Framtidsspaning. hulebäcksgymnasiet. Framtidsspaning 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidsspaning. hulebäcksgymnasiet. Framtidsspaning 2011"

Transkript

1 Framtidsspaning hulebäcksgymnasiet 2011 Framtidsspaning

2 Framtidsspaning Hulebäcksgymnasiet 2011 För tredje året i rad genomfördes en framtidsspaning med ungdomar i Härryda kommun. Årets spaning genomfördes med elever på Hulebäcksgymnasiet (vilket presenteras i denna skrift), alla elever i årskurs 7 på Rävlandaskolan samt på öppen skola i Rävlandaskolan. en är en del i projektet Ungdomsdialog som Härryda kommun deltar i. Projektet drivs i nätverksform av Sveriges kommuner och landsting. Härryda kommun har gått med i projektet för att utveckla formerna för hur ungdomar (under 18 år) som medborgare i Härryda kommun kan vara med och få inflytande. Projektet drivs i samverkan med Ungdomsforum. Inför framtidsspaningen hade ungdomarna förberetts genom besök i klassen inför spaningen. Syftet med dessa besök var att ge ungdomarna en bättre förståelse för framtidsspaningen och att sätta in dem i ett sammanhang. Vid introduktionen berördes tre områden: Vad gör en kommun? Vad innebär medborgardialog? Varför gör vi en framtidsspaning? Vad innebär det? Skillnad spaning och vision? När ungdomarna på Hulebäcksgymnasiet träffades den 17 november 2011 för framtidsspaningen hade de valt att spana utifrån åtta olika teman: Skola och utbildning Fritid Medborgardialog Kommunikation och transporter Jobb Trygghet och säkerhet Kultur och konst Teknik en genomfördes i två steg. 1. Vad tror vi kommer att hända? 2. Vision Vad vill vi ska hända? Detta dokument är en sammanställning av all dokumentation från framtidsspaningen. När resultatet presenteras för politikerna den 19 januari 2012 har ungdomarna själva valt att lyfta fram några specifika punkter utifrån spaningens åtta teman som de tycker är viktiga att lyfta fram i dialogen med politiker i Härryda kommun. Dessa punkter är de som kommer överst vid spaning och vision i en ruta under respektive tema. 2 Framtidsspaning 2011

3 Skola och utbildning Lärare har en otrolig makt. De kan avgöra vår framtid. De måste vara medvetna om det. Lärare är fortfarande det viktigaste för utbildningen. De har stor makt. Det är vanligare att använda privatlärare för att klara studierna. Det är vanligare att elever börjar lära språk ännu tidigare i skolan. Mandarin finns som språkval. Teknikämnet växer. Datorer är det främst läromedlet och lärare har samma program som eleverna. Det finns fler friskolor, men större kontroll Fler kommer att välja en inriktning tidigt. Ex. bild, musik eller språk. Ungdomar fortsätter att välja ett program som ger en bred behörighet. Gymnasieskolan blir bredare och universitet och högskolor är mer inriktade på spetskompetens. Stressen ökar i skolan eftersom det är svårare att komma ut på arbetsmarknaden. Det finns fler valmöjligheter i skolan, t.ex. Indval. sig ta fram den tekniken. Datoranvändandet kommer att öka ännu mer. I de yngre åldrarna kommer de att använda mer datorer. Det nya betygssystemet ökar stressen. (Lärarna säger att det är svårare att nå högsta betygen nu. Det är hårdare krav för A än för MVG. MVG var rimligt att uppnå men A är helt omöjligt. Lärarna sätter inte betyg utan ger omdömen nu eftersom de inte kan den nya skalan ännu.) Det höga tempot i skolan ger ingen tid att reflektera ordentligt Matkort kommer att bli vanligare. Det kommer att bli ett medel för att locka eleverna till sig. Tidigare var det datorer. Ämnen som kommer på högstadiet (kemi, fysik etc) kommer komma ännu tidigare. Det skulle kunna bli så att sponsorer vill få inflytande framöver men i huvudsak är det fortfarande lärare som kommer att vara i skolan. Vissa språk försvinner eller blir mer ovanliga och mer ingående inom engelskan. Antalet timmar idrott kommer tyvärr inte att öka. Om man vill röra på sig får man göra det på fritiden. Frågan är om matte kommer att bli viktigt framöver. Man kan få mkt räknehjälp framöver i och med tekniken. Men någon måste i och för Framtidsspaning

4 Vision Lärare kan hantera datorer och vet hur man på ett bra sätt kan använda tekniken i undervisningen. Det är mer koncentrerat arbete i skolan och mindre hemarbete. Det kan vara profil för en skola. Mellanmål erbjuds i skolan När nytt betygssystem införs är det riktigt genomtänkt och alla känner sig förberedda. Undervisningen bryts av med inslag som ex. att besöka en arbetsplats Det finns möjlighet till mer variation samt att fritt plocka ihop sitt eget gymnasieprogram. Ind-val ska inte begränsa. Det finns mer stuidehjälp (ex. mattestuga men i fler ämnen) Kunskap visar sig på andra sätt än genom prov. Läraryrket har hög status. Det ställs högre krav på lärare. Lärarutbildningen innehåller mer djupkunskap inom specifika ämnen 4 Framtidsspaning 2011

5 Fritid Om jag ska åka fram och tillbaka från min träning är det jättedyrt, för det är efter kl Om det är svårt att ta sig till sin träning slutar man ju. Ungdomar upplever att de har mindre fritid eftersom det ställs större krav på studier. Det är svårt att hitta balans. Fler unga kommer att röka och dricka. Det är lätt att få tag på droger. Större efterfrågan på mötesplatser för ungdomar år Det finns spontanlokaler - kom och gör vad du vill Den största förändringen inom fritidsområdet handlar om den nya tekniken när det gäller data/ spel, ny teknik kommer att utvecklas, nya spel kommer att komma. Det kommer dock inte innebära att ungdomar blir mer asociala, då spelen blir alltmer sociala, dvs man kopplar upp sig och spelar samma spel samtidig, samtidigt som man spelar kommunicerar man med varandra online. Detta innebär att ungdomarna kommer att spela mer ihop, fast de kommer att sitta på olika ställen. Framtidens mötesplats kommer att vara i ännu större utsträckning över nätet Alla som spelar kommer att tröttna att bara vara vid datorerna, och vill vara mer sociala. Då vill alla komma ut och träffa folk Ungdomarna i framtiden kommer att fortsätta vara med i olika föreningar, fast många slutar när de är år, liksom i dag. Mer uppdelat att umgås på nätet eller i verkligheten. Framtidsspaning 2011 Sociala mötesplatser är fortfarande viktiga för ungdomar och sociala medier kommer att utvecklas. Alla blir mer försiktiga och medvetna om hur de ska skydda sig på nätet. Alla kommer att ha datorer. Vanligare att unga barn blir beroende av datorer. Utevistelse mindre vanligt Vanligare med föräldrautbildningar för att föräldrar ska kunna sätta gränser Användandet av alkohol kommer att gå ner i åldrarna. Bio kommer att utvecklas. Vi kan känna dofter, värme/kyla etc och biobesökarna blir integrerade i filmen. Att streama på nätet är vanligt Det är vanligare med pardans/tiodans Det är vanligare att ideella föreningar gör reklam för att synas. 5

6 Vision Det finns mötesplatser för ungdomar år. Det finns billiga lokaler för ungdomar att hyra Det finns lekplatser för barn i kommunen, men också ställen där ungdomar kan leka Det är lätt att ta sig till kompisar och fritidsaktiviteter i Härryda kommun. Det finns goda möjligheter för ungdomar att ha en bra fritid. Stöd och förståelse från skolan. Ungdomar kan få stöd till att göra arrangemang/läger på sin fritid. Det blir fler öppna verksamheter för ungdomar Fler föräldrar deltar i IT-kurser Kulturskolan är gratis så att alla kan delta. Vanligare med öppen scen och musikställen. Det finns ett centralt café för äldre som stänger sent och drivs av ungdomar Mer skillnad mellan skola och fritid, dvs. att man som elev inte ska ha så mycket läxor, att det i dagsläget finns en känsla av att aldrig vara ledig En förhoppning är att skolan kommer att uppskatta elevernas fritidsintressen mer, att skolan kommer att tycka det är viktigt. Skolan engagerar eleverna mer i olika fritidsaktiviteter, som exempelvis mer skollag i olika idrotter. Det finns ett allaktivitetshus, där man kan träffa nya människor. Bättre busstider och transporter så att man kan ta sig fram och tillbaka från sin fritidsaktivitet Pengarna kommer att fördelas bättre mellan de olika områdena i kommunen. 6 Framtidsspaning 2011

7 medborgardialog Vad vet kommunens tjänstemän om hur man informerar en 17-åring? De behöver hjälp av oss unga för att nå ut till ungdomar. Man kan ju demonstrera eller så, men vem har tid? Kommunen bjuder in till information men serverar den inte. Oklart vem mottagaren är. Det är vanligare med målgruppsinriktad information. Sociala medier är en vanlig informationskanal för kommunen. (Om kommunen finns på Facebook, Youtube etc. visar de att de vill något.) Protest är fortsatt en drivkraft för engagemang. Eller att det är roligt. Den svåraste målgruppen att nå är heltidsarbetande 30+ med barn Reklam från kommunen är vanligare. Det måste vara roligt om man ska engagera sig. Händer något finns det på Facebook Vision Kommunen är bättre på att filtrera information för att engagera fler medborgare. Kommunen har medborgardialog via sociala medier, workshops etc. Kommunen använder sig mer av stora plakat för att informera om vad som händer. De sätts upp i god tid så att medborgarna har möjlighet att påverka. Ex. så som Göteborg gjorde när Poseidon var på Spa. Här bygger vi en park. Den är klar... Vill du veta mer? Kom till kulturhuset den... eller gå in på harryda.se Kommunens hemsida är enkel att hitta på och ungdomar involveras i utvecklingen. Idag är den svårnavigerad. Har man en gång kommit in kommer man aldrig ut - som en labyrint... Det finns information från kommunen i ex. busskurer, skolor. På TV-skärmar eller liknande, inte på papper. Det är vanligare att sända rörliga bilder från politiska möten som medborgarna kan följa hemifrån. Koppling till Facebook för direkta kommentarer. Medborgarna är välinformerade. Vanligare att kommunen gör fler kampanjer. Gör det roligt att engagera sig. Framtidsspaning

8 Kommunikation och transporter Vi är mer miljömedvetna, men miljöargumentet är viktigare när det gäller kollektivtrafi k än resor utomlands. Vision Vi är mer miljömedvetna, men miljöargumentet är viktigare när det gäller kollektivtrafik än resor utomlands. Det är viktigt att känna sig säker och trygg när man reser kollektivt. Bra kommunikationer och transporter ger större valmöjligheter att välja utbildningar och jobb som ligger en bit från hemmet. Det ger större möjligheter att bo kvar i glesbygden. Man kommer fortfarande köra bil (bland annat för att transporter saker), men kollektivtrafiken kommer bli viktigare i framtiden. Tendensen man ser idag är något tätare turer, men också att bussar ofta kommer för sent och att turer uteblir. Dyrare kollektivtrafik och mer orättvisa med zonsystemet. Man kommer utveckla tåg- och cykeltrafiken i framtiden. 8 Framtidsspaning 2011 Hårdare krav på chaufförer. Ex. bra kommunikation, trevligare bemötande, säkrare körning. Bättre information om kollektivtrafiken, ex. sena turer. Tätare turer. Bättre anpassad kollektivtrafik vid lov. Kollektivtrafiken helfinansieras av skattemedel, ett miljöargument. Det finns alltid vakter i kollektivtrafiken på nätterna Kollektivtrafiken är ett attraktivt alternativ i framtiden. Viktigt ur främst ett miljöperspektiv. Bättre övervakning på bussar och hållplatser. Högre krav i trafiken (bilbälte, inte få stå i bussen, chaufförerna får inte prata i mobil, sms:a eller köra innan alla sitter). Bättre upplysta bussar, trevligare och bättre hållplatser (infotavlor, musik, bänkar, glasa in) Vakter på hållplatser och bussar. Bättre anpassade för funktionshindrade Information på bussar om nummer man kan ringa om man är rädd för att gå från bussen själv. Ett enklare betalsystem i kollektivtrafiken Skolbuss för Hulebäck. (Några extraturer avsedda bara för elever) Bättre synkade bussar, tåg och nattrafik Bättre utbyggd tågtrafik Fler cykelbanor och hyrcyklar Billigare och mer rättvisa priser (zonsystemet) Generösare och mer flexibla skolkort

9 Jobb Det är fortsatt ett moment 22. Arbetslivserfarenhet är viktigt men du får inget jobb om du är under 18 år och då är det svårt att få arbetslivserfarenhet. Det är vanligare med lägre lön och provanställning för unga vilket är ok så länge inte ungdomar blir utnyttjade. Trygg och säker anställning är viktigare än lön. Det finns fler entreprenörer Det är fortsatt ett moment 22. Arbetslivserfarenhet är viktigt men du får inget jobb om du är under 18 år och då är det svårt att få arbetslivserfarenhet. För att få jobb krävs allt mer kvalificerad utbildning. Enklare jobb försvinner. Vanligare med distansjobb Fler entreprenörer Staten går in och ger stöd till miljöjobb och nyttiga jobb Fler jobb inom teknik, vård och bilbranschen Trivsel är viktigare än lön Vision Bättre villkor för småföretagare och entreprenörer. Bidrag till arbetsgivare för att anställa unga. Det är en fördel att anställa unga. Arbetsgivare har bättre kontakt med skolan för att skapa nätverk så att ungdomar får bra kontakter i arbetslivet. Mer individuella förhandlingar med den anställde om arbetsvillkor för att förenkla anställningen. Det är vanligare med praktikplatser och sommarjobb för ungdomar Arbetsgivarna öppnar upp och välkomnar ungdomar. Arbetsgivaren får förmåner om de anställer unga och lär upp dem. Arbetsgivarna kommer ut till gymnasierna och erbjuder jobb- Det här finns ledigt när ni går ut. Fler möjligheter att utbilda sig med inriktning på jobb efter gymnasiet. Gymnasierna samarbetar mer med arbetsgivarna. Om man vet vad man ska ha för yrke, kan studierna anpassa efter det, jag slipper läsa ämnen som är onödiga för mig. Framtidsspaning

10 Trygghet och säkerhet Vuxna har svårt att säga ifrån. Det skapar en otrygg skola och samhälle. Fördomar skapas via mediebilder. Detta leder till att människor kan känna sig otrygga. Media har ett stort ansvar för den bild de förmedlar av trygghet och säkerhet. Övervakningskameror hindrar inte brott. Vuxna har svårt att säga ifrån. Det skapar en otrygg skola/samhälle. Ungdomar behöver mer gränssättning. Medborgare är fegare och vågar inte ingripa vid brott. Teknik används mer på allmänna platser för säkerhet. Man vågar inte gå till vissa platser. T. ex. gymmet det kan finnas folk med vapen där. Det är vanligare med nattvakter Stressade människor skapar en otrygg trafikmiljö. System för att undvika övervakning kommer att utvecklas. Många människor skaffar trygghets- och övervakningslarm och går självförsvarskurser för att känna sig trygga Barn och ungdomar kan få en våldsam världsbild av tv- och dataspel. Föräldrar tillåter mycket och är mer kompisar med sina barn. Vision Lärare har större befogenheter och rättigheter att hålla ordning i klassen. Medborgare vågar vittna och anmäla brott. Bättre kontroll på gatubeslysning så att medborgare känner sig trygga när de går ute på kvällarna. Fler människor på gatorna på kvällar, t.ex. nattvandrare. Det stimuleras på olika sätt. Det ska vara enklare att påpeka/lämna klagomål för personer som inte uppför sig i trafiken Vi känner oss trygga och säkra när vi åker kollektivt Lärarna finns mer bland eleverna på raster för att höra och se vad som händer. Det finns betyg i uppförande. Om man t.ex. hyr en bostad ska det ingå att man är ute en kväll i månaden. Det skapar också en bättre kontakt med grannar. Mer nattvandring som skapar en gemenskap. Det skapas en vi-känsla i samhället. Föräldrar går mer ihop för att stötta barnen. Skapa intresse hos föräldrar för att samarbeta. Vi pratar mer med varandra över åldersgränser. Det finns vuxna nattvandrare som ungdomar kan prata med på kvällar. Utbildning och stöd till medborgare i hur man kan agera/reagera Det finns mötesplatser där ungdomar kan berätta vad de ser. 10 Framtidsspaning 2011

11 kultur och konst Kultur medför glädje, kreativitet och gemenskap. Med nya medier har den som arbetar med kultur större möjlighet att sprida sitt arbete och synas mer. Kulturen använder sig mer av sociala medier för att nå ut. Vi blir mer kräsna kulturkonsumenter eftersom det är så lättillgängligt. Därför är det inte lika många som går på konserter etc. Live spelningar kommer att bli väldigt exklusivt. Allt fler utbildningar inom kultur kommer att läggas ner eftersom det är för få sökande. Det är svårt att få jobb i branschen, man måste ha kontakter. Kommunen kommer inte bara servera kultur för konsumtion utan också arrangera tillsammans med och stötta kulturutövare. Fler skapar musik med ny teknik, musik görs/ skapas på fler sätt. Vanligare med teknik och appar än instrument Musiken blir mer tillgänglig och därmed fler artister. Vanligare att sprida på nätet och tipsa varandra. Fler konsumerar kultur på Internet. Att uppleva på riktigt påverkar oss dock mer. Traditionell konst kommer att försvinna. Vanligt att skapa sin egen konst mha dator. Museum använder sig mer av sociala medier etc. för att nå ungdomar. Ungdomar är vana att bli serverade därför måste t. ex. museum bli bättre på att sälja sig till ungdomar. Framtidsspaning 2011 De nya medierna gör oss latare som kulturkonsumenter. Kultur används för att påverka människor Konstnärer får det svårare eftersom det är vanligt att kopiera. Vision Kommunen anordnar fler möjligheter att visa upp kultur. Det är billigt/gratis och lättillgängligt. Det finns handledare/lots för unga kulturarbetare. Nätverk mellan kulturarbetare är vanligare. De delar information och kontakter. Det finns kultursommarjobb i kommunen. Det finns ett musikhus/musikbibliotek i kommunen. Den som arbetar med kultur ska kunna söka pengar och få hjälp av en person i kommunen som kan lotsa för att skapa kulturarrangemang. Kommunen underlättar för individer/medborgare att skapa egna arrangemang Konsten väcker uppmärksamhet och är ett bra sätt att kommunicera med. Allt fler som vill arbeta med kultur/konst lyckas med sin dröm. Det satsar mer på dans och andra uttryck än musikal och balett. Kommunen kan stödja framträdanden ex. musikal 11

12 teknik Vem vill utveckla miljövänlig teknik om man inte tjänar pengar på det? Det är synd att det är så, men så är fallet. Om det händer något med tekniken, hur skulle vi överleva i vårt samhälle? All teknik kommer att gå ihop i ett, teknisk konvergens Det kan gå åt båda hållen. Antingen blir vi mer uppkopplade och har kontakt med alla eller så slår det över om man orkar inte ha kontakt med alla. Det är vanligare med distansundervisning på nätet. Ex. kvällskurser Elbilar kommer att utvecklas och behöver bli mer tillgängliga. Det kommer bli mer illegal nedladdning. Om det händer något med tekniken - hur skulle vårt samhälle överleva? Produktion av konstgjord mat om man ser vinstintresset. T.ex. odlat kött i fabriker för att lösa svält. Vi kommer att byta ut alla laptops, vi kommer att använda ipods mer. All teknik kommer att bli mindre Vi kommer att ha en telefon som vi kommer att använda till allt, kopplar in den på jobbet, skolan etc. Det kommer inte att behövas några datorer. Det kommer bli mer hemskola, vi kommer kunna plugga hur och när vi vill på ett annat sätt. Det känns dock inte på samma sätt att träffas över mobilen, nätet, det är kul att träffas live. Allt kan bli mer miljövänligt, men någon måste ju göra det, för att ngn ska göra det måste ngn 12 Framtidsspaning 2011 tjäna pengar på det. Om allt finns på nätet, slipper man både papper och alla transporter. Ja, man slipper ju åka och handla, man slipper ta bilen för att hämta saker. Videosamtal kommer bli vanligare. Vi skulle ju kunna lösa svälten i Afrika, om vi ville. Om allt blir tekniskt utvecklat, vad ska man då arbeta mer? Vad ska busshaufförer göra? Det kommer bli en stor arbetslöshet om vanliga jobb försvinner. Barn kommer att vara inne i spelen, se/uppleva på ett helt annat sätt. De kommer att tycka att det är löjligt att gå ut och gå i naturen, det kan de göra i själva spelen. ipads är här för att stanna, få kommer att använda laptops i framtiden

13 Vision Utveckling sker inom miljöområdet. Det vi tycker är tråkigt och tar onödig tid kommer att bytas ut av teknik. Nödvändig teknik bli tillgänglig för alla. Vi kan fixa nästan allt genom mobilen. Det finns möjlighet men inga krav. Utvecklingen kommer att vara mer behovsbaserad. Det är inte dyrt med teknik, alla ska ha råd. Det ska vara lätt att använda och att bära med sig. Inga tunga lapstops. Bättre utjämning av jordens belastning. Balansering av standard Framtidsspaning

14 f r a m t i d s v e r k s t a d Framtidsspaning

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Jag vill också kunna påverka lite

Jag vill också kunna påverka lite Jag vill också kunna påverka lite Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Fritid 1 Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Innehåll 4... 5... 8... 11... 12... 14... 15... 16... 17... 17... 18... 18... 19... Hur

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 Unga föräldrar studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 2 Förord För att öka kunskaperna om den särskilda situation som unga föräldrar som varken arbetar eller studerar befinner sig i, har

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun Utges av Kungsbacka kommun och Region Halland Juli 2013 Författare: Fabian Ausmark, Erik Nylander, Jesper Lesseur

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Ge mig vingar som bär

Ge mig vingar som bär Ge mig vingar som bär om transitionsprocessen mot vuxenlivet Tack till Bloorview Kids Rehab, Toronto, Kanada, som generöst delat med sig av sitt material och kunnande. Tack till Allmänna Arvsfonden som

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Inledning Under hösten 2012 hölls ett antal medborgardialoger där representanter för kommunstyrelsen träffade orsabor för att lyssna till deras åsikter om det

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek Medborgardialog om Framtidens bibliotek Innehållsförteckning DEL 1 Inledning 3 DEL 2 Bakgrund och metod 4 DEL 3 Resultat fokusgruppssamtal 6 DEL 4 Avslutande analys 21 bilaga A Verksamheter 25 bilaga B

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA

SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND EN LEVANDE STAD FÖR ALLA...3 VAD ÄR UNGT

Läs mer