Lokal utvecklingsstrategi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal utvecklingsstrategi"

Transkript

1 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten

2 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin Strategins bidrag till EU:s och Sveriges mål Strategins framtagning Utvecklingsområdet Områdesbeskrivning Behov och utvecklingsmöjligheter På vilket sätt är strategin innovativ? Vision Insatsområden, mål och urvalskriterier Övergripande mål för området Insatsområden Handlingsplan Urvalsprocess Mål och urvalskriterier Finansieringsplan Organisation Administrativ kapacitet och kansliets arbete (drift) Partnerskapet och föreningen LAG den lokala aktionsgruppen Samverkan mellan fonder och med andra aktörer Samverkan mellan fonder Avstämning med andra aktörer med utvecklingsansvar Jämställdhet och icke-diskriminering Kommunikation Kommunikationsplan Uppföljning och revidering Bilagor Bilaga 1: SWOT-analys Bilaga 2: Omvärldsanalys

3 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin Denna utvecklingsstrategi ska användas för att styra LAG:s arbete med prioritering och urval av ansökningar samt partnerskap, kommunikation och fondsamordning. 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges mål Alla projekt som prioriteras genom denna utvecklingsstrategi bidrar till att uppnå EU:s tillväxtstrategi EU2020. Därför bygger alla mål och processen för projekturvalet i strategin på de mål som är satta i de inblandade operativa programmen för struktur- och investeringsfonderna. Analyser ligger till grund för en vision och utvecklingsbehov, som leder till insatsområden och specifika mål som kan mätas med hjälp av indikatorer. 3. Strategins framtagning Strategiprocessen startade formellt den 1 september 2014 efter beslut i LAG Leader Höga Kusten. Beslut togs att låta de redan anställda Jenny Edvinsson (projektledare) och Christina Viklund (kommunikatör) i rollen av skrivare leda strategiprocessen med uppdraget att formulera en strategi att skicka in till Jordbruksverket den 1 december En skrivargrupp (tillika styrgrupp) med uppgift att tillsammans med skrivarna genomföra strategiprocessen bildades. Gruppen har bestått av: Kramfors kommun: Andreas Gylling Sollefteå kommun: Cathrin Johansson Örnsköldsviks kommun: Lena Lindström Härnösands kommun: Johan Frykland Västernorrlands Idrottsförbund: Ellen Forsberg Höga kusten turism: Maria Lundqvist Skrivargruppen har tillsammans tagit fram det förslag som nu går ut i ett brett remissförfarande. Under arbetets gång har intervjuer genomförts med för leaderarbetet strategiska samarbetspartners. (Grov tidplan för strategiprocessen se bild nedan.) Strategin har utarbetats enligt Jordbruksverkets direktiv. Förankringsmöten har genomförts i samtliga i leaderområdet ingående kommuner. Ytterligare möten kommer att genomföras under remisstiden som pågår fram till 17 november

4 (Illustration: tidplan) 4. Utvecklingsområdet Totalt antal invånare i utvecklingsområdet, inklusive tätorter > invånare. Antal invånare i utvecklingsområdet, exklusive tätorter > invånare. Områdets totalstorlek i km 2, inklusive tätorter > invånare. Områdets storlek i km 2 utanför tätorter > invånare. Antal invånare per km 2, inklusive tätorter. Antal invånare per km 2, exklusive tätorter. Kommuner som omfattas av strategin. Landskapstyper och landmärken Större tätorter och utvecklingscentra (per ) (per ) Kommer att kompletteras Kommer att kompletteras Kommer att kompletteras Kommer att kompletteras Örnsköldsvik, Kramfors, Sollefteå, Härnösand Ångermanälven och den långa och branta kusten mot Bottenhavet med det unika världsarvet Höga Kusten. Inlandet präglas av älvdalar och djupa skogar. Kommer att kompletteras 4

5 Befolkningsförändring för åren Flyttnetto Födelsenetto Kommer att kompletteras Arbetslöshet i procent Arbetslöshet bland unga (15 24 år) i procent * Antal företag per invånare * Antal nystartade företag per invånare * Andel av befolkningen i procent år år år 65- år Övrigt nämnvärt som har betydelse för områdets utveckling? * Fylls endast i vid val av Regionalfonden. Kommer att kompletteras Kommer att kompletteras Kommer att kompletteras Kommer att kompletteras Kommer att kompletteras De fyra i leaderområdet ingående kommunerna har under 2014 bildat ett destinationsbolag med egen strategi där målet är att skapa 800 nya arbetstillfällen. 4.1 Områdesbeskrivning Leaderområdet Höga Kusten omfattar fyra kommuner: Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Områdets geografiska gränser motsvarar landskapet Ångermanland. Antalet invånare uppgår till ca Leaderområdet Höga Kusten är en del av Västernorrlands län. Natur- och kulturhistoria Områdets rika natur präglas av Ångermanälven och den långa och branta kusten mot Bottenhavet. Landhöjningen har inneburit att landet rest sig hela 800 meter ur havet och ger ett dramatisk uttseende. Området är unikt i världen och finns med bland FN-organet UNESCO:s världsarv. Inlandet präglas av älvdalar, niplandskap och djupa skogar. Där finns också landets mest koncentrerade hällristningsområde med över 2000 ristningar (Näsåker, Sollefteå). 5

6 I övrigt har vårt leaderområde många kulturmiljöer med koppling till industrihistoria, fiskelägen, sågverksindustrin och historien kring häxprocesserna. Det dramatiska landskapet har också inspirerat många av kulturpersonligheterna från Medelpad och Ångermanland inom konst och litteratur. Närområden Norrlands största städer Umeå och Sundsvall finns inom - i norrländska mått - korta pendlingsavstånd. Europaväg 4 förbinder kuststäderna och med Ådalsbanan och Botniabanan når du tre av områdets centralorter (Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik). Området har två flygplatser Höga Kusten Airport (Kramfors-Sollefteå) och Örnsköldsviks flygplats. Härnösand är länets residensstad. Staden är tillika stiftsstad för Härnösands stift, som omfattar landskapen Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland. Näringslivsstruktur Basindustrin utgör sedan länge en ekonomisk ryggrad, men kompletteras i allt högre grad av nya branscher och verksamhetsområden. Besöksnäringen är på stark frammarsch och Höga Kusten är ett område med utvecklingspotential. Västernorrland är ett ledande industrilän med flera av den svenska industrins största företag inom bland annat skog, energi och verkstad. I området kan man se att särskilt Härnösand och Örnsköldsvik har nära kopplingar till de arbetsmarknadsregioner som skapats runt städerna Sundsvall och Umeå. Förutom offentlig sektor är den skogsrelaterade koncernen SCA den största arbetsgivaren i länet där vissa delar av verksamheten är förlagd inom leaderområdet. Andra stora arbetsgivare är Försäkringskassan och Metsä board även det ett företag inom skogsbranschen. Service Det bästa med att bo på landsbygden i Västernorrland är den fantastiska naturen med alla möjligheter till ett rikt friluftsliv. I andra hand uppskattar man lugnet och den sociala miljön med släkt, vänner och trevliga grannar. Det visar den av regeringen initierade undersökning som Länsstyrelsen Västernorrland genomförde Samma undersökning visade att de boende på landsbygden upplevde att samhällsservicen utarmats över tid och att man nu behövde ta sig till närmaste tätort för att få tillgång till basservice. 6

7 I undersökningen fick de boende även ge sin syn på vilka samhällstjänster på landsbygden som myndigheter och kommuner skulle prioritera. Resultatet blev: o Bevara befintligt utbud av dagligvarubutiker och skolor/barnomsorg. o Arbeta för en förbättrad mobiltäckning i regionen. o Förbättra kvaliteten på vägar samt snöröjning. o Bättre tillgång till vård och omsorg. o Säkerställa tillgången till bredband. o Öka tillgången till kollektivtrafik. Lokal anda Befolkningen i området kan anses vara jämförelsevis nöjda när det gäller hur det är att bo och leva i kommunerna. Det visar SCB:s medborgarundersökning som genomförts i tre av områdets fyra kommuner (Kramfors, Härnösand och Örnsköldsvik) under åren Örnsköldsvik sticker ut och har ett högre NRI (Nöjd regionindex) än de övriga två. Kramfors och Härnösand ligger något under riksgenomsnittet, Örnsköldsvik något över riksgenomsnittet. För att öka NRI bör, enligt SCB:s analyser, satsningar på bostäder, trygghet och fritidsmöjligheter prioriteras. Även det kommersiella utbudet bör prioriteras när det gäller mindre kommuner som Kramfors och Härnösand. Föreningsstruktur Som i så många andra landsbygdsområden utgör föreningslivet ett nav i Höga Kustens civilsamhälle. Här finns sammanslutningar för de flesta intresseriktningar. Idrott, byautveckling och kyrklig verksamhet är fokus för många föreningar, men området har även en stark folkbildningstradition med ex studiecirklar och annan bildningsverksamhet. På senare tid ser man att trenden med att engagera sig i enfrågeaktiviteter ökar, där framförallt den påbörjade utbyggnaden av fibernätet engagerar många. Höga Kusten har en stark idrottstradition och kan stoltsera med idrottsstjärnor som bland annat ishockeyspelarna Peter Forsberg, Markus Näslund, Daniel och Henrik Sedin, skidskyttarna Magdalena Forsberg och Helena Ekholm, samt curlingspelaren Anette Norberg. 5 i 12-rörelsen, som arbetar mot främlingsfientlighet och rasism, startade i Härnösand. 7

8 4.2 Behov och utvecklingsmöjligheter Starka samarbeten med möjlighet att utvecklas I vårt leaderområde finns en stark samsyn om att det krävs en bred samverkan för att åstadkomma ett framgångsrikt utvecklingsarbete. I ett partnerskap mellan offentliga, privata och ideella aktörer skapas en stark bas för utveckling. För att nå bäst effekt i utvecklingen av landsbygden krävs ett nytänk kring de redan etablerade sätten att samarbeta genom partnerskapet. Nya samverkansformer där parterna på ett effektivt sätt tar sina roller är önskvärt för att finna synergier i användandet av de medel som är tänkta till att på olika sätt skapa utveckling. I tre av leaderområdets fyra kommuner finns särskilda landsbygdsråd/bygderåd som är kopplade till eller jobbar nära kommunernas näringslivs- eller tillväxtavdelningar och/eller kommunstyrelser. Ett stärkt samarbete med dessa grupper är viktigt i det kommande leaderarbetet. Det gäller även att hitta samverkansformer där större samhällen och landsbygden kan bidra till varandras utveckling. Att kunna använda sig av distansoberoende teknik kan skapa nya möjligheter. Ett engagerat civilsamhälle En styrka är alla de engagerade människor som finns på landsbygden. Här finns duktiga föreningar och eldsjälar som breddat sina verksamheter och tagit till sig nya samarbetsformer. T ex utvecklar man kultur- och upplevelseturism och har tagit över drift av butiker och bensinstationer mm. Eldsjälar och innovatörer drar med sig andra och ur det kan projekt skapas som utvecklar och skapar förutsättningar på landsbygden. Men vissa delar av vårt områdes föreningsliv har inte hängt med i den samhällsutveckling som skett. Man arbetar på samma sätt som man gjort under många år. Man börjar inte arbeta på nya sätt eller med nya saker vilket kan vara några anledningar till att man har svårt att locka unga att engagera sig. Lokal kunskap och engagemang är helt nödvändiga delar för att utveckla landsbygden. Det finns t ex i kultur- och föreningsliv och i aktiva byautvecklingsgrupper. Det är viktigt att unga eller nyinflyttade blir delaktiga i dessa och att deras kompetens och idéer tas tillvara. För att fånga alla möjligheter att utveckla landsbygden krävs samspel mellan alla typer av människor. Här kan Lokalt ledd utveckling stärka och främja former av samarbeten som skapar mervärden och lyfter fram nytänkande. Den mänskliga drivkraften är den enskilt viktigaste komponenten för regional utveckling och tillväxt. 1 Det är därför en resurs som måste vårdas. Av stor vikt är också att jämställdhet genomsyrar allt utvecklingsarbete. I ett jämställt samhälle tas 1 Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västernorrlands län , (2011) 8

9 kvinnors och mäns erfarenheter och kompetens tillvara och värderas, vilket medför att områdets attraktivitet ökar. Kommersiell och icke-kommersiell service Tillgängligheten till olika former av service varierar i vårt leaderområde. Att man har tillgång till både kommersiell och icke-kommersiell service av god kvalitet är viktigt för att möjliggöra både att bo och att driva företag på landsbygden. Lokalt ledd utveckling ska vara med i arbetet med att stärka nya organisationsformer och sätt att driva kommersiell och icke-kommersiell service på landsbygden. Attraktiva miljöer som motor för tillväxt Nya arbetsplatser i glesbygd har en klart större betydelse (sysselsättningseffekt/invånare) för sin omgivning än motsvarande i andra typer av orter. 2 Arbetskrafts- och kompetensförsörjning är en viktig tillväxtfråga på många plan: för individen, arbetsgivarna och för lokalsamhället. Kraven på hög kompetens växer inom alla områden 3. Var företag och arbetsställen är belägna spelar roll för deras utveckling och samspel med övriga samhället. Alla företag och organisationer är beroende av fungerande samband med både den lokala närmiljön och marknaden (oavsett om den finns nära eller ute i världen). Det verkar också som att vikten av goda lokala förhållanden ökar för företag och organisationer ju mer globala marknaderna och kontaktytorna blir. 4 Vissa områden är mer attraktiva när det gäller inflyttning (men även viljan att bo kvar) och etablering av företag. Mycket forskning pågår just nu kring vilka faktorer som skapar attraktivitet. 5 Att följa forskningens utveckling är viktigt för att kunna undersöka, tydliggöra och synliggöra de faktorer som har konkret betydelse för vårt leaderområdes utveckling och kunna hitta de områden där Lokalt ledd utveckling kan vara en bra utvecklingsmetod. I och med de ökade flyktingströmmarna som påverkar Sverige som helhet kommer många flyktingar att anlända till vårt område under de närmaste åren. Vid de möten som genomförts i vårts leaderområdes kommuner i samband med framtagningen av den här strategin nämns de nyanländas många gånger höga kompetens som en stor resurs som skulle kunna tillföra mycket för leaderområdet. 2 Beräkningar från Myndigheten för tillväxtanalys 3 Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västernorrlands län , (2011) 4 Landsbygdsprogrammet Regional SWOT-analys för Västernorrlands län ( ) 5 T ex Varför är vissa platser mer attraktiva för boende än andra?, Tillväxtanalys (2014) 9

10 Besöksnäringen utpekas Besöksnäringen pekas ut som en bransch med tillväxtpotential i vårt leaderområde. 6 Områdets styrka är den av UNESCO världsarvsklassade naturen, samt de unika kulturmiljöer vi har som är kopplade till vår industrihistoria, fiskelägen, hällristningar och häxprocesserna mm. Natur- och kulturturism har en tydlig koppling till landsbygden. För att öka landsbygdens attraktionskraft när det gäller t ex boende, företagande och turism krävs etablering av nya verksamheter och därmed ett ökat utbud av varor och tjänster. I vårt leaderområde finns en stor potential i att utveckla och utöka utbudet av aktiviteter inom besöksnäringen men även för att skapa mer attraktiva boendemiljöer. Höga Kusten är ett starkt varumärke och turistströmmarna ökar. Inom området har det under de senaste åren genomförts flera länsövergripande satsningar med syfte att arbeta med affärs- och kompetensutveckling för besöksnäringen. Satsningarna är kopplade till den nationella strategin för besöksnäringen 7 och dess mål att öka besöksnäringens sysselsättning och omsättning. De fyra kommuner som utgör Leader Höga Kustens geografiska område har under 2014 bildat ett destinationsbolag som arbetar för att skapa nya arbetstillfällen inom besöksnäringen. Området har också en företagarorganisation för besöksnäringens företag. Bolagets och organisationens uppdrag är att arbeta med destinationsutveckling, paketering och marknadsföring. Det gör att deras möjligheter att stödja lokala aktörer med utveckling av reseanledningar mm är begränsad. Här kan Lokalt ledd utveckling bidra till utveckling av befintliga produkter/tjänster samt stötta tillkomsten av nya. Tillgång till kapital och bostäder Tillgång till kapital är en viktig förutsättning för att nya företag ska etableras men också för att befintliga företag ska kunna växa. För företag på landsbygden är kapitalförsörjningen ett stort problem. Den jämförelsevis låga värderingen av fastigheter på landsbygden minskar möjligheten att använda dem som säkerhet vid belåning. I arbetet med den här strategin har det framkommit att det stora hotet i vårt leaderområde när det gäller kapitalförsörjning främst rör problemet med att få bankerna att bevilja lån. Samtidigt är låga boendekostnader en styrka då det ger en högre köpkraft. Dock innebär låga värderingar av fastigheter att äldre människor och utflyttade kan bo kvar eller behålla sina fastigheter. Det leder till en bostadsbrist då unga och nyinflyttade har svårt att hitta boende. Andra flaskhalsar för utveckling av befintliga företag och utveckling av nya är att bredband saknas på många platser i vårt leaderområde samt att mobilnätet inte har god 6 Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västernorrlands län , (2011) 7 Nationell strategi för svensk besöksnäring, Svensk turism (2010) 10

11 täckning. Föråldrad infrastruktur i form av vatten och avlopp och elförsörjning är andra svaga områden. Avslutningsvis Den offentliga sektorn, näringslivet och civilsamhället har bra möjligheter att vända trenden med avfolkning och till viss del kunna balansera upp urbaniseringstrenden. För att lyckas krävs mer samverkan mellan parterna. Man måste hitta innovativa sätt att tillsammans arbeta med attraktiva miljöer, möta nyinflyttades behov, skapa engagemang hos unga och utveckla attraktiva aktiviteter. På det sättet skapas tillväxt, nya företag kommer till och befintliga kan få de kompetenser de behöver för att utvecklas. 5. På vilket sätt är strategin innovativ? Strategin ska bidra till att skapa förutsättningar för en innovativ utveckling av området Leader Höga Kusten. Det handlar i hög grad om att på ett kreativt sätt ta till vara de lokala förutsättningar som finns. Innovativt och en stor förändring är att området förändras och utökas med ytterligare en kommun. Det i sig ställer krav på kreativitet och öppenhet för nya idéer och möjligheter. Vi väljer att göra en bred tolkning av begreppet innovation. Det kan handla om sätt att samarbeta, metoder, hur nya lösningar hittas, hur tjänster och produkter utformas. Det kan också handla om att inspireras och lära av varandra. En modell som prövats och funnits positiv kan även testas i ett annat område där den inte tidigare prövats och innebär då ett innovativt arbetssätt i det området. I den här strategin riktas fokus i högre grad än under tidigare period på att samverka med besöksnäringens och andra näringslivsorganisationer för att kunna förstärka varandra och hitta synergieffekter. Det är också större fokus än tidigare på att skapa ett strategiska samarbete med olika parter (t ex Länsstyrelsen Västernorrland, Västernorrlands läns Landsting, Coompanion, LRF) och det civila samhället med dess breda kontaktnät ut i området. 6. Vision En vision är under utarbetande. Till grund för arbetet finns ett antal nyckelord som av skrivargruppen och grupperna vid förankringsmötena i kommunerna identifierats som viktiga i det kommande arbetet: 11

12 Ett förslag på vision kommer att finnas med i det förslag till strategi som lämnas till Jordbruksverket den 1 december Insatsområden, mål och urvalskriterier 7.1 Övergripande mål för området Genom leadermetoden utvecklar vi en levande landsbygd där vi skapar förutsättningar för tillväxt genom: Övergripande mål 1: Kreativitet och nytänk skapar en breddad arbetsmarknad på landsbygden. Övergripande mål 2: Attraktiva boende- och besöksmiljöer där vi tar tillvara områdets styrkor och välkomnar initiativ till nytänkande och samverkan på nya sätt. Övergripande mål 3: Öppenhet, förståelse och en välkomnande attityd leder till att de boendes och de nyinflyttades idéer och kompetens tas tillvara. Övergripande mål för hela strategin De övergripande målen för hela strategin för Leader Höga Kusten utgår från de lokala behov och utvecklingsmöjligheter som finns i området och som framkommit i arbetet med swot-analysen. De utgår också från Länsstyrelsen i Västernorrlands läns regionala swot-analys 8, Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020 samt andra regionala och kommunala program. Ytterligare en viktig del är synpunkter som framkommit vid förankringsmöten i leaderområdets kommuner. 8 Landsbygdsprogrammet : Regional swot-analys för Västernorrlands län 12

13 Övergripande mål 1: Kreativitet och nytänk skapar en breddad arbetsmarknad på landsbygden. Breddad arbetsmarknad och nya företag är grunden för inflyttning och utveckling. Lokalt ledd utveckling ska arbeta förutsättningsskapande genom att skapa den infrastruktur som behövs för att entreprenörer ska kunna utveckla affärsidéer och starta nya företag. Ny teknik och tillgången till bredband är viktigt då det dels öppnar upp för nya sätt att driva företag och nya affärsområden men också för nya sätt att utföra arbete, t ex på distans. Det är också av stor vikt att företag på olika sätt arbetar tillsammans och kompletterar varandra. Genom Lokalt ledd utveckling vill man uppmuntra till och göra det möjligt för företag att tillsammans med andra parter satsa på utveckling och nya idéer som bidrar mer till tillväxt i bygden än vad en ensam part kunnat åstadkomma. Övergripande mål 2: Attraktiva boende- och besöksmiljöer där vi tar tillvara områdets styrkor och välkomnar initiativ till nytänkande och samverkan på nya sätt. Till attraktiva platser lockas människor att flytta in och/eller besöka som turist. Attraktivitet är ett vitt begrepp och många olika faktorer samspelar när det gäller att skapa en attraktiv plats. Det handlar t ex om tillgången på arbete, en bra boendemiljö med tillgång till olika former av service, ett fritidsutbud och ett utbud av kultur och nöjen som täcker ens behov. Lokalt ledd utveckling ska arbeta med att stärka vårt områdes attraktivitet. Det handlar om en innovativ syn på både kommersiell och icke-kommersiell service. Det handlar om att ta tillvara områdets styrkor inte minst vår unika natur och våra kulturmiljöer vilket leder till både förutsättningar för nyföretagande och attraktiva aktiviteter och miljöer för både boende och besökare. Samverkan, samarbete och att arbeta på nya sätt är viktiga verktyg. Det gäller inte minst föreningslivet där det finns ett stort engagemang för bygden men där man behöver börja arbeta på nya sätt och mer i samverkan med andra parter. Sammantaget behöver samverkan mellan sektorerna förbättras och förnyas för att man tillsammans med kraft ska kunna arbeta för tillväxt under programperioden. Övergripande mål 3: Öppenhet, förståelse och en välkomnande attityd leder till att de boendes och de nyinflyttades idéer och kompetens tas tillvara. Att vara öppen för nya influenser ger energi och nya möjligheter. Landsbygdens överlevnad och utveckling bygger på att vi börjar tänka i nya banor. För att kunna göra det måste vi också öppna upp för nya initiativ. Det måste vara tillåtet att våga satsa och prova nya idéer. Det gäller både näringslivet och föreningslivet. 13

14 Vi måste bli bättre på att ta tillvara nyinflyttades kompetens och idéer och ge dem möjligheter att delta i föreningslivet och andra nätverk. En utmaning för vårt område är att många flyktingar under längre eller kortare tid kommer att vistas här under de närmaste åren. Det är viktigt att de känner sig välkomna och att vi hittar sätt att ta tillvara den kompetensresurs de kan innebära för bygden. Horisontella mål Övergripande horisontella mål för hela strategin Jämställdhet mellan män och kvinnor Öppenhet och icke-diskriminering Indikatorer (fylls i efter att strategin blivit godkänd) Övergripande horisontellt mål 1: Jämställdhet mellan män och kvinnor När kvinnor och män delar makt och inflytande i alla delar av samhällslivet får vi ett mer rättvist och demokratiskt samhälle. Kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att forma sina liv. Inom ramen för den här strategin ska kvinnor och män ha samma möjlighet att delta i projekt, insatser och aktiviteter. Det ökar möjligheterna till en ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män i vårt leaderområde och knyter även an till de nationella jämställdhetsmålen i Sverige och EU:s strategi Europa Jämställdhet skapar attraktivitet I den regionala utvecklingsstrategin (RUS), poängteras den mänskliga drivkraften som den enskilt viktigaste komponenten för regional utveckling och tillväxt. Det är en resurs som måste vårdas och stimuleras. Där påpekas också vikten av att jämställdhet genomsyrar allt utvecklingsarbete eftersom ett jämställt samhälle skapas där kvinnors och mäns erfarenheter och kunskaper tillvaratas och värderas, något som ökar områdets attraktivitet och därmed förmågan att nyttja de mänskliga krafterna fullt ut. Lokalt ledd utveckling inom Leader Höga Kusten ska ha urvalskriterier, när det gäller vilka projektansökningar som kommer att kunna godkännas, som har tydligt koppling till det horisontella målet Jämställdhet mellan kvinnor och män. Det innebär att projektetsamarbetsformer och fördelning av uppdrag ska utformas så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att påverka. Det innebär också att allt informationsmaterial som tas fram inom LAG samt valen av kommunikationskanaler ska analyseras ur ett genusperspektiv. Arbetet med att genomföra strategin utifrån målet Jämställdhet ska genomsyra både kansliets arbete och LAG:s beslutsfattande. 14

15 Övergripande horisontellt mål 2: Öppenhet och icke-diskriminering Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska gälla för alla i området oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Vi utgår från principen om förbud mot diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. I Leader Höga Kustens strategi utgår vi från att se människors olikheter som en tillgång, något som avspeglar sig i de övergripande målen. Lokalt ledd utveckling inom Leader Höga Kusten ska ha urvalskriterier, när det gäller vilka projektansökningar som kommer att kunna godkännas, som har tydligt koppling till det horisontella målet Öppenhet och icke-diskriminering. Det innebär att öppenhet och icke-diskriminering kommer att vara en förutsättning för att få godkända projekt. Det innebär också att LAG-gruppen kommer att behöva sätta upp objektiva kriterier för urval av insatser som inte leder till intressekonflikter, samt att alla urvalsförfaranden ska vara transparanta, dokumenterade och kunna följas upp. Arbetet med att genomföra strategin utifrån målet Öppenhet och ickediskriminering ska genomsyra både kansliets arbete och LAG:s beslutsfattande. 7.2 Insatsområden Insatsområdena i strategin utgår från lokala behov och utvecklingsmöjligheter och från strategins övergripande mål. Insatsområde 1: Näringslivsutveckling Att arbetsmarknaden breddas och nya företag kommer till är grunden för inflyttning och utveckling av landsbygden. I vårt leaderområde brottas vi med de utmaningar som de stora geografiska avstånden innebär. En utveckling kopplat till de möjligheter som ny teknik kan erbjuda är viktig då den både kan innebära nya möjligheter till ex distansarbete och arbeten i för vårt område nya branscher. Även att stötta entreprenörskap hos unga är en viktig framtidsfråga. Besöksnäringen är en viktig bransch med tillväxtpotential i vårt område. Ett samarbete kring varumärket Höga kusten är i utvecklande och ett kommunalt destinationsbolag där områdets alla fyra kommuner samarbetar är nyligen bildat. Leader Höga Kusten ska arbeta nära besöksnäringens parter och komplettera dem när det gäller att skapa förutsättningar för både uppstart av nya företag och utveckling av nya turistiska aktiviteter. Samverkan är en grundpelare i leaderarbetet och vi vill verka för att näringslivet utvecklas genom att företag får möjlighet att gå samman och prova nya former av samarbeten och samverkan. 15

16 Insatsområde 2: Attraktivitet genom lokal utveckling Attraktivitet skapar tillväxt. Grundläggande för att ett område ska locka nya invånare, de redan boende ska vilja stanna kvar och att befintliga företag stannar och nya kommer till är att området på olika sätt är attraktivt. Vilken service som finns är en viktig del av attraktiviteten. Det rör sig både om den kommersiella servicen i form av t ex butiker och bensinstationer och om icke-kommersiell service i form av t ex hälsovård. För att behålla och utöka servicen på landsbygden behövs nya initiativ och nya organisationsformer. Här kan Leader Höga Kusten vara en viktig part. Föreningslivet och övriga civilsamhället är helt nödvändiga för landsbygdens utveckling. Tyvärr har föreningslivet i många fall inte följt med i tidens utveckling utan fastnat i gamla strukturer och har t ex svårt att locka unga till engagemang. Det är också av stor vikt att föreningslivet i högre grad än idag börjar samverka med andra parter. Bredbandsutbyggnaden i området är en viktig del i den lokala utvecklingen. Den bidrar till attraktivitet genom att skapa förutsättningar både för inflyttning och företagande. Det är viktigt att följa den forskning som sker kring faktorer som skapar attraktivitet. Inte minst gäller det för att kunna rikta in sig på de bästa sätten att arbeta med de faktorer som stärker företagens kompetensförsörjning. 7.3 Handlingsplan Handlingsplanen omfattar en beskrivning av hur de valda fonderna ska användas för att uppnå strategins mål. Den omfattar även de samarbeten som kommer att finnas för att uppnå de övergripande målen i insatsområdena. Här beskrivs även kansliets arbete för att nå målen i de olika insatsområdena. Hur fonderna ska användas Leader Höga Kusten har valt att arbeta med Landsbygdsfonden och Regionalfonden. Vi gör bedömningen att de två fonderna kan komplettera varandra väl utifrån de behov för vårt område som framkommit under strategiprocessen. De kriterier som kommer att styra ur vilken fond projektmedel kommer att sökas bestäms, när strategin godkänns, i nära samarbete med de övriga offentliga samarbetspartners som handlägger stöd inom landsbygdsfonden och regionala fonden. 16

17 Leader Höga Kusten har beslutat att inte arbeta med medel ur Havs- och fiskerifonden samt Socialfonden på följande grunder: Det till Leader Höga Kusten angränsande leaderområdet Leader Mittland har för avsikt att söka medel ur Havs- och fiskerifonden för arbete som sträcker sig även över Leader Höga Kustens geografiska område. De båda områdena kommer att samverka kring kommunikation, möjligheter till projektstöd, resultat och lärprocesser när det gäller Leader Mittlands arbete med Havs- och fiskerifonden. Västernorrland är ett prioriterat område när det gäller arbete inriktat på att minska ungdomsarbetslösheten finansierat med medel ur Socialfonden. Utifrån den vetskapen, erfarenheter och värderingar, samt utifrån de swot-analyser som tagits fram under strategiprocessen väljer vi att avgränsa strategin till att inte omfatta Socialfonden. Vår bedömning är att vårt leaderarbetes stora styrkor mer handlar om det utvecklingsarbete som kan åstadkommas genom de andra fonderna. De preliminära avgränsningarna mellan fonderna i de olika insatsområdena är att arbete kring målet Stärka satsningar på entreprenörskap kopplat till ny teknik i insatsområdet Näringslivsutveckling, främst kommer att använda regionalfondens medel. Det samma gäller målet Stärka nya organisationsformer för kommersiell service på landsbygden under insatsområde Attraktivitet genom lokal utveckling. En geografisk skillnad mellan fondernas användning kan också uppkomma när det gäller att hitta samverkansformer där större samhällen och landsbygden kan bidra till varandras utveckling. Då kommer dessa projekt att avgränsas till finansiering ur regionalfonden. Samarbeten Lokalt ledd utvecklings främsta verktyg för att uppnå målen i strategin är strategiska samarbeten. Genom erfarenheter från tidigare programperiod och i strategiprocessens undersökande delar ser man tydligt att ett nytänk när det gäller samverkan på alla plan är både önskvärt och nödvändigt. Det krävs ett kreativt samspel mellan de parter som arbetar för landsbygdens utveckling för att hitta synergier och för att stärka projektägarnas genomförandekapacitet. Det handlar t ex om att hitta nya lösningar på projektägarnas likviditet- och administrationsproblem, samt när det gäller kommunikation. Det ligger ett stort värde i att regelbundet träffa andra som arbetar med leadermetoden både på nationellt och internationellt plan för att lära och utvecklas. Redan tidigt i införandefasen kommer en plan att tas fram för samverkan med andra leaderområden. 17

18 Arbetssätt Det är viktigt att LAG och kansli anpassar sig efter de behov som finns och hittar former som underlättar för de som söker projektmedel. Ett exempel kan vara så kallade paraplyprojekt, en form som kan användas när LAG vill fokusera på en särskild inriktning och samtidigt möjliggöra småskaliga projekt. Ett annat arbetssätt kan vara projektliknande företagsstöd, något som det fanns stor efterfrågan på under programperioden Dessa kommer sannolikt att förekomma främst inom insatsområdet Näringslivsutveckling och då ske i nära samarbete med övriga offentliga verksamheter som handlägger företagsstöd, exempelvis Länsstyrelsen. Vi ser också att ett av leaderarbetets styrkor är att bidra till mobiliseringsarbetet inför större projekt. Sammanfattningsvis behöver LAG och kansli vara proaktiva och kreativa inom de ramar och möjligheter som programmen ger. De måste kontinuerligt utvärdera resultat och agera. Och inte minst viktigt - agerandet har större möjlighet att bli framgångsrikt om det sker i samspel med vidareförmedlare, samarbetspartners och projektsökande. Insatsområde 1: Näringslivsutveckling Landsbygdsfonden Målgrupp: Besöksnäringen och dess aktörer, landsbygdsföretagare, samverkansorganisationer för företagsutveckling i området, företagarföreningar, unga blivande och befintliga entreprenörer och deras aktörer, näringslivsansvariga i kommuner, aktörer för bredbandsfrågan Regionalfond Målgrupp: Instanser som arbetar med innovativ utveckling samt entreprenöriella sammanslutningar som arbetar med de möjligheter som ny teknik kan erbjuda. Aktiviteter Införandefasen: Dialog med samarbetspartners och vidareförmedlare Bestämma tydliga kriterier som kommer att styra ur vilken fond, samt vilka aktiviteter/projekt som kan söka stöd i nära samarbete med samarbetspartners samt de offentliga samarbetspartners som handlägger stöd inom landsbygdsfonden och regionala fonden. Skapa en utbildningsplan för LAG och kansli samt plan för nationella och internationella utbyten/samarbeten. Arbete enligt kommunikationsplanen. 18

19 Genomförandefasen: Dialog med samarbetspartners och vidareförmedlare. Arbete enligt kommunikationsplanen. Igångsättande, utveckling och revidering samt genomförande av utbildningsplan och nationell och internationell utbytesplan. Skapa kreativa samarbeten för att utveckla förutsättningsskapande och stärkande åtgärder för: o Breddad arbetsmarknad o Nya företag o Nya och/eller utvecklade besöksanledningar. Uppföljning av godkända projekt och strategi. Slutfas: Uppföljning av godkända projekt och strategi. Sprida resultat. Analyser. Strategiarbete för nästa period. Insatsområde 2: Attraktivitet genom lokal utveckling Landsbygdsfonden Målgrupp: Landsbygds- och lantbruksföretagare, aktörer i dess närhet, företrädare för icke-kommersiell service, föreningar och ideella aktörer, kommunernas landsbygds- /bygderåd, offentliga företrädare för landsbygdsutveckling, unga människor och nyinflyttade, aktörer för bredbandsfrågan. Regionalfond Målgrupp: Företrädare för kommersiell-service och små och medelstora företag som går samman för att utveckla kommersiell-service i en bygd. Aktiviteter Införandefasen: Dialog med samarbetspartners och vidareförmedlare Bestämma tydliga kriterier som kommer att styra ur vilken fond, samt vilka aktiviteter/projekt som kan söka stöd i nära samarbete med 19

20 samarbetspartners samt de offentliga samarbetspartners som handlägger stöd inom landsbygdsfonden och regionala fonden. Skapa en utbildningsplan för LAG och kansli samt för nationella och internationella utbyten/samarbeten. Arbete enligt kommunikationsplanen. Genomförandefasen: Dialog med samarbetspartners och vidareförmedlare. Arbete enligt kommunikationsplanen. Igångsättande, utveckling och revidering samt genomförande av utbildningsplan och nationell och internationell utbytesplan. Skapa kreativa samarbeten för att utveckla förutsättningsskapande och stärkande åtgärder för: o Att skapa nya organisationsformer för kommersiell- och icke kommersiell service o Ett innovativt, nytänkande, öppet och inkluderande gränsöverskridande föreningsliv som bidrar till en attraktiv landsbygd som skapar tillväxt o Bidra till att bredbandsutbyggnad och att dess användning skapar attraktiva boenden Koppla ihop projekt med relevanta lokala och regionala organisationer. Uppföljning av godkända projekt och strategi. Slutfas Uppföljning av godkända projekt och strategi. Sprida resultat Analyser Strategiarbete för nästa period 7.4 Urvalsprocess LAG:s urvalsprocess ska vara öppen, objektiv och icke-diskriminerande. Processen tar sin utgångspunkt i EU-förordningens direktiv och ska dokumenteras skriftligt. LAG ska ha regelbundna beslutsmöten vars datum tydligt annonseras i relevanta informationskanaler. 20

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Så här färdigställer ni er strategi

Så här färdigställer ni er strategi Bilaga 1 Sida 1 av 8 2015-04-21 Så här färdigställer ni er strategi Nu har ni fått veta vilka fonder som ni får finansiering ifrån. Först ska ni plocka bort den eller de fonder som ni har sökt, men inte

Läs mer

Hur blir vi startklara leaderområden?

Hur blir vi startklara leaderområden? Hur blir vi startklara leaderområden? Utbildning starta leaderområde 12 och 13 maj 2015 Carin.alfredsson@jordbruksverket.se Lokalt ledd utveckling optimalt genomförande Möta potential och utmaningar som

Läs mer

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER 1 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER Granskningsdatum

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Välkommen. till kurs i strategiskrivning för Lokalt ledd utveckling!

Välkommen. till kurs i strategiskrivning för Lokalt ledd utveckling! Välkommen till kurs i strategiskrivning för Lokalt ledd utveckling! Kursledare: Ola Svensson, Therese Karlsson, Tobias Kreuzpointner och Carin Alfredsson Stockholm den 17 och 18 juni 2014 Klicka på kartan

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Leader Höga Kusten. Kramfors Härnösand Örnsköldsvik

Leader Höga Kusten. Kramfors Härnösand Örnsköldsvik Leader Höga Kusten Kramfors Härnösand Örnsköldsvik Så är det i Höga Kusten 2013 - Leader Höga Kustens vision Höga Kusten präglas av en livskraftig landsbygd, där invånarna känner gemenskap och samarbetar

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Org nr 802441-9189 får härmed avge Årsbokslut för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Underskrifter styrelse/lag 6

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Mall för genomgång av urvalskriterier

Mall för genomgång av urvalskriterier Mall för genomgång av urvalskriterier Generella urvalskriterier som gäller för hela strategin och samtliga fonder. Strategiskt område L 1 Strategiskt användning av fond/fonder Generella urvalskriterier

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

Stadgar för föreningen Växtlust Värmland

Stadgar för föreningen Växtlust Värmland Stadgar för föreningen Växtlust Värmland 1 Föreningens namn (firma) Föreningen Växtlust Värmland. 2 Föreningens vision Med gemensamma krafter formar vi Växtlustområdet med ekonomisk, social och ekologisk

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Urvalskriterier för projekt inom lokalt ledd utveckling

Urvalskriterier för projekt inom lokalt ledd utveckling Sida 1 av 7 2015-06-01 Enheten för lokalt ledd utveckling Urvalskriterier för projekt inom lokalt ledd utveckling Dessa riktlinjer visar hur ni kan ta fram urvalskriterier för att prioritera mellan inkomna

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET 2 Det behövs företagsamma människor för att skapa en konkurrenskraftig och attraktiv landsbygd. Leadermetoden är ett sätt att lyfta

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Lokal strategi Leader Närheten 2014-2020. Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet för alla

Lokal strategi Leader Närheten 2014-2020. Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet för alla Lokal strategi 2014-2020 Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet för alla 2(40) Sammanfattning Strategin omfattar Karlstadsregionen vilket inkluderar Grums, Kils, Forshaga, Karlstads och Hammarö

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

2014-04-11. Lokal utveckling för alla!

2014-04-11. Lokal utveckling för alla! 2014-04-11 Lokal utveckling för alla! Vad styr arbetet? Artikel 7 Jämställdhet och icke-diskriminering Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att jämställdhet och integration av jämställdhetsperspektivet

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Samverkan i byn Journalnummer: Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Gästrikebygden Kontaktperson

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Avgränsning av områden

Avgränsning av områden Avgränsning av områden Annelie Ström Jordbruksverket 036-15 63 28 annelie.strom@jordbruksverket.se Fyra fonder Socialfonden - ESF Regionala utvecklingsfonden - ERUF Landsbygdsfonden - EJFLU Havs- och fiskerifonden

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

LEADER SJÖ, SKOG & FJÄLL

LEADER SJÖ, SKOG & FJÄLL LEADER SJÖ, SKOG & FJÄLL Lokalt ledd utveckling med Leadermetoden Foto: Mark Thorpe Leader Sjö, Skog & Fjäll är initierat av: Bergs kommun Härjedalens kommun Krokoms kommun Åre kommun Östersunds kommun

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Det regionala utvecklingsuppdraget Genom den regionala tillväxtpolitiken ska människor och företag kunna växa och utvecklas av egen kraft. Strategiskt

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. Inriktningsmål Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala kommun skapar rätta förutsättningar för att företag

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Resurscentra för kvinnor - Workshop

Resurscentra för kvinnor - Workshop Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef Företagsinsatser, Tillväxtverket 1 Tillväxtverkets uppdrag och program Part i regeringens

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom Leader 2014-2020

Lokalt ledd utveckling genom Leader 2014-2020 Handbok till strategiprocessen för Lokalt ledd utveckling genom Leader 2014-2020 Utkast 13 juni 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 Jordbruksverket ansvarig för ny flerfondslösning s. 4 Avgränsning

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier. Slutbetänkande av Landsbygdskommittén (SOU 2006:101)

Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier. Slutbetänkande av Landsbygdskommittén (SOU 2006:101) YTTRANDE Sida 1/5 Datum 2007-03-30 Ert datum Beteckning 300-20899-06 Er beteckning Jordbruksdepartementet Registrator 103 33 Stockholm Jan Enler 036-395078 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Bärkraft Journalnummer: 2008-4809 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring 1. Vad kallar ni projektet Förstudie lokal vindkraftsåterbäring 2. Vilken är er projektidé Inom Ljustorp pågår planering för två stora vindkraftsetableringar.

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer