Gustav Nilsson (M) Petronella Petersson (C), ersättare Anders Hansell, planeringsdirektör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gustav Nilsson (M) Petronella Petersson (C), ersättare Anders Hansell, planeringsdirektör"

Transkript

1 PROTOKOLL 1(6) Protokoll fört vid sammanträde i Diö, Möckelsnäs Herrgård med Södra Regionvårdsnämnden. Närvarande Landstinget Blekinge Landstinget Halland Marie Sällström (S) Gustav Nilsson (M) Petronella Petersson (C), ersättare Anders Hansell, planeringsdirektör Dan Skantz (S) Lisbeth Waagstein (M), tjg ersättare Ingemar Andersson (S), ersättare Lena Kierkegaard, hälso- och sjukvårdsdirektör Landstinget Kronoberg Region Skåne Suzanne Frank (M) Anna Fransson (S) Paul Johansson (C), ersättare, Ann-Charlotte Kakoulidou (S), ersättare Ove Löfqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör Catharina von Blixen-Finecke (M) Marita Sander-Schale (FP) Berit Wirödal (KD) Ingrid Lennerwald (S) Rikard Larsson (S) Nils T Svensson (S) Linda Wahlquist (M), ersättare Anders Åkesson (MP), ersättare Gun-Britt Lagerkvist (S), ersättare Lars-Göran Thulin (S), ersättare, Ewa Pihl-Krabbe (S), ersättare Lars Kristensson, produktionsdirektör, Rita Jedlert, strateg, Universitetssjukhuset MAS, Malmö Södra Regionvårdsnämndens kansli Ej närvarande Blekinge Halland Region Skåne Universitetssjukhuset i Lund Ann-Sofi Bennheden, sjukhuschef Christer Sjöberg, direktör Bo Attner, chefsekonom Margaretha Nilsson, chefssekreterare Bernth Johnson (S), ersättare Mats Eriksson (M) Lennart Nilsson (C), ersättare Karin Christensson, hälso- och sjukvårdsdirektör Bent Christensen, sjukhuschef Övriga deltagare Universitetssjukhuset i Lund Claes Arén, processchef, 32 Universitetssjukhuset MAS, Malmö Thomas Ekström, planeringschef, 32

2 2(6) Justering Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Anna Fransson, Landstinget Kronoberg. 23 Justering Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Etapp 4 a Chefsekonom Bo Attner lämnade en lägesrapport om Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Etapp 4 a. 24 Registerstudier av Cancersjukdomar Etapp 4 a att med godkännande lägga informationen till handlingarna Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen landstingens åtgärder I samband med redovisning vid Södra Regionvårdsnämndens sammanträde av Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen anhöriga, sjukskrivningar och praktiska konsekvenser anmodades hälso- och sjukvårdsdirektörer/motsvarande att vid nämndens sammanträde i juni 2009 redovisa vilka konkreta åtgärder som respektive landsting vidtagit till följd av de resultat som hittills framkommit av registerstudierna. 25 Registerstudier av Cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen landstingens åtgärder Samtliga landsting redovisade dels hur de har använt resultaten som hittills framkommit genom registerstudierna, dels vidtagna åtgärder. att med godkännande lägga informationen till handlingarna, att föreslå landstingen i Södra sjukvårdsregionen att även framöver använda resultaten från Registerstudierna i såväl landstingens inre arbete som vid samverkan inom Södra sjukvårdsregionen. Solidariskt finansierade verksamheter för vilka Region Skåne har driftansvar Lars Kristensson, produktionsdirektör, Region Skåne informerade om dels verksamheten 2008, dels verksamhetsplan 2009 för de solidariskt finansierade verksamheterna för vilka Region Skåne har driftansvar. 26 Solidariskt finansierade verksamheter Region Skåne driftansvar Handlingar i ärendet utdelades vid sammanträdet. att med godkännande lägga informationen till handlingarna, att uppdra åt direktören för Södra Regionvårdsnämndens kansli att tillsammans med företrädare för landstingen i Södra sjukvårdsregionen lämna förslag till åtgärder inför 2010 för de solidariskt finansierade verksamheterna.

3 3(6) Södra Regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse och årsredovisning/revisionsberättelse 2008 I ärendet förelåg verksamhetsberättelse och årsredovisning samt revisionsberättelse att med godkännande till landstingen i Södra sjukvårdsregionen överlämna Södra Regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse Södra Regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse och årsredovisning samt revisionsberättelse Nationella riktlinjer för strokesjukvård - reviderade I ärendet förelåg synpunkter från Södra sjukvårdsregionen på preliminär version av Nationella riktlinjer för strokesjukvård Nationella riktlinjer för strokesjukvård - reviderade Kunskapsseminarium om Nationella riktlinjer Depression och ångestsyndrom Södra Regionvårdsnämnden genomförde ett kunskapsseminarium om Nationella riktlinjer Depression och ångestsyndrom i samarbete med Socialstyrelsen, Regionala medicinska rådet Psykiatri och Södra Regionvårdsnämndens kansli. Kunskapsseminariet är en del i remissförfarandet. 29 Nationella riktlinjer Depression och ångestsyndrom Vid seminariet fördes anteckningar över föredragningar, synpunkter och diskussioner. Anteckningarna från kunskapsseminariet i Södra sjukvårdsregionen och motsvarande synpunkter från de övriga regionerna i landet ska vara till hjälp när Socialstyrelsen lägger fram de slutliga Nationella riktlinjerna för Depression och ångestsyndrom. I ärendet förelåg anteckningar /rev från Södra Regionvårdsnämndens kansli.

4 4(6) En nationell cancerstrategi för framtiden - remissvar Socialdepartementet har bett landstingen att lämna synpunkter på betänkandet En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11). Region Skåne har sammanställt ett remissvar. Landstingen Blekinge och Kronoberg samt Onkologiskt centrum/tumörregistret har lämnat synpunkter/tillägg. 30 Nationell cancerstrategi för Framtiden, remissvar I ärendet förelåg förslag till yttrande Södra Regionvårdsnämnden beslut att Södra Regionvårdsnämnden avstår att lämna eget yttrande över betänkande En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11) eftersom landstingen i Södra sjukvårdsregionen lämnat eller avser att lämna egna yttranden, Information från Landstinget Kronoberg Ove Löfqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör informerade om bl a landstingets vision Ett gott liv i ett livskraftigt län samt aktuellt från hälso- och sjukvården i Landstinget Kronoberg. 31 Landstinget Kronoberg PROLUMA Hur påverkas landstingen i Södra sjukvårdsregionen? Claes Arén, processchef, Universitetssjukhuset i Lund och Thomas Ekström, planeringschef, Universitetssjukhuset MAS, Malmö informerade om PROLUMA och dess påverkan på landstingen i Södra sjukvårdsregionen. 32 PROLUMA Anmäldes och lades till handlingarna skrivelse från Södra Regionvårdsnämndens kansli och skrivelse från KAMBER-Skåne om Planering av sjukvården i Region Skåne inför sommaren Planering av sjukvården i Region Skåne sommaren 2009

5 5(6) Anmäldes och lades till handlingarna protokoll/minnesanteckningar från de olika Regionala medicinska råden enligt följande: RMR - Allergi och annan överkänslighet RMR - Barn- och ungdomssjukvård RMR - Hjärta/kärl RMR - Infektionssjukdomar RMR - Koagulation RMR - Neuro RMR - Njursjukvård RMR - Rörelseorganens sjukdomar , RMR - Tumörsjukdomar Regionala medicinska råd Anmäldes och lades till handlingarna förteckning över nya ledamöter i de olika Regionala medicinska råden enligt följande: RMR - Barn- och ungdomssjukvård RMR - Genetik RMR - Psykiatri RMR - Rörelseorganens sjukdomar RMR - Yrkes- och miljömedicin/-dermatologi Nya ledamöter Regionala medicinska råd Anmäldes och lades till handlingarna minnesanteckningar från de olika regionala verksamhetschefskonferenserna enligt följande: Infektion Ögon verksamhetschefkonferenser Anmäldes och lades till handlingarna minnesanteckningar från sammanträde med VINK cancer. Anmäldes och lades till handlingarna minnesanteckningar från möte angående EU:s Vävnadsdirektiv. Anmäldes och lades till handlingarna från sammanträde med Vertikala prioriteringar VINK cancer 38 EU:s Vävnadsdirektiv 39 Vertikala prioriteringar

6 6(6) I samband med Södra Regionvårdsnämndens sammanträde genomfördes ett seminarium om Nationella riktlinjer för Diabetesvården under medverkan av Catharina von Blixen-Finecke, ordförande, Södra Regionvårdsnämnden 40 Seminarium/information Christian Berne, professor, medicinskt faktaansvarig, Socialstyrelsen Tony Holm, projektledare, Socialstyrelsen Ulla Aghede, diabetessjuksköterska Karlskrona Mona Andersson, diabetessjuksköterska Bjuv, ordf i SFSD Karin Johansson, diabetessjuksköterska Växjö Ibe Lager, docent, överläkare, Kristianstad Mona Landin Olsson, professor, överläkare Lund Dick Larsson, verksamhetschef, vårdcentralen Degeberga Dorota de Laval, överläkare Karlskrona Agneta Lindberg, diabetessjuksköterska Hässleholm Marianne Lundberg, sjuksköterska, Universitetssjukhuset MAS, Malmö Anders Nilsson, överläkare, Ängelholm Gun Olsson, diabetessjuksköterska Trelleborg Stefan Sjöberg, docent, överläkare Halmstad Maria Thunander, överläkare Växjö Fredrik Löndahl, styrelsemedlem i Svenska Diabetesförbundet Magnus Kåregård, ansvarig handläggare för Hälsoval Skåne. Ordförande Catharina von Blixen-Finecke framförde Södra Regionvårdsnämndens tack till Landstinget Kronoberg för gott värdskap under nämndens informations- och beslutssammanträde samt önskade ledamöter, ersättare och tjänstemän en skön sommar. 41 Tack till Landstinget Kronoberg Ingrid Lennerwald, 2:e vice ordförande framförde nämndens tack till ordföranden och önskade henne en skön sommar. 42 Tack till ordförande Christer Sjöberg Justeras Catharina von Blixen-Finecke Anna Fransson

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice ordförande

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice ordförande 1 (13) Sammanträdesplats Sessionssalen, Landstingshuset Linköping Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice

Läs mer

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet.

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2005-10-17 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering utse Dan Skantz att jämte ordföranden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

8 13 Justering. 1 Fastställande av föredragningslista PROTOKOLL SW. Ann Östling

8 13 Justering. 1 Fastställande av föredragningslista PROTOKOLL SW. Ann Östling Ann Östling PROTOKOLL Organ Sjukvardsutskottet Plats Landstingshuset, samman.br'adesrum Silvergruvan Tidpunkt Onsdagen den 23 mars 2011 -b j LedamSter Görel Korkman (S), Ordförande AM-Britt Borrmm (S)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Regionstyrelsen 2014-03-28

Regionstyrelsen 2014-03-28 2014-03-28 kl 11.00-13.00, CFL, Söderhamn Sven-Åke Thoresen, S, ordf Lena Roos, M, 1:e v ordf Stig Eng, C, 2:e v ordf Eva Tjernström, S Carina Blank, S Magnus Jonsson, S Marie-Louise Dangardt, S Yoomi

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M)

Läs mer

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad PROTOKOLL 1 (5) Hjälpmedelsnämnden i Värmland Plats Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad Beslutande landstinget, Annétthe Zettergren (M) ordförande landstinget, Mona Smedman (C) landstinget, Monica Iversen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:50 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M) Torbjörn Eklund (KD)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Tid: 2015-01-13. Härnösand NÄRVARANDE 2015-01-13 15LS1 1(22) Ledamöter

Tid: 2015-01-13. Härnösand NÄRVARANDE 2015-01-13 15LS1 1(22) Ledamöter Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Karin Henriksson 2015-01-13 15LS1 1(22) Tid: 2015-01-13 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Elisabet Strömqvist (S) Erik Lövgren (S)

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2008-04-08 Justerat tisdagen den 22 april 2008 Inger Linge Conny Andersson John Glas 46 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades och närvaro

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

6:e Nationella konferensen om Patientsäkerhet

6:e Nationella konferensen om Patientsäkerhet 6 6:e Nationella konferensen om Patientsäkerhet program Stockholmsmässan Älvsjö 12 13 september 2011 Nollvision d e t k r ä v s i n t e bara m å l utan även visioner för att få en säkrare vård och omsorg.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 13.00 14.00 Katja Larsson (S), ordförande Kent Wollmér

Läs mer