SLAN-konferens för länsnykterhetsförbunden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLAN-konferens för länsnykterhetsförbunden."

Transkript

1 SLAN-konferens för länsnykterhetsförbunden. Tid: januari SLANs v.ordf. Marie Bergström hälsade välkommen till Länsnykterhetskonferensen som samlat 25 deltagare på IOGT-NTO gården i Klara (deltagarlista se bilaga). Fredagseftermiddagen ägnades åt föreläsningar: Ny bevisning tyder på att de här sambanden i själva verket är felaktiga, det vill säga att de positiva hälsoeffekterna inte finns eller att alkohol enbart har en skadlig effekt. Uppfattningen att alkohol är bra för hälsan är inte längre ett giltigt argument mot att införa effektiva alkoholpolitiska åtgärder, till exempel sådana som höjer priset och begränsar tillgängligheten. Pers presentation bifogas som PDF-fil. Per Leimar, IOGT-NTO, föreläste om IOGT-NTO:s och Läkarsällskapets forskningsrapport 2014 Alkoholen och samhället. I årets rapport har en forskargrupp granskat forskningsunderlaget på lågdoskonsumtion av alkohol. Förra årets rapport handlade om Ungdomars drickande. Båda rapporterna kan laddas ner eller beställas från IOGT- NTOs hemsida. Här finns även den kompletta rapporten med alla referenser på engelska. Rapportens slutsatser De etablerade bevisen för att alkohol i låga doser har en positiv effekt på hjärtkärlsjukdom är svaga. Leena Haraké, KSAN, kanslichef KSAN och ledamot i regeringens ANDT-råd, fortsatte med en föreläsning på det spännande temat: Barbie, Molly, Hillbilly & Spice girls. Lena pratade om Barbiedrogen melanotan II, Molly partydrogen MDMA, Ecstasy och Hillbilly lantisheroin oxycontin(eller oxikodon) -ett smärtstillande preparat. Lena slog fast att mobiliseringen av ett starkt folkligt motstånd mot liberalisering och legalisering av narkotika måste börja nu. En lärorik föreläsning kring tjejers narkotikamissbruk. Lenas presentation bifogas som PDF-fil.

2 Erik Leijonmarck, ECAD (European Cities Against Drugs): Argument mot legalisering av cannabis och en utblick mot UNGASS Erik pratade bl.a. om global kontroll av narkotika och FNs narkotikakonventioner i ett historiskt perspektiv. En annan fråga han tog upp var utmaningar för narkotikakontrollen Hur hanterar vi den svarta marknaden? Är narkotika ett hälsoproblem, ett polisiärt problem eller både och? Hur hanterar vi användarna? Han synade också legaliseringsrörelsens argument och diskuterade narkotikadebatten i 3 dimensioner: Är cannabis (tillräckligt) farligt? Är förbudet moraliskt rätt? Är förbudet framgångsrikt? Eriks presentation bifogas som PDF-fil. Detta har hänt på SLAN i höst och vinter SLANs nya tf. generalsekreterare Sven Persson gjorde tillsammans med Kjell-Ove Oscarsson en återblick. SLAN har fokuserat på narkotikafrågorna, men också den pågående debatten om glidningar i narkotikapolitiken. Ett miniseminarium om cannabis med Fred Nyberg, seniorprofessor i beroendeforskning, vid Uppsala Universitet, har genomförts vilket gav oss en överblick av aktuella narkotikafrågor. Ytterligare ett miniseminarium kring narkotikafrågor genomfördes i riksdagen med Stig-Erik Sörheim, Norge, ansv. för alkohol- och narkotikapolitik på Actis, ordf. i EURAD, ett narkotikapolitiskt nätverk på Europanivå som pratade om mobilisering inför UNGASS i New York 2016 och Drug Policy Futures plattform - en global plattform för en ny narkotikapolitisk debatt baserad på hälsa. Åke Setreus, ECAD (European Cities Against Drugs) och t.f. GS Sven Persson medverkade också. Ljusmanifestation - SLAN deltog tillsammans med 18 andra ideella organisationer i årets ljusmanifestation till minne av narkotikans offer. SLAN har en del på gång 2015: Ny generalsekreterare är på plats från 1 februari SLAN-representantskapsmöte 4 sep- tember Fortsatt fokusering på narkotikafrågorna Sverige mot narkotika 1-2 oktober planerat samarbete mellan Folkrörelser mot droger och ECAD Sverige. Fortsatta miniseminarier i samband med styrelsemöten Fortsatt samarbete med riksdagens nykterhetsgrupp m.fl.

3 Deltagande bl.a. i Soberian Almedalen, Ljusmanifestation m.fl. aktiviteter SLAN-presentationen bifogas som PDF-fil. Under lördagsförmiddagen diskuterades aktuella frågor för länsnykterhetsförbunden och en verkstad på temat: SLAN i framtiden vart går vi? genomfördes. Aktuella frågor för länsnykterhetsförbunden. 10 av Länsnykterhetsförbunden deltog på konferensen. Vi startade med att alla förbunden gjorde en kort presentation av det aktuella läget i länet. Här är några noteringar från presentationerna: Det finns en stor variation mellan länen både när det gäller samhälleliga bidrag, verksamhet och antalet anställda. Behovet av att bredda verksamheten finns och att hitta nya aktiviteter och samarbetspartners. Flera framförde ett behov av att titta över formerna för länsnykterhetsförbunden dvs. kanske bilda bredare länsforum eller ombildas till nätverk typ Folkrörelser mot droger. Andra möjligheter och projekt som framfördes var att samarbete kring specifika arrangemang t.ex uppmärksamhetsveckorna v.7 (Dom glömda barnen) och v.45 (Vuxnas riskkonsumtion). Speciella aktiviteter 30 maj firar Värmlands LNF sitt 100- årsjubileum på Ransbergs herrgård. 2-4 juni arrangerar SLAN sin sommarkurs i samarbete med CAN och Wendelsbergs folkhögskola november arrangerar LNF Västra Götalandarrangerar sin återkommande preventionskonferens Förebygg.nu. Verkstad kring SLAN:s och Länsnykterhetsförbundens framtidsfrågor Verkstaden genomfördes som en Gruppexpo kring 3 teman för olika arbetsgrupper: Vad skall SLAN fokusera på och vilken är huvuduppgiften? Samarbetet mellan Länsnykterhetsförbunden och SLAN? Nya möjligheter och idéer för SLAN Länsnykterhetsförbunden och medlemsorganisationerna. Deltagarna fick chansen att fördjupa sig kring en fråga men även möjlighet att komplettera de andra gruppernas arbete. Slutligen rangordnades de olika förslagen.

4 Här är resultatet av verkstaden (siffrorna inom parentes anger antalet röster vid rangordningen): Samarbetet mellan Länsnykterhetsförbunden och SLAN? Vad skall SLAN fokusera på och vilken är huvuduppgiften? Kunskapsbaserad praktik (6) Populärversioner av forskarrapporter Påverkansarbete (5) riktat mot: SKL:s styrelse Riksdagsledamöter Bevaka kopplingarna till CAN och NBV (3) Viktiga frågor att arbeta med: Familjeklassning av droger Förbjuda alkohol- och spelreklam (lobbying) även på gräsrotsnivå Lätt fotarbete behövs i arbetet för att kunna ta tag i aktuella händelser. Hemsidan behöver uppdateras (4). Se över syftet med hemsidan. Vad skall finnas med? Mera aktuellt material. Använd modern teknik för kontakt (1) Videokonferens (1) är ett bra komplement precis som Skype (1). Träffar oftare och 1 fysisk träff/år (1). Se över tidsplaneringen och lägg till lite kultur/umgänge. Inte bara möten i Stockholm utan även ute i landet (2). Kanske Göteborg (eller Nässjö) och med tema prevention & beroendeforskning. Stödja Länsnykterhetsförbundens arbete med politiker i riksdag/region/landsting och kommun (3) Sprid Överenskommelsearbetet (2) Utred formerna för Länsnykterhetsförbundens arbete, verksamhetsformer och medlemskap

5 Drive i narkotikafrågan ute i länen (1) Andra viktiga frågor: Kartläggning och kunskapsspridning kring samhällsomdaningen (regionfrågan) Adresslista för SLAN-kontakt. Nya möjligheter och idéer för SLAN Länsnykterhetsförbunden och medlemsorganisationerna. Hur jobbar vi vidare med det här resultatet? SLAN skriver rapport från konferensen och tar upp förslag och idéer i arbetet under På förslag från konferensdeltagarna kommer 2016-års Länsnykterhetskonferens att arrangeras i samarbete med LNF Västra Götaland i Göteborg januari. Länsnykterhetskonferensen avslutades med en kort utvärdering och en gemensam avslutningslunch. Resursbank/Nyhetsbrev (5). Kontakter med föreläsare och vad som är på gång inom alkohol- och narkotikaområdet. Aktuellt från Riksdagen (4) Lobbyunderlag. Inte bara prata alkohol i valrörelser. Stärk samarbetet SLAN-CAN-NBV (4). Knyta upp CAN-ombuden lokalt. Byt namn till Folkrörelser mot droger (2). Hur organiserar vi oss lokalt? Mötesplats och idéutbyte mellan medlemsorganisationer (1) Nykterhetsdag där alla medlemsorganisationer visar sig typ Expo Norr med sponsring från företag. Se över SLAN:s stadgar och stadgarna för länsförbunden. Här är resultatet av utvärderingen: På plussidan Bra föreläsare Bra diskussioner med ett bra upplägg Två mycket bra dagar. Känner att SLAN är på gång! Tack! Mycket positivt och glädjande att man fått Sven som tf. GS. Bra med grupparbeten gärna ytterligare tid till detta. Bra dagar i stort. Bra med lite längre pass. Bra grupparbete på lördagen. Trevligt att träffa gamla och nya kamrater. Jag tyckte att båda dagarna och speciellt en sista var mycket intressanta. På minussidan: Behövs mer tid för erfarenhetsutbyte runt gemensamma frågor/aktiviteter (väljer själv vilka frågor man vill diskutera kring). Nästa gång skulle jag vilja veta mer om hur resp. nykterhetsförbund arbetar med olika frågor. Avslutning redan och ingen gemensam kvällsaktivitet.

6 Att det inte gjordes något gemensamt på fredagskvällen viktigt att ta vara på nätverkande och gemenskap. Saknade att inte CAN kunde delta och presentera det nya CAN. Tappa inte bort alkoholen och ha enbart fokus på narkotika.

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Innehåll: 3. Inledning 4. Introduktion till programmet 5. Intervju med Mona Jakobsson 6. Bakgrund till KompetensTrappan 7. Intervju

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

R K. Tillsammans är vi starka och effektiva!

R K. Tillsammans är vi starka och effektiva! ÅR S Ö R K 2 A 0 K 1 I 2 N Tillsammans är vi starka och effektiva! Omslag: Direktsänd pratshow på Kvalitetsmässan om Att framgångrikt leda ett nätverk. Här med civil- och bostadsminister Stefan Attefall

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-03-09 11 på Tollare folkhögskola, Nacka.

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-03-09 11 på Tollare folkhögskola, Nacka. UNF FS 2012-03-09 11 Protokoll nr 6 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-03-09 11 på Tollare folkhögskola, Nacka. Närvarande ledamöter: Vidar Aronsson

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö UNF FS 2013-05-03 05 Protokoll nr 13 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö Närvarande ledamöter: Vidar Aronsson Linda Engström Lina

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, folkrörelsefrågor och idrott Enheten för integration och mångfald Alla har rätt. En konferens om mänskliga rättigheter och

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

MulligaBarn.se. Social Impact Report 2013-02-27

MulligaBarn.se. Social Impact Report 2013-02-27 MulligaBarn.se Social Impact Report 2013-02-27 Sammanfattning Denna Social Impact Report visar MulligaBarn.ses arbete under andra året i Reach for Changes inkubator. Vilka mål som satts upp, vad de innebär

Läs mer