Örebroregionens länsöverskridande samarbeten 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebroregionens länsöverskridande samarbeten 2012"

Transkript

1 Örebroregionens länsöverskridande samarbeten 2012 Samarbetsområde Benämning Typ av samarbete Beskrivning Aktörer Tidsperiod Flerområdessamarbeten Flerområdessamarbeten Flerområdessamarbten Flerområdessamarbeten Flerområdessamarbeten Mälardalsrådet Ideell organisation Ideell organisation för kommuner o landsting i Stockholm- Mälardals reg. Mälarpiraterna Intresseföreningen Bergslaget Ö:a Värmlands samarbetet Intresseförening Samverkan Samarbete mellan länsstyrelser i Mälardalen på ledningsnivå Intresseförening som arbetar för ökad tillväxt i Bergslagsregionen Samarbete inom olika verksamheter för att öka tillväxt och attraktivitet Leader Bergslagen Ideell förening Beviljar projektmedel inom områden som nya försörjningsmöjligheter i Bergslagen, lokal utveckling och samverkan, ökad inflyttning samt partnerskap för tillväxt Sammanlagt 56 kommuner och 5 landsting från Stockolm, Sörmland, Västmanland, Uppsala och Örebro län. Kommuner i Ö-län: Örebro, Karlskoga, Hallsberg, Kumla, Lindesberg Örebro län, Västmanlands län, Uppsala län, Södermanlands län, Stockholms län och Gotlands län RFÖ, Region Dalarna, Region Värmland, Landstinget i Västmanland. Kommuner: Degerfors, Nora, Ljusnarsberg, Lindesberg, Hällefors, Kristinehamn, Storfors, Filipstad, Norberg, Hallstahammar, Sala, Skinnskatteberg, Ludvika, Smedjebacken, Fagersta, Avesta, Hedemora, Säter, Borlänge, Falun, Hofors, Sandviken, Malung-Sälen Degerfors, Filipstad, Hällefors, Kristinehamn, Karlskoga och Storfors kommuner Ludvika, Smedjebacken, Norberg, Fagersta, Skinnskatteberg, Surahammar, Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors, Nora och del av Örebro kommun

2 Flerområdessamarbeten Flerområdessamarbeten Genomsyrande perspektiv - Jämförelsenätverk Genomsyrande perspektiv Genomsyrande perspektiv, Mänskliga rättigheter Reglab Nätverk Forum och plattform för att fördjupa kunskapen kring de regionala utvecklingsfrågorna. ÖMS Tillväxt Nätverk Bevaka och följa arbetet med strukturfonderna Mellannyckeln Samverkan Mellannyckeln är ett jämförelsenätverk som består av tio stycken kommuner. Syftet med nätverket att skapa en arbetskultur där kontinuerlig jämförelse blir ett bestående inslag i kommunernas arbete med att förbättra sina verksamheter. Resurscentra Resurscentra för jämställdtillväxt Rätt-Ut Projekt Projekt för ökad kunskap och kompetens hos offentlig förvaltning i MR RFÖ, Värmland, Dalarna, Skåne, Västerbotten Kalmar, Jönköping, Östsam VG reg, Landstingen i Västernorrland och Norrbotten, Tillväxtverket, Vinnova Östra Mellansverige och Stockholm Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm, Kristinehamn, Köping, Lindesberg, Sala, Strängnäs och Säffle (Strängnäs och Säffle är nya sedan hösten 2012) Länsstyrelsen och resurscentra/nätverk i Örebro län samt övriga resurscentra i landet, dock främst de i Östra Mellansverige Länsstyrelsen i Västmanland och Örebro 2006-

3 Genomsyrande Nätverk perspektiv Samling för social hållbarhet minska skillnader i hälsa Kommuner, landsting och regioner, som beslutat arbeta i linje med den så kallade Marmotrapporten ( Closing the gap in one generation ) Hålls samman av SKL. Sammanlagt deltar 20 kommuner, landsting och regioner. Kommuner: Örebro, Linköping, Eskilstuna, Arvika, Botkyrka, Tidaholm, Göteborg, Helsingborg, Upplands Väsby, Uppsala, Malmö. Region/regionförbund: Halland, Skåne, Östsam, Västra Götalandsregionen. Genomsyrande perspektiv ECAD Nätverk Sveriges städer & kommuner mot narkotika Nätverk Mot legalisering av narkotika, för nya metoder i kampen mot narkotika, för en utveckling av vården av missbrukare, för en aktiv och offensiv förebyggande verksamhet samt för ett internationellt samarbete Landsting: Örebro, Sörmland, Värmland, Dalarna, Västerbotten. Bollnäs, Borås, Eskilstuna, Göteborg, Gotland, Hallsberg, Helsingborg, Hofors, Hudiksvall. Hällefors, Härryda, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Kumla, Landskrona, Lekeberg, Lerum, Lidingö, Lilla edet, Lindesberg, Linköping, Ljusdal, Ljusnarsberg, Luleå, Malmö, Mark, Mörbylånga, Nordanstig, Nässjö, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken, Staffanstorp, Sundsv all, Stockholm, Söderhamn, Umeå, Uppsala, Västerås, Ystad, Örebro, Örnsköldsvik och Österåker

4 Turism Värmlands bergslags turism Samverkan Marknadsföring och utvecklingsfrågor Storfors, Kristinehamn, Hällefors, Karlskoga, Degerfors och Filipstads kommuner. Turism Visit Värmland Samverkan Samla besöksnäringen i Kommuner i landskapet Värmland en gemensam strategi Turism Cykelleden Skagern runt Samverkan Samarbete kring cykelled Kommunerna: Laxå, Gullspång, + ridled Turism Landsbygdsturism Projekt Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att fler företag skapas inom turismbranschen och öka lönsamheten i de befintliga Turism Tivedens nationalpark Samverkan Kontinuerlig samverkan, delad mellan Laxå (70%) och Karlsborg (30%) Turism Turism Förstudie nytt turistprojekt En destination värd att investera i 2013 Projekt Projekt Tre fokusområden: Affärs & produktutveckling, Marknads & produktkoordination, samt Turistisk infrastruktur. I huvudsak struktursfondsmedel Turism Bergslagssatsningen Projekt/nätverk Besöksmålsutveckling av utpekade industrihistoriskt intressanta kulturmiljöer Degerfors och Kristinehamn Projektägare är LRF Östergötland, övriga som deltar är Regionförbundet Örebro, Länsstyrelsen i Örebro län samt Länsstyrelsen i Södermanland Laxå och Karlsborg kommun Laxå, Töreboda, Gullspång, Karlsborg, Askersund Projektägare är Storfors, Kristinehamn, Hagfors, Hällefors, Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg, Karlskoga och Filipstads kommuner Intresseföreningen Bergslaget, Länsstyrelserna och regionerna i Örebro, Västmanland, Värmland, Gävleborgs och Dalarnas län. Företrädare för 14 industrihistoriska besöksmål i Bergslagen.? t.o.m

5 Turism Dialog Tiveden Projekt Leaderprojekt som syftar till att ge tillväxt i Kommunerna Laxå, Askersund, Karlsborg, Töreboda och Gullspång Förstudie pågår området genom bl a ökad turism ingår Turism Cykelväg runt Vättern Projekt Askersund, Motala, Vadstena, Pågår Jönköping, Hjo, Habo, Karlsborg, Askersund Turism Östra Värmland Nätverk/samverkan Samordning av De sex östra Värmlandskommunerna Löpande besöksnäringen Turism Värmlands landskap Ekonomisk förening Samordning av Värmlands län samt Löpande besöksnäringen Energi/Klimat/Natur Reservatsförvaltningen Skötsel av naturreservat, N2000, nationalparker m.m Energi/Klimat/Natur Sveriges centrum för nollenergihus Förening Driva utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov och som kompletteras med egenproducerad energi Karlskoga/Degerfors Nätverk med årlig träff erfarenhetsutbyte, samordning Länsstyrelserna i Mälardalen: Örebro, Västmanland, Sörmland, Stockholm, Uppsala län. Kommuner: Malmö, Lund, Västerås, och Örebro, Göteborg Energi, ATON Teknikkonsult, Passivhuscentrum, Lunds Universitet, Fören. Sveriges regionala energikontor, IVL, Nilan, ByggVesta, Emrahus, Karlssonhus, Skanska, NCC, Peab, Svenska Fönster, SPU Isolering, Rockwool Löpande Energi/Klimat/Natur Biogas Öst Regionalt projekt Samverkan mellan olika aktörer för att förbättra förutsättningarna för biogas i östra mellansverige Producenter, distributörer, användare i Uppsala, Stockholms, Västmanland, Södermanland, Örebro och Östergötlands län. (> 30 medlemmar)

6 Samarbetsområde Benämning Typavsamarbete Beskrivning Aktörer Tidsperiod Energi/Klimat/Natur Våtmarksslåtter Nätverk Skörd och hantering av biomassa från våtmarker för ökad biologisk mångfald, energiproduktion och minskad klimat- och miljöpåverkan Örebro kommun, WWF, lantbrukare, Länsstyrelserna i Västmanland, Örebro, Östergötland, V:a Götaland, Värmland, Skåne, Energi/Klimat/Natur Naturbeten i Närke Mer naturbetesmarker, högre kvalitet i naturvården, bidra till bättre lönsamhet för bönder som betar naturbetesmarker Energi/Klimat/Natur Områdesskydd Bildande av naturreservat och andra typer av skyddade områden Världsnaturfonden WWF, Länsstyrelsen Örebro län, Örebro kommun, Lindesbergs kommun, Upplandsstiftelsen Nätverk med årlig träff erfarenhetsutbyte, samordning Länsstyrelserna i Mälardalen: Örebro, Västmanland, Sörmland, Stockholm, Uppsala län. Löpande Energi/Klimat/Natur Områdesskydd Skydd och skötsel av Hjälmartraktens lövskogar Nätverk med syfte att genom samarbete effektivisera skyddsarbetet av lövskogar i Hjälmartrakten samt rådgivningen om främjande av lövskogsvärden i samma område. Sker i samarbete med länsstyrelserna i Västmanland och Sörmland, Skogsstyrelsen samt Örebro kommun, Eskilstuna kommun samt övriga berörda kommuner. Löpande

7 Energi/Klimat/Natur Samverkan om artdata Nätverk Länsöverskridande nätverk för spridande, användning och hantering av artdata för att bevara biologisk mångfald. Flera projekt pågår under 2010 Länsstyrelsen i Örebro län (samordningsansvarig) samt kontaktpersoner för artdata på alla länsstyrelser i Sverige i samarbete med ArtDatabanken och Naturvårdsverket 2007 och framåt Energi/Klimat/Natur Diskussionsforum för landmiljöövervakning Samverkan Nybildat forum för att diskutera frågor kring landmiljöövervakning och miljömålsuppföljning. Energi/Klimat/Natur Miljömålssamverkan Nätverk Samarbete och gemensam utveckling av miljöstrategiskt arbete Energi/Klimat/Natur Vatten Samarbete inom översvämningsfrågor, klimatanpassning, Vattenförvaltningen Miljöövervakning av vatten Energi/Klimat/Natur Miljöövervakning av jordbrukslandskap och myrar i gemensamma delprogram Länsöverskridande regional övervakning av jordbrukslandskapet (småbiotoper och gräsmarker) och myrar via NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige) i så kallade gemensamma delprogram Länsstyrelsen i Örebro initiativtagare. Samarbete med länsstyrelser och Naturvårdsverket. Länsstyrelserna Stockholms, Södermanlands, Västmanlands, Värmlands, Uppsala, Örebro län Länsstyrelser regionalt, nationellt. Kommuner och organisationer är även i varierande grad delaktiga Länsstyrelsen i Örebro län (projektansvarig), Länsstyrelserna i Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Västmanlands, Östergötlands, Kronobergs och Skånes län i samarbete med SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) som är utförare 2012 och framåt. Löpande och därefter enligt nytt program för regional miljöövervakning

8 Energi/Klimat/Natur Åtgärdsprogram för hotade arter Nationellt projekt för att bevara hotade arter Olika konstellationer av länsstyrelser för olika program. Nätverk med årlig träff erfarenhetsutbyte, samordning sker med Länsstyrelserna i Mälardalen: Örebro, Västmanland, Sörmland, Löpande Energi/Klimat/Natur Energi/Klimat/Natur Utbildning/Kompetens /Forskning Utbildning/Kompetens /Forskning Mellersta förvaltningsområdet för rovdjur (MFO) Samverkansrådet i mellerstaförvaltningsområdet för rovdjur Innovationssystemet Robotdalen NovaMedTech Samordning av rovdjursförvaltningen i MFO. Bereder frågor som tas upp i samverkansrådet, se nedan. Samordning av förvaltning av de fem stora rovdjuren Utveckling av robotik för industri-, logistik- och hälsosektorn Innovativ miljö för utveckling av medicinsk teknik Stockholm, Uppsala län. Nätverk som syftar till att samordna rovdjursförvaltningen. Deltar gör länsstyrelserna i Värmland, Dalarna, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Stockholm och Örebro. Örebro är ordförandelän. Landshövdingarna i Värmland, Dalarna, Västra Götaland, Västmanland, Uppsala, Stockholm och Örebro. Örebro är ordförandelän. Finansiärer: RFÖ, Länsstyrelsen Örebro län, Örebro kommun, Laxå kommun, RF Sörmland, Eskilstuna kommun, Länsstyrelsen Västmanland, Västerås stad, Uppsala universitet, RF Uppsala, Örebro universitet, Mälardalens högskola, Vinnova Landsting, Regionförbund, Universitet, inkubatorer m fl i Östra Mellansverige Löpande Löpande Pågår t.o.m. Dec 2013

9 Utbildning/Kompetens Innovationskontor Fortsätter /Forskning tillsvidare Utbildning/Kompetens /Forskning Utbildning/Kompetens /Forskning Utbildning/Kompetens /Forskning Läkarutbildning Samarbete Karlstad universitet YHM- Yrkeshögskolan Mälardalen Samverkan Projekt Gemensamt innovationskontor för att underlätta spridning av kunskap och forskningsresultat för kommersialisering Samarbete kring placering av läkarstudenter i Värmland och Dalarna Bildningsförvaltningen i Hällefors har ett samarbete med universitetet Tre län i samverkan för fler och bättre Yh utbildningar som arbetslivet efterfrågar. Örebro universitet, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet (Kalmar o Växjö) och Mittuniversitetet (Härnösand, Sundsvall o Östersund) Örebro universitet, Värmlands landsting och Dalarnas landsting Hällefors kommun och Karlstad universitet Handelskammaren Mälardalen är projketägare i samverkan med Regionförbundet Örebro, Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen i Västmanland, Örebro kommun, Västerås stad, Eskilstuna kommun och Nyköpings kommun. Folkhälsa/Sjukvård Samarbetet Värmland Örebro Västmanland Sörmland Avtal Avtal mellan USÖ och landstingen i Västmanland, Värmland och Sörmland. Dessa landsting köper högspecialiserad vård av USÖ. Karlskoga lasarett har treårigt avtal med Värmlands lt. USÖ, Karlskoga lasarett, landstingen i Värmland, Västmanland, Sörmland Avtalen är fleråriga

10 Folkhälsa/Sjukvård Sjukvårdsregionen Samverkan Uppsala - Örebro En av sammanlagt sex sjukvårdsregioner i Sverige. Är politiskt styrd genom samverkansnämnden. Flera omfattande samverkansområden Folkhälsa/sjukvård Länssamordnare Samverkan Samverkan och samarbete mellan länssamordnarna inom ANDT Folkhälsa/sjukvård Förstärkt tobakstillsyn Arbete som vänder sig till kommunerna för att nå en förstärkt tobakstillsyn. Folkhälsa/sjukvård Socialtjänst Projekt Nationellt projekt gällande Barns rättigheter i vårdnadskonflikter. Landstingen i Örebro län, Uppsala län, Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Värmland och Södermanland. Länsstyrelsernas länssamordnare i de sju mellanlänen (Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Södermanland, Värmland och Örebro.) Länsstyrelserna i Örebro och Värmlands län Allmänna Barnhuset, Socialstyrelsen samt Regionförbunden i Västra Götaland och Örebro Kulturmiljö Länsgrupp Mellan Samverkan Samverkan mellan länsstyrelsernas kulturmiljöfunktioner sinsemellan och med Riksantikvarieämbetet Kultur/ Bibliotek KompoBib Nätverk/utbildning Chefsnätverk samt utbildning för all bibliotekspersonal Kultur/ Kulturmiljö Länsgrupp Svealänen Samverkan Samverkan mellan länsstyrelsernas verksamhetsområde arkeologi Länsstyrelserna i Värmland, Västmanland, Uppland, Stockholm, Sörmland, Dalarna, Gävleborg och Örebro län Örebro, Södermanland, Västmanlands län Länsstyrelserna i Stockholm, Uppsala, Södermanland, Västmanland, Värmland, Dalarna och Örebro län 2009 och framåt Tom löpande

11 Kultur/ Kulturmiljö Fornvårdsföreningen Samverkan Samverkan mellan fornvårdsutövare inom både länsstyrelsen och museum. Årliga exkursioner i olika län Länsstyrelserna, Museum årligen Kultur/ Kulturmiljö Nätverk för byggnadsoch landskapsvård Samverkan Samverkan mellan handläggare av byggnadsoch landskapsvårdsfråror Kultur/Kulturmiljö Stiftssamarbeten Samverkan Samverkan för handläggning och vårdfrågor rörande kyrkliga kutlurarv Länsstyrelserna i Stockholm, Uppsala, Södermanland, Västmanland, Värmland, Dalarna och Örebro län Länsstyrelsen i Örebro län ingår i stiftssamverkan med Strängnäs, Västerås, Karlstad och Skara stift löpande Kultur/Film Fyrlänssamverkan Samverkan Samverkan mellan resurscentra Kultur/Film Filmverket Avtalad samverkan Samverkan mellan resurscentra Kultur/Film Röda Fläcken Informell samverkan Samverkan mellan resurscentra Landstingen i Örebro, Västmanland, Stockholm och Södermanlands län Landstingen i Örebro och Västmanland Landstingen i Örebro, Västmanland, Uppland och Södermanlands län Avtalet har löpt ut. Men samverkan fortgår på frivilligbasis =ej avtalsstyrt mellan de fyra länen Avtalet har gällt sedan 2008.

12 Kultur Mediecenter Mälardalen Bolag Medieförsörjning till Bolag mellan RFÖ Västmanland AB utbildningsväsendet kommuner och landsting (VKL) Kultur/Övrigt Kulturskoleverksamhet Samverkan Samarbete kring lärartjänster Kultur/Övrigt Biblioteksverksamhet Samverkan Totalintegrerat katalogoch utlåningssystem Väl mätt Nätverk Kostnadsuppföljning av drift och underhåll av gator och parker. Erfarenhetsutbyte mellan tjänstemän i berörda Godstransportrådet Mellansverige Samverkan kommuner. Samverkan mellan Mälardalslänen, Trafikverket, Operatörer för gods på väg, järnväg, flyg och till havs, distributörer för en samordnad syn på godstransporterna Karlskoga, Degerfors och Tibro kommuner Karlskoga, Degerfors och Storfors kommuner Samarbete mellan Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Karlstad, Linköping, Norrköping, Västerås och Örebro Mälardalslänen, Trafikverket. Operatörer för gods på väg, järnväg, flyg och till havs. Distributörer av godstransporter löpande

13 Samverkan Samarbete mellan löpande deltagarna Partnerskap Bergslagsbanans lednings- och tjänstemannagrupp Region Gävleborg, region Dalarna, regionförbundet Örebro, region Värmland, länsstyrelserna i Värmland, Örebro, Dalarna, Gävleborg, Trafikverket, kommunerna: Borlänge, Falun, Filipstad, Forshaga, Gävle Hofors, Hällefors, Karlstad, Kil, Lindesberg, Ljusnarsberg, Ludvika, Sandviken, Smedjebacken En bättre sits Nätverk Samarbete i Örebro län och Västmanlands län om kollektivtrafik och trafiklogistik, mm Länsstyrelserna i Örebro och Västmanland, regionförbundet Örebro, kommuner, organisationer löpande Samrådsgrupp för Sörmlandsbanan Forum för logistik i Örebro län Saknar beskrivning Saknar beskrivning Hallsberg kommun deltar från Örebro län Nätverk i samverkan Samarbete inom logistik, Länsstyrelsen, regionförbundet Örebro, godstransporter Hallsberg, Kumla, Örebro och Arboga E 18- gruppen Samverkan Samarbetsorganisation med syfte för att lobba för utbyggnad av infrastruktur o kollektivtrafik Öreb- Karls. kommuner, åkeri, transportaktörer, mfl Kommuner: Örebro, Karlskoga, Degerfors, Lekeberg, Karlstad, Kristinehamn, samt Örebro läns landsting, RFÖ, Region Värmland och kollektivtrafikmyndigheten i Örebro och Värmlands län. löpande Löpande

14 Bergslagsdiagonalen Samverkan Samarbetsorganisation med syfte att lobba för utbyggnad av Rv. 50 Bergslagsbanan Projekt Samarbetsprojekt bland kommunerna belägna kring Bergslagsbanan Logistikregionen Samverkan Samarbete kring utveckling av logistik verksamheter Citybanan Medfinansiering av Citybanan Länstrafiken Mälardalen Samverkan Ett långtgående samarbete mellan länstrafikbolagen i Örebro län Sörmland och Västmanland Askersund, Hallsberg, Kumla, Örebro, Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg, Ödeshög, Vadstena, Motala, Ludvika, Borlänge, Falun, Ovanskär, Bollnäs, Söderhamn och Hudiksvalls kommuner RF/Region Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro samt kommunerna: Borlänge, Falun, Filipstad, Forshaga Gävle, Hofors, Hällefors, Karlstad, Kil, Lindesberg, Ljusnarsberg, Ludvika, Sandviken, Smedjebacken Örebro, Kumla, Arboga och Hallsbergs kommun Från länet: Örebro kommun, Örebro läns landsting Ägs till hälften av landstingen och kommunerna i Örebro län, Västmanlands län och Södermanlands län Nya ägarförhållanden från Avtal finns tom årsskiftet Inbjudan avseende ska behandlas Upphör årsskiftet 2012/2013

15 Mälardalstrafik AB Gememsamt bolag Bolag för att utveckla och driva den regionala tågtrafiken i östra Sverige Tåg i Bergslagen Gemensamt bolag Bolag för att utveckla och driva den regionala tågtrafiken i fyra bergslagslän Ägs av kollektivtrafikmyndigheterna i Östra Sverige (Landstingen i Örebro, Stockholm, Västmanland, Uppsala och östergötland samt Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet). Kommer att ägas av kollektivtrafikmyndigheterna i de samarbetande länen (Region Dalarna samt landstingen i Örebro, Västmanland och Gävleborg) Ägandet flyttas från de tidigare Trafikhuvud männen till kollektivtrafi kmyndighete rna. Dvs inget nytt samarbete, men nya former. Processen att flytta ägandet från de tidigare trafikhuvud männen till kollektivtrafi kmyndighete rna är inledd. Formerna håller på att ändras. Regionaltågstrafik Örebro-Värmland Avtal Avtal om att gemensamt finansiera regional tågtrafik mellan Örebro och Karlstad Örebro läns landsting och Värmlandstrafik AB Avtalet är ingått. Trafiken startar december 2012.

16 Stockholm - Oslo Samarbete Mälardalsrådet, Oslo reg. RFÖ o Stockholmsläns landsting deltar Nyckelstråket Samarbete Utveckla infrastrukturen mellan Stockholm- RFÖ, Handelskammaren Mälardalen, Landstinget Västmanland, Länsstyrelsen Infrastuktur; Bredband Infrastruktur/ Digital agenda Länssamverkan Bredband Samverkan Göteborg via Mälardalen Samarbete för utbyggd bredbandsinfrastruktur i landet. Digital agenda BSR Nätverk, samverkan Tematiskt projektnätverk, projektmedel beviljat från Tillväxtverket östersjöstrategin för att skapa tematiskt projektnätverk för digital agenda i Östersjöregionen inför kommande programperiod Västmanland, VKL, Västra Stambanan Länsstyrelser/Regioner, PTS, Bredbandsforum, mfl. Länsstyrelser, Regioner, Regionförbund, kommunförbund, kommuner, Universitet, högskolor Folkhögskolor, Ideella organisationer, näringsliv m.fl som visar intresse. (Leds av Länsstyrelserna i Värmland, Örebro och Östergötland) Näringsliv BRO Projekt Alla länets kommuner förutom Kumla, Degerfors och Hällefors Näringsliv Bergskraft Bergslagen Projekt Projekt som ska leda till tillväxt i bergslagen. Gruvdrift, mineraler, bergsbruk, geologi m.m. RFÖ, Länsstyrelsen Västmanland, Region Dalarna, Region Värmland, Askersund, Degerfors, Fagersta, Filipstad, Hälefors, Nora, Norberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Ludvika, Sandviken, Smedjebacken, Östhammar kommuner. Även Örebro universitet, arbetsförmedlingen och diverse Sparbanksstiftelser löpande Pågår Övergår till ekonomisk fören.

17 Näringsliv Företagscoaching i Östra Projekt inom Tom Mellansverige regionalfonden Näringsliv Näringsliv Näringsliv Näringsliv Nya metoder för att återställa deponier Stockholm Business Alliance (SBA) Almi Invest Östra Mellansverige AB Handelskammaren Mälardalen Projekt inom regionalfonden Nätverk Tillvarata, stödja samt utveckla regionens småoch medelstora företag. Skapa en plattform för tekniköverföring, teknikanpassning för bla utvinna metaller ur gamla deponier. Ett partnerskap mellan kommuner i Stockholmsregionen. Samarbete kring bl a etableringsfrågor En av Almi Invests sju regionalt baserade riskkapitalfonder Näringslivsorganisation Projektägare Almi Mälardalen. Medfinansiärer regionförbund och länsstyrelser i Östra Mellansverige och EU Projektägare Bergskraft Bergslagen ek för. Medfinansiärer: Länsstyrelsen i Örebro, Länsstyrelsen i Västmanland, Karlskoga kommun, Örebro Universitet, Tillväxtverket och EU. Sammanlagt 49 kommuner ingår från Stockholm, Uppsala, Sörmland, Västmanland, Gävleborgs, Dalarnas och Örebro län. Örebro och Karlskoga ingår från Ö-län Regionala investerare: Länsstyrelserna i Örebro, Uppsala, Sörmland och Västmanland, Regionförbund i Örebro län och Östergötlands län Näringsliv i Örebro län och Västmanlandslän. Offentliga aktörer bidrar med finansiering i vissa projekt. Näringsliv Almi Mälardalen Bolag mellan RFÖ och Landstinget Västmanland Tom Fortlöpande

18 Övrigt/ Utveckling och tillväxt inom bergsbruket Bergskraft Ekonomisk förening Främja hållbar utveckling och tillväxt i Bergslagen. Askersund, Kumla, Örebro, Lindesberg, Nora, Hällefors, Ljusnarsberg, Ludvika, Filipstad, Norberg, Skinnskatteberg, Regionförbundet Örebro, Region Dalarna, Region Värmland, Länsstyrelsen Västmanland, Örebro universitet, Arbetsförmedlingen, Bergskraft Bergslagen ekonomisk Övrigt Övrigt Bergslagens räddningstjänst Hjälmarens Vattenvårdsförbund Förbund Förbund Gemensamt räddningsförbund Frågor som rör vattenvård, erfarenhetsutbyte samt recipient kontroll Övrigt Hjälmarens Vattenförbund Vattenreglering, utprickning av Hjälmaren Övrigt Nätverk inom VA Nätverk Tematräffar kring olika teknikområden inom vattenverksamhet Övrigt Nätverk inom avfallshant. (MÅN) förening Degerfors, Karlskoga, Hällefors, Kristinehamn, Storfors, Filipstads kommuner Katrineholm, Kumla, Hallsberg, Vingåker, Laxå, Degerfors, Arboga, Eskilstuna, Örebro och Lekebergs kommuner. Landstinget. Även privata aktörer Kommuner: Örebro, Västerås, Eskilstuna, Uppsala, Linköping, Norrköping Nätverk Utbyte av erfarenheter Kommuner: Örebro, Eskilstuna, Södertälje. Även VAFAB och SRV (Kommuner i södra Stockholmsområdet) Nu även Gästrike återvinnare, Enköping

19 Övrigt Partnerskap för hållbar välfärdsutveckling Övrigt Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund Samarbete kring att utveckla medborgarnas välfärd. Fokus är på bostadsområdet Kommuner: Örebro, Helsingborg, Norrköping, Västerås. Även respektive bostadsbolag, SABO, SKL, Örebro universitet, Folkhälsoinstitutet Förbund Frågor som rör vattanvård Karlskoga, Degerfors, Filipstad, Gullspång, Hällefors, Laxå, Storfors, Töreboda, Vansbro, Ludvika Övrigt Renhållning och avfall Samverkan Samverkan inom bl a avfallshantering Degerfors, Karlskoga, Kristinehamn, Storfors, Filipstad, Gullspång och Mariestads kommuner Övrigt Överförmyndarnämnd Samverkan Gemensam överförmyndarnämnd Degerfors, Karlskoga, Kristinehamn, Filipstad och Storfors kommuner Övrigt Alkoholhandläggare Samverkan Gemensam alkoholhandläggare Degerfors, Karlskoga och Storfors kommuner??? Övrigt Konsumentrådgivning Avtal Storfors, Lekeberg och Degerfors kommun köper Karlskoga, Storfors, Degerfors, Lekeberg tjänst av Karlskoga kommun via avtal Övrigt ESF-projekt Samverkan Degerfors, Karlskoga och Kristinehamns kommuner + AF Övrigt Räddningsnämnden Förbund Gemensamt Ljusnarsberg och Ludvika kommuner Västbergslagen räddningsförbund Övrigt Arbogaåns Vattenförbund Recipentkontroller och vattenregleringskontroller Övrigt/Inköpssamverkan Upphandlingssamverkan - Örebro län + KAK Samverkan Samverkan kring upphandling Ljusnarsberg, Nora, Lindesberg, Ludvika, Arboga, Kungsör kommuner, samt Mälarenergi, Sydkraft, Linde energi, Assi Domän, Länsstyrelsen Örebro län och Länsstyrelsen i Västmanland Regionförbundet Örebro, Örebro läns kommuner samt Kommunförbundet KAK (Köping, Arboga och Kungsör) 2006-

20 Övrigt/Administration Lönesamverkan Avtal Gemensam lönehandläggning Karlskoga, Kristinehamn, Storfors, Filipstad Byggs upp under hösten 2012, placering i Övrigt BRT-SIMK Samverkan med koppling till Bergslagens räddningstjänst Leader Gränslandet LAG (Local Action Group) EU-program Samverkan om kris- och beredskapsfrågor Landsbygdutveckling Degerfors, Karlskoga, Hällefors, Kristinehamn, Storfors, Filipstads kommuner Hallsbergs, Katrineholm, Finspång, Örebro, Kumla, Norrköping, Motala Vingåker Hallsberg, Askersund, Degerfors, Kumla, Lekeberg, Laxå Khamn Övrigt/Landsbygdsutveckling Övrigt/Landsbygdsutveckling Leader Mellansjölandet LAG (Local Action Group) EU-program Landsbygdutveckling Övrigt Badverksamhet Tjänsteköp Simundervisning Degerfors, Gullspång Löpande Övrigt Kriskommunikation- Nätverk ÖSAM Nätverk för att utveckla och ensa informationshantering vid kriser. Gemensamma metoder och nätverksbyggande. 8 länsstyrelser: Gotland, Stockholm, Uppsala, Örebro, Östergötland, Västmanland, Sörmland, Värmland Övrigt ÖSAM 1. Ledningsgrupp 2. Krisberedskap 3. Skydd mot olyckor Nätverk Länsövergripande samarbete inom samhällets krisberedskap för att minska sårbarheten och höja krishanteringsförmågan Länsstyrelserna Gotland, Stockholm, Uppsala, Örebro, Östergötland, Västmanland, Sörmland, Värmland Start 2000

21 Övrigt Hjälmargruppen Nätverk Polismyndigheterna i Örebro, Västmanland och Södermanland, Västra Mälardalens räddningstjänstförbund, Nerikes brandkår, Räddningstjänsten Eskilstuna, Västra Sörmlands räddningstjänst, Länsstyrelsen i Örebro, SOS-centralerna i Örebro, Eskilstuna och Västerås, Hjälmarens båtförbund, SSRS (svenska sjöräddningssällskapet) samt representant för yrkesfiskare i Hjälmaren. Övrigt ÖSAM - Styrel Nätverk Samverkan och prioritering av samhällsviktig verksamhet Övrigt Värmebölja Projekt Nationellt varningssystem för värmeböljor. Övrigt Regionala Samrådsgrupper för kyrkligt kulturarv Uppdraget är att diskutera principiella frågor kring förvaltningen av det kyrkliga kulturarvet. Energimyndigheten och 8 länsstyrelser: Gotland, Stockholm, Uppsala, Örebro, Östergötland, Västmanland, Sörmland, Värmland MSB, Västra götalandsregionen, Region Halland, kommunerna i Borås, Jönköping, Kristianstad, Falköping, Strömstad, Länsstyrelserna i Halland, Västmanland och Örebro, Umeå Universitet Strängnäs, Västerås, Karlstad och Skara stift. Länsstyrelsen samverkar där med länsstyrelserna i Stockholm, Västmanland, Dalarna, Södermanland, Värmland, Västra Götaland och Jönköping. Start

22 Övrigt Extern arbetsgrupp Kyrkokansliet arbetar med en ny handbok. Länsstyrelsen sitter med i en arbetsgrupp tillsammans med representanter för Svenska kyrkan raä och två andra länsstyrelser. Beräknas vara klart under Beräknas klart under 2013 Övrigt ÖVUE Nätverk Arkivsamverkan Stadsarkiven i Örebro, Västerås, Uppsala och Eskilstuna

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Varför översiktsplanering för vindkraft

Varför översiktsplanering för vindkraft Varför översiktsplanering för vindkraft Stora investeringar och stor påverkan på landskapsbilden kräver bra beslutsunderlag Skapa planmässig beredskap för en omfattande utbyggnad av vindkraft Göra avvägningar

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Att utveckla det lokala ANDT-förebyggande arbetet. Vad har vi lärt oss av de utvecklingsarbeten som genomförts?

Att utveckla det lokala ANDT-förebyggande arbetet. Vad har vi lärt oss av de utvecklingsarbeten som genomförts? Att utveckla det lokala ANDT-förebyggande arbetet. Vad har vi lärt oss av de utvecklingsarbeten som genomförts? 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sex försökskommuner Kalmar, Kramfors, Laholm, Lund,

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012

Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012 Stockholm, 21 mars 2013 Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012 Svenska kommuner och landsting är medvetna organisationer vad gäller miljöfordon. Tillsammans står de för en betydande ökning av miljöfordon.

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x ven SLÄPVAGNAR Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 Falun www.villaagarna.se/falun Ej tillgänglig Gagnef www.villaagarna.se/leksandgagnef Bil o

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014 SKNT -Orsa Den 3 oktober 2014 Information från Länsstyrelsen Mikael Selander, chef Näringslivenheten Kirsten Berlin, Projektledare för processtöd Björn Forsberg, chef Landsbygdsenheten Vad är på gång 2014

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Tabell A; Gymnasieprogram UPPSALA län; 42 gymnasieskolor

Tabell A; Gymnasieprogram UPPSALA län; 42 gymnasieskolor Bilaga 2 sid. 1 (6) Tabell A; Gymnasie UPPSALA län; 42 gymnasieskolor 1 1 Bygg och anläggning: Westerlundska gymnasiet Enköping, Högbergsskolan Tierp, Bolandsskolan Uppsala, Uppsalas praktiska gymnasium,

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem PM November 2012 Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem Bakgrund och syfte Detta PM ska ses som komplettering till den beskrivning av trafiksystemet

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer