Framtidsspaning. hulebäcksgymnasiet. Framtidsspaning 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidsspaning. hulebäcksgymnasiet. Framtidsspaning 2011"

Transkript

1 Framtidsspaning hulebäcksgymnasiet 2011 Framtidsspaning

2 Framtidsspaning Hulebäcksgymnasiet 2011 För tredje året i rad genomfördes en framtidsspaning med ungdomar i Härryda kommun. Årets spaning genomfördes med elever på Hulebäcksgymnasiet (vilket presenteras i denna skrift), alla elever i årskurs 7 på Rävlandaskolan samt på öppen skola i Rävlandaskolan. en är en del i projektet Ungdomsdialog som Härryda kommun deltar i. Projektet drivs i nätverksform av Sveriges kommuner och landsting. Härryda kommun har gått med i projektet för att utveckla formerna för hur ungdomar (under 18 år) som medborgare i Härryda kommun kan vara med och få inflytande. Projektet drivs i samverkan med Ungdomsforum. Inför framtidsspaningen hade ungdomarna förberetts genom besök i klassen inför spaningen. Syftet med dessa besök var att ge ungdomarna en bättre förståelse för framtidsspaningen och att sätta in dem i ett sammanhang. Vid introduktionen berördes tre områden: Vad gör en kommun? Vad innebär medborgardialog? Varför gör vi en framtidsspaning? Vad innebär det? Skillnad spaning och vision? När ungdomarna på Hulebäcksgymnasiet träffades den 17 november 2011 för framtidsspaningen hade de valt att spana utifrån åtta olika teman: Skola och utbildning Fritid Medborgardialog Kommunikation och transporter Jobb Trygghet och säkerhet Kultur och konst Teknik en genomfördes i två steg. 1. Vad tror vi kommer att hända? 2. Vision Vad vill vi ska hända? Detta dokument är en sammanställning av all dokumentation från framtidsspaningen. När resultatet presenteras för politikerna den 19 januari 2012 har ungdomarna själva valt att lyfta fram några specifika punkter utifrån spaningens åtta teman som de tycker är viktiga att lyfta fram i dialogen med politiker i Härryda kommun. Dessa punkter är de som kommer överst vid spaning och vision i en ruta under respektive tema. 2 Framtidsspaning 2011

3 Skola och utbildning Lärare har en otrolig makt. De kan avgöra vår framtid. De måste vara medvetna om det. Lärare är fortfarande det viktigaste för utbildningen. De har stor makt. Det är vanligare att använda privatlärare för att klara studierna. Det är vanligare att elever börjar lära språk ännu tidigare i skolan. Mandarin finns som språkval. Teknikämnet växer. Datorer är det främst läromedlet och lärare har samma program som eleverna. Det finns fler friskolor, men större kontroll Fler kommer att välja en inriktning tidigt. Ex. bild, musik eller språk. Ungdomar fortsätter att välja ett program som ger en bred behörighet. Gymnasieskolan blir bredare och universitet och högskolor är mer inriktade på spetskompetens. Stressen ökar i skolan eftersom det är svårare att komma ut på arbetsmarknaden. Det finns fler valmöjligheter i skolan, t.ex. Indval. sig ta fram den tekniken. Datoranvändandet kommer att öka ännu mer. I de yngre åldrarna kommer de att använda mer datorer. Det nya betygssystemet ökar stressen. (Lärarna säger att det är svårare att nå högsta betygen nu. Det är hårdare krav för A än för MVG. MVG var rimligt att uppnå men A är helt omöjligt. Lärarna sätter inte betyg utan ger omdömen nu eftersom de inte kan den nya skalan ännu.) Det höga tempot i skolan ger ingen tid att reflektera ordentligt Matkort kommer att bli vanligare. Det kommer att bli ett medel för att locka eleverna till sig. Tidigare var det datorer. Ämnen som kommer på högstadiet (kemi, fysik etc) kommer komma ännu tidigare. Det skulle kunna bli så att sponsorer vill få inflytande framöver men i huvudsak är det fortfarande lärare som kommer att vara i skolan. Vissa språk försvinner eller blir mer ovanliga och mer ingående inom engelskan. Antalet timmar idrott kommer tyvärr inte att öka. Om man vill röra på sig får man göra det på fritiden. Frågan är om matte kommer att bli viktigt framöver. Man kan få mkt räknehjälp framöver i och med tekniken. Men någon måste i och för Framtidsspaning

4 Vision Lärare kan hantera datorer och vet hur man på ett bra sätt kan använda tekniken i undervisningen. Det är mer koncentrerat arbete i skolan och mindre hemarbete. Det kan vara profil för en skola. Mellanmål erbjuds i skolan När nytt betygssystem införs är det riktigt genomtänkt och alla känner sig förberedda. Undervisningen bryts av med inslag som ex. att besöka en arbetsplats Det finns möjlighet till mer variation samt att fritt plocka ihop sitt eget gymnasieprogram. Ind-val ska inte begränsa. Det finns mer stuidehjälp (ex. mattestuga men i fler ämnen) Kunskap visar sig på andra sätt än genom prov. Läraryrket har hög status. Det ställs högre krav på lärare. Lärarutbildningen innehåller mer djupkunskap inom specifika ämnen 4 Framtidsspaning 2011

5 Fritid Om jag ska åka fram och tillbaka från min träning är det jättedyrt, för det är efter kl Om det är svårt att ta sig till sin träning slutar man ju. Ungdomar upplever att de har mindre fritid eftersom det ställs större krav på studier. Det är svårt att hitta balans. Fler unga kommer att röka och dricka. Det är lätt att få tag på droger. Större efterfrågan på mötesplatser för ungdomar år Det finns spontanlokaler - kom och gör vad du vill Den största förändringen inom fritidsområdet handlar om den nya tekniken när det gäller data/ spel, ny teknik kommer att utvecklas, nya spel kommer att komma. Det kommer dock inte innebära att ungdomar blir mer asociala, då spelen blir alltmer sociala, dvs man kopplar upp sig och spelar samma spel samtidig, samtidigt som man spelar kommunicerar man med varandra online. Detta innebär att ungdomarna kommer att spela mer ihop, fast de kommer att sitta på olika ställen. Framtidens mötesplats kommer att vara i ännu större utsträckning över nätet Alla som spelar kommer att tröttna att bara vara vid datorerna, och vill vara mer sociala. Då vill alla komma ut och träffa folk Ungdomarna i framtiden kommer att fortsätta vara med i olika föreningar, fast många slutar när de är år, liksom i dag. Mer uppdelat att umgås på nätet eller i verkligheten. Framtidsspaning 2011 Sociala mötesplatser är fortfarande viktiga för ungdomar och sociala medier kommer att utvecklas. Alla blir mer försiktiga och medvetna om hur de ska skydda sig på nätet. Alla kommer att ha datorer. Vanligare att unga barn blir beroende av datorer. Utevistelse mindre vanligt Vanligare med föräldrautbildningar för att föräldrar ska kunna sätta gränser Användandet av alkohol kommer att gå ner i åldrarna. Bio kommer att utvecklas. Vi kan känna dofter, värme/kyla etc och biobesökarna blir integrerade i filmen. Att streama på nätet är vanligt Det är vanligare med pardans/tiodans Det är vanligare att ideella föreningar gör reklam för att synas. 5

6 Vision Det finns mötesplatser för ungdomar år. Det finns billiga lokaler för ungdomar att hyra Det finns lekplatser för barn i kommunen, men också ställen där ungdomar kan leka Det är lätt att ta sig till kompisar och fritidsaktiviteter i Härryda kommun. Det finns goda möjligheter för ungdomar att ha en bra fritid. Stöd och förståelse från skolan. Ungdomar kan få stöd till att göra arrangemang/läger på sin fritid. Det blir fler öppna verksamheter för ungdomar Fler föräldrar deltar i IT-kurser Kulturskolan är gratis så att alla kan delta. Vanligare med öppen scen och musikställen. Det finns ett centralt café för äldre som stänger sent och drivs av ungdomar Mer skillnad mellan skola och fritid, dvs. att man som elev inte ska ha så mycket läxor, att det i dagsläget finns en känsla av att aldrig vara ledig En förhoppning är att skolan kommer att uppskatta elevernas fritidsintressen mer, att skolan kommer att tycka det är viktigt. Skolan engagerar eleverna mer i olika fritidsaktiviteter, som exempelvis mer skollag i olika idrotter. Det finns ett allaktivitetshus, där man kan träffa nya människor. Bättre busstider och transporter så att man kan ta sig fram och tillbaka från sin fritidsaktivitet Pengarna kommer att fördelas bättre mellan de olika områdena i kommunen. 6 Framtidsspaning 2011

7 medborgardialog Vad vet kommunens tjänstemän om hur man informerar en 17-åring? De behöver hjälp av oss unga för att nå ut till ungdomar. Man kan ju demonstrera eller så, men vem har tid? Kommunen bjuder in till information men serverar den inte. Oklart vem mottagaren är. Det är vanligare med målgruppsinriktad information. Sociala medier är en vanlig informationskanal för kommunen. (Om kommunen finns på Facebook, Youtube etc. visar de att de vill något.) Protest är fortsatt en drivkraft för engagemang. Eller att det är roligt. Den svåraste målgruppen att nå är heltidsarbetande 30+ med barn Reklam från kommunen är vanligare. Det måste vara roligt om man ska engagera sig. Händer något finns det på Facebook Vision Kommunen är bättre på att filtrera information för att engagera fler medborgare. Kommunen har medborgardialog via sociala medier, workshops etc. Kommunen använder sig mer av stora plakat för att informera om vad som händer. De sätts upp i god tid så att medborgarna har möjlighet att påverka. Ex. så som Göteborg gjorde när Poseidon var på Spa. Här bygger vi en park. Den är klar... Vill du veta mer? Kom till kulturhuset den... eller gå in på harryda.se Kommunens hemsida är enkel att hitta på och ungdomar involveras i utvecklingen. Idag är den svårnavigerad. Har man en gång kommit in kommer man aldrig ut - som en labyrint... Det finns information från kommunen i ex. busskurer, skolor. På TV-skärmar eller liknande, inte på papper. Det är vanligare att sända rörliga bilder från politiska möten som medborgarna kan följa hemifrån. Koppling till Facebook för direkta kommentarer. Medborgarna är välinformerade. Vanligare att kommunen gör fler kampanjer. Gör det roligt att engagera sig. Framtidsspaning

8 Kommunikation och transporter Vi är mer miljömedvetna, men miljöargumentet är viktigare när det gäller kollektivtrafi k än resor utomlands. Vision Vi är mer miljömedvetna, men miljöargumentet är viktigare när det gäller kollektivtrafik än resor utomlands. Det är viktigt att känna sig säker och trygg när man reser kollektivt. Bra kommunikationer och transporter ger större valmöjligheter att välja utbildningar och jobb som ligger en bit från hemmet. Det ger större möjligheter att bo kvar i glesbygden. Man kommer fortfarande köra bil (bland annat för att transporter saker), men kollektivtrafiken kommer bli viktigare i framtiden. Tendensen man ser idag är något tätare turer, men också att bussar ofta kommer för sent och att turer uteblir. Dyrare kollektivtrafik och mer orättvisa med zonsystemet. Man kommer utveckla tåg- och cykeltrafiken i framtiden. 8 Framtidsspaning 2011 Hårdare krav på chaufförer. Ex. bra kommunikation, trevligare bemötande, säkrare körning. Bättre information om kollektivtrafiken, ex. sena turer. Tätare turer. Bättre anpassad kollektivtrafik vid lov. Kollektivtrafiken helfinansieras av skattemedel, ett miljöargument. Det finns alltid vakter i kollektivtrafiken på nätterna Kollektivtrafiken är ett attraktivt alternativ i framtiden. Viktigt ur främst ett miljöperspektiv. Bättre övervakning på bussar och hållplatser. Högre krav i trafiken (bilbälte, inte få stå i bussen, chaufförerna får inte prata i mobil, sms:a eller köra innan alla sitter). Bättre upplysta bussar, trevligare och bättre hållplatser (infotavlor, musik, bänkar, glasa in) Vakter på hållplatser och bussar. Bättre anpassade för funktionshindrade Information på bussar om nummer man kan ringa om man är rädd för att gå från bussen själv. Ett enklare betalsystem i kollektivtrafiken Skolbuss för Hulebäck. (Några extraturer avsedda bara för elever) Bättre synkade bussar, tåg och nattrafik Bättre utbyggd tågtrafik Fler cykelbanor och hyrcyklar Billigare och mer rättvisa priser (zonsystemet) Generösare och mer flexibla skolkort

9 Jobb Det är fortsatt ett moment 22. Arbetslivserfarenhet är viktigt men du får inget jobb om du är under 18 år och då är det svårt att få arbetslivserfarenhet. Det är vanligare med lägre lön och provanställning för unga vilket är ok så länge inte ungdomar blir utnyttjade. Trygg och säker anställning är viktigare än lön. Det finns fler entreprenörer Det är fortsatt ett moment 22. Arbetslivserfarenhet är viktigt men du får inget jobb om du är under 18 år och då är det svårt att få arbetslivserfarenhet. För att få jobb krävs allt mer kvalificerad utbildning. Enklare jobb försvinner. Vanligare med distansjobb Fler entreprenörer Staten går in och ger stöd till miljöjobb och nyttiga jobb Fler jobb inom teknik, vård och bilbranschen Trivsel är viktigare än lön Vision Bättre villkor för småföretagare och entreprenörer. Bidrag till arbetsgivare för att anställa unga. Det är en fördel att anställa unga. Arbetsgivare har bättre kontakt med skolan för att skapa nätverk så att ungdomar får bra kontakter i arbetslivet. Mer individuella förhandlingar med den anställde om arbetsvillkor för att förenkla anställningen. Det är vanligare med praktikplatser och sommarjobb för ungdomar Arbetsgivarna öppnar upp och välkomnar ungdomar. Arbetsgivaren får förmåner om de anställer unga och lär upp dem. Arbetsgivarna kommer ut till gymnasierna och erbjuder jobb- Det här finns ledigt när ni går ut. Fler möjligheter att utbilda sig med inriktning på jobb efter gymnasiet. Gymnasierna samarbetar mer med arbetsgivarna. Om man vet vad man ska ha för yrke, kan studierna anpassa efter det, jag slipper läsa ämnen som är onödiga för mig. Framtidsspaning

10 Trygghet och säkerhet Vuxna har svårt att säga ifrån. Det skapar en otrygg skola och samhälle. Fördomar skapas via mediebilder. Detta leder till att människor kan känna sig otrygga. Media har ett stort ansvar för den bild de förmedlar av trygghet och säkerhet. Övervakningskameror hindrar inte brott. Vuxna har svårt att säga ifrån. Det skapar en otrygg skola/samhälle. Ungdomar behöver mer gränssättning. Medborgare är fegare och vågar inte ingripa vid brott. Teknik används mer på allmänna platser för säkerhet. Man vågar inte gå till vissa platser. T. ex. gymmet det kan finnas folk med vapen där. Det är vanligare med nattvakter Stressade människor skapar en otrygg trafikmiljö. System för att undvika övervakning kommer att utvecklas. Många människor skaffar trygghets- och övervakningslarm och går självförsvarskurser för att känna sig trygga Barn och ungdomar kan få en våldsam världsbild av tv- och dataspel. Föräldrar tillåter mycket och är mer kompisar med sina barn. Vision Lärare har större befogenheter och rättigheter att hålla ordning i klassen. Medborgare vågar vittna och anmäla brott. Bättre kontroll på gatubeslysning så att medborgare känner sig trygga när de går ute på kvällarna. Fler människor på gatorna på kvällar, t.ex. nattvandrare. Det stimuleras på olika sätt. Det ska vara enklare att påpeka/lämna klagomål för personer som inte uppför sig i trafiken Vi känner oss trygga och säkra när vi åker kollektivt Lärarna finns mer bland eleverna på raster för att höra och se vad som händer. Det finns betyg i uppförande. Om man t.ex. hyr en bostad ska det ingå att man är ute en kväll i månaden. Det skapar också en bättre kontakt med grannar. Mer nattvandring som skapar en gemenskap. Det skapas en vi-känsla i samhället. Föräldrar går mer ihop för att stötta barnen. Skapa intresse hos föräldrar för att samarbeta. Vi pratar mer med varandra över åldersgränser. Det finns vuxna nattvandrare som ungdomar kan prata med på kvällar. Utbildning och stöd till medborgare i hur man kan agera/reagera Det finns mötesplatser där ungdomar kan berätta vad de ser. 10 Framtidsspaning 2011

11 kultur och konst Kultur medför glädje, kreativitet och gemenskap. Med nya medier har den som arbetar med kultur större möjlighet att sprida sitt arbete och synas mer. Kulturen använder sig mer av sociala medier för att nå ut. Vi blir mer kräsna kulturkonsumenter eftersom det är så lättillgängligt. Därför är det inte lika många som går på konserter etc. Live spelningar kommer att bli väldigt exklusivt. Allt fler utbildningar inom kultur kommer att läggas ner eftersom det är för få sökande. Det är svårt att få jobb i branschen, man måste ha kontakter. Kommunen kommer inte bara servera kultur för konsumtion utan också arrangera tillsammans med och stötta kulturutövare. Fler skapar musik med ny teknik, musik görs/ skapas på fler sätt. Vanligare med teknik och appar än instrument Musiken blir mer tillgänglig och därmed fler artister. Vanligare att sprida på nätet och tipsa varandra. Fler konsumerar kultur på Internet. Att uppleva på riktigt påverkar oss dock mer. Traditionell konst kommer att försvinna. Vanligt att skapa sin egen konst mha dator. Museum använder sig mer av sociala medier etc. för att nå ungdomar. Ungdomar är vana att bli serverade därför måste t. ex. museum bli bättre på att sälja sig till ungdomar. Framtidsspaning 2011 De nya medierna gör oss latare som kulturkonsumenter. Kultur används för att påverka människor Konstnärer får det svårare eftersom det är vanligt att kopiera. Vision Kommunen anordnar fler möjligheter att visa upp kultur. Det är billigt/gratis och lättillgängligt. Det finns handledare/lots för unga kulturarbetare. Nätverk mellan kulturarbetare är vanligare. De delar information och kontakter. Det finns kultursommarjobb i kommunen. Det finns ett musikhus/musikbibliotek i kommunen. Den som arbetar med kultur ska kunna söka pengar och få hjälp av en person i kommunen som kan lotsa för att skapa kulturarrangemang. Kommunen underlättar för individer/medborgare att skapa egna arrangemang Konsten väcker uppmärksamhet och är ett bra sätt att kommunicera med. Allt fler som vill arbeta med kultur/konst lyckas med sin dröm. Det satsar mer på dans och andra uttryck än musikal och balett. Kommunen kan stödja framträdanden ex. musikal 11

12 teknik Vem vill utveckla miljövänlig teknik om man inte tjänar pengar på det? Det är synd att det är så, men så är fallet. Om det händer något med tekniken, hur skulle vi överleva i vårt samhälle? All teknik kommer att gå ihop i ett, teknisk konvergens Det kan gå åt båda hållen. Antingen blir vi mer uppkopplade och har kontakt med alla eller så slår det över om man orkar inte ha kontakt med alla. Det är vanligare med distansundervisning på nätet. Ex. kvällskurser Elbilar kommer att utvecklas och behöver bli mer tillgängliga. Det kommer bli mer illegal nedladdning. Om det händer något med tekniken - hur skulle vårt samhälle överleva? Produktion av konstgjord mat om man ser vinstintresset. T.ex. odlat kött i fabriker för att lösa svält. Vi kommer att byta ut alla laptops, vi kommer att använda ipods mer. All teknik kommer att bli mindre Vi kommer att ha en telefon som vi kommer att använda till allt, kopplar in den på jobbet, skolan etc. Det kommer inte att behövas några datorer. Det kommer bli mer hemskola, vi kommer kunna plugga hur och när vi vill på ett annat sätt. Det känns dock inte på samma sätt att träffas över mobilen, nätet, det är kul att träffas live. Allt kan bli mer miljövänligt, men någon måste ju göra det, för att ngn ska göra det måste ngn 12 Framtidsspaning 2011 tjäna pengar på det. Om allt finns på nätet, slipper man både papper och alla transporter. Ja, man slipper ju åka och handla, man slipper ta bilen för att hämta saker. Videosamtal kommer bli vanligare. Vi skulle ju kunna lösa svälten i Afrika, om vi ville. Om allt blir tekniskt utvecklat, vad ska man då arbeta mer? Vad ska busshaufförer göra? Det kommer bli en stor arbetslöshet om vanliga jobb försvinner. Barn kommer att vara inne i spelen, se/uppleva på ett helt annat sätt. De kommer att tycka att det är löjligt att gå ut och gå i naturen, det kan de göra i själva spelen. ipads är här för att stanna, få kommer att använda laptops i framtiden

13 Vision Utveckling sker inom miljöområdet. Det vi tycker är tråkigt och tar onödig tid kommer att bytas ut av teknik. Nödvändig teknik bli tillgänglig för alla. Vi kan fixa nästan allt genom mobilen. Det finns möjlighet men inga krav. Utvecklingen kommer att vara mer behovsbaserad. Det är inte dyrt med teknik, alla ska ha råd. Det ska vara lätt att använda och att bära med sig. Inga tunga lapstops. Bättre utjämning av jordens belastning. Balansering av standard Framtidsspaning

14 f r a m t i d s v e r k s t a d Framtidsspaning

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

Framtidsspaning Hulebäcksgymnasiet

Framtidsspaning Hulebäcksgymnasiet Framtidsspaning Hulebäcksgymnasiet 2012 Framtidsspaning Hulebäcksgymnasiet 2012 För fjärde året i rad genomfördes en framtidsspaning med ungdomar i Härryda kommun. Årets spaning genomfördes med elever

Läs mer

F R A M T. En spaning in i framtiden! I D S V E R K S T A D

F R A M T. En spaning in i framtiden! I D S V E R K S T A D F R A M T En spaning in i framtiden! I D S V E R K S T 2010 A D FRAMTIDSVERKSTAD 2010 År 2009 genomfördes en första framtidsspaning med ungdomar i Härryda kommun. Då var det ungdomar på kommunens senareskolor.

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Härrydaposten Ungdomsdialog

Härrydaposten Ungdomsdialog Härrydaposten 091021 Ungdomsdialog Ungdomsdialog i Härryda kommun Ungdomsforum Navet Samverkan mellan ungdomar och politiker Planera för inflytandearenor för unga i Härryda kommun. Öppen skola: Framtidsverkstad

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Socialnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26.

Socialnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Socialnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Frågor ställda av Centralt ungdomsforum Öka trevligheten i och kring Juneporten. Nämndens svar

Läs mer

Här kommer några tips

Här kommer några tips Det nya landet är IMs vision för ett inkluderande och välkomnande Sverige. Det är också ett upprop för ömsesidig integration. Vi vill att fler integreras i Sverige, och skickar regelbundet ut tips om hur

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Nybro kommun www.nybro.se Enkät som fylldes i av åk 8 och åk 2 på gymnasiet vecka 42 och 43, 2012 Inflytande och delaktighet,

Läs mer

Sommarpraktik - Ungdom

Sommarpraktik - Ungdom Sommarpraktik - Ungdom 1. Födelseår 2. Kön 3. Inom vilket praktikområde har du praktiserat? 4. Hur är du med den information du fått hemskickad av Ung i Lund? Svara på en skala mellan 1-5 där 1 betyder

Läs mer

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt 16 maj 2014 Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet Referensgrupper

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler?

Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler? Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler? Votes: 97 Bli bättre på att visa och marknadsföra våra aktiviteter till nya människor Fler närtävlingar Vilket ger

Läs mer

Äldrenämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26.

Äldrenämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Äldrenämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Frågor ställda av Centralt ungdomsforum Det fanns inga frågor som berörde äldrenämndens verksamheter.

Läs mer

Ungt Inflytande medborgardialog Kultur- och fritidscentra

Ungt Inflytande medborgardialog Kultur- och fritidscentra Summering av de viktigaste frågorna med förslag från dialog med unga UNGT INFLYTANDE & DEMOKRATI Gör det lättare att förstå politiken och hur beslut tas Politiker på besök i skola och tvärtom Tydliga svar

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Påverkanstorg i Lidköping 9 november

Påverkanstorg i Lidköping 9 november Påverkanstorg i Lidköping 9 november Den 9 november besökte politiker från Västra Götalandsregionen Lidköping och deltog tillsammans med kommunpolitiker i de påverkanstorg som regionen och De la Gardiegymnasiet

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Vi har fått in svar från 27 föräldrar. Vi har ca 70 barn i fyran och femman, resten är sexor. Alla frågor kunde ni svara på med ett

Läs mer

MEDBORGARDIALOG UTRIKESFÖDDA 9 MAJ 2016 PÅ RÅNEÅSKOLAN

MEDBORGARDIALOG UTRIKESFÖDDA 9 MAJ 2016 PÅ RÅNEÅSKOLAN MEDBORGARDIALOG UTRIKESFÖDDA 9 MAJ 2016 PÅ RÅNEÅSKOLAN Just nu pågår arbetet med att ta fram utvecklingsplanen för Råneå med omland. För att ta reda på vad de som bor i området tycker är viktigast bjöd

Läs mer

Framtidsspaning Ungdomsforum Rävlandaskolan årskurs 9

Framtidsspaning Ungdomsforum Rävlandaskolan årskurs 9 Framtidsspaning Ungdomsforum Rävlandaskolan årskurs 9 2013 För femte året i rad har ungdomar i Härryda kommun tillsammans spanat in i framtiden. Årets spaning genomfördes vid två tillfällen, dels med Ungdomsforum

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Påverkanstorg på Angeredsgymnasiet den 24 november

Påverkanstorg på Angeredsgymnasiet den 24 november Påverkanstorg på Angeredsgymnasiet den 24 november Den 24 november besökte politiker från Västra Götalandsregionen Angeredsgymnasiet och deltog tillsammans med kommunpolitiker i det påverkanstorg som regionen

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Frågor ställda av Centralt ungdomsforum Nämndens svar Åtgärd Behandlas

Läs mer

Bo i Örebro sammanställning av synpunkter. 12 augusti 2015

Bo i Örebro sammanställning av synpunkter. 12 augusti 2015 Bo i Örebro sammanställning av synpunkter. 12 augusti 2015 Örebro kommun, Sam 532/2015 Bo i Örebro Bo i Örebro arrangerades på Krämaren den 12 augusti 2015. Under dagen hölls drop-in samtal, samt flera

Läs mer

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez Jag heter Antonio och jag arbetar som tandläkare. En tandläkare hjälper människor med deras tänder. Om du inte går till tandläkaren så kommer du att få hål i tänderna och väldigt ont. Att gå till tandläkaren

Läs mer

Pedagogens manus till BILDSPEL 3 Åk 8 KROPPEN OCH RÖRELSE

Pedagogens manus till BILDSPEL 3 Åk 8 KROPPEN OCH RÖRELSE Pedagogens manus till BILDSPEL 3 Åk 8 KROPPEN OCH RÖRELSE 1. 2. Manus: Det finns många olika typer av kroppslig träning. Idag går många unga på gym för ren muskelstyrketräning. Andra kanske tränar någon

Läs mer

FÖR DIG SOM INTE HAR GÅTT I GYMNASIESKOLAN

FÖR DIG SOM INTE HAR GÅTT I GYMNASIESKOLAN 1 Vilken är din nuvarande sysselsättning? Går i gymnasieskolan, ÅRSKURS 1 Går i gymnasieskolan, ÅRSKURS 2 Går i gymnasieskolan, ÅRSKURS 3 Studerar på annan utbildning Arbetar Arbetar/studerar inom arbetsmarknadspolitisk

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE:

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: Vi vill arbeta för minskade klyftor i arbetsvillkor och löner, i boendet, i utbildningen, i vården, i trafiken. Vi vill minska klyftorna mellan rika och fattiga,

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Är jag redo för arbete?

Är jag redo för arbete? Är jag redo för arbete? En guide som skapats inom programmet Step by Step- ett ungdoms initiativ under Ung och Aktiv i Europa programmet Januari- September 2013 Vad innebär det att praktisera Jag lär mig

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna 1. Statistik 1.1 Statistik över förslagslämnare Figur 1. Åldersfördelning av total andel förslag (196 st) Figur 2. Fördelningen på bostadsområde

Läs mer

Sammanfattning av Ung Dialog 2007

Sammanfattning av Ung Dialog 2007 Sammanfattning av Ung Dialog 2007 Kultur och Fritid Marknadsföring Ungdomskortet Musik Mötesplatser Busskort Hyra av olika lokaler Spontanidrott Lov aktiviteter Många av gruppdeltagarna upplevde att man

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Kartläggningsguide för temat Ett sunt liv

Kartläggningsguide för temat Ett sunt liv Kartläggningsguide för temat Ett sunt liv Syftet med det här häftet är att erbjuda er färdiga mallar och metoder för kartläggningar inom temat Ett sunt liv. Häftet innehåller kartläggningsverktyg för både

Läs mer

Hur tycker du skolan fungerar?

Hur tycker du skolan fungerar? Hur tycker du skolan fungerar? För att få veta mer om hur det fungerar i skolan vill vi ställa några frågor till dig som går i årskurs 9. Statistiska centralbyrån (SCB) och Göteborgs universitet genomför

Läs mer

Klimatdialog 2010 LYSEKIL

Klimatdialog 2010 LYSEKIL Klimatdialog 2010 LYSEKIL klimatdialog 2010 LYSEKIL! På initiativ av Lysekil kommun kommer unga, lokala politiker och engagerade tjänstemän under hösten 2010 tillsammans skapa förslag och projekt kring

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (5) Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Så jobbar du Innan du startar 2 Några facebook-tips 2 Så kommer du igång 3 Så uppträder du på sociala

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 1(5) PM Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 2013-09-10 2(5) Dialog om Ursviks västra delar NAI Svefa och Sundbybergs kommun träffade elevråden och pratade om Ursvik idag

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg 198 personliga intervjuer har genomförts på Wieselgrensplatsen med personer som åker spårvagn till och från Wieselgrensplatsen minst 1 gång i veckan.

Läs mer

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa 11 målområden som stödjer det nationella folkhälsomålet 1. Delaktighet och

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

https://vrenafs-my.sharepoint.com/personal/eva_vrenafriskola_se/documents/blanketter och informationsfolder/grundskolan/infofolder Grundskolan Vrena

https://vrenafs-my.sharepoint.com/personal/eva_vrenafriskola_se/documents/blanketter och informationsfolder/grundskolan/infofolder Grundskolan Vrena informationsfolder/grundskolan/infofolder Grundskolan Vrena Friskola.docx 1 Vår vision - Lär För Livet Miljön på skolan präglas av trygghet och gemenskap, alla barn blir sedda för sin unika person. Lärare,

Läs mer

Demokratiprocesser i Malmö Folkets Park och Tegelhuset. Vian Mirza 2015-11-03

Demokratiprocesser i Malmö Folkets Park och Tegelhuset. Vian Mirza 2015-11-03 Demokratiprocesser i Malmö Folkets Park och Tegelhuset Vian Mirza 2015-11-03 Malmö Folkets Park då - FP har förändrats med sin stad och med sin tid parken anpassas efter de människor som använder det istället

Läs mer

LUPP 2012 Vimmerby kommun

LUPP 2012 Vimmerby kommun LUPP 2012 Vimmerby kommun Under hösten 2012 genomfördes ännu en LUPP-undersökning i Vimmerby. Det var den fjärde i ordningen (De tidigare gjordes 2005, 2007 och 2009). I Vimmerby deltog 155 elever i årskurs

Läs mer

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig.

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. Pedagogens manus till BILDSPEL 3 KROPPEN OCH RÖRELSE 1. Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. 2. Manus: Från 12 års

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

Hur fixar jag ett jobb?

Hur fixar jag ett jobb? Hur fixar jag ett jobb? 1 2 Hej då, gymnasium! Hej jobb! Nu börjar det Kommunal vill tipsa dig om hur du kan scanna arbetsmarknaden och hur du skriver bra ansökningar. Du får råd om hur du gör det bästa

Läs mer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Huset,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

FYSISK AKTIVITETVECKA I SKOLAN

FYSISK AKTIVITETVECKA I SKOLAN FYSISK AKTIVITETVECKA I SKOLAN Till dig som arbetar i skolan med barn F-5! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med fysisk aktivitet som tema. Vi hoppas att Ni under denna vecka upptäcker nya sätt

Läs mer

Ungas attityder till att vittna

Ungas attityder till att vittna Ungas attityder till att vittna - En enkätundersökning bland 1 650 ungdomar i Stockholms län som besökte Ung08 i augusti 2007 Inledning Våga Vittna är ett arbete för att starta en dialog med ungdomar om

Läs mer

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 1 Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 2 Fritid Det traditionella föreningslivet upplevs som ett hinder med stora krav för medverkan, ibland annat vad gäller långsiktiga åtaganden och

Läs mer

Dimitras resa Elevmaterial

Dimitras resa Elevmaterial Dimitras resa Elevmaterial Hej! Visste du att alla barn har rätt till en meningsfull fritid? Vi på Majblomman arbetar för att förbättra barns villkor och vi har en vision om att alla barn ska få vara med

Läs mer

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre!

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre! Styrelsens förslag till Valprogram Växjö kan bättre! Vi tycker att Växjö är en bra kommun att leva i. Många vill bo och verka här och det välkomnar vi. Men mycket i Växjö går åt fel håll. Klyftorna mellan

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Drogförebyggande. Nyhetsbrev nr 3, 2014. Till dig som är förälder i Vimmerby kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen Drogförebyggande. Nyhetsbrev nr 3, 2014. Till dig som är förälder i Vimmerby kommun Drogförebyggande Nyhetsbrev nr 3, 214 Till dig som är förälder i Vimmerby kommun Nyhetsbrev nr 3, 214 Nyhetsbrevet till dig som är förälder i Vimmerby kommun. Syftet är att informera och stötta dig i arbetet

Läs mer

Vad tror du kommer att avgöra vilket gymnasieprogram du väljer?

Vad tror du kommer att avgöra vilket gymnasieprogram du väljer? @ungdomsb Vad tror du kommer att avgöra vilket gymnasieprogram du väljer? Intresse för ämnesinriktningen Att det ger många valmöjligheter efter gymnasiet Att det ger kunskaper jag tror jag behöver i framtiden

Läs mer

Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel?

Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel? Fritid Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel? Lydia Ja, Jag tror att killar spelar mycket tv/ dataspel och tjejer sitter mer vid msn om de är vid datorn.

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

PiteåPanelen. Integration. Rapport 15. Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Integration. Rapport 15. Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 15 Integration Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret Integration Piteå står inför en generationsväxling, där antal personer i arbetsför ålder minskar samtidigt som antalet

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik 2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik Saco studentråds tiopunktsprogram Så kan studenter bidra till regional kompetensförsörjning Saco studentråds

Läs mer

Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över

Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över Grupp 1 Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över Arbete God utbildning för alla barn och ungdomar Arbeta

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

Örebro - världens bästa stad för barn!

Örebro - världens bästa stad för barn! Socialdemokraterna i Örebro Örebro 2011-05-05 Örebro - världens bästa stad för barn! Hur man kan göra Örebro bättre för barn? Ja, man vill ju ha roliga lekplatser dit man kan gå och träffa andra barn och

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

BASKURSEN. www.hogalid.nu. 2015-2016 Högalids Folkhögskola. Ansök och läs mer om BASKURSEN på vår hemsida: Studier, boende och fritid

BASKURSEN. www.hogalid.nu. 2015-2016 Högalids Folkhögskola. Ansök och läs mer om BASKURSEN på vår hemsida: Studier, boende och fritid BASKURSEN 2015-2016 Högalids Folkhögskola Studier, boende och fritid En kurs för dig med lindrig utvecklingsstörning som vill få kunskaper för att blir mer självständig Ansök och läs mer om BASKURSEN på

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Unga och Internet Sektionen för förebyggande arbete

Unga och Internet Sektionen för förebyggande arbete Unga och Internet Sektionen för förebyggande arbete Mantha Kasagianni Kvällens upplägg o Kort information om sektionen för förebyggande arbete o Insatser på skolor I Botkyrka o Barns svar med diskussioner

Läs mer