jobba FÖR f o kus en tidning från eu-kommissionen #7 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "jobba FÖR f o kus en tidning från eu-kommissionen #7 2013"

Transkript

1 europa f o kus en tidning från eu-kommissionen # i detta nummer malmström om brysselkulturen möt högste tjänstemannen franskan gav henne eu-jobbet blue book ett steg i karriären dags för medborgardialog jobba FÖR europa

2 Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionen i Sverige. Varmt välkommen att söka jobb hos oss LEDARE att jobba för europa Vill du jobba med framtidsfrågor? Är du intresserad av samhälle, ekonomi eller klimat? Kan du tänka dig att verka i en mångkulturell miljö och bidra till förändringar för 500 miljoner människor? Då kan du göra som jag och söka jobb inom EU. Min arbetsplats delar jag med drygt andra européer varav ett tusental är svenskar. Jag är förstås inte helt objektiv men det är en fascinerande arbetsplats. Under mina 18 år inom kommissionen har jag aldrig ångrat mitt karriärsval. Det är spännande, stimulerande och lärorikt att i samarbete med kolleger från 28 länder vara med och forma framtidens Europa. EU skapades efter andra världskriget för att trygga freden i ett krigshärjat Europa. Och det lyckades. Sedan EU bildades har dess medlemsländer aldrig fört krig mot varandra. Vi har skapat en gemenskap där vi löser problem med samarbete och samförstånd istället för med vapen och konflikter. Freden och stabiliteten i Europa, som vi oftast tar för given, utgör grunden för det gemensamma Europahus som vi ständigt bygger vidare på. Det här gemensamma arbetet kräver ett nära samarbete mellan människor med vitt skilda erfarenheter. På kommissionen jobbar många ekonomer, jurister och statsvetare. Men här finns också andra utbildningar och yrken representerade såsom tolkar, översättare och IT-ingenjörer. Europa står inför de största utmaningarna på länge. Vi måste möta dem med gemensamma lösningar. Jag tänker närmast på ekonomin, arbetslösheten och miljön, men även frågor kring mänskliga rättigheter som är den grundsten EU står på. Vi måste skapa en uthållig ekonomisk tillväxt som ger samtliga EU-medborgare ökad välfärd. Det är målet för vår långsiktiga strategi, Europa I detta arbete intar EU-kommissionen en central plats. Vi föreslår nya gemensamma lagar, fattar beslut och ser till att de följs av medlemsländerna stora som små. Vi är till för alla medlemsländer och alla medborgare. Vi ser till Europas bästa. Det är knappast en lätt uppgift. För att lyckas är det viktigt att kommissionens anställda har kunskap om situationen i alla EU:s länder. Då blir våra beslut helt enkelt bättre. Just därför är det viktigt att vi har anställda från samtliga medlemsländer. På så sätt skapar vi tillsammans den mångfald som utgör inte bara vår institutions utan hela det europeiska samarbetets styrka. Vi svenskar med våra långa traditioner av öppenhet och jämlikhet lämnar ett viktigt bidrag till kommissionens arbete. Vi ligger även långt framme i bland annat miljöoch välfärdsfrågor. Jag får ofta frågor om demokrati och medborgarnas möjligheter att påverka besluten från Bryssel. Ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att EU-kommissionen är lättillgänglig och representativ. När svenskar kan kontakta sina landsmän inom EU-förvaltningen, krymper avståndet till Bryssel. Det underlättar en förankring av EU-besluten ute i medlemsländerna. Därför är det viktigt för Sverige att det finns svenskar på plats i EU:s institutioner i Bryssel Jag hoppas att ni låter er inspireras av de svenskar som i detta nummer av Fokus Europa delar med sig av sina erfarenheter. Varmt välkommen att söka ett jobb hos oss. Du kommer inte att ångra dig. Lycka till! Följ mig på foto: sanna skerdén 2 fokus: europa

3 Vi har olika erfarenheter och bakgrund men försöker komma överens och hitta kompromisser, säger EU-kommissionär Cecilia Malmström om arbetet i Bryssel. Respekt och lyhördhet ger gott samarbete Cecilia Malmström har lång erfarenhet av att arbeta inom EU, först som EU-parlamentariker, sedan 2010 som EU-kommissionär. Hon om någon vet hur det är att arbeta i Bryssel, i en annan kultur än den svenska. Och hon har upplevt kulturskillnaderna. Ja, de finns, och det är Europas storhet. Vi har olika erfarenheter och bakgrund men försöker komma överens och hitta kompromisser. Det finns en lång vana i Bryssel att möta människor från alla länder, så stora kulturkrockar är inte vanligt. Dessutom tror jag att det har utvecklats en egen Brysselkultur. Vi har till exempel lite olika definitioner på att komma i tid till ett möte, men det är inget allvarligt eller olösligt. Det gäller bara att vara tydlig eller ha tålamod. Annars är tempot högre här, och fikapauserna färre. Kindpussar och artigheter är definitivt vanligare i Bryssel, och så är det mer hierarkiskt överlag. Men visar man förståelse för andras utgångspunkter kommer man långt. Synen på det europeiska samarbetet, graden av integration etc. skiljer sig kraftigt åt. Den ekonomiska krisen har också ökat klyftorna i Europa, säger Cecilia Malmström, men respekt och lyhördhet för andras argument är viktig. Cecilia Malmströms lösning är att föra fram argument och hitta lösningar där alla känner att de bidrar. En lyckad kompromiss i Bryssel är en där alla kan presentera sig som vinnare. Kulturskillnaderna är överkomliga, menar Cecilia Malmström, språkskillnaderna däremot kan ibland orsaka missförstånd trots skickliga tolkar och översättare. Ett roligt minne är när en dansk kollega citerade filosofen Karl Popper och några av tolkarna blandade ihop Karl Popper med Harry Potter! Cecilia Malmström är ju inte ensam svensk i Bryssel, men andelen svenskar i EUkommissionens organisation har minskat med nästan en tredjedel sedan Det är synd, tycker hon. Kompetenta svenskar missar en karriärväg och en spännande internationell arbetsmiljö. EU missar deras kompetens. I EU-samarbetet är det viktigt att alla länder är representerade på alla nivåer för att förhindra att det är de stora länderna som styr. Nätverkande är viktigt i Bryssel och det kan vara en fördel att komma från samma land. KOMMISSIONÄRERNA: Cecilia Malmström blev EU-kommissionär 2010, hennes mandatperiod går ut Kommissionärerna, en från varje medlemsland, utses av EU-kommissionens ordförande. Denne utses i sin tur av EU-parlamentarikerna efter förslag av Europeiska rådet, som består av medlemsländernas stats- och regeringschefer. Medlemmarna i EU-parlamentet väljs av medborgarna i alla de 28 medlemsländerna, nu närmast vid EU-valet i maj fokus: europa 3

4 Christian Danielsson: Jag kan rekommendera att arbeta inom EU Christian Danielsson är för närvarande den högste svenske tjänstemannen inom EU-kommissionen. 1 oktober tillträder han som generaldirektör, med ansvar för EU:s utvidgning. Christian Danielsson började arbeta med EU-frågor redan 1987, sedan 1992 i Bryssel. Att arbeta inom EU-kommissionen kan jag absolut rekommendera, det är en av de mer intressanta organisationerna som finns, om man är intresserad av politik och samhällsfrågor, säger han. Omkring svenskar arbetar inom kommissionen i Bryssel och Luxemburg, som handläggare eller översättare. Och det är viktigt att de finns. EU-kommissionen och den förvaltningstradition som finns där ska reflektera medlemsländerna, så därför är det viktigt att det också finns svenska tjänstemän, som tillför 4 fokus: europa kompetens, erfarenheter och svensk förvaltningstradition, säger Christian Danielsson. Svensk närvaro är också viktig för att föra EU:s institutioner närmare medborgarna i Sverige. Det handlar om allt från att kunna kontakta kommissionen på svenska till att kommissionen kan företrädas av svenska EU-tjänstemän i kontakter med Sverige. Den som söker sig till EU-kommissionen bör vara intresserad av Europafrågor och samhällsfrågor. Kraven är hårda och arbetstrycket är högt i de flesta fall. Det är en tuff miljö med hårda krav och det är rimligt eftersom vi ska betjäna 500 miljoner EU-medborgare. Allt vi gör måste hålla hög kvalitet. Men den som får jobb inom kommissionen kan se fram emot ett spännande arbete. Christian Danielsson är civilekonom och diplomat och har sedan 1987 arbetat med EU-frågor. Han deltog på 90-talet i förhandlingarna inför Sveriges medlemskap och ingick senare i den första svenska kommissionären Anita Gradins kabinett. Christian Danielsson har i huvudsak arbetat med EU:s utvidgning, senast med Kroatiens som blev medlem 1 juli i år. Han har varit Sveriges EU-ambassadör, vice generalsekreterare för kommissionen och 1 oktober blir han generaldirektör och blir då kommissionens högsta svenska tjänsteman.

5 Maria Sjöström-Gisslén: Franskan gav henne jobbet Hon lockades av det internationella perspektivet och med franskans hjälp fick hon arbete inom EU. Maria Sjöström-Gisslén är översättare och språkvårdare vid EU-kommissionens svenska representation i Stockholm, utskickad av EU:s generaldirektorat för översättning i Bryssel. Maria Sjöström-Gissléns karriär har varit brokig. Så såg jag en annons där EU-kommissionen sökte översättare och anmälde mig till ett uttagningsprov, berättar hon. Jag lockades av det internationella perspektivet och jag ville använda mina språkkunskaper. Provet ledde till ett erbjudande om arbete och sedan 1996 arbetar hon som översättare inom EU-kommissionen. Hon har bott och arbetat i Bryssel i tre omgångar, nu är hon stationerad i Stockholm sedan ett och ett halvt år. Franskan lärde Maria Sjöström-Gisslén sig i en fransk skola i Etiopien, där hennes föräldrar arbetade. Detta ledde vidare till en fransk studentexamen och en civilekonomexamen med fransk inriktning. På alla kommissionens representationer arbetar en till två språkhandläggare och vi översätter texter som riktar sig till allmänheten. Vi är också ute på skolor och universitet och föreläser, berättar hon. Bakom detta ligger EU:s beslut om språklig mångfald, att alla EU-medborgare ska ha rätt att kommunicera med EU på sitt modersmål. Idag har EU 24 officiella språk, senast kroatiska. Det bästa är att arbetet är multikulturellt och att jag har kollegor från olika länder. Frågorna vi arbetar med är alltid spännande, ja, man är alltid i hetluften. Många av kollegorna finns i Bryssel och dem har hon daglig kontakt med via e-post, telefon och videokonferenser. Vi jobbar ihop fast vi sitter på olika ställen. När Maria Sjöström-Gissléns mandat på Stockholmskontoret går ut om några år åker hon tillbaka till Bryssel och nya arbetsuppgifter. Vad vet hon inte idag. Jag kan tänka mig något annat än översättningsarbete, men jag lämnar inte EU. språkfakta EU:s officiella språk fastställdes redan i den allra första förordningen från 1958, som slog fast att alla förordningar och andra texter som når allmänheten ska skrivas på de officiella språken. Målet med EU:s språkpolitik är att värna den språkliga mångfalden och att uppmuntra alla att lära sig språk. Från början var de officiella språken bara fyra; italienska, tyska, franska och holländska. Svenskan blev officiellt i och med vårt inträde 1995 och det senaste språket är kroatiskan som tillkom 1 juli i år då Kroatien blev medlem. fokus: europa 5

6 Emma Sundell: Blue Book ett steg i karriären Emma Sundell är politisk sekreterare åt två riksdagsledamöter, och anställd av den moderata riksdagsgruppen. Det här arbetet är nästa steg i karriären för Emma Sundell, som närmast kom från en Blue Book-praktik på EU-kommissionens svenska representation i Stockholm. Efter en pol mag i statskunskap vid Uppsala universitet fick hon praktik på Sveriges EU-representation i Bryssel. Jag blev intresserad av kommissionens roll i EU och efter praktiken sökte jag mig därför till kommissionen, fick syn på Blue Book och tänkte att det kunde vara något för mig, säger hon. Nu är det inte lätt att komma med i Blue Bookprogrammet, konkurrensen är hård, men på tredje försöket fick Emma sin praktik. Praktiken varade från och med första oktober i fjol och till och med sista februari i år. Under praktiken fick jag skriva debattartiklar och 6 fokus: europa tal och ta fram underlag till representationens chef Pierre Schellekens. Jag lärde mig mycket om hur EU-frågorna kommuniceras här i Sverige och fick ett nytt europeiskt perspektiv på många frågor. Det var intressant, mycket skrivande, och det tycker jag om. Som politisk sekreterare är hennes uppgifter ungefär desamma, men med den stora skillnaden att det handlar om svensk politik och mer lokala och regionala frågor. Emma Sundell är 26 år och i början av sin karriär, om framtiden säger hon så här: Jag hoppas få arbeta mer med EU i framtiden. Det är viktigt att Sverige är en stark röst i EU och att vi för en aktiv debatt om EU:s framtid det vill jag bidra till. fakta blue book Unga akademiker som avlagt högskoleexamen kan få Blue Bookpraktik inom EU-kommissionen för att få inblick i verksamheten samtidigt som kommissionen drar nytta av praktikanternas synpunkter och kunskaper. Praktiken är fem månader och genomförs i Bryssel, Luxemburg eller vid någon av de nationella representationerna. Praktikanterna antas två gånger per år och det gäller att vara ute i god tid. Närmast går tiden ut för den praktikperiod som början 1 oktober Sista dag för ansökan är den 31 januari Ansökningsformuläret finns på En gallringsprocess, baserad på den sökandes akademiska profil, språkkunskaper och övriga meriter, sållar fram de bästa kandidaterna, som samlas i en databas kallad Blue Book. Ur den väljs sedan praktikanterna ut. Omkring 650 får praktik varje period och varje praktikant får 1000 Euro per månad i ersättning för bland annat resekostnader.

7 Så söker du EU-jobb Den som vill arbeta inom EU-kommissionen måste dels ha den utbildning och erfarenhet som krävs, dels klara något av de allmänna uttagningsprov som ordnas av EPSO. den Europeiska byrån för rekrytering av personal, som ansvarar för rekryteringen till EU:s alla institutioner. Uttagningsproven är oftast både skriftliga och muntliga. De skriftliga bedömer kompetens och kunskaper. Den som godkänns på de skriftliga proverna går vidare till intervju inför en uttagningskommitté. Går man vidare sätts man upp på en lista från vilken EU:s institutioner kan rekrytera personal. Läs mer om rekryteringsprocessen på Paloma Blanco: Officer och informatör Paloma Blanco är informatör vid EU-kommissionens svenska representation. Hennes väg dit är inte den vanligaste. Paloma Blanco är i grunden officer och har studerat vid Försvarshögskolan. Men hoppet från det militära till EU-kommissionen är inte så långsökt, som man kan tro. Under officersutbildningen gjorde jag så kallad Military-Erasmus på den kungliga militärhögskolan i Bryssel, berättar hon. Många av de militära operationerna är ju kopplade till EU idag, och vi har bland annat haft svensk trupp på EU-uppdrag i Tchad. Jag är intresserad av sociala gemenskaper och det var intressant att leda soldater, men det var inget jag tänkt från början. I stället lockade studier i statsvetenskap, men så fick hon tips om praktik på EU-kommissionens svenska representation. Paloma Blanco fick praktikjobbet, som senare förvandlades till en fast tjänst som informatör. Arbetet här överträffar mina förväntningar, jag arbetar både åt kommissionen och åt EU-parlamentet, så jag har stor bredd i min roll som informatör. Paloma Nordling-Blanco är 28 år och i början av sin karriär. I framtiden kan jag tänka mig att arbeta med försvarspolitiska frågor, exempelvis för Sverige inom EU. Men jag är framförallt bra på kommunikation och vill förfina den kompetensen ytterligare. Och helt har hon inte lämnat tanken på studier i statsvetenskap. Jag har fortsatt att läsa statsvetenskap på deltid, parallellt med mitt arbete för jag trivs bäst med att arbeta med kommunikation kopplat till samhällsfrågor. fokus: europa 7

8 *Exakt tid varierar dag för dag Succé i Almedalen Jag är alldeles tagen, Almedalen betyder otroligt mycket för demokratin i det 21:a århundradet. Det sade den bulgariska EU-kommissionären Kristalina Georgieva efter sitt besök i Visby under Almedalsveckan i juli. Hon besökte tillsammans kommisionärskollegorna Cecilia Malmström och Connie Hedegaard, Danmark, en hel rad EU-parlamentariker och andra människor, Europahuset i Almedalen under veckan. Där bjöds på 32 seminarier och diskussioner. Intresset var stort vilket också syntes i sociala medier, där det gillades, kommenterades och twittrades. Se mer om veckan under länken news/topics/events/almedalen/ index_sv.htm Välkommen till Europahuset Välkommen till i Almedalen EuropahusEt i almedalen! 13:00 14:45 Utmaning EUropa* Panelsamtal med europeiska och nationella politiker, berörda parter och experter om gemensamma utmaningar inom EU. strandgatan 20 För tredje året i rad är Europahuset på plats under Almedalsveckan. Kom och diskutera aktuella EU-frågor och EUs framtid med bland andra EU-kommissionär Cecilia Malmström, miljöminister Lena Ek, Finlands försvarsminister Carl Haglund, Scanias VD Martin Lundstedt, ordförande för TCO Eva Nordmark, VD för Nasdaq OMX Stockholm Jens Hen riksson samt flera svenska Europaparlamentariker. 15:00 16:00 VägVal EUropa* Utfrågning av partierna om deras Europapolitik med K-G Bergström och Lena Mellin. 16:30 17:30 Samtal EUropa* Ett samtal om Europa med tongivande och inspirerande européer. VECKANS PROGRAM facebook.com/europahuset Twitter #euialmedalen Dags för medborgardialog Kom och diskutera EU i Blå Hallen i Stockholms stadshus den 15 oktober! I år är det EU:s medborgarår och nästa år går vi till val till EU:s parlament. Med anledning av det kommer EU:s vice ordförande Viviane Reding till Sverige för att tillsammans med EU-minister Birgitta Ohlsson och Europaparlamentariker möta medborgarna i en dialog om framtidens EU. Läs mer på myterna om eu del 5 EU vill lägga ner regionala flygplatser Detta fick vi veta av medierna i våras. Och nej, det stämmer inte. Däremot ser EU-kommissionen över reglerna för offentlig finansiering av flygplatser och stöd till flygbolag. Enligt de föreslagna riktlinjerna ska staten kunna stödja flygplatser om det finns ett verkligt transportbehov och om flygplatsen behövs för tillgängligheten till den aktuella regionen. Idag är driftstöd inte tillåtet. Dessutom ska flygbolag, som vill starta en ny rutt, kunna få ett tidsbegränsat ekonomiskt stöd, anpassat till marknadsläget. Nu pågår ett samråd om förslaget. Gör din röst hörd via länken: consultations/2013_aviation_guidelines/index_en.html Kontaktuppgifter Chef för avdelningen för press, media och kommunikation: Pernilla Baralt Tel: Mobiltelefon: E-post: Pressekreterare: Johan Wullt. Tel: E-post: Chef för representationen Pierre Schellekens Tel: , E-post: EU-kommissionens svenska hemsida: EU:s officiella hemsida: Fokus Europa ges ut av EU-kommissionens representationskontor i Stockholm. Produktion: Factum. Tryck: Skaraborgs Offset, september 2013.

Viviane Reding. bjuder in till dialog. fokus. EU:s vice ordförande. en tidning från eu-kommissionen #7 2012

Viviane Reding. bjuder in till dialog. fokus. EU:s vice ordförande. en tidning från eu-kommissionen #7 2012 europa fokus #7 2012 i detta nummer en dag på eu:s call center möt olle & olle allt om medborgaråret så kan du påverka eu en tidning från eu-kommissionen EU:s vice ordförande Viviane Reding bjuder in till

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG DEBATT Språken i EU AXEL MOBERG Vilka av EU:s snart tjugo officiella språk ska fungera som arbetsspråk? Den svenska regeringen har föreslagit att ett medlemsland måste betala varje gång det önskar sitt

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Gör din röst hörd. fokus. i EU:s största offentliga samråd. en tidning från eu-kommissionen #3 2012

Gör din röst hörd. fokus. i EU:s största offentliga samråd. en tidning från eu-kommissionen #3 2012 europa fokus #3 2012 i detta nummer möt oss i almedalen hopp om återhämtning k-g bergström i visby testa dina kunskaper en tidning från eu-kommissionen Gör din röst hörd i EU:s största offentliga samråd

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

Res, plugga & jobba. fokus. Europas inre marknad fyller 20 år. en tidning från eu-kommissionen #5 2012

Res, plugga & jobba. fokus. Europas inre marknad fyller 20 år. en tidning från eu-kommissionen #5 2012 europa fokus #5 2012 i detta nummer möt oss i gallerian dina rättigheter i eu världens största ekonomi vinn en eu-goodiebag en tidning från eu-kommissionen Res, plugga & jobba Europas inre marknad fyller

Läs mer

Maria Sjöström Gisslén Handläggare, språkfrågor EU-kommissionen i Sverige

Maria Sjöström Gisslén Handläggare, språkfrågor EU-kommissionen i Sverige ATT JOBBA SOM EU- ÖVERSÄTTARE: Uttagningsprovet Maria Sjöström Gisslén Handläggare, språkfrågor EU-kommissionen i Sverige EU:s officiella språk Rättslig grund Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen?

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? MEMO/06/173 Bryssel den 27 april 2006 Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? EU har nu i två år haft 25 medlemsstater och 20 officiella språk och förbereder sig för att

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE

SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE europa FOKUS #5 2013 I DETTA NUMMER UNGDOMSGARANTI EFTERLYSES INVESTERINGAR I VÄLFÄRDEN EU-PROJEKT GER JOBB PÅ GOTLAND EN TIDNING FRÅN EU-KOMMISSIONEN SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE foto: sanna skerdén Nu

Läs mer

Motion 1. SFSF och Europa Europa står inför stora utmaningar. Det finns skäl till oro för demokratin och freden. När detta skrivs har vi tre månader

Motion 1. SFSF och Europa Europa står inför stora utmaningar. Det finns skäl till oro för demokratin och freden. När detta skrivs har vi tre månader Motion 1. SFSF och Europa Europa står inför stora utmaningar. Det finns skäl till oro för demokratin och freden. När detta skrivs har vi tre månader kvar till valen till EU-parlamentet. När motionen diskuteras

Läs mer

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO)

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) 25.5.2011 SV Europeiska unionens officiella tidning C 155 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) MEDDELANDE OM ALLMÄNT UTTAGNINGSPROV EPSO/AD/215/11 Handläggare

Läs mer

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU ! eu-upplysningen EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? Hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FAKTABLAD FRÅN EU-UPPLYSNINGEN

Läs mer

A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta. (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/)

A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta. (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/) Lektion 15 SCIC 10/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/)

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU Social inkludering i Västsverige och EU Hur arbetar EU och medlemsstaterna med social inkludering? Vad kan vi lära av varandra? Vilka finansieringsmöjligheter finns? Och hur ska vi i Region Halland, Region

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april 2010

Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april 2010 Fakta snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

dags för DiALOGEn om VÅr FRAMTID

dags för DiALOGEn om VÅr FRAMTID europa FOKUS #8 2013 I DETTA NUMMER NU ÄR DET STOCKHOLMS TUR REDING: EUROPA VID VÄGSKÄL DIALOG OM FRAMTIDEN EU-MINISTERN: JAG VILL LYSSNA DELTA PÅ TWITTER #eudeb8 en tidning från eu-kommissionen dags för

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 Göran Hägglunds debattartikel inför Almedalens tal Staten har inte allt vi behöver Det goda samhället kan inte skapas i en ensidig relation mellan

Läs mer

Välkomna till Eu i. fokus. en tidning från eu-kommissionen #6 2013

Välkomna till Eu i. fokus. en tidning från eu-kommissionen #6 2013 europa fokus #6 2013 i detta nummer europahusets program eu:s gotland litauen tar över medias bild av eu res säkert i sommar en tidning från eu-kommissionen Välkomna till Eu i almedalen LEDARE Vi träffas

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238 Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Innehållsförteckning

Läs mer

En lysande framtid. Både för dig och din omvärld.

En lysande framtid. Både för dig och din omvärld. Nyköpings gymnasium En lysande framtid. Både för dig och din omvärld. En gymnasieskola ska ge de bästa möjligheterna för att skapa en bättre framtid för dig som enskild elev, men också för samhället i

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juli 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juli 2012 VETA MER OM EU Under den 1 till 7 juli flyttade Europahuset till Almedalen på Gotland. Varje dag hade EU tre olika programpunkter - Utmaning Europa, Vägval Europa och Samtal Europa. Utmaning Europa - Nationella

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Personligt. Roger Syrén. Utredare, Fackförbundet ST

Personligt. Roger Syrén. Utredare, Fackförbundet ST Personligt Roger Syrén Utredare, Fackförbundet ST Välkommen! Vilka jobb kommer det finnas? Hur kommer det bli att jobba? Hur förbättrar du dina chanser? Välkommen! Vad gör du idag? Vad vill du göra om

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/vad-eu-gor/schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/vad-eu-gor/schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/ EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 27 medlemsländer. Den 1 juli 2013 blir Kroatien EU:s 28:e

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Interkulturell kommunikation

Interkulturell kommunikation Interkulturell kommunikation Kompetensutveckling Föreläsningar som förändrar. Interkulturell kommunikation Gör ni affärer med andra länder? Har ni många olika nationaliteter i ert arbetsteam? Vill ni nå

Läs mer

DITT FÖRSTA EURESJOBB

DITT FÖRSTA EURESJOBB DITT FÖRSTA EURESJOBB Vanliga frågor Allmänt Var hittar jag information om Ditt första Euresjobb (Your first Eures job, YfEj)? Du kan hämta information från EURES-portalen: http://eures.europa.eu eller

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

Europahuset. Vad hände på EU-toppmötet och vad innebär det för framtiden? Kl. 10.00 11.00

Europahuset. Vad hände på EU-toppmötet och vad innebär det för framtiden? Kl. 10.00 11.00 Söndag den 29 juni Vad hände på EU-toppmötet och vad innebär det för framtiden? Resultatet av EU-toppmötet i Bryssel den 26 juni med Europaparlamentariker Åsa Westlund (S) och Efraim Gómez från Sveriges

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014 POLICYDOKUMENT för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Fastställd på kongressen 2014 Vad är policydokument? Ungdom Mot Rasisms policydokument berättar om de olika riktlinjer som finns för organisationens

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014 Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter Ekonomichefsrapport 2014 Inledning Att ta med det ekonomiska perspektivet och ekonomiska analyser vid verksamhetsförändringar borde vara

Läs mer

19 oktober / kl 11.30-19.00 Bygget Fest & Konferens Norrlandsgatan 11 Stockholm LSU SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER

19 oktober / kl 11.30-19.00 Bygget Fest & Konferens Norrlandsgatan 11 Stockholm LSU SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER 19 oktober / kl 11.30-19.00 Bygget Fest & Konferens Norrlandsgatan 11 Stockholm LSU SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER PROGRAMÖVERSIKT 11.30 Dörrarna öppnas 12.00-13.10 Inledning med demokratiminister Birgitta

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Augusti 2011

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Augusti 2011 EU:s långtidsbudget kostnaderna för jordbruksoch regionalpolitiken ska minskas till förmån för andra områden. Långtidsbudgeten måste nu godkännas både av Europaparlamentet och av ministerrådet. newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?displaytype=fo&lang=sv&tpa_i

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Även en ledare kan behöva ledning. Som chef och medlem i Vision har du tillgång till Chef Direkt:

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar vardagen för dig och dina kompisar. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska.

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska. Skrivtävling Så lika, så olika, så europeiska. Visste du att EU, efter de senaste utvidgningarna, är världens största ekonomi med fler än 500 miljoner medborgare? Det ger EU en större tyngd internationellt

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Programmet Ett Europa för medborgarna

Programmet Ett Europa för medborgarna Programmet Ett Europa för medborgarna Ett hurdant Europa vill du ha? Det bor över 500 miljoner människor i Europeiska unionens medlemsländer. Varje medborgare i ett medlemsland är också EUmedborgare. Vår

Läs mer

KRIG OCH DESS ORSAKER.

KRIG OCH DESS ORSAKER. KRIG OCH DESS ORSAKER. 1. Vad är krig? Olika definitioner. 1.1 Folkrätten kräver egentligen en krigsförklaring från en stat emot en annan för att kunna tala om att Krigstillstånd råder. 1.1.a FN och folkrätten

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning När hålls valet till Europaparlamentet? I Sverige hålls valet den 25 maj 2014. De övriga 27 medlemsländerna röstar alla inom

Läs mer

Norden. och. Island söker medlemskap. en tidning från eu-kommissionen #4 2012

Norden. och. Island söker medlemskap. en tidning från eu-kommissionen #4 2012 europa fokus #4 2012 i detta nummer möt oss på bokmässan cecilia malmströms eu emu i förändring 10 frågor om island en tidning från eu-kommissionen Norden och EU Island söker medlemskap Ett ökat läsande

Läs mer

Praktikrapport. Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010. Handledare;

Praktikrapport. Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010. Handledare; Praktikrapport Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010 Handledare; Inge Andersson Inge.andersson@northsweden.eu +32 2 282 18 22 North Sweden European Office 26,

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

Vision Verksamhetsidé

Vision Verksamhetsidé Vision Verksamhetsidé Målsättning Vision Kustflottans Officersförening (Kfl OF) skall vara det självklara valet av organisation som företräder samtlig personal vid sjöstridsförbanden samt värnar om dess

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE Nya ledamöter och formering av politiska grupper I valet 2009 kommer antalet ledamöter att minska från dagens 785 till 736. Det innebär att Sverige får 18 ledamöter i stället för 19. Om Lissabonfördraget

Läs mer

Var med och arbeta för en säkrare värld

Var med och arbeta för en säkrare värld Var med och arbeta för en säkrare värld människorna gör företaget Urban Karlström Generaldirektör Välkommen till en fascinerande arbetsplats Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare

Läs mer

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror p Sju av tio hr-medarbetare tror på idén om en rättvisemärkning av rekryteringsprocesser. Fem av tio anser att det bästa alternativet vore att rättvisemärka hela arbetsplatsen.

Läs mer

Introduktion för chefer i Orsa kommun

Introduktion för chefer i Orsa kommun Introduktion för chefer i Orsa kommun Välkommen som ny chef i Orsa kommun! En nyanställning är en stor investering och vi ska ta hand om den nyanställda på ett bra och genomtänkt sätt genom att ha en planerad

Läs mer

Rösta 25 maj. fokus. Påverka europas framtid: en tidning från eu-kommissionen #2 2014. Har du två minuter? Gå och rösta!

Rösta 25 maj. fokus. Påverka europas framtid: en tidning från eu-kommissionen #2 2014. Har du två minuter? Gå och rösta! europa fokus #2 2014 i detta nummer cecilia malmström om valet vem ska styra eu? sveriges toppkandidater en tidning från eu-kommissionen Har du två minuter? Gå och rösta! Påverka europas framtid: Rösta

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU finns det närmare 500.

17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU finns det närmare 500. December 2011 Europe Direkt är ett informationsnätverk som drivs av EUkommissionen tillsammans med lokala och regionala partners. Inom Sverige finns 17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

januari 2015 Kostnader för personalomsättning

januari 2015 Kostnader för personalomsättning januari 2015 Kostnader för personalomsättning Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell janurai 2015 Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell Inledning Kommuner och landsting står

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Kvinnor på ledande positioner i svenskt näringsliv. Women on the Board, 20 maj 2010. Anita Göransson, Linköpings universitet

Kvinnor på ledande positioner i svenskt näringsliv. Women on the Board, 20 maj 2010. Anita Göransson, Linköpings universitet Kvinnor på ledande positioner i svenskt näringsliv Women on the Board, 20 maj 2010. Anita Göransson, Linköpings universitet Vad är jämställdhet? Minst 40 % av vardera könet skall finnas på en viss position.

Läs mer