Fred bygger vi tillsammans

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fred bygger vi tillsammans"
  • Jan Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Fred bygger vi tillsammans

2 Fred bygger vi tillsammans beskriver det freds arbete som Life & Peace Institute bedriver på Afrikas horn och i östra Kongo. Sidorna ger ytterligare exempel på engagerat fredsarbete som Svenska kyrkan är delaktig i. Foto, omslag: APC, Magnus Aronson, Jody Henderson, Paul Jeffrey/ACT, Tore Samuelsson, SPL, Anders Tukler Redaktör: Sonja Gunnarsson Resursperson: Tore Samuelsson Formgivning: Anders Wikström Tryck: Lenanders Grafiska Producerad med bidrag från Folke Bernadotteakademin och i samarbete med Svenska kyrkan Life & Peace Institute 2011 ISBN

3 Fred är en rörelse Dekalen lyste bakpå den mycket be gagn ade blåa bil Tsepho kom i till kyrkans ung doms grupp. Där hade vi ganska länge samtalat om den förnedrande orättvisa situation som så många svarta ungdomar i apartheidens Sydafrika levde i. Många beskrev hur lite som behövdes för att deras frustration skulle leda till våldsamheter. Gång på gång väckte Jesusorden om att de som bygger fred är saliga och ska kallas Guds barn, heta debatter. Alla var överens om att rättvisa var en förutsättning för hållbar fred. Men hur bygger man den? Där gick åsikterna ofta isär. Med den nya blänkande dekalen på sin bil kom Tsepho med ett svar på frågan. Där stod : Peace is a group effort (Fred är en gemensam ansträngning)! Foto: Magnus Aronson Gustaf Ödquist. Fred är något man gör tillsammans med andra. Fred är inte ett tillstånd som kommer av sig själv när allt annat är på plats. Fred mellan människor är en rörelse, något som förverkligas ständigt på nytt, tillsammans med andra. Metoderna är ofta rätt lika varandra oavsett om man befinner sig fattigområden i Sydafrika, 3

4 i konflikthärdar i östra Kongo, bland dem som lever i Israel/Palestinakonflikten eller i utsatta förortsområden i nordöstra Göteborg. Var fred än ska byggas, är det avgörande att man försöker förstå sammanhangen som skapar den ofred som plågar människor. Faktorerna bakom ofreden måste identifieras för att konflikten ska kunna omvandlas till en hållbar fred. Varje sammanhang måste noggrant beskrivas och analyseras från allas perspektiv, med de mest utsattas situation i centrum och med alla inblandade i konflikten delaktiga. När det görs och delas med de inblandade, är det gemensamma fredsbyggandet igång. Visionen som driver oss i arbetet med fred beskriver profeten Mika så här:»de skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte mer lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Var och en skall sitta under sin vinstock och sitt fikonträd och ingen skall hota honom.«fred är när vapen förvandlas till jord bruksredskap. Men fred är mer än frånvaron av krig. Att alla ska kunna sitta trygga under sin vin stock eller sitt fikonträd säger att rättvisa levnads förhållan den är en viktig del av den hållbara fred vi människor har som uppgift att bygga här på jorden. Att arbeta för att den freden blir verklighet kan vi bara göra tillsammans. Därför är fred vår gemensamma satsning. Peace is a group effort! Gustaf Ödquist Kyrkoherde, ordförande i styrelsen för Life & Peace Institute» Från min utkikspunkt i New York ser jag hur oerhört viktigt fredsarbetet är. Det är med stolthet jag tänker på Life & Peace Institute, som vuxit och utvecklats «så starkt med stöd från Svenska kyrkan. Margareta Grape, chef för Kyrkornas världsråds FN-kontor i New York 4

5 Foto: Magnus Aronson Peter K Sjögren och Jenny Svensson.»Det finns inga färdiga paket«tålamod och uthållighet är A och O för det arbete som Life & Peace Institute inledde för drygt 25 år sedan. Det pågår i några av Afrikas mest konfliktfyllda länder. Här gäller det att ha ett långt perspektiv och att ta vara på de goda förändringar som sker i vardagens sammanhang. I slutet av 1980-talet inledde Life & Peace Institute (LPI) sitt arbete i Sudan och Somalia, som karaktäriseras av inbördeskrig i större eller mindre omfattning. Har LPI betytt något där? Fredsarbetet har ett långt perspektiv, och tack vare insatserna har människorna vi arbetat med kun nat fortsätta att tro på fred. Men när Somalia föll ihop som stat handlade det enbart om att överleva, säger Peter K Sjögren, som är LPI:s direktor. Detta kan låta ganska tröstlöst, men så ser varken han eller programchef Jenny Svensson det. Vi arbetar med långa perspektiv och med att se också små förändringar. Tålamod är en dygd! förklarar hon. 5

6 Och visst finns det exempel som visar på po siti va förändringar. Ett gäller en konflikt om förflyttning av människor och boskap i södra Sydkivu, Demo kratiska republiken Kongo. Lokala ledare skrev ett avtal om hur detta skulle ske på ett fredligt sätt, och människorna lärde sig att hantera konflikten utan våld. Sådant ger ju inga rubriker i Sverige, men innebär mycket för de berörda människorna. Vi kan jämföra med samernas renflyttning, säger Peter K Sjögren. Ett annat exempel rör LPI:s partner i Somalia som arbetar med imamer i huvudstaden Mogadishu för att nå ut med fredsbudskap under fredags bönen i moskéerna. Staden har länge varit platsen för de värsta striderna. Civilbefolkningen som lever mitt i dem har drabbats hårt, och hör sällan annat än extremistisk propaganda från alla håll. Bybor blir forskare Arbetet för en fredlig vardag i byn, stadsdelen eller regionen utförs på ett sätt som skiljer LPI från många andra. Metoderna kallas på lite tungrodd svenska för konfliktomvandling och aktionsforskning. Det kräver sin förklaring! Att LPI inte talar om att lösa konflikter utan att omvandla dem beror på synen på konflikter som inte enbart negativa. Alla samhällen har konflikter, men alla konflikter leder inte till problem eller våld. Det finns en dynamik i dem som kan leda till något positivt. Två grälande personer som placeras i varsitt Imamer som deltar i det somaliska fredsarbetet. rum för att grälet ska sluta, kan illustrera vad somliga anser är konfliktlösning. Men det är inte LPI:s modell. LPI omvandlar konflikten till något gott genom att arbeta med bakomliggande orsaker. Vad grälar de om och varför? Vi går djupare och längre, förklarar Jenny Svensson. Det sätt som LPI bedriver forskning på är ganska ovanligt. Det är en kombination av forskning och aktion, och det är inte bara akademiker som deltar. Snarare tvärtom. Vi försöker få så många som möjligt att förstå problemen och vara en del av forskningen: kvinnor, religiösa ledare, civila samhället, väpnade grupper, lokala myndigheter och internationella aktörer som FN-personal, säger Jenny Svensson. Grupperna träffas först var för sig för att identifiera och beskriva konflikten. När de kommer samman har de ofta mycket olika syn. Foto: SPL 6

7 Vision och uppdrag Vision LPI ser framför sig en värld där fred, rättvisa och fredliga relationer segrar tack vare män niskors arbete och engagemang. Uppdrag LPI stöder och främjar metoder som omvandlar konflikter utan att ta till våld. Det sker genom en kombination av forskning och fältarbete som bidrar till att stärka det lo kala samhällets kunskaper och erfarenheter och ökar förutsättningarna för fred. Foto: Magnus Aronson Orsakerna till konflikten kartläggs i samtal och diskussioner. De så kallade rundabordssamtalen kan innebära att grupper som förut inte kunnat vistas i samma rum, diskuterar problem tillsammans och kommer fram till gemensamma beslut. Aktionsforskning betyder att de som lever i konflikten gör forskningen. De känner problemen och de vet vad som behövs. Forskning ses lätt som något som bara kan göras av universitet, men den kan göras av vanliga människor i fält när den görs systematiskt. Vi behöver visa att den ska tas på allvar, förklarar Jenny Svensson. Vågar lite mer än andra Peter K Sjögren förklarar att LPI:s metod inte överensstämmer med den traditionella kvalitetsstämpeln. Det finns två skolor. En hävdar att det vi gör inte är forskning eftersom den inte är akademisk. En annan att det är verklig forskning som kan förändra. Det blir en spänning mellan dessa två. Vårt mål är att förändra, inte att producera rapporter som hamnar på en hylla! understryker Jenny Svensson. Det svåraste i fältarbetet är bristen på säkerhet, eftersom LPI arbetar i länder där det anses riskfyllt att vistas. Säkerheten är en ständig fråga och våra kolleger på fältet kan alltid nå oss för att diskutera säkerhetsläget, förklarar Peter K Sjögren, men tillägger: I vårt arbete är det viktigt att våga lite mer än andra. Det finns också praktiska problem som att vägar regnat bort. En social utmaning är att skapa och behålla förtroende både hos partner, de som stöder arbetet och myndigheter i respektive land. 7

8 LPI fortsätter att stärka arbetet för att konflikter ska omvandlas till fredlig samexistens. I styrelsen finns ledamöter med viktiga expertkunskaper. Dessutom lär LPI av andra organisationer och kombinerar det med de egna erfarenheterna. Vi måste hela tiden utvärdera och lära oss av det vi gör för att se hur vi kan bli bättre, säger Jenny Svensson. Fred tar tid Vilka är de viktigaste lärdomarna från LPI:s 26 år? Jenny Svensson svarar utan att tveka: Att fred tar tid! Det krävs uthållighet. För framtiden gäller samma sak: Vi kan inte arbeta med kortsiktiga lösningar, för det vi gör ska hålla. Vi måste också öka för ståel sen så att ingen grupp utesluts från samtalen, säger Peter K Sjögren. Trots sin kvartssekellånga existens är LPI rätt okänt, och en vanlig fråga är: Vad gör LPI egentligen? Jenny Svensson tror att det beror på att fredsarbete är ganska abstrakt. Hur skapar man fred eller stöttar andra som skapar fred? Och hur kan vi som har huvudkontor i Sverige skapa fred i Afrika? Det är lättare att beskriva ett arbete om man kan visa mat och tält eller att man står på barrikaderna. Vårt arbete är långsamt och handlar om att stärka partners kapacitet. Det finns inga färdiga paket, konstaterar Peter K Sjögren. Det de önskar att en så kallad vanlig svensk ska tänka på när hon eller han hör namnet LPI är följande: Korta fakta om LPI 1983 hölls den internationella och ekumeniska Liv- och fredkonferensen i Uppsala där kyrkor från hela världen deltog. Initiativet togs av ärkebiskop Olof Sundby. Bakgrunden var kärnvapenhotet bildades Life & Peace Institute (LPI) med kontor i Uppsala. Sveriges kristna råd utser styrelsen, som är internationellt sammansatt. Budgeten för 2012 är 42 miljoner kronor. Arbetet finansieras bland andra av UD/Sida och Svenska kyrkan, som har samverkat med LPI hela tiden. Många andra kyr kor och organisationer ger an slag vissa år eller till vissa in- sat s er. Det gäller även EU hade LPI 16 finansiellt stödjande partner organisationer. LPI arbetar på Afrikas horn och i Demokratiska republiken Kongo, och samarbetar med lokala kyrkor, fredsorganisationer och universitet. Arbetet handlar främst om att höja partners kompetens att arbeta i konfliktområden, och att ge människor kunskap och kraft att stå mot en våldsspiral. Det lokala fredsarbetet följs upp på flera nivåer som bidrag till policy och bra fredspolitik i landet eller regionen, om det internationella samfundets stöd till varaktig fred och om bidrag till bättre fredsforskning. Det är en internationell organisation som med bas i Sverige finns i konfliktdrabbade länder på Afrikas horn och i Afrikas stora sjö-område. Där arbetar LPI tillsammans med människor som utan våld försöker förändra sin situation till fred. Att det är ett arbete som kan innebära skillnad är Jenny Svensson och Peter K Sjögren är övertygade om. Dessutom är fredsarbetet en given uppgift för kyrkorna. Budskapet om fred och frid har funnits med från början genom änglahälsningen i Betlehem, påpekar Peter K Sjögren. 8

9 Foto: Shamsia Ramadhan Här görs en av de många intervjuer som ger bakgrunden till hur konflikten vid Tanafloden ska kunna omvandlas till grannsämja och utveckling. Målet är mödan värt Konflikter om mark och vatten mellan herdar och bönder, konflikter mellan kristna och muslimer och mellan olika etniska grupper. Det är en del av bakgrunden till det arbete för konfliktomvandling som börjat i ett område kring Tanafloden i Kenya. Området är ungefär så stort som Småland och Östergötland, och ligger i sydöstra Kenya. Hur många invånare det har är oklart, och vägar och kommunikationer är mycket dåliga. Först 2007 fick distriktet elektricitet, sist i landet, och det är ont om skolor och hälsovård. Detta är en mycket försummad del av Kenya med oerhört dålig utveckling för befolkningen. Men vi tror att människorna har inneboende möjligheter att använda sina resurser bättre, säger Wangari Mwangu, programchef på Life & Peace Institute (LPI) i Nairobi. Komplicerad bild Åtminstone nio olika etniska grupper bor i området. De försörjer sig som herdar, jordbrukare eller som bådadera. Detta har lett till både etniska och försörjningsmässiga konflikter, som förvärras av klimatfaktorer som torka, regn och översvämning. Det finns spänningar mellan kristna och muslimer, och ytterligare en faktor som bidrar till konflikter är den vilda faunan i relation till människornas behov av bete och åkermark. 9

10 Så kan läget beskrivas. Men det finns fler faktorer. Över gränsen till Somalia kommer både flyktingar och vapen, och skottlossning har blivit allt vanligare. Fattigdom och ar betslöshet är utbredda, och korruptionen bland regeringens tjänstemän bidrar till osäker heten. De flesta herdar är musli m er och bönderna kristna, men både motsatsen och blan da de grupper finns. När relationerna och konflikterna överfördes till en karta, blev det en komplicerad analys (se nedan). Människorna»äger«forskningen Kenyas ekumeniska råd har börjat kartlägga de många konflikternas orsaker. Att med stöd från LPI samla in och analysera de olika aktörernas åsikter, är första steget. Målet är att de olika grupperingarna gemensamt har identifierat de viktigaste konflikt orsakerna och, även det gemensamt, lagt upp en plan för att omvandla konflikter till grannsämja. Eftersom metoden bygger på att lokalbefolkningen»äger«forskning en och föreslår möjliga vägar Tana River Conflict Mapping Key Friendly Masinga dam management Kenya Government Kenya Somalis Somali Somalis Pokomo Ministry of Lands Orma rural Alliance Farming communities Kamba Orma Liberation Force (Ethiopia) Broken Conflict Informal dpcs Tertiary actors INGOs, FBOs (CJPC, LWF, ActionAid etc) Boranas upper eastern Primary actors Secondary actors Tertiary actors ncck/civil society or gan i zations Oxfam gb Clan elders Pastoralists marginalized Local administration Wardei urban Wataa 10

11 framåt, är möjligheterna goda att detta leder till fungerande relatio n er och samverkan. Det bidrar också till en hållbar utveckling i regio n en, förklarar Wangari Mwangu. Vägen dit är lång. Det krävs många samtal, många möten och många diskussioner, mycket tålamod och uthållighet. Men det viktiga målet är värt både tid och möda. Tack för att ni i diskussionerna tog med könsrollsfrågan och ämnen»som «särskilt berör kvinnor. Deltagare i ett regionalt seminarium i Kenya Afrikas horn regionalt Fattigdom och arbetslöshet är de främsta orsakerna till regionens konflikter. Andra problem är regeringarnas maktmissbruk, brist på god förhandlingskultur på regeringsnivå, kamp om krympande naturresurser och externt stöd till väpnade konflikter. Kenya är ett av de stabilaste länderna i området, men dessa problem ledde till våld i samband med valen 2007 och Det finns också en oro inför kommande val Eftersom Kenya är områdets kommersiella centrum kan konflikter där lätt spridas i regionen. Därför är det av största betydelse för hela regionen att det blir en varaktig fred i Kenya. Det kräver ett arbete som går till botten med orsakerna till konflikterna. Detta gör LPI Foto: Anders Tukler Wangari Mwangu. Afrikas horn var LPI:s första verksamhetsområde, och 2007 koncentrerades arbetet på nytt till detta område. Arbetet syftar till att LPI:s samarbetspartner på Afrikas horn och i Stora sjö-området på ett bättre sätt ska kunna engagera sig i fredlig omvandling av konflikter och därigenom bidra till en hållbar förändring. Det sker bland annat genom konfliktanalyser, ekonomiskt stöd, utbildning och utgivning av Horn of Africa Bulletin. LPI samarbetar med: The All Africa Conference of Churches The National Council of Churches in Kenya The Fellowship of Christian Councils and Churches in the Great Lakes and Horn of Africa The African Council of Religious Leaders The Inter-Religious Council of Kenya 11

12 Böcker med betydelse Tarekegn Adebo och Hannah Tsadik är LPI:s medarbetare i Addis Abeba. En dag träffade jag en medelålders man, och han fick veta att jag arbetade på universitetet i Addis Abeba på uppdrag av Life & Peace Institute (LPI). Då tog han fram ett gammalt och mycket slitet exemplar av LPI-boken Building the Peace av Wolfgang Heinrich. Foto: Tore Samuelsson Detta berättar Tarekegn Adebo som arbetat för LPI sedan Boken hade mannen kommit över när han höll på med sin mastersexamen i freds- och säkerhetsstudier. Att den var så välanvänd be rodde inte bara på att han studerat den flitigt på universitetet. Han hade fortsatt att använda den eftersom innehållet var så relevant, så användbart och in spi reran de i hans arbete som juridisk rådgivare till en av Etiopiens regionala presidenter. Boken Building the Peace är en av de många publikationer som LPI har skickat till mer än hundra universitet i Afrika inklusive det i Addis Abeba. På det sättet bidrar LPI till att rusta dem som arbetar med fredsbyggande med nya idéer och verktyg, förklarar Tarekegn Adebo. Detta är långt ifrån den enda gången han upplevt att LPI:s publikationer är viktiga. Tvärtom: Det bevittnar jag dagligen i mitt arbete som en akademiker som arbetar på fältet. Tarekegn Adebo har doktorerat i stats vetenskap. På universitet i Addis Abeba deltar han i utveckling av undervisningen samt utbildning och forskning. 12

13 »Jag ville se helheten«etiopien Nuvarande regering kom till makten 1991 efter att ha besegrat Mengisturegimen. En ny konstitution 1994 införde en federation med etnisk-nationell representation. Oppositionens protester mot valresultaten har resulterat i våld och dödande, framför allt 2005, då många fängslades. De frigavs några år senare. Regeringen utmanas både av väpnad opposition i landet och av spända relationer med grannländerna. Återkommande torka och svält är andra problem, och situationen på Afrikas horn 2011 har inneburit stora flyktingströmmar. Det civila samhället är svagt bortsett från kyrkorna. Detta gör LPI Arbetet syftar till att öka kapaciteten i den akademiska världen, främst via studentorganisationer, för att engagera sig i utvecklingen av konfliktomvandling i teori och praktik. Det sker genom forskning och utgivning av en bok om tradi tio nel la metoder för konflikthantering i ett tiotal regioner och genom en samtals metod som kallas»sustained dialogue«om förändring av relationer bland studenter på universitetet i Addis Abeba. Dialog arbetet kommer troligen att börja på ytter ligare ett universitet. LPI samarbetar med: Peace and Development Com mittee, en organisation som har grundats av traditionella äldste Addis Ababa University Peace Club, består av studenter Addis Ababa University, the Department of Political Science and International Relations Jag kom in i fredsarbetet från en mycket akademisk vinkel eftersom jag läst ämnet på universitetet och arbetade i den akademiska världen. Jag undersökte olika konflikter och sakta men säkert blev de hjärtskärande och komplexa berättelserna osynliga, reducerade till fakta som skulle matas in på ett excel-ark. I den akademiska världen sägs det ofta att man måste avlägsna sig från sammanhanget för att vara en effektiv forskare. Man får inte bli för indragen och engagerad. Men jag började känna motsatsen. Jag ville förstå sammanhangen närmare och mer som en helhet. Om Medlemmar i fredsklubben på universitetet jag verkligen skulle i Addis Abeba. förstå konflikterna, blev det viktigt för mig att»känna jordens lukt«, lära känna människorna och faktiskt få tillfälle att vara mitt ibland dem. Life & Peace Institute gav mig möjligheten att delta i relevant och vetenskapligt korrekt forskning. Samtidigt får jag vara en samarbetspartner till människor och organisationer i områden med sociala spänningar och våldsamma konflikter. Den kombinationen är mycket meningsfull för mig. Hannah Tsadik Programchef, Etiopien Foto: Hannah Tsadik 13

14 Fångar fria efter medling 20 juli 2007 var en glädjedag för många i Etiopien eftersom 38 politiska fångar frigavs. Att Life & Peace Institute bidrog till det är inte särskilt känt. Valen i Etiopien i maj 2005 gav oppositionen ovän ta de framgångar. Men när oppositionen anklagade regeringspartiet för allvarliga regelbrott och ett riggat val, möttes demonstrationerna av våld från säkerhetsstyrkorna. Nära 200 personer dödades och tusentals fäng sla des. Bland dem fanns mer än 110 nyckelperson er i det största oppositionspartiet CUD, som spärrades in i 18 månader. Life & Peace Institute (LPI) har i flera år sam ar be t at med Peace and Development Commit tee (PDC) i Etiopien. Dess ord för an de bad LPI om hjälp i ett med lingsförsök som en grupp äldsteledare planerade trots att tanken på försoning inte var populär i Etiopien. LPI beslöt att stödja medlingsprocessen eko no m iskt och som rådgivare. Arbetet hade två faser. Den första var givetvis att fångarna skulle friges. Den andra gällde att försöka fördjupa försoningen och den demokratiska processen. Förlåta dem som gjort fel Tarekegn Adebo från LPI fun gera de som rådgivare och deltog i möten med äldsteledare och advokat er. LPI:s engagemang upp skattades mycket både av de äldste och av olika diplomater. Medlingen lyckades. 38 politiska fångar frigavs 20 juli 2007.» pågående Jag gläder mig åt att se resultat från Life & Peace Institute s långsiktiga insatser i Kongo och på Afrikas horn. Ärkebiskop Anders Wejryd Frigivningen väckte stor glädje bland många i Etiopien, men också många internationella or ga ni sa tio n er uttryckte sin stora tillfredställelse. EUkommissionären Louis Michel var en av dem. Han beskrev medlingen som»en stor politisk akt av försoning som inte hade varit möjlig utan gruppen av äldsteledare«. De frigivna från CUD tackade alla som på olika sätt arbetat för frigivningen. Dessutom»har vi kommit överens om att förlåta alla som har gjort fel... men framför allt att se mot framtiden och koncentrera oss på de positiva förhållanden som skapas efter försoningen.««14

15 En oförglömlig förändring Foto: SPL Det var ett stort ögonblick för Sultan Dahir när han fick leda ett månadsmöte för klanledare. Hör man till samhällets föraktade är ett eget kontor tecken på en stor förändring. Likaså när man inbjuds till sammanhang där man förut varit förbjuden att delta. Somalia Somalia har varit utan en fungerande regering i över 20 år. Landet är i långvarigt sönderfall, och kontrollen över makten är konflikternas kärna. På lokal nivå är mark, bete och vatten de vanligaste orsakerna till konflikt i kombination med ökade krav på säkerhet. Olika beväpnade grupper ger sådan mot betalning. Södra centrala Somalia där LPI arbetar, kännetecknas av en utbredd humanitär kris beroende på ständiga strider mellan rebeller och regeringstrogna grupper, flyktingar, många års torka och höga matpriser. Förut hade vår klan ingen generalförsamling, men det har vi nu. Vi har till och med ett kontor! Därifrån sköter vi våra kontakter inom och utom landet, säger Sultan Dahir. Ett eget kontor är något stort när man som Sultan Dahir hör till en av Somalias föraktade minoritetsklaner. Traditionellt får de inte gifta sig med andra somalier, inte äga mark eller boskap, inte delta i politik eller affärsverksamhet. De arbetar med föraktade sysslor som smide och skomakeri. Organisationen Somali Peace Line (SPL) har arbetat för att minoritetsklanerna, Sab, skulle ha kontakter med övriga klaner. SPL uppmuntrade en av dem att bjuda representanter för Sab till sina månatliga möten. 15

16 Hängivenhet och rättvisa Det var oförglömligt att sitta tillsammans med dessa klanledare som så länge motarbetat oss! Till och med jag fick leda månadsmöten, berättar Sultan Dahir och räknar upp en del av det som hänt: Vi fick lära oss hur man omvandlar våldsamma konflikter så att våra klaner kunde samordnas. Vi fick hjälp till internflyktingar i ett om råde och vi deltog i de lokala myndigheternas kurser i traumabearbetning och rådgivning. Det mest oväntade är kanske den insamling som ordnades med hjälp av SPL. Vi samlade in ungefär kronor som blev hjälp till 561 fattiga familjer. Både de och de politiska ledarna uppskattade vårt initiativ, säger Sultan Dahir, och berättar att insamlingen inspirerat människor i Puntland och Somaliland att göra samma sak. Gång på gång återkommer Sultan Dahir till att Sab integrerats i samhället och även inbjuds till de stora klanernas möten. En sådan förändring kommer inte av sig själv. Den behöver hängivenhet, ansträngningar, rättvisa och tolerans. Vi uppskattar verkligen vad SPL och andra gjort för att detta skulle ske! Detta gör LPI LPI har arbetat i Somalia sedan början av 1990-talet. Målgrupperna nu är bland andra traditionella äldste som är ledare för olika klaner, religiösa institutioner, kvinnor och ungdomar. Syftet är att öka deras engagemang för politiska processer och främja en minskning av våldet. Det sker bland annat genom utbildning, konfliktanalyser och ekonomiskt stöd. LPI samarbetar med: Somali Peace Line, som arbetar i huvudstaden Mogadishu och södra centrala Somalia The Somali Women Contact Committee, som arbetar i åtta av Somalias sydligaste regioner Zamzam Foundation, en somalisk biståndsorganisation Medlemmar i The Somali Women Contact Committee deltar i en utbildning. Foto: SPL 16

17 Packa ihop kriget och ge plats för freden, är budskapet i denna målning av den somaliska konstnärs gruppen Shik Shik. 13 fängslade åsnor I mitten av september 2010 var tretton fattiga män på väg till Afgoye med sina åsnekärror. Där»fängslades«åsnorna av de loka la myndigheterna. Ägarna anklagades för att ha smugglat mat från FN till ett förbjudet område. Det var ett hårt slag mot åsneägarna och deras familjer. Den lilla inkomst de hade fick de framför allt genom att frakta varor på kärrorna. Nu blev de av med den. Dessutom tvingade myn dig he t er na ägarna att utford ra djuren varje dag trots att de inte fick använda dem. Tre månader senare kom några medlemmar i Benadirs äldsteråd till Afgoye och råkade få höra om åsnorna. De hade deltagit i Somali Peace Line s utbildning av äldstemedlemmar, och därför engagerade de sig för åsnorna och deras ägare. Rådsmedlemmarna ägnade mycket tid åt att ta reda på bak grund en till det ovanliga fäng slan det och samtala med myn dig het er na. Så småningom frigavs åsnorna till ägarnas stora glädje. 17

18 Foto: Jody Henderson Bilden av några kamelryttare i norra Sudan är fridfull. Men spänningarna mellan norr och söder har bidragit till landets långa inbördeskrig. Därför samlar organisationen Sonad människor från olika delar av landet i sina utbildningar.»förut hatade vi varandraskriften är en hyllning till alla i Sudan som arbetar för fred.«det är stora ord om en liten skrift, men innehållet verifierar dem. Att arbeta för fred i ett land plågat av flera decenniers inbördeskrig kräver hängivenhet och tålamod. 18

19 När kristna Flora från södra Sudan och muslimska Rafat från norra träffades genom organisatio n en Sonad tyckte de omedelbart illa om varandra. Ja, de till och med hatade varandra, men de har förändrats. En sådan utveckling tar tid. Sonads arbete för ickevåld och fred började mycket litet och enkelt: tre studentaktivister från södra Sudan träffades i huvudstaden Khartoum i slutet av 1993 då inbördeskriget var som värst. Det som började bland internflyktingar i Khartoum har vuxit och utvecklats till en regn båge av etniska grupper, religioner och kulturer. Sonad utbildar i ickevåld, mänskliga rättigheter, demokrati och könsroller. Senare tillkom under visning om hiv och aids. Under åren har omkring personer nåtts av Sonads budskap. Det var också då som Sonad fick stöd från Life & Peace Institute för att dokumentera och sprida sina arbetsmetoder för konfliktomvandling i Sudan. Och i september 2011 var det festligt och högtidligt när skriften lanserades på universitetet i Khartoum. Sudan Sudan blev självständigt 1956, men året innan började ett inbördeskrig som pågick till Ett nytt krig mellan nord och syd bröt ut 1983 med fredsavtal Dessutom har det pågått strider i flera år i Darfur i väster. Regeringarna har försökt att begränsa det civila samhällets inflytande, och kvinnorna drabbas hårdast av konflikter och ökat våld. Världen fick en ny nation 2011 när Afrikas största land Sudan delades i två länder och den nya staten Sydsudan utropades. Detta gör LPI LPI började arbeta i Sudan redan i slutet av 1980-talet. Arbetet fokuseras på att höja partners kapacitet att engagera sig för fredliga förändringar i lokalsamhället och stärka deras förmåga att bidra till fredsbyggande. Det sker bland annat genom utbildning, aktionsforskning, nätverk och ekonomiskt stöd. LPI samarbetar bland annat med: Justice Confidence Centre Adlan for Services & Development The Peace & Development Studies Centre at Dalanj University Sudanese Organisation for Nonviolence and Development (Sonad) Norr och söder möttes Sonads arbete har mötts av stor uppskattning, och det gäller också skriften som har titeln Trans forming Relations (Att omvandla relationer).»sonad har blivit en sudanesisk framgångssaga och mötts av beundran både i Sudan och internationellt. Jag rekommenderar alla fredsarbetare att läsa skriften.«så skriver Simon Monoja Lubang, direktor för centret för fredsoch utvecklingsstudier på universitetet i Juba. Sonads arbete berör åtminstone 80 etniska grupper. Nära 50 procent av deltagarna är kvinnor, och relationen kristna muslimer är tre till två. Sonad är troligen den första organisation som erbjuder systematisk utbildning i ickevåld i Sudan. Detta har bidragit till att förändra deltagarnas uppfattning av sina liv och relationer. Och det var just utbildningen i ickevåld som gjorde det möj ligt för Sonad att föra samman människor från norra och södra Sudan. 19

20 Utbildning är basen i Sonads arbete. Bilden är från ett seminarium lett av Life & Peace Institute. Foto: Jody Henderson» Jag har deltagit i många av era program under inbördeskriget när ni kom till Sudan och arbetade tillsammans med Sudans kristna råd. Jag blev glad när jag upptäckte er webbplats, och vill gärna «få New Routes. Rose Lisok Paulin, via Peace Collaborative Network De långa inbördeskrigen kan delvis beskrivas som en konflikt mellan norr och söder. Den nya nationen Sydsudan bildades 2011 med Juba som huvudstad. Flora och Rafat Men hur var det med Flora från södra Sudan och Rafat från norra? De är levande exempel på att människor kan förändra sina stereotypa attityder och att relation erna mellan muslimer och kristna i Sudan kan omvandlas. När de träffades genom Sonad tyckte de omedelbart illa om, ja, de till och med hatade varandra. Men nu är de kamrater. Vi fick redan som barn lära oss att hata muslimer. Förut kunde jag inte ens äta ihop med dem, men när jag lärt känna Rafat tror jag inte längre att alla från norr är dåliga, säger Flora. Utan att ha deltagit i Sonads kurs skulle jag inte ha kunnat tänka mig att arbeta ihop med 20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I denna skrift ingår översättning, sammanfattning och bearbetning av följande

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

Demokrati har lett till Demokrati

Demokrati har lett till Demokrati Förverkliga DEMOKRATI och skapa rättvisa Förverkliga DEMOKRATI och skapa rättvisa Forum Syd 2008 Författare: Tina Lundh och Marie Persson Medförfattare: Andreas Dolk, Sven Elander, Mie Romée och Fredrik

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

DET LÖSER SIG SÄKERT. Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET

DET LÖSER SIG SÄKERT. Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET DET LÖSER SIG SÄKERT Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET DET LÖSER SIG SÄKERT Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen

Läs mer

FRED ÄR VÄGEN TILL FRED. ett utkast till en fredsteologi

FRED ÄR VÄGEN TILL FRED. ett utkast till en fredsteologi FRED ÄR VÄGEN TILL FRED ett utkast till en fredsteologi förord Dokumentet An Ecumenical Call to Just Peace (Ett ekumeniskt upprop för rättfärdig fred) togs fram av Kyrkornas världsråds centralkommitté

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? NÄR VI HAR PAPPER PÅ ATT VÅR FÖRENING ÄGER MARKEN, SÅ KAN VI SATSA PÅ BIODLINGEN. Tecla David,

Läs mer

SOM ATT LÄGGA ETT PUSSEL

SOM ATT LÄGGA ETT PUSSEL SOM ATT LÄGGA ETT PUSSEL Uppföljning tio år efter Backabranden Ann Hanbert LarsÅke Lundberg Lars Rönnmark Innehåll Förord att läsa före och/eller efter 4 Inledning 6 Kapitel 1. Det magiska mötet 9 Tidsaxel

Läs mer

ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT

ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT ÄR KÄRLEKEN FRI? Individens frihet religionens makt 1 ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT Rapport från ett seminarium arrangerat av Riksdagens tvärpolitiska SRHR-grupp (Sexuell Reproduktiv

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

2 3 4 Under några dramatiska nätter i maj 2013 blev händelserna i Husby nyhetsstoff såväl i Sverige som internationellt. Även om många trodde sig kunna förklara vad som pågick, utgick de sällan från Husbybornas

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version Ett program för förändring Partiprogram beslutad version Innehållsförteckning ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN... 5 VÅRA VÄRDERINGAR... 7 Demokrati... 7 Frihet, jämlikhet och

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Folkbildning mot rasism

Folkbildning mot rasism Folkbildning mot rasism Tio exempel från studieförbundens verksamhet Wallingatan 38, 111 24 Stockholm Telefon 08-402 01 50 Fax 08-402 01 59 fbf@studieforbunden.se www.studieforbunden Folkbildning mot

Läs mer