Fred bygger vi tillsammans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fred bygger vi tillsammans"
  • Jan Ek
  • för 2 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Fred bygger vi tillsammans

2 Fred bygger vi tillsammans beskriver det freds arbete som Life & Peace Institute bedriver på Afrikas horn och i östra Kongo. Sidorna ger ytterligare exempel på engagerat fredsarbete som Svenska kyrkan är delaktig i. Foto, omslag: APC, Magnus Aronson, Jody Henderson, Paul Jeffrey/ACT, Tore Samuelsson, SPL, Anders Tukler Redaktör: Sonja Gunnarsson Resursperson: Tore Samuelsson Formgivning: Anders Wikström Tryck: Lenanders Grafiska Producerad med bidrag från Folke Bernadotteakademin och i samarbete med Svenska kyrkan Life & Peace Institute 2011 ISBN

3 Fred är en rörelse Dekalen lyste bakpå den mycket be gagn ade blåa bil Tsepho kom i till kyrkans ung doms grupp. Där hade vi ganska länge samtalat om den förnedrande orättvisa situation som så många svarta ungdomar i apartheidens Sydafrika levde i. Många beskrev hur lite som behövdes för att deras frustration skulle leda till våldsamheter. Gång på gång väckte Jesusorden om att de som bygger fred är saliga och ska kallas Guds barn, heta debatter. Alla var överens om att rättvisa var en förutsättning för hållbar fred. Men hur bygger man den? Där gick åsikterna ofta isär. Med den nya blänkande dekalen på sin bil kom Tsepho med ett svar på frågan. Där stod : Peace is a group effort (Fred är en gemensam ansträngning)! Foto: Magnus Aronson Gustaf Ödquist. Fred är något man gör tillsammans med andra. Fred är inte ett tillstånd som kommer av sig själv när allt annat är på plats. Fred mellan människor är en rörelse, något som förverkligas ständigt på nytt, tillsammans med andra. Metoderna är ofta rätt lika varandra oavsett om man befinner sig fattigområden i Sydafrika, 3

4 i konflikthärdar i östra Kongo, bland dem som lever i Israel/Palestinakonflikten eller i utsatta förortsområden i nordöstra Göteborg. Var fred än ska byggas, är det avgörande att man försöker förstå sammanhangen som skapar den ofred som plågar människor. Faktorerna bakom ofreden måste identifieras för att konflikten ska kunna omvandlas till en hållbar fred. Varje sammanhang måste noggrant beskrivas och analyseras från allas perspektiv, med de mest utsattas situation i centrum och med alla inblandade i konflikten delaktiga. När det görs och delas med de inblandade, är det gemensamma fredsbyggandet igång. Visionen som driver oss i arbetet med fred beskriver profeten Mika så här:»de skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte mer lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Var och en skall sitta under sin vinstock och sitt fikonträd och ingen skall hota honom.«fred är när vapen förvandlas till jord bruksredskap. Men fred är mer än frånvaron av krig. Att alla ska kunna sitta trygga under sin vin stock eller sitt fikonträd säger att rättvisa levnads förhållan den är en viktig del av den hållbara fred vi människor har som uppgift att bygga här på jorden. Att arbeta för att den freden blir verklighet kan vi bara göra tillsammans. Därför är fred vår gemensamma satsning. Peace is a group effort! Gustaf Ödquist Kyrkoherde, ordförande i styrelsen för Life & Peace Institute» Från min utkikspunkt i New York ser jag hur oerhört viktigt fredsarbetet är. Det är med stolthet jag tänker på Life & Peace Institute, som vuxit och utvecklats «så starkt med stöd från Svenska kyrkan. Margareta Grape, chef för Kyrkornas världsråds FN-kontor i New York 4

5 Foto: Magnus Aronson Peter K Sjögren och Jenny Svensson.»Det finns inga färdiga paket«tålamod och uthållighet är A och O för det arbete som Life & Peace Institute inledde för drygt 25 år sedan. Det pågår i några av Afrikas mest konfliktfyllda länder. Här gäller det att ha ett långt perspektiv och att ta vara på de goda förändringar som sker i vardagens sammanhang. I slutet av 1980-talet inledde Life & Peace Institute (LPI) sitt arbete i Sudan och Somalia, som karaktäriseras av inbördeskrig i större eller mindre omfattning. Har LPI betytt något där? Fredsarbetet har ett långt perspektiv, och tack vare insatserna har människorna vi arbetat med kun nat fortsätta att tro på fred. Men när Somalia föll ihop som stat handlade det enbart om att överleva, säger Peter K Sjögren, som är LPI:s direktor. Detta kan låta ganska tröstlöst, men så ser varken han eller programchef Jenny Svensson det. Vi arbetar med långa perspektiv och med att se också små förändringar. Tålamod är en dygd! förklarar hon. 5

6 Och visst finns det exempel som visar på po siti va förändringar. Ett gäller en konflikt om förflyttning av människor och boskap i södra Sydkivu, Demo kratiska republiken Kongo. Lokala ledare skrev ett avtal om hur detta skulle ske på ett fredligt sätt, och människorna lärde sig att hantera konflikten utan våld. Sådant ger ju inga rubriker i Sverige, men innebär mycket för de berörda människorna. Vi kan jämföra med samernas renflyttning, säger Peter K Sjögren. Ett annat exempel rör LPI:s partner i Somalia som arbetar med imamer i huvudstaden Mogadishu för att nå ut med fredsbudskap under fredags bönen i moskéerna. Staden har länge varit platsen för de värsta striderna. Civilbefolkningen som lever mitt i dem har drabbats hårt, och hör sällan annat än extremistisk propaganda från alla håll. Bybor blir forskare Arbetet för en fredlig vardag i byn, stadsdelen eller regionen utförs på ett sätt som skiljer LPI från många andra. Metoderna kallas på lite tungrodd svenska för konfliktomvandling och aktionsforskning. Det kräver sin förklaring! Att LPI inte talar om att lösa konflikter utan att omvandla dem beror på synen på konflikter som inte enbart negativa. Alla samhällen har konflikter, men alla konflikter leder inte till problem eller våld. Det finns en dynamik i dem som kan leda till något positivt. Två grälande personer som placeras i varsitt Imamer som deltar i det somaliska fredsarbetet. rum för att grälet ska sluta, kan illustrera vad somliga anser är konfliktlösning. Men det är inte LPI:s modell. LPI omvandlar konflikten till något gott genom att arbeta med bakomliggande orsaker. Vad grälar de om och varför? Vi går djupare och längre, förklarar Jenny Svensson. Det sätt som LPI bedriver forskning på är ganska ovanligt. Det är en kombination av forskning och aktion, och det är inte bara akademiker som deltar. Snarare tvärtom. Vi försöker få så många som möjligt att förstå problemen och vara en del av forskningen: kvinnor, religiösa ledare, civila samhället, väpnade grupper, lokala myndigheter och internationella aktörer som FN-personal, säger Jenny Svensson. Grupperna träffas först var för sig för att identifiera och beskriva konflikten. När de kommer samman har de ofta mycket olika syn. Foto: SPL 6

7 Vision och uppdrag Vision LPI ser framför sig en värld där fred, rättvisa och fredliga relationer segrar tack vare män niskors arbete och engagemang. Uppdrag LPI stöder och främjar metoder som omvandlar konflikter utan att ta till våld. Det sker genom en kombination av forskning och fältarbete som bidrar till att stärka det lo kala samhällets kunskaper och erfarenheter och ökar förutsättningarna för fred. Foto: Magnus Aronson Orsakerna till konflikten kartläggs i samtal och diskussioner. De så kallade rundabordssamtalen kan innebära att grupper som förut inte kunnat vistas i samma rum, diskuterar problem tillsammans och kommer fram till gemensamma beslut. Aktionsforskning betyder att de som lever i konflikten gör forskningen. De känner problemen och de vet vad som behövs. Forskning ses lätt som något som bara kan göras av universitet, men den kan göras av vanliga människor i fält när den görs systematiskt. Vi behöver visa att den ska tas på allvar, förklarar Jenny Svensson. Vågar lite mer än andra Peter K Sjögren förklarar att LPI:s metod inte överensstämmer med den traditionella kvalitetsstämpeln. Det finns två skolor. En hävdar att det vi gör inte är forskning eftersom den inte är akademisk. En annan att det är verklig forskning som kan förändra. Det blir en spänning mellan dessa två. Vårt mål är att förändra, inte att producera rapporter som hamnar på en hylla! understryker Jenny Svensson. Det svåraste i fältarbetet är bristen på säkerhet, eftersom LPI arbetar i länder där det anses riskfyllt att vistas. Säkerheten är en ständig fråga och våra kolleger på fältet kan alltid nå oss för att diskutera säkerhetsläget, förklarar Peter K Sjögren, men tillägger: I vårt arbete är det viktigt att våga lite mer än andra. Det finns också praktiska problem som att vägar regnat bort. En social utmaning är att skapa och behålla förtroende både hos partner, de som stöder arbetet och myndigheter i respektive land. 7

8 LPI fortsätter att stärka arbetet för att konflikter ska omvandlas till fredlig samexistens. I styrelsen finns ledamöter med viktiga expertkunskaper. Dessutom lär LPI av andra organisationer och kombinerar det med de egna erfarenheterna. Vi måste hela tiden utvärdera och lära oss av det vi gör för att se hur vi kan bli bättre, säger Jenny Svensson. Fred tar tid Vilka är de viktigaste lärdomarna från LPI:s 26 år? Jenny Svensson svarar utan att tveka: Att fred tar tid! Det krävs uthållighet. För framtiden gäller samma sak: Vi kan inte arbeta med kortsiktiga lösningar, för det vi gör ska hålla. Vi måste också öka för ståel sen så att ingen grupp utesluts från samtalen, säger Peter K Sjögren. Trots sin kvartssekellånga existens är LPI rätt okänt, och en vanlig fråga är: Vad gör LPI egentligen? Jenny Svensson tror att det beror på att fredsarbete är ganska abstrakt. Hur skapar man fred eller stöttar andra som skapar fred? Och hur kan vi som har huvudkontor i Sverige skapa fred i Afrika? Det är lättare att beskriva ett arbete om man kan visa mat och tält eller att man står på barrikaderna. Vårt arbete är långsamt och handlar om att stärka partners kapacitet. Det finns inga färdiga paket, konstaterar Peter K Sjögren. Det de önskar att en så kallad vanlig svensk ska tänka på när hon eller han hör namnet LPI är följande: Korta fakta om LPI 1983 hölls den internationella och ekumeniska Liv- och fredkonferensen i Uppsala där kyrkor från hela världen deltog. Initiativet togs av ärkebiskop Olof Sundby. Bakgrunden var kärnvapenhotet bildades Life & Peace Institute (LPI) med kontor i Uppsala. Sveriges kristna råd utser styrelsen, som är internationellt sammansatt. Budgeten för 2012 är 42 miljoner kronor. Arbetet finansieras bland andra av UD/Sida och Svenska kyrkan, som har samverkat med LPI hela tiden. Många andra kyr kor och organisationer ger an slag vissa år eller till vissa in- sat s er. Det gäller även EU hade LPI 16 finansiellt stödjande partner organisationer. LPI arbetar på Afrikas horn och i Demokratiska republiken Kongo, och samarbetar med lokala kyrkor, fredsorganisationer och universitet. Arbetet handlar främst om att höja partners kompetens att arbeta i konfliktområden, och att ge människor kunskap och kraft att stå mot en våldsspiral. Det lokala fredsarbetet följs upp på flera nivåer som bidrag till policy och bra fredspolitik i landet eller regionen, om det internationella samfundets stöd till varaktig fred och om bidrag till bättre fredsforskning. Det är en internationell organisation som med bas i Sverige finns i konfliktdrabbade länder på Afrikas horn och i Afrikas stora sjö-område. Där arbetar LPI tillsammans med människor som utan våld försöker förändra sin situation till fred. Att det är ett arbete som kan innebära skillnad är Jenny Svensson och Peter K Sjögren är övertygade om. Dessutom är fredsarbetet en given uppgift för kyrkorna. Budskapet om fred och frid har funnits med från början genom änglahälsningen i Betlehem, påpekar Peter K Sjögren. 8

9 Foto: Shamsia Ramadhan Här görs en av de många intervjuer som ger bakgrunden till hur konflikten vid Tanafloden ska kunna omvandlas till grannsämja och utveckling. Målet är mödan värt Konflikter om mark och vatten mellan herdar och bönder, konflikter mellan kristna och muslimer och mellan olika etniska grupper. Det är en del av bakgrunden till det arbete för konfliktomvandling som börjat i ett område kring Tanafloden i Kenya. Området är ungefär så stort som Småland och Östergötland, och ligger i sydöstra Kenya. Hur många invånare det har är oklart, och vägar och kommunikationer är mycket dåliga. Först 2007 fick distriktet elektricitet, sist i landet, och det är ont om skolor och hälsovård. Detta är en mycket försummad del av Kenya med oerhört dålig utveckling för befolkningen. Men vi tror att människorna har inneboende möjligheter att använda sina resurser bättre, säger Wangari Mwangu, programchef på Life & Peace Institute (LPI) i Nairobi. Komplicerad bild Åtminstone nio olika etniska grupper bor i området. De försörjer sig som herdar, jordbrukare eller som bådadera. Detta har lett till både etniska och försörjningsmässiga konflikter, som förvärras av klimatfaktorer som torka, regn och översvämning. Det finns spänningar mellan kristna och muslimer, och ytterligare en faktor som bidrar till konflikter är den vilda faunan i relation till människornas behov av bete och åkermark. 9

10 Så kan läget beskrivas. Men det finns fler faktorer. Över gränsen till Somalia kommer både flyktingar och vapen, och skottlossning har blivit allt vanligare. Fattigdom och ar betslöshet är utbredda, och korruptionen bland regeringens tjänstemän bidrar till osäker heten. De flesta herdar är musli m er och bönderna kristna, men både motsatsen och blan da de grupper finns. När relationerna och konflikterna överfördes till en karta, blev det en komplicerad analys (se nedan). Människorna»äger«forskningen Kenyas ekumeniska råd har börjat kartlägga de många konflikternas orsaker. Att med stöd från LPI samla in och analysera de olika aktörernas åsikter, är första steget. Målet är att de olika grupperingarna gemensamt har identifierat de viktigaste konflikt orsakerna och, även det gemensamt, lagt upp en plan för att omvandla konflikter till grannsämja. Eftersom metoden bygger på att lokalbefolkningen»äger«forskning en och föreslår möjliga vägar Tana River Conflict Mapping Key Friendly Masinga dam management Kenya Government Kenya Somalis Somali Somalis Pokomo Ministry of Lands Orma rural Alliance Farming communities Kamba Orma Liberation Force (Ethiopia) Broken Conflict Informal dpcs Tertiary actors INGOs, FBOs (CJPC, LWF, ActionAid etc) Boranas upper eastern Primary actors Secondary actors Tertiary actors ncck/civil society or gan i zations Oxfam gb Clan elders Pastoralists marginalized Local administration Wardei urban Wataa 10

11 framåt, är möjligheterna goda att detta leder till fungerande relatio n er och samverkan. Det bidrar också till en hållbar utveckling i regio n en, förklarar Wangari Mwangu. Vägen dit är lång. Det krävs många samtal, många möten och många diskussioner, mycket tålamod och uthållighet. Men det viktiga målet är värt både tid och möda. Tack för att ni i diskussionerna tog med könsrollsfrågan och ämnen»som «särskilt berör kvinnor. Deltagare i ett regionalt seminarium i Kenya Afrikas horn regionalt Fattigdom och arbetslöshet är de främsta orsakerna till regionens konflikter. Andra problem är regeringarnas maktmissbruk, brist på god förhandlingskultur på regeringsnivå, kamp om krympande naturresurser och externt stöd till väpnade konflikter. Kenya är ett av de stabilaste länderna i området, men dessa problem ledde till våld i samband med valen 2007 och Det finns också en oro inför kommande val Eftersom Kenya är områdets kommersiella centrum kan konflikter där lätt spridas i regionen. Därför är det av största betydelse för hela regionen att det blir en varaktig fred i Kenya. Det kräver ett arbete som går till botten med orsakerna till konflikterna. Detta gör LPI Foto: Anders Tukler Wangari Mwangu. Afrikas horn var LPI:s första verksamhetsområde, och 2007 koncentrerades arbetet på nytt till detta område. Arbetet syftar till att LPI:s samarbetspartner på Afrikas horn och i Stora sjö-området på ett bättre sätt ska kunna engagera sig i fredlig omvandling av konflikter och därigenom bidra till en hållbar förändring. Det sker bland annat genom konfliktanalyser, ekonomiskt stöd, utbildning och utgivning av Horn of Africa Bulletin. LPI samarbetar med: The All Africa Conference of Churches The National Council of Churches in Kenya The Fellowship of Christian Councils and Churches in the Great Lakes and Horn of Africa The African Council of Religious Leaders The Inter-Religious Council of Kenya 11

12 Böcker med betydelse Tarekegn Adebo och Hannah Tsadik är LPI:s medarbetare i Addis Abeba. En dag träffade jag en medelålders man, och han fick veta att jag arbetade på universitetet i Addis Abeba på uppdrag av Life & Peace Institute (LPI). Då tog han fram ett gammalt och mycket slitet exemplar av LPI-boken Building the Peace av Wolfgang Heinrich. Foto: Tore Samuelsson Detta berättar Tarekegn Adebo som arbetat för LPI sedan Boken hade mannen kommit över när han höll på med sin mastersexamen i freds- och säkerhetsstudier. Att den var så välanvänd be rodde inte bara på att han studerat den flitigt på universitetet. Han hade fortsatt att använda den eftersom innehållet var så relevant, så användbart och in spi reran de i hans arbete som juridisk rådgivare till en av Etiopiens regionala presidenter. Boken Building the Peace är en av de många publikationer som LPI har skickat till mer än hundra universitet i Afrika inklusive det i Addis Abeba. På det sättet bidrar LPI till att rusta dem som arbetar med fredsbyggande med nya idéer och verktyg, förklarar Tarekegn Adebo. Detta är långt ifrån den enda gången han upplevt att LPI:s publikationer är viktiga. Tvärtom: Det bevittnar jag dagligen i mitt arbete som en akademiker som arbetar på fältet. Tarekegn Adebo har doktorerat i stats vetenskap. På universitet i Addis Abeba deltar han i utveckling av undervisningen samt utbildning och forskning. 12

13 »Jag ville se helheten«etiopien Nuvarande regering kom till makten 1991 efter att ha besegrat Mengisturegimen. En ny konstitution 1994 införde en federation med etnisk-nationell representation. Oppositionens protester mot valresultaten har resulterat i våld och dödande, framför allt 2005, då många fängslades. De frigavs några år senare. Regeringen utmanas både av väpnad opposition i landet och av spända relationer med grannländerna. Återkommande torka och svält är andra problem, och situationen på Afrikas horn 2011 har inneburit stora flyktingströmmar. Det civila samhället är svagt bortsett från kyrkorna. Detta gör LPI Arbetet syftar till att öka kapaciteten i den akademiska världen, främst via studentorganisationer, för att engagera sig i utvecklingen av konfliktomvandling i teori och praktik. Det sker genom forskning och utgivning av en bok om tradi tio nel la metoder för konflikthantering i ett tiotal regioner och genom en samtals metod som kallas»sustained dialogue«om förändring av relationer bland studenter på universitetet i Addis Abeba. Dialog arbetet kommer troligen att börja på ytter ligare ett universitet. LPI samarbetar med: Peace and Development Com mittee, en organisation som har grundats av traditionella äldste Addis Ababa University Peace Club, består av studenter Addis Ababa University, the Department of Political Science and International Relations Jag kom in i fredsarbetet från en mycket akademisk vinkel eftersom jag läst ämnet på universitetet och arbetade i den akademiska världen. Jag undersökte olika konflikter och sakta men säkert blev de hjärtskärande och komplexa berättelserna osynliga, reducerade till fakta som skulle matas in på ett excel-ark. I den akademiska världen sägs det ofta att man måste avlägsna sig från sammanhanget för att vara en effektiv forskare. Man får inte bli för indragen och engagerad. Men jag började känna motsatsen. Jag ville förstå sammanhangen närmare och mer som en helhet. Om Medlemmar i fredsklubben på universitetet jag verkligen skulle i Addis Abeba. förstå konflikterna, blev det viktigt för mig att»känna jordens lukt«, lära känna människorna och faktiskt få tillfälle att vara mitt ibland dem. Life & Peace Institute gav mig möjligheten att delta i relevant och vetenskapligt korrekt forskning. Samtidigt får jag vara en samarbetspartner till människor och organisationer i områden med sociala spänningar och våldsamma konflikter. Den kombinationen är mycket meningsfull för mig. Hannah Tsadik Programchef, Etiopien Foto: Hannah Tsadik 13

14 Fångar fria efter medling 20 juli 2007 var en glädjedag för många i Etiopien eftersom 38 politiska fångar frigavs. Att Life & Peace Institute bidrog till det är inte särskilt känt. Valen i Etiopien i maj 2005 gav oppositionen ovän ta de framgångar. Men när oppositionen anklagade regeringspartiet för allvarliga regelbrott och ett riggat val, möttes demonstrationerna av våld från säkerhetsstyrkorna. Nära 200 personer dödades och tusentals fäng sla des. Bland dem fanns mer än 110 nyckelperson er i det största oppositionspartiet CUD, som spärrades in i 18 månader. Life & Peace Institute (LPI) har i flera år sam ar be t at med Peace and Development Commit tee (PDC) i Etiopien. Dess ord för an de bad LPI om hjälp i ett med lingsförsök som en grupp äldsteledare planerade trots att tanken på försoning inte var populär i Etiopien. LPI beslöt att stödja medlingsprocessen eko no m iskt och som rådgivare. Arbetet hade två faser. Den första var givetvis att fångarna skulle friges. Den andra gällde att försöka fördjupa försoningen och den demokratiska processen. Förlåta dem som gjort fel Tarekegn Adebo från LPI fun gera de som rådgivare och deltog i möten med äldsteledare och advokat er. LPI:s engagemang upp skattades mycket både av de äldste och av olika diplomater. Medlingen lyckades. 38 politiska fångar frigavs 20 juli 2007.» pågående Jag gläder mig åt att se resultat från Life & Peace Institute s långsiktiga insatser i Kongo och på Afrikas horn. Ärkebiskop Anders Wejryd Frigivningen väckte stor glädje bland många i Etiopien, men också många internationella or ga ni sa tio n er uttryckte sin stora tillfredställelse. EUkommissionären Louis Michel var en av dem. Han beskrev medlingen som»en stor politisk akt av försoning som inte hade varit möjlig utan gruppen av äldsteledare«. De frigivna från CUD tackade alla som på olika sätt arbetat för frigivningen. Dessutom»har vi kommit överens om att förlåta alla som har gjort fel... men framför allt att se mot framtiden och koncentrera oss på de positiva förhållanden som skapas efter försoningen.««14

15 En oförglömlig förändring Foto: SPL Det var ett stort ögonblick för Sultan Dahir när han fick leda ett månadsmöte för klanledare. Hör man till samhällets föraktade är ett eget kontor tecken på en stor förändring. Likaså när man inbjuds till sammanhang där man förut varit förbjuden att delta. Somalia Somalia har varit utan en fungerande regering i över 20 år. Landet är i långvarigt sönderfall, och kontrollen över makten är konflikternas kärna. På lokal nivå är mark, bete och vatten de vanligaste orsakerna till konflikt i kombination med ökade krav på säkerhet. Olika beväpnade grupper ger sådan mot betalning. Södra centrala Somalia där LPI arbetar, kännetecknas av en utbredd humanitär kris beroende på ständiga strider mellan rebeller och regeringstrogna grupper, flyktingar, många års torka och höga matpriser. Förut hade vår klan ingen generalförsamling, men det har vi nu. Vi har till och med ett kontor! Därifrån sköter vi våra kontakter inom och utom landet, säger Sultan Dahir. Ett eget kontor är något stort när man som Sultan Dahir hör till en av Somalias föraktade minoritetsklaner. Traditionellt får de inte gifta sig med andra somalier, inte äga mark eller boskap, inte delta i politik eller affärsverksamhet. De arbetar med föraktade sysslor som smide och skomakeri. Organisationen Somali Peace Line (SPL) har arbetat för att minoritetsklanerna, Sab, skulle ha kontakter med övriga klaner. SPL uppmuntrade en av dem att bjuda representanter för Sab till sina månatliga möten. 15

16 Hängivenhet och rättvisa Det var oförglömligt att sitta tillsammans med dessa klanledare som så länge motarbetat oss! Till och med jag fick leda månadsmöten, berättar Sultan Dahir och räknar upp en del av det som hänt: Vi fick lära oss hur man omvandlar våldsamma konflikter så att våra klaner kunde samordnas. Vi fick hjälp till internflyktingar i ett om råde och vi deltog i de lokala myndigheternas kurser i traumabearbetning och rådgivning. Det mest oväntade är kanske den insamling som ordnades med hjälp av SPL. Vi samlade in ungefär kronor som blev hjälp till 561 fattiga familjer. Både de och de politiska ledarna uppskattade vårt initiativ, säger Sultan Dahir, och berättar att insamlingen inspirerat människor i Puntland och Somaliland att göra samma sak. Gång på gång återkommer Sultan Dahir till att Sab integrerats i samhället och även inbjuds till de stora klanernas möten. En sådan förändring kommer inte av sig själv. Den behöver hängivenhet, ansträngningar, rättvisa och tolerans. Vi uppskattar verkligen vad SPL och andra gjort för att detta skulle ske! Detta gör LPI LPI har arbetat i Somalia sedan början av 1990-talet. Målgrupperna nu är bland andra traditionella äldste som är ledare för olika klaner, religiösa institutioner, kvinnor och ungdomar. Syftet är att öka deras engagemang för politiska processer och främja en minskning av våldet. Det sker bland annat genom utbildning, konfliktanalyser och ekonomiskt stöd. LPI samarbetar med: Somali Peace Line, som arbetar i huvudstaden Mogadishu och södra centrala Somalia The Somali Women Contact Committee, som arbetar i åtta av Somalias sydligaste regioner Zamzam Foundation, en somalisk biståndsorganisation Medlemmar i The Somali Women Contact Committee deltar i en utbildning. Foto: SPL 16

17 Packa ihop kriget och ge plats för freden, är budskapet i denna målning av den somaliska konstnärs gruppen Shik Shik. 13 fängslade åsnor I mitten av september 2010 var tretton fattiga män på väg till Afgoye med sina åsnekärror. Där»fängslades«åsnorna av de loka la myndigheterna. Ägarna anklagades för att ha smugglat mat från FN till ett förbjudet område. Det var ett hårt slag mot åsneägarna och deras familjer. Den lilla inkomst de hade fick de framför allt genom att frakta varor på kärrorna. Nu blev de av med den. Dessutom tvingade myn dig he t er na ägarna att utford ra djuren varje dag trots att de inte fick använda dem. Tre månader senare kom några medlemmar i Benadirs äldsteråd till Afgoye och råkade få höra om åsnorna. De hade deltagit i Somali Peace Line s utbildning av äldstemedlemmar, och därför engagerade de sig för åsnorna och deras ägare. Rådsmedlemmarna ägnade mycket tid åt att ta reda på bak grund en till det ovanliga fäng slan det och samtala med myn dig het er na. Så småningom frigavs åsnorna till ägarnas stora glädje. 17

18 Foto: Jody Henderson Bilden av några kamelryttare i norra Sudan är fridfull. Men spänningarna mellan norr och söder har bidragit till landets långa inbördeskrig. Därför samlar organisationen Sonad människor från olika delar av landet i sina utbildningar.»förut hatade vi varandraskriften är en hyllning till alla i Sudan som arbetar för fred.«det är stora ord om en liten skrift, men innehållet verifierar dem. Att arbeta för fred i ett land plågat av flera decenniers inbördeskrig kräver hängivenhet och tålamod. 18

19 När kristna Flora från södra Sudan och muslimska Rafat från norra träffades genom organisatio n en Sonad tyckte de omedelbart illa om varandra. Ja, de till och med hatade varandra, men de har förändrats. En sådan utveckling tar tid. Sonads arbete för ickevåld och fred började mycket litet och enkelt: tre studentaktivister från södra Sudan träffades i huvudstaden Khartoum i slutet av 1993 då inbördeskriget var som värst. Det som började bland internflyktingar i Khartoum har vuxit och utvecklats till en regn båge av etniska grupper, religioner och kulturer. Sonad utbildar i ickevåld, mänskliga rättigheter, demokrati och könsroller. Senare tillkom under visning om hiv och aids. Under åren har omkring personer nåtts av Sonads budskap. Det var också då som Sonad fick stöd från Life & Peace Institute för att dokumentera och sprida sina arbetsmetoder för konfliktomvandling i Sudan. Och i september 2011 var det festligt och högtidligt när skriften lanserades på universitetet i Khartoum. Sudan Sudan blev självständigt 1956, men året innan började ett inbördeskrig som pågick till Ett nytt krig mellan nord och syd bröt ut 1983 med fredsavtal Dessutom har det pågått strider i flera år i Darfur i väster. Regeringarna har försökt att begränsa det civila samhällets inflytande, och kvinnorna drabbas hårdast av konflikter och ökat våld. Världen fick en ny nation 2011 när Afrikas största land Sudan delades i två länder och den nya staten Sydsudan utropades. Detta gör LPI LPI började arbeta i Sudan redan i slutet av 1980-talet. Arbetet fokuseras på att höja partners kapacitet att engagera sig för fredliga förändringar i lokalsamhället och stärka deras förmåga att bidra till fredsbyggande. Det sker bland annat genom utbildning, aktionsforskning, nätverk och ekonomiskt stöd. LPI samarbetar bland annat med: Justice Confidence Centre Adlan for Services & Development The Peace & Development Studies Centre at Dalanj University Sudanese Organisation for Nonviolence and Development (Sonad) Norr och söder möttes Sonads arbete har mötts av stor uppskattning, och det gäller också skriften som har titeln Trans forming Relations (Att omvandla relationer).»sonad har blivit en sudanesisk framgångssaga och mötts av beundran både i Sudan och internationellt. Jag rekommenderar alla fredsarbetare att läsa skriften.«så skriver Simon Monoja Lubang, direktor för centret för fredsoch utvecklingsstudier på universitetet i Juba. Sonads arbete berör åtminstone 80 etniska grupper. Nära 50 procent av deltagarna är kvinnor, och relationen kristna muslimer är tre till två. Sonad är troligen den första organisation som erbjuder systematisk utbildning i ickevåld i Sudan. Detta har bidragit till att förändra deltagarnas uppfattning av sina liv och relationer. Och det var just utbildningen i ickevåld som gjorde det möj ligt för Sonad att föra samman människor från norra och södra Sudan. 19

20 Utbildning är basen i Sonads arbete. Bilden är från ett seminarium lett av Life & Peace Institute. Foto: Jody Henderson» Jag har deltagit i många av era program under inbördeskriget när ni kom till Sudan och arbetade tillsammans med Sudans kristna råd. Jag blev glad när jag upptäckte er webbplats, och vill gärna «få New Routes. Rose Lisok Paulin, via Peace Collaborative Network De långa inbördeskrigen kan delvis beskrivas som en konflikt mellan norr och söder. Den nya nationen Sydsudan bildades 2011 med Juba som huvudstad. Flora och Rafat Men hur var det med Flora från södra Sudan och Rafat från norra? De är levande exempel på att människor kan förändra sina stereotypa attityder och att relation erna mellan muslimer och kristna i Sudan kan omvandlas. När de träffades genom Sonad tyckte de omedelbart illa om, ja, de till och med hatade varandra. Men nu är de kamrater. Vi fick redan som barn lära oss att hata muslimer. Förut kunde jag inte ens äta ihop med dem, men när jag lärt känna Rafat tror jag inte längre att alla från norr är dåliga, säger Flora. Utan att ha deltagit i Sonads kurs skulle jag inte ha kunnat tänka mig att arbeta ihop med 20

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Globala veckans tipspromenad 2013 Helig fred - tro som fredsskapare

Globala veckans tipspromenad 2013 Helig fred - tro som fredsskapare Globala veckans tipspromenad 2013 Helig fred - tro som fredsskapare Frågorna i denna tipspromenad är gjorda på temat för Kyrkornas globala vecka 2013 : Helig fred - tro som fredsskapare Frågorna har varierande

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Hur långt bär resolution 1325?

Hur långt bär resolution 1325? Hur långt bär resolution 1325? Målet med FN-resolutionen 1325 är att ge mer makt åt kvinnor i fredsprocesser. Istället för att ses som passiva offer ska kvinnor synliggöras som pådrivande aktörer. Men

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor ACP-UE/101.261/B 5.9.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om utmaningar för EU och AVS-gruppen med avseende på den politiska och humanitära

Läs mer

Internationell utveckling Studiematerial Samling 1 Jesus och global rättvisa

Internationell utveckling Studiematerial Samling 1 Jesus och global rättvisa Internationell utveckling Studiematerial Samling 1 Jesus och global rättvisa INLEDNING Gruppledare (att läsa högt) Världen blir allt mindre. Teknologiska framsteg gör att vi idag kan flyga till London

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Tal, Niclas Lindgren, direktor för PMU Riksdagsseminarium om DR Kongo dec 2013

Tal, Niclas Lindgren, direktor för PMU Riksdagsseminarium om DR Kongo dec 2013 Tal, Niclas Lindgren, direktor för PMU Riksdagsseminarium om DR Kongo dec 2013 Jag mötte henne för ett par år sedan. Hon stod framför mig vid svarta tavlan, i ett klassrum nedanför Panzikullen i östra

Läs mer

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra!

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra! Entreprenörskap som utvecklar Afrika Nu kan jag försörja mig själv och andra! Ungt entreprenörskap en väg ut ur fattigdom NavPartners engagerar sig i utveckling av företag och företagare i Afrika. Uppgiften

Läs mer

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Somalia 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.018 Resultatstrategi

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

FN, De mänskliga rättigheterna och konflikten i Korea

FN, De mänskliga rättigheterna och konflikten i Korea FN, De mänskliga rättigheterna och konflikten i Korea FN FN förkortningen till Förenta Nationerna År 1918 efter fyra års krig det rådde vapenstillstånd i Europa, efter att kriget hade skördad miljöns tals

Läs mer

Hur kan samarbetet med NÄRINGSLIVET användas som medel för lokal demokratiutveckling?

Hur kan samarbetet med NÄRINGSLIVET användas som medel för lokal demokratiutveckling? Vilka luckor har kommuner som NÄRINGSLIVET kan fylla? Nätverkande mötesplatser med både näringsliv och partners Kommunen har ingen produktionskapacitet till skillnad från företagen Att få till verkstad

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

Rätten att återvända hem

Rätten att återvända hem Texter till Del 3 Vägen till försoning Rätten att återvända hem I juni 1996, ett år efter krigsslutet, reste Kaj Gennebäck med kort varsel till Bosnien-Hercegovina. Hans uppdrag var att hjälpa bosniakerna

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

Globala veckans tipspromenad 2014 Helig fred - tro som fredsskapare

Globala veckans tipspromenad 2014 Helig fred - tro som fredsskapare Globala veckans tipspromenad 2014 Helig fred - tro som fredsskapare Frågorna i denna tipspromenad är gjorda på temat för Kyrkornas globala vecka 2014: Helig fred - tro som fredsskapare Frågorna har varierande

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

9101/16 /ss 1 DG C 1

9101/16 /ss 1 DG C 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 23 maj 2016 (OR. fr) 9101/16 COAFR 136 CFSP/PESC 402 RELEX 410 COHOM 52 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 23 maj 2016 till: Delegationerna Föreg.

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Att leva i konflikt

Rättvisa i konflikt. Att leva i konflikt Rättvisa i konflikt Att leva i konflikt Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Lurad var dag. Noveller och dikter om det oväntat uppenbara. Erik Thiel

Lurad var dag. Noveller och dikter om det oväntat uppenbara. Erik Thiel Lurad var dag Noveller och dikter om det oväntat uppenbara Erik Thiel En förändring krävs Ta en titt omkring er, det är allt ni behöver göra för att se att vi måste ändra vårt sätt att leva, att vi måste

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström Dagens evangelietext är ur Lukas evangelium, kap 17, vers 20-30 De första verserna lyder : Tillfrågad av fariséerna om när Guds rike skulle komma svarade han (Jesus):Guds rike kommer inte på ett sådant

Läs mer

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Västeuropa De första åren efter andra världskriget var nödår i stora delar av Europa, med svält och bostadsbrist. Marshallplanens pengar

Läs mer

Hur skapar tro fred?

Hur skapar tro fred? Hur skapar tro fred? Leymah Gbowee är 17 år när inbördeskriget bryter ut i Liberia 1989. Rebellgrupper plundrar, våldtar och skövlar landet i kampen om makt och naturresurser. 250 000 människor dödas och

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

NU ÄR DET NOG MED EXTREMA ÅSIKTER. DOM FÖRDÄRVAR VÅRT LAND!

NU ÄR DET NOG MED EXTREMA ÅSIKTER. DOM FÖRDÄRVAR VÅRT LAND! Lördag 19/3-2016 Jennifer Black Vi är alla samlade här idag av en och samma anledning, att vi på ett eller annat sätt känner ett enormt missnöje över någonting. Det är ingen skillnad på någon utav oss.

Läs mer

Innehåll. 1. Syfte Metod och urval Analys Reflektioner och rekommendationer Frågor och svar 3

Innehåll. 1. Syfte Metod och urval Analys Reflektioner och rekommendationer Frågor och svar 3 Innehåll 1. Syfte... 1 2. Metod och urval... 1 3. Analys... 1 3.1 ACT now for climate justice och kunskapshöjning 1 3.2 Aktivisternas övriga aktiviteter... 1 3.3 Aktivisternas engagemang... 2 3.3 Aktivisternas

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Effektrapport War Child Insamlingsstiftelse. Vad vill er organisation uppnå? I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?

Effektrapport War Child Insamlingsstiftelse. Vad vill er organisation uppnå? I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation? Effektrapport War Child 802479-5828 Insamlingsstiftelse Vad vill er organisation uppnå? Alla barn, världen över, ska ha rätt att växa upp i fred. Med möjlighet och stöd att utvecklas till den person de

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

Sjöviks folkhögskola aug

Sjöviks folkhögskola aug 16 Sjöviks folkhögskola 11-14 aug PROPOSITIONER 2016 PROPOSITION 2016:1 PRELIMINÄR VERKSAMHETSINRIKTNING 2018 Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf: Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna Umeå AK Valmanifest Kyrkoval 2017-09-17 Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar

Läs mer

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet Bilaga till regeringsbeslut 2014-02-13 (UF2014/9980/UD/SP) Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi styr användningen av medel som

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Rekommendationer för uppförande Kyrkornas världsråd Påvliga rådet för interreligiös dialog Evangeliska världsalliansen 4. Den andra ekumeniska konsultationen

Läs mer

Internationell grupp

Internationell grupp Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Internationell grupp Vem har ansvar för församlingens internationella arbete? En enda kropp liksom kroppen är en och har många delar och alla

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426.

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Ovanför våran säng där hemma så hänger det en gammal tavla. Den föreställer den gode herden som i en kuslig och farlig terräng sträcker sig efter det förlorade

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

lägergård för rörelsens ungdomar och ledare på den natursköna landsbygden ett par mil utanför Bitola i sydöstra Makedonien.

lägergård för rörelsens ungdomar och ledare på den natursköna landsbygden ett par mil utanför Bitola i sydöstra Makedonien. Smyrna Second Hand Nedan finns en redovisning av utbetalda gåvomedel under 2016 från Smyrna Second Hand (SSH). Överskottet från försäljningen under 2016 uppgick till 1,607,831 SEK. Av dessa medel har 1,103

Läs mer

Inledning. Hur materialet kan användas

Inledning. Hur materialet kan användas Inledning Våldtäkter förekommer mer eller mindre systematiskt i alla krig och väpnade konflikter. Tystnaden om det sexuella våldet har länge dolt lidandet och låtit förövarna gå fria. Margot Wallström

Läs mer

Typiskt Johannes! tänker jag när jag läser igenom texten, åter igen uttrycker han sig som i ett filosofiskt symbolspråk.

Typiskt Johannes! tänker jag när jag läser igenom texten, åter igen uttrycker han sig som i ett filosofiskt symbolspråk. Predikan 2 sön ef Trettondedagen 3 årg. Psalm: 332:1-3, 38b, 259, 15:3-4, 2002 Söderledskyrkan. Psalm: 259, 236, 38b, 785/SvPs 709, 15, Red. 2017 C.ka. Johannes 5:31-36, Livets källa Tidigare var söndagen

Läs mer

MISSION ÄR SAMARBETE - VI BEHÖVER DIG

MISSION ÄR SAMARBETE - VI BEHÖVER DIG MISSION ÄR SAMARBETE - VI BEHÖVER DIG Missionen berör och engagerar kristna världen över. Vill du också vara en länk i arbetet och delta i vårt uppdrag? Välkommen med som frivillig! Du kan påverka i sociala

Läs mer

Låt allt som lever och andas prisa Gud.

Låt allt som lever och andas prisa Gud. Förslag till Verksamhetsplan 2010 2011 Låt allt som lever och andas prisa Gud. Världsböndagen 2010 har temat Låt allt som lever och andas prisa Gud. Det får också inspirera oss i vår verksamhetsplanering

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI

Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI 1 Kapitel 1 Tolerans: En introduktion till begreppet, forskningen och antologin Erik Lundberg Mer prat om tolerans År 2015 kom många flyktingar

Läs mer

Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter

Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter 1 Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter Det finns över 60 miljoner människor i världen som varit tvugna att lämna sina hem för att söka skydd. Ca 80% av

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

1. Revolutionens idol. 2. Ungdomar = framtid. Diskussionsfrågor till elevtidningen

1. Revolutionens idol. 2. Ungdomar = framtid. Diskussionsfrågor till elevtidningen 1. Revolutionens idol Läs sid. 2-3 om Pavel och diskutera frågorna i par. Vad var det Pavel gjorde som fick regimen att lyfta fram honom som en förebild för andra barn? Tror du att det var viktigt för

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Mitt arbetshäfte om religion.

Mitt arbetshäfte om religion. Mitt arbetshäfte om religion. Centralt innehåll: Några högtider, symboler och berättelser ur kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari 15 Januari Vid årsskiftet 1 januari Vår Herre och vår Gud, vi gläder oss i Dig. Vi behöver Din hjälp för att orädda möta året som ligger framför. Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året.

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

Möten i Mellanöstern

Möten i Mellanöstern Möten i Mellanöstern Att förstå sig själv lite bättre i en stor värld Världen blir större, och på samma gång mindre. Det som händer här helt nära hänger samman med skeenden långt borta. Du ser en film

Läs mer

Svenska, samhällskunskap, historia, religion och klasstid.

Svenska, samhällskunskap, historia, religion och klasstid. 1 Visste du Material Time Age B5 20 min 13-15 Nyckelord: likabehandling, könsidentitet, hbt, mänskliga rättigeter, normer/stereotyper, skolmiljö Innehåll Materialet består av ett frågeformulär med frågor

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr)

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr) Conseil UE Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr) PUBLIC 13798/15 LIMITE COAFR 322 CFSP/PESC 728 CSDP/PSDC 591 COHAFA 101 COHOM 106 POLMIL 96 I/A-PUNKTSNOT från: till: Ärende: Kommittén

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer