Vi samarbetar med Svenska kyrkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi samarbetar med Svenska kyrkan"

Transkript

1 Vi samarbetar med Svenska kyrkan En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter

2

3 Ordföranden har ordet Runt om i vårt land arbetar människor tillsammans för sina bygders utveckling, i byalag, kooperativ och intresseföreningar. Cirka lokala utvecklingsgrupper med över människor är direkt engagerade i detta arbete. De bidrar i hög grad till att bygga vårt hållbara samhälle. Med denna skriftserie vill vi uppmärksamma några av gruppernas viktiga insatser. Vi vill inspirera och sprida goda exempel bygder emellan, men också få våra makthavare att upptäcka den kapacitet och skaparkraft som finns i hela Sverige. God läsning! Innehåll Vi samarbetar med kyrkan 4 Sidensjö 5 Gunnarsbyn 6 Stråsjö 7 Björna 8 Svartådalen 9 Fler exempel 10 Matnyttiga kontakter 11 Karl-Erik Nilsson Ordförande Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Gunnarsbyn Skribenter: Mikaela Munck af Rosenschöld och Kerstin Males Form: Ingse & Co AB, Reybekiel Form AB Omslagsfoto: Mogens Amstrup Jensen Ansvarig utgivare: Staffan Bond Skriften har tillkommit med ekonomiskt stöd från Karlstad stift, Västerås stift, Norrbottens stift, Göteborgs stift, samt Svenska kyrkans nationella nivå. Tryck: Alltryck Plus AB, Lysekil 2009 Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Stortorget 7, Stockholm Tel: , Fax: Hemsida: E-post: Björna Sidensjö Stråsjö Leksand Söderala Långserud Regna Svartådalen Östra Grevie

4 Vi samarbetar med Svenska kyrkan Redan under landsbygdskampanjen Hela Sverige ska leva, åren , insåg många grupper att samarbete över gränserna var framgångsreceptet för hållbar gemenskap och för utveckling av den egna bygden. På många orter är det självklart att samarbeta med Svenska kyrkan. Å andra sidan finns det bygder där man kanske inte ens kommer på tanken att samverka, trots att många människor är aktiva i både kyrkliga verksamheter och lokala utvecklingsgrupper. Det är viktigt att försöka se var de gemensamma nämnarna finns och använda sig av bygdens samlade resurser på ett konstruktivt sätt. I den här skriften vill vi visa på goda exempel av det slaget. Vår förhoppning är att de bygder där lokala utvecklingsgrupper och Svenska kyrkan samarbetar kring till exempel informationskontor mitt i byn, energifrågor och samvaro, ska inspirera andra till gemensamma satsningar för den egna bygden. Lycka till! Medeltidsgudstjänst i Sidensjö kyrka.

5 Sidensjöborna: Nu är det vår bygd och vår kyrka Länge var det en aning dystert i byarna runt Sidensjö. Folk ville göra något bra för bygden, men vad och hur? Nu får det vara slut på kräftgången, tänkte Ingvar Byström, byalagets ordförande. Och sedan dröjde det inte länge förrän föreningen Sidensjös framtid var bildad. Fotograf på detta uppslag: Bertil Westin Sidensjö består av hela 33 små byar. Byar som i hög grad kämpar med en framtidsoro. Men viljan fanns att vända på synsättet, att se det positiva istället för problemen. Ingvar och JanOlof Nordström, som är komminister, är två av eldsjälarna. Efter att de först kontaktat Sidensjö IK, och sedan tillsammans valt att vända sig till alla föreningar, så började saker hända. Man organiserade sig, och snart bildades alltså Föreningen Sidensjös framtid. En förening där alla byar och alla föreningar och deras representanter finns med. Målsättningen andas optimism: Att vara med och påverka beslut eller förslag som kommer från kommunen och som rör bygden. Man ska arbeta fram åtgärder som gagnar invånarna. Föreningen har ända sedan starten, i början av 2000-talet, hållit många möten där både det ena och det andra dryftats. I början rörde det sig om att sätta upp skyltar med Välkommen till Sidensjö. Nu finns skyltarna på plats, och folk känner sig välkomna. Det är något som inte minst Sidensjö församling är med och ser till. Sedan några år har JanOlof infört verklig närdemokrati i gudstjänstlivet. Bygudstjänster anordnas, där alla får vara med och planera och hålla gudstjänsterna. Bygden har delats in i olika mindre områden, så att det ska kännas ännu närmare mellan församlingsborna och kyrkan. Men nu ska också bygudstjänster hållas i större format. Sidensjö dansar och ler, är det glada namnet på arrangemanget. Bygudstjänsterna har verkligen slagit väl ut. Tänk att så många barn, unga och äldre vill vara med. Man sjunger, läser dikter, spelar kanske upp en teater, och säger några tänkvärda ord. Vi har fått en delaktighet som är fantastisk! Säger JanOlof. Och det måste man ju hålla med om, efter att ha sett statistiken som visar att antalet besökare per gudstjänst i genomsnitt var 69 personer förra året i lilla Sidensjö, med själar. Bygudstjänsterna och föreningen Sidensjös framtid har betytt mycket för hela Sidensjö. Ord som framåtanda, möjligheter och samverkan kommer tillbaka flera gånger i samtalet med Ingvar Byström. Han berättar också vad en person i församlingen tyckte: Nu känns det som om det är vår bygd och vår kyrka! kontakt: JanOlof Nordström Svenska kyrkan, Sidensjö e-post: tel:

6 Samarbete på längden och tvären i Gunnarsbyn Vi vill att kyrkan ska vara en del av samhället. Vi har inte så stora resurser, men vi har personal och lokaler och vi har visioner. Det säger Mogens Amstrup Jacobsen, församlingspräst i Gunnarsbyn, Bodens kommun. En utpräglad glesbygd. Men fylld av hopp. Foto: Mogens Amstrup Jensen I en glesbygd vill det till att man samarbetar för att överleva. Och det är något som man har tagit fasta på här i bygden. Redan 1999 bildades Råneälvdalssrådet i Gunnarsbyns församling ekonomisk förening, RÅEK. Svenska kyrkan och byaföreningarna i området har genom och tillsammans med RÅEK redan genomfört många projekt för bygdens bästa. I en del av kyrkans församlingshem har en rättvisebutik med kafé öppnats, där finns ett sortiment på över tusen produkter. Både butiken och kaféet drivs helt ideellt. Förutom att kaféet har blivit en samlingspunkt för hela byn, så är det även ett populärt utflyktsmål. Busslaster med människor kommer för att handla. Sedan tre år tillbaka drivs ett samhällsservicekontor i byn på försök. Vi arbetar mycket i projektform och med jobb som kommunen lägger ut och betalar oss för, berättar Bertil Degerlund, en av de anställda. Som exempel nämner han en bemannad återvinningscentral, distriktssköterskemottagning, administrativ service i form av telefon-, data- och kopieringsservice, service till pensionärer samt skötsel av rastplatser och parker. Servicekontoret är beläget i ett gammalt industrihus som har byggts om. Det är en viktig mötesplats och ett paraply för olika verksamheter i bygden. Här finns fem heltidstjänster, fördelade på åtta personer. Svenska kyrkan ställer också upp som sponsor i olika sammanhang. Man har bland annat bidragit ekonomiskt när en ny gymnastikanläggning byggdes. Lokala idrottsföreningar får också bidrag. Mot högre höjder står det på fotbollslagets tröjor. Men folket i Gunnarsbyn nöjer sig inte med detta. De har flera visioner. Som planerna för äldreomsorgen i bygden. Här vill föreningen samarbeta med angränsande kommuner för att få ut bästa möjliga av satsade resurser. En annan satsning är Hållbara bygder, där skolan, kyrkan och RÅEK vill utveckla hållbara lokala lösningar inom till exempel kommunikationer, etisk konsumtion, energi, och odling. Kyrkan har också många egna projekt direkt med enskilda byaföreningar, allt från gudstjänster till olika sociala arrangemang. Mogens Amstrup Jacobsen tror att det mesta är möjligt om man samverkar: Vi börjar känna av en annan attityd i bygden. Nu tänker folk: Det går och vi kan. kontakt: Mogens Amstrup Jensen, Föreningen RÅEK, Svenska kyrkan, Gunnarsbyn e-post: tel:

7 När pilgrimerna kom till bygden Europas pilgrimer har fått ytterligare en vacker led! Det är Stråsjöleden som går mellan Hälsingekusten och Nidarosdomen i Trondheim. Tack vare Leaderprojektet och eldsjälarna i byalagen, är den nu till stor del återställd. Vilket lyft för hela bygden! Med hjälp av Leaderprojektet Medeltid i Hälsingland har inte bara en pilgrimsled äntligen blivit verklighet. Dåvarande projektledaren Elisabeth Andersson, numera på Pilgrimstid Sverige ekonomisk förening, kan berätta om allt annat som också ägt rum: Vi har fördjupat och utvidgat vårt kontaktnät inom Sverige och med projekt i andra delar av Europa, till exempel Spanien och pilgrimsleden Santiago de Compostela. Ett annat viktigt resultat är ett nytt pilgrimscentrum som numera finns i Stiftsgården i Undersvik. Vi har också kunnat studera och framställa texter kring Hälsinglands medeltid. Vid en närmare genomgång av de gamla texterna fann man upplysningar om ett vägfararkapell i Stråsjö, som förstördes på 1500-talet. En av dem som ville bygga vidare på dessa uppgifter var Birgitta Helmersdotter Norman i Stråsjö. Vi var sex personer som startade en kapellgrupp för att se om det gick att återställa kapellet. Många eldsjälar engagerade sig, ordnade med sponsorer och arbetskraft. Och den 11 juli 2006 invigdes det. Sedan dess firas Stråsjödagen med pilgrimsvandring och andakt där den tredje tisdagen i juli. Varje år. Birgitta kan också berätta att kapellet är mycket välbesökt. Många vill gifta sig eller döpa sina barn där. Lokala utvecklingsgrupper, Uppsala stift och enskilda församlingar längs leden har varit aktiva under hela projektets gång och har ordnat med mat och logi under många olika vandringar för deltagare från hela Sverige. Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Hälsinglands museum och Ljusdalsbygdens museum har också engagerat sig. Alla har velat sätta Hälsingland ordentligt på kartan. Apropå kartor. Genom en Internetportal och en resekatalog där bland annat Rom och Santiago de Compostela presenteras, får Europas nutida pilgrimer information om de nordiska lederna. Katalogen trycks i hela exemplar och finns med på mässor runt om i Europa. Leaderprojektet avslutades sommaren 2007, men verksamheten kring pilgrimslederna fortsätter genom Pilgrimstid Sverige. Det bedrivs ett målmedvetet arbete med att underhålla lederna. År 2008 kom det några samarbetspartners i södra Europa på besök. De blev mycket förtjusta i Stråsjöleden och ville gärna ha Pilgrimstid Sverige som kontaktpunkt för hela norra Europa. Elisabeth avrundar: Det här nya projektet kan bli en verklig kraft för hela Hälsingland! kontakt: Elisabeth Andersson, Pilgrimstid Sverige e-post: hotmail.com tel: Foto: Lars Sundin Foto: Pilgrimstid Sverige

8 Kyrkan bjuder på värme i Björna Det är mycket jobb med att få saker att hända i bygden, men det är roligt och det går bra! Det säger Helen Andersson, som är kassör/sekreterare i Björna i Ångermanland ekonomisk förening. Här ger gemenskapen värme både bildligt och bokstavligt. I Björna, som ligger utanför Örnsköldsvik, har man länge känt av sviktande framtidstro och svikande arbetstillfällen. Det här var något som Kjell-Erik Edlund kände av ganska direkt när han tillträdde sin komministertjänst för några år sedan. Några engagerade invånare, inklusive Kjell-Erik, granskade siffror och statistik och kände att det här måste man göra något åt. Inom kort bildades en grupp med representanter för bland andra snart ska det bli fritidsgård och bio där också. Det blir ju lite compact living över det hela, men det funkar bra, säger Kjell-Erik och låter glad över att så mycket positivt händer runt omkring. För honom, som präst, känns byns utveckling efterlängtad. Och för honom som privatperson, är det ett andningshål. Han är praktiker och gillar att se resultat, säger han. Helen Andersson håller med. Det är resultaten som gör allt ideellt arbete så meningsfullt. Nu under snödrivorna, döljer sig en campingplats som föreningen håller på att ställa i ordning. Med ett vackert läge vid Gideälven kommer den att bli en viktig träffpunkt för I Björngården samsas nu bibliotek, café och turistinformation. Här invigs den nya samlingslokalen, Björngården, som den ekonomiska föreningen Björna i Ångermanland numera äger. Foto: Helen Andersson Svenska kyrkan, byalagen, företagarföreningen och idrottsföreningarna. Man funderade och analyserade. Det stod inte länge på förrän en ekonomisk förening kom till stånd. Syfte: Att verka för Björnas bästa. Och det har man gjort. I Björngården samsas nu bibliotek, café och turistinformation. En given mötesplats för unga och gamla. Häromdagen när Kjell-Erik var förbi, så satt där ett gäng diskussionssugna Björnabor och diskuterade historia. Det var en av flera studiecirklar som höll igång. Och folk från olika håll. Och förstås vara ett välkommet plus i arbetslöshetsstatistiken. Men så var det det där med värmen. Föreningen vill lämna sitt bidrag till energiomställningen, och kan man dessutom tjäna pengar på det så är det ju bra. Direktverkande el byts till närvärme. Vi pratar värmeverk i samhället Björna, men också en mindre värmecentral i Björnabyn för församlingens lokaler och närliggande fastigheter. Som om inte detta vore nog, så har man planer på en sporthall, för idrottsintresset bara växer i bygden. Särskilt fotbollen lockar många. Och varför inte ett industrihotell? Idéerna är många och engagemanget är stort. Precis som det ska vara, med andra ord. kontakt: Kjell-Erik Edlund, Svenska kyrkan e-post: tel:

9 Det går som en dans i Svartådalen Svenska kyrkan och Svartådalens bygdeutveckling ekonomiska förening samverkar för bygdens bästa. Det här är en liten bygd och det vore konstigt om vi inte samarbetade, tycker kyrkoherden Leif Östlund. Man har samlats och samtalat, och till och med sjungit. Svartådalens Bygdeutveckling ekonomiska förening bildades 2001 som ett resultat av Färnbo byalags arbete med visioner för utveckling av bygden. Till största delen består medlemmarna av företag och föreningar och en av dem är Västerfärnebo Fläckebo församling. Svartådalens bygdeutveckling deltar i projektet Hållbara bygder. Samarbetet mellan församlingen och Svartådalens bygdeutveckling är enkelt och okomplicerat. De flesta invånarna känner varandra. Om inte annat så möts de på kyrktorget, utanför kyrkan. Runt torget ligger även bygdecentret och kyrkans café liksom den lokala affären som ägs av en ekonomisk förening. Ett gemensamt projekt just nu är att bearbeta kommunen för att omskapa torget. Intill går en genomfartsled. Vi skulle vilja ha hastighetsbegränsningar på leden och vi vill också göra torget mer attraktivt att stanna till på, säger Leif. Ett resultat av det påbörjade samarbetet runt centrumutvecklingen är att Västerfärnebo har blivit utvald till pilotort för Sala kommuns arbete med ortsanalyser som startar under våren Orten har blivit utvald till pilotområde för man bedriver redan en aktiv bygdeutveckling. Det handlar, kortfattat, om att hitta ortens utvecklingspotential. Ann-Christin Korths-Aspegren, eldsjäl i bygden, har arbetat mycket med byautveckling. Hon kan berätta om hur bra det fungerar med caféet som bygdens samlingsplats. När posten stängdes tog caféet över frimärksförsäljningen och paketutlämningen. Sedan stängdes apoteket och då blev caféet apoteksombud. Snart ska man börja handla med närodlade produkter. Samarbetet med kommunen blir allt bättre, lägger hon till. Snart får vi en särskild kontaktperson på kommunen. Men så till det där med sången och musiken. Det var när Färnbo byalag i början av seklet genomförde en enkätundersökning bland bygdens invånare som det visade sig att musik var något som man ville ha mera av. Och då särskilt för unga. Svenska kyrkan tog på sig rollen som projektledare för ett Leaderprojekt Med musiken som verktyg. Ungdomarna har själva stått för idéer och genomförande. Deras motto har varit: Jag vill, jag törs, jag kan. Deras lust att sjunga och spela har varit stor. Projektet pågick under åren , men lever vidare i bygden genom många olika musikgrupper, genom dans och teater. kontakt: Ann-Christin Korths-Aspegren Svartådalens Bygdeutveckling Ek. Förening e-post: tel: Foto: Lars Wahlström

10 Fler exempel Leksand - Kyrkoarbetet blir roligare när vi har så många att samarbeta med. Leksands kyrka finns helt enkelt med mitt i livet, säger kyrkoherde Fredrik Lautmann i Leksands församling. Fredrik sitter med i Leksands kommunbygderåd (tidigare Leksands centrala byaråd) och via honom deltar församlingen i landsbygdsutvecklingen i Leksand. Församlingen samarbetar bland annat med Leksands Medeltidsförening om en årlig Medeltidsmarknad. I maj 2008 kom cirka människor till marknaden. Tillsammans ordnar man föreläsningar och gudstjänster med mera. Kyrkan samarbetar också med idrottsrörelsen och medverkar bland annat med etikundervisning under en sex veckor lång hockeysommarskola. Från och med i år har de även konfirmandundervisning på hockeyskolan. kontakt: Fredrik Lautmann e-post: Långserud i Säffle kommun Utvecklingsgruppen i Långserud har efter mångårig verksamhet genomfört ett antal större och mindre projekt. Den 6 juni 2007 invigdes ett nytt seniorboende med elva lägenheter. I anläggningen som kostat 12 miljoner kronor finns också samlingssal och kök, lokaler för hemtjänsten, landsbygdsutvecklare och för bygdekontoret. Runt byggnaden finns en Hälsans trädgård med lusthus och odlingslådor i knähöjd för hyresgästerna. Bakom äldreboendet och trädgården står kooperativet Smedgården där både byalaget och Svenska kyrkan är medlemmar. Kyrkan har stöttat med bland annat finansiering och Långserudsborna har satsat ideellt arbete. I trädgården har idrottsföreningen byggt en boulebana. Skolan ligger alldeles intill trädgården och tanken är att underlätta för kontakter mellan generationerna. kontakt: Leif Pettersson telefon: Regna i Finspångs kommun Vi i Regna har haft ett mycket gott samarbete med Regna församling i ett Leader+ projekt, som vi kallar Hönshuset i Regna, där vi fått och förhoppningsvis får fortsätta att låna ett gammalt hönshus som församlingen äger, berättar Carin Löfgren som är engagerad i Regna Byaråd och i Regna församlings kyrkoråd. Efter att kyrkan gav byarådet sitt tillstånd reparerades det vackra hönshuset, byggt på 1700-talet, och anpassades för att bli en liten försäljnings- och utställningslokal för lokala hantverkare och konstnärer. Hönshuset invigdes i juni 2004 av landshövding Björn Eriksson. kontakt: Carin Löfgren e-post: Söderala, Söderhamns kommun klar Söderala Bygdegårdsförening ger ut en tidning som kallas Söderalalaxen. Den fungerar samtidigt som församlingsblad och går ut till samtliga boende i Söderala/Marma drygt exemplar. Mittuppslaget i Söderalalaxen är vikt för kyrkans predikoturer och annan kyrklig information. Föreningen får kronor per år som normalt skulle vara församlingens kostnader för porto för att distribuera en egen tidning. Distributionen sköts nu av PRO-medlemmar. Varje nummer har ett 40-tal annonsörer. kontakt: Olle Agelmark e-post: Östra Grevie Möte vid vägen. De orden är mottot för församlingen på den skånska slätten. Och många möten blir det när församlingshemmet i Östra Grevie har öppnats för aktiviteter där alla kan vara med. Det är församlingen som tillsammans med Östra Grevie byalag står för initiativet. Linda Folebäck, komminister och samordnare för Svenska kyrkan, berättar: Samarbetet är fruktsamt. Vi hjälps åt att ordna saker, som film- och föredragskvällar. Vi är också på plats för att svara på frågor, diskutera och umgås. Linda kan avslöja att det snart blir invigning av en ny skylt till församlingshemmet, som bär texten Pub Mose i vassen. Skylten markerar att församlingshemmet en kväll i veckan utgör mötesplats för byborna i publiknande miljö. kontakt: Linda Folebäck, tel: Thomas Rosenlind, tel:

11 Matnyttiga kontakter Hela Sverige ska leva På hemsidan finns kontaktuppgifter till ditt närmaste länsbygderåd. adress: Stortorget 7, Stockholm telefon: e-post: hemsida: Kontaktpersoner i församlingar och stift Maria Lundström Pedersen, stiftsinformatör telefon: Lund Torrid Bengtsson, Hållbar utveckling telefon: Skara Sven-Erik Falk, informatör telefon: Göteborg Christina Bernérus, miljösamordnare telefon: Eva Staxäng, stiftsredaktör, Kyrkans tidning, informatör telefon: Härnösand Lotta Magnusson, etik- och energi, landsbygdsutveckling telefon: Maria Eddebo, stiftsredaktör, Kyrkans tidning, pressekreterare telefon: Karlstad Torgny Lindén, stiftsinformatör telefon: Ulrica Fransson, projektledare Etik och Miljö telefon: Linköping Lasse Ottosson, stiftsinformatör telefon: Luleå Per Rylander, handläggare kyrka-arbetsliv telefon: Stockholm Anita Burdén, informatör telefon: Strängnäs Albin Andreasson, informationssekreterare telefon: Uppsala Kjell Kroon, stiftskonsulent, kyrka-samhälle telefon: Visby Roland Asplund, stiftsinformatör telefon: Västerås Nils Åberg, handläggare för kyrka arbetslivsfrågor telefon: Peter Lind, energirådgivare telefon: Växjö Mattias Magnusson, skog, land, telefon: Hillevi Fahlquist, miljö telefon:

12 Skrifter i samma serie: Vi arrangerar kooperativ äldreomsorg, 2006 Vi driver byskolor, 2006 Vi bevarar och brukar kulturlandskap, 2006 Vi ökar vår beredskap inför kriser, 2006 Vi skapar hållbara bygder, 2006 Vi stöder småföretagande, 2006 Vi förvaltar våra naturresurser, 2006 Vi ordnar boende, 2006 Vi behöver samlingslokalerna, 2006 Vi arbetar med integration, 2006 Vi samverkar i kommunbygderåd, 2006 Vi fördjupar demokratin, 2006 Vi arbetar med lokala utvecklingsplaner, 2007 Vi ordnar bredband, 2007 Vi samlar lokalt kapital, 2008 Vi arbetar med trafiksäkerhet, 2008 Vi samarbetar med Svenska kyrkan, 2009 Vi stödjer lokal utveckling och synliggör landsbygdens värden. Vi ser till helheten lokalt, över alla sektorer i samhället och över partigränser. Cirka utvecklingsgrupper, länsbygderåd och 40 medlemsorganisationer är engagerade människor satsar varje år över fem miljoner ideella timmar för den egna bygdens bästa. En växande folkrörelse som ger företagsamma och hållbara bygder i hela Sverige! Stortorget STOCKHOLM Tel Fax:

Välkommen till uppdateringen av vårt medlemsregister och den nya BygdeBanken

Välkommen till uppdateringen av vårt medlemsregister och den nya BygdeBanken http://www.helasverige.se/enkat/index.php Sida 1 av 1 Lösenord Logga in Välkommen till uppdateringen av vårt medlemsregister och den nya BygdeBanken Fyll i det lösenord du fått i brevet från Hela Sverige

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Lokala hållbara servicelösningar

Lokala hållbara servicelösningar Lokala hållbara servicelösningar om projektet lokala hållbara servicelösningar Syften att identifiera framgångs- och nyckelfaktorer i arbetet med att skapa livskraftig lokal service i landsbygd och glesbygd

Läs mer

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Redovisning av processarbete den 26 februari 2009 Arrangör: Uppsala Läns Bygdegårdsdistrikt Syfte: Processarbetet utgick från frågeställningarna Vad vill vi åstadkomma?

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Örebro län Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Objektnummer : Örebro län ENKÄT Enkäten vänder

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 www.helasverige.se

Verksamhetsplan 2015 www.helasverige.se Foto Ingela Nyman Verksamhetsplan 2015 www.helasverige.se Allt vårt arbete har sin utgångspunkt i lokal utveckling för hållbara bygder i ett hållbart samhälle. Med bygdens intressen i fokus är vi nyfikna,

Läs mer

Anmälan av företrädare i ett stift för en nomineringsgrupp vid kyrkliga val

Anmälan av företrädare i ett stift för en nomineringsgrupp vid kyrkliga val Blankett 1B Anmälan av företrädare i ett stift för en nomineringsgrupp vid kyrkliga val Ombudet för en nomineringsgrupp som har ansökt om registrering av sin gruppbeteckning för val till Kyrkomötet kan

Läs mer

Pilgrim Vallentuna. Natur Kultur Andlighet

Pilgrim Vallentuna. Natur Kultur Andlighet Pilgrim Vallentuna Natur Kultur Andlighet Pilgrim Vallentuna med ledorden natur, kultur och andlighet Natur Ett unikt kulturlandskap Odlade fält, hagmark och skog Rik fauna och flora Kultur Bebott sedan

Läs mer

Bygdeutveckling på Norrlandet i Gävle kommun

Bygdeutveckling på Norrlandet i Gävle kommun Bygdeutveckling på i Slutrapport av delprojekt Paraplyprojekt bygdeutveckling 2010-2013 Projekt 1.se utvecklad hemsida 2010-12-30 Samverkan mellan boende och intresseföreningar på Förbundet norrlandet.se

Läs mer

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Handlingsplan 2008-2010 Länsbygderådet Uppsala 1 juni 2008 Delarna skapar helheten www.kennethnyberg.se Handlingsplan Huvudsyftet med handlingsplanen är att erhålla ett material som underlag för styrelsens

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-0-2 Diarienummer:200-06 AF Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck BiB Bastu i byn Checkens namn Gula Huset i Uddebo Sökande (Namn/Förening) 76969-7438

Läs mer

ATT LEDA IDEELLA MEDARBETARE

ATT LEDA IDEELLA MEDARBETARE ansök senast 8 maj! ATT LEDA IDEELLA MEDARBETARE En utbildning för församlingar som vill utveckla arbetet kring delaktighet och engagemang. arrangörer: ideellt forum, sensus linköping, växjö stift, linköping

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Gruppens namn Hållbara lokala servicelösningar i Glommersträsk (och Moskosel) en förstudie... Arbetar inom orten Glommersträsk...

Gruppens namn Hållbara lokala servicelösningar i Glommersträsk (och Moskosel) en förstudie... Arbetar inom orten Glommersträsk... ENKÄT TILL LOKALA PROJEKTGRUPPER Norra Sverige Inledning Några gånger tidigare har vi bett din grupp att svara på några frågor inom projektet hållbara lokala servicelösningar. Detta blir den sista gången

Läs mer

Gruppens namn Hållbara servicelösningar i Blankaholm-Solstadström... Arbetar inom orten Blankaholm, Slsadström... Kommunen Västervik...

Gruppens namn Hållbara servicelösningar i Blankaholm-Solstadström... Arbetar inom orten Blankaholm, Slsadström... Kommunen Västervik... ENKÄT TILL LOKALA UTVECKLINGSGRUPPER Södra Sverige Inledning Några gånger tidigare har vi bett din grupp att svara på några frågor inom projektet hållbara lokala servicelösningar. Detta blir den sista

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Tematisk arbetsgrupp energi

Tematisk arbetsgrupp energi Tematisk arbetsgrupp energi 1 Deltagare i gruppen Karin Hjerpe/Camilla Lagerkvist Tolke, Jordbruksverket (ordförande) Anna Lööv, Landsbygdsnätverket Andreas Hägglund, LRF Arne Andersson, Energimyndigheten

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten Stärker programmets genomförande genom att: Leader Lantbrukarnas riksförbund Thomas Bertilsson Hela Sverige ska leva Staffan Bond Aktivera gillesmedlemmar

Läs mer

Diskussion kring ämnet: Vad kan vi göra fram tills att Kulturcentret är klart?

Diskussion kring ämnet: Vad kan vi göra fram tills att Kulturcentret är klart? Mötesplatsen i Sävja I det här dokumentet kan du läsa om hur diskussionerna gick den 25 april i Sävja. I varje grupp fanns både vuxna och unga. De som står som närvarande är de som valt att skriva under

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Örebro län Keep my earth clean Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Framtidsveckan startade i Söderhamn 2009 och har spridit sig över hela landet. Under vecka 40 visas ett smörgåsbord av spännande,

Läs mer

PROJEKTPLAN Bilaga Diarienummer:

PROJEKTPLAN Bilaga Diarienummer: LEADER PROJEKTPLAN Bilaga Diarienummer: Obs! Börja med att fylla i dokumentet på skärmen och spara det i din dator. Maila sedan in din ansökan. 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn: Trolle Ljungby

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Inspiration. Hämta våra inspirationsskrifter, studiematerial, handledningar och informationsbroschyrer. helasverige.se

Inspiration. Hämta våra inspirationsskrifter, studiematerial, handledningar och informationsbroschyrer. helasverige.se Inspiration Hämta våra inspirationsskrifter, studiematerial, handledningar och informationsbroschyrer. helasverige.se Hämta material Materialet i den här beställningslistan går att ladda ner från vår hemsida

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Bygdeutveckling på Norrlandet i Gävle kommun

Bygdeutveckling på Norrlandet i Gävle kommun Bygdeutveckling på i Gävle kommun Slutrapport av delprojekt Paraplyprojekt bygdeutveckling 2010-2013 Projekt 2 Träffpunkt 2010-12-30 Samverkan mellan boende och intresseföreningar på Förbundet.se Sammanfattning

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE

Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE Provkörning av gengasanläggning i Sätra brunn. Projektägare: Svartådalens Bygdeutveckling, ideell förening Projektledare: Eric Söderberg Kommun: Sala Dnr: 44

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

HUR DET KOM TILL. Vid Byalagets styrelsemöte 3 december 2001 diskuterades frågan om ett

HUR DET KOM TILL. Vid Byalagets styrelsemöte 3 december 2001 diskuterades frågan om ett HUR DET KOM TILL Vid Byalagets styrelsemöte 3 december 2001 diskuterades frågan om ett då en grupp personer sedan en tid arbetade med uppslaget om ett sådant för att kunna visa industriernas framväxt.

Läs mer

Vi arrangerar kooperativ äldreomsorg

Vi arrangerar kooperativ äldreomsorg Vi arrangerar kooperativ äldreomsorg En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter Ordföranden har ordet Människor i byutvecklingsgrupper, kooperativ och intresseföreningar

Läs mer

Den ideella sektorn i landsbygdsprogrammet

Den ideella sektorn i landsbygdsprogrammet Datum: 2010-10-08 Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten Stärker programmets genomförande genom att: Leader Jnr 2008-3426 Jnr 2008-3457 Forskarsamverkan Skärgårdarnas Riksförbund Kristina

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Integration Rydaholm Journalnummer: 201-3006

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Vi arbetar med lokala utvecklingsplaner

Vi arbetar med lokala utvecklingsplaner Vi arbetar med lokala utvecklingsplaner En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter Annons Ordföranden har ordet Människor i byutvecklingsgrupper, kooperativ och intresseföreningar

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-03-12 Diarienummer:2010-061 M Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Fotskäl Checkens namn Fotskäls bygdegårdsförening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Samverkan i byn Journalnummer: Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Gästrikebygden Kontaktperson

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax.

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax. På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. A Sökande Uddebo ekologiska Inköpsförening Organisations/personnummer 802476-9484 0700154224 E-post:

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Obligatorisk anmälan till Ammi Gyllenquist 060-785 59 11 eller ammi.gyllenquist@studieframjandet.se 27 september Bonde i butik Naturskyddsföreningen visar, tipsar

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PUB- kväll 1 oktober 2014 Husby- Oppunda sockenförening. Föredragning av Anna- Karin Andersson, Grindstugan

PUB- kväll 1 oktober 2014 Husby- Oppunda sockenförening. Föredragning av Anna- Karin Andersson, Grindstugan PUB- kväll 1 oktober 2014 Husby- Oppunda sockenförening Föredragning av Anna- Karin Andersson, Grindstugan Lokalt Driven Landsbygdsutveckling LDL Projekt som drivs av Kommunbygderådet SyLet: stärka utvecklingskra0en

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, kl. 13.30-16:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Peter Staland Paragrafer 23-27 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2010-11-08 Diarienummer:2008-008 AO Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Förstudie dokumentärfilm om Ingemar Jansson Svenljunga Kulturcheckens namn Svenljunga

Läs mer

Dokumentation från föreningsträffen den 14 november 2013 på Sixten Jernbergs museum/lilla Sigrids skafferi i Lima.

Dokumentation från föreningsträffen den 14 november 2013 på Sixten Jernbergs museum/lilla Sigrids skafferi i Lima. Dokumentation från föreningsträffen den 14 november 2013 på Sixten Jernbergs museum/lilla Sigrids skafferi i Lima. Närvaro enligt separat närvarolista. 53 personer deltog. Kvällens moderator - Anders Löwenberg,

Läs mer

Välkommen till Garveriet i Floda

Välkommen till Garveriet i Floda Välkommen till Floda! New York Välkommen till Garveriet i Floda Samverkan Sävelången Vrångö Business Improvement District Innerstaden Innerstaden Göteborg Göteborg Innerstaden Göteborg Skottland New York

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 15 SEPTEMBER 2008.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 15 SEPTEMBER 2008. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 15 SEPTEMBER 2008. Datum: 2008-09-15 Tid: 19.00 21.00 Plats: Dockekulla Bygdegård. Deltagare: 21 personer. Anders Ljung hälsar välkommen till kvällens

Läs mer

Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård

Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård Föredrag Så kan man göra om lokal kapitalbildning och mikrolån Ulla Herlitz Hela Sverige ska leva Projekt Lokal finansiering för landsbygdens

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation Insamlingsstiftelsen En frisk generation startades 2011 som ett gemensamt initiativ av forskare från

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Skördedag Kulturcheckens namn Skölvene Byalag, c/o Anna Forsberg Sökande (Namn/Förening) 864000-1767 0513-104

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning. Namn på förslaget: ECO trails LAG Doboj-Maglaj- LAG Söderslätt Journalnummer: 2011-1261

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2011-04-28 Diarienummer:2008-008 AÄ Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck RMK START Kulturcheckens namn Rydals Motor Klubb Sökande (Namn/Förening) 802458-6979

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Har du planerat ditt seniorboende?

Har du planerat ditt seniorboende? Har du planerat ditt seniorboende? 1 2 Skaffa köplats i god tid Många äldre har svårt att hitta ny lägenhet. Det beror nästan alltid på för kort kötid. Genomsnittlig kötid för seniorboenden på Boplats

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Kontaktperson Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Nätverk för Afrikaner i Vantör Telefon 08 647 99 47 Mobil 070 527 99 47 Epost info@navs.se Hemsida www.navs.se NAV-nätverk för afrikaner

Läs mer

Byalagsmöte 1 april, 2009

Byalagsmöte 1 april, 2009 Byalagsmöte 1 april, 2009 Plats: Håcksvik. Fredrik Dahl går igenom dagordningen 1.) Eva Johansson berättar om att det är mycket fokus på budgetarbetet för närvarande. Det är gemensamt för i stort sett

Läs mer

KLUNK (Visit Svartådalen och kluster för Natur- och Kulturturism)

KLUNK (Visit Svartådalen och kluster för Natur- och Kulturturism) KLUNK (Visit Svartådalen och kluster för Natur- och Kulturturism) Bussturen Svartåturen skapades av projektet och lever nu vidare med egen ekonomi. Projektägare: Svartådalens Bygdeutveckling, ekonomisk

Läs mer

Vi arbetar med TRAFIKSÄKERHET

Vi arbetar med TRAFIKSÄKERHET Vi arbetar med TRAFIKSÄKERHET En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter Nöjdast kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex Hej! Prata med oss om dina försäkringar! Bra försäkringar

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1)

Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1) Blankett 5 Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1) Upplysningar om anmälan av kandidater finns på sidan 7. Blanketten ska skickas till respektive stiftsstyrelse, se sidan 8 för adress. Var

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt 34 23/8 Skolstart, upprop Info, schema Folkhögskola Förberedelse: Presentation Vi i gruppen (BS, SD) Presentation Pres. Kyrkans

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

HÖSTPROGRAMMET 2015 Motion Hjärtgymnastiken tisdagar Hjärtgymnastiken fredagar Studiecirklar Matlagning för män inklusive näringslära,

HÖSTPROGRAMMET 2015 Motion Hjärtgymnastiken tisdagar Hjärtgymnastiken fredagar Studiecirklar Matlagning för män inklusive näringslära, Org. nr 802 429-0820 (besöksadress) Östra Bangatan 3, 195 60 MÄRSTA, (postadress) Ylva Brolund, Rosersbergsvägen 34,195 71 Rosersberg) tel. 070 727 88 78 (ordförande) PlusGiro: 4793189-4, Mail: info@sigtuna.hjart-lung.se

Läs mer

Vi stöder småföretagande

Vi stöder småföretagande Vi stöder småföretagande En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter Ordföranden har ordet Människor i byutvecklingsgrupper, kooperativ och intresseföreningar runt om i

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Verksamhetsidé för LDF? Vad är vårt ändamål? Varför finns vi? För vems skull finns vi? Vad erbjuder vi? Vilka värden skapar vi?

Verksamhetsidé för LDF? Vad är vårt ändamål? Varför finns vi? För vems skull finns vi? Vad erbjuder vi? Vilka värden skapar vi? Verksamhetsidé för LDF? Vad är vårt ändamål? Varför finns vi? För vems skull finns vi? Vad erbjuder vi? Vilka värden skapar vi? Verksamhetsidé: I Luleå DF bedriver vi discgolf och övrig discsport tillsammans

Läs mer