Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga."

Transkript

1 Sammanställning enkät om ungdomars fritid 2014 Enkäten är byggd och sammanställd av Elin Dahlin, folkhälsoutvecklare. Kommentarerna i sidkant är egna tankar om resultatet. Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga. Vem har svarat? 113 ungdomar, vilket är en knapp tredjedel av de tillfrågade. 2/3 av svaren kommer från högstadieelever. Något fler killar (52 %) än tjejer har svarat. 9 ungdomar bor inte i kommunen utan går i skola här. 41 ungdomar från Bispgården med omnejd. 22 ungdomar från Stugun med omnejd. 38 ungdomar från Hammarstrand med omnejd. Totalt 74 ungdomar från tätorterna och 28 från mindre byar. 15 personer födda i annat land. Kommentar [eda1]: Låg svarsfrekvens men det var kort framförhållning och ingen förhandsinformation. Fritiden På fråga 5, om hur nöjd man är med olika delar i sitt liv, är ungdomarna mest nöjda med familjerelationer och kompisrelationer och minst nöjda med utbildning följt av skolsituationen i allmänhet. Ekonomi, hälsa och livet som helhet kommer däremellan. Kommentatorsfält saknades på denna fråga. På frågan om hur mycket som finns att göra på fritiden (fråga 6) anser få att det finns väldigt mycket att göra men nära på en femtedel att det finns väldigt lite att göra. Följdfrågan om vilka aktiviteter som saknas visar bland annat: Byggnationer: Badhus/simhall Crossbana Skatepark Parkour Cykelbana Ridhus utanför Bispgården Sporthall i Hammarstrand med basketkorgar Bra internet i lägenheterna Gocart Datorhall Studsmattehall Idrottsaktiviteter: Spolade isbanor Danskvällar Tränare i skoterkörning (så att man kan tävla) Transporter till skidbacken Badminton Volleyboll Finns för lite sportgrejer Innebandylag Oftare öppet i Forshallen Kulturellt: Fritidsgård Finns för lite annat än sport Ungdomskör Club 1880 öppen varje dag Konstkurser Teateruppsättningar Orkester/band Bio; både oftare och med större utbud för tonåringar Kommentar [eda2]: Skulle såhär i efterhand ha velat ha kommentatorsfält för att veta mer om vad missnöjet bottnar i. Kommentar [eda3]: Vissa av föreslagna aktiviteter är saker som finns redan idag (kanske inte i hela kommunen men på vissa orter) men som kanske är dåligt kända, vilket innebär att vi måste försöka förbättra våra informationskanaler. Tex att träningslokaler finns att låna gratis. Kommentar [eda4]: Det är lättare att anordna aktiviteter än byggnationerna; mycket kan ungdomarna (ev med viss hjälp från föräldrar eller ungdomsgård) fixa själva; tex lagidrott. Kommentar [eda5]: Det är viktigt att beakta och kanske utöka alternativen till idrott, som kultur. Behövs kanske fler lokaler dit ungdomarna kan söka sig för att utöva detta? Kommentar [eda6]: På Club1880 (ungdomsgården i Hmd) finns instrument att låna. Nästa fråga (7) handlar om ifall man blir begränsad i sin fritid på något sätt. Det mest begränsade av valbara alternativ är bussarna, som 15 % uppger att de ofta begränsas av och 38 % ibland, följt av att man själv eller familjen inte har råd. 5 % är ofta begränsade av religiösa skäl och 23 % ibland. Kommentarer är bland annat att bussar till både Sundsvall och Östersund begränsar, att föräldrar inte har tid att skjutsa, hästallergi och förbud mot att spela vissa spel. 1 Kommentar [eda7]: Transporter är ofta ett problem, finns det något vi kan göra? Föräldrar kanske inte har bil, har råd eller är nyktra och ungdomarna har själva inte valt var de bor. Busskort till alla har behandlats politiskt. Kanske kan fler aktiviteter läggas i anslutning till skoldagens slut så att det bara blir en resa istället för två.

2 Var man oftast vistas på fritiden (fråga 8) är hemma hos varandra, följt av ute på byn, i idrottshall eller liknande, samt ospecificerat övrigt, vilket enligt kommentarerna innefattar busstorget, garaget, att man inte träffar kompisar på fritiden utan bara i skolan eller i skogen och kör cross/moppe. Sex ungdomar har uppgett ungdomsgård. Sociala medier Ungefär 80 % tycker att sociala medier i någon utsträckning är bra (fråga 9). 3 personer tycker att det är mycket dåligt och resten varken/eller. Nästan 80 % är själva aktiva i ett eller flera medier och 8 % har varit aktiva men slutat. Ingen har uppgett att de inte är aktiva för att de inte får. Kommentarer till detta är att man läser/tittar men inte själv uppdaterar med text eller bilder, att man har många följare, att det är ett bra sätt för att hålla kontakt med vänner långt ifrån och att man inte är beroende. Kommentar [eda8]: Finns i dagsläget bara i Hammarstrand men det är ändå bara ett fåtal som svarat att de brukar vara där. Kommentar [eda9]: Sociala medier är alltså ett bra forum för att nå ungdomar. Kommunen har egen sida på facebook och instagram som kan utvecklas, men också viktigt att tänka på de 20 % som inte är aktiva på sociala medier, hur når vi dem? Påverkansmöjligheter På fråga 11 tycker en något större andel (34 %) att man kan vara med och påverka sin fritid än i skolan (28 %). Andelen som inte tycker att man kan påverka alls är jämnstor (10 %) på båda frågorna. Kommentarer till frågan är bland annat att vi får vara med och tycka men ingen bryr sig ; vuxna bryr sig ändå inte om vad vi tycker. I elevrådet kan man påverka men alla frågor kommer inte dit/tas inte upp, att det finns matråd och att det både är för mycket läxor och lagom med läxor är andra kommentarer. Fråga 13 handlar om ifall man haft eller skulle vilja ha besök av en eller flera politiker, med tanke på påverkansmöjligheter och politikers intresse för kommunens unga. 22 % har haft besök av en eller flera politiker och nästan 44 % skulle vilja. Kommentarer: "det skulle vara kul om ex. en politiker kunde komma och prata om politik eller kanske om sitt parti, om dom nu bryr sig i vad vi säger också och inte bara kommer hit för att det är något dom BORDE göra, alla kan behöva vidga sina vyer och bryr mig inte så mycket om vad politikerna tycker. Kommentar [eda10]: Allvarlig synpunkt. Hur kan vi hitta fler forum där unga kan få komma till tals? Träffa elevtråden, att elevråden på olika skolor går samman och forum unga-politiker (typ ungdomsråd) är förslag. Kommentar [eda11]: Hur fungerar elevråden? Behövs utbildning? Kan man samverka mer mellan olika skolor? Fråga 17 är hypotetisk och handlar om vilka (max 4) områden man själv skulle prioritera att förbättra om man vore politiker. Samtliga områden har prioriterats av åtminstone någon och rangordnats från mest till minst prioriterat: 1. arbete för unga 2. idrottsanläggningar/badhus, 3. skola/utbildning 4. fler ställen där ungdomar kan träffas 5. minskat alkohol- och droganvändande 6. förbättrad miljö 7. minskad diskriminering och mobbing 8. främlingsfientlighet/rasism och alternativet annat 9. Kollektivtrafik 10. Barnomsorg och äldreomsorg 11. Hälsa och arbete mot kriminalitet 12. Pengar till föreningar 13. Gator, vägbanor och cykelvägar 14. Bostadsfrågor 15. Jämställdhetsarbete 16. Pengar till kultur Kommentar [eda12]: Många unga tycks ha låga förväntningar om att kunna fåarbete här, vilket påverkar inställnigen till att bo kvar/flytta tillbaka. Kommentar [eda13]: Skulle vilja veta mer om vad det är med skolan/utbildningen man är missnöjd med. Kommentar [eda14]: Kommunen försöker underlätta uppstart av ungdomsgård i alla tätorter. Politiska frågor man själv uppgett sig vilja driva är: gymnasieskola i Stugun, gratis busskort, fiber till lägenheter samt att invandrare som kommer till kommunen borde få lära sig det svenska språket på en gång när de kommer hit, och även "vett o etikett" eller ja, allmänna saker som alla svenskar tar för givet, men som dom inte vet. Andra kommentarer är ingenting. Kommer ALDRIG bli politiker för denna kommun för vad man än säger så blir det påhopp och annat obehag och jag vill att Ragunda kommun skall bli större, utvecklas och bli en bra och trevlig kommun där alla kan känna sig välkomna. Kommentar [eda15]: Kanske grundläggande för att kunna fortsätta locka ungdomar till gymnasieskolan. Dialog mellan hyresvärden och BTC behövs Sommarjobb 2

3 43 % av ungdomarna har sommarjobbat det senaste året (fråga 12) och ytterligare 10 % försökte få ett eller flera jobb. Kommentarer på frågan: de födda -99 behöver också pengar (kommunala sommarjobben var begränsade till 97-98:orna), borde finnas fler jobb på glesbygden med tanke på transporter, hade inte tid, ville jobba mer, tycker det är roligt, vill men fick inte (för ung), väldigt dåligt betalt och palla. Framtiden Fråga 15 handlar om ifall man tror att man kommer att flytta ifrån Ragunda kommun, vilket 78 % svarat att de tror. 60 % av ungdomarna vill efter grundskolan gå gymnasiet i en annan kommun än Ragunda (fråga 14) och knappt 5 % vill gå gymnasiet här. Nästan 10 % vill börja jobba och lika många vet inte vad de vill. 14,5 % har svarat att de går i gymnasiet. Några har kommenterat att den utbildning de vill gå inte finns här. Kommentarer till frågan om varför man tror sig komma att flytta härifrån är: Kommentar [eda16]: Svårt att sommarjobba då arbetsgivare måste anpassa sig efter busstiderna eller utefter när föräldrar kan skjutsa. Finns det jobb dit man kan cykla? Hur långa sträckor kan vara okej att cykla/gå? Begränsningar: För litet Blir mer anonym i en stad ingen bryr sig hur man går klädd Finns inga jobb Finns inte de utbildningsmöjligheter som önskas Inget att göra Vill bo i en stad Trist och tråkigt Vill inte att mina framtida barn ska bo på ett ställe där det knappt går några bussar till stan Familj på annat håll Större möjligheter att göra karriär i en stad Finns inga elitidrottsmöjligheter här Vill flytta utomlands För att resten av familjen kommer att flytta oavsett vad man själv vill För att alla kommunens pengar läggs på Hammarstrand och inte Stugun Är tf placerad i kommunen, kommer flytta tillbaka till hemorten igen Möjligheter: Högskoleförberedande gymnasium behövs Kul att byta omgivning och flytta till ett annat ställe och träffa lite nytt folk men kommer säkert att flytta tillbaka hit i framtiden Kommentar [eda20]: Är det möjilgt att utveckla BTC mot teoretiskt alternativ? Kommentar [eda17]: Unga har låg tilltro till den lokala arbetsmarknaden. Kommentar [eda18]: Unga måste själva tala om vad de vill. Fritidsgård på alla orter är en tanke, liksom att bättre sprida i sociala medier, i evenemangskalender och i skolan mer av vad som faktiskt finns att göra (vilka dagar/tider det är träningar, öppet på ungdomsgården, mm). Kommentar [eda19]: Konsekvensen av dåliga bussförbindelser På frågan om vad som är viktigt för att senare vilja flytta tillbaka (fråga 16) är möjlighet till jobb det viktigaste, följt av vänner/kärlek, närhet till familj och bra bostäder. Flera svarsalternativ kunde anges och möjlighet att utöva fritidsintressen och att kunna studera kommer lägre i rang. En del har kryssat i att de inte vill flytta tillbaka; om jag någonsin ska flytta tillbaka hit så vill jag att skolan skall förbättras (så att kanske mina barn, om jag nu skaffar några, får det bra i skolan och undviker mobbing) och om jag ska vara ärlig så kommer jag lämna denna by så snabbt som möjligt och kommer aldrig någonsin tillbaka!. Övrigt Förslag till övrigt för att kunna jobba vidare med fritid och annat för unga (fråga 18): även unga utanför Hammarstrand måste kunna delta i aktiviteter, att inte bara satsa på Hammarstrand, samarbete med andra kommuner så att man tex kan åka till Bräcke och bada, varmare i skolan, fiber till lägenheterna på Hallvägen, shoppingcentrum, fler sommarjobb, ungdomsgård i Stugun och fixa busstrafiken! T.ex till Sundsvall för att ungdomarna ska ta sig hem på helgerna för det är lite väl ungt att en 16 åring ska behöva flytta hemifrån helt när man är så ung enbart för att det inte finns bussar så man kan ta sig hem. En avslutande kommentar: dom här jäkla enkäterna ändrar aldrig någonting ändå. Är tvingad att svara av min lärare dock. 3 Kommentar [eda21]: Vi måste jobba mer kommunalt för att hitta jobb åt unga! Finns ett kommunalt avtal om att ta emot praktikanter och planer på regionalt projekt för sysselsättning för ungdomar finns också Kommentar [eda22]: Skolan är också ett ämne som dyker upp på flera ställen. Elevråd finns på samtliga skolor och dialoggrupp ungdomar-politiker ska upprättas. Kommentar [eda23]: Genom denna återkoppling tillbaka till ungdomarna hoppas vi att man ser att vi jobbar med frågorna och att enkätsvaren därför är viktiga.

4 Bilaga, diagram till frågorna 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Jag vill också kunna påverka lite

Jag vill också kunna påverka lite Jag vill också kunna påverka lite Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Fritid 1 Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Innehåll 4... 5... 8... 11... 12... 14... 15... 16... 17... 17... 18... 18... 19... Hur

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun Utges av Kungsbacka kommun och Region Halland Juli 2013 Författare: Fabian Ausmark, Erik Nylander, Jesper Lesseur

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Barns och ungas egna perspektiv

Barns och ungas egna perspektiv Barns och ungas egna perspektiv Rapport från barn- och ungdomshearingen 20 november 2008 Nätverket för Barnkonventionen NGO Network for the Rights of the Child Innehåll Inledning... 3 Nätverket för Barnkonventionen

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Unga 14. Hur mår ungdomarna?

Unga 14. Hur mår ungdomarna? Unga 14 Hur mår ungdomarna? Innehåll Bakgrund... 3 Resultat, UNGA 14... 5 Delaktighet och inflytande... 5 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 9 Barns och ungas uppväxtvillkor... 12 Hälsa i skolan...

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Utredning Barn- och utbildning

Utredning Barn- och utbildning DNR: KS 2010-69 Utredning Barn- och utbildning Konsekvensanalyser för utredningsspår inom område Barn & Utbildning Bilaga 2 Innehåll 1 Bakgrund... 4 2 Personalens synpunkter... 4 2.1 Förskola... 5 2.1.1

Läs mer

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005 Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo Augusti 2005 Ann Towns, Fil Dr Gun Holmertz Eva Johannisson Madlin Krabit Innehåll: I. Bakgrund: Folkhälsoundersökningen

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden Utvärdering av Gemensam dag för ungdomsråden 2012-04-24 Textilmuséet Sakiba Ekic Mikael Andersson Moa Forsberg Anders Lindstam Ungdomsstrateg Borås Stad Ungdomssamordnare Öster Ungdomssamordnare Väster

Läs mer

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se Rädda Barnen 2013 Författare: Anna Norlén Redaktion: Yara Anttila, Ylva Edling, Anna Fairbrass Formgivning: Lowe Brindfors Illustration: Moa Hoff/ Söderberg Agentur Första upplagan ISBN: 978-91-7321-446-9

Läs mer