Competitive Intelligence in the Age of Social Computing

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Competitive Intelligence in the Age of Social Computing"

Transkript

1 Competitive Intelligence in the Age of Social Computing Hej seminariedeltagare, Här kommer lite dokumentation från den 5 mars. Utifrån den minienkät som gjordes innan eventet så vill vi också passa på att berätta för dig vem du är. Glädjande, men inte oväntat, är att du jobbar i en organisation som ligger över snittet vad gäller mognad i användningen av sociala medier.¹ Två av tre seminariedeltagare använder till exempel sociala medier i sitt omvärldsbevakningsarbete, även om endast ett fåtal säger sig använda särskilda verktyg för detta. De kanaler som används är huvudsakligen Twitter, LinkedIn och Facebook. Trots denna relativa mognad så brottas du fortfarande med de gamla vanliga problemen: hur kan jag samla in relevant information, hur kan jag analysera informationen, och hur kan jag se till att rätt personer får ta del av den. Några har kommit lite längre och ser integrering och visualisering av (nya) informationsflöden som de stora utmaningarna framöver. Om du vill ha stöd i ditt arbete med dessa frågor är du självklart välkommen att kontakta oss på M-Brain och Comintelli. Två av tre samlar in information via dessa kanaler och en av tre använder dem även för att sprida information. 1 För mer info, se SCB:s rapport Företagens användning av it 2013

2 Datadriven analys utmaningar och möjligheter Ulrik Franke, tekn.dr Forskare, Avdelningen för Informations- och aerosystem

3 Från web 1.0 till web 2.0 Över 4 miljoner artiklar Över 1,6 miljoner artiklar 250 miljoner nätverkande användare 500 miljoner tweets varje dag 100 timmar video per minut Över 1 miljard användare varje månad

4 Öppna data

5

6 Prediktion Goel, S, Hofman, J M, Lahaie, S, Pennock, D M, Watts, D J, Predicting consumer behavior with Web search, PNAS, vol. 107 no , October 12, 2010.

7 Vad händer i näringslivet? En studie av 179 stora börsnoterade företag visade att de företag som i stor utsträckning använde sig av datadrivet beslutsfattande i genomsnitt har 5-6% högre produktivitet än de som inte gör det 2012 köptes det mjukvara för 4.3 miljarder dollar i syfte att hantera big data Brynjolfsson, E, Hitt, L M. and Kim, H H, Strength in Numbers: How Does Data-Driven Decisionmaking Affect Firm Performance? (April 22, 2011). Available at SSRN: or Mark A. Beyer et al., Big Data Drives Rapid Changes in Infrastructure and $232 Billion in IT Spending Through 2016, Gartner, Inc., Oct

8 Olika sorters beslutsstödssystem Modellcentrerad analys Datacentrerad analys Datagenererad modell Datadrivna beslutsstödssystem (OLAP / deskriptiv data mining) Datadrivna beslutsstödssystem (Prediktiv data mining) Kunskapsgenererad modell Modelldrivet beslutsstödssystem Kunskapsdrivet beslutsstödssystem Franke et al. Datadriven underrättelseanalys, FOI-R SE, 2013 Daniel J Power and Shashidhar Kaparthi. Building web-based decision support systems. Studies in Informatics and Control, 11(4): , 2002.

9

10

11 Roman Friedrich, Bahjat El-Darwiche, Milind Singh, and Alex Koster: Digitization for Economic Growth and Job Creation: Regional and Industry Perspectives), Booz & Co, 2013

12 Beñat Bilbao-Osorio, Soumitra Dutta, and Bruno Lanvin, Editors: The Global Information Technology Report 2013: Growth and Jobs in a Hyperconnected World, World Economic Forum 2013

13

14 Chief Data/Digital Officer!? Debra Logan & Mark Raskino: Why Your Organization Needs a Chief Data Officer (and Maybe a Chief Digital Officer, Too), Gartner, 9 April 2013 ID:G

15 Chief Data/Digital Officer!? We asked each recruiter, "What tends to be the most common reasons why your clients come to you and ask that you find them a new CDO in the first place?" Their rather consistent responses include: "They need to respond to the competitive threat, more than anything else, and that competitive threat can come in many ways, shapes or forms." " it's proven over the last 24-plus months or so (that DO searches are) more reactive than proactive." "Typically, that their business is undergoing some minor or radical transformation, or needs to undergo a minor or radical transformation." Ken McGee: Early Trends in Recruiting Chief Digital Officers, Gartner, 14 November 2013 ID:G

16

17 Hot eller utmaningar? Är IT-funktionen drivande i att skapa möjligheter eller en bromskloss för förändring? Ses datadriven analys som en möjlighet att skapa nytt värde eller kapa gamla kostnader?

18

19

20 Muchnik, Aral & Taylor: Social Influence Bias: A Randomized Experiment, Science 9 August 2013: Vol. 341 no pp DOI: /science

21 60% av världens mest framstående IT-länder ställer lagkrav på hur personuppgifter får hanteras (2013) Khushbu Pratap, Carsten Casper, Angela McIntyre, Jay Heiser & Frank Buytendijk: Predicts 2014: Surveillance and Profiling Lead to Privacy-Related Reputation Risk, Gartner, 3 December 2013 ID:G

22

23 Sammanfattning Ökad tillgång på data (web 2.0, öppna data) Framstegen inom maskinintelligens förändrar förutsättningarna för företag och samhället i stort Det är en utmaning att samtidigt hålla högt innovationstempo och säkerställa driftsäkerhet Sociala medier öppnar nya möjligheter för manipulation Privatlivsfrågorna måste hanteras klokt och proaktivt

24 Frågor?

25 Att beställa stöd från FOI

26 Exempel på stöd från FOI Expertstöd Framtagning av strategiska beslutsunderlag Utveckling av myndigheters krishanteringsförmåga Experimentella resurser Forskningsprojekt/forskningsmiljöer

27

28 Kontaktuppgifter Marknadsområde civila myndigheter: Marknadsområde näringsliv:

29 Omvärldsbevakning i den socialt nätverkande verksamheten Lars Degerstedt, Helge Hüttenrauch,

30 CIBAS 3 årigt projekt Finansierat av KK stiftelsen Forskning 2013: två inledande studier + prototyp Deltagande parter: M Brain Johan Hammarlund Comintelli Jesper Ejdling Martell och Anders Thulin Glykol Peder Söderlind Södertörns högskola, Medieteknik Lars Degerstedt (projektledare) och Helge Hüttenrauch

31 Del 1 Omvärldsbevakningsprocessen som socialt nätverkande perspektiv och mönster

32 Översikt del 1 Omvärldsbevakningsprocesser som sociala nätverk Forskningsstudiens genomförande Studiens resultat Konceptuellt ramverk med 3 perspektiv Analyser baserat på designmönster (urval) Relaterad forskning Slutsatser i korthet

33 Verksamhet som sociala nätverk Kunskapsintensiva verksamheter där människan står i centrum Människan har komplext socialt beteende och social struktur i sociala nätverk Kunskap Meningsfullhet Samverkan Självständighet Kreativitet Källa: Li, C & Bernoff, J. (2011) Groundswell: Winning in a world tranformed by social Technologies. Forrester Research, HBR Press.

34 Omvärldsbevakningsprocessen som socialt nätverk Hur kan vi förbättra omvärldsbevakningsprocessen genom att bättre stödja socialt nätverkande?

35 Explorativ forskningsstudie Syfte: identifiera kopplingar mellan omvärldsbevakningsprocessen och sociala nätverk 9 expertintervjuer, á 2 timmar Litteraturgenomgång Studien underlag för designprototyper och utvärderingar (pågående) Designvetenskaplig metodik Relaterad forskning: Vilma Vouri (2011) Social Media Changing the Competitive Intelligence Process: Elicitation of Employees' Competitive Knowledge. Ph D Thesis.

36 Sociala nätverks påverkan på omvärldsbevakningsprocessen 3 perspektiv Beteende Den nätverkande individen Struktur Verksamhet som socialt nätverk Teknik Social IT Konceptuellt ramverk för analys

37 Analysmetod baserat på designmönster Behov / önskan Observation av behov / önskan Mönster Mönster som stödjer behov / önskan Användningsområden: 1) Utveckling av omvärldsbevakningsprocessen 2) Utformning av nya tjänster och verktyg Källa: Crumlish, C. & Malone E. (2009) Designing Social Interfaces. O'Reilly.

38 Analys i urval Behov / önskning Arbetssättet utvecklande, kreativt och stimulerande Att fler personer kan delta i arbetet Beställning Analys Big data Mönster Engagemang Sign up, inbjudan, hot start, åter engagemang, nivåer, utmärkelser, anseende Närvaro tillgänglighet, humör, kompislista, aktivitetsströmmar, meddelandeströmmar, uppdateringar, hålla sällskap, livstecken, användargalleri Samlande spara, favoriter, visa, prenumerera, taggning, taggmoln, feedback, rösta för att välja, rankning, kommentarer, recension, inbjudan, Publicering kollaborativt skrivande, kommunikation, moderator, publik/grupp/privat konversation, argumentation, sparad konversation, crowd sourcing, rösta, rankning, peer to peer awards, start av konversation Rankning filtering, navigation, taggning, bokmärken, geotaggning, lokalitet, kalender

39 Den nätverkande individen 8 normer Frihet i allt teknik som frigörare och personligt stöd Anpassningsbarhet regler anpassas till individens behov Produkter som uttryck för personlighet Detaljgranskning företag får räkna med mycket noggrann granskning av produkter, reklam och beteende Integritet och öppenhet företags värderingar måste överensstämma med kundens Underhållning lekfull attityd i tillvaron, till arbete, tjänster och produkter att ha roligt lika viktigt som att vara effektiv Samarbete sociala nätverket deltar i arbete och beslut samarbetar alltid prosumer kund och leverantör i samskapande Hastighet Snabb konversation snabba svar Innovation vill arbeta i innovativa företag och vill använda ny innovativ teknik Källa: Tapscott, D (2009) Grown up digital: how the net generation is changing your world. McGraw Hill.

40 Sociala nätverk stödjer kollektiv intelligens Traditionell analys Snäv analys Påverkad/styrd Konfliktfylld information Förmedlad Expertkompetens Konsensus Förbättring Kollektiv intelligens Bred observation Oberoende Kompletterande information Direkt Multidisciplinärt kunnande Mångfald Innovation Anpassat från: Bradley A. J. & McDonald M. P. (2011) The Social Organization. Harvard Business Review Press

41 Social IT är en social miljö Möjliggör Lita på Bevaka Livfullhet Källor: Wodtke, Govella (2009) Information Architecture: blueprints for the web. 2 nd Ed. New Riders Bacon Jono. (2012). The Art of Community: Building a new age of participation. 2 nd Ed. O'Reilly Media

42 Resultat i korthet Omvärldsbevakningsprocess som sociala nätverk 3 dimensionellt ramverk för analys med designmönster Individuella beteenden under förändring Sociala nätverk möjliggör kollektiv intelligens Social IT skapar engagemang

43 Del 2 Omvärldsbevakning genom användarnas ögon

44 Översikt Syfte och frågeställning Contextual inquiry en metod före design Resultat i form av 5 personas Sammanfattning efter beteenden, struktur, och teknik

45 Motiveringen Syften: Öka kunskap om omvärldsbevakning Klargöra ITs roll för omvärldsbevakning Tre perspektiv: 1. Förstå beteende + behov hos användarna 2. Kartlägga strukturer av omvärldsbevakande organisationer 3. Identifiera (nya) tekniska funktioner

46 Metod: Contextual Inquiry Del av contextual design, dvs. utveckling av IKT system och tjänster Platsbesök användaren visar hur hen arbetar Hänsyn tas också till fysisk arbetsmiljö, arbetsorganisation, artefakter, utrustning, m.fl. Holtzblatt, K., Wendell, J. B., & Wood, S. (2005). Rapid contextual design: a how to guide to key techniques for user centered design. Elsevier.

47 5 olika aktörer 5 Contextual inquiry sessions med olika arbetsbefattningar i olika organisationer: Strategisk ledning (omvärldsbevakning) Redaktör för omvärldsbevakning (facklig organisation) Omvärldsbevakningsspecialist domänspecialist Prosument av organisationens omvärldsbevakning Analytiker (strategisk finansanalys)

48 Personas Designteknik: personas Personas är fiktiva personer, sammansatta från observationsstudier; bilderna är tagna från webben och motsvarar inte studiens deltagare Även namn, kön, ålder etc. har ändrats Personas används för att illustrera aktörer och kommunicera inom design och utvecklingsteams Cooper, A., Reimann, R., & Cronin, D. (2012). About face 3: the essentials of interaction design. John Wiley & Sons.

49 5 Personas Maria Strategisk ledning (omvärldsbevakning) Utbildning: Ekonom/marketing Leder 3 grupper i Europa, 1 i USA, 1 expert i Asien John Kerstin Prosument av organisationens omvärldsbevakning Utbildning: djuruppfödning/bonde Sprider information till kunder/medlemar Brenda Analytiker (strategisk finansanalys) Utbildning: Företagsekonom Specialområde att analysera finansiella data Redaktör för omvärldsbevakning (facklig organisation) Utbildning: bibliotekarie Rapportera till ledningen Simon Omvärldsbevakningsoch domänspecialist Utbildning: Pedagog Försörjer ledningen med regelbundna rapporter

50 Maria Observationer Strategisk ledning (omvärldsbevakning) Utbildning: Ekonom/marketing Leder 3 grupper i Europa, 1 i USA, 1 expert i Asien mogna marknader är inte problematiskt, men unga, dynamiska marknader saknar bra information Traditionell: försörjer ledningen Teknik: Nöjd med dagens verktyg; dock regelbundna försök med nya system Social nätverk: organiserar regelbundna träffar av hela gruppen för omvärldsbevakningen; träffas minst 1 gång om året (face 2 face)

51 John Observationer Redaktör för omvärldsbevakning (facklig organisation) Utbildning: bibliotekarie Rapportera till ledningen Hög produktivitet krävs (dagligen 100 tals nyheter) Befogenhet att bestämma över strategiska bevakningsområden, kategorier och nyckelord Teknik: Vill gärna se att verktygen utvecklas Social nätverk: Regelbundna träffar med organisationens lednings och omvärldbevakningsgrupp (1x/kvartal)

52 Kerstin Observationer Prosument av organisationens omvärldsbevakning Utbildning: djuruppfödning/bonde Sprider information till kunder/medlemar Ta till sig information från omvärldsbevakningssystem måste dock omvandla dessa för spridningen (broschyrer) s.k. media breaks Teknik: Har egen/lokal uppsättning av omvärldsbevakningsinformationer (filer) Social nätverk: Reser mycket för att träffa sina kunder Nära samarbete med andra experter från akademin och industrin/branschen inkl. personliga möten + resor; många projekt tillsammens; experter i Norden på telefonavstånd

53 Sammanfattning (konkret nivå) Maria, John + Kerstin: Experter i omvärldsbevakning samarbetar kollaborativt i olika former Kerstin: löser uppgifter, inom och utanför ramen av organisationens struktur och ITinfrastruktur Kerstin/Simon: Process och kommunikations flöden skiljer sig åt mellan olika roller, men även mellan den officiella och informella bilden ( 2 verkligheter ) Kerstin: Samarbete sker i begränsat utsträckning inom omvärldsbevakningsverktyg och mer ofta parallellt till dessa

54 Sammanfattning (konkret nivå) Alla: Experter är inbäddad i (olika) nätverk (internt + externt) Alla: Det finns alltid minst en grupp av relevanta aktörer, antingen för input, under bearbetning eller som mottagare (direktkontakt) John/Simon: Verktygen bestämmer struktur av arbete, delvis även den fysiska arbetsplatsen ( arbetsorganisation ) Maria, John, Brenda: Regelbundna händelser takter leveranser, t.ex. kvartalsrapporter; hög arbetstempo inför dessa Alla: Strukturer avspeglar det som har fungerat hittills ( backspegel )

55 Sammanfattning (konkret nivå) John, Kerstin, Simon, Brenda: Textbaserad data idag; multimedial data går förlorat i processen John/Simon: Teknik upplevs som delvis begränsande, individuella avsteg från officiella IT regelverk förekommer John, Simon, Brenda: Konkret potential till att förbättra omvärldsbevakningsverktyg identifierat, t.ex. för design av produktivitetsverktyg, bättre support för analyser och visualisering samt stöd för samarbete och awareness m.fl.

56 Sammanfattning (abstrakt nivå) Tre områden samspelar Beteenden är individuella inom olika omvärldsbevakningsroller Struktur och teknik avspeglar sig i och möjliggör beteenden Förändringar inom ett område kommer påverka de andra

57 Fortsatt arbete Prototyper utforma och utvärdera Social IT för omvärldsbevakning Fördjupande studier av social nätverk inom omvärldsbevakning Delta i och stödja intressenätverk för omvärldsanalytiker

58 Extra bilder

59 Analys 1 (av 3): beteende Observationer Arbetssättet utvecklande, kreativt och stimulerande Att fler personer kan delta i arbetet IT och information knutna till den enskilda individen Självförklarande verktyg stöd för igenkänning Arbetar kombinerat med olika typ av information och verktyg Mönster & principer Engagemang Sign-up, inbjudan, hot start, återengagemang, nivåer, utmärkelser, anseende Närvaro tillgänglighet, humör, kompislista, aktivitetsströmmar, meddelandeströmmar, uppdateringar, hålla sällskap, livstecken, användargalleri Identitet profil, personlig dashboard, tillskrivning Enkelhet visualisering, påminnelse, geotaggar, entitetslänkning Integration öppenhet

60 Analys 2 (av 3) : struktur (valda exempel) Steg vid omvärldsbevakning Beställning Spridning Urval Analys Användning Mönster & principer Samlande spara, favoriter, visa, prenumerera, taggning, taggmoln, feedback, rösta för att välja, rankning, kommentarer, recension, inbjudan, Delande bokmärken, dela, skicka gåva, inbäddad media, indirekt delande Relationer grupper, hänga med, följa, filtrera, rekommendation, social sökning, sökning som dialog, umgängescirklar, publicera relationer, hitta personer, lägg till vänner Publicering kollaborativt skrivande, kommunikation, moderator, publik/grupp/privat konversation, argumentation, sparad konversation, crowd sourcing, rösta, rankning, peer-to-peer awards, start av konversation Samarbete rösta, beslutsfattande, ansikte-mot-ansikte-möte, gruppkonversation, skicka inbjudan, aktivitetsströmmar, uppdatering, rankning

61 Analys 3 (av 3): teknik (valda exempel) Observationer Textuell data Big data Delad information Aggregering Webbdesign Mönster & principer Nyhetslayout nyhetsflöde, blogg, wiki, konversation, rekommendation, livscykel, annotering Rankning filtering, navigation, taggning, bokmärken, geotaggning, lokalitet, kalender Öppna APIer social rymd, länkad data, import standardformat, öppen standard Folksonomi taggsystem, taggmoln, liknande beteenden Rik upplevelse rik layout, dashboard, mindre text, minimal navigation, multimedia, rikt innehåll, mobile first

62 Simon Observationer Omvärldsbevakningsoch domänspecialist Utbildning: Pedagog Försörjer ledningen med regelbundna rapporter Skriver många analyser manuellt/stöd för bättre analyser behövs Teknik: Anser att endast text baserad bevakning är svårt att väcka intresse för ( föråldrat ) Social nätverk: Fler inom organisationen borde kunna ta del av resultat, inte bara ledningen Saknar professionell grupp av omvärldsbevakare i Sverige Struktur: Tydlig avgränsade områden att bevaka, men trender uppstår även av händelser som inte finns på radarskärmen

63 Brenda Observationer Analytiker (strategisk finansanalys) Utbildning: Företagsekonom Specialområde att analysera finansiella data Bevakning av officiell (börs ) information (konkurrenter) och tolkning av kommunikation rund dessa data (webbsändningar) Teknik: Webbläsare, Excel, presentationsprogram Struktur: Data måste göras begriplig; text kommentarer och diagram viktigast Social nätverk: Ser stor potential att införa finansiell bakgrundsinformation & analyser i fler (strategiska) projekt

Omvärldsbevakning i den nätverkande organisationen

Omvärldsbevakning i den nätverkande organisationen Omvärldsbevakning i den nätverkande organisationen fallstudie om omvärldsarbete i ett studieförbund Lars Degerstedt lars.degerstedt@sh.se CIBAS 3-årigt projekt 2013-2015 Finansierat av KK-stiftelsen Konferenser

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Riktlinjer för digitala medier

Riktlinjer för digitala medier Policy Mind/styrdokument Senast uppdaterad: 2015-04-07 Ansvarig: LS Riktlinjer för digitala medier Om Minds riktlinjer för digitala medier Dessa riktlinjer är till för att vägleda hur Mind agerar i digitala

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen Dokumenttyp: Riktlinjer Ansvarig: Informatör Fastställd av: CCG Fastställd: 2011-06-11 Dnr: 2011/337 003 Tingsryds kommuns riktlinjer kring Sociala medier inom yrkesrollen - från information till kommunikation

Läs mer

Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars

Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars Om Europeiska privat och tjänstereseförsäkringar 2 miljoner privatresenärer 1,5 miljoner tjänstereseresenärer

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Smartare städer i Skåne

Smartare städer i Skåne Katarina Lindholm Client Executive Energy&Utilities IBM Sweden Smartare städer i Skåne En smartare planet INSTRUMENTED INTERCONNECTED INTELLIGENT + + = En möjlighet för hela världen att tänka och agera

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Welcome. to the world of Jeeves. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB

Welcome. to the world of Jeeves. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Welcome to the world of Jeeves Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Jeeves APPs & APPs Market Jeeves World 2011 Tomas Enblom, Chief Architect Innovation historiska ögonblick Ca 3500 f kr Ca 2000

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Välkommen. Agera din egen headhunter på sociala medier /Katy Caroan Malmö, 21 maj, 2014

Välkommen. Agera din egen headhunter på sociala medier /Katy Caroan Malmö, 21 maj, 2014 Välkommen Agera din egen headhunter på sociala ier / Malmö, 21 maj, 2014 Vilka är ni på sociala ier? För att hitta nästa jobb idag 1. använder du inte sociala ier / LinkedIn alls 2. har du valt att ha

Läs mer

Den sociala revolutionen. Daniel Jarpinger

Den sociala revolutionen. Daniel Jarpinger Den sociala revolutionen Daniel Jarpinger Var inte så osocial, gå ut och lek med dina kompisar! 3 principer 1. Chatta med vem du vill, oavsett fysisk plats 2. Skapa grupper kring gemensamma intressen 3.

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Basware Catalogs Katalogtjänster för leverantörer och kunder

Basware Catalogs Katalogtjänster för leverantörer och kunder A Presentation Catalogs Katalogtjänster för leverantörer och kunder Kenneth Tellebo 6.10.2011 Presentationens innehåll Vad är Catalogs? Catalog Management Tools Catalog Interfaces Service Elements Catalog

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Technology is no issue!?

Technology is no issue!? SECURITY ARENA LINDHOLMEN Workshop om sociala medier och kriskommunikation Technology is no issue!? November 1, 2012 MSB, Fleminggatan 14, Stockholm Torbjorn.Andreasson@Lindholmen.se Disposition Före Under

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman 1 Från Leads till Försäljning? KAMPANJ Shark Tank Traditionellt jobbar vi med kampanjer för att lansera nya produkter och tjänster eller för att

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök Vilka kanaler pratas det mest om? E-mail Tidningsannonser Sms Events Sociala medier Diskussionsgrupper Bannerannonsering med DM-princip Sök LinkedIn, Twitter, Facebook mfl Undersökningar 1 Vad tycker jag?

Läs mer

Relate Public Edition för sociala webbplatser och communitys. Relate Intranet Edition för intranät och extranät

Relate Public Edition för sociala webbplatser och communitys. Relate Intranet Edition för intranät och extranät Public Edition för sociala er och communitys Intranet Edition för intranät och extranät EPiServer gav oss den ideala grunden att bygga GOCityGirlsiten på. Genom att använda personaliserings- och communityverktygen

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet

Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet Världshandelsdagen 2008 "Bortom Web 2.0" Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet Olle Olsson Swedish Institute of Computer Science (SICS) World Wide Web Consortium (W3C) 28 augusti 2008 1 Internet

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar 19 november 2012 - Erica Wiking Häger och Mikael Moreira Innehåll 1. Vad är molntjänster? 2. Legala utmaningar 3. EU:s förslag

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke?

OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke? OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke? 80% av Sveriges journalister omvärldsbevakar i sociala medier. Vikten av omvärldsbevakning Omvärldsbevakning, eller att omvärldsbevaka handlar om

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Mobile Marketing 360

Mobile Marketing 360 Mobile Marketing 360 Sveriges första heltäckande rapport och event om mobil marknadsföring Var med och sätt den mobila agendan i Sverige under 2012 och framöver! Hej! Vi har alla sett hur mobilt har slagit

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

Vilka trender och tendenser påverkar ditt val av beslutssystem

Vilka trender och tendenser påverkar ditt val av beslutssystem Vilka trender och tendenser påverkar ditt val av beslutssystem Konsult vid IT plan www.itplan.se Peter.soderstrom@itplan.se Sammanfattning 1. Alla användare kan inte ha samma gränssnitt 2. Företaget bör

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Interak*onsdesign Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Från föreläsning F1 Användarcentrerad design "Take the user into account every step of

Läs mer

Utveckla intranätet. Ebcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö12. http://www.flickr.com/photos/ 28481088@N00/246357466/

Utveckla intranätet. Ebcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö12. http://www.flickr.com/photos/ 28481088@N00/246357466/ Ebcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö12 abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234 qewölfkmnqfölqmf qödlmqöfä qöslmqöslfmqfs Edlmödlmfqs Utveckla intranätet http://www.flickr.com/photos/ 28481088@N00/246357466/ Intranätet

Läs mer

Med Microsoft mot molnet Anders Långberg. Specialist Säljare - Microsoft

Med Microsoft mot molnet Anders Långberg. Specialist Säljare - Microsoft Med Microsoft mot molnet Anders Långberg Specialist Säljare - Microsoft 2 Tech Data Confidential ..This company has always had a big vision to help people realize their full potential. In the earliest

Läs mer

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter emag PRODUKTION Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter Med emag kan du omvandla statiska PDF-dokument till interaktiva on-linepublikationer för vanliga webbläsare och mobila enheter, och detta

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Sioux-ordspråk: När du upptäcker att du rider en död häst, är den bästa strategin att hoppa av.

Sioux-ordspråk: När du upptäcker att du rider en död häst, är den bästa strategin att hoppa av. The Workshop i sammanfattning Why Your Returns Are Love I dag konsumeras mer och mer media samtidigt som konsumenter i allt större utsträckning anstränger sig för att undvika traditionell reklam. Fragmenteringen

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se Projecticon Grafisk Standard Logotype Logotype Typsnitt: Palatino Färg: RGB, R46, G98, B174 C87M65 Typsnitt Dokument Rubriker Brödtext Fotnoter Verdana Garmond Arial Webb Rubriker Brödtext Länkar Verdana

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Föreläsning 1 1ME403 Design av grafiska gränssni7, 7,5hp. Gränssni)ets sy-e. Rune Körnefors. Medieteknik. 2014 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.

Föreläsning 1 1ME403 Design av grafiska gränssni7, 7,5hp. Gränssni)ets sy-e. Rune Körnefors. Medieteknik. 2014 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu. Föreläsning 1 1ME403 Design av grafiska gränssni7, 7,5hp Gränssni)ets sy-e Rune Körnefors Medieteknik 1 2014 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Områden Utvecklingsprocess Roller Användargränssni) Översikt

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Trender inom Nätverkssäkerhet

Trender inom Nätverkssäkerhet Trender inom Nätverkssäkerhet David Sandin Product & Solution Manager david.sandin@clavister.com What Vad vi we gör? do Network and mobile security Nätverkssäkerhet. Det här är Clavister ü Grundades i

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

LOGO Hitta a v ä v r ä de e i n y n a a ka k n a a n l a er e 2013-05-22

LOGO Hitta a v ä v r ä de e i n y n a a ka k n a a n l a er e 2013-05-22 LOGO Hitta värde i nya kanaler 2013-05-22 Hur gör andra Dagens första exempel på hur man hittar värde i sociala medier Vi tar det igen, lite tydligare Hur gör andra Big Data Without big data, you are blind

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Detta dokument beskriver kommunikationsplaneringen för Librisprojektet på Götabiblioteken. Under sep 2014 till jun 2015 pågår projektet som syftar

Läs mer

GADD Software en introduktion

GADD Software en introduktion GADD Software en introduktion Publik version, September 2013, gaddsoftware.com page 1 Vad är GADD Software? Vårt fokus Beslutsstöd, BI, tillgängligt för alla Retailing och ISV (Independent Software Vendors)

Läs mer

Marknadsföring på INTERNET

Marknadsföring på INTERNET 2010-09-28 Marknadsföring på INTERNET Peter Agoston info@peteragoston.se Stort, brusigt och svårt att kontrollera The Opte Project Nätverk av signaler och noder Tänk om man skulle få uppleva detta Verkar

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 PuL och ny dataskyddsförordning Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 Om företaget Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance, risk and compliance. Våra tjänster

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se Vad talanger vill ha 21/09/2011 Saana Azzam feoy10@hhs.se Gen X Intern Associat e Analyst Senior Analyst Partner Senior Partner CEO 1 Year 3 years 4-5 years 4-5 years 4-5 Years - - $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

Läs mer

Användarcentrerad design Strategy plane (första nivån)

Användarcentrerad design Strategy plane (första nivån) Webbteknik Användarcentrerad design Strategy plane (första nivån) Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se "- What do we want to get out of this product? Strategy plane -

Läs mer

Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor

Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor 25 maj 2015 Fortbildning om arbete i kontorsmiljö och fysisk aktivitet på jobbet, Umeå Folkets Hus Susanna Toivanen Agenda Framtidens arbetsliv

Läs mer

Platsar människan i morgondagens företag?

Platsar människan i morgondagens företag? Platsar människan i morgondagens företag? - att ta utgångspunkt i den mänskliga naturen Lasse Berg och Bo Rex HR-dagarna 2013-09-26 Hur människan blev människa om människans evolution Lasse Berg 1 Vad

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Innehåll. 2015-10-12 Andreas Rosengren

Innehåll. 2015-10-12 Andreas Rosengren Innehåll Vad är Industri 4.0? Varför just nu? Utmaningar för industrin Vad innebär industri 4.0 för svensk industri? Industriell forskning relaterad till Industri 4.0 FFI LISA Vem är jag? Andreas Rosengren

Läs mer

Teknikutveckling för. Per-Erik Holmberg

Teknikutveckling för. Per-Erik Holmberg Teknikutveckling för morgondagens sjöfart Per-rik Holmberg Per-rik Holmberg Business Manager Viktoriainstitutet 1983 1987 1996 2000 2009 fakta Viktoriainstitutet Bildat 1997 (aktiebolag) >20 har disputerat

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS 2 CAMPAIGN SUMMARY The beauty industry is built around mysterious labs and secret formulas.

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Värdet av det utförda ligger i utförandet. Albert Einstein

Värdet av det utförda ligger i utförandet. Albert Einstein Värdet av det utförda ligger i utförandet. Albert Einstein Idro%srörelsen 2.0 Kanske ingen revolu4on, men evolu4on! Utmaningar IF:s SF:s svensk idro% Nio samhällstrender/ samhällsförändringar som påverkar

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Lyssna på nätet med Social Media Analytics

Lyssna på nätet med Social Media Analytics Lyssna på nätet med Social Media Analytics Christopher Broxe Text Analytics Manager EMEA Agenda Introduktion till SAS Social Media Analytics Textanalys (Content Categorization, NLP och Sentimentanalys)

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer