Competitive Intelligence in the Age of Social Computing

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Competitive Intelligence in the Age of Social Computing"

Transkript

1 Competitive Intelligence in the Age of Social Computing Hej seminariedeltagare, Här kommer lite dokumentation från den 5 mars. Utifrån den minienkät som gjordes innan eventet så vill vi också passa på att berätta för dig vem du är. Glädjande, men inte oväntat, är att du jobbar i en organisation som ligger över snittet vad gäller mognad i användningen av sociala medier.¹ Två av tre seminariedeltagare använder till exempel sociala medier i sitt omvärldsbevakningsarbete, även om endast ett fåtal säger sig använda särskilda verktyg för detta. De kanaler som används är huvudsakligen Twitter, LinkedIn och Facebook. Trots denna relativa mognad så brottas du fortfarande med de gamla vanliga problemen: hur kan jag samla in relevant information, hur kan jag analysera informationen, och hur kan jag se till att rätt personer får ta del av den. Några har kommit lite längre och ser integrering och visualisering av (nya) informationsflöden som de stora utmaningarna framöver. Om du vill ha stöd i ditt arbete med dessa frågor är du självklart välkommen att kontakta oss på M-Brain och Comintelli. Två av tre samlar in information via dessa kanaler och en av tre använder dem även för att sprida information. 1 För mer info, se SCB:s rapport Företagens användning av it 2013

2 Datadriven analys utmaningar och möjligheter Ulrik Franke, tekn.dr Forskare, Avdelningen för Informations- och aerosystem

3 Från web 1.0 till web 2.0 Över 4 miljoner artiklar Över 1,6 miljoner artiklar 250 miljoner nätverkande användare 500 miljoner tweets varje dag 100 timmar video per minut Över 1 miljard användare varje månad

4 Öppna data

5

6 Prediktion Goel, S, Hofman, J M, Lahaie, S, Pennock, D M, Watts, D J, Predicting consumer behavior with Web search, PNAS, vol. 107 no , October 12, 2010.

7 Vad händer i näringslivet? En studie av 179 stora börsnoterade företag visade att de företag som i stor utsträckning använde sig av datadrivet beslutsfattande i genomsnitt har 5-6% högre produktivitet än de som inte gör det 2012 köptes det mjukvara för 4.3 miljarder dollar i syfte att hantera big data Brynjolfsson, E, Hitt, L M. and Kim, H H, Strength in Numbers: How Does Data-Driven Decisionmaking Affect Firm Performance? (April 22, 2011). Available at SSRN: or Mark A. Beyer et al., Big Data Drives Rapid Changes in Infrastructure and $232 Billion in IT Spending Through 2016, Gartner, Inc., Oct

8 Olika sorters beslutsstödssystem Modellcentrerad analys Datacentrerad analys Datagenererad modell Datadrivna beslutsstödssystem (OLAP / deskriptiv data mining) Datadrivna beslutsstödssystem (Prediktiv data mining) Kunskapsgenererad modell Modelldrivet beslutsstödssystem Kunskapsdrivet beslutsstödssystem Franke et al. Datadriven underrättelseanalys, FOI-R SE, 2013 Daniel J Power and Shashidhar Kaparthi. Building web-based decision support systems. Studies in Informatics and Control, 11(4): , 2002.

9

10

11 Roman Friedrich, Bahjat El-Darwiche, Milind Singh, and Alex Koster: Digitization for Economic Growth and Job Creation: Regional and Industry Perspectives), Booz & Co, 2013

12 Beñat Bilbao-Osorio, Soumitra Dutta, and Bruno Lanvin, Editors: The Global Information Technology Report 2013: Growth and Jobs in a Hyperconnected World, World Economic Forum 2013

13

14 Chief Data/Digital Officer!? Debra Logan & Mark Raskino: Why Your Organization Needs a Chief Data Officer (and Maybe a Chief Digital Officer, Too), Gartner, 9 April 2013 ID:G

15 Chief Data/Digital Officer!? We asked each recruiter, "What tends to be the most common reasons why your clients come to you and ask that you find them a new CDO in the first place?" Their rather consistent responses include: "They need to respond to the competitive threat, more than anything else, and that competitive threat can come in many ways, shapes or forms." " it's proven over the last 24-plus months or so (that DO searches are) more reactive than proactive." "Typically, that their business is undergoing some minor or radical transformation, or needs to undergo a minor or radical transformation." Ken McGee: Early Trends in Recruiting Chief Digital Officers, Gartner, 14 November 2013 ID:G

16

17 Hot eller utmaningar? Är IT-funktionen drivande i att skapa möjligheter eller en bromskloss för förändring? Ses datadriven analys som en möjlighet att skapa nytt värde eller kapa gamla kostnader?

18

19

20 Muchnik, Aral & Taylor: Social Influence Bias: A Randomized Experiment, Science 9 August 2013: Vol. 341 no pp DOI: /science

21 60% av världens mest framstående IT-länder ställer lagkrav på hur personuppgifter får hanteras (2013) Khushbu Pratap, Carsten Casper, Angela McIntyre, Jay Heiser & Frank Buytendijk: Predicts 2014: Surveillance and Profiling Lead to Privacy-Related Reputation Risk, Gartner, 3 December 2013 ID:G

22

23 Sammanfattning Ökad tillgång på data (web 2.0, öppna data) Framstegen inom maskinintelligens förändrar förutsättningarna för företag och samhället i stort Det är en utmaning att samtidigt hålla högt innovationstempo och säkerställa driftsäkerhet Sociala medier öppnar nya möjligheter för manipulation Privatlivsfrågorna måste hanteras klokt och proaktivt

24 Frågor?

25 Att beställa stöd från FOI

26 Exempel på stöd från FOI Expertstöd Framtagning av strategiska beslutsunderlag Utveckling av myndigheters krishanteringsförmåga Experimentella resurser Forskningsprojekt/forskningsmiljöer

27

28 Kontaktuppgifter Marknadsområde civila myndigheter: Marknadsområde näringsliv:

29 Omvärldsbevakning i den socialt nätverkande verksamheten Lars Degerstedt, Helge Hüttenrauch,

30 CIBAS 3 årigt projekt Finansierat av KK stiftelsen Forskning 2013: två inledande studier + prototyp Deltagande parter: M Brain Johan Hammarlund Comintelli Jesper Ejdling Martell och Anders Thulin Glykol Peder Söderlind Södertörns högskola, Medieteknik Lars Degerstedt (projektledare) och Helge Hüttenrauch

31 Del 1 Omvärldsbevakningsprocessen som socialt nätverkande perspektiv och mönster

32 Översikt del 1 Omvärldsbevakningsprocesser som sociala nätverk Forskningsstudiens genomförande Studiens resultat Konceptuellt ramverk med 3 perspektiv Analyser baserat på designmönster (urval) Relaterad forskning Slutsatser i korthet

33 Verksamhet som sociala nätverk Kunskapsintensiva verksamheter där människan står i centrum Människan har komplext socialt beteende och social struktur i sociala nätverk Kunskap Meningsfullhet Samverkan Självständighet Kreativitet Källa: Li, C & Bernoff, J. (2011) Groundswell: Winning in a world tranformed by social Technologies. Forrester Research, HBR Press.

34 Omvärldsbevakningsprocessen som socialt nätverk Hur kan vi förbättra omvärldsbevakningsprocessen genom att bättre stödja socialt nätverkande?

35 Explorativ forskningsstudie Syfte: identifiera kopplingar mellan omvärldsbevakningsprocessen och sociala nätverk 9 expertintervjuer, á 2 timmar Litteraturgenomgång Studien underlag för designprototyper och utvärderingar (pågående) Designvetenskaplig metodik Relaterad forskning: Vilma Vouri (2011) Social Media Changing the Competitive Intelligence Process: Elicitation of Employees' Competitive Knowledge. Ph D Thesis.

36 Sociala nätverks påverkan på omvärldsbevakningsprocessen 3 perspektiv Beteende Den nätverkande individen Struktur Verksamhet som socialt nätverk Teknik Social IT Konceptuellt ramverk för analys

37 Analysmetod baserat på designmönster Behov / önskan Observation av behov / önskan Mönster Mönster som stödjer behov / önskan Användningsområden: 1) Utveckling av omvärldsbevakningsprocessen 2) Utformning av nya tjänster och verktyg Källa: Crumlish, C. & Malone E. (2009) Designing Social Interfaces. O'Reilly.

38 Analys i urval Behov / önskning Arbetssättet utvecklande, kreativt och stimulerande Att fler personer kan delta i arbetet Beställning Analys Big data Mönster Engagemang Sign up, inbjudan, hot start, åter engagemang, nivåer, utmärkelser, anseende Närvaro tillgänglighet, humör, kompislista, aktivitetsströmmar, meddelandeströmmar, uppdateringar, hålla sällskap, livstecken, användargalleri Samlande spara, favoriter, visa, prenumerera, taggning, taggmoln, feedback, rösta för att välja, rankning, kommentarer, recension, inbjudan, Publicering kollaborativt skrivande, kommunikation, moderator, publik/grupp/privat konversation, argumentation, sparad konversation, crowd sourcing, rösta, rankning, peer to peer awards, start av konversation Rankning filtering, navigation, taggning, bokmärken, geotaggning, lokalitet, kalender

39 Den nätverkande individen 8 normer Frihet i allt teknik som frigörare och personligt stöd Anpassningsbarhet regler anpassas till individens behov Produkter som uttryck för personlighet Detaljgranskning företag får räkna med mycket noggrann granskning av produkter, reklam och beteende Integritet och öppenhet företags värderingar måste överensstämma med kundens Underhållning lekfull attityd i tillvaron, till arbete, tjänster och produkter att ha roligt lika viktigt som att vara effektiv Samarbete sociala nätverket deltar i arbete och beslut samarbetar alltid prosumer kund och leverantör i samskapande Hastighet Snabb konversation snabba svar Innovation vill arbeta i innovativa företag och vill använda ny innovativ teknik Källa: Tapscott, D (2009) Grown up digital: how the net generation is changing your world. McGraw Hill.

40 Sociala nätverk stödjer kollektiv intelligens Traditionell analys Snäv analys Påverkad/styrd Konfliktfylld information Förmedlad Expertkompetens Konsensus Förbättring Kollektiv intelligens Bred observation Oberoende Kompletterande information Direkt Multidisciplinärt kunnande Mångfald Innovation Anpassat från: Bradley A. J. & McDonald M. P. (2011) The Social Organization. Harvard Business Review Press

41 Social IT är en social miljö Möjliggör Lita på Bevaka Livfullhet Källor: Wodtke, Govella (2009) Information Architecture: blueprints for the web. 2 nd Ed. New Riders Bacon Jono. (2012). The Art of Community: Building a new age of participation. 2 nd Ed. O'Reilly Media

42 Resultat i korthet Omvärldsbevakningsprocess som sociala nätverk 3 dimensionellt ramverk för analys med designmönster Individuella beteenden under förändring Sociala nätverk möjliggör kollektiv intelligens Social IT skapar engagemang

43 Del 2 Omvärldsbevakning genom användarnas ögon

44 Översikt Syfte och frågeställning Contextual inquiry en metod före design Resultat i form av 5 personas Sammanfattning efter beteenden, struktur, och teknik

45 Motiveringen Syften: Öka kunskap om omvärldsbevakning Klargöra ITs roll för omvärldsbevakning Tre perspektiv: 1. Förstå beteende + behov hos användarna 2. Kartlägga strukturer av omvärldsbevakande organisationer 3. Identifiera (nya) tekniska funktioner

46 Metod: Contextual Inquiry Del av contextual design, dvs. utveckling av IKT system och tjänster Platsbesök användaren visar hur hen arbetar Hänsyn tas också till fysisk arbetsmiljö, arbetsorganisation, artefakter, utrustning, m.fl. Holtzblatt, K., Wendell, J. B., & Wood, S. (2005). Rapid contextual design: a how to guide to key techniques for user centered design. Elsevier.

47 5 olika aktörer 5 Contextual inquiry sessions med olika arbetsbefattningar i olika organisationer: Strategisk ledning (omvärldsbevakning) Redaktör för omvärldsbevakning (facklig organisation) Omvärldsbevakningsspecialist domänspecialist Prosument av organisationens omvärldsbevakning Analytiker (strategisk finansanalys)

48 Personas Designteknik: personas Personas är fiktiva personer, sammansatta från observationsstudier; bilderna är tagna från webben och motsvarar inte studiens deltagare Även namn, kön, ålder etc. har ändrats Personas används för att illustrera aktörer och kommunicera inom design och utvecklingsteams Cooper, A., Reimann, R., & Cronin, D. (2012). About face 3: the essentials of interaction design. John Wiley & Sons.

49 5 Personas Maria Strategisk ledning (omvärldsbevakning) Utbildning: Ekonom/marketing Leder 3 grupper i Europa, 1 i USA, 1 expert i Asien John Kerstin Prosument av organisationens omvärldsbevakning Utbildning: djuruppfödning/bonde Sprider information till kunder/medlemar Brenda Analytiker (strategisk finansanalys) Utbildning: Företagsekonom Specialområde att analysera finansiella data Redaktör för omvärldsbevakning (facklig organisation) Utbildning: bibliotekarie Rapportera till ledningen Simon Omvärldsbevakningsoch domänspecialist Utbildning: Pedagog Försörjer ledningen med regelbundna rapporter

50 Maria Observationer Strategisk ledning (omvärldsbevakning) Utbildning: Ekonom/marketing Leder 3 grupper i Europa, 1 i USA, 1 expert i Asien mogna marknader är inte problematiskt, men unga, dynamiska marknader saknar bra information Traditionell: försörjer ledningen Teknik: Nöjd med dagens verktyg; dock regelbundna försök med nya system Social nätverk: organiserar regelbundna träffar av hela gruppen för omvärldsbevakningen; träffas minst 1 gång om året (face 2 face)

51 John Observationer Redaktör för omvärldsbevakning (facklig organisation) Utbildning: bibliotekarie Rapportera till ledningen Hög produktivitet krävs (dagligen 100 tals nyheter) Befogenhet att bestämma över strategiska bevakningsområden, kategorier och nyckelord Teknik: Vill gärna se att verktygen utvecklas Social nätverk: Regelbundna träffar med organisationens lednings och omvärldbevakningsgrupp (1x/kvartal)

52 Kerstin Observationer Prosument av organisationens omvärldsbevakning Utbildning: djuruppfödning/bonde Sprider information till kunder/medlemar Ta till sig information från omvärldsbevakningssystem måste dock omvandla dessa för spridningen (broschyrer) s.k. media breaks Teknik: Har egen/lokal uppsättning av omvärldsbevakningsinformationer (filer) Social nätverk: Reser mycket för att träffa sina kunder Nära samarbete med andra experter från akademin och industrin/branschen inkl. personliga möten + resor; många projekt tillsammens; experter i Norden på telefonavstånd

53 Sammanfattning (konkret nivå) Maria, John + Kerstin: Experter i omvärldsbevakning samarbetar kollaborativt i olika former Kerstin: löser uppgifter, inom och utanför ramen av organisationens struktur och ITinfrastruktur Kerstin/Simon: Process och kommunikations flöden skiljer sig åt mellan olika roller, men även mellan den officiella och informella bilden ( 2 verkligheter ) Kerstin: Samarbete sker i begränsat utsträckning inom omvärldsbevakningsverktyg och mer ofta parallellt till dessa

54 Sammanfattning (konkret nivå) Alla: Experter är inbäddad i (olika) nätverk (internt + externt) Alla: Det finns alltid minst en grupp av relevanta aktörer, antingen för input, under bearbetning eller som mottagare (direktkontakt) John/Simon: Verktygen bestämmer struktur av arbete, delvis även den fysiska arbetsplatsen ( arbetsorganisation ) Maria, John, Brenda: Regelbundna händelser takter leveranser, t.ex. kvartalsrapporter; hög arbetstempo inför dessa Alla: Strukturer avspeglar det som har fungerat hittills ( backspegel )

55 Sammanfattning (konkret nivå) John, Kerstin, Simon, Brenda: Textbaserad data idag; multimedial data går förlorat i processen John/Simon: Teknik upplevs som delvis begränsande, individuella avsteg från officiella IT regelverk förekommer John, Simon, Brenda: Konkret potential till att förbättra omvärldsbevakningsverktyg identifierat, t.ex. för design av produktivitetsverktyg, bättre support för analyser och visualisering samt stöd för samarbete och awareness m.fl.

56 Sammanfattning (abstrakt nivå) Tre områden samspelar Beteenden är individuella inom olika omvärldsbevakningsroller Struktur och teknik avspeglar sig i och möjliggör beteenden Förändringar inom ett område kommer påverka de andra

57 Fortsatt arbete Prototyper utforma och utvärdera Social IT för omvärldsbevakning Fördjupande studier av social nätverk inom omvärldsbevakning Delta i och stödja intressenätverk för omvärldsanalytiker

58 Extra bilder

59 Analys 1 (av 3): beteende Observationer Arbetssättet utvecklande, kreativt och stimulerande Att fler personer kan delta i arbetet IT och information knutna till den enskilda individen Självförklarande verktyg stöd för igenkänning Arbetar kombinerat med olika typ av information och verktyg Mönster & principer Engagemang Sign-up, inbjudan, hot start, återengagemang, nivåer, utmärkelser, anseende Närvaro tillgänglighet, humör, kompislista, aktivitetsströmmar, meddelandeströmmar, uppdateringar, hålla sällskap, livstecken, användargalleri Identitet profil, personlig dashboard, tillskrivning Enkelhet visualisering, påminnelse, geotaggar, entitetslänkning Integration öppenhet

60 Analys 2 (av 3) : struktur (valda exempel) Steg vid omvärldsbevakning Beställning Spridning Urval Analys Användning Mönster & principer Samlande spara, favoriter, visa, prenumerera, taggning, taggmoln, feedback, rösta för att välja, rankning, kommentarer, recension, inbjudan, Delande bokmärken, dela, skicka gåva, inbäddad media, indirekt delande Relationer grupper, hänga med, följa, filtrera, rekommendation, social sökning, sökning som dialog, umgängescirklar, publicera relationer, hitta personer, lägg till vänner Publicering kollaborativt skrivande, kommunikation, moderator, publik/grupp/privat konversation, argumentation, sparad konversation, crowd sourcing, rösta, rankning, peer-to-peer awards, start av konversation Samarbete rösta, beslutsfattande, ansikte-mot-ansikte-möte, gruppkonversation, skicka inbjudan, aktivitetsströmmar, uppdatering, rankning

61 Analys 3 (av 3): teknik (valda exempel) Observationer Textuell data Big data Delad information Aggregering Webbdesign Mönster & principer Nyhetslayout nyhetsflöde, blogg, wiki, konversation, rekommendation, livscykel, annotering Rankning filtering, navigation, taggning, bokmärken, geotaggning, lokalitet, kalender Öppna APIer social rymd, länkad data, import standardformat, öppen standard Folksonomi taggsystem, taggmoln, liknande beteenden Rik upplevelse rik layout, dashboard, mindre text, minimal navigation, multimedia, rikt innehåll, mobile first

62 Simon Observationer Omvärldsbevakningsoch domänspecialist Utbildning: Pedagog Försörjer ledningen med regelbundna rapporter Skriver många analyser manuellt/stöd för bättre analyser behövs Teknik: Anser att endast text baserad bevakning är svårt att väcka intresse för ( föråldrat ) Social nätverk: Fler inom organisationen borde kunna ta del av resultat, inte bara ledningen Saknar professionell grupp av omvärldsbevakare i Sverige Struktur: Tydlig avgränsade områden att bevaka, men trender uppstår även av händelser som inte finns på radarskärmen

63 Brenda Observationer Analytiker (strategisk finansanalys) Utbildning: Företagsekonom Specialområde att analysera finansiella data Bevakning av officiell (börs ) information (konkurrenter) och tolkning av kommunikation rund dessa data (webbsändningar) Teknik: Webbläsare, Excel, presentationsprogram Struktur: Data måste göras begriplig; text kommentarer och diagram viktigast Social nätverk: Ser stor potential att införa finansiell bakgrundsinformation & analyser i fler (strategiska) projekt

Värdeskapande i sociala interaktioner

Värdeskapande i sociala interaktioner Mälardalens Högskola Akademin för Innovation, Design och teknik Värdeskapande i sociala interaktioner - Ett innovativt synsätt på kundförståelse genom interaktion och engagemang Amanda Johansson Jacob

Läs mer

Web 2.0:s påverkan på bankers framtid PER LIDESTEDT

Web 2.0:s påverkan på bankers framtid PER LIDESTEDT Web 2.0:s påverkan på bankers framtid PER LIDESTEDT Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Web 2.0:s påverkan på bankers framtid av Per Lidestedt Examensarbete INDEK 2008:35 KTH Industriell teknik och management

Läs mer

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer

Rekrytera sm@rt. En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg. Recruit sm@rt

Rekrytera sm@rt. En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg. Recruit sm@rt Camilla Lundberg & Cecilia Ångman Rekrytera sm@rt En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg Recruit sm@rt A qualitative study of how organizations are

Läs mer

Framtidens bank. - en studie av hur banker skulle kunna utformas med hjälp av användbarhet och social media. Frida Iwar Helena Lundgren

Framtidens bank. - en studie av hur banker skulle kunna utformas med hjälp av användbarhet och social media. Frida Iwar Helena Lundgren UPTEC STS11029 Examensarbete 30 hp Juni 2011 Framtidens bank - en studie av hur banker skulle kunna utformas med hjälp av användbarhet och social media Frida Iwar Helena Lundgren Abstract The future of

Läs mer

Kunskapshantering inom växande IT-bolag

Kunskapshantering inom växande IT-bolag Kunskapshantering inom växande IT-bolag En kvalitativ fallstudie på ett mindre IT-bolag Knowledge management in growing IT companies A qualitative case study at a small IT company Patrik Evertsson Jonas

Läs mer

e-ledarskap Kompetens för konkurrenskraft och innovation Enterprise and Industry

e-ledarskap Kompetens för konkurrenskraft och innovation Enterprise and Industry e-ledarskap Kompetens för konkurrenskraft och innovation Forskningsrön utvecklade av: Framtaget för Europeiska kommissionen, GD Enterprise and Industry Innehållsförteckning OM PROJEKTET... 2 TACK... 2

Läs mer

Framtidens läxläsning

Framtidens läxläsning Framtidens läxläsning Hur mobilteknologi kan komma att förändra grundskolan JONATAN FOGELQUIST Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Framtidens läxläsning Hur mobilteknologi kan komma att förändra grundskolan

Läs mer

Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen

Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 HP Företagsekonomi C Service Management Höstterminen 2011 Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen En

Läs mer

Hur företag kan implementera Customer Relationship Management - En fallstudie av läkemedelsbolaget Swedish Orphan Biovitrum i Stockholm

Hur företag kan implementera Customer Relationship Management - En fallstudie av läkemedelsbolaget Swedish Orphan Biovitrum i Stockholm Hur företag kan implementera Customer Relationship Management - En fallstudie av läkemedelsbolaget Swedish Orphan Biovitrum i Stockholm How companies can implement Customer Relationship Management - A

Läs mer

Viktiga faktorer för Kommunikationsoch Informationsflöden inom projekt

Viktiga faktorer för Kommunikationsoch Informationsflöden inom projekt School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Viktiga faktorer för Kommunikationsoch Informationsflöden inom projekt Victoria Geiborg April 2009 MSI Report 09012 Växjö

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

SCRM GENOM FACEBOOK EN KVALITATIV STUDIE

SCRM GENOM FACEBOOK EN KVALITATIV STUDIE SCRM GENOM FACEBOOK EN KVALITATIV STUDIE Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Olivia Holén Caroline Strömberg VT2014CE11 I Förord Denna magisteruppsats är skriven i samband med Civilekonomprogrammets

Läs mer

En användbarhetsstudie av en B2B e-handel

En användbarhetsstudie av en B2B e-handel En användbarhetsstudie av en B2B e-handel Designkoncept framtagna med ett användarcentrerat perspektiv SOOLMAZ SHAHRIVAR Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 En användbarhetsstudie av en B2B e-handel

Läs mer

Varför följer inte användarna bestämmelser? En metaanalys avseende informationssäkerhetsbestämmelser

Varför följer inte användarna bestämmelser? En metaanalys avseende informationssäkerhetsbestämmelser Varför följer inte användarna bestämmelser? En metaanalys avseende informationssäkerhetsbestämmelser TEODOR SOMMESTAD, JOHAN BENGTSSON, JONAS HALLBERG FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet

Läs mer

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kommunicera att förmedla en möjlighet En studie av den interna kommunikationen på ABB Sverige i Västerås Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å HT 10 dec Lärosäte:UppsalaUniversitet Företagsekonomiskainstitutionen Handledare:BertilMarkgren 2011 01 05 em ber DeupplevdafördelarnamedgrupperochsidorpåFacebook 12 Enkvalitativstudieurfacebookanvändarnasperspektiv

Läs mer

Relationsskapande via sociala medier

Relationsskapande via sociala medier Magisteruppsats - marknadsföring Företagsekonomiska institutionen Vårterminen 2009 Relationsskapande via sociala medier Hur detaljhandelsföretag kan arbeta med sociala medier för att stimulera och stärka

Läs mer

Designerrollen i en webbdesignprocess

Designerrollen i en webbdesignprocess Designerrollen i en webbdesignprocess Erik Hjelm Minica Kraft Andreas Nilsson Institutionen för informatik Digital medieproduktion Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp SPB 2014.22 Abstract This study investigates

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Omvärldsbevakning i Svenska Bankaktiebolag

Omvärldsbevakning i Svenska Bankaktiebolag MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2003:105 Omvärldsbevakning i Svenska Bankaktiebolag KATARINA MALMBERG Katarina Malmberg

Läs mer

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques 1 Visual adaptive web-shopping using personalization techniques Denis Kulenovic (dkc98002@student.mdh.se) Per-Erik Hinderson (phn98027@student.mdh.se) Handledare: Peter Funk Datum: 2003-05-17 2 Abstract

Läs mer

SOCIALA MEDIER -UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER INOM B2B. FÖRFATTARE: Martin Karlsson

SOCIALA MEDIER -UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER INOM B2B. FÖRFATTARE: Martin Karlsson SOCIALA MEDIER -UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER INOM B2B FÖRFATTARE: Martin Karlsson Handledare: Anna Rylander Opponent: Jonas Carboo Examinatorer: Henning Eklund och Maria TullberG ExamensUPPSATS, Masterprogrammet

Läs mer

ing Handledare: Johan Bornebusch och Sofia Lundholm Lundmark 1(62)

ing Handledare: Johan Bornebusch och Sofia Lundholm Lundmark 1(62) ing Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT Examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2012 Programmet för IT, medier och design IT-Moln så långt ögat når? IT-Moln så långt

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Papperslösa Stockholms stad

Papperslösa Stockholms stad Papperslösa Stockholms stad En studie om e-fakturering i Stockholms stad Sarine Faraj & Linda Yacoub Magisteruppsats 15 hp / Masterthesis 15 hp Höstterminen 2009 / Fallterm 2009 Handledare / Supervisor:

Läs mer

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013 EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING november 2013 november 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 6 2.2 Rapportens huvudsakliga innehåll... 6 2.3 Metod... 7 2.4 Utmaningar

Läs mer

Examensarbete i företagsekonomi

Examensarbete i företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Implementering och användning av CRM i Swedbank Författare : Jesper Ronnlycke och Songül Kiruk Kurspoäng: 15 hp Kursnivå: Magisterkurs (D nivå) Examensarbete i företagsekonomi

Läs mer

Projektledarutbildningar på svenska universitet och högskolor

Projektledarutbildningar på svenska universitet och högskolor Enes Drndo och Jan Bingegård Projektledarutbildningar på svenska universitet och högskolor Innehåll och relevans för yrkesrollen The relevance of project management education Projektledning D-uppsats Termin:

Läs mer

Nyttan av Web 2.0 i en CRM-kontext Change impact of Web 2.0 in a CRM context

Nyttan av Web 2.0 i en CRM-kontext Change impact of Web 2.0 in a CRM context Kandidatuppsats i informatik Thesis work (Informatics) REPORT NO. 2008:043 ISSN: 1651-4769 Department of Applied Information Technology Nyttan av Web 2.0 i en CRM-kontext Change impact of Web 2.0 in a

Läs mer