HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER"

Transkript

1 HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER Av Sveriges Annonsörers mediekommitté för internetreklam 2012

2 INNEHÅLL 1. ELVA SAKER ATT TÄNKA PÅ VAR FINNS DINA KUNDER FÖRSTÅ KANALEN VAD SÄGS OM DITT VARUMÄRKE? IDENTIFIERA SYFTE OCH MÅL FÖRETAGETS DIGITALA PERSONLIGHET PROCESSER FÖR ATT SKAPA INNEHÅLL SKAPA EN KONVERSATIONSKALENDER TA FRAM RIKTLINJER PLANERA BEMANNING LYSSNA OCH LÄR AV KUNDERNA TA TILLVARA MÖJLIGHETERNA 7 2. FEM SNABBA FRÅGOR TILL ANNONSÖRERNA MCDONALD S SAS COOP HENKEL NORDEN 9 3. FEM SNABBA FRÅGOR TILL DE STÖRSTA AKTÖRERNA FACEBOOK MICROSOFT YOUTUBE 12 Handbok för sociala medier u

3 FÖRORD Bakgrund Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat innehåll. Den drivande kraften bakom sociala medier är människor som delar med sig av sina upplevelser och erfarenheter i en bredare gemenskap. Det inkluderar varumärken som berör dem, både positivt och negativt. Med andra ord bör man som annonsör fundera över och utvärdera hur och när man skall närvara i sociala medier. Det viktigaste man bör ha med sig är att kommunikation i sociala medier kännetecknas av att den sker med dialogen i centrum. Syfte Syftet med denna handbok från KIM är att lyfta fram 11 saker man som annonsör bör stämma av och planera upp inför en satsning på Sociala Medier för att bli så framgångsrik som möjligt. Utöver de 11 punkterna så har vi frågat fyra annonsörer hur de arbetar med Sociala Medier idag och även bett de fyra största sociala aktörerna att beskriva samt komma med tips och råd om vad man bör tänka på i deras respektive kanal. Deltagare i Ordförande Carola Lundell, Coop Ledamöter Annonsörer Caroline Johansson, Dustin Fredrik Wallner, Microsoft Henrik Lethagen, Leaf Johan Åhlén, SAS Kajsa Dahlberg, McDonald s Kimmo Brundin, Telenor Magnus Gidlöf, Swedbank Petra Stenecker, Henkel Norden Ledamöter Övriga aktörer Jimmy Rodhelind, MediaCom Johan Pettersson, Starcom Martin Irborg, Mediekompaniet Patrik Lööf, Scream Peter Nordlöv, Google Tobias Eidem, Sveriges Annonsörer/KIA-index Handbok för sociala medier u

4 1. Elva saker att tänka på 1.1 Var finns dina kunder Börja med att leta rätt på dina kunder i den sociala sfären. En enkel start är att sätta upp Google Alerts på sökord som relaterar till ditt varumärke. En mer avancerad variant är att skaffa ett verktyg för att scanna av vad som sägs om ditt företag och dina produkter det finns en mängd aktörer att välja mellan med olika kostnadslägen. Baserat på om din målgrupp främst är aktiv på Twitter, LinkedIn, YouTube, Facebook, MSN etcetera så har du fått en indikation om vilket social plattform som du bör starta med. 1.2 Förstå kanalen Börja med att förstå tonaliteten i kanalen. Precis som när man umgås med vänner, är det viktigt att man anpassar sig till tonaliteten. Annars går man lätt fel. Titta på hur andra företag jobbar med sina Facebook-sidor till exempel. Vilka goda exempel finns det? Hitta också exempel på sidor som jobbar på ett sätt som du ser inte kommer vara aktuellt för ditt företag. Kontakta företag som du tycker gör ett bra jobb och be att få träffas och prata igenom om hur det företaget har lagt upp arbetet. Fortsätt kontinuerligt att benchmarka med andra företag. 1.3 Vad sägs om ditt varumärke? Precis som när man bjuder hem gäster så är det kutym att man först lyssnar innan man kastar sig in i en diskussion. Två öron och en mun-tänket fungerar relativt bra. När du lyssnar förstår du också vad människor själva tycker är viktigt att prata om när det rör ditt varumärke. Ha det som utgångspunkt när du lägger planen för vilka ämnen som ditt företag skall beröra på er plattform. Inläggen blir på det sättet förankrade i verkligheten och på en nivå som människor redan pratar om ditt varumärke, snarare än att ditt företag skriker ut era budskap på en nivå där era kunder inte befinner sig. 3

5 1.4 Identifiera syfte och mål Bra frågor att ställa sig inför en satsning på sociala kanaler är: Varför ska vi finnas här? Vad kan vi bidra med till våra kunder? Varför ska man som kund gilla just oss? Att kombinera insikter från målgruppen med era affärsmål kan ge bra input till syftet. Finns det underlag och behov för att driva kampanjer eller jobba med försäljning? Eller är kundservice den mest springande punkten? Rekrytering, information eller krishantering kan vara andra områden som är viktigt att adressera. Oavsett område, tänk långsiktigt. När man bestämt syftet med sin närvaro, är det väldigt mycket enklare att skapa en plan där man har syftet i fokus. Det blir också lättare att avstå när man får förslag från byråer, kollegor eller andra avdelningar att lägga ut saker som inte känns helt rätt. Går man hela tiden tillbaka till syftet, är det lättare att hålla sig på rätt kurs. Utmana dig själv och ditt företag kontinuerligt om varför man ska vara ett fan av ert företag. Tänk också igenom upplägget för företaget som helhet. Det finns olika sätt att hantera exempelvis starka produktvarumärken genom att antingen ge dem egna sidor/konton eller lägga dem under modervarumärket. Om man väljer att skapa en egen närvaro per produkt är det bra att ha i åtanke att det kräver mycket mer jobb att hålla igång och kunderna kanske är desamma. 1.5 Företagets digitala personlighet De allra flesta har järnkoll på reklamens tonalitet, det vill säga vilken känsla och personlighet ni framhäver i exempelvis tv och printannonsering, men det här är en annan kanal som kräver en specifik tonalitet och som kommer att visa fram företaget från en annan sida. Har ni en specifik kultur och kärnvärden som ni värnar om skall dessa även genomsyra ert arbete i sociala kanaler. Skillnaden gentemot er kommunikation i flertalet köpta kanaler är primärt att här gäller det att använda dialog och ha ett tilltal som mer liknar det tilltal ni har i exempelvis era dagliga samtal med era kunder. Kom ihåg att ni inte har kontroll över diskussionen i sociala kanaler utan det är kunderna som bestämmer. Var beredd på dialog och tänk på att den dialogen är offentlig och spårbar. Allt skall tåla transparens. 4

6 1.6 Processer för att skapa innehåll Tänk igenom hur processen för att ta fram innehåll skall se ut. Det kan vara ett helt internt team eller en kombination med pr-byrå, mediebyrå och reklambyrå. Samordningen är viktig för att få ett bra och integrerat innehåll till sidan. Se över vilka övriga aktiviteter och kampanjer som företaget har och som kan tas ut på sociala plattformar. Glöm inte bort att involvera relevanta delar av organisationen som kan tänkas beröras utöver marknad såsom produktutveckling, kundservice, analys etcetera. Utgå från era mål och syften med vad ni vill uppnå och gör därefter en konversationskalender som utgör basen i arbetet gentemot era externa konsulter eller det interna teamet. Har ni en omfattande verksamhet kan det vara rimligt att ge era konsulter en årsbrief, kvartalsbrief och löpande månadsbrief. Utöver detta är det ofta effektivt att ha en timmes veckoavstämning för att hålla koll på diverse praktiska frågor som alltid dyker upp och löses bäst genom ett personligt möte eller kort telefonsamtal. 1.7 Skapa en konversationskalender I ert strategiska arbete ska ni ha identifierat bland annat hur ofta ni ska uppdatera sidan. Utifrån processen ni satt upp för att ta fram material (statusuppdateringar, tweets, bilder, filmer etcetera) är det bra att ligga ungefär två veckor före. Förslagsvis lägger ni upp en konversationskalender som täcker 12 månader rullande och i denna definierar ni vilka budskap som är viktiga för att ert företag skall nå sina mål. Dela upp budskapen i först kvartal, sedan månader och inom närmaste kvartalet sätter ni även budskap per vecka och i vissa fall per dag. Vill ni vara kontextuella är det bra att plocka ut specifika dagar under året där ni vill få synergi med något som händer i er bransch eller i samhället i stort. Utgå från att vissa budskap lämpar sig bättre i vissa kanaler och att ni inte behöver säga samma sak överallt. Det är bra om kalendern ger utrymme att delta i konversationer, håll inte fast vid planen om det uppstår andra intressanta möjligheter i interaktionen/dialogen med målgruppen. Revidera kalendern emellanåt och testa er fram vad går kunderna igång på? Anpassa utifrån vad som ger bäst resultat. Gör ni denna hemläxa grundligt initialt är det sedan lätt att uppdatera planen löpande varje vecka. Därmed har ni ett utmärkt verktyg och diskussionsunderlag i ert dagliga arbete och 5

7 planeringsarbete som ni kan utveckla och förbättra i samråd med era kollegor och eventuella externa konsulter. Viktigt att planeringen är ett stöd som ger utrymme för såväl planerad spontanitet som snabba justeringar och direkt spontanitet. 1.8 Ta fram riktlinjer Ta fram riktlinjer för hur teamet (internt och externt) som aktivt ska jobba med sociala medier ska förhålla sig och hur de skall agera i olika situationer baserat på mål och tonalitet. För den proaktiva dialogen är det enkelt att följa konversationskalendern men när man bjuder in till dialog så uppstår alltid oväntade situationer och riktlinjer bör täcka upp följande: I vilka fall kundservice skall involveras och hur? Hur snabbt svarar ni på frågor och inlägg (Kontorstid? Helger?) Vilken typ av frågor och inlägg tas bort (för att de är diskriminerande etcetera)? Vad besvaras öppet eller genom direkt kontakt? Hur agerar ni vid känsliga frågor som riskerar att skada varumärket? Hur ser en eskaleringsprocess ut för eventuella mediestormar? Hur hanterar ni enskilda individer som återkommande klagar/saboterar? När är det läge att blockera någon? Policy för anställda Skapa en generell policy för alla anställda. Precis som anställda pratar med sina vänner och grannar om sin arbetsplats, kommer de att prata i sociala medier om sin arbetsgivare och sin arbetsplats och kanske även svara på frågor på er sida. Medarbetarna är de absolut bästa ambassadörerna för ditt varumärke, men ge dem förutsättningarna och ett tydligt ramverk. Uppmuntra anställda att twittra, blogga med mera, men gör klart vad som gäller och hur de ska agera (utan att avskräcka). Tänk transparens, allt ska tåla genomlysning. 1.9 Planera bemanning Bemanningen är naturligtvis beroende på hur aktiva ni kommer vara, men det är viktigt att ni beslutar hur ofta er sida ska tittas till, om det är en person som ska göra det eller flera, samt hur sidan ska skötas under sjukdom och semester. Se till att fler än en har access till era konton och gör en enkel manual för hur sidan eller kontot uppdateras så det är möjligt att lösa problem som kan uppstå. 6

8 Definiera ägarskapet, även om det är mycket samordning bakom, och peka ut en funktion alternativt en specifik person som är ytterst ansvarig så det är tydligt var man ska vända sig inom organisationen Lyssna och lär av kunderna När du är igång med din satsning på sociala medier glöm inte att lyssna på dina kunder och förstå hur de reagerar och agerar för att kontinuerligt utveckla ditt företags närvaro i sociala medier. Konsumentbeteende förändras över tid så det är viktigt att analysera och revidera strategin och komma på nya och relevanta sätta att interagera med dina kunder. Det kan också vara bra att etablera en kanal in i företaget till andra avdelningar så ni kan använda insikter från Sociala medier i den övriga verksamheten såsom produktutveckling eller kundtjänst. Följ upp över tid hur din sociala målgrupps demografi, geografi och kvalitet förändras och anpassa målen därefter. För att göra detta är det enkelt att börja med kanalens egna verktyg (alla kanaler tillhandahåller verktyg). Typiska KPI:er att följa upp är interaktion och räckvidd. Läs mer om KPI:er i kommitténs handbok för internetmarknadsföring Ta tillvara möjligheterna Se till att sätta av tid för att förstå vad som händer med sociala medier, vilken utveckling som är på gång hos Facebook, YouTube med flera och hur du kan använda dig av detta. Genom att ha koll på några bloggar kan ni ganska enkelt snappa upp nya utvecklingsmöjligheter, regler eller helt nya plattformar som kan vara relevanta för ditt företag. Ett annat tips är att bevaka konkurrenter och andra branscher/företag som du kan lära dig av. 7

9 2. Fem snabba frågor till annonsörerna 5 snabba frågor till några stora annonsörer för att få en övergripande bild av hur de arbetar med sociala medier. 2.1 McDonald s Vilka är de viktigaste sociala kanalerna för er? - Facebook, Twitter och Youtube. Hur ofta uppdaterar ni er Facebook sida? - Varje dag. Vilka delar inom organisationen är aktiva i sociala kanaler? - Marketing, Communications framförallt. Hur ofta lyssnar ni av vad som sägs om er? - Kontinuerligt, vi får mejl om samtliga inlägg i social media och bloggar flera gånger per dag. Vi går sedan in på bloggarna och gör inlägg och bemöter funderingar och frågor som bloggarna resonerat kring. Har ni räknat ut vad ett fan är värt för er? -Vi arbetar just nu ihop med BrandScience och Facebook, för hur vi på bästa sättet mäter effekten av vad vi gör på Facebook. Värdet av ett fan är en av dom sakerna vi kommer att ta reda på. 2.2 SAS Vilka är de viktigaste sociala kanalerna för er? - Facebook, Youtube, MSN och Twitter om vi håller oss till de som oftast kallas sociala kanaler. Annars vinner de egna kunddatabaserna det vill säga e-post, hemsida inklusive chatt, telefon och framförallt kundmötet IRL. Mötet ombord är vår viktigaste mötesplats. Hur ofta uppdaterar ni er Facebook sida? - Flera gånger dagligen. Vilka delar inom organisationen är aktiva i sociala kanaler? - Ett tvärsnitt med representanter från i princip alla avdelningar. 8

10 Hur ofta lyssnar ni av vad som sägs om er? - Varje dag genom såväl löpande dialog på Facebook och i våra övriga kanaler. Dessutom adderar vi kontinuerligt olika kundundersökningar. Har ni räknat ut vad ett fan är värt för er? - Nej. Däremot kan vi härleda intäkt och ROMI på ren annonsering inom Facebook och andra kanaler. 2.3 Coop Vilka är de viktigaste sociala kanalerna för er? - Bland de sociala kanalerna är det Facebook, bloggar och YouTube idagsläget. Hur ofta uppdaterar ni er Facebooksida? - Vi planerar ungefär ett inlägg per dag men det kan bli fler beroende av vad som händer runt omkring oss. Vilka delar inom organisationen är aktiva i sociala kanaler? - Främst marknad men förhoppningsvis även kundservice framöver. Hur ofta lyssnar ni av vad som sägs om er? - Vi lyssnar kontinuerligt vad som sägs om oss på Facebook, Twitter, bloggar och andra sociala forum via ett verktyg som samlar alla inlägg utöver användning av till exempel Facebook insights. På kvartalsbasis eller på förekommen anledning så gör vi mer djupgående analyser. Har ni räknat ut vad ett fan är värt? -Nej men vi är mycket intresserade av nyckeltal som interaktion och reach. 2.4 Henkel Norden Vilka är de viktigaste sociala kanalerna för er? - För oss är dialogen med våra konsumenter på nätet viktig, där Facebook och bloggar just nu prioriteras högt. Facebook är en kanal som passar våra kategorier väldigt bra - hår engagerar människor! Hur ofta uppdaterar ni er Facebooksida? - Vi gör 1-2 inlägg per vecka. Vi försöker skapa en balans mellan regelbundna uppdateringar och inspiration, samtidigt som vi vill att alla inlägg ska vara relevanta för mottagarna. Detta är någonting som vi hela tiden försöker utveckla för att hitta rätt. Vilka delar inom organisationen är aktiva i sociala kanaler? - Vi tror på att integrera olika avdelningar i sociala medier. Hos oss är marknad/pr, 9

11 kundservice och R&D involverade. Det fungerar bra och gör det möjligt för oss att skapa en relevant dialog med våra fans utifrån deras intresse och frågeställningar. Hur ofta lyssnar ni av vad som sägs om er? - Vi går ofta in på våra sidor i och med att vi vill att alla frågor ska bli besvarade samma dag eller under nästkommande arbetsdag. Har ni räknat ut vad ett fan är värt för er? - Nej, vi mäter utifrån andra parametrar. 3. Fem snabba frågor till de största aktörerna 5 frågor till de största sociala aktörerna på den svenska marknaden. De har fått svara precis som de vill och ansvarar själva för de uppgifter de anger är korrekta. 3.1 Facebook Varför ska man som annonsör satsa på er kanal? - Facebook är idag Sveriges absolut största media med över 4,6M aktiva individer varje månad. Varje dag återkommer över 3,6M svenskar för att interagera med vänner och företag på plattformen. Facebook erbjuder en unik möjlighet för företag att föra en daglig dialog med befintliga- och nya kunder som tidigare inte varit möjligt. Hur ser målgruppen ut åldersmässigt? 13-17: individer 18-24: individer 25-34: individer 35-44: individer 45-64: individer 65+ : individer Hur ofta besöker en unik användare i er kanal i snitt per vecka? - Facebook anger snitt antal unika besök per dag vilket i Sverige är 3 gånger per unik användare. Hur ser snittiden ut per användare? - En genomsnittlig svensk användare spenderar i snitt 25 aktiva minuter per dag på Facebook. 10

12 Vilket råd vill ni ge en annonsör som aldrig använt er kanal tidigare? - Facebook är unikt och skapar helt nya möjligheter för företag i sin marknadsföring. Skapa en Facebook sida och börja driva dialog med dina största ambassadörer dina kunder. Engagera dessa och knyt an till nya potentiella kunder genom att engagera befintliga. Utnyttja Facebook Ads för att nå en specifik målgrupp eller för att på kort tid uppnå en enorm räckvidd och nå flera miljoner individer på samma gång. Som alla plattformat och kanaler måste man även investera för att nå ut, så avsätt budget i paritet till hur stor er målgrupp är på Facebook. Tips på länkar: Sätt upp och skapa er sida: https://www.facebook.com/pages/create.php Fyra steg för hur man bygger sin närvaro på Facebook. Guide för nedladdning: https://www.facebook.com/facebookmarketinguk/app_ Microsoft Varför ska man som annonsör satsa på er kanal? - Microsoft erbjuder en rad tjänster kostnadsfritt för konsumenter. Det kan vara allt från snabbmeddelanden, mejl, röst- och videosamtal, kalender, foto- och filmredigering samt lagring av filer i molnet. Microsoft erbjuder också gratis webbversioner av produktivitetesprodukten Office där Excel, Powerpoint, Word och Onennote går att använda direkt i webbläsaren utan att programmen finns installerade på datorn. En mycket viktig del i Microsofts strategi är att erbjuda tjänster som möjliggör social kontakt mellan två personer i en ett till ett kontext. Det handlar mycket om att prata, skriva och dela upplevelser med varandra på internet. Hur ser målgruppen ut åldersmässigt? 15-24: individer 25-34: individer 35-44: individer 45-54: individer 55+ : individer Hur ofta besöker en unik användare i er kanal i snitt per vecka? - Enligt comscore besöker k personer Microsoft tjänster varje månad. Det motsvarar 84,7 procent av alla personer som använder internet (räckvidden i internet universum) k personer använder tjänsterna dagligen. Av dessa har cirka 4,3 miljoner registrerat sig och loggar in för att använda tjänsterna vilket ger möjligheter till riktat annonsering mot utvalda målgrupper. 11

13 Snittid spenderad per användare? - Enligt comscore spenderar varje enskilt besök 6,9 minuter per gång (Det genererar en total tid av användande på 611 MM (miljoner minuter)). Vilket råd vill ni ge en annonsör som aldrig använt er kanal tidigare? - Microsoft erbjuder en insikt om sina besökare i form av demografi, användande och mediemönster. Många av dessa parametrar kan användas för att hitta unika individer. Då många varumärken vill hitta en viss typ av person oavsett om det är en ålder, ett kön, en geografisk placering eller en person som har ett visst intresse så ger Microsoft annonsteknologi möjlighet att rikta en annonsering mot rätt individ. Med tillgång till flera olika plattformar (Xbox Live, Skype, Chatt och ) har Microsoft också möjligheter att nå en person vid speciella tillfällen och miljöer. 3.3 YouTube Varför ska man som annonsör satsa på er kanal? - YouTube är den största videosajten i Sverige och den tredje största sajten totalt sett efter Google och Facebook Varje dag visas 22 miljoner videos i Sverige och varje månad är 4,0 miljoner unika svenskar på YouTube, vilket ger en räckvidd på 63 procent (ComScore Apr - 12). Som annonsör kan du köpa tv-spots, så kallade "Pre Rolls", på godkända partnerkanaler på YouTube, till exempel styrda mot demografiska målgrupper och/eller köpta på auktion, via AdWords. Men det går också att köpa "Mastheads", att ta över YouTubes förstasida under en dag som unik annonsör, eller "Promoted Video Ads" där annonsören syns när någon sökt på ett relevant ord på YouTube. Annonsörer kan skapa sina egna YouTube kanaler, "Brand Channels", som fylls med relevant videoinnehåll, eller som används som kampanjsajter. Hur ser målgruppen ut åldersmässigt? YouTubes besökare fördelar sig åldersmässigt så här (ComScore Apr-12): 15-24: 19 % 25-34: 17 % 35-44: 19 % 45-54: 18 % 55+ : 27 % YouTubes besökare speglar i stort sett internet universum, med undantag för gruppen 55+ som är underrepresenterad. 12

14 Hur ofta besöker en unik användare i er kanal i snitt per vecka? - I snitt besöks YouTube 14 gånger per månad av unika användare i Sverige, vilket ger cirka 4 besök per vecka per unik användare (ComScore Apr-12). Hur mycket tid spenderad varje användare? - I snitt spenderar varje användare 15 minuter per besök på YouTube (ComScore Apr-12). Vilket råd vill ni ge en annonsör som aldrig använt er kanal tidigare? - Börja med att starta en YouTube kanal där ni lägger upp ert rörliga annonsmaterial och säkerställ att de som söker hittar till er kanal/era filmer via "Promoted Videos" annonsering (välj ut relevanta sökord - köps per klick). För specifika kampanjer kan ni sedan testa att köra tv-spots på YouTube, "Pre Rolls", till exempel med targeting mot demografiska målgrupper. Ni kan välja om ni vill köpa på bud via auktion eller köpa reserverade spots under en viss tid. Om ni snabbt vill nå väldigt hög räckvidd med stort genomslag är "Masthead" formatet på YouTubes förstasida effektivt. Det köps per helt dygn då annonsören ensam når cirka 1 miljon unika svenskar. Passar till exempel bra vid lanseringar. 13

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng 1 2 Vem är vi? Magnus Äng 3 14 år 4 5 TopVisible 6 Kunder Digital byrå ü Grundandes 2012 ü 7 st i TopVisible-team ü +50 år samlad erfarenhet inom Digital Marketing ü Omsättning ca 5,1 Mkr ü Resultat ca

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars Sociala medier Facebook Digg Bebo Friend feed Twitter Vimeo Spotify Reddit Del.icio.us Slideshare Buzz Xanga MySpace Youtube Linkedin Bloggar Flikr Yoono RSS StumbleUpon Reddit Mafia wars Introduktion

Läs mer

» Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt

» Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt » Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt och på rätt sätt. Stora format på sajter med hög «räckvidd är navet i vår närvarostrategi Åsa Bergendorf Olsson, marketing co-ordinator, Fritidsresor AB.

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun och sociala medier Sociala medier Vad är sociala medier? Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Utveckling i antal träffar på ordet korvfestivalen i Google under Q1

Utveckling i antal träffar på ordet korvfestivalen i Google under Q1 Hej! Här kommer en kort rapport om hur Korvfestivalen synts i digitala och sociala kanaler under första kvartalet samt fokus på i mars och själva festivalen. Korvfestivalens synlighet i Google under Q1

Läs mer

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014 Sociala medier #val14 #svpol #eupol #ep2014 Samtalens betydelse är beroende av hur väl de samverkar med annan väljarpåverkan Samtal Arrangemang Direktkontakt Webb/ Sociala medier Väljare 2014 Media Direktreklam

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Uppgift 19 Internet och kommunikation

Uppgift 19 Internet och kommunikation Uppgift 19 Internet och kommunikation A Fiktiv kurs Bakgrund Läsåret 11/12 ansvarade jag för en kommunikationsutbildning för särskolans personal i 4 nordupplandkommuner. Kursinnehållet var kommunikationsstrategier

Läs mer

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 I EN AMERIKANSK UNDERSÖKNING....bland kommunikationschefer uppgav en majoritet att de upplever att förändringarna de senaste två åren är mer omfattande och

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Peter Tilling Konsult/affärsutvecklare i SEMSEO - SEMSEO hjälper små/medelstora företag med IMF Utbildar

Läs mer

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION. STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.SE Allt fler företag väljer att vara aktiva i olika sociala kanaler

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

Facebookmarknadsföring

Facebookmarknadsföring Facebookmarknadsföring Gustav Bergman Kort om Kanban Marketing Google AdWords Facebook Webbyrå Sökmotoroptimering (SEO) gustav.bergman@kanban.se Kort om Kanban Marketing Google AdWords Facebook Webbyrå

Läs mer

De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring

De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. 13 bra exempel 5.

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn kunskaps tisdagar Peter Tilling 2011 Sociala medier B2B KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011 Peter Tilling konsult i SEMSEO SEMSEO hjälper SME företag hitta nya affärer Utbildar i e-handel, SEO, SEM, sociala medier Fd. rådgivare/konsult

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER. stakston.skl.projekt

STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER. stakston.skl.projekt STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER stakston.skl.projekt KOMMUNIKATION UR OMVÄRLDENS ÖGON Transparens Kunskapstörst Informationssökande Starka nätverk Värderingsbaserade

Läs mer

Boknings- och värderingssajter Ida Blixt

Boknings- och värderingssajter Ida Blixt Boknings- och värderingssajter Ida Blixt Boknings- och va rderingssajter Internet kan kännas som en djungel, det finns oändligt många sajter som erbjuder dig som boendeanläggning möjlighet att öka din

Läs mer

EUROPEAN CAPITALOF CULruRE. #mnea2014 Digital Strategi

EUROPEAN CAPITALOF CULruRE. #mnea2014 Digital Strategi EUROPEAN CAPITALOF CULruRE #mnea2014 Digital Strategi Digital personlighet Umeå2014s tonalitet Personlighet Kommunikationen skall kännas levande, inspirerande, lekfull och i nuet. De sociala medierna är

Läs mer

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus.

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Sociala medier De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Dessutom finns Linkedin, där man kan återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor och StayFriends,

Läs mer

PRAKTISK GUIDE TILL INNEHÅLL

PRAKTISK GUIDE TILL INNEHÅLL PRAKTISK GUIDE TILL INNEHÅLL SOM MATCHAR INKÖPSPROCESSEN Det får inte bara vara innehåll. Det måste vara relevant, anmärkningsvärt Vill du verkligen marknadsföra dig på Internet måste du idag producera

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

2014-10- 16 RÄCK UPP HANDEN OM DU INBOUND MARKETING OCH SOCIAL SELLING DRIVA TRAFIK VIA LINKEDIN & KONVERTERA BESÖKARE

2014-10- 16 RÄCK UPP HANDEN OM DU INBOUND MARKETING OCH SOCIAL SELLING DRIVA TRAFIK VIA LINKEDIN & KONVERTERA BESÖKARE INBOUND OCH SOCIAL SELLING DRIVA TRAFIK VIA LINKEDIN & KONVERTERA BESÖKARE Annica Thorberg 14 OKT #inboundmarketing #nyab2bmafö #linkedinforforetag RÄCK UPP HANDEN OM DU Vill ha MER TRAFIK till företagets

Läs mer

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Antagna av stadens ledningsgrupp 2010-12-15 Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier 1 Innehåll Regler och riktlinjer Vad är sociala

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sv. Ingenjörer Sthlm 23/4 Peter Tilling 2011 Peter Tilling Konsult/affärsutvecklare i SEMSEO - SEMSEO hjälper små/medelstora företag med IMF Utbildar

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013 Bild 1 Gävle-Dala E-marknad 2013 oberoende och neutral rådgivning i IT frågor för företagare och blivande företagare i Gävleborgs- och Dalarnas län. 1 Bild 2 Etrappa Utgår från behov och kunskapsnivå 2

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er.

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Guide till effektivare möten Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Tänk om du och dina medarbetare skulle kunna ha effektiva möten

Läs mer

Unionens #twitterskola

Unionens #twitterskola Unionens #twitterskola Inledning Det finns framförallt två anledningar till att Twitters korta meddelanden på 140 tecken blivit en sådan succé. Den ena är att människor formulerar sig klart och tydligt

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (5) Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Så jobbar du Innan du startar 2 Några facebook-tips 2 Så kommer du igång 3 Så uppträder du på sociala

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Använda sociala medier

Använda sociala medier linköpings universitet Använda sociala medier Råd till dig som arbetar på Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY PRODUKTION: Linda Carlén Hallström, Elin Karlsson och Sara Råsberg. Fotografer: David

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING. www.webbstrategerna.se. 2010 Webbstrategerna Sverige AB

5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING. www.webbstrategerna.se. 2010 Webbstrategerna Sverige AB 5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING www.webbstrategerna.se 2010 Webbstrategerna Sverige AB 5 webbstrategier som ökar ditt företags försäljning Idag är ett företags webbnärvaro ordentligt

Läs mer

Hur syns vi i Digitala Sociala Medier? Digitala Sociala Medier är idag en oerhört viktig och kostnadseffektiv mediekanal

Hur syns vi i Digitala Sociala Medier? Digitala Sociala Medier är idag en oerhört viktig och kostnadseffektiv mediekanal 2013-01-21 13/06 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION HEJ HEJ! FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION VARFÖR DEN HÄR KURSEN? NU BÖRJAR VI CONTENT MARKETING CONTENT INTEGRATION SÅ VARFÖR PRATAR VI ENS OM EN CONTENT MARKETING? HÄR KOMMER

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Vi har i det här arbetet tagit fasta på några av de personlighetsdrag som kännetecknar Region Västerbotten. I uppdragsbeskrivningen

Läs mer

E-bok Twitter för företag

E-bok Twitter för företag E-bok Twitter för företag 1 Marketinghouse E-bok : Twitter för företag Uppdaterad mars 2015 (Klicka gärna på bilden så kommer du till vårt Twitterkonto och du vill följa oss). Vänligen Annica Thorberg

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars

Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars Om Europeiska privat och tjänstereseförsäkringar 2 miljoner privatresenärer 1,5 miljoner tjänstereseresenärer

Läs mer

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag?

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag? Instagram Vad kan Instagram göra för ditt företag? Lite statistik 46 % män 54 % kvinnor 75 miljoner dagliga användare 1,2 biljoner gilla dagligen Många företag och offentliga personer väljer att använda

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-28 92 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning

Läs mer

Googles guide till sökordsannonsering. Hur du får sökordsannonsering att fungera för ditt företag

Googles guide till sökordsannonsering. Hur du får sökordsannonsering att fungera för ditt företag Googles guide till sökordsannonsering Hur du får sökordsannonsering att fungera för ditt företag Innehåll Inledning... 1 Google AdWords: Vad skulle det ge dig?... 1 Fem steg till framgång: Skapa och underhålla

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Sociala medier för organisationer

Sociala medier för organisationer Sociala medier för organisationer Christian Gustavsson Kommunikatör Studieförbundet Vuxenskolan Skåne Facebook: www.facebook.com/svskane Twitter: @svskane Vad är sociala medier? Internet öppnade för allmänheten

Läs mer

De 5 vanligaste misstagen som inträffar när man anlitar en marknadsföringsstrateg...

De 5 vanligaste misstagen som inträffar när man anlitar en marknadsföringsstrateg... De 5 vanligaste misstagen som inträffar när man anlitar en marknadsföringsstrateg... Du har insett att det behövs hjälp med Internetmarknadsföringen och beslutar därför att anlita en marknadsföringsstrateg.

Läs mer

Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring

Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring Översikt Att skapa en podd Poddar är en central del av dagens radioproduktion, och eftersom Studentradion 98,9 ska producera innehåll av en

Läs mer

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar Marketing När alla drar åt samma håll Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Surviving Marketing in the Digital World. Kim Lehult, CEO, Witty AB Kim@Witty.se

Surviving Marketing in the Digital World. Kim Lehult, CEO, Witty AB Kim@Witty.se Surviving Marketing in the Digital World Kim Lehult, CEO, Witty AB Kim@Witty.se We're in a whirlpool - you can either swim with it and survive or drown Utmaningar De största utmaningarna med Digitala Media;

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2012-04-10 12/47 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

Lathund för annonsering på Facebook

Lathund för annonsering på Facebook Stockholm 2013-12-03 Delprojekt webb och sociala medier Partistyrelsens expedition Lathund för annonsering på Facebook I denna PM hittar du tips för annonsering på Facebook. Inledning Förutsättningarna

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24 www.bizcare.se Vad gör vi på BizCare? Sökbildsanalyser Varumärkesanalyser Kursverksamhet (marknadsföring) Individuell

Läs mer

Innehåll. ADRESS S:t Eriksgatan 33. 112 39 Stockholm TEL 08-410 23 410 EPOST info@learningpoint.se WEBB www.learningpoint.se ORG NR 556792-1126

Innehåll. ADRESS S:t Eriksgatan 33. 112 39 Stockholm TEL 08-410 23 410 EPOST info@learningpoint.se WEBB www.learningpoint.se ORG NR 556792-1126 Lync 2013 1 Innehåll LYNC - EN KORT INTRODUKTION... 2 STARTA OCH AVSLUTA LYNC... 2 HITTA EN KONTAKT... 3 FÄSTA EN KONTAKT... 3 Skapa en grupp... 3 Lägga till en kontakt i en grupp... 4 CHATTA... 4 Gruppkonversation

Läs mer

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (6) Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Innehåll Inledning Vad är sociala medier? 2 Hjälp och råd 2 Syfte med kommunens användning av sociala medier 2 Dokumentation

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Riktlinjer för sociala medier Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Innehållsförteckning Sociala medier... 2 Mål och syfte med sociala medier... 2 Interna regler... 3 Hantering av allmänna handlingar, arkivering,

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Var finns Google, Twitter, Facebook och YouTube i den digitala marknadsföringsmixen?

Var finns Google, Twitter, Facebook och YouTube i den digitala marknadsföringsmixen? Var finns Google, Twitter, Facebook och YouTube i den digitala marknadsföringsmixen? Var finns Google, Twitter, Facebook och YouTube i den digitala marknadsföringsmixen? Jan Ekström, VD Daniel Strömer,

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier

Rutin för användning av sociala medier Diarienummer: Rutin för användning av sociala medier Gäller från: 2013-09-24 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Informationschefen Utarbetad av: Informationschefen och informatörsgruppen Revideras

Läs mer

Så får du Microsofts Office-paket gratis

Så får du Microsofts Office-paket gratis Så får du Microsofts Office-paket gratis 7 Kör Word, Excel, Powerpoint och Onenote i webbläsaren 7 Dela dina dokument 7 För dator, mobil och platta. Kom igång med Microsoft Skydrive och Office Web Apps

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Peter Hellström PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Internet, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring

Läs mer