jobba FÖR f o kus en tidning från eu-kommissionen #7 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "jobba FÖR f o kus en tidning från eu-kommissionen #7 2013"

Transkript

1 europa f o kus en tidning från eu-kommissionen # i detta nummer malmström om brysselkulturen möt högste tjänstemannen franskan gav henne eu-jobbet blue book ett steg i karriären dags för medborgardialog jobba FÖR europa

2 Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionen i Sverige. Varmt välkommen att söka jobb hos oss LEDARE att jobba för europa Vill du jobba med framtidsfrågor? Är du intresserad av samhälle, ekonomi eller klimat? Kan du tänka dig att verka i en mångkulturell miljö och bidra till förändringar för 500 miljoner människor? Då kan du göra som jag och söka jobb inom EU. Min arbetsplats delar jag med drygt andra européer varav ett tusental är svenskar. Jag är förstås inte helt objektiv men det är en fascinerande arbetsplats. Under mina 18 år inom kommissionen har jag aldrig ångrat mitt karriärsval. Det är spännande, stimulerande och lärorikt att i samarbete med kolleger från 28 länder vara med och forma framtidens Europa. EU skapades efter andra världskriget för att trygga freden i ett krigshärjat Europa. Och det lyckades. Sedan EU bildades har dess medlemsländer aldrig fört krig mot varandra. Vi har skapat en gemenskap där vi löser problem med samarbete och samförstånd istället för med vapen och konflikter. Freden och stabiliteten i Europa, som vi oftast tar för given, utgör grunden för det gemensamma Europahus som vi ständigt bygger vidare på. Det här gemensamma arbetet kräver ett nära samarbete mellan människor med vitt skilda erfarenheter. På kommissionen jobbar många ekonomer, jurister och statsvetare. Men här finns också andra utbildningar och yrken representerade såsom tolkar, översättare och IT-ingenjörer. Europa står inför de största utmaningarna på länge. Vi måste möta dem med gemensamma lösningar. Jag tänker närmast på ekonomin, arbetslösheten och miljön, men även frågor kring mänskliga rättigheter som är den grundsten EU står på. Vi måste skapa en uthållig ekonomisk tillväxt som ger samtliga EU-medborgare ökad välfärd. Det är målet för vår långsiktiga strategi, Europa I detta arbete intar EU-kommissionen en central plats. Vi föreslår nya gemensamma lagar, fattar beslut och ser till att de följs av medlemsländerna stora som små. Vi är till för alla medlemsländer och alla medborgare. Vi ser till Europas bästa. Det är knappast en lätt uppgift. För att lyckas är det viktigt att kommissionens anställda har kunskap om situationen i alla EU:s länder. Då blir våra beslut helt enkelt bättre. Just därför är det viktigt att vi har anställda från samtliga medlemsländer. På så sätt skapar vi tillsammans den mångfald som utgör inte bara vår institutions utan hela det europeiska samarbetets styrka. Vi svenskar med våra långa traditioner av öppenhet och jämlikhet lämnar ett viktigt bidrag till kommissionens arbete. Vi ligger även långt framme i bland annat miljöoch välfärdsfrågor. Jag får ofta frågor om demokrati och medborgarnas möjligheter att påverka besluten från Bryssel. Ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att EU-kommissionen är lättillgänglig och representativ. När svenskar kan kontakta sina landsmän inom EU-förvaltningen, krymper avståndet till Bryssel. Det underlättar en förankring av EU-besluten ute i medlemsländerna. Därför är det viktigt för Sverige att det finns svenskar på plats i EU:s institutioner i Bryssel Jag hoppas att ni låter er inspireras av de svenskar som i detta nummer av Fokus Europa delar med sig av sina erfarenheter. Varmt välkommen att söka ett jobb hos oss. Du kommer inte att ångra dig. Lycka till! Följ mig på foto: sanna skerdén 2 fokus: europa

3 Vi har olika erfarenheter och bakgrund men försöker komma överens och hitta kompromisser, säger EU-kommissionär Cecilia Malmström om arbetet i Bryssel. Respekt och lyhördhet ger gott samarbete Cecilia Malmström har lång erfarenhet av att arbeta inom EU, först som EU-parlamentariker, sedan 2010 som EU-kommissionär. Hon om någon vet hur det är att arbeta i Bryssel, i en annan kultur än den svenska. Och hon har upplevt kulturskillnaderna. Ja, de finns, och det är Europas storhet. Vi har olika erfarenheter och bakgrund men försöker komma överens och hitta kompromisser. Det finns en lång vana i Bryssel att möta människor från alla länder, så stora kulturkrockar är inte vanligt. Dessutom tror jag att det har utvecklats en egen Brysselkultur. Vi har till exempel lite olika definitioner på att komma i tid till ett möte, men det är inget allvarligt eller olösligt. Det gäller bara att vara tydlig eller ha tålamod. Annars är tempot högre här, och fikapauserna färre. Kindpussar och artigheter är definitivt vanligare i Bryssel, och så är det mer hierarkiskt överlag. Men visar man förståelse för andras utgångspunkter kommer man långt. Synen på det europeiska samarbetet, graden av integration etc. skiljer sig kraftigt åt. Den ekonomiska krisen har också ökat klyftorna i Europa, säger Cecilia Malmström, men respekt och lyhördhet för andras argument är viktig. Cecilia Malmströms lösning är att föra fram argument och hitta lösningar där alla känner att de bidrar. En lyckad kompromiss i Bryssel är en där alla kan presentera sig som vinnare. Kulturskillnaderna är överkomliga, menar Cecilia Malmström, språkskillnaderna däremot kan ibland orsaka missförstånd trots skickliga tolkar och översättare. Ett roligt minne är när en dansk kollega citerade filosofen Karl Popper och några av tolkarna blandade ihop Karl Popper med Harry Potter! Cecilia Malmström är ju inte ensam svensk i Bryssel, men andelen svenskar i EUkommissionens organisation har minskat med nästan en tredjedel sedan Det är synd, tycker hon. Kompetenta svenskar missar en karriärväg och en spännande internationell arbetsmiljö. EU missar deras kompetens. I EU-samarbetet är det viktigt att alla länder är representerade på alla nivåer för att förhindra att det är de stora länderna som styr. Nätverkande är viktigt i Bryssel och det kan vara en fördel att komma från samma land. KOMMISSIONÄRERNA: Cecilia Malmström blev EU-kommissionär 2010, hennes mandatperiod går ut Kommissionärerna, en från varje medlemsland, utses av EU-kommissionens ordförande. Denne utses i sin tur av EU-parlamentarikerna efter förslag av Europeiska rådet, som består av medlemsländernas stats- och regeringschefer. Medlemmarna i EU-parlamentet väljs av medborgarna i alla de 28 medlemsländerna, nu närmast vid EU-valet i maj fokus: europa 3

4 Christian Danielsson: Jag kan rekommendera att arbeta inom EU Christian Danielsson är för närvarande den högste svenske tjänstemannen inom EU-kommissionen. 1 oktober tillträder han som generaldirektör, med ansvar för EU:s utvidgning. Christian Danielsson började arbeta med EU-frågor redan 1987, sedan 1992 i Bryssel. Att arbeta inom EU-kommissionen kan jag absolut rekommendera, det är en av de mer intressanta organisationerna som finns, om man är intresserad av politik och samhällsfrågor, säger han. Omkring svenskar arbetar inom kommissionen i Bryssel och Luxemburg, som handläggare eller översättare. Och det är viktigt att de finns. EU-kommissionen och den förvaltningstradition som finns där ska reflektera medlemsländerna, så därför är det viktigt att det också finns svenska tjänstemän, som tillför 4 fokus: europa kompetens, erfarenheter och svensk förvaltningstradition, säger Christian Danielsson. Svensk närvaro är också viktig för att föra EU:s institutioner närmare medborgarna i Sverige. Det handlar om allt från att kunna kontakta kommissionen på svenska till att kommissionen kan företrädas av svenska EU-tjänstemän i kontakter med Sverige. Den som söker sig till EU-kommissionen bör vara intresserad av Europafrågor och samhällsfrågor. Kraven är hårda och arbetstrycket är högt i de flesta fall. Det är en tuff miljö med hårda krav och det är rimligt eftersom vi ska betjäna 500 miljoner EU-medborgare. Allt vi gör måste hålla hög kvalitet. Men den som får jobb inom kommissionen kan se fram emot ett spännande arbete. Christian Danielsson är civilekonom och diplomat och har sedan 1987 arbetat med EU-frågor. Han deltog på 90-talet i förhandlingarna inför Sveriges medlemskap och ingick senare i den första svenska kommissionären Anita Gradins kabinett. Christian Danielsson har i huvudsak arbetat med EU:s utvidgning, senast med Kroatiens som blev medlem 1 juli i år. Han har varit Sveriges EU-ambassadör, vice generalsekreterare för kommissionen och 1 oktober blir han generaldirektör och blir då kommissionens högsta svenska tjänsteman.

5 Maria Sjöström-Gisslén: Franskan gav henne jobbet Hon lockades av det internationella perspektivet och med franskans hjälp fick hon arbete inom EU. Maria Sjöström-Gisslén är översättare och språkvårdare vid EU-kommissionens svenska representation i Stockholm, utskickad av EU:s generaldirektorat för översättning i Bryssel. Maria Sjöström-Gissléns karriär har varit brokig. Så såg jag en annons där EU-kommissionen sökte översättare och anmälde mig till ett uttagningsprov, berättar hon. Jag lockades av det internationella perspektivet och jag ville använda mina språkkunskaper. Provet ledde till ett erbjudande om arbete och sedan 1996 arbetar hon som översättare inom EU-kommissionen. Hon har bott och arbetat i Bryssel i tre omgångar, nu är hon stationerad i Stockholm sedan ett och ett halvt år. Franskan lärde Maria Sjöström-Gisslén sig i en fransk skola i Etiopien, där hennes föräldrar arbetade. Detta ledde vidare till en fransk studentexamen och en civilekonomexamen med fransk inriktning. På alla kommissionens representationer arbetar en till två språkhandläggare och vi översätter texter som riktar sig till allmänheten. Vi är också ute på skolor och universitet och föreläser, berättar hon. Bakom detta ligger EU:s beslut om språklig mångfald, att alla EU-medborgare ska ha rätt att kommunicera med EU på sitt modersmål. Idag har EU 24 officiella språk, senast kroatiska. Det bästa är att arbetet är multikulturellt och att jag har kollegor från olika länder. Frågorna vi arbetar med är alltid spännande, ja, man är alltid i hetluften. Många av kollegorna finns i Bryssel och dem har hon daglig kontakt med via e-post, telefon och videokonferenser. Vi jobbar ihop fast vi sitter på olika ställen. När Maria Sjöström-Gissléns mandat på Stockholmskontoret går ut om några år åker hon tillbaka till Bryssel och nya arbetsuppgifter. Vad vet hon inte idag. Jag kan tänka mig något annat än översättningsarbete, men jag lämnar inte EU. språkfakta EU:s officiella språk fastställdes redan i den allra första förordningen från 1958, som slog fast att alla förordningar och andra texter som når allmänheten ska skrivas på de officiella språken. Målet med EU:s språkpolitik är att värna den språkliga mångfalden och att uppmuntra alla att lära sig språk. Från början var de officiella språken bara fyra; italienska, tyska, franska och holländska. Svenskan blev officiellt i och med vårt inträde 1995 och det senaste språket är kroatiskan som tillkom 1 juli i år då Kroatien blev medlem. fokus: europa 5

6 Emma Sundell: Blue Book ett steg i karriären Emma Sundell är politisk sekreterare åt två riksdagsledamöter, och anställd av den moderata riksdagsgruppen. Det här arbetet är nästa steg i karriären för Emma Sundell, som närmast kom från en Blue Book-praktik på EU-kommissionens svenska representation i Stockholm. Efter en pol mag i statskunskap vid Uppsala universitet fick hon praktik på Sveriges EU-representation i Bryssel. Jag blev intresserad av kommissionens roll i EU och efter praktiken sökte jag mig därför till kommissionen, fick syn på Blue Book och tänkte att det kunde vara något för mig, säger hon. Nu är det inte lätt att komma med i Blue Bookprogrammet, konkurrensen är hård, men på tredje försöket fick Emma sin praktik. Praktiken varade från och med första oktober i fjol och till och med sista februari i år. Under praktiken fick jag skriva debattartiklar och 6 fokus: europa tal och ta fram underlag till representationens chef Pierre Schellekens. Jag lärde mig mycket om hur EU-frågorna kommuniceras här i Sverige och fick ett nytt europeiskt perspektiv på många frågor. Det var intressant, mycket skrivande, och det tycker jag om. Som politisk sekreterare är hennes uppgifter ungefär desamma, men med den stora skillnaden att det handlar om svensk politik och mer lokala och regionala frågor. Emma Sundell är 26 år och i början av sin karriär, om framtiden säger hon så här: Jag hoppas få arbeta mer med EU i framtiden. Det är viktigt att Sverige är en stark röst i EU och att vi för en aktiv debatt om EU:s framtid det vill jag bidra till. fakta blue book Unga akademiker som avlagt högskoleexamen kan få Blue Bookpraktik inom EU-kommissionen för att få inblick i verksamheten samtidigt som kommissionen drar nytta av praktikanternas synpunkter och kunskaper. Praktiken är fem månader och genomförs i Bryssel, Luxemburg eller vid någon av de nationella representationerna. Praktikanterna antas två gånger per år och det gäller att vara ute i god tid. Närmast går tiden ut för den praktikperiod som början 1 oktober Sista dag för ansökan är den 31 januari Ansökningsformuläret finns på En gallringsprocess, baserad på den sökandes akademiska profil, språkkunskaper och övriga meriter, sållar fram de bästa kandidaterna, som samlas i en databas kallad Blue Book. Ur den väljs sedan praktikanterna ut. Omkring 650 får praktik varje period och varje praktikant får 1000 Euro per månad i ersättning för bland annat resekostnader.

7 Så söker du EU-jobb Den som vill arbeta inom EU-kommissionen måste dels ha den utbildning och erfarenhet som krävs, dels klara något av de allmänna uttagningsprov som ordnas av EPSO. den Europeiska byrån för rekrytering av personal, som ansvarar för rekryteringen till EU:s alla institutioner. Uttagningsproven är oftast både skriftliga och muntliga. De skriftliga bedömer kompetens och kunskaper. Den som godkänns på de skriftliga proverna går vidare till intervju inför en uttagningskommitté. Går man vidare sätts man upp på en lista från vilken EU:s institutioner kan rekrytera personal. Läs mer om rekryteringsprocessen på Paloma Blanco: Officer och informatör Paloma Blanco är informatör vid EU-kommissionens svenska representation. Hennes väg dit är inte den vanligaste. Paloma Blanco är i grunden officer och har studerat vid Försvarshögskolan. Men hoppet från det militära till EU-kommissionen är inte så långsökt, som man kan tro. Under officersutbildningen gjorde jag så kallad Military-Erasmus på den kungliga militärhögskolan i Bryssel, berättar hon. Många av de militära operationerna är ju kopplade till EU idag, och vi har bland annat haft svensk trupp på EU-uppdrag i Tchad. Jag är intresserad av sociala gemenskaper och det var intressant att leda soldater, men det var inget jag tänkt från början. I stället lockade studier i statsvetenskap, men så fick hon tips om praktik på EU-kommissionens svenska representation. Paloma Blanco fick praktikjobbet, som senare förvandlades till en fast tjänst som informatör. Arbetet här överträffar mina förväntningar, jag arbetar både åt kommissionen och åt EU-parlamentet, så jag har stor bredd i min roll som informatör. Paloma Nordling-Blanco är 28 år och i början av sin karriär. I framtiden kan jag tänka mig att arbeta med försvarspolitiska frågor, exempelvis för Sverige inom EU. Men jag är framförallt bra på kommunikation och vill förfina den kompetensen ytterligare. Och helt har hon inte lämnat tanken på studier i statsvetenskap. Jag har fortsatt att läsa statsvetenskap på deltid, parallellt med mitt arbete för jag trivs bäst med att arbeta med kommunikation kopplat till samhällsfrågor. fokus: europa 7

8 *Exakt tid varierar dag för dag Succé i Almedalen Jag är alldeles tagen, Almedalen betyder otroligt mycket för demokratin i det 21:a århundradet. Det sade den bulgariska EU-kommissionären Kristalina Georgieva efter sitt besök i Visby under Almedalsveckan i juli. Hon besökte tillsammans kommisionärskollegorna Cecilia Malmström och Connie Hedegaard, Danmark, en hel rad EU-parlamentariker och andra människor, Europahuset i Almedalen under veckan. Där bjöds på 32 seminarier och diskussioner. Intresset var stort vilket också syntes i sociala medier, där det gillades, kommenterades och twittrades. Se mer om veckan under länken news/topics/events/almedalen/ index_sv.htm Välkommen till Europahuset Välkommen till i Almedalen EuropahusEt i almedalen! 13:00 14:45 Utmaning EUropa* Panelsamtal med europeiska och nationella politiker, berörda parter och experter om gemensamma utmaningar inom EU. strandgatan 20 För tredje året i rad är Europahuset på plats under Almedalsveckan. Kom och diskutera aktuella EU-frågor och EUs framtid med bland andra EU-kommissionär Cecilia Malmström, miljöminister Lena Ek, Finlands försvarsminister Carl Haglund, Scanias VD Martin Lundstedt, ordförande för TCO Eva Nordmark, VD för Nasdaq OMX Stockholm Jens Hen riksson samt flera svenska Europaparlamentariker. 15:00 16:00 VägVal EUropa* Utfrågning av partierna om deras Europapolitik med K-G Bergström och Lena Mellin. 16:30 17:30 Samtal EUropa* Ett samtal om Europa med tongivande och inspirerande européer. VECKANS PROGRAM facebook.com/europahuset Twitter #euialmedalen Dags för medborgardialog Kom och diskutera EU i Blå Hallen i Stockholms stadshus den 15 oktober! I år är det EU:s medborgarår och nästa år går vi till val till EU:s parlament. Med anledning av det kommer EU:s vice ordförande Viviane Reding till Sverige för att tillsammans med EU-minister Birgitta Ohlsson och Europaparlamentariker möta medborgarna i en dialog om framtidens EU. Läs mer på myterna om eu del 5 EU vill lägga ner regionala flygplatser Detta fick vi veta av medierna i våras. Och nej, det stämmer inte. Däremot ser EU-kommissionen över reglerna för offentlig finansiering av flygplatser och stöd till flygbolag. Enligt de föreslagna riktlinjerna ska staten kunna stödja flygplatser om det finns ett verkligt transportbehov och om flygplatsen behövs för tillgängligheten till den aktuella regionen. Idag är driftstöd inte tillåtet. Dessutom ska flygbolag, som vill starta en ny rutt, kunna få ett tidsbegränsat ekonomiskt stöd, anpassat till marknadsläget. Nu pågår ett samråd om förslaget. Gör din röst hörd via länken: consultations/2013_aviation_guidelines/index_en.html Kontaktuppgifter Chef för avdelningen för press, media och kommunikation: Pernilla Baralt Tel: Mobiltelefon: E-post: Pressekreterare: Johan Wullt. Tel: E-post: Chef för representationen Pierre Schellekens Tel: , E-post: EU-kommissionens svenska hemsida: EU:s officiella hemsida: Fokus Europa ges ut av EU-kommissionens representationskontor i Stockholm. Produktion: Factum. Tryck: Skaraborgs Offset, september 2013.

SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE

SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE europa FOKUS #5 2013 I DETTA NUMMER UNGDOMSGARANTI EFTERLYSES INVESTERINGAR I VÄLFÄRDEN EU-PROJEKT GER JOBB PÅ GOTLAND EN TIDNING FRÅN EU-KOMMISSIONEN SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE foto: sanna skerdén Nu

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen Europa. Kunskapsmagasinet för unga Europeiska unionen Detta kunskapsmagasin tillsammans med en lärarhandledning finns på internet: http://europa.eu/teachers-corner/index_sv.htm bookshop.europa.eu Europeiska

Läs mer

Innehåll. Sverige 29. Inledning 7. Ekonomi 63. Arbete 83. Demokrati 11. Att hantera information 91. Individer och grupper 75. Kommun och landsting 17

Innehåll. Sverige 29. Inledning 7. Ekonomi 63. Arbete 83. Demokrati 11. Att hantera information 91. Individer och grupper 75. Kommun och landsting 17 Innehåll Inledning 7 Sverige 29 Ekonomi 63 Arbete 83 Ämnesplan i samhällskunskap 8 Planering av kursen 10 Demokrati 11 Demokratins kännetecken 12 Demokratins motsats - diktatur 13 Direkt och indirekt demokrati

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 3 2014 KyrkAs FÖRBUNDSfullmäktige ROLF, ELISABETH OCH ANGELINA: OM DET GODA medarbetarskapet KARIN KARLSTRÖM OM PSYKOLOGISKA ASPEKTER PÅ LÖNEN: Då

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

EU-MEDBORGARNAS AGENDA

EU-MEDBORGARNAS AGENDA EU-MEDBORGARNAS AGENDA Européerna säger sin mening Rättsliga frågor Innehåll 02 EU-MEDBORGARNAS AGENDA 04 DET OFFENTLIGA SAMRÅDET OM EU-MEDBORGARSKAPET 05 Vem deltog? 07 Fri rörlighet i EU 11 Medborgare

Läs mer

Barns och ungas egna perspektiv

Barns och ungas egna perspektiv Barns och ungas egna perspektiv Rapport från barn- och ungdomshearingen 20 november 2008 Nätverket för Barnkonventionen NGO Network for the Rights of the Child Innehåll Inledning... 3 Nätverket för Barnkonventionen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Inga-Britt Ahlenius vågar utmana makteliten

Inga-Britt Ahlenius vågar utmana makteliten Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 5 2012 KARRIÄR Praktik på redovisningsbyrå blev en lyckträff FÖRETAGANDE Svårt för mindre företag att låna pengar REVISION FAR till Bryssel med uppdrag

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer