Vi samarbetar med Svenska kyrkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi samarbetar med Svenska kyrkan"

Transkript

1 Vi samarbetar med Svenska kyrkan En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter

2

3 Ordföranden har ordet Runt om i vårt land arbetar människor tillsammans för sina bygders utveckling, i byalag, kooperativ och intresseföreningar. Cirka lokala utvecklingsgrupper med över människor är direkt engagerade i detta arbete. De bidrar i hög grad till att bygga vårt hållbara samhälle. Med denna skriftserie vill vi uppmärksamma några av gruppernas viktiga insatser. Vi vill inspirera och sprida goda exempel bygder emellan, men också få våra makthavare att upptäcka den kapacitet och skaparkraft som finns i hela Sverige. God läsning! Innehåll Vi samarbetar med kyrkan 4 Sidensjö 5 Gunnarsbyn 6 Stråsjö 7 Björna 8 Svartådalen 9 Fler exempel 10 Matnyttiga kontakter 11 Karl-Erik Nilsson Ordförande Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Gunnarsbyn Skribenter: Mikaela Munck af Rosenschöld och Kerstin Males Form: Ingse & Co AB, Reybekiel Form AB Omslagsfoto: Mogens Amstrup Jensen Ansvarig utgivare: Staffan Bond Skriften har tillkommit med ekonomiskt stöd från Karlstad stift, Västerås stift, Norrbottens stift, Göteborgs stift, samt Svenska kyrkans nationella nivå. Tryck: Alltryck Plus AB, Lysekil 2009 Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Stortorget 7, Stockholm Tel: , Fax: Hemsida: E-post: Björna Sidensjö Stråsjö Leksand Söderala Långserud Regna Svartådalen Östra Grevie

4 Vi samarbetar med Svenska kyrkan Redan under landsbygdskampanjen Hela Sverige ska leva, åren , insåg många grupper att samarbete över gränserna var framgångsreceptet för hållbar gemenskap och för utveckling av den egna bygden. På många orter är det självklart att samarbeta med Svenska kyrkan. Å andra sidan finns det bygder där man kanske inte ens kommer på tanken att samverka, trots att många människor är aktiva i både kyrkliga verksamheter och lokala utvecklingsgrupper. Det är viktigt att försöka se var de gemensamma nämnarna finns och använda sig av bygdens samlade resurser på ett konstruktivt sätt. I den här skriften vill vi visa på goda exempel av det slaget. Vår förhoppning är att de bygder där lokala utvecklingsgrupper och Svenska kyrkan samarbetar kring till exempel informationskontor mitt i byn, energifrågor och samvaro, ska inspirera andra till gemensamma satsningar för den egna bygden. Lycka till! Medeltidsgudstjänst i Sidensjö kyrka.

5 Sidensjöborna: Nu är det vår bygd och vår kyrka Länge var det en aning dystert i byarna runt Sidensjö. Folk ville göra något bra för bygden, men vad och hur? Nu får det vara slut på kräftgången, tänkte Ingvar Byström, byalagets ordförande. Och sedan dröjde det inte länge förrän föreningen Sidensjös framtid var bildad. Fotograf på detta uppslag: Bertil Westin Sidensjö består av hela 33 små byar. Byar som i hög grad kämpar med en framtidsoro. Men viljan fanns att vända på synsättet, att se det positiva istället för problemen. Ingvar och JanOlof Nordström, som är komminister, är två av eldsjälarna. Efter att de först kontaktat Sidensjö IK, och sedan tillsammans valt att vända sig till alla föreningar, så började saker hända. Man organiserade sig, och snart bildades alltså Föreningen Sidensjös framtid. En förening där alla byar och alla föreningar och deras representanter finns med. Målsättningen andas optimism: Att vara med och påverka beslut eller förslag som kommer från kommunen och som rör bygden. Man ska arbeta fram åtgärder som gagnar invånarna. Föreningen har ända sedan starten, i början av 2000-talet, hållit många möten där både det ena och det andra dryftats. I början rörde det sig om att sätta upp skyltar med Välkommen till Sidensjö. Nu finns skyltarna på plats, och folk känner sig välkomna. Det är något som inte minst Sidensjö församling är med och ser till. Sedan några år har JanOlof infört verklig närdemokrati i gudstjänstlivet. Bygudstjänster anordnas, där alla får vara med och planera och hålla gudstjänsterna. Bygden har delats in i olika mindre områden, så att det ska kännas ännu närmare mellan församlingsborna och kyrkan. Men nu ska också bygudstjänster hållas i större format. Sidensjö dansar och ler, är det glada namnet på arrangemanget. Bygudstjänsterna har verkligen slagit väl ut. Tänk att så många barn, unga och äldre vill vara med. Man sjunger, läser dikter, spelar kanske upp en teater, och säger några tänkvärda ord. Vi har fått en delaktighet som är fantastisk! Säger JanOlof. Och det måste man ju hålla med om, efter att ha sett statistiken som visar att antalet besökare per gudstjänst i genomsnitt var 69 personer förra året i lilla Sidensjö, med själar. Bygudstjänsterna och föreningen Sidensjös framtid har betytt mycket för hela Sidensjö. Ord som framåtanda, möjligheter och samverkan kommer tillbaka flera gånger i samtalet med Ingvar Byström. Han berättar också vad en person i församlingen tyckte: Nu känns det som om det är vår bygd och vår kyrka! kontakt: JanOlof Nordström Svenska kyrkan, Sidensjö e-post: tel:

6 Samarbete på längden och tvären i Gunnarsbyn Vi vill att kyrkan ska vara en del av samhället. Vi har inte så stora resurser, men vi har personal och lokaler och vi har visioner. Det säger Mogens Amstrup Jacobsen, församlingspräst i Gunnarsbyn, Bodens kommun. En utpräglad glesbygd. Men fylld av hopp. Foto: Mogens Amstrup Jensen I en glesbygd vill det till att man samarbetar för att överleva. Och det är något som man har tagit fasta på här i bygden. Redan 1999 bildades Råneälvdalssrådet i Gunnarsbyns församling ekonomisk förening, RÅEK. Svenska kyrkan och byaföreningarna i området har genom och tillsammans med RÅEK redan genomfört många projekt för bygdens bästa. I en del av kyrkans församlingshem har en rättvisebutik med kafé öppnats, där finns ett sortiment på över tusen produkter. Både butiken och kaféet drivs helt ideellt. Förutom att kaféet har blivit en samlingspunkt för hela byn, så är det även ett populärt utflyktsmål. Busslaster med människor kommer för att handla. Sedan tre år tillbaka drivs ett samhällsservicekontor i byn på försök. Vi arbetar mycket i projektform och med jobb som kommunen lägger ut och betalar oss för, berättar Bertil Degerlund, en av de anställda. Som exempel nämner han en bemannad återvinningscentral, distriktssköterskemottagning, administrativ service i form av telefon-, data- och kopieringsservice, service till pensionärer samt skötsel av rastplatser och parker. Servicekontoret är beläget i ett gammalt industrihus som har byggts om. Det är en viktig mötesplats och ett paraply för olika verksamheter i bygden. Här finns fem heltidstjänster, fördelade på åtta personer. Svenska kyrkan ställer också upp som sponsor i olika sammanhang. Man har bland annat bidragit ekonomiskt när en ny gymnastikanläggning byggdes. Lokala idrottsföreningar får också bidrag. Mot högre höjder står det på fotbollslagets tröjor. Men folket i Gunnarsbyn nöjer sig inte med detta. De har flera visioner. Som planerna för äldreomsorgen i bygden. Här vill föreningen samarbeta med angränsande kommuner för att få ut bästa möjliga av satsade resurser. En annan satsning är Hållbara bygder, där skolan, kyrkan och RÅEK vill utveckla hållbara lokala lösningar inom till exempel kommunikationer, etisk konsumtion, energi, och odling. Kyrkan har också många egna projekt direkt med enskilda byaföreningar, allt från gudstjänster till olika sociala arrangemang. Mogens Amstrup Jacobsen tror att det mesta är möjligt om man samverkar: Vi börjar känna av en annan attityd i bygden. Nu tänker folk: Det går och vi kan. kontakt: Mogens Amstrup Jensen, Föreningen RÅEK, Svenska kyrkan, Gunnarsbyn e-post: tel:

7 När pilgrimerna kom till bygden Europas pilgrimer har fått ytterligare en vacker led! Det är Stråsjöleden som går mellan Hälsingekusten och Nidarosdomen i Trondheim. Tack vare Leaderprojektet och eldsjälarna i byalagen, är den nu till stor del återställd. Vilket lyft för hela bygden! Med hjälp av Leaderprojektet Medeltid i Hälsingland har inte bara en pilgrimsled äntligen blivit verklighet. Dåvarande projektledaren Elisabeth Andersson, numera på Pilgrimstid Sverige ekonomisk förening, kan berätta om allt annat som också ägt rum: Vi har fördjupat och utvidgat vårt kontaktnät inom Sverige och med projekt i andra delar av Europa, till exempel Spanien och pilgrimsleden Santiago de Compostela. Ett annat viktigt resultat är ett nytt pilgrimscentrum som numera finns i Stiftsgården i Undersvik. Vi har också kunnat studera och framställa texter kring Hälsinglands medeltid. Vid en närmare genomgång av de gamla texterna fann man upplysningar om ett vägfararkapell i Stråsjö, som förstördes på 1500-talet. En av dem som ville bygga vidare på dessa uppgifter var Birgitta Helmersdotter Norman i Stråsjö. Vi var sex personer som startade en kapellgrupp för att se om det gick att återställa kapellet. Många eldsjälar engagerade sig, ordnade med sponsorer och arbetskraft. Och den 11 juli 2006 invigdes det. Sedan dess firas Stråsjödagen med pilgrimsvandring och andakt där den tredje tisdagen i juli. Varje år. Birgitta kan också berätta att kapellet är mycket välbesökt. Många vill gifta sig eller döpa sina barn där. Lokala utvecklingsgrupper, Uppsala stift och enskilda församlingar längs leden har varit aktiva under hela projektets gång och har ordnat med mat och logi under många olika vandringar för deltagare från hela Sverige. Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Hälsinglands museum och Ljusdalsbygdens museum har också engagerat sig. Alla har velat sätta Hälsingland ordentligt på kartan. Apropå kartor. Genom en Internetportal och en resekatalog där bland annat Rom och Santiago de Compostela presenteras, får Europas nutida pilgrimer information om de nordiska lederna. Katalogen trycks i hela exemplar och finns med på mässor runt om i Europa. Leaderprojektet avslutades sommaren 2007, men verksamheten kring pilgrimslederna fortsätter genom Pilgrimstid Sverige. Det bedrivs ett målmedvetet arbete med att underhålla lederna. År 2008 kom det några samarbetspartners i södra Europa på besök. De blev mycket förtjusta i Stråsjöleden och ville gärna ha Pilgrimstid Sverige som kontaktpunkt för hela norra Europa. Elisabeth avrundar: Det här nya projektet kan bli en verklig kraft för hela Hälsingland! kontakt: Elisabeth Andersson, Pilgrimstid Sverige e-post: hotmail.com tel: Foto: Lars Sundin Foto: Pilgrimstid Sverige

8 Kyrkan bjuder på värme i Björna Det är mycket jobb med att få saker att hända i bygden, men det är roligt och det går bra! Det säger Helen Andersson, som är kassör/sekreterare i Björna i Ångermanland ekonomisk förening. Här ger gemenskapen värme både bildligt och bokstavligt. I Björna, som ligger utanför Örnsköldsvik, har man länge känt av sviktande framtidstro och svikande arbetstillfällen. Det här var något som Kjell-Erik Edlund kände av ganska direkt när han tillträdde sin komministertjänst för några år sedan. Några engagerade invånare, inklusive Kjell-Erik, granskade siffror och statistik och kände att det här måste man göra något åt. Inom kort bildades en grupp med representanter för bland andra snart ska det bli fritidsgård och bio där också. Det blir ju lite compact living över det hela, men det funkar bra, säger Kjell-Erik och låter glad över att så mycket positivt händer runt omkring. För honom, som präst, känns byns utveckling efterlängtad. Och för honom som privatperson, är det ett andningshål. Han är praktiker och gillar att se resultat, säger han. Helen Andersson håller med. Det är resultaten som gör allt ideellt arbete så meningsfullt. Nu under snödrivorna, döljer sig en campingplats som föreningen håller på att ställa i ordning. Med ett vackert läge vid Gideälven kommer den att bli en viktig träffpunkt för I Björngården samsas nu bibliotek, café och turistinformation. Här invigs den nya samlingslokalen, Björngården, som den ekonomiska föreningen Björna i Ångermanland numera äger. Foto: Helen Andersson Svenska kyrkan, byalagen, företagarföreningen och idrottsföreningarna. Man funderade och analyserade. Det stod inte länge på förrän en ekonomisk förening kom till stånd. Syfte: Att verka för Björnas bästa. Och det har man gjort. I Björngården samsas nu bibliotek, café och turistinformation. En given mötesplats för unga och gamla. Häromdagen när Kjell-Erik var förbi, så satt där ett gäng diskussionssugna Björnabor och diskuterade historia. Det var en av flera studiecirklar som höll igång. Och folk från olika håll. Och förstås vara ett välkommet plus i arbetslöshetsstatistiken. Men så var det det där med värmen. Föreningen vill lämna sitt bidrag till energiomställningen, och kan man dessutom tjäna pengar på det så är det ju bra. Direktverkande el byts till närvärme. Vi pratar värmeverk i samhället Björna, men också en mindre värmecentral i Björnabyn för församlingens lokaler och närliggande fastigheter. Som om inte detta vore nog, så har man planer på en sporthall, för idrottsintresset bara växer i bygden. Särskilt fotbollen lockar många. Och varför inte ett industrihotell? Idéerna är många och engagemanget är stort. Precis som det ska vara, med andra ord. kontakt: Kjell-Erik Edlund, Svenska kyrkan e-post: tel:

9 Det går som en dans i Svartådalen Svenska kyrkan och Svartådalens bygdeutveckling ekonomiska förening samverkar för bygdens bästa. Det här är en liten bygd och det vore konstigt om vi inte samarbetade, tycker kyrkoherden Leif Östlund. Man har samlats och samtalat, och till och med sjungit. Svartådalens Bygdeutveckling ekonomiska förening bildades 2001 som ett resultat av Färnbo byalags arbete med visioner för utveckling av bygden. Till största delen består medlemmarna av företag och föreningar och en av dem är Västerfärnebo Fläckebo församling. Svartådalens bygdeutveckling deltar i projektet Hållbara bygder. Samarbetet mellan församlingen och Svartådalens bygdeutveckling är enkelt och okomplicerat. De flesta invånarna känner varandra. Om inte annat så möts de på kyrktorget, utanför kyrkan. Runt torget ligger även bygdecentret och kyrkans café liksom den lokala affären som ägs av en ekonomisk förening. Ett gemensamt projekt just nu är att bearbeta kommunen för att omskapa torget. Intill går en genomfartsled. Vi skulle vilja ha hastighetsbegränsningar på leden och vi vill också göra torget mer attraktivt att stanna till på, säger Leif. Ett resultat av det påbörjade samarbetet runt centrumutvecklingen är att Västerfärnebo har blivit utvald till pilotort för Sala kommuns arbete med ortsanalyser som startar under våren Orten har blivit utvald till pilotområde för man bedriver redan en aktiv bygdeutveckling. Det handlar, kortfattat, om att hitta ortens utvecklingspotential. Ann-Christin Korths-Aspegren, eldsjäl i bygden, har arbetat mycket med byautveckling. Hon kan berätta om hur bra det fungerar med caféet som bygdens samlingsplats. När posten stängdes tog caféet över frimärksförsäljningen och paketutlämningen. Sedan stängdes apoteket och då blev caféet apoteksombud. Snart ska man börja handla med närodlade produkter. Samarbetet med kommunen blir allt bättre, lägger hon till. Snart får vi en särskild kontaktperson på kommunen. Men så till det där med sången och musiken. Det var när Färnbo byalag i början av seklet genomförde en enkätundersökning bland bygdens invånare som det visade sig att musik var något som man ville ha mera av. Och då särskilt för unga. Svenska kyrkan tog på sig rollen som projektledare för ett Leaderprojekt Med musiken som verktyg. Ungdomarna har själva stått för idéer och genomförande. Deras motto har varit: Jag vill, jag törs, jag kan. Deras lust att sjunga och spela har varit stor. Projektet pågick under åren , men lever vidare i bygden genom många olika musikgrupper, genom dans och teater. kontakt: Ann-Christin Korths-Aspegren Svartådalens Bygdeutveckling Ek. Förening e-post: tel: Foto: Lars Wahlström

10 Fler exempel Leksand - Kyrkoarbetet blir roligare när vi har så många att samarbeta med. Leksands kyrka finns helt enkelt med mitt i livet, säger kyrkoherde Fredrik Lautmann i Leksands församling. Fredrik sitter med i Leksands kommunbygderåd (tidigare Leksands centrala byaråd) och via honom deltar församlingen i landsbygdsutvecklingen i Leksand. Församlingen samarbetar bland annat med Leksands Medeltidsförening om en årlig Medeltidsmarknad. I maj 2008 kom cirka människor till marknaden. Tillsammans ordnar man föreläsningar och gudstjänster med mera. Kyrkan samarbetar också med idrottsrörelsen och medverkar bland annat med etikundervisning under en sex veckor lång hockeysommarskola. Från och med i år har de även konfirmandundervisning på hockeyskolan. kontakt: Fredrik Lautmann e-post: Långserud i Säffle kommun Utvecklingsgruppen i Långserud har efter mångårig verksamhet genomfört ett antal större och mindre projekt. Den 6 juni 2007 invigdes ett nytt seniorboende med elva lägenheter. I anläggningen som kostat 12 miljoner kronor finns också samlingssal och kök, lokaler för hemtjänsten, landsbygdsutvecklare och för bygdekontoret. Runt byggnaden finns en Hälsans trädgård med lusthus och odlingslådor i knähöjd för hyresgästerna. Bakom äldreboendet och trädgården står kooperativet Smedgården där både byalaget och Svenska kyrkan är medlemmar. Kyrkan har stöttat med bland annat finansiering och Långserudsborna har satsat ideellt arbete. I trädgården har idrottsföreningen byggt en boulebana. Skolan ligger alldeles intill trädgården och tanken är att underlätta för kontakter mellan generationerna. kontakt: Leif Pettersson telefon: Regna i Finspångs kommun Vi i Regna har haft ett mycket gott samarbete med Regna församling i ett Leader+ projekt, som vi kallar Hönshuset i Regna, där vi fått och förhoppningsvis får fortsätta att låna ett gammalt hönshus som församlingen äger, berättar Carin Löfgren som är engagerad i Regna Byaråd och i Regna församlings kyrkoråd. Efter att kyrkan gav byarådet sitt tillstånd reparerades det vackra hönshuset, byggt på 1700-talet, och anpassades för att bli en liten försäljnings- och utställningslokal för lokala hantverkare och konstnärer. Hönshuset invigdes i juni 2004 av landshövding Björn Eriksson. kontakt: Carin Löfgren e-post: Söderala, Söderhamns kommun klar Söderala Bygdegårdsförening ger ut en tidning som kallas Söderalalaxen. Den fungerar samtidigt som församlingsblad och går ut till samtliga boende i Söderala/Marma drygt exemplar. Mittuppslaget i Söderalalaxen är vikt för kyrkans predikoturer och annan kyrklig information. Föreningen får kronor per år som normalt skulle vara församlingens kostnader för porto för att distribuera en egen tidning. Distributionen sköts nu av PRO-medlemmar. Varje nummer har ett 40-tal annonsörer. kontakt: Olle Agelmark e-post: Östra Grevie Möte vid vägen. De orden är mottot för församlingen på den skånska slätten. Och många möten blir det när församlingshemmet i Östra Grevie har öppnats för aktiviteter där alla kan vara med. Det är församlingen som tillsammans med Östra Grevie byalag står för initiativet. Linda Folebäck, komminister och samordnare för Svenska kyrkan, berättar: Samarbetet är fruktsamt. Vi hjälps åt att ordna saker, som film- och föredragskvällar. Vi är också på plats för att svara på frågor, diskutera och umgås. Linda kan avslöja att det snart blir invigning av en ny skylt till församlingshemmet, som bär texten Pub Mose i vassen. Skylten markerar att församlingshemmet en kväll i veckan utgör mötesplats för byborna i publiknande miljö. kontakt: Linda Folebäck, tel: Thomas Rosenlind, tel:

11 Matnyttiga kontakter Hela Sverige ska leva På hemsidan finns kontaktuppgifter till ditt närmaste länsbygderåd. adress: Stortorget 7, Stockholm telefon: e-post: hemsida: Kontaktpersoner i församlingar och stift Maria Lundström Pedersen, stiftsinformatör telefon: Lund Torrid Bengtsson, Hållbar utveckling telefon: Skara Sven-Erik Falk, informatör telefon: Göteborg Christina Bernérus, miljösamordnare telefon: Eva Staxäng, stiftsredaktör, Kyrkans tidning, informatör telefon: Härnösand Lotta Magnusson, etik- och energi, landsbygdsutveckling telefon: Maria Eddebo, stiftsredaktör, Kyrkans tidning, pressekreterare telefon: Karlstad Torgny Lindén, stiftsinformatör telefon: Ulrica Fransson, projektledare Etik och Miljö telefon: Linköping Lasse Ottosson, stiftsinformatör telefon: Luleå Per Rylander, handläggare kyrka-arbetsliv telefon: Stockholm Anita Burdén, informatör telefon: Strängnäs Albin Andreasson, informationssekreterare telefon: Uppsala Kjell Kroon, stiftskonsulent, kyrka-samhälle telefon: Visby Roland Asplund, stiftsinformatör telefon: Västerås Nils Åberg, handläggare för kyrka arbetslivsfrågor telefon: Peter Lind, energirådgivare telefon: Växjö Mattias Magnusson, skog, land, telefon: Hillevi Fahlquist, miljö telefon:

12 Skrifter i samma serie: Vi arrangerar kooperativ äldreomsorg, 2006 Vi driver byskolor, 2006 Vi bevarar och brukar kulturlandskap, 2006 Vi ökar vår beredskap inför kriser, 2006 Vi skapar hållbara bygder, 2006 Vi stöder småföretagande, 2006 Vi förvaltar våra naturresurser, 2006 Vi ordnar boende, 2006 Vi behöver samlingslokalerna, 2006 Vi arbetar med integration, 2006 Vi samverkar i kommunbygderåd, 2006 Vi fördjupar demokratin, 2006 Vi arbetar med lokala utvecklingsplaner, 2007 Vi ordnar bredband, 2007 Vi samlar lokalt kapital, 2008 Vi arbetar med trafiksäkerhet, 2008 Vi samarbetar med Svenska kyrkan, 2009 Vi stödjer lokal utveckling och synliggör landsbygdens värden. Vi ser till helheten lokalt, över alla sektorer i samhället och över partigränser. Cirka utvecklingsgrupper, länsbygderåd och 40 medlemsorganisationer är engagerade människor satsar varje år över fem miljoner ideella timmar för den egna bygdens bästa. En växande folkrörelse som ger företagsamma och hållbara bygder i hela Sverige! Stortorget STOCKHOLM Tel Fax:

Vi skapar. hållbar energi. En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter

Vi skapar. hållbar energi. En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter Vi skapar hållbar energi En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter Vad är förnybart? För att en resurs ska kallas förnybar måste den kunna omvandlas och återskapas av naturen

Läs mer

Vi ordnar BOENDE. En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter

Vi ordnar BOENDE. En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter Vi ordnar BOENDE En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter Ordföranden har ordet Människor i byutvecklingsgrupper, kooperativ och intresseföreningar runt om i landet,

Läs mer

DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER

DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER i hela landet EN DOKUMENTATION NORRBOTTEN Samarbetet fördjupas mellan byar och kommuner i Råne älvdal Boden och Luleå kommun har tillsammans

Läs mer

Lokal finansiering så gjorde vi. www.helasverige.se. Elva bygder berättar hur de samlar investeringskapital för att förverkliga sina idéer SIDAN 1

Lokal finansiering så gjorde vi. www.helasverige.se. Elva bygder berättar hur de samlar investeringskapital för att förverkliga sina idéer SIDAN 1 Lokal finansiering så gjorde vi Elva bygder berättar hur de samlar investeringskapital för att förverkliga sina idéer SIDAN 1 www.helasverige.se Sparbankerna bidrar med tillväxt och livskvalitet där du

Läs mer

2/2012 LOKAL EKONOMI. 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network. Hela Sverige ska leva!

2/2012 LOKAL EKONOMI. 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network. Hela Sverige ska leva! 2/2012 LOKAL EKONOMI 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network Hela Sverige ska leva! 1 Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. LOKAL EKONOMI 5. NYA SÄTT

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se Handboken Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se INNEHÅLL 1. Fas 3 och Kompetenta anordnare 3 2. Goda exempel 3 Helt fantastiskt!

Läs mer

Efter Landsbygdsriksdagen

Efter Landsbygdsriksdagen D I G I T A LT N Y H E T S B R E V N R 4 J U N I 2 0 0 4 Helhetssyn, samverkan och nätverk är nyckeln till framgång i glesbygdsfrågor. Så sammanfattade Ystad Allehanda den åttonde Landsbygdsriksdagens

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Ekonomi till tusen i Trönö. att sätta värde på lokal utveckling. Ulla Herlitz

Ekonomi till tusen i Trönö. att sätta värde på lokal utveckling. Ulla Herlitz Ekonomi till tusen i Trönö att sätta värde på lokal utveckling Ulla Herlitz Ekonomi till tusen att sätta värde på lokal utveckling har tillkommit med ekonomiskt stöd från Nutek, Glesbygdsverket, Sveriges

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd.

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd. SOCKENBUDET ANSVARIG UTGIVARE: ANNA ROOS, LÅNGARYD-LANDERYD I SAMVERKAN REDAKTION: ANNA ROOS BIRGITTA HOLMÉN JENS BØGGILD LISA RIMESTAD LENA HAGMAN PETTER BÄCKMAN LÄMNA GÄRNA TIPS TILL REDAKTIONEN, HELST

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin.

Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin. Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin. Vad är en social innovation? Vad är en social innovation? Trots att termen social innovation är något nytt så är sociala

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Gävleborg. Hela denna bilaga är en annons från Framtidsveckan. Huvudarrangörer:

Gävleborg. Hela denna bilaga är en annons från Framtidsveckan. Huvudarrangörer: Gävleborg Framtidsveckan i Gävleborg är ett brett samarbetsprojekt med en mängd olika aktörer inom många olika områden. Syftet är att visa på goda exempel i vårt län och påskynda omställningen till ett

Läs mer

Bo trotsar konjunkturen och startar eget

Bo trotsar konjunkturen och startar eget Information till invånare i Flens kommun Nr 1 2009 Bo trotsar konjunkturen och startar eget Bild: Lasse Skog Nytt hopp föds i Malmköping Därför har elever på BCPW så bra betyg Missa inte nya evenemangsguiden!

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening MEDLEMSBLADET Nr 3b, 2012 Pris 50:- Blidö- Frötuna Skärgårdsförening Skolnedläggningar kommunens hot mot skärgården Vagnsunda skärgårdsbyn vid vägens slut Kallelse till årsmöte Jisses vad fort tiden går!

Läs mer

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg 1 Rapport - Dagbok Boliviaprojektet Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014 Åke Söderman. ABF Gävleborg 2 Inledning Så var det dags för den sista uppföljningsresan under Boliviaprojektets 19 genomförda år.

Läs mer

NÄRBLADET nummer 3 2014

NÄRBLADET nummer 3 2014 NÄRBLADET nummer 3 2014 SKNTs årskonferens i Jönköping den 14-16 maj 2014 Med en mjukstart på onsdagen med utflykter, golftävling och trevlig samvaro började SKNT sin trettionde årskonferens. Som ett under

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

Göteborg LOKALEKONOMI 2014 EN DOKUMENTATION

Göteborg LOKALEKONOMI 2014 EN DOKUMENTATION EN DOKUMENTATION LOKALEKONOMI 2014 Göteborg 2014 arrangerades fyra regionala Lokalekonomidagar över hela landet. Det här är en dokumentation från konferensen i Göteborg, Västra Götalands län. På bilden

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 3 2014 KyrkAs FÖRBUNDSfullmäktige ROLF, ELISABETH OCH ANGELINA: OM DET GODA medarbetarskapet KARIN KARLSTRÖM OM PSYKOLOGISKA ASPEKTER PÅ LÖNEN: Då

Läs mer

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2003 8:E ÅRGÅNGEN STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer