Att sätta civilsamhället på kartan. Forums verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att sätta civilsamhället på kartan. Forums verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Att sätta civilsamhället på kartan Forums verksamhetsberättelse 2014

2 Forum är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen och vi samlar civilsamhällets organisationer med social inriktning. Vi arbetar för att: Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. Påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheter som Volontärbyrån, Techsoup och Ideella jobb. Redaktör: Elin Aronsson Layout: Elin Aronsson och Vanja Höglund Illustration s.4: Hanna Stenman Bilder: Forum, Fredik Rodhe (framsida och s.5) och Erik Cronberg (pressbilder s.3,4 och 8) Infographic s.7: Simon Tullstedt

3 Röster om Forum Forum känns som en naturlig plats för civilsamhällets organisationer Omar Mustafa, förbundsrektor Ibn Rushd, medlemmar i Forum Era seminarier och aktiviteter skapar arenor som inte finns någon annanstans Boris Samuelsson, kommunikationschef Synskadades Riksförbund, medlemmar i Forum Ni är snabba på bollen och jag känner mig trygg i att hitta den information jag behöver i nyhetsbrevet Läsare Forums nyhetsbrev, nyhetsbrevet bevakar den ideella sektorn i Sverige och utomlands Bra möjlighet att nå ut och hitta alla olika ideella föreningar Användare av Volontärbyråns förmedling av ideella uppdrag Jag vill hjälpa människor som av olika skäl lever i utsatthet Användare av Volontärbyråns förmedling av ideella uppdrag Tack vare Techsoup kommer vi nu kunna göra en extra utflykt för sjuka barnfamiljer Ideell organisation som använder sig av Forums verksamhet Techsoup som förmedlar donerad mjukvara till föreningslivet

4 David Sundén Ordförande Göran Pettersson Generalsekreterare Förord Över 70 organisationer samlades till manifestation den 1 juli i Almedalen. En manifestation för öppenhet och mångfald. RFSL, Fryshuset, Svenska kyrkan, IOGT-NTO, Kvinna till Kvinna, Riksidrottsförbundet, KRIS, Islamiska förbundet och Handikappförbunden var bara några av de organisationer som ställde sig bakom det gemensamma ställningstagandet. Att Forum som organisation kan samla så många är egentligen inte förvånande. Under våra snart 22 år har den naturliga mötesplatsen för sektorn varit en drivkraft. Utan dialog och samverkan kan det svenska civilsamhället aldrig skapa underverk. Men när vi ännu en gång, bara några månader efter Almedalen, lyckades kraftsamla många organisationer, 50 stycken, för en gemensam sak, denna gång riktat mot barn- och äldreministern Åsa Regnér om att det behövs mer trygghet och långsiktighet i statsbidraget från Socialstyrelsen, kändes det som att vi verkligen hade nått fram till vårt nätverk inom den idéburna sektorn. Vårt mål att förbättra förutsättningarna för den idéburna sektorn och att samla många organisationer för att öka både kraft och styrka i påverkansarbetet sparar både energi men ger framför allt faktiska resultat. Forum hade aldrig kunnat driva igenom en utredning för att förbättra juridiken kring Idéburet offentligt partnerskap om vi inte hade varit en samlande kraft i sektorn. Tillsammans med våra medlemsorganisationer samlar vi totalt sju miljoner individuella medlemskap. Men för att kunna förbättra förutsättningarna behöver vi också synliggöra det svenska civilsamhället som en tydlig aktör i välfärden. Och genom våra föreläsningar, utbildningar och seminarier mötte vi under året otroliga 3990 personer! Nu ser vi fram emot ett nytt år där vi kan fortsätta göra skillnad och sätta avtryck! Vi ses! David Sundén, Ordförande Göran Pettersson, Generalsekreterare

5 Forums Vi påverkar politiken för ett civilsamhälle i världsklass 2014 supervalåret. Ett supervalår även för Forum. I april släppte vi vårt valprogram där vi identifierade tre områden där vi ville se tydliga förbättrade förutsättningar för civilsamhället. Forum vill se ett samhälle som bygger på rättigheter inte välgörenhet (se bild nedan). Vi vill se moderna finansieringsformer för civilsamhället och vi vill minska det byråkratiska krånglet så att föreningslivet kan fokusera på sitt syfte i stället för onödig byråkrati som hindrar det ideella engagemanget. Valprogrammet genererade bland annat en debatt i Svenska Dagbladet där ledarskribenten Maria Ludvigsson påpekade att valrörelsen hade gått för långt när även föreningslivet tar fram valprogram och att idéburna organisationer ska hålla sig till att verka, och inte yrka politik. Forum replikerade och påpekade tydligt rätten till politisk påverkan och opinionsbildning för den idéburna sektorn.,, Med anledning av Maria Ludvigssons artikel För makt håll er undan politiken replikerar Forum (rubrik i Svenska Dagbladet) Men supervalåret var där och då långt ifrån över. Under hela våren 2014 arrangerade Forum tillsammans med Riksidrottsförbundet utfrågningar av politiken. Jonas Sjöstedt, Göran Hägglund och Åsa Romson var några av dem som vi grillade om partiernas framtida civilsamhällespolitik. Våra politiska samtal fortsatte även under årets Almedalsvecka och som en av samordnarna i projektet Ideella trädgården anordnade vi seminarier utifrån våra olika teman i valprogrammet. Totalt besökte så mycket som 400 deltagare Forums seminarier. Dessutom har våra inspelade Almedalsseminarier haft totalt 504 visningar. När vi sedan granskade partiernas olika valprogram blev det också tydligt att civilsamhällesfrågorna hade fått en plats i valet. Både S, V, MP, KD, C och Alliansen hade i sina proram med förslag som berörde civilsamhället. Och i Alliansens, Miljöpartiets och Socialdemokraternas program kunde vi se Forums förslag nämnas. Miljöpartiet ville se en större andel organisationsbidrag än projektbidrag till civilsamhället. Socialdemokraterna ville minska beroendet av välgörenhet och Alliansen ville reducera det byråkratiska krånglet. När den nya rödgröna regeringen sedan var tillsatt lanserade civilminister Ardalan Shekarabi i december en ny utredning som bland annat ska titta på hur ideella organisationer ska kunna samverka med det offentliga, utan att bara bli hänvisade till offentlig upphandling. Shekarabi föreslog att man tar fram en ny lagstiftning för att underlätta för Idéburet offentligt partnerskap. Den samverkansmodell Forum tog fram redan 2010 och som också fanns inom ramen för valprogrammet hade fått politiskt gehör. I december fortsatte vi också vårt kampanjande för ett civilsamhälle i världsklass och skrev en debattartikel där vi uppmanade regeringen att fortsätta röja hinder som står i vägen för det ideella engagemanget. Varannan svensk engagerar sig ideellt värna om frivilligheten. Under året medverkade vi även i flera offentliga utredningar för att driva våra frågor framåt. En kraftsamling var bidraget till utredningen Ett stärkt civilsamhälle, där Forum har lämnat in ett omfattande material med problembeskrivningar, analyser och förslag. Forum har även ett brett nätverkt inom EU Ariane Rodert, Forums EU-politiskt sakkunniga är representant i Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK) var ju också året då det var val till Europaparlamentet. Inför och efter valet fortsatte vi att driva på även den europeiska politiken i våra prioriterade frågor om rättighet i stället för välgörenhet, minskat regelkrångel och moderna finansieringsformer. Genom vår starka roll i Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK), där Forums EU-politiskt sakkunniga Ariane Rodert sitter som representant, ökade vi framför allt vår ställning i sakfrågorna kring social innovation och socialt företagande. Vi var aktiva både i planeringen och genomförandet av ett event i Strasbourg om idéburet

6 företagande, där 2000 aktörer samlades och Forums representant var även medförfattare till den deklaration som blev resultatet av eventet. Forum är också aktiva i skrivelser och yttranden om förutsättningar för den idéburna sektorn till EU:s beslutande organ. Bland annat författade Forums EUpolitiskt sakkunniga ett yttrande om sociala investeringar för samhällspåverkan (INT/747) som användes som input till G8:s och EU-kommissionens fortsatta arbete med hur den idéburna sektorn ska finansieras. Och som representant i EU-kommissionens högnivågrupp deltog Forum i implementeringen av initiativet för socialt företagande. Forum tar ställning för öppenhet och mångfald Civilsamhälle för öppenhet och mångfald. Så löd parollen för den manifestation under Almedalsveckan som Forum tillsammans med LSU Sveriges Ungdomsorganisationer, Fryshuset, Svenska kyrkan och Svenska Röda Korset koordinerade och där över 70 idéburna organisationer deltog och ställde sig bakom ett gemensamt ställningstagande. Den 1 juli klockan ringde kyrkklockorna i Visby och ballonger släpptes för att uppmärksamma ställningstagandet för öppenhet och mångfald och för alla människors lika värde. Manifestationen fick stort genomslag, många organisationer deltog och budskapsknapparna fick stor spridning i Visby under hela Almedalsveckan. När ärkebiskopen Antje Jackelén fick utmärkelsen Hetast i Almedalen nämndes även manifestationen som en av anledningarna. Manifestationen fick också stor spridning i sociala medier och Sveriges Radio samt flera lokala medier plockade upp nyheten om manifestationen. Manifestationen fick också utstå kritik. Av bloggkollektivet Rummet ansågs den vara en ytlig aktivitet som inte skapade förståelse för personer som dagligen utsätts för rasism. Det var ett inlägg som skapade viktiga interna diskussioner, både inom Forum och projektgruppen för manifestationen. Ett mer långsiktigt arbetet för öppenhet och mångfald sker även inom vårt projekt Ideell Mångfald. Under hösten 2014 gick projektet in på sitt tredje år och inom ramen för detta inledde vi arbetet med att ta fram en processledarutbildning med fokus på internt förändringsarbete inom ideell sektor. Vi följer och är ett stöd i de deltagande organisationernas interna arbete och inom ramen för projektet ska vi även ta fram en handbok för internt mångfaldsarbete. Under 2014 fick vi även medel för att inleda ytterligare ett mångfaldsprojekt som handlar om att under nästkommande år inleda en process för att utveckla Volontärbyråns förmedling ur ett normkritiskt perspektiv. STÄLLNINGSTAGANDE MANIFESTATIONEN Mångfald och öppenhet är två fundament i det organiserade civilsamhället; i föreningsliv, folkrörelser, samfund och andra idéburna organisationer. Mångfalden är en stor resurs. Utan den hade Sverige varit fattigare. I ett samhälle där vissa invånare utesluts, oavsett om det sker på grund av religion, etnicitet, ursprung eller något annat, tappar demokratin styrka och legitimitet. När nazism och rasism är på frammarsch måste vi demokratiska aktörer visa var vi står. Vi arbetar var för sig och tillsammans för ett öppet samhälle, där alla får möjlighet att leva, delta och påverka och där ingen lämnas i utanförskap. Alla människors lika värde är en grundbult i vårt samhälle. Vi lever i en tid då detta värde måste försvaras. Krafter som vill stänga in och stänga ute växer, och både samhället i stort och våra egna organisationer har ett ansvar att skapa verklig öppenhet, jämlikhet och inkludering. Våra organisationer ser dessa utmaningar, vi tar inte vår demokrati för given. Därför tar vi ställning för öppenhet och mångfald.

7 631 organisationer fick hjälp av Techsoup Nio av tio som har skickat in intresseanmälningar till Volontärbyrån vill engagera sig i framtiden 450 jobbannonser publicerades på Ideella jobb kr var värdet av alla donerade IT-produkter via Techsoup 2288 ideella uppdrag från 579 organisationer förmedlades via Volontärbyrån

8 2. Vi möjliggör för det idéburna engagemanget i samhället Forum bidrar till att fler hittar till ideella uppdrag och ideella jobb Forum driver Volontärbyrån, en förmedling av ideella uppdrag där människor och ideella organisationer kan hitta varandra. Volontärbyrån är en unik verksamhet och social innovation som startade Genom förmedlingen gör vi det enkelt för människor att söka och bevaka ideella uppdrag samt för ideella organisationer att kostnadsfritt registrera ideella uppdrag och söka efter frivilliga till sina verksamheter. Genom Volontärbyrån ger vi också råd och stöd till föreningslivet i arbetet med att identifiera och formulera samt ta tillvara på engagemanget. Men civilsamhället är också en arbetsmarknad där det utöver den aktuella sakkunskapen krävs en kärnkompetens att navigera i en miljö bland medlemmar och styrelseledamöter. Därför driver Forum verksamheten Ideella jobb. Ideella jobb är den främsta funktionen för att synliggöra detta och underlätta för en gemensam arbetsmarknad. Med Ideella jobb skapar vi en samlingsplats för de senaste jobben inom den idéburna sektorn. Under året publicerade vi cirka 450 jobbannonser. Forum bidrar till att ta bort onödig byråkrati så att ideella organisationer kan fokusera på sitt syfte,, Det kommer att bli en extra utflykt för sjuka barnfamiljer nu Så sa en av de ideella organisationer som använder sig av Forums verksamhet Techsoup Sverige - donerad mjukvara för föreningslivet. Det vill säga via oss kan ideella organisationer, trossamfund och stiftelser beställa mjukvara till sina datorer för nästan ingen kostnad alls. Produkterna är donerade från IT-företag som exempelvis Microsoft och Forum fungerar som en mellanhand till sektorn i Sverige. På detta sätt kan organisationer lägga mer kraft och resurser på sina verksamhetssyften. Som att arrangera en extra utflykt för sjuka barnfamiljer exempelvis. En av Forums övergripande påverkansfrågor är ju att ta bort det byråkratiska krånglet så att ideella verksamheter i stället kan fokusera på sitt syfte. Och när vi läser citatet ovan känns det som vi är en bit på väg. Men vi nöjer oss såklart inte där. Under 2014 har vi jobbat hårt med att sprida Techsoup-modellen i hela Norden, ett arbete som startade redan under Och under 2014 blev Nordenprojektet till verklighet då vi i samarbete med Frivillighet Norge och Frivilligcentre og Selvhjælp, Frise, lanserade liknande verksamhet i både Norge och Danmark. Genom detta kan vi stödja många fler organisationer med donerad programvara i fler olika länder. Verksamheten i Norden har dock inte haft den starka start vi såg i Sverige, och vi jobbar på att få fler organisationer att använda Techsoup efter lärdomar från Sverige och andra länder. Snart är även Finland på väg in i Techsoup-sammanhanget. Förutom Norden-satsningen har vi under året fokuserat på att göra Techsoup-verksamheten mer lättillgänglig och tydlig genom att modernisera vår hemsida och även övrig kommunikation. Såhär (se bild ovan) lätt är det att ansöka om mjukvara från Techsoup. En annan verksamhet som syftar till att underlätta byråkratin för det idéburna engagemanget är Nytta. Nytta är en plattform för socialt företagande, där sociala företag kan registrera sig och marknadsföra sina varor och tjänster. På så sätt underlättar vi både för de sociala företagen, som ofta finns inom ramen för olika ideella organisationer, och för dem som vill köpa varor och tjänster. Genom Nytta ökar vi dessutom synligheten för det idéburna företagandet som fenomen i ett föränderligt samhälle. Under året har vi inte riktigt lyckats lyfta verksamheten så väl som vi önskat. Vi valde därför att under hösten hitta nya hållbara partners i projektet. Detta ledde fram till att Nytta nu ägs och drivs av Forum i samarbete med organisationen Skoopi. Den stora positiva effekten av detta är att Skoopis cirka 180 medlemsföretag nu ingår i Nyttas databas, vilket innebär en helt annan grund för det fortsatta arbetet. Styrgruppen för projektet har bestått av representanter från Blåvägen, Stadsmissionerna, IOGT-NTO, Röda Korset, Hela Människan och Svenska kyrkan.

9 prenumeranter. Under året skickade vi ut 16 nummer, vilket på grund av hög arbetsbelastning var något färre än Forum är en aktiv debattör i press och sociala medier För att öka intresset och kunskapen om det svenska civilsamhället är det högst centralt att vara aktiv i media. Under 2014 figurerade Forum i ett sjuttiotal medieinslag om ideellt engagemang och förutsättningar för den idéburna sektorn. Genom Forums politiska kärnverksamhet, Volontärbyrån, Techsoup och seminarieverksamheten Måndagmorgon uttalade vi oss i allt från Dagens Nyheter till Sydsvenskan, Dagen, Svenska Dagbladet, Sveriges Radio och Nyheter Vi ökar intresset och kunskapen för den idéburna sektorn Mer än varannan svensk är ideellt engagerad och i dag finns det så mycket som föreningar i Sverige. Och av de som engagerar sig ideellt är hela 20 procent engagerade i socialt inriktade organisationer. Civilsamhället är med andra ord unikt starkt i Sverige och siffrorna har dessutom varit stabila de senaste åren. Varje vecka jobbar Forum för att sätta det svenska civilsamhället på kartan. I ett samhälle där det offentliga och näringslivet får större plats inom både politik och den allmänna debatten är detta ett av Forums huvuduppdrag. En central aktivitet för att uppmärksamma den idéburna sektorn är Forums nyhetsbrev. Varannan vecka samman- ställer vi de senaste nyheterna, debatterna och forskningen om den ideella sektorn. Närmare hundra procent av våra läsare tycker att nyhetsbrevet är ganska eller mycket trovärdigt (varav åtta av tio tycker det är mycket trovärdigt), visar vår senaste utvärdering.,,viktigt att man lyfter värdet av det civila samhället och ökar kunskapen om hur vi arbetar. Läsare Forums nyhetsbrev Sju av tio tycker även att innehållet är mycket relevant, vilket är en ökning från året innan. Att Forums nyhetsbrev belyser de viktigaste debatterna inom civilsamhället just nu anser flest personer vara det bästa med nyhetsbrevet. Vid årets slut hade nyhetsbrevet cirka 2700 Under manifestationen för öppenhet och mångfald intervjuades Forums generalsekreterare Göran Pettersson i Sveriges Radio och Volontärbyråns verksamhetsledare Maria Alsander (bild ovan) deltog i november i TV4 Nyhetsmorgon. Vi gjorde också stora framsteg i sociala medier. Totalt hade Forums olika Facebook-sidor cirka följare, vilket är en stadig ökning från 2013.

10 Störst är Ideella jobb-sidan med 9000 följare. På Twitter hade Forums olika sidor cirka 6438 följare. Forums olika webbplatser hade totalt cirka besökare i månaden. Och under hela 2014 hade Volontärbyråns hemsida totalt besökare, ett fint resultat då stor del av Volontärbyråns verksamhet bedrivs inom ramen för webbförmedlingen av ideella uppdrag. Genom utbildningnar, seminarier och mötesplatser ökar vi intresset för sektorn Forums olika seminarier, föreläsningar och utbildningar under året hade cirka 3990 deltagare, både på plats och via vår Bambuserkanal. Bara Volontärbyrån genomförde 38 utbildningar (se bild nedan), seminarier och föreläsningar om ideellt engagemang med sammanlagt cirka 1000 deltagare. En publiksuccé blev också seminarieserien Måndagmorgon - ett forum för debatt om civilsamhället, som inspirerats av den danska tankesmedjan Mandagmorgen. När organisationen Sektor3 lade ner sin verksamhet ansåg Forum och LSU Sveriges Ungdomsorganisationer att det uppstod ett vakuum i frågan att sätta det civila samhället och våra viktigaste frågor på dagordningen. Därför startade vi Måndagmorgon. Inom ramen för Måndagmorgon arrangerade vi 14 seminarier i Stockholm och ett medley med fem föreläsare under Almedalsveckan i Visby. Totalt anmälde sig 720 personer från 291 olika organisationer till seminarierna i Stockholm och cirka 100 personer deltog under Almedalsseminariet. Utöver detta webbsände vi fem seminarier som totalt har fått 720 visningar. Närmare nio av tio (87 procent) angav i vår utvärdering att de skulle delta igen om serien fortsatte. Och sju av tio ansåg att Måndagmorgon hade skapat diskussion om frågor som rör civilsamhället och dess organisationer deltagare hade Forums olika seminarier, föreläsningar och utbildningar under personer anmälde sig till seminarieserien Måndagmorgon visningar av Forums inspelade seminarier via Bambuser

11 Mötesplatser Ett nav i Forums kunskapsspridning om civilsamhället, dess förutsättningar och det idéburna engagemanget är de mötesplatser vi erbjuder. Exempelvis genomförde Volontärbyrån under året 70 olika organisationsbesök och nätverksträffar. Vi samlade även våra medlemsorganisationer genom tre lunchmöten med totalt 80 deltagare för att diskutera civilsamhällespolitik efter valet 2014, välgörenhet kontra rättigheter och idéburna organisationers roll i att stötta utsatta EU-migranter. Under året drev vi även EU- projektet The role of civil society in the welfare and wellbeing of the citizens (RoCSWel). Projektets huvudsakliga syfte var att behandla frågan om frivillighet i välfärden i ett nordiskt perspektiv och med utblickar mot andra Europeiska länder. Inom ramen för projektet arrangerade vi bland annat två studieresor, till Berlin och London, där vi besökte flera olika ideella organisationer som arbetar med sociala frågor. I London träffade vi bland annat organisationen Community Links och besökte några av deras lokala hubbar, en verksamhet som samlar den lokala befolkningen för olika sociala mötesplatser (bild till höger). Ett av projektets mål var att tillsammans med samarbetsaktörer som Kommunal, Svenska kyrkan och Svenska Röda Korset, Frivillig Norge och Center for frivilligt socialt arbejde i Danmark utforska huruvida det finns en nordisk modell för hur man organiserar frivilliga i välfärden. Och efter rundabordssamtal i tre länder, de två studieresorna, seminarier och många långa diskussioner instämde våra samarbetspartner i utvärderingen av projektet i påståendet Det finns en nordisk modell för hur vi organiserar frivillighet och den är i grunden värd att bevara! Forum skapar också många lokala mötesplatser. Det gjorde vi bland annat genom det så kallade KIM-projektet (Kommunalt och Ideellt medskapande), ett projekt som drevs av Forum tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Den centrala frågan i projektet var hur civilsamhället och det offentliga tillsammans kan möta framtidens samhällsutmaningar. På platser som Vilhelmina, Gävle och Visby har vi skapat helt nya mötesplatser mellan det offentliga och det idéburna. Inom ramen för projektet har vi även tagit fram metodskrifter, konferensdokumentation och löpande nyheter som nyckelaktörer inom den idéburna sektorn och det offentliga har kunnat ta del av. Även i projektet Överens om ungas delaktighet har vi skapat nya mötesplatser lokalt. I detta projekt har fokus varit att reda ut varför ungdomsorganisationer visat så lite engagemang i lokala överenskommelser mellan det offentliga och det idéburna och utifrån detta försöka göra överenskommelserna mer attraktiva för dem. Linköping och Västerås är projektets lokala arenor, men ambitionen är att sprida erfarenheter till andra delar av landet. Projektet är fortfarande i sin inledningsfas och kommer att fortsätta under För att öka kunskapen och intresset för sektorn har vi även producerat egna publikationer. Tillsammans med LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer, Famna och Civil Society Press samordnade vi även Civilsamhällesstipendiet fick Jelena Jovanovic och Erica Åberg stipendiet för uppsatsen Caught between Two Worlds. PUBLIKATIONER Att leda frivilliga i föreningslivet Under året lanserade Volontärbyrån sin omarbetade och uppdaterade handbok för volontärsamordnare Ideella insatser för och av äldre Inom ramen för RoCSWel-projektet lät vi Magnus Jegermalm och Gerdt Sundström vid Ersta Sköndal högskola ta fram en forskningsöversikt kring ideella insatser för och av äldre. Det nya civilsamhället Rebecka Prentell författade boken Det nya civilsamhället där hon lyfte åtta spännande trender inom civilsamhället just nu. Frivilliga i välfärden Tillsammans med Ideellt forum i Svenska kyrkan och forskaren Martha Middlemiss LéMon tog vi fram denna skrift, en del av en antologi om kyrka och frivillighet, med exempel från Sverige, Norge och England.

Vilket Sverige vill vi ha?

Vilket Sverige vill vi ha? Vilket Sverige vill vi ha? Forums förslag för ett civilsamhälle i världsklass... Inledning Denna skrift ges ut av Forum - idéburna organisationer med social inriktning 2014 Illustratör: Hanna Stenman Redaktör:

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Vad menas med civilsamhället? Civilsamhället Föreningar, sällskap och organisationer utanför både offentliga sektorn och marknadssamhället Civilsamhället avgränsas

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Anneli Assmundson och Ingela Andersson Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning Oktober 2013 Social ekonomi kort definition Organiserade verksamheter som

Läs mer

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan?

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan? Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan? 2012-06-14/15 Ramverket - civil dialog i Europa National överenskommelser

Läs mer

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg THEOPPORTUNITYISNOWHERE Några samhällsutmaningar 2015 Ungas arbetslöshet Urbanisering vs levande

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

FRAMTIDENS ENGAGEMANG 20 MARS 21 MARS 22 APRIL INBJUDAN TILL FRAMTIDENS ENGAGEMANG

FRAMTIDENS ENGAGEMANG 20 MARS 21 MARS 22 APRIL INBJUDAN TILL FRAMTIDENS ENGAGEMANG BOM BOM BOM) FRAMTIDENS ENGAGEMANG 20 MARS 21 MARS 22 APRIL Portland Taiko INBJUDAN TILL FRAMTIDENS ENGAGEMANG EN SCENARIOKONFERENS ÖVER TRE DAGAR ÄR DU EN AV VÅRA FRAMTIDSSPANARE? Där passionen utvecklar.

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

MED UPPDRAGET SOM STYRMEDEL

MED UPPDRAGET SOM STYRMEDEL MED UPPDRAGET SOM STYRMEDEL att leda HR-arbete i ideella organisationer EN KURS I TVÅ AVSNITT för arbetsgivare i ideella organisationer 27-29 augusti 8-10 oktober Där passionen utvecklar. MED UPPDRAGET

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Idéburna organisationer som gör skillnad. i demokratin, i den sociala sammanhållningen och i samhällsekonomin

Idéburna organisationer som gör skillnad. i demokratin, i den sociala sammanhållningen och i samhällsekonomin Idéburna organisationer som gör skillnad i demokratin, i den sociala sammanhållningen och i samhällsekonomin Verksamhetsinriktning 2013-2016 2/10 Innehåll Inledning... 3 Framtidsbild 1... 4 Framtidsbild

Läs mer

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 1 Innehåll Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd av Vanja Höglund på Volontärbyrån våren 2014. Om du vill komma

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

Caught between Two Worlds

Caught between Two Worlds Caught between Two Worlds USING COMMERCIAL ACTIVITIES TO PURSUE A SOCIAL MISSION CONTENDING BY NATURE OR COMPATIBLE IN PRACTICE? A case study of Stockholms Stadsmission SecondHand Jelena Jovanovic and

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 Göran Hägglunds debattartikel inför Almedalens tal Staten har inte allt vi behöver Det goda samhället kan inte skapas i en ensidig relation mellan

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag!

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! 22 februari 2012 Christoph Lukkerz, regional koordinator Nätverk Social

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

För ett civilsamhälle i världsklass

För ett civilsamhälle i världsklass För ett civilsamhälle i världsklass Förvaltningsberättelse 2012 Forum - idéburna organisationer med social inriktning är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige.

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Vem bryr sig om civila samhället - och varför?

Vem bryr sig om civila samhället - och varför? Vem bryr sig om civila samhället och varför? En opinionsundersökning om svenskarnas kunskap, inställning, deltagande och förtroende vad gäller föreningsliv och ideellt engagemang. Den här rapporten ges

Läs mer

PROPOSITION: NYA MEDLEMSORGANISATIONER

PROPOSITION: NYA MEDLEMSORGANISATIONER PROPOSITION: NYA MEDLEMSORGANISATIONER STYRELSEN FÖRESLÅR ÅRSMÖTET BESLUTA Att bevilja följande organisationer ordinarie medlemskap i LSU Freethem Sveriges förenade studentkårer (SFS) Freethems ansökan

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället

Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället Om Frivillig i Gävleborg Paragraf 37a Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter Förordning

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11

Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11 Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11 Den 11 mars möttes nära 130 personer i Eslövs medborgarhus för att under en dag fokusera på hur samverkan kan vara ett

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Volontärbarometern 2011

Volontärbarometern 2011 Volontärbarometern 2011 Volontärbyråns årliga undersökning om volontärer och vad de får ut av sitt engagemang Vanja Höglund Volontärbyrån 2011 Någon frågade Har vänner som volontärjobbat och sett till

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 Producerat av IOGT-NTO:s kommunikationsenhet 2009 Tryck: Sandvikens Tryckeri AB IOGT-NTO:s strategiska inriktning

Läs mer

En skrift om att bjuda in fler och skapa delaktighet i våra organisationer. Rekrytera mångfald. Att rekrytera inkluderande i ideella organisationer

En skrift om att bjuda in fler och skapa delaktighet i våra organisationer. Rekrytera mångfald. Att rekrytera inkluderande i ideella organisationer En skrift om att bjuda in fler och skapa delaktighet i våra organisationer Rekrytera mångfald 2 Rekrytera mångfald Inledning Hur når vi fler personer, framförallt unga med annan bakgrund än de vi når idag?.

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 2013-10-14 Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 RIKTLINJER Juseks uppgifter - att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 1 (6) Sammanfattning av arbetsprogram för samarbete mellan VINNOVA och SKL om: STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 Antagen av styrgruppen VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

DIAPRAXIS. En sammanfattning av en metodhandbok för interkulturellt och interreligiöst socialt arbete. Juni 2013. Johan Gärde

DIAPRAXIS. En sammanfattning av en metodhandbok för interkulturellt och interreligiöst socialt arbete. Juni 2013. Johan Gärde DIAPRAXIS En sammanfattning av en metodhandbok för interkulturellt och interreligiöst socialt arbete Juni 2013 Johan Gärde 1 DIAPRAXIS En sammanfattning av en metodhandbok INNEHÅLL 1. Kort bakgrund och

Läs mer

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson Enklare i esamhället Lennart Jonasson Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet, såväl nationellt och internationellt

Läs mer

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET Vanlig verksamhet Hellre kvalitet än kvantitet Interna utbildningar Samarbeten med andra organisationer Bilagor - förteckning 3-1 3-2 3-2 3-3 3-4 Handbok

Läs mer

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Verksamhetsidé: Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vi arbetar lyhört och proaktivt med

Läs mer

Snabbguide IDEELLA TRÄDGÅRDEN

Snabbguide IDEELLA TRÄDGÅRDEN SOA Måndag den 1 jli till onsdag 3 jli Snabbgide IDEELLA TRÄDGÅRDEN Måndag 09:30 10: 00 10:00-11:00 11: 30 13 : 00 13: 30-14: 00 14:15-15:15 16: 00 16:45 Birgers gränd 7, Trädgården, ingång från Almedalen.

Läs mer

DIALOG OM DET civila samhällets villkor

DIALOG OM DET civila samhällets villkor DIALOG OM DET civila samhällets villkor Ett partsgemensamt forum och organisationernas syn på politiken för det civila samhället 2011 DIALOG OM DET civila samhällets villkor Ett partsgemensamt forum och

Läs mer

Utsatta EU-medborgare. Ove Ledin, SKL, avdelningen för vård och omsorg ove.ledin@skl.se

Utsatta EU-medborgare. Ove Ledin, SKL, avdelningen för vård och omsorg ove.ledin@skl.se Utsatta EU-medborgare Ove Ledin, SKL, avdelningen för vård och omsorg ove.ledin@skl.se Kansliuppdrag 2014-03-14 Uppdrag att studera frågan om utsatta EU-medborgare och avrapportera till beredning och AU:

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Att påverka eller påverkas av Sverigedemokraterna

Att påverka eller påverkas av Sverigedemokraterna Att påverka eller påverkas av Sverigedemokraterna Ett positionspapper, november 2010 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

SFRF initiativtagare till seminarium på Forum för det civila samhället. Möt personen som den är, där den är grundläggande i arbetet mot utestängning

SFRF initiativtagare till seminarium på Forum för det civila samhället. Möt personen som den är, där den är grundläggande i arbetet mot utestängning SFRF initiativtagare till seminarium på Forum för det civila samhället. Under två dagar i mitten av juni deltog representanter för Sverigefinska Riksförbundet i Forum för det civila samhället, en konferens

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan för 2015 Verksamhetsplan för 2015 Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti i Helsingborg har etablerat sig som en trovärdig aktör dit individer såväl som organisationer, företag,

Läs mer

Vägen till jobb 24 september 2015

Vägen till jobb 24 september 2015 Vägen till jobb 24 september 2015 Inledning: en bättre väg in i samhället Just nu flyr många människor från krig och konflikt för att ta sig till Sverige. Asylansökningarna ligger på samma nivåer som rekordåren

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Studiedag den 21 januari 2015 Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet (www.crs.uu.se) Religion som tillgång och

Läs mer

Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn

Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn Ks 2007:422 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn Fastställt

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Copyright Brottsanalys 2014

Copyright Brottsanalys 2014 Copyright Brottsanalys 2014 BROTTSA ALYS Alice Bah Kuhnke vill använda muslimsk expertis Kulturdepartementet har tidigare anordnat ett dialogmöte med en rad organisationer och trossamfund för att diskutera

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Medlemskap i ideella föreningar

Medlemskap i ideella föreningar Medlemskap i ideella föreningar en mångtydig relation i förändring Gymnastikförbundet, november 2011 Johan Hvenmark (ekon. dr.) Ersta Sköndal högskola Riksidrottsförbundet Tre delar Medlemskap som proxy

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

SCB i Almedalen 2012. Statistikens betydelse för samhället

SCB i Almedalen 2012. Statistikens betydelse för samhället SCB i Almedalen 2012 Statistikens betydelse för samhället SCB:s uppgifter Utveckla, framställa och sprida statlig statistik Samordna överlämnandet av statistiska uppgifter till internationella organisationer

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Att färdas väl - hur Svenska kyrkan kan navigera i välfärden. Pastoralteologisk dag, Ersta 2 oktober 2013 Kerstin Alberius

Att färdas väl - hur Svenska kyrkan kan navigera i välfärden. Pastoralteologisk dag, Ersta 2 oktober 2013 Kerstin Alberius Att färdas väl - hur Svenska kyrkan kan navigera i välfärden Pastoralteologisk dag, Ersta 2 oktober 2013 Kerstin Alberius Reflektioner Svenska kyrkan och diakoni (anstalter) Gunnar Edqvists artikel i SKT

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Engagerande nyheter MEG13. Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt

Engagerande nyheter MEG13. Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt Engagerande nyheter MEG13 Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt Innehållsförteckning Syfte och metod 3. Underlag 4. Redaktionella medier 5. Sociala medier 6. Jämförelse 7. Ämnena med störst genomslag 8-9. De

Läs mer

Prioriterade nätverksaktiveter

Prioriterade nätverksaktiveter Prioriterade nätverksaktiveter 1. Föreningslivet som resurs för sociala aktiviteter, med Migrationsverket och andra instanser som smörjmedel - Omskrivning (Föreningslivet som anordnare av sociala (inkluderande)

Läs mer

Socialt entreprenörskap Både solskenshistorier och orosmoln. Docent Ester Barinaga, Copenhagen Business School Fil dr Malin Gawell, ESBRI och KTH

Socialt entreprenörskap Både solskenshistorier och orosmoln. Docent Ester Barinaga, Copenhagen Business School Fil dr Malin Gawell, ESBRI och KTH Socialt entreprenörskap Både solskenshistorier och orosmoln Docent Ester Barinaga, Copenhagen Business School Fil dr Malin Gawell, ESBRI och KTH Upplägg Ett framväxande och brokigt fält Några sociologiska

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer