Att sätta civilsamhället på kartan. Forums verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att sätta civilsamhället på kartan. Forums verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Att sätta civilsamhället på kartan Forums verksamhetsberättelse 2014

2 Forum är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen och vi samlar civilsamhällets organisationer med social inriktning. Vi arbetar för att: Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. Påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheter som Volontärbyrån, Techsoup och Ideella jobb. Redaktör: Elin Aronsson Layout: Elin Aronsson och Vanja Höglund Illustration s.4: Hanna Stenman Bilder: Forum, Fredik Rodhe (framsida och s.5) och Erik Cronberg (pressbilder s.3,4 och 8) Infographic s.7: Simon Tullstedt

3 Röster om Forum Forum känns som en naturlig plats för civilsamhällets organisationer Omar Mustafa, förbundsrektor Ibn Rushd, medlemmar i Forum Era seminarier och aktiviteter skapar arenor som inte finns någon annanstans Boris Samuelsson, kommunikationschef Synskadades Riksförbund, medlemmar i Forum Ni är snabba på bollen och jag känner mig trygg i att hitta den information jag behöver i nyhetsbrevet Läsare Forums nyhetsbrev, nyhetsbrevet bevakar den ideella sektorn i Sverige och utomlands Bra möjlighet att nå ut och hitta alla olika ideella föreningar Användare av Volontärbyråns förmedling av ideella uppdrag Jag vill hjälpa människor som av olika skäl lever i utsatthet Användare av Volontärbyråns förmedling av ideella uppdrag Tack vare Techsoup kommer vi nu kunna göra en extra utflykt för sjuka barnfamiljer Ideell organisation som använder sig av Forums verksamhet Techsoup som förmedlar donerad mjukvara till föreningslivet

4 David Sundén Ordförande Göran Pettersson Generalsekreterare Förord Över 70 organisationer samlades till manifestation den 1 juli i Almedalen. En manifestation för öppenhet och mångfald. RFSL, Fryshuset, Svenska kyrkan, IOGT-NTO, Kvinna till Kvinna, Riksidrottsförbundet, KRIS, Islamiska förbundet och Handikappförbunden var bara några av de organisationer som ställde sig bakom det gemensamma ställningstagandet. Att Forum som organisation kan samla så många är egentligen inte förvånande. Under våra snart 22 år har den naturliga mötesplatsen för sektorn varit en drivkraft. Utan dialog och samverkan kan det svenska civilsamhället aldrig skapa underverk. Men när vi ännu en gång, bara några månader efter Almedalen, lyckades kraftsamla många organisationer, 50 stycken, för en gemensam sak, denna gång riktat mot barn- och äldreministern Åsa Regnér om att det behövs mer trygghet och långsiktighet i statsbidraget från Socialstyrelsen, kändes det som att vi verkligen hade nått fram till vårt nätverk inom den idéburna sektorn. Vårt mål att förbättra förutsättningarna för den idéburna sektorn och att samla många organisationer för att öka både kraft och styrka i påverkansarbetet sparar både energi men ger framför allt faktiska resultat. Forum hade aldrig kunnat driva igenom en utredning för att förbättra juridiken kring Idéburet offentligt partnerskap om vi inte hade varit en samlande kraft i sektorn. Tillsammans med våra medlemsorganisationer samlar vi totalt sju miljoner individuella medlemskap. Men för att kunna förbättra förutsättningarna behöver vi också synliggöra det svenska civilsamhället som en tydlig aktör i välfärden. Och genom våra föreläsningar, utbildningar och seminarier mötte vi under året otroliga 3990 personer! Nu ser vi fram emot ett nytt år där vi kan fortsätta göra skillnad och sätta avtryck! Vi ses! David Sundén, Ordförande Göran Pettersson, Generalsekreterare

5 Forums Vi påverkar politiken för ett civilsamhälle i världsklass 2014 supervalåret. Ett supervalår även för Forum. I april släppte vi vårt valprogram där vi identifierade tre områden där vi ville se tydliga förbättrade förutsättningar för civilsamhället. Forum vill se ett samhälle som bygger på rättigheter inte välgörenhet (se bild nedan). Vi vill se moderna finansieringsformer för civilsamhället och vi vill minska det byråkratiska krånglet så att föreningslivet kan fokusera på sitt syfte i stället för onödig byråkrati som hindrar det ideella engagemanget. Valprogrammet genererade bland annat en debatt i Svenska Dagbladet där ledarskribenten Maria Ludvigsson påpekade att valrörelsen hade gått för långt när även föreningslivet tar fram valprogram och att idéburna organisationer ska hålla sig till att verka, och inte yrka politik. Forum replikerade och påpekade tydligt rätten till politisk påverkan och opinionsbildning för den idéburna sektorn.,, Med anledning av Maria Ludvigssons artikel För makt håll er undan politiken replikerar Forum (rubrik i Svenska Dagbladet) Men supervalåret var där och då långt ifrån över. Under hela våren 2014 arrangerade Forum tillsammans med Riksidrottsförbundet utfrågningar av politiken. Jonas Sjöstedt, Göran Hägglund och Åsa Romson var några av dem som vi grillade om partiernas framtida civilsamhällespolitik. Våra politiska samtal fortsatte även under årets Almedalsvecka och som en av samordnarna i projektet Ideella trädgården anordnade vi seminarier utifrån våra olika teman i valprogrammet. Totalt besökte så mycket som 400 deltagare Forums seminarier. Dessutom har våra inspelade Almedalsseminarier haft totalt 504 visningar. När vi sedan granskade partiernas olika valprogram blev det också tydligt att civilsamhällesfrågorna hade fått en plats i valet. Både S, V, MP, KD, C och Alliansen hade i sina proram med förslag som berörde civilsamhället. Och i Alliansens, Miljöpartiets och Socialdemokraternas program kunde vi se Forums förslag nämnas. Miljöpartiet ville se en större andel organisationsbidrag än projektbidrag till civilsamhället. Socialdemokraterna ville minska beroendet av välgörenhet och Alliansen ville reducera det byråkratiska krånglet. När den nya rödgröna regeringen sedan var tillsatt lanserade civilminister Ardalan Shekarabi i december en ny utredning som bland annat ska titta på hur ideella organisationer ska kunna samverka med det offentliga, utan att bara bli hänvisade till offentlig upphandling. Shekarabi föreslog att man tar fram en ny lagstiftning för att underlätta för Idéburet offentligt partnerskap. Den samverkansmodell Forum tog fram redan 2010 och som också fanns inom ramen för valprogrammet hade fått politiskt gehör. I december fortsatte vi också vårt kampanjande för ett civilsamhälle i världsklass och skrev en debattartikel där vi uppmanade regeringen att fortsätta röja hinder som står i vägen för det ideella engagemanget. Varannan svensk engagerar sig ideellt värna om frivilligheten. Under året medverkade vi även i flera offentliga utredningar för att driva våra frågor framåt. En kraftsamling var bidraget till utredningen Ett stärkt civilsamhälle, där Forum har lämnat in ett omfattande material med problembeskrivningar, analyser och förslag. Forum har även ett brett nätverkt inom EU Ariane Rodert, Forums EU-politiskt sakkunniga är representant i Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK) var ju också året då det var val till Europaparlamentet. Inför och efter valet fortsatte vi att driva på även den europeiska politiken i våra prioriterade frågor om rättighet i stället för välgörenhet, minskat regelkrångel och moderna finansieringsformer. Genom vår starka roll i Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK), där Forums EU-politiskt sakkunniga Ariane Rodert sitter som representant, ökade vi framför allt vår ställning i sakfrågorna kring social innovation och socialt företagande. Vi var aktiva både i planeringen och genomförandet av ett event i Strasbourg om idéburet

6 företagande, där 2000 aktörer samlades och Forums representant var även medförfattare till den deklaration som blev resultatet av eventet. Forum är också aktiva i skrivelser och yttranden om förutsättningar för den idéburna sektorn till EU:s beslutande organ. Bland annat författade Forums EUpolitiskt sakkunniga ett yttrande om sociala investeringar för samhällspåverkan (INT/747) som användes som input till G8:s och EU-kommissionens fortsatta arbete med hur den idéburna sektorn ska finansieras. Och som representant i EU-kommissionens högnivågrupp deltog Forum i implementeringen av initiativet för socialt företagande. Forum tar ställning för öppenhet och mångfald Civilsamhälle för öppenhet och mångfald. Så löd parollen för den manifestation under Almedalsveckan som Forum tillsammans med LSU Sveriges Ungdomsorganisationer, Fryshuset, Svenska kyrkan och Svenska Röda Korset koordinerade och där över 70 idéburna organisationer deltog och ställde sig bakom ett gemensamt ställningstagande. Den 1 juli klockan ringde kyrkklockorna i Visby och ballonger släpptes för att uppmärksamma ställningstagandet för öppenhet och mångfald och för alla människors lika värde. Manifestationen fick stort genomslag, många organisationer deltog och budskapsknapparna fick stor spridning i Visby under hela Almedalsveckan. När ärkebiskopen Antje Jackelén fick utmärkelsen Hetast i Almedalen nämndes även manifestationen som en av anledningarna. Manifestationen fick också stor spridning i sociala medier och Sveriges Radio samt flera lokala medier plockade upp nyheten om manifestationen. Manifestationen fick också utstå kritik. Av bloggkollektivet Rummet ansågs den vara en ytlig aktivitet som inte skapade förståelse för personer som dagligen utsätts för rasism. Det var ett inlägg som skapade viktiga interna diskussioner, både inom Forum och projektgruppen för manifestationen. Ett mer långsiktigt arbetet för öppenhet och mångfald sker även inom vårt projekt Ideell Mångfald. Under hösten 2014 gick projektet in på sitt tredje år och inom ramen för detta inledde vi arbetet med att ta fram en processledarutbildning med fokus på internt förändringsarbete inom ideell sektor. Vi följer och är ett stöd i de deltagande organisationernas interna arbete och inom ramen för projektet ska vi även ta fram en handbok för internt mångfaldsarbete. Under 2014 fick vi även medel för att inleda ytterligare ett mångfaldsprojekt som handlar om att under nästkommande år inleda en process för att utveckla Volontärbyråns förmedling ur ett normkritiskt perspektiv. STÄLLNINGSTAGANDE MANIFESTATIONEN Mångfald och öppenhet är två fundament i det organiserade civilsamhället; i föreningsliv, folkrörelser, samfund och andra idéburna organisationer. Mångfalden är en stor resurs. Utan den hade Sverige varit fattigare. I ett samhälle där vissa invånare utesluts, oavsett om det sker på grund av religion, etnicitet, ursprung eller något annat, tappar demokratin styrka och legitimitet. När nazism och rasism är på frammarsch måste vi demokratiska aktörer visa var vi står. Vi arbetar var för sig och tillsammans för ett öppet samhälle, där alla får möjlighet att leva, delta och påverka och där ingen lämnas i utanförskap. Alla människors lika värde är en grundbult i vårt samhälle. Vi lever i en tid då detta värde måste försvaras. Krafter som vill stänga in och stänga ute växer, och både samhället i stort och våra egna organisationer har ett ansvar att skapa verklig öppenhet, jämlikhet och inkludering. Våra organisationer ser dessa utmaningar, vi tar inte vår demokrati för given. Därför tar vi ställning för öppenhet och mångfald.

7 631 organisationer fick hjälp av Techsoup Nio av tio som har skickat in intresseanmälningar till Volontärbyrån vill engagera sig i framtiden 450 jobbannonser publicerades på Ideella jobb kr var värdet av alla donerade IT-produkter via Techsoup 2288 ideella uppdrag från 579 organisationer förmedlades via Volontärbyrån

8 2. Vi möjliggör för det idéburna engagemanget i samhället Forum bidrar till att fler hittar till ideella uppdrag och ideella jobb Forum driver Volontärbyrån, en förmedling av ideella uppdrag där människor och ideella organisationer kan hitta varandra. Volontärbyrån är en unik verksamhet och social innovation som startade Genom förmedlingen gör vi det enkelt för människor att söka och bevaka ideella uppdrag samt för ideella organisationer att kostnadsfritt registrera ideella uppdrag och söka efter frivilliga till sina verksamheter. Genom Volontärbyrån ger vi också råd och stöd till föreningslivet i arbetet med att identifiera och formulera samt ta tillvara på engagemanget. Men civilsamhället är också en arbetsmarknad där det utöver den aktuella sakkunskapen krävs en kärnkompetens att navigera i en miljö bland medlemmar och styrelseledamöter. Därför driver Forum verksamheten Ideella jobb. Ideella jobb är den främsta funktionen för att synliggöra detta och underlätta för en gemensam arbetsmarknad. Med Ideella jobb skapar vi en samlingsplats för de senaste jobben inom den idéburna sektorn. Under året publicerade vi cirka 450 jobbannonser. Forum bidrar till att ta bort onödig byråkrati så att ideella organisationer kan fokusera på sitt syfte,, Det kommer att bli en extra utflykt för sjuka barnfamiljer nu Så sa en av de ideella organisationer som använder sig av Forums verksamhet Techsoup Sverige - donerad mjukvara för föreningslivet. Det vill säga via oss kan ideella organisationer, trossamfund och stiftelser beställa mjukvara till sina datorer för nästan ingen kostnad alls. Produkterna är donerade från IT-företag som exempelvis Microsoft och Forum fungerar som en mellanhand till sektorn i Sverige. På detta sätt kan organisationer lägga mer kraft och resurser på sina verksamhetssyften. Som att arrangera en extra utflykt för sjuka barnfamiljer exempelvis. En av Forums övergripande påverkansfrågor är ju att ta bort det byråkratiska krånglet så att ideella verksamheter i stället kan fokusera på sitt syfte. Och när vi läser citatet ovan känns det som vi är en bit på väg. Men vi nöjer oss såklart inte där. Under 2014 har vi jobbat hårt med att sprida Techsoup-modellen i hela Norden, ett arbete som startade redan under Och under 2014 blev Nordenprojektet till verklighet då vi i samarbete med Frivillighet Norge och Frivilligcentre og Selvhjælp, Frise, lanserade liknande verksamhet i både Norge och Danmark. Genom detta kan vi stödja många fler organisationer med donerad programvara i fler olika länder. Verksamheten i Norden har dock inte haft den starka start vi såg i Sverige, och vi jobbar på att få fler organisationer att använda Techsoup efter lärdomar från Sverige och andra länder. Snart är även Finland på väg in i Techsoup-sammanhanget. Förutom Norden-satsningen har vi under året fokuserat på att göra Techsoup-verksamheten mer lättillgänglig och tydlig genom att modernisera vår hemsida och även övrig kommunikation. Såhär (se bild ovan) lätt är det att ansöka om mjukvara från Techsoup. En annan verksamhet som syftar till att underlätta byråkratin för det idéburna engagemanget är Nytta. Nytta är en plattform för socialt företagande, där sociala företag kan registrera sig och marknadsföra sina varor och tjänster. På så sätt underlättar vi både för de sociala företagen, som ofta finns inom ramen för olika ideella organisationer, och för dem som vill köpa varor och tjänster. Genom Nytta ökar vi dessutom synligheten för det idéburna företagandet som fenomen i ett föränderligt samhälle. Under året har vi inte riktigt lyckats lyfta verksamheten så väl som vi önskat. Vi valde därför att under hösten hitta nya hållbara partners i projektet. Detta ledde fram till att Nytta nu ägs och drivs av Forum i samarbete med organisationen Skoopi. Den stora positiva effekten av detta är att Skoopis cirka 180 medlemsföretag nu ingår i Nyttas databas, vilket innebär en helt annan grund för det fortsatta arbetet. Styrgruppen för projektet har bestått av representanter från Blåvägen, Stadsmissionerna, IOGT-NTO, Röda Korset, Hela Människan och Svenska kyrkan.

9 prenumeranter. Under året skickade vi ut 16 nummer, vilket på grund av hög arbetsbelastning var något färre än Forum är en aktiv debattör i press och sociala medier För att öka intresset och kunskapen om det svenska civilsamhället är det högst centralt att vara aktiv i media. Under 2014 figurerade Forum i ett sjuttiotal medieinslag om ideellt engagemang och förutsättningar för den idéburna sektorn. Genom Forums politiska kärnverksamhet, Volontärbyrån, Techsoup och seminarieverksamheten Måndagmorgon uttalade vi oss i allt från Dagens Nyheter till Sydsvenskan, Dagen, Svenska Dagbladet, Sveriges Radio och Nyheter Vi ökar intresset och kunskapen för den idéburna sektorn Mer än varannan svensk är ideellt engagerad och i dag finns det så mycket som föreningar i Sverige. Och av de som engagerar sig ideellt är hela 20 procent engagerade i socialt inriktade organisationer. Civilsamhället är med andra ord unikt starkt i Sverige och siffrorna har dessutom varit stabila de senaste åren. Varje vecka jobbar Forum för att sätta det svenska civilsamhället på kartan. I ett samhälle där det offentliga och näringslivet får större plats inom både politik och den allmänna debatten är detta ett av Forums huvuduppdrag. En central aktivitet för att uppmärksamma den idéburna sektorn är Forums nyhetsbrev. Varannan vecka samman- ställer vi de senaste nyheterna, debatterna och forskningen om den ideella sektorn. Närmare hundra procent av våra läsare tycker att nyhetsbrevet är ganska eller mycket trovärdigt (varav åtta av tio tycker det är mycket trovärdigt), visar vår senaste utvärdering.,,viktigt att man lyfter värdet av det civila samhället och ökar kunskapen om hur vi arbetar. Läsare Forums nyhetsbrev Sju av tio tycker även att innehållet är mycket relevant, vilket är en ökning från året innan. Att Forums nyhetsbrev belyser de viktigaste debatterna inom civilsamhället just nu anser flest personer vara det bästa med nyhetsbrevet. Vid årets slut hade nyhetsbrevet cirka 2700 Under manifestationen för öppenhet och mångfald intervjuades Forums generalsekreterare Göran Pettersson i Sveriges Radio och Volontärbyråns verksamhetsledare Maria Alsander (bild ovan) deltog i november i TV4 Nyhetsmorgon. Vi gjorde också stora framsteg i sociala medier. Totalt hade Forums olika Facebook-sidor cirka följare, vilket är en stadig ökning från 2013.

10 Störst är Ideella jobb-sidan med 9000 följare. På Twitter hade Forums olika sidor cirka 6438 följare. Forums olika webbplatser hade totalt cirka besökare i månaden. Och under hela 2014 hade Volontärbyråns hemsida totalt besökare, ett fint resultat då stor del av Volontärbyråns verksamhet bedrivs inom ramen för webbförmedlingen av ideella uppdrag. Genom utbildningnar, seminarier och mötesplatser ökar vi intresset för sektorn Forums olika seminarier, föreläsningar och utbildningar under året hade cirka 3990 deltagare, både på plats och via vår Bambuserkanal. Bara Volontärbyrån genomförde 38 utbildningar (se bild nedan), seminarier och föreläsningar om ideellt engagemang med sammanlagt cirka 1000 deltagare. En publiksuccé blev också seminarieserien Måndagmorgon - ett forum för debatt om civilsamhället, som inspirerats av den danska tankesmedjan Mandagmorgen. När organisationen Sektor3 lade ner sin verksamhet ansåg Forum och LSU Sveriges Ungdomsorganisationer att det uppstod ett vakuum i frågan att sätta det civila samhället och våra viktigaste frågor på dagordningen. Därför startade vi Måndagmorgon. Inom ramen för Måndagmorgon arrangerade vi 14 seminarier i Stockholm och ett medley med fem föreläsare under Almedalsveckan i Visby. Totalt anmälde sig 720 personer från 291 olika organisationer till seminarierna i Stockholm och cirka 100 personer deltog under Almedalsseminariet. Utöver detta webbsände vi fem seminarier som totalt har fått 720 visningar. Närmare nio av tio (87 procent) angav i vår utvärdering att de skulle delta igen om serien fortsatte. Och sju av tio ansåg att Måndagmorgon hade skapat diskussion om frågor som rör civilsamhället och dess organisationer deltagare hade Forums olika seminarier, föreläsningar och utbildningar under personer anmälde sig till seminarieserien Måndagmorgon visningar av Forums inspelade seminarier via Bambuser

11 Mötesplatser Ett nav i Forums kunskapsspridning om civilsamhället, dess förutsättningar och det idéburna engagemanget är de mötesplatser vi erbjuder. Exempelvis genomförde Volontärbyrån under året 70 olika organisationsbesök och nätverksträffar. Vi samlade även våra medlemsorganisationer genom tre lunchmöten med totalt 80 deltagare för att diskutera civilsamhällespolitik efter valet 2014, välgörenhet kontra rättigheter och idéburna organisationers roll i att stötta utsatta EU-migranter. Under året drev vi även EU- projektet The role of civil society in the welfare and wellbeing of the citizens (RoCSWel). Projektets huvudsakliga syfte var att behandla frågan om frivillighet i välfärden i ett nordiskt perspektiv och med utblickar mot andra Europeiska länder. Inom ramen för projektet arrangerade vi bland annat två studieresor, till Berlin och London, där vi besökte flera olika ideella organisationer som arbetar med sociala frågor. I London träffade vi bland annat organisationen Community Links och besökte några av deras lokala hubbar, en verksamhet som samlar den lokala befolkningen för olika sociala mötesplatser (bild till höger). Ett av projektets mål var att tillsammans med samarbetsaktörer som Kommunal, Svenska kyrkan och Svenska Röda Korset, Frivillig Norge och Center for frivilligt socialt arbejde i Danmark utforska huruvida det finns en nordisk modell för hur man organiserar frivilliga i välfärden. Och efter rundabordssamtal i tre länder, de två studieresorna, seminarier och många långa diskussioner instämde våra samarbetspartner i utvärderingen av projektet i påståendet Det finns en nordisk modell för hur vi organiserar frivillighet och den är i grunden värd att bevara! Forum skapar också många lokala mötesplatser. Det gjorde vi bland annat genom det så kallade KIM-projektet (Kommunalt och Ideellt medskapande), ett projekt som drevs av Forum tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Den centrala frågan i projektet var hur civilsamhället och det offentliga tillsammans kan möta framtidens samhällsutmaningar. På platser som Vilhelmina, Gävle och Visby har vi skapat helt nya mötesplatser mellan det offentliga och det idéburna. Inom ramen för projektet har vi även tagit fram metodskrifter, konferensdokumentation och löpande nyheter som nyckelaktörer inom den idéburna sektorn och det offentliga har kunnat ta del av. Även i projektet Överens om ungas delaktighet har vi skapat nya mötesplatser lokalt. I detta projekt har fokus varit att reda ut varför ungdomsorganisationer visat så lite engagemang i lokala överenskommelser mellan det offentliga och det idéburna och utifrån detta försöka göra överenskommelserna mer attraktiva för dem. Linköping och Västerås är projektets lokala arenor, men ambitionen är att sprida erfarenheter till andra delar av landet. Projektet är fortfarande i sin inledningsfas och kommer att fortsätta under För att öka kunskapen och intresset för sektorn har vi även producerat egna publikationer. Tillsammans med LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer, Famna och Civil Society Press samordnade vi även Civilsamhällesstipendiet fick Jelena Jovanovic och Erica Åberg stipendiet för uppsatsen Caught between Two Worlds. PUBLIKATIONER Att leda frivilliga i föreningslivet Under året lanserade Volontärbyrån sin omarbetade och uppdaterade handbok för volontärsamordnare Ideella insatser för och av äldre Inom ramen för RoCSWel-projektet lät vi Magnus Jegermalm och Gerdt Sundström vid Ersta Sköndal högskola ta fram en forskningsöversikt kring ideella insatser för och av äldre. Det nya civilsamhället Rebecka Prentell författade boken Det nya civilsamhället där hon lyfte åtta spännande trender inom civilsamhället just nu. Frivilliga i välfärden Tillsammans med Ideellt forum i Svenska kyrkan och forskaren Martha Middlemiss LéMon tog vi fram denna skrift, en del av en antologi om kyrka och frivillighet, med exempel från Sverige, Norge och England.

Vilket Sverige vill vi ha?

Vilket Sverige vill vi ha? Vilket Sverige vill vi ha? Forums förslag för ett civilsamhälle i världsklass... Inledning Denna skrift ges ut av Forum - idéburna organisationer med social inriktning 2014 Illustratör: Hanna Stenman Redaktör:

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Vem bryr sig om civila samhället - och varför?

Vem bryr sig om civila samhället - och varför? Vem bryr sig om civila samhället och varför? En opinionsundersökning om svenskarnas kunskap, inställning, deltagande och förtroende vad gäller föreningsliv och ideellt engagemang. Den här rapporten ges

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Redovisning av den utvidgade dialogen med trossamfunden i syfte att ytterligare stimulera arbetet med demokrati och demokratiska värderingar och

Redovisning av den utvidgade dialogen med trossamfunden i syfte att ytterligare stimulera arbetet med demokrati och demokratiska värderingar och Redovisning av den utvidgade dialogen med trossamfunden i syfte att ytterligare stimulera arbetet med demokrati och demokratiska värderingar och motverka antidemokratiska yttringar i samhället. DEMOKRATIN

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 1 2010-05-12 Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 Inledning: Lisa Wallenius från Sällsynta Diagnoser och representant för Handikappförbundens styrelse hälsar välkomna och lämnar

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer