Starten har gått för Framtid Ånge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Starten har gått för Framtid Ånge"

Transkript

1 OKTOBER 2003 Klart vatten i Klaraborg sid 10 Högskolestudier i Ånge sid 12 Starten har gått för Framtid Ånge sid 4-6 INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN

2 NOTERAT KONSUMENTRÅD Se upp för bluffakturor och annonsskojare Den här sommaren har många konsumenter drabbats av fakturor och erbjudanden från oseriösa företag. Om du inte beställt eller nyttjat en tjänst som du blivit debiterad för så betala inte. Kontakta konsumentvägledaren eller ring Företagarna på för att få bekräftat att fakturan/ erbjudandet kommer från ett blufföretag. VARNING! Ring eller faxa inte. Ring gärna vår kundtjänst står det i brevet. Det kan bli lika dyrt som att betala fakturan! Skriv i stället till den fordringsägare som anges i kravbrevet och tala om varför du anser att du inte ska betala. Ex. Ett fax till deras nummer kan kosta 99,- kr. Att ringa deras kundtjänst kan kosta 49,- kr i startavgift och sedan från 20,- kr/minut. Återsänd fakturan/erbjudandet överkryssat och skriv Nej Tack eller Ej beställt och polisanmäl alla uppenbara bedrägeriförsök. Konsumentvägledningen tel eller Gille som gillar Medelpad Medelpads Gille är en förening för medelpadingar i Stockholm. I september besökte de landskapet, en dag i Sundsvall, en dag i Timrå och en dag i Ånge. I Ånge såg de Ange Wildland Preparedness Education (AWPE) i Torpshammar, Riksarkivets Mediakonverteringcenter (MKC) i Fränsta, Ånge naturum och turistbyrå och Gösta Sundins slöjdmuséum i Borgsjö. Medelpads Gille ser sig som ambassadörer för Medelpad i Stockholm och vill gärna hålla sig informerade om vad som sker i landskapet. FRÄNSTA SIM- OCH SPORTHALL Hos oss kan ni bada, träna i gymet eller varför inte bättra på solbrännan i ett av våra tre solarier. I samband med solning ingår bad. ÖPPETTIDER: Bad Gym Solarium Måndag-tisdag Onsdag Torsdag-fredag Lördag Söndag Stängt Stängt Stängt OBS! Onsdagar endast motionssim. Även lördagar Tel kassa (solariebokning) Tel simhallen FOTO: LEIF MILLING Utbyggnad av bredband påbörjad i augusti Sedan början på augusti pågår utbyggnaden av bredband för fullt i kommunens östra delar. Ortssammanbindande fi ber anläggs från Östby till Torpshammar och i huvudsak efter gamla E14. Mellan Hussborg och Ljungaverk förläggs fi bern på södra sidan om Ljungan. Ortsnät anläggs i Östby, Ljungaverk och Torpshammar. Näten kommer att bli begränsade och i första hand möjliggöra för större arbetsplatser, skolor och annan offentlig service att ansluta sig. Genom lokalt engagemang i dessa orter och i de byar som fi bern passerar ökar möjligheten för fl er att ansluta sig. ServaNet räknar med att kunna koppla upp kunderna i de nya näten strax före årsskiftet. Intresseanmälan och mer information fi nns på och FRAMTID ÅNGE är en informationstidning från Ånge kommun. Adress: Ånge kommun, ÅNGE, Tel: Ansvarig utgivare: Göran Fjellström Redaktör: Kristina Kamsten, Tel Produktion: Matsson Reklam & Information Tryck: Prinfo Accidenstryckeriet, Sundsvall Omslagsfoto: Michael Berggren Upplaga: ex Tidningen är delvis (sid 4-9) fi nansierad av EU:s strukturfond Regionala fonden samt Länsstyrelsen i Västernorrlands län 2 framtid ÅNG E

3 LEDARE Visst är det fantastiskt att det sista veckan i augusti flyttade 36 ungdommar till Torpshammar för att gå i skola där i tre år. STEN-OVE DANIELSSON, KOMMUNALRÅD Välkomna alla infl yttare Välkomna; Göran N, Lars R, Maria B, Maud R, Lars R, Carina T, Ann R, Lars-Åke N, Helene B, Fredrik L, Fredrik E, Linda N, Amalia P, Henrietta S, Sara N, Erik N, Ann-Cecile M, Evelina E, Ann-Charlott S till Ånge kommun. Detta är namnen på de som registrerats som inflyttare till kommuen de två sista veckorna i augusti och så här ser det ut vecka efter vecka. Visst, det flyttar ut människor men det är faktiskt fler som flyttar in. Längre fram i tidningen hittar ni sex familjer till (sammanlagt 20 personer) som flyttat till kommunen tidigare under året. För att detta nu skall fortsätta och uppvisa ännu bättre siffror så har vi från den 1 juli dragit igång ett nytt projekt som stöttas av EU med namnet Framtid Ånge. Vi har därför döpt om gamla Kommunmagasinet så att det mesta som handlar om marknadsföring och information sker under ett och samma namn. Inriktningen i tidningen är den- samma som förut, information om intressanta saker som pågår runtom i kommunen. När Ni läser detta så har folk- omröstningen om euron varit och oavsett hur den slutar så kommer nog det mesta vara sig likt. Det kommer fortfarande hänga på oss själva hur utvecklingen i kommu- nen kommer att ske. Det är därför mycket glädjande att intresset för gymnasieutbildningen i Torpsham- mar är stort runt om i landet. Visst är det fantastiskt att det sista veckan i augusti flyttade 36 ungdommar till Torpshammar för att gå i skola där i tre år. Nästa höst finns förmodligen ungdommar boende på Småbo som stått tomt i 8 år innan dess. framtid ÅNG E 3

4 FRAMTID ÅNGE NÄRINGSLIVSUTVECKLING Startskottet har projekt Framtid Ånge näringslivsutveckling Vi är många som arbetar för att kommunen ska bli attraktiv att arbeta, leva och bo i. Alla behövs på vägen. Insatser, stora som små, är viktiga och av betydelse. Sedan juli i år har vi beviljats åtta miljoner kronor i EU-stöd för treårsprojektet Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Det är en stor satsning där näringsliv, köpmän, kommun och andra organisationer tillsammans tar krafttag för att få vind i seglen. Det handlar om att skapa en kommun attraktiv att arbeta, leva och bo i samt att arbeta med frågor som handlar om företagssamverkan, etablering av företag, nyföretagande, övergripande näringslivsfrågor och marknadsföring. Genom företagssamverkan handlar det om att fokusera på de företag som redan finns i kommunen. Det gäller att se till företags olika kompetenser och vilka möjligheter det finns för vidareutveckling i samverkan med andra för att nå nya marknader och nya kunder. Här har Torbjörn Eriksson som projektledare för företagssamverkan en nyckelroll under kommande tre år. Torbjörn kommer att främja näringslivsklimatet. Skapa möjligheter för samverkan, samordna utbildningsinsatser, aktivt delta och initiera till olika nätverk med fokusering på gemensamma intressen, hjälpa till med kontakter och kontaktsökning. Torbjörn själv menar, På sikt handlar det om att hjälpa till så att framför allt små och medelstora företag får bättre möjligheter att bli långsiktigt stabila. När vi når dit, skapas möjligheten till fler arbetstillfällen och en grund för ett stärkt och förnyat näringsliv. Arbetstillfällen och tillväxt kommer inte enbart från befintliga företag FOTO: KRISTINA KAMSTEN utan även från fler och nya företag. Här har projektet en resurs i Sarah Holmlund som kommer arbeta huvudsakligen med nyföretagarrådgivning och kuvösverksamhet. I vårt Företagarcentrum på Järnvägsgatan 12 har vi skapat utrymme för nya företag att starta upp. Där finns vi nära tillhands och kan hjälpa till med frågor och eventuella problem man kan stöta på i början som företagare. Jag hoppas det blir en naturlig mötesplats att komma till, för att få hjälp i sina tankar kring att starta eget. I linje med att skapa nya företag kommer Sarahs jobb innebära en hel del samarbete med skolan, näringlivet och andra organisationer som berörs. Marknadsföring av projektet kommer bedrivas av Anna Johansson som har som huvudmål med marknadsföringen att sätta Ånge kommun på kartan som en attraktiv kommun att 4 framtid ÅNG E

5 FRAMTID ÅNGE NÄRINGSLIVSUTVECKLING gått arbeta i. Förutom arbetsmöjligheter så handlar det i stor utsträckning om att vilja leva och bo i kommunen. Här berörs alla delar som påverkar människor dagligen det är möjligheter till skola, dagis, fritidsintressen och upplevelser som gör att man trivs. Att man väljer Ånge kommun. I arbetet med målsättningen att skapa balans mellan in- och utflyttning tror jag det är viktigt att lyssna på och ta tillvara på hur de som arbetar, lever och bor här idag upplehar sjösatts ver sin tillvaro. Om alla ser sig själva som ambassadörer för att arbeta, leva och bo i kommunen sprider det sig som positiva ringar på vattnet, vilket gör att vi tillsammans sätter Ånge kommun på kartan. Det handlar självklart även om att aktivt arbeta utanför kommunens gränser med riktade insatser till tydligt definierade målgrupper. Det kan t ex vara tidigare Ångebor och familjer som är på väg från större städer ut till landet för att nämna några. Om alla ser sig själva som ambassadörer för att arbeta, leva och bo i kommunen sprider det sig som positiva ringar på vattnet. Projektledare i Framtid Ånge näringslivsutveckling är fr v: Gunilla Mellgren, Torbjörn Eriksson, Anna Johansson, Sarah Holmlund och Lars Arkegren. I projektgruppen arbetar även Lars Arkegren som fortsätter att arbeta med övergripande näringslivsfrågor. Det handlar om att se möjligheter för näringslivet. Att hjälpa till så att företag får hjälp av rätt organisation och instans beroende på vad ärendet gäller. Gunilla Mellgren som arbetar halvtid i projektet fokuserar på etableringsfrågor. Gunilla ser många möjligheter; Verksamheter som är oberoende av avstånd har stora möjligheter i Ånge kommun. Contact Center och postorderföretag är två exempel. Även verksamheter som vidareförädlar skogsråvaran har goda förutsättningar. Men då handlar det i regel om stora investeringar och anläggningar. Dessa tar längre tid att realisera. Det gäller hela tiden att ha ögon och öron öppna, befinna sig på rätt ställe vid rätt tillfälle för att hitta intressanta företag och intressera dem för en etablering i Ånge kommun. Alla som arbetar i projektet kommer att samarbeta så att effekterna blir så stora som möjligt. Vid sidan av projekt Näringslivsutveckling så finns det många krafter som arbetar för utvecklingen av kommunen. Bredbandsutbyggnad, infrastruktur, utbildning, utsmyckning med flera alla insatser som görs påverkar det vi alla jobbar för Framtid Ånge. ANNA JOHANSSON Under hösten 2002 fick medborgarna i Ånge kommun möjligheten att lämna förslag på aktiviteter som utvecklar Ånge till en attraktiv kommun. Hittills har följande åtgärder genomförts eller påbörjats: Grönare centrum, fl er blomsteruppsättningar. Låt ungdomar från Musikskolan spela på torget som sommarjobb. Ett mysigt café för ungdomar vore roligt, Gruvan fi nns. Villaförmedling, - fi nns på hemsidan. Håll kontakten med utfl yttade, - magasin utskickat i sommar. Bredbandsutbyggnad pågår med början i östra delarna av kommunen. Satsa på uppfi nnarföreningar, - Snilleblixtar utsedda, Omstart i Uppfi nnarföreningen. Ombyggnad av Spångbroparken påbörjad. Marknadsförare projektanställd Större möjligheter till företagssamverkan tack vare projektanställd samverkare. Järnvägsstationerna i Ljungaverk och Fränsta fl yttade och upprustade Lokalt program för entreprenörskap och landsbygdsutveckling. Restaurang med nytt utbud (mexikansk) öppnad i Ånge. framtid ÅNG E 5

6 FRAMTID ÅNGE NÄRINGSLIVSUTVECKLING Projektledare Framtid Ånge - näringslivsutveckling Alla insatser, stora som små verkar för Framtid Ånge. Projektet Framtid Ånge näringslivsutveckling är en del i det arbetet. Fem projektledare arbetar med fokus på näringslivsutveckling de kommande åren. TORBJÖRN ERIKSSON Projektledare Företagssamverkan Inom projektet arbetar jag med att skapa samverkan i näringslivet. Jag jobbar direkt mot företag för att hjälpa till att skapa nätverk och samordning med målet att främja näringslivet och sysselsättningen i Ånge kommun. Min roll är även att vara kontaktperson mellan olika myndigheter och organisationer som företag kommer i kontakt med och kan ha hjälp av i utvecklingen av sina verksamheter. Jag kommer närmast från det privata näringslivet där jag jobbat som företagsledare i många år. Min arbetsplats fi nns i Företagarcentrum på Järnvägsgatan 12 som jag hoppas kan bli en naturlig samlingsplats för företagen i kommunen. Här fi nns plats för möten, mindre konferenser och möjligheter att låna kontor. Välkommen! Du når du mig på telefon , mobiltelefon eller via e-post SARAH HOLMLUND Projektledare Nyföretagande Jag arbetar i projektet med rådgivning vid nystartande av företag. Tillsammans med mina kollegor hjälper jag på så sätt till att utveckla näringslivet i Ånge kommun. Min främsta uppgift är att främja och utveckla förutsättningarna för att starta nya företag i regionen. I våra lokaler i Företagarcentrum på Järnvägs gatan 12 tillhandahåller vi kostnadsfri rådgivning och kuvösverksamhet för nya företag. Det kommer även att ordnas seminarier och workshops dit både befi ntliga och blivande företagare bjuds in. Jag kommer närmast från en tjänst som rådgivare på FöreningsSparbanken i Piteå. Mitt mål är att du som är entreprenör ser mig som ett bollplank och inspirationskälla på vägen till att lyckas med ditt företag. Du når du mig på telefon , mobiltelefon eller via e-post ANNA JOHANSSON Projektledare Marknadsföring I projektet är min roll att marknadsföra Ånge kommun. Det handlar om att berätta för omvärlden vilka möjligheter som fi nns i kommunen och även skapa möjligheter efter behov. Att göra det lockande för människor att söka sig hit för att arbeta, leva och bo. Jag har tagit del av idéer som kommit in i framtidscaféerna tidigare och tar de med mig nu när jag arbetar fram riktlinjerna för marknadsföringen kommande tre åren av projektet Framtid Ånge. Marknadsföring och reklam har varit min huvudsakliga sysselsättning i tidigare arbeten. Jag tycker det ska bli jätteroligt att få arbeta med projekt Framtid Ånge de kommande åren hoppas vi får tillfälle att ses! Du når du mig på telefon , mobiltelefon eller via e-post GUNILLA MELLGREN Projektledare Etablering Min roll i projektet är att på halvtid rekrytera nya företag till kommunen. Genom mitt nätverk, omvärldsbevakning och systematiskt telemarketingarbete söker jag verksamheter som har goda förutsättningar för en framgångsrik etablering i kommunen. Sådana verksamheter kan vara distansoberoende kundserviceföretag, postorderföretag samt verksamheter inom skog och trä. På min andra halvtid arbetar jag med infrastrukturfrågor som kollektivtrafi k, vägar och bredbandsutbyggnad. Jag har bott i snart 10 år i Viken vid Torpsjön tillsammans med min familj. Sommaren 2000 började jag arbeta på kommunens Utvecklingsenhet. Innan dess arbetade jag på Permascand AB i Ljungaverk. Du når du mig på telefon , mobiltelefon eller via e-post LARS ARKEGREN Projektledare Näringslivsutveckling Min roll inom projektet är att ansvara för övergripande näringslivsfrågor och fokusera på utveckling av befi ntliga företag. Att tillsammans med företagaren hitta vägar, och konkretisera nödvändiga åtgärder, för utveckling, analys, investeringsbehov, affärs- och marknadsinriktning samt att skapa förutsättningar för genomförandet. Jag bor med min familj i Ånge och har arbetat på utvecklingsenheten sedan våren Tidigare har jag varit verksam i näringslivet som anställd företagsledare och som egen företagare. Jag kommer ursprungligen från Hälsingland. Du når mig på telefon , mobiltelefon eller via e-post 6 framtid ÅNG E

7 NYINFLYTTADE Familjen Jesper Jönsson och Karin Viklund. Familjen Dizdarevic, Zikrija, Halida och barnen Semira och Haris. Från Stockholm till Ångebyn I en lägenhet i Ångebyn hittar vi Karin Viklund och Jesper Jönsson. Flyttlasset har under sommaren gått från Hammarbyhöjden i Stockholm. Paret väntar inom kort sitt första barn. Varför blev det Ånge för dig Karin? Jag är uppväxt i Alby och det är inte ens två år sedan jag fl yttade ner till Stockholm. Någonstans inombords har det känts att om jag får barn så vill jag hem till Ånge kommun. En trygg miljö och nära till mamma! Klarar en stockholmare ett sådant här steg Jesper? Självklart. Jag har ju tänkt igenom situationen och bestämt mig. Det ska bli bra! Jag har ju varit hos Karins föräldrar ett fl ertal gånger och min pappa har fritidshus i Rätan så jag vet ungefär vad som väntar. Jag har sagt upp mig från mitt jobb som elektriker så nu gäller det att hitta något nytt här. Blir det svårt är jag inte främmande för att starta eget. Hur blir det med jobb för dig Karin? Jag är utbildad för att jobba med barn och det brukar normalt inte vara några problem att hitta ett arbete. Men först blir det barnledighet. Vilka fördelar ser ni i Ånge? Lugnet. Det är så tyst, ingen stress och inga köer, säger Karin. Det är också så lätt att umgås med släkt och vänner. Det är bara att komma över. I Stockholm krävdes det alltid så mycket planering. Men nackdelar då? Vi är ju vana vid ett helt annat serviceutbud och det är långt till Sundsvall, säger Jesper. Speciellt känns restaurangutbudet tunt och det är dyrt. Det behövs mer konkurrens. Karin saknar ett riktigt café med kvällsöppet. Hon tror att det kan bidra till lite mer liv i centrum på kvällarna vilket verkligen behövs. Lycka till med barnafödande, boende och jobb! Äntligen trygghet Familjen Dizdarevic, Zikrija, Halida och barnen Haris och Semira, kom till Ånge i slutet av Sedan i juli i år bor de i egen lägenhet i Alby. Vi knagglar oss igenom samtalet på svenska, tyska och engelska och när det bli för besvärligt rycker en kamrat till familjen in och tolkar. Hur har ni klarat omställningen till Sverige och Ånge? Vi bodde på landsbygden i Bosnien så det var ingen stor skillnad att komma till en mindre ort som Ånge. Vi hade ju riktiga vintrar där också även om det inte var alls så kallt som här. Men det var mycket fl er människor där. Efter några år i Ånge har ni flyttat till Alby. Hur känns det? När vi erbjöds lägenheten var vi väldigt tveksamma. Men när vi väl kommit hit känns det bra, speciellt för barnen. Det bästa är att vi kan ha barnen ute helt själva utan att behöva oroa oss. Det är lugnt och tryggt här. Det är också bra i skolan. Vad gör ni på dagarna? Alla går i skolan! Haris och Semira går här i Alby och vi vuxna läser SFI, svenska för invandrare. Just nu praktiserar jag i vaktmästeriet i Ånge kommun, säger Zikrija. Har barnen fått några kompisar än? Jag har jättemånga kamrater, bryter Semira in på klingande ren svenska! Haris tränar fotboll i Alby och intygar att det är jättekul. Vad saknar ni? Vi har fått frihet och trygghet och vi kan egentligen inte begära mer. Men det skulle vara underbart att ha ett arbete, få en riktig lön och helt själv kunna sköta familjens ekonomi. Å så lära sig svenska riktigt förstås! Avslutningsvis undrar jag över hur de ser på fl yktingmottagning i Ånge. Familjen Dizdarevic är i huvudsak nöjda med sin tid i Ånge och tycker att det är bra om Migrationsverket kan fortsätta sin verksamhet i Ånge. framtid ÅNG E 7

8 NYINFLYTTADE Familjen Sundin, Gabriel och Marie med tvillingarna Elin och Matilda. Familjen Sarah Holmlund och Joakim Thorsaéus. Tillbaka västerut Efter ett decennium i Sundsvall vänder makarna Gabriel och Marie Sundin med tvillingarna Elin och Matilda tillbaka västerut. Gabriel är ursprungligen från Matfors och Marie från Ljungaverk. Varför har ni tagit det här beslutet? Det är en kombination av många faktorer. Man ser annorlunda på livskvalitet när man blir äldre och får barn. Det är faktiskt Gabriel som drivit på mest för fl yttning, säger Marie. Trots att han var den av oss som hade fast jobb. Jag som pluggar på högskolan är ju egentligen mer fl exibel. Du slutade alltså jobbet Gabriel? Ja, jag har varit på SCA sedan 1991 och kände att det var dags för en radikal förändring. Jag tror det kommer att ordna sig med jobb, nu jobbar jag tillfälligt på Callans. Efter två månader i Ljungaverk känns det bara bra för familjen Sundin. Framförallt har det blivit enklare att träffa släkt och vänner. Det är fantastiskt att se hur barnen har utvecklats socialt under den här korta tiden, säger Marie. Det är de ökade kontakterna med andra, både barn och vuxna, som stärkt dem. Är det något som är negativt? Karin och Gabriel tycker det är lite frustrerande med butikernas korta öppettider och så är maten mycket dyrare! Men vi har fått mycket lägre hyra, säger Marie. Vad tyckte ni om materialet som kommunen skickade ut när ni flyttat hit? Jättetrevligt att bli uppmärksammad men det kunde varit mer information, säger Marie. Det är mycket som är förändrat sedan jag bodde här. Så här i början är det helt OK med lägenhet men vi kommer att söka oss en gård i närheten så småningom. Vår trevliga träff avslutas med att Elin och Matilda visar sitt rum. Vi får hoppas att den positiva energi som de visar smittar av sig på omgivningen i kommunen. Alla är så vänliga Sarah Holmlund och Joakim Thorsaéus tar emot bland fl yttkartongerna i den lilla lägenheten. De fl yttade in för två veckor sedan men står redan i färd med att fl ytta igen! Men bara till en annan lägenhet i Ånge. Varifrån kommer ni? Vi har bott, pluggat och jobbat i Umeå och Luleå. Men det är bara jag som är norrlänning, säger Sarah. Jag är från Bure i Västerbotten men Joakim är från Vallentuna utanför Stockholm. Ingen av oss har varit i Ånge förut. Varför blev det flyttning just till Ånge? Vi hade ringat in ett område i Mellansverige från Umeå ner till Gävle som intressant för oss, säger Joakim. Vi vill komma nära naturen, slippa storstadsstressen och ha riktiga vintrar. När Sarah fi ck jobb i Ånge kommun var det bara att slå till. Jag pluggar och högskolan fi nns ju i både Sundvall och Östersund. Vad är det för jobb du har fått Sarah? Jag har fått en lång projektanställning på utvecklingsenheten och ska arbeta med olika frågor som rör nyföretagande. Det ska bli jättespännande. Det är bra att komma utifrån och se allt med nya ögon och jag tror att det är viktigt att inte bara seniorer jobbar med de här frågorna. Vad har ni fått för första intryck av Ånge? Alla är så trevliga och hjälpsamma, säger de båda med en mun. Speciellt vill vi lyfta fram Monika och hennes arbetskamrater på ÅFA. Det är också trevligt att så många hejar när man är ute och går. Vi har varit och kikat på träningslokalerna Grottan och Träningshuset här i Ånge. Fina lokaler och jättebilligt. Jag hoppas kunna börja rida i Ånge ridhus, fortsätter Sarah. Det är också imponerande med alla restaurangerna, men det är ju mest pizza förstås. Vad tror ni om framtiden? Om vi trivs här kommer vi att försöka hitta en gård med lite skog någonstans i närheten! 8 framtid ÅNG E

9 NYINFLYTTADE Familjen Evertsson, Hans och Eva med dottern Agnes på armen. Familjen Sundberg, Helen och Frank med barnen Sofia, Erik och Oskar. Skog och vatten viktigt för själen Sakta strosar vi från det nyrenoverade huset ner över gräsmattan mot Ljungans krusade vattenspegel. Solen strilar mellan träden. Första frågan till Eva och Hans Evertsson känns nästan obefogad i den härliga miljön. Vad är skälet till att ni flyttat till Ånge och Ovansjö? Skogen, sjöarna. Att få uppleva alla årstiderna, säger Hans utan betänketid: I början av juli fl yttade de och dottern Agnes från Uppsala. Men Eva är uppväxt i Ånge och Hans i Bräcke. Föräldrarna bor fortfarande kvar här. Speciellt för Agnes del kändes det viktigt att komma närmare våra föräldrar och komma ifrån stressen i staden, säger Eva. I Uppsala levde vi för jobbet, nu ska vi vända på det! Vad arbetar ni med? Jag är lärare och har fått en tjänst på Björkbackaskolan här i Ånge, säger Eva. Jag mjukstartar med en dag i veckan och är i övrigt hemma med Agnes. Jag är apotekare men har de senaste åren forskat inom kemi i Uppsala och Stocholm, säger Hans. Det har varit fl era år med riktigt tufft arbete och jag har drabbats av utbrändhet. Successivt har jag insett hur viktigt det är för själen att vara nära naturen och verkligen stressa av. Vi måste ta kontrollen över våra liv och inte styras av arbete, media och andra krav. I stället för att fl y staden när man är ledig kan man vända på det. Med dagens teknik kan ju även mycket arbete utföras på distans. Är det något annat positivt ni vill lyfta fram? Dricksvattnet är fantastiskt, säger Eva. Vi har precis haft vänner från Uppsala på besök som saknade stora dunkar för att ta hem vatten. Våra vänner blev besvikna när vi fl yttade men nu när de nu upplevt miljön och dricksvattnet förstår de varför. Är det något ni saknar? Naturligtvis alla våra vänner och i viss mån restauranger. Men det är ju inte långt till Sundsvall och Östersund om man vill ha stadens utbud. Avslutningsvis påpekar Hans och Eva värdet av småskaligheten. Ånge kommun bör tänka sig för både en och två gånger innan man beslutar om indragning av byskolorna! TEXT & FOTO: ÅKE WEDIN Nu känns allt rätt Vid midsommar 2003 kom familjen Sundberg, Frank och Helen med barnen Erik, Sofi a och Oskar till den gamla gården de köpt i Byn i utkanten av Fränsta. Frank berättar om vägen dit: Jag är född i Torpshammar och har mina föräldrar och min bror kvar i trakten. Helen är från Västergötland. Efter studier i Karlstad har vi bott i Örnsköldsvik och Östersund. Vi sökte en gård på landet och det var bara tillfälligheter att vi hamnade i min hemtrakt. För oss var det viktigt att lösa boendefrågan så att både vi vuxna och barnen skulle få livskvalitet. Dyra objekt nära någon stad var aldrig aktuellt. Vi vill inte ha boendekostnader som gör att vi måste arbeta jämt och inte få tid att må bra och vara med barnen. Vad arbetar ni med? Jag är lärare och har fått en tjänst på Fränstaskolan, säger Helen. Jag arbetar på Birka folkhögskola utanför Östersund. Jag kommer att pendla en del dagar och i övrigt distansarbeta, säger Frank. Vad har ni för positiva intryck så här långt? Fränsta har ett stort serviceutbud, säger Helen. Det har också blivit mycket enklare att ta hand om barnen eftersom arbete, skola, dagis och bostad ligger så nära varandra. Jag är också lite förvånad att jag som sörlänning blir så väl bemött. Och alla snälla människor i omgivningen som hjälpt oss med allehanda praktiska frågor. Det känns så bra att barnen får bo i en stimulerande miljö i stället för i en lägenhet, säger Frank. Här fi nns alltid något att göra. Något negativt? Tråkigt att Mittlinjen mot Östersund på morgonen försvann, säger Frank. Nu kan det bli problem för mig att jobba kvar på Birka! FAKTA IN- OCH UTFLYTTNING 2002 fl yttade: 433 personer, 255 män och 208 kvinnor, in till Ånge kommun. 407 personer, 186 män och 221 kvinnor, fl yttade från kommunen. 33 procent av de infl yttade är återfl yttare. De har under tiden tidigare fl yttat från kommunen. Första halvåret 2003 fl yttade: 213 personer, 111 män och 102 kvinnor in till kommunen. 174 personer, 85 män och 89 kvinnor, fl yttade från kommunen. framtid ÅNG E 9

10 MILJÖ Klart vatten i Klaraborg Nu får Ångeborna klarare dricksvatten. Tekniska förvaltningen i Ånge har byggt ut vattenreningsverket i Klaraborg och tagit i bruk en ny vattenreningsanläggning. Ioch med detta kommer inte vattnet att vara missfärgat under vårarna och hösten. Vattnet har inte varit av dålig kvalitet tidigare, men i och med att den nya reningsanläggningen kan tas i bruk miskar risken för missfärgning av vattnet. Vattenabonnenterna i Ånge tätort, Boltjärn, Hallsta och Alby kommer att ha klart vatten året runt, säger Ove Skägg, teknisk chef. Tekniska förvaltningen har installerat en membranfilteranläggning. Vattnet trycks igenom finporiga membran som avskiljer humusämnena som missfärgat vattnet i synnerhet under vårarna. Membranen i anläggningen har en sammanlagd yta på 8500 m 2 motsvarande nästan 1,5 fotbollsplaner och avskiljer partiklar ner till 0,003 mm vilket storleksmässigt är mindre än huvuddelen av virus och bakterier. Reningen sker helt utan kemikalier. Tekniska förvaltningen har tidigare provat olika andra behandlingsmetoder för att få bort färgen i vattnet. Ombyggnaden kostade 5 miljoner kronor, men föranleder ingen höjning av vattenavgiften. Kostnaderna för den här typen av anläggning är något högre än konventionell rening, men här slipper man tillsätta kemikalier. Den nya vattenreningsanläggningen ger ångeborna klart dricksvatten. Den nya anläggningen togs i bruk i april i år och är den största i sitt slag i Sverige. Tekniken har funnits länge, men är relativt ny inom kommunal vattenförsörjning. Många andra kommuner har visat intresse för anläggningen och några har varit här på studiebesök, säger Ove Skägg. TEXT & FOTO: KRISTINA KAMSTEN

11 SPORT Allt började i januari 2002 då jag (läs Britt-Marie) blev tillfrågad av Corner tjejerna om inte vi kunde skaffa en halltid för att spela innebandy. Eftersom jag redan då hjälptränade F12 i IBK Ånge och ville även att de större tjejerna skulle ha den chansen till sporten blev svaret: Ja vi kollar väl om det finns nån tid vi kan ta! F16 i IBK Ånge Vi ska bli riktigt bra Sagt och gjort jag knatade in till Eje Fröberg på Fritidskontoret och fick där svaret att den enda tid han kunde erbjuda var i Bobergshallen på måndagar. Vi tar den, sa jag och satte upp lappar både på Minervaskolan och Corner. Till min stora förvåning så anmälde sig 24 tjejer och på första träningen i lilla Bobergshallen var det minsann proppfullt. Vi tränade två måndagar med full hall och sedan kom frågan. Kan vi inte få träna fler gånger i veckan? Jag kollade igen och vi fick då en klämtid i Minervahallen på onsdagar. Det var mycket folk på träningarna och jag frågade min kollega Magnus Haraldsson på Corner om han ville hjälpa mig med träningarna. Det ville han. Sagt och gjort, nu var vi ett lag på dryga 20 spelare två målvakter och två tränare allt på ca fyra veckor. Vi ordnade så att alla i laget fick köpa dressar & väskor med spelarens nummer på. Sedan var det dags för match. Vi skulle möta Ånges P16 killar och till matchen var vi taggade allihop. Vi fick givetvis storstryk, 1-24 blev resultatet, men skam den som ger sig. Tjejerna blev ännu mer taggade och sa: NÄ, nu vill vi träna ännu mera. Vi ska bli bra, mycket bra på det här. Vi fick då en tid till i Minervahallen och tränade alltså tre gånger i veckan. Måndagstiden flyttades också till Minervahallen när fotbollen började träna ute. Vi tränade sammanlagt 6.5 timmar/vecka! Vi satte upp nya mål efter tjejernas önskemål. Vi SKA spela serie till hösten i Jämtland. Vi ska ha sommarträning Vi ska åka på läger tillsammans för sammanhållningen Vi ska träna minst två gånger/vecka till hösten. Vi tränare satte oss ner för att fundera över situationen och det enda vi kom fram till var att med den vilja som fanns i laget kunde inget av målen bli något problem. Vi anmälde lag för seriespel (och att det sedan blev 3 lag till är en annan historia). Vi har haft sommarträning varje torsdag. Vi åkte på läger till Gransjöbodarna, där vi hade en hel helg med samarbetsövningar och mycket, mycket annat kul. Det bästa vi kunde ha gjort för laget och det roligaste också. Under hösten tränar vi två gånger/ vecka men även söndagar på matchfria helger. Vi känner att med den vilja och kämpaglöd som detta lag har kommer vi inte att gå lottlösa ur detta. Trots allt är det bara deras första säsong i Jämtlandsserien. Vi hoppas på att det kommer nyfikna Ångebor, föräldrar och släk- tingar för att se på hemmamatcherna i Minervahallen i Ånge. BRITT-MARIE JONSSON, MAGNUS HARALDSSON, TRÄNARE FÖR ÅNGE INNEBANDYFÖRENING F16 framtid ÅNG E 11

12 UTBILDNING Högskolestudier i Ånge Högskolestudier är inte omöjligt för att man bor i Ånge. Man behöver inte flytta till Sundsvall eller Östersund för att läsa vid Mitthögskolan. Framtid Ånge har träffat tre tjejer som valt att gå vidare med längre högskolestudier trots att de är fast rotade med familjer och småbarn. Tack vare möjligheterna att göra en del tenter på hemmaplan vid Ångströmsenheten så är studielivet ganska smidigt. Alla tre är också överens om att Mittlinjen är en ovärderlig tillgång. Tågtiden används till studier. Birthe Espedal, Parteboda, går socionomutbildningen i Östersund. Hon åker till Mitthögskolan i snitt tre dagar per vecka. Birthe utnyttjar Ångströmsenheten vid en del tenter, men också när hon behöver jobba med uppgifter via internet. Tiden på tåget går åt till läsning och skolan är tillmötesgående med att lägga gruppseminarier som passar Mittlinjens tider. Birthe lever ensam med två barn 6 och 8 år gamla. Det fungerar bra trots att jag är ensam med barnen. Man har mera disciplin och jag vet att när barnen är i skolan och på fritids så måste jag läsa. Ylva Lindström, Parteboda, går femte terminen på sin sjuksköterskeutbildning vid Mitthögskolan i Östersund. Hon läser heltid och åker till Östersund 3-5 dagar i veckan. Resten av tiden går åt till studier hemma. Idag har jag gjort en tvåtimmars tenta, berättar Ylva. Då är det är bra att slippa åka till Östersund bara för två timmar. Ibland lägger man tenterna på kvällstid eller helger och också då ställer Ångströmsenhetens personal upp som tentvakter. Ylva har två små pojkar på 3 och 6 år och försäkrar att studier och barn går bra att kombinera. FAKTA ÅNGSTRÖMSENHETEN Hos Ångströmsenheten kan du bedriva distansstudier och avlägga tentamina vardag och helg. Oavsett form av högskolestudier är Ångströmsenhetens lärcentrum en mötesplats med tillgång till datorer med internetuppkoppling, konferenssystem, kopieringsservice, referenslitteratur efter bibliotekets stängningstid. Vid Ångströmsenheten fi nns också Datortek, introduktion för kommuninvånare med utländsk bakgrund, vuxenutbildning och uppdragsutbildning. Läs mer på Mer om Mitthögskolans utbud fi nns på Mittlinjen (tåg) går 5-6 gånger per dag mellan Sundsvall och Östersund. Mer information och tidtabeller på Maine Persson, Munkbysjön, läser fjärde året rehabiliteringsvetenskap på distans vid Mitthögskolan. Kurserna är förlagda både till Sundsvall och Östersund. Intresset för att bevara det friska friskt väcktes när Maine arbetade som undersköterska i Fränsta hemvård, först bland vårdtagarna, men sedan också hos allt mera slitna arbetskamrater. Hon jobbar nästan heltid med rehabilitering av kommunens långtidssjukskrivna och studierna sker på kvällar och helger. Jag rekommenderar distansutbildning, säger Maine. Det gör det möjligt att kombinera studier och arbete och att bo kvar hemma. TEXT & FOTO: KRISTINA KAMSTEN 12 framtid ÅNG E

13 SKOLA Oscar, Mia, Anna, Viktor och Elias är nybörjare i Alby skola. Fröken heter Bettan. BARA ROLIGT I SKOLAN När man är sex år börjar man i skolans förskoleklass. I Alby finns fem elever i förskoleklassen i år. Tre killar och två tjejer. Framtid Ånge träffade klassen för att höra hur det är att börja skolan. När vi kommer på besök i klassen är meningarna först lite delade ifall det är roligt att gå i skolan eller inte. Men ganska snart enas barnen om att det faktiskt mest är roligt att gå i skolan. Vi leker, arbetar och är ute i skogen, berättar barnen. Rast är det också roligt att ha. Under året kommer de att lära sig alla bokstäver, kanske att läsa och räkna lite. Allt blandat med mycket lek och rörelse. En av de första uppgifterna i skolan var att lära sig allt om bokstaven A, göra Apor, och jobba i bokstavsboken. Läxor blir det inte tal om ännu försäkrar barnens fröken Bettan Bergelin. Skoldagen börjar kl 8.20 och slutar kl 13. Något som inte är roligt då nja ibland är det lite mycket ljud i klassen tycker någon, men då lyser lampan som varnar för högt ljud och genast lugnar det ner sig i klassen. TEXT & FOTO: KRISTINA KAMSTEN Ny skola, nytt hem Bobergsskolans AWPE-utbildning i Torpshammar börjar andra året med totalt 82 elever. Mer än hälften av eleverna kommer från andra ställen i landet. Framtid Ånge har träffat två av eleverna. Sara Danielsson, Uppsala går andra året på AWPE-programmet. Efter en praoperiod på en brandstation väcktes hennes interesse för området. Skolans studie- och yrkesvägledare visade henne en ny utbildning som skulle starta och hon började i Torpshammar förra hösten. Sara är van att bo på ett mindre ställe. Men det kunde gärna vara lite tätare kommunikationer, tycker hon. Att till exempel åka på bio går bra, men kräver lite planering. Utbildningen är bra, jag trivs väldigt bra här. Tommy Gustavsson, Västerljung Stockholm Jag valde utbildningen för att den verkade passa mig och det gör den. Efter tre veckor känns det skitbra. Flytten till lilla Torpshammar känns inte så främmande för Tommy eftersom han är uppvuxen på landet. Eleverna som kommer utifrån bor till största delen på internatet på Småbo. Också internatslivet känns bra. Man lär känna varandra bra när man är tillsammans nästan hela tiden. FAKTA AWPE Ange Wildland Preparedness Education (AWPE) är en internationellt präglad gymnasieutbildning med inriktning mot förebyggande av naturkatastrofer. AWPE utbildningen passar bra om man vill fortsätta inom områden som till exempel SOS, räddningstjänst, polis, fjällräddning, militär, hjälp- och naturorganisationer, samhällsplanering, säkerhetsföretag. Utbildningen drivs av Bobergsskolan i samarbete med företaget Wildland Doctus. Åk 2 har 38 elever, varav hälften kommer från andra kommuner. Åk 1 har 44 elever varav 37 kommer från andra kommuner framtid ÅNG E 13

14 BARN & UNGDOM Kommunerna i Västernorrland går i dagarna ut i en gemensam kampanj för att rekrytera nya familjehem. Familjehem efterlyses Som familjehem tar man emot barn som behöver bo hos någon annan än sina föräldrar för en längre eller kortare tid. Behovet av fler familjehem finns i hela länet och därför genomför kommunerna i länet tillsammans med Kommunförbundet en kampanj för att rekrytera fler familjehem. Genom kampanjen vill man i kommunerna skapa en familjehemsbank med utredda och utbildade familjehem. På längre sikt hoppas man att projektet ska bidra till att utveckla en bred tillgång till familjehem för alla skiftande behov. I Ånge kommun finns idag ett 10-tal familjehem. Liksom i de andra kommunerna i länet är behovet större än tillgången även här. Speciellt svårt är att placera lite äldre barn och tonåringar. Den 13 oktober startar kampanjen i länet och kommer att märkas i olika media och genom annonsering. Vi hoppas att många intresserade familjer hör av sig. Även de som bara har frågor och vill veta mer men som idag inte känner sig MILJÖRUTAN BYGG- OCH MILJÖKONTORET INFORMERAR Eldningssäsongen har börjat Energirådgivningen bjuder in till en Temakväll om VEDELDNING OCH ACKUMULERING Bengt-Erik Lövgren är inbjuden som föreläsare, mycket kunnig inom området vedeldning och ackumulatortankar. Ta chansen och kom och lyssna. Tid: 8 okt. kl Plats: Fränstaskolans aula Gratis entre Inga slipers i Nya regler om kreosot (fr o m 30 juni 2003) säger att kreosotprodukter inte får användas inuti byggnader, i leksaker eller på lekplatser. Det får heller inte finnas i parker, trädgårdar och anläggningar för friluftsliv där det finns risk att det kommer i kontakt med huden. Bestämmelserna gäller också tillverkning av trädgårdsmöbler och behållare som ska användas till odling samt förpackningar som kan komma i kontakt med produkter som människor eller djur ska konsumera. För mer information ring Willy Gahlin framtid ÅNG E

15 SOCIALT beredda att ta på sig ett sådant uppdrag, säger Maud Edman på socialtjänsten i Ånge. En vanlig väl fungerande familj kan bli familjehem. Man behöver inte ha någon speciell utbildning eller yrke. Familjehemmet ska vara tryggt och stabilt, med tid och tålamod för ett fosterbarn. De ska ha fysiskt och känslomässigt utrymme för att dela med sig av sin vardag. Familjehemmen kommer först att genomgå utbildning. Därefter utreds de genom strukturerad djupintervju med familjens vuxna. Processen med utredning och utbildning kan ta uppemot ett halvt år. Det yttersta målet vid en familjehemshemsplacering är att barnet och de biologiska föräldrarna ska återförenas. Som fosterförälder ska man därför kunna och vilja upprätthålla kontakten med barnets föräldrar och familj. I vissa fall kan en placering vara över lång tid där det inte sker någon återflyttning till biologiska föräldrar. FAKTA FAMILJEHEM Är du/din familj intresserade av att bli familjehem? Ring för mer information Hemsidan: E-post: sandlådan KRISTINA KAMSTEN Kreosot, som är en blandning av flera hundra olika ämnen, är både cancer- och allergiframkallande. De nya reglerna syftar till att skydda allmänheten. Reglerna gäller inte trä som satts på plats före 30 juni Nya bestämmelser finns också för trä som behandlats med krom eller arsenik. Vill du veta mera? Ring bygg- och miljökontoret, eller besök Kemikalieinspektionens hemsida, Oasen förebygger och motiverar Iris Larsson, Kjell Jonsson och Majvor Jäger är glada att Oasen har fått nya lokaler. Oasen heter kommunens missbruksenhets nya lokal för öppen missbruksvård i kommunen. Centralt i en lägenhet på Hemskogsvägen i Ånge finns Oasen, en öppenvårdsverksamhet för missbrukare. Rådgivning, samtal, eftervård och fritidsverksamhet kommer att finnas vid Oasen. Det är viktigt att insatser mot ökande missbruk sätts in tidigt. Idén till en öppenvårdsverksamhet föddes för 2 år sedan och följer intentionerna i den nationella handlingsplanen för förebyggande av alkoholskador. Oasen drivs som ett projekt under 1 år från september 2003 till september Iris Larsson, kognitiv alkohol- och drogterapeut och Kjell Jonsson, motivatör vid socialtjänstens missbruksenhet är de som jobbar vid Oasen. Vi tror att det är bra att ha en lokal utanför socialkontoret där det är lättare för personer, både anhöriga och missbrukare, att komma i kontakt med oss vid Oasen och som vill vara lite mer anonym, säger Iris Larsson. Utredningar sker efter ansökan om eventuell vård eller efter anmälan om att någon missbrukar och genomförs av socialsekreterare Majvor Jäger vid socialtjänstens missbruksgrupp. Den enskilde kan då, om det bedöms lämpligt, beviljas stödinsats vid Oasen. Vid Oasen bedrivs både förebyggande insatser samt eftervårdande verksamhet efter annan behandling. Det är lika viktigt att personer på väg in i ett missbruk fångas upp och kan få hjälp i tidigt skede som att ta emot personer som deltagit i behandlingar och motivera dem att fortsätta leva ett liv utan missbruk. Anhöriga är en annan grupp som får hjälp och stöd vid Oasen. Anhörigkurs beräknas att start under senhösten med tio träffar, en kväll per vecka, under ledning av Iris Larsson. Anmälan kan ske på telefonnummer Oasen omfattas av sekretess. De som besöker Oasen har dock ingen sekretess. Man får vara anonym och behöver inte tala om vem man är om man ringer. Besökarna vid Oasen får inte vara drogpåverkade. FAKTA OASEN TEXT & FOTO: KRISTINA KAMSTEN Oasen fi nns på Hemskogsvägen 9 A, 1:a våningen Öppettider: onsdag-fredag kl Telefon: framtid ÅNG E 15

16 POSTENS GRUPPFÖRSÄNDELSE Nya järnvägsstationer i Ljungaverk och Fränsta I slutet av augusti invigdes två nya järnvägsstationer i kommunen. Precis som i gamla tider samlades folk vid stationerna när invigningståget kom och avgick. I Ljungaverk har stationen flyttats närmare samhället och parkeringsplatser med motorvärmare har ordnats. Vid invigningen bjöd Ljungaområdets intresseförening på korv och fika. Ett hundratal Ljungaverksbor hörde kommunalrådet Sten-Ove Danielsson och projektchefen Ove Persson från Banverket i Gävle invigningstala. I Fränsta upprepades proceduren med invigning av en ny tågstation. Där samlades personer vid den nya stationen. Tåget från Ljungaverk körde av det blågula bandet över järnvägen och ut steg ett 30-tal Ljungaverksbor, kommunlaråd och Banverkets representant. Ombyggnationen av tågstatio- FOTO: KRAFTSAMLING FRÄNSTA nerna i Fränsta och Ljungaverk är också ett tecken på att Mittlinjen nu blir permanent. Kommunens andel i ombyggnationen med parkering och området runt om fortsätter under hösten i samarbete med Kraftsamling Fränsta. Efter invigningen var samtliga inbjudna till Fränstas nya aktivitetspark där det bjöds på gratis minigolf, hamburgare, korv, dricka, kaffe och glass. Under dagen underhöll Train Blue Grass Band. FAKTA MITTLINJESTATIONER Perrongerna är anpassade för rullstolsburna och synskadade. Värmestuga och parkering med 8 st motorvärmarplatser fi nns både i Ljungaverk och Fränsta. Evenemangstips.. 2 oktober Utställning. Thomas Holm ställer ut olja och teckningar. Bamses originial. På biblioteket, Centralhuset i Ånge 2 12 oktober Fotoutställning. Anna Gullmark, Fränsta, ställer ut foton i Reservatet, Ånge naturrum och turistbyrå 3 25 oktober Utställning. Gunnar von Segerfeldt ställer ut oljemålningar. På biblioteket, Centralhuset i Ånge 4 oktober Albyluffen. En ca sex kilometer vacker höstpromenad runt Dammarna i Alby. Frågesport, fi ka. Medlemsfest med mat och underhållning på kvällen. Plats: Alby skola 13 oktober 2 november Utställning. Ateljé norr. Konstnärer från Edsbyn med olika tekniker ställer ut i Reservatet, Ånge naturum och turistbyrå 3-23 november Utställning Höstkänning. Blandad konst av olika konstnärer i Reservatet, Ånge naturum och turistbyrå 21 november Teater En kväll med Marcus Birro av Riksteatern/JAM. Ålsta Folhögskola, Fränsta 24 november 11 januari 04 Utställning Konsthantverk. Åsa Larsson ställer ut keramik, glas mm i Reservatet, Ånge naturum och turistbyrå Meddela era arrangemang till Ånge naturum & turistbyrå så kommer de med i händelsekalendern på eller registrera arrangemangen själv direkt i händelsekalendern på kommunens hemsida. 16 framtid ÅNG E

Tack Samuel! Nu solar vi oss i guldglansen! Ånge kommuns nya näringsliv. Fränsta vårdcentral i nya händer. sid 8 FRAMTI D ÅNG E MARS 2006 1.

Tack Samuel! Nu solar vi oss i guldglansen! Ånge kommuns nya näringsliv. Fränsta vårdcentral i nya händer. sid 8 FRAMTI D ÅNG E MARS 2006 1. MARS 2006 Tack Samuel! Nu solar vi oss i guldglansen! Ånge kommuns nya näringsliv sid 10 Fränsta vårdcentral i nya händer sid 8 FRAMTI D ÅNG E MARS 2006 1 INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG

Läs mer

Global Classroom skapar världsmedborgare. Gott om plats i Bullerbyn. sid 6. sid 12 MARS 2004

Global Classroom skapar världsmedborgare. Gott om plats i Bullerbyn. sid 6. sid 12 MARS 2004 MARS 2004 Global Classroom skapar världsmedborgare sid 6 Gott om plats i Bullerbyn sid 12 INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN FRAMTI D ÅNG E MARS 2004 1 NOTERAT Beslut i korthet

Läs mer

Mars 2013. Många fördelar att flytta hem när man får barn. Framtidsfokus med jobb eller studier i sikte. framtid Ånge mars 2013 1

Mars 2013. Många fördelar att flytta hem när man får barn. Framtidsfokus med jobb eller studier i sikte. framtid Ånge mars 2013 1 Mars 2013 Många fördelar att flytta hem när man får barn Framtidsfokus med jobb eller studier i sikte Hårdrock PÅ SCHEMAT framtid Ånge mars 2013 1 noterat Beslut i korthet Kommunfullmäktige 26 november

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

juni 2011 Kerttu Heiskanen designar sin tillvaro Kolla in! Sommarens alla aktiviteter

juni 2011 Kerttu Heiskanen designar sin tillvaro Kolla in! Sommarens alla aktiviteter Kolla in! Sommarens alla aktiviteter juni 2011 Kerttu Heiskanen designar sin tillvaro Byabussen i Kölsillre Nya gymnasiet så här blir det i Ånge Projekt Ö-arna unik utveckling av ekoturism framti d Ång

Läs mer

Framtid Ånge. Hemvården når fram i alla väder. Nytt logistikcentrum i Ånge. Rekordmånga startar UF-företag

Framtid Ånge. Hemvården når fram i alla väder. Nytt logistikcentrum i Ånge. Rekordmånga startar UF-företag Framtid Ånge Kommuntidning för Ånge kommun 1/2014 Hemvården når fram i alla väder Nytt logistikcentrum i Ånge Rekordmånga startar UF-företag Kommunerna tog över hemsjukvården Den tredje februari tog länets

Läs mer

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Besök oss på webben www.nastakramfors.se ramfors ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Nästa Tåget får flygplatsen att lyfta Maria Högberg. Inflyttad som hjälper inflyttare Kramfors satsar på ansiktslyft

Läs mer

JUNI 2010. Jiges en butik i tiden. Du har råd i Ånge sommarens evenemang

JUNI 2010. Jiges en butik i tiden. Du har råd i Ånge sommarens evenemang Ha en skön sommar! JUNI 2010 Jiges en butik i tiden Du har råd i Ånge sommarens evenemang framti d Ång e juni 2010 1 Denna tidning är en del av noterat Beslut i korthet Kommunfullmäktige 22 februari 2010

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. S T MB R NR 2012 NYANSTÄLLER SWENOX STORSATSAR 52 098 INVÅNARE REKORDSTOR TILLVÄXT FAMILJEFÖRETAG FÖRETAGARE TRIVS I ENSTABERGA SNABB JÄRNVÄG KLART

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

TRUMF. Bara i NÄRINGSLIV: Direktrapport från Bryssel Sidan 27. PT:n fixade Agnetas nacke sidan 18-19. Carina Jonasson i Ånge.

TRUMF. Bara i NÄRINGSLIV: Direktrapport från Bryssel Sidan 27. PT:n fixade Agnetas nacke sidan 18-19. Carina Jonasson i Ånge. Länets ledande affärsmagasin www.naringsliv.to ` Näringsliv nummer 9.2011 Pris: 35kr 2 0 0 1-2 0 1 1 ` ÅR Superresenärens bästa tips Sidan 10-11 Carina Jonasson i Ånge satsar allt på skum affärsidé TRUMF

Läs mer

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest 2 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest Sommarevenemang och skolavslutning Ledare Kommunen största arbetsgivaren Linköpings kommun

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa Hur du upplever din betydelse i relation till andra. BOOST I STATUS försätter hjärnan i belöningsläge,

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat Nr 1 2013 Tidningen för oss i HuddinGE Förskola 25 barn fick inte plats earth hour Dags att släcka lamporna MOE ger 110 procent kultur Från fredagsmys till läsgodis POLITIK Ny fart ökar tryggheten Lex

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer