Örebroregionens länsöverskridande samarbeten 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebroregionens länsöverskridande samarbeten 2012"

Transkript

1 Örebroregionens länsöverskridande samarbeten 2012 Samarbetsområde Benämning Typ av samarbete Beskrivning Aktörer Tidsperiod Flerområdessamarbeten Flerområdessamarbeten Flerområdessamarbten Flerområdessamarbeten Flerområdessamarbeten Mälardalsrådet Ideell organisation Ideell organisation för kommuner o landsting i Stockholm- Mälardals reg. Mälarpiraterna Intresseföreningen Bergslaget Ö:a Värmlands samarbetet Intresseförening Samverkan Samarbete mellan länsstyrelser i Mälardalen på ledningsnivå Intresseförening som arbetar för ökad tillväxt i Bergslagsregionen Samarbete inom olika verksamheter för att öka tillväxt och attraktivitet Leader Bergslagen Ideell förening Beviljar projektmedel inom områden som nya försörjningsmöjligheter i Bergslagen, lokal utveckling och samverkan, ökad inflyttning samt partnerskap för tillväxt Sammanlagt 56 kommuner och 5 landsting från Stockolm, Sörmland, Västmanland, Uppsala och Örebro län. Kommuner i Ö-län: Örebro, Karlskoga, Hallsberg, Kumla, Lindesberg Örebro län, Västmanlands län, Uppsala län, Södermanlands län, Stockholms län och Gotlands län RFÖ, Region Dalarna, Region Värmland, Landstinget i Västmanland. Kommuner: Degerfors, Nora, Ljusnarsberg, Lindesberg, Hällefors, Kristinehamn, Storfors, Filipstad, Norberg, Hallstahammar, Sala, Skinnskatteberg, Ludvika, Smedjebacken, Fagersta, Avesta, Hedemora, Säter, Borlänge, Falun, Hofors, Sandviken, Malung-Sälen Degerfors, Filipstad, Hällefors, Kristinehamn, Karlskoga och Storfors kommuner Ludvika, Smedjebacken, Norberg, Fagersta, Skinnskatteberg, Surahammar, Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors, Nora och del av Örebro kommun

2 Flerområdessamarbeten Flerområdessamarbeten Genomsyrande perspektiv - Jämförelsenätverk Genomsyrande perspektiv Genomsyrande perspektiv, Mänskliga rättigheter Reglab Nätverk Forum och plattform för att fördjupa kunskapen kring de regionala utvecklingsfrågorna. ÖMS Tillväxt Nätverk Bevaka och följa arbetet med strukturfonderna Mellannyckeln Samverkan Mellannyckeln är ett jämförelsenätverk som består av tio stycken kommuner. Syftet med nätverket att skapa en arbetskultur där kontinuerlig jämförelse blir ett bestående inslag i kommunernas arbete med att förbättra sina verksamheter. Resurscentra Resurscentra för jämställdtillväxt Rätt-Ut Projekt Projekt för ökad kunskap och kompetens hos offentlig förvaltning i MR RFÖ, Värmland, Dalarna, Skåne, Västerbotten Kalmar, Jönköping, Östsam VG reg, Landstingen i Västernorrland och Norrbotten, Tillväxtverket, Vinnova Östra Mellansverige och Stockholm Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm, Kristinehamn, Köping, Lindesberg, Sala, Strängnäs och Säffle (Strängnäs och Säffle är nya sedan hösten 2012) Länsstyrelsen och resurscentra/nätverk i Örebro län samt övriga resurscentra i landet, dock främst de i Östra Mellansverige Länsstyrelsen i Västmanland och Örebro 2006-

3 Genomsyrande Nätverk perspektiv Samling för social hållbarhet minska skillnader i hälsa Kommuner, landsting och regioner, som beslutat arbeta i linje med den så kallade Marmotrapporten ( Closing the gap in one generation ) Hålls samman av SKL. Sammanlagt deltar 20 kommuner, landsting och regioner. Kommuner: Örebro, Linköping, Eskilstuna, Arvika, Botkyrka, Tidaholm, Göteborg, Helsingborg, Upplands Väsby, Uppsala, Malmö. Region/regionförbund: Halland, Skåne, Östsam, Västra Götalandsregionen. Genomsyrande perspektiv ECAD Nätverk Sveriges städer & kommuner mot narkotika Nätverk Mot legalisering av narkotika, för nya metoder i kampen mot narkotika, för en utveckling av vården av missbrukare, för en aktiv och offensiv förebyggande verksamhet samt för ett internationellt samarbete Landsting: Örebro, Sörmland, Värmland, Dalarna, Västerbotten. Bollnäs, Borås, Eskilstuna, Göteborg, Gotland, Hallsberg, Helsingborg, Hofors, Hudiksvall. Hällefors, Härryda, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Kumla, Landskrona, Lekeberg, Lerum, Lidingö, Lilla edet, Lindesberg, Linköping, Ljusdal, Ljusnarsberg, Luleå, Malmö, Mark, Mörbylånga, Nordanstig, Nässjö, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken, Staffanstorp, Sundsv all, Stockholm, Söderhamn, Umeå, Uppsala, Västerås, Ystad, Örebro, Örnsköldsvik och Österåker

4 Turism Värmlands bergslags turism Samverkan Marknadsföring och utvecklingsfrågor Storfors, Kristinehamn, Hällefors, Karlskoga, Degerfors och Filipstads kommuner. Turism Visit Värmland Samverkan Samla besöksnäringen i Kommuner i landskapet Värmland en gemensam strategi Turism Cykelleden Skagern runt Samverkan Samarbete kring cykelled Kommunerna: Laxå, Gullspång, + ridled Turism Landsbygdsturism Projekt Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att fler företag skapas inom turismbranschen och öka lönsamheten i de befintliga Turism Tivedens nationalpark Samverkan Kontinuerlig samverkan, delad mellan Laxå (70%) och Karlsborg (30%) Turism Turism Förstudie nytt turistprojekt En destination värd att investera i 2013 Projekt Projekt Tre fokusområden: Affärs & produktutveckling, Marknads & produktkoordination, samt Turistisk infrastruktur. I huvudsak struktursfondsmedel Turism Bergslagssatsningen Projekt/nätverk Besöksmålsutveckling av utpekade industrihistoriskt intressanta kulturmiljöer Degerfors och Kristinehamn Projektägare är LRF Östergötland, övriga som deltar är Regionförbundet Örebro, Länsstyrelsen i Örebro län samt Länsstyrelsen i Södermanland Laxå och Karlsborg kommun Laxå, Töreboda, Gullspång, Karlsborg, Askersund Projektägare är Storfors, Kristinehamn, Hagfors, Hällefors, Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg, Karlskoga och Filipstads kommuner Intresseföreningen Bergslaget, Länsstyrelserna och regionerna i Örebro, Västmanland, Värmland, Gävleborgs och Dalarnas län. Företrädare för 14 industrihistoriska besöksmål i Bergslagen.? t.o.m

5 Turism Dialog Tiveden Projekt Leaderprojekt som syftar till att ge tillväxt i Kommunerna Laxå, Askersund, Karlsborg, Töreboda och Gullspång Förstudie pågår området genom bl a ökad turism ingår Turism Cykelväg runt Vättern Projekt Askersund, Motala, Vadstena, Pågår Jönköping, Hjo, Habo, Karlsborg, Askersund Turism Östra Värmland Nätverk/samverkan Samordning av De sex östra Värmlandskommunerna Löpande besöksnäringen Turism Värmlands landskap Ekonomisk förening Samordning av Värmlands län samt Löpande besöksnäringen Energi/Klimat/Natur Reservatsförvaltningen Skötsel av naturreservat, N2000, nationalparker m.m Energi/Klimat/Natur Sveriges centrum för nollenergihus Förening Driva utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov och som kompletteras med egenproducerad energi Karlskoga/Degerfors Nätverk med årlig träff erfarenhetsutbyte, samordning Länsstyrelserna i Mälardalen: Örebro, Västmanland, Sörmland, Stockholm, Uppsala län. Kommuner: Malmö, Lund, Västerås, och Örebro, Göteborg Energi, ATON Teknikkonsult, Passivhuscentrum, Lunds Universitet, Fören. Sveriges regionala energikontor, IVL, Nilan, ByggVesta, Emrahus, Karlssonhus, Skanska, NCC, Peab, Svenska Fönster, SPU Isolering, Rockwool Löpande Energi/Klimat/Natur Biogas Öst Regionalt projekt Samverkan mellan olika aktörer för att förbättra förutsättningarna för biogas i östra mellansverige Producenter, distributörer, användare i Uppsala, Stockholms, Västmanland, Södermanland, Örebro och Östergötlands län. (> 30 medlemmar)

6 Samarbetsområde Benämning Typavsamarbete Beskrivning Aktörer Tidsperiod Energi/Klimat/Natur Våtmarksslåtter Nätverk Skörd och hantering av biomassa från våtmarker för ökad biologisk mångfald, energiproduktion och minskad klimat- och miljöpåverkan Örebro kommun, WWF, lantbrukare, Länsstyrelserna i Västmanland, Örebro, Östergötland, V:a Götaland, Värmland, Skåne, Energi/Klimat/Natur Naturbeten i Närke Mer naturbetesmarker, högre kvalitet i naturvården, bidra till bättre lönsamhet för bönder som betar naturbetesmarker Energi/Klimat/Natur Områdesskydd Bildande av naturreservat och andra typer av skyddade områden Världsnaturfonden WWF, Länsstyrelsen Örebro län, Örebro kommun, Lindesbergs kommun, Upplandsstiftelsen Nätverk med årlig träff erfarenhetsutbyte, samordning Länsstyrelserna i Mälardalen: Örebro, Västmanland, Sörmland, Stockholm, Uppsala län. Löpande Energi/Klimat/Natur Områdesskydd Skydd och skötsel av Hjälmartraktens lövskogar Nätverk med syfte att genom samarbete effektivisera skyddsarbetet av lövskogar i Hjälmartrakten samt rådgivningen om främjande av lövskogsvärden i samma område. Sker i samarbete med länsstyrelserna i Västmanland och Sörmland, Skogsstyrelsen samt Örebro kommun, Eskilstuna kommun samt övriga berörda kommuner. Löpande

7 Energi/Klimat/Natur Samverkan om artdata Nätverk Länsöverskridande nätverk för spridande, användning och hantering av artdata för att bevara biologisk mångfald. Flera projekt pågår under 2010 Länsstyrelsen i Örebro län (samordningsansvarig) samt kontaktpersoner för artdata på alla länsstyrelser i Sverige i samarbete med ArtDatabanken och Naturvårdsverket 2007 och framåt Energi/Klimat/Natur Diskussionsforum för landmiljöövervakning Samverkan Nybildat forum för att diskutera frågor kring landmiljöövervakning och miljömålsuppföljning. Energi/Klimat/Natur Miljömålssamverkan Nätverk Samarbete och gemensam utveckling av miljöstrategiskt arbete Energi/Klimat/Natur Vatten Samarbete inom översvämningsfrågor, klimatanpassning, Vattenförvaltningen Miljöövervakning av vatten Energi/Klimat/Natur Miljöövervakning av jordbrukslandskap och myrar i gemensamma delprogram Länsöverskridande regional övervakning av jordbrukslandskapet (småbiotoper och gräsmarker) och myrar via NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige) i så kallade gemensamma delprogram Länsstyrelsen i Örebro initiativtagare. Samarbete med länsstyrelser och Naturvårdsverket. Länsstyrelserna Stockholms, Södermanlands, Västmanlands, Värmlands, Uppsala, Örebro län Länsstyrelser regionalt, nationellt. Kommuner och organisationer är även i varierande grad delaktiga Länsstyrelsen i Örebro län (projektansvarig), Länsstyrelserna i Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Västmanlands, Östergötlands, Kronobergs och Skånes län i samarbete med SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) som är utförare 2012 och framåt. Löpande och därefter enligt nytt program för regional miljöövervakning

8 Energi/Klimat/Natur Åtgärdsprogram för hotade arter Nationellt projekt för att bevara hotade arter Olika konstellationer av länsstyrelser för olika program. Nätverk med årlig träff erfarenhetsutbyte, samordning sker med Länsstyrelserna i Mälardalen: Örebro, Västmanland, Sörmland, Löpande Energi/Klimat/Natur Energi/Klimat/Natur Utbildning/Kompetens /Forskning Utbildning/Kompetens /Forskning Mellersta förvaltningsområdet för rovdjur (MFO) Samverkansrådet i mellerstaförvaltningsområdet för rovdjur Innovationssystemet Robotdalen NovaMedTech Samordning av rovdjursförvaltningen i MFO. Bereder frågor som tas upp i samverkansrådet, se nedan. Samordning av förvaltning av de fem stora rovdjuren Utveckling av robotik för industri-, logistik- och hälsosektorn Innovativ miljö för utveckling av medicinsk teknik Stockholm, Uppsala län. Nätverk som syftar till att samordna rovdjursförvaltningen. Deltar gör länsstyrelserna i Värmland, Dalarna, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Stockholm och Örebro. Örebro är ordförandelän. Landshövdingarna i Värmland, Dalarna, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Stockholm och Örebro. Örebro är ordförandelän. Finansiärer: RFÖ, Länsstyrelsen Örebro län, Örebro kommun, Laxå kommun, RF Sörmland, Eskilstuna kommun, Länsstyrelsen Västmanland, Västerås stad, Uppsala universitet, RF Uppsala, Örebro universitet, Mälardalens högskola, Vinnova Landsting, Regionförbund, Universitet, inkubatorer m fl i Östra Mellansverige Löpande Löpande Pågår t.o.m. Dec 2013

9 Utbildning/Kompetens Innovationskontor Fortsätter /Forskning tillsvidare Utbildning/Kompetens /Forskning Utbildning/Kompetens /Forskning Utbildning/Kompetens /Forskning Läkarutbildning Samarbete Karlstad universitet YHM- Yrkeshögskolan Mälardalen Samverkan Projekt Gemensamt innovationskontor för att underlätta spridning av kunskap och forskningsresultat för kommersialisering Samarbete kring placering av läkarstudenter i Värmland och Dalarna Bildningsförvaltningen i Hällefors har ett samarbete med universitetet Tre län i samverkan för fler och bättre Yh utbildningar som arbetslivet efterfrågar. Örebro universitet, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet (Kalmar o Växjö) och Mittuniversitetet (Härnösand, Sundsvall o Östersund) Örebro universitet, Värmlands landsting och Dalarnas landsting Hällefors kommun och Karlstad universitet Handelskammaren Mälardalen är projketägare i samverkan med Regionförbundet Örebro, Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen i Västmanland, Örebro kommun, Västerås stad, Eskilstuna kommun och Nyköpings kommun. Folkhälsa/Sjukvård Samarbetet Värmland Örebro Västmanland Sörmland Avtal Avtal mellan USÖ och landstingen i Västmanland, Värmland och Sörmland. Dessa landsting köper högspecialiserad vård av USÖ. Karlskoga lasarett har treårigt avtal med Värmlands lt. USÖ, Karlskoga lasarett, landstingen i Värmland, Västmanland, Sörmland Avtalen är fleråriga

10 Folkhälsa/Sjukvård Sjukvårdsregionen Samverkan Uppsala - Örebro En av sammanlagt sex sjukvårdsregioner i Sverige. Är politiskt styrd genom samverkansnämnden. Flera omfattande samverkansområden Folkhälsa/sjukvård Länssamordnare Samverkan Samverkan och samarbete mellan länssamordnarna inom ANDT Folkhälsa/sjukvård Förstärkt tobakstillsyn Arbete som vänder sig till kommunerna för att nå en förstärkt tobakstillsyn. Folkhälsa/sjukvård Socialtjänst Projekt Nationellt projekt gällande Barns rättigheter i vårdnadskonflikter. Landstingen i Örebro län, Uppsala län, Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Värmland och Södermanland. Länsstyrelsernas länssamordnare i de sju mellanlänen (Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Södermanland, Värmland och Örebro.) Länsstyrelserna i Örebro och Värmlands län Allmänna Barnhuset, Socialstyrelsen samt Regionförbunden i Västra Götaland och Örebro Kulturmiljö Länsgrupp Mellan Samverkan Samverkan mellan länsstyrelsernas kulturmiljöfunktioner sinsemellan och med Riksantikvarieämbetet Kultur/ Bibliotek KompoBib Nätverk/utbildning Chefsnätverk samt utbildning för all bibliotekspersonal Kultur/ Kulturmiljö Länsgrupp Svealänen Samverkan Samverkan mellan länsstyrelsernas verksamhetsområde arkeologi Länsstyrelserna i Värmland, Västmanland, Uppland, Stockholm, Sörmland, Dalarna, Gävleborg och Örebro län Örebro, Södermanland, Västmanlands län Länsstyrelserna i Stockholm, Uppsala, Södermanland, Västmanland, Värmland, Dalarna och Örebro län 2009 och framåt Tom löpande

11 Kultur/ Kulturmiljö Fornvårdsföreningen Samverkan Samverkan mellan fornvårdsutövare inom både länsstyrelsen och museum. Årliga exkursioner i olika län Länsstyrelserna, Museum årligen Kultur/ Kulturmiljö Nätverk för byggnadsoch landskapsvård Samverkan Samverkan mellan handläggare av byggnadsoch landskapsvårdsfråror Kultur/Kulturmiljö Stiftssamarbeten Samverkan Samverkan för handläggning och vårdfrågor rörande kyrkliga kutlurarv Länsstyrelserna i Stockholm, Uppsala, Södermanland, Västmanland, Värmland, Dalarna och Örebro län Länsstyrelsen i Örebro län ingår i stiftssamverkan med Strängnäs, Västerås, Karlstad och Skara stift löpande Kultur/Film Fyrlänssamverkan Samverkan Samverkan mellan resurscentra Kultur/Film Filmverket Avtalad samverkan Samverkan mellan resurscentra Kultur/Film Röda Fläcken Informell samverkan Samverkan mellan resurscentra Landstingen i Örebro, Västmanland, Stockholm och Södermanlands län Landstingen i Örebro och Västmanland Landstingen i Örebro, Västmanland, Uppland och Södermanlands län Avtalet har löpt ut. Men samverkan fortgår på frivilligbasis =ej avtalsstyrt mellan de fyra länen Avtalet har gällt sedan 2008.

12 Kultur Mediecenter Mälardalen Bolag Medieförsörjning till Bolag mellan RFÖ Västmanland AB utbildningsväsendet kommuner och landsting (VKL) Kultur/Övrigt Kulturskoleverksamhet Samverkan Samarbete kring lärartjänster Kultur/Övrigt Biblioteksverksamhet Samverkan Totalintegrerat katalogoch utlåningssystem Väl mätt Nätverk Kostnadsuppföljning av drift och underhåll av gator och parker. Erfarenhetsutbyte mellan tjänstemän i berörda Godstransportrådet Mellansverige Samverkan kommuner. Samverkan mellan Mälardalslänen, Trafikverket, Operatörer för gods på väg, järnväg, flyg och till havs, distributörer för en samordnad syn på godstransporterna Karlskoga, Degerfors och Tibro kommuner Karlskoga, Degerfors och Storfors kommuner Samarbete mellan Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Karlstad, Linköping, Norrköping, Västerås och Örebro Mälardalslänen, Trafikverket. Operatörer för gods på väg, järnväg, flyg och till havs. Distributörer av godstransporter löpande

13 Samverkan Samarbete mellan löpande deltagarna Partnerskap Bergslagsbanans lednings- och tjänstemannagrupp Region Gävleborg, region Dalarna, regionförbundet Örebro, region Värmland, länsstyrelserna i Värmland, Örebro, Dalarna, Gävleborg, Trafikverket, kommunerna: Borlänge, Falun, Filipstad, Forshaga, Gävle Hofors, Hällefors, Karlstad, Kil, Lindesberg, Ljusnarsberg, Ludvika, Sandviken, Smedjebacken En bättre sits Nätverk Samarbete i Örebro län och Västmanlands län om kollektivtrafik och trafiklogistik, mm Länsstyrelserna i Örebro och Västmanland, regionförbundet Örebro, kommuner, organisationer löpande Samrådsgrupp för Sörmlandsbanan Forum för logistik i Örebro län Saknar beskrivning Saknar beskrivning Hallsberg kommun deltar från Örebro län Nätverk i samverkan Samarbete inom logistik, Länsstyrelsen, regionförbundet Örebro, godstransporter Hallsberg, Kumla, Örebro och Arboga E 18- gruppen Samverkan Samarbetsorganisation med syfte för att lobba för utbyggnad av infrastruktur o kollektivtrafik Öreb- Karls. kommuner, åkeri, transportaktörer, mfl Kommuner: Örebro, Karlskoga, Degerfors, Lekeberg, Karlstad, Kristinehamn, samt Örebro läns landsting, RFÖ, Region Värmland och kollektivtrafikmyndigheten i Örebro och Värmlands län. löpande Löpande

14 Bergslagsdiagonalen Samverkan Samarbetsorganisation med syfte att lobba för utbyggnad av Rv. 50 Bergslagsbanan Projekt Samarbetsprojekt bland kommunerna belägna kring Bergslagsbanan Logistikregionen Samverkan Samarbete kring utveckling av logistik verksamheter Citybanan Medfinansiering av Citybanan Länstrafiken Mälardalen Samverkan Ett långtgående samarbete mellan länstrafikbolagen i Örebro län Sörmland och Västmanland Askersund, Hallsberg, Kumla, Örebro, Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg, Ödeshög, Vadstena, Motala, Ludvika, Borlänge, Falun, Ovanskär, Bollnäs, Söderhamn och Hudiksvalls kommuner RF/Region Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro samt kommunerna: Borlänge, Falun, Filipstad, Forshaga Gävle, Hofors, Hällefors, Karlstad, Kil, Lindesberg, Ljusnarsberg, Ludvika, Sandviken, Smedjebacken Örebro, Kumla, Arboga och Hallsbergs kommun Från länet: Örebro kommun, Örebro läns landsting Ägs till hälften av landstingen och kommunerna i Örebro län, Västmanlands län och Södermanlands län Nya ägarförhållanden från Avtal finns tom årsskiftet Inbjudan avseende ska behandlas Upphör årsskiftet 2012/2013

15 Mälardalstrafik AB Gememsamt bolag Bolag för att utveckla och driva den regionala tågtrafiken i östra Sverige Tåg i Bergslagen Gemensamt bolag Bolag för att utveckla och driva den regionala tågtrafiken i fyra bergslagslän Ägs av kollektivtrafikmyndigheterna i Östra Sverige (Landstingen i Örebro, Stockholm, Västmanland, Uppsala och östergötland samt Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet). Kommer att ägas av kollektivtrafikmyndigheterna i de samarbetande länen (Region Dalarna samt landstingen i Örebro, Västmanland och Gävleborg) Ägandet flyttas från de tidigare Trafikhuvud männen till kollektivtrafi kmyndighete rna. Dvs inget nytt samarbete, men nya former. Processen att flytta ägandet från de tidigare trafikhuvud männen till kollektivtrafi kmyndighete rna är inledd. Formerna håller på att ändras. Regionaltågstrafik Örebro-Värmland Avtal Avtal om att gemensamt finansiera regional tågtrafik mellan Örebro och Karlstad Örebro läns landsting och Värmlandstrafik AB Avtalet är ingått. Trafiken startar december 2012.

16 Stockholm - Oslo Samarbete Mälardalsrådet, Oslo reg. RFÖ o Stockholmsläns landsting deltar Nyckelstråket Samarbete Utveckla infrastrukturen mellan Stockholm- RFÖ, Handelskammaren Mälardalen, Landstinget Västmanland, Länsstyrelsen Infrastuktur; Bredband Infrastruktur/ Digital agenda Länssamverkan Bredband Samverkan Göteborg via Mälardalen Samarbete för utbyggd bredbandsinfrastruktur i landet. Digital agenda BSR Nätverk, samverkan Tematiskt projektnätverk, projektmedel beviljat från Tillväxtverket östersjöstrategin för att skapa tematiskt projektnätverk för digital agenda i Östersjöregionen inför kommande programperiod Västmanland, VKL, Västra Stambanan Länsstyrelser/Regioner, PTS, Bredbandsforum, mfl. Länsstyrelser, Regioner, Regionförbund, kommunförbund, kommuner, Universitet, högskolor Folkhögskolor, Ideella organisationer, näringsliv m.fl som visar intresse. (Leds av Länsstyrelserna i Värmland, Örebro och Östergötland) Näringsliv BRO Projekt Alla länets kommuner förutom Kumla, Degerfors och Hällefors Näringsliv Bergskraft Bergslagen Projekt Projekt som ska leda till tillväxt i bergslagen. Gruvdrift, mineraler, bergsbruk, geologi m.m. RFÖ, Länsstyrelsen Västmanland, Region Dalarna, Region Värmland, Askersund, Degerfors, Fagersta, Filipstad, Hälefors, Nora, Norberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Ludvika, Sandviken, Smedjebacken, Östhammar kommuner. Även Örebro universitet, arbetsförmedlingen och diverse Sparbanksstiftelser löpande Pågår Övergår till ekonomisk fören.

17 Näringsliv Företagscoaching i Östra Projekt inom Tom Mellansverige regionalfonden Näringsliv Näringsliv Näringsliv Näringsliv Nya metoder för att återställa deponier Stockholm Business Alliance (SBA) Almi Invest Östra Mellansverige AB Handelskammaren Mälardalen Projekt inom regionalfonden Nätverk Tillvarata, stödja samt utveckla regionens småoch medelstora företag. Skapa en plattform för tekniköverföring, teknikanpassning för bla utvinna metaller ur gamla deponier. Ett partnerskap mellan kommuner i Stockholmsregionen. Samarbete kring bl a etableringsfrågor En av Almi Invests sju regionalt baserade riskkapitalfonder Näringslivsorganisation Projektägare Almi Mälardalen. Medfinansiärer regionförbund och länsstyrelser i Östra Mellansverige och EU Projektägare Bergskraft Bergslagen ek för. Medfinansiärer: Länsstyrelsen i Örebro, Länsstyrelsen i Västmanland, Karlskoga kommun, Örebro Universitet, Tillväxtverket och EU. Sammanlagt 49 kommuner ingår från Stockholm, Uppsala, Sörmland, Västmanland, Gävleborgs, Dalarnas och Örebro län. Örebro och Karlskoga ingår från Ö-län Regionala investerare: Länsstyrelserna i Örebro, Uppsala, Sörmland och Västmanland, Regionförbund i Örebro län och Östergötlands län Näringsliv i Örebro län och Västmanlandslän. Offentliga aktörer bidrar med finansiering i vissa projekt. Näringsliv Almi Mälardalen Bolag mellan RFÖ och Landstinget Västmanland Tom Fortlöpande

18 Övrigt/ Utveckling och tillväxt inom bergsbruket Bergskraft Ekonomisk förening Främja hållbar utveckling och tillväxt i Bergslagen. Askersund, Kumla, Örebro, Lindesberg, Nora, Hällefors, Ljusnarsberg, Ludvika, Filipstad, Norberg, Skinnskatteberg, Regionförbundet Örebro, Region Dalarna, Region Värmland, Länsstyrelsen Västmanland, Örebro universitet, Arbetsförmedlingen, Bergskraft Bergslagen ekonomisk Övrigt Övrigt Bergslagens räddningstjänst Hjälmarens Vattenvårdsförbund Förbund Förbund Gemensamt räddningsförbund Frågor som rör vattenvård, erfarenhetsutbyte samt recipient kontroll Övrigt Hjälmarens Vattenförbund Vattenreglering, utprickning av Hjälmaren Övrigt Nätverk inom VA Nätverk Tematräffar kring olika teknikområden inom vattenverksamhet Övrigt Nätverk inom avfallshant. (MÅN) förening Degerfors, Karlskoga, Hällefors, Kristinehamn, Storfors, Filipstads kommuner Katrineholm, Kumla, Hallsberg, Vingåker, Laxå, Degerfors, Arboga, Eskilstuna, Örebro och Lekebergs kommuner. Landstinget. Även privata aktörer Kommuner: Örebro, Västerås, Eskilstuna, Uppsala, Linköping, Norrköping Nätverk Utbyte av erfarenheter Kommuner: Örebro, Eskilstuna, Södertälje. Även VAFAB och SRV (Kommuner i södra Stockholmsområdet) Nu även Gästrike återvinnare, Enköping

19 Övrigt Partnerskap för hållbar välfärdsutveckling Övrigt Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund Samarbete kring att utveckla medborgarnas välfärd. Fokus är på bostadsområdet Kommuner: Örebro, Helsingborg, Norrköping, Västerås. Även respektive bostadsbolag, SABO, SKL, Örebro universitet, Folkhälsoinstitutet Förbund Frågor som rör vattanvård Karlskoga, Degerfors, Filipstad, Gullspång, Hällefors, Laxå, Storfors, Töreboda, Vansbro, Ludvika Övrigt Renhållning och avfall Samverkan Samverkan inom bl a avfallshantering Degerfors, Karlskoga, Kristinehamn, Storfors, Filipstad, Gullspång och Mariestads kommuner Övrigt Överförmyndarnämnd Samverkan Gemensam överförmyndarnämnd Degerfors, Karlskoga, Kristinehamn, Filipstad och Storfors kommuner Övrigt Alkoholhandläggare Samverkan Gemensam alkoholhandläggare Degerfors, Karlskoga och Storfors kommuner??? Övrigt Konsumentrådgivning Avtal Storfors, Lekeberg och Degerfors kommun köper Karlskoga, Storfors, Degerfors, Lekeberg tjänst av Karlskoga kommun via avtal Övrigt ESF-projekt Samverkan Degerfors, Karlskoga och Kristinehamns kommuner + AF Övrigt Räddningsnämnden Förbund Gemensamt Ljusnarsberg och Ludvika kommuner Västbergslagen räddningsförbund Övrigt Arbogaåns Vattenförbund Recipentkontroller och vattenregleringskontroller Övrigt/Inköpssamverkan Upphandlingssamverkan - Örebro län + KAK Samverkan Samverkan kring upphandling Ljusnarsberg, Nora, Lindesberg, Ludvika, Arboga, Kungsör kommuner, samt Mälarenergi, Sydkraft, Linde energi, Assi Domän, Länsstyrelsen Örebro län och Länsstyrelsen i Västmanland Regionförbundet Örebro, Örebro läns kommuner samt Kommunförbundet KAK (Köping, Arboga och Kungsör) 2006-

20 Övrigt/Administration Lönesamverkan Avtal Gemensam lönehandläggning Karlskoga, Kristinehamn, Storfors, Filipstad Byggs upp under hösten 2012, placering i Övrigt BRT-SIMK Samverkan med koppling till Bergslagens räddningstjänst Leader Gränslandet LAG (Local Action Group) EU-program Samverkan om kris- och beredskapsfrågor Landsbygdutveckling Degerfors, Karlskoga, Hällefors, Kristinehamn, Storfors, Filipstads kommuner Hallsbergs, Katrineholm, Finspång, Örebro, Kumla, Norrköping, Motala Vingåker Hallsberg, Askersund, Degerfors, Kumla, Lekeberg, Laxå Khamn Övrigt/Landsbygdsutveckling Övrigt/Landsbygdsutveckling Leader Mellansjölandet LAG (Local Action Group) EU-program Landsbygdutveckling Övrigt Badverksamhet Tjänsteköp Simundervisning Degerfors, Gullspång Löpande Övrigt Kriskommunikation- Nätverk ÖSAM Nätverk för att utveckla och ensa informationshantering vid kriser. Gemensamma metoder och nätverksbyggande. 8 länsstyrelser: Gotland, Stockholm, Uppsala, Örebro, Östergötland, Västmanland, Sörmland, Värmland Övrigt ÖSAM 1. Ledningsgrupp 2. Krisberedskap 3. Skydd mot olyckor Nätverk Länsövergripande samarbete inom samhällets krisberedskap för att minska sårbarheten och höja krishanteringsförmågan Länsstyrelserna Gotland, Stockholm, Uppsala, Örebro, Östergötland, Västmanland, Sörmland, Värmland Start 2000

21 Övrigt Hjälmargruppen Nätverk Polismyndigheterna i Örebro, Västmanland och Södermanland, Västra Mälardalens räddningstjänstförbund, Nerikes brandkår, Räddningstjänsten Eskilstuna, Västra Sörmlands räddningstjänst, Länsstyrelsen i Örebro, SOS-centralerna i Örebro, Eskilstuna och Västerås, Hjälmarens båtförbund, SSRS (svenska sjöräddningssällskapet) samt representant för yrkesfiskare i Hjälmaren. Övrigt ÖSAM - Styrel Nätverk Samverkan och prioritering av samhällsviktig verksamhet Övrigt Värmebölja Projekt Nationellt varningssystem för värmeböljor. Övrigt Regionala Samrådsgrupper för kyrkligt kulturarv Uppdraget är att diskutera principiella frågor kring förvaltningen av det kyrkliga kulturarvet. Energimyndigheten och 8 länsstyrelser: Gotland, Stockholm, Uppsala, Örebro, Östergötland, Västmanland, Sörmland, Värmland MSB, Västra götalandsregionen, Region Halland, kommunerna i Borås, Jönköping, Kristianstad, Falköping, Strömstad, Länsstyrelserna i Halland, Västmanland och Örebro, Umeå Universitet Strängnäs, Västerås, Karlstad och Skara stift. Länsstyrelsen samverkar där med länsstyrelserna i Stockholm, Västmanland, Dalarna, Södermanland, Värmland, Västra Götaland och Jönköping. Start

22 Övrigt Extern arbetsgrupp Kyrkokansliet arbetar med en ny handbok. Länsstyrelsen sitter med i en arbetsgrupp tillsammans med representanter för Svenska kyrkan raä och två andra länsstyrelser. Beräknas vara klart under Beräknas klart under 2013 Övrigt ÖVUE Nätverk Arkivsamverkan Stadsarkiven i Örebro, Västerås, Uppsala och Eskilstuna

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Nya företag och jobb för regionens utveckling. EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010

Nya företag och jobb för regionens utveckling. EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010 Nya företag och jobb för regionens utveckling EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010 1 Förord Göran Theolin, chef för Europaprogrammen, Tillväxtverket 2010 är vi mitt i programperioden

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst Företagsklimat 2013 En tidning från Svenskt Näringsliv Långsiktighet tar Laholm framåt Timrå tar täten Tio års målinriktat arbete gör kommunen bäst i Norrland 10 topptips från Vellinge och Trosa Lär av

Läs mer

E U : s S T R U K T U R F O N D E R 2 0 0 0 2 0 0 6. utveckla sverige

E U : s S T R U K T U R F O N D E R 2 0 0 0 2 0 0 6. utveckla sverige E U : s S T R U K T U R F O N D E R 2 0 0 0 2 0 0 6 utveckla sverige E U : s S T R U K T U R F O N D E R 2 0 0 0 2 0 0 6 förord SYFTET MED EU:s STRUKTURFONDER är att förstärka den ekonomiska och sociala

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb.

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb. NV 19 SM 1003 Specialisering och koncentration inom kommunernas näringsliv 2008 Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008 I korta drag Mest koncentrerade näringslivet

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Löner för arbetare, tjänstemän samt deras högsta chefer i kommuner, landsting och privata vårdkoncerner

Läs mer

E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna?

E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? KARTLÄGGNING E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? E-FÖRVALTNING OCH E-TJÄNSTER I KOMMUNERNA 2014 E-tjänster och appar E-tjänster och appar 1 Förord De senaste åren har det skett en fantastisk

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.« Årsrapport 2010 »Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«fredrik, 15 år, i boken Dåligt ställt Barns röster om ekonomisk utsatthet, Rädda Barnen 2004. »Jo, men om man redan

Läs mer