Att sätta civilsamhället på kartan. Forums verksamhetsberättelse 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att sätta civilsamhället på kartan. Forums verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Att sätta civilsamhället på kartan Forums verksamhetsberättelse 2014

2 Forum är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen och vi samlar civilsamhällets organisationer med social inriktning. Vi arbetar för att: Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. Påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheter som Volontärbyrån, Techsoup och Ideella jobb. Redaktör: Elin Aronsson Layout: Elin Aronsson och Vanja Höglund Illustration s.4: Hanna Stenman Bilder: Forum, Fredik Rodhe (framsida och s.5) och Erik Cronberg (pressbilder s.3,4 och 8) Infographic s.7: Simon Tullstedt

3 Röster om Forum Forum känns som en naturlig plats för civilsamhällets organisationer Omar Mustafa, förbundsrektor Ibn Rushd, medlemmar i Forum Era seminarier och aktiviteter skapar arenor som inte finns någon annanstans Boris Samuelsson, kommunikationschef Synskadades Riksförbund, medlemmar i Forum Ni är snabba på bollen och jag känner mig trygg i att hitta den information jag behöver i nyhetsbrevet Läsare Forums nyhetsbrev, nyhetsbrevet bevakar den ideella sektorn i Sverige och utomlands Bra möjlighet att nå ut och hitta alla olika ideella föreningar Användare av Volontärbyråns förmedling av ideella uppdrag Jag vill hjälpa människor som av olika skäl lever i utsatthet Användare av Volontärbyråns förmedling av ideella uppdrag Tack vare Techsoup kommer vi nu kunna göra en extra utflykt för sjuka barnfamiljer Ideell organisation som använder sig av Forums verksamhet Techsoup som förmedlar donerad mjukvara till föreningslivet

4 David Sundén Ordförande Göran Pettersson Generalsekreterare Förord Över 70 organisationer samlades till manifestation den 1 juli i Almedalen. En manifestation för öppenhet och mångfald. RFSL, Fryshuset, Svenska kyrkan, IOGT-NTO, Kvinna till Kvinna, Riksidrottsförbundet, KRIS, Islamiska förbundet och Handikappförbunden var bara några av de organisationer som ställde sig bakom det gemensamma ställningstagandet. Att Forum som organisation kan samla så många är egentligen inte förvånande. Under våra snart 22 år har den naturliga mötesplatsen för sektorn varit en drivkraft. Utan dialog och samverkan kan det svenska civilsamhället aldrig skapa underverk. Men när vi ännu en gång, bara några månader efter Almedalen, lyckades kraftsamla många organisationer, 50 stycken, för en gemensam sak, denna gång riktat mot barn- och äldreministern Åsa Regnér om att det behövs mer trygghet och långsiktighet i statsbidraget från Socialstyrelsen, kändes det som att vi verkligen hade nått fram till vårt nätverk inom den idéburna sektorn. Vårt mål att förbättra förutsättningarna för den idéburna sektorn och att samla många organisationer för att öka både kraft och styrka i påverkansarbetet sparar både energi men ger framför allt faktiska resultat. Forum hade aldrig kunnat driva igenom en utredning för att förbättra juridiken kring Idéburet offentligt partnerskap om vi inte hade varit en samlande kraft i sektorn. Tillsammans med våra medlemsorganisationer samlar vi totalt sju miljoner individuella medlemskap. Men för att kunna förbättra förutsättningarna behöver vi också synliggöra det svenska civilsamhället som en tydlig aktör i välfärden. Och genom våra föreläsningar, utbildningar och seminarier mötte vi under året otroliga 3990 personer! Nu ser vi fram emot ett nytt år där vi kan fortsätta göra skillnad och sätta avtryck! Vi ses! David Sundén, Ordförande Göran Pettersson, Generalsekreterare

5 Forums Vi påverkar politiken för ett civilsamhälle i världsklass 2014 supervalåret. Ett supervalår även för Forum. I april släppte vi vårt valprogram där vi identifierade tre områden där vi ville se tydliga förbättrade förutsättningar för civilsamhället. Forum vill se ett samhälle som bygger på rättigheter inte välgörenhet (se bild nedan). Vi vill se moderna finansieringsformer för civilsamhället och vi vill minska det byråkratiska krånglet så att föreningslivet kan fokusera på sitt syfte i stället för onödig byråkrati som hindrar det ideella engagemanget. Valprogrammet genererade bland annat en debatt i Svenska Dagbladet där ledarskribenten Maria Ludvigsson påpekade att valrörelsen hade gått för långt när även föreningslivet tar fram valprogram och att idéburna organisationer ska hålla sig till att verka, och inte yrka politik. Forum replikerade och påpekade tydligt rätten till politisk påverkan och opinionsbildning för den idéburna sektorn.,, Med anledning av Maria Ludvigssons artikel För makt håll er undan politiken replikerar Forum (rubrik i Svenska Dagbladet) Men supervalåret var där och då långt ifrån över. Under hela våren 2014 arrangerade Forum tillsammans med Riksidrottsförbundet utfrågningar av politiken. Jonas Sjöstedt, Göran Hägglund och Åsa Romson var några av dem som vi grillade om partiernas framtida civilsamhällespolitik. Våra politiska samtal fortsatte även under årets Almedalsvecka och som en av samordnarna i projektet Ideella trädgården anordnade vi seminarier utifrån våra olika teman i valprogrammet. Totalt besökte så mycket som 400 deltagare Forums seminarier. Dessutom har våra inspelade Almedalsseminarier haft totalt 504 visningar. När vi sedan granskade partiernas olika valprogram blev det också tydligt att civilsamhällesfrågorna hade fått en plats i valet. Både S, V, MP, KD, C och Alliansen hade i sina proram med förslag som berörde civilsamhället. Och i Alliansens, Miljöpartiets och Socialdemokraternas program kunde vi se Forums förslag nämnas. Miljöpartiet ville se en större andel organisationsbidrag än projektbidrag till civilsamhället. Socialdemokraterna ville minska beroendet av välgörenhet och Alliansen ville reducera det byråkratiska krånglet. När den nya rödgröna regeringen sedan var tillsatt lanserade civilminister Ardalan Shekarabi i december en ny utredning som bland annat ska titta på hur ideella organisationer ska kunna samverka med det offentliga, utan att bara bli hänvisade till offentlig upphandling. Shekarabi föreslog att man tar fram en ny lagstiftning för att underlätta för Idéburet offentligt partnerskap. Den samverkansmodell Forum tog fram redan 2010 och som också fanns inom ramen för valprogrammet hade fått politiskt gehör. I december fortsatte vi också vårt kampanjande för ett civilsamhälle i världsklass och skrev en debattartikel där vi uppmanade regeringen att fortsätta röja hinder som står i vägen för det ideella engagemanget. Varannan svensk engagerar sig ideellt värna om frivilligheten. Under året medverkade vi även i flera offentliga utredningar för att driva våra frågor framåt. En kraftsamling var bidraget till utredningen Ett stärkt civilsamhälle, där Forum har lämnat in ett omfattande material med problembeskrivningar, analyser och förslag. Forum har även ett brett nätverkt inom EU Ariane Rodert, Forums EU-politiskt sakkunniga är representant i Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK) var ju också året då det var val till Europaparlamentet. Inför och efter valet fortsatte vi att driva på även den europeiska politiken i våra prioriterade frågor om rättighet i stället för välgörenhet, minskat regelkrångel och moderna finansieringsformer. Genom vår starka roll i Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK), där Forums EU-politiskt sakkunniga Ariane Rodert sitter som representant, ökade vi framför allt vår ställning i sakfrågorna kring social innovation och socialt företagande. Vi var aktiva både i planeringen och genomförandet av ett event i Strasbourg om idéburet

6 företagande, där 2000 aktörer samlades och Forums representant var även medförfattare till den deklaration som blev resultatet av eventet. Forum är också aktiva i skrivelser och yttranden om förutsättningar för den idéburna sektorn till EU:s beslutande organ. Bland annat författade Forums EUpolitiskt sakkunniga ett yttrande om sociala investeringar för samhällspåverkan (INT/747) som användes som input till G8:s och EU-kommissionens fortsatta arbete med hur den idéburna sektorn ska finansieras. Och som representant i EU-kommissionens högnivågrupp deltog Forum i implementeringen av initiativet för socialt företagande. Forum tar ställning för öppenhet och mångfald Civilsamhälle för öppenhet och mångfald. Så löd parollen för den manifestation under Almedalsveckan som Forum tillsammans med LSU Sveriges Ungdomsorganisationer, Fryshuset, Svenska kyrkan och Svenska Röda Korset koordinerade och där över 70 idéburna organisationer deltog och ställde sig bakom ett gemensamt ställningstagande. Den 1 juli klockan ringde kyrkklockorna i Visby och ballonger släpptes för att uppmärksamma ställningstagandet för öppenhet och mångfald och för alla människors lika värde. Manifestationen fick stort genomslag, många organisationer deltog och budskapsknapparna fick stor spridning i Visby under hela Almedalsveckan. När ärkebiskopen Antje Jackelén fick utmärkelsen Hetast i Almedalen nämndes även manifestationen som en av anledningarna. Manifestationen fick också stor spridning i sociala medier och Sveriges Radio samt flera lokala medier plockade upp nyheten om manifestationen. Manifestationen fick också utstå kritik. Av bloggkollektivet Rummet ansågs den vara en ytlig aktivitet som inte skapade förståelse för personer som dagligen utsätts för rasism. Det var ett inlägg som skapade viktiga interna diskussioner, både inom Forum och projektgruppen för manifestationen. Ett mer långsiktigt arbetet för öppenhet och mångfald sker även inom vårt projekt Ideell Mångfald. Under hösten 2014 gick projektet in på sitt tredje år och inom ramen för detta inledde vi arbetet med att ta fram en processledarutbildning med fokus på internt förändringsarbete inom ideell sektor. Vi följer och är ett stöd i de deltagande organisationernas interna arbete och inom ramen för projektet ska vi även ta fram en handbok för internt mångfaldsarbete. Under 2014 fick vi även medel för att inleda ytterligare ett mångfaldsprojekt som handlar om att under nästkommande år inleda en process för att utveckla Volontärbyråns förmedling ur ett normkritiskt perspektiv. STÄLLNINGSTAGANDE MANIFESTATIONEN Mångfald och öppenhet är två fundament i det organiserade civilsamhället; i föreningsliv, folkrörelser, samfund och andra idéburna organisationer. Mångfalden är en stor resurs. Utan den hade Sverige varit fattigare. I ett samhälle där vissa invånare utesluts, oavsett om det sker på grund av religion, etnicitet, ursprung eller något annat, tappar demokratin styrka och legitimitet. När nazism och rasism är på frammarsch måste vi demokratiska aktörer visa var vi står. Vi arbetar var för sig och tillsammans för ett öppet samhälle, där alla får möjlighet att leva, delta och påverka och där ingen lämnas i utanförskap. Alla människors lika värde är en grundbult i vårt samhälle. Vi lever i en tid då detta värde måste försvaras. Krafter som vill stänga in och stänga ute växer, och både samhället i stort och våra egna organisationer har ett ansvar att skapa verklig öppenhet, jämlikhet och inkludering. Våra organisationer ser dessa utmaningar, vi tar inte vår demokrati för given. Därför tar vi ställning för öppenhet och mångfald.

7 631 organisationer fick hjälp av Techsoup Nio av tio som har skickat in intresseanmälningar till Volontärbyrån vill engagera sig i framtiden 450 jobbannonser publicerades på Ideella jobb kr var värdet av alla donerade IT-produkter via Techsoup 2288 ideella uppdrag från 579 organisationer förmedlades via Volontärbyrån

8 2. Vi möjliggör för det idéburna engagemanget i samhället Forum bidrar till att fler hittar till ideella uppdrag och ideella jobb Forum driver Volontärbyrån, en förmedling av ideella uppdrag där människor och ideella organisationer kan hitta varandra. Volontärbyrån är en unik verksamhet och social innovation som startade Genom förmedlingen gör vi det enkelt för människor att söka och bevaka ideella uppdrag samt för ideella organisationer att kostnadsfritt registrera ideella uppdrag och söka efter frivilliga till sina verksamheter. Genom Volontärbyrån ger vi också råd och stöd till föreningslivet i arbetet med att identifiera och formulera samt ta tillvara på engagemanget. Men civilsamhället är också en arbetsmarknad där det utöver den aktuella sakkunskapen krävs en kärnkompetens att navigera i en miljö bland medlemmar och styrelseledamöter. Därför driver Forum verksamheten Ideella jobb. Ideella jobb är den främsta funktionen för att synliggöra detta och underlätta för en gemensam arbetsmarknad. Med Ideella jobb skapar vi en samlingsplats för de senaste jobben inom den idéburna sektorn. Under året publicerade vi cirka 450 jobbannonser. Forum bidrar till att ta bort onödig byråkrati så att ideella organisationer kan fokusera på sitt syfte,, Det kommer att bli en extra utflykt för sjuka barnfamiljer nu Så sa en av de ideella organisationer som använder sig av Forums verksamhet Techsoup Sverige - donerad mjukvara för föreningslivet. Det vill säga via oss kan ideella organisationer, trossamfund och stiftelser beställa mjukvara till sina datorer för nästan ingen kostnad alls. Produkterna är donerade från IT-företag som exempelvis Microsoft och Forum fungerar som en mellanhand till sektorn i Sverige. På detta sätt kan organisationer lägga mer kraft och resurser på sina verksamhetssyften. Som att arrangera en extra utflykt för sjuka barnfamiljer exempelvis. En av Forums övergripande påverkansfrågor är ju att ta bort det byråkratiska krånglet så att ideella verksamheter i stället kan fokusera på sitt syfte. Och när vi läser citatet ovan känns det som vi är en bit på väg. Men vi nöjer oss såklart inte där. Under 2014 har vi jobbat hårt med att sprida Techsoup-modellen i hela Norden, ett arbete som startade redan under Och under 2014 blev Nordenprojektet till verklighet då vi i samarbete med Frivillighet Norge och Frivilligcentre og Selvhjælp, Frise, lanserade liknande verksamhet i både Norge och Danmark. Genom detta kan vi stödja många fler organisationer med donerad programvara i fler olika länder. Verksamheten i Norden har dock inte haft den starka start vi såg i Sverige, och vi jobbar på att få fler organisationer att använda Techsoup efter lärdomar från Sverige och andra länder. Snart är även Finland på väg in i Techsoup-sammanhanget. Förutom Norden-satsningen har vi under året fokuserat på att göra Techsoup-verksamheten mer lättillgänglig och tydlig genom att modernisera vår hemsida och även övrig kommunikation. Såhär (se bild ovan) lätt är det att ansöka om mjukvara från Techsoup. En annan verksamhet som syftar till att underlätta byråkratin för det idéburna engagemanget är Nytta. Nytta är en plattform för socialt företagande, där sociala företag kan registrera sig och marknadsföra sina varor och tjänster. På så sätt underlättar vi både för de sociala företagen, som ofta finns inom ramen för olika ideella organisationer, och för dem som vill köpa varor och tjänster. Genom Nytta ökar vi dessutom synligheten för det idéburna företagandet som fenomen i ett föränderligt samhälle. Under året har vi inte riktigt lyckats lyfta verksamheten så väl som vi önskat. Vi valde därför att under hösten hitta nya hållbara partners i projektet. Detta ledde fram till att Nytta nu ägs och drivs av Forum i samarbete med organisationen Skoopi. Den stora positiva effekten av detta är att Skoopis cirka 180 medlemsföretag nu ingår i Nyttas databas, vilket innebär en helt annan grund för det fortsatta arbetet. Styrgruppen för projektet har bestått av representanter från Blåvägen, Stadsmissionerna, IOGT-NTO, Röda Korset, Hela Människan och Svenska kyrkan.

9 prenumeranter. Under året skickade vi ut 16 nummer, vilket på grund av hög arbetsbelastning var något färre än Forum är en aktiv debattör i press och sociala medier För att öka intresset och kunskapen om det svenska civilsamhället är det högst centralt att vara aktiv i media. Under 2014 figurerade Forum i ett sjuttiotal medieinslag om ideellt engagemang och förutsättningar för den idéburna sektorn. Genom Forums politiska kärnverksamhet, Volontärbyrån, Techsoup och seminarieverksamheten Måndagmorgon uttalade vi oss i allt från Dagens Nyheter till Sydsvenskan, Dagen, Svenska Dagbladet, Sveriges Radio och Nyheter Vi ökar intresset och kunskapen för den idéburna sektorn Mer än varannan svensk är ideellt engagerad och i dag finns det så mycket som föreningar i Sverige. Och av de som engagerar sig ideellt är hela 20 procent engagerade i socialt inriktade organisationer. Civilsamhället är med andra ord unikt starkt i Sverige och siffrorna har dessutom varit stabila de senaste åren. Varje vecka jobbar Forum för att sätta det svenska civilsamhället på kartan. I ett samhälle där det offentliga och näringslivet får större plats inom både politik och den allmänna debatten är detta ett av Forums huvuduppdrag. En central aktivitet för att uppmärksamma den idéburna sektorn är Forums nyhetsbrev. Varannan vecka samman- ställer vi de senaste nyheterna, debatterna och forskningen om den ideella sektorn. Närmare hundra procent av våra läsare tycker att nyhetsbrevet är ganska eller mycket trovärdigt (varav åtta av tio tycker det är mycket trovärdigt), visar vår senaste utvärdering.,,viktigt att man lyfter värdet av det civila samhället och ökar kunskapen om hur vi arbetar. Läsare Forums nyhetsbrev Sju av tio tycker även att innehållet är mycket relevant, vilket är en ökning från året innan. Att Forums nyhetsbrev belyser de viktigaste debatterna inom civilsamhället just nu anser flest personer vara det bästa med nyhetsbrevet. Vid årets slut hade nyhetsbrevet cirka 2700 Under manifestationen för öppenhet och mångfald intervjuades Forums generalsekreterare Göran Pettersson i Sveriges Radio och Volontärbyråns verksamhetsledare Maria Alsander (bild ovan) deltog i november i TV4 Nyhetsmorgon. Vi gjorde också stora framsteg i sociala medier. Totalt hade Forums olika Facebook-sidor cirka följare, vilket är en stadig ökning från 2013.

10 Störst är Ideella jobb-sidan med 9000 följare. På Twitter hade Forums olika sidor cirka 6438 följare. Forums olika webbplatser hade totalt cirka besökare i månaden. Och under hela 2014 hade Volontärbyråns hemsida totalt besökare, ett fint resultat då stor del av Volontärbyråns verksamhet bedrivs inom ramen för webbförmedlingen av ideella uppdrag. Genom utbildningnar, seminarier och mötesplatser ökar vi intresset för sektorn Forums olika seminarier, föreläsningar och utbildningar under året hade cirka 3990 deltagare, både på plats och via vår Bambuserkanal. Bara Volontärbyrån genomförde 38 utbildningar (se bild nedan), seminarier och föreläsningar om ideellt engagemang med sammanlagt cirka 1000 deltagare. En publiksuccé blev också seminarieserien Måndagmorgon - ett forum för debatt om civilsamhället, som inspirerats av den danska tankesmedjan Mandagmorgen. När organisationen Sektor3 lade ner sin verksamhet ansåg Forum och LSU Sveriges Ungdomsorganisationer att det uppstod ett vakuum i frågan att sätta det civila samhället och våra viktigaste frågor på dagordningen. Därför startade vi Måndagmorgon. Inom ramen för Måndagmorgon arrangerade vi 14 seminarier i Stockholm och ett medley med fem föreläsare under Almedalsveckan i Visby. Totalt anmälde sig 720 personer från 291 olika organisationer till seminarierna i Stockholm och cirka 100 personer deltog under Almedalsseminariet. Utöver detta webbsände vi fem seminarier som totalt har fått 720 visningar. Närmare nio av tio (87 procent) angav i vår utvärdering att de skulle delta igen om serien fortsatte. Och sju av tio ansåg att Måndagmorgon hade skapat diskussion om frågor som rör civilsamhället och dess organisationer deltagare hade Forums olika seminarier, föreläsningar och utbildningar under personer anmälde sig till seminarieserien Måndagmorgon visningar av Forums inspelade seminarier via Bambuser

11 Mötesplatser Ett nav i Forums kunskapsspridning om civilsamhället, dess förutsättningar och det idéburna engagemanget är de mötesplatser vi erbjuder. Exempelvis genomförde Volontärbyrån under året 70 olika organisationsbesök och nätverksträffar. Vi samlade även våra medlemsorganisationer genom tre lunchmöten med totalt 80 deltagare för att diskutera civilsamhällespolitik efter valet 2014, välgörenhet kontra rättigheter och idéburna organisationers roll i att stötta utsatta EU-migranter. Under året drev vi även EU- projektet The role of civil society in the welfare and wellbeing of the citizens (RoCSWel). Projektets huvudsakliga syfte var att behandla frågan om frivillighet i välfärden i ett nordiskt perspektiv och med utblickar mot andra Europeiska länder. Inom ramen för projektet arrangerade vi bland annat två studieresor, till Berlin och London, där vi besökte flera olika ideella organisationer som arbetar med sociala frågor. I London träffade vi bland annat organisationen Community Links och besökte några av deras lokala hubbar, en verksamhet som samlar den lokala befolkningen för olika sociala mötesplatser (bild till höger). Ett av projektets mål var att tillsammans med samarbetsaktörer som Kommunal, Svenska kyrkan och Svenska Röda Korset, Frivillig Norge och Center for frivilligt socialt arbejde i Danmark utforska huruvida det finns en nordisk modell för hur man organiserar frivilliga i välfärden. Och efter rundabordssamtal i tre länder, de två studieresorna, seminarier och många långa diskussioner instämde våra samarbetspartner i utvärderingen av projektet i påståendet Det finns en nordisk modell för hur vi organiserar frivillighet och den är i grunden värd att bevara! Forum skapar också många lokala mötesplatser. Det gjorde vi bland annat genom det så kallade KIM-projektet (Kommunalt och Ideellt medskapande), ett projekt som drevs av Forum tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Den centrala frågan i projektet var hur civilsamhället och det offentliga tillsammans kan möta framtidens samhällsutmaningar. På platser som Vilhelmina, Gävle och Visby har vi skapat helt nya mötesplatser mellan det offentliga och det idéburna. Inom ramen för projektet har vi även tagit fram metodskrifter, konferensdokumentation och löpande nyheter som nyckelaktörer inom den idéburna sektorn och det offentliga har kunnat ta del av. Även i projektet Överens om ungas delaktighet har vi skapat nya mötesplatser lokalt. I detta projekt har fokus varit att reda ut varför ungdomsorganisationer visat så lite engagemang i lokala överenskommelser mellan det offentliga och det idéburna och utifrån detta försöka göra överenskommelserna mer attraktiva för dem. Linköping och Västerås är projektets lokala arenor, men ambitionen är att sprida erfarenheter till andra delar av landet. Projektet är fortfarande i sin inledningsfas och kommer att fortsätta under För att öka kunskapen och intresset för sektorn har vi även producerat egna publikationer. Tillsammans med LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer, Famna och Civil Society Press samordnade vi även Civilsamhällesstipendiet fick Jelena Jovanovic och Erica Åberg stipendiet för uppsatsen Caught between Two Worlds. PUBLIKATIONER Att leda frivilliga i föreningslivet Under året lanserade Volontärbyrån sin omarbetade och uppdaterade handbok för volontärsamordnare Ideella insatser för och av äldre Inom ramen för RoCSWel-projektet lät vi Magnus Jegermalm och Gerdt Sundström vid Ersta Sköndal högskola ta fram en forskningsöversikt kring ideella insatser för och av äldre. Det nya civilsamhället Rebecka Prentell författade boken Det nya civilsamhället där hon lyfte åtta spännande trender inom civilsamhället just nu. Frivilliga i välfärden Tillsammans med Ideellt forum i Svenska kyrkan och forskaren Martha Middlemiss LéMon tog vi fram denna skrift, en del av en antologi om kyrka och frivillighet, med exempel från Sverige, Norge och England.

Att sätta civilsamhället på kartan. Forums verksamhetsberättelse 2014

Att sätta civilsamhället på kartan. Forums verksamhetsberättelse 2014 Att sätta civilsamhället på kartan Forums verksamhetsberättelse 2014 Forum är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen och vi samlar civilsamhällets organisationer med social inriktning.

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Region Skåne om Överenskommelsen i Eslöv v 2010 11 24. Ideella sektorn/ Civilsamhället och kommunerna. Jan Linde SFFF jan.linde@folkhalsoarbete.

Region Skåne om Överenskommelsen i Eslöv v 2010 11 24. Ideella sektorn/ Civilsamhället och kommunerna. Jan Linde SFFF jan.linde@folkhalsoarbete. Region Skåne om Överenskommelsen i Eslöv v 2010 11 24 Ideella sektorn/ Civilsamhället och kommunerna. Jan Linde SFFF jan.linde@folkhalsoarbete.se Kommunstyrelsepolitiker Deltagit i SKL:s arbete med Civilsamhället

Läs mer

Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för frivilligt arbete

Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för frivilligt arbete Ansökan om medel till en förstudie Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för frivilligt arbete - För framgångsrik samverkan mellan ideella organisationer och kommuner/landsting/regioner och Sveriges

Läs mer

Vilket Sverige vill vi ha?

Vilket Sverige vill vi ha? Vilket Sverige vill vi ha? Forums förslag för ett civilsamhälle i världsklass... Inledning Denna skrift ges ut av Forum - idéburna organisationer med social inriktning 2014 Illustratör: Hanna Stenman Redaktör:

Läs mer

Lättläst version av Överenskommelsen

Lättläst version av Överenskommelsen Lättläst version av Överenskommelsen Överenskommelsen Överenskommelsen handlar om hur regeringen, de idéburna organisationerna inom det sociala området och Sveriges kommuner och landsting ska förhålla

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Civilsamhället - en del av lösningen. Forums verksamhetsberättelse med bokslut 2015

Civilsamhället - en del av lösningen. Forums verksamhetsberättelse med bokslut 2015 Civilsamhället - en del av lösningen Forums verksamhetsberättelse med bokslut 2015 Forum är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen och vi samlar civilsamhällets organisationer med social

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Akademi Näringsliv En förändrad omvärld med flera aktörer Offentlig sektor Engagerade medborgare Idéburen sektor Den idéburna sektorn omfattar organiserade

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

IOP Idéburet Offentligt Partnerskap

IOP Idéburet Offentligt Partnerskap IOP Idéburet Offentligt Partnerskap och andra lokala partnerskapslösningar Anna-Karin Berglund Avd. för ekonomi och styrning SKL:s Kongress november 2015 SKL ska stödja medlemmarnas utveckling av medborgardialog

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2015-2017 UTKAST studieförbund gymnastik teater orientering bridge socialt arbete klättring rollspel körsång film

Läs mer

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013 GENOMFÖRANDEPLAN 2013-03-22 1 (5) Dnr 12/6955 Ekonomi och styrning Malin Svanberg Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013 1. Delprojekt Välfärdsutveckling genom

Läs mer

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan?

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan? Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan? 2012-06-14/15 Ramverket - civil dialog i Europa National överenskommelser

Läs mer

Överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden för vår gemensamma samhällsutveckling. Överenskommelsens syfte är att främja

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Anneli Assmundson och Ingela Andersson Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning Oktober 2013 Social ekonomi kort definition Organiserade verksamheter som

Läs mer

Stockholms stads riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Stockholms stads riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.7.1-393/2017 Sida 1 (6) 2017-09-19 Handläggare Eva Sandberg Telefon: 08-508 25091 Till Socialnämnden 2017-09-19 Stockholms stads riktlinjer

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Vad menas med civilsamhället? Civilsamhället Föreningar, sällskap och organisationer utanför både offentliga sektorn och marknadssamhället Civilsamhället avgränsas

Läs mer

Civila samhällets roll. Arbetsmarknadsförvaltningen

Civila samhällets roll. Arbetsmarknadsförvaltningen Civila samhällets roll Innehåll Definition av civila samhället Principer för relationen kommun - civila samhället och roller som civila samhällets organisationer har Modeller för samspelet som var och

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Göteborgs stads samverkan med social ekonomi

Göteborgs stads samverkan med social ekonomi Göteborgs stads samverkan med social ekonomi Anneli Assmundson och Ingela Andersson Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning Oktober 2013 Social ekonomi kort definition Organiserade verksamheter

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag från Forum

Ansökan om verksamhetsbidrag från Forum KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Holmgren Ulla Jo Linder Roger Datum 2015-11-13 Diarienummer KSN-2015-2048 Kommunstyrelsen Ansökan om verksamhetsbidrag från Forum Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

ÖK Idé. Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun

ÖK Idé. Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun ÖK Idé Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun VILL DU VARA MED OCH GÖRA UDDEVALLA TILL EN PLATS FÖR ALLA? Samverkan med idéburna sektorn mycket viktig för både anställda

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap 1 Samverkan mellan Trelleborgs kommun och Glokala Folkhögskolan Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap Bakgrund I oktober 2008 lades grunden till en nationell överenskommelse mellan regeringen,

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer.

VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer. VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer. Öka kunskap om finansiering, idéburen utveckling och social innovation.

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Nationell politik för social ekonomi 2010 beslutade regeringen om nya mål och en ny inriktning för politiken för det civila samhället:

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg THEOPPORTUNITYISNOWHERE Några samhällsutmaningar 2015 Ungas arbetslöshet Urbanisering vs levande

Läs mer

Föreningsplattform för nyanlända

Föreningsplattform för nyanlända Föreningsplattform för nyanlända Reviderad projektplan och budget Omvärldsanalys (mars april) Kartlägga samverkansparternas kompetenser och roller i projektet Behovsanalys (målgrupp, föreningsliv, myndigheter

Läs mer

Mer än bara en idé. En lokal överenskommelse om gemensamt ansvar och samverkan mellan Sollentuna kommun och idéburna organisationer.

Mer än bara en idé. En lokal överenskommelse om gemensamt ansvar och samverkan mellan Sollentuna kommun och idéburna organisationer. Mer än bara en idé En lokal överenskommelse om gemensamt ansvar och samverkan mellan Sollentuna kommun och idéburna organisationer. 1 Mer än bara en idé är en lokal överenskommelse om samverkan mellan

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN God lokal demokrati - EN PLATTFORM 1 2 Förord Valdemokrati är viktig, men väl så viktigt är vad som händer mellan valen: Har politikerna medborgarnas förtroende? Använder

Läs mer

Ansökan om verksamhetsstöd för drift av Volontärbyrån i Uppsala

Ansökan om verksamhetsstöd för drift av Volontärbyrån i Uppsala KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hansen Gro Datum 2017-10-13 Diarienummer KSN-2017-3393 Kommunstyrelsen Ansökan om verksamhetsstöd för drift av Volontärbyrån i Uppsala Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Volontärbarometern en undersökning om volontärer och deras ideella engagemang 2016

Volontärbarometern en undersökning om volontärer och deras ideella engagemang 2016 Volontärbarometern en undersökning om volontärer och deras ideella engagemang 2016 Innehåll Volontärbyrån 2017 Layout och text: Vanja Höglund och Anna Snell Foto: Joel Ahlgren, Linn Ejdersand Ilustrationer:

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag!

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! 22 februari 2012 Christoph Lukkerz, regional koordinator Nätverk Social

Läs mer

Nu känner vi riktningen! men vem bestämmer! hur det blir?!

Nu känner vi riktningen! men vem bestämmer! hur det blir?! Nu känner vi riktningen men vem bestämmer hur det blir? Välfärdsinsatser på religiös grund CRS vid Uppsala universitet Studiedag onsdag 21 jan 2015 Docent Filip Wijkström Center for Civil Society Studies

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Samverkan med social ekonomi HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 1

Samverkan med social ekonomi HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 1 Samverkan med social ekonomi HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 1 Vad är social ekonomi? Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar

Läs mer

Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid den 13 juli 2016

Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid den 13 juli 2016 PM 2016:116 RI (Dnr 110-658/2016) Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid den 13 juli 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt

Läs mer

Idéburna sektorn i Skåne spelar roll!

Idéburna sektorn i Skåne spelar roll! Idéburna sektorn i Skåne spelar roll! 21 000 idéburna organisationer - varav 14 000 ideella föreningar 5 000 har anställda Lönesumma 4,1 miljarder kr/år = 10 000 heltidsårsarbeten 90 miljoner ideella timmar

Läs mer

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 1 Innehåll Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd av Vanja Höglund på Volontärbyrån våren 2014. Om du vill komma

Läs mer

Villkor för ideella föreningar och trossamfund. Civila samhällets villkor 2014

Villkor för ideella föreningar och trossamfund. Civila samhällets villkor 2014 Villkor för ideella föreningar och trossamfund Civila samhällets villkor 2014 Uppföljning av det civila samhällets villkor Instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Myndigheten

Läs mer

Etablering och utveckling av idéburet företagande på det sociala området.

Etablering och utveckling av idéburet företagande på det sociala området. 2010-11-22 Näringsdepartementet Att. 103 33 Stockholm Etablering och utveckling av idéburet företagande på det sociala området. 1. Ansökan. På uppdrag av Samordningsgruppen för idéburna organisationer

Läs mer

kommunalt och ideellt medskapande

kommunalt och ideellt medskapande Vad händer idag? 10.00-11.00 Vad är KIM och vad kan vi göra? 11.00-12.00 Workshop 1 12.00-13.00 Avbrott för lunch 13.00-13.30 Webbsändning 13.30-13.45 Paus 13.45-15.30 Workshop 2 15.30-16.00 Avslutning

Läs mer

Volontärbarometern 2011

Volontärbarometern 2011 Volontärbarometern 2011 Volontärbyråns årliga undersökning om volontärer och vad de får ut av sitt engagemang Vanja Höglund Volontärbyrån 2011 Någon frågade Har vänner som volontärjobbat och sett till

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Landsbygdskommunen, civilsamhället och de äldsta invånarna

Landsbygdskommunen, civilsamhället och de äldsta invånarna Landsbygdskommunen, civilsamhället och de äldsta invånarna Marianne Abramsson Avdelningen åldrande och social förändring (ASC) Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Campus Norrköping, Linköpings

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

RESULTAT - dialogmöte. Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand den 26 mars 2014 av parterna i Länsöverenskommelsen

RESULTAT - dialogmöte. Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand den 26 mars 2014 av parterna i Länsöverenskommelsen RESULTAT - dialogmöte Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand den 26 mars 2014 av parterna i Länsöverenskommelsen FÖRORD För drygt två år sedan togs det första steget på vägen mot en överenskommelse

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Till alla ideella föreningar i kommunen, studieförbund samt kommunens samtliga nämnder och kommunala bolagsstyrelser LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Detta är ett förslag på hur föreningslivet och kommunen i Västervik

Läs mer

Ansökan om verksamhetsstöd från Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Ansökan om verksamhetsstöd från Forum Idéburna organisationer med social inriktning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hansen Gro Datum 2016-10-27 Diarienummer KSN-2016-2038 Kommunstyrelsen Ansökan om verksamhetsstöd från Forum Idéburna organisationer med social inriktning Förslag till

Läs mer

Hur kan samarbetet med NÄRINGSLIVET användas som medel för lokal demokratiutveckling?

Hur kan samarbetet med NÄRINGSLIVET användas som medel för lokal demokratiutveckling? Vilka luckor har kommuner som NÄRINGSLIVET kan fylla? Nätverkande mötesplatser med både näringsliv och partners Kommunen har ingen produktionskapacitet till skillnad från företagen Att få till verkstad

Läs mer

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2016-10-29 1 Fokusområden 1. Verka för att vara en ekonomiskt och organisatoriskt stabil organisation a. Skapa rutiner

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

FRAMTIDENS ENGAGEMANG 20 MARS 21 MARS 22 APRIL INBJUDAN TILL FRAMTIDENS ENGAGEMANG

FRAMTIDENS ENGAGEMANG 20 MARS 21 MARS 22 APRIL INBJUDAN TILL FRAMTIDENS ENGAGEMANG BOM BOM BOM) FRAMTIDENS ENGAGEMANG 20 MARS 21 MARS 22 APRIL Portland Taiko INBJUDAN TILL FRAMTIDENS ENGAGEMANG EN SCENARIOKONFERENS ÖVER TRE DAGAR ÄR DU EN AV VÅRA FRAMTIDSSPANARE? Där passionen utvecklar.

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

YTTRANDE. Betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13)

YTTRANDE. Betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) YTTRANDE Dnr Ku2016/00504/D Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 13 juli 2016 Betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Sammanfattning SPF Seniorerna

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir.

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir. Kommittédirektiv Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Dir. 2006:42 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006. Sammanfattning

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället

Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället Om Frivillig i Gävleborg Paragraf 37a Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter Förordning

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Yttrande över remiss av Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Yttrande över remiss av Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) Arbetsmarknadsförvaltningen Enheten för flyktingsamordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-10-05 Handläggare Annika Rosbring Telefon: 08 508 35 480 Till Arbetsmarknadsnämnden den 17 oktober 2017 Ärende

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett stärkt och självständigt civilsamhälle. Dir. 2014:40. Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014

Kommittédirektiv. Ett stärkt och självständigt civilsamhälle. Dir. 2014:40. Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014 Kommittédirektiv Ett stärkt och självständigt civilsamhälle Dir. 2014:40 Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska undersöka möjligheterna att på olika sätt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Innehåll Utveckling av frivilligt arbete inom sociala sektorn...3

Innehåll Utveckling av frivilligt arbete inom sociala sektorn...3 Innehåll Utveckling av frivilligt arbete inom sociala sektorn...3 1 Bakgrund...3 2 Mål och förväntade resultat...3 3 Frivilligt arbete...4 3.1 Vad är frivilligt socialt arbete?...4 3.2 Ideellt arbete...4

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap PSYKOSOCIAL ARBETSORIENTERAD REHABILITERING

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap PSYKOSOCIAL ARBETSORIENTERAD REHABILITERING Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap PSYKOSOCIAL ARBETSORIENTERAD REHABILITERING 1 Bakgrund... 3 2 Parter... 3 3 Period för partnerskapet... 3 4 Den idéburna organisationens investering i

Läs mer

Civilsamhället i samhällsomvandling

Civilsamhället i samhällsomvandling Civilsamhället i samhällsomvandling Det offentligas karaktärsdrag: Lagar och regler Förordningar, föreskrifter Politisk påverkan Tydlig hierarki Byråkrati Rättssäkerhet Jämlikhet Rättvist för alla Förutsägbarhet

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer