats för oss alla. Ett annat viktigt arbete är att öka kontakten mellan lokalavdelningarna och förbundsstyrelsen. Som sagt: många saker att ta tag i, men jag tror att det är viktiga steg för att utveckla förbundet i en bra riktning. Nu önskar jag dig en underbar sommar och njutfull läsning! Sekreterare ( ) Karin Jansson, Kågeröd Tel: Mail: Suppleant: Anna Sporring, Märsta Utvecklingssamordnare ( ) Anna-Sofia Giese, Skellefteå Tel: Mail: Tidningsansvarig Anna-Sofia Giese, Skellefteå Tel: Mail: Suppleant:Sofie Johansson Annergren, Sundsvall Mail: Hemsidesansvarig ( ) Maria V Johnsson, Kristianstad Tel: Mail: Ansvarig för medlemsregister Catha Morén, Linköping Mail: Revisor ( ) Revisionsfirman Acme Redovisning Skogsvägen 12, Söderköping Tel: Kontaktperson för spansktalande Maria Susana Fernandez, & Valberedning ( ) Lena Jönsson Mail: Reikihälsningar Matts

5 Händer i styrelsen Från förening till förbund Förenade Reikiförbundet började som en vision om att samla alla Sveriges Reikiutövare. Nu har föreningen utvecklats till att ta steget in i den yrkesverksamma branschen och även ha hela företag som medlemmar, alltså bli ett förbund. Målet är att skifta från förening till förbund år 2012, vilket ger oss ungefär 2 år på oss att samla ihop oss och samla den information och det material vi behöver för att komma vidare. Upplevas seriöst eftersom Reiki är seriöst Här är det viktigt att du som medlem känner att du är viktig och unik! För det är det du är! Målet är på intet sätt att bli ett elitförbund för de yrkesverksamma. De allra flesta som går en Reikiutbildning gör det för sin egen skull! De vill ha större lugn, är nyfikna på energier och har kanske en eller annan åkomma som de hoppas kunna hela. Därför är det viktigt att individen får en seriös utbildning där de lär sig vad Reiki är och hur Reikienergierna fungerar. Det är också viktigt att Reikiterapeuterna känner att deras utbildning har tyngd och räknas i som viktig i samhället. Idag finns det personer som upplever att de måste bli massörer för att kunna få ge Reiki till sina medmänniskor på ett legitimt sätt. En fin tanke, men samtidigt visar den en rädsla för att arbeta med Reiki professionellt. Varför ska inte Reiki finnas som företagsfriskvård på samma sätt som massage? Arbetsgrupp för att bilda ett yrkesförbund I höst ska en arbetsgrupp skapas vilken har i uppgift att samla information för att veta vad som krävs för att bilda ett yrkesförbund. Skulle du vara intresserad av att delta i denna arbetsgrupp, kontakta Hemsidedesigner Sitter du med skaparlust och känsla för webbdesign? Det finns utrymme för att hjälpa webbansvarig med hemsidan! Hör av dig till om du är intresserad! Utvecklingssamordnare En ny styrelsepost har skapats. Utvecklingssamordnaren har i uppgift att ta fram kvalitetssäkringar för både Reikiutbildning och Reikiterapeut. Utvecklingssamordnaren fungerar som kontaktperson och arbetsledare. Du är varmt välkommen att höra av dig till för att delge dina funderingar och åsikter. Utvecklingssamordnaren har också i uppgift att samla och förmedla forskningsmaterial för att visa hur effektfull Reikin är och hur energierna kan användas! Tidningsredaktion Det finns oerhört mycket kompetens och erfarenheter i Förenade Reikiförbundet! Detta ska absolut lyftas fram! Tidningsarbetet har tidigare hängt på en person, en ansvarig. Nu är tidningsansvarig istället en samordnare och arbetsledare som hjälper engagerade individer att lyfta fram sina klokheter! Har du bilder, kunskap i layout eller är intresserad av att skiva reportage? Hör av dig till Bilder från årsmötet i Strömsund. Foto Peter Larsson

6 Protokoll årsmöte Föreningen Förenade Reikiförbundet i Sverige Protokoll för vid årsmöte Datum: Plats: Larssonsgården, Strömsund Ordförande Matts Jaakkola drar ett regnbågskort. Oberoende. Oberoende är nyckeln sätt den i hålet. Gör ingenting alls så når du målet. Det som är sant, sköter sig själv. När du förstår oberoendets kvalitet upptäcker du att du inte behöver driva fram någonting och inte heller hålla något kvar. Du blir fri att låta allting vara som det är. Då händer det du vill när du minst anar det. Det bara sker. Det ser ut som om du har tur, men tur är ingenting annat än noggrann förberedelse och beredskap när tiden är mogen. 1. Årsmötets öppnande Ordförande öppnar mötet med att hälsa alla välkomna. 2. Fråga om årsmötet är behörigt utlyst? Årsmötet tar beslut om att årsmötet är behörigt utlyst enligt stadgarna. 3. Presentation av styrelsen I styrelsen har ingått ordförande Matts Jaakkola, kassör Liliann Karlström, Tidningsansvarige AnnaSofia Giese, sekreterare Karin Jansson, kassörssuppleant Nina Holmqvist, och tidningsansvarige suppleant Sofie Johansson Annegren 4. Val av mötesfunktionärer: a. ordförande för årsmötet Årsmötet beslutar att välja Jenny Lundin. B. sekreterare för årsmötet Årsmötet beslutar att välja Karin Jansson. c. två (2) protokolljusterare Årsmötet tar beslut att välja Johanna och Gunilla Teofilusson. d. två (2) rösträknare Årsmötet beslutar att välja Johanna och Gunilla Teofilusson 5. Godkännande av dagordning Tillägg till dagordning Arvode till styrelsen Årsmötet tar beslut att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg som en ny punkt Upprättande av röstlängd/deltagarlista Mötets ordförande läser upp röstlängden och årsmötet godkänner denna. 7. Styrelsens verksamhetsberättelse (Se bil) Anna-Sofia går igenom verksamhetsberättelsen. Årsmötet tar beslut om att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 8. Kassörens rapport Liliann går igenom den ekonomiska berättelsen och där budget och resultat följer varandra ungefär lika. Årsmötet beslutar att lägga kassörens berättelse till handlingarna. 9. Revisorns berättelse och godkännande av denna Kassören går igenom revisorns berättelse. Årsmötet beslutar att lägga revisorns berättelse till handlingarna. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet. 11. Presentation av framtida verksamhet (verksamhetsplan). Se bil Anna-Sofia går igenom verksamhetsplanen. Årsmötet beslutar att lägga verksamhetsplanen till handlingarna. 12. Antagande av styrelsens förslag till kvalitetssäkra distansutbildningarna. Anna-Sofia går igenom bakgrund och förslag till kvalitetssäkra distansutbildningarna. Styrelsens förslag är förbundet ska ha distansutbildningar. Samma kriterier ska gälla om man går en fysisk kurs som att man går en distansutbildning. Styrelsen vill koncentrera sig på innehållet och inte formen. Styrelsen anser att förbundet inte är färdiga med detta arbete. Därför har styrelsens på förslag att tillsätta en utvecklingssamordnare som får till ansvar att ta fram minikrav på vad som man behöver kunna efter genomgången Reikikurs. Utvecklingssamordnaren ska även titta över forskningsmöjligheterna. Gunilla lägger till förslaget att även kvalitetssäkra utbildarna. Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens förslag. Årsmötet beslutar att även ta fram kvalitetssäkring av utbildare. 13. Arvode för styrelsen På förra årsmötet beslutade förbundet att ge arvode till styrelsen om ekonomi tillätt det. Föbundet tog även beslut om summorna. Styrelsens förslag att arvodera styrelsen utefter personens arbetsinsats, men inte ha fasta summor. Dettaberor även på hur ekonomin ser ut. Beslut tas av kassör, revisor och ordförande tillsammans. Gunilla och Jenny lägger förslag om att det bör vara totalt maxbelopp som styrelsen kan fördela sins emellan efter arbetsinsats. Årsmötet beslutar att arvodena ska ha ett maxbelopp på kr, men att styrelsen och revisorn fördelar beloppen inom styrelsen, baserat på arbetsinsats. arbetsbörda och förbudets ekonomi. 14. Fastställande av budget för 2010 Årsmötet beslutar att fastställa styrelsens förslag på budget. 15. Genomgång av styrelsens förslag till medlemsavgift Anna-Sofia går igenom styrelsens redovisning av kommittén för medlemsavgifter. Styrelsens förslag är att inte differentiera medlemsavgiften innan vi är ett förbund. Sofie lägger fram ett förslag att om att förbundet skapar en kommitté som ska jobba för att förena förbundet och lokalföreningar. Matts lägger förslaget att Ordförande i olika lokalavdelningartillsammans med någon i styrelsen skapar denna styrelse. Årsmötet beslutar att vänta med att differentiera tills föreningen är ett förbund. 16. Fastställande av medlemsavgift för 2011 Styrelsen har förslag att hel medlemsavgift gäller för ett kalenderår och att vi tar bort halvårsmedlemsavgifterna. Om man som ny medlem betalar medlemsavgiften från och med 1 december ingår medlemsavgift för nästkommande kalenderåret. Summorna ska vara oförändrade. Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens förslag till att behålla nuvarande medlemsavgift samt att ta bort halvårsmedlemsavgiften. 17. Val av styrelseledamöter a. Val av ordförande på 1 år. Omval Årsmötet beslutade att välja Matts Jaakkola på ett år. b. Val av 4 st ledamöter på 2 år. Nyval Årsmötet beslutade att välja Ledamot Liliann Karlström vice ordförande Ledamot Nina Holmqvist kassör Ledamot Therese Blom Tidningsansvarig Ledamot Anna-Sofia utvecklingssamordnare c. Val av 5 st suppleanter på 1 år Årsmötet beslutade att välja Sofie Johansson Annergren Tidning Catha Morén Medlemsansvarig suppleant Anna Sporring Sekreterarsuppleant Två suppleantplatser blivit tomma, men styrelsen får i uppdrag att leta vidare och adjungera in två personer till styrelsen. 18. Val av valberedning och sammankallande till denna Årsmötet beslutar att välja Lena Jönsson sammankallande Lena får leta efter ytterligare två ledamöter 19. Inkomna motioner Årsmötet har inte fått in några motioner. 20. Platsen för årsmötet 2011: förslag och diskussion Årsmötet beslutar att förlägga 2011 års årsmöte i Stockholm med omnejd. Styrelsen får i uppdrag tillsammans med Maria Nylow och Gunilla Teofilusson framformerna på årsmötet. 21. Övriga frågor Styrelsen får i uppdrag att samla lokalföreningarnas ordförande för att starta upp arbetet. Styrelsen förbereder arbetet redan i maj juni. Skickar ut en inbjudan för att träffas fysiskt i september. Kommitté om som ska arbeta för att hitta samarbetsformer för hur styrelsen och lokalavdelningarna ska kunna samarbeta bättre. Kommittén ska bestå av representanter från lokal avdelningen och en person från styrelsen. Årsmötet beslutar att arbetsgruppen bildas, arbetet börjar efter sommaren. Arbetet ska vara klart på ett halvår. I februari samlas arbetsgruppen fysiskt för att förbereda stadgeförslag till nästa årsmöte. Årsmötet beslutar att föreningen ombildas till ett förbund Årsmötet beslutar att styrelsen behöver arbeta för att föreningen blir ett yrkesförbund. Samla information för att veta vad som krävs för att bilda bli ett förbund. 22. Årsmötets avslutande Mötesordförande avslutar årsmötet genom att tacka alla deltagare för visat intresse.

7 Verksamhetsplan för 2010 Öka kontakt med medlemmar, avdelningar och samarbetspartner Öka kontakten till medlemmarna. Denna kontakt har redan börjat bli bättre, då vi nu har öppnat vårt forum på förbundets hemsida. Vi ska också hitta andra sätt att nå ut till medlemmarna för att alla ska känna att de ser vad förbundet arbetar med just nu. Det ska också öppna upp för medlemmarna att känna att de har en möjlighet att lätt kontakta styrelsen med sina idéer, tankar och funderingar. Reikiförbundet kommer även att införa månadsvisa nyhetsbrev för att informera medlemmarna om de aktiviteter som utförs. Ökad kontakt med lokalavdelningarna. Lokalavdelningarna är en av de viktigaste delarna av förbundet, och en aktivitet i dessa är en av de viktigaste vägarna för förbundet att växa och bli starkare. Därför ska vi arbeta fram sätt att dels öka kontakten mellan förbundsstyrelsen och lokalavdelningarnas styrelser och dels att stimulera lokalavdelningarna att skapa en ökad aktivitet. Arbetet med att skapa kontakt med andra yrkesförbund fortsätter på bred front, både i en ny branschorganisation och även i kontakt med enskilda yrkesförbund. Detta ska borga för att Reikiförbundet tar en aktiv del i branschens utveckling och att Reiki ska fortsätta vara en självklar del inom alternativ- och komplementärmedicinen i Sverige. Öka kompetens och forskning Arbeta för att öka kompetensen hos reikiterapeuterna. Mycket händer inom branschen, och för att vi ska kunna garantera att Reiki även fortsättningsvis ska vara accepterat som behandlingsform så måste vi höja kompetensen hos våra medlemmar. För detta tillsätter vi ytterligare en styrelsepost: utbildningssamordnare/utvecklingsprojekt. Denna person har till uppgift att hitta sätt att höja kompetensen, stimulera våra utbildare att ytterligare höja nivån i sina redan bra utbildningar. Det gäller att ligga steget före i en bransch som är på stark frammarsch. Detta arbete ligger också i linje med att fortsätta arbetet med att göra Reikiförbundet till just ett förbund, dvs en förening för yrkesutbildade terapeuter. Detta ska göras på ett sätt som ger möjlighet till att vara medlem även om man inte är yrkesutövare. Arbeta för att öka forskningen gällande Reiki. Reikiförbundet ska utvecka en databas där forskare kan hämta aktuell data gällande resultaten av Reikibehandlingar utförda av teraputer vilka följer Reikiförbundets kurs- och behandlingskriterier. Effektivisera beslutskanaler Arbeta för att effektivisera beslutskanalerna inom styrelsen. I takt med att styrelsen växer fortsätter Reikiförbundet att utveckla informations- och beslutskanaler så att varje medlem ska få snabb återkoppling på sina funderingar. Styrelsen arbetar för att standardisera vem/vilka som ansvarar för vilken post för att undvika att ärenden faller mellan stolarna. Revisorsberättelse Undertecknad, av Förenade Reikiförbundet i Sverige, utsedd att granska föreningens räkenskaper för räkenskapsåret 2009, får efter fullgjort uppdrag, avge följande redogörelse. Jag har genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet, försäkra mig om att redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Räkenskaperna är förda i god ordning, inkomst- och utgiftsposter är vederbörligen verifierade. Bank- och postgirokonto är korrekt avstämda, och periodisering av förutbetalda kostnader och intäkter har skett. Redovisningen ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. Då revisionen ej givit anledning till anmärkning föreslås att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser samt att årets underskott balanseras i ny räkning. Söderköping den 16 april 2010 Grupphealing under årsmötet, foto Eva Carlsson

8 Det vackra i människan Workshop: Klart sinne, öppet hjärta med Bart Smyth Text: Sofie Johansson-Annergren Bart Smyth tillämpar en energi- och balanseringsteknik EBT/Yuen metoden och är erkänd mästarinstruktör i Tai Chi även fast han under workshopen säger att mästare är en illusion. Han har studerat och utbildat sig i allt från handpåläggning, Reiki och Taoist Qi healing. Bart börjar workshopen med att öppet berätta om att han har haft en brokig uppväxt i Los Angeles. Eftersom våldsamheter ständigt var vardagsmat i området lärde han sig kampsport och boxning för att överleva. En kombination av miljön och familjens militära bakgrund ledde till att han blev en spänningssökare. Han berättar uppriktigt om delar av hans liv. Hans berättelse vittnar om hur man vänder något negativt till det bättre med positiv utgång. Idag bor han i Sandviken tillsammans med sin svenska fru. Som utgångspunkt för workshopen får vi en fråga Vad vi vill och vad vi önskar förbättra i vårt liv?. När frågeställningen är fastställd får vi fem frågor som man får svara på personligen, som avslöjar väldigt mycket om vilka präglingar och livsval vi har med oss från vår uppväxt. Därefter går vi igenom person för person om våra mycket personliga svar. Bart ställer mycket direkta professionella motfrågor och det går inte att gömma sig och de som lyckas med det kommer det fram totalt orimliga svar och livslögner lyser igenom. Jag svettas, det är obekväma sanningar och jag kan verkligen känna igen mig i allas livshistorier. Även om historian inte är min handlar i stort alla livshistorier om svek, rädslor, förträngda känslor och livslögner. Jag fäller tårar för andra, även för min egen del och känner mig rörd. Vissa stunder frågar jag mig själv Måste man gräva och älta i djupa saker så här? Det är förändrande, tankeväckande och det skapar en samhörighet och medkänsla i gruppen. Det vittnar också om att det finns en god och stark inneboende kraft i oss alla. Dagar efter tillbaka i vardagen känner jag som att inre glöd växer i mig. Mitt bestående intryck och insikt är att det vackra i människan är hur man har valt att hantera sina motgångar och livserfarenheter. Insikten är också att vi alla bär på präglingar, besvikelser och rädslor att lära oss att hantera på ett bra sätt. Det är vackert och inspirerande att träffa reikimänniskor från alla Sveriges hörn och jag kan ärligen säga att det omöjligt att inte tycka om någon. Ni är så förunderligt vackra och sköna allihopa! Bart Smyth ger oss personlig coachning och healing i grupp. Foto: Anna-Sofia Giese

9 Spegel, spegel... Workshop: Må gott pussel med Helen och Peter Larsson Text: Sofie Johansson-Annergren Må gott pusslet består av fem bitar varav en är fysisk hälsa, den andra är självbild, den tredje är mentalt fokus, den fjärde handlar om känsla och den femte om gemenskap. De fem bitarna gör sammantaget och långsiktigt att man mår bra och får balans i livet. Peter inleder och berättar att han upplevde att han hade allt från underbar fru till jobb och bil. Men ändå kände han att jag ilar genom allt för att göra något annat. Han kom till insikten tack vare sin fru Helen att jag vill må så bra jag bara kan varje dag. Makarna började därför att leta efter saker som gjorde att de mådde bra. De prövade på Reiki, inspirerades och kan numer många Reikisorter och - grenar. Succesivt växte må gott pusslet fram. Efter meditation ledd av Peter delas vi upp i grupper. Gruppvis får vi titta på oss själva i en spegel. Vi får frågan är vi i spegeln eller är vi där vi sitter fysiskt. Mertalet i gruppen är i spegeln. Med det vill de åskådligöra att många av oss är och upplever andra människors energier och känslor. Något som emellanåt kan upplevas som jobbigt beroende på vad man möter. Diskussionen om my space, att vara i sig sjäjv Gruppmeditation i Larssonsgårdens café börjar. Efter en diskussion hur vi kan hantera det tränar vi med hjälp av en kompis som sitter framför oss att med sinnet vandra fram och tillbaka från kompisen till sig själv. Pusselbiten är mycket lämplig och uppfattas som lärorik av samtliga som är med i workshopen. Nya tankegångar föds, jag känner mig stärkt och förbättrad som healer. När energierna ändras Workshop: Änglameditation med Kerstin Lindfors Text: Anna-Sofia Giese Foto: Eva Carlsson Kerstin Lindsfors guidade oss till kontakt med vår skyddsängel Foto Anna-Sofia Giese Efter många intensiva och insiktsfulla dagar, följt av ett kraftfullt och manifesterande årsmöte, guidade Kerstin Lindfors oss till kontakt med vår skyddsängel och vår kraftplats. Efteråt, när vi satt i ring och ordet var fritt, fanns det inte så mycket att säga. Person efter person slog upp ögonen, log djupt och sa tack. Tack för stillheten. Tack för lugnet. Tack för änglakontakten. Och kanske tack för att det inte väckts fler djupgående områden som behöver helas? Vi fikade och pratade och kände att årsmötestiden närmade sig sitt slut. En stilla avrundning i goda vänners sällskap. Men så ändrades energierna. Något annat skulle till. Vips hade årsmötesprogrammet ändrats. Kerstin, som har mediala förmågor i blodet och dessutom förfinat sina färdigheter på flera kurser hos Terry Evans, höll en seans och förmedlade budskap till de deltagare som fanns på plats. Energin blev nyfiken och spännande. Många fick budskap om praktiska göromål. Märkligt nog så var det ett skämt som gjorde störst intryck. En ande berättade väldigt ingående om sin jordeliga begravning och tyckte att den var väldigt vacker. Men tydligen hade begravningen blivit försenad? Jo, de hade fått vänta med kistan utanför kyrkporten en timme innan prästen kom. Kerstin sa att mannen skämtade: Det gjorde ingenting, jag låg ju lika ned.

10 Kassörsrapport, Avstamp för Liliann Karlström Liliann Karlström har varit en de personer som varit med i förbundet sedan uppstart. Hon är den som tydligast fått uppleva hur förbundet har skapats och vuxit. Kassörsposten är en av de tyngsta posterna eftersom det stora antalet medlemmar kräver dagligt arbete. Att avsäga sig detta roliga uppdrag är en stor mental process, och där någonstans kom denna helande text fram. Idag kan vi glädjande meddela att Liliann kommer att sitta kvar som rådgivare och vice ordförande i styrelsen! Det är således inte ett adjö, utan istället avstamp för nästa uppdrag. Läs och passa gärna på att njuta över allt helande som ligger i texten. Universum gav mig två stora arbeten Det var mest en slump att jag hamnade i Reikiförbundets uppstart. Men slumpen existerar ju inte, så visst var det reikienergin som styrde. Jag hade just startat mitt företag Norrköpings Reikicentrum när jag såg att Gun Moss Bjerling letade efter personer som ville engagera sig i ett EU-projekt för att skapa ett förbund vilket skulle ena alla Sveriges reikiutövare. Jag visste att jag inte skulle få betalt, men jag ville vara med eftersom det verkade roligt. Eftersom jag hade jobbat med bokföring tillföll kassörsposten mig. Tänk att vi från början inte hade en enda medlem, bara vår gemensamma längtan att skapa något! Kassörsjobbet visade sig vara en tung post med mycket jobb. Nästan varje dag händer det något med medlemmar kommer till, betalar, slutar, ändrar adress, har andra frågor, fakturor ska betalas, bokslut ska göras, deklaration, budget plus allt jobb med årsmötet. Då visste jag inte att jag samtidigt skulle få ett annat jobb, något som skulle vara ännu mer arbetskrävande och kräva väldigt mycket energi, nämligen ett jobb med mig själv. Universum tyckte att jag hade nog med dessa två så att jag fick sluta på mitt ordinarie jobb och bara ägna mig åt dessa två. Tyvärr var ingen av dem särskilt inkomstbringande Som styrelsemedlem har vi ju inte hittills haft nåt arvode och med ett deltidsföretag får man ju inte stämpla. Det andra jobbet, jobbet med mig själv, var en autoimmun sjukdom med njursvikt som gjorde att jag inte orkade så mycket med företaget heller. Jag stod inför ett vägskäl. Jag jobbade med helande, jag undervisade i helande och nu stod jag vid en punkt där jag verkligen behövde helande. För att kunna fortsätta med mitt jobb behövde jag tro på helande. För mig innebar det att ta ansvar för min egen hälsa, på mitt sätt. Specialisten på sjukhuset var inte överens med mig när jag valde bort medicin och sa: Om jag har ett problem så vill jag lösa det och inte ha många nya i stället. (Medicin = biverkningar = nya problem) Jag började mitt sökande i mig själv Min grundläggande tanke är att vi alla har ett självläkande system inuti kroppen. Jag undrade: Varför fungerar inte detta just nu? Därifrån började jag mitt sökande i mig själv, efter de faktorer som orsakade en svår obalans i min kropp. Jag befann jag mig i den allra djupaste grop man kan hamna i. Jag hade förlorat mitt jobb, min lokal som då fanns på det jobbet, min inkomst och min hälsa Så jag satte mig ner och tänkte. Jag ville inte göra någonting förrän jag fått någon slags fingervisning om vart jag ska ta vägen. Universum hjälper alltid till, det har ni kanske märkt... Jag fick veta att jag trots allt skulle få pengar för EU projektet som innebar att Reikiförbundet startades. Jag skulle få kr men de fick bara användas till kompetensutveckling. Hur lätt var det när man knappt hade pengar till mat och ännu mindre till hyra? Jag hade tidigare tittat på Healing of the Light Body School. Precis när jag skulle få kompetensutvecklingspengarna började en sådan kurs i Stockholm, tidigare hade den enbart gått utomlands. Jag anmälde mig och åkte till kursens första del, utan någon som helst aning om hur jag skulle kunna fullfölja utbildningen, eftersom jag nyss hade upptäckt betydelsen av att vara i nuet. För mig var situationen så hopplös så jag kunde inte alls tänka på nåt annat än JUST IDAG. Just idag lever jag. Just idag har jag mat. Just idag kan jag åka på denna utbildning. Efter en vecka var jag hemma igen med ett nytt verktyg i min verktygsväska full av reikiverktyg. Detta nya verktyg var Ljusbad. Vi fick dock inte lära oss att använda det på oss själva, men väl hemma kände jag att jag inte kunde sitta där och vänta på att någon annan från den utbildningen skulle råka komma förbi och ge mig ett ljusbad, så jag tog saken i egna händer och började ge mig själv. Vad var det då för faktorer som hindrade mitt självläkande system? Ja, jag hittade mycket i mitt inre. Det största var nog hopplöshet, ordentligt inpräntat av sjukvården som med alla medel försökte få mig att förstå att det inte gick att göra nåt åt mitt tillstånd, det var KRONISKT, och OBOTLIGT och skulle inte leda till nåt annat än döden. Men dö ska vi ju alla göra, so what, då får man kanske försöka göra det allra mesta av sin tid som man har kvar. Jag märkte att när man simmar i hopplöshetens hav finns inga utgångar, inga utvägar. Men direkt jag hade gjort ljusbad på hopplöshet så fick jag kraft och mod att fortsätta, det fanns utvägar men jag hade bara inte sett dem. Jag upptäckte fler saker: värdelöshet, depression, sorg, skuld, ilska, svek, förödmjukelse och för varje sak jag blev av med, med hjälp av mina ljusbad på mig själv, så kände jag att jag blev starkare mindre trött och proverna visade att nåt hände. Jag fick uppleva helandeprocessen Med vårt inre jobb så får vi aldrig någon bekräftelse, universum skickar inte precis brev och skriver: Bravo, du är på rätt väg! Det verkligt svåra är att lita på sig själv och den information som kroppen ger. I sådana här situationer är kroppen extremt stressad, hjärnan fungerar bara till några procent och ändå måste man ta verkligt viktiga beslut om sig själv och sin hälsa.

11 Jag har lärt mig enormt mycket om helandeprocesser under denna tid som jag hållit på. Vad händer? Hur känns det? Varför tar det tid? Varför måste det finnas helandereaktioner? Varför måste man bli medveten om olika saker? Varför tar det aldrig slut? Alla dessa frågor som man får varje dag i sin praktik har jag nu själv erfarit och känner att processen har gett mig otroligt mycket kunskap i helande. Massor av andra bra underbara saker har ju också hänt under min kassörstid och under min väg till helande men det skulle ta hela numret i anspråk och medlemmarna vill kanske höra om annat också. Varför hoppade jag inte av kassörsjobbet kanske många tänker. Som kassör kan man inte hoppa av, allt måste fungera och en ny måste vara insatt innan man kan ta adjö. Nu är det dags, Nina ska ta över från årsmötet. Jag har fullt förtroende för henne och hon har hjälp till senaste året så hon vet vad hon ska göra. Det är min förhoppning att Reikiförbundet får så många medlemmar så att styrelsemedlemmarna kan få ersättning, för det är ett stort jobb man gör. Jag arbetar för att integrera vården med hopp Själv arbetar jag vidare för att skapa en ekonomisk förening, en ny branschorganisation, med mål att komplementära metoder ska integreras i sjukvården. Ett stort, viktigt och roligt jobb som vi hoppas ska ge resultat. Skicka gärna reiki, ni som är intresserade att vi ska bli ett komplement till sjukvården. Vården måste lära från oss healers när de bemöter patienter för att se hela människan och att inte ingjuta hopplöshet. Hopplöshet är det värsta tillstånd man kan vara i. Det finns alltid hopp och det spelar ju alls ingen roll om doktorn har rätt i sitt antagande om att det inte går att bota, eller om jag har rätt i mitt antagande att kroppen kan läka sig själv. Det VIKTIGA ÄR ATT LIVSKVALITETEN TAS BORT HELT OCH HÅLLET när man får höra att saker är hopplösa. Och vägen till döden, (det är det som är livet), vare sig den ska ske genom en sjukdom eller på nåt annat sätt, måste vara fylld av lycka, glädje, tilltro, frid och harmoni. Liliann Karlström, kassör i Reikiförbundet från starten. Nu Viceordförande. Medium utbildning Kursstart i och Umeå oktober 2010 Sinnlig Beröringsterapeut Kursstart i och Umeå oktober 2010 Distansutbildningar Medial utveckling, Reiki utbildningar, Shamanska kurser, Andlig utveckling, Personlig utveckling, Ängla metoder, Kristallkurser, Meditationskurser, Massagekurser, Healing kurser, Tarot, Fysiska utbildningar. Läs mer på: Andlig Må Bra Retreat Reiki - & Meditations Retreat Örnsköldsvik augusti. Fredag 18:00 - Söndag kl 16: kr, all mat ingår Läs mer på: Hälsningar från Solkarina Angelic reiki är skild från andra liknande healingsystem eftersom uppmärksamhet ägnas åt självläkande processer, detta förfarande upplyser de genetiska koden och vår molekylstruktur. Angelic reiki hjälper oss att inkarnera våra ängla-jag. Att acceptera dessa initieringar innebär att du bjuder in änglarnas närvaro inuti ditt medvetande, änglarna kommer att hjälpa oss, våra medmänniskor och planeten själv. Angelic reiki är en av de renaste och kraftfullaste reikiinitieringar som finns. Grundare: Kevin och Christine Core, kanaliserade från Archangel Metatron. För information: Liliann kommer gärna och håller kurs på andra orter, minst 4 personer krävs. Pris kr/per person Boka din kurs hos Liliann på: eller Norrköpings Reikicentrum Kungsgatan 3, Norrköping Erbjuder kurs i Angelic reiki

12 Majonnäsburken och två koppar kaffe När saker och ting i ditt liv nästan blivit för mycket för dig att hantera, när dygnets 24 inte känns nog. Kom ihåg majonnäsburken och två koppar kaffe: En professor stod inför sina filosofistudenter med några föremål på bordet framför sig. När lektionen började lyfte han under tystnad upp en mycket stor och tom majonäsburk av glas och började fylla den upp till kanten med golfbollar. Han frågade sedan sina studenter om burken var full. Studenterna samtyckte till att den var det. Då lyfte professorn upp en ask med småsten och hällde dem i burken. Han skakade den lätt. Småstenarna rullade ner i tomrummen mellan golfbollarna. Återigen frågade han studenterna om burken var full. De höll med om att den var det. Därefter lyfte professorn upp en ask med sand och hällde sanden i burken. Sanden fyllde upp resten av tomrummen. Han frågade ännu en gång om burken var full. Återigen svarade studenterna med ett enhälligt 'ja'. Då lyfte professorn fram två koppar kaffe som stått under bordet och hällde hela deras innehåll i burken, vilket effektivt fyllde upp det återstående tomrum som kunde finnas kvar mellan sandkornen. Studenterna skrattade. Nu, sa professorn medan skratten klingade ut, vill jag att ni tänker er att den här burken representerar ert liv. Golfbollarna representerar de viktiga sakerna som familj, barn, hälsa och annat som ligger passionerat i ert hjärta. Sådant som - om allt annat gick förlorat och bara dessa saker återstod - ändå skulle uppfylla och berika ert liv. Småstenarna representerar andra saker som betyder något, som hem, jobb och bil. Sanden representerar allt annat - småsakerna. Om ni lägger sanden i burken först, fortsatte professorn, går det inte att få plats med golfbollarna eller småstenen. Samma sak är det med livet. Om du lägger all tid och energi på småsaker finns det inte plats för det som är viktigt för dig. Så var uppmärksam på det som är oumbärligt för din lycka och förnöjsamhet. Umgås med dina barn. Ta med din partner ut på middag. Ägna en omgång till åt det som gör dig passionerad. Tids nog kan du städa huset och annat som är mindre viktigt. Ta hand om 'golfbollarna' först - sakerna som verkligen betyder något. Återställ det som är viktigast i ditt liv. Resten är bara sand. En av studenterna räckte upp sin hand och frågade vad kaffet representerar. Professorn log och sade, jag är glad att du frågar. Kaffet finns med för att visa er att hur fullt och pressat ert liv än känns, så finns det alltid plats för en fika med en vän.

13 Är verkligen Reikiprinciperna nödvändiga? Reikiforum På medlemssidorna har du även tillgång till ett Reikiforum där du kan diskutera Reiki tillsammans med andra utövare. Logga in på hemsidan med din mail-adress adress + ditt lösenord. I Kraft genom Reiki av Paula Horan kan man läsa att Mikao Usai började hela människorna i tiggarkvarteren. Men efter flera år märkte han att han kände igen många av ansikterna. Han frågade en man: Känner jag inte dig? Jo, svarade mannen, jag var en av de första du helade. Smärtorna försvann, jag skaffade mig ett jobb och en familj. Men ansvaret var betungande. Det var enklare att vara tiggare. Mikao Usai träffade snart fler personer som berättade liknande historia. Han slet sitt hår! Vad gjorde han för fel?! Men så slog det honom. Han gav Reiki helt utan förbihåll. Genom att ge utan motprestation snarare förstärkte han tiggarnas beteende istället för att lära dem att ta hand om sig själv. Mikao Usai utvecklade därför Reikiprinciperna för att lära personer att behålla och leva med sitt helade tillstånd. Så är Reikiprinciperna nödvändiga? Inte för att ge Reiki. Reikikanalen fungerar alltid oavsett våra tankar och levnadsprinciper. Men för den som tröttnat på att behandla tillbaka spända axlar varje kväll ger Reikiprinciperna en god uppfattning vilken slags nya tankar som kan göra att axlarna behålls avslappnade hela dagen! Hälsar utvecklinssamordnare Anna-Sofia Giese Pendelknuten Efter en ofrivillig tur i tvättmaskinen fick Evas rosenkvartspendel en fnurra på tråden. Den smala metallkedjan hade fått en knut som vägrade gå upp. Eva provade få upp den. Hennes man provade att få upp den. Deras vänner provade att få upp den. Men trots alla försök med fingrar, nålar och tålamod stannade knuten envist kvar, i ett halvår. Dagen innan Reikiförbundets årsmöte lade Eva pendeln i solen. När hon sedan vidrörde kedjan så gick knuten upp. Som ett tecken

14 CHIYOKO YAMAGUCHIS FÖRSTA REIJU Denna är text är hämtad ur Light on the Origins of Reiki av Tadao Yamaguchi och är översatt av Gunvor Abrahamsson med tillstånd av författaren Tadao Yamaguchi och förläggaren Silke Kleeman. Min mor bodde hos sina släktingar, familjen Ushio efter att hon fyllt tio år. I den familjen använde man Reiki dagligen. Varje gång hon fick någon lättare sjukdom som huvudvärk, ont i magen, förkylning eller feber fick hon Reiki av sin morbror eller moster eller av sin egen syster. Efter Reikin mådde hon alltid bättre så hon behövde nästan aldrig besöka någon läkare. Ibland kom grannarna på besök för att be Chiyokos syster Katsue om en Reiki behandling. De mådde alltid bättre efter behandlingen och de tackade henne rikligt. Chiyoko blev mycket imponerad av Reikin och därför var det självklart att hon var angelägen att lära sig själv. Hennes morbror lät henne dock vänta med det tills hon slutat skolan. Hon väntade otåligt på att den dagen skulle komma. Undervisningen av Reiki seminarierna kostade på den tiden 50 yen och den genomsnittlige löntagaren hade en månadsinkomst på 47 yen och det visar på att det var extremt dyrt på den tiden. Men hennes morbror Herr Sugano (Chiyokos fosterfar) var övertygad om att hon borde lära sig det. Han ansåg att det skulle vara mycket användbart för henne när hon gifter sig och skaffar familj. Det var bättre att lägga pengar på kursen än att spendera en förmögenhet på lyxiga bröllopsarrangemang. (I Japan var det tradition att brudens föräldrar skulle skänka paret ett nytt lyxigt möblemang). Detta visar att familjen tog Reiki på allvar. Den stora dagen kom så till slut. Den 13 mars 1938 anslöt Chiyoko till den fem dagar långa kursen med Shoden och Okuden. Tillsammans med sin äldre syster Katsue gick hon hemifrån med sin alldeles nya Kimono (ett traditionellt Japanskt sidenplagg) som Herr Sugano köpt för detta tillfälle. De gick tillsammans till huset som en av medlemmarna i Daishoji avdelningen hade och där seminariet skulle hållas. Den 17- åriga Chiyoko var väldigt ivrig men mycket nervös på samma gång. Härifrån använder jag min mors egna ord så du själv kan känna atmosfären. Chiyoko: När vi kommit fram till huset hade några deltagare redan anlänt. De flesta av dem var mycket äldre än mig. Några av männen där bar formell klädsel, och det gjorde att atmosfären kändes väldigt seriös. Min syster Katsue hade varit med vid flera tillfällen tidigare i Daishoji avdelningen så hon verkade finna sig väl tillrätta, medan jag var fullständigt överväldigad. Jag blev lite lugnare när jag såg en av mina fastrar bland samordnarna av seminariet. Jag kommer ihåg att jag såg tre rader med sex Zabuton (Japansk golvkudde att sitta på) och vi blev var och en hänvisade att sätta oss på dem i bestämd ordning. Jag kan inte riktigt komma ihåg idag exakt hur många deltagare det var den dagen. Hon kommer ihåg att samordnarna hälsade på deltagarna och förklarade hur man på lämpligaste sättet tar emot Reiju (initiering). Så här genomfördes Reiju: Samordnare: Först kommer rummet att mörkläggas. Vi ber er att ni sitter i Seiza position (formellt Japanskt sätt att sitta på knäna) medan ni blundar, sitter med rak rygg och ser till att inget trycker på Tanden (en punkt cirka tre cm under naveln) Var snäll och håll dina händer i Gassho (händerna tillsammans i böneställning). Även när Reiju är avslutad skall du sitta kvar tyst tills alla deltagarna har fått Reiju. Du får inte lämna kudden eller prata. Förklaringar Reiju: Den ursprungliga initieringen som Hayashi Sensei lärt sig av Usui Sensei. Sensei: Lärare Shihan: Lärargrad i Jikiden Reiki med behörighet att lära ut Shoden och Okuden Jikiden Reiki: Reiki institut i Japan som undervisar Reiki så som Chiyoko Yamaguchi lärt sig av Hayashi Sensei när hon var 17 år.

15 Boken Boken Light on the Origins of Reiki finns att köpa på Adlibris.se Jikidenkurs Gunvor Abrahamsson, Shihan och arrangör av Jikiden Reiki seminarier med Tadao Yamaguchi i Sverige. I Jikiden Reiki seminarierna går Reiju till på samma sätt idag, förutom att man sitter på stolar under Reiju istället för Zabuton. Kursinnehållet kan du läsa mer om på Fortsättning CHIYOKO YAMAGUCHIS FÖRSTA REIJU Chiyoko: Efter den inledande genomgången kom Hayashi Sensei in i rummet klädd i Haori och Takama (traditionell formell klädsel av kimonotyp). Jag hade fått veta att Hayashi Sensei var en respekterad marinofficer och jag blev imponerad av hans värdiga utseende och mäktiga hållning. Han var en lång man som verkade sprida ett ljussken runt om sig. Rummet var mycket mörkt för alla fönsterluckor var stängda och ljuset var släckt. Under Hayashi Senseis ledning lästes Go-kai-no-sho (de fem Reikiprinciperna som är skrivna på bokrullen som hängde i rummet där initieringarna skedde) av alla deltagarna. Rummet var så mörkt att de inte kunde läsa orden på bokrullen. Så de repeterade vad Hayashi Sensei läste högt, rad för rad. De läste Gokai tre gånger. Det hände ibland före Reiju att han högt läste upp Gyosei av Kejsare Meiji (det är de traditionella Japanska Waka dikter som när de är skrivna av en kejsare kallas för Gyosei. Om du vill veta mer om Gyosei läs kapitel 3 i boken). Därefter startade Reiju. Först fick vi Reiju av Hayashi Sensei, följd av de övriga som hade Shihan graden. Vad jag minns var det kanske tre Shihans men det var så mörkt att jag inte kunde se exakt hur många. Varje Reiju varade i ungefär fem minuter. Efter Reiju samlades alla deltagarna för att bilda Reiki Mawashi (alla lägger sina händer på personen framför sig för att känna hur Reiki cirkulerar medan man sitter i en cirkel). Ibland deltog Hayashi Sensei själv i cirkeln och vid andra tillfällen satt han i mitten av cirkeln och gav instruktioner till deltagarna. Efter det fortsatte Hayashi Sensei med att förklara teorin bakom Reiki. Seminariet började kl. 10 på förmiddagen. På morgonen fick vi ta emot en Reiju. Därefter satt vi och lyssnade på föreläsningen av Hayashi Sensei och vi hade även praktiska övningar. Vi gav Reiki till en person som låg på en Reikibänk som var gjord av rotting. Vi använde en filt för att täcka över mottagarens kropp och en liten bomullshandduk för huvudet. Bäddarna var cm höga och det underlättade för utövarna att sitta rakt upp när de gav Reiki. Vi fick alla möjlighet att lägga händerna på olika delar av kroppen på olika deltagare varje dag under hela det fem dagar långa seminariet. Ibland fick vi tillfälle att ge en riktig Reiki behandling till någon som var sjuk och som bodde i närheten av lokalen.

16 Som medlem får du möjlighet att hålla dig à jour inom Reikiområdet ett forum för frågor och diskussioner gällande Reiki förmedla dina upplevelser/åsikter broschyr med råd och tips vid praktikstart fyra medlemstidningar om året förmånligt pris på ansvarsförsäkring möjlighet att ansluta dig till FriskvårdsChecken annonsera gratis om dina Reikiträffar (hemsida och tidning) annonsera för 500kr/år om dina kurser (hemsida och tidning) tillgång till presentationsmaterial, dokumentationsblanketter, kursplaner, utvärdering m.m. använda förbundets logotyp vid marknadsföring av Reiki reducerat pris på evenemang som förbundet anordnar reducerat pris på förbundets monterplatser på hälsomässor 50% rabatt på annonser i medlemstidningen Rabatt hos flera företag. Aktuella medlemsrabatter hittar du på sida 16. Lokalavdelningar Reikin växer och stärks av samarbete. Därför har vi gjort det enkelt för medlemmar att starta lokalavdelningar. Det kan vara lokala avdelningar eller avdelningar med speciell inriktning. På hemsidan finns en ansökningsblankett som fylls i och skickas till ordföranden. Aktiva lokalavdelningar hittar du på sida 18. Andra Reikiföreningar... kan ansluta sig för samma avgift som en betalande medlem. En förening har samma förmåner och förpliktelser som en enskild medlem. Föreningen får visa upp sig på hemsidan och i medlemstidningen. När medlemmarna i andra Reikiföreningar ansluter sig till Reikiförbundet ansluter de sig enskilt, men eftersom de tillhör en annan Reikiförening får de 100 kr rabatt på medlemsavgiften. Medlemskap kan var och en få som: har Reiki I-utbildning ansluter sig till våra stadgar och etik Medlemsavgift kr Familjemedlem på samma adress (gemensamt brevutskick):50 kr Barn under 18 år: 0 kr Ungdomar år: 100 kr Medlem i annan Reikiförening: 100 kr rabatt mot uppvisande av medlemsbevis Plusmedlem När du betalat 500 kr till Reikiförbundets plusgiro för kursannonsering är du automatiskt plusmedlem. Du lägger själv in dina kurser på hemsidan. Maila även dina kursdatum till om du även vill ha datumen i tidningen. Vill du bli medlem i Förenade Reikiförbundet? Betala in 350 kr till pg , för medlemskap år 2010 Uppge namn, adress, telefonnummer Förenade Reikiförbundet i Sverige ett partipolitiskt och religiöst obundet ideellt riksförbund som förenar Reikivänner och Reikiföreningar i Sverige Mål Att höja livsenergin i allt genom Reiki Syfte Verka för att sprida Reiki samt att utbyta erfarenheter och sprida kunskap inom området Förena alla Reikiutövare i Sverige Verka för och stödja bildandet av lokala nätverk Verka för att kvalitetssäkra Reikiutbildningar Verka för samarbete med: - andra Reiki- och healingorganisationer - myndigheter och andra organisationer - hälso- och sjukvården - komplementärmedicinen Reikiförbundets vägledande etik Fullständig kärlek är högsta målet. Vara ärlig och ha ett öppet och rent tankesätt. Ta personligt ansvar för sin livssituation och lita till sina inre resurser. Ha tillit till sin egen inre vägledning och både se positiva och negativa upplevelser som möjligheter till utveckling och erfarenhet. Respektera andras val i livet utan att döma eller skuldbelägga någon. Att alltid uppträda och bemöta klienten med kärlek, respekt och omtanke. Att iaktta tystnadsplikt i sin verksamhet som Reikiutövare. Att alltid uppmana klienten att uppsöka läkare om denne är i uppenbart behov av detta. Att aldrig uppmana klienten att avbryta pågående läkarvård och medicinering. Att känna till och respektera lagstiftningen som berör Reikihealing. Medlemstidningen Medlemstidningen består av medlemmarnas upplevelser, visioner och tips! Skicka gärna in din egen berättelse! Vi förbehåller oss rätten att redigera och/eller förkorta artiklarna. Materialet får inte heller strida emot Reikiförbundets vägledande etik. Skicka ditt material till tidningsredaktionen: Tidningen utkommer 4 ggr/år, i slutet av februari, juni, september, och november. Den skickas gratis till alla medlemmar, vilka också kan läsa och skriva ut tidningen från hemsidan. Tidningen finns som blädderexemplar hos föreningar och butiker listade på sida 20.

17 Styrelsen informerar Den nya hemsidan Nu har Reikiförbundets hemsida bytt plattform. De största nyheterna är att teraputer själv lägger in sina kurser på hemsidan och att medlemmarna har tillgång till ett Reikiforum för att utbyta erfarenheter. Logga in När du loggar in på sidan så är mailadressen ditt användarnamn. Om du har skapat ditt lösenord själv när du registrerade dig så är det ditt lösenord. Om du blev överflyttad från vår gamla hemsida så lade vi in lösenord medlem2009 på alla för enkelhets skull men detta kan du byta första gången du loggar in. Fungerar inte inloggning kontakta vice ordförande, Det kan vara så att du har bytt mailadress eller att mailadressen skrivits in fel. Kontakta oss så ordnar vi det. Plusmedlem Att visa upp alla sina kurser kostar 500 kr/ år och är en subventionerad medlemsförmån i Reikiförbundet. För att bli plusmedlem ska du betala 500 kr till Reikiförbundets plusgiro och skriv kursannonsering + namn. Som plusmedlem får du möjlighet att lägga upp dina egna kurser på hemsidan. Efter registrerad betalning får du ett lösenord som gör att du kan logga in på sidan. Därefter besöker du Utbildningar & Träffar - och i den listen kommer det en kategori "Lägg till Utbildning". Lägg där upp enligt din reikikurs och kryssa i de rutor som finns. Det finns en utförlig manual på sidan. Ser du inte rutan Lägg till utbildning kontakta kassören, Forum Som inloggad medlem hittar du forumet under Medlemssidorna och rubriken forum.

18 Butiker med blädderexemplar av Reikitidningen Ametistgrottan Hjalmarbrantingsg. 7 Tel: Göteborg Amuletten Trädgårdsgatan 38 Tel: Sundsvall Bokhandeln Sök & Finn S:a Förstadsgatan 19 Tel: Malmö Böcker & Ting Östra Storgatan 32 Tel: Kristianstad Eldopalen AB Västra Torggatan 16 Tel: Karlstad Känsla - ditt välbefinnande Stationsgatan 22 Tel: Skellefteå Indah Import Renmarkstorget 12 A Tel: Umeå Stengården Södra Kyrkogatan 44 Borås Yogacenter LivsEnergi Bagaregatan 58 Tel: Änglar o Sånt Karmgatan 5 Tel: Vill du synas i tidningen? Alla är välkomna att annonsera i tidningen! Varken reklamskatt eller moms tillkommer eftersom det är en föreningstidning. Som medlem i Reikiförbundet betalar du halva annonseringspriset! Annonspriser Annonsera 3 nr i rad, få 25 % rabatt Storlek (mm) Helsida (195 * 265) 1/2 sida stående (95*265) 1/2 sida liggande (195*130) 1/4 liggande (195*63) 1/4 stående (95*130) 1/8 (95*63) Svart/vitt 1400 kr 800 kr 800 kr 480 kr 480 kr 300 kr Bilder bör vara högupplösta (ca 300 dpi) och sparade som EPS eller JPG. Vid annons producerad i Word, bifoga teckensnitt samt bild. Vi kan hjälpa till med mindre justeringar/reproarbeten av annonser. Maila annonsen till: Gemensam distansreiki Färg 2800 kr 1600 kr 1600 kr 960 kr 960 kr 600 kr Intern Reiki När: Den 1:a varje månad Tid: Kl 21 till ca 21:20 DistansReiki till: Förenade Reikiförbundet i Sverige och dess medlemmars Reikiarbete Global Reiki När: Den 15:e varje månad Tid: Kl 21 till ca 21:20 DistansReiki: för att höja livsenergin i allt. (Eller ett valfritt globalt mål) RABATTKODER FINNS PÅ HEMSIDAN NÄR DU ÄR INLOGGAD Medlemsrabatter Litteratur & kursmaterial Secourong Förlag 25 % rabatt på ord. pris (återförsäljare 5%) Tel/fax: Kobackav Äspered Musik & Cd-skivor Fønix Musik 10% rabatt med förbundets rabattkod Behandlingsbänkar Optand Massagebänkar 10 % rabatt Tel: Gammelboningsv Jädraås Svenska Massageteamet 20 % rabatt på 70 cm bänkar Döbelnsgatan 113c Borås Kurser Sinnlig Kunskap wwww.sinnligkunskap.se 10 % rabatt på distanskurser över 1000 kr, dock ej Reiki Svenska Massageteamet 500 kr rabatt på massagekurser Döbelnsgatan 113c Borås Vishuddha Själskraft 15% rabatt på kurser och behandlingar. Logi & turism Edens Garden Bed & Breakfast and Tourist Activities 10 % rabatt Tel: Hällsjö Skultuna Reconnective Healing Barbro Forneus 10 % på healing Tel: Wiks gård, Uppsala

19 Peter Larsson är en skicklig healer. Här berättar han hur han använder sig av Reikisymboler i sin vardag. Reikimandala - symbol för glädje Något du kanske hört av och till är att vår yttre värld är en spegelbild av vår inre. Mår vi gott i vårt inre visar det sig rent konkret i hur vi upplever vår yttre och tvärtom. Hur kan detta vara möjligt? Det talar väl egentligen mot allt sunt förnuft, allt vi fått lära oss. För om någon tar din cykel är det väl få som säger: -Aha det du behöver förstå är att du är värdefull och att detta inte kan hotas, inser du detta kommer din cykel tillbaka! Det troliga är väl att du får rådet att köpa dubbla granitlås till din nästa cykel. Vad är då egentligen sanningen? Ja mitt förslag är att du bildar din egen uppfattning om detta. Ett sätt kan vara att skapa en Reikimandala. Det är ett litet konstverk som kan bestå av gamla trädkvistar, kristaller, metalltråd eller något annat som du tycker är vackert. Ta sen din skapelse och håll den i dina händer, och lägg din äkta avsikt att denna Reikimandala ska bli ett uttryck för allt det som du i ditt hjärta i sanningen känner glädje över, och att den ska uttrycka denna glädje nu och för alltid i evighet. Sen om någon dag kommer då du upplever att världen utanför känns otrygg och sorglig, ta då din Reikimandala i dina händer och önska att den påminner dig om sanningen, så kanske du får vara med om ett Mirakel! Lycka till! Peter Larsson, Så här använder jag Reiki Väldigt många har Reiki i sina händer. Väldigt många glömmer också bort sin Reiki när någonting oförutsett händer. Som en påminnelse och som inspiration, berätta hur just du använder Reiki! Maila ditt tips till: Reiki som doping Min man Anders är idrottsman och tävlar inom styrkelyft och strongman. Inför varje stor tävling får han upprepade enegiförstärkare, reijus. De tävlingar han har fått reijus presterar han alltid mer och bättre än tidigare. Vi förvånas ständigt över hur väl det fungerar. Har jag någon gång glömt att ge reijus brukar i regel resultaten bli sämre. Sofie Johansson Annergren Reiki till frön Det här året har jag gett Reiki till tomatfrön. Hälften av fröna fick Reiki medans hälften inte fick Reiki. Givetvis växte de frön som fick Reiki upp snabbare och är nu dubbelt så stora tomatplantor jämfört med de frön som inte fick Reiki. Reikins verkan blir så stark, synlig och tydlig. Det blir omöjligt att sluta med Reiki när du har sett det på ett så tydligt sätt! Anna K.

20 Lokalavdelningar Förenade Reikiförbundet i Göteborg Kontaktperson: Eva Lundgren Mail: Tel: Kassör: Helena Oscarsson Sekreterare: Magnus Lundgren Förenade Reikiförbundet i Kristianstad Kontakperson: Maria Johansson Tel: Kassör: Sofi Hedberg Sekreterare: Pia Skargren Förenade Reikiförbundet i Köping Kontaktperson: Rosita Larsson Mail: Tel: Kassör: Marianne Björk Sekreterare: Malin Westin Förenade Reikiförbundet i Norrköping Kontaktperson: Bodil Odre Mail: Tel: Kassör: Elisabet Klavefors Sekreterare: Ellinor Ivarsson Ledamot: Susanne Kjedemar Ledamot: Ywonne Edvardsson Suppleant: Birgitta Nilsson Lagerström Revisor: Bernt Nilsson Förenade Reikiförbundet i Kontaktperson: Ewa Olsson Mail: Tel: Kassör: Lena Ohlson Sekreterare: Per Hellberg Ledamot: Ann-Sofie Sjödin Förenade Reikiförbundet i Sala webb: Kontaktperson: Jenny Lundin Mail: Tel: Kassör: Mandy de Jong Sekreterare: Kerstin Källebrink Mail: Förenade Reikiförbundet i Skillingaryd Kontaktperson: Teresia K Scher Mail: Tel: Kassör: Eva Blomqvist Sekreterare: Anne Lindkvist Förenade Reikiförbundet i Umeå Kontaktperson: SolKarina Hammare Mail: Tel: Sekreterare: Hanna Rakholin Aktiviteter i lokalavdelningarna Norrköpings lokalavdelning söker Reikiutövare i Sörmland och Östergötland Norrköpings lokalavdelning har haft ett styrelsemöte och en informationsträff hos Liliann Karlström. Styrelsen har tankar om att försöka nå Reikiutövare i Sörmland och Östergötland som inte är med i någon lokalavdelning. Vi är öppna för förslag eller erfarenheter från andra lokalavdelningar. Hör av er till Bodil Odre om ni är intresserade! Reikiträffar Malmö Kontakt: Åsa Ahlström. 100 kr gång. Föranmälan på alla träffarna. Nacka: En gång/månad Kontakta Anette Björsund för tid och plats Norrköping, föreningen Reikiljus Kontakt: Rose-Marie Lundbäck Kontakt: Maria Susana Fernandez Augusti 11 kl. 18:00 Augusti 22 kl. 11:00 September 15 kl. 18:00 September 26 kl. 11:00 Oktober 13 kl. 18:00 Oktober 24 kl. 11:00 November 10 kl. 18:00 November 21 kl. 11:00 December 5 kl. 11:00 December 15 kl. 18:00 Vill du också starta en lokalavdelning på din ort? Det är mycket enkelt! Blankett finns på vår hemsida. Frågor? Kontakta ordföranden Vill du synas här? Maila kursdatum, ort + dina kontaktuppgifter till: Uppgifterna finns även på vår hemsida. Att annonsera om Reikiträffar är en medlemsförmån och därmed gratis.

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

E-postbilagor / infogade i vanlig e-post

E-postbilagor / infogade i vanlig e-post E-postbilagor / infogade i vanlig e-post Av Asta Burvall Med e-postbilagor menar jag allt icke arbetsrelaterat eller på andra sätt nödvändigt material som vi skickar i e-post till varandra. Många gånger

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2013 21 mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall Närvarande: 80-talet röstberättigade medlemmar. 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Sture Henningsohn hälsade alla välkomna. Sture

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Mallar till Föreningsårsmöte

Mallar till Föreningsårsmöte Mallar till Föreningsårsmöte 2016 INLEDNING I detta häfte finns förberedda mallar för ett årsmöte i er Vi Unga-förening. Mallarna är tänkta som ett stöd till ert årsmöte och finns också att ladda ned i

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Cykelköket Göteborg

Stadgar för Cykelköket Göteborg Stadgar för Cykelköket Göteborg 1. Namn och syfte Cykelköket Göteborg är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening vars huvudsakliga syfte är att under jämlika former lära ut hur man sköter,

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna.

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. hästfolk De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna hästfolk De helande hästarna The Joy of being

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Bilaga 1 1 Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Ida Malmström Avslappningslådan Lugna Lådan är ett redskap, som skall användas på daghem för att få barnen att slappna av. Lådan innehåller

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE 1. FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas EKRFS. EKRFS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Mot Högre Medvetande

Mot Högre Medvetande Mot Högre Medvetande Introduktion Susanne Jönsson Mångfaldigande av i detta kursmaterial ingående blad - helt eller delvis - samt utnyttjande i undervisningssyfte är förbjudet utan tillstånd av Susanne

Läs mer

HÄR OCH NU! Tina Persson Hälsoinspiratören

HÄR OCH NU! Tina Persson Hälsoinspiratören HÄR OCH NU! Tiden går fort, även om den under tiden kan gå väldigt långsamt. Det är mycket jag vill här i livet, men livet tar sån tid på sig. Fast jag vet att det är nog jag som behöver tiden för att

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 1. KLUBBENS NAMN Ungdomsklubbens namn är Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb 2. MÅLGRUPP Ungdomsklubben är en

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011)

PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011) Tid: 17 mars 2012 kl 10.30 PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011) Plats: Svenska Kryssarklubben, Nacka Strand Närvarande: Carl-Olov Filipsson (ordförande) Tommy Malmgren (vice

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist Stadgar Förening alfa-1-antitrypsinbrist 13 november 2004 1 Föreningens namn Föreningens namn är Alfa 1 Sverige Förening alfa-1- antitrypsinbrist (AAT-brist). 2 Föreningens ändamål / uppgift Föreningens

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Djurens partis stadgar

Djurens partis stadgar Djurens partis stadgar 1. Namn och syfte Partiets namn är Djurens parti. Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat

Läs mer

Årsstämmoförhandlingar 1 juni 2016 kl 20.00, i Istorps församlingshem

Årsstämmoförhandlingar 1 juni 2016 kl 20.00, i Istorps församlingshem Årsstämmoförhandlingar 1 juni 2016 kl 20.00, i Istorps församlingshem 1. Stämmans öppnande Föreningens ordförande Sven Fogelberg öppnade stämman. 2. Val av stämmoordförande och val av protokollförare Ordförande

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

SOL LJUS HEALING. Solar Light Empowernment. Anna-Lena Vikström

SOL LJUS HEALING. Solar Light Empowernment. Anna-Lena Vikström SOL LJUS HEALING Solar Light Empowernment Free manual En komplett distanskurs med övningar varje vecka (Årets sommargåva från Anna-Lena Vikström 2015) En healing som får dig att uppleva solens och naturens

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

4:1 Samfundet. Örebro Andliga Kyrka/Spiritualistiskt Center utövar sin verksamhet i enlighet med dessa stadgar och riktlinjer genom följande organ:

4:1 Samfundet. Örebro Andliga Kyrka/Spiritualistiskt Center utövar sin verksamhet i enlighet med dessa stadgar och riktlinjer genom följande organ: STADGAR för Samfundet, Örebro Andliga Kyrka/Spiritualistiskt Center 1 Namn 1:1 Samfundets namn är: Örebro Andliga Kyrka/Spiritualistiskt Center 2 Ändamål 2:1 Ändamålet med samfundet är: Att stärka den

Läs mer

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs Förkortad översättning av IKFC () i Göteborgs stadgar sep. 1989/feb. 94/feb. 2001/31 maj 2002/ 5 feb 2011/ 26 jan 2013 9 sidor Sidan 2 av 9 Förkortad översättning av IKFC:s stadgar 1 Benämning: Föreningens

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer