soptippen samsyn kan snabba på laserskanning avslöjade EN ALTERNATIV GRUVA jordbävning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "soptippen samsyn kan snabba på laserskanning avslöjade EN ALTERNATIV GRUVA jordbävning"

Transkript

1 lantmäteriets tidning oktober 2014 #3 samsyn kan snabba på BREDBANDSUTBYGGNADEN laserskanning avslöjade jordbävning soptippen EN ALTERNATIV GRUVA

2 2 Ledare bengt kjellson Hej kära läsare! Att även människor som bor på landsbygden har tillgång till bredband är, i dagens samhälle, en viktig förutsättning för att vardagen ska fungera. Tillgång till internet och e-post gör det lättare att sköta sitt arbete, starta företag och jobba på distans. En politisk ambition är att 90 procent av Sveriges hushåll och företag ska ha tillgång till kraftfullt bredband, utbyggnaden på landsbygden stöttas med åtskilliga miljarder. En av förutsättningarna för att lyckas är att branschföretagen kommer åt mark för att gräva ner fiberkabel och regeringen gav därför Lantmäteriet i uppdrag att utreda markåtkomsten i samband med bredbandsutbyggnad. I den färdiga utredningsrapporten konstaterar vi att kunskapen om dessa frågor är låg i branschen, rapporten innehåller därför vägledning och rekommendationer för hur processen kan drivas. Ibland löses dock markfrågan på ett enkelt sätt, som i de exempel som du kan läsa om i det här numret av Gränssnittet. I bredbandsprojekt i Östhammar och på Gotland har markägare upplåtit marken gratis, eftersom man har sett nyttan både för sig själva och för hela det lokala samhället. Bredband på landsbygden är viktigt, men först behöver man förstås någonstans att bo. Lite överraskande finns bostadsbrist även i glest bebodda områden. Unga människor som helst skulle vilja bo i ett hus på landet har svårt att få tag på ett, trots att det i vissa trakter finns gott om ödehus. Bristen på bostäder gör också att lokala företagare kan ha problem med att anställa folk. I Örnsköldsviks kommun har man tagit tag i detta med hjälp av Lantmäteriet tog man reda på ägarna till hundratals obebodda hus och skickade brev för att höra om de kunde tänka sig sälja eller hyra ut. Och man fick många positiva svar. En artikel om detta hittar du på sidan 26. Att vidga perspektiven och engagera sig i mark- och fastighetsfrågor i andra länder kan vara berikande. Vår medarbetare Kristin Land som medverkat i flera av Lantmäteriets utlandsprojekt, bland annat på plats i två år i Botswana, skriver under på detta. Hon tycker att det har varit väldigt lärorikt och värdefullt och anser att fler yngre medarbetare borde få åka ut på internationella uppdrag. Det kan jag bara instämma i. Nu i höst startar vi ett mentorprogram med ambitionen att åstadkomma just detta. Trevlig läsning! Bengt Kjellson

3 3

4 4 Innehåll Omslagsbild Jonatan Jacobson 2 Ledare Bengt Kjellson 6 Sverige från ovan Västmanland 8 Notiser 25 Bredband 9 Samsyn kan snabba på bredbands- uppbyggnad 10 Bredbandsprojekt på åtta orter i Östhammar 12 Positiv anda kring bredbandsinförande på Gotland 15 De hanterar våra fornminnen och tänker modernt 16 Georadarn fångar upp vad som finns begravt i marken 18 Laserskanning avslöjade jordbävning 20 Soptippen en alternativ gruva 25 Ödehusen som ska rädda landsbyggden 29 Utlandsuppdragen har gett Kristin värdefulla perspektiv 24 Gränser&Kartor 31 En ort två länder Komplicerade gränsförhållanden i Baarle 33 Frank är fascinerad av konstiga kartor 36 Lantmäteriet ekopoesi med lantmätare i huvudrollen 38 Tävling 39 Lantmätare och ortnamn 16

5 30 INNEHÅLL 5 31 Redaktion Ansvarig utgivare och redaktör Lena Nordin, layout Natasja Kamenjasevic tryck Danagårds Grafiska Adress Lantmäteriet, Gävle, Lantmäterigatan 2 C TELEFON Adressändringar, Prenumeration

6 6 flygbilder sverige från ovan Lantmäteriets flygbilder visar Västmanland före och efter branden Lantmäteriet flygfotograferade Västmanland i juni i år och tog även nya bilder efter den stora skogsbranden. Genom att jämföra bilderna kan man se hur branden har förändrat landskapet. Efter en katastrof av den här omfattningen behöver myndigheter, kommuner, markägare och andra intressenter kunna dokumentera brandområdet och utbyta information med varandra. För att underlätta det arbetet beslutade Lantmäteriet att tillhandahålla flygbilderna gratis och med förenklade användningsvillkor för alla som berörs av branden. Bilder från de båda flygfototillfällena finns att se i en demotjänst för allmänheten på Lantmäteriets webbplats, Sverige från ovan

7 flygbilder sverige från ovan 7 Den infraröda bilden till vänster är tagen före branden. Utsnittet till höger visar läget efter branden där det grå partiet i bilden är ett brandskadat område och det röda partiet ett område som inte påverkats av branden.

8 8 Notiser 3 1 Nytt projekt involverar sju Balkanländer Med över 60 personer från sju Balkanländer hölls i början av september, på Lantmäteriet i Gävle, en kickoff för samverkan om ett nytt lantmäteriprojekt Impuls. Avtalet om projektet undertecknades i somras mellan Lantmäteriet, Sida och åtta organisationer från sex länder på västra Balkan. Impuls-projektet finansieras av Sida med 39 miljoner kronor och ska pågå i fyra år under ledning av Kent Nilsson från Lantmäteriets Tjänsteexport. De sex medverkande länderna är Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Makedonien, Montenegro och Serbien. Dessutom är Lantmäteriets systermyndighet i Kroatien (The State Geodetic Administration of the Republic of Croatia, SGA) samarbetspartners och underkonsulter i projektet. Syftet med projektet är att främja uppbyggandet av Spatial Data Infrastructure (SDI) och att samordna dess fortsatta utveckling i regionen. Lorenc Çala, generaldirektör för ASIG (State Authority for Geospatial Information) i Albanien: Det är en nyckelfråga att bygga den här sortens infrastruktur för hela samhället, inte bara för institutioner som idag hanterar kartor och geografisk information. 2 Lantmäteriets frågor engagerade i Almedalen Lantmäteriet arrangerade två öppna seminarier i Almedalen i somras: ett om jakten på det perfekta strandskyddet och ett om vägen mot öppna och avgiftsfria kartdata. Konkurrensen om publiken var hård under veckan hölls uppemot olika evenemang i Visby men Lantmäteriets frågor intresserade många och lokalerna blev välfyllda. Det märktes på engagemanget att vi hade en kunnig publik, säger generaldirektör Bengt Kjellson. 3 När gamla inskrivningar tas bort sparas tid och pengar De inskrivningar av avtalsservitut, nyttjanderätt och avkomsträtt (rätt till förmåner från en fastighet) som har beviljats före 1 juli 1968 tas bort från fastighetsregistret efter utgången av 2018, förutsatt att ingen skriftligen begär en förnyelse av sin inskrivning. Förnyelse av inskrivningar behöver dock inte göras när det gäller rättigheter som tomträtt, vattenkraft och vattenreglering. Uppskattningsvis bör omkring inskrivningar, registrerade före 1968, kunna tas bort ur registret. Får lagstiftningen det genomslag vi hoppas på så kommer såväl våra kunder som vi själva inom Lantmäteriet att spara både tid och pengar. Det säger Lennart Sundström, Lantmäteriet. Att förnya en inskrivning av en rättighet som fortfarande nyttjas kostar ingenting för rättighetshavaren och det finns möjlighet att göra förnyelsen genom att fylla i ett webbformulär på Lantmäteriets hemsida.

9 BREDBAND 9 Samsyn kan snabba på bredbandsutbyggnaden Text Jonas Landahl Foto Britt-Louise Malm Möjlighet till internetuppkoppling är idag en självklarhet talet var ångans århundrade talet skulle bli elektricitetens. Nu som då krävs, för samhällets utveckling, utbyggnad av nödvändig infrastruktur. Internet är idag en del av samhällets infrastruktur och blir allt viktigare i framtiden. En hög användning av internet framhålls vara bra för Sverige vad gäller tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Statens roll är att skapa förutsättningar för marknadsaktörerna, formulera politiska mål och undanröja hinder för utvecklingen. Regeringens målsättning är att 90 procent av Sveriges hushåll och företag ska ha bredband om minst 100 Mbit per sekund år På landsbygden släpar utvecklingen efter. Samsyn och förståelse skulle dock underlätta utbyggnaden av bredband. Det framkommer av regeringsuppdraget Markåtkomst i samband med bredbandsutbyggnad som Lantmäteriet slutredovisade för näringsdepartementet 12 juni. Med intervjuer och seminarier har problem identifierats och förslag lämnats. Totalt har cirka 150 personer blivit intervjuade och deltagit på seminarierna. Handbok för utbyggnad De har varit mycket intresserade av bredbandsfrågan och har tydligt beskrivit sin frustration men har haft det svårare när det gäller att komma med lösningar. Vår rapport kan ses som en liten handbok för utbyggnad av bredband, en översikt av hela processen. Det säger Björn Bodin, funktionschef på Lantmäteriet och huvudansvarig för regeringsuppdraget. Med rapporten blir frågan om markåtkomstperspektivet för första gången aktualiserad i större omfattning. Kunskapen om markåtkomstfrågor och vilka konsekvenser som kan uppstå om dessa inte är lösta, är tyvärr generellt sett låg i branschen, säger Björn Bodin och tillägger att hela bredbandsbranschen behöver skapa samsyn kring frågan om ändamålsenliga markupplåtelseavtal och förändringsåtgärder. I rapporten konstateras också: Om aktörerna känner till hur avtalsprocessen bör se ut och känner till sina rättigheter väl, förbättras förutsättningarna att snabbt träffa ändamålsenliga överenskommelser. Rapporten i sin helhet finns att läsa på Lantmäteriets hemsida. Gränssnittet nr 2/2014

10 10 BREDBAND östhammar Text och foto Jonas Landahl Bredbandsprojekt på åtta orter i Östhammars kommun Att tillgång till bredband väger tungt i svenskars ögon framgick nyligen av en Novus-undersökning. Tre av fyra ser det som en rättighet. 67 procent av de tillfrågade anser att städerna gynnas i förhållande till landsbygden. Idag behövs snabb uppkoppling för att kunna sköta många vardagssysslor. I Uppsala län har bredbandsutbyggnaden på landsbygden ökat de senaste åren. Inte minst på grund av att de olika aktörerna visat ökat intresse. Men det behöver gå ännu snabbare, förklarar Karin Svanäng som jobbar med landsbygdsutveckling på länsstyrelsen i Uppsala. Under lång tid har bredbandsutbyggnaden betraktats som en ickefråga hos politiker och kommuner och i regionen. Någon sammanhållande kraft har inte funnits, det har varit upp till byarna själva. Men nu verkar det vända. Länsstyrelsen arbetar sedan länge tillsammans med kommunerna och Regionförbundet i länets bredbandsgrupp. Nu breddar vi arbetet genom det nya landsbygdsprogrammet. Av de 15 bredbandsprojekt som startat i länet de senaste två åren byggs det en bredbandsstruktur i åtta mindre orter i Östhammars kommun. Projekten ska avslutas under Det ska vara färdiggrävt i oktober, konstaterar Jan Rydberg, IT-chef i Östhammars kommun och tillägger att det har gått väldigt bra på alla åtta orter. Markfrågor inget problem Jan Rydberg påpekar att när kommersiella aktörer är inblandade kan markfrågan dra ut på tiden. Problem med markfrågor

11 BREDBAND östhammar 11 redovisas också i regeringsuppdraget Markåtkomst i samband med bredbandsutbyggnad som Lantmäteriet slutredovisade i juni. Men för de åtta projekten i Östhammars kommun har det inte varit några problem. När markägaren inser att kommunen vill gräva för kommuninnevånarna finns ett samhällsnyttoperspektiv med i bilden och berörda markägare har i detta fall faktiskt upplåtitit marken helt gratis. Kommunen är nätleverantör Östhammars stadsnät för bredband blev klart Man ville ge alla kommuninnevånare möjlighet till fast uppkoppling. En grundstruktur med fiber färdigställdes i Öregrund, Östhammar, Gimo, Alunda Österbybruk och Hargshamn. Från grundstommen fortsätter förgreningar ut till omkringliggande områden baserat på efterfrågan/beställning. Detsamma sker nu i de åtta byarna Gräsö kyrktrakt, Norrskedika, Forsmark, Hökhuvud, Valö, Film, Ekeby och Långalma. Totalt berör utbyggnaden cirka 700 personer. En grundstruktur byggs i centrumkärnan med möjlighet till förgreningar ut till ytterområdena. Jan Rydberg: Kommunen fungerar som en slags nätleverantör, typ Vattenfall, som äger bredbandsnäten. Sedan tecknar fastighetsägaren avtal med sin leverantör av bredband, telefoni och television. Vår arbetsmodell är att samfälligheter och byalag tar vid och samarbetar om detta när vi byggt grundstrukturen av fibernät. Engagemanget finns, det är kostnadsbiten som är det stora problemet. Om allt för få anmäler sitt intresse kan det bli dyrt för den fastighetsägare som vill teckna avtal om fiber, säger Jan Rydberg. Skillnaden är stor mellan tätort och landsbygd. I tätbebyggelse är det 52 procent som har tillgång till bredband med hög kapacitet och i glesbygden bara 7 procent. I Uppsala län beräknas drygt invånare stå utanför den digitaliserade världen. Ett särskilt stöd till bredbandsutbyggnad gavs i det förra landsbygdsprogrammet som sträcker sig till och med Kommuner och byalag har sökt ekonomiskt stöd och totalt 20 miljoner kronor har beviljats. I det nya landsbygdsprogrammet från 2014 till 2020 finns betydligt mer medel. Man kan söka från september 2014 och man kan söka för grävarbetet, projekteringen, rör och fiber, förklarar Karin Svanäng.

12 12 BREDBAND gotland Tage Appelqvist och Jonatan Edström förbereder för nedläggning av fiberkablar som ska ge sockenborna tillgång till ett modernt bredband.» Positiv anda kring bredbandsinförande på Gotland

13 BREDBAND gotland 13 På Gotland har man verkligen tagit fasta på regeringens bredbandsstrategi. Modernt bredband i form av fibernät med hastigheter på upp till 1 gigabit per sekund är på väg att dras in på den gotländska landsbygden. Utbyggnaden sker enligt den så kallade sockenmodellen: Marken upplåts utan ersättningsanspråk och många sockenbor bidrar med arbete för att hålla kostnaderna nere. Text Britt-Louise Malm Foto Keith Samuelson Kommunfullmäktige på Gotland antog en ny bredbandsstrategi 2010 där man ville slå vakt om gotlänningarnas rätt till bredband för alla, även på landsbygden. Gotlands kommun och Telia Sonera tecknade en gemensam avsiktsförklaring under Almedalsveckan Bredbandsutbyggnaden började i socknarna Grötlingbo och Hejde. Därefter genomfördes tre pilotprojekt då man utvecklade modeller och arbetssätt för att underlätta för efterkommande projekt. Idag finns ett drygt 50-tal bredbandsföreningar på Gotland som var och en består av flera socknar. Arbete har mer eller mindre kommit igång i samtliga föreningar. För att göra bredbandsprojekten så billiga som möjligt för abonnenterna krävs att frivilliga ställer upp med dagsverken. Ett dagsverke kan exempelvis bestå i att plocka ner staket, flytta kabelrullar eller röja skog för att grävaren ska komma fram obehindrat. Anslutningsavgiften för varje medlem låg i vår förening på kronor för dem som gick med från början. Det blir dyrare att ansluta sig i efterhand. Varje medlem i bredbandsföreningen betalar sedan en årlig avgift till föreningen. Ett bredbandsprojekt omsluter mellan 6-7 miljoner, säger Tommy Andersson. Tommy ingår i styrelsen för bredbandsföreningen Fardhem- Linde-Lojsta, som var ett av pilotprojekten. Han har tidigare varit medlem i den paraplyorganisation (Fibernät Gotland) som bildades som stöd åt de nybildade bredbandsföreningarna. Rundtur i socknarna Under 2010 ägnade Tommy Andersson massor av timmar till att åka runt i socknarna och prata med folk. Han berättade om fördelarna med nytt modernt bredband och tog reda på om det fanns några hinder för att ansluta sig. Hindren behövde inte alltid handla om ekonomin. Ibland kunde det finnas tvister mellan sockenbor som måste lösas upp. Vissa anser inte att de har något behov av modernt bredband. Många inser dock vilka möjligheter som öppnas och inser också att bredband har en värdehöjande effekt. Drar man in fiber i huset blir värdet på huset absolut större, säger Tommy Andersson. Stor anslutning Tage Appelqvist var också en av pionjärerna. Han var ordförande i pilotprojektet som inledningsvis omfattade de tre socknarna Vall, Hogrän och Mästerby. Fler socknar har anslutit sig till bredbandsföreningen i efterhand. Efter att Träkumla kom med i vår förening förra året är vi nu uppe i totalt 378 anslutningar, varav de flesta är fastboende. Totalt kan man säga att över 80 procent har gått med. I socknarna Träkumla och Vall är siffran högre över 90 procent, säger Tage Appelqvist. Tage var precis som Tommy med och bildade paraplyorganisationen för alla bredbandsföreningar på Gotland. I början var bara en teleoperatör, Telia Sonera, med på resan men idag kan bredbandsföreningarna även välja Bredbandsbolaget eller Telenor. Vi har jobbat väldigt mycket med att hitta bra metoder och lösningar för införandet av bredband i socknarna och vi hade många diskussioner med lantmätaren om vad man kan göra själv för att hålla kostnaderna nere i samband med att man bildar ledningsrätt. Tyvärr gjorde vi lite fel i början och trodde exempelvis att om två personer äger en fastighet räcker det om en av dem skriver under avtalet, men så var det inte. Vi gjorde även fel när vi mätte för den kommande ledningsdragningen och sneddade kanske i något hörn här och var på någon åker. Det innebar i vissa fall att vi kom in på någon grannes tomt som vi inte hade avtal med. Alla erfarenheter som vi fick under pilotprojekten har tagits tillvara för att efterkommande projekt inte ska råka ut för samma misstag som vi gjorde, berättar Tommy Andersson. Positiv anda Lantmätaren Karin Svensson skötte förrättningen av ledningsrätten när Tages förening drog in bredband. Jag har tidigare inte hört talas om en lika bred satsning på» bredband som görs här på Gotland. Det här bygger på mycket stor vilja hos markägarna som upplåter sin mark utan ersättning. Om inte alla är överens om var dragningen av ledningar-

14 14 bredband gotland Lantmätaren Karin Svensson tillsammans med kollegan Maria Hillvall. Maria sköter en stor del av det praktiska arbetet. Kontrollerar alla avtal och kartor, kontakter med sakägare och administration. na ska gå söker man andra vägar. Här vill man verkligen att alla ska vara med på tåget. Det verkar vara en mycket positiv anda kring bredbandsinförandet, säger Karin Svensson. Lantmäteriet har bistått bredbandsföreningarna med listor över vilka markägare som berörts. Många föreningar har själva skött förhandlingarna med berörda markägare. Alla sockenbor som berörts av bredbandsinförandet har Lantmäteriet sedan kallat till sammanträde. Vi har då presenterat kartor över ledningsdragningarna. Utifrån de synpunkter som eventuellt inkommit under sammanträdet har vi reviderat kartorna. Vi kontrollerar att alla avtal är korrekt skrivna och fattar sedan beslut i ärendet. I dagsläget har 21 olika bredbandsföreningar på Gotland ansökt om förrättning och vi har gjort färdigt fem av dem, säger Karin Svensson. Hon tror att fler ansökningar är på väg in. Alla bredbandsföreningar kommer dock inte att söka ledningsrätt utan har hittat en annan lösning. Fördelarna med att bilda ledningsrätt är att beslutet blir publicerat och skrivs in i registerkartan. Information om ledningsrätten kommer upp i klartext när man klickar på berörd fastighet. Det blir enklare att reda ut nyttjanderätten vid exempelvis kommande markskiften, säger Karin Svensson. Den satsning som görs på bredband här på Gotland är unik, vi ligger i framkant i Sverige inom det här området, säger Tommy Andersson.

15 ÖPPNA data 15 De hanterar våra fornminnen Riksantikvarieämbetet ska se till att allas vårt kulturarv inte bara bevaras, utan används och utvecklas. Redan 2006 började man där diskutera i termer av öppna data. Det var i samband med att vi började bygga portaler frågan dök upp om det är vettigt att göra allt själv och ta betalt, säger Torsten Hökby, chef för informationsavdelningen på Riksantikvarieämbetet. och tänker modernt Slutsatsen blev att myndigheten skulle misslyckas i sitt uppdrag och förlora sin trovärdighet, om man inte i stället verkade för att tillgängliggöra sin information, fritt och med så få begränsande villkor som möjligt. Syftet med vår informationsförsörjning är att kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas. Vi ser det som vår uppgift att göra nödvändig information lättillgänglig, oberoende om den finns hos oss eller andra. Vi är inte styrda av intäkter på det sätt som är fallet för Lantmäteriet. Den stora frågan här är att sänka trösklarna och hitta tekniska gränssnitt som är ändamålsenliga, säger Torsten Hökby. Når nya grupper En sådan kontaktyta är den sociala bilddelningssidan Flickr commons, där det står var och en fritt att botanisera bland, ladda ned och återanvända foton. Riksantikvarieämbetet använder de enkla och frikostiga Creative Commons-licenserna för bilderna som finns på myndigheten. Det är ett exempel på material som aldrig fått lika stor spridning om det inte släppts fritt. Vi når helt nya användare, konstaterar Torsten Hökby. De texter och bilder som utgör en ny dokumentation av Sveriges världsarv är också tillåtna att ladda ned och återanvända privat eller kommersiellt. Riksantikvarieämbetet samarbetar aktivt med Wikipedia det användarbaserade uppslagsverket på nätet. Myndigheten har i samarbete med Wikimedia tagit fram formulär så att den som skriver på Wikipedia kan länka direkt därifrån till myndighetens egna databaser. Man genomför tillsammans tävlingen Wiki loves monuments, där alla som vill kan delta och fotografera platser, monument, eller andra kultur- och minnesmärken. Hittills har i Sverige bilder kopplats till uppgifter i den nationella databasen för byggnadsarvet och arkeologiska platser samt monument-databasen. Riksantikvarieämbetet förvaltar också webbtjänsten K-samsök som hämtar metadata från organisationer som anslutit sig framför allt museer, och hembygdsföreningar. Metadata görs tillgänglig via ett öppet API vilket innebär att institutionerna själva, externa utvecklare och andra aktörer kan återanvända materialet och skapa tillämpningar i form av webbtjänster och mobilapplikationer. Tjänsten är kopplad till den samlande webbresursen Europeana, för hela Europa. I detta sökindex finns över trettio miljoner referenser till digitala resurser i arkiv, bibliotek och museer i 29 länder.

16 16 ARKEOLOGI Georadarn fångar upp vad som finns begravt i marken Text Camilla Lagerqvist Kvadratmeter för kvadratmeter avverkas i, med arkeologiska mått mätt, väldigt snabb takt. Andreas Viberg rattar vad som ser ut som en mindre plog. Men plogdelen är i själva verket ett avancerat georadarsystem som skannar av det som en gång var en ståtlig borg men som idag finns begravt under lager av gräs och jord. Andreas Viberg är forskare vid Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet. Under några år framöver kommer han att driva ett projekt där man genomför storskaliga georadarmätningar inom fyra av de större Öländska borgarna; Gråborg, Löts borg, Bårby borg och Vedby borg. Det är en enorm tidsbesparing att jobba med georadar, som exempel kan man säga att man med ett vanligt radarsystem kan täcka in cirka kvadratmeter per dag. Med ett motoriserat system så är det möjligt att täcka in mer än kvadratmeter per dag, säger Andreas Viberg och tillägger att det samtidigt blir otroligt mycket data och det tar tid att skapa en bild av hur det hänger ihop. Ett georadarsystem liknar ett ekolod fast det är skapat för användning på land. Det fungerar som så att georadarantennen skickar ner en elektromagnetisk signal i marken och signalen reflekteras från objekt och gränsskikt i jorden. Sedan registreras ekon från georadarsignalen när de kommer tillbaka till markytan och en bild av det som finns i marken kan skapas. Genom att mäta många parallella georadarprofiler, nära varandra, är det också möjligt att skapa en tredimensionell bild eller datavolym som visar de strukturer som finns begravda i marken, berättar Andreas Viberg som också i stor utsträckning använder sig av material från Lantmäteriet i sitt arbete. Här på universitetet har vi ett forskningsavtal med Lantmäteriet. Jag använder mig bland annat av historiska kartor, fastighetskartor och höjddata som jag plockar in i forskningen och som ligger till grund för förståelsen för platserna som jag undersöker. Döda människor i borgen I dag finns det cirka femton förhistoriska borgar på Öland. De flesta av dem har använts av människor som bodde på Öland cirka e.kr. Trots att det funnits och finns ett stort intresse för borgarna så vet man fortfarande väldigt lite om vad som pågått i dem. Den första öländska borgundersökningen, som genomfördes i Sandby borg 2010, avslöjade dessutom en fruktansvärd historia. Borgen har alltid omgärdats med vidskepelse. I folkmun har man pratat om en plats där man inte ska vistas.

17 ARKEOLOGI 17 För arkeologerna är det en enorm tidsbesparing att jobba med georadar. Med ett motoriserat system så är det möjligt att täcka in mer än kvadratmeter per dag. Foto Andreas Viberg Forskaren Andreas Viberg kommer under några år framöver att driva ett projekt där man genomför storskaliga georadarmätningar inom fyra av de större Öländska borgarna. Foto Micael Engström När vi började göra arkeologiska undersökningar där, visade det sig att det låg döda människor inne i borgen. Några verkar ha blivit avrättade vilket bland annat var synligt genom huggmärken i huvud och rygg, berättar Andreas Viberg. Människor på den här tiden var väldigt utsatta, det var oroligheter och många konflikter. Förmodligen hade de här människorna sökt skydd inne i borgen, men så blev borgen stormad och de som gömde sig där blev dödade. Flera hektar stora invändigt Nu har arkeologerna oanade möjligheter att titta på hur man levde för år sedan. Att totalundersöka de Öländska borgarna är näst intill omöjligt med traditionella arkeologiska fältundersökningsmetoder eftersom det skulle kosta alldeles för mycket. Många av borgarna är nämligen flera hektar stora invändigt. Vid användning av traditionella utgrävningsmetoder grävs dessutom bevisen för de forntida aktiviteterna bort i samband med att utgrävningarna fortskrider. Georadar är skonsammare eftersom mätningarna inte påverkar det som finns begravt i marken. Georadar ger inte svaret på alla frågor, men använt på rätt sätt och under rätt förutsättningar är det ett verktyg som kan skapa väldigt tydliga bilder av det som finns i marken, säger Andreas Viberg. Att köpa ett motoriserat georadarsystem kostar cirka en och en halv miljon. Till de här mätningarna hyr jag in instrumenten, berättar han. Projektet med att kartera borgarnas planlösning och skapa en förståelse för vilka aktiviteter som pågått i borgarna kommer att pågå mellan och finansieras av Vetenskapsrådet och Kungliga Vitterhetsakademien. När projektet är klart om tre år hoppas vi veta betydligt mer om hur borgarna på Öland användes under järnåldern, men också ha mer kunskap om det öländska samhället och om de människor som bodde där, säger Andreas Viberg. Panoramavy över Gråborg

18 18 LASERSKANNING Laserskanning avslöjade jordbävning Lantmäteriets laserskanning av den svenska markytan blottlägger tidigare okända historiska fenomen. Bland annat har jordartsgeologer upptäckt att en kraftig jordbävning ägde rum i trakterna av Bollnäs, så geologiskt nyligen som för cirka år sen. Text Mats Carlsson - Lénart Foto Raymond Munier Bollnäs förkastning Jordartsgeologer är en kategori forskare som med stort intresse gått igenom de nya bilder av Sverige som Lantmäteriets laserskanning genererat, till den Nationella höjdmodellen. De nya bilderna visar Sverige frigjort från vegetation och påminner lite om bilder av en främmande och till synes obebodd planet. På Sveriges geologiska undersökning söker vi systematiskt igenom laserskannade bilder av områden med raviner och skredfarliga jordarter. Men vi hittar också spår av skred i områden där vi inte trodde vi skulle hitta något, säger jordartsgeologen Henrik Mikko. I närheten av Bollnäs hittade Henrik och hans SGU-kollegor en rad stora moränskred. På bilderna ser skreden ut som stora kakor som liksom ligger ovanpå omgivningen. Morän är inte någon skredkänslig jordart och skreden tydde på att det måste ha inträffat en stor jordbävning i området vid något tillfälle, säger Henrik Mikko. SGU-geologerna försökte i de nya bilderna av det avklädda Sverige hitta en förklaring till skreden kring Bollnäs och strax väster om staden fann man en cirka sex kilometer lång förkastningslinje. Förkastningen är väldigt tydlig på den laserskannade bilden och när man vet om den så går det även att se den ute i ter-

19 LASERSKANNING 19 fakta Laserskanning: Sen starten 2009 har nu cirka 90 procent av landets yta laserskannats, det som återstår är delar av fjällkedjan. Planen är att den Nationella höjdmodellen ska vara komplett Bollnäs-skalvet: Inträffade för cirka år sedan. Bergen i Bollnästrakten var då ännu öar i havet men landhöjningen gick snabbt i början. Slutförvar: SKB har ansökt om att få bygga slutförvar för kärnavfall i Söderviken, nära Forsmarks kärnkraftverk vid Upplands kust. Förvaret ska sprängas ut 500 meter under marken och SKB hoppas på byggstart Jordartsgeologen Henrik Mikko I närheten av Bollnäs hittade Henrik och hans SGU-kollegor en rad stora moränskred. rängen. Men förkastningen hade inte gått att upptäcka utan den information som höjdmodellen ger, säger Henrik Mikko. Eventuell tsunami Upptäckten är en geologisk sensation då den inträffat så sent i den geologiska historien som för cirka år sen, det vill säga strax efter att inlandsisen dragit sig tillbaka. Tidigare kände vi inte till några postglaciala jordskalv i Sverige söder om Burträsk i Västerbotten, berättar Henrik Mikko. Att skalvet verkligen inträffat efter inlandsisen visar det faktum att förkastningslinjen på laserbilderna bryter av andra geologiska bildningar. Och jordartsgeologerna har tagit prover på torv i skredområdena. Resultaten visar att torven började bildas tidigast för år sen. Just efter att inlandsisen drog sig tillbaka steg landet snabbt och frigjorde spänningar i marken som bildats under lång tid, förklarar Henrik Mikko. För år sen låg Bollnästrakten fortfarande i havet och de nuvarande bergen runt staden stack upp som öar i en skärgård. Man kan tänka sig att den kraftiga jordbävningen förorsakade en tsunami, säger Henrik Mikko. Vid skalvet försköts marken cirka fem meter i höjdled. Men idag är alltså denna nivåskillnad sen länge övervuxen av vegetation och det var först när Lantmäteriet skannade av området som historien avslöjades. Höjdmodellen ger oss möjligheter att se landet på ett helt annat sätt än tidigare och inte minst få mer kunskap om utvecklingen efter istiden, menar Henrik Mikko. Sägs inte påverka förvaring av kärnavfall Men även om jordskalvet i Bollnäs ägde rum för år sen skapade upptäckten en del oro på ett annat håll, nämligen på Svensk Kärnbränslehantering (SKB) som planerar ett slutförvar för svenskt kärnavfall i Forsmark, cirka 14 mil fågelvägen från Bollnäs. Vi blev lite överraskade av den här upptäckten och vi gick därför in och finansierade en undersökning av förkastningsområdet, säger Raymond Munier, geolog på SKB. Förhoppningen är att undersökningarna, som fortsätter nu under hösten, ska visa hur kraftigt skalvet var. Men att upptäckten av stora jordskalv så geologiskt nyligen som för år sen och inte så långt från den planerade slutförvarsplatsen i Forsmark skulle påverka SKB:s planer, avvisar Munier. Eftersom vi räknat med att det kommer ett stort skalv i Sverige under de år som avfallet måste vara isolerat så har vi redan designat slutförvaret på ett sådant vis att det ska tåla den värsta tänkbara jordbävning alldeles i närheten.

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Varenda plats i Sverige

Varenda plats i Sverige Production Lantmäteriet 2016, Photo: Lantmäteriet, Mostphotos, Natasja Kamenjasevic, Göran Malm, Britt-Louise Malm, Mats Samuelsson. Print Edita Bobergs LANTMÄTERIET Varenda plats i Sverige Lantmäteriets

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan Byalag och Bredband En fråga om samverkan på många plan Bredband till alla Det övergripande syftet med den svenska bredbandspolitiken har varit att Sverige som första land ska bli ett informationssamhälle

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

2015-02-09 1 (5) Cafeterian i Storbrunn, Östhammar Måndagen den 9 februari 2015, kl. 18.30 20.00

2015-02-09 1 (5) Cafeterian i Storbrunn, Östhammar Måndagen den 9 februari 2015, kl. 18.30 20.00 2015-02-09 1 (5) Plats och tid Deltagande Cafeterian i Storbrunn, Östhammar Måndagen den 9 februari 2015, kl. 18.30 20.00 Gräsö Skärgårdsråd Alunda utvecklingsgrupp Norrskedika utvecklingsgrupp Österbybruks

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Hela landsbygden ska med!

Hela landsbygden ska med! Hela landsbygden ska med! När elen drogs in i stugorna på 50-talet var det ingen som kunde förutse hur mycket den kan användas till...... och idag vet vi att nya tjänster och användningsområden är på väg!

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Bredband Gotland. Bredband Till Alla 2013-08-08 ASM

Bredband Gotland. Bredband Till Alla 2013-08-08 ASM Bredband Gotland Bredband Till Alla 2013-08-08 ASM Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Frågor kring Bredbandet

Frågor kring Bredbandet Frågor kring Bredbandet Bredband åt alla..hur länge ska man behöva vänta..? Det ska väl inte kosta mer än 200 kr? Sysslar kommunen med bredbandoch hur ska det gå till? Kommunen ordnar visst ADSL Hur kan

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut?

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? S: Nej. Vi har beviljats bidrag för att bygga fibernät åt de som redan har kontakt med oss och det går inte

Läs mer

Markupplåtelseavtal- nyttjanderätt, ledningsrätt? Ingrid Öhlund Lantmäteriet Ingrid.ohlund@lm.se

Markupplåtelseavtal- nyttjanderätt, ledningsrätt? Ingrid Öhlund Lantmäteriet Ingrid.ohlund@lm.se Markupplåtelseavtal- nyttjanderätt, ledningsrätt? Ingrid Öhlund Lantmäteriet Ingrid.ohlund@lm.se Bredband på landsbygden Fastighet Marksamfällighet Fastighetsregister Lantmäteriförrättning Fastighet 1

Läs mer

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se Gilla läget i 100 000 år... I den här broschyren har vi antagit ett filosofiskt perspektiv på hur man kan tänka kring ett slutförvar av använt kärnbränsle. Du kan läsa den rätt upp och ner och själv fundera

Läs mer

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE Framtidssäker infrastruktur för snabba kommunikationer, Internet, tv, telefoni, data, spel, nytta och nöje. Välkommen till Dala Energi Stadsnät. DIGITAL-TV, INTERNET, JOBBET OCH

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Medborgardialog äldreomsorgsplan

Medborgardialog äldreomsorgsplan Medborgardialog äldreomsorgsplan Socialchef Jens Samuelsson inledde varje möte med en genomgång av planen. Blå Porten 21 augusti 2014 kl 18-20.00 23 deltagare och 5 politiker Blåklinten med 10 korttidsplatser

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

- En möjligheternas utmaning. via fiber

- En möjligheternas utmaning. via fiber Bredband i Skinnskatteberg - En möjligheternas utmaning via fiber Skinnskattebergs kommun Box 101 739 22 Skinnskatteberg Tel: 0222-450 00 bredband@skinnskatteberg.se www.skinnskatteberg.se/bredband 2015

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 8 januari 9 av SKOP Lucie Riad, Regionförbundet Uppsala län,

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA FIXAR FIBER!

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA FIXAR FIBER! EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA FIXAR FIBER! VARFÖR SKA DU SKAFFA FIBER? I Emmaboda kommun ska det i princip vara möjligt att få tillgång till bredbandskapacitet och tjänster på lika villkor, oavsett

Läs mer

Bredband - resultat av samverkan

Bredband - resultat av samverkan Kulturriket i Bergslagen Bredband - resultat av samverkan Internetuppkoppling har blivit allt viktigare för medborgare och företagare Kraven Kraven på att kunna ta del av information, ha kontakt med myndigheter

Läs mer

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Bakgrund KKP Fiber Henrik Samuelsson, initiativtagare Får tilldelat

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Fiber till Himmeta- Bro!

Fiber till Himmeta- Bro! Fiber till Himmeta- Bro! Det har blivit dags att dra ut fiber till Himmeta-Bro. I den här broschyren kan du läsa mer om vilka möjligheter som en snabb och stabil uppkoppling innebär för dig och för vår

Läs mer

Ulf vann kampen om avloppspumpen

Ulf vann kampen om avloppspumpen Ulf vann kampen om avloppspumpen Ulf vann kampen om avloppspumpen Ulf Ermerud på ön Furusund lyckades med Villaägarnas hjälp vinna mot Norrtälje kommun. Nu slipper han stå för underhållsnotan för sin avloppspump:

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007

Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007 Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007 Tal Inledning Jag har ju växt upp i skuggan av Barsebäck kan man ju säga. Under några år satt jag tillsammans med Torsten Carlsson även i Sydkrafts

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda?

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda? antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013 Vad är en digital agenda? Till skillnad från en bredbandsstrategi tar den digitala agendan upp helheten kring IT. Allt från användandet,

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

ETT ERBJUDANDE FRÅN BYGDENS EGEN FIBER

ETT ERBJUDANDE FRÅN BYGDENS EGEN FIBER ETT ERBJUDANDE FRÅN BYGDENS EGEN FIBER Framtidssäkra din bostad Nu bygger vi ut fibernätet ännu mer i Norrtälje kommun Fiber i vårt stadsnät ger dig den trygghet och säkerhet som en fast förbindelse har.

Läs mer

Körschema för Byanät vid lantmäteriförrättning

Körschema för Byanät vid lantmäteriförrättning L A N T M Ä T E R I E T 1 (7) Körschema för Byanät vid lantmäteriförrättning Syftet med detta dokument är att informera Byanätet (föreningen) om den huvudsakliga arbetsgången i en lantmäteriförrättning

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen 2017-05-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017: 375 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB

Läs mer

Nästa steg i Gotlands Fibersatsning: Ett redundant och robust nät med en samhällskanal

Nästa steg i Gotlands Fibersatsning: Ett redundant och robust nät med en samhällskanal Nästa steg i Gotlands Fibersatsning: Ett redundant och robust nät med en samhällskanal Bakgrund Gotland antog sin andra bredbandsstrategi 2010. Målet var att med hjälp av socken-modellen anlägga ett fibernät

Läs mer

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Mienet föreningsinfo februari 2011

Mienet föreningsinfo februari 2011 1 Mienet föreningsinfo februari 2011 Hej alla medlemmar i Mienet! Här kommer lite information om vad som händer på fiberfronten. Men först en liten vädjan om pengar. Inträdesavgift Som ni väl kom ihåg

Läs mer

SVENSKA. Skånet 2011

SVENSKA. Skånet 2011 SVENSKA Skånet 2011 SkåNets uppdrag är att förse Skånes hushåll, företag och offentlig verksamhet med riktigt bredband. I praktiken handlar det om att samordna planering och utveckling av en skånsk, öppen

Läs mer

SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden

SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden Framtidens fibernät Alingsås Energi var tidigt ute med att erbjuda internet och TV via fiber. Idag är ca 4 500 hushåll och företag anslutna till fibernätet.

Läs mer

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Sida 1(4) Datum 2015-06-26 Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Behovskartläggningens syfte och

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet.

fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet. Skaffa fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet. Hej! Just nu håller du i en broschyr om fiber. Fiber är den senaste tekniken - nedgrävda kablar som ger dig

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Fiber för bredband Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet. Ludvika framtidens, tillväxtens

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016

Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016 Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016 Varmt välkomna till detta seminarium, som är ett av fem regionala som SKL tillsammans med länsstyrelserna anordnar på olika platser runt

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

PPT om Gotlands sockenfiber satsning 2012-03-24 Gotlands sockenmodellen PPT

PPT om Gotlands sockenfiber satsning 2012-03-24 Gotlands sockenmodellen PPT PPT om Gotlands sockenfiber satsning 2012-03-24 Gotlands sockenmodellen PPT Folder om Gotlands sockenfiber satsning 2012-03-23 Folder - Sockenmodellen A4-format Sveriges Riksdag antog 2009-11-03 Bredbandsstrategi

Läs mer

Klart huset ska ha fiber

Klart huset ska ha fiber Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET TILL DIN FASTIGHET Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad kapacitet.

Läs mer

På jakt med geocaching

På jakt med geocaching På jakt med geocaching Text: Lena Lithén & Kamilla Aspgren-Kvarnström (Publicerad i Förskoletidningen, 2014) På förskolan Uppfinnaren i Gävle geocachar barnen tillsammans med trollet Trulle. Detta efter

Läs mer

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,

Läs mer

Guide till bättre balans i livet.

Guide till bättre balans i livet. Guide till bättre balans i livet. En praktisk handledning för både arbetsgivare och anställda. Balans i livet kan betyda mycket. Hur ska vi alla kunna kombinera arbete med privatliv utan att det kostar

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): University of Western Australia

Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): University of Western Australia Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn): University of Western Australia Varför valde du att studera utomlands? Jag hade velat studera utomlands sen jag började juristprogrammet på Stockholms Universitet

Läs mer

Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare

Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare LANTMÄT E RIET 1 (5) YTTRANDE 2014-08-14 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Dnr 102-2014/1597 Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare Regeringskansliets dnr 52014/ / 1992/ SFÖ 1.

Läs mer

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad Svenska stadsnät - Fibernät Svenska Stadsnät erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert och öppet nät. Vi växer

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Riksantikvarieämbetet utvecklar. Kulturmiljövårdens riksintressen i allas intresse

Riksantikvarieämbetet utvecklar. Kulturmiljövårdens riksintressen i allas intresse Riksantikvarieämbetet utvecklar Kulturmiljövårdens riksintressen i allas intresse 1 Förord Kulturmiljövårdens riksintressen i allas intresse är utgiven av Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Steg 1: Teaser (vykort, 2 sidor) Steg 2: Inbjudan (blomma, 4 sidor) Steg 3: Broschyr med argument (överlämningsmaterial, 8 sidor) Skrolla ner FIKA, HEMBAKAT OCH

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Min resa till Tanzania

Min resa till Tanzania Min resa till Tanzania Jag har för andra gången i mitt liv varit i Tanzania. Jag är nu mer förtjust än jag var sist. Resan gjorde jag med min pappa, John. Min bror Markus var redan där. Första gången jag

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

SUPERKRAFT VIA FIBER

SUPERKRAFT VIA FIBER SUPERKRAFT VIA FIBER Framtidens fibernät Alingsås Energi var tidigt ute med att erbjuda internet och TV via fiber i stadsnätet. Idag är ca 4 500 hushåll och företag anslutna till stadsnätet. Förutom att

Läs mer

Eldsjälen Bengt Karlsson har vässat Västerberslagens UFO tidning till nya försäljningsrekord

Eldsjälen Bengt Karlsson har vässat Västerberslagens UFO tidning till nya försäljningsrekord Eldsjälen Bengt Karlsson har vässat Västerberslagens UFO tidning till nya försäljningsrekord Hos Bengt Karlsson, 67 år, väcktes ett starkt UFO intresse efter att han själv såg en flygande farkost 1989,

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 IT-avdelningen Björn Kjerrulf,0550-88 036 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Ks/2014:119 1(2) Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer