Baltic Energy. miljöteknik energi & klimat. technical visits 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Baltic Energy. miljöteknik energi & klimat. technical visits 1"

Transkript

1 VISITORS CENTER - TECHNICAl VISITS Baltic Energy miljöteknik energi & klimat technical visits 1

2 baltic Våra samarbetspartners Sunnanvik bostadsområde /Österbotten Vid Sunnanvik får du uppleva Ett utmärkt sedimentvärmenätverk som utnyttjar värmen i havets bottensediment. Hur biogas från nedlagd soptipp producerar värme och elektricitet. Microturbiner och bränsleceller i bruk. Bergvärme och solvärme för höghus. Hur koaxialrör på ett miljövänligt sätt har installeras i havets bottensediment. residential area in Vasa, som beskriver de unika lösningarna i Sunnanvik finns på watch?v=yds5y500riu Kom och bekanta dig med unika energilösningarna i Sunnanvik! EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Över 40 hus på 2008 års bostadsmässoområde värms med ett nytt lågenerginät som installerats i havets bottensediment och utnyttjas både för uppvärmning och kylning. En del av värmen och elektriciteten för området produceras, med hjälp av mikroturbiner och bränsleceller, med biogas från en nedlagd soptipp. Text: Tyréns AB/Anna Sjöström Foto: Diverse fotografer Grafisk form: letsdesign.se Tryckt på PEFC-märkt papper hos Selma Solutions AB 2014 Speciellt för området är lågenerginätet som utnyttjar värmen som lagrats i havets bottensediment. Rören har installerats i sediment genom horisontalborrning och systemet har senare kompletterats med bergvärmebrunnar borrade med ny vattenborrningsteknik. En animation, New energy, the energy self sufficient Ort: Vasa Hemsida: Pa_svenska/Vasa_Ekovarme_Ab/ Sunnanvik_idag Ålder: 6 + Antal: Max 25 st 2 baltic energy technical visits 35

3 Miljöteknik EU-kommissionens definition på miljöteknik lyder: Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer och tjänster som ger tydliga miljöfördelar i förhållande till befintliga eller alternativa lösningar sett i ett livscykel-perspektiv källa: (ETAP, Environmental Technology Action Plan, EU-kommissionen) I Västernorrland finns det stora förnybara naturtillgångar i form av vattenkraft, vind och skogsråvara. Detta har lett till att miljöteknik kopplad till energiproduktion och bränsleframställning från dessa källor dominerar. Två stora företag som arbetar just med skogsråvaran är Sekab och Domsjöfabriker. Sekab arbetar med etanolframställning och Domsjöfabriker med tillverkning av specialcellulosa, etanol och lignosulfonat. I regionen finns också SP Processum AB som är ett ledande bioraffinaderiinitiativ på både den nationella och internationella arenan. Största delen av SP Processums verksamhet ligger i att stödja och initiera forskning och utveckling inom områdena: bioteknik, energiteknik, oorganisk kemi, organisk kemi samt råvara med hållbarhetsfokus. Det finns också många företag som arbetar med energi från förnybara källor såsom solenergi. Bland dessa företag utmärker sig företaget Absolicon som har utvecklat världens enda koncentrerade och solföljande solfångare för el och värme. Andra företag i solenergi-branschen är JN Solar, Norrsol och Solenergi i Undrom. Det är många som har vågat satsa på solenergi i Västernorrland. HSB s bostadsrättsföreningen Örnen i Timrå har satsat på att producera värme och el på ett klimatvänligt sätt genom att sätta upp solfångare och solpaneler på taken på sina bostadsrätter. Ägarna till Bed and Breakfast-gårdarna i Ultrå och i Undrom har satsats på både solel och solvärme. Landstinget i Västernorrland satsar också på solel. Detta är ett resultat av att de arbetar långsiktigt och systematiskt med energieffektivisering av el, värme och kyla i egna fastigheter samt att aktivt driva på omställningsarbetet till mer hållbara energilösningar. Övik Energi har ett unikt samarbete med närliggande industrier i Domsjö industriområde. Till exempel köper Övik Energi restprodukter från industriområdet, eldar det och levererar ånga tillbaka till industrin. Eftersom industrins behov av ånga är lika stort över hela året kan kraftvärmeverket Hörneborgsverket producera el även sommartid. I Västernorrland finns också många duktiga företag som arbetar med luftrening som t.ex. företaget Levande filter. Levande filter tillverkar miniatyrregnskogar som renar inomhusluften. På Sundsvall-Timrå flygplats har de installerat en 45 meter lång regnskog och i Örnsköldsvik nya kommunhus finns det en installation av ett 60 meter långt levandefilter som är vackert integrerat i arkitekturen. Andra spännande företag i regionen är STT EMTEC och Elforest. STT EMTEC levererar innovativa lösningar för avgasrening och prestandaoptimering för förbränningsmotorer och Elforest Technologies är idag ett teknikkonsultföretag med specialistkompetens inom elhybridteknik. Det finns också många duktiga konsultföretag i regionen som arbetar med att bygga ett hållbart samhälle. Listan kan göras lång, men det finns plats för fler! I Västernorrland har vi också kommunala energibolag som vågar gå före! Härnösand Energi och Miljö är initiativtagare till Härnösand Energipark som är en unik arena för ny och intressant teknik inom småskalig energiproduktion. Sundsvall Energi har ett energisamarbete med SCA som levererar energi till Sundsvalls fjärrvärmenät. Samarbetet innebär miljövinster genom ett kraftigt minskat oljeberoende. Sundsvall Energi driver också kraftvärmeverket Korstaverket. Vid Korstaverket energiåtervinns brännbart hushållsavfall och verksamhetsavfall från större delen av Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län, totalt ca ton per år. 4 baltic energy technical visits 5

4 Innehållsförteckning Laggarbergs skola - Timrå 8 Plushuset i Juniskär- Kvissleby 9 Gården i Ultrå - Sundsvall 10 Korstaverket - Sundsvall 11 Levande filter - Timrå 12 Kretsloppsparken - Sundsvall 13 Landstingsfastigheters - S-vall & Härnösand 14 MittSverige Vatten - Sundsvall 15 Absolicon - Härnösand 16 Bostadsrättsföreningen Örnen - Timrå 17 Technichus Härnösand Science center - Härnösand 18 2MA Technologies - Härnösand 19 HEMAB Biobränsleeldat kraftvärmeverket - Härnösand 20 HEMAB Härnösands Energipark - Härnösand 21 HEMAB - Härnösand Kretsloppspark ä - Härnösand 22 HEMAB - Vindkraft - Härnösand 23 Heta utbildningar- lär dig mer om olika energisystem - Härnösand 24 Kretsloppsodlingen - Härnösand 25 Övik Energi Kraftvärme och Fjärrkyla - Örnsköldsvik 26 Järven Echotek - Örnsköldsvik 27 Solenergi i Undrom - Sollefteå 28 Biogasanläggning Trångsvik - Trångsviken 29 Trångsviken Sollefteå Sundsvall Örnsköldsvik Härnösand Timrå Kvissleby Vasa Jakobstad Nykarleby Processum - Örnsköldsvik 30 Domsjö Fabriker - Örnsköldsvik 31 Alholmens kraft - Österbotten 32 Feora - Österbotten 33 Scancool - Österbotten 34 Sunnanviks Bostadsområde - Österbotten 35 6 baltic energy technical visits 7

5 Laggarbergs skola Kretsloppsanpassat byggande Plushuset i Juniskär Laggarbergsskolan är byggt genom principen för kretsloppsanpassat byggande. Kretsloppsanpassat byggande innebär att man har en helhetssyn när man planerar byggnader och städer samt att man kombinerar god design med systemtänkande. Syftet är att minimera den negativa påverkan på miljön genom att sluta alla flöden. Man studerar alla flöden genom en byggnad inte bara energiflödet utan även vatten-, avlopp-, luft- och materialflödena. Kretsloppsanpassat byggande är anpassat till lokal miljö, lokalt klimat och lokal kultur. Alla tekniska system och byggnadsmaterial måste väljas och utformas så att de fungerar tillsammans för att skapa ett hälsosamt inomhusklimat, med lågt energibehov, låga driftkostnader och låga underhållskostnader. Hela Laggarbergsskolan är ett pedagogiskt verktyg och är certifierade enligt Grön flagg. Det har gjorts en om- och tillbyggnad av skolan då framförallt trä har använts i olika konstruktioner. Man har i allra största utsträckning använt sig av miljövänliga material, återanvändbara och återvinningsbara byggma- Vid ett studiebesök till Plushuset i Juniskär får man en genomgång om hållbart byggande och hur viktigt ett bra klimatskal är om man vill bygga ett energieffektivt hus. Huset i Juniskär är utrustat med solceller, solpaneler, värmeåtervinningssystem och ett grönt tak av sedum. Huset levererar mer el än vad det förbrukar och kan därför räknas som ett så kalllat Plushus. Koljerntekniken är använd i husets grund, väggar och tak. Koljerntekniken är en unik, patenterad metod, för att bygga klimatskärmar. Man kan med ett moderelement bygga grunden för huset, ytterväggarna och fribärande tak och terrasser, allt med ett likadant moderelement. Moderelementet bekläds olika beroende på var elementet placeras i byggnaden. Koljerntekniken består av platta element. Elementens isolering består av cellglas och armeringen av plåtlättbalkar. 75% av cellglaset består av återvunnet glas. Byggtekniken ger en energieffektiv, fuktsäker, ekologisk och ett långsiktigt hållbart byggande. Elementen eliminerar alla fukt och mögelproblem som man har i byggnader idag. Ort: Timrå Hitta hit: Maskrosvägen 2785 Hemsida: grundskola/grundskolor/laggarbergs-skola Kontakt: Kerstin Nordin Telefon: Säsong: Endast under utvalda tidpunkter så att inte eleverna störs. Tidsåtgång: 1-2 timmar Språk: Svenska/Engelska Maxantal: 8 personer terial. Energiförbrukningen hålls nere med hjälp av solfångare och pelletspanna och under fotbollsplanen ligger en jordvärmeslang. Självdragsventilation i kombination med termitventilation ger en god inomhusluft. Skolan har egen kompost och ett växthus där de kan odla egna blommor och grönsaker. Vid ett studiebesök till Laggarbergskola får man lära sig om kretsloppsanpassat byggande samt hur man jobbar med hållbarhetsfrågor i det svenska skolsystemet. Ort: Kvissleby Hitta hit: Juniskärsvägen 180 Hemsida: Kontakt: Åke Mård Telefon: Säsong: Året om Tidsåtgång: 1-2 timmar Antal: Max 10 personer Språk: Svenska Teknikleverantör: MRD Bygg 8 baltic energy technical visits 9

6 Per- Erik och Margareta Sjöström, som äger och driver ett boende på en lantgård i Ultrå, beslutade sig för att investera i en solcellsanläggning för att bidra till en bättre miljö och ett hållbarare samhälle. När man producerar egen el får man samtidigt bättre koll på sin elförbrukning och sin konsumtion. Per-Erik kan genom en app följa hur mycket el som han producerar per dag. Per- Erik kan också titta hur mycket el som andra solcellsanläggningar som är anslutna till samma system runt om i världen producerar. En annan fördel med att producera egen el är att om elpriserna skulle öka kraftigt i framtiden så påverkas man inte i lika stor grad. Det är dessutom en långsiktig investering som kräver minimalt med underhåll. Vid ett studiebesök till Gården i Ultrå får man en genomgång om solenergi och dess fördelar samt att man tittar på gårdens solcellsanläggning samt solfångare. Solcellsanläggningen är beräknat till att producera kwh solel per år. Ett studiebesök till gården i Ultrå kan kombineras med olika naturupplevelser såsom fiske, bad och skogsturer. Gården i Ultrå Ort: Sundsvall Hitta hit: Ultrå 126 Hemsida: Kontakt: Per Erik Sjöström Säsong: Året runt Tidsåtgång: 1-3 timmar Antal. Max 10 personer Extra: Konferenslokal för 8-10 personer, kan ordna fika och lättare lunch, boende för 8 personer. Möjligheter till kultur och naturupplevelser. Kontaktinfo teknikleverantör: JN Solar Hemsida: Avfallsförbränning i världsklass Korstaverket Ort: Sundsvall Hitta dit: Alnösundet Hemsida: Kontakt: Anna-Karin Dahl Telefon: Säsong:Hela året (förutom september när det är revision) Tidsåtgång: Cirka 1,5 timme Språk: Svenska/Engelska Max antal: cirka 20 stycken Sundsvall Energi AB är ett helägt dotterbolag till Sundsvalls Kommun genom Stadsbacken AB. Korstaverket är hjärtat i produktionen. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, som ligger vid Alnösundet. Från Korstaverket levererar vi fjärrvärme till cirka Sundsvallsbor i bostäder, skolor, sjukhus, affärslokaler och kontor. Korstaverket togs i drift Varje år produceras här cirka MWh el och cirka MWh fjärrvärme. Vid Korstaverket energiåtervinns brännbart hushållsavfall och verksamhetsavfall från större delen av Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län, totalt ca ton per år. Vi säljer behandlingstjänster för energiåtervinning av brännbart avfall till kommuner och företag i regionen. Vid Blåbergets avfallsanläggning sker mottagning, sortering och mellanlagring av brännbart avfall. Du är välkommen att besöka Korstaverket, som är vår huvudanläggning för produktion av fjärrvärme i Sundsvall. Vi tar även emot skolklasser för studiebesök. Av säkerhetsskäl visas inte hela anläggningen för skolelever under 12 år. 10 baltic energy technical visits 11

7 Kretsloppsparken Levande filter energibesparande miniatyrregnskog Det är viktigt att den luft vi andas inomhus är ren och frisk, men varje dag utsätts vi för luftburna föroreningar i vår inomhusmiljö. Vanliga ventilationsfilter fångar upp de stora partiklarna, samtidigt som de mindre frigörs och slungas ut i tilluften. Ett levande filter däremot kan fånga upp dessa små partiklar. Ett levande filter består av växter, jord och vatten och fungerar precis som en miniatyrregnskog. Luften passerar växterna och absorberas genom bladens klyvöppningar. Damm fastnar på bladens yta och sköljs ner i jorden som tar upp och bryter ned luftburna föroreningar som forslats med i dammet. Filtret befuktar den torra och varma luften inomhus till lagom nivå och temperatur. Det minskar irritationer i slemhinnor och gör dem mindre mottagliga för luftburna infektioner. Ett levande filter spar energi genom att det renar och syresätter luften inomhus utan att behöva ta in luft utifrån, som måste värmas upp eller kylas ner och forslas runt i huset. Det är också vackert att se på, med sin frodiga växtlighet och sitt naturliga ljus. Ett levande filter arbetar för en sund inomhusluft dygnet runt. Vid ett studiebesök till levande filter får man lära sig om principen bakom filtret och man kan besöka en mekanisk verkstad där filtret är installerat eller Sundsvall Timrå flygplats som har ett hela 45 meter långt levande filter installerat. Man kan också besöka Örnsköldsvik nya kommunhus där de har installerat ett 60 meter långt levande filter som är vackert integrerat i arkitekturen. Filtret är högt beläget i fastigheten med närhet och insläpp av dagsljus från öppningar i tak och väggar. Ort: Sundsvall Hitta hit: Skönsbergsvägen 63 Hemsida: Kontakt: Olle Bergseije Telefon: Säsong:: Hela året Tidsåtgång: 2 timmar Språk: Svenska/Engelska På uppdrag av kommunen arbetar Reko Sundsvall med avfallsplanering och rådgivning om hur vi bäst ska bygga upp och vidareutveckla kretsloppet i vårt samhälle. Det innebär bland annat att de har som uppdrag att utbilda medborgarna i Sundsvalls kommun och att arbeta för att ge dem de bästa förutsättningarna till att delta i ett utökat kretsloppssamhälle. Reko Sundsvalls mål är att öka återvinningen av material och energi och minska avfallsmängden. Kretsloppsparken är en komplett återvinningscentral där alla hushåll i Sundsvall kan lämna det mesta av sitt sorterade avfall utan kostnad. Kretsloppsparken är planerad både utifrån användarens perspektiv och med miljöhänsyn. Med tydlig skyltning och med tak över huvudet är det lätt att hitta rätt och smidigt att lämna sitt avfall. På området finns det dessutom möjlighet att skänka begagnade saker till en välgörenhetsorganisation som sedan säljer det vidare i sin second handbutik. Samhällsnyttan med detta upplägg är mycket stor i form av minskat avfall samtidigt som det bidrar till välgörande ändamål. Hela anläggningen genomsyras av ett miljötänkande i sitt utförande med bland annat solpaneler, förnyelsebart byggmaterial, minireningsverk och dagvattendamm. Vid ett besök på kretsloppsparken guidas du genom området och får en ökad förståelse för betydelsen att återvinna och hur det praktiskt fungerar. Ort: Sundsvall Hitta hit: Knävland Hemsida: Kontakt: Kalle Berggren Telefon: Säsong: Året om Tidsåtgång: 1,5 timmar Antal: Max 15 personer Språk: Svenska Övrigt: Visning sker utomhus 12 baltic energy technical visits 13

8 Landstingsfastigheter satsning på förnyelsebar energi MittSverige Vatten Landstinget arbetar långsiktigt och systematiskt med energieffektivisering av el, värme och kyla i egna fastigheter samt att aktivt driva på omställningsarbetet till mer hållbara energilösningar. Den långsiktiga visionen till år 2030 är att köpt energianvändning per ytenhet i fastigheter är halverad jämfört med 1995 års nivå, energifaktor2. Sundsvalls sjukhus - Snökyla för att spara energi Sedan sommaren 2000 använder Sundsvalls Sjukhus snö för både komfortkyla och kyllagring med mycket goda resultat. Kylanläggningen i Sundsvall bygger på en världsunik teknik som bland annat innefattar storskalig lagring av snö. Man tar helt enkelt till vara på snö från ovan från snöröjningen runt om i staden, sedan använder man det kalla smältvattnet för att kyla sjukhuset. Snökyleanläggningen har sänkt sjukhusets elanvändning för att åstadkomma kyla med hela 90% plus att man har kunnat fasa ut de miljöfarliga köldmedierna. En anläggning byggd efter samma princip finns i dag för kylning av Sapporo flygplats i Japan. Närvård Härnösand - Solen blir el och värme När solen går upp över Södra Sundet hörs ett surrande ljud från taket på Närvård Härnösand (före detta Härnösands sjukhus). Det är ljudet av sju solfångare som riktar in sig mot solen för att under dagen ge el och värme. Till anläggningen hör ett visningsrum som lockat mer än tjugo ambassadörer och flera ministrar. Det är Stiftelsen för forskning om koncentrerad solenergi som står bakom anläggningen. Ort: Sundsvall/Härnösand Kontakt: Aktivera Säsong: Året om Tidsåtgång: 1-2 timmar Referensanläggningar: Sundsvall sjukhus - snökyla Antal: Max 50 Närvård Härnösand - solen blir el och värme Övik- sjukhus - solel Sollefteå Sjukhus- solel MittSverige Vatten producerar 15,5 miljoner kubikmeter vatten per år. Vattnet är ett naturligt grundvatten som pumpas upp ur regionens fina grusåsar. MittSverige Vatten har 21 vattentäkter, 144 mil vattenledningar, 83 tryckstegringsstationer och 39 reservoarer. MittSverige Vatten renar 20,6 miljoner kubikmeter avloppsvatten per år i våra 46 reningsanläggningar. I de större avloppsverken renas vattnet i en avancerad process i tre steg; mekanisk, kemisk och biologisk rening. Vi har 140 mil avloppsledningar och 176 avloppspumpstationer. MittSverige vatten erbjuder studiebesök till Tivoliverket i Sundsvall och Grönsta vattentäkt. Tivoliverket är ett av Sundsvalls största byggnadsverk, men det enda som syns av verket är de färgglada rötkamrarna vid Sundsvalls norra infart. Resten är insprängt under Norra Berget. Under ett studiebesök till Tivoliverket får du lära dig mer om vattnets kretslopp. Från Grönsta vattentäkt kommer vårt kvalitetsstämplade naturliga mineralvatten. Ort: Sundsvall Hitta hit: Heffnersvägen 3 Hemsida: Kontakt: Ulrika Lagergren Telefon: Säsong:Jan-maj, sep-december Tidsåtgång: 1-2 timmar Språk: Svenska/engelska 14 baltic energy technical visits 15

9 Absolicon Framtidens solenergisystem Under ett studiebesök till Absolicon får man lära sig mer om solenergi och dess användningsområden samt utvecklingsmöjligheter. Tillverkningen visas upp och den färdiga produkten kan synliggöras på visningsanläggningen som ger värdefull förståelse för hur det hela fungerar. Besökaren får kunskap i hur el, värme och kyla från solen kan integreras i framtidens byggnader och fjärrvärmenät. Absolicon jobbar för att bli en världsledande leverantör av koncentrerade solfångare. Genom utveckling, tillverkning och försäljning av solenergisystem som genererar förnyelsebar energi i olika former bidrar de till att lösa världens energiproblem. Absolicon har utvecklat världens enda koncentrerade och solföljande solfångare för el och värme som är kommersiellt tillgänglig och testad i installationer. Nu kan du producera el, värme och ånga - i samma solfångare. Företaget har installationer i Sverige, Spanien, Argentina och Italien. Ett studiebesök till Absolicon kan kombineras med besök till något eller några av Absolicons referensanläggningar; Härnösands energipark och Närvård Härnösand. Det går också att kombinera med studiebesök till Lumicum laboratoriet. Lumicum laboratoriets målsättning är att bygga upp en unik samling avancerad mätutrustning för koncentrerande system som universitet och företag kan använda. De har testutrustning för laminering av receiver. Bostadsrättsföreningen Örnen Solen ger oss kraft HSB s bostadsrättsförening Örnen har satsat på att producera värme och el på ett klimatvänligt sätt genom att sätta upp solfångare och solpaneler på taken på sina bostadsrätter. De har också bytt ut alla lampor i alla gemensamma utrymmen till energisnåla LED lampor. HSB brf Örnen investerade i solenergi i tre etapper. I den första etappen täcktes 280 kvadratmeter takyta med solpaneler för värmning av vatten till fjärrvärmenätet. I etapp två och tre fortsatte föreningen sin investering med solceller för produktion av el för förbrukning inom det egna nätet. Solen minskar deras fjärrvärmebehov med ca 20 % per år. Det handlar om ca kr under varje år. De solceller som finns monterade på de 17 taknockar levererar egen el till föreningen med ca kwh/år. Den tekniska utvecklingen gör att det blir mer och mer intressant att genomföra solenergiprojekt. Systemen idag är mycket effektivare än tidigare. På drygt tre månader var Örnens satsning på solen klar. Vid ett studiebesök till bostadsrättsföreningen Örnen får man veta mer om projektet och hur man kan spara energi i bostadssektorn. I Sverige står bostadssektorn för ca 35 % av den totala energiförbrukningen, och närmare 20 % av koldioxidutsläppen. HSB jobbar aktivt med att ta sitt ansvar för klimatet och miljön. Detta projekt visar att det går att minska miljöbelastningen i befintliga hus. Projektet är också mycket intressant då det är ovanligt med solvärme i hus som redan är anslutna till fjärrvärme. Ort: Härnösand Hitta hit: Matrosgatan 5 Hemsida: Kontakt: Joakim Byström Telefon: Säsong: Året runt Tidsåtgång: 2-3 timmar Besöksantal: Upp till 50 personer Språk: Svenska/engelska/tyska Ort: Timrå Adress: Kungsvägen 123 Hemsida: Kontakt: Bertil Lehto Telefon: Säsong: Lämplig årstid mars tom oktober Tidsåtgång: Enligt önskemål Antal: 1-70 Språk: Svenska och engelska Övrigt: Permanent utställning och även visning av installationer på tak. Toaletter finns. 16 baltic energy technical visits 17

10 Technichus Härnösand Science center 2MA Technologis Technichus är ett av cirka 20 science center i Sverige som ska stärka intresset för teknik, naturventskap och entreprenörskap bland barn och ungdomar. Tecnhichus uppdrag är att ge vetenskapen liv och öka förståelsen för vårt samhälle. Technichus ägs av Härnösands kommun. Under ett studiebesök på Technichus får man lära mer om hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Technichus skräddarsyr besöket efter varje grupps behov och besöken leds av professionella pedagoger i en mycket kreativ miljö. Ort: Härnösand Hitta hit: Storgatan 11 Hemsida: Kontakt: Lina Dahlbom Telefon: Säsong: Året om Tidsåtgång: 2-5 timmar Språk: Svenska/Engelska Övrigt: Café Galaxen, konferensmöjligheter På Technichus finns både fasta och tillfälliga utställningar som kontinuerligt förnyas. Technichus kan erbjuda kurser med akademisk höjd samt olika workshops. Nedan kan läsa om några av de olika aktiviteterna och workshops som Technichus erbjuder: Lärande konstruktion med LEGO Experimentera med vindkraftverk Mekanik, elektronik Naturvetenskap Digitalt planetarium Vår planets dramatiska historia Hur stort träd blir litet papper Vattenlabb Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället Energiflöde, energianvändning Miljöfrågor Kemiexperiement Boka ett studiebesök på Technichus och lär dig mer om samhället vi lever i och hur vi ska arbeta för att bevara det för våra framtida generationer. 2MA Technology tillhandahåller produkter och tjänster för effektivisering av transporter. De erbjuder intelligenta styr- och mätsystem för övervakning och uppföljning av bilars drivmedelsförbrukning, hastighet, körjournaler och bokningar. 2MAs system minskar miljöpåverkan genom mindre utsläpp av koldioxid, minskad bränsleförbrukning och slitage på fordon, både transportfordon och småbilar. De ger också fordonen längre livslängd samt minskad service- och reparationskostnader. Ökad medvetenhet och utbildning av förare minskar även riskerna för olyckor. De utför även analyser, uppföljningar och övervakning samt ISA, Intelligent stöd för anpassningar av hastighet i ett system som talar om för förare vilken hastighetsgräns som gäller. 2MAs produkter och tjänster används av kommuner, organisationer och företag. Vid ett studiebesök berättar de om sina produkter och visar hur de praktiskt fungerar när de är installerade i ett fordon. Ort: Härnösand Hitta hit: Korsmässvägen 13 Hemsida: Kontakt: Marcus Johansson Telefon: Säsong: Året runt Tidsåtgång: 1-2 timmar Antal: Max antal 10 personer Språk: Svenska/Engelska 18 baltic energy technical visits 19

11 Biobränsleeldat kraftvärmeverk Härnösands Energipark arena för småskalig energiproduktion Under ett studiebesök till HEMABs kraftvärmeverk får man lära sig mer om vad kraftvärme innebär och hur ett kraftvärmeverk fungerar i praktiken. Kraftvärme innebär att man utvinner både värme och el ur ett och samma bränsle. Det gör kraftvärmen mycket energieffektiv och så mycket som 90 procent av energin i ett bränsle kan användas. Det är alltså ett mycket bra sätt att framställa energi. Kraftvärmeproduktionen bidrar till att minska miljöutsläppen med procent. I HEMABs kraftvärmeverk använder man restprodukter från skogsindustrin såsom flis, bark, grenar, kvistar och torv som bränsle. En förutsättning för kraftvärme är att det finns en efterfrågan på fjärrvärme eftersom fjärrvärmevattnet fungerar som kylvatten till ångan efter turbinen. Fjärrvärme kallas det när hett vatten produceras i en central anläggning och distribueras i rör i ett lokalt energisystem, för att värma upp bostäder, skolor och andra lokaler. Vattnet har alltså värmts upp en bit bort från huset, därför kallas det fjärrvärme. Under ett studiebesök till kraftvärmeverket tar man hissen till 6:e våningen och befinner sig då på 28 meters höjd. Just den delen av studiebesöket är inget för höjdrädda! Man både avslutar och börjar studiebesöket i kraftvärmverkets konferensrum där det finns möjligheter att få svar på sina frågor och funderingar. Härnösands Energipark är skapad av Härnösand Energi & Miljö och är en unik anläggning för ny och intressant teknik inom småskalig energiproduktion. I dag finns där ett solkraftverk, ett litet vindkraftverk och solföljande solceller samt ett algoldingsprojekt. Energin som produceras går direkt till Härnösand Energi & Miljös kunder i både el- och fjärrvärmenätet. Energiparken utgör en möjlighet för olika aktörer att installera, utveckla och demonstrera småskaliga produktionsanläggningar. Under ett studiebesök till Härnösands energipark får man veta mer om Sveriges första solkraftverk för el och värme som har kopplats in på det lokala elrespektive fjärrvärmenätet. Anläggningen med tjugo solfångare genererar värme till fjärrvärmenätet och el till elnätet direkt från solen. Vid Energiparken har en tvåaxlig solföljare uppförts och bestyckats med sex stycken 300W solpaneler för elproduktion. Man får också veta mer om vindkraft och titta på det mini-vindkraftverk som installerats på en 6 meter hög lyktstolpe. Rotordiametern är 1,8 meter vilket innebär att man inte behöver något bygglov för uppförandet. Turbinen har en synkron trefas-generator med permanentmagneter som ger 25 V DC i utspänning. Till denna finns kopplad en växelriktare för anslutning till det lokala elnätet. Under studiebesöket kan man också få en genomgång om algodlingsprojektet. Algerna har en organisk tillväxt som vida överstiger andra grödor. Projektets mål är att se om det under enkla former med små medel går att upprätta en rationell och temperatursäker miljö gynnsam för algodling. Om försöksprojektet lyckas innebär det stora möjligheter till biooljeproduktion på exempelvis floder och sjöar i Afrika där det finns enorma ytor i gynnsamt klimat med naturlig kylning. Ort: Härnösand Adress: Varvsallén Hemsida: Kontakt: Håkan Nilsson Telefon: Säsong: Året om Tidsåtgång: 2 timmar Antal: Max 25 per besök Språk: Svenska/engelska Extra: Delar av besöker sker på hög höjd, 28 meter Ort: Härnösand Hitta hit: Västra Ringvägen Hemsida: Kontakt: Andreas Einarsson Telefon: Säsong: Hela året runt Tidsåtgång: 1-2 timmar Antal: Max 20 per besök Språk: Svenska/Engelska Övrigt: Besöket sker både utomhus och inomhus 20 baltic energy technical visits 21

12 HärnösandsKretsloppspark Vindkraft HEMAB Härnösands Kretsloppspark är en komplett återvinningscentral. Här kan alla hushåll i Härnösand lämna sitt sorterade avfall utan kostnad. Det är en service som ingår i renhållningsavgiften. Det går också att lämna in saker för återbruk. Vid ett studiebesök till Kretsloppsparken berättar man om de material som samlas in och varför det är viktigt att materialåtervinna. Med tanke på att våra naturresurser är begränsade och att efterfrågan på nya råvaror ökar är det viktigare än någonsin att vi tar tillvara på den resurs som avfallet utgör. Studier visar också att om man aktivt källsorterar och återvinner påverkar det ofta ens övriga beteende till att bli mer miljömedvetet. Endast 1 procent av vårt avfall i Sverige idag läggs på deponi, det kan vi vara riktigt stolta över! Några exempel på nyttan med materialåtervinning (Källa: Avfall Sverige): - Man sparar 95 procent energi om man använder återvunnen aluminium jämfört med om man använder nytt material. - I Sverige använder vi 300 miljoner värmeljus varje år. Om vi skulle återvinna alla behållare sparar vi ton koldioxid. - Ur ett ton mobiltelefoner återvinns ett kg silver, 300 gr guld och 100 gr palladium. Under studiebesöket får du veta mer vad som händer sedan med det avfall som lämnas in. Under ett studiebesök till HEMABs vindkraftverk får du lära dig mer om vind och vindkraft. Vid Vårdkasen finns tre vindkraftverk. De två modernaste vindkraftverken producerar tillsammans årligen MWh, vilket motsvarar hushållsel för drygt 3000 villor. Du får uppleva det 438 ton tunga vindkraftverket på nära håll och också besöka vindkraftverkets kärna där du kan kika upp i det 100 meter höga tornet. Under besöket får man veta mer om hur det gick till när vindkraftverken projekterades och byggdes. Vad är nu vindkraft? Jo, när luftmassor håller olika temperaturer skapas luftströmmar, vars rörelseenergi kan omvandlas till elenergi via en generator i ett vindkraftverk. Oftast finns tre rotorblad. Dessa sitter på ett nav, som i sin tur är fastsatt i en turbinaxel. Vindkraftverk placeras där det är så öppen terräng som möjligt, för att vinden ska utnyttjas maximalt. På höjder, vid kustband och i havet finns oftast de mest gynnsamma förutsättningarna. Vindkraftverkets höjd påverkar också. Ju högre vindkraftverk, desto större möjlighet att effektivt fånga upp vindarna. Ort: Härnösand Adress: Jägaregatan Hemsida: Kontakt: Veronika Ström Uotela Telefon: Säsong: Året om Tidsåtgång: 1-2 timmar Antal: Max 20 per besök Språk: Svenska/engelska Ort: Härnösand Hitta hit: Vårdkasen Hemsida: Kontakt: Andreas Einarsson Telefon: Säsong: Vår, höst, sommar Tidsåtgång: 1-2 timmar Antal: Max 25 per besök Språk: Svenska/Engelska Övrigt: Besöket sker utomhus 22 baltic energy technical visits 23

13 Heta utbildningar lär dig mer om olika energisystem Ort: Härnösand Adress: Gångsviksvägen 2 Hemsida: Kontakt: Hans Östberg Telefon: Säsong: Året om Tidsåtgång: 1-2h Härnösand har sedan mitten av 1800-talet varit ett centrum för energirelaterad utbildning inom sjöfart, kraft och värme, elkraft, fastighet och mycket annat. Numera är fokus riktat på förnybarhet, såsom bioenergi, sol och vind, med dess system och integration i ett modernt nationellt energisystem. En betydande kompetens inom energi och energisystem har skapats, ackompanjerat av laborativ kapacitet. Förmodligen är Härnösands maskinhall ett av Skandinaviens mest kompletta och totalintegrerade labb. Maskinhallen erbjuder funktioner så som Rankinecyklar med olika turbiner, samt förbränningsutrustningar. Allt från små enkla labbskalor till kommersiell skala, uppkopplade och helt tillgängliga för utbildningsändamål. Dessutom kan maskinhallens utrustning nyttjas för olika undersökningar av kommersiella produkter, för bedömning av funktion och kvalitet, eller för vidareutbildning av personal genom praktiska laborationer. Allt detta handleds av kompetent personal från Heta utbildningar. Maskinhallens utrustning används idag av Härnösands gymnasium, Yrkeshögskolan och ett antal universitet inom området energi. Kretsloppsodlingen framtidens livsmedelsförsörjning Besök en unik anläggning och lär dig om hur man odlar fisk och grönsaker i ett slutet kretslopp. Kretsloppsodlingen är ett pilotprojekt för att visa hur man kan odla fisk och grönsaker i ett slutet system med minimal vattenförbrukning och energiförbrukning. Synergiförhållandet mellan fiskarna och växterna förutsätter att inga kemiska tillsatser eller antibiotika tillsätts vilket innebär att man får ren och hälsosam mat. Kretsloppsodlingen i Kattastrand drivs med endast en pump som recirkulerar vattnet i det slutna systemet. På bilden ovan kan du se hur det fungerar. Vattnet från fiskbassängen rinner vidare till en växtbädd med sallad eller tomater, varefter vattnet pumpas tillbaka samtidigt som det luftas och syresätts. Det förekommer inget avloppsutsläpp. Plantor och bakterier i grusbäddarna använder näringslösningen i avloppsvattnet och renar det innan det går tillbaka till fiskarna. Detta betyder att det går att producera fisk och grönsaker på ett miljöriktigt sätt. Fiskens avföring göder växterna och växterna renar vattnet för fisken. För varje kilo odlad fisk så blir det tio kilo grönsaker. Fördelarna med detta system mot traditionell fiskodling är att vattenbesparingen är mycket stor samt att systemet tar bort de negativa konsekvenserna som ofta är förenade med fiskodling och jordbruk, som övergödning och giftiga bekämp- Ort: Härnösand Hitta hit: Södersundsvägen 48 Hemsida: www. kretsloppan.se Kontakt: Per- Erik Nygård Telefon: Säsong: Maj - oktober, mellan 9:00-12:00 Tidsåtgång: 1-2 timmar Antal: Max 5 personer Språk: Svenska Kostnad: 100 kr/per person Ett studiebesök hos Heta utbildningar börjar med en allmän genomgång av olika energisystem. Därefter visas maskinhallen och dess laborativa miljö och utrustningningsmedel. 24 baltic energy technical visits 25

14 Övik Energi Kraftvärme & Fjärrkyla Järven Ecotech Hörneborgsverket biobränslebaserade anläggning är motorn i Övik Energis energiproduktion. Vid ett studiebesök till Hörneborgverket får du veta mer om hur ett biobränsleeldat kraftvärmeverk fungerar och lära mer om det hållbarhetstänk som genomsyrar hela verksamheten. I Hörneborgsverket produceras ungefär tre lika delar av fjärrvärme, ånga och el. Ångan distribueras till de närliggande processindustrierna Domsjö Fabriker, AkzoNobel och SEKAB. Eftersom industrins behov av ånga, till skillnad mot fjärrvärme, är lika stort över hela året kan kraftvärmeverket användas i högre grad i jämförelse med kraftvärmeverk som endast levererar fjärrvärme. Totalt används hela 99 procent förnybara bränslen i Hörneborgsverket. I ett kraftvärmeverk blir allt tillfört bränsle till nyttig energi till skillnad från konventionella elkraftverk där värmen släpps ut och inte används. Fjärrvärmen kan då ersätta el för uppvärmning och dessutom göra det möjligt att producera el med minimalt energispill. Hörneborgverket köper också restprodukter från Domsjö Farbriker för att använda som bränsle i verket vilket medför mycket kortare transporter och ytterligare en stor miljövinst. Vid ett studiebesök till Hörneborgsverket kan man också få veta mer om fjärrkyla. Örnsköldsviks nya kraftvärmeverk och andra industrianläggningar inom Domsjö industriområde får sitt kylbehov tillgodosett med hjälp av kallt bottenvatten från Öviksfjärden. Vid studiebesöket får du veta mer om hur fjärrkyla fungerar och vad det har för positiva effekter på miljö och ekonomi. Ort: Örnsköldsvik Adress: Hörneborgsvägen 3 Hemsida: Kontakt: Rickard Pellny Telefon: Säsong: Året om Tidsåtgång: ca 2 timmar Antal: Max 20 per besök Språk: Svenska/engelska Järven Ecotech projekterar och färdigställer kompletta anläggningar för rening och uppsamling av dagvatten, lakvatten, processvatten samt avloppsvatten. Järven Ecotech har t.ex. en helt unik lösning med sina skärmbassänger som ersätter de konventionella lösningarna som finns på marknaden för att rena dagvatten så som grävda/schaktade dagvattendammar, avsättningsmagasin och filterlösningar. Dagvattenrening med Järven Ecotech`s skärmbassänger kräver ingen mark och kan anpassas för att byggas tillsammans med marinor, broar, gångbryggor & i befintlig kajkant. Lösningen bygger på Järvens beprövade flytväggar som leder vattnet genom en naturlig reningsprocess. Järven Ecotech erbjuder även marknaden luftare som kan syresätta dammar och andra vattenmassor samt projektering och detaljplanering av projekt inom dagvatten, lakvatten och sjörestaurering. Vid ett studiebesök till Järven Ecotech åker man ut och tittar på någon av de anläggningar som finns i Örnsköldviks området. Ort: Örnsköldsvik Adress: Bromsvägen 3 Hemsida: Kontakt: Emil Eriksson Telefon: Säsong: Snö och isfritt Tidsåtgång: 1-2 timmar Antal: 20 per besök Språk: Svenska/engelska 26 baltic energy technical visits 27

15 Ort: Undrom Hitta hit: Stöndar 114, Undrom. Hemsida: Kontakt: Tomas Eklund Telefon: Säsong: Höst, sommar, vår Tidsåtgång: 1-2 timmar Antal: Max personer Språk: Svenska/Engelska Övrigt: Konferenslokal, erbjuder fika och lättare lunch Sol -energi i Undrom För framtidens egen elproduktion Nära Höga kusten och Ångermanälvens dalgång hittar man gården i Undrom- Solberg Inn. Gårdshuset är från 1800-talet och varsamt renoverat. Solberg Inn är ett bed and breakfast som också erbjuder konferensmöjligheter. Ägarna till gården Tomas och Ingrid Eklund har installerat solceller och solfångare samt ett minivindkraftverk för att kunna producera sin egen el och värme. Tomas driver också företaget Solenergi i Undrom som säljer svensktillverkade färdiga solmodulspaket. Han håller också ofta föreläsningar om solenergi. Visste du att den energi som strömmar mot jorden under en halvtimma, omvandlat till el skulle kunna försörja jordens befolkning med elektricitet ett helt år? Vill du veta mer hur du ska göra för att producera din egen el? Eller kanske om bin och biodling? Om detta och mycket mer får du lära dig när du besöker gården i Undrom. Biogasanläggning Trångsvik Lägda gård är en mjölkgård med KRAV-godkänd mjölkproduktion i ljum lösdrift. Gården drivs av paret Monica och Hans-Peter Eriksson och har sedan vintern 2011/2012 en egen biogasanläggning. Målsättningen är att bli självförsörjande på el och värme. Redan nu är paret helt självförsörjande på värme och till 60 % på el. Biogasanläggningen är den andra anläggningen av sitt slag i Jämtland och har kunnat bli verklighet tack vare investeringsstöd från länsstyrelsen. De räknar med att det tar år innan investeringen betalar sig. Hur fungerar då en biogasanläggning? Jo, kogödsel och på sikt slaktavfall rötas i en rötkammare vilket innebär att materialet bryts ned av bakterier. Biogas och biogödsel produceras. Biogas är en ytterst klimatsmart energikälla och biogödsel är ett effektivt gödselmedel som kan minska behovet av inköpt mineralgödsel. För att gasen ska omvandlas till el har paret köpt in en stirlingmotor. Rötkammarvolymen i biogasanläggningen är på 300 kubikmeter och ger omkring kwh energi/år och elverket ger ca kwh el/år. Paret sparar idag också in mycket tid som förr gick åt för vedhantering för värmepannan. De får också en extra intäkt från vedförsäljningen. Spillvärmen från anläggningen vill de använda för att värma upp ett växthus. Vid ett studiebesök på Lägda gård får du uppleva hur en biogasanläggning fungerar på gårdsnivå och vilka utvecklingsmöjligheter bönder ser i förnyelsebara energikällor. Ort: Trångsviken Hitta dit: Rönningsberg 177 Kontakt: Hans-Peter Eriksson Telefon: Säsong: Hela året Tidsåtgång: 2h Max antal: 20 stycken Språk: Svenska 28 baltic energy technical visits 29

16 Domsjö Fabriker gör mer av trädet Som en del i SP s långsiktiga satsning inom bioekonomi driver SP sedan den 1 april 2013 verksamheten vid demoanläggningen Biorefinery Demo Plant i Örnsköldsvik. Anläggningen byggdes för utveckling av etanol från skogsråvara och andra lignocellulosaråvaror. Utvecklingen av processer för cellulosabaserad etanol har varit framgångsrik och tekniken är nu inne i en kommersialiseringsfas. Det ger utrymme att använda anläggningen i Örnsköldsvik för andra ändamål i form av gröna kemikalier, drivmedel och material framställda med nya och vidareutvecklade bioraffinaderiprocesser. Intresset för nya applikationer inom dessa områden från såväl företag, forskning och samhälle har ökat stadigt under senare år. Anläggningen fungerar som en tillgänglig resurs för företag, universitet och institut där forsknings- och utvecklingsarbete kan göras antingen öppet eller med full sekretess beroende på kundens önskemål. Biorefinery plant internationellt nav inom bioraffinader Ort: Örnsköldsvik Adress: Hörneborgsvägen 10 Hemsida: Kontakt: Jennie Söderström Telefon: Säsong: Året om Tidsåtgång: 1-2 timmar Antal: Max 20 per besök Språk: Svenska/engelsk Domsjö Fabriker befinner sig sedan några år i en fas av snabb utveckling, driven av världens ökade behov av hållbara produkter. I bioraffinaderiet Domsjö Fabriker förädlas den förnybara virkesråvaran till produkter med stark miljöprofil. Fabriken har varit i drift sedan år 1903 och ingick under många år i dåvarande MoDo-koncernen. Idag ägs bolaget av den Indiska företagsgruppen Aditya Birla som är världens största producent av viskos. Specialcellulosa för just textila ändamål är också Domsjös huvudprodukt men här produceras även lignin, för främst betongindustrin, och bioetanol. Ort: Örnsköldsvik Hitta hit: Hörneborgsvägen 17 Hemsida: Kontakt: Monica Backerholm, Informationsansvarig Telefon: Säsong: Året runt Tidsåtgång: 1-2 timmar Antal: 20 personer Språk: Svenska/engelska Produkterna exporteras över hela världen. Verksamheten har under senaste åren utvecklats från ett traditionellt massabruk till ett modernt bioraffinaderi. Miljöarbetet har länge varit prioriterat vid Domsjö Fabriker och företagets miljöpolicy föreskriver bland annat ett effektivt utnyttjande av råvaror, kemikalier och energi för att främja en långsiktig och hållbar utveckling. Ett exempel på detta är att fabriken år 1991 var först i världen med att bleka cellulosan i ett slutet blekeri. Klorfri blekning tillämpas sedan år Som ett led i miljöarbetet togs år 1985 landets dittills största biologiska reningsanläggning i drift. Tack vare den biologisk reningen är Domsjö Fabriker idag är en av de största biogasproducenterna i Sverige. Gasen används bla internt för torkning av lignin. Den medvetna satsningen på en bättre yttre miljö har haft en märkbart positiv effekt på de ekologiska förhållandena i recipienten, den närliggande Örnsköldsviksfjärden. Domsjö Fabriker har idag 400 anställda. 30 baltic energy technical visits 31

17 Alholmens kraft /Österbotten Feora framställning av Biobränsle /Österbotten Vid Alholmens kraft får du uppleva Vid Feora får du uppleva En storskalig och toppmodern kraftverksanläggning, lär känna huvudkomponenterna som håller igång produktionen. Vilka varierade arbetsuppgifter de anställda vid kraftverket har och vilket ansvar som ligger på deras axklar när tekniken inte är ofelbar. Utsläppsrättigheter, anläggningar i den här storleksklassens inverkan på miljön, hur möter Alholmens Kraft framtiden. Vad som reglerar tillgången på och användningen av olika bränslen, till vilken grad uppstår arbetsplatser lokalt inom bränsleproduktionen. Kom och se hur bränslen av varierande ursprung och typ genomgår metallavskiljning, mals och matas vidare i en så jämn takt som möjligt för att bl.a befolkningen i Jakobstad ska få ljus och värme. Vid maximal förbrukning förbränns ett långtradarlass torv i ångpannan på 68 minuter, hur ofta lägger du vedträn i bastukamin hemma? Förhållandet mellan träbaserat bränsle, kol, torv och avfall som bränns vid kraftverket, styrs så att utsläppen hålls på en låg nivå. Det äldre kraftverket på Alholmen, AK1; eldas, enbart med biobränsle och fungerar som reserv- och toppkraftsanläggning. Havsvatten används som kylvatten och i kondensatorer, bekanta dig med den invecklade reningsprocessen, vars syfte är att förhindra korrosion i rör och ledningar. I förbränningsprocessen matas bränslen, sand, luft och vatten in och ut ur processen leds rökgas, botten- och flygaska, samt önskade produkter i form av el, fjärrvärme och processånga. Elen som produceras levereras till ägarna, proportionellt enligt ägarandelarna. Fjärrvärmen distribueras via Katternö AB inom Jakobstad. Processångan levereras till UPM Kymmenes papperfabrik. Alholmens Kraft sysselsätter 400 personer, upplev deras dagliga utmaningar. Ort: Jakobstad Adress: Larsmovägen 149 Hemsida: Ålder: 12 + Antal: Max 15 st Biobränsletillverkning av olika restprodukter från bl.a päls- och fiskenäringen. Skillnaden mellan vanlig diesel med biodiesel. Hur pälsnäringens Österbotten med foderproducentern i spetsen möter marknadens efterfrågan på grönt bränsle. I vilken omfattning biobränslen produceras i Finland och vilken outnyttjad potential som återfinns. Omsorgsfullt testande för en pålitlig slutprodukt. Hur Feora tog steget från export av rävfett till egen förädling. Följ med till Feoras produktionsanläggning, här tillverkas biodiesel- och brännoljor av det fett, som uppkommer vid sterilisering av rävkoppar. Vilka steg ingår i processen från räv till biodiesel, ett bränsle du kan använda i alla dieselbilar? Skillnaden mellan traditionell diesel och biodiesel illustreras genom en uppvisning är två fodertruckar kör på de olika bränslena. Vilka goda egenskaper för biodieseln med sig? Efter forskning i slutprodukten tog Feora initiativ till en stor investering i en egen produktionsanläggning. Man gick från att ha sålt vidare en delvis förädlad produkt till en fullskalig verksamhet i egna utrymmen. I dagsläget är Feora tredje störst i Finland inom Biodieselproduktion. Det finns många olika råmaterial av vilka biobränslen kan framställas och troligen ännu fler områden där den färdiga produkten kan utnyttjas. Feoras biodiesel tillverkas under en helt sluten process som inte ger ifrån sig några utsläpp och som biprodukt får man glycerol. Till vad används glycerol och vad innebär det att en process är stulen? Välkommen att ställa era klurigaste frågor gällande biobränslen ett lärorikt besök till Feora utlovas. Ort: Nykarleby Adress: Jakobstadsvägen 36 Hemsida: Ålder: 12 + Antal: Max 25 st 32 baltic energy technical visits 33

18 Scancool/Österbotten Kombinerade kyl- och värmeanläggningar för energieffektivitet med varierande tillämpningsmöjligheter Vid Scancool får du uppleva Sunnanvik bostadsområde /Österbotten Vid Sunnanvik får du uppleva Hur värmen i bl.a marken, avgaser, het luft, process- och avfallsvatten kan utnyttjas för uppvärmning i industrin eller säljas vidare. Hur Scancool trimmar anläggningars värme- och kylenheter, vilka fördelar tillkommer när överloppskyla och - värme kan utnyttjas. Hur problem med färdiginstallerade enheter minimeras och hurudana moduler Scancools produkter sänds världen över. Varför dessa kyl- och värmeanläggningar är ett koncept alla vinner på. Vad kan industriella kylanläggningar och värmepumpar göra för att reducera CO2-utsläpp och kostnader? Kunder erbjuds tjänster inom både kyl- och värmeservice, ett skräddarsytt paket innehållande allt från tillverkning till montering och service. Kyllösningarna passar bl.a ishallar, luftkondition, kyloch fryslager, inom dessa användningsområden konsulterar Scancools experter runt om i världen. För att garantera kvalité och driftsäkerhet görs mätningar i provbänk under förhållanden som motsvarar kundens. Provbänken är ett viktigt verktyg vid produktutveckling, här kan lösningar som utvecklas från simuleringsmodeller och hur nya komponenter passar olika system testas. Det finns många processer inom industrin som kan och bör kylas ned, i många fall leds stora mängder värme rakt ut i naturen, eftersom låga temperaturer gör värmen svår att ta tillvara. Därför har industrivärmepumpen utvecklats för att effektivt tillvarata den spillenergi som uppstår. Värmen eller kylan kan sedan användas för egna behov, som fjärrvärme eller -kyla. Avkylningssystem forslar bort värme och här kan en värmepump läggas in i processen, på detta sätt utnyttjas spillenergi till att ersätta dyr primärenergi. I de flesta industrianläggningar behövs både avkylning och uppvärmning. Såväl värme som kyla kan också produceras med en och samma värmepump. I detta finns Scancools koncepts styrka, se utrymmena där de nya energismarta lösningarna tas fram och bilda dig en egen uppfattning om värmepumpen. Ort: Karleby Adress: Företagarevägen 6 Hemsida: Ålder: 12 + Antal: Max 25 st Ett utmärkt sedimentvärmenätverk som utnyttjar värmen i havets bottensediment. Hur biogas från nedlagd soptipp producerar värme och elektricitet. Microturbiner och bränsleceller i bruk. Bergvärme och solvärme för höghus. Hur koaxialrör på ett miljövänligt sätt har installeras i havets bottensediment. Över 40 hus på 2008 års bostadsmässoområde värms med ett nytt lågenerginät som installerats i havets bottensediment och utnyttjas både för uppvärmning och kylning. En del av värmen och elektriciteten för området produceras, med hjälp av mikroturbiner och bränsleceller, med biogas från en nedlagd soptipp. Speciellt för området är lågenerginätet som utnyttjar värmen som lagrats i havets bottensediment. Rören har installerats i sediment genom horisontalborrning och systemet har senare kompletterats med bergvärmebrunnar borrade med ny vattenborrningsteknik. En animation, New energy, the energy self sufficient residential area in Vasa, som beskriver de unika lösningarna i Sunnanvik finns på watch?v=yds5y500riu Kom och bekanta dig med unika energilösningarna i Sunnanvik! Ort: Vasa Hemsida: Pa_svenska/Vasa_Ekovarme_Ab/ Sunnanvik_idag Ålder: 6 + Antal: Max 25 st 34 baltic energy technical visits 35

19 36 baltic energy

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n Ekonomisk och grön energi Scancool industrivärmepumpar Med en industrivärmepump besparas upp till 80 % av energikostnaderna! Scancools industrivärmepump tillvaratar effektivt den spillenergi som uppstår

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme Hörneborgsverket i Örnsköldsvik Från biobränsle till el, ånga och värme HÖRNEBORGSVERKET: Ett nytt landmärke i Örnsköldsvik Det kraftvärmeverk som Övik Energi just nu bygger i Hörneborg är något som alla

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen The Sustainable City 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen E.ON möter de växande städernas miljöproblem med klimatsmarta och långsiktiga infrastrukturlösningar. Vi bygger morgondagens energisystem

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

frikyletekniker Vad är frikyla? baltic presentation av

frikyletekniker Vad är frikyla? baltic presentation av presentation av frikyletekniker Vad är frikyla? Det finns många olika sorters frikyla, men en sak har de gemensamt miljöpåverkan och energianvändning är liten jämfört med traditionella kompressorkylanläggningar.

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20

El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20 El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20 Energin från solinstrålningen mot ett tak i norrland är 6-8 ggr större än husets värmebehov. Fastighetsägare visar hur solfångaroch

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Och vad händer sedan?

Och vad händer sedan? Och vad händer sedan? I STORT SETT ALLA MÄNNISKOR I SVERIGE SOM BOR i en tätort är anslutna till ett vatten- och avloppsledningsnät. Men så har det inte alltid varit. Visserligen fanns vattenledningar

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Investera i solceller. och gör din egen solel

Investera i solceller. och gör din egen solel Investera i solceller och gör din egen solel 1 Omvandla solljus till förnybar el Solens energi ger egen klimatsmart el och en lägre elkostnad. Och du bidrar till ett hållbart energisystem. Vi erbjuder

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG Kallt vatten Varmt vatten FJÄRRVÄRME GEMENSAM ENERGI TANKEN MED FJÄRRVÄRME ÄR ENKEL: VI DELAR PÅ EN VÄRMEKÄLLA I STÄLLET FÖR ATT ALLA SKA HA SIN EGEN. Värmeverken i

Läs mer

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus!

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! En förstudie Eva Sikander, SP Monica Axell, SP Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Aktivhus eller plusenergihus genererar mer energi över

Läs mer

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 Dubbelt upp klimatsmarta mål för de gröna näringarna. Sverige har några av världens mest ambitiösa mål för klimat- och energiomställningen. Så

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

Biogas i Sundsvall Bräcke

Biogas i Sundsvall Bräcke Biogaskombinat MittSverige Vatten AB. Biogas i Sundsvall Bräcke Ragunda Ånge Timrå MittSverige Vatten AB Folke Nyström Utvecklingschef för avlopp Sundsvall Nordanstig Vattentjänster i Sundsvall, Timrå

Läs mer

Basprogram 2008-2011 Systemteknik

Basprogram 2008-2011 Systemteknik Basprogram 2008-2011 Systemteknik Allmän inriktning Basprogrammet systemteknik har under programperioden 2008-2011 sin tyngdpunkt i en mer långsiktig utveckling av energisystemlösningar, som skall möta

Läs mer

Pressträff 7 feb 2017 Absolicon Solar Collector AB (publ) ABSOLICON JOAKIM BYSTRÖM

Pressträff 7 feb 2017 Absolicon Solar Collector AB (publ) ABSOLICON JOAKIM BYSTRÖM Pressträff 7 feb 2017 Absolicon Solar Collector AB (publ) ABSOLICON JOAKIM BYSTRÖM Koncentrerad solenergi blir en viktig del av världens energiförsörjning Absolicon - koncentrerande solfångare som producerar

Läs mer

exempel på vad Eskilstuna kommun gör för klimatet

exempel på vad Eskilstuna kommun gör för klimatet exempel på vad Eskilstuna kommun gör för klimatet 1 2 Vi Vi gör värme och el med träbränsle Kraftvärmeverket, som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el, använder nästan bara förnybart träbränsle. Det

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

Energikällor Underlag till debatt

Energikällor Underlag till debatt Energikällor Underlag till debatt Vindkraft Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2014 producerade vindkraften i Sverige 11,5 TWh el vilket är cirka 8 procent av vår elanvändning.

Läs mer

Va!enkra" Av: Mireia och Ida

Va!enkra Av: Mireia och Ida Va!enkra" Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Bioenergi. En hållbar kraftkälla.

Bioenergi. En hållbar kraftkälla. Bioenergi. En hållbar kraftkälla. Energins naturliga kretslopp Inom Skellefteå Kraft finns det en stark övertygelse om att bioenergi kommer att spela en viktig roll i den svenska energiproduktionen i framtiden.

Läs mer

Modellen Amazi. Amazi. Uppbyggnad

Modellen Amazi. Amazi. Uppbyggnad Amazi Uppbyggnad Vår stad, Amazi, ligger flytande på vattnet utanför kusten. Anledningen till att den ligger på vattnet är att en dag i framtiden så kommer länder bli översvämmade och därmed minska landyta.

Läs mer

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Department of Technology and Built Environment Energiflödesanalys av Ljusdals kommun Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Examensarbete 30 hp, D-nivå Energisystem 1 Bakgrund Beställare av denna analys

Läs mer

Miljöfokus i Värtahamnen

Miljöfokus i Värtahamnen Miljöfokus i Värtahamnen Miljö från planering till färdig hamn Redan när den nya visionen för Värtahamnen fastställdes i början av 2000-talet, fanns ett mycket tydligt miljöfokus, som sedan har återspeglats

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Jämförelse med uppsatta mål

Jämförelse med uppsatta mål 2009 2012 Kommunseminarier 21 kommuner i AC och BD Energianvändning idag Scenarier Uppskatta potentialer förnybar energi Diskussioner om lokala mål och åtgärder 2 Exempel på mål Ökad andel förnybar energi

Läs mer

(Framsida Adlibris, redigerad i paint)

(Framsida Adlibris, redigerad i paint) (Framsida Adlibris, redigerad i paint) Innehållsförteckning Bokens innehåll Sida 1 Historik Sida 2-3 Idén med fjärrvärme Sida 4-5 Idén med Fjärrkyla Sida 6-7 Utvinning av fjärrvärme/kyla Sida 8-9 Energiomvandlingar

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

SEKAB PREMIUM. Sustainable Green Chemistry Solutions

SEKAB PREMIUM. Sustainable Green Chemistry Solutions SEKAB PREMIUM Sustainable Green Chemistry Solutions PREMIUM, PREMIUM PURE och en RAFFINADERITEKNOLOGI i absolut framkant. DET BÄSTA DU KAN FÅ INTRODUKTION SEKAB SEKABS HÅLLBARA PRODUKTER GÖR SKILLNAD FÖR

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Miljösatsningar i miljonprogram. på väg mot ett Stockholm i världsklass

Miljösatsningar i miljonprogram. på väg mot ett Stockholm i världsklass Miljösatsningar i miljonprogram på väg mot ett Stockholm i världsklass Till 2013 ska energiåtgången minska med över 30 procent. Tillsammans miljöförbättrar vi miljonprogrammen! En fjärdedel av Sveriges

Läs mer

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet Biobränsle Bränslen som har organiskt ursprung och kommer från de växter som finns på vår jord just nu. Exempelvis ved, rapsolja, biogas, men även från organiskt avfall. Biogas Gas, huvudsakligen metan,

Läs mer

NCC har byggt upp en stabil grund för den tunga värmepannan och turbinen som kommer att byggas ovanpå.

NCC har byggt upp en stabil grund för den tunga värmepannan och turbinen som kommer att byggas ovanpå. NCC har byggt upp en stabil grund för den tunga värmepannan och turbinen som kommer att byggas ovanpå. 10 cramo contact #2/2013 Cramo Contact 2013.indd 10 framtidens värmeteknik Sverige är världsledande

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Projektets huvudaktiviteter HA 1 - Status och potentialer för klimatsmart energiförsörjning HA 2 - Klimatsmarta energisystem vision och praktik HA

Läs mer

Lektion: Undersök inomhustemperatur

Lektion: Undersök inomhustemperatur Lektion: Undersök inomhustemperatur I den här lektionen undersöker eleverna hur temperatur påverkar oss och hur man kan värma och kyla byggnader. Material Termometrar, gärna digitala Fuktig tygbit/fuktig

Läs mer

Kraftvärmeverket För en bättre miljö

Kraftvärmeverket För en bättre miljö Kraftvärmeverket För en bättre miljö EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG ENERGIPRODUKTION Eskilstuna använder stora mängder el för att fungera. Under många år har vi i avsaknad av egen produktion köpt vår elenergi

Läs mer

Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet

Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet Energisession 2008 Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet Anders Ådahl Forsknings- och utvecklingsansvarig Göteborg Energi AB Marknadsundersökningen Hur viktigt är det för dig att GE är ett

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Grupp : Arvid och gänget Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Växthuseffekten Atmosfären Växthuseffekten kallas den uppvärmning som sker vid jordens yta och som beror på atmosfären. Atmosfären

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem Senast uppdaterad 2012-12-09 41 Naturkunskap 1b Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Energi C apensis Förlag AB Läromedlet har sju kapitel: 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden

Läs mer

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur.

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. Allt du behöver veta om värme Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. 2 Varmvatten i kranen och en behaglig temperatur inomhus. Vi tar det ofta för givet utan att tänka på var värmen

Läs mer

LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND PRESENTERAR

LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND PRESENTERAR LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND PRESENTERAR 1. Karta 2. Energy Factor 2 3. Intensivvårdsavdelningen, Sundsvalls sjukhus 4. Högakustenbron 5. Lysrörsarmatur 6. Sundsvalls sjukhus 7. CO 2 -utsläpp 1995-2010 8.

Läs mer

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder PRESSMEDDELANDE 2014-07-07 Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder Ny solpark på universitetstaket kan tiodubbla produktionen av solenergi Pite Energi tar ett stort steg i arbetet mot hållbar

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Kretsloppsanläggningen i Högbytorp. En hållbar energilösning för hela Stockholmsregionen

Kretsloppsanläggningen i Högbytorp. En hållbar energilösning för hela Stockholmsregionen Kretsloppsanläggningen i Högbytorp En hållbar energilösning för hela Stockholmsregionen Stockholm Europas snabbast växande storstadsregion Jordens resurser är hårt ansträngda. För att de ska räcka till

Läs mer

Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11

Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens

Läs mer

Kalla fakta om fjärrkyla

Kalla fakta om fjärrkyla Kalla fakta om fjärrkyla Fjärrkyla lika genialt som det låter. Fjärrkyla är enkelt och rent. Med fjärrkyla blir ditt inomhusklimat svalt och effektivt, utan det obehag som bullrande, utrymmeskrävande och

Läs mer

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB Bioenergiutveckling internationellt, nationellt och regionalt samt några aktuella regionala satsningar på bioenergi för värme och elproduktion. Hans Gulliksson Energi som en

Läs mer

Energioptimering - enkelt sätt att spara miljö och pengar

Energioptimering - enkelt sätt att spara miljö och pengar Energioptimering - enkelt sätt att spara miljö och pengar Från analys till uppföljning - att mäta energieffektiviteten i datacentret BAKGRUND/PROBLEM Vi vill med detta white paper illustrera vilka möjligheter

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

E.ON Värme. Med värme

E.ON Värme. Med värme E.ON Värme Med värme 2 E.ON Värmes vision Med nästa generations värmelösningar utvecklar vi det hållbara samhället. Detta gör vi genom att skapa innovativa värmelösningar tillsammans med kund, utveckla

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Norups gård AB Journalnummer: 2009-6220 Namn på länsstyrelse

Läs mer

KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK

KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK PRODUKTION INHOUSE TRYCK ARK-TRYCKAREN 20150408 KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK El och värmeproduktion för ett hållbart Jönköping. VÅRT KRAFTVÄRMEVERK Hösten 2014 stod vårt nybyggda biobränsleeldade kraftvärmeverk

Läs mer

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt?

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Energiintelligenta kommuner Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Klimatintelligenta kommuner Alla måste vara med och bygg det hållbara samhället! Byggnader är en viktigt del i att

Läs mer