Lokal utvecklingsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal utvecklingsstrategi"

Transkript

1 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten

2 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin Strategins bidrag till EU:s och Sveriges mål Strategins framtagning Utvecklingsområdet Områdesbeskrivning Behov och utvecklingsmöjligheter På vilket sätt är strategin innovativ? Vision Insatsområden, mål och urvalskriterier Övergripande mål för området Insatsområden Handlingsplan Urvalsprocess Mål och urvalskriterier Finansieringsplan Organisation Administrativ kapacitet och kansliets arbete (drift) Partnerskapet och föreningen LAG den lokala aktionsgruppen Samverkan mellan fonder och med andra aktörer Samverkan mellan fonder Avstämning med andra aktörer med utvecklingsansvar Jämställdhet och icke-diskriminering Kommunikation Kommunikationsplan Uppföljning och revidering Bilagor Bilaga 1: SWOT-analys Bilaga 2: Omvärldsanalys

3 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin Denna utvecklingsstrategi ska användas för att styra LAG:s arbete med prioritering och urval av ansökningar samt partnerskap, kommunikation och fondsamordning. 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges mål Alla projekt som prioriteras genom denna utvecklingsstrategi bidrar till att uppnå EU:s tillväxtstrategi EU2020. Därför bygger alla mål och processen för projekturvalet i strategin på de mål som är satta i de inblandade operativa programmen för struktur- och investeringsfonderna. Analyser ligger till grund för en vision och utvecklingsbehov, som leder till insatsområden och specifika mål som kan mätas med hjälp av indikatorer. 3. Strategins framtagning Strategiprocessen startade formellt den 1 september 2014 efter beslut i LAG Leader Höga Kusten. Beslut togs att låta de redan anställda Jenny Edvinsson (projektledare) och Christina Viklund (kommunikatör) i rollen av skrivare leda strategiprocessen med uppdraget att formulera en strategi att skicka in till Jordbruksverket den 1 december En skrivargrupp (tillika styrgrupp) med uppgift att tillsammans med skrivarna genomföra strategiprocessen bildades. Gruppen har bestått av: Kramfors kommun: Andreas Gylling Sollefteå kommun: Cathrin Johansson Örnsköldsviks kommun: Lena Lindström Härnösands kommun: Johan Frykland Västernorrlands Idrottsförbund: Ellen Forsberg Höga kusten turism: Maria Lundqvist Skrivargruppen har tillsammans tagit fram det förslag som nu går ut i ett brett remissförfarande. Under arbetets gång har intervjuer genomförts med för leaderarbetet strategiska samarbetspartners. (Grov tidplan för strategiprocessen se bild nedan.) Strategin har utarbetats enligt Jordbruksverkets direktiv. Förankringsmöten har genomförts i samtliga i leaderområdet ingående kommuner. Ytterligare möten kommer att genomföras under remisstiden som pågår fram till 17 november

4 (Illustration: tidplan) 4. Utvecklingsområdet Totalt antal invånare i utvecklingsområdet, inklusive tätorter > invånare. Antal invånare i utvecklingsområdet, exklusive tätorter > invånare. Områdets totalstorlek i km 2, inklusive tätorter > invånare. Områdets storlek i km 2 utanför tätorter > invånare. Antal invånare per km 2, inklusive tätorter. Antal invånare per km 2, exklusive tätorter. Kommuner som omfattas av strategin. Landskapstyper och landmärken Större tätorter och utvecklingscentra (per ) (per ) Kommer att kompletteras Kommer att kompletteras Kommer att kompletteras Kommer att kompletteras Örnsköldsvik, Kramfors, Sollefteå, Härnösand Ångermanälven och den långa och branta kusten mot Bottenhavet med det unika världsarvet Höga Kusten. Inlandet präglas av älvdalar och djupa skogar. Kommer att kompletteras 4

5 Befolkningsförändring för åren Flyttnetto Födelsenetto Kommer att kompletteras Arbetslöshet i procent Arbetslöshet bland unga (15 24 år) i procent * Antal företag per invånare * Antal nystartade företag per invånare * Andel av befolkningen i procent år år år 65- år Övrigt nämnvärt som har betydelse för områdets utveckling? * Fylls endast i vid val av Regionalfonden. Kommer att kompletteras Kommer att kompletteras Kommer att kompletteras Kommer att kompletteras Kommer att kompletteras De fyra i leaderområdet ingående kommunerna har under 2014 bildat ett destinationsbolag med egen strategi där målet är att skapa 800 nya arbetstillfällen. 4.1 Områdesbeskrivning Leaderområdet Höga Kusten omfattar fyra kommuner: Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Områdets geografiska gränser motsvarar landskapet Ångermanland. Antalet invånare uppgår till ca Leaderområdet Höga Kusten är en del av Västernorrlands län. Natur- och kulturhistoria Områdets rika natur präglas av Ångermanälven och den långa och branta kusten mot Bottenhavet. Landhöjningen har inneburit att landet rest sig hela 800 meter ur havet och ger ett dramatisk uttseende. Området är unikt i världen och finns med bland FN-organet UNESCO:s världsarv. Inlandet präglas av älvdalar, niplandskap och djupa skogar. Där finns också landets mest koncentrerade hällristningsområde med över 2000 ristningar (Näsåker, Sollefteå). 5

6 I övrigt har vårt leaderområde många kulturmiljöer med koppling till industrihistoria, fiskelägen, sågverksindustrin och historien kring häxprocesserna. Det dramatiska landskapet har också inspirerat många av kulturpersonligheterna från Medelpad och Ångermanland inom konst och litteratur. Närområden Norrlands största städer Umeå och Sundsvall finns inom - i norrländska mått - korta pendlingsavstånd. Europaväg 4 förbinder kuststäderna och med Ådalsbanan och Botniabanan når du tre av områdets centralorter (Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik). Området har två flygplatser Höga Kusten Airport (Kramfors-Sollefteå) och Örnsköldsviks flygplats. Härnösand är länets residensstad. Staden är tillika stiftsstad för Härnösands stift, som omfattar landskapen Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland. Näringslivsstruktur Basindustrin utgör sedan länge en ekonomisk ryggrad, men kompletteras i allt högre grad av nya branscher och verksamhetsområden. Besöksnäringen är på stark frammarsch och Höga Kusten är ett område med utvecklingspotential. Västernorrland är ett ledande industrilän med flera av den svenska industrins största företag inom bland annat skog, energi och verkstad. I området kan man se att särskilt Härnösand och Örnsköldsvik har nära kopplingar till de arbetsmarknadsregioner som skapats runt städerna Sundsvall och Umeå. Förutom offentlig sektor är den skogsrelaterade koncernen SCA den största arbetsgivaren i länet där vissa delar av verksamheten är förlagd inom leaderområdet. Andra stora arbetsgivare är Försäkringskassan och Metsä board även det ett företag inom skogsbranschen. Service Det bästa med att bo på landsbygden i Västernorrland är den fantastiska naturen med alla möjligheter till ett rikt friluftsliv. I andra hand uppskattar man lugnet och den sociala miljön med släkt, vänner och trevliga grannar. Det visar den av regeringen initierade undersökning som Länsstyrelsen Västernorrland genomförde Samma undersökning visade att de boende på landsbygden upplevde att samhällsservicen utarmats över tid och att man nu behövde ta sig till närmaste tätort för att få tillgång till basservice. 6

7 I undersökningen fick de boende även ge sin syn på vilka samhällstjänster på landsbygden som myndigheter och kommuner skulle prioritera. Resultatet blev: o Bevara befintligt utbud av dagligvarubutiker och skolor/barnomsorg. o Arbeta för en förbättrad mobiltäckning i regionen. o Förbättra kvaliteten på vägar samt snöröjning. o Bättre tillgång till vård och omsorg. o Säkerställa tillgången till bredband. o Öka tillgången till kollektivtrafik. Lokal anda Befolkningen i området kan anses vara jämförelsevis nöjda när det gäller hur det är att bo och leva i kommunerna. Det visar SCB:s medborgarundersökning som genomförts i tre av områdets fyra kommuner (Kramfors, Härnösand och Örnsköldsvik) under åren Örnsköldsvik sticker ut och har ett högre NRI (Nöjd regionindex) än de övriga två. Kramfors och Härnösand ligger något under riksgenomsnittet, Örnsköldsvik något över riksgenomsnittet. För att öka NRI bör, enligt SCB:s analyser, satsningar på bostäder, trygghet och fritidsmöjligheter prioriteras. Även det kommersiella utbudet bör prioriteras när det gäller mindre kommuner som Kramfors och Härnösand. Föreningsstruktur Som i så många andra landsbygdsområden utgör föreningslivet ett nav i Höga Kustens civilsamhälle. Här finns sammanslutningar för de flesta intresseriktningar. Idrott, byautveckling och kyrklig verksamhet är fokus för många föreningar, men området har även en stark folkbildningstradition med ex studiecirklar och annan bildningsverksamhet. På senare tid ser man att trenden med att engagera sig i enfrågeaktiviteter ökar, där framförallt den påbörjade utbyggnaden av fibernätet engagerar många. Höga Kusten har en stark idrottstradition och kan stoltsera med idrottsstjärnor som bland annat ishockeyspelarna Peter Forsberg, Markus Näslund, Daniel och Henrik Sedin, skidskyttarna Magdalena Forsberg och Helena Ekholm, samt curlingspelaren Anette Norberg. 5 i 12-rörelsen, som arbetar mot främlingsfientlighet och rasism, startade i Härnösand. 7

8 4.2 Behov och utvecklingsmöjligheter Starka samarbeten med möjlighet att utvecklas I vårt leaderområde finns en stark samsyn om att det krävs en bred samverkan för att åstadkomma ett framgångsrikt utvecklingsarbete. I ett partnerskap mellan offentliga, privata och ideella aktörer skapas en stark bas för utveckling. För att nå bäst effekt i utvecklingen av landsbygden krävs ett nytänk kring de redan etablerade sätten att samarbeta genom partnerskapet. Nya samverkansformer där parterna på ett effektivt sätt tar sina roller är önskvärt för att finna synergier i användandet av de medel som är tänkta till att på olika sätt skapa utveckling. I tre av leaderområdets fyra kommuner finns särskilda landsbygdsråd/bygderåd som är kopplade till eller jobbar nära kommunernas näringslivs- eller tillväxtavdelningar och/eller kommunstyrelser. Ett stärkt samarbete med dessa grupper är viktigt i det kommande leaderarbetet. Det gäller även att hitta samverkansformer där större samhällen och landsbygden kan bidra till varandras utveckling. Att kunna använda sig av distansoberoende teknik kan skapa nya möjligheter. Ett engagerat civilsamhälle En styrka är alla de engagerade människor som finns på landsbygden. Här finns duktiga föreningar och eldsjälar som breddat sina verksamheter och tagit till sig nya samarbetsformer. T ex utvecklar man kultur- och upplevelseturism och har tagit över drift av butiker och bensinstationer mm. Eldsjälar och innovatörer drar med sig andra och ur det kan projekt skapas som utvecklar och skapar förutsättningar på landsbygden. Men vissa delar av vårt områdes föreningsliv har inte hängt med i den samhällsutveckling som skett. Man arbetar på samma sätt som man gjort under många år. Man börjar inte arbeta på nya sätt eller med nya saker vilket kan vara några anledningar till att man har svårt att locka unga att engagera sig. Lokal kunskap och engagemang är helt nödvändiga delar för att utveckla landsbygden. Det finns t ex i kultur- och föreningsliv och i aktiva byautvecklingsgrupper. Det är viktigt att unga eller nyinflyttade blir delaktiga i dessa och att deras kompetens och idéer tas tillvara. För att fånga alla möjligheter att utveckla landsbygden krävs samspel mellan alla typer av människor. Här kan Lokalt ledd utveckling stärka och främja former av samarbeten som skapar mervärden och lyfter fram nytänkande. Den mänskliga drivkraften är den enskilt viktigaste komponenten för regional utveckling och tillväxt. 1 Det är därför en resurs som måste vårdas. Av stor vikt är också att jämställdhet genomsyrar allt utvecklingsarbete. I ett jämställt samhälle tas 1 Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västernorrlands län , (2011) 8

9 kvinnors och mäns erfarenheter och kompetens tillvara och värderas, vilket medför att områdets attraktivitet ökar. Kommersiell och icke-kommersiell service Tillgängligheten till olika former av service varierar i vårt leaderområde. Att man har tillgång till både kommersiell och icke-kommersiell service av god kvalitet är viktigt för att möjliggöra både att bo och att driva företag på landsbygden. Lokalt ledd utveckling ska vara med i arbetet med att stärka nya organisationsformer och sätt att driva kommersiell och icke-kommersiell service på landsbygden. Attraktiva miljöer som motor för tillväxt Nya arbetsplatser i glesbygd har en klart större betydelse (sysselsättningseffekt/invånare) för sin omgivning än motsvarande i andra typer av orter. 2 Arbetskrafts- och kompetensförsörjning är en viktig tillväxtfråga på många plan: för individen, arbetsgivarna och för lokalsamhället. Kraven på hög kompetens växer inom alla områden 3. Var företag och arbetsställen är belägna spelar roll för deras utveckling och samspel med övriga samhället. Alla företag och organisationer är beroende av fungerande samband med både den lokala närmiljön och marknaden (oavsett om den finns nära eller ute i världen). Det verkar också som att vikten av goda lokala förhållanden ökar för företag och organisationer ju mer globala marknaderna och kontaktytorna blir. 4 Vissa områden är mer attraktiva när det gäller inflyttning (men även viljan att bo kvar) och etablering av företag. Mycket forskning pågår just nu kring vilka faktorer som skapar attraktivitet. 5 Att följa forskningens utveckling är viktigt för att kunna undersöka, tydliggöra och synliggöra de faktorer som har konkret betydelse för vårt leaderområdes utveckling och kunna hitta de områden där Lokalt ledd utveckling kan vara en bra utvecklingsmetod. I och med de ökade flyktingströmmarna som påverkar Sverige som helhet kommer många flyktingar att anlända till vårt område under de närmaste åren. Vid de möten som genomförts i vårts leaderområdes kommuner i samband med framtagningen av den här strategin nämns de nyanländas många gånger höga kompetens som en stor resurs som skulle kunna tillföra mycket för leaderområdet. 2 Beräkningar från Myndigheten för tillväxtanalys 3 Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västernorrlands län , (2011) 4 Landsbygdsprogrammet Regional SWOT-analys för Västernorrlands län ( ) 5 T ex Varför är vissa platser mer attraktiva för boende än andra?, Tillväxtanalys (2014) 9

10 Besöksnäringen utpekas Besöksnäringen pekas ut som en bransch med tillväxtpotential i vårt leaderområde. 6 Områdets styrka är den av UNESCO världsarvsklassade naturen, samt de unika kulturmiljöer vi har som är kopplade till vår industrihistoria, fiskelägen, hällristningar och häxprocesserna mm. Natur- och kulturturism har en tydlig koppling till landsbygden. För att öka landsbygdens attraktionskraft när det gäller t ex boende, företagande och turism krävs etablering av nya verksamheter och därmed ett ökat utbud av varor och tjänster. I vårt leaderområde finns en stor potential i att utveckla och utöka utbudet av aktiviteter inom besöksnäringen men även för att skapa mer attraktiva boendemiljöer. Höga Kusten är ett starkt varumärke och turistströmmarna ökar. Inom området har det under de senaste åren genomförts flera länsövergripande satsningar med syfte att arbeta med affärs- och kompetensutveckling för besöksnäringen. Satsningarna är kopplade till den nationella strategin för besöksnäringen 7 och dess mål att öka besöksnäringens sysselsättning och omsättning. De fyra kommuner som utgör Leader Höga Kustens geografiska område har under 2014 bildat ett destinationsbolag som arbetar för att skapa nya arbetstillfällen inom besöksnäringen. Området har också en företagarorganisation för besöksnäringens företag. Bolagets och organisationens uppdrag är att arbeta med destinationsutveckling, paketering och marknadsföring. Det gör att deras möjligheter att stödja lokala aktörer med utveckling av reseanledningar mm är begränsad. Här kan Lokalt ledd utveckling bidra till utveckling av befintliga produkter/tjänster samt stötta tillkomsten av nya. Tillgång till kapital och bostäder Tillgång till kapital är en viktig förutsättning för att nya företag ska etableras men också för att befintliga företag ska kunna växa. För företag på landsbygden är kapitalförsörjningen ett stort problem. Den jämförelsevis låga värderingen av fastigheter på landsbygden minskar möjligheten att använda dem som säkerhet vid belåning. I arbetet med den här strategin har det framkommit att det stora hotet i vårt leaderområde när det gäller kapitalförsörjning främst rör problemet med att få bankerna att bevilja lån. Samtidigt är låga boendekostnader en styrka då det ger en högre köpkraft. Dock innebär låga värderingar av fastigheter att äldre människor och utflyttade kan bo kvar eller behålla sina fastigheter. Det leder till en bostadsbrist då unga och nyinflyttade har svårt att hitta boende. Andra flaskhalsar för utveckling av befintliga företag och utveckling av nya är att bredband saknas på många platser i vårt leaderområde samt att mobilnätet inte har god 6 Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västernorrlands län , (2011) 7 Nationell strategi för svensk besöksnäring, Svensk turism (2010) 10

11 täckning. Föråldrad infrastruktur i form av vatten och avlopp och elförsörjning är andra svaga områden. Avslutningsvis Den offentliga sektorn, näringslivet och civilsamhället har bra möjligheter att vända trenden med avfolkning och till viss del kunna balansera upp urbaniseringstrenden. För att lyckas krävs mer samverkan mellan parterna. Man måste hitta innovativa sätt att tillsammans arbeta med attraktiva miljöer, möta nyinflyttades behov, skapa engagemang hos unga och utveckla attraktiva aktiviteter. På det sättet skapas tillväxt, nya företag kommer till och befintliga kan få de kompetenser de behöver för att utvecklas. 5. På vilket sätt är strategin innovativ? Strategin ska bidra till att skapa förutsättningar för en innovativ utveckling av området Leader Höga Kusten. Det handlar i hög grad om att på ett kreativt sätt ta till vara de lokala förutsättningar som finns. Innovativt och en stor förändring är att området förändras och utökas med ytterligare en kommun. Det i sig ställer krav på kreativitet och öppenhet för nya idéer och möjligheter. Vi väljer att göra en bred tolkning av begreppet innovation. Det kan handla om sätt att samarbeta, metoder, hur nya lösningar hittas, hur tjänster och produkter utformas. Det kan också handla om att inspireras och lära av varandra. En modell som prövats och funnits positiv kan även testas i ett annat område där den inte tidigare prövats och innebär då ett innovativt arbetssätt i det området. I den här strategin riktas fokus i högre grad än under tidigare period på att samverka med besöksnäringens och andra näringslivsorganisationer för att kunna förstärka varandra och hitta synergieffekter. Det är också större fokus än tidigare på att skapa ett strategiska samarbete med olika parter (t ex Länsstyrelsen Västernorrland, Västernorrlands läns Landsting, Coompanion, LRF) och det civila samhället med dess breda kontaktnät ut i området. 6. Vision En vision är under utarbetande. Till grund för arbetet finns ett antal nyckelord som av skrivargruppen och grupperna vid förankringsmötena i kommunerna identifierats som viktiga i det kommande arbetet: 11

12 Ett förslag på vision kommer att finnas med i det förslag till strategi som lämnas till Jordbruksverket den 1 december Insatsområden, mål och urvalskriterier 7.1 Övergripande mål för området Genom leadermetoden utvecklar vi en levande landsbygd där vi skapar förutsättningar för tillväxt genom: Övergripande mål 1: Kreativitet och nytänk skapar en breddad arbetsmarknad på landsbygden. Övergripande mål 2: Attraktiva boende- och besöksmiljöer där vi tar tillvara områdets styrkor och välkomnar initiativ till nytänkande och samverkan på nya sätt. Övergripande mål 3: Öppenhet, förståelse och en välkomnande attityd leder till att de boendes och de nyinflyttades idéer och kompetens tas tillvara. Övergripande mål för hela strategin De övergripande målen för hela strategin för Leader Höga Kusten utgår från de lokala behov och utvecklingsmöjligheter som finns i området och som framkommit i arbetet med swot-analysen. De utgår också från Länsstyrelsen i Västernorrlands läns regionala swot-analys 8, Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020 samt andra regionala och kommunala program. Ytterligare en viktig del är synpunkter som framkommit vid förankringsmöten i leaderområdets kommuner. 8 Landsbygdsprogrammet : Regional swot-analys för Västernorrlands län 12

13 Övergripande mål 1: Kreativitet och nytänk skapar en breddad arbetsmarknad på landsbygden. Breddad arbetsmarknad och nya företag är grunden för inflyttning och utveckling. Lokalt ledd utveckling ska arbeta förutsättningsskapande genom att skapa den infrastruktur som behövs för att entreprenörer ska kunna utveckla affärsidéer och starta nya företag. Ny teknik och tillgången till bredband är viktigt då det dels öppnar upp för nya sätt att driva företag och nya affärsområden men också för nya sätt att utföra arbete, t ex på distans. Det är också av stor vikt att företag på olika sätt arbetar tillsammans och kompletterar varandra. Genom Lokalt ledd utveckling vill man uppmuntra till och göra det möjligt för företag att tillsammans med andra parter satsa på utveckling och nya idéer som bidrar mer till tillväxt i bygden än vad en ensam part kunnat åstadkomma. Övergripande mål 2: Attraktiva boende- och besöksmiljöer där vi tar tillvara områdets styrkor och välkomnar initiativ till nytänkande och samverkan på nya sätt. Till attraktiva platser lockas människor att flytta in och/eller besöka som turist. Attraktivitet är ett vitt begrepp och många olika faktorer samspelar när det gäller att skapa en attraktiv plats. Det handlar t ex om tillgången på arbete, en bra boendemiljö med tillgång till olika former av service, ett fritidsutbud och ett utbud av kultur och nöjen som täcker ens behov. Lokalt ledd utveckling ska arbeta med att stärka vårt områdes attraktivitet. Det handlar om en innovativ syn på både kommersiell och icke-kommersiell service. Det handlar om att ta tillvara områdets styrkor inte minst vår unika natur och våra kulturmiljöer vilket leder till både förutsättningar för nyföretagande och attraktiva aktiviteter och miljöer för både boende och besökare. Samverkan, samarbete och att arbeta på nya sätt är viktiga verktyg. Det gäller inte minst föreningslivet där det finns ett stort engagemang för bygden men där man behöver börja arbeta på nya sätt och mer i samverkan med andra parter. Sammantaget behöver samverkan mellan sektorerna förbättras och förnyas för att man tillsammans med kraft ska kunna arbeta för tillväxt under programperioden. Övergripande mål 3: Öppenhet, förståelse och en välkomnande attityd leder till att de boendes och de nyinflyttades idéer och kompetens tas tillvara. Att vara öppen för nya influenser ger energi och nya möjligheter. Landsbygdens överlevnad och utveckling bygger på att vi börjar tänka i nya banor. För att kunna göra det måste vi också öppna upp för nya initiativ. Det måste vara tillåtet att våga satsa och prova nya idéer. Det gäller både näringslivet och föreningslivet. 13

14 Vi måste bli bättre på att ta tillvara nyinflyttades kompetens och idéer och ge dem möjligheter att delta i föreningslivet och andra nätverk. En utmaning för vårt område är att många flyktingar under längre eller kortare tid kommer att vistas här under de närmaste åren. Det är viktigt att de känner sig välkomna och att vi hittar sätt att ta tillvara den kompetensresurs de kan innebära för bygden. Horisontella mål Övergripande horisontella mål för hela strategin Jämställdhet mellan män och kvinnor Öppenhet och icke-diskriminering Indikatorer (fylls i efter att strategin blivit godkänd) Övergripande horisontellt mål 1: Jämställdhet mellan män och kvinnor När kvinnor och män delar makt och inflytande i alla delar av samhällslivet får vi ett mer rättvist och demokratiskt samhälle. Kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att forma sina liv. Inom ramen för den här strategin ska kvinnor och män ha samma möjlighet att delta i projekt, insatser och aktiviteter. Det ökar möjligheterna till en ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män i vårt leaderområde och knyter även an till de nationella jämställdhetsmålen i Sverige och EU:s strategi Europa Jämställdhet skapar attraktivitet I den regionala utvecklingsstrategin (RUS), poängteras den mänskliga drivkraften som den enskilt viktigaste komponenten för regional utveckling och tillväxt. Det är en resurs som måste vårdas och stimuleras. Där påpekas också vikten av att jämställdhet genomsyrar allt utvecklingsarbete eftersom ett jämställt samhälle skapas där kvinnors och mäns erfarenheter och kunskaper tillvaratas och värderas, något som ökar områdets attraktivitet och därmed förmågan att nyttja de mänskliga krafterna fullt ut. Lokalt ledd utveckling inom Leader Höga Kusten ska ha urvalskriterier, när det gäller vilka projektansökningar som kommer att kunna godkännas, som har tydligt koppling till det horisontella målet Jämställdhet mellan kvinnor och män. Det innebär att projektetsamarbetsformer och fördelning av uppdrag ska utformas så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att påverka. Det innebär också att allt informationsmaterial som tas fram inom LAG samt valen av kommunikationskanaler ska analyseras ur ett genusperspektiv. Arbetet med att genomföra strategin utifrån målet Jämställdhet ska genomsyra både kansliets arbete och LAG:s beslutsfattande. 14

15 Övergripande horisontellt mål 2: Öppenhet och icke-diskriminering Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska gälla för alla i området oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Vi utgår från principen om förbud mot diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. I Leader Höga Kustens strategi utgår vi från att se människors olikheter som en tillgång, något som avspeglar sig i de övergripande målen. Lokalt ledd utveckling inom Leader Höga Kusten ska ha urvalskriterier, när det gäller vilka projektansökningar som kommer att kunna godkännas, som har tydligt koppling till det horisontella målet Öppenhet och icke-diskriminering. Det innebär att öppenhet och icke-diskriminering kommer att vara en förutsättning för att få godkända projekt. Det innebär också att LAG-gruppen kommer att behöva sätta upp objektiva kriterier för urval av insatser som inte leder till intressekonflikter, samt att alla urvalsförfaranden ska vara transparanta, dokumenterade och kunna följas upp. Arbetet med att genomföra strategin utifrån målet Öppenhet och ickediskriminering ska genomsyra både kansliets arbete och LAG:s beslutsfattande. 7.2 Insatsområden Insatsområdena i strategin utgår från lokala behov och utvecklingsmöjligheter och från strategins övergripande mål. Insatsområde 1: Näringslivsutveckling Att arbetsmarknaden breddas och nya företag kommer till är grunden för inflyttning och utveckling av landsbygden. I vårt leaderområde brottas vi med de utmaningar som de stora geografiska avstånden innebär. En utveckling kopplat till de möjligheter som ny teknik kan erbjuda är viktig då den både kan innebära nya möjligheter till ex distansarbete och arbeten i för vårt område nya branscher. Även att stötta entreprenörskap hos unga är en viktig framtidsfråga. Besöksnäringen är en viktig bransch med tillväxtpotential i vårt område. Ett samarbete kring varumärket Höga kusten är i utvecklande och ett kommunalt destinationsbolag där områdets alla fyra kommuner samarbetar är nyligen bildat. Leader Höga Kusten ska arbeta nära besöksnäringens parter och komplettera dem när det gäller att skapa förutsättningar för både uppstart av nya företag och utveckling av nya turistiska aktiviteter. Samverkan är en grundpelare i leaderarbetet och vi vill verka för att näringslivet utvecklas genom att företag får möjlighet att gå samman och prova nya former av samarbeten och samverkan. 15

16 Insatsområde 2: Attraktivitet genom lokal utveckling Attraktivitet skapar tillväxt. Grundläggande för att ett område ska locka nya invånare, de redan boende ska vilja stanna kvar och att befintliga företag stannar och nya kommer till är att området på olika sätt är attraktivt. Vilken service som finns är en viktig del av attraktiviteten. Det rör sig både om den kommersiella servicen i form av t ex butiker och bensinstationer och om icke-kommersiell service i form av t ex hälsovård. För att behålla och utöka servicen på landsbygden behövs nya initiativ och nya organisationsformer. Här kan Leader Höga Kusten vara en viktig part. Föreningslivet och övriga civilsamhället är helt nödvändiga för landsbygdens utveckling. Tyvärr har föreningslivet i många fall inte följt med i tidens utveckling utan fastnat i gamla strukturer och har t ex svårt att locka unga till engagemang. Det är också av stor vikt att föreningslivet i högre grad än idag börjar samverka med andra parter. Bredbandsutbyggnaden i området är en viktig del i den lokala utvecklingen. Den bidrar till attraktivitet genom att skapa förutsättningar både för inflyttning och företagande. Det är viktigt att följa den forskning som sker kring faktorer som skapar attraktivitet. Inte minst gäller det för att kunna rikta in sig på de bästa sätten att arbeta med de faktorer som stärker företagens kompetensförsörjning. 7.3 Handlingsplan Handlingsplanen omfattar en beskrivning av hur de valda fonderna ska användas för att uppnå strategins mål. Den omfattar även de samarbeten som kommer att finnas för att uppnå de övergripande målen i insatsområdena. Här beskrivs även kansliets arbete för att nå målen i de olika insatsområdena. Hur fonderna ska användas Leader Höga Kusten har valt att arbeta med Landsbygdsfonden och Regionalfonden. Vi gör bedömningen att de två fonderna kan komplettera varandra väl utifrån de behov för vårt område som framkommit under strategiprocessen. De kriterier som kommer att styra ur vilken fond projektmedel kommer att sökas bestäms, när strategin godkänns, i nära samarbete med de övriga offentliga samarbetspartners som handlägger stöd inom landsbygdsfonden och regionala fonden. 16

17 Leader Höga Kusten har beslutat att inte arbeta med medel ur Havs- och fiskerifonden samt Socialfonden på följande grunder: Det till Leader Höga Kusten angränsande leaderområdet Leader Mittland har för avsikt att söka medel ur Havs- och fiskerifonden för arbete som sträcker sig även över Leader Höga Kustens geografiska område. De båda områdena kommer att samverka kring kommunikation, möjligheter till projektstöd, resultat och lärprocesser när det gäller Leader Mittlands arbete med Havs- och fiskerifonden. Västernorrland är ett prioriterat område när det gäller arbete inriktat på att minska ungdomsarbetslösheten finansierat med medel ur Socialfonden. Utifrån den vetskapen, erfarenheter och värderingar, samt utifrån de swot-analyser som tagits fram under strategiprocessen väljer vi att avgränsa strategin till att inte omfatta Socialfonden. Vår bedömning är att vårt leaderarbetes stora styrkor mer handlar om det utvecklingsarbete som kan åstadkommas genom de andra fonderna. De preliminära avgränsningarna mellan fonderna i de olika insatsområdena är att arbete kring målet Stärka satsningar på entreprenörskap kopplat till ny teknik i insatsområdet Näringslivsutveckling, främst kommer att använda regionalfondens medel. Det samma gäller målet Stärka nya organisationsformer för kommersiell service på landsbygden under insatsområde Attraktivitet genom lokal utveckling. En geografisk skillnad mellan fondernas användning kan också uppkomma när det gäller att hitta samverkansformer där större samhällen och landsbygden kan bidra till varandras utveckling. Då kommer dessa projekt att avgränsas till finansiering ur regionalfonden. Samarbeten Lokalt ledd utvecklings främsta verktyg för att uppnå målen i strategin är strategiska samarbeten. Genom erfarenheter från tidigare programperiod och i strategiprocessens undersökande delar ser man tydligt att ett nytänk när det gäller samverkan på alla plan är både önskvärt och nödvändigt. Det krävs ett kreativt samspel mellan de parter som arbetar för landsbygdens utveckling för att hitta synergier och för att stärka projektägarnas genomförandekapacitet. Det handlar t ex om att hitta nya lösningar på projektägarnas likviditet- och administrationsproblem, samt när det gäller kommunikation. Det ligger ett stort värde i att regelbundet träffa andra som arbetar med leadermetoden både på nationellt och internationellt plan för att lära och utvecklas. Redan tidigt i införandefasen kommer en plan att tas fram för samverkan med andra leaderområden. 17

18 Arbetssätt Det är viktigt att LAG och kansli anpassar sig efter de behov som finns och hittar former som underlättar för de som söker projektmedel. Ett exempel kan vara så kallade paraplyprojekt, en form som kan användas när LAG vill fokusera på en särskild inriktning och samtidigt möjliggöra småskaliga projekt. Ett annat arbetssätt kan vara projektliknande företagsstöd, något som det fanns stor efterfrågan på under programperioden Dessa kommer sannolikt att förekomma främst inom insatsområdet Näringslivsutveckling och då ske i nära samarbete med övriga offentliga verksamheter som handlägger företagsstöd, exempelvis Länsstyrelsen. Vi ser också att ett av leaderarbetets styrkor är att bidra till mobiliseringsarbetet inför större projekt. Sammanfattningsvis behöver LAG och kansli vara proaktiva och kreativa inom de ramar och möjligheter som programmen ger. De måste kontinuerligt utvärdera resultat och agera. Och inte minst viktigt - agerandet har större möjlighet att bli framgångsrikt om det sker i samspel med vidareförmedlare, samarbetspartners och projektsökande. Insatsområde 1: Näringslivsutveckling Landsbygdsfonden Målgrupp: Besöksnäringen och dess aktörer, landsbygdsföretagare, samverkansorganisationer för företagsutveckling i området, företagarföreningar, unga blivande och befintliga entreprenörer och deras aktörer, näringslivsansvariga i kommuner, aktörer för bredbandsfrågan Regionalfond Målgrupp: Instanser som arbetar med innovativ utveckling samt entreprenöriella sammanslutningar som arbetar med de möjligheter som ny teknik kan erbjuda. Aktiviteter Införandefasen: Dialog med samarbetspartners och vidareförmedlare Bestämma tydliga kriterier som kommer att styra ur vilken fond, samt vilka aktiviteter/projekt som kan söka stöd i nära samarbete med samarbetspartners samt de offentliga samarbetspartners som handlägger stöd inom landsbygdsfonden och regionala fonden. Skapa en utbildningsplan för LAG och kansli samt plan för nationella och internationella utbyten/samarbeten. Arbete enligt kommunikationsplanen. 18

19 Genomförandefasen: Dialog med samarbetspartners och vidareförmedlare. Arbete enligt kommunikationsplanen. Igångsättande, utveckling och revidering samt genomförande av utbildningsplan och nationell och internationell utbytesplan. Skapa kreativa samarbeten för att utveckla förutsättningsskapande och stärkande åtgärder för: o Breddad arbetsmarknad o Nya företag o Nya och/eller utvecklade besöksanledningar. Uppföljning av godkända projekt och strategi. Slutfas: Uppföljning av godkända projekt och strategi. Sprida resultat. Analyser. Strategiarbete för nästa period. Insatsområde 2: Attraktivitet genom lokal utveckling Landsbygdsfonden Målgrupp: Landsbygds- och lantbruksföretagare, aktörer i dess närhet, företrädare för icke-kommersiell service, föreningar och ideella aktörer, kommunernas landsbygds- /bygderåd, offentliga företrädare för landsbygdsutveckling, unga människor och nyinflyttade, aktörer för bredbandsfrågan. Regionalfond Målgrupp: Företrädare för kommersiell-service och små och medelstora företag som går samman för att utveckla kommersiell-service i en bygd. Aktiviteter Införandefasen: Dialog med samarbetspartners och vidareförmedlare Bestämma tydliga kriterier som kommer att styra ur vilken fond, samt vilka aktiviteter/projekt som kan söka stöd i nära samarbete med 19

20 samarbetspartners samt de offentliga samarbetspartners som handlägger stöd inom landsbygdsfonden och regionala fonden. Skapa en utbildningsplan för LAG och kansli samt för nationella och internationella utbyten/samarbeten. Arbete enligt kommunikationsplanen. Genomförandefasen: Dialog med samarbetspartners och vidareförmedlare. Arbete enligt kommunikationsplanen. Igångsättande, utveckling och revidering samt genomförande av utbildningsplan och nationell och internationell utbytesplan. Skapa kreativa samarbeten för att utveckla förutsättningsskapande och stärkande åtgärder för: o Att skapa nya organisationsformer för kommersiell- och icke kommersiell service o Ett innovativt, nytänkande, öppet och inkluderande gränsöverskridande föreningsliv som bidrar till en attraktiv landsbygd som skapar tillväxt o Bidra till att bredbandsutbyggnad och att dess användning skapar attraktiva boenden Koppla ihop projekt med relevanta lokala och regionala organisationer. Uppföljning av godkända projekt och strategi. Slutfas Uppföljning av godkända projekt och strategi. Sprida resultat Analyser Strategiarbete för nästa period 7.4 Urvalsprocess LAG:s urvalsprocess ska vara öppen, objektiv och icke-diskriminerande. Processen tar sin utgångspunkt i EU-förordningens direktiv och ska dokumenteras skriftligt. LAG ska ha regelbundna beslutsmöten vars datum tydligt annonseras i relevanta informationskanaler. 20

Vi är ett ledande hållbart leaderområde där kreativitet, samverkan och öppenhet ger en hög tillväxt. Man vill, kan och vågar starta och driva

Vi är ett ledande hållbart leaderområde där kreativitet, samverkan och öppenhet ger en hög tillväxt. Man vill, kan och vågar starta och driva STRATEGI 2014-2020 1 Vi är ett ledande hållbart leaderområde där kreativitet, samverkan och öppenhet ger en hög tillväxt. Man vill, kan och vågar starta och driva företag. Här finns ett gott entreprenörsklimat.

Läs mer

Mall med skrivanvisningar för lokala utvecklingsstrategier

Mall med skrivanvisningar för lokala utvecklingsstrategier 1(21) UPPDATERAD VERSION 2 2014-10-06 Mall med skrivanvisningar för lokala utvecklingsstrategier Detta dokument består av både anvisningar, färdigskriven text och av luckor där LAG infogar sin egen text.

Läs mer

Mall med skrivanvisningar för lokala utvecklingsstrategier

Mall med skrivanvisningar för lokala utvecklingsstrategier 1(19) VERSION 1 2014-04-04 Mall med skrivanvisningar för lokala utvecklingsstrategier Detta dokument består av både anvisningar och färdigskriven text och av luckor där LAG infogar sin egen text. En komplett

Läs mer

Leadermetoden bygger på samarbete mellan sektorer och aktörer i ett område. Man arbetar utefter lokala initiativ och förutsättningar.

Leadermetoden bygger på samarbete mellan sektorer och aktörer i ett område. Man arbetar utefter lokala initiativ och förutsättningar. LEADER Höga Kusten Leadermetoden bygger på samarbete mellan sektorer och aktörer i ett område. Man arbetar utefter lokala initiativ och förutsättningar. De som bor och verkar i ett område driver och påverkar

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Urvalskriterier och poängbedömning

Urvalskriterier och poängbedömning Urvalskriterier och poängbedömning Bilaga 13.9 till Lokal utvecklingsstrategi Leader Nordvästra Skåne med Öresund 1 Innehåll Inledning... 3 Absoluta villkor för ansökningar till LEADER Nordvästra Skåne

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? 2014-2020 Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv Ale Lilla Edet Trollhättan Vänersborg Norra Hisingen Angered

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020 BILAGA 9 Kommunikationsstrategi 2014 2020 Kommunikationsstrategi för Syftet med s kommunikationsarbete är att göra vårt leaderområde och det arbete som genomförs inom ramen för det synligt. Genom att göra

Läs mer

ATT SÖKA PROJEKT HOS OSS PRELIMINÄR PRESENTATION

ATT SÖKA PROJEKT HOS OSS PRELIMINÄR PRESENTATION ATT SÖKA PROJEKT HOS OSS PRELIMINÄR PRESENTATION Det lyser i fler fönster vi har blivit fler som väljer att leva här i hållbar mångfald och med starka lokala kretslopp inom social ekonomi. Inom Landsbygdsfonden,

Läs mer

Välkommen. till kurs i strategiskrivning för Lokalt ledd utveckling del 2!

Välkommen. till kurs i strategiskrivning för Lokalt ledd utveckling del 2! Välkommen till kurs i strategiskrivning för Lokalt ledd utveckling del 2! Kursledare: Ola Svensson, Tobias Kreuzpointner, Börje Karlsson och Beata Allen Stockholm den 8 och 9 oktober 2014 http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/en/index_en.html

Läs mer

LAG:s bedömning av projektansökningar

LAG:s bedömning av projektansökningar Bilaga 6 LAG:s bedömning av projektansökningar inom LEADER Mellansjölandet Urvalskriterier och poängbedömning Inledning Denna bilaga beskriver LAG:s system för granskning av inkomna ansökningar och efter

Läs mer

Hur blir vi startklara leaderområden?

Hur blir vi startklara leaderområden? Hur blir vi startklara leaderområden? Utbildning starta leaderområde 12 och 13 maj 2015 Carin.alfredsson@jordbruksverket.se Lokalt ledd utveckling optimalt genomförande Möta potential och utmaningar som

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi. Lokalt ledd utveckling Höga Kusten Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Örnsköldsvik

Lokal utvecklingsstrategi. Lokalt ledd utveckling Höga Kusten Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Örnsköldsvik Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling Höga Kusten Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Örnsköldsvik 2014 2020 Abstract Community-Led Local Development (CLLD), The High Coast is a newly formed area

Läs mer

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND Den Självförsörjande Regionen VAD ÄR LEADER? En del i det svenska landsbygdsprogrammet En metod för att utveckla landsbygden 48 leaderområden i Sverige 7 leaderområden

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Projekt Lokal samverkan Trepartnerskap Underifrånperspektiv Innovativitet Nätverkande Överförbarhet Långsiktighet Ideell Offentlig Privat näringsliv Tips Identifiera

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Så här färdigställer ni er strategi

Så här färdigställer ni er strategi Bilaga 1 Sida 1 av 8 2015-04-21 Så här färdigställer ni er strategi Nu har ni fått veta vilka fonder som ni får finansiering ifrån. Först ska ni plocka bort den eller de fonder som ni har sökt, men inte

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Vad är ett Leader område? Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l Economie Rurale.

Läs mer

Spira Mare Lite tråkig fakta! Vi har en idé! Hur går det till! Aktuella läget!

Spira Mare Lite tråkig fakta! Vi har en idé! Hur går det till! Aktuella läget! Spira Mare 2020 Lite tråkig fakta! Vi har en idé! Hur går det till! Aktuella läget! Spira Mare 2020 Lite tråkig fakta! Spira Mare 2020 Leader-metoden Leader är en metod där privat, ideell och offentlig

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer

Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer Nu börjar ett nytt kapitel... Välkommen till oss med din idé! VARMT VÄLKOMMEN till Folkungaland och den nya programperioden. Nu går det åter att söka medel

Läs mer

Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman

Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman EU 2020 är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi. Den har tre prioriteringar om smart, hållbar och inkluderande tillväxt

Läs mer

Bedömningsgrunder för Leader Gutes strategi - bil 1A. Målområde 1 Hållbart småföretagande

Bedömningsgrunder för Leader Gutes strategi - bil 1A. Målområde 1 Hållbart småföretagande Bedömningsgrunder för Leader Gutes strategi - bil 1A Bedömningsgrunderna är till för att förtydliga vad som krävs för respektive poäng. Urvalskriterium nr 1 är anpassat till varje insatsområde och fond.

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige 2014-2020 Möjligheternas landsbygd Tranås, 8 oktober 2015 johan.magnusson@jordbruksverket.se Leadermetoden Boende och verksamma driver och påverkar

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER 1 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER Granskningsdatum

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Insatsområde 1 Passionerat Entreprenörskap i samverkan. Fond Mål Indikator Målvärde

Insatsområde 1 Passionerat Entreprenörskap i samverkan. Fond Mål Indikator Målvärde Insatsområde Passionerat Entreprenörskap i samverkan Fond Mål Indikator Målvärde Landsbygdsfonden EJFLU Förbättrad konkurrenskraft hos företag genom hållbart användande av humankapital Minskat sjukskrivningstal

Läs mer

Sammanfattning av LOKAL UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3

Sammanfattning av LOKAL UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 Sammanfattning av LOKAL UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 2016-01-21 www.leadernedredalalven.se Nedre Dalälvsområdet ligger i gränstrakterna mellan de fyra länen Dalarna, Västmanland, Uppsala

Läs mer

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland Vad är Leader? Liane Persson Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland EU:s Landsbygdsprogram 2007-2013 Tre insatsområden Förbättrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbruket

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Organisationsnummer 802496-4218 VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET 2016-2023 VERKSAMHETSPLAN Leaderkontoret Leaderkontoret ska sköta LEADER Sydöstra Skånes operativa verksamhet. Leaderkontoret

Läs mer

Regionala handlingsplaner samt process för fördelning av pengar och mål

Regionala handlingsplaner samt process för fördelning av pengar och mål 1 2013-05-07 Landsbygdsavdelningen Regionala handlingsplaner samt process för fördelning av pengar och mål Handlingsplaner istället för regionala genomförandestrategier I nästa programperiod kommer länen

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Information om LEADER Sydöstra Skåne

Information om LEADER Sydöstra Skåne Information om LEADER Sydöstra Skåne LEADER Sydöstra Skåne Kristin Persson Verksamhetsledare, Leader Y-Ö lag@ystad-osterlenregionen.se Innehållsförteckning Leadermetoden Sammanfattning av den lokala utvecklingsstrategin

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun 2015-2019 1 Bakgrund Programmets tillkomst En motion till kommunfullmäktige om att skapa ett landsbygdsprogram antogs 2007. Uppdraget genomfördes 2010-11

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020.

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Tillsammans. Ju fler som drar åt samma håll, desto större är chansen att lyckas. Så enkel är den grundläggande idén bakom

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Program för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden i Lundaland

Program för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden i Lundaland Program för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden i Lundaland 2016-2020 Utlysning 2 Genomförandeprojekt 2016-10-31 Välkommen att skicka in ansökan I Lundaland genomförs ett program för Lokalt ledd

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Leader Höga Kusten. Kramfors Härnösand Örnsköldsvik

Leader Höga Kusten. Kramfors Härnösand Örnsköldsvik Leader Höga Kusten Kramfors Härnösand Örnsköldsvik Så är det i Höga Kusten 2013 - Leader Höga Kustens vision Höga Kusten präglas av en livskraftig landsbygd, där invånarna känner gemenskap och samarbetar

Läs mer

Guide för att bilda Leaderområden Version 1

Guide för att bilda Leaderområden Version 1 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Guide för att bilda Leaderområden Version 1 Använd Jordbruksverkets dokument Leader inom landsbygdsprogrammet som bakgrundsmaterial

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2014-2020

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2014-2020 Kommunstyrelsens kontor Handläggare: Ylva Hedman Datum 2015-03-24 Dnr KS 2015/01 10 Till Kommunstyrelsen Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram

Läs mer

Mall för genomgång av urvalskriterier

Mall för genomgång av urvalskriterier Mall för genomgång av urvalskriterier Generella urvalskriterier som gäller för hela strategin och samtliga fonder. Strategiskt område L 1 Strategiskt användning av fond/fonder Generella urvalskriterier

Läs mer

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Org nr 802441-9189 får härmed avge Årsbokslut för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Underskrifter styrelse/lag 6

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Europeiska regionala utvecklingsfonden Europeiska socialfonden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Europeiska havs- och fiskerifonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden Europeiska socialfonden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Europeiska havs- och fiskerifonden Europeiska regionala utvecklingsfonden Europeiska socialfonden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Europeiska havs- och fiskerifonden ESI-fonderna Fondöverskridande samverkan 2014-2020

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018

Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018 Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018 Innehållsförteckning 1 Vision för näringsliv och arbetsmarknad... 3 1.1 Övergripande mål från kommunens vision... 3 1.2 Syfte... 3

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Näringsliv och arbetsmarknad

Näringsliv och arbetsmarknad Turism 35 Genom Höga Kusten skapa en hög attraktionskraft som ger en långsiktig, konkurrenskraftig besöksnäring som bidrar till ökad tillväxt och social hållbarhet. (Härnösand Översiktsplan) 36 Turistnäringen

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna Promemoria 2012-10-12 Näringsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Landsbygdsdepartementet Camilla Lehorst Telefon 08-405 16 30 Mobil 070-519 01 18 E-post camilla.lehorst@enterprise.ministry.se Landsbygdsnätverkets

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer

2014-04-11. Lokal utveckling för alla!

2014-04-11. Lokal utveckling för alla! 2014-04-11 Lokal utveckling för alla! Vad styr arbetet? Artikel 7 Jämställdhet och icke-diskriminering Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att jämställdhet och integration av jämställdhetsperspektivet

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer