jobba FÖR f o kus en tidning från eu-kommissionen #7 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "jobba FÖR f o kus en tidning från eu-kommissionen #7 2013"

Transkript

1 europa f o kus en tidning från eu-kommissionen # i detta nummer malmström om brysselkulturen möt högste tjänstemannen franskan gav henne eu-jobbet blue book ett steg i karriären dags för medborgardialog jobba FÖR europa

2 Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionen i Sverige. Varmt välkommen att söka jobb hos oss LEDARE att jobba för europa Vill du jobba med framtidsfrågor? Är du intresserad av samhälle, ekonomi eller klimat? Kan du tänka dig att verka i en mångkulturell miljö och bidra till förändringar för 500 miljoner människor? Då kan du göra som jag och söka jobb inom EU. Min arbetsplats delar jag med drygt andra européer varav ett tusental är svenskar. Jag är förstås inte helt objektiv men det är en fascinerande arbetsplats. Under mina 18 år inom kommissionen har jag aldrig ångrat mitt karriärsval. Det är spännande, stimulerande och lärorikt att i samarbete med kolleger från 28 länder vara med och forma framtidens Europa. EU skapades efter andra världskriget för att trygga freden i ett krigshärjat Europa. Och det lyckades. Sedan EU bildades har dess medlemsländer aldrig fört krig mot varandra. Vi har skapat en gemenskap där vi löser problem med samarbete och samförstånd istället för med vapen och konflikter. Freden och stabiliteten i Europa, som vi oftast tar för given, utgör grunden för det gemensamma Europahus som vi ständigt bygger vidare på. Det här gemensamma arbetet kräver ett nära samarbete mellan människor med vitt skilda erfarenheter. På kommissionen jobbar många ekonomer, jurister och statsvetare. Men här finns också andra utbildningar och yrken representerade såsom tolkar, översättare och IT-ingenjörer. Europa står inför de största utmaningarna på länge. Vi måste möta dem med gemensamma lösningar. Jag tänker närmast på ekonomin, arbetslösheten och miljön, men även frågor kring mänskliga rättigheter som är den grundsten EU står på. Vi måste skapa en uthållig ekonomisk tillväxt som ger samtliga EU-medborgare ökad välfärd. Det är målet för vår långsiktiga strategi, Europa I detta arbete intar EU-kommissionen en central plats. Vi föreslår nya gemensamma lagar, fattar beslut och ser till att de följs av medlemsländerna stora som små. Vi är till för alla medlemsländer och alla medborgare. Vi ser till Europas bästa. Det är knappast en lätt uppgift. För att lyckas är det viktigt att kommissionens anställda har kunskap om situationen i alla EU:s länder. Då blir våra beslut helt enkelt bättre. Just därför är det viktigt att vi har anställda från samtliga medlemsländer. På så sätt skapar vi tillsammans den mångfald som utgör inte bara vår institutions utan hela det europeiska samarbetets styrka. Vi svenskar med våra långa traditioner av öppenhet och jämlikhet lämnar ett viktigt bidrag till kommissionens arbete. Vi ligger även långt framme i bland annat miljöoch välfärdsfrågor. Jag får ofta frågor om demokrati och medborgarnas möjligheter att påverka besluten från Bryssel. Ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att EU-kommissionen är lättillgänglig och representativ. När svenskar kan kontakta sina landsmän inom EU-förvaltningen, krymper avståndet till Bryssel. Det underlättar en förankring av EU-besluten ute i medlemsländerna. Därför är det viktigt för Sverige att det finns svenskar på plats i EU:s institutioner i Bryssel Jag hoppas att ni låter er inspireras av de svenskar som i detta nummer av Fokus Europa delar med sig av sina erfarenheter. Varmt välkommen att söka ett jobb hos oss. Du kommer inte att ångra dig. Lycka till! Följ mig på foto: sanna skerdén 2 fokus: europa

3 Vi har olika erfarenheter och bakgrund men försöker komma överens och hitta kompromisser, säger EU-kommissionär Cecilia Malmström om arbetet i Bryssel. Respekt och lyhördhet ger gott samarbete Cecilia Malmström har lång erfarenhet av att arbeta inom EU, först som EU-parlamentariker, sedan 2010 som EU-kommissionär. Hon om någon vet hur det är att arbeta i Bryssel, i en annan kultur än den svenska. Och hon har upplevt kulturskillnaderna. Ja, de finns, och det är Europas storhet. Vi har olika erfarenheter och bakgrund men försöker komma överens och hitta kompromisser. Det finns en lång vana i Bryssel att möta människor från alla länder, så stora kulturkrockar är inte vanligt. Dessutom tror jag att det har utvecklats en egen Brysselkultur. Vi har till exempel lite olika definitioner på att komma i tid till ett möte, men det är inget allvarligt eller olösligt. Det gäller bara att vara tydlig eller ha tålamod. Annars är tempot högre här, och fikapauserna färre. Kindpussar och artigheter är definitivt vanligare i Bryssel, och så är det mer hierarkiskt överlag. Men visar man förståelse för andras utgångspunkter kommer man långt. Synen på det europeiska samarbetet, graden av integration etc. skiljer sig kraftigt åt. Den ekonomiska krisen har också ökat klyftorna i Europa, säger Cecilia Malmström, men respekt och lyhördhet för andras argument är viktig. Cecilia Malmströms lösning är att föra fram argument och hitta lösningar där alla känner att de bidrar. En lyckad kompromiss i Bryssel är en där alla kan presentera sig som vinnare. Kulturskillnaderna är överkomliga, menar Cecilia Malmström, språkskillnaderna däremot kan ibland orsaka missförstånd trots skickliga tolkar och översättare. Ett roligt minne är när en dansk kollega citerade filosofen Karl Popper och några av tolkarna blandade ihop Karl Popper med Harry Potter! Cecilia Malmström är ju inte ensam svensk i Bryssel, men andelen svenskar i EUkommissionens organisation har minskat med nästan en tredjedel sedan Det är synd, tycker hon. Kompetenta svenskar missar en karriärväg och en spännande internationell arbetsmiljö. EU missar deras kompetens. I EU-samarbetet är det viktigt att alla länder är representerade på alla nivåer för att förhindra att det är de stora länderna som styr. Nätverkande är viktigt i Bryssel och det kan vara en fördel att komma från samma land. KOMMISSIONÄRERNA: Cecilia Malmström blev EU-kommissionär 2010, hennes mandatperiod går ut Kommissionärerna, en från varje medlemsland, utses av EU-kommissionens ordförande. Denne utses i sin tur av EU-parlamentarikerna efter förslag av Europeiska rådet, som består av medlemsländernas stats- och regeringschefer. Medlemmarna i EU-parlamentet väljs av medborgarna i alla de 28 medlemsländerna, nu närmast vid EU-valet i maj fokus: europa 3

4 Christian Danielsson: Jag kan rekommendera att arbeta inom EU Christian Danielsson är för närvarande den högste svenske tjänstemannen inom EU-kommissionen. 1 oktober tillträder han som generaldirektör, med ansvar för EU:s utvidgning. Christian Danielsson började arbeta med EU-frågor redan 1987, sedan 1992 i Bryssel. Att arbeta inom EU-kommissionen kan jag absolut rekommendera, det är en av de mer intressanta organisationerna som finns, om man är intresserad av politik och samhällsfrågor, säger han. Omkring svenskar arbetar inom kommissionen i Bryssel och Luxemburg, som handläggare eller översättare. Och det är viktigt att de finns. EU-kommissionen och den förvaltningstradition som finns där ska reflektera medlemsländerna, så därför är det viktigt att det också finns svenska tjänstemän, som tillför 4 fokus: europa kompetens, erfarenheter och svensk förvaltningstradition, säger Christian Danielsson. Svensk närvaro är också viktig för att föra EU:s institutioner närmare medborgarna i Sverige. Det handlar om allt från att kunna kontakta kommissionen på svenska till att kommissionen kan företrädas av svenska EU-tjänstemän i kontakter med Sverige. Den som söker sig till EU-kommissionen bör vara intresserad av Europafrågor och samhällsfrågor. Kraven är hårda och arbetstrycket är högt i de flesta fall. Det är en tuff miljö med hårda krav och det är rimligt eftersom vi ska betjäna 500 miljoner EU-medborgare. Allt vi gör måste hålla hög kvalitet. Men den som får jobb inom kommissionen kan se fram emot ett spännande arbete. Christian Danielsson är civilekonom och diplomat och har sedan 1987 arbetat med EU-frågor. Han deltog på 90-talet i förhandlingarna inför Sveriges medlemskap och ingick senare i den första svenska kommissionären Anita Gradins kabinett. Christian Danielsson har i huvudsak arbetat med EU:s utvidgning, senast med Kroatiens som blev medlem 1 juli i år. Han har varit Sveriges EU-ambassadör, vice generalsekreterare för kommissionen och 1 oktober blir han generaldirektör och blir då kommissionens högsta svenska tjänsteman.

5 Maria Sjöström-Gisslén: Franskan gav henne jobbet Hon lockades av det internationella perspektivet och med franskans hjälp fick hon arbete inom EU. Maria Sjöström-Gisslén är översättare och språkvårdare vid EU-kommissionens svenska representation i Stockholm, utskickad av EU:s generaldirektorat för översättning i Bryssel. Maria Sjöström-Gissléns karriär har varit brokig. Så såg jag en annons där EU-kommissionen sökte översättare och anmälde mig till ett uttagningsprov, berättar hon. Jag lockades av det internationella perspektivet och jag ville använda mina språkkunskaper. Provet ledde till ett erbjudande om arbete och sedan 1996 arbetar hon som översättare inom EU-kommissionen. Hon har bott och arbetat i Bryssel i tre omgångar, nu är hon stationerad i Stockholm sedan ett och ett halvt år. Franskan lärde Maria Sjöström-Gisslén sig i en fransk skola i Etiopien, där hennes föräldrar arbetade. Detta ledde vidare till en fransk studentexamen och en civilekonomexamen med fransk inriktning. På alla kommissionens representationer arbetar en till två språkhandläggare och vi översätter texter som riktar sig till allmänheten. Vi är också ute på skolor och universitet och föreläser, berättar hon. Bakom detta ligger EU:s beslut om språklig mångfald, att alla EU-medborgare ska ha rätt att kommunicera med EU på sitt modersmål. Idag har EU 24 officiella språk, senast kroatiska. Det bästa är att arbetet är multikulturellt och att jag har kollegor från olika länder. Frågorna vi arbetar med är alltid spännande, ja, man är alltid i hetluften. Många av kollegorna finns i Bryssel och dem har hon daglig kontakt med via e-post, telefon och videokonferenser. Vi jobbar ihop fast vi sitter på olika ställen. När Maria Sjöström-Gissléns mandat på Stockholmskontoret går ut om några år åker hon tillbaka till Bryssel och nya arbetsuppgifter. Vad vet hon inte idag. Jag kan tänka mig något annat än översättningsarbete, men jag lämnar inte EU. språkfakta EU:s officiella språk fastställdes redan i den allra första förordningen från 1958, som slog fast att alla förordningar och andra texter som når allmänheten ska skrivas på de officiella språken. Målet med EU:s språkpolitik är att värna den språkliga mångfalden och att uppmuntra alla att lära sig språk. Från början var de officiella språken bara fyra; italienska, tyska, franska och holländska. Svenskan blev officiellt i och med vårt inträde 1995 och det senaste språket är kroatiskan som tillkom 1 juli i år då Kroatien blev medlem. fokus: europa 5

6 Emma Sundell: Blue Book ett steg i karriären Emma Sundell är politisk sekreterare åt två riksdagsledamöter, och anställd av den moderata riksdagsgruppen. Det här arbetet är nästa steg i karriären för Emma Sundell, som närmast kom från en Blue Book-praktik på EU-kommissionens svenska representation i Stockholm. Efter en pol mag i statskunskap vid Uppsala universitet fick hon praktik på Sveriges EU-representation i Bryssel. Jag blev intresserad av kommissionens roll i EU och efter praktiken sökte jag mig därför till kommissionen, fick syn på Blue Book och tänkte att det kunde vara något för mig, säger hon. Nu är det inte lätt att komma med i Blue Bookprogrammet, konkurrensen är hård, men på tredje försöket fick Emma sin praktik. Praktiken varade från och med första oktober i fjol och till och med sista februari i år. Under praktiken fick jag skriva debattartiklar och 6 fokus: europa tal och ta fram underlag till representationens chef Pierre Schellekens. Jag lärde mig mycket om hur EU-frågorna kommuniceras här i Sverige och fick ett nytt europeiskt perspektiv på många frågor. Det var intressant, mycket skrivande, och det tycker jag om. Som politisk sekreterare är hennes uppgifter ungefär desamma, men med den stora skillnaden att det handlar om svensk politik och mer lokala och regionala frågor. Emma Sundell är 26 år och i början av sin karriär, om framtiden säger hon så här: Jag hoppas få arbeta mer med EU i framtiden. Det är viktigt att Sverige är en stark röst i EU och att vi för en aktiv debatt om EU:s framtid det vill jag bidra till. fakta blue book Unga akademiker som avlagt högskoleexamen kan få Blue Bookpraktik inom EU-kommissionen för att få inblick i verksamheten samtidigt som kommissionen drar nytta av praktikanternas synpunkter och kunskaper. Praktiken är fem månader och genomförs i Bryssel, Luxemburg eller vid någon av de nationella representationerna. Praktikanterna antas två gånger per år och det gäller att vara ute i god tid. Närmast går tiden ut för den praktikperiod som början 1 oktober Sista dag för ansökan är den 31 januari Ansökningsformuläret finns på En gallringsprocess, baserad på den sökandes akademiska profil, språkkunskaper och övriga meriter, sållar fram de bästa kandidaterna, som samlas i en databas kallad Blue Book. Ur den väljs sedan praktikanterna ut. Omkring 650 får praktik varje period och varje praktikant får 1000 Euro per månad i ersättning för bland annat resekostnader.

7 Så söker du EU-jobb Den som vill arbeta inom EU-kommissionen måste dels ha den utbildning och erfarenhet som krävs, dels klara något av de allmänna uttagningsprov som ordnas av EPSO. den Europeiska byrån för rekrytering av personal, som ansvarar för rekryteringen till EU:s alla institutioner. Uttagningsproven är oftast både skriftliga och muntliga. De skriftliga bedömer kompetens och kunskaper. Den som godkänns på de skriftliga proverna går vidare till intervju inför en uttagningskommitté. Går man vidare sätts man upp på en lista från vilken EU:s institutioner kan rekrytera personal. Läs mer om rekryteringsprocessen på Paloma Blanco: Officer och informatör Paloma Blanco är informatör vid EU-kommissionens svenska representation. Hennes väg dit är inte den vanligaste. Paloma Blanco är i grunden officer och har studerat vid Försvarshögskolan. Men hoppet från det militära till EU-kommissionen är inte så långsökt, som man kan tro. Under officersutbildningen gjorde jag så kallad Military-Erasmus på den kungliga militärhögskolan i Bryssel, berättar hon. Många av de militära operationerna är ju kopplade till EU idag, och vi har bland annat haft svensk trupp på EU-uppdrag i Tchad. Jag är intresserad av sociala gemenskaper och det var intressant att leda soldater, men det var inget jag tänkt från början. I stället lockade studier i statsvetenskap, men så fick hon tips om praktik på EU-kommissionens svenska representation. Paloma Blanco fick praktikjobbet, som senare förvandlades till en fast tjänst som informatör. Arbetet här överträffar mina förväntningar, jag arbetar både åt kommissionen och åt EU-parlamentet, så jag har stor bredd i min roll som informatör. Paloma Nordling-Blanco är 28 år och i början av sin karriär. I framtiden kan jag tänka mig att arbeta med försvarspolitiska frågor, exempelvis för Sverige inom EU. Men jag är framförallt bra på kommunikation och vill förfina den kompetensen ytterligare. Och helt har hon inte lämnat tanken på studier i statsvetenskap. Jag har fortsatt att läsa statsvetenskap på deltid, parallellt med mitt arbete för jag trivs bäst med att arbeta med kommunikation kopplat till samhällsfrågor. fokus: europa 7

8 *Exakt tid varierar dag för dag Succé i Almedalen Jag är alldeles tagen, Almedalen betyder otroligt mycket för demokratin i det 21:a århundradet. Det sade den bulgariska EU-kommissionären Kristalina Georgieva efter sitt besök i Visby under Almedalsveckan i juli. Hon besökte tillsammans kommisionärskollegorna Cecilia Malmström och Connie Hedegaard, Danmark, en hel rad EU-parlamentariker och andra människor, Europahuset i Almedalen under veckan. Där bjöds på 32 seminarier och diskussioner. Intresset var stort vilket också syntes i sociala medier, där det gillades, kommenterades och twittrades. Se mer om veckan under länken news/topics/events/almedalen/ index_sv.htm Välkommen till Europahuset Välkommen till i Almedalen EuropahusEt i almedalen! 13:00 14:45 Utmaning EUropa* Panelsamtal med europeiska och nationella politiker, berörda parter och experter om gemensamma utmaningar inom EU. strandgatan 20 För tredje året i rad är Europahuset på plats under Almedalsveckan. Kom och diskutera aktuella EU-frågor och EUs framtid med bland andra EU-kommissionär Cecilia Malmström, miljöminister Lena Ek, Finlands försvarsminister Carl Haglund, Scanias VD Martin Lundstedt, ordförande för TCO Eva Nordmark, VD för Nasdaq OMX Stockholm Jens Hen riksson samt flera svenska Europaparlamentariker. 15:00 16:00 VägVal EUropa* Utfrågning av partierna om deras Europapolitik med K-G Bergström och Lena Mellin. 16:30 17:30 Samtal EUropa* Ett samtal om Europa med tongivande och inspirerande européer. VECKANS PROGRAM facebook.com/europahuset Twitter #euialmedalen Dags för medborgardialog Kom och diskutera EU i Blå Hallen i Stockholms stadshus den 15 oktober! I år är det EU:s medborgarår och nästa år går vi till val till EU:s parlament. Med anledning av det kommer EU:s vice ordförande Viviane Reding till Sverige för att tillsammans med EU-minister Birgitta Ohlsson och Europaparlamentariker möta medborgarna i en dialog om framtidens EU. Läs mer på myterna om eu del 5 EU vill lägga ner regionala flygplatser Detta fick vi veta av medierna i våras. Och nej, det stämmer inte. Däremot ser EU-kommissionen över reglerna för offentlig finansiering av flygplatser och stöd till flygbolag. Enligt de föreslagna riktlinjerna ska staten kunna stödja flygplatser om det finns ett verkligt transportbehov och om flygplatsen behövs för tillgängligheten till den aktuella regionen. Idag är driftstöd inte tillåtet. Dessutom ska flygbolag, som vill starta en ny rutt, kunna få ett tidsbegränsat ekonomiskt stöd, anpassat till marknadsläget. Nu pågår ett samråd om förslaget. Gör din röst hörd via länken: consultations/2013_aviation_guidelines/index_en.html Kontaktuppgifter Chef för avdelningen för press, media och kommunikation: Pernilla Baralt Tel: Mobiltelefon: E-post: Pressekreterare: Johan Wullt. Tel: E-post: Chef för representationen Pierre Schellekens Tel: , E-post: EU-kommissionens svenska hemsida: EU:s officiella hemsida: Fokus Europa ges ut av EU-kommissionens representationskontor i Stockholm. Produktion: Factum. Tryck: Skaraborgs Offset, september 2013.

Viviane Reding. bjuder in till dialog. fokus. EU:s vice ordförande. en tidning från eu-kommissionen #7 2012

Viviane Reding. bjuder in till dialog. fokus. EU:s vice ordförande. en tidning från eu-kommissionen #7 2012 europa fokus #7 2012 i detta nummer en dag på eu:s call center möt olle & olle allt om medborgaråret så kan du påverka eu en tidning från eu-kommissionen EU:s vice ordförande Viviane Reding bjuder in till

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

EU på 10 minuter 2010

EU på 10 minuter 2010 EU på 10 minuter 2010 1 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Eu-valet i Halland 25 maj 2014

Eu-valet i Halland 25 maj 2014 Eu-valet i Halland 25 maj 2014 NÄR? Valet till EU-parlamentet sker i hela EU samtidigt. Den 25 maj kan man gå till vallokalen och rösta. Den 7 maj öppnar förtidsröstningen. VEM? Du som är svensk medborgare

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se)

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se) En förutsättning för ett bra val är att vi är många som är aktiva. I Europavalen har valdeltagandet traditionellt sett varit lågt vilket innebär att det parti som fått flest sympatisörer att gå och rösta

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG DEBATT Språken i EU AXEL MOBERG Vilka av EU:s snart tjugo officiella språk ska fungera som arbetsspråk? Den svenska regeringen har föreslagit att ett medlemsland måste betala varje gång det önskar sitt

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

Fakta om undersökningarna

Fakta om undersökningarna - - 9 EU företagens eller medborgarnas projekt? Välkomna! Anders Ydstedt, Svensk Tidskrift Christina Riksén, Stiftelsen Sverige i Europa Allmänhetens respektive företagares syn på EUfrågor Örjan Hultåker,

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Gör din röst hörd. fokus. i EU:s största offentliga samråd. en tidning från eu-kommissionen #3 2012

Gör din röst hörd. fokus. i EU:s största offentliga samråd. en tidning från eu-kommissionen #3 2012 europa fokus #3 2012 i detta nummer möt oss i almedalen hopp om återhämtning k-g bergström i visby testa dina kunskaper en tidning från eu-kommissionen Gör din röst hörd i EU:s största offentliga samråd

Läs mer

EU-kommissionen i Almedalen Europahuset, Strandvägen 2

EU-kommissionen i Almedalen Europahuset, Strandvägen 2 EU-kommissionen i Almedalen Europahuset, Strandvägen 2 Söndag 30 juni Utmaning Europa: Efter toppmötet EMU 2.0? 13:30-14:45 Vilka slutsatser om EU:s framtida utveckling kan vi dra av årets toppmöte? Debatt

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om borgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Europeiskt häfte Del 2 Skolverket 106 20 Stockholm 2 Allmänna anvisningar DEL 2 Nedanstående anvisningar förklarar vad du

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet Den 4-7 juni kan ungefär 375 miljoner européer välja sina representanter till Europaparlamentet för en femårsperiod. Den ekonomiska situationen och klimatfrågan

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen?

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? MEMO/06/173 Bryssel den 27 april 2006 Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? EU har nu i två år haft 25 medlemsstater och 20 officiella språk och förbereder sig för att

Läs mer

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU Social inkludering i Västsverige och EU Hur arbetar EU och medlemsstaterna med social inkludering? Vad kan vi lära av varandra? Vilka finansieringsmöjligheter finns? Och hur ska vi i Region Halland, Region

Läs mer

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla om kvaliteten på badvattnet

Läs mer

Fokus framåt! Förmedling av mål och budskap: Vad betyder långsiktig hållbarhet i vår verksamhet?

Fokus framåt! Förmedling av mål och budskap: Vad betyder långsiktig hållbarhet i vår verksamhet? Förmedling av mål och budskap: Vad betyder långsiktig hållbarhet i vår verksamhet? Förmedling mål och budskap: Hur vet vi om vi lyckas med vårt uppdrag? Återkoppling: Hur vill jag ha återkoppling om jag

Läs mer

Maria Sjöström Gisslén Handläggare, språkfrågor EU-kommissionen i Sverige

Maria Sjöström Gisslén Handläggare, språkfrågor EU-kommissionen i Sverige ATT JOBBA SOM EU- ÖVERSÄTTARE: Uttagningsprovet Maria Sjöström Gisslén Handläggare, språkfrågor EU-kommissionen i Sverige EU:s officiella språk Rättslig grund Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

Res, plugga & jobba. fokus. Europas inre marknad fyller 20 år. en tidning från eu-kommissionen #5 2012

Res, plugga & jobba. fokus. Europas inre marknad fyller 20 år. en tidning från eu-kommissionen #5 2012 europa fokus #5 2012 i detta nummer möt oss i gallerian dina rättigheter i eu världens största ekonomi vinn en eu-goodiebag en tidning från eu-kommissionen Res, plugga & jobba Europas inre marknad fyller

Läs mer

Skarp kritik av Lissabonstrategin från Europas regioner och städer

Skarp kritik av Lissabonstrategin från Europas regioner och städer http://www.stockholmregion.org/website1/1.0.1.0/364/1/index.php?item=art_arts1/2490&group=art_art_grp-s1/130 Skarp kritik av Lissabonstrategin från Europas regioner och städer 2009-10-06 I dagarna lanserades

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN God lokal demokrati - EN PLATTFORM 1 2 Förord Valdemokrati är viktig, men väl så viktigt är vad som händer mellan valen: Har politikerna medborgarnas förtroende? Använder

Läs mer

ZA4454. Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Decision Maker. Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4454. Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Decision Maker. Country Specific Questionnaire Sweden ZA4454 Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Country Specific Questionnaire Sweden Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire God morgon/eftermiddag, jag heter _ och ringer

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

EU-information på Gävle Stadsbibliotek Söderhamn 25 september 2013 Charlotte Strand charlotte.strand@gavle.se

EU-information på Gävle Stadsbibliotek Söderhamn 25 september 2013 Charlotte Strand charlotte.strand@gavle.se EU-information på Gävle Stadsbibliotek Söderhamn 25 september 2013 Charlotte Strand charlotte.strand@gavle.se Vad gör Europa Direkt Gävle? Svarar på dina frågor om EU och Europa Hjälper dig med informationssökning/

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL

EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL EUROPEISKA RÅDET UNIONENS STRATEGISKA INSTITUTION Europeiska rådet driver på utvecklingen i Europeiska unionen och fastställer de allmänna politiska riktlinjerna

Läs mer

Materialet framtaget i Projekt Mitt val.

Materialet framtaget i Projekt Mitt val. För mer demokrati 2 Materialet framtaget i Projekt Mitt val. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks-Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare:

Läs mer

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror p Sju av tio hr-medarbetare tror på idén om en rättvisemärkning av rekryteringsprocesser. Fem av tio anser att det bästa alternativet vore att rättvisemärka hela arbetsplatsen.

Läs mer

FRÅGA QK3a OM "RÖSTADE", KOD 1 i QK1 - ÖVRIGA GÅ TILL QK3b

FRÅGA QK3a OM RÖSTADE, KOD 1 i QK1 - ÖVRIGA GÅ TILL QK3b QK EU-parlamentsvalet hölls den 7 juni. Av en eller annan anledning var det en del i Sverige som inte röstade i detta val. Röstade du själv i EU-parlamentsvalet? Röstade Röstade inte FL Q TREND MODIFIED

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juli 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juli 2012 VETA MER OM EU Under den 1 till 7 juli flyttade Europahuset till Almedalen på Gotland. Varje dag hade EU tre olika programpunkter - Utmaning Europa, Vägval Europa och Samtal Europa. Utmaning Europa - Nationella

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Innehåll. EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende

Innehåll. EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende Innehåll EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende 1 Från kol och stål till en inre marknad EEG (Romfördraget) Euratom 1958 Gemensam

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning. Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar. Cheferna och arbetsmiljön. Cheferna om ledarskap. Cheferna om karriären

Innehåll. Sammanfattning. Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar. Cheferna och arbetsmiljön. Cheferna om ledarskap. Cheferna om karriären Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar Cheferna och arbetsmiljön Cheferna om ledarskap Cheferna om karriären Om undersökningen Chefsservice för ingenjörer 3 4 5 9 16 19 20 Sveriges

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL December 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL December 2012 VETA MER OM EU Irlands ordförandeskap Från och med 1 januari 2013 efterträder Irland Cypern som ordförandeland i ministerrådet och leder dess arbete i alla frågor utom utrikes- och säkerhetsfrågor. Det

Läs mer

AVTAL MELLAN EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER OM SKADESTÅNDSKRAV FRÅN EN MEDLEMSSTAT PÅ EN ANNAN MEDLEMSSTAT FÖR SKADA PÅ TILLGÅNGAR SOM ÄGS AV

AVTAL MELLAN EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER OM SKADESTÅNDSKRAV FRÅN EN MEDLEMSSTAT PÅ EN ANNAN MEDLEMSSTAT FÖR SKADA PÅ TILLGÅNGAR SOM ÄGS AV AVTAL MELLAN EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER OM SKADESTÅNDSKRAV FRÅN EN MEDLEMSSTAT PÅ EN ANNAN MEDLEMSSTAT FÖR SKADA PÅ TILLGÅNGAR SOM ÄGS AV STATEN OCH SOM ANVÄNDS ELLER DRIVS AV DEN ELLER PERSONSKADA

Läs mer

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF På din sida. AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF 1 Se till att utveckla dig själv också. Inte bara din verksamhet. Att få vara med och utveckla medarbetarna, liksom verksamheten i stort,

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Interkulturell kommunikation

Interkulturell kommunikation Interkulturell kommunikation Kompetensutveckling Föreläsningar som förändrar. Interkulturell kommunikation Gör ni affärer med andra länder? Har ni många olika nationaliteter i ert arbetsteam? Vill ni nå

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

Europaforum XII Norra Sverige

Europaforum XII Norra Sverige Välkommen till Europaforum XII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter och position med fokus på sammanhållningspolitik, infrastruktur & energi Örnsköldsvik, 7-8 maj 2008 Europaforum XII Norra Sverige

Läs mer

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12 Tierpspanelen Utvärdering 2-3-12 Utvärdering Nu går kommunens försöksprojekt med medborgarpanel in i sitt slutskede. I samband med detta kommer ansvariga för panelen att ta fram ett förslag på hur kommunen

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO)

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) 25.5.2011 SV Europeiska unionens officiella tidning C 155 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) MEDDELANDE OM ALLMÄNT UTTAGNINGSPROV EPSO/AD/215/11 Handläggare

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

ZA5952. Flash Eurobarometer 407 (Austria, Finland and Sweden: 20 Years in the EU) Country Questionnaire Sweden

ZA5952. Flash Eurobarometer 407 (Austria, Finland and Sweden: 20 Years in the EU) Country Questionnaire Sweden ZA9 Flash Eurobarometer 07 (Austria, Finland and Sweden: 0 Years in the EU) Country Questionnaire Sweden FL 07-0 years in the EU D Hur gammal är du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna D

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU ! eu-upplysningen EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? Hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FAKTABLAD FRÅN EU-UPPLYSNINGEN

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 123:4 2003

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 123:4 2003 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 123:4 2003 636 Socialdemokratisk Europapolitik Maria Gussarsson, En socialdemokratisk Europapolitik. Den svenska socialdemokratins hållning till de brittiska, västtyska och

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 Göran Hägglunds debattartikel inför Almedalens tal Staten har inte allt vi behöver Det goda samhället kan inte skapas i en ensidig relation mellan

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

ZA5952. Flash Eurobarometer 407 (Austria, Finland and Sweden: 20 Years in the EU) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA5952. Flash Eurobarometer 407 (Austria, Finland and Sweden: 20 Years in the EU) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA9 Flash Eurobarometer 07 (Austria, Finland and Sweden: 0 Years in the EU) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL 07-0 years in the EU D Hur gammal är du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man

Läs mer

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Föreningen Poesi utan gränser Uppsala Språklärarsällskap

Läs mer

SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE

SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE europa FOKUS #5 2013 I DETTA NUMMER UNGDOMSGARANTI EFTERLYSES INVESTERINGAR I VÄLFÄRDEN EU-PROJEKT GER JOBB PÅ GOTLAND EN TIDNING FRÅN EU-KOMMISSIONEN SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE foto: sanna skerdén Nu

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal:

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Mitt medarbetarsamtal Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare Juseks medarbetarsamtal Medarbetar är ett genomtänkt, väl förberett och regelbundet återkommande

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Jens Nilsson. Europaparlamentariker (S) Demokratin och solidariteten måste erövras av varje ny generation.

Jens Nilsson. Europaparlamentariker (S) Demokratin och solidariteten måste erövras av varje ny generation. Demokratin och solidariteten måste erövras av varje ny generation. Vad gör Europaparlamentet? Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. 754 ledamöter från 27 länder sitter i Europaparlamentet.

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

PRAKTIKRAPPORT. Presentation av praktikplatsen

PRAKTIKRAPPORT. Presentation av praktikplatsen Yrkesförberedande praktik, 30 hp Masterprogrammet i statsvetenskap (HT08) Statsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet PRAKTIKRAPPORT Arbetsplats: Omfattning: Handledare: Adress: Sveriges riksdag

Läs mer

17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU finns det närmare 500.

17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU finns det närmare 500. December 2011 Europe Direkt är ett informationsnätverk som drivs av EUkommissionen tillsammans med lokala och regionala partners. Inom Sverige finns 17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU

Läs mer

Riksdagens utredningstjänst

Riksdagens utredningstjänst Riksdagens utredningstjänst 1) Riksdagens utredningstjänst, Utvärderings- och forskningsfunktionen. Längd 20 veckor. Från 25 augusti 2008 till 16 januari 2009. Heltid. Handledare; Lars Eriksson, 08-786

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

Programmet Ett Europa för medborgarna

Programmet Ett Europa för medborgarna Programmet Ett Europa för medborgarna Ett hurdant Europa vill du ha? Det bor över 500 miljoner människor i Europeiska unionens medlemsländer. Varje medborgare i ett medlemsland är också EUmedborgare. Vår

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Upphandla med sociala hänsyn En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Innehåll Inledning upphandlingen som verktyg för att förbättra samhället 3 Vad är upphandling med sociala hänsyn? 4 Varför

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Proposition 2 - Förslag på elevrörelsens principer

Proposition 2 - Förslag på elevrörelsens principer Proposition 2 - Förslag på elevrörelsens principer Bakgrund Sedan Kongressen 2012 har Sveriges Elevkårer och elevkårerna i Sverige 6 respektive 10 vägledande principer. Principerna som lades fram 2012

Läs mer

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238 Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Innehållsförteckning

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

Samhällsorientering för nyanlända invandrare. samhällsinformatörer

Samhällsorientering för nyanlända invandrare. samhällsinformatörer Samhällsorientering för nyanlända invandrare Välkommen till Stockholms Universitet och utbildningen av samhällsinformatörer Utbildningen omfattar 30 hp respektive 45 hp. För dig som saknar pedagogisk kompetens

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Europaparlamentet talar ditt språk [30-09-2008-18:03]

Europaparlamentet talar ditt språk [30-09-2008-18:03] Europaparlamentet talar ditt språk [30-09-2008-18:03] Fördjupning EU är en gemenskap som består av 27 medlemsstater, vars enhet och mångfald uttrycks på 23 officiella språk samt på flera andra nationella,

Läs mer