Wise Happiness En undersökning om vad som driver lycka. Linda Frej, Wise IT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wise Happiness 2014. En undersökning om vad som driver lycka. Linda Frej, Wise IT"

Transkript

1 Wise Happiness 2014 En undersökning om vad som driver lycka Linda Frej, Wise IT

2 Vad driver lycka? Pensionärer, män och danskar drar rent statistiskt vinstlotten i årets undersökning. Men det är viktigt att komma ihåg att lycka inte är ett lotteri, utan beror på faktorer som i hög grad går att påverka. Drivkrafterna bakom lycka är framför allt goda relationer, både på arbetet och till vänner och familj. Den tekniska utvecklingen skapar nya arenor för det mänskliga mötet och vi ser att medmänsklighet blir en allt mer avgörande egenskap, inte minst hos chefer. Wise Happiness är en undersökning som tar reda på vad som gör människor lyckliga i allmänhet och på jobbet. Vi identifierar de positiva drivkrafter som alla behöver för att må bra. På så sätt kan vi själva bli bättre arbetsgivare och medarbetare. Eftersom vi inom Wise Group arbetar med människor är det naturligt att vi och våra kunder är nyfikna på vad som gör oss människor lyckliga och stimulerade och vad som orsakar motsatsen. Emanuel Magnusson, Netsurvey

3 Så här lyckliga är vi 14 Ganska olyckliga Mycket olyckliga Grad av lycka och välmående 6 14 Mycket lyckliga Arbete och lycka går hand i hand Det finns ett tydligt samband mellan att känna sig väl till mods på jobbet och graden av lycka. Om vi tittar på arbetet och lyckliga människor ser vi att av de som trivs mycket bra på jobbet är 8 av 10 mycket eller ganska lyckliga. Mönstret med en hög andel lyckliga går igen även för faktorerna kul på jobbet och uppskattning i arbetet. Av de som vantrivs är varannan olycklig. De som upplever sig själva som olyckliga har också motsvarande låga värden på kul på jobbet och uppskattning. 14 Neutrala 52 Ganska lyckliga Av de som trivs på jobbet är 8 av 10 mycket eller ganska lyckliga Två av tre är ganska eller mycket lyckliga En klar majoritet, ungefär två av tre tillfrågade, är antingen ganska eller mycket lyckliga. Betydligt färre säger sig vara olyckliga, sammantaget var femte. Danskar är något lyckligare än svenskar, män något lyckligare än kvinnor, och pensionärer lyckligast av alla åldersgrupper. Att ha en annan vuxen i sitt liv är positivt för lyckonivån, däremot är barn inte av avgörande betydelse. 3.

4 Viktigt att ha kul på jobbet Majoriteten av både män och kvinnor uppfattar att fritiden, familjen och vännerna är allra viktigast för ett lyckligt liv, men som vi såg både 2012 och 2013 påverkar arbetet vårt välbefinnande mer än vi tror. I år har vi därför lagt ett större fokus på sambandet mellan lycka och arbetsliv, bland annat genom att titta närmare på de faktorer på jobbet som är särskilt viktiga för välmåendet. Som vi såg redan förra året hänger Kul på jobbet ihop med att kunna utvecklas, få omväxling och påverka sitt jobb. När vi har roligt presterar vi bättre och lönsamheten ökar. Blandade arbetsgrupper där man skrattar ihop, lyfter varandra och gör kul saker tillsammans är ett bra framgångsrecept. För att ha kul måste man skratta och bjuda på sig själv. Dra fram ungarnas karaokespel ur garderoben och ta med det till jobbet en kväll! Peter Bolinder, vd, Netsurvey Vad gör oss lyckliga på jobbet? 1. Jag har kul på mitt jobb 2. Jag trivs mycket bra med mina kollegor 3. Jag får uppskattning i mitt arbete 4. Jag är stolt över att jobba på mitt företag/organisation 5. På min arbetsplats har man förståelse för att jag kan ha en dålig arbetsdag 6. Jag har möjlighet att utvecklas i mitt arbete 7. På min arbetsplats har jag en eller flera bra vänner Roligare att jobba på ålderns höst Bortsett från en relativt hög stressnivå hos kvinnorna (se sid 6) tycks arbetslivet faktiskt bli bättre och bättre med åren. Årets resultat visar att medarbetare i åldersgruppen år har roligare på jobbet, får mer uppskattning och framförallt trivs bättre med sina kollegor jämfört med yngre medarbetare. 4.

5 Välj en chef med medkänsla! Att det sociala samspelet fungerar är en uppenbar trivselfaktor. Kollegorna intar en pallplats i lyckorankingen och kollegor omfattar även överordnade, vilket för oss in på ledarskapets betydelse. Många av punkterna bygger på medmänsklighet trivas med kollegor, få uppskattning, förståelse, ha en vän, ha kul tillsammans. Det banar väg för ledare som har förmågan att vara medmänskliga. Framtidens ledare är genuint intresserad av människors utveckling och inspirerar sina medarbetare att samverka. Taylorismen krävde kalla, auktoritära ledare i sin syn på arbetet som en industri. I dagens kunskapsintensiva och snabbrörliga organisationer krävs ledare med intresse för människor. Senare generationer är mer informerade, självständiga och måna om sin egen utveckling. Därför ändras profilen på framgångsrika ledare. Det aktivitetsbaserade kontoret är ett första steg i att skapa en mer kommunikativ och kunskapsintensiv miljö som ett universitet. Företag behöver öka kommunikation och innovationstakt för att kunna konkurrera. Fysiska möten måste främjas i vårt digitala samhälle. Det öppna kontoret skapar energi och arbetsglädje men samtidigt blottar transparensen i det öppna kontoret brister. Grupperingar, ledarskap och känslor blir mer uppenbara. Koncentration kan bli svårare och flexibiliteten i arbetet kan bli en börda på individens axlar om hon inte får stöd i att planera sitt arbete och erbjuds anpassade arbetsplatser med större arbetsro. Ledare och medarbetare får ett större ansvar både för utformning av arbetsuppgifter men också för att sätta gränser mellan arbete och fritid. Ingrid Höög, vd, Wise Professionals Jan Rivière-Henriques, vd, Forte Executives Hur ser framtidens kontor ut? Att ha en bra känsla i magen när vi kommer till arbetet kan också påverkas av den fysiska arbetsmiljön. Utvecklingen mot fler innovativa, kunskapsbaserade företag öppnar för aktivitetsbaserade kontor, virtuella team och lösningar à la Google med allt under samma tak; från kontorshundar och gym till läkare och dagis.* Att ibland kunna arbeta på distans uppskattas bland nära hälften av de tillfrågade. Något fler män (38 procent) än kvinnor (30 procent) har möjlighet till distansarbete. * Googlemodellen, Vinnova Rapport 2014:03, av Annika Steiber, PhD specialiserad på Corporate Innovation. 5.

6 Stressen ökar när vi går hem 29 Jag upplever ofta att tiden inte räcker till kvinna kvinna Kvinna man Man man Den typiska nutidsmänniskan har många järn i elden. Det är lätt att anta att vi stressar som mest under arbetstid, men ett av årets viktigaste resultat visar faktiskt på motsatsen: Vi är mer stressade på fritiden än på jobbet. Kvinnor och stress Ökad stress på fritiden gäller både kvinnor och män, men är tydligast bland kvinnor i samtliga åldersgrupper. Kvinnors högre siffror kan dölja sig i de yrken där en majoritet kvinnor återfinns. Undersökningar* visar nämligen att mäns och kvinnors stressnivå är densamma när individerna har samma yrke. Att vi i vår undersökning ser att kvinnor är mer stressade än män visar alltså att kvinnor återfinns i yrken där t.ex. påverkansmöjligheterna på det egna arbetet är lägre. * SBU: Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom I arbetet Uppkopplade på gott och ont På fritiden Låt oss återvända till fritiden, där stressen är högst oavsett kön. En trolig faktor är den nya tekniken som gör oss ständigt uppkopplade, var vi än är. Smarttelefoner och surfplattor blir till tveeggade svärd. De möjliggör distansarbete och större frihet kring arbetstider, men suddar samtidigt ut gränsen mellan arbete och fritid. Många upplever att de förväntas vara nåbara utanför arbetstid. Och medan någon tycker det är skönt att besvara mejl på helgen, ger den plingande mobilen deras kollega stresspåslag under söndagsmiddagen eller leken med barnen. 6.

7 Vi vill hinna med mer Lyckoforskaren Filip Fors* ger ytterligare en möjlig förklaring till fritidsstressen: Folk gör helt enkelt mer på fritiden nu än förr. Det är så mycket vi vill hinna med engagera oss ideellt, i fritidsintressen, socialt etc. Det finns ett överflöd av aktiviteter att välja på, även för barnen** som ska skjutsas och stöttas vid matcher och uppvisningar. I kombination med den ständiga nåbarheten, städning, matlagning, sociala medier med mera är det inte konstigt om tiden känns knapp. Chef: Visa förståelse! Förväntningarna på att alltid vara tillgänglig finns ofta där, även om inget krav har uttalats. Det som känns naturligt för den ena individen kan vara pressande för den andra. Stress är en lyckotjuv, och för att medarbetarna ska må bra på en flexibel arbetsplats krävs nytänkande. Att lära känna varandra, visa empati och förstå människan utanför jobbet är viktigt. Ledare behöver vara tydliga med vad som förväntas och framför allt vad som inte förväntas. Påminn medarbetaren om att tänka över hur mejlen ska hanteras under kvällar, helger och semestrar. Som medarbetare är det också viktigt att fundera på en strategi om när man ska öppna mejlen och när man inte ska göra det. * Ser mer information om Filip Fors på sidan 15. ** En familjesituation med eller utan barn gör dock ingen skillnad för upplevd stress eller lycka. 17 Det finns hopp även när stressen ökar. Kärnan i stress är föreställningen om hur vi ska vara och förväntningen på vad vi ska göra. Långvarig stress är farlig! Stress och press är något nästan alla lider av men vi kan faktiskt påverka hur vi har det och hur vi tar det. Ibland krävs praktiska förändringar, och ibland kan vi ändra vårt förhållningssätt. Vi kan alltid rusta oss för att bli mer stressrobusta långsiktigt genom mental träning, att ta hand om kropp och själ och att ha roligt, gärna tillsammans med andra och med relativt enkla knep ändra tillståndet mer tillfälligt t ex genom att röra på oss, ge oss ut i naturen, andas, lyssna på musik, nynna, dansa, skratta och aktivt slappna av. Karin Oldebäck, stressterapeut, Wise Consulting Jag blir stressad av att vara tillgänglig utanför min ordinarie arbetstid kvinna Kvinnor 26 man 18 8 kvinna man Män Totalt

8 Unga längtar efter status Hur ser det då ut för dagens ungdom i årets undersökning? Åldersgruppen (18-34) kan verka bred, men den tar på så sätt hänsyn till att det är svårt att skaffa vare sig egen bostad eller jobb i unga år något som säkert bidrar till att denna grupp inte är fullt lika lycklig som de äldre generationerna. Lycka och välmående per åldersgrupp Viktiga lyckofaktorer på arbetet kopplat till åldersgrupp Trivs med kollegor Kul på mitt jobb Uppskattning i mitt arbete Ganska eller mycket olyckliga Ganska eller mycket lyckliga Jag började på Edge HR när jag var 23 år, nyexaminerad och inte så kaxig. En av mina framgångsfaktorer har definitivt varit att våga be om nya uppgifter och själv ta initiativ till min och min arbetsrolls fortsatta utveckling. Det är viktigt att våga ställa frågan! Sen spelar självklart mina fantastiska kollegor en stor roll i att jag trivs så bra. Sofia Johansson, bland annat ansvarig för Edge HR s nyhetsbrev HR i Fokus, född

9 Viktigt att framstå som framgångsrik på arbetet Flextid upplevs positivt Även unga upplever hög tidspress på fritiden, särskilt unga kvinnor. Åldersgruppen upplever i ungefär samma utsträckning som andra en stress i att ständigt vara uppkopplad och nåbar. Trots det har unga ofta en positiv syn på flexibla arbetstider och att dela sin tid mellan olika arbetsuppgifter. Låt unga växa med uppgiften! Många unga är ensamstående, bor hemma hos föräldrar eller är arbetssökande samtliga dessa är faktorer som påverkar den upplevda lyckan negativt, liksom låga inkomster. Överhuvudtaget ligger det delvis i ungdomens natur att ännu inte ha uppnått vissa av vuxenvärldens privilegier. Just därför är det extra viktigt att arbetsgivare ger unga chansen och hjälper dem att lyckas. En tydlig, transparent ledning skapar stolthet och delaktighet Viktigt med status Ett resultat där unga sticker ut handlar om status. I den yngre åldersgruppen är det som viktigast att framstå som framgångsrik i sitt arbete. Samtidigt upplever de i lägst utsträckning sig själva som framgångsrika där leder åringarna, som däremot inte tycker att det är lika viktigt att vara det. Som arbetsgivare tjänar du på att ge unga medarbetare förtroende och ansvar. Att känna att man bidrar får människor att växa, och det gäller i högsta grad de unga. 9.

10 Chefer är lyckligast Blir man lyckligare av att vara chef, eller blir lyckliga människor oftare chefer? Därom tvista de lärde. Klart är i alla fall att chefer är lyckligare än icke-chefer, och i högre utsträckning tycker att arbetet är det viktigaste för deras lycka. Att ha kul och utvecklas på jobbet har också ett starkare samband med 29 upplevd lycka bland cheferna än hos övriga Arbete utanför arbetstid och tidspress på fritiden kvinna Arbeta utanför ordinarie arbetstider man Tidspress på fritiden Lycka och välmående för chef/icke chef Chef Icke chef Mindre stressade Ganska eller mycket lyckliga Ganska eller mycket lyckliga 26 kvinna Chef man Icke chef Om vi tittar på chefers tidspress så är denna i nivå med tidspressen bland icke-chefer. Däremot tycks ledarskap ha samband med en större tolerans för att arbeta även på fritiden. Betydligt fler av cheferna behöver arbeta utanför ordinarie arbetstider, men tidspressen på fritiden ligger ändå i nivå eller till och med strax under om vi jämför med icke-chefer. 10.

11 Använder uppkoppling positivt Cheferna förväntas i betydligt högre utsträckning vara nåbara utanför arbetet, men intressant nog är de mindre stressade över detta än ickechefer. Kanske har det att göra med att jobbet är så viktigt för deras allmänna välbefinnande, samt den frihet under ansvar som kännetecknar en chefsbefattning. Chefer har större möjlighet att förlägga delar av arbetstiden på distans än andra och tycker i högre utsträckning att de har möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Förväntad nåbarhet utanför arbetstid och upplevd stress 35 Förväntas vara nåbar Stress av tillgänglighet Chef Icke-chef 13 Attraktivt för unga att bli chef? På senare år har vi återkommande kunnat läsa att unga människor är tveksamma till att ta chefsjobb. Med tanke på att chefer har roligare på jobbet, känner sig respekterade och mindre stressade än sina underordnade, kan man undra varför inte fler unga vill bli chefer. Cheferna är klart överrepresenterade bland de så kallade ambassadörerna, det vill säga de som svarat ja på frågan Skulle du rekommendera ditt liv till någon annan?. 11.

12 Tyck om varandra! Kärlek på kontor Att känna sig väl till mods på jobbet och trivas med kollegorna kan givetvis påverkas av fler faktorer än de uppenbara. Till exempel har den som är förtjust i en arbetskamrat minst en god anledning att längta till jobbet. Drygt en av tio i vår undersökning svarar att de känner sig attraherade av någon på sin arbetsplats. Männen trånar aningen mer än kvinnorna 19 procent jämfört med 9 procent. På min arbetsplats finns någon jag är attraherad av 9 Kvinnor 19 Män Jämställdhet och mångfald De flesta, sex av tio tillfrågade, instämmer till stor del i att alla på arbetsplatsen har samma möjligheter och skyldigheter. Skillnader mellan könen syns tydligast inom data/it där 64 procent av männen instämmer till stor del om att arbetsplatsen uppfattas som jämställd, jämfört med endast 48 procent av kvinnorna. Bäst ser det ut inom pedagogiskt arbete samt kultur, media och design. Däremot är det ingen skillnad i uppfattning mellan olika åldersgrupper. 12.

13 Händelsen och domen i Krokom visar oerhört tydligt vad konsekvenserna ytterst kan leda till när vi som chefer och ledare inte tar vårt ansvar och agerar gentemot trakasserier och mobbning. Vi måste se detta som en ögonöppnare och på allvar ta tag i vår psykosociala arbetsmiljö som vi utöver ett moraliskt ansvar också har ett lagligt ansvar att agera mot. Stefan Wikström, vd, Edge HR Förekomst av mobbning på arbetsplatsen Upplevt mobbning eller trakasserier Inte själv upplevt men känner till att det förekommer 13 Mobbning och den tysta massan Den som blir utsatt för mobbning på arbetsplatsen fasar däremot för att gå dit. Ungefär fem procent har känt sig mobbade eller trakasserade på arbetsplatsen. Andelen är lika stor bland män som bland kvinnor, och skiljer sig heller inte åt mellan åldersgrupperna. Betydligt fler, 13 procent, upplever dock att det förekommer mobbning på arbetsplatsen. Särskilt oroväckande är det om de håller tyst. Alla på en arbetsplats borde känna att de vågar anmäla missförhållanden

14 Summering Att ha kul på jobbet, trivas bra med kollegorna och få uppskattning i arbetet har ett starkt samband med välbefinnande och lycka. Allra lyckligast på jobbet är seniorerna kanske delvis för att de oftare än andra har uppnått chefspositioner. Chefer är nämligen generellt sett lyckligare än icke-chefer. Det mest överraskande i årets resultat är att stressen upplevs som högre på fritiden än på jobbet. Den ökande uppkopplingen gör oss ständigt tillgängliga, vilket luckrar upp skiljelinjen mellan arbetstid och fritid. Ett ökat utbud av fritidsaktiviteter som vi vill hinna med kan också vara en del av förklaringen. Som arbetsgivare är det viktigt att vara tydlig med vad som förväntas av medarbetarna. Det som känns självklart för den ene, kan vara stressande för den andre. Och stress är en ökänd lyckotjuv. Den nya tekniken är fantastisk på många sätt. Men på lång sikt skulle vi nog alla tjäna på att titta upp från mobilen, surfplattan eller datorn oavsett om vi jobbar eller är lediga. Sandra Eliasson, Netsurvey 14.

15 Fakta om undersökningen En av nordens största lyckoundersökningar Syfte Forskningen visar att vi människor både mår och presterar bättre med positiv återkoppling. I en värld fylld av krav och tuffa utmaningar är det inte alltid så enkelt att hitta det positiva och det är just av den anledningen som vi vill identifiera och förstärka det positiva i livet med Wise Happiness. För tredje året i rad rapporterar vi vad som gör oss lyckliga både privat och på jobbet. Vi tror att en del drivkrafter är självklara men vi kan behöva bli påminda, andra finns där men syns inte lika tydligt. Med Wise Happiness vill vi visa några av de positiva drivkrafter vi människor så väl behöver för att få energi till allt det som livet innehåller. Vi vill använda våra kunskaper från den här undersökningen för att lära oss hur vi själva kan bli ännu bättre på att ge råd till våra kunder och ge våra medarbetare bättre förutsättningar. Vägen till framgång går genom medarbetarna. Om vi kan bli bättre på att finna lycka så är det bra för alla som jobbar inom Wise Group och därmed även för våra kunder. Deltagare Det här är tredje året som vi genomför undersökningen. Undersökningen är genomförd bland män och kvinnor i åldern år i Sverige och Danmark under perioden mars 2014 via YouGov Sveriges Internetpanel en så kallad accesspanel med förrekryterade respondenter. En inbjudan till undersökningen skickades ut via till personer som uppfyller beskrivningen. Dessa utgör ett representativt urval av den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region. Totalt har 5021 personer deltagit, hälften svenskar och hälften danskar. Undersökningen har letts av en grupp medarbetare som representerar samtliga företag inom Wise Group. Dotterbolaget Netsurvey, medanalytiker Eva Svensson, har stått för sakkunnighet och analys. Sverige och Danmark Eftersom tre av Wise Groups dotterbolag etablerade sig i Danmark i januari 2013 Wise Consulting, K2 Search och Sales Only inbegriper studien både Danmark och Sverige. Samarbete med lyckoforskare I år har vi tagit hjälp av PhD Filip Fors, som disputerade 2012 med sin avhandling Lycklig? Sju studier om livstillfredsställelsen och välbefinnandets bestämningsfaktorer. Filip skrev även rapporten Nya mått på välfärd och livskvalitet på uppdrag av regeringens framtidskommission. Från hösten 2013 inbegriper hans forskning även arbetsglädje. Ett särskilt tack till: Eva Svensson, analytiker, Netsurvey för klokskap och tålamod. Filip Fors, PhD, sociologiska institutionen, Umeå Universitet för hjälp med frågor, analyser, råd och stöd under arbetet med Wise Happiness Jonas Mosskin, leg. psyk., för sitt intressanta blogginlägg (HR-bloggen) Arbetsmiljöns betydelse för depression och utmattning och hänvisningen till SBU-utredningen kring stress. Wise Happinessgruppen för outtröttligt engagemang i undersökningen! 15.

16 Om Wise Group Wise (Wise Group AB publ.) är en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för såväl operativ som strategisk HR. Genom att förstå våra kunders affärer och se hela HR-processen som ett verktyg för att nå uppsatta affärsmål gör vi våra kunder mer lönsamma. Vill du veta mer? Det här är en sammanfattning av vår undersökning om lycka. Hör gärna av dig till din kontakt inom Wise Group om du har frågor eller är nyfiken på mer ingående information. Om du vill kan du även ringa vår vd Roland Gustavsson eller Elisabet Wohlfahrt som arbetar med kultur och kommunikation. Wise Group listas på OMX First North med symbolen WISE. Vi finns representerade i Stockholm, Köpenhamn, Malmö, Göteborg, Linköping och Borås. Våra dotterbolag: Wise Consulting Sveriges ledande företag inom HR. HR-konsulttjänster, Outplacement, Utveckling och förändring Wise Professionals det personliga företaget inom rekrytering och uthyrning av specialister KIMM ett affärsområde inom Wise Professionals som erbjuder rekrytering inom kommunikation, information, marknad och media Wise IT Kompetensförmedling inom IT Edge HR webbtjänster, HR-system samt seminarier och utbildningar inom HR och arbetsrätt K2 Search search och headhunting av chefer, kvalificerade säljare och affärsnära specialister Sales Only rekrytering av säljare och säljledning Forte Executives rekrytering av affärskritiska ledningspersoner, Executive Search, Interim Management och Executive Assessment Netsurvey hjälper chefer och medarbetare att få det bättre på jobbet, kunder att få bättre upplevelser och organisationer att prestera högre affärsvärden Foto: Anna Thorbjörnsson. Grafisk produktion: Enestedt Reklambyrå 16.

Wise Happiness 2013. En undersökning om vad som driver lycka. Sandra Szepesi, Sales Only

Wise Happiness 2013. En undersökning om vad som driver lycka. Sandra Szepesi, Sales Only Wise Happiness 2013 En undersökning om vad som driver lycka Sandra Szepesi, Sales Only Vad gör oss lyckliga? Alla strävar efter att vara lyckliga. Men lycka kan ibland kännas som ett abstrakt begrepp som

Läs mer

Wise Happiness - Vägen till lycka går via hälsan, jobbet och familjen

Wise Happiness - Vägen till lycka går via hälsan, jobbet och familjen Wise Happiness - Vägen till lycka går via hälsan, jobbet och familjen Wise Group har initierat en undersökning av vad som gör människor lyckliga i allmänhet och på jobbet. Alla företag som ingår i Wise

Läs mer

wise happiness 2015 En undersökning om vad som gör oss lyckliga

wise happiness 2015 En undersökning om vad som gör oss lyckliga wise happiness 2015 En undersökning om vad som gör oss lyckliga wise happiness 2015 Nyfikna på lycka! I årets undersökning har vi funnit att glada skratt med kollegorna får oss att må bra. Vi har också

Läs mer

WISE HAPPINESS 2015 EN UNDERSÖKNING OM VAD SOM GÖR OSS LYCKLIGA

WISE HAPPINESS 2015 EN UNDERSÖKNING OM VAD SOM GÖR OSS LYCKLIGA WISE HAPPINESS 2015 EN UNDERSÖKNING OM VAD SOM GÖR OSS LYCKLIGA WISE HAPPINESS 2015 NYFIKNA PÅ LYCKA! I årets undersökning har vi funnit att glada skratt med kollegorna får oss att må bra. Vi har också

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Inledande ord Statens geotekniska institut (SGI) är en kunskaps intensiv myndighet som tillsammans med kompetenta medarbetare är under ständig utveckling.

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass!

Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass! Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass! Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Level Recruitment AB - 2015 En bra start! En magisk start är en av nycklarna

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen.

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

Norlandiavärderingar i vardagen

Norlandiavärderingar i vardagen Norlandiavärderingar i vardagen Tack! BÄSTA MEDARBETARE! Kvalitet uppstår i möten mellan människor. Den skapas av oss, samtliga medarbetare på Norlandia, genom våra arbetsinsatser för våra barn, hotellgäster

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Medarbetarskap i Umeå kommun Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Inledning Vi som arbetar i Umeå kommun har ett viktigt uppdrag: att bidra till ett gott liv i Umeå

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen

Hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4 November 2016 Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4 Hur kan man arbeta med den nya föreskriften och få strategi och kultur att samverka? Frida Norrman & Johanna Rådeström Organisationspsykologer,

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Kommunikations lösningar och välmående på svenska arbetsplatser 2011 Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo

Kommunikations lösningar och välmående på svenska arbetsplatser 2011 Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo KommuniKationslösningar och välmående på svenska arbetsplatser 1 Kommunikations lösningar och välmående på svenska arbetsplatser 11 Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo Kommunikationslösningar

Läs mer

Aktivitetsbaserade kontor - ett nytt arbetssätt?

Aktivitetsbaserade kontor - ett nytt arbetssätt? Aktivitetsbaserade kontor - ett nytt arbetssätt? CMB - Frukostmöte 2014-06-13 Ett nytt gränsöverskridande arbetsliv där allt fler jobbar när, var och hur de vill har lett till många tomma skrivbord på

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

TRE SKIFTEN SOM OMFORMAR ARBETSMARKNADEN

TRE SKIFTEN SOM OMFORMAR ARBETSMARKNADEN AGENDA KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN Sofia Rasmussen VD, Rasmussen Analys AB Tre skiften som omformar arbetsmarknaden Värderingsskiftet bland dagens unga Arbetslivsvärderingar

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007 Arbetsliv Rapport: Lyckliga arbetsplatser Maj 27, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport Lyckliga arbetsplatser 27 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 71 47 Örebro Telefon: 19-16 16 16.

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG

KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Emotional_Engagement_062513_wpEMEA KÄNSLORNAS BETYDELSE

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete AttraktivtArbete En kompetensmiljö för attraktivt arbete 2010 #1 Anställda vill göra ett bra arbete Det är viktigt att känna att man gör ett bra arbete och att det man gör är viktigt. Dessa två saker är

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Anställda i staten. Planer och önskemål kring pensioneringen

Anställda i staten. Planer och önskemål kring pensioneringen Anställda i staten Planer och önskemål kring pensioneringen INLEDNING Vi har skaffat oss bättre kunskap om vilka planer och önskemål anställda i staten har vad gäller sin pensionering genom att låta SIFO

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Kontorsfrihet. En rapport från Telenor/Sifo om digitalisering och det flexibla arbetslivet.

Kontorsfrihet. En rapport från Telenor/Sifo om digitalisering och det flexibla arbetslivet. Kontorsfrihet En rapport från Telenor/Sifo om digitalisering och det flexibla arbetslivet. Inledning Digitaliseringen pågår i ett rasande tempo och påverkar alla delar av vårt samhälle. Det gäller inte

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB.

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB. @ungdomsb ANALYS LEDARSKAP Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Totala respondentantalet: Online, kvantitativ 18 september 20 oktober 2014 Individer i Sverige, 15-25 år 20 973 st. (av vilka 5185 st. har

Läs mer

1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE

1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? 1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE Tankearbete Automation Specialisering Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys

Läs mer

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet.

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. ADHD på jobbet Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. Innehåll RESULTATET I KORTHET... 3 BAKGRUND... 4 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell Novus Unga om vården Vårdförbundet 2010-05-10 Lina Lidell 1718 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Vårdförbundet. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sveriges Företagshälsor Företagshälsovårdens branschorganisation Sveriges Företagshälsors medlemmar utgör huvuddelen av branschen som består av mer

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

En hållbar stad öppen för världen

En hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy En hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

AGENDA KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN

AGENDA KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys AGENDA Värderingsskillnader mellan generationer Trenderna som omformar arbetsmarknaden Arbetslivsvärderingar

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

Varannan svensk är nära sitt drömjobb

Varannan svensk är nära sitt drömjobb Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Sedan 2008 har Manpower Group tagit reda på svenskarnas syn på drömjobbet vilket det är, hur man når dit, och vad en arbetsgivare kan göra

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015 De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn 1 Förord och sammanfattning Resultaten från Jobbhälsobarometern går

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer