eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen"

Transkript

1 eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Energismart! Företag och lantbruk sparar pengar genom att bli energismarta, säger Roger Gunnarsson, Energi kontor Sydost. Under senare tid har 500 företag analyserats i Småland. Kontentan är att de kan spara hela 22 procent av sin energiförbrukning. I sambarbete med NOVA Högskole- Centrum introducerar Energikontor Sydost nu en helt ny utbildning i effektivare energianvändning, Den ska generera i ökad lönsamhet för företagen och stora miljövinster. Vill du hjälpa till att stoppa klimatförändringarna? Då är det hög tid att tänka på vad du äter för mat. Innan maten landar i köket har den ofta åkt långt. Köp därför alltid mat med lokal anknytning.

2 2 TÄNK RÄTT ENERGI! Var kan jag få objektiva och gratis råd om uppvärmning? Finns det några bidrag eller avdrag för mig? Hur kan jag bli energismart? Hur mycket kan mitt företag spara? Vilka bra uppvärmningsalternativ finns det? RING DIN KOMMUNALA ENERGIRÅDGIVARE! Energirådgivarna SYDOST Blekinge län Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Kronobergs län Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö, EnergicentrumEtt , Älmhult Kalmar län Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Jönköpings län Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo

3 3 Ny energi Ny klimatsmart utbildning, en småländsk lustgård som sprudlar av energi och Nobels freds - pris till miljökämpen Al Gore. Energifrågan är hetare än någonsin! Fokusområden i detta nummer av Energipoolen är energieffektivisering inom företag och lantbruk, samt framtidsmöjligheter gällande bioenergi. Vi visar upp goda exempel från vårt närområde, samt beskriver hur en del energieffektiviseringsprojekt drivits inom industrin. Att spara energi på smarta sätt är nödvändigt för att våra lokala industrier ska stärkas gentemot omvärlden. Energikontor Sydost har därför, tillsammans med NOVA högskolecent - rum i Oskarshamn och Linköpings universitet, tagit fram en utbildning för er inom industrin som vill tjäna mera pengar. Helt enkelt genom att bli energismartare! Eden of Sweden Kärnkraftverken på OKG i Osk ars - hamns kommun släpper förresten varje sekund ut 100 kubikmeter kylvatten, rakt ut i Östersjön. Jo, du läste rätt, liter vatten i sekunden! Under den kallaste delen av året håller vattnet, som används för att kyla reaktorerna i de tre kärnkraft verken, som lägst en temperatur på elva plusgrader. Energin som finns i detta vatten skulle räcka för att värma upp våra tre största städer Stockholm, Göte - borg och Malmö! Detta energislöseri har ändå nu fortgått utan åtgärd i över 20 år. Under begreppet Eden of Sweden undersöker därför Energikontor Syd - ost tillsammans med företag, KTH och Regionförbundet i Kalmar län med flera, hur vi i en sådan lustgård skulle kunna ta tillvara på denna enorma resurs på ett bra sätt. Prisad miljöinsats Samtidigt står det klart att Nobels freds - pris för år 2007 delas mellan FNs klimatpanel IPCC och den tidigare amerikanske vicepresidenten Al Gore. IPCC och Gore får priset för sina insatser för att bygga upp och sprida större kunskap om de klimatförändringar som människan bidragit till och för deras insatser för att hindra utvecklingen mot en allt varmare jord. Detta miljöarbete har alltså varit så betydelsefullt att det tilldelas Nobels fredspris! Al Gores film En obekväm sanning har fått ett stort antal människor att få upp ögonen för vad som håller på att hända med vår planet. Den norska nobelkommittén menar vidare att FNs klimatpanel IPCC under de senaste två årtiondena har fått allt fler att inse att det finns en direkt koppling mellan människans livsstil och den globala uppvärmningen. Varsammare energianvändning Klimathotet blev från och med i fjol extremt uppmärksammat, både i medierna och bland politiker, beslutsfattare och allmänhet. De flesta bedömare tycks ense om att det var den så kallade Sternrapporten, sammanställd av den brittiske ekonom - en Sir Nicholas Stern på uppdrag av dåvarande premiärministern Tony Blair, som bröt fördämningarna. Den presenterades den 30 oktober i fjol. Sedan dess har klimatfrågorna varit på allas läppar. Slutsatserna i Sternrapporten pekar bland annat på att vår energianvändning i alla dess former måste bli mera varsam. Vi måste, som jag tidigare påpekat, börja använda energin med omsorg och anstränga oss för att utnyttja naturlig energi i form av sol, vind och biobränsle. I detta nummer av Energipoolen ger vi på Energikontor Sydost som vanligt tips och råd om och kring hur du kan spara energi och miljön, samtidigt som kostnader för exempelvis uppvärmning och transporter kan minskas. Jag hoppas att du som läsare inspireras av läsningen och att du får många goda idéer som du sedan genomför i ditt hem, på ditt företag eller för vidare för att inspirera andra. Kom ihåg: Vi måste hjälpas åt för att bli framgångsrika! Roger Gunnarsson, ansvarig utgivare för Energipoolen och projektledare Energikontor Sydost. Växjö: PG Vejdes väg Växjö Tel: Fax: Oskarshamn: Hantverksgatan Oskarshamn Tel: Fax: Ansvarig utgivare: Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost. Redaktion: Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost, Mikael Petersson och Andreas Hult, KrePart AB. Produktion: Box 4010, Oskarshamn Tel , Fax , Växjö: Tel , Fax Texter: Jonas Frykman, David Färdigh, Mattias Isefjord, Andreas Hul, Magnus Tyrberg, Åsa Karlsson, Kjell Jacobsson och Roger Gunnarsson. Bilder: Curt-Robert Lindqvist och David Färdigh med flera. Layout/original/annonsproduktion: KrePart Ateljé. Upplaga: ex. Distribution: Företag och jordbruk i Småland och Blekinge. Tidningen delas ut vid aktiviteter arrangerade av Energikontor Sydost. Den finns också att få hos regionens samtliga energirådgivare och på Energikontor Sydost i Växjö och Oskarshamn. Tryck: Pressgrannar, Norrköping Energipoolen i samarbete med: BioNETT

4 4 På rätt kurs ny utbildning i effektivare energianvändning på NOVA Vill du tjäna pengar på en effektiv energianvändning och få bra arbetsmetoder för detta? Anmäl dig då till kursen Effektivare energianvändning på NOVA Högskole - Centrum i Oskarshamn, uppmanar Roger Gunnarsson på Energikontor Sydost. NOVA HögskoleCentrum har tillsam - mans med Linköpings universitet och Energikontor Syd ost tagit fram en kurs, som framförallt riktar sig till industrier och företag som vill tjäna mera pengar men även stärka sitt varumärke och sin konkurrenskraft. Om ni vill sänka energikostnad erna rejält, eller har en tillstånds pliktig verksamhet, är denna kurs ypper lig för att möta kommande krav från myndig - heter gällande energianalyser, säger Roger Gunnarsson. Stora pengar att tjäna Experter från Energikontor Sydost har sedan 2004 tillsammans med Linköpings universitet genomfört över 500 energianalyser på små och medelstora företag i Småland. Resultaten av dessa energianalyser visar på mycket stora besparingspotentialer. I genomsnitt har energianvändningen effektiviserats med över 22 procent. Här finns således stora pengar att tjäna, för alla typer av företag och verksamheter. Utvärderingar på senare tid har visat på att en väldigt stor del av de an - alys erade företagen verkligen genom - fört föreslagna åtgärder och sparat mycket pengar. Detta är bakgrunden till att vi nu vill erbjuda en skräddarsydd energieffektiviserings utbildning till företagen och industrierna i vår region. Vi vill helt enkelt ge regionens företag en möj lighet att bli världsledande inom området. Målsättningen är självklar: ökad lönsamhet för att trygga sysselsättningen i regionen. Praktik Kursen ger dig verktyg, förslag på åtgärder och idéer för att smart minska energi användningen och stärka ditt företags varumärke, genom en minskad klimatpåverkan och minskade energi - kostnader. Under kursen erhåller du kunskaper och verktyg för att energieffektivisera, samt genomför en energi - systemanalys. Du får konkreta åtgärder och praktik - fall presenterade som kan användas direkt inom det egna företaget. Kursupplägg Kursen består av: gemensamma halvdagsseminarier under ledning av olika föreläsare. eget arbete i form av självstudier samt projektarbete för en energisystemanalys, företrädesvis på det egna företaget. ett uppföljningstillfälle där implementering av åtgärder som framkommit ur energisystemanalyserna följs upp. Mål: Efter avslutad kurs ska deltag - arna: kunna tillämpa kunskaper inom energitillförsel och energianvändning i ett systemperspektiv kunna tillämpa metoder för att utföra energisystemanalyser av verksamhetens energianvändning. ha genomfört och redovisat en energisystemanalys av det egna företaget. känna till projektupplägg inom energiområdet. Ökad konk En effektivare energianvändning ger ökad konkurrenskraft. Svensk forskning visar att små insatser kan ge stort resultat både för ekonomi och miljö. Nova HögskoleCentrums fokusering på energifrågor är intressant, lovvärd och jätteviktig för regionen. Det nätverk som byggs upp och den kunskap som samlas i Oskarshamn kan komma att ge stora vinster. Det säger Louise Trygg. Hon är teknisk doktor i energisystem vid Linköpings Universitet och något av en expert på energieffektivisering. Energieffektivisering handlar om att använda energi på ett så smart sätt som möjligt, så att du kan få samma nytta för en lägre ekonomisk och miljö - mässig kostnad. Efter att ha studerat ett drygt trettiotal industriföretag i Oskarshamn, Ulricehamn och Örnsköldsvik kan Louise Trygg konstatera att det finns stora möj - ligheter till att minska såväl elanvänd - ningen som den totala energianvändningen. I sin analys kom hon fram till att energieffektiviseringar på uppåt 40 procent är möjliga. För många industrier är det möjligt att kraftigt sänka elförbrukning genom

5 5 Fokus på energi Oskarshamn är bra på energi. Vi bor i en energität region där energifrågor ligger i fokus och det ska vi ta tillvara på, menar Nova HögskoleCentrums rektor Bengt Karlsson. Nova Högskole - Centrum sparar inte på krafterna i sin fokusering på energi. Både miljön och det regionala näringslivet blir vinnare när Nova omsätter ledande forskning till praktisk nytta. Oskarshamn är bra på energi. Vi bor i en energität region där energifrågor ligger i fokus och det ska vi ta tillvara på, menar Nova HögskoleCentrums rektor Bengt Karlsson. Oskarshamns kärnkraftverk och SKB är givna exempel, men Bengt Karlsson fortsätter att räkna upp det ena efter det andra företaget i regionen som han menar har en koppling till energi - branschen. I nära samarbete med näringslivet i regionen och bland annat KTH och Linköpings Universitet har Nova valt en tydlig nischning mot energi. Nova erbjuder en akademisk plattform som främjar en fortsatt god utveckling i regionen genom samarbete mellan ledande energiforskare, universitetsvärden, näringslivet och det övriga samhället. Jag tror att medvetandet om energi - frågor kommer att fortsätta växa både i Sverige och internationellt. När intresset för energiområdet ökar stärks det också Oskarshamnsregionen. Denna positiva utveckling har enligt Bengt Karlsson redan börjat märkas. Ett exempel är att The Union of Baltic Cities, en samarbetsorganisation för hundratalet städer runt Öster sjön, nyligen utsågs Oskarshamn att leda den gemensamma kommission som arbetar med energifrågor i regionen. Sedan ett drygt halvår har energikommission - en sitt högkvarter i Oskarshamn och kan ta tillvara på Novas akademiska nätverk. Lönsam utbildning Nova Högskolecentrums nära sam - arbete med universitetsvärlden och näringslivet bidrar till skolans utform - ning av program och kurser. Ett exempel är den energitekniska KY-utbildningen Drift och underhåll, vilken är ett direkt önskemål från det regionala näringslivet. Som ett led i Novas vilja att sprida kunskap om ny energiforskning startar under våren kursen Effektivare energianvändning. Nya forskarrön från bland annat Linköpings Universitet visar att företag snabbt och relativt enkelt både kan sänka sina koldioxidutsläpp och spara pengar. Självklart är intresset stort när det går att tjäna pengar på en bättre miljö! Roland Hallberg, områdesutvecklare på Nova HögskoleCentrum, är minst lika entusiastisk: Beräkningar från Linköping upp - skattar att det är möjligt med energibesparingar på 20 till 25 procent. Att komma i närheten av det är givetvis jätteviktigt för företagen i regionen. Kursen Effektivare Energianvändning är ett direkt samarbete med Energi kontor Sydost och Linköpings Universitet. Målgruppen är driftspersonal och beslutsfattare på företag i regionen. Under kursens gång kommer deltag arna bland annat få handledning i att analysera energisystemen på sina egna företag. Jag tror att den här kursen kommer att bli både spännande och riktigt lönsam för företagen som deltar, säger Roland Hallberg. urrenskraft så enkla åtgärder som att stänga av maskiner och fläktsystem under nätterna då de inte används. Det handlar om att systematiskt se över vart elen tar vägen. Ofta visar det sig finnas en stor potential att spara el under tiden då produktionen inte är igång. Konkurrenskraft Enligt Louise Trygg är dagens energi - förbrukning ett resultat av många år med ett lågt elpris. I takt med att elpriset stigit har inställningen också börjat förändras och det har blivit större fokus på energifrågor. Både miljö och ekonomi gör att det finns en dubbel drivkraft för företag att satsa på energieffektivisering. Om vi tänker oss att priset kommer att fortsätta stiga under åren framöver blir det en fråga om konkurrenskraft och överlevnad. Baserat på sin forskning och sina studier av svenska industriföretag har Louise Trygg tagit fram en modell för energisystemsanalyser. Under våren kommer modellen att ingå i en kurs i energieffektivisering på Nova Hög - skolecentrum. Det kommer att bli en jätterolig kurs som jag verkligen tycker att folk ska gå. Vi går in i detalj och lär oss hur man gör en analys på sitt eget företag och hur man sedan lyfter fram resultatet på ett bra sätt för företagsledningen. Louise Trygg är teknisk doktor i energisystem vid Linköpings Universitet och något av en expert på energieffektivisering.

6 6 EcoTec har utvecklat pellets- teknologin i över tio år! Resultatet et är extraordinära a brännare från KWh. Vi värmer människor EcoTec MiniQ Kompletta värmesystem, Pel- letsbrännare, Pelletspannor, Pelletsförråd, Vattenmantlad pelletskamin, Kombinerad pellets- & vedkamin, Solpa- neler, Ackumulatortankar, ulatortankar, Varmluftspanna, Havrebrän- nare, Stora fastighetspannor och brännare. EcoTec Tyr EcoTec BioLine 20 EcoTec UniQ Miljövänligt & ekonomiskt Vår miljö tål inte hur mycket som helst. Därför är det av största vikt att ta sitt ansvar och använda förnyelsebara, miljövänliga och dessutom billiga energikällor. Tellus har under många år försett marknaden med effektiva pannor, brännare och kaminer av bästa märke. Ett högt kvalitetstänkande i kombination med hög teknisk kompetens och ett kontinuerligt utvecklingsarbete har genererat kunder som alla har sänkt sina energikostnader drastiskt. Tellus kan hjälpa dig också. Oavsett vilket biobränsle du vill använda dig av. Och oavsett om det handlar om en större panncentral, en mindre panna för pellets, ved, flis eller spannmål eller en pelletskamin. Tellus A25 ger mycket stora valmöjligheter, både vad gäller val av bränsle och var brännaren ska placeras. Sandåsavägen 1, Oskarshamn Tel Ronnys VVS Service Lovisagatan 21, Jönköping Tel Järnforsens Rörledningsaffär Nynäsvägen 8, Järnforsen Tel Söderbergs Rörservice Eriksmåla 110, Eriksmåla Tel , Västra Tullen, Vimmerby Tel , Koppargränden 1, Karlshamn Tel Solängsvägen 2, Växjö Tel Ullevi 10, Gamleby Tel

7 7 Ökad lönsamhet & bättre miljö ESME Energianalysarbetet är grunden för ett omfattande paket. Flera besök av energirådgivaren istället för bara ett besök. Företagsförlagd energiutbildning av personalen. Företaget får hjälp till självhjälp. Programmet ska stimulera till eget arbete vilket en viktig ingrediens. Tillgång till energikunskapsdatabas. Beslutsstöd. Kontinuerlig support. Energianalyser är bra. Problemet är att allt för få företag orkar med att genomföra energieffektivisering på egen hand. ESME är ett projekt som både kommer att spara miljön och stora pengar åt företagen. Det menar Kjell Jacobsson, projektledare vid Energikontor Sydost. ESME (Energy Efficiency in Small and Mediumsized Enterprises) är framtidens melodi. Jag tror helt enkelt inte att många företag har råd att stå utanför. Energianalyser i företag har varit en viktig del i Energikontor Sydosts arbete under de senaste åren. I en region som Småland, med en stor koncentra tion av småföretag och entre - prenörskap, främst inom tillverknings - industrin, bidrar företagens energianvändning i stor utsträckning till koldioxidutsläppen. Energieffektivisering i småföretag ger dessutom inte bara positiva effekt er för miljön, utan även för småföretag - en själva, då energibesparingar är en minskning av utgifter som företagen kan tillgodoräkna sig som en direkt vinst. Trots detta ekonomiska incitament har det emellertid visat sig att få före - slagna åtgärder genomförs i företag som genomgått en energianalys, säger Kjell Jacobsson. Detta kan bland annat förklaras av brist på rutiner för beslutsfattande och avsaknad av admi - nistrativa resurser som kan följa upp arbetet. Men ibland också finansieringsproblem. Stor vikt För att stärka klimatarbetet i regionen var det därför av stor vikt att fortsätta arbeta med småföretagens energianvändning, och vidareutveckla metoder för att uppnå en högre grad av genom - förande. ESME kan bli räddningen. projektet syftar till att höja medvetan - det hos småföretag kring hur kostnadsbesparingar och skydd av miljön kan uppnås genom effektiv energianvändning och ökad användning av förnyelsebar energi. Projektet genomfördes i två olika etapper i Småland. Den första handlade om generell information och inspiration till företag genom seminarium och informationsträffar, vilket sedan följdes av ett antal traditionella energianalyser. Seminarierna tar upp arbetet med energianalyser och visar att det varken behöver vara svårt eller särskilt tidskrävande. Stora besparingar Etapp ett riktades in på Värnamo, Gis - laved och Gnosjö kommuner. Informationsmöten hölls för att väcka intresset för energifrågor. Dessutom hölls seminarier om hur man genomför en energianalys. Sammanlagt 18 före tag blev analyser - ade av energirådgivare. Analyserna visade att det fanns en potential att minska energianvändningen mellan 5 och 38 procent. Mest sparpotential fanns inom värme och kyla. Om alla föreslagna åtgärder genomförs, skulle kwh eller 2,4 miljoner kron - or sparas vid ett genom snittligt energi - pris på 50 öre/kwh för företagen. Ny metod Den andra etappen handlar om att utveckla en ny metod för energiarbete i småföretag. Modellen, som kallas Energismart företag, baseras på tidig - are erfarenheter. Den syftar till att ge företagen ett långsiktigt stöd, som ska resultera i genomförande av före slagna åtgärder. I stället för att energirådgivaren endast erbjuder en energianalys samt eventu - ellt seminarier för företaget, och sedan lämnar till dem själva att genomföra åtgärderna, skriver energirådgivaren tillsammans med företaget ett samarbetsavtal som löper på cirka ett års tid. Energianalysen genomförs, samtidigt som personalen utbildas i energifrågor. Energirådgivaren finns sedan som ett kontinuerligt stöd genom hela genom - förandeprocessen. Behöver företaget information, tips eller besluts stöd, kan de kontakta energirådgivaren. På så sätt lämnas företaget aldrig ensamt i sitt arbete, samtidigt som de själva måste ta initiativen. Energirådgivaren fungerar som en kunskapsbas och ger hjälp till självhjälp. Företagets ledning är också involverat genom hela processen. Efter genomfört program ska företaget kunna belönas med utmärkelsen Energi - smart företag. Energismart företag testades i ytter - ligare tolv småföretag. Eftersom modellen innebär en ettårig process, har inget av dessa företag avslutat programmet. Analyserna visade dock att det finns en potential att minska energi använd - ningen mellan 8 och 29 procent inom företagen i etapp två. Mest sparpotential fanns inom värme-, kyla, ventilation samt belysning. Eftersom projektet handlar om energi - effektivisering och kostnadsbespar - ingar, som utförs långsiktigt, är det ännu för tidigt att se vilka effekter projektet får för regionen, säger Kjell Jacob sson på Energikontor Sydost. Men det handlar om stora besparingar både för miljö och företag. Gratis och värdefullt Nu är goda råd från regionens alla energi rådgivare ännu mera värdefulla. Höstens utbildningsserie har resulterat i att energi råd - givarna har blivit betydligt vassare vad gäller rådgivning till små och medelstora företag. Enligt Roger Gunnarsson, projektledare vid Energikontor Syd ost har utbildningen gett energirådgiv arna en mycket bättre kunskapsbas och kompetens gällande frågor som rör energieffektivisering inom företag och industri. Den har också gett goda tips och råd som är användbara i det praktiska rådgivningsarbetet. Utbildning som finansierades av Energimyndigheten var mycket omtyckt bland deltagarna och gav energirådgivarna kunskaper inom följande områden: Energianalys och energiledning. Belysning, kyla, ventilation, tryck - luft, etcetera. Uppvärmning av material och vatten. Klimatskal i lokaler. Effektivisering av processer, motorer, kompressorer, etcetera. Krav på energihushållning enligt Miljöbalken. Enkla mät- och styrsystem in - klusive utrustning. Konverteringar mellan olika uppvärmningssätt fördelar och nackdelar. Informationssamlande vilka uppgifter behövs för en bra analys? Samordning mellan olika system. Effektivisering av uppvärmningssystem. Att tänka på vid upphandling och avtal checklistor etcetera. Olika sätt för energirådgivning till företag. Nu kan du som företagare kontakta din kommunala energirådgivare för objektiva energieffektiviseringsråd! Gör det i dag det tjänar alla på!

8 8 NOVA HögskoleCentrum erbjuder Effektivare energianvändning Vill du öka lönsamheten i ditt företag? NOVA ger tillsammans med Linköpings Universitet och Energikontor Sydost den företagsanpassade utbildningen "Effektivare energianvändning". Kursen syftar till att visa på metoder/arbetssätt för en effektivare energianvändning för små och stora företag. Kursstart 29 januari Intresseanmälan görs senast 30 november Drift- och underhållstekniker; Energi En Kvalificerad Yrkesutbildning med goda framtidsutsikter och stor bredd. Det finns en stark koncentration av energi- och processrelaterade företag i Oskarshamnsregionen som har ett stort rekryteringsbehov. Nytt intag hösten Sista anökningsdag 15 april. Läs mer på Varvsgatan 15, Oskarshamn Box 706, Oskarshamn

9 9 En unik energikälla Att minska energiförbrukningen är det lättaste sättet att öka vinsten i ett företag. Swebo Flis & Energi är en av pionjärerna i bioenergibranschen, som efter drygt 30 år fortsätter sin revolution. I dag sprider företaget till och med värme med hjälp av hästgödsel! Swebos pelletsbrännare med modul - erande styrning ger endast den effekt huset kan ta emot, vilket sparar både miljö och plånbok tack vare en lägre bränsleförbrukning. Med hjälp av sensorer känner den modulerande styrningen hela tiden av exakt vilket energibehov fastigheten har, vilket gör att pelletsbrännaren får en betydligt jämnare och ekonomisk gång. En traditionell brännare som antingen brinner på, näst in till, fulleffekt eller inte alls, ger en förlust vid varje uppstart och stopptillfälle, förklarar marknadschef Magnus Jansson. Swebo Flis & Energi erbjuder Sveriges största bioenergisortiment till både villaägare och storskaliga indu - strier. Från den minsta av företagets pelletsbrännare med effekten 20 kilo - Watt, till stora värmecentraler på flera MegaWatt, till eget golvvärmesystem och tillbehör. Ett lönsamt hästjobb I Swebos förbränningsanläggning BioTherm, som är en vidareutveckling av flispannan med samma namn, blandas till exempel hästspilling (!) med spån från boxarna och eldas som vilket vanligt biobränsle som helst ända upp till en fukthalt av max 50 procent. Automatiskt och luktfritt! Flis kan eldas med en fukthalt upp till 63 procent, lämpligt för skogsav - fall i olika former. Timrå Ridstadion utanför Sundsvall sparade på bara fyra månader kilowattimmar i förbrukning. Därtill kronor för varje ton hästgödsel som inte längre behövde hämtas och deponeras. Den unika förbränningsmodulen, som även sväljer rent slaktavfall, är resul - tatet av ett sju år långt samarbete med forskare vid Luleå tekniska universitet. Swebo Flis & Energi har även sam - arbete med ETC (Energitekniskt Centrum Piteå) samt industrifonden Sustainable Technologies Fund. Denna fond som investerar i uthållig och miljövänlig teknik, har satsat 15 miljoner i Swebo. Vår styrka är att vi är breda och har väldigt många lösningar som hela tid - en bygger på kundens behov. Vi har alltid satsat mycket på forskning och utveckling och tog tidigt också ett principbeslut på att hålla industri - standard på alla våra produkter även till privatkunder. Går en grön framtid tillmötes Trots en stor marknadsexpansion vilar inte företaget på sina lagrar utan arbetar redan nu med nya, innovativa lösningar som de tror kommer att sätta nya standarder på bioenergimarknaden. Inom en snar framtid kommer en mindre variant av företagets succé Swebo BioTherm och deras nya waste - pelletsbrännare (förbränner alla typer av pellets, även sekunda med hög ask - halt som inte kan eldas med en vanlig pelletsbrännare) ut på marknaden. Vi nöjer oss aldrig med en bra produkt, det finns alltid något som går att förbättra, effekter att höja och utsläpp att minska. Vi arbetar mycket efter uttrycket fråga inte varför utan i stället varför inte? säger Magnus Jansson. Öka vinsten Swebo BioTherm Häst kan drivas med vilket biobränsle som helst som namnet antyder till och med hästgödsel! Här är goda råd många. 310 företag har fått energirådgivning under fyra år. Energirådgivning till företag inom småländska höglandets sex kommun - er (Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda) har pågått under fyra år. Totalt har 310 företag besökts och fått goda råd om hur deras energianvändning ska kunna effektiv - iseras och ställas om till ett mera hållbart energisystem. Bara i Eksjö kommun har 71 företag fått rådgivning. Syftet har varit att öka medvetenhet - en beträffande energianvändningens miljöbelastning och att minska företagens energianvändning. I ett examensarbete vid Linköpings Universitet som utvärderat projektet konstateras att 42 procent av de före - slagna åtgärderna redan utförts eller planerats. Planerade eller utförda åtgärder kan vara inom ventilation, belysning, tryckluft, byggnadsåtgärder och effektstyrning. Kan spara mycket Projektet har bekostats med medel från Energimyndigheten och EUs strukturfond mål 2 södra. Arbetet har bedrivits i samverkan mellan de kommunala energirådgivarna, Energikon - tor Sydost och ALMI Företagsutveck - ling i Jönköping. Företagen inom höglandet har en möjlig energibesparingspotential på 91 GWh per år, det motsvarar faktiskt hela Eksjö stads elförbrukning per år eller all energianvändning i cirka villor och ett utsläpp av ton kol - dioxid per år. Bespar ingen inom företagen varierar mellan 10 och 60 procent av energianvändningen. I medeltal kan företag en spara cirka 20 procent av sin energi användning med relativt kort återbetal ningstid. Slutsatsen i projektet minskad energianvändning är det lättaste sättet att öka vinsten för företaget.

10 10 TYSK VÄRMEPUMPS- TEKNIK NU TILL FASTIGHETER.

11 11 Effektiv energi Energieffektivisering är ett svårt ord att uttala. I praktiken är det hur enkelt som helst. Om man vet hur man gör. Det hela började med att personalen på kontoret klagade på att luften inte var riktigt bra. Tjänstemännens skyddsombud Bo Titusson började då undersöka olika metoder som skulle avhjälpa problem - atiken. Resultatet blev en omfatt ande energi effektivisering som sparat många sköna slantar för Ekenäs Mekaniska i Ekenässjön utanför Vetlanda. Mellan 2001 och 2005 har vi minskat kostnaderna med cirka kronor per år, säger en stolt Bosse Titusson. Hur går man då till väga? På en produktionsindustri är det en hel del faktorer som spelar in. Det är ventilation, uppvärmning, belysning och maskinpark. Allt drar energi och allt kostar pengar. Det gäller att veta var man ska effektivisera för att göra den största besparingen. Ekenäs Mekaniska började med att se om sitt värmesystem som stod och gick även under årets varma månader. Bo Titusson ger underhållschefen Anders Elm en klapp på axeln för ett gott arbete med underhållet av ventilationsanläggningarna. Även om vi inte använde värmen så gick fortfarande systemet. Det helt enkelt där och kostade pengar. Men det var ju en enkel match, minns Bosse. Mer att spara Värre var att hitta energi tjuvarna i ventilationssystemet. Där fick Titusson hjälp av Peter Karls - son på Energikontor Sydost. Det var en ovärderlig hjälp, säger Bosse. Det blev betydligt lättare att beräkna en energibalans när Peter varit här och då blev det också betydligt lättare att se vart pengarna tog vägen egentligen. Nu har också Ekenäs Mekaniska bestämt hur varmt det ska vara i produktions- respektive kontorsdel av företaget. Något som gör det enklare att spara pengar och hålla de anställda nöjda. Nu är det bestämt att det ska vara 18,6 grader i produktionen och 21,5 grader på kontoret. Alla är nöjda med det och vi kan ständigt hålla en jämn temperatur på vår arbetsplats. Peter Karlsson, som är projektledare på Energikontor Sydost, ser dock att det fortfarande finns mycket att spara på inom företaget. Framförallt kan de spara på belysningen. Köpa nya armatur er som är mer effektiva och ger ett bättre ljus - utbyte. 30 procent av energianvändningen ligger ju trots allt på just belysningen. Dessutom finns det ytterligare sätt att spara. Just i detta fall så finns det fler industrier inom samma geografiska område som kan gå samman och skaffa en gemensam värmeanläggning. Ett perfekt exempel på detta finns i Oskarshamn. Där gick batterifabrik - en SAFT och Bomans Fanérfabrik samman med Oskarshamn Energi och byggde en ny ångpanna för de gemen - samma behoven, säger Peter Karlsson avslutningsvis. Guldkantad analys Ekenäs mekaniska har fortsatt att effektivisera sin verksamhet sedan År 2006 hade företaget minskat energi-användningen med 30 procent jämfört med 2001 samtidigt som omsättningen ökat med hela 80 procent. Det konstaterar Magnus Tyrberg, projektledare vid Enerigikontor Sydost i sin energianalys av företaget. Så här gjorde Ekenäs Mekaniska: 1. Ledningen avsatte en halv tjänst. Tjänstemannen jobbade endast med en - ergi frågor. För att lyckas med effektivise ringsarbetet måste det vara förankrat och stödjas i ledningen annars blir inga åtgärder genomförda! Dessutom måste det finnas budget för att göra investeringar. 2. Upprättande av en energibalans. En energibalans upprättades och det kunde ganska snart konstateras vilka de stora elförbrukarna var. För Ekenäs Mekaniska var detta elpannan, belys - ningen och ventilationen som tillsammans stod för 70 procent av energianvändningen. Saker som inte hade med produktionen att göra. Ta reda på vart energin tar vägen. Vilka är de stora förbrukarna och vad ska vi fokusera på. Bo Titusson trycker på vikten av att föra statistik på energianvändningen. I och med detta kan man identifiera av vikelser, men också verifiera bespar ingar. 3. Detaljgranska högförbrukarna. Kolla driftbehov, prata med personal - en med mera. Vissa processer är enklare att kartlägga än andra, ventilationen är exempel vis knepigare och Bo Titusson upprättade en aggregatförteckning där han noter - ade drifttider, effekter, betjänings ut - rymmen och liknande för att på så sätt se vilka aggregat som var de verkliga energislukarna. Han har sedan gått igenom fläkt för fläkt för att se om de fyller någon funktion eller inte. 4. Många små åtgärder har gett stora besparingar. De åtgärder som har gjorts är av mindre omfattning. Det handlar om att se till att det finns fungerande tidur, installation av frekvensomformare för att anpassa ventilationsflödena till dagens behov, enkla timers som kan användas då personalen jobbar övertid med mera. Det fanns tidigare fläktar som gick kontinuerligt eftersom de en gång hade ställts om vid övertidsarbete. Bo berättar att ingen investering har gjorts med en återbetalningstid på över ett år och att flertalet investeringarna har legat omkring kronor. Bo Titusson, som även är skyddsombud, anser att arbetsmiljön har blivit bättre energibesparingarna är egentligen bara en bonus. I dag jobbar Bo inte alls lika mycket med energifrågor. Eftersom företaget gjorde en satsning för några år sedan så har tänket förankrats ner på golv - et. Det är ju personalen som ser vilka motorer som går i onödan, vilka tryckluftskopplingar som läcker och så vidare.

12 12 En stor liten Orlan vedpanna för värme och trivsel eljätte Tioårsjubilaren Östkraft är en sammanslutning som tidigt anammade framtidens energikoncept. Att vara stor och global men även liten och lokal. Faktum är att den lilla uppstickaren i dag är Sveriges fjärde största elleverantör, med närmare en kvarts miljon abonnenter. Östkraft består av en sammanslagning mellan Tekniska verken i Linköping och energibolag - en i Mjölby/Svartådalen, Växjö, Borgholm, Oxelösund, Katrineholm och Nässjö Affärsverk. Sju i sammanhanget små dvärgar, undantaget Tekniska verken som var ett av landets största kommunala energibolag. Med dessutom dotterbolaget Fyrstad Kraft på västkusten, har Östkraft etablerat sig på tolv orter i Sverige. Det är ett intressant koncept och en bra möjlighet för en bransch som är under väldig omstrukturering. Vi har en vision om att utveckla en miljöprofil, och tack vare vår storlek kan vi också hävda oss bra på den nordiska elbörs - en, berättar vd Anders Jonsson. Många nya helkunder Affärsidén är att tillsammans skapa denna konkurrenskraft, men att samtidigt finnas nära kunden då lokalkontoren består. För sina privatkunder erbjuder Östkraft dess - utom inte bara el, utan även både fast och mobil telefoni. Där har vi märkt en stark ökning, då många tycker det är smidigt att bli helkunder och på så sätt få allting på en enda faktura, från en och samma leverantör. För större kunder, till exempel kommuner, landsting och företag i den privata sektorn, satsar Östkraft i nuläget mycket på portföljförvaltning, riktigt kvalificerad rådgivning och attraktiv produktpaketering. Vi har ökat en hel del i antalet kunder och haft en bra och stabil ekonomisk utveckling. Nu försöker vi hitta flera energibolag med samma historik och värderingar som oss, för att ytterligare kunna växa, avslöjar Anders Jonsson. P LIMEX För information: Tel: , Lysande koncept. Vd Anders Jonsson och Östkraft firar tio år tillsammans med närmare en kvarts miljon elabonnenter. Exempel Pelletspaket: Pelletsbrännare Viking Bio Pellets/elpanna Comet Matarskruv 1,5 m Pelletsförråd MAFA (ingår ej) PELLETS Sveriges pelletseldare har bestämt sig. Med tiotusentals sålda anläggningar runt om i landet är Comet pelletspanna och Viking Bio pelletsbrännare Sveriges mest omtyckta pelletsprodukter. Comet och Viking Bio har unika funktioner som tillsammans gör anläggningen till en riktig sparbössa. Smart klimatstyrning, ekonomisk sommardrift och modern elpanna sparar pengar och ger högsta komfort. Unik brännarstyrning och hög verkningsgrad ger bästa pelletsekonomin. Inte undra på att Comet och Viking Bio är storsäljare!! Tel Fax

13 13 Småländsk värme Läckert Ferrari-röd och på temperaturmätaren läser vi Made in Italy. Men faktum är att Tellus-pannan är en rakt igenom småländsk historia från Oskarshamn dessutom en väldigt rolig sådan. Telluspannan, med den röda flamman som kännetecken, firar tio år som eget varumärke. Jubileumsmodellen Tellus A25 är både mångsidig och effektiv. Den unika konstruktionen gör också att bränslealternativen är flera. I första hand är A25 avsedd för pelletsbrännare, men även spannmål, flis, olja eller elpatron kan användas och eftersom möjlighet även finns för eldning mot ackumulatortank, kan systemet kompletteras med solvärme, berättar Tomas Henriksson på Tellus Rör, Svets & Smide. Flexibilitet och smidighet gäller inte bara bränslevalet, utan även storleken. Faktum är att Tellus A25 tar mindre plats än ett normalstort kylskåp. Och tack vare att brännaren kan mont - eras på tre olika sidor av pannan, är den lätt att placera även i ett mindre pannrum, säger Tomas Henriksson. Möjlighet att montera en askskruv, för automatisk uraskning av pannan, finns förstås också på tre sidor. Stor efterfrågan Telluspannans genomtänkta lösning har dessutom satt flera andra företag i arbete. Oskarshamns Plåtindustri skär, bockar och tillverkar själva plåtdetaljerna, Östlunds Mekaniska står för svets - arbetena. Tellus Rör, Svets & Smide utför sedan slutmontering och lev - eranskontroll. Vi har fått lägga ut delar av tillverk - ningen på de här lokala företagen för att kunna möta efterfrågan, säger Tomas Henriksson. Tellus-serien omfattar bland annat en hel serie vedpannor mellan 25 och 75 kw, pellets - kaminer, varmlufts pannor och vattenmantlade kaminer. Biobränslesidan står dock för majoriteten och tack vare pelletsboomen kunde företaget i fjol fördubbla sin omsättning. Men det handlar inte enbart om att sälja pannor, utan vi är noga med att ta ansvar för eftermarknad och service av våra produkter, påpekar Tomas Henriksson. Som på sikt räknar med att kunna erbjuda ett fullsortiment av brasvärme, med ett 50-tal olika kaminer på butik - ens utställningsyta. Fördubblad omsättning Tellus Rör, Svets & Smide AB i Oskars - hamn etablerades redan 1983 och verksamheten vilar i dag på flera ben. Industriservice står för en betydande del, liksom den egna tillverkningen av olika värmekällor. Tellus A25 ger mycket stora valmöjligheter, både vad gäller val av bränsle och var brännaren ska placeras, säger Tomas Henriksson. effect Vi gör livet lite enklare......för dig.vi har funnits i över hundra år och tänker finnas en lång tid framöver. Genom effektiv energi-användning, god service och säker distribution är vi en slagkraftig energipartner och rätt elleverantör för dig. El / Fjärrvärme / Bredband Nära dig när du behöver oss Hantverksgatan 15, Box Oskarshamn Telefon: / Fax:

14 14 IVT Nordic Inverter är luftvärmepumpen med OSLAGBARA FÖRDELAR SPARSAM KAMPANJ. INTE EN KRONA NU. 0:- Köp IVT Nordic Inverter nu. Du behöver inte betala en krona förrän i januari nästa år. Under tiden hinner du spara många sköna kronor. Fråga oss efter IVT Energikonto. 0:- Den goa värmen. Pellets naturlig smarthet. Visst värmer det lite extra när du vet att du väljer ett ekonomiskt, miljövänligt och smidigt sätt att värma upp ditt hus? Agrol Värmepellets är det naturliga valet för dig som tänker lite längre. Vi på Lantmännen Agroenergi är marknadsledande inom pellets och delar gärna med oss av våra kunskaper. Vi levererar direkt till din dörr när du beställer via telefon eller via hemsidan. Du kan också köpa våra produkter hos någon av våra återförsäljare och i butik. Telefon: Våra pellets är tillverkade av 100% naturlig träråvara och är därmed en del i det naturliga och livsviktiga kretsloppet. Återförsäljare JANNEBERGS KVARN Karlshamn. Telefon Växjö Tinsryd Ljungby Markaryd Borgholm Gislaved Smålandsstenar Hillerstorp Reftele Bredaryd Anderstorp Forsheda Gnosjö Bor Värnamo GRIMSLÖVS JÄRN & BYGG Grimslöv Telefon NÄSUMS BRÄNSLEPELLETS Näsum. Telefon ELDABUTIKEN Växjö. Telefon KALMAR Kalmar. Telefon BIO-LANT Skillingaryd. Telefon Telefon

15 15 Satsar hårt Det internationella konsultföretaget WSP System satsar hårt på energieffektivisering. Energi är något som WSP har jobbat med i en många år. Nu har området kommit allt mer i fokus och vi tror att vi har en hel del kunskap och erfarenhet att bidra med, förklarar Lennart Petersson. Som ett led i sin satsning kommer WSP under våren att medverka vid utbildningen Effektiv - are energianvändning på Nova Högskole- Centrum i Oskarshamn. Energideklarationer WSP är ett internationellt konsultföretag med 8000 anställda runt om i världen av dessa arbetar på något av företagens svenska kontor i bland annat Kalmar, Oskarshamn, Växjö, Jönköping och Karlskrona. Vi sysslar med allt från energi och miljö till byggprojektering, VVS och el, berättar Lennart Petersson. Ofta handlar det om utredningar, projekteringar, kontroll och besikt - ningar i samband med olika byggnationer hos kommuner, landsting och företag. Nya industrilokaler för tryckeriet VTT Grafiska i Vimmerby är ett av de projekt som WSP System nyligen arbetat med, vilket bedrivs i samarbete med YIT. Genom att utnyttja de varma rökgaserna kommer man i stort sett att klara hela byggnadens uppvärmning. Processkylan kommer till stor del att försörjas genom frikyla direkt mot uteluften. Lennart Petersson berättar att företaget arbetar med analyser och rådgivning om energi - effektivisering. WSP Systems står även redo att hjälpa före tag med det nyligen införda lagkravet på energideklarationer. Garanterat norrländskt Umeå Energi expanderar söderut med garanterat 100 procent norrländsk vattenkraft. Umeå Energi är det norrländska alter - nativet när du letar efter ny elleveran - tör med tydlig miljöprofil. Vi säljer äkta certifierad vattenkraft, konstaterar Kent Bergqvist, säljare på Umeå Energi. De flesta andra aktörer på marknaden erbjuder en blandning av el från kärn - kraft, olje- och kolkraftverk och kanske lite vatten. Umeå Energi garanterar 100 procent norrländsk vattenkraft. Vi märker att fler och fler kunder vill göra ett medvetet val mot förnybara energikällor och då är ursprungs - märkt el ett riktigt bra alternativ, berättar Kent Bergqvist. Hög tillgänglighet Energiföretaget har sin bas precis vid älvens strand i Umeå. Några kilometer uppströms ligger Stornorrfors. Vatten - kraftverket är det energimässigt största i Sverige och det är härifrån som före - taget hämtar sin el. Umeå Energis kunder får ett certifikat som intygar att de använder vattenkraft och kan sedan välja att använda det i sin egen marknadsföring. Umeå Energi är ett expansivt företag. Våra rötter finns i Norrland men vi har kunder över hela Sverige och växer år för år, berättar Kent Bergqvist. Bra priser, stor flexibilitet och en hög tillgänglighet är faktorer som karaktäriserar Umeå Energi. Vi jobbar väldigt hårt med att vara tillgängliga. I dag är inte minst webben ett bra verktyg för att snabbt uppdat - era våra kunder om marknaden, hur elpriset förändras och så vidare.

16 16 Världens värmepumpscentrum Inom kort inviger IVT i Tranås sin nya utbyggda fabrik. Vi kommer att få en kapacitet att tillverka värmepumpar om året, säger Christer Jensmar, produktchef för nordiska marknaden. Bakgrunden till expansionen är att IVTs moderbolag, Boschkoncernens värme - Inom kort inviger IVT i Tranås sin nya utbyggda fabrik. Företaget erbjuder ett komplett program värmepumpar. division BBT Thermotechnik, satsar mycket stora resurser på att utveckla ny teknik och produktion i Tranås. IVT, koncernens uttalade kompetens - center för värmepumpar, ska producera samtliga värmepumpar för hela världsmarknaden, fortsätter Jensmar. Direktdistribution I Sverige marknadsförs IVT värmepumpar via direktdistribution till cirka 300 IVT Center och återförsäljare över hela landet. IVT har valt detta distributionssätt för att säkerställa att dimensionering och installationer håller hög kvalitet. Direktdistributionen gör det möjligt att ställa krav på utbildning och certifiering för den som installerar en IVT värmepump. Företagets nöjd kund-garanti har varit en succé på marknaden och kundservic en trimmas hela tiden värmepumpar IVT har varit verksamt i mer än 30 år och har installerat fler än värme - pumpar i svenska villor och fastighet - er. Företaget erbjuder ett komplett program värmepumpar som återvinner energi från berg, jord, vatten, frånluft eller uteluft. Det omfattande produkt - programmet är anpassat för såväl villor som stora fastigheter. IVT omsatte förra året över en miljard kronor och har i dag cirka 400 anställda. Äkta, certifierad energi. Direkt från Stornorrfors. Köp ursprungsmärkt el som garanterat kommer från vattenkraftverket i Stornorrfors, strax utanför Umeå. Då kan du sova med gott klimatsamvete utan att spräcka din energibudget. Vi erbjuder ditt företag Stornorrfors-El till ett riktigt konkurrenskraftigt pris och vi kan garantera att energin produceras just här. Du som väljer Stornorrfors-El får ett inramat certifikat som intygar att produkten är förnybar och ursprungsmärkt. Ett lätt och billigt sätt att visa att du tänker långsiktigt när det gäller klimat och energi. Kundservice:

17 17 Oskarshamns Energi får fler och fler fjärrvärmekunder för varje dag som går. Fotograf: Hasse Gustafsson Fjärrvärme bra för miljön Ökad användning av fjärrvärme har sänkt koldioxidutsläppen betydligt. Det menar Oskarshamn Energi som satsar på en fortsatt utbyggnad. Sedan många år tillbaka har Oskars - hamn Energi ett långsiktigt samarbete med Företagarna. Det är något som orga nisationens medlemmar bland annat märker i form av extra bra erbjudanden. Störningsanalyser och dygnet - runtjour är exempel på några av Oskars - hamn Energis servicetjänster. Råd om energieffektivisering är en service som i takt med stigande energi - priser blivit allt mer eftertraktad bland alla typer av kunder. Marknads chef Börje Larsson medger att det kan låta lite motsägelsefullt när ett energi bolag hjälper kunderna att sänka sin förbrukning. Han menar dock att det i längden ligger i Oskarshamn Energis eget intresse att värna om sina kunder. Förnyelsebara bränslen Fjärrvärme är ett energieffektivt och bekvämt alternativ som Oskarshamn Energi tror mycket på. Den totala energiförbrukningen i Oskarshamn har sjunkit mycket genom vår satsning på fjärrvärme. Tack vare att Oskarshamn Energi uteslutande eldar med flis i fjärrvärme - verket har koldioxidutsläppen minskat betydligt. Som marknadschef har Börje Larsson märkt hur miljöskälen blivit allt viktigare för kunderna. Han tror dock inte att intresset för fjärrvärme skulle ha varit så stort om inte företag och privatpersoner också upplevde det som ett konkurrenskraftigt alternativ ur ekonomisk synvinkel. Att allt fler gör den bedömningen märks inte minst på alla grävarbeten som nu pågår runt om i Oskarshamn. Nya avtal har tecknats med flera före tagskunder och vi kommer nu att fortsätta vår fjärrvärmeutbyggnad på industriområdet. Spara energi Låt maten svalna och täck den väl innan du förvarar den i kylen. Tina dina frysta varor i kylskåpet. Det ger gratis energi. Använd inte för stora kokkärl och se till att de kärl du använder har en plan botten. Kastruller och stekpannor med ojämn botten drar dubbelt så mycket el som en planslipad. Använd dessutom alltid lock när du kokar vid spisen. Varje gång du ökar vattentemperaturen en grad ökar också uppvärmningskostnaden med 5 procent. Använd därför aldrig varmare vatten än nödvändigt. Lämna inte köksfläkten påslagen i onödan, den drar ut den uppvärmda luften ur rummet. Duscha kort. Det går åt tre gånger mer energi om du duschar en kvart istället för fem minuter. På hitta du fler smarta tips om hur du kan sänka din energiförbrukning. Kostnaden för energin i din fastighet har en direkt påverkan på miljön på din ekonomiavdelning. och på vår planet Det som är bra för affärer är bra för samhället. Vänd dig till TAC för att skära ner dina driftomkostnader och samtidigt förbättra inneklimatet med hjälp av integrerade lösningar för fastighetsautomation.

18 18 Kraftfulla idéer I jakten på energi- och miljövinster är det viktigt med en kompetent partner. Vi på WSP har genom åren fått stor erfarenhet inom området. Vi genomför energianalyser med åtgärdsförslag samt hjälper till med upphandling och genomförande. WSP kan bli din partner från idé till verklighet. WSP Systems är specialiserade på installationsteknik inom bland annat: El och tele Brand- och inbrottslarm Data och passersystem Belysning Luftbehandling Värme och Sanitet Tryckluftsanläggningar Värmepumpsinstallationer Kylanläggningar Varvsgatan Oskarshamn Södra Malmgatan Kalmar Östra Storgatan Jönköping Arabygatan Växjö WSP är ett globalt företag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad, hus, industri och miljö. Med cirka medarbetare är WSP ett av de största konsultföretagen i Europa och bland de tio största i världen. I Sverige är WSP ett rikstäckande konsultföretag med drygt medarbetare. Verksamheten bedrivs inom WSP Analys & Strategi, WSP Arkitektur, WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP International, WSP Management, WSP Samhällsbygg - nad och WSP Systems.

19 19 Hans Karlsson har sparat drygt en halv miljon genom sin satsning på EcoDriving. Hoppa på hojen! EcoDriving sparade en halv miljon Har du tänkt på att bilen kanske inte alltid är det snabbaste alternativet? Har du tänkt på att cykeln inte bara är miljövänlig? Vanans makt sliter både på vår natur och våra plånböcker. De flesta av alla bilresor är under fem kilometer långa och det är just under de första fem kilometerna som de största och farligaste utsläppen sker. Både bensinförbrukningen och koldioxidutsläppen är 35 procent högre i början av en resa. Det säger Per Hansson som jobbar som projektledare hos Energikontor Sydosts trafikavdelning Tran - sporteko Sydost. Han förespråkar livligt fördelarna med att, istället för att ta bilen, hoppa på cykeln när man ska till jobbet. Visst händer det att jag själv slarv - ar, säger Per, men det är precis som för alla andra. Vanans makt är svår att rå på och det krävs en hel del för att man ska förändra sitt beteendemönster. Transporteko Sydost har gjort noggranna tester på hur stor tidsskillnad det är på en resa till jobbet om man jämför bilen med cykeln. Och faktum är att från dörr till dörr så går det i nästan samtliga testfall i en normal småstad snabbare att hoppa på hojen. Att man dessutom främjar både sin egen och andras hälsa får väl ses som en perfekt bonus i sammanhanget. Tips Transporteko Sydost jobbar just nu bland annat tillsammans med Vägverket och Länstrafiken i Kalmar och Kronobergs län i ett projekt där de tillsammans med företagen i region - en hjälper de anställda till ett mer hälsosamt och miljövänligt resande. Alla får genomgå en resvaneunder - sökning och sedan får de fyra olika alternativ till ett mer miljö- och hälsovänligt sätt att ta sig till jobbet, säger Per Hansson. De fyra olika alternativen är testrese - när på bussen, hälsotrampare, Eco - Driving och samåkning. Efter ett år görs ytterligare en resvaneundersökning som visar hur den anställde ändrat sitt resbeteende. Som sagt, Per arbetar hårt för att folk ska ta cykeln till jobbet. Men för de som inte kan det så finns det ändå en del tips som sparar både miljö och ekonomi. Ja, en del knep finns det faktiskt, säger Per med ett leende. Man bör tänka på att en motorvärmare både sparar motor och miljö och att ett lite högre lufttryck i bilens däck också hjälper till. Dessutom blir den mer trafiksäker om man tar den där extra svängen runt macken och fyller på luft. Spara en halv miljon. Med rätt utrustning, rätt inställning och lite jävlar anamma är det ingen omöjlighet. Fråga bara Hasse på Evald Karlssons Åkeri. Redan 2003 la åkare Hans Karlsson på Evald Karlssons Åkeri pannan i djupa veck för att klura ut ett sätt att spara pengar, för att kunna konkurrera med åkare från resten av Europa. Ganska snabbt upptäckte han att ett av de få sätt som verkligen skulle kunna ge resultat var att haka på EcoDrivingprincipen. Ser man krasst på det så är det ju bättre att få in pengarna i bokslutet än att elda upp dem i avgasröret, säger Hasse med ett leende. Han minns tillbaka på hur svårt det var att i början få förarna att lätta på gaspedalen. Inte bara för att de skulle sänka hastig - heten utan för att de skulle hålla precis 80 kilometer i timmen. Det är nämligen inte bara den lagstadgade hastighetsbegränsningen, utan också den hastighet då det blir riktigt lönsamt. Har man bara välplanerade scheman så att man hinner dit man ska, sparar man en hel del på att hålla sig till 80 knyck, säger åkare Karlsson som för övrigt är den enda åkaren i Oskarshamns kommun som är trippel - certifierad. Det innebär i korthet att Evald Karlssons Åkeri klarar av de krav som ställs gällande så väl kvalitet, miljö som trafik - säkerhet. Åkeriet har dessutom under åren bytt till högre miljöklassade motorer i sina bilar. Dessa motorer har gjort det svårt att spara bränsle, men jag tycker ändå att vi har lyckats över förväntan, berättar Hans. Nya metoder ökar sparandet När Hans Karlsson började med Eco - Driving för sitt åkeri visste han att det fanns pengar att spara. Men hur mycket? Det kunde han aldrig ana. Sedan vi startade det här så har vi faktiskt sparat kronor en halv miljon! säger han stolt. Evald Karlssons Åkeri förfogar i dagsläget över sex dragbilar och kör sju turer per dag mellan Scania i Oskars - hamn och Södertälje. Hans Karlsson och hans mannar nöjer sig dock inte med att stanna där och låta tiden ha sin gång. Nu utvecklas företaget ytterligare och ger sig på ett nytt sätt att spara in på dieselkostnad - erna och miljön. Det stämmer, säger Hasse. Vi har nu monterat in ett nytt system som heter Greater Than Drive, som på ett helt annat sätt ska hålla koll på ekonomin i våra transporter. Systemet läser av hastighet, tomgång, bromsning, övervarv och motorbroms - ningar och sammanställer mätningarna av dessa parametrar till avläsbara kurvor som åkeriet får stor nytta av. Sedan starten med EcoDriving har Hasse dragit ner betydligt på bränsle - förbrukningen. Räknar man perioden mellan februari och augusti så har åkeriet minskat åtgången av bränsle med 0,22 liter per mil sedan Just nu går det åt runt 3,10 liter per mil, men målet är självklart att komma ner på tre liter blankt, säger Hasse förhoppningsfullt. Genom att ta hojen till jobbet får du motion dessutom sparar du miljön.

20 20 En lustgård i Kalmarsund Inspirerad av sin engelska förlaga ska drömprojektet Eden of Sweden inspirera hela världen. En saga som bara väntar på att bli sann. I slutet av augusti gjorde LKO-projektet (Lokal Kompetensuppbyggnad i Oskarshamn), Regionförbundet i Kal - mar län, Energikontor Sydost och flera företagare en studieresa till The Eden Project i Cornwall. Syftet med denna resa var att se hur anläggningen byggts upp, hur den drivs och vilka framtidsplaner som finns. En annan viktig del är att skapa en bra kontaktbas med de ansvariga för The Eden Project. Tanken är att undersöka möjligheterna att bygga upp en likartad anläggning men med en energiapproach, baserad på att bland annat återanvända kylvatten från de kärntekniska anläggningarna i Oskars hamn. Förhoppningen är att skapa ett internationellt och spektakulärt besöksmål som alla människor ska ha besökt åt - min stone en gång under sin livstid, med hjälp av följande attraktioner: En flytande turistanläggning med pooler, hotell och restau ranger. Medelhavsträdgårdar och botaniska trädgårdar. Växthus för lokalt odlade frukter och grönsaker. Temapark med diverse attraktioner. Evolutionscenter för forskning och utbildning. Ett sammanhållande projekt Flytande Dome Bo på egen ö Växthus Temapark Evolutionscenter Eden of Sweden attraherar både grupper och individer i olika åldrar. kombinerar aktiviteter och upplevelser för olika intressen. fungerar året runt och speciellt under den mörka årstiden. bildar kluster med besöksnäringen i närliggande områden. satsar på lärande genom upplevelser (edutainment/ infotainment) med spetskompetens inom olika områden. tar tillvara på resandeströmmarna från och till Öland och Gotland. levandegör det lokala kulturarv och den historia som finns i området. exploaterar kust- och skärgårdslandskapet på ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. erbjuder ett miljövänligt och energisnålt åretrunt-boende. producerar lokala livsmedel från jord till bord. utvecklar småskaliga energikällor för självförsörjning. Inspirerad av sin engelska förlaga ska drömprojektet Eden of Sweden inspirera hela världen. En saga som bara väntar på att bli sann. Medelhavsträdgård Service & infrastruktur Fritid & kultur Värdeord: Energi, ljus, värme, hälsa, utveckling, kultur, vetenskap och upplevelse Vi på Elda brinner för det vi gör. Välkommen in i värmen! Eldabutiken Växjö: Solängsvägen 2 Tel: Öppet: mån-fre (lunch ), lör

Världens värmepumpscentrum

Världens värmepumpscentrum 16 Världens värmepumpscentrum Inom kort inviger IVT i Tranås sin nya utbyggda fabrik. Vi kommer att få en kapacitet att tillverka 80 000 värmepumpar om året, säger Christer Jensmar, produktchef för nordiska

Läs mer

eneroi poolen Tung energirabatt på OskarshamnsVarvet 2.2012 Daniel Uppsäll ny tf vd på Energikontor Sydost

eneroi poolen Tung energirabatt på OskarshamnsVarvet 2.2012 Daniel Uppsäll ny tf vd på Energikontor Sydost LÖSNING PÅ VÄG. Stefan Nilsson rapporterar direkt från bilmässan i Paris. Sid 10 11 LYSANDE LED. En del av lösningen och framtidens ljuskälla flyger högt igen. Sid 13 eneroi poolen 2.2012 LÖNSAM AFFÄR.

Läs mer

eneroi Genom att jobba aktivt med miljöfrågor sparar vi pengar och säkrar vår konkurrenskraft.

eneroi Genom att jobba aktivt med miljöfrågor sparar vi pengar och säkrar vår konkurrenskraft. - eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen 1 Daniel Hedin byggde ett eget vindkraftverk i stället för att förbanna blåsten. Miljöfordon Syd har

Läs mer

RUNDGÅNG. 90 procent av en gammal Volvolastbil återvinns. Jag rullar igen! Sid 13

RUNDGÅNG. 90 procent av en gammal Volvolastbil återvinns. Jag rullar igen! Sid 13 KLIMATAVTAL. Oskarshamn och Mörbylånga har redan skrivit på. Sävsjö står näst på tur. Sid 6 RUNDGÅNG. 90 procent av en gammal Volvolastbil återvinns. Jag rullar igen! Sid 13 eneroi poolen 2.2011 MAT BLIR

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

Magasin. Het inredningsdetalj som ger skön värme. Stockhorvan. Ekonomisk och miljövänlig pellets. Sveriges bekvämaste pelletsanläggning

Magasin. Het inredningsdetalj som ger skön värme. Stockhorvan. Ekonomisk och miljövänlig pellets. Sveriges bekvämaste pelletsanläggning Stockhorvan Magasin nyheter & information från stockhorvan i hultsfred Sveriges bekvämaste pelletsanläggning 100% nöjd kundgaranti Pelletsproduktion med kärlek och omtanke Ekonomisk och miljövänlig pellets

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

Andelsägd vindkraft ett bra sätt att veta var och hur din elenergi produceras

Andelsägd vindkraft ett bra sätt att veta var och hur din elenergi produceras November 2012 EN annonsbilaga från de kommunala Energi- och klimatrådgivarna samt de tre energikontoren i Dalarna, gävleborg, Jämtland och Västernorrland Tema: Transport Cykla och njut! Sidan 5 Tema: Elproduktion

Läs mer

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning spara Energi & pengar i din idrottsanläggning LJUST & Fräscht i tennishallen EL från sol & vind energi- & klimatrådgivarens bästa tips! hur gör man då? ketchupeffekten spara energi & pengar i din idrottsanläggning

Läs mer

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN 7/2010 ENERGI MILJÖ TEKNIK BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? Möt två fastighetsägare som dragit skilda slutsatser MINSKA VÄRMENOTAN Fyra goda råd för fjärrvärmekunder NOLLKRAV

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Värmesystem i vardagen

Värmesystem i vardagen flexibla värmesystem Tillverkare & Rådgivare 3 Värmesystem i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem Värmesystemen i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem

Läs mer

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan OkTOBer 2012 BOendedrömmar på Hem &Villamässan smarta lösningar För HemmeT steg TIll ett 4ENErgisMArt BADrUM spara pengar med golvvärme så Tar du Hand Om värmepumpen europas energisnålaste tv glödlampan

Läs mer

www.naringslivinorr.se NR 3 MAJ 2009 TEMA: energi fokus på att Staffan på klubben är Mycket krångel att starta eget en glad fyr

www.naringslivinorr.se NR 3 MAJ 2009 TEMA: energi fokus på att Staffan på klubben är Mycket krångel att starta eget en glad fyr www.naringslivinorr.se NR 3 MAJ 2009 TEMA: miljö & energi satsningen i markbygden ger minst tusen arbetstillfällen stora vinster när man ser över energin ökat intresse för förnybar energi fokus på att

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert Kontakt Nr 2 2009 Nyheter från Midroc Electro AB TEMA: Energioptimering Midroc hjälper alla att spara Jernkontorets VD om energi Sola i Karlstad lyser starkare Rolf är Mr Offert Midroc-krysset FRAMGÅNG

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Energi Miljö Teknik. till bästa priset. bilaga till fastighetstidningen 6/2011. Gymnasiet som gjort elförbrukningen synlig

Energi Miljö Teknik. till bästa priset. bilaga till fastighetstidningen 6/2011. Gymnasiet som gjort elförbrukningen synlig bilaga till fastighetstidningen 6/2011 Energi Miljö Teknik ELKOLL PÅ SCheMAT Gymnasiet som gjort elförbrukningen synlig Upphandling av VärmEPUmp Så undviker du fällorna Solklart Fler satsar på egen grön

Läs mer

Energiguiden. Vårt beroende av el ökar sid 6. Berg, vatten, luft eller jord varifrån ska man hämta värmen? sid 8

Energiguiden. Vårt beroende av el ökar sid 6. Berg, vatten, luft eller jord varifrån ska man hämta värmen? sid 8 MEDFÖLJER SOM OBEROENDE TEMATIDNING I AFTONBLADET SÖNDAG APRIL 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden APRIL 2005 Berg, vatten, luft eller jord varifrån

Läs mer

Energi ger växtkraft

Energi ger växtkraft ÖRESUNDSKRAFT 2005 Energi ger växtkraft Energi ger ljus, kraft och värme men även kraft att växa som människa, företag, organisation, stad och kund. Under det gångna året har vi på Öresundskraft på olika

Läs mer

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen.

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2010 det föreningen behöver veta TEMA Ekonomi 10 TIPS som spar PENGAR Bredbandsguide: Installera fastighetsnät Så hittar ni den

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer