Fred bygger vi tillsammans

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fred bygger vi tillsammans"
  • Jan Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Fred bygger vi tillsammans

2 Fred bygger vi tillsammans beskriver det freds arbete som Life & Peace Institute bedriver på Afrikas horn och i östra Kongo. Sidorna ger ytterligare exempel på engagerat fredsarbete som Svenska kyrkan är delaktig i. Foto, omslag: APC, Magnus Aronson, Jody Henderson, Paul Jeffrey/ACT, Tore Samuelsson, SPL, Anders Tukler Redaktör: Sonja Gunnarsson Resursperson: Tore Samuelsson Formgivning: Anders Wikström Tryck: Lenanders Grafiska Producerad med bidrag från Folke Bernadotteakademin och i samarbete med Svenska kyrkan Life & Peace Institute 2011 ISBN

3 Fred är en rörelse Dekalen lyste bakpå den mycket be gagn ade blåa bil Tsepho kom i till kyrkans ung doms grupp. Där hade vi ganska länge samtalat om den förnedrande orättvisa situation som så många svarta ungdomar i apartheidens Sydafrika levde i. Många beskrev hur lite som behövdes för att deras frustration skulle leda till våldsamheter. Gång på gång väckte Jesusorden om att de som bygger fred är saliga och ska kallas Guds barn, heta debatter. Alla var överens om att rättvisa var en förutsättning för hållbar fred. Men hur bygger man den? Där gick åsikterna ofta isär. Med den nya blänkande dekalen på sin bil kom Tsepho med ett svar på frågan. Där stod : Peace is a group effort (Fred är en gemensam ansträngning)! Foto: Magnus Aronson Gustaf Ödquist. Fred är något man gör tillsammans med andra. Fred är inte ett tillstånd som kommer av sig själv när allt annat är på plats. Fred mellan människor är en rörelse, något som förverkligas ständigt på nytt, tillsammans med andra. Metoderna är ofta rätt lika varandra oavsett om man befinner sig fattigområden i Sydafrika, 3

4 i konflikthärdar i östra Kongo, bland dem som lever i Israel/Palestinakonflikten eller i utsatta förortsområden i nordöstra Göteborg. Var fred än ska byggas, är det avgörande att man försöker förstå sammanhangen som skapar den ofred som plågar människor. Faktorerna bakom ofreden måste identifieras för att konflikten ska kunna omvandlas till en hållbar fred. Varje sammanhang måste noggrant beskrivas och analyseras från allas perspektiv, med de mest utsattas situation i centrum och med alla inblandade i konflikten delaktiga. När det görs och delas med de inblandade, är det gemensamma fredsbyggandet igång. Visionen som driver oss i arbetet med fred beskriver profeten Mika så här:»de skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte mer lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Var och en skall sitta under sin vinstock och sitt fikonträd och ingen skall hota honom.«fred är när vapen förvandlas till jord bruksredskap. Men fred är mer än frånvaron av krig. Att alla ska kunna sitta trygga under sin vin stock eller sitt fikonträd säger att rättvisa levnads förhållan den är en viktig del av den hållbara fred vi människor har som uppgift att bygga här på jorden. Att arbeta för att den freden blir verklighet kan vi bara göra tillsammans. Därför är fred vår gemensamma satsning. Peace is a group effort! Gustaf Ödquist Kyrkoherde, ordförande i styrelsen för Life & Peace Institute» Från min utkikspunkt i New York ser jag hur oerhört viktigt fredsarbetet är. Det är med stolthet jag tänker på Life & Peace Institute, som vuxit och utvecklats «så starkt med stöd från Svenska kyrkan. Margareta Grape, chef för Kyrkornas världsråds FN-kontor i New York 4

5 Foto: Magnus Aronson Peter K Sjögren och Jenny Svensson.»Det finns inga färdiga paket«tålamod och uthållighet är A och O för det arbete som Life & Peace Institute inledde för drygt 25 år sedan. Det pågår i några av Afrikas mest konfliktfyllda länder. Här gäller det att ha ett långt perspektiv och att ta vara på de goda förändringar som sker i vardagens sammanhang. I slutet av 1980-talet inledde Life & Peace Institute (LPI) sitt arbete i Sudan och Somalia, som karaktäriseras av inbördeskrig i större eller mindre omfattning. Har LPI betytt något där? Fredsarbetet har ett långt perspektiv, och tack vare insatserna har människorna vi arbetat med kun nat fortsätta att tro på fred. Men när Somalia föll ihop som stat handlade det enbart om att överleva, säger Peter K Sjögren, som är LPI:s direktor. Detta kan låta ganska tröstlöst, men så ser varken han eller programchef Jenny Svensson det. Vi arbetar med långa perspektiv och med att se också små förändringar. Tålamod är en dygd! förklarar hon. 5

6 Och visst finns det exempel som visar på po siti va förändringar. Ett gäller en konflikt om förflyttning av människor och boskap i södra Sydkivu, Demo kratiska republiken Kongo. Lokala ledare skrev ett avtal om hur detta skulle ske på ett fredligt sätt, och människorna lärde sig att hantera konflikten utan våld. Sådant ger ju inga rubriker i Sverige, men innebär mycket för de berörda människorna. Vi kan jämföra med samernas renflyttning, säger Peter K Sjögren. Ett annat exempel rör LPI:s partner i Somalia som arbetar med imamer i huvudstaden Mogadishu för att nå ut med fredsbudskap under fredags bönen i moskéerna. Staden har länge varit platsen för de värsta striderna. Civilbefolkningen som lever mitt i dem har drabbats hårt, och hör sällan annat än extremistisk propaganda från alla håll. Bybor blir forskare Arbetet för en fredlig vardag i byn, stadsdelen eller regionen utförs på ett sätt som skiljer LPI från många andra. Metoderna kallas på lite tungrodd svenska för konfliktomvandling och aktionsforskning. Det kräver sin förklaring! Att LPI inte talar om att lösa konflikter utan att omvandla dem beror på synen på konflikter som inte enbart negativa. Alla samhällen har konflikter, men alla konflikter leder inte till problem eller våld. Det finns en dynamik i dem som kan leda till något positivt. Två grälande personer som placeras i varsitt Imamer som deltar i det somaliska fredsarbetet. rum för att grälet ska sluta, kan illustrera vad somliga anser är konfliktlösning. Men det är inte LPI:s modell. LPI omvandlar konflikten till något gott genom att arbeta med bakomliggande orsaker. Vad grälar de om och varför? Vi går djupare och längre, förklarar Jenny Svensson. Det sätt som LPI bedriver forskning på är ganska ovanligt. Det är en kombination av forskning och aktion, och det är inte bara akademiker som deltar. Snarare tvärtom. Vi försöker få så många som möjligt att förstå problemen och vara en del av forskningen: kvinnor, religiösa ledare, civila samhället, väpnade grupper, lokala myndigheter och internationella aktörer som FN-personal, säger Jenny Svensson. Grupperna träffas först var för sig för att identifiera och beskriva konflikten. När de kommer samman har de ofta mycket olika syn. Foto: SPL 6

7 Vision och uppdrag Vision LPI ser framför sig en värld där fred, rättvisa och fredliga relationer segrar tack vare män niskors arbete och engagemang. Uppdrag LPI stöder och främjar metoder som omvandlar konflikter utan att ta till våld. Det sker genom en kombination av forskning och fältarbete som bidrar till att stärka det lo kala samhällets kunskaper och erfarenheter och ökar förutsättningarna för fred. Foto: Magnus Aronson Orsakerna till konflikten kartläggs i samtal och diskussioner. De så kallade rundabordssamtalen kan innebära att grupper som förut inte kunnat vistas i samma rum, diskuterar problem tillsammans och kommer fram till gemensamma beslut. Aktionsforskning betyder att de som lever i konflikten gör forskningen. De känner problemen och de vet vad som behövs. Forskning ses lätt som något som bara kan göras av universitet, men den kan göras av vanliga människor i fält när den görs systematiskt. Vi behöver visa att den ska tas på allvar, förklarar Jenny Svensson. Vågar lite mer än andra Peter K Sjögren förklarar att LPI:s metod inte överensstämmer med den traditionella kvalitetsstämpeln. Det finns två skolor. En hävdar att det vi gör inte är forskning eftersom den inte är akademisk. En annan att det är verklig forskning som kan förändra. Det blir en spänning mellan dessa två. Vårt mål är att förändra, inte att producera rapporter som hamnar på en hylla! understryker Jenny Svensson. Det svåraste i fältarbetet är bristen på säkerhet, eftersom LPI arbetar i länder där det anses riskfyllt att vistas. Säkerheten är en ständig fråga och våra kolleger på fältet kan alltid nå oss för att diskutera säkerhetsläget, förklarar Peter K Sjögren, men tillägger: I vårt arbete är det viktigt att våga lite mer än andra. Det finns också praktiska problem som att vägar regnat bort. En social utmaning är att skapa och behålla förtroende både hos partner, de som stöder arbetet och myndigheter i respektive land. 7

8 LPI fortsätter att stärka arbetet för att konflikter ska omvandlas till fredlig samexistens. I styrelsen finns ledamöter med viktiga expertkunskaper. Dessutom lär LPI av andra organisationer och kombinerar det med de egna erfarenheterna. Vi måste hela tiden utvärdera och lära oss av det vi gör för att se hur vi kan bli bättre, säger Jenny Svensson. Fred tar tid Vilka är de viktigaste lärdomarna från LPI:s 26 år? Jenny Svensson svarar utan att tveka: Att fred tar tid! Det krävs uthållighet. För framtiden gäller samma sak: Vi kan inte arbeta med kortsiktiga lösningar, för det vi gör ska hålla. Vi måste också öka för ståel sen så att ingen grupp utesluts från samtalen, säger Peter K Sjögren. Trots sin kvartssekellånga existens är LPI rätt okänt, och en vanlig fråga är: Vad gör LPI egentligen? Jenny Svensson tror att det beror på att fredsarbete är ganska abstrakt. Hur skapar man fred eller stöttar andra som skapar fred? Och hur kan vi som har huvudkontor i Sverige skapa fred i Afrika? Det är lättare att beskriva ett arbete om man kan visa mat och tält eller att man står på barrikaderna. Vårt arbete är långsamt och handlar om att stärka partners kapacitet. Det finns inga färdiga paket, konstaterar Peter K Sjögren. Det de önskar att en så kallad vanlig svensk ska tänka på när hon eller han hör namnet LPI är följande: Korta fakta om LPI 1983 hölls den internationella och ekumeniska Liv- och fredkonferensen i Uppsala där kyrkor från hela världen deltog. Initiativet togs av ärkebiskop Olof Sundby. Bakgrunden var kärnvapenhotet bildades Life & Peace Institute (LPI) med kontor i Uppsala. Sveriges kristna råd utser styrelsen, som är internationellt sammansatt. Budgeten för 2012 är 42 miljoner kronor. Arbetet finansieras bland andra av UD/Sida och Svenska kyrkan, som har samverkat med LPI hela tiden. Många andra kyr kor och organisationer ger an slag vissa år eller till vissa in- sat s er. Det gäller även EU hade LPI 16 finansiellt stödjande partner organisationer. LPI arbetar på Afrikas horn och i Demokratiska republiken Kongo, och samarbetar med lokala kyrkor, fredsorganisationer och universitet. Arbetet handlar främst om att höja partners kompetens att arbeta i konfliktområden, och att ge människor kunskap och kraft att stå mot en våldsspiral. Det lokala fredsarbetet följs upp på flera nivåer som bidrag till policy och bra fredspolitik i landet eller regionen, om det internationella samfundets stöd till varaktig fred och om bidrag till bättre fredsforskning. Det är en internationell organisation som med bas i Sverige finns i konfliktdrabbade länder på Afrikas horn och i Afrikas stora sjö-område. Där arbetar LPI tillsammans med människor som utan våld försöker förändra sin situation till fred. Att det är ett arbete som kan innebära skillnad är Jenny Svensson och Peter K Sjögren är övertygade om. Dessutom är fredsarbetet en given uppgift för kyrkorna. Budskapet om fred och frid har funnits med från början genom änglahälsningen i Betlehem, påpekar Peter K Sjögren. 8

9 Foto: Shamsia Ramadhan Här görs en av de många intervjuer som ger bakgrunden till hur konflikten vid Tanafloden ska kunna omvandlas till grannsämja och utveckling. Målet är mödan värt Konflikter om mark och vatten mellan herdar och bönder, konflikter mellan kristna och muslimer och mellan olika etniska grupper. Det är en del av bakgrunden till det arbete för konfliktomvandling som börjat i ett område kring Tanafloden i Kenya. Området är ungefär så stort som Småland och Östergötland, och ligger i sydöstra Kenya. Hur många invånare det har är oklart, och vägar och kommunikationer är mycket dåliga. Först 2007 fick distriktet elektricitet, sist i landet, och det är ont om skolor och hälsovård. Detta är en mycket försummad del av Kenya med oerhört dålig utveckling för befolkningen. Men vi tror att människorna har inneboende möjligheter att använda sina resurser bättre, säger Wangari Mwangu, programchef på Life & Peace Institute (LPI) i Nairobi. Komplicerad bild Åtminstone nio olika etniska grupper bor i området. De försörjer sig som herdar, jordbrukare eller som bådadera. Detta har lett till både etniska och försörjningsmässiga konflikter, som förvärras av klimatfaktorer som torka, regn och översvämning. Det finns spänningar mellan kristna och muslimer, och ytterligare en faktor som bidrar till konflikter är den vilda faunan i relation till människornas behov av bete och åkermark. 9

10 Så kan läget beskrivas. Men det finns fler faktorer. Över gränsen till Somalia kommer både flyktingar och vapen, och skottlossning har blivit allt vanligare. Fattigdom och ar betslöshet är utbredda, och korruptionen bland regeringens tjänstemän bidrar till osäker heten. De flesta herdar är musli m er och bönderna kristna, men både motsatsen och blan da de grupper finns. När relationerna och konflikterna överfördes till en karta, blev det en komplicerad analys (se nedan). Människorna»äger«forskningen Kenyas ekumeniska råd har börjat kartlägga de många konflikternas orsaker. Att med stöd från LPI samla in och analysera de olika aktörernas åsikter, är första steget. Målet är att de olika grupperingarna gemensamt har identifierat de viktigaste konflikt orsakerna och, även det gemensamt, lagt upp en plan för att omvandla konflikter till grannsämja. Eftersom metoden bygger på att lokalbefolkningen»äger«forskning en och föreslår möjliga vägar Tana River Conflict Mapping Key Friendly Masinga dam management Kenya Government Kenya Somalis Somali Somalis Pokomo Ministry of Lands Orma rural Alliance Farming communities Kamba Orma Liberation Force (Ethiopia) Broken Conflict Informal dpcs Tertiary actors INGOs, FBOs (CJPC, LWF, ActionAid etc) Boranas upper eastern Primary actors Secondary actors Tertiary actors ncck/civil society or gan i zations Oxfam gb Clan elders Pastoralists marginalized Local administration Wardei urban Wataa 10

11 framåt, är möjligheterna goda att detta leder till fungerande relatio n er och samverkan. Det bidrar också till en hållbar utveckling i regio n en, förklarar Wangari Mwangu. Vägen dit är lång. Det krävs många samtal, många möten och många diskussioner, mycket tålamod och uthållighet. Men det viktiga målet är värt både tid och möda. Tack för att ni i diskussionerna tog med könsrollsfrågan och ämnen»som «särskilt berör kvinnor. Deltagare i ett regionalt seminarium i Kenya Afrikas horn regionalt Fattigdom och arbetslöshet är de främsta orsakerna till regionens konflikter. Andra problem är regeringarnas maktmissbruk, brist på god förhandlingskultur på regeringsnivå, kamp om krympande naturresurser och externt stöd till väpnade konflikter. Kenya är ett av de stabilaste länderna i området, men dessa problem ledde till våld i samband med valen 2007 och Det finns också en oro inför kommande val Eftersom Kenya är områdets kommersiella centrum kan konflikter där lätt spridas i regionen. Därför är det av största betydelse för hela regionen att det blir en varaktig fred i Kenya. Det kräver ett arbete som går till botten med orsakerna till konflikterna. Detta gör LPI Foto: Anders Tukler Wangari Mwangu. Afrikas horn var LPI:s första verksamhetsområde, och 2007 koncentrerades arbetet på nytt till detta område. Arbetet syftar till att LPI:s samarbetspartner på Afrikas horn och i Stora sjö-området på ett bättre sätt ska kunna engagera sig i fredlig omvandling av konflikter och därigenom bidra till en hållbar förändring. Det sker bland annat genom konfliktanalyser, ekonomiskt stöd, utbildning och utgivning av Horn of Africa Bulletin. LPI samarbetar med: The All Africa Conference of Churches The National Council of Churches in Kenya The Fellowship of Christian Councils and Churches in the Great Lakes and Horn of Africa The African Council of Religious Leaders The Inter-Religious Council of Kenya 11

12 Böcker med betydelse Tarekegn Adebo och Hannah Tsadik är LPI:s medarbetare i Addis Abeba. En dag träffade jag en medelålders man, och han fick veta att jag arbetade på universitetet i Addis Abeba på uppdrag av Life & Peace Institute (LPI). Då tog han fram ett gammalt och mycket slitet exemplar av LPI-boken Building the Peace av Wolfgang Heinrich. Foto: Tore Samuelsson Detta berättar Tarekegn Adebo som arbetat för LPI sedan Boken hade mannen kommit över när han höll på med sin mastersexamen i freds- och säkerhetsstudier. Att den var så välanvänd be rodde inte bara på att han studerat den flitigt på universitetet. Han hade fortsatt att använda den eftersom innehållet var så relevant, så användbart och in spi reran de i hans arbete som juridisk rådgivare till en av Etiopiens regionala presidenter. Boken Building the Peace är en av de många publikationer som LPI har skickat till mer än hundra universitet i Afrika inklusive det i Addis Abeba. På det sättet bidrar LPI till att rusta dem som arbetar med fredsbyggande med nya idéer och verktyg, förklarar Tarekegn Adebo. Detta är långt ifrån den enda gången han upplevt att LPI:s publikationer är viktiga. Tvärtom: Det bevittnar jag dagligen i mitt arbete som en akademiker som arbetar på fältet. Tarekegn Adebo har doktorerat i stats vetenskap. På universitet i Addis Abeba deltar han i utveckling av undervisningen samt utbildning och forskning. 12

13 »Jag ville se helheten«etiopien Nuvarande regering kom till makten 1991 efter att ha besegrat Mengisturegimen. En ny konstitution 1994 införde en federation med etnisk-nationell representation. Oppositionens protester mot valresultaten har resulterat i våld och dödande, framför allt 2005, då många fängslades. De frigavs några år senare. Regeringen utmanas både av väpnad opposition i landet och av spända relationer med grannländerna. Återkommande torka och svält är andra problem, och situationen på Afrikas horn 2011 har inneburit stora flyktingströmmar. Det civila samhället är svagt bortsett från kyrkorna. Detta gör LPI Arbetet syftar till att öka kapaciteten i den akademiska världen, främst via studentorganisationer, för att engagera sig i utvecklingen av konfliktomvandling i teori och praktik. Det sker genom forskning och utgivning av en bok om tradi tio nel la metoder för konflikthantering i ett tiotal regioner och genom en samtals metod som kallas»sustained dialogue«om förändring av relationer bland studenter på universitetet i Addis Abeba. Dialog arbetet kommer troligen att börja på ytter ligare ett universitet. LPI samarbetar med: Peace and Development Com mittee, en organisation som har grundats av traditionella äldste Addis Ababa University Peace Club, består av studenter Addis Ababa University, the Department of Political Science and International Relations Jag kom in i fredsarbetet från en mycket akademisk vinkel eftersom jag läst ämnet på universitetet och arbetade i den akademiska världen. Jag undersökte olika konflikter och sakta men säkert blev de hjärtskärande och komplexa berättelserna osynliga, reducerade till fakta som skulle matas in på ett excel-ark. I den akademiska världen sägs det ofta att man måste avlägsna sig från sammanhanget för att vara en effektiv forskare. Man får inte bli för indragen och engagerad. Men jag började känna motsatsen. Jag ville förstå sammanhangen närmare och mer som en helhet. Om Medlemmar i fredsklubben på universitetet jag verkligen skulle i Addis Abeba. förstå konflikterna, blev det viktigt för mig att»känna jordens lukt«, lära känna människorna och faktiskt få tillfälle att vara mitt ibland dem. Life & Peace Institute gav mig möjligheten att delta i relevant och vetenskapligt korrekt forskning. Samtidigt får jag vara en samarbetspartner till människor och organisationer i områden med sociala spänningar och våldsamma konflikter. Den kombinationen är mycket meningsfull för mig. Hannah Tsadik Programchef, Etiopien Foto: Hannah Tsadik 13

14 Fångar fria efter medling 20 juli 2007 var en glädjedag för många i Etiopien eftersom 38 politiska fångar frigavs. Att Life & Peace Institute bidrog till det är inte särskilt känt. Valen i Etiopien i maj 2005 gav oppositionen ovän ta de framgångar. Men när oppositionen anklagade regeringspartiet för allvarliga regelbrott och ett riggat val, möttes demonstrationerna av våld från säkerhetsstyrkorna. Nära 200 personer dödades och tusentals fäng sla des. Bland dem fanns mer än 110 nyckelperson er i det största oppositionspartiet CUD, som spärrades in i 18 månader. Life & Peace Institute (LPI) har i flera år sam ar be t at med Peace and Development Commit tee (PDC) i Etiopien. Dess ord för an de bad LPI om hjälp i ett med lingsförsök som en grupp äldsteledare planerade trots att tanken på försoning inte var populär i Etiopien. LPI beslöt att stödja medlingsprocessen eko no m iskt och som rådgivare. Arbetet hade två faser. Den första var givetvis att fångarna skulle friges. Den andra gällde att försöka fördjupa försoningen och den demokratiska processen. Förlåta dem som gjort fel Tarekegn Adebo från LPI fun gera de som rådgivare och deltog i möten med äldsteledare och advokat er. LPI:s engagemang upp skattades mycket både av de äldste och av olika diplomater. Medlingen lyckades. 38 politiska fångar frigavs 20 juli 2007.» pågående Jag gläder mig åt att se resultat från Life & Peace Institute s långsiktiga insatser i Kongo och på Afrikas horn. Ärkebiskop Anders Wejryd Frigivningen väckte stor glädje bland många i Etiopien, men också många internationella or ga ni sa tio n er uttryckte sin stora tillfredställelse. EUkommissionären Louis Michel var en av dem. Han beskrev medlingen som»en stor politisk akt av försoning som inte hade varit möjlig utan gruppen av äldsteledare«. De frigivna från CUD tackade alla som på olika sätt arbetat för frigivningen. Dessutom»har vi kommit överens om att förlåta alla som har gjort fel... men framför allt att se mot framtiden och koncentrera oss på de positiva förhållanden som skapas efter försoningen.««14

15 En oförglömlig förändring Foto: SPL Det var ett stort ögonblick för Sultan Dahir när han fick leda ett månadsmöte för klanledare. Hör man till samhällets föraktade är ett eget kontor tecken på en stor förändring. Likaså när man inbjuds till sammanhang där man förut varit förbjuden att delta. Somalia Somalia har varit utan en fungerande regering i över 20 år. Landet är i långvarigt sönderfall, och kontrollen över makten är konflikternas kärna. På lokal nivå är mark, bete och vatten de vanligaste orsakerna till konflikt i kombination med ökade krav på säkerhet. Olika beväpnade grupper ger sådan mot betalning. Södra centrala Somalia där LPI arbetar, kännetecknas av en utbredd humanitär kris beroende på ständiga strider mellan rebeller och regeringstrogna grupper, flyktingar, många års torka och höga matpriser. Förut hade vår klan ingen generalförsamling, men det har vi nu. Vi har till och med ett kontor! Därifrån sköter vi våra kontakter inom och utom landet, säger Sultan Dahir. Ett eget kontor är något stort när man som Sultan Dahir hör till en av Somalias föraktade minoritetsklaner. Traditionellt får de inte gifta sig med andra somalier, inte äga mark eller boskap, inte delta i politik eller affärsverksamhet. De arbetar med föraktade sysslor som smide och skomakeri. Organisationen Somali Peace Line (SPL) har arbetat för att minoritetsklanerna, Sab, skulle ha kontakter med övriga klaner. SPL uppmuntrade en av dem att bjuda representanter för Sab till sina månatliga möten. 15

16 Hängivenhet och rättvisa Det var oförglömligt att sitta tillsammans med dessa klanledare som så länge motarbetat oss! Till och med jag fick leda månadsmöten, berättar Sultan Dahir och räknar upp en del av det som hänt: Vi fick lära oss hur man omvandlar våldsamma konflikter så att våra klaner kunde samordnas. Vi fick hjälp till internflyktingar i ett om råde och vi deltog i de lokala myndigheternas kurser i traumabearbetning och rådgivning. Det mest oväntade är kanske den insamling som ordnades med hjälp av SPL. Vi samlade in ungefär kronor som blev hjälp till 561 fattiga familjer. Både de och de politiska ledarna uppskattade vårt initiativ, säger Sultan Dahir, och berättar att insamlingen inspirerat människor i Puntland och Somaliland att göra samma sak. Gång på gång återkommer Sultan Dahir till att Sab integrerats i samhället och även inbjuds till de stora klanernas möten. En sådan förändring kommer inte av sig själv. Den behöver hängivenhet, ansträngningar, rättvisa och tolerans. Vi uppskattar verkligen vad SPL och andra gjort för att detta skulle ske! Detta gör LPI LPI har arbetat i Somalia sedan början av 1990-talet. Målgrupperna nu är bland andra traditionella äldste som är ledare för olika klaner, religiösa institutioner, kvinnor och ungdomar. Syftet är att öka deras engagemang för politiska processer och främja en minskning av våldet. Det sker bland annat genom utbildning, konfliktanalyser och ekonomiskt stöd. LPI samarbetar med: Somali Peace Line, som arbetar i huvudstaden Mogadishu och södra centrala Somalia The Somali Women Contact Committee, som arbetar i åtta av Somalias sydligaste regioner Zamzam Foundation, en somalisk biståndsorganisation Medlemmar i The Somali Women Contact Committee deltar i en utbildning. Foto: SPL 16

17 Packa ihop kriget och ge plats för freden, är budskapet i denna målning av den somaliska konstnärs gruppen Shik Shik. 13 fängslade åsnor I mitten av september 2010 var tretton fattiga män på väg till Afgoye med sina åsnekärror. Där»fängslades«åsnorna av de loka la myndigheterna. Ägarna anklagades för att ha smugglat mat från FN till ett förbjudet område. Det var ett hårt slag mot åsneägarna och deras familjer. Den lilla inkomst de hade fick de framför allt genom att frakta varor på kärrorna. Nu blev de av med den. Dessutom tvingade myn dig he t er na ägarna att utford ra djuren varje dag trots att de inte fick använda dem. Tre månader senare kom några medlemmar i Benadirs äldsteråd till Afgoye och råkade få höra om åsnorna. De hade deltagit i Somali Peace Line s utbildning av äldstemedlemmar, och därför engagerade de sig för åsnorna och deras ägare. Rådsmedlemmarna ägnade mycket tid åt att ta reda på bak grund en till det ovanliga fäng slan det och samtala med myn dig het er na. Så småningom frigavs åsnorna till ägarnas stora glädje. 17

18 Foto: Jody Henderson Bilden av några kamelryttare i norra Sudan är fridfull. Men spänningarna mellan norr och söder har bidragit till landets långa inbördeskrig. Därför samlar organisationen Sonad människor från olika delar av landet i sina utbildningar.»förut hatade vi varandraskriften är en hyllning till alla i Sudan som arbetar för fred.«det är stora ord om en liten skrift, men innehållet verifierar dem. Att arbeta för fred i ett land plågat av flera decenniers inbördeskrig kräver hängivenhet och tålamod. 18

19 När kristna Flora från södra Sudan och muslimska Rafat från norra träffades genom organisatio n en Sonad tyckte de omedelbart illa om varandra. Ja, de till och med hatade varandra, men de har förändrats. En sådan utveckling tar tid. Sonads arbete för ickevåld och fred började mycket litet och enkelt: tre studentaktivister från södra Sudan träffades i huvudstaden Khartoum i slutet av 1993 då inbördeskriget var som värst. Det som började bland internflyktingar i Khartoum har vuxit och utvecklats till en regn båge av etniska grupper, religioner och kulturer. Sonad utbildar i ickevåld, mänskliga rättigheter, demokrati och könsroller. Senare tillkom under visning om hiv och aids. Under åren har omkring personer nåtts av Sonads budskap. Det var också då som Sonad fick stöd från Life & Peace Institute för att dokumentera och sprida sina arbetsmetoder för konfliktomvandling i Sudan. Och i september 2011 var det festligt och högtidligt när skriften lanserades på universitetet i Khartoum. Sudan Sudan blev självständigt 1956, men året innan började ett inbördeskrig som pågick till Ett nytt krig mellan nord och syd bröt ut 1983 med fredsavtal Dessutom har det pågått strider i flera år i Darfur i väster. Regeringarna har försökt att begränsa det civila samhällets inflytande, och kvinnorna drabbas hårdast av konflikter och ökat våld. Världen fick en ny nation 2011 när Afrikas största land Sudan delades i två länder och den nya staten Sydsudan utropades. Detta gör LPI LPI började arbeta i Sudan redan i slutet av 1980-talet. Arbetet fokuseras på att höja partners kapacitet att engagera sig för fredliga förändringar i lokalsamhället och stärka deras förmåga att bidra till fredsbyggande. Det sker bland annat genom utbildning, aktionsforskning, nätverk och ekonomiskt stöd. LPI samarbetar bland annat med: Justice Confidence Centre Adlan for Services & Development The Peace & Development Studies Centre at Dalanj University Sudanese Organisation for Nonviolence and Development (Sonad) Norr och söder möttes Sonads arbete har mötts av stor uppskattning, och det gäller också skriften som har titeln Trans forming Relations (Att omvandla relationer).»sonad har blivit en sudanesisk framgångssaga och mötts av beundran både i Sudan och internationellt. Jag rekommenderar alla fredsarbetare att läsa skriften.«så skriver Simon Monoja Lubang, direktor för centret för fredsoch utvecklingsstudier på universitetet i Juba. Sonads arbete berör åtminstone 80 etniska grupper. Nära 50 procent av deltagarna är kvinnor, och relationen kristna muslimer är tre till två. Sonad är troligen den första organisation som erbjuder systematisk utbildning i ickevåld i Sudan. Detta har bidragit till att förändra deltagarnas uppfattning av sina liv och relationer. Och det var just utbildningen i ickevåld som gjorde det möj ligt för Sonad att föra samman människor från norra och södra Sudan. 19

20 Utbildning är basen i Sonads arbete. Bilden är från ett seminarium lett av Life & Peace Institute. Foto: Jody Henderson» Jag har deltagit i många av era program under inbördeskriget när ni kom till Sudan och arbetade tillsammans med Sudans kristna råd. Jag blev glad när jag upptäckte er webbplats, och vill gärna «få New Routes. Rose Lisok Paulin, via Peace Collaborative Network De långa inbördeskrigen kan delvis beskrivas som en konflikt mellan norr och söder. Den nya nationen Sydsudan bildades 2011 med Juba som huvudstad. Flora och Rafat Men hur var det med Flora från södra Sudan och Rafat från norra? De är levande exempel på att människor kan förändra sina stereotypa attityder och att relation erna mellan muslimer och kristna i Sudan kan omvandlas. När de träffades genom Sonad tyckte de omedelbart illa om, ja, de till och med hatade varandra. Men nu är de kamrater. Vi fick redan som barn lära oss att hata muslimer. Förut kunde jag inte ens äta ihop med dem, men när jag lärt känna Rafat tror jag inte längre att alla från norr är dåliga, säger Flora. Utan att ha deltagit i Sonads kurs skulle jag inte ha kunnat tänka mig att arbeta ihop med 20

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Medborgare det är jag!

Medborgare det är jag! Texter till Del 3 Vägen till försoning Medborgare det är jag! Unga i Bosnien-Hercegovina lär sig hantera det förflutna för att skapa en bättre framtid. YIHR Youth Initiative for Human Rights sammanför

Läs mer

Rätten att återvända hem

Rätten att återvända hem Texter till Del 3 Vägen till försoning Rätten att återvända hem I juni 1996, ett år efter krigsslutet, reste Kaj Gennebäck med kort varsel till Bosnien-Hercegovina. Hans uppdrag var att hjälpa bosniakerna

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Bygg den värld du vill ha

Bygg den värld du vill ha F ördjupning Bygg den värld du vill ha Ickevåldskommuniteten Fikonträdet är en gemenskap öppen för alla som är i behov av den. Genom att ge en fristad till papperslösa och med ickevåldsmetoder kämpa för

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

KRIG OCH DESS ORSAKER.

KRIG OCH DESS ORSAKER. KRIG OCH DESS ORSAKER. 1. Vad är krig? Olika definitioner. 1.1 Folkrätten kräver egentligen en krigsförklaring från en stat emot en annan för att kunna tala om att Krigstillstånd råder. 1.1.a FN och folkrätten

Läs mer

Relationer i centrum för ett lyckat lärande. Helena Colliander

Relationer i centrum för ett lyckat lärande. Helena Colliander Relationer i centrum för ett lyckat lärande Helena Colliander Sudan Sudan Ett konfliktfyllt land Inbördeskrig i över 20 år landet delas (juli 2011) Många stamkonflikter i gränstrakterna mellan Sudan och

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

Tusentals flickor behöver ditt stöd.

Tusentals flickor behöver ditt stöd. Tusentals flickor behöver ditt stöd. Inte ovanligt. Den här flickan, Blacky, hittades i en soptunna. Råttorna hade börjat äta av hennes ansikte. Överleva? Djur, människor och växter kämpar i 40 gradig

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Det väpnade våldets vardag - därför behövs ett internationellt vapenhandelsavtal

Det väpnade våldets vardag - därför behövs ett internationellt vapenhandelsavtal Det väpnade våldets vardag - därför behövs ett internationellt vapenhandelsavtal ARMS TREATY NOW armstreatynow.org Kyrkornas världsråd ARMS TREATY NOW INLEDNING Varje år dödas tusentals människor på grund

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Igår fick jag ett samtal från SVT Debatt för de ska idag ha ett program om Yoga. Skälet är att Östermalmsskolan har

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM Hur når vi Sverige? Text: Jesper Kronhamn Hej! Jag har arbetat för Credo några månader nu och går ofta till jobbet med förväntan och glädje. Det

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Sveriges kyrkor för fred Förslag om ett ekumeniskt fredsmöte/ /fredsfestival hösten 2013

Sveriges kyrkor för fred Förslag om ett ekumeniskt fredsmöte/ /fredsfestival hösten 2013 Sveriges kyrkor för fred förslag om ekumeniskt fredsmöte 2013 1 Sveriges Kristna Råd Sveriges kyrkor för fred Förslag om ett ekumeniskt fredsmöte/ /fredsfestival hösten 2013 Sammanhang I styrelsemötet

Läs mer

Ålands fredsinstitut. www.peace.ax

Ålands fredsinstitut. www.peace.ax Ålands fredsinstitut www.peace.ax Ålands fredsinstitut jobbar både praktiskt och med forskning rörande freds- och konfliktfrågor i vid bemärkelse och med utgångspunkt i Åland och dess särställning. Institutet

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Anslag från Sight First

Anslag från Sight First Anslag från Sight First Sedan början av 1990 talet har Sight First anslag delats ut till ett värde av 211 miljoner US dollar. Nu börjar pengarna ta slut, därav insamlingskampanjen Sight First II. Ett exempel,

Läs mer

Risken för internationella konflikter i kampen om naturresurserna

Risken för internationella konflikter i kampen om naturresurserna Risken för internationella konflikter i kampen om naturresurserna Ralph Sundberg Uppsala Conflict Data Program och Institutionen för Freds- och Konfliktforskning Uppsala Universitet An armed conflict is

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Judendom - lektionsuppgift

Judendom - lektionsuppgift GUC Religionskunskap 1 Lärare: Kattis Lindberg Judendom - lektionsuppgift Läs i NE om antisemitism och lös följande uppgifter tillsammans i gruppen: 1. Beskriv kort antisemitism och vad antisemitism är.

Läs mer

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING Flyktingsiffrorna i världen Totalt finns det 27.8 miljoner flyktingar, internflyktingar

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS Hösten 2013 Du är en del av världens största mänskliga skyddsnät ta chansen att bli utbildad! Information Utbildningarna är avsedda för kompetensutvecklingen för

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Effektrapport. Vad vill er organisation uppnå? Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Effektrapport. Vad vill er organisation uppnå? Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Effektrapport Namn Organisationsnummer Juridisk form Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 802001-0602 Ideell förening Vad vill er organisation uppnå? Vår vision är en fredligare värld. Det är vad Svenska

Läs mer

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut foto: Pernilla Norström Ett tryggt barn blir en trygg vuxen och en trygg förälder. Utbildning ger barn möjligheten att utvecklas och ta kontroll

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Gyllene regeln i praktiken

Gyllene regeln i praktiken Gyllene regeln i praktiken www.pingstung.se nyheter Ett material för: Läger Barngrupper Skolklassen Församlingen MATERIAL 1) Affischen: Det är coolt 2) Småkort 10x4cm: Det är coolt 3) T-shirt 4) Knapp

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Lokförargatan 20 722 33 Västerås www.bbmed.se Tel. 0722 60 48 18

Lokförargatan 20 722 33 Västerås www.bbmed.se Tel. 0722 60 48 18 Hej Tack för er tid och möjlighet att informera er lite om företaget och vårt utbud av tjänster. Företagets grunder går tillbaka till år 2010 då de första tankarna kring bildandet uppkom. Efter två år

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 KF 43 27 FEBR 2012 Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer