Starten har gått för Framtid Ånge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Starten har gått för Framtid Ånge"

Transkript

1 OKTOBER 2003 Klart vatten i Klaraborg sid 10 Högskolestudier i Ånge sid 12 Starten har gått för Framtid Ånge sid 4-6 INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN

2 NOTERAT KONSUMENTRÅD Se upp för bluffakturor och annonsskojare Den här sommaren har många konsumenter drabbats av fakturor och erbjudanden från oseriösa företag. Om du inte beställt eller nyttjat en tjänst som du blivit debiterad för så betala inte. Kontakta konsumentvägledaren eller ring Företagarna på för att få bekräftat att fakturan/ erbjudandet kommer från ett blufföretag. VARNING! Ring eller faxa inte. Ring gärna vår kundtjänst står det i brevet. Det kan bli lika dyrt som att betala fakturan! Skriv i stället till den fordringsägare som anges i kravbrevet och tala om varför du anser att du inte ska betala. Ex. Ett fax till deras nummer kan kosta 99,- kr. Att ringa deras kundtjänst kan kosta 49,- kr i startavgift och sedan från 20,- kr/minut. Återsänd fakturan/erbjudandet överkryssat och skriv Nej Tack eller Ej beställt och polisanmäl alla uppenbara bedrägeriförsök. Konsumentvägledningen tel eller Gille som gillar Medelpad Medelpads Gille är en förening för medelpadingar i Stockholm. I september besökte de landskapet, en dag i Sundsvall, en dag i Timrå och en dag i Ånge. I Ånge såg de Ange Wildland Preparedness Education (AWPE) i Torpshammar, Riksarkivets Mediakonverteringcenter (MKC) i Fränsta, Ånge naturum och turistbyrå och Gösta Sundins slöjdmuséum i Borgsjö. Medelpads Gille ser sig som ambassadörer för Medelpad i Stockholm och vill gärna hålla sig informerade om vad som sker i landskapet. FRÄNSTA SIM- OCH SPORTHALL Hos oss kan ni bada, träna i gymet eller varför inte bättra på solbrännan i ett av våra tre solarier. I samband med solning ingår bad. ÖPPETTIDER: Bad Gym Solarium Måndag-tisdag Onsdag Torsdag-fredag Lördag Söndag Stängt Stängt Stängt OBS! Onsdagar endast motionssim. Även lördagar Tel kassa (solariebokning) Tel simhallen FOTO: LEIF MILLING Utbyggnad av bredband påbörjad i augusti Sedan början på augusti pågår utbyggnaden av bredband för fullt i kommunens östra delar. Ortssammanbindande fi ber anläggs från Östby till Torpshammar och i huvudsak efter gamla E14. Mellan Hussborg och Ljungaverk förläggs fi bern på södra sidan om Ljungan. Ortsnät anläggs i Östby, Ljungaverk och Torpshammar. Näten kommer att bli begränsade och i första hand möjliggöra för större arbetsplatser, skolor och annan offentlig service att ansluta sig. Genom lokalt engagemang i dessa orter och i de byar som fi bern passerar ökar möjligheten för fl er att ansluta sig. ServaNet räknar med att kunna koppla upp kunderna i de nya näten strax före årsskiftet. Intresseanmälan och mer information fi nns på och FRAMTID ÅNGE är en informationstidning från Ånge kommun. Adress: Ånge kommun, ÅNGE, Tel: Ansvarig utgivare: Göran Fjellström Redaktör: Kristina Kamsten, Tel Produktion: Matsson Reklam & Information Tryck: Prinfo Accidenstryckeriet, Sundsvall Omslagsfoto: Michael Berggren Upplaga: ex Tidningen är delvis (sid 4-9) fi nansierad av EU:s strukturfond Regionala fonden samt Länsstyrelsen i Västernorrlands län 2 framtid ÅNG E

3 LEDARE Visst är det fantastiskt att det sista veckan i augusti flyttade 36 ungdommar till Torpshammar för att gå i skola där i tre år. STEN-OVE DANIELSSON, KOMMUNALRÅD Välkomna alla infl yttare Välkomna; Göran N, Lars R, Maria B, Maud R, Lars R, Carina T, Ann R, Lars-Åke N, Helene B, Fredrik L, Fredrik E, Linda N, Amalia P, Henrietta S, Sara N, Erik N, Ann-Cecile M, Evelina E, Ann-Charlott S till Ånge kommun. Detta är namnen på de som registrerats som inflyttare till kommuen de två sista veckorna i augusti och så här ser det ut vecka efter vecka. Visst, det flyttar ut människor men det är faktiskt fler som flyttar in. Längre fram i tidningen hittar ni sex familjer till (sammanlagt 20 personer) som flyttat till kommunen tidigare under året. För att detta nu skall fortsätta och uppvisa ännu bättre siffror så har vi från den 1 juli dragit igång ett nytt projekt som stöttas av EU med namnet Framtid Ånge. Vi har därför döpt om gamla Kommunmagasinet så att det mesta som handlar om marknadsföring och information sker under ett och samma namn. Inriktningen i tidningen är den- samma som förut, information om intressanta saker som pågår runtom i kommunen. När Ni läser detta så har folk- omröstningen om euron varit och oavsett hur den slutar så kommer nog det mesta vara sig likt. Det kommer fortfarande hänga på oss själva hur utvecklingen i kommu- nen kommer att ske. Det är därför mycket glädjande att intresset för gymnasieutbildningen i Torpsham- mar är stort runt om i landet. Visst är det fantastiskt att det sista veckan i augusti flyttade 36 ungdommar till Torpshammar för att gå i skola där i tre år. Nästa höst finns förmodligen ungdommar boende på Småbo som stått tomt i 8 år innan dess. framtid ÅNG E 3

4 FRAMTID ÅNGE NÄRINGSLIVSUTVECKLING Startskottet har projekt Framtid Ånge näringslivsutveckling Vi är många som arbetar för att kommunen ska bli attraktiv att arbeta, leva och bo i. Alla behövs på vägen. Insatser, stora som små, är viktiga och av betydelse. Sedan juli i år har vi beviljats åtta miljoner kronor i EU-stöd för treårsprojektet Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Det är en stor satsning där näringsliv, köpmän, kommun och andra organisationer tillsammans tar krafttag för att få vind i seglen. Det handlar om att skapa en kommun attraktiv att arbeta, leva och bo i samt att arbeta med frågor som handlar om företagssamverkan, etablering av företag, nyföretagande, övergripande näringslivsfrågor och marknadsföring. Genom företagssamverkan handlar det om att fokusera på de företag som redan finns i kommunen. Det gäller att se till företags olika kompetenser och vilka möjligheter det finns för vidareutveckling i samverkan med andra för att nå nya marknader och nya kunder. Här har Torbjörn Eriksson som projektledare för företagssamverkan en nyckelroll under kommande tre år. Torbjörn kommer att främja näringslivsklimatet. Skapa möjligheter för samverkan, samordna utbildningsinsatser, aktivt delta och initiera till olika nätverk med fokusering på gemensamma intressen, hjälpa till med kontakter och kontaktsökning. Torbjörn själv menar, På sikt handlar det om att hjälpa till så att framför allt små och medelstora företag får bättre möjligheter att bli långsiktigt stabila. När vi når dit, skapas möjligheten till fler arbetstillfällen och en grund för ett stärkt och förnyat näringsliv. Arbetstillfällen och tillväxt kommer inte enbart från befintliga företag FOTO: KRISTINA KAMSTEN utan även från fler och nya företag. Här har projektet en resurs i Sarah Holmlund som kommer arbeta huvudsakligen med nyföretagarrådgivning och kuvösverksamhet. I vårt Företagarcentrum på Järnvägsgatan 12 har vi skapat utrymme för nya företag att starta upp. Där finns vi nära tillhands och kan hjälpa till med frågor och eventuella problem man kan stöta på i början som företagare. Jag hoppas det blir en naturlig mötesplats att komma till, för att få hjälp i sina tankar kring att starta eget. I linje med att skapa nya företag kommer Sarahs jobb innebära en hel del samarbete med skolan, näringlivet och andra organisationer som berörs. Marknadsföring av projektet kommer bedrivas av Anna Johansson som har som huvudmål med marknadsföringen att sätta Ånge kommun på kartan som en attraktiv kommun att 4 framtid ÅNG E

5 FRAMTID ÅNGE NÄRINGSLIVSUTVECKLING gått arbeta i. Förutom arbetsmöjligheter så handlar det i stor utsträckning om att vilja leva och bo i kommunen. Här berörs alla delar som påverkar människor dagligen det är möjligheter till skola, dagis, fritidsintressen och upplevelser som gör att man trivs. Att man väljer Ånge kommun. I arbetet med målsättningen att skapa balans mellan in- och utflyttning tror jag det är viktigt att lyssna på och ta tillvara på hur de som arbetar, lever och bor här idag upplehar sjösatts ver sin tillvaro. Om alla ser sig själva som ambassadörer för att arbeta, leva och bo i kommunen sprider det sig som positiva ringar på vattnet, vilket gör att vi tillsammans sätter Ånge kommun på kartan. Det handlar självklart även om att aktivt arbeta utanför kommunens gränser med riktade insatser till tydligt definierade målgrupper. Det kan t ex vara tidigare Ångebor och familjer som är på väg från större städer ut till landet för att nämna några. Om alla ser sig själva som ambassadörer för att arbeta, leva och bo i kommunen sprider det sig som positiva ringar på vattnet. Projektledare i Framtid Ånge näringslivsutveckling är fr v: Gunilla Mellgren, Torbjörn Eriksson, Anna Johansson, Sarah Holmlund och Lars Arkegren. I projektgruppen arbetar även Lars Arkegren som fortsätter att arbeta med övergripande näringslivsfrågor. Det handlar om att se möjligheter för näringslivet. Att hjälpa till så att företag får hjälp av rätt organisation och instans beroende på vad ärendet gäller. Gunilla Mellgren som arbetar halvtid i projektet fokuserar på etableringsfrågor. Gunilla ser många möjligheter; Verksamheter som är oberoende av avstånd har stora möjligheter i Ånge kommun. Contact Center och postorderföretag är två exempel. Även verksamheter som vidareförädlar skogsråvaran har goda förutsättningar. Men då handlar det i regel om stora investeringar och anläggningar. Dessa tar längre tid att realisera. Det gäller hela tiden att ha ögon och öron öppna, befinna sig på rätt ställe vid rätt tillfälle för att hitta intressanta företag och intressera dem för en etablering i Ånge kommun. Alla som arbetar i projektet kommer att samarbeta så att effekterna blir så stora som möjligt. Vid sidan av projekt Näringslivsutveckling så finns det många krafter som arbetar för utvecklingen av kommunen. Bredbandsutbyggnad, infrastruktur, utbildning, utsmyckning med flera alla insatser som görs påverkar det vi alla jobbar för Framtid Ånge. ANNA JOHANSSON Under hösten 2002 fick medborgarna i Ånge kommun möjligheten att lämna förslag på aktiviteter som utvecklar Ånge till en attraktiv kommun. Hittills har följande åtgärder genomförts eller påbörjats: Grönare centrum, fl er blomsteruppsättningar. Låt ungdomar från Musikskolan spela på torget som sommarjobb. Ett mysigt café för ungdomar vore roligt, Gruvan fi nns. Villaförmedling, - fi nns på hemsidan. Håll kontakten med utfl yttade, - magasin utskickat i sommar. Bredbandsutbyggnad pågår med början i östra delarna av kommunen. Satsa på uppfi nnarföreningar, - Snilleblixtar utsedda, Omstart i Uppfi nnarföreningen. Ombyggnad av Spångbroparken påbörjad. Marknadsförare projektanställd Större möjligheter till företagssamverkan tack vare projektanställd samverkare. Järnvägsstationerna i Ljungaverk och Fränsta fl yttade och upprustade Lokalt program för entreprenörskap och landsbygdsutveckling. Restaurang med nytt utbud (mexikansk) öppnad i Ånge. framtid ÅNG E 5

6 FRAMTID ÅNGE NÄRINGSLIVSUTVECKLING Projektledare Framtid Ånge - näringslivsutveckling Alla insatser, stora som små verkar för Framtid Ånge. Projektet Framtid Ånge näringslivsutveckling är en del i det arbetet. Fem projektledare arbetar med fokus på näringslivsutveckling de kommande åren. TORBJÖRN ERIKSSON Projektledare Företagssamverkan Inom projektet arbetar jag med att skapa samverkan i näringslivet. Jag jobbar direkt mot företag för att hjälpa till att skapa nätverk och samordning med målet att främja näringslivet och sysselsättningen i Ånge kommun. Min roll är även att vara kontaktperson mellan olika myndigheter och organisationer som företag kommer i kontakt med och kan ha hjälp av i utvecklingen av sina verksamheter. Jag kommer närmast från det privata näringslivet där jag jobbat som företagsledare i många år. Min arbetsplats fi nns i Företagarcentrum på Järnvägsgatan 12 som jag hoppas kan bli en naturlig samlingsplats för företagen i kommunen. Här fi nns plats för möten, mindre konferenser och möjligheter att låna kontor. Välkommen! Du når du mig på telefon , mobiltelefon eller via e-post SARAH HOLMLUND Projektledare Nyföretagande Jag arbetar i projektet med rådgivning vid nystartande av företag. Tillsammans med mina kollegor hjälper jag på så sätt till att utveckla näringslivet i Ånge kommun. Min främsta uppgift är att främja och utveckla förutsättningarna för att starta nya företag i regionen. I våra lokaler i Företagarcentrum på Järnvägs gatan 12 tillhandahåller vi kostnadsfri rådgivning och kuvösverksamhet för nya företag. Det kommer även att ordnas seminarier och workshops dit både befi ntliga och blivande företagare bjuds in. Jag kommer närmast från en tjänst som rådgivare på FöreningsSparbanken i Piteå. Mitt mål är att du som är entreprenör ser mig som ett bollplank och inspirationskälla på vägen till att lyckas med ditt företag. Du når du mig på telefon , mobiltelefon eller via e-post ANNA JOHANSSON Projektledare Marknadsföring I projektet är min roll att marknadsföra Ånge kommun. Det handlar om att berätta för omvärlden vilka möjligheter som fi nns i kommunen och även skapa möjligheter efter behov. Att göra det lockande för människor att söka sig hit för att arbeta, leva och bo. Jag har tagit del av idéer som kommit in i framtidscaféerna tidigare och tar de med mig nu när jag arbetar fram riktlinjerna för marknadsföringen kommande tre åren av projektet Framtid Ånge. Marknadsföring och reklam har varit min huvudsakliga sysselsättning i tidigare arbeten. Jag tycker det ska bli jätteroligt att få arbeta med projekt Framtid Ånge de kommande åren hoppas vi får tillfälle att ses! Du når du mig på telefon , mobiltelefon eller via e-post GUNILLA MELLGREN Projektledare Etablering Min roll i projektet är att på halvtid rekrytera nya företag till kommunen. Genom mitt nätverk, omvärldsbevakning och systematiskt telemarketingarbete söker jag verksamheter som har goda förutsättningar för en framgångsrik etablering i kommunen. Sådana verksamheter kan vara distansoberoende kundserviceföretag, postorderföretag samt verksamheter inom skog och trä. På min andra halvtid arbetar jag med infrastrukturfrågor som kollektivtrafi k, vägar och bredbandsutbyggnad. Jag har bott i snart 10 år i Viken vid Torpsjön tillsammans med min familj. Sommaren 2000 började jag arbeta på kommunens Utvecklingsenhet. Innan dess arbetade jag på Permascand AB i Ljungaverk. Du når du mig på telefon , mobiltelefon eller via e-post LARS ARKEGREN Projektledare Näringslivsutveckling Min roll inom projektet är att ansvara för övergripande näringslivsfrågor och fokusera på utveckling av befi ntliga företag. Att tillsammans med företagaren hitta vägar, och konkretisera nödvändiga åtgärder, för utveckling, analys, investeringsbehov, affärs- och marknadsinriktning samt att skapa förutsättningar för genomförandet. Jag bor med min familj i Ånge och har arbetat på utvecklingsenheten sedan våren Tidigare har jag varit verksam i näringslivet som anställd företagsledare och som egen företagare. Jag kommer ursprungligen från Hälsingland. Du når mig på telefon , mobiltelefon eller via e-post 6 framtid ÅNG E

7 NYINFLYTTADE Familjen Jesper Jönsson och Karin Viklund. Familjen Dizdarevic, Zikrija, Halida och barnen Semira och Haris. Från Stockholm till Ångebyn I en lägenhet i Ångebyn hittar vi Karin Viklund och Jesper Jönsson. Flyttlasset har under sommaren gått från Hammarbyhöjden i Stockholm. Paret väntar inom kort sitt första barn. Varför blev det Ånge för dig Karin? Jag är uppväxt i Alby och det är inte ens två år sedan jag fl yttade ner till Stockholm. Någonstans inombords har det känts att om jag får barn så vill jag hem till Ånge kommun. En trygg miljö och nära till mamma! Klarar en stockholmare ett sådant här steg Jesper? Självklart. Jag har ju tänkt igenom situationen och bestämt mig. Det ska bli bra! Jag har ju varit hos Karins föräldrar ett fl ertal gånger och min pappa har fritidshus i Rätan så jag vet ungefär vad som väntar. Jag har sagt upp mig från mitt jobb som elektriker så nu gäller det att hitta något nytt här. Blir det svårt är jag inte främmande för att starta eget. Hur blir det med jobb för dig Karin? Jag är utbildad för att jobba med barn och det brukar normalt inte vara några problem att hitta ett arbete. Men först blir det barnledighet. Vilka fördelar ser ni i Ånge? Lugnet. Det är så tyst, ingen stress och inga köer, säger Karin. Det är också så lätt att umgås med släkt och vänner. Det är bara att komma över. I Stockholm krävdes det alltid så mycket planering. Men nackdelar då? Vi är ju vana vid ett helt annat serviceutbud och det är långt till Sundsvall, säger Jesper. Speciellt känns restaurangutbudet tunt och det är dyrt. Det behövs mer konkurrens. Karin saknar ett riktigt café med kvällsöppet. Hon tror att det kan bidra till lite mer liv i centrum på kvällarna vilket verkligen behövs. Lycka till med barnafödande, boende och jobb! Äntligen trygghet Familjen Dizdarevic, Zikrija, Halida och barnen Haris och Semira, kom till Ånge i slutet av Sedan i juli i år bor de i egen lägenhet i Alby. Vi knagglar oss igenom samtalet på svenska, tyska och engelska och när det bli för besvärligt rycker en kamrat till familjen in och tolkar. Hur har ni klarat omställningen till Sverige och Ånge? Vi bodde på landsbygden i Bosnien så det var ingen stor skillnad att komma till en mindre ort som Ånge. Vi hade ju riktiga vintrar där också även om det inte var alls så kallt som här. Men det var mycket fl er människor där. Efter några år i Ånge har ni flyttat till Alby. Hur känns det? När vi erbjöds lägenheten var vi väldigt tveksamma. Men när vi väl kommit hit känns det bra, speciellt för barnen. Det bästa är att vi kan ha barnen ute helt själva utan att behöva oroa oss. Det är lugnt och tryggt här. Det är också bra i skolan. Vad gör ni på dagarna? Alla går i skolan! Haris och Semira går här i Alby och vi vuxna läser SFI, svenska för invandrare. Just nu praktiserar jag i vaktmästeriet i Ånge kommun, säger Zikrija. Har barnen fått några kompisar än? Jag har jättemånga kamrater, bryter Semira in på klingande ren svenska! Haris tränar fotboll i Alby och intygar att det är jättekul. Vad saknar ni? Vi har fått frihet och trygghet och vi kan egentligen inte begära mer. Men det skulle vara underbart att ha ett arbete, få en riktig lön och helt själv kunna sköta familjens ekonomi. Å så lära sig svenska riktigt förstås! Avslutningsvis undrar jag över hur de ser på fl yktingmottagning i Ånge. Familjen Dizdarevic är i huvudsak nöjda med sin tid i Ånge och tycker att det är bra om Migrationsverket kan fortsätta sin verksamhet i Ånge. framtid ÅNG E 7

8 NYINFLYTTADE Familjen Sundin, Gabriel och Marie med tvillingarna Elin och Matilda. Familjen Sarah Holmlund och Joakim Thorsaéus. Tillbaka västerut Efter ett decennium i Sundsvall vänder makarna Gabriel och Marie Sundin med tvillingarna Elin och Matilda tillbaka västerut. Gabriel är ursprungligen från Matfors och Marie från Ljungaverk. Varför har ni tagit det här beslutet? Det är en kombination av många faktorer. Man ser annorlunda på livskvalitet när man blir äldre och får barn. Det är faktiskt Gabriel som drivit på mest för fl yttning, säger Marie. Trots att han var den av oss som hade fast jobb. Jag som pluggar på högskolan är ju egentligen mer fl exibel. Du slutade alltså jobbet Gabriel? Ja, jag har varit på SCA sedan 1991 och kände att det var dags för en radikal förändring. Jag tror det kommer att ordna sig med jobb, nu jobbar jag tillfälligt på Callans. Efter två månader i Ljungaverk känns det bara bra för familjen Sundin. Framförallt har det blivit enklare att träffa släkt och vänner. Det är fantastiskt att se hur barnen har utvecklats socialt under den här korta tiden, säger Marie. Det är de ökade kontakterna med andra, både barn och vuxna, som stärkt dem. Är det något som är negativt? Karin och Gabriel tycker det är lite frustrerande med butikernas korta öppettider och så är maten mycket dyrare! Men vi har fått mycket lägre hyra, säger Marie. Vad tyckte ni om materialet som kommunen skickade ut när ni flyttat hit? Jättetrevligt att bli uppmärksammad men det kunde varit mer information, säger Marie. Det är mycket som är förändrat sedan jag bodde här. Så här i början är det helt OK med lägenhet men vi kommer att söka oss en gård i närheten så småningom. Vår trevliga träff avslutas med att Elin och Matilda visar sitt rum. Vi får hoppas att den positiva energi som de visar smittar av sig på omgivningen i kommunen. Alla är så vänliga Sarah Holmlund och Joakim Thorsaéus tar emot bland fl yttkartongerna i den lilla lägenheten. De fl yttade in för två veckor sedan men står redan i färd med att fl ytta igen! Men bara till en annan lägenhet i Ånge. Varifrån kommer ni? Vi har bott, pluggat och jobbat i Umeå och Luleå. Men det är bara jag som är norrlänning, säger Sarah. Jag är från Bure i Västerbotten men Joakim är från Vallentuna utanför Stockholm. Ingen av oss har varit i Ånge förut. Varför blev det flyttning just till Ånge? Vi hade ringat in ett område i Mellansverige från Umeå ner till Gävle som intressant för oss, säger Joakim. Vi vill komma nära naturen, slippa storstadsstressen och ha riktiga vintrar. När Sarah fi ck jobb i Ånge kommun var det bara att slå till. Jag pluggar och högskolan fi nns ju i både Sundvall och Östersund. Vad är det för jobb du har fått Sarah? Jag har fått en lång projektanställning på utvecklingsenheten och ska arbeta med olika frågor som rör nyföretagande. Det ska bli jättespännande. Det är bra att komma utifrån och se allt med nya ögon och jag tror att det är viktigt att inte bara seniorer jobbar med de här frågorna. Vad har ni fått för första intryck av Ånge? Alla är så trevliga och hjälpsamma, säger de båda med en mun. Speciellt vill vi lyfta fram Monika och hennes arbetskamrater på ÅFA. Det är också trevligt att så många hejar när man är ute och går. Vi har varit och kikat på träningslokalerna Grottan och Träningshuset här i Ånge. Fina lokaler och jättebilligt. Jag hoppas kunna börja rida i Ånge ridhus, fortsätter Sarah. Det är också imponerande med alla restaurangerna, men det är ju mest pizza förstås. Vad tror ni om framtiden? Om vi trivs här kommer vi att försöka hitta en gård med lite skog någonstans i närheten! 8 framtid ÅNG E

9 NYINFLYTTADE Familjen Evertsson, Hans och Eva med dottern Agnes på armen. Familjen Sundberg, Helen och Frank med barnen Sofia, Erik och Oskar. Skog och vatten viktigt för själen Sakta strosar vi från det nyrenoverade huset ner över gräsmattan mot Ljungans krusade vattenspegel. Solen strilar mellan träden. Första frågan till Eva och Hans Evertsson känns nästan obefogad i den härliga miljön. Vad är skälet till att ni flyttat till Ånge och Ovansjö? Skogen, sjöarna. Att få uppleva alla årstiderna, säger Hans utan betänketid: I början av juli fl yttade de och dottern Agnes från Uppsala. Men Eva är uppväxt i Ånge och Hans i Bräcke. Föräldrarna bor fortfarande kvar här. Speciellt för Agnes del kändes det viktigt att komma närmare våra föräldrar och komma ifrån stressen i staden, säger Eva. I Uppsala levde vi för jobbet, nu ska vi vända på det! Vad arbetar ni med? Jag är lärare och har fått en tjänst på Björkbackaskolan här i Ånge, säger Eva. Jag mjukstartar med en dag i veckan och är i övrigt hemma med Agnes. Jag är apotekare men har de senaste åren forskat inom kemi i Uppsala och Stocholm, säger Hans. Det har varit fl era år med riktigt tufft arbete och jag har drabbats av utbrändhet. Successivt har jag insett hur viktigt det är för själen att vara nära naturen och verkligen stressa av. Vi måste ta kontrollen över våra liv och inte styras av arbete, media och andra krav. I stället för att fl y staden när man är ledig kan man vända på det. Med dagens teknik kan ju även mycket arbete utföras på distans. Är det något annat positivt ni vill lyfta fram? Dricksvattnet är fantastiskt, säger Eva. Vi har precis haft vänner från Uppsala på besök som saknade stora dunkar för att ta hem vatten. Våra vänner blev besvikna när vi fl yttade men nu när de nu upplevt miljön och dricksvattnet förstår de varför. Är det något ni saknar? Naturligtvis alla våra vänner och i viss mån restauranger. Men det är ju inte långt till Sundsvall och Östersund om man vill ha stadens utbud. Avslutningsvis påpekar Hans och Eva värdet av småskaligheten. Ånge kommun bör tänka sig för både en och två gånger innan man beslutar om indragning av byskolorna! TEXT & FOTO: ÅKE WEDIN Nu känns allt rätt Vid midsommar 2003 kom familjen Sundberg, Frank och Helen med barnen Erik, Sofi a och Oskar till den gamla gården de köpt i Byn i utkanten av Fränsta. Frank berättar om vägen dit: Jag är född i Torpshammar och har mina föräldrar och min bror kvar i trakten. Helen är från Västergötland. Efter studier i Karlstad har vi bott i Örnsköldsvik och Östersund. Vi sökte en gård på landet och det var bara tillfälligheter att vi hamnade i min hemtrakt. För oss var det viktigt att lösa boendefrågan så att både vi vuxna och barnen skulle få livskvalitet. Dyra objekt nära någon stad var aldrig aktuellt. Vi vill inte ha boendekostnader som gör att vi måste arbeta jämt och inte få tid att må bra och vara med barnen. Vad arbetar ni med? Jag är lärare och har fått en tjänst på Fränstaskolan, säger Helen. Jag arbetar på Birka folkhögskola utanför Östersund. Jag kommer att pendla en del dagar och i övrigt distansarbeta, säger Frank. Vad har ni för positiva intryck så här långt? Fränsta har ett stort serviceutbud, säger Helen. Det har också blivit mycket enklare att ta hand om barnen eftersom arbete, skola, dagis och bostad ligger så nära varandra. Jag är också lite förvånad att jag som sörlänning blir så väl bemött. Och alla snälla människor i omgivningen som hjälpt oss med allehanda praktiska frågor. Det känns så bra att barnen får bo i en stimulerande miljö i stället för i en lägenhet, säger Frank. Här fi nns alltid något att göra. Något negativt? Tråkigt att Mittlinjen mot Östersund på morgonen försvann, säger Frank. Nu kan det bli problem för mig att jobba kvar på Birka! FAKTA IN- OCH UTFLYTTNING 2002 fl yttade: 433 personer, 255 män och 208 kvinnor, in till Ånge kommun. 407 personer, 186 män och 221 kvinnor, fl yttade från kommunen. 33 procent av de infl yttade är återfl yttare. De har under tiden tidigare fl yttat från kommunen. Första halvåret 2003 fl yttade: 213 personer, 111 män och 102 kvinnor in till kommunen. 174 personer, 85 män och 89 kvinnor, fl yttade från kommunen. framtid ÅNG E 9

10 MILJÖ Klart vatten i Klaraborg Nu får Ångeborna klarare dricksvatten. Tekniska förvaltningen i Ånge har byggt ut vattenreningsverket i Klaraborg och tagit i bruk en ny vattenreningsanläggning. Ioch med detta kommer inte vattnet att vara missfärgat under vårarna och hösten. Vattnet har inte varit av dålig kvalitet tidigare, men i och med att den nya reningsanläggningen kan tas i bruk miskar risken för missfärgning av vattnet. Vattenabonnenterna i Ånge tätort, Boltjärn, Hallsta och Alby kommer att ha klart vatten året runt, säger Ove Skägg, teknisk chef. Tekniska förvaltningen har installerat en membranfilteranläggning. Vattnet trycks igenom finporiga membran som avskiljer humusämnena som missfärgat vattnet i synnerhet under vårarna. Membranen i anläggningen har en sammanlagd yta på 8500 m 2 motsvarande nästan 1,5 fotbollsplaner och avskiljer partiklar ner till 0,003 mm vilket storleksmässigt är mindre än huvuddelen av virus och bakterier. Reningen sker helt utan kemikalier. Tekniska förvaltningen har tidigare provat olika andra behandlingsmetoder för att få bort färgen i vattnet. Ombyggnaden kostade 5 miljoner kronor, men föranleder ingen höjning av vattenavgiften. Kostnaderna för den här typen av anläggning är något högre än konventionell rening, men här slipper man tillsätta kemikalier. Den nya vattenreningsanläggningen ger ångeborna klart dricksvatten. Den nya anläggningen togs i bruk i april i år och är den största i sitt slag i Sverige. Tekniken har funnits länge, men är relativt ny inom kommunal vattenförsörjning. Många andra kommuner har visat intresse för anläggningen och några har varit här på studiebesök, säger Ove Skägg. TEXT & FOTO: KRISTINA KAMSTEN

11 SPORT Allt började i januari 2002 då jag (läs Britt-Marie) blev tillfrågad av Corner tjejerna om inte vi kunde skaffa en halltid för att spela innebandy. Eftersom jag redan då hjälptränade F12 i IBK Ånge och ville även att de större tjejerna skulle ha den chansen till sporten blev svaret: Ja vi kollar väl om det finns nån tid vi kan ta! F16 i IBK Ånge Vi ska bli riktigt bra Sagt och gjort jag knatade in till Eje Fröberg på Fritidskontoret och fick där svaret att den enda tid han kunde erbjuda var i Bobergshallen på måndagar. Vi tar den, sa jag och satte upp lappar både på Minervaskolan och Corner. Till min stora förvåning så anmälde sig 24 tjejer och på första träningen i lilla Bobergshallen var det minsann proppfullt. Vi tränade två måndagar med full hall och sedan kom frågan. Kan vi inte få träna fler gånger i veckan? Jag kollade igen och vi fick då en klämtid i Minervahallen på onsdagar. Det var mycket folk på träningarna och jag frågade min kollega Magnus Haraldsson på Corner om han ville hjälpa mig med träningarna. Det ville han. Sagt och gjort, nu var vi ett lag på dryga 20 spelare två målvakter och två tränare allt på ca fyra veckor. Vi ordnade så att alla i laget fick köpa dressar & väskor med spelarens nummer på. Sedan var det dags för match. Vi skulle möta Ånges P16 killar och till matchen var vi taggade allihop. Vi fick givetvis storstryk, 1-24 blev resultatet, men skam den som ger sig. Tjejerna blev ännu mer taggade och sa: NÄ, nu vill vi träna ännu mera. Vi ska bli bra, mycket bra på det här. Vi fick då en tid till i Minervahallen och tränade alltså tre gånger i veckan. Måndagstiden flyttades också till Minervahallen när fotbollen började träna ute. Vi tränade sammanlagt 6.5 timmar/vecka! Vi satte upp nya mål efter tjejernas önskemål. Vi SKA spela serie till hösten i Jämtland. Vi ska ha sommarträning Vi ska åka på läger tillsammans för sammanhållningen Vi ska träna minst två gånger/vecka till hösten. Vi tränare satte oss ner för att fundera över situationen och det enda vi kom fram till var att med den vilja som fanns i laget kunde inget av målen bli något problem. Vi anmälde lag för seriespel (och att det sedan blev 3 lag till är en annan historia). Vi har haft sommarträning varje torsdag. Vi åkte på läger till Gransjöbodarna, där vi hade en hel helg med samarbetsövningar och mycket, mycket annat kul. Det bästa vi kunde ha gjort för laget och det roligaste också. Under hösten tränar vi två gånger/ vecka men även söndagar på matchfria helger. Vi känner att med den vilja och kämpaglöd som detta lag har kommer vi inte att gå lottlösa ur detta. Trots allt är det bara deras första säsong i Jämtlandsserien. Vi hoppas på att det kommer nyfikna Ångebor, föräldrar och släk- tingar för att se på hemmamatcherna i Minervahallen i Ånge. BRITT-MARIE JONSSON, MAGNUS HARALDSSON, TRÄNARE FÖR ÅNGE INNEBANDYFÖRENING F16 framtid ÅNG E 11

12 UTBILDNING Högskolestudier i Ånge Högskolestudier är inte omöjligt för att man bor i Ånge. Man behöver inte flytta till Sundsvall eller Östersund för att läsa vid Mitthögskolan. Framtid Ånge har träffat tre tjejer som valt att gå vidare med längre högskolestudier trots att de är fast rotade med familjer och småbarn. Tack vare möjligheterna att göra en del tenter på hemmaplan vid Ångströmsenheten så är studielivet ganska smidigt. Alla tre är också överens om att Mittlinjen är en ovärderlig tillgång. Tågtiden används till studier. Birthe Espedal, Parteboda, går socionomutbildningen i Östersund. Hon åker till Mitthögskolan i snitt tre dagar per vecka. Birthe utnyttjar Ångströmsenheten vid en del tenter, men också när hon behöver jobba med uppgifter via internet. Tiden på tåget går åt till läsning och skolan är tillmötesgående med att lägga gruppseminarier som passar Mittlinjens tider. Birthe lever ensam med två barn 6 och 8 år gamla. Det fungerar bra trots att jag är ensam med barnen. Man har mera disciplin och jag vet att när barnen är i skolan och på fritids så måste jag läsa. Ylva Lindström, Parteboda, går femte terminen på sin sjuksköterskeutbildning vid Mitthögskolan i Östersund. Hon läser heltid och åker till Östersund 3-5 dagar i veckan. Resten av tiden går åt till studier hemma. Idag har jag gjort en tvåtimmars tenta, berättar Ylva. Då är det är bra att slippa åka till Östersund bara för två timmar. Ibland lägger man tenterna på kvällstid eller helger och också då ställer Ångströmsenhetens personal upp som tentvakter. Ylva har två små pojkar på 3 och 6 år och försäkrar att studier och barn går bra att kombinera. FAKTA ÅNGSTRÖMSENHETEN Hos Ångströmsenheten kan du bedriva distansstudier och avlägga tentamina vardag och helg. Oavsett form av högskolestudier är Ångströmsenhetens lärcentrum en mötesplats med tillgång till datorer med internetuppkoppling, konferenssystem, kopieringsservice, referenslitteratur efter bibliotekets stängningstid. Vid Ångströmsenheten fi nns också Datortek, introduktion för kommuninvånare med utländsk bakgrund, vuxenutbildning och uppdragsutbildning. Läs mer på Mer om Mitthögskolans utbud fi nns på Mittlinjen (tåg) går 5-6 gånger per dag mellan Sundsvall och Östersund. Mer information och tidtabeller på Maine Persson, Munkbysjön, läser fjärde året rehabiliteringsvetenskap på distans vid Mitthögskolan. Kurserna är förlagda både till Sundsvall och Östersund. Intresset för att bevara det friska friskt väcktes när Maine arbetade som undersköterska i Fränsta hemvård, först bland vårdtagarna, men sedan också hos allt mera slitna arbetskamrater. Hon jobbar nästan heltid med rehabilitering av kommunens långtidssjukskrivna och studierna sker på kvällar och helger. Jag rekommenderar distansutbildning, säger Maine. Det gör det möjligt att kombinera studier och arbete och att bo kvar hemma. TEXT & FOTO: KRISTINA KAMSTEN 12 framtid ÅNG E

13 SKOLA Oscar, Mia, Anna, Viktor och Elias är nybörjare i Alby skola. Fröken heter Bettan. BARA ROLIGT I SKOLAN När man är sex år börjar man i skolans förskoleklass. I Alby finns fem elever i förskoleklassen i år. Tre killar och två tjejer. Framtid Ånge träffade klassen för att höra hur det är att börja skolan. När vi kommer på besök i klassen är meningarna först lite delade ifall det är roligt att gå i skolan eller inte. Men ganska snart enas barnen om att det faktiskt mest är roligt att gå i skolan. Vi leker, arbetar och är ute i skogen, berättar barnen. Rast är det också roligt att ha. Under året kommer de att lära sig alla bokstäver, kanske att läsa och räkna lite. Allt blandat med mycket lek och rörelse. En av de första uppgifterna i skolan var att lära sig allt om bokstaven A, göra Apor, och jobba i bokstavsboken. Läxor blir det inte tal om ännu försäkrar barnens fröken Bettan Bergelin. Skoldagen börjar kl 8.20 och slutar kl 13. Något som inte är roligt då nja ibland är det lite mycket ljud i klassen tycker någon, men då lyser lampan som varnar för högt ljud och genast lugnar det ner sig i klassen. TEXT & FOTO: KRISTINA KAMSTEN Ny skola, nytt hem Bobergsskolans AWPE-utbildning i Torpshammar börjar andra året med totalt 82 elever. Mer än hälften av eleverna kommer från andra ställen i landet. Framtid Ånge har träffat två av eleverna. Sara Danielsson, Uppsala går andra året på AWPE-programmet. Efter en praoperiod på en brandstation väcktes hennes interesse för området. Skolans studie- och yrkesvägledare visade henne en ny utbildning som skulle starta och hon började i Torpshammar förra hösten. Sara är van att bo på ett mindre ställe. Men det kunde gärna vara lite tätare kommunikationer, tycker hon. Att till exempel åka på bio går bra, men kräver lite planering. Utbildningen är bra, jag trivs väldigt bra här. Tommy Gustavsson, Västerljung Stockholm Jag valde utbildningen för att den verkade passa mig och det gör den. Efter tre veckor känns det skitbra. Flytten till lilla Torpshammar känns inte så främmande för Tommy eftersom han är uppvuxen på landet. Eleverna som kommer utifrån bor till största delen på internatet på Småbo. Också internatslivet känns bra. Man lär känna varandra bra när man är tillsammans nästan hela tiden. FAKTA AWPE Ange Wildland Preparedness Education (AWPE) är en internationellt präglad gymnasieutbildning med inriktning mot förebyggande av naturkatastrofer. AWPE utbildningen passar bra om man vill fortsätta inom områden som till exempel SOS, räddningstjänst, polis, fjällräddning, militär, hjälp- och naturorganisationer, samhällsplanering, säkerhetsföretag. Utbildningen drivs av Bobergsskolan i samarbete med företaget Wildland Doctus. Åk 2 har 38 elever, varav hälften kommer från andra kommuner. Åk 1 har 44 elever varav 37 kommer från andra kommuner framtid ÅNG E 13

14 BARN & UNGDOM Kommunerna i Västernorrland går i dagarna ut i en gemensam kampanj för att rekrytera nya familjehem. Familjehem efterlyses Som familjehem tar man emot barn som behöver bo hos någon annan än sina föräldrar för en längre eller kortare tid. Behovet av fler familjehem finns i hela länet och därför genomför kommunerna i länet tillsammans med Kommunförbundet en kampanj för att rekrytera fler familjehem. Genom kampanjen vill man i kommunerna skapa en familjehemsbank med utredda och utbildade familjehem. På längre sikt hoppas man att projektet ska bidra till att utveckla en bred tillgång till familjehem för alla skiftande behov. I Ånge kommun finns idag ett 10-tal familjehem. Liksom i de andra kommunerna i länet är behovet större än tillgången även här. Speciellt svårt är att placera lite äldre barn och tonåringar. Den 13 oktober startar kampanjen i länet och kommer att märkas i olika media och genom annonsering. Vi hoppas att många intresserade familjer hör av sig. Även de som bara har frågor och vill veta mer men som idag inte känner sig MILJÖRUTAN BYGG- OCH MILJÖKONTORET INFORMERAR Eldningssäsongen har börjat Energirådgivningen bjuder in till en Temakväll om VEDELDNING OCH ACKUMULERING Bengt-Erik Lövgren är inbjuden som föreläsare, mycket kunnig inom området vedeldning och ackumulatortankar. Ta chansen och kom och lyssna. Tid: 8 okt. kl Plats: Fränstaskolans aula Gratis entre Inga slipers i Nya regler om kreosot (fr o m 30 juni 2003) säger att kreosotprodukter inte får användas inuti byggnader, i leksaker eller på lekplatser. Det får heller inte finnas i parker, trädgårdar och anläggningar för friluftsliv där det finns risk att det kommer i kontakt med huden. Bestämmelserna gäller också tillverkning av trädgårdsmöbler och behållare som ska användas till odling samt förpackningar som kan komma i kontakt med produkter som människor eller djur ska konsumera. För mer information ring Willy Gahlin framtid ÅNG E

15 SOCIALT beredda att ta på sig ett sådant uppdrag, säger Maud Edman på socialtjänsten i Ånge. En vanlig väl fungerande familj kan bli familjehem. Man behöver inte ha någon speciell utbildning eller yrke. Familjehemmet ska vara tryggt och stabilt, med tid och tålamod för ett fosterbarn. De ska ha fysiskt och känslomässigt utrymme för att dela med sig av sin vardag. Familjehemmen kommer först att genomgå utbildning. Därefter utreds de genom strukturerad djupintervju med familjens vuxna. Processen med utredning och utbildning kan ta uppemot ett halvt år. Det yttersta målet vid en familjehemshemsplacering är att barnet och de biologiska föräldrarna ska återförenas. Som fosterförälder ska man därför kunna och vilja upprätthålla kontakten med barnets föräldrar och familj. I vissa fall kan en placering vara över lång tid där det inte sker någon återflyttning till biologiska föräldrar. FAKTA FAMILJEHEM Är du/din familj intresserade av att bli familjehem? Ring för mer information Hemsidan: E-post: sandlådan KRISTINA KAMSTEN Kreosot, som är en blandning av flera hundra olika ämnen, är både cancer- och allergiframkallande. De nya reglerna syftar till att skydda allmänheten. Reglerna gäller inte trä som satts på plats före 30 juni Nya bestämmelser finns också för trä som behandlats med krom eller arsenik. Vill du veta mera? Ring bygg- och miljökontoret, eller besök Kemikalieinspektionens hemsida, Oasen förebygger och motiverar Iris Larsson, Kjell Jonsson och Majvor Jäger är glada att Oasen har fått nya lokaler. Oasen heter kommunens missbruksenhets nya lokal för öppen missbruksvård i kommunen. Centralt i en lägenhet på Hemskogsvägen i Ånge finns Oasen, en öppenvårdsverksamhet för missbrukare. Rådgivning, samtal, eftervård och fritidsverksamhet kommer att finnas vid Oasen. Det är viktigt att insatser mot ökande missbruk sätts in tidigt. Idén till en öppenvårdsverksamhet föddes för 2 år sedan och följer intentionerna i den nationella handlingsplanen för förebyggande av alkoholskador. Oasen drivs som ett projekt under 1 år från september 2003 till september Iris Larsson, kognitiv alkohol- och drogterapeut och Kjell Jonsson, motivatör vid socialtjänstens missbruksenhet är de som jobbar vid Oasen. Vi tror att det är bra att ha en lokal utanför socialkontoret där det är lättare för personer, både anhöriga och missbrukare, att komma i kontakt med oss vid Oasen och som vill vara lite mer anonym, säger Iris Larsson. Utredningar sker efter ansökan om eventuell vård eller efter anmälan om att någon missbrukar och genomförs av socialsekreterare Majvor Jäger vid socialtjänstens missbruksgrupp. Den enskilde kan då, om det bedöms lämpligt, beviljas stödinsats vid Oasen. Vid Oasen bedrivs både förebyggande insatser samt eftervårdande verksamhet efter annan behandling. Det är lika viktigt att personer på väg in i ett missbruk fångas upp och kan få hjälp i tidigt skede som att ta emot personer som deltagit i behandlingar och motivera dem att fortsätta leva ett liv utan missbruk. Anhöriga är en annan grupp som får hjälp och stöd vid Oasen. Anhörigkurs beräknas att start under senhösten med tio träffar, en kväll per vecka, under ledning av Iris Larsson. Anmälan kan ske på telefonnummer Oasen omfattas av sekretess. De som besöker Oasen har dock ingen sekretess. Man får vara anonym och behöver inte tala om vem man är om man ringer. Besökarna vid Oasen får inte vara drogpåverkade. FAKTA OASEN TEXT & FOTO: KRISTINA KAMSTEN Oasen fi nns på Hemskogsvägen 9 A, 1:a våningen Öppettider: onsdag-fredag kl Telefon: framtid ÅNG E 15

16 POSTENS GRUPPFÖRSÄNDELSE Nya järnvägsstationer i Ljungaverk och Fränsta I slutet av augusti invigdes två nya järnvägsstationer i kommunen. Precis som i gamla tider samlades folk vid stationerna när invigningståget kom och avgick. I Ljungaverk har stationen flyttats närmare samhället och parkeringsplatser med motorvärmare har ordnats. Vid invigningen bjöd Ljungaområdets intresseförening på korv och fika. Ett hundratal Ljungaverksbor hörde kommunalrådet Sten-Ove Danielsson och projektchefen Ove Persson från Banverket i Gävle invigningstala. I Fränsta upprepades proceduren med invigning av en ny tågstation. Där samlades personer vid den nya stationen. Tåget från Ljungaverk körde av det blågula bandet över järnvägen och ut steg ett 30-tal Ljungaverksbor, kommunlaråd och Banverkets representant. Ombyggnationen av tågstatio- FOTO: KRAFTSAMLING FRÄNSTA nerna i Fränsta och Ljungaverk är också ett tecken på att Mittlinjen nu blir permanent. Kommunens andel i ombyggnationen med parkering och området runt om fortsätter under hösten i samarbete med Kraftsamling Fränsta. Efter invigningen var samtliga inbjudna till Fränstas nya aktivitetspark där det bjöds på gratis minigolf, hamburgare, korv, dricka, kaffe och glass. Under dagen underhöll Train Blue Grass Band. FAKTA MITTLINJESTATIONER Perrongerna är anpassade för rullstolsburna och synskadade. Värmestuga och parkering med 8 st motorvärmarplatser fi nns både i Ljungaverk och Fränsta. Evenemangstips.. 2 oktober Utställning. Thomas Holm ställer ut olja och teckningar. Bamses originial. På biblioteket, Centralhuset i Ånge 2 12 oktober Fotoutställning. Anna Gullmark, Fränsta, ställer ut foton i Reservatet, Ånge naturrum och turistbyrå 3 25 oktober Utställning. Gunnar von Segerfeldt ställer ut oljemålningar. På biblioteket, Centralhuset i Ånge 4 oktober Albyluffen. En ca sex kilometer vacker höstpromenad runt Dammarna i Alby. Frågesport, fi ka. Medlemsfest med mat och underhållning på kvällen. Plats: Alby skola 13 oktober 2 november Utställning. Ateljé norr. Konstnärer från Edsbyn med olika tekniker ställer ut i Reservatet, Ånge naturum och turistbyrå 3-23 november Utställning Höstkänning. Blandad konst av olika konstnärer i Reservatet, Ånge naturum och turistbyrå 21 november Teater En kväll med Marcus Birro av Riksteatern/JAM. Ålsta Folhögskola, Fränsta 24 november 11 januari 04 Utställning Konsthantverk. Åsa Larsson ställer ut keramik, glas mm i Reservatet, Ånge naturum och turistbyrå Meddela era arrangemang till Ånge naturum & turistbyrå så kommer de med i händelsekalendern på eller registrera arrangemangen själv direkt i händelsekalendern på kommunens hemsida. 16 framtid ÅNG E

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Invandring till jobb 2016 Frågeformulär Slut

Invandring till jobb 2016 Frågeformulär Slut Hej! Kommunen vill veta hur de skall göra för att det ska bli bättre och enklare att komma till vår kommun. Om du svarar på frågorna här får de veta hur ni tycker att det är att komma hit. Ingen vet vad

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Kort sammanfattning av brukarundersökning 2010

Kort sammanfattning av brukarundersökning 2010 Kort sammanfattning av brukarundersökning 2010 Brukarundersökningen genomfördes under två veckor i november 2010 inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Undersökningen genomfördes i form av

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd Plats och tid ande 2007-01-24 Sidan 1 av 9 Ljungafors Fastigheter AB, Ljungaverk, onsdag 24 januari 2007 kl 08.30-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Övriga deltagande Margareta Lindblom,

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Är jag redo för arbete?

Är jag redo för arbete? Är jag redo för arbete? En guide som skapats inom programmet Step by Step- ett ungdoms initiativ under Ung och Aktiv i Europa programmet Januari- September 2013 Vad innebär det att praktisera Jag lär mig

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9)

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9) LINA STOLTZ SIDAN 1 Lärarmaterial Vad handlar boken om? Sam, Sams mamma och hans lillasystrar Nour och Asma har flytt från kriget i Syrien till Sverige. Nu sitter de på bussen på väg norrut. Det är mörkt

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Vad svarade eleverna?

Vad svarade eleverna? Vad tycker eleverna om sina skolor? Vad svarade eleverna? Tjej 78 50 % Kille73 47 % Vill inte svara 8 5 % Vad är det bästa med din skola? att man känner alla. maten och att fröknarna har tid med en bra

Läs mer

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev vintern 2012

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev vintern 2012 Hunden i Söderköping Hundföretagare i samarbete Det mesta för din hunds bästa AlphaOhm Fysioterapi Carinas Hundvård Catharinas Agilitycenter Hundforum Hund & Katt shopen Pensionat Tass & Hov Nyhetsbrev

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2013 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2013 Section 1, Part A Text 1 Meddelande för resenärer på perrong tre. Tåget mot Söderköping

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ!

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: s entertainmentcenter Journalnummer: 2011-4719 Namn på

Läs mer

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Stöd ett barn Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Om den här broschyren Hej! Vad kul att du läser den här broschyren! Det betyder förhoppningsvis att du vill lära dig mer om de olika uppdragen

Läs mer

?Har du För dig som är ung! koll

?Har du För dig som är ung! koll Har du koll? För dig som är ung! Har du råd att bli vuxen? Alla tonåringar drömmer nog om att bli vuxen. Om att bestämma över sitt eget liv och ta sina egna beslut. Om friheten att tjäna egna pengar och

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning

ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista syo-konsulent studie- och yrkesval studieinriktning gymnasium/gymnasieskola nationella program lokala inriktningar praktisk och teoretisk utbildning

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning februari/mars 2013 Dnr 2/19 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Sammanfattning

Läs mer

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Föräldrar borde förstå att man inte kan diskutera när

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Sommarpraktik - Ungdom

Sommarpraktik - Ungdom Sommarpraktik - Ungdom 1. Födelseår 2. Kön 3. Inom vilket praktikområde har du praktiserat? 4. Hur är du med den information du fått hemskickad av Ung i Lund? Svara på en skala mellan 1-5 där 1 betyder

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL

UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL Uggleposten Exklusivt 2* intervju i detta nummer År: 2011 Nummer: 1 I det här numret: I detta nummer hedrar vi vår kära Barbro Ljungholm som snart går

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit?

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? Personligt varumärke Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? CV Korrekturläs! Framhäv dina kunskaper och din kompetens, men utan att skryta Ta med relevant erfarenhet för jobbet du söker Var ödmjuk Använd

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Ung och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Att prata med din tonåring om alkohol När det gäller alkohol

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskaper och färdigheter för ETT GOTT LIV www.viadidakt.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-post: info@viadidakt.se Viadidakt är en gemensam

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Lidköping kommun. sammanställning biblioteksundersökning 2013

Lidköping kommun. sammanställning biblioteksundersökning 2013 Lidköping kommun sammanställning biblioteksundersökning 2013 1 Sammanfattning Nya ökade möjligheter ger nya utmaningar I det stora hela är Lidköpingsborna nöjda med sitt nya bibliotek. Resultatet indikerar

Läs mer

Nätverket för Synskadade Föräldrar

Nätverket för Synskadade Föräldrar Nätverket för Synskadade Föräldrar I den här broschyren möter du några av oss som är med i Nätverket för Synskadade Föräldrar. I nätverket stöttar vi varandra i vår roll som synskadade föräldrar. Vi ger

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

1. Gillar du att vara på fritidshemmet? JA 167 NEJ 1 IBLAND 25 VET EJ 3

1. Gillar du att vara på fritidshemmet? JA 167 NEJ 1 IBLAND 25 VET EJ 3 Hej barn, Nu har vi några frågor till dig som är mellan 5-12 år för att se vad du tycker om fritidshemmet på Sandaredskolan (Rydet & Viken). Om du svarar hjälper du oss på fritidshemmet att bli ännu bättre

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 25 22,5 B. Kvinna 86 77,5 C. Annan 0 0 Min ålder A. yngre än 25 år 21 18,9 B. 26 45 år 32 28,8 C. 46 65 år 38 34,2 D. äldre än 65 20 18 Tid för mitt besök

Läs mer

Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013

Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013 Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013 Hej på er! Näst sista veckan innan höstlovet, oj vad tiden har gått fort! Vi har fortsatt vårt arbete med vår storyline Bondgården och denna vecka så fick vi ett sms från

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn:

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna rak ordföljd. Subjektet är först. Verbet är alltid på andra plats. Subjekt Verb Objekt Zlatan spelar fotboll.

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2016 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun Efter feriearbetet sommaren 2016 gjorde vi en enkätundersökning bland ungdomarna. Vi ville ta reda

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Jag heter Johan Lindblad och jag lever med fru och 5 söner födda mellan 1999-2012.

Jag heter Johan Lindblad och jag lever med fru och 5 söner födda mellan 1999-2012. Namn: Johan Lindblad Födelsedatum: 1974-02-23 Adress: Värnhemsgatan 25, 621 49 Visby E-post: johan@saljhjalpen.se Mobiltelefon 072-501 89 00 Personligt brev Hej, Jag heter Johan Lindblad och jag lever

Läs mer

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 1 juli september 2003. Ert dnr Y3041-70-03

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 1 juli september 2003. Ert dnr Y3041-70-03 ÅNGE KOMMUN 2003-10-14 Sida 1 (6) Beredningssekretariatet Sekretariatet för Mål 1 Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 1 juli september

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor JONNY VILL VARA ENSAM Om trötta föräldrar och karusellen med professionella Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette

Läs mer

Kvalitetsanalys. Björnens förskola

Kvalitetsanalys. Björnens förskola Kvalitetsanalys Björnens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål enligt

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar

Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Ett vanligt hem Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Alla barn har rätt till föräldrar vuxna som fi nns och har tid och kärlek för sina barn. Men alla har det inte så. Många barn och ungdomar

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Trevlig helg Monika och Helene

Trevlig helg Monika och Helene Hej! v.47 Den här veckan har vi börjat tänka lite matte, vi har tex 6 kulor i handen och "gömmer" 3 i andra handen hur många finns då kvar? jo 3, vi har också 6 små fyrkanter till hjälp som ligger framför

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå Information till er som funderar på att bli familjehem Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård Boden, Kalix, Luleå och Piteå 1 Välkommen till vår informationssida! Ring gärna så får vi informera och

Läs mer

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2012 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2012 Section 1, Part A Text 1 THOMAS: THOMAS : THOMAS : [Knocks on the door] Kom igen

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Noltorp i Alingsås #10 juni 2016

Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Noltorp i Alingsås #10 juni 2016 Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Noltorp i Alingsås #10 juni 2016 Information om grannsamverkan finns på många olika språk. GRANNAR MOT BROTT Ökad trygghet

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Jag är 41 81 51 yngre än 10 år 10-13 år 14-17 år 18-20 år. Jag deltar i 167 12 musik bildverkstan musikal

Jag är 41 81 51 yngre än 10 år 10-13 år 14-17 år 18-20 år. Jag deltar i 167 12 musik bildverkstan musikal Elevenkät Våren 2012 Genomfördes under mars 2012 Antal svar: 186 Jag är 116 70 flicka pojke Jag är 41 81 51 yngre än 10 år 10-13 år 14-17 år 18-20 år 13 Jag deltar i 167 12 musik bildverkstan musikal 10

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga.

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga. STAL HENDRIX När jag blev uppkallad bland de andra tjejerna för att höra om vi fått utlandspraktik eller inte var jag väldigt förhoppningsfull men samtidigt nervös. Så fort vi klivit in i rummet fick vi

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer