Framtidsspaning. hulebäcksgymnasiet. Framtidsspaning 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidsspaning. hulebäcksgymnasiet. Framtidsspaning 2011"

Transkript

1 Framtidsspaning hulebäcksgymnasiet 2011 Framtidsspaning

2 Framtidsspaning Hulebäcksgymnasiet 2011 För tredje året i rad genomfördes en framtidsspaning med ungdomar i Härryda kommun. Årets spaning genomfördes med elever på Hulebäcksgymnasiet (vilket presenteras i denna skrift), alla elever i årskurs 7 på Rävlandaskolan samt på öppen skola i Rävlandaskolan. en är en del i projektet Ungdomsdialog som Härryda kommun deltar i. Projektet drivs i nätverksform av Sveriges kommuner och landsting. Härryda kommun har gått med i projektet för att utveckla formerna för hur ungdomar (under 18 år) som medborgare i Härryda kommun kan vara med och få inflytande. Projektet drivs i samverkan med Ungdomsforum. Inför framtidsspaningen hade ungdomarna förberetts genom besök i klassen inför spaningen. Syftet med dessa besök var att ge ungdomarna en bättre förståelse för framtidsspaningen och att sätta in dem i ett sammanhang. Vid introduktionen berördes tre områden: Vad gör en kommun? Vad innebär medborgardialog? Varför gör vi en framtidsspaning? Vad innebär det? Skillnad spaning och vision? När ungdomarna på Hulebäcksgymnasiet träffades den 17 november 2011 för framtidsspaningen hade de valt att spana utifrån åtta olika teman: Skola och utbildning Fritid Medborgardialog Kommunikation och transporter Jobb Trygghet och säkerhet Kultur och konst Teknik en genomfördes i två steg. 1. Vad tror vi kommer att hända? 2. Vision Vad vill vi ska hända? Detta dokument är en sammanställning av all dokumentation från framtidsspaningen. När resultatet presenteras för politikerna den 19 januari 2012 har ungdomarna själva valt att lyfta fram några specifika punkter utifrån spaningens åtta teman som de tycker är viktiga att lyfta fram i dialogen med politiker i Härryda kommun. Dessa punkter är de som kommer överst vid spaning och vision i en ruta under respektive tema. 2 Framtidsspaning 2011

3 Skola och utbildning Lärare har en otrolig makt. De kan avgöra vår framtid. De måste vara medvetna om det. Lärare är fortfarande det viktigaste för utbildningen. De har stor makt. Det är vanligare att använda privatlärare för att klara studierna. Det är vanligare att elever börjar lära språk ännu tidigare i skolan. Mandarin finns som språkval. Teknikämnet växer. Datorer är det främst läromedlet och lärare har samma program som eleverna. Det finns fler friskolor, men större kontroll Fler kommer att välja en inriktning tidigt. Ex. bild, musik eller språk. Ungdomar fortsätter att välja ett program som ger en bred behörighet. Gymnasieskolan blir bredare och universitet och högskolor är mer inriktade på spetskompetens. Stressen ökar i skolan eftersom det är svårare att komma ut på arbetsmarknaden. Det finns fler valmöjligheter i skolan, t.ex. Indval. sig ta fram den tekniken. Datoranvändandet kommer att öka ännu mer. I de yngre åldrarna kommer de att använda mer datorer. Det nya betygssystemet ökar stressen. (Lärarna säger att det är svårare att nå högsta betygen nu. Det är hårdare krav för A än för MVG. MVG var rimligt att uppnå men A är helt omöjligt. Lärarna sätter inte betyg utan ger omdömen nu eftersom de inte kan den nya skalan ännu.) Det höga tempot i skolan ger ingen tid att reflektera ordentligt Matkort kommer att bli vanligare. Det kommer att bli ett medel för att locka eleverna till sig. Tidigare var det datorer. Ämnen som kommer på högstadiet (kemi, fysik etc) kommer komma ännu tidigare. Det skulle kunna bli så att sponsorer vill få inflytande framöver men i huvudsak är det fortfarande lärare som kommer att vara i skolan. Vissa språk försvinner eller blir mer ovanliga och mer ingående inom engelskan. Antalet timmar idrott kommer tyvärr inte att öka. Om man vill röra på sig får man göra det på fritiden. Frågan är om matte kommer att bli viktigt framöver. Man kan få mkt räknehjälp framöver i och med tekniken. Men någon måste i och för Framtidsspaning

4 Vision Lärare kan hantera datorer och vet hur man på ett bra sätt kan använda tekniken i undervisningen. Det är mer koncentrerat arbete i skolan och mindre hemarbete. Det kan vara profil för en skola. Mellanmål erbjuds i skolan När nytt betygssystem införs är det riktigt genomtänkt och alla känner sig förberedda. Undervisningen bryts av med inslag som ex. att besöka en arbetsplats Det finns möjlighet till mer variation samt att fritt plocka ihop sitt eget gymnasieprogram. Ind-val ska inte begränsa. Det finns mer stuidehjälp (ex. mattestuga men i fler ämnen) Kunskap visar sig på andra sätt än genom prov. Läraryrket har hög status. Det ställs högre krav på lärare. Lärarutbildningen innehåller mer djupkunskap inom specifika ämnen 4 Framtidsspaning 2011

5 Fritid Om jag ska åka fram och tillbaka från min träning är det jättedyrt, för det är efter kl Om det är svårt att ta sig till sin träning slutar man ju. Ungdomar upplever att de har mindre fritid eftersom det ställs större krav på studier. Det är svårt att hitta balans. Fler unga kommer att röka och dricka. Det är lätt att få tag på droger. Större efterfrågan på mötesplatser för ungdomar år Det finns spontanlokaler - kom och gör vad du vill Den största förändringen inom fritidsområdet handlar om den nya tekniken när det gäller data/ spel, ny teknik kommer att utvecklas, nya spel kommer att komma. Det kommer dock inte innebära att ungdomar blir mer asociala, då spelen blir alltmer sociala, dvs man kopplar upp sig och spelar samma spel samtidig, samtidigt som man spelar kommunicerar man med varandra online. Detta innebär att ungdomarna kommer att spela mer ihop, fast de kommer att sitta på olika ställen. Framtidens mötesplats kommer att vara i ännu större utsträckning över nätet Alla som spelar kommer att tröttna att bara vara vid datorerna, och vill vara mer sociala. Då vill alla komma ut och träffa folk Ungdomarna i framtiden kommer att fortsätta vara med i olika föreningar, fast många slutar när de är år, liksom i dag. Mer uppdelat att umgås på nätet eller i verkligheten. Framtidsspaning 2011 Sociala mötesplatser är fortfarande viktiga för ungdomar och sociala medier kommer att utvecklas. Alla blir mer försiktiga och medvetna om hur de ska skydda sig på nätet. Alla kommer att ha datorer. Vanligare att unga barn blir beroende av datorer. Utevistelse mindre vanligt Vanligare med föräldrautbildningar för att föräldrar ska kunna sätta gränser Användandet av alkohol kommer att gå ner i åldrarna. Bio kommer att utvecklas. Vi kan känna dofter, värme/kyla etc och biobesökarna blir integrerade i filmen. Att streama på nätet är vanligt Det är vanligare med pardans/tiodans Det är vanligare att ideella föreningar gör reklam för att synas. 5

6 Vision Det finns mötesplatser för ungdomar år. Det finns billiga lokaler för ungdomar att hyra Det finns lekplatser för barn i kommunen, men också ställen där ungdomar kan leka Det är lätt att ta sig till kompisar och fritidsaktiviteter i Härryda kommun. Det finns goda möjligheter för ungdomar att ha en bra fritid. Stöd och förståelse från skolan. Ungdomar kan få stöd till att göra arrangemang/läger på sin fritid. Det blir fler öppna verksamheter för ungdomar Fler föräldrar deltar i IT-kurser Kulturskolan är gratis så att alla kan delta. Vanligare med öppen scen och musikställen. Det finns ett centralt café för äldre som stänger sent och drivs av ungdomar Mer skillnad mellan skola och fritid, dvs. att man som elev inte ska ha så mycket läxor, att det i dagsläget finns en känsla av att aldrig vara ledig En förhoppning är att skolan kommer att uppskatta elevernas fritidsintressen mer, att skolan kommer att tycka det är viktigt. Skolan engagerar eleverna mer i olika fritidsaktiviteter, som exempelvis mer skollag i olika idrotter. Det finns ett allaktivitetshus, där man kan träffa nya människor. Bättre busstider och transporter så att man kan ta sig fram och tillbaka från sin fritidsaktivitet Pengarna kommer att fördelas bättre mellan de olika områdena i kommunen. 6 Framtidsspaning 2011

7 medborgardialog Vad vet kommunens tjänstemän om hur man informerar en 17-åring? De behöver hjälp av oss unga för att nå ut till ungdomar. Man kan ju demonstrera eller så, men vem har tid? Kommunen bjuder in till information men serverar den inte. Oklart vem mottagaren är. Det är vanligare med målgruppsinriktad information. Sociala medier är en vanlig informationskanal för kommunen. (Om kommunen finns på Facebook, Youtube etc. visar de att de vill något.) Protest är fortsatt en drivkraft för engagemang. Eller att det är roligt. Den svåraste målgruppen att nå är heltidsarbetande 30+ med barn Reklam från kommunen är vanligare. Det måste vara roligt om man ska engagera sig. Händer något finns det på Facebook Vision Kommunen är bättre på att filtrera information för att engagera fler medborgare. Kommunen har medborgardialog via sociala medier, workshops etc. Kommunen använder sig mer av stora plakat för att informera om vad som händer. De sätts upp i god tid så att medborgarna har möjlighet att påverka. Ex. så som Göteborg gjorde när Poseidon var på Spa. Här bygger vi en park. Den är klar... Vill du veta mer? Kom till kulturhuset den... eller gå in på harryda.se Kommunens hemsida är enkel att hitta på och ungdomar involveras i utvecklingen. Idag är den svårnavigerad. Har man en gång kommit in kommer man aldrig ut - som en labyrint... Det finns information från kommunen i ex. busskurer, skolor. På TV-skärmar eller liknande, inte på papper. Det är vanligare att sända rörliga bilder från politiska möten som medborgarna kan följa hemifrån. Koppling till Facebook för direkta kommentarer. Medborgarna är välinformerade. Vanligare att kommunen gör fler kampanjer. Gör det roligt att engagera sig. Framtidsspaning

8 Kommunikation och transporter Vi är mer miljömedvetna, men miljöargumentet är viktigare när det gäller kollektivtrafi k än resor utomlands. Vision Vi är mer miljömedvetna, men miljöargumentet är viktigare när det gäller kollektivtrafik än resor utomlands. Det är viktigt att känna sig säker och trygg när man reser kollektivt. Bra kommunikationer och transporter ger större valmöjligheter att välja utbildningar och jobb som ligger en bit från hemmet. Det ger större möjligheter att bo kvar i glesbygden. Man kommer fortfarande köra bil (bland annat för att transporter saker), men kollektivtrafiken kommer bli viktigare i framtiden. Tendensen man ser idag är något tätare turer, men också att bussar ofta kommer för sent och att turer uteblir. Dyrare kollektivtrafik och mer orättvisa med zonsystemet. Man kommer utveckla tåg- och cykeltrafiken i framtiden. 8 Framtidsspaning 2011 Hårdare krav på chaufförer. Ex. bra kommunikation, trevligare bemötande, säkrare körning. Bättre information om kollektivtrafiken, ex. sena turer. Tätare turer. Bättre anpassad kollektivtrafik vid lov. Kollektivtrafiken helfinansieras av skattemedel, ett miljöargument. Det finns alltid vakter i kollektivtrafiken på nätterna Kollektivtrafiken är ett attraktivt alternativ i framtiden. Viktigt ur främst ett miljöperspektiv. Bättre övervakning på bussar och hållplatser. Högre krav i trafiken (bilbälte, inte få stå i bussen, chaufförerna får inte prata i mobil, sms:a eller köra innan alla sitter). Bättre upplysta bussar, trevligare och bättre hållplatser (infotavlor, musik, bänkar, glasa in) Vakter på hållplatser och bussar. Bättre anpassade för funktionshindrade Information på bussar om nummer man kan ringa om man är rädd för att gå från bussen själv. Ett enklare betalsystem i kollektivtrafiken Skolbuss för Hulebäck. (Några extraturer avsedda bara för elever) Bättre synkade bussar, tåg och nattrafik Bättre utbyggd tågtrafik Fler cykelbanor och hyrcyklar Billigare och mer rättvisa priser (zonsystemet) Generösare och mer flexibla skolkort

9 Jobb Det är fortsatt ett moment 22. Arbetslivserfarenhet är viktigt men du får inget jobb om du är under 18 år och då är det svårt att få arbetslivserfarenhet. Det är vanligare med lägre lön och provanställning för unga vilket är ok så länge inte ungdomar blir utnyttjade. Trygg och säker anställning är viktigare än lön. Det finns fler entreprenörer Det är fortsatt ett moment 22. Arbetslivserfarenhet är viktigt men du får inget jobb om du är under 18 år och då är det svårt att få arbetslivserfarenhet. För att få jobb krävs allt mer kvalificerad utbildning. Enklare jobb försvinner. Vanligare med distansjobb Fler entreprenörer Staten går in och ger stöd till miljöjobb och nyttiga jobb Fler jobb inom teknik, vård och bilbranschen Trivsel är viktigare än lön Vision Bättre villkor för småföretagare och entreprenörer. Bidrag till arbetsgivare för att anställa unga. Det är en fördel att anställa unga. Arbetsgivare har bättre kontakt med skolan för att skapa nätverk så att ungdomar får bra kontakter i arbetslivet. Mer individuella förhandlingar med den anställde om arbetsvillkor för att förenkla anställningen. Det är vanligare med praktikplatser och sommarjobb för ungdomar Arbetsgivarna öppnar upp och välkomnar ungdomar. Arbetsgivaren får förmåner om de anställer unga och lär upp dem. Arbetsgivarna kommer ut till gymnasierna och erbjuder jobb- Det här finns ledigt när ni går ut. Fler möjligheter att utbilda sig med inriktning på jobb efter gymnasiet. Gymnasierna samarbetar mer med arbetsgivarna. Om man vet vad man ska ha för yrke, kan studierna anpassa efter det, jag slipper läsa ämnen som är onödiga för mig. Framtidsspaning

10 Trygghet och säkerhet Vuxna har svårt att säga ifrån. Det skapar en otrygg skola och samhälle. Fördomar skapas via mediebilder. Detta leder till att människor kan känna sig otrygga. Media har ett stort ansvar för den bild de förmedlar av trygghet och säkerhet. Övervakningskameror hindrar inte brott. Vuxna har svårt att säga ifrån. Det skapar en otrygg skola/samhälle. Ungdomar behöver mer gränssättning. Medborgare är fegare och vågar inte ingripa vid brott. Teknik används mer på allmänna platser för säkerhet. Man vågar inte gå till vissa platser. T. ex. gymmet det kan finnas folk med vapen där. Det är vanligare med nattvakter Stressade människor skapar en otrygg trafikmiljö. System för att undvika övervakning kommer att utvecklas. Många människor skaffar trygghets- och övervakningslarm och går självförsvarskurser för att känna sig trygga Barn och ungdomar kan få en våldsam världsbild av tv- och dataspel. Föräldrar tillåter mycket och är mer kompisar med sina barn. Vision Lärare har större befogenheter och rättigheter att hålla ordning i klassen. Medborgare vågar vittna och anmäla brott. Bättre kontroll på gatubeslysning så att medborgare känner sig trygga när de går ute på kvällarna. Fler människor på gatorna på kvällar, t.ex. nattvandrare. Det stimuleras på olika sätt. Det ska vara enklare att påpeka/lämna klagomål för personer som inte uppför sig i trafiken Vi känner oss trygga och säkra när vi åker kollektivt Lärarna finns mer bland eleverna på raster för att höra och se vad som händer. Det finns betyg i uppförande. Om man t.ex. hyr en bostad ska det ingå att man är ute en kväll i månaden. Det skapar också en bättre kontakt med grannar. Mer nattvandring som skapar en gemenskap. Det skapas en vi-känsla i samhället. Föräldrar går mer ihop för att stötta barnen. Skapa intresse hos föräldrar för att samarbeta. Vi pratar mer med varandra över åldersgränser. Det finns vuxna nattvandrare som ungdomar kan prata med på kvällar. Utbildning och stöd till medborgare i hur man kan agera/reagera Det finns mötesplatser där ungdomar kan berätta vad de ser. 10 Framtidsspaning 2011

11 kultur och konst Kultur medför glädje, kreativitet och gemenskap. Med nya medier har den som arbetar med kultur större möjlighet att sprida sitt arbete och synas mer. Kulturen använder sig mer av sociala medier för att nå ut. Vi blir mer kräsna kulturkonsumenter eftersom det är så lättillgängligt. Därför är det inte lika många som går på konserter etc. Live spelningar kommer att bli väldigt exklusivt. Allt fler utbildningar inom kultur kommer att läggas ner eftersom det är för få sökande. Det är svårt att få jobb i branschen, man måste ha kontakter. Kommunen kommer inte bara servera kultur för konsumtion utan också arrangera tillsammans med och stötta kulturutövare. Fler skapar musik med ny teknik, musik görs/ skapas på fler sätt. Vanligare med teknik och appar än instrument Musiken blir mer tillgänglig och därmed fler artister. Vanligare att sprida på nätet och tipsa varandra. Fler konsumerar kultur på Internet. Att uppleva på riktigt påverkar oss dock mer. Traditionell konst kommer att försvinna. Vanligt att skapa sin egen konst mha dator. Museum använder sig mer av sociala medier etc. för att nå ungdomar. Ungdomar är vana att bli serverade därför måste t. ex. museum bli bättre på att sälja sig till ungdomar. Framtidsspaning 2011 De nya medierna gör oss latare som kulturkonsumenter. Kultur används för att påverka människor Konstnärer får det svårare eftersom det är vanligt att kopiera. Vision Kommunen anordnar fler möjligheter att visa upp kultur. Det är billigt/gratis och lättillgängligt. Det finns handledare/lots för unga kulturarbetare. Nätverk mellan kulturarbetare är vanligare. De delar information och kontakter. Det finns kultursommarjobb i kommunen. Det finns ett musikhus/musikbibliotek i kommunen. Den som arbetar med kultur ska kunna söka pengar och få hjälp av en person i kommunen som kan lotsa för att skapa kulturarrangemang. Kommunen underlättar för individer/medborgare att skapa egna arrangemang Konsten väcker uppmärksamhet och är ett bra sätt att kommunicera med. Allt fler som vill arbeta med kultur/konst lyckas med sin dröm. Det satsar mer på dans och andra uttryck än musikal och balett. Kommunen kan stödja framträdanden ex. musikal 11

12 teknik Vem vill utveckla miljövänlig teknik om man inte tjänar pengar på det? Det är synd att det är så, men så är fallet. Om det händer något med tekniken, hur skulle vi överleva i vårt samhälle? All teknik kommer att gå ihop i ett, teknisk konvergens Det kan gå åt båda hållen. Antingen blir vi mer uppkopplade och har kontakt med alla eller så slår det över om man orkar inte ha kontakt med alla. Det är vanligare med distansundervisning på nätet. Ex. kvällskurser Elbilar kommer att utvecklas och behöver bli mer tillgängliga. Det kommer bli mer illegal nedladdning. Om det händer något med tekniken - hur skulle vårt samhälle överleva? Produktion av konstgjord mat om man ser vinstintresset. T.ex. odlat kött i fabriker för att lösa svält. Vi kommer att byta ut alla laptops, vi kommer att använda ipods mer. All teknik kommer att bli mindre Vi kommer att ha en telefon som vi kommer att använda till allt, kopplar in den på jobbet, skolan etc. Det kommer inte att behövas några datorer. Det kommer bli mer hemskola, vi kommer kunna plugga hur och när vi vill på ett annat sätt. Det känns dock inte på samma sätt att träffas över mobilen, nätet, det är kul att träffas live. Allt kan bli mer miljövänligt, men någon måste ju göra det, för att ngn ska göra det måste ngn 12 Framtidsspaning 2011 tjäna pengar på det. Om allt finns på nätet, slipper man både papper och alla transporter. Ja, man slipper ju åka och handla, man slipper ta bilen för att hämta saker. Videosamtal kommer bli vanligare. Vi skulle ju kunna lösa svälten i Afrika, om vi ville. Om allt blir tekniskt utvecklat, vad ska man då arbeta mer? Vad ska busshaufförer göra? Det kommer bli en stor arbetslöshet om vanliga jobb försvinner. Barn kommer att vara inne i spelen, se/uppleva på ett helt annat sätt. De kommer att tycka att det är löjligt att gå ut och gå i naturen, det kan de göra i själva spelen. ipads är här för att stanna, få kommer att använda laptops i framtiden

13 Vision Utveckling sker inom miljöområdet. Det vi tycker är tråkigt och tar onödig tid kommer att bytas ut av teknik. Nödvändig teknik bli tillgänglig för alla. Vi kan fixa nästan allt genom mobilen. Det finns möjlighet men inga krav. Utvecklingen kommer att vara mer behovsbaserad. Det är inte dyrt med teknik, alla ska ha råd. Det ska vara lätt att använda och att bära med sig. Inga tunga lapstops. Bättre utjämning av jordens belastning. Balansering av standard Framtidsspaning

14 f r a m t i d s v e r k s t a d Framtidsspaning

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Framtidsspaning Ungdomsforum Rävlandaskolan årskurs 9

Framtidsspaning Ungdomsforum Rävlandaskolan årskurs 9 Framtidsspaning Ungdomsforum Rävlandaskolan årskurs 9 2013 För femte året i rad har ungdomar i Härryda kommun tillsammans spanat in i framtiden. Årets spaning genomfördes vid två tillfällen, dels med Ungdomsforum

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Påverkanstorg på Angeredsgymnasiet den 24 november

Påverkanstorg på Angeredsgymnasiet den 24 november Påverkanstorg på Angeredsgymnasiet den 24 november Den 24 november besökte politiker från Västra Götalandsregionen Angeredsgymnasiet och deltog tillsammans med kommunpolitiker i det påverkanstorg som regionen

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel?

Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel? Fritid Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel? Lydia Ja, Jag tror att killar spelar mycket tv/ dataspel och tjejer sitter mer vid msn om de är vid datorn.

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012 Ungdomar och trygghet i Ljungby kommun våren 2012 En sammanställning av gruppintervjuer med ungdomar i Ljungby kommun Bakgrund och genomförande Trygghetsundersökningen genomförs för att vi ska få en bild

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt 16 maj 2014 Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet Referensgrupper

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Påverkanstorg på NTI-mediagymnasiet den 17 november

Påverkanstorg på NTI-mediagymnasiet den 17 november Påverkanstorg på NTI-mediagymnasiet den 17 november Den 17 november besökte politiker från Västra Götalandsregionen NTI-mediagymnasiet i Göteborg och deltog tillsammans med kommunpolitiker och årskurs

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden.

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden. Om unga föräldrar och arbetsmarknaden Text: Elisabet Wahl Inledning Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att öka kunskapen om hur föräldrar under 25 års ålder kan

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Kartläggningsguide för temat Ett sunt liv

Kartläggningsguide för temat Ett sunt liv Kartläggningsguide för temat Ett sunt liv Syftet med det här häftet är att erbjuda er färdiga mallar och metoder för kartläggningar inom temat Ett sunt liv. Häftet innehåller kartläggningsverktyg för både

Läs mer

Ung i Väsby. Sammanfattning

Ung i Väsby. Sammanfattning Ung i Väsby Sammanfattning Under demokratiforumet Ung i Väsby har det kommit fram att ungdomarna bland annat efterfrågar bättre kollektivtrafik med tätare turer så att man med lätthet kan ta sig dit man

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik 2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik Saco studentråds tiopunktsprogram Så kan studenter bidra till regional kompetensförsörjning Saco studentråds

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING B A R N, U N G D O M A R O C H D E T O F F E N T L I G A R U M M E T En undersökning i samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen B A

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (5) Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Så jobbar du Innan du startar 2 Några facebook-tips 2 Så kommer du igång 3 Så uppträder du på sociala

Läs mer

FILMPEDAGOGIK.NU MEDIEGRANSKNING I SKOLAN. Hur bilder fungerar med olika text

FILMPEDAGOGIK.NU MEDIEGRANSKNING I SKOLAN. Hur bilder fungerar med olika text FILMPEDAGOGIK.NU MEDIEGRANSKNING I SKOLAN Hur bilder fungerar med olika text MEDIEGRANSKNING I SKOLAN HUR BILDER FUNGERAR MED OLIKA TEXT MIKAEL KOWALSKI Epost: fb.filmped@swipnet.se Telefon 031-12 10 90

Läs mer

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Unga vuxna om att förse unga med alkohol Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Bakgrund Många kommunikationsinsatser har de senaste åren genomförts för att påverka föräldrars attityder till att förse

Läs mer

UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 4

UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 4 Bilaga 4 UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Foto: Sara Beck Hansson Summering av workshop 16 september i Bengtsfors. Rapporten

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Engagerade lärare och utbildade ämnesvikarier. Betygssättning av lärare. Mer information

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2014 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: (N=547)

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Att resa med Västtrafik

Att resa med Västtrafik Att resa med Västtrafik Över tjugo? Då får du ta med tre kompisar under tjugo när du åker med periodkort. Utan att det kostar en spänn.* * Gäller på Västtrafiks fordon. Läs mer på vasttrafik.se Vad kul

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Praktisk linje. Kursplan, se nedan

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Praktisk linje. Kursplan, se nedan Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Praktisk linje Utbildningens målsättning är att deltagarna stärks och utvecklas till självständiga samhällsmedborgare inom områdena Ett eget boende Arbete/sysselsättning

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez Jag heter Antonio och jag arbetar som tandläkare. En tandläkare hjälper människor med deras tänder. Om du inte går till tandläkaren så kommer du att få hål i tänderna och väldigt ont. Att gå till tandläkaren

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från fritidsnämnden

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från fritidsnämnden Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från fritidsnämnden Ungdomens frågestund i kommunfullmäktige 2010-04-29 Eleverna från Öxnehagaskolan

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

BASKURSEN. www.hogalid.nu. 2015-2016 Högalids Folkhögskola. Ansök och läs mer om BASKURSEN på vår hemsida: Studier, boende och fritid

BASKURSEN. www.hogalid.nu. 2015-2016 Högalids Folkhögskola. Ansök och läs mer om BASKURSEN på vår hemsida: Studier, boende och fritid BASKURSEN 2015-2016 Högalids Folkhögskola Studier, boende och fritid En kurs för dig med lindrig utvecklingsstörning som vill få kunskaper för att blir mer självständig Ansök och läs mer om BASKURSEN på

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken LUPP 2010 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING...3 BAKGRUND... 4 Boende... 4 Sysselsättning... 5 FRITID... 5 Tid för fritid... 5 Intressanta saker

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen.

Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen. -- FRYSHUSET I SKÄRHOLMEN TRIVSELENKÄT Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen. Linda Peltonen, Nabila Abdul Fattah, Hicham Souadi Innehållsförteckning

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller Avdelningsmöte Värderingsövningar Under detta möte får scouterna möjlighet att sätta sig in i andra människors situationer från olika delar av världen och möta sin fördomar och tankar om hur vi lever.

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Rapport från ett dialogmöte Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Elin Berglund KTH, Urbana och regionala studier Dialog om Väsby idag och i framtiden Med vem? SP10E (30 elever, 16 år)

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten BARNENS KRISPAKET Arbetslösheten stiger, skyddsnäten brister, fattigdomen växer. Det talas om branscher, aktiekurser och räntor. När familjer blir arbetslösa riskerar barns trygghet att slås sönder. De

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2013 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2013 Section 1, Part A Text 1 Meddelande för resenärer på perrong tre. Tåget mot Söderköping

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever 2014-04-11 1 ARBETSMILJÖ (FYSISK OCH SOCIAL) Fräscha och fina toaletter. Fräschare och vackrare toaletter Renare toaletter Renovera toaletterna

Läs mer

Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna

Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna PRESSMEDDELANDE 2011-12-12 Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna Två av tio svenskar som bor i hus tycker att tekniken begränsar umgänget med familjen. Lika stor andel tycker att tekniken

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 4-5

Trafiken i praktiken Åk 4-5 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 4-5 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsbranschen växer hela tiden och efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar. Är du intresserad av nya trender inom mat & dryck? Har

Läs mer

LUPP om Trygghet och hälsa

LUPP om Trygghet och hälsa LUPP om Trygghet och hälsa LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

UPPDRAG KULTUR - På slakteriet i Kil

UPPDRAG KULTUR - På slakteriet i Kil UPPDRAG KULTUR - På slakteriet i Kil En dialog med unga om kulturen i Värmland inför Kultursamverkansmodellen 2013 Är du mellan 13 och 26 år? Vill du vara med och diskutera kulturen i Värmland? Vill du

Läs mer

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot?

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot? Motala Expo 09 1. Hur fick ni vetskap om Expot? A. Via post 17 16,5 B. Via e-post 32 31,1 C. Via internet 6 5,8 D. Via tips 16 15,5 E. Annat sätt. Vilket? 32 31,1 Total 103 100 100% (103/103) Var med förra

Läs mer

Varför är kommunen inblandad?

Varför är kommunen inblandad? Varför är kommunen inblandad? Simrishamns kommun arbetar aktivt för att husägare, såväl privatpersoner som företagare, ska koppla upp sig via fiber. Arbetet bedrivs genom en anställd bredbandssamordnare.

Läs mer

Ungas attityder till att vittna

Ungas attityder till att vittna Ungas attityder till att vittna - En enkätundersökning bland 1 650 ungdomar i Stockholms län som besökte Ung08 i augusti 2007 Inledning Våga Vittna är ett arbete för att starta en dialog med ungdomar om

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 Alla vinner på smartare idrottsresor kontakt Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se Energikontoret Regionförbundet

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer