Baltic Energy. miljöteknik energi & klimat. technical visits 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Baltic Energy. miljöteknik energi & klimat. technical visits 1"

Transkript

1 VISITORS CENTER - TECHNICAl VISITS Baltic Energy miljöteknik energi & klimat technical visits 1

2 baltic Våra samarbetspartners Sunnanvik bostadsområde /Österbotten Vid Sunnanvik får du uppleva Ett utmärkt sedimentvärmenätverk som utnyttjar värmen i havets bottensediment. Hur biogas från nedlagd soptipp producerar värme och elektricitet. Microturbiner och bränsleceller i bruk. Bergvärme och solvärme för höghus. Hur koaxialrör på ett miljövänligt sätt har installeras i havets bottensediment. residential area in Vasa, som beskriver de unika lösningarna i Sunnanvik finns på watch?v=yds5y500riu Kom och bekanta dig med unika energilösningarna i Sunnanvik! EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Över 40 hus på 2008 års bostadsmässoområde värms med ett nytt lågenerginät som installerats i havets bottensediment och utnyttjas både för uppvärmning och kylning. En del av värmen och elektriciteten för området produceras, med hjälp av mikroturbiner och bränsleceller, med biogas från en nedlagd soptipp. Text: Tyréns AB/Anna Sjöström Foto: Diverse fotografer Grafisk form: letsdesign.se Tryckt på PEFC-märkt papper hos Selma Solutions AB 2014 Speciellt för området är lågenerginätet som utnyttjar värmen som lagrats i havets bottensediment. Rören har installerats i sediment genom horisontalborrning och systemet har senare kompletterats med bergvärmebrunnar borrade med ny vattenborrningsteknik. En animation, New energy, the energy self sufficient Ort: Vasa Hemsida: Pa_svenska/Vasa_Ekovarme_Ab/ Sunnanvik_idag Ålder: 6 + Antal: Max 25 st 2 baltic energy technical visits 35

3 Miljöteknik EU-kommissionens definition på miljöteknik lyder: Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer och tjänster som ger tydliga miljöfördelar i förhållande till befintliga eller alternativa lösningar sett i ett livscykel-perspektiv källa: (ETAP, Environmental Technology Action Plan, EU-kommissionen) I Västernorrland finns det stora förnybara naturtillgångar i form av vattenkraft, vind och skogsråvara. Detta har lett till att miljöteknik kopplad till energiproduktion och bränsleframställning från dessa källor dominerar. Två stora företag som arbetar just med skogsråvaran är Sekab och Domsjöfabriker. Sekab arbetar med etanolframställning och Domsjöfabriker med tillverkning av specialcellulosa, etanol och lignosulfonat. I regionen finns också SP Processum AB som är ett ledande bioraffinaderiinitiativ på både den nationella och internationella arenan. Största delen av SP Processums verksamhet ligger i att stödja och initiera forskning och utveckling inom områdena: bioteknik, energiteknik, oorganisk kemi, organisk kemi samt råvara med hållbarhetsfokus. Det finns också många företag som arbetar med energi från förnybara källor såsom solenergi. Bland dessa företag utmärker sig företaget Absolicon som har utvecklat världens enda koncentrerade och solföljande solfångare för el och värme. Andra företag i solenergi-branschen är JN Solar, Norrsol och Solenergi i Undrom. Det är många som har vågat satsa på solenergi i Västernorrland. HSB s bostadsrättsföreningen Örnen i Timrå har satsat på att producera värme och el på ett klimatvänligt sätt genom att sätta upp solfångare och solpaneler på taken på sina bostadsrätter. Ägarna till Bed and Breakfast-gårdarna i Ultrå och i Undrom har satsats på både solel och solvärme. Landstinget i Västernorrland satsar också på solel. Detta är ett resultat av att de arbetar långsiktigt och systematiskt med energieffektivisering av el, värme och kyla i egna fastigheter samt att aktivt driva på omställningsarbetet till mer hållbara energilösningar. Övik Energi har ett unikt samarbete med närliggande industrier i Domsjö industriområde. Till exempel köper Övik Energi restprodukter från industriområdet, eldar det och levererar ånga tillbaka till industrin. Eftersom industrins behov av ånga är lika stort över hela året kan kraftvärmeverket Hörneborgsverket producera el även sommartid. I Västernorrland finns också många duktiga företag som arbetar med luftrening som t.ex. företaget Levande filter. Levande filter tillverkar miniatyrregnskogar som renar inomhusluften. På Sundsvall-Timrå flygplats har de installerat en 45 meter lång regnskog och i Örnsköldsvik nya kommunhus finns det en installation av ett 60 meter långt levandefilter som är vackert integrerat i arkitekturen. Andra spännande företag i regionen är STT EMTEC och Elforest. STT EMTEC levererar innovativa lösningar för avgasrening och prestandaoptimering för förbränningsmotorer och Elforest Technologies är idag ett teknikkonsultföretag med specialistkompetens inom elhybridteknik. Det finns också många duktiga konsultföretag i regionen som arbetar med att bygga ett hållbart samhälle. Listan kan göras lång, men det finns plats för fler! I Västernorrland har vi också kommunala energibolag som vågar gå före! Härnösand Energi och Miljö är initiativtagare till Härnösand Energipark som är en unik arena för ny och intressant teknik inom småskalig energiproduktion. Sundsvall Energi har ett energisamarbete med SCA som levererar energi till Sundsvalls fjärrvärmenät. Samarbetet innebär miljövinster genom ett kraftigt minskat oljeberoende. Sundsvall Energi driver också kraftvärmeverket Korstaverket. Vid Korstaverket energiåtervinns brännbart hushållsavfall och verksamhetsavfall från större delen av Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län, totalt ca ton per år. 4 baltic energy technical visits 5

4 Innehållsförteckning Laggarbergs skola - Timrå 8 Plushuset i Juniskär- Kvissleby 9 Gården i Ultrå - Sundsvall 10 Korstaverket - Sundsvall 11 Levande filter - Timrå 12 Kretsloppsparken - Sundsvall 13 Landstingsfastigheters - S-vall & Härnösand 14 MittSverige Vatten - Sundsvall 15 Absolicon - Härnösand 16 Bostadsrättsföreningen Örnen - Timrå 17 Technichus Härnösand Science center - Härnösand 18 2MA Technologies - Härnösand 19 HEMAB Biobränsleeldat kraftvärmeverket - Härnösand 20 HEMAB Härnösands Energipark - Härnösand 21 HEMAB - Härnösand Kretsloppspark ä - Härnösand 22 HEMAB - Vindkraft - Härnösand 23 Heta utbildningar- lär dig mer om olika energisystem - Härnösand 24 Kretsloppsodlingen - Härnösand 25 Övik Energi Kraftvärme och Fjärrkyla - Örnsköldsvik 26 Järven Echotek - Örnsköldsvik 27 Solenergi i Undrom - Sollefteå 28 Biogasanläggning Trångsvik - Trångsviken 29 Trångsviken Sollefteå Sundsvall Örnsköldsvik Härnösand Timrå Kvissleby Vasa Jakobstad Nykarleby Processum - Örnsköldsvik 30 Domsjö Fabriker - Örnsköldsvik 31 Alholmens kraft - Österbotten 32 Feora - Österbotten 33 Scancool - Österbotten 34 Sunnanviks Bostadsområde - Österbotten 35 6 baltic energy technical visits 7

5 Laggarbergs skola Kretsloppsanpassat byggande Plushuset i Juniskär Laggarbergsskolan är byggt genom principen för kretsloppsanpassat byggande. Kretsloppsanpassat byggande innebär att man har en helhetssyn när man planerar byggnader och städer samt att man kombinerar god design med systemtänkande. Syftet är att minimera den negativa påverkan på miljön genom att sluta alla flöden. Man studerar alla flöden genom en byggnad inte bara energiflödet utan även vatten-, avlopp-, luft- och materialflödena. Kretsloppsanpassat byggande är anpassat till lokal miljö, lokalt klimat och lokal kultur. Alla tekniska system och byggnadsmaterial måste väljas och utformas så att de fungerar tillsammans för att skapa ett hälsosamt inomhusklimat, med lågt energibehov, låga driftkostnader och låga underhållskostnader. Hela Laggarbergsskolan är ett pedagogiskt verktyg och är certifierade enligt Grön flagg. Det har gjorts en om- och tillbyggnad av skolan då framförallt trä har använts i olika konstruktioner. Man har i allra största utsträckning använt sig av miljövänliga material, återanvändbara och återvinningsbara byggma- Vid ett studiebesök till Plushuset i Juniskär får man en genomgång om hållbart byggande och hur viktigt ett bra klimatskal är om man vill bygga ett energieffektivt hus. Huset i Juniskär är utrustat med solceller, solpaneler, värmeåtervinningssystem och ett grönt tak av sedum. Huset levererar mer el än vad det förbrukar och kan därför räknas som ett så kalllat Plushus. Koljerntekniken är använd i husets grund, väggar och tak. Koljerntekniken är en unik, patenterad metod, för att bygga klimatskärmar. Man kan med ett moderelement bygga grunden för huset, ytterväggarna och fribärande tak och terrasser, allt med ett likadant moderelement. Moderelementet bekläds olika beroende på var elementet placeras i byggnaden. Koljerntekniken består av platta element. Elementens isolering består av cellglas och armeringen av plåtlättbalkar. 75% av cellglaset består av återvunnet glas. Byggtekniken ger en energieffektiv, fuktsäker, ekologisk och ett långsiktigt hållbart byggande. Elementen eliminerar alla fukt och mögelproblem som man har i byggnader idag. Ort: Timrå Hitta hit: Maskrosvägen 2785 Hemsida: grundskola/grundskolor/laggarbergs-skola Kontakt: Kerstin Nordin Telefon: Säsong: Endast under utvalda tidpunkter så att inte eleverna störs. Tidsåtgång: 1-2 timmar Språk: Svenska/Engelska Maxantal: 8 personer terial. Energiförbrukningen hålls nere med hjälp av solfångare och pelletspanna och under fotbollsplanen ligger en jordvärmeslang. Självdragsventilation i kombination med termitventilation ger en god inomhusluft. Skolan har egen kompost och ett växthus där de kan odla egna blommor och grönsaker. Vid ett studiebesök till Laggarbergskola får man lära sig om kretsloppsanpassat byggande samt hur man jobbar med hållbarhetsfrågor i det svenska skolsystemet. Ort: Kvissleby Hitta hit: Juniskärsvägen 180 Hemsida: Kontakt: Åke Mård Telefon: Säsong: Året om Tidsåtgång: 1-2 timmar Antal: Max 10 personer Språk: Svenska Teknikleverantör: MRD Bygg 8 baltic energy technical visits 9

6 Per- Erik och Margareta Sjöström, som äger och driver ett boende på en lantgård i Ultrå, beslutade sig för att investera i en solcellsanläggning för att bidra till en bättre miljö och ett hållbarare samhälle. När man producerar egen el får man samtidigt bättre koll på sin elförbrukning och sin konsumtion. Per-Erik kan genom en app följa hur mycket el som han producerar per dag. Per- Erik kan också titta hur mycket el som andra solcellsanläggningar som är anslutna till samma system runt om i världen producerar. En annan fördel med att producera egen el är att om elpriserna skulle öka kraftigt i framtiden så påverkas man inte i lika stor grad. Det är dessutom en långsiktig investering som kräver minimalt med underhåll. Vid ett studiebesök till Gården i Ultrå får man en genomgång om solenergi och dess fördelar samt att man tittar på gårdens solcellsanläggning samt solfångare. Solcellsanläggningen är beräknat till att producera kwh solel per år. Ett studiebesök till gården i Ultrå kan kombineras med olika naturupplevelser såsom fiske, bad och skogsturer. Gården i Ultrå Ort: Sundsvall Hitta hit: Ultrå 126 Hemsida: Kontakt: Per Erik Sjöström Säsong: Året runt Tidsåtgång: 1-3 timmar Antal. Max 10 personer Extra: Konferenslokal för 8-10 personer, kan ordna fika och lättare lunch, boende för 8 personer. Möjligheter till kultur och naturupplevelser. Kontaktinfo teknikleverantör: JN Solar Hemsida: Avfallsförbränning i världsklass Korstaverket Ort: Sundsvall Hitta dit: Alnösundet Hemsida: Kontakt: Anna-Karin Dahl Telefon: Säsong:Hela året (förutom september när det är revision) Tidsåtgång: Cirka 1,5 timme Språk: Svenska/Engelska Max antal: cirka 20 stycken Sundsvall Energi AB är ett helägt dotterbolag till Sundsvalls Kommun genom Stadsbacken AB. Korstaverket är hjärtat i produktionen. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, som ligger vid Alnösundet. Från Korstaverket levererar vi fjärrvärme till cirka Sundsvallsbor i bostäder, skolor, sjukhus, affärslokaler och kontor. Korstaverket togs i drift Varje år produceras här cirka MWh el och cirka MWh fjärrvärme. Vid Korstaverket energiåtervinns brännbart hushållsavfall och verksamhetsavfall från större delen av Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län, totalt ca ton per år. Vi säljer behandlingstjänster för energiåtervinning av brännbart avfall till kommuner och företag i regionen. Vid Blåbergets avfallsanläggning sker mottagning, sortering och mellanlagring av brännbart avfall. Du är välkommen att besöka Korstaverket, som är vår huvudanläggning för produktion av fjärrvärme i Sundsvall. Vi tar även emot skolklasser för studiebesök. Av säkerhetsskäl visas inte hela anläggningen för skolelever under 12 år. 10 baltic energy technical visits 11

7 Kretsloppsparken Levande filter energibesparande miniatyrregnskog Det är viktigt att den luft vi andas inomhus är ren och frisk, men varje dag utsätts vi för luftburna föroreningar i vår inomhusmiljö. Vanliga ventilationsfilter fångar upp de stora partiklarna, samtidigt som de mindre frigörs och slungas ut i tilluften. Ett levande filter däremot kan fånga upp dessa små partiklar. Ett levande filter består av växter, jord och vatten och fungerar precis som en miniatyrregnskog. Luften passerar växterna och absorberas genom bladens klyvöppningar. Damm fastnar på bladens yta och sköljs ner i jorden som tar upp och bryter ned luftburna föroreningar som forslats med i dammet. Filtret befuktar den torra och varma luften inomhus till lagom nivå och temperatur. Det minskar irritationer i slemhinnor och gör dem mindre mottagliga för luftburna infektioner. Ett levande filter spar energi genom att det renar och syresätter luften inomhus utan att behöva ta in luft utifrån, som måste värmas upp eller kylas ner och forslas runt i huset. Det är också vackert att se på, med sin frodiga växtlighet och sitt naturliga ljus. Ett levande filter arbetar för en sund inomhusluft dygnet runt. Vid ett studiebesök till levande filter får man lära sig om principen bakom filtret och man kan besöka en mekanisk verkstad där filtret är installerat eller Sundsvall Timrå flygplats som har ett hela 45 meter långt levande filter installerat. Man kan också besöka Örnsköldsvik nya kommunhus där de har installerat ett 60 meter långt levande filter som är vackert integrerat i arkitekturen. Filtret är högt beläget i fastigheten med närhet och insläpp av dagsljus från öppningar i tak och väggar. Ort: Sundsvall Hitta hit: Skönsbergsvägen 63 Hemsida: Kontakt: Olle Bergseije Telefon: Säsong:: Hela året Tidsåtgång: 2 timmar Språk: Svenska/Engelska På uppdrag av kommunen arbetar Reko Sundsvall med avfallsplanering och rådgivning om hur vi bäst ska bygga upp och vidareutveckla kretsloppet i vårt samhälle. Det innebär bland annat att de har som uppdrag att utbilda medborgarna i Sundsvalls kommun och att arbeta för att ge dem de bästa förutsättningarna till att delta i ett utökat kretsloppssamhälle. Reko Sundsvalls mål är att öka återvinningen av material och energi och minska avfallsmängden. Kretsloppsparken är en komplett återvinningscentral där alla hushåll i Sundsvall kan lämna det mesta av sitt sorterade avfall utan kostnad. Kretsloppsparken är planerad både utifrån användarens perspektiv och med miljöhänsyn. Med tydlig skyltning och med tak över huvudet är det lätt att hitta rätt och smidigt att lämna sitt avfall. På området finns det dessutom möjlighet att skänka begagnade saker till en välgörenhetsorganisation som sedan säljer det vidare i sin second handbutik. Samhällsnyttan med detta upplägg är mycket stor i form av minskat avfall samtidigt som det bidrar till välgörande ändamål. Hela anläggningen genomsyras av ett miljötänkande i sitt utförande med bland annat solpaneler, förnyelsebart byggmaterial, minireningsverk och dagvattendamm. Vid ett besök på kretsloppsparken guidas du genom området och får en ökad förståelse för betydelsen att återvinna och hur det praktiskt fungerar. Ort: Sundsvall Hitta hit: Knävland Hemsida: Kontakt: Kalle Berggren Telefon: Säsong: Året om Tidsåtgång: 1,5 timmar Antal: Max 15 personer Språk: Svenska Övrigt: Visning sker utomhus 12 baltic energy technical visits 13

8 Landstingsfastigheter satsning på förnyelsebar energi MittSverige Vatten Landstinget arbetar långsiktigt och systematiskt med energieffektivisering av el, värme och kyla i egna fastigheter samt att aktivt driva på omställningsarbetet till mer hållbara energilösningar. Den långsiktiga visionen till år 2030 är att köpt energianvändning per ytenhet i fastigheter är halverad jämfört med 1995 års nivå, energifaktor2. Sundsvalls sjukhus - Snökyla för att spara energi Sedan sommaren 2000 använder Sundsvalls Sjukhus snö för både komfortkyla och kyllagring med mycket goda resultat. Kylanläggningen i Sundsvall bygger på en världsunik teknik som bland annat innefattar storskalig lagring av snö. Man tar helt enkelt till vara på snö från ovan från snöröjningen runt om i staden, sedan använder man det kalla smältvattnet för att kyla sjukhuset. Snökyleanläggningen har sänkt sjukhusets elanvändning för att åstadkomma kyla med hela 90% plus att man har kunnat fasa ut de miljöfarliga köldmedierna. En anläggning byggd efter samma princip finns i dag för kylning av Sapporo flygplats i Japan. Närvård Härnösand - Solen blir el och värme När solen går upp över Södra Sundet hörs ett surrande ljud från taket på Närvård Härnösand (före detta Härnösands sjukhus). Det är ljudet av sju solfångare som riktar in sig mot solen för att under dagen ge el och värme. Till anläggningen hör ett visningsrum som lockat mer än tjugo ambassadörer och flera ministrar. Det är Stiftelsen för forskning om koncentrerad solenergi som står bakom anläggningen. Ort: Sundsvall/Härnösand Kontakt: Aktivera Säsong: Året om Tidsåtgång: 1-2 timmar Referensanläggningar: Sundsvall sjukhus - snökyla Antal: Max 50 Närvård Härnösand - solen blir el och värme Övik- sjukhus - solel Sollefteå Sjukhus- solel MittSverige Vatten producerar 15,5 miljoner kubikmeter vatten per år. Vattnet är ett naturligt grundvatten som pumpas upp ur regionens fina grusåsar. MittSverige Vatten har 21 vattentäkter, 144 mil vattenledningar, 83 tryckstegringsstationer och 39 reservoarer. MittSverige Vatten renar 20,6 miljoner kubikmeter avloppsvatten per år i våra 46 reningsanläggningar. I de större avloppsverken renas vattnet i en avancerad process i tre steg; mekanisk, kemisk och biologisk rening. Vi har 140 mil avloppsledningar och 176 avloppspumpstationer. MittSverige vatten erbjuder studiebesök till Tivoliverket i Sundsvall och Grönsta vattentäkt. Tivoliverket är ett av Sundsvalls största byggnadsverk, men det enda som syns av verket är de färgglada rötkamrarna vid Sundsvalls norra infart. Resten är insprängt under Norra Berget. Under ett studiebesök till Tivoliverket får du lära dig mer om vattnets kretslopp. Från Grönsta vattentäkt kommer vårt kvalitetsstämplade naturliga mineralvatten. Ort: Sundsvall Hitta hit: Heffnersvägen 3 Hemsida: Kontakt: Ulrika Lagergren Telefon: Säsong:Jan-maj, sep-december Tidsåtgång: 1-2 timmar Språk: Svenska/engelska 14 baltic energy technical visits 15

9 Absolicon Framtidens solenergisystem Under ett studiebesök till Absolicon får man lära sig mer om solenergi och dess användningsområden samt utvecklingsmöjligheter. Tillverkningen visas upp och den färdiga produkten kan synliggöras på visningsanläggningen som ger värdefull förståelse för hur det hela fungerar. Besökaren får kunskap i hur el, värme och kyla från solen kan integreras i framtidens byggnader och fjärrvärmenät. Absolicon jobbar för att bli en världsledande leverantör av koncentrerade solfångare. Genom utveckling, tillverkning och försäljning av solenergisystem som genererar förnyelsebar energi i olika former bidrar de till att lösa världens energiproblem. Absolicon har utvecklat världens enda koncentrerade och solföljande solfångare för el och värme som är kommersiellt tillgänglig och testad i installationer. Nu kan du producera el, värme och ånga - i samma solfångare. Företaget har installationer i Sverige, Spanien, Argentina och Italien. Ett studiebesök till Absolicon kan kombineras med besök till något eller några av Absolicons referensanläggningar; Härnösands energipark och Närvård Härnösand. Det går också att kombinera med studiebesök till Lumicum laboratoriet. Lumicum laboratoriets målsättning är att bygga upp en unik samling avancerad mätutrustning för koncentrerande system som universitet och företag kan använda. De har testutrustning för laminering av receiver. Bostadsrättsföreningen Örnen Solen ger oss kraft HSB s bostadsrättsförening Örnen har satsat på att producera värme och el på ett klimatvänligt sätt genom att sätta upp solfångare och solpaneler på taken på sina bostadsrätter. De har också bytt ut alla lampor i alla gemensamma utrymmen till energisnåla LED lampor. HSB brf Örnen investerade i solenergi i tre etapper. I den första etappen täcktes 280 kvadratmeter takyta med solpaneler för värmning av vatten till fjärrvärmenätet. I etapp två och tre fortsatte föreningen sin investering med solceller för produktion av el för förbrukning inom det egna nätet. Solen minskar deras fjärrvärmebehov med ca 20 % per år. Det handlar om ca kr under varje år. De solceller som finns monterade på de 17 taknockar levererar egen el till föreningen med ca kwh/år. Den tekniska utvecklingen gör att det blir mer och mer intressant att genomföra solenergiprojekt. Systemen idag är mycket effektivare än tidigare. På drygt tre månader var Örnens satsning på solen klar. Vid ett studiebesök till bostadsrättsföreningen Örnen får man veta mer om projektet och hur man kan spara energi i bostadssektorn. I Sverige står bostadssektorn för ca 35 % av den totala energiförbrukningen, och närmare 20 % av koldioxidutsläppen. HSB jobbar aktivt med att ta sitt ansvar för klimatet och miljön. Detta projekt visar att det går att minska miljöbelastningen i befintliga hus. Projektet är också mycket intressant då det är ovanligt med solvärme i hus som redan är anslutna till fjärrvärme. Ort: Härnösand Hitta hit: Matrosgatan 5 Hemsida: Kontakt: Joakim Byström Telefon: Säsong: Året runt Tidsåtgång: 2-3 timmar Besöksantal: Upp till 50 personer Språk: Svenska/engelska/tyska Ort: Timrå Adress: Kungsvägen 123 Hemsida: Kontakt: Bertil Lehto Telefon: Säsong: Lämplig årstid mars tom oktober Tidsåtgång: Enligt önskemål Antal: 1-70 Språk: Svenska och engelska Övrigt: Permanent utställning och även visning av installationer på tak. Toaletter finns. 16 baltic energy technical visits 17

10 Technichus Härnösand Science center 2MA Technologis Technichus är ett av cirka 20 science center i Sverige som ska stärka intresset för teknik, naturventskap och entreprenörskap bland barn och ungdomar. Tecnhichus uppdrag är att ge vetenskapen liv och öka förståelsen för vårt samhälle. Technichus ägs av Härnösands kommun. Under ett studiebesök på Technichus får man lära mer om hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Technichus skräddarsyr besöket efter varje grupps behov och besöken leds av professionella pedagoger i en mycket kreativ miljö. Ort: Härnösand Hitta hit: Storgatan 11 Hemsida: Kontakt: Lina Dahlbom Telefon: Säsong: Året om Tidsåtgång: 2-5 timmar Språk: Svenska/Engelska Övrigt: Café Galaxen, konferensmöjligheter På Technichus finns både fasta och tillfälliga utställningar som kontinuerligt förnyas. Technichus kan erbjuda kurser med akademisk höjd samt olika workshops. Nedan kan läsa om några av de olika aktiviteterna och workshops som Technichus erbjuder: Lärande konstruktion med LEGO Experimentera med vindkraftverk Mekanik, elektronik Naturvetenskap Digitalt planetarium Vår planets dramatiska historia Hur stort träd blir litet papper Vattenlabb Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället Energiflöde, energianvändning Miljöfrågor Kemiexperiement Boka ett studiebesök på Technichus och lär dig mer om samhället vi lever i och hur vi ska arbeta för att bevara det för våra framtida generationer. 2MA Technology tillhandahåller produkter och tjänster för effektivisering av transporter. De erbjuder intelligenta styr- och mätsystem för övervakning och uppföljning av bilars drivmedelsförbrukning, hastighet, körjournaler och bokningar. 2MAs system minskar miljöpåverkan genom mindre utsläpp av koldioxid, minskad bränsleförbrukning och slitage på fordon, både transportfordon och småbilar. De ger också fordonen längre livslängd samt minskad service- och reparationskostnader. Ökad medvetenhet och utbildning av förare minskar även riskerna för olyckor. De utför även analyser, uppföljningar och övervakning samt ISA, Intelligent stöd för anpassningar av hastighet i ett system som talar om för förare vilken hastighetsgräns som gäller. 2MAs produkter och tjänster används av kommuner, organisationer och företag. Vid ett studiebesök berättar de om sina produkter och visar hur de praktiskt fungerar när de är installerade i ett fordon. Ort: Härnösand Hitta hit: Korsmässvägen 13 Hemsida: Kontakt: Marcus Johansson Telefon: Säsong: Året runt Tidsåtgång: 1-2 timmar Antal: Max antal 10 personer Språk: Svenska/Engelska 18 baltic energy technical visits 19

11 Biobränsleeldat kraftvärmeverk Härnösands Energipark arena för småskalig energiproduktion Under ett studiebesök till HEMABs kraftvärmeverk får man lära sig mer om vad kraftvärme innebär och hur ett kraftvärmeverk fungerar i praktiken. Kraftvärme innebär att man utvinner både värme och el ur ett och samma bränsle. Det gör kraftvärmen mycket energieffektiv och så mycket som 90 procent av energin i ett bränsle kan användas. Det är alltså ett mycket bra sätt att framställa energi. Kraftvärmeproduktionen bidrar till att minska miljöutsläppen med procent. I HEMABs kraftvärmeverk använder man restprodukter från skogsindustrin såsom flis, bark, grenar, kvistar och torv som bränsle. En förutsättning för kraftvärme är att det finns en efterfrågan på fjärrvärme eftersom fjärrvärmevattnet fungerar som kylvatten till ångan efter turbinen. Fjärrvärme kallas det när hett vatten produceras i en central anläggning och distribueras i rör i ett lokalt energisystem, för att värma upp bostäder, skolor och andra lokaler. Vattnet har alltså värmts upp en bit bort från huset, därför kallas det fjärrvärme. Under ett studiebesök till kraftvärmeverket tar man hissen till 6:e våningen och befinner sig då på 28 meters höjd. Just den delen av studiebesöket är inget för höjdrädda! Man både avslutar och börjar studiebesöket i kraftvärmverkets konferensrum där det finns möjligheter att få svar på sina frågor och funderingar. Härnösands Energipark är skapad av Härnösand Energi & Miljö och är en unik anläggning för ny och intressant teknik inom småskalig energiproduktion. I dag finns där ett solkraftverk, ett litet vindkraftverk och solföljande solceller samt ett algoldingsprojekt. Energin som produceras går direkt till Härnösand Energi & Miljös kunder i både el- och fjärrvärmenätet. Energiparken utgör en möjlighet för olika aktörer att installera, utveckla och demonstrera småskaliga produktionsanläggningar. Under ett studiebesök till Härnösands energipark får man veta mer om Sveriges första solkraftverk för el och värme som har kopplats in på det lokala elrespektive fjärrvärmenätet. Anläggningen med tjugo solfångare genererar värme till fjärrvärmenätet och el till elnätet direkt från solen. Vid Energiparken har en tvåaxlig solföljare uppförts och bestyckats med sex stycken 300W solpaneler för elproduktion. Man får också veta mer om vindkraft och titta på det mini-vindkraftverk som installerats på en 6 meter hög lyktstolpe. Rotordiametern är 1,8 meter vilket innebär att man inte behöver något bygglov för uppförandet. Turbinen har en synkron trefas-generator med permanentmagneter som ger 25 V DC i utspänning. Till denna finns kopplad en växelriktare för anslutning till det lokala elnätet. Under studiebesöket kan man också få en genomgång om algodlingsprojektet. Algerna har en organisk tillväxt som vida överstiger andra grödor. Projektets mål är att se om det under enkla former med små medel går att upprätta en rationell och temperatursäker miljö gynnsam för algodling. Om försöksprojektet lyckas innebär det stora möjligheter till biooljeproduktion på exempelvis floder och sjöar i Afrika där det finns enorma ytor i gynnsamt klimat med naturlig kylning. Ort: Härnösand Adress: Varvsallén Hemsida: Kontakt: Håkan Nilsson Telefon: Säsong: Året om Tidsåtgång: 2 timmar Antal: Max 25 per besök Språk: Svenska/engelska Extra: Delar av besöker sker på hög höjd, 28 meter Ort: Härnösand Hitta hit: Västra Ringvägen Hemsida: Kontakt: Andreas Einarsson Telefon: Säsong: Hela året runt Tidsåtgång: 1-2 timmar Antal: Max 20 per besök Språk: Svenska/Engelska Övrigt: Besöket sker både utomhus och inomhus 20 baltic energy technical visits 21

12 HärnösandsKretsloppspark Vindkraft HEMAB Härnösands Kretsloppspark är en komplett återvinningscentral. Här kan alla hushåll i Härnösand lämna sitt sorterade avfall utan kostnad. Det är en service som ingår i renhållningsavgiften. Det går också att lämna in saker för återbruk. Vid ett studiebesök till Kretsloppsparken berättar man om de material som samlas in och varför det är viktigt att materialåtervinna. Med tanke på att våra naturresurser är begränsade och att efterfrågan på nya råvaror ökar är det viktigare än någonsin att vi tar tillvara på den resurs som avfallet utgör. Studier visar också att om man aktivt källsorterar och återvinner påverkar det ofta ens övriga beteende till att bli mer miljömedvetet. Endast 1 procent av vårt avfall i Sverige idag läggs på deponi, det kan vi vara riktigt stolta över! Några exempel på nyttan med materialåtervinning (Källa: Avfall Sverige): - Man sparar 95 procent energi om man använder återvunnen aluminium jämfört med om man använder nytt material. - I Sverige använder vi 300 miljoner värmeljus varje år. Om vi skulle återvinna alla behållare sparar vi ton koldioxid. - Ur ett ton mobiltelefoner återvinns ett kg silver, 300 gr guld och 100 gr palladium. Under studiebesöket får du veta mer vad som händer sedan med det avfall som lämnas in. Under ett studiebesök till HEMABs vindkraftverk får du lära dig mer om vind och vindkraft. Vid Vårdkasen finns tre vindkraftverk. De två modernaste vindkraftverken producerar tillsammans årligen MWh, vilket motsvarar hushållsel för drygt 3000 villor. Du får uppleva det 438 ton tunga vindkraftverket på nära håll och också besöka vindkraftverkets kärna där du kan kika upp i det 100 meter höga tornet. Under besöket får man veta mer om hur det gick till när vindkraftverken projekterades och byggdes. Vad är nu vindkraft? Jo, när luftmassor håller olika temperaturer skapas luftströmmar, vars rörelseenergi kan omvandlas till elenergi via en generator i ett vindkraftverk. Oftast finns tre rotorblad. Dessa sitter på ett nav, som i sin tur är fastsatt i en turbinaxel. Vindkraftverk placeras där det är så öppen terräng som möjligt, för att vinden ska utnyttjas maximalt. På höjder, vid kustband och i havet finns oftast de mest gynnsamma förutsättningarna. Vindkraftverkets höjd påverkar också. Ju högre vindkraftverk, desto större möjlighet att effektivt fånga upp vindarna. Ort: Härnösand Adress: Jägaregatan Hemsida: Kontakt: Veronika Ström Uotela Telefon: Säsong: Året om Tidsåtgång: 1-2 timmar Antal: Max 20 per besök Språk: Svenska/engelska Ort: Härnösand Hitta hit: Vårdkasen Hemsida: Kontakt: Andreas Einarsson Telefon: Säsong: Vår, höst, sommar Tidsåtgång: 1-2 timmar Antal: Max 25 per besök Språk: Svenska/Engelska Övrigt: Besöket sker utomhus 22 baltic energy technical visits 23

Innehållsförteckning. Påfyllning av kunskap och inspiration inom förnybar energi! Välkomna!

Innehållsförteckning. Påfyllning av kunskap och inspiration inom förnybar energi! Välkomna! Innehållsförteckning 3 Baltic Energy 4 Annonser 5 Projektet Baltic Energy 6-7 Ta kontroll över din elanvändning A-K Hatt 8-9 Hållbart resande i Örnsköldsviksregionen 10-11 Annonser 12-13 Norrländska Alger

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

Världens värmepumpscentrum

Världens värmepumpscentrum 16 Världens värmepumpscentrum Inom kort inviger IVT i Tranås sin nya utbyggda fabrik. Vi kommer att få en kapacitet att tillverka 80 000 värmepumpar om året, säger Christer Jensmar, produktchef för nordiska

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Långsiktiga energilösningar för en god miljö

Långsiktiga energilösningar för en god miljö Långsiktiga energilösningar för en god miljö Sverigedemokratisk Ungdoms miljö- och energipolitik Som ett socialkonservativt och nationalistiskt förbund ser Sverigedemokratisk ungdom värnandet om miljön,

Läs mer

Texthäftet innehåller

Texthäftet innehåller ENERGIKÄLLOR Från solen hämtar vi det mesta av den energi vi använder för att omvandla till ljus, kraft och värme. För att skapa ett framtida uthålligt energisystem krävs både utveckling av dagens energisystem

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS I HUDIKSVALLS TIDNING, LJUSDALS-POSTEN, LJUSNAN OCH SÖDERHAMNS-KURIREN ONSDAG 16 MARS 2011 ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS I HUDIKSVALLS TIDNING, LJUSDALS-POSTEN, LJUSNAN OCH SÖDERHAMNS-KURIREN ONSDAG 16 MARS 2011 ANNONS NR 1 2011 En annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Förnybar energi närproducerad el och biovärme Bollnäs Energi bygger ut SIDORNA 4 5 Lokal vindkraft SIDORNA 8 9 Bioolja i kyrkan

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN 1 Innehåll Verksamhetsåret 2007 04 Vd Stig Holm har ordet 06 Vi ser grönt på regionens framtid 08 Affärsområde Vatten 10 Affärsområde Avfall

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial 2004. aktuellt på internet www.kristianstad.se

DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial 2004. aktuellt på internet www.kristianstad.se DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN Miljöspecial 2004 aktuellt på internet www.kristianstad.se 2 Heléne Svensson Kristianstad en miljökommun Kristianstad blir allt mer uppmärksammat som en

Läs mer

Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ)

Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ) 4 Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Verksamhetsberättelse & Årsredovisning 2012 Affär Miljö

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

Andelsägd vindkraft ett bra sätt att veta var och hur din elenergi produceras

Andelsägd vindkraft ett bra sätt att veta var och hur din elenergi produceras November 2012 EN annonsbilaga från de kommunala Energi- och klimatrådgivarna samt de tre energikontoren i Dalarna, gävleborg, Jämtland och Västernorrland Tema: Transport Cykla och njut! Sidan 5 Tema: Elproduktion

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 2-2012 Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm 2

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

40 GRADER I UTEPOOLEN

40 GRADER I UTEPOOLEN E N T I D N I N G O M F Ö R N Y E L S E B A R E N E R G I N R 1 2010 med extramaterial GENERALDIREKTÖREN: FJÄRRVÄRMEN BEHÖVER KONKURRENS BANDY OCH BASKET RÄDDAR EKONOMIN TEMA: Energieffektivisering DOKTORN

Läs mer

Miljöredovisning. Skövdebostäder satsar på passivhusteknik. Klimatdialog med unga. Bilaga till kommunstyrelsens. årsredovisning

Miljöredovisning. Skövdebostäder satsar på passivhusteknik. Klimatdialog med unga. Bilaga till kommunstyrelsens. årsredovisning Miljöredovisning Bilaga till kommunstyrelsens 2014 årsredovisning sid. 6 Första spadtaget för fossilfri fjärrvärme sid. 10 Skövdebostäder satsar på passivhusteknik sid. 12 Klimatdialog med unga sid. 18

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7 NR 1 2010 En annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Det våras för Hälsingland Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

SOLAR CITY MALMÖ GER SKÅNE SOLENERGI

SOLAR CITY MALMÖ GER SKÅNE SOLENERGI HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS Så bygger du klimatsmart sid 4 De isolerar med återvunnet glas sid 5 Energisnålt & miljövänligt sid 12-13 Energi&Miljö SOLAR CITY MALMÖ GER SKÅNE SOLENERGI mitten Få koll

Läs mer