Competitive Intelligence in the Age of Social Computing

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Competitive Intelligence in the Age of Social Computing"

Transkript

1 Competitive Intelligence in the Age of Social Computing Hej seminariedeltagare, Här kommer lite dokumentation från den 5 mars. Utifrån den minienkät som gjordes innan eventet så vill vi också passa på att berätta för dig vem du är. Glädjande, men inte oväntat, är att du jobbar i en organisation som ligger över snittet vad gäller mognad i användningen av sociala medier.¹ Två av tre seminariedeltagare använder till exempel sociala medier i sitt omvärldsbevakningsarbete, även om endast ett fåtal säger sig använda särskilda verktyg för detta. De kanaler som används är huvudsakligen Twitter, LinkedIn och Facebook. Trots denna relativa mognad så brottas du fortfarande med de gamla vanliga problemen: hur kan jag samla in relevant information, hur kan jag analysera informationen, och hur kan jag se till att rätt personer får ta del av den. Några har kommit lite längre och ser integrering och visualisering av (nya) informationsflöden som de stora utmaningarna framöver. Om du vill ha stöd i ditt arbete med dessa frågor är du självklart välkommen att kontakta oss på M-Brain och Comintelli. Två av tre samlar in information via dessa kanaler och en av tre använder dem även för att sprida information. 1 För mer info, se SCB:s rapport Företagens användning av it 2013

2 Datadriven analys utmaningar och möjligheter Ulrik Franke, tekn.dr Forskare, Avdelningen för Informations- och aerosystem

3 Från web 1.0 till web 2.0 Över 4 miljoner artiklar Över 1,6 miljoner artiklar 250 miljoner nätverkande användare 500 miljoner tweets varje dag 100 timmar video per minut Över 1 miljard användare varje månad

4 Öppna data

5

6 Prediktion Goel, S, Hofman, J M, Lahaie, S, Pennock, D M, Watts, D J, Predicting consumer behavior with Web search, PNAS, vol. 107 no , October 12, 2010.

7 Vad händer i näringslivet? En studie av 179 stora börsnoterade företag visade att de företag som i stor utsträckning använde sig av datadrivet beslutsfattande i genomsnitt har 5-6% högre produktivitet än de som inte gör det 2012 köptes det mjukvara för 4.3 miljarder dollar i syfte att hantera big data Brynjolfsson, E, Hitt, L M. and Kim, H H, Strength in Numbers: How Does Data-Driven Decisionmaking Affect Firm Performance? (April 22, 2011). Available at SSRN: or Mark A. Beyer et al., Big Data Drives Rapid Changes in Infrastructure and $232 Billion in IT Spending Through 2016, Gartner, Inc., Oct

8 Olika sorters beslutsstödssystem Modellcentrerad analys Datacentrerad analys Datagenererad modell Datadrivna beslutsstödssystem (OLAP / deskriptiv data mining) Datadrivna beslutsstödssystem (Prediktiv data mining) Kunskapsgenererad modell Modelldrivet beslutsstödssystem Kunskapsdrivet beslutsstödssystem Franke et al. Datadriven underrättelseanalys, FOI-R SE, 2013 Daniel J Power and Shashidhar Kaparthi. Building web-based decision support systems. Studies in Informatics and Control, 11(4): , 2002.

9

10

11 Roman Friedrich, Bahjat El-Darwiche, Milind Singh, and Alex Koster: Digitization for Economic Growth and Job Creation: Regional and Industry Perspectives), Booz & Co, 2013

12 Beñat Bilbao-Osorio, Soumitra Dutta, and Bruno Lanvin, Editors: The Global Information Technology Report 2013: Growth and Jobs in a Hyperconnected World, World Economic Forum 2013

13

14 Chief Data/Digital Officer!? Debra Logan & Mark Raskino: Why Your Organization Needs a Chief Data Officer (and Maybe a Chief Digital Officer, Too), Gartner, 9 April 2013 ID:G

15 Chief Data/Digital Officer!? We asked each recruiter, "What tends to be the most common reasons why your clients come to you and ask that you find them a new CDO in the first place?" Their rather consistent responses include: "They need to respond to the competitive threat, more than anything else, and that competitive threat can come in many ways, shapes or forms." " it's proven over the last 24-plus months or so (that DO searches are) more reactive than proactive." "Typically, that their business is undergoing some minor or radical transformation, or needs to undergo a minor or radical transformation." Ken McGee: Early Trends in Recruiting Chief Digital Officers, Gartner, 14 November 2013 ID:G

16

17 Hot eller utmaningar? Är IT-funktionen drivande i att skapa möjligheter eller en bromskloss för förändring? Ses datadriven analys som en möjlighet att skapa nytt värde eller kapa gamla kostnader?

18

19

20 Muchnik, Aral & Taylor: Social Influence Bias: A Randomized Experiment, Science 9 August 2013: Vol. 341 no pp DOI: /science

21 60% av världens mest framstående IT-länder ställer lagkrav på hur personuppgifter får hanteras (2013) Khushbu Pratap, Carsten Casper, Angela McIntyre, Jay Heiser & Frank Buytendijk: Predicts 2014: Surveillance and Profiling Lead to Privacy-Related Reputation Risk, Gartner, 3 December 2013 ID:G

22

23 Sammanfattning Ökad tillgång på data (web 2.0, öppna data) Framstegen inom maskinintelligens förändrar förutsättningarna för företag och samhället i stort Det är en utmaning att samtidigt hålla högt innovationstempo och säkerställa driftsäkerhet Sociala medier öppnar nya möjligheter för manipulation Privatlivsfrågorna måste hanteras klokt och proaktivt

24 Frågor?

25 Att beställa stöd från FOI

26 Exempel på stöd från FOI Expertstöd Framtagning av strategiska beslutsunderlag Utveckling av myndigheters krishanteringsförmåga Experimentella resurser Forskningsprojekt/forskningsmiljöer

27

28 Kontaktuppgifter Marknadsområde civila myndigheter: Marknadsområde näringsliv:

29 Omvärldsbevakning i den socialt nätverkande verksamheten Lars Degerstedt, Helge Hüttenrauch,

30 CIBAS 3 årigt projekt Finansierat av KK stiftelsen Forskning 2013: två inledande studier + prototyp Deltagande parter: M Brain Johan Hammarlund Comintelli Jesper Ejdling Martell och Anders Thulin Glykol Peder Söderlind Södertörns högskola, Medieteknik Lars Degerstedt (projektledare) och Helge Hüttenrauch

31 Del 1 Omvärldsbevakningsprocessen som socialt nätverkande perspektiv och mönster

32 Översikt del 1 Omvärldsbevakningsprocesser som sociala nätverk Forskningsstudiens genomförande Studiens resultat Konceptuellt ramverk med 3 perspektiv Analyser baserat på designmönster (urval) Relaterad forskning Slutsatser i korthet

33 Verksamhet som sociala nätverk Kunskapsintensiva verksamheter där människan står i centrum Människan har komplext socialt beteende och social struktur i sociala nätverk Kunskap Meningsfullhet Samverkan Självständighet Kreativitet Källa: Li, C & Bernoff, J. (2011) Groundswell: Winning in a world tranformed by social Technologies. Forrester Research, HBR Press.

34 Omvärldsbevakningsprocessen som socialt nätverk Hur kan vi förbättra omvärldsbevakningsprocessen genom att bättre stödja socialt nätverkande?

35 Explorativ forskningsstudie Syfte: identifiera kopplingar mellan omvärldsbevakningsprocessen och sociala nätverk 9 expertintervjuer, á 2 timmar Litteraturgenomgång Studien underlag för designprototyper och utvärderingar (pågående) Designvetenskaplig metodik Relaterad forskning: Vilma Vouri (2011) Social Media Changing the Competitive Intelligence Process: Elicitation of Employees' Competitive Knowledge. Ph D Thesis.

36 Sociala nätverks påverkan på omvärldsbevakningsprocessen 3 perspektiv Beteende Den nätverkande individen Struktur Verksamhet som socialt nätverk Teknik Social IT Konceptuellt ramverk för analys

37 Analysmetod baserat på designmönster Behov / önskan Observation av behov / önskan Mönster Mönster som stödjer behov / önskan Användningsområden: 1) Utveckling av omvärldsbevakningsprocessen 2) Utformning av nya tjänster och verktyg Källa: Crumlish, C. & Malone E. (2009) Designing Social Interfaces. O'Reilly.

38 Analys i urval Behov / önskning Arbetssättet utvecklande, kreativt och stimulerande Att fler personer kan delta i arbetet Beställning Analys Big data Mönster Engagemang Sign up, inbjudan, hot start, åter engagemang, nivåer, utmärkelser, anseende Närvaro tillgänglighet, humör, kompislista, aktivitetsströmmar, meddelandeströmmar, uppdateringar, hålla sällskap, livstecken, användargalleri Samlande spara, favoriter, visa, prenumerera, taggning, taggmoln, feedback, rösta för att välja, rankning, kommentarer, recension, inbjudan, Publicering kollaborativt skrivande, kommunikation, moderator, publik/grupp/privat konversation, argumentation, sparad konversation, crowd sourcing, rösta, rankning, peer to peer awards, start av konversation Rankning filtering, navigation, taggning, bokmärken, geotaggning, lokalitet, kalender

39 Den nätverkande individen 8 normer Frihet i allt teknik som frigörare och personligt stöd Anpassningsbarhet regler anpassas till individens behov Produkter som uttryck för personlighet Detaljgranskning företag får räkna med mycket noggrann granskning av produkter, reklam och beteende Integritet och öppenhet företags värderingar måste överensstämma med kundens Underhållning lekfull attityd i tillvaron, till arbete, tjänster och produkter att ha roligt lika viktigt som att vara effektiv Samarbete sociala nätverket deltar i arbete och beslut samarbetar alltid prosumer kund och leverantör i samskapande Hastighet Snabb konversation snabba svar Innovation vill arbeta i innovativa företag och vill använda ny innovativ teknik Källa: Tapscott, D (2009) Grown up digital: how the net generation is changing your world. McGraw Hill.

40 Sociala nätverk stödjer kollektiv intelligens Traditionell analys Snäv analys Påverkad/styrd Konfliktfylld information Förmedlad Expertkompetens Konsensus Förbättring Kollektiv intelligens Bred observation Oberoende Kompletterande information Direkt Multidisciplinärt kunnande Mångfald Innovation Anpassat från: Bradley A. J. & McDonald M. P. (2011) The Social Organization. Harvard Business Review Press

41 Social IT är en social miljö Möjliggör Lita på Bevaka Livfullhet Källor: Wodtke, Govella (2009) Information Architecture: blueprints for the web. 2 nd Ed. New Riders Bacon Jono. (2012). The Art of Community: Building a new age of participation. 2 nd Ed. O'Reilly Media

42 Resultat i korthet Omvärldsbevakningsprocess som sociala nätverk 3 dimensionellt ramverk för analys med designmönster Individuella beteenden under förändring Sociala nätverk möjliggör kollektiv intelligens Social IT skapar engagemang

43 Del 2 Omvärldsbevakning genom användarnas ögon

44 Översikt Syfte och frågeställning Contextual inquiry en metod före design Resultat i form av 5 personas Sammanfattning efter beteenden, struktur, och teknik

45 Motiveringen Syften: Öka kunskap om omvärldsbevakning Klargöra ITs roll för omvärldsbevakning Tre perspektiv: 1. Förstå beteende + behov hos användarna 2. Kartlägga strukturer av omvärldsbevakande organisationer 3. Identifiera (nya) tekniska funktioner

46 Metod: Contextual Inquiry Del av contextual design, dvs. utveckling av IKT system och tjänster Platsbesök användaren visar hur hen arbetar Hänsyn tas också till fysisk arbetsmiljö, arbetsorganisation, artefakter, utrustning, m.fl. Holtzblatt, K., Wendell, J. B., & Wood, S. (2005). Rapid contextual design: a how to guide to key techniques for user centered design. Elsevier.

47 5 olika aktörer 5 Contextual inquiry sessions med olika arbetsbefattningar i olika organisationer: Strategisk ledning (omvärldsbevakning) Redaktör för omvärldsbevakning (facklig organisation) Omvärldsbevakningsspecialist domänspecialist Prosument av organisationens omvärldsbevakning Analytiker (strategisk finansanalys)

48 Personas Designteknik: personas Personas är fiktiva personer, sammansatta från observationsstudier; bilderna är tagna från webben och motsvarar inte studiens deltagare Även namn, kön, ålder etc. har ändrats Personas används för att illustrera aktörer och kommunicera inom design och utvecklingsteams Cooper, A., Reimann, R., & Cronin, D. (2012). About face 3: the essentials of interaction design. John Wiley & Sons.

49 5 Personas Maria Strategisk ledning (omvärldsbevakning) Utbildning: Ekonom/marketing Leder 3 grupper i Europa, 1 i USA, 1 expert i Asien John Kerstin Prosument av organisationens omvärldsbevakning Utbildning: djuruppfödning/bonde Sprider information till kunder/medlemar Brenda Analytiker (strategisk finansanalys) Utbildning: Företagsekonom Specialområde att analysera finansiella data Redaktör för omvärldsbevakning (facklig organisation) Utbildning: bibliotekarie Rapportera till ledningen Simon Omvärldsbevakningsoch domänspecialist Utbildning: Pedagog Försörjer ledningen med regelbundna rapporter

50 Maria Observationer Strategisk ledning (omvärldsbevakning) Utbildning: Ekonom/marketing Leder 3 grupper i Europa, 1 i USA, 1 expert i Asien mogna marknader är inte problematiskt, men unga, dynamiska marknader saknar bra information Traditionell: försörjer ledningen Teknik: Nöjd med dagens verktyg; dock regelbundna försök med nya system Social nätverk: organiserar regelbundna träffar av hela gruppen för omvärldsbevakningen; träffas minst 1 gång om året (face 2 face)

51 John Observationer Redaktör för omvärldsbevakning (facklig organisation) Utbildning: bibliotekarie Rapportera till ledningen Hög produktivitet krävs (dagligen 100 tals nyheter) Befogenhet att bestämma över strategiska bevakningsområden, kategorier och nyckelord Teknik: Vill gärna se att verktygen utvecklas Social nätverk: Regelbundna träffar med organisationens lednings och omvärldbevakningsgrupp (1x/kvartal)

52 Kerstin Observationer Prosument av organisationens omvärldsbevakning Utbildning: djuruppfödning/bonde Sprider information till kunder/medlemar Ta till sig information från omvärldsbevakningssystem måste dock omvandla dessa för spridningen (broschyrer) s.k. media breaks Teknik: Har egen/lokal uppsättning av omvärldsbevakningsinformationer (filer) Social nätverk: Reser mycket för att träffa sina kunder Nära samarbete med andra experter från akademin och industrin/branschen inkl. personliga möten + resor; många projekt tillsammens; experter i Norden på telefonavstånd

53 Sammanfattning (konkret nivå) Maria, John + Kerstin: Experter i omvärldsbevakning samarbetar kollaborativt i olika former Kerstin: löser uppgifter, inom och utanför ramen av organisationens struktur och ITinfrastruktur Kerstin/Simon: Process och kommunikations flöden skiljer sig åt mellan olika roller, men även mellan den officiella och informella bilden ( 2 verkligheter ) Kerstin: Samarbete sker i begränsat utsträckning inom omvärldsbevakningsverktyg och mer ofta parallellt till dessa

54 Sammanfattning (konkret nivå) Alla: Experter är inbäddad i (olika) nätverk (internt + externt) Alla: Det finns alltid minst en grupp av relevanta aktörer, antingen för input, under bearbetning eller som mottagare (direktkontakt) John/Simon: Verktygen bestämmer struktur av arbete, delvis även den fysiska arbetsplatsen ( arbetsorganisation ) Maria, John, Brenda: Regelbundna händelser takter leveranser, t.ex. kvartalsrapporter; hög arbetstempo inför dessa Alla: Strukturer avspeglar det som har fungerat hittills ( backspegel )

55 Sammanfattning (konkret nivå) John, Kerstin, Simon, Brenda: Textbaserad data idag; multimedial data går förlorat i processen John/Simon: Teknik upplevs som delvis begränsande, individuella avsteg från officiella IT regelverk förekommer John, Simon, Brenda: Konkret potential till att förbättra omvärldsbevakningsverktyg identifierat, t.ex. för design av produktivitetsverktyg, bättre support för analyser och visualisering samt stöd för samarbete och awareness m.fl.

56 Sammanfattning (abstrakt nivå) Tre områden samspelar Beteenden är individuella inom olika omvärldsbevakningsroller Struktur och teknik avspeglar sig i och möjliggör beteenden Förändringar inom ett område kommer påverka de andra

57 Fortsatt arbete Prototyper utforma och utvärdera Social IT för omvärldsbevakning Fördjupande studier av social nätverk inom omvärldsbevakning Delta i och stödja intressenätverk för omvärldsanalytiker

58 Extra bilder

59 Analys 1 (av 3): beteende Observationer Arbetssättet utvecklande, kreativt och stimulerande Att fler personer kan delta i arbetet IT och information knutna till den enskilda individen Självförklarande verktyg stöd för igenkänning Arbetar kombinerat med olika typ av information och verktyg Mönster & principer Engagemang Sign-up, inbjudan, hot start, återengagemang, nivåer, utmärkelser, anseende Närvaro tillgänglighet, humör, kompislista, aktivitetsströmmar, meddelandeströmmar, uppdateringar, hålla sällskap, livstecken, användargalleri Identitet profil, personlig dashboard, tillskrivning Enkelhet visualisering, påminnelse, geotaggar, entitetslänkning Integration öppenhet

60 Analys 2 (av 3) : struktur (valda exempel) Steg vid omvärldsbevakning Beställning Spridning Urval Analys Användning Mönster & principer Samlande spara, favoriter, visa, prenumerera, taggning, taggmoln, feedback, rösta för att välja, rankning, kommentarer, recension, inbjudan, Delande bokmärken, dela, skicka gåva, inbäddad media, indirekt delande Relationer grupper, hänga med, följa, filtrera, rekommendation, social sökning, sökning som dialog, umgängescirklar, publicera relationer, hitta personer, lägg till vänner Publicering kollaborativt skrivande, kommunikation, moderator, publik/grupp/privat konversation, argumentation, sparad konversation, crowd sourcing, rösta, rankning, peer-to-peer awards, start av konversation Samarbete rösta, beslutsfattande, ansikte-mot-ansikte-möte, gruppkonversation, skicka inbjudan, aktivitetsströmmar, uppdatering, rankning

61 Analys 3 (av 3): teknik (valda exempel) Observationer Textuell data Big data Delad information Aggregering Webbdesign Mönster & principer Nyhetslayout nyhetsflöde, blogg, wiki, konversation, rekommendation, livscykel, annotering Rankning filtering, navigation, taggning, bokmärken, geotaggning, lokalitet, kalender Öppna APIer social rymd, länkad data, import standardformat, öppen standard Folksonomi taggsystem, taggmoln, liknande beteenden Rik upplevelse rik layout, dashboard, mindre text, minimal navigation, multimedia, rikt innehåll, mobile first

62 Simon Observationer Omvärldsbevakningsoch domänspecialist Utbildning: Pedagog Försörjer ledningen med regelbundna rapporter Skriver många analyser manuellt/stöd för bättre analyser behövs Teknik: Anser att endast text baserad bevakning är svårt att väcka intresse för ( föråldrat ) Social nätverk: Fler inom organisationen borde kunna ta del av resultat, inte bara ledningen Saknar professionell grupp av omvärldsbevakare i Sverige Struktur: Tydlig avgränsade områden att bevaka, men trender uppstår även av händelser som inte finns på radarskärmen

63 Brenda Observationer Analytiker (strategisk finansanalys) Utbildning: Företagsekonom Specialområde att analysera finansiella data Bevakning av officiell (börs ) information (konkurrenter) och tolkning av kommunikation rund dessa data (webbsändningar) Teknik: Webbläsare, Excel, presentationsprogram Struktur: Data måste göras begriplig; text kommentarer och diagram viktigast Social nätverk: Ser stor potential att införa finansiell bakgrundsinformation & analyser i fler (strategiska) projekt

Omvärldsbevakning i den nätverkande organisationen

Omvärldsbevakning i den nätverkande organisationen Omvärldsbevakning i den nätverkande organisationen fallstudie om omvärldsarbete i ett studieförbund Lars Degerstedt lars.degerstedt@sh.se CIBAS 3-årigt projekt 2013-2015 Finansierat av KK-stiftelsen Konferenser

Läs mer

Hur når du fram med ditt varumärke i en digitaliserad värld?

Hur når du fram med ditt varumärke i en digitaliserad värld? Hur når du fram med ditt varumärke i en digitaliserad värld? Björn Alberts http:// http://twitter.com/bjornalberts http://linkedin.com/in/bjornalberts Det enkla svaret Genom att göra skillnad Genom att

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Bodil Axelsson Tema Q, Linköpings universitet Presentation på KAFF-konferens i Lillehammer

Bodil Axelsson Tema Q, Linköpings universitet Presentation på KAFF-konferens i Lillehammer Bodil Axelsson Tema Q, Linköpings universitet Presentation på KAFF-konferens i Lillehammer 2009-10-20 Re-coding the museum (Parry 2007) Re-imagining the museum (Witcombe 2003) Ross Parry: museer och digital

Läs mer

Riktlinjer för digitala medier

Riktlinjer för digitala medier Policy Mind/styrdokument Senast uppdaterad: 2015-04-07 Ansvarig: LS Riktlinjer för digitala medier Om Minds riktlinjer för digitala medier Dessa riktlinjer är till för att vägleda hur Mind agerar i digitala

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars

Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars Om Europeiska privat och tjänstereseförsäkringar 2 miljoner privatresenärer 1,5 miljoner tjänstereseresenärer

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Kundorienterad verksamhetsutveckling

Kundorienterad verksamhetsutveckling - Makes people and business successful - Passion för kunderna Kundorienterad verksamhetsutveckling Tommy Ytterström www.proandpro.se HÅLLPUNKTER Introduktion Spaningar och utmaningar Samtal kring kundorientering

Läs mer

Higher education meets private use of social media technologies PERNILLA

Higher education meets private use of social media technologies PERNILLA Higher education meets private use of social media technologies Research questions R1. How do students perceive the use of social media in their learning environment in higher educa9on? R2. Do students

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

Digital strategi 2016-2018

Digital strategi 2016-2018 1 Digital strategi 2016-2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2016-02-17 Diarienummer: 2015/55 Handläggare/författare: Sara Skyttner, webbstrateg 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke?

OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke? OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke? 80% av Sveriges journalister omvärldsbevakar i sociala medier. Vikten av omvärldsbevakning Omvärldsbevakning, eller att omvärldsbevaka handlar om

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo.

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo. Välkommen! önskar & Om VIVA Viva Media är en digital affärspartner som erbjuder strategier och tjänster med fokus på att konvertera digitala medieinvesteringar till konkreta affärer. Bolaget har kontor

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Sociala medier för organisationer

Sociala medier för organisationer Sociala medier för organisationer Christian Gustavsson Kommunikatör Studieförbundet Vuxenskolan Skåne Facebook: www.facebook.com/svskane Twitter: @svskane Vad är sociala medier? Internet öppnade för allmänheten

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan EXAKT-projektet

Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan EXAKT-projektet Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan EXAKT-projektet Olof Sundin, Lunds universitet & Göteborgs universitet, olof.sundin@gu.se Helena Francke, Högskolan i Borås, helena.francke@hb.se The Linnaeus

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

Den sociala revolutionen. Daniel Jarpinger

Den sociala revolutionen. Daniel Jarpinger Den sociala revolutionen Daniel Jarpinger Var inte så osocial, gå ut och lek med dina kompisar! 3 principer 1. Chatta med vem du vill, oavsett fysisk plats 2. Skapa grupper kring gemensamma intressen 3.

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Välkommen. Agera din egen headhunter på sociala medier /Katy Caroan Malmö, 21 maj, 2014

Välkommen. Agera din egen headhunter på sociala medier /Katy Caroan Malmö, 21 maj, 2014 Välkommen Agera din egen headhunter på sociala ier / Malmö, 21 maj, 2014 Vilka är ni på sociala ier? För att hitta nästa jobb idag 1. använder du inte sociala ier / LinkedIn alls 2. har du valt att ha

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Welcome. to the world of Jeeves. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB

Welcome. to the world of Jeeves. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Welcome to the world of Jeeves Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Jeeves APPs & APPs Market Jeeves World 2011 Tomas Enblom, Chief Architect Innovation historiska ögonblick Ca 3500 f kr Ca 2000

Läs mer

Rapport över sociala webben

Rapport över sociala webben Rapport över sociala webben Rebecca Andersson WD201I Webbdesign för social interaktion Högskolan Kristianstad 2015-02-15 Crowdsourcing Crowdsourcing är ett sätt för företag att engagera sin omvärld och

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

1 Internal. Internetdagarna 2005 2005-10-24

1 Internal. Internetdagarna 2005 2005-10-24 1 Internal Konsekvenser av "seamless" IPkonnektivitet Håkan Kvarnström Director, R&D Programs TeliaSonera Corporate R&D 2 Internal Trender Miniatyrisering av elektronik Ökad beräkningskraft i allt mindre

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Business Model Canvas

Business Model Canvas Business Model Canvas med rätt affärsmodell kan du ändra en hel bransch 16 mars 2016 Du behöver 10 miljoner kronor för att växa ditt företag. Du träffar en finansiär som kan ge dig de pengar som bolaget

Läs mer

Digitalt festivalengagemang

Digitalt festivalengagemang VOLANTE WORKING PAPER 15:07 Digitalt festivalengagemang Festivalbesökare och platsvarumärken i sociala medier VOLANTE WORKING PAPER 15:07 Digitalt festivalengagemang Festivalbesökare och platsvarumärken

Läs mer

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Chattar, bloggar,

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen Dokumenttyp: Riktlinjer Ansvarig: Informatör Fastställd av: CCG Fastställd: 2011-06-11 Dnr: 2011/337 003 Tingsryds kommuns riktlinjer kring Sociala medier inom yrkesrollen - från information till kommunikation

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Business Design. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling.

Business Design. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling. Våra lösningar lär dig hur du kan använda din kreativa intelligens som motor i ditt företag,

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet. Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet

Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet. Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet Hög kundnöjdhet ger högre avkastning Företag med hög kundnöjdhet genererar högre avkastning

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Agenda Andreas Rosengren

Agenda Andreas Rosengren Agenda Vad är Industri 4.0? Varför just nu? Utmaningar för industrin Vad innebär industri 4.0 för svensk industri? Industriell forskning relaterad till Industri 4.0 FFI LISA Vem är jag? Andreas Rosengren

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Workshop Kommunikationsplan

Workshop Kommunikationsplan Workshop Kommunikationsplan Kicki Stridh Workshopen Kommunikationsplan syftade till att reflektera kring Vad är en kommunikationsplan? Vad har man den till? Samt till att ge Ett par praktiska verktyg Input

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Strategi för digitala kanaler 2016-2017

Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Inledning Kommuninvånare ändrar ständigt sina vanor och vill nå kommunal service och information på andra sätt och i nya format. Vi vill möta våra kommuninvånare

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Sioux-ordspråk: När du upptäcker att du rider en död häst, är den bästa strategin att hoppa av.

Sioux-ordspråk: När du upptäcker att du rider en död häst, är den bästa strategin att hoppa av. The Workshop i sammanfattning Why Your Returns Are Love I dag konsumeras mer och mer media samtidigt som konsumenter i allt större utsträckning anstränger sig för att undvika traditionell reklam. Fragmenteringen

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

SUPPORTED EMPLOYMENT. IPS (Indivdual Placement and Support) en metod som utgår från ett brukarperspektiv.

SUPPORTED EMPLOYMENT. IPS (Indivdual Placement and Support) en metod som utgår från ett brukarperspektiv. SUPPORTED EMPLOYMENT IPS (Indivdual Placement and Support) en metod som utgår från ett brukarperspektiv. Innehåll i dagens presentation: Varför fokusera på arbete, kan och vill alla arbeta? Koppling mellan

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen

Barn och unga i samhällsplaneringen Barn och unga i samhällsplaneringen Utgångspunkter i arbetet FN:s konvention om barns rättigheter Demokratiaspekter i den fysiska planeringen Ta tillvara lokal kunskap för bättre planering och god bebyggd

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum KOMMUNIKATIONSPLAN HELENA GRANATH Innovatum SYFTET MED KOMMUNIKATION- OCH INFORMATIONSINSATSER Det övergripande syftet med kommunikationen är att bidra till att projektet når uppsatta mål. STRATEGI För

Läs mer

`çéóêáöüí=eåf=ommui=oáåü~êç=d~í~êëâá

`çéóêáöüí=eåf=ommui=oáåü~êç=d~í~êëâá om det moderna projektet RICHARD GATARSKI WEBB 2.0 OCH SOCIALA MEDIER pappa ek. dr. konversationsstrateg Francis Bacon 1561-1626 René Descartes 1596-1650 John Locke 1632-1704 Medieteknik, Södertörns Högskola,

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld VISION Våra elever ska förändra världen. I samverkan med samhälle, omvärld, kultur och näringsliv skapas meningsfulla

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Utvärdering av Ledningsprocesser. Fredrik Kjellberg Mannheimer

Utvärdering av Ledningsprocesser. Fredrik Kjellberg Mannheimer Utvärdering av Ledningsprocesser Fredrik Kjellberg Mannheimer 0 Tre distinkta utvecklingsfaser Harvard Business School böcker Harvard Business Review - artiklar 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 Mastering

Läs mer

Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet

Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet Världshandelsdagen 2008 "Bortom Web 2.0" Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet Olle Olsson Swedish Institute of Computer Science (SICS) World Wide Web Consortium (W3C) 28 augusti 2008 1 Internet

Läs mer

Trender inom Nätverkssäkerhet

Trender inom Nätverkssäkerhet Trender inom Nätverkssäkerhet David Sandin Product & Solution Manager david.sandin@clavister.com What Vad vi we gör? do Network and mobile security Nätverkssäkerhet. Det här är Clavister ü Grundades i

Läs mer

Open Access guld och gröna skogar?

Open Access guld och gröna skogar? Open Access guld och gröna skogar? Y R S A. N E U M A N ( A ) A B O. F I Å B O A K A D E M I O P E N A C C E S S - F O R S K A R E ( W W W. P R O J E C T - A G O R A. O R G E U C I P 2 0 1 1-1 4 ) F L,

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss!

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! EX JOB B20 16 Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! Knowit är ett av nordens ledande konsultbolag med 1800 specialister. Vi erbjuder spetskompetens inom Decision, Design & Digital, It och Management.

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING

LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING Nu ett nytt kompetenskrav! Parul Sharma Head of CSR Compliance, Advokatfirman Vinge Leverantörsled; inköp och upphandling Nu ett nytt kompetenskrav! Miljö Mänskliga

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Platsar människan i morgondagens företag?

Platsar människan i morgondagens företag? Platsar människan i morgondagens företag? - att ta utgångspunkt i den mänskliga naturen Lasse Berg och Bo Rex HR-dagarna 2013-09-26 Hur människan blev människa om människans evolution Lasse Berg 1 Vad

Läs mer

Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man

Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man välja? (Vattenmyndighetens finansieringsguide) Projektstöd

Läs mer

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter emag PRODUKTION Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter Med emag kan du omvandla statiska PDF-dokument till interaktiva on-linepublikationer för vanliga webbläsare och mobila enheter, och detta

Läs mer

Ämnesområden. Examensarbete inom datavetenskap (1DV41E) Martin Fredriksson

Ämnesområden. Examensarbete inom datavetenskap (1DV41E) Martin Fredriksson Ämnesområden Examensarbete inom datavetenskap (1DV41E) Martin Fredriksson martin.fredriksson@lnu.se 1 Ämnesområden ÖVERSIKT 2 Översikt Dagens föreläsning Fokus Innehåll Relevans Presentation Ämnesområden

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Innehåll. 2015-10-12 Andreas Rosengren

Innehåll. 2015-10-12 Andreas Rosengren Innehåll Vad är Industri 4.0? Varför just nu? Utmaningar för industrin Vad innebär industri 4.0 för svensk industri? Industriell forskning relaterad till Industri 4.0 FFI LISA Vem är jag? Andreas Rosengren

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

New Media. De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken

New Media. De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken New Media De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken Vilka är de nya praktikerna? NM utmanar föreställningen om konsumenter och producenter som två olika grupper I nya medier blir konsumenterna

Läs mer

Family appendix for applicants Appendix D

Family appendix for applicants Appendix D amily appendix for applicants Appendix D 1 Your personal particulars Date of birth 2 Personal particulars of your children IGR 201031 Å 100517 3 Personal particulars of your parents Your father's surname,

Läs mer

The sexy job in the next 10 years will be statisticians, said Hal Varian, chief economist at Google. And I m not kidding.

The sexy job in the next 10 years will be statisticians, said Hal Varian, chief economist at Google. And I m not kidding. Kunskapsprov i KUSK The sexy job in the next 10 years will be statisticians, said Hal Varian, chief economist at Google. And I m not kidding. Yet data is merely the raw material of knowledge. We re rapidly

Läs mer

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Tove Rinnan Oktober 2010 Barn har rätt att komma till tals Barn har rätt enligt art 12 i barnkonventionen att komma

Läs mer

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org CRM i molnet. Från relationer till upplevelser - mjuka värden och hårda fakta Stockholm 20 september Viktoria Ohlsson Marknadsansvarig Wednesday Relations Medlemmar (11 000) Leverantörer Konsulter Byråer

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

KIT 104 Kognitiva processer

KIT 104 Kognitiva processer KIT 104 Kognitiva processer Thomas Porathe, Tekn.Dr Informationsdesign / mux Lab Akademin för innovation, design och teknik Mälardalens Högskola Maritime Human Factors gruppen Institutionen för sjöfart

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer